číslo 3 březen liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 březen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 3 březen liskovec.cz e mail: zdarma V příloze informace o blokovém čištění formou SMS zpráv Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 4 a 5 Ze života naší čtvrti strana 6 Téma měsíce strana 8 Ze sportu strana Tipy pro volný čas Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha. Francesco Petrarca Aktualizace územního plánu a Nový Lískovec Do 11. února se mohli občané Brna vyjádřit k změně územního plánu nazývaného aktualizace. Poté, co byla pozastavena příprava nového územního plánu, je aktualizace vlastně nejvýznamnější probíhající změnou územního plánu města Brna. Dokument je velmi složitý a kombinuje změny textové části se systémovými změnami a také jednotlivé změny funkčního využití ploch, a to po celém území města Brna. Je tedy pochopitelné, že veřejné projednávání vyvolalo obrovský zájem veřejnosti a k návrhu aktualizace obdržel magistrát tisíce připomínek od občanů, občanských iniciativ i vlastníků nemovitostí. K návrhu aktualizace se také vyjadřovala naše městská část. Nejméně dvě změny na území Nového Lískovce, které byly občany vnímány jako určité ohrožení jejich zájmů, vyvolaly podpisové akce a zaslání připomínek na magistrát, si zaslouží komentář. K oběma záležitostem se totiž vyjadřovala i naše městská část a občané si zaslouží znát postoj radnice městské části. První se týká změny územního plánu v lokalitě nad ulicí Petra Křivky (mezi ulicí Koniklecovou, Chironovu a Travní), kde je již od devadesátých let, tedy i ve stávajícím územním plánu, navrženo bydlení. Kdo zná tato místa ví, že zde byly ještě před rokem 1989 vykoupeny zahrádky, chatičky byly částečně zbourány a od té doby místo chátrá, zarůstá, vznikají tam černé skládky a občané jej vnímají jako nebezpečné. Věřím, že nikdo tento stav nepovažuje za optimální a chápe, že je potřeba s tím něco dělat. Proto před několika lety nechal Magistrát zpracovat podrobnější urbanistickou studii, která měla za úkol podrobněji prověřit, jak by mělo plánované bydlení vypadat. A právě výsledek této studie, která je k dispozici i na naší radnici, je nyní promítán do územního plánu. Studie navrhuje vybudování obslužných komunikací, kterými by se dalo přijet i k soukromým pozemkům v horní části lokality od Petra Křivky a následně by i na těchto pozemcích mohlo vzniknout bydlení s veškerou infrastrukturou. Ulice Travní by pak sloužila hlavně jako rekreační trasa pro pěší a cyklisty. Od nadměrné dopravy by byla ochráněna také přírodní rezervace. Už dnes zde totiž existuje několik objektů k bydlení a spousta rekreačních objektů, které nemají příjezd ani kanalizaci. Návrh změny vyvolal reakci Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kamenný vrch, kteří nesouhlasí s výstavbou v místech, kde se nyní nachází zahrádky. Poslali také dotaz na radnici městské části, kdy bylo rozhodnuto o zrušení zahrádkářské kolonie. Mohu všechny, kdo mají pronajaté pozemky v této lokalitě ubezpečit, že změnou územního plánu k žádnému rušení zahrádek v nejbližších letech nedojde. Nájemní smlouvy platí dál a městská část je nebude vypovídat. A co se týče soukromých vlastníků, územní plán znamená možnost na svém pozemku stavět, nikoli povinnost. Městská část ani nehodlá výstavbu v horních partiích iniciovat, a město nebude tuto infrastrukturu financovat. Bude tedy záležet na případné dohodě vlastníků pozemků. To bude záležet především na tom, zda se vlastníci pozemků mezi sebou domluví. Jsem ovšem velmi ráda, že zahrádkáři vidí situaci realisticky a souhlasí s výstavbou v dolní části přiléhající k Petra Křivky. Umístění maximálně čtyřpodlažního domu s pečovatelskou službou pro seniory a nájemního bydlení pro mladé rodiny by této zanedbané a nebezpečné lokalitě vrátilo život. Druhá změna se týká volné plochy pod Petra Křivky známé jako Centrum B (pod mlékomatem). Občanům, kteří podepsali připomínky k této změně, bych chtěla poděkovat za iniciativu, kterou podpořili i oficiální názor naší radnice. S umístěním jakýchkoli objektů komerčního charakteru nesouhlasíme, naopak jsme požadovali zrušení těchto návrhových ploch pro komerci. Pracujeme na získání objektu bývalé výměníkové stanice od Tepláren Brno do majetku městské části. Ten bychom chtěli opravit a využívat pro volnočasové aktivity a služby například pro seniory. Ostatní plochy plánujeme upravit jako parčík. Rada městské části již dříve odmítla návrh soukromého investora zřídit v objektu výměníkové stanice hospodu a nebudeme souhlasit s žádným využitím, které by mohlo rušit bydlení. Celé znění připomínek, které městská část k aktualizaci územního plánu zaslala, najdete na webu městské části. Jana Drápalová KULTURNÍ KOMISE RMČ NOVÝ LÍSKOVEC Vás co nejsrdečněji zve na Vítání jara na Šmelcovně 29. března 2014 Sraz 8.15 hod. zastávka Dunajská (Starý Lískovec smyčka), společný odjezd linkovým autobusem směr Devět křížů. Pochod směr Veverská Bítýška podél Bílého potoka přes Šmelcovnu, zpět do Nového Lískovce. Špekáčky s sebou, pro zdatné turisty (brody). Délka cca 20 km. Motel Devět křížů Šmelcovna Veverská Bítýška. Diplomy a malé občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. ÍRÁN Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu Jiří Sladký. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí, do hlučných průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady, kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Pohled na všední život 70milionové země, jak se baví mladí a starší, co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži dubna 2014 v hodin zasedací místnost ÚMČ Nový Lískovec Připraveno ve spolupráci s kulturní komisí RMČ Nový Lískovec pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a, tel ,

2 LÍSKÁČEK 3/ ze školství Znám své město Hráli jsme hádankovou soutěž. Byla to zkouška na přemýšlení. Bylo to o nervy, kdo zvítězí. Přemýšleli jsem, jak zvítězit. Bylo pro nás těžké uhodnout správnou odpověď. Na příklad jaká řeka protéká Brnem, a) Labe, b) Svitava, c) Dunaj. Byla to zábava. Moc se nám soutěž líbila. Napsal Dan Číž z 2. B v ŠD na Kamínkách A tak jenom pro doplnění. Některé děti znají Brno opravdu dobře, ale je docela úsměvné, že některé na radnici umístí vycpaného sumce, do Lískovce jezdí lodí a na procházky chodí na Pavlov či Špilbuch. Opravdu jsme se docela zasmáli. Pevně věřím tomu, že časem budou všichni vědět, znát a mít rádi naše Brno. Vychovatelky ŠD Kamínky 5 Pro vysvědčení do Afriky Střípky ze školní družiny na Svážné V únoru byly pro nás všechny hlavní událostí Zimní olympijské hry Proto jsme si pozvali na návštěvu pana Petra Hrdličku, držitele zlata z Olympijských her v Barceloně ve střelbě a současného trenéra. Dětem zodpověděl všechny zvědavé otázky a ukázal jim, jak zacházet se zbraní. Ve spolupráci s Helenou Jandíkovou z Domečku Oblá jsme opět využívali netradiční materiály na vyrábění drátovali jsme stromečky, pletli náramky přátelství nebo malovali kamínky. Zopakovali jsme si tvoření s rodiči, které se nám před Vánocemi povedlo. Tentokrát jsme tvořili přáníčka, deníčky a mozaikové rámečky na fotografii. Aby nás nebylo moc, rozdělili jsme skupiny do dvou dnů a v příjemné atmosféře jsme měli dostatek klidu na kreativní práci. Výsledky rodinného snažení byly obdivuhodné a dětem se večer opět nechtělo domů. Dokonce s radostí obětovaly i svůj oblíbený večerníček. Dále pokračujeme ve spolupráci s knihovnou na Oblé v projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka 2014 a to již šestým ročníkem. Noví prvňáčci začínají číst své první knížky plné dobrodružství. Poslední den v měsíci přišel i dlouho očekávaný karneval. Již od rána běhaly děti po škole v různých maskách a tak bylo o zábavu postaráno. Odpoledne děti čekalo překvapení Pohádkový koš Zíži a Fifa. Celé odpoledne děti tancovaly a soutěžily s oběma klauny za doprovodu veselých písniček. Vyvrcholením karnevalu bylo odměnění masek diplomy a spoustou věcných cen. Vychovatelky ŠD Pro pololetní vysvědčení si pojedeme do Afriky trolejbusem číslo 26. Tato slova jsme slyšeli od naší paní učitelky před koncem pololetí. Někteří nevěřili, ale 30. ledna ráno jsme opravdu nasedli do trolejbusu a jeli. Vystoupili jsme u Anthroposu a během chvilky se doopravdy ocitli uprostřed černého kontinentu. Cestovali jsme s Emilem Holubem po celé Africe, obdivovali tatrovku Zikmunda a Hanzelky, učili se v africké škole, hráli na domorodé hudební nástroje a plížili se tiše kolem zvířat žíjících v Africe. Na konci nás čekalo rozdávání vysvědčení a sladká odměna. Chcete i vy zažít dobrodružství? Zajeďte si do Anthroposu na zajímavou výstavu Afrika očima cestovatelů, která vás určitě zaujme a poučí. Žáci 4.A ZŠ Kamínky, Mgr. Anna Široká

3 3 LÍSKÁČEK 3/2014 informace z radnice Kontejnerové stání Zdálo by se, že nám všem, kteří tady společně bydlíme, bude záležet na tom, aby naše sídliště vypadalo pěkně. Přesto neustále někteří odkládají na zem v blízkosti popelnic objemný odpad, i když je to do našeho sběrného střediska, ve kterém můžete tyto zbytečné věci z domácnosti odložit zdarma, pár set metrů. Proto v nejbližší době najdete na kontejnerových stáních tabulky, které budou občany informovat, k čemu jsou kontejnery určeny. Zároveň zde bude varování, že umístění odpadu na zem mimo kontejnery je přestupkem znečištění veřejného prostranství dle 47 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění a hrozí za něj pokuta až do Kč. Otevírací doba sběrného střediska pod domem Oblá 39 byla rozšířena ve všední dny i v sobotu až do 18 hodin, takže tuto službu, která je pro občany zdarma, prosím využívejte. Pokud matrace, nábytek podobně vyhodíte ke kontejnerům, svozová firma ho neodveze, protože to není v jejích povinnostech. Naše městská část pak musí jednou za čas objednat firmu, která objemný odpad odveze, ale ta již odpady nemůže ve středisku odevzdat zdarma, ale musí za jejich likvidaci platit. A té to zase zaplatí městská část a vydá za tento úklid ročně až 100 tisíc korun. TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, e mail: redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do dubnového 13. března do květnového 17. dubna Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. A za ty peníze by se dal třeba opravit někde chodník nebo dětské hřiště, takže tím vlastně ztrácíme všichni. Ráda bych tímto také poděkovala občankám ze Svážné, které přišly na jednání zastupitelstva na tento problém upozornit. Umístění tabulek byl jejich nápad. Provozní doba SSO je úterý sobota 9 13 a hodin. Ufo nad Novým Lískovcem V pondělí 24. února po desáté hodině jste někteří zahlédli nad Novým Lískovcem létat štíhlou červenobílou vzducholoď. Nebylo to UFO, ale vzducholoď výzkumná, monitorovací, která pod sebou nesla termovizní kameru. Vysoké učení technické v Brně a ČVUT Praha pracují na společném projektu, který má pomoci efektivně hospodařit s energiemi. Naše městská část byla vybrána jako jedno z měst a městských obvodů, kde se bude vyhodnocovat, jak bylo efektivní zateplení domů nebo kde jsou například rezervy a ztráty v rozvodech. Navazujeme tak na dlouhodobou spolupráci s VUT při zateplování obecních domů, která byl zahájena již v roce Někteří občané mi vyčítali, že jsme jim o letu vzducholodi nedali předem vědět. Za to se omlouvám, ale nebylo to možné, protože celá akce byla velmi závislá na počasí. K termoviznímu snímkování je třeba mrazivé a jasné počasí, vzducholoď pro úspěšný let vyžaduje bezvětří. Takových dnů v letošní zimě moc nebylo, takže rozhodnutí, že se vše odehraje v pondělí v noci padlo teprve den předem a do poslední chvíle nebylo jisté, zda podmínky vydrží. O tom, jak snímkování dopadlo, a kde je možné data získat, budeme ve zpravodaji informovat. Jana Drápalová ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75A, BRNO POZOR změna v pálení listí a jiného suchého materiálu V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 21/2011 v platném znění kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně je na území Nového Lískovce povoleno spalování suchých rostlinných materiálů od do v pátek od 14 do 18 hodin Nesmí se spalovat plasty, pneumatiky, dehtová lepenka, papír, textil, ani další odpad z domácností a chovu drobného zvířectva. Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot. Veškeré odpady včetně odpadů ze zahrad je možné odevzdávat bezplatně na všech sběrných dvorech v městě Brně. V Novém Lískovci se sběrný dvůr nachází na ulici Oblá (při výjezdu na ulici Jihlavskou). Otevírací doba sběrného střediska je od úterý do soboty 9 13 a hodin. Přípravný šachový turnaj V březnu proběhne v Novém Lískovci, jako každoročně, šachový turnaj pořádaný ve spolupráci s největším šachovým klubem u nás, Lokomotivou Brno. Proto sdružení FK Nový Lískovec uspořádalo, na začátku letošního roku, otevřený přípravný turnaj v šachu s účastí členů šachového kroužku i zájemců z řad široké veřejnosti. Protože se utkali hráči všech kategorií, od začátečníků až po zkušené hráče, s Elo téměř 2000, byli účastníci rozděleni do dvou kategorií, junioři a dospělí. Zatímco v kategorii dospělých si zahrál každý s každým, v juniorech díky velkému zájmu, došlo k postupnému řazení hráčů. Švýcarským systémem hry se spolu postupně utkávali hráči podobné úrovně. Vyhlášení výsledků a umístění všech účastníků potvrdilo, že vítězem se stal každý, kdo přišel a nebál se porovnat své síly s ostatními. Děkujeme za účast oddílu Sokol Střelice a za zapůjčení vybavení od Šachového klubu Jezdci Jundrov. Všem zájemcům o tuto hru nabízíme možnost přijít na naše pravidelné schůzky, každý pátek od 17 hod. v budově pracoviště Lyska na Oblé 51c. Více informací najdete na: Josef Schmied Starez Sport Brno VSTUPNÉ LZE NYNÍ PLATIT JEDNÍM ČIPEM JIŽ VE ČTYŘECH STŘEDISCÍCH Od začátku února 2014 došlo k propojení pokladních systémů Aquaparku Kohoutovice, Městského plaveckého stadionu Lužánky, Bazénu Ponávka a Bruslení za Lužánkami. Permanentku v podobě čipových hodinek mohl návštěvník využít již minulý rok v našich provozovnách Aquaparku Kohoutovice a v Bazénu za Lužánkami. Od byl implementován tento systém také na středisku Bruslení za Lužánkami a od začátku února tuto výhodu lze využít také v Bazénu Ponávka. Zákazník nyní při zakoupení permanentky (čipových hodinek) v minimální hodnotě Kč získává slevu 20 % z každého vstupu. Čipové hodinky slouží pro uzamknutí šatní skřínky, jsou přenosné a lze jimi uhradit i několik vstupů současně. Mgr. Michaela Radimská, tisková mluvčí

4 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Školní ples 2014 Je pátek Celkem normální únorový pátek. Ne však pro Základní školu Brno, Svážná 9. Kde jsou ubrousky? Máme dost těch mašliček? Chcete na tu tombolu připravit dva nebo tři stoly? Raději šest! Tyto naléhavé otázky a rychlé odpovědi se nesou školními jídelnami, které se právě mění v plesové sály. Podbarvuje je ruch z kuchyně, personál už finišuje s přípravou krkovic, řízků, zákusků, chlebíčků a dalších dobrot, kterými každý rok oslňuje chuťové pohárky hostů. Ty rautové stolky posuňte. Musíme připravit další stůl. Volala paní Ypsilonová, že chtějí přijít taky. Bude jich šest. Hm, to už jsou dnes asi čtvrtí. Letos je zájem opravdu nevídaný, začínáme pro příští rok zvažovat přesun z jídelen do tělocvičen. Program s polonézou (nejen) žáků naší školy, pěveckým vystoupením Kamily Vítkovičové, Tanečním klubem Martiny Bartuschkové, sambou Michaely Moricové a Adama Kukly a pěveckým vystoupením Terezy Beránkové je už kompletní. Zbývá jen doladit časy vystupujících. Pak se může vytisknout, nařezat a rozdat na stoly spolu se seznamy výher a sponzorů. V jídelně se mírně ochladilo. Změnu teploty má na svědomí příjezd kapely Hamrla Boys. Konkrétně spíše přinášení instrumentů. Mají jich tolik, že neustálým otevíráním dveří při jejich transportu vyvětrali. Na druhou stranu je to dobře, už je známe. Až začnou hrát, všichni hosté budou rázem na parketu a nikomu nebude zima Ples je za námi. Vážíme si účasti paní starostky, občanů Nového Lískovce i přespolních. Děkujeme, že jste přišli a dali nám tak najevo, že se vám u nás líbí a že má tato společenská akce svůj význam. V plesové anketě, která nám může usnadnit rozhodování o tom, kde uspořádat ples příště, se 63% respondentů přiklonilo ke školním jídelnám a 37% dotázaných by raději využilo prostory tělocvičen. Ať už kdekoliv, těšíme se na vás v roce 2015! Mgr. Ludmila Zetková Setkání s jubilanty První letošní setkání s jubilanty proběhlo, stejně jako každý rok, v přátelské a milé atmosféře. Na uvítanou vystoupily děti z mateřské školky Vážka na Rybnické. Pod vedením paní ředitelky Bc. Yvony Šebestové a paní učitelky Hany Palové si připravily celé pásmo říkanek a písniček, které krásně zvládly a sklidily za to zasloužený potlesk všech přítomných. Poté popřáli všem přítomným jubilantům zástupci naší městské části i členové Komise pro kulturu, kteří celé setkání připravili. Nejstarším zúčastněným byl pan František Starý, který oslavil 90 let. Dalšími jubilanty nad 80 let byli paní Věra Vidlářová, Marta Cimlová, Helena Kružíková, Ludmila Skřivanová, Marie Drozdová a pan Miloslav Pelikán. Rovných 80 oslavili paní Bohuslava Kolmačková a pánové Stanislav Urban, Ing. Karel Svatoň a Jan Blažek. A právě posledně jmenovaný jubilant předvedl všem přítomným užasné herecké nadání, když představil několik klasických scének od našich starších komiků. To opět přispělo k všeobecnému pobavení. Mezi nejmladší, teprve 70leté patřili paní Eva Drábková, Jana Racková, Marie Jašová, Jana Zdubová, Jana Weidlichová a pánové Bohuslav Šebor, Ing. František Rožek, Ing. Petr Toncr a PhDr. Ja roslav Kvasnica. U drobného pohoštění pak pokračovala diskuze zúčastněných o tom, jak se jim žije v Novém Lískovci, co je trápí a co je naopak těší. Každý přítomný jubilant dostal malý dárek a poté se všichni rozloučili a rozešli. Dvěma z nich, kteří se nemohli osobně dostavit, přinesli členové Komise pro kulturu, přání a dárek domů. Za Komisi pro kulturu Josef Schmied POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel

5 5 LÍSKÁČEK 3/2014 aktuálně Z druhé strany ulice Co s načatým odpolednem aneb když není do čeho píchnout Společným rysem drtivé většiny našich klientů je absence zájmů, koníčků a možností, jak vyplnit volný čas. Často tráví celé odpoledne a večery posedáváním venku na sídlišti, kde se setkávají celé party mladých lidí. Povídají si, pokuřují nebo jen tak bezcílně brouzdají ulicemi. Čas od času si jdou zakopat s míčem nebo hakysem (malý háčkovaný míček naplněný kuličkami), ale jedná se o bezcílnou činnost, tedy zabíjení nudy. V poslední době se, zejména v chladnějším počasí, tato setkání přesouvají do bytů. Zejména chlapci pak mnohdy věnují spoustu času hraní počítačových her. Ve většině případů uživatelé naší služby tedy tráví čas pasivně a bezcílně. Právě tento způsob trávení volného času venku na sídlišti je mnohdy to, na základě čeho jsme schopni své potenciální klienty vyhledat. Naším cílem rozhodně není přimět děti a mladé lidi k takové činnosti, kterou my sami považujeme za smysluplnou, ani jim zajišťovat zábavu na volná odpoledne. Přesto organizujeme pro naše klienty tzv. volnočasové aktivity, které sehrávají v naší práci důležitou úlohu. Zpravidla jednou měsíčně nabízíme možnost účastnit se zdarma či za symbolický poplatek například návštěvy aquaparku, jízdy na motokárách, laser game nebo námi pořádaného sportovního utkání. Tyto aktivity jsou pro nás a tedy i pro naše klienty důležité z několika důvodů. Občanská poradna Dědění na základě závěti některé novinky, které přináší nový občanský zákoník V souvislosti se vstupem v účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k 1. lednu 2014 se mění zásadně pojetí dědického práva a pravidel pro pořizování závěti. Nová úprava dbá zejména na to, aby po smrti zůstavitele bylo co nejvíce vyhověno jeho poslední vůli a nedocházelo k upřednostňování přání pozůstalých. Proto je možné nově určit v závěti tzv. vedlejší doložky ( 1551 a násl.), kterými jsou podmínky, doložení času a příkaz. Podmínkou může být jakákoli budoucí nejistá událost, například vystudování vysoké školy, kterou musí dědic po smrti zůstavitele splnit, aby mohl nabýt dědictví. Nicméně jsou neplatná ustanovení s nemožnou podmínkou (např. až mi sneseš modré z nebe ). Naopak doložení času je událost, která musí v budoucnu nastat (např. smrt). Tímto může zůstavitel například určit, že dědic nabude dědictví až po uplynutí deseti let po zůstavitelově smrti. Konečně příkazem stanovuje zůstavitel dědici povinnost něco konat nebo se něčeho zdržet. Dalším novým institutem je tzv. náhradnictví ( 1507 a násl.), pomocí něhož může zůstavitel pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka. Ustanovení tak přiznává zůstaviteli možnost řešit případné odmítnutí dědictví hlavním dědicem tím, že mu určí náhradníka. Podobný princip jako náhradnictví obsahuje i tzv. svěřenecké nástupnictví ( 1512 a násl.). Zůstavitel zavazuje svého dědice k tomu, aby přijaté dědictví přenechal po své smrti jiné osobě jako dalšímu dědici. Jedná se v podstatě o to, že zůstavitel určí svému dědici dědice. Tyto novinky se pro někoho mohou zdát nadbytečné, na druhou stranu ale nezapomínejme, kolika případným problémům při rozdělování naší pozůstalosti můžeme řádným sepsáním závěti předejít. Prvním z nich je aktivizace. Pro lidi, kteří nežijí zrovna aktivně, je velmi důležité už to, co samotné akci předchází. Pokud se chtějí účastnit například fotbalového turnaje, musí se domluvit a sestavit tým, včas nám odevzdat přihlášku na akci a přijít na sraz. U nákladnějších akcí přinést symbolický poplatek. Jsou tedy nuceni učit se organizovat si čas, hlídat si termíny a uvědomovat si, že ne vše je zadarmo. Snažíme se volnočasové aktivity organizovat tak, aby byly pro uživatele služby dostupné, zároveň však, aby pro účast na nich museli něco udělat. Ne vždy se nabízené aktivity setkají se zájmem, ty které se podaří zrealizovat, bývají hodnoceny velmi kladně. Klienti získávají rozhled o tom, co je možné ve volném čase dělat, zjišťují, co by je bavilo a co ne. Z praxe víme, že nejtěžší bývá motivovat je k první účasti, k prvnímu kroku od pasivního posedávání na lavičce k aktivnímu trávení volného času. Volnočasové aktivity však vnímáme především jako prostředek k práci. Vytváříme tak prostor pro intenzivnější vzájemný dialog v jiném prostředí a kontextu než obvykle. Často jsou tak otevírána nová témata a oblasti, ve kterých mohou naši klienti potřebovat pomoc. Velmi důležitým prvkem je společné zapojení pracovníků a klientů do aktivity. Se společnými zážitky se prohlubuje jejich vzájemný vztah. A je to právě důvěrný vztah, který nám umožňuje pracovat s dětmi a mladými lidmi a pomáhat jim i s tím, co nikomu jinému říct nechtějí. Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník Napsali jste nám Územní plán a zbytky zdravého rozumu Vážení spoluobčané, v nedávné době byla prezentována aktualizace Územního plánu města Brna. Pod pojmem aktualizace by se nejspíše dalo očekávat přiblížení se současným potřebám obyvatel či stavu města. Nejen v Novém Lískovci však početné skupiny občanů podávají připomínky a námitky v pevném přesvědčení, že předložená dokumentace k na - plnění jejich potřeb nepovede. Hlavním důvodem k napsání tohoto článku je skutečnost, že některé změny navržené v tzv. aktualizaci budou mít podstatné dopady také na život v Novém Lískovci. Jedná se zejména o připravovanou výstavbu v blízkosti přírodní rezervace Kamenný Vrch, u které by bylo záhodno důsledně zvážit její rozsah a případné dopady, nejen na přírodu, ale například také na členy lidského společenství, kteří jsou s tímto místem spojeni. Druhým problémem, který aktualizace dotváří jen podružně je řešení oblasti zeleně se skalkou v tzv. Centru B. Zdravý rozum však stejně, jako koniklec v naší městské části, stále žije a tak u nás v posledních dnech proběhla podpisová akce, která bez jakékoli pomoci politických stran či seskupení vedla k sepsání připomínek a námitek k výše uvedeným problémům, které byly v zákonné lhůtě doručeny původcům zmíněné územně plánovací dokumentace. Jak a kdy autoři plánu s názorem stovek podepsaných občanů naloží, je těžké odhadnout. Místní radnice však reagovala vstřícně a to nabídkou k jednání. Tedy, jak bylo napsáno, zdravý rozum v naší městské části nejspíš stále žije. Autor: Ing. Radek Šmerda Vlastislav Stavinoha V letošním roce bude kontaktní místo Občanské poradny Brno v Novém Lískovci fungovat na adrese Koniklecová 5 (zvonek 158) v úterý od 14 do 18 hod.

6 LÍSKÁČEK 3/ téma měsíce Březen, měsíc čtenářů Jako každým rokem touto dobou, tak i letos se zamýšlíme nad knihou a jejím významem pro nás. Doba se mění, ale knihy zůstávají, a tak jsem se zeptala Kristýny Svobodové, která studuje obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, jak se na knihy dívá ona. Jak vnímáte budoucnost klasických knih? Elektronické knihy mají jistě oproti klasickým tištěným knihám mnoho výhod, faktem však je, že plnohodnotnou náhradou tištěných knih se podle mého názoru nestanou. Posadit se během deštivého odpoledne do křesla, otevřít knihu a listovat stránkami má přeci jen větší kouzlo, než zapnout čtečku a posunovat si text šipkami. Navíc se dají krásné tištěné knihy mnohdy sehnat za velice příznivé ceny, mohou tedy představovat krásné dárky, které lze těžko srovnat s poukazem na stažení knihy elektronické. Lze tedy předpokládat, že i když popularita elektronických knih stoupá (a jistě je to dobře), s klasickými papírovými knihami se budeme setkávat ještě velmi dlouho. Jak se liší priority čtenářských skupin? Mnozí čtenáři přichází do knihovny s požadavkem, že chtějí nenáročnou knihu, u které si odpočinou, aby na chvíli mohli hodit za hlavu své starosti. Jiní zase přijdou s požadavkem na náročnější literaturu, protože chtějí volný čas využít k tomu, aby se něco nového dozvěděli nebo naučili. Najdou se také čtenáři, kteří tyto požadavky střídají vybírají si náročnou literaturu a potom pro odlehčení sáhnou raději po nějaké knize, která by se dala označit jako oddechovka. Jaké literární žánry jsou nejoblíbenější? Obliba žánrů se různí podle věkových skupin, pohlaví, vzdělání či zájmového zaměření čtenářů. Zatímco mladší čtenáři z řad pánských čtenářů často sáhnou po dobrodružné nebo fantasy literatuře, mladé dámy si zase oblíbí dívčí románky, s jejichž hrdinkami se mnohdy ztotožňují. Některým z těchto dívek zůstane záliba v podobném žánru do dospělosti a přesměrují se k literatuře pro ženy, zatímco pánové přitvrdí a vrhnou se z dobrodružství na napínavé thrillery a detektivky. Samozřejmě že mnoho čtenářů (ať již dam či pánů) má rádo všemožné žánry a mnozí neváhají sáhnout ani po náročnější literatuře, kterou již nenalezneme mezi abecedně řazenou beletrií, ale v oddělených regálech označených číselnými signaturami podle odborného zaměření jednotlivých knih. Jak mezi ženami, tak mezi muži se pak velké oblibě těší humoristická četba, která čtenáře alespoň na okamžik odprostí od běžných starostí. Kdo, kdy a proč může získat průkaz do knihovny a za jakých okolností? Průkaz do knihovny může získat každý. Děti do patnácti let však budou muset alespoň na první návštěvu do knihovny zavítat společně s rodiči, jelikož samy nemají doklady, jimiž by se mohly prokázat. Po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku si již registrovaný čtenář může okamžitě půjčit všechny možné knihy, které ho zajímají. Dospělí čtenáři si mohou vybírat i mezi literaturou pro děti, dětským čtenářům však literaturu pro dospělé půjčovat nelze. Knihovny mívají akce, kdy jsou registrace nových čtenářů prováděny zdarma. Senioři od určitého věku jsou pak zdarma registrováni a vedeni běžně, ani oni se však nevyhnou poplatkům za upomínky, zapomenou-li knihy vrátit včas, je tedy třeba, aby si všichni čtenáři termíny vracení knih hlídali, popř. požádali o prodloužení termínu vrácení buď osobní návštěvou v knihovně, telefonicky nebo přes internet. Jakým způsobem se snažíte přilákat nové čtenáře? Knihovna pořádá pro čtenáře mnoho akcí. Velmi častými a populárními mezi mladými čtenáři jsou např. besedy o knihách. Pro děti se však pořádá akcí mnohem více, mezi nejznámější patří Noc s Andersenem, kdy mohou děti v knihovně přenocovat. Pořádají se také různé tematicky zaměřené akce, kde si děti mohou něco vyrobit nebo se něčemu naučit. Starší čtenáři pak uvítají např. autorská čtení, cestovatelské přednášky, na nichž je cestovatelé za pomoci prezentací plných fotografií seznamují s životem na různých místech naší planety, nebo vzdělávací programy knihovnami pořádané. Proč by měla být kniha nedílnou součástí našeho života? Pokud jde o děti, má čtení velký vliv na rozvoj jejich slovní zásoby. U mladších dětí díky tomu často poznáte, jak moc se jim rodiče věnují a jak jim předčítají. Děti si totiž díky knihám osvojí mnoho výrazů a obratů, které by si bez četby neosvojily. Stejně tak je pro děti předčítání knih důležité z hlediska rozvoje představivosti. Oproti televizním pořadům, u nichž děti nemusí přemýšlet, při četbě si musí domýšlet vizuální podobu různých okamžiků z příběhu, což právě zmíněnou představivost podporuje a rozvíjí. Četba je však důležitá nejen u dětí, ale i u dospělých. Autoři knih nám sdělují nejen příběhy, ale také fakta, která jsou pro nás mnohdy nová a poučná, navíc nám odhalují různé způsoby myšlení, které se liší od našeho vlastního. Tím nás velmi obohacují, neboť se na věci učíme dívat z více úhlů, učíme se přijímat cizí myšlenky a uvažovat nad nimi, čímž se stáváme moudřejšími. Vidění lidí, kteří k četbě blízko nemají, bývá často omezenější, neumí nad věcmi tak dobře přemýšlet a neuznávají pravdu, která se liší od jejich vlastní. Jak si mohou čtenáři zjistit informace o knize? Je možné k tomuto účelu využít internet a jak? Nejčastěji se čtenáři dozvídají o knihách od svých přátel. Takové rady jsou také mnohdy trefou do černého, neboť se přátelíme s lidmi, kteří nám jsou blízcí a s nimiž máme něco společného. Návštěvníci knihoven si pak samozřejmě mohou nechat poradit právě v knihovnách. Internet je však samozřejmě také velice užitečným nástrojem. Na internetu najdeme nejen mnoho databází knih, kde se setkáme s novými tituly, které se rozhodneme přečíst, setkáme se zde navíc také s mnoha čtenáři, kteří mají v oblibě podobné knihy, jako my sami. Některé stránky dokonce nabízí nahlédnout takovým čtenářům do virtuální knihovny a podívat se, jaké knihy si tam uložili. Víme-li, že nějaký čtenář má v oblibě podobné knihy jako my, pomůže nám jeho knihovna vybrat tituly nové, které se nám s velkou pravděpodobností mohou líbit také. Způsobů, jak se seznámit s novými knihami skrz internet je mnoho. Internetová knihkupectví, sociální sítě, již zmíněné specializované databáze knih Jako vždy i zde platí, že kdo hledá, ten najde. Myslíte si, že internet ovlivňuje četbu knih? Je pravdou, že děti a vlastně i dospělí se díky internetu naučili trávit volné chvíle jinak než četbou. Pro člověka, který čte rád, však může být internet také velice užitečným pomocníkem, který ho přivede k novým a novým knihám, o kterých by se tento čtenář jinak nikdy nedozvěděl. Internet také podporuje šíření mánií jako jsou v současné době různé upíří ságy pro mládež nebo romantická literatura pro ženy. V takovém případě jde sice většinou o literaturu nižší kvality, může však člověku posloužit alespoň jako základ pro navyknutí četbě. Za čtenáře Lískáčku se ptala Dana Beranová. Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel

7 7 LÍSKÁČEK 3/2014 aktuálně Poradna spotřebitele Přijďte s námi přivítat jaro! V sobotu 5. dubna v ZAHRADNÍM CENTRU ČTYŘLÍSTEK v Brně vchod od Uni Hobby a Penny marketu slavnostně zahajujeme jarní sezónu! Přijďte si pořídit vše potřebné pro vaši zahradu a zároveň užít pestrý program jak pro vás tak pro vaše děti. Přivítáme jaro tradičním způsobem vynesením zimy Morany. Dále na vás čeká promo akce firmy Agrobio Opava, kde se dozvíte více o jarní ochraně rostlin. Milovníci květin si pod vedením našich floristek mohou uvázat vlastní jarní kytici. Máme připraveno malování na obličej, hry a soutěže pro zabavení vašich děti, které si také mohou zahrát na malého zahradníka a vyset si semínko. A až vám kytička vzejde, přijďte se nám pochlubit, slibujeme odměnu. Dále se budete moci naladit na již přicházející Velikonoce ukázkou pletení pomlázky. K nákupu budou připravené mimo jiné sadby jahod, bylinky, ovocné stromy, balkonové rostliny a jarní dekorace. Pokud to k nám ale nestihnete 5. dubna na Jarní den, nezoufejte. Můžete nás navštívit , kdy pořádáme Bylinkový den. Tento den pro vás máme připravený seminář o bylinkách, jejich pěstování a využití nejen v kuchyni. Těšit se můžete na promo akci firmy ZC Jindřichův Hradec s Davidem Bromem, kterého mnozí z vás znáte z televizního pořadu Rady ptáka Loskutáka. Pro děti jsme zajistili balónkovou show, kde každé dítě obdrží zvířátko z balónku. K zakoupení bude připraven široký výběr bylinek a ručně vyrobené keramické nádoby na jejich pěstování. A pozor! Jako novinku oba dny pořádáme farmářské trhy, kde si můžete nakoupit od českých pěstitelů a chovatelů. Hudební doprovod a občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši návštěvu. Kolektiv ČTYŘLÍSTEK ZC Zahradní centrum Čtyřlístek, Brno, Bystrcká 40, vchod od Uni Hobby a Penny marketu. Pokud vás zaujaly naše akce, více informací se dozvíte na našich facebookových nebo webových stránkách Vše pro Vašeho čtyřkolového miláčka AUTOSERVIS PNEUSERVIS Za Vodojemem 42 Brno-Bosonohy Tel Příliš snadný nákup nemusí vždy dopadnout dobře Už jsme si zvykli, že nakupovat lze i z pohodlí domácí židle u stolku s počítačem. Můžeme srovnávat ceny, mnohdy se z přiložených informací dozvíme víc, než když se nám konečně podaří odchytit prodavače v obrovském hypermarketu a ten nám stejně sdělí, že právě to námi vybrané zboží nemá v popisu práce. Ale, tak jako chodíme do osvědčených kvalitních kamenných obchodů a po špatných zkušenostech některé raději mineme, i na internetu existují obchody, které nám opravdu usnadní život, dovezou zboží až domů ve stanoveném termínu a v rozbalené krabici najdeme přesně to zboží, které jsme si objednali a které následně dokonale funguje, a obchody, které nám život spíše zkomplikují. Časopis dtest v prosinci minulého roku zprovoznil novou službu Ověření e-shopů, která pomáhá spotřebitelům vyvarovat se virtuální návštěvy obchodů, které se rozhodně nedrží hesla: Náš zákazník náš pán. Spíše naopak. Dnes bohužel není problém vytvořit na falešnou identitu věrohodně vypadající webové stránky, vybrat od pár důvěřivců peníze a zmizet do neznáma. Nebo až při vyřizování reklamace zákazník zjistí, že obchod nemá sídlo v naší republice a jeho majitel je nedohledatelný. Díky této službě velmi snadno získáte veřejně dostupné informace o konkrétní doméně a osobě, na níž je zaregistrovaná. Pokud sídlí třeba na Kajmanských ostrovech, je vcelku předpokladatelné, že v případě problémů se jejich řešení většinou nedovoláte. Od spuštění výše zmíněné služby dtest zveřejnil již několik zcela konkrétních varování před nesolidními internetovými obchody. Zde jsou: E-shop Elektroskladem.cz nedodává objednané a předem zaplacené zboží. Zatím jsou jeho internetové stránky v provozu a nespokojených zákazníků, kteří se nechali zlákat levnými cenami a i solidním vzhledem webových stránek stále přibývá. E-shop Nebeslev.cz tento slevový portál je v insolvenci a množí se desítky stížností zákazníků i poskytovatelů nabízených služeb, kdy slevový protál inkasoval peníze od spotřebitelů, ovšem dodavatelům nezaplatil. Jakékoliv nákupy na tomto portálu, který stále funguje, jsou riskantní. Časopis dtest provozuje i službu VašeStížnosti.cz, na kterou se za několik měsíců jeho existence obrátilo již přes tisíc spotřebitelů, kteří zde hledají cestu k mimosoudnímu vyřešení sporu s podvodnými podnikateli. Abyste se na tuto službu nakonec nemu seli obrátit i vy, držte se raději několika obecných pravidel bezpečného nakupování na internetu: U neznámých e-shopů raději zvolte možnost zaslání zboží na dobírku, jelikož platba předem představuje vyšší riziko. Pokud se přece jen rozhodnete poukázat peníze na účet, je dobré ověřit si zkušenosti ostatních zákazníků, nejlépe z více zdrojů. Pozornost je dobré věnovat také obchodním podmínkám (mnohdy napsaných hodně drobným písmem) a vzhledu i formě webových stránek. V případě, že najdete výhodnou nabídku zboží v e-shopu, se kterým zatím nemáte žádnou zkušenost, není nic lehčího, než si před nákupem projít tuto stránku: Pokud máte podobné špatné zkušenosti i s jinými internetovými obchody, nenechte si je pro sebe. Pomůžete tak nejen dalším zákazníkům, ale hlavně tomu, aby na internetu zůstaly jen takové obchody, které vám nakupování skutečně ulehčí. Kateřina Bačová ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.: remeslnik.cz AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, e mail: tel.:

8 LÍSKÁČEK 3/ ze sportu Boxeři ve druhé polovině sezony Druhou polovinu sezony otevřeli boxeři dne 8. února jak zápasy oblastní soutěže, tak utkáním 1. ligy. Pořadatelem obou akcí byl BC Brusier Kroměříž, který si vzal na bedra organizačně složitý úkol, ztížený navíc mimořádně početnou účastí v oblastní soutěži, takže následující utkání 1. ligy mohlo být zahájeno až ve večerních hodinách. Oblastní soutěž Sedmého kola soutěže Jihomoravské oblasti se zúčastnilo 37 dvojic z dvaceti oddílů (16 z jižní Moravy, 2 ze severní Moravy, 2 ze Slovenska). V celém sportovním dni měli trenéři starostí nad hlavu při sestavování složení družstva pro následující utkání 1. ligy. K oblastní soutěži nakonec odjel z pěti nominovaných pouze Hayk Arzumanian, pro kterého to byla generálka na mistrovství ČR v Českých Budějovicích v termínu Svým vystoupením správnost nominace potvrdil, když ve váze do 46 kg porazil jasně na body (3:0) těžšího Musiala z R.M.I. Hodonín. Ostatní nominovaní se k soutěži nedostavili ze zdravotních důvodů či školních povinností. Příští kolo oblastní soutěže se koná dne 15. března v Mistříně, kde se Novolískovákům tradičně daří. 1. liga V sedmém kole moravské části 1. ligy se utkal v Kroměříži domácí Jihomoravský region s Dynamem Nový Lískovec Svitavy a zvítězil 14:2. Pro Dynamo bylo utkání velmi problematické z důvodu neúčasti poloviny nominovaných svitavských boxerů, takže hrozila kontumační prohra a úhrada nákladů. Situaci se podařilo na poslední chvíli vyřešit a Dynamo NLS obsadilo všechny váhové kategorie, ale vysoké prohře se nezabránilo, i když náhradníci prohrávali většinou na body a k překvapení nedošlo. Zvítězil pouze Rustem Shalikzhanov v nejlehčí váze. Velmi vyrovnané utkání předvedli ve váze do 60 kg Vít Brázda a do 75 kg Dominik Jiříkovský, jejichž utkání mohla skončit i vítězstvím. Líbil se i Daniel Bulín, který ve váze do 64 kg nahradil Gamovského v utkání s nadějným Mozgou. Ve váze do 81 kg chyběl Jan Hlavsa, kterého Martin Elkčner nedokázal nahradit. V nejtěžší váze nenastoupil nemocný Zapletal a experiment s náhradníkem Čeňkem Hlubinou se nepodařil a o výsledku bylo definitivně rozhodnuto. Jednotlivé výsledky: ve váze do 56 kg získal jediné body pro Dynamo Rustem Shalikshanov vítězstvím nad Balážem n.b., do 60 kg prohrál Vít Brázda těsně na body s Procházkou, do 64 kg prohrál Daniel Bulín n.b. s Mozgou, do 69 kg David Horňáček prohrál n.b. s Kočkou, do 75 kg prohrál Dominik Jiříkovský n.b. s Pavelkou, do Martin Mynář ZIMNÍ PŘÍPRAVA VOLEJBALISTŮ V roce 2013 tým mužů postoupil do vyšší soutěže, tedy městského přeboru. V této soutěži se jim do cesty postavili zdatní soupeři. I přesto se mužskému týmu podařilo získat dvě vítězství a po první polovině sezóny jsou s osmi body na dvanáctém místě. Věříme, že přes zimu se jim podaří zlepšit některé herní dovednosti a druhá polovina sezóny bude výrazně optimističtější. Družstvo žen se po roce opět vrátilo do soutěže krajského přeboru. Zpočátku jim štěstí sice moc nepřálo, ale v průběhu sezóny se sehrávaly a po polovině sezóny jsou se čtyřmi výhrami na sedmém místě. Ženskému týmu rozhodně nechybí chuť do hry a touha vyhrát. Družstvo žen se rozhodlo udržet si i soutěž městského přeboru, kde se stále drží v horní polovině tabulky. Po podzimní části se nachází na šestém místě, kdy na první družstvo jim schází devět bodů. Juniorský tým děvčat je oproti tomu dobře sehrán, což dokazuje četnými vítězstvími a na konci ledna se nachází na krásném čtvrtém místě. Jelikož Hayk Arzumanian 81 kg prohrál Martin Elkčner TKO s Andrýskem, do 91 kg prohrál Karel Fojtíček n.b. s Ivachovem a ve váze nad 91 kg prohrál Čeněk Hlubina TKO s Valou. V příštím kole dne se utká Dynamo NLS s BC Poruba v Novém Lískovci. Mistrovství ČR školní mládeže a kadetů Mistrovství ČR školní mládeže a kadetů se konalo ve dnech února v Českých Budějovicích. Novolískovečtí boxeři Hayk Arzumanian a Martin Mynář dosáhli na medaile. Bronzovou medaili získal Hayk Arzumanian, když v zápase o postup do finále prohrál s ostravským Gorolem, ten ale ve finále prohrál. Lépe se vedlo zkušenějšímu Martinu Mynářovi, který ve čtvrtfinálovém i semifinálovém závodě porazil soupeře technickým knokautem. Ve finále se utkal s výborným Kotrčem z Příbrami a byl poražen na body 2:1. Zápas snesl nejvyšší měřítka moderního boxu s patřičnou tvrdostí zejména ze strany Mynáře a bylo odměněno diváky dvojnásobným potleskem. Mynář výsledkem potvrdil možnost svého ostaršení pro účast v prvoligových utkáních. Miroslav Kubánek, Jiří Faber jejich soutěž stále probíhá, držíme jim palce a věříme, že se v tabulce posunou ještě výš. Vše se rozhodne do konce března. Novým týmem v oddílu SK Nový Lískovec je družstvo kadetek. Tyto nejmladší hráčky sice ve skupině A skončily na posledním místě, ale jejich pokroky jsou vidět na každém zápase. Do druhé poloviny vstoupily s vervou a ve svém prvním zápase v roce 2014 proti TJ Sokol Újezd u Brna vyhrály svůj první set. Věříme, že se i nadále kadetky budou zlepšovat a brzy dosáhnou svého prvního vítězství. Během zimního období se hráči a hráčky zaměřili především na zvýšení fyzické kondice, čemuž odpovídá i rozložení tréninků a všichni pevně věří, že se to v druhé polovině sezóny projeví. V rámci přípravy na jarní část soutěží se naši hráči a hráčky zúčastnili volejbalového turnaje smíšených šestek na ZŠ Svážná dne Členové SK Nového Lískovce se rozdělili do dvou družstev a obsadili krásné druhé a třetí místo. Je to po dlouhé době poprvé, kdy nedosáhli na první místo. Na tomto tradičním turnaji je každý rok profesionálnější úroveň, což je vidět i na výsledku. 7. prosince 2013 se dvě z našich žen zúčastnily smíšeného turnaje v Adamově s příznačným názvem Vánoční kapřík. Společně s nimi tým tvořili zástupci týmu LAVINA, kteří hrají amatérskou volejbalovou ligu. I přes to, že tito hráči spolu nikdy společně nehráli, se jim podařilo turnaj vyhrát a na závěr si mohli jako odměnu vylovit vlastníma rukama kapra z bazénu, což se jim bohužel v důsledku velké zimy nepodařilo. Těší nás zájem o volejbal i příchod nových hráčů a hráček všech věkových kategorií. Pokud se chcete i vy volejbal naučit, účastnit se našich tréninků na ZŠ Kamínky, popřípadě i soutěží a turnajů, rádi vás mezi námi přivítáme. Bez ohledu na věk či volejbalové zkušenosti se můžete informovat na kontaktním čísle nebo na u Činnost volejbalového oddílu SK Nový Lískovec podporuje městská část Brno-Nový Lískovec a statutární město Brno, za jejichž podporu tímto děkujeme. Barbora Hedijová,

9 Orientaèní plánek blokových èištìní v roce 2014 Legenda: - Blok è. 1 - Blok è. 2 - Blok è. 3 - Blok è. 4 - Blok è. 5 - Blok è. 6 - Blok è. 7 - Blok è. 8 - Blok è. 9 Pøenosné svislé dopravní znaèení pou ívané pøi blokovém èištìní v Brnì - Novém Lískovci IP25a Zóna s dopravním omezením IP25b Konec zóny s dopravním omezením Oznaèují oblast (èást obce apod.), kde platí nebezpeèí, zákaz nebo omezení vyplývající z u itých symbolù znaèek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitø oblasti není stanoveno jinak B29 Zákaz stání Jihlavská

10 Termíny čištění komunikací v MČ Nový Lískovec Průběžné místní komunikace včetně sousedících parkovacích zálivů Málo významné komunikace Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok vjezd z ul. Kamínky ke starému nákupnímu Lesní Kamínky Palouk středisku Šťastného Kluchova Prostřední cesta z ul. Kamínky Zavřená Plachty Úpatní k objektu vodáren Zoubkova Svážná Raisova pokračování z ul. Kamínky bez odboček - průběžná č. 1 - č odbočka k nemocnici za štěrkové (zpevněné) Obecní - spojka kolem ZŠ na Koniklecová parkoviště nad bytovými Oblá od Petra Křivky Jihlavskou bez odboček domy po odbočku na Oblá Travní Jihlavskou pod věžovým - od č. 18 k Jihlavské Svážná domem č odbočka k domu č odb. k výměníkové bez odboček - od č. 18 na P. Křivky stanici nad ZŠ (nová) Slunečná - odb. ke kotelně na včetně všech parkovišť konci Svážné Základní komunikační systém Parkoviště a odbočky Blok 7 Blok 8 Blok 4 Blok Petra Křivky Jihlavská, Bítešská ulice Čtvrtě odbočka k domu Oblá, odbočka k č. 1, 3 Koniklecová 5 Kamenice Oblá, odb. k č. 12, 14 s parkovištěm od Rybnické po rondel Blok 9 Oblá, obě parkoviště pod Albertem nad parkoviště pod skálou na Akademickou travnatým svahem na konci Koniklecové Akademická od rondelu parkoviště u obytných Kamenice po rondel parkoviště u ulice Plachty (pod P. Křivky) domů na Petra Křivky k rampě sil. I/23 Akademická parkoviště P2 u konce Oblé vlevo Rybnická Svážná bývalá smyčka MHD na Petra Křivky - odbočka k č. 3 Petra Křivky u konce Oblé (u trafiky) V době čištění od 8 do 16 hodin nesmí na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla. - odbočka k č. 5 a 7 - odbočka k úřadu včetně parkoviště parkoviště u Alberta (vjezd z Petra Křivky) Dopravní značení se bude umísťovat vždy 7 dnů předem. - parkoviště pod domem č Zoubkova V případě odjezdu na delší dobu se přesvědčte, zda nebude odbočka z Jihlavské k trafostanici - zadní příjezd do nemocnice probíhat blokové čištění! - příjezd k č. 16a 16e Náhrada za odtahy vozidel se neposkytuje! Čištění komunikací provádí společnost.a.s.a. Služby Žabovřesky, s. r. o. a Brněnské komunikace, a. s. Za ÚMČ čištění zajišťuje odbor stavební a všeobecný, tel.: Odtah vozidel při čištění, tel.: provádí čištění na ulici Petra Křivky Brněnské komunikace, a. s. Schváleno Radou městské části Brno-Nový Lískovec dne č. 4/2014 Rychlé informace o blokovém čištění formou SMS Vážení občané, majitelé vozidel. Stále si lámeme hlavu, jak zlepšit informovanost o blokovém čištění tak, aby odtažených vozidel a nešťastných řidičů bylo co nejméně. Využíváme Lískáček, internet, dopravní značení, ale ani to vše nezabrání, aby se při každém blokovém čištění několik řidičů nedostalo do problémů. Kromě ztráty času jsou to také zbytečně zaplacené peníze, ze kterých ovšem městská část nic nemá, protože je inkasuje odtahová služba. Stížnosti odtažených ale následně řešíme hlavně u nás na úřadě. Proto je i naším zájmem, aby si řidiči nezapomínali v zóně blokového čištění svá vozidla. Díky postupnému zlevňování telefonních služeb se nyní stala velmi zajímavou možnost informovat občany o dění v obci formou SMS. Tuto službu městská část zavede od Pokud se zaregistrujete k odběru informativních SMS, dostanete den předem informaci o tom, na kterých ulicích se bude provádět blokové čistění a můžete si auto včas přeparkovat. Kromě informací o blokovém čištění si také můžete objednat informace o dalších významných událostech v městské části. Služba je pro vás zadarmo a registrace je velmi jednoduchá, nepotřebujeme znát ani vaše jméno, jen telefonní číslo. Zaregistrujte se a SMS do vašeho mobilu vám blokové čištění připomene! Ing. Jana Drápalová, starostka Jak se registrovat k odběru SMS? 1. možnost: Prostřednictvím webových stránek na adrese nliskovec.smsbrana.cz Bude vám doručena SMS s heslem k potvrzení registrace. Registrační údaje můžete kdykoliv změnit nebo registraci zrušit. 2. možnost: Můžete se také zaregistrovat osobně na Úřadu městské části, Oblá 75a, potřebujete pouze znát vaše telefonní číslo

11 11 LÍSKÁČEK 3/2014 ze školství Tradiční bruslení na Svážné Koncem ledna se nad námi smilovalo počasí a začalo konečně pořádně mrznout. K radosti všech dětí naší školou povinných i nás dospěláků přispěchali obětaví ledaři pod vedením pana ředitele Mgr. Petra Punčocháře a pustili se do výroby školního bruslařského areálu. Již poslední lednový týden jsme mohli nejen v dopoledních hodinách, ale i v kroužcích a školní družině brázdit naši luxusní ledovou plochu. Opravdu jsme si to užili. Někteří prvňáčci stáli na bruslích úplně poprvé. Krásně to zvládli. Byla to radost! Však můžete posoudit sami. Která jiná brněnská škola dopřeje svým žákům a učitelům takové podmínky? Na Svážné to prostě umíme! Mgr. Ivana Horňáková Dopravní výchova na ZŠ Kamínky Dopravní výchova je začleněna do výuky ZŠ od září Na naší škole jsme zařadili dopravní výchovu do jednotlivých předmětů již před několika lety. Spolupracujeme s Městskou policií Brno a pravidelně se účastníme soutěže žáků 4. tříd EMPÍK CYKLISTA. Soutěž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část probíhá ve třídách na naší škole pod vedením strážníků MP Brno. Žáci se naučí dopravní značky, seznámí se se správným vybavením kola, s pravidly silničního provozu, řeší křižovatky a dopravní situace. Na závěr píší test. Na jaře se vypraví na dopravní hřiště, kde získané vědomosti uplatní při jízdě na kole. Pokud uspějí v testu i na dopravním hřišti, získají průkaz cyklisty. Uvědomujeme si, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, a proto klademe takový důraz na dopravní výchovu na naší škole. Mgr. Anna Široká Olympiáda v českém jazyce V prosinci proběhlo na ZŠ Brno, Svážná 9 školní kolo OČJ, kterého se zúčastnili žáci a žákyně 8. a 9. ročníku. Své dovednosti v mateřském jazyce si vyzkoušeli při plnění úkolů, které nespočívaly v ověřování mluvnických pravidel, ale podněcovaly dětskou fantazii a schopnost používat správná jazyková vyjádření. Největší cit pro jazyk projevila Pavlína Vymazalová z 9.A, druhé místo obsadil Tomáš Sasínek z 8.A a na třetí pozici skončil Petr Bedřich z 8.A. Pavlína Vymazalová postoupila do okresního kola, které se uskutečnilo 6. února 2014 v SVČ Lužánky. V těžké konkurenci brněnských základních škol a gymnázií obsadila krásné 2. místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně štěstí v krajském kole. vysledkovalistina Mgr. Kateřina Danišová Zdravý životní styl Existuje řada faktorů přispívajících k utváření zdravého životního stylu člověka. Jedním z nejdůležitějších faktorů je výživa, která je v popředí zájmu vyspělých zemí. Rovněž v médiích se objevují pořady o zdravém stravování a nepřeberné množství reklam na nejrůznější zdravé výrobky. Na ZŠ Brno, Kamínky 5 jsme využili spolupráce s Masarykovou univerzitou, konkrétně s Martinou Burešovou, posluchačkou magisterského studia Pedagogické fakulty MU, a uspořádali jsme projektové vyučování chemie s tematikou Zdravý životní styl. Cílem projektového vyučování pro žáky deváté třídy bylo vytvořit si vlastní názor na to, jakým způsobem se zdravě stravovat a jak naše zdraví ovlivňuje nevhodné složení potravy, přejídání se, málo pohybu a stres. Žáci si rovněž uvědomili spojitost zhoršujícího se životního stylu s výskytem civilizačních chorob (nadváha, cukrovka, alergie, rakovina, srdeční selhání). Výuka byla zaměřena na propojení znalostí z chemie o tucích s praktickým životem. Žáci nejdříve pomocí laboratorního šetření objasňovali ve skupinkách nejrůznější vlastnosti tuků a ve druhé části výuky si pomocí speciálních metod stanovili množství tuků, vody a svalové hmoty ve svém těle. Výsledky si srovnali s fyziologickými normami a zjistili svůj současný zdravotní stav. Výzkum byl pouze dobrovolný a zcela anonymní. Program byl ukončen vyhodnocením výsledků jednotlivých skupin a oceněním všech zúčastněných žáků za jejich vysoké pracovní nasazení, týmovou práci, slušné chování a touze po nových znalostech. A jak jinak než zdravou svačinkou, tedy OVOCEM. Mgr. Jaroslava Frišhansová, učitelka chemie Úspěšní plavci ze Svážné Dne reprezentovali naši školu vybraní sportovci na závodech v plavání městského kola v kategorii ročníků, které se konaly na ZŠ Arménská. Za velmi pěkná umístění našim žákům gratulujeme. 3. roč. v disciplíně prsa 1. místo Anežka Matějíčková prsa 2. místo Filip Retzl 4. roč. kraul 1. místo Matěj Máša prsa 1. místo Matěj Máša 5. roč. prsa 3. místo Lukáš Punčochář štafeta 3. místo L. Punčochář, V. Matějíček, V. Bakič, T. Hniličková Edita Oberreiterová PŘIVYDĚLEJTE SI Kč VE VOLNÉM ČASE A to na vedlejší nebo hlavní činnost s možností budování profesionální kariéry ve wellness oboru. Vedlejší činnost obnáší práci cca 3 hodiny denně. Zisk se pohybuje kolem 15 tisíc měsíčně. Hlavní činnost je práce na cca 6-8 hodin denně se ziskem i více jak 30 tisíc měsíčně. PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE TEL

12 LÍSKÁČEK 3/ tipy pro volný čas PRAVIDELNÝ PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA BRNO o.s. Více o pravidelných a dalších aktivitách na: PONDĚLÍ: hod. Hudební hrátky (sk m., sk. 1 2 r., sk. 2 r. a více), hod. Kurz Baby masáží a základy aromaterapie (6 týdnů 6 měs.), hod. fit MAMI (fitness program pro maminky s miminky a malými dětmi), hod. *Logohrátky (3 5 let), hod. Kvítka (2 4 roky), hod. *Než půjdu do školy (5 7 let), hod. Kvítka (1 2 roky), hod. Sedmikrásná tvoření pro jemná stvoření (ženy), hod. Němčina pro dospělé, hod. TAI-CHI mírně pokročilí. ÚTERÝ: 9 11 hod. Kvítka (1 2 roky); (2 skupiny), hod. *Sebeobrana pro děti (5 12 let), hod. *Osho Divine Healing, Óm healing, hod. Meditačně-relaxační večery pro ženy. STŘEDA: 9 11 hod. Kvítka (2 3 roky); (2 skupiny), hod. Taneční hrátky pro malé kamarádky (3 5 let); (2 skupiny), hod. Němčina pro dospělé, hod. Jóga nejenom pro ženy (3 skupiny). ČTVRTEK: hod. English with puppy (3 7 let), hod. Dramaťáček Dráček aneb cesty do pohádek (3 8 let), hod. TAI-CHI začátečníci, hod.*zumba. PÁTEK: hod. Poupátka (sk. 3 6 m., sk m.), hod. Angličtina nejenom pro maminky (možnost zajištění péče o dítě), odpoledne ostatní akce (soukromé či vyhlášené aktivity MC). * Partneři MC Sedmikráska. NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT STUDIO VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A DĚTSKÁ KAVÁRNA, RYBNICKÁ 46, BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC Hned začátkem roku 2014 proběhlo v kavárně několik akcí pro rodiny s dětmi. Nejprve potěšilo každého malého diváka divadelní představení o tajemství v babiččině skříňce. Divadélko bylo nejen zábavné, ale také poučné. Sotva dva týdny na to jsme prožili příjemné sobotní odpoledne s klaunicí Bárou, které nabídlo spoustu radosti a veselí. Děti se naučily vyrábět balónková zvířátka, nové písničky i klaunovské tance. Navíc každý získal malou odměnu. Na únor byl připraven také karneval. Jak jinak v tomto měsíci. Rej masek je zábavou pro každého a tentokrát také provázela karnevalem oblíbená klaunice Bára. Nechyběla hudba, tance, soutěže, prostě radovánky jak mají být. Na první čtvrtletí jsme také nachystali mnoho bezplatných ukázkových lekcí nových kroužků, abyste si mohli udělat představu o tom, co kroužek nabízí, k čemu děti povede a co bude jeho náplní. Jednalo se například o nově otevřený kroužek dramatické výchovy, kroužek pro malé vědce, angličtina ZUZU, dále potom pohybové kroužky. Neopomněli jsme ani na dospělé a zaměřili se na přednáškovou činnost. Na měsíce únor, březen a duben jsme připravili cyklus přednášek o výchově dětí. V únoru proběhly hned dvě velmi zajímavé přednášky, první na téma motivace dětí a druhá na téma pochvaly a tresty ve výchově. Obě přednášky si našly svoje příznivce a obohatily jistě každého, kdo se zúčastnil. Přizpůsobili jsme také otevírací dobu kavárny. Máme otevřeno nyní každý pracovní den od 9 18 hod. bez polední pauzy. Také rozšíření sortimentu kavárny je dalším překvapením pro tento rok. Kromě obložených chlebíčků, je možné si dát obědový nebo svačinový salát, tousty a samozřejmě oblíbený medovník. Oslavy narozenin možné každou sobotu i neděli. Pravidelně chystáme různé akční nabídky, slevy na kurzy, akce pro děti zdarma Montessori dílničky: po hod., hod., út hod., , hod., Tanečky princezen: čt hod. a hod., Šikulky výtvarný kroužek: st hod., Dramatický kroužek: út hod., Znakování batolat: pá hod., Cvičení maminky s dětmi: st od 8.30 hod. celkem 5 skupin po sobě, Logohrátky čt hod. a hod., aj pro děti: st hod., hod. a čt hod., Věda nás baví út hod. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY: Fotografování dětí (se sourozenci, rodiči, kamarády či domácími mazlíčky :-) hod Setkání u kouzelného stromu zábavné odpoledne pro rodiny s malými dětmi. Kontaktní a informační centrum pro rodiny (vč. bezplatné služby Family Point: zaopatření dítěte) v provozní době hod., více na V případě podpory projektu MPSV ČR (Oblast podpory rodiny) pro rok 2014 Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb Komunikace bez legrace, Vás budeme informovat o dalších preventivních aktivitách na podporu rodiny realizovaných naší organizací vedle činnosti Kontaktního a informačního centra. Více o aktivitách projektu v dalším čísle časopisu Lískáček a dále na: mob: , u: Přihlášky a ostatní informace o všech akcích v MC Sedmikráska: Oblá 51, Brno nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH 2. POLOLETÍ 2013/2014 Cirkus LeGrando pondělí hod., pro děti od 5 let, netradiční pohybové disciplíny chůze na kouli, na laně, švihadla, kouzelnictví a jiné. Cena za pololetí: 600 Kč. Malování pro nejmenší úterý hod., cena za pololetí: 700 Kč, pro děti od 4 let. Keramický ateliér středa hod., cena za pololetí: 800 Kč, pro děti od 7 let. Flétničky výuka ve skupině nebo individuálně, po domluvě s lektorkou. Cena za pololetí: 800 Kč. Klub SKA pondělí, čtvrtek, pátek hod., otevřený klub pro děti a mládež ve věku 6 15 let. Možnost strávit čas s kamarády u deskových her, stolního fotbálku, míčových her nebo výtvarného tvoření a spousty jiných aktivit, mimo to si můžete procvičit angličtinu nebo španělštinu s naším evropským dobrovolníkem ze Španělska. Další informace a přihlášky na nebo tel.: PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI Tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. Každé úterý a čtvrtek od hod. Cena: 50 Kč/dítě (1 lekce). Není potřeba se hlásit předem. S sebou si vezměte přezůvky, svačinu, pracovní oblečení. Pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let bez doprovodu rodičů, s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým i herním programem vedeným vždy dvěma pedagogy. Podrobnější informace: Lýdie Procházková tel.: Děkujeme MČ za podporu AUTOSERVIS!!!VAŠE VOZIDLO VYZVEDMEME U VÁS A OPRAVENÉ PŘIVEZEME NAZPĚT K VÁM!!! Svážná 27a Nový Lískovec mobil: tel.: e mail: Příprava vozu na STK + EM Provedení STK + EM Autoklempířské práce Kontrola elektroinstalace ZDARMA Autolakýrnické práce Autoelektrikářské práce Seřízení geometrie náprav Výměna olejů Mechanické práce Opravy a údržba klimatizací Prodej náhradních dílů do 24 hod. Před uzavřením zakázky po předložení tohoto inzerátu 6% sleva

13 13 LÍSKÁČEK 3/2014 tipy pro volný čas PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN Malovaný cirkus (pro děti od 5 do14 let) Příměstský tábor zaměřený na trénování některých cirkusových disciplín chůze po laně, balancování na kouli, kouzlení, akrobacie, švihadla, fakírské umění a na výtvarné tvoření kostýmových doplňků a cirkusových rekvizit. Každý den od 8 16 hod. Cena: Kč/dítě. V ceně je zahrnutý teplý oběd, pitný režim a pedagogický dozor. Kontakt: tel.: S Kulíškem na výlety (pro děti od 5 do 12 let) Příměstský tábor s tábornickým oddílem Kulíšci. Každý den s výletem od 8 16 hod. Cena: 1 200Kč/dítě. V ceně pedagogický dozor, zdravotník, nezahrnuje obědy a jízdné. Kontakt: tel.: Hurá na vlak! (pro děti od 5 do 14 let) Příměstský tábor pro děti od 5 let, které čeká nejrůznější vlakové dobrodružství. Mohou se těšit na výlety vlakem (i pěšky) do okolí Brna, návštěva vlakových muzeí a vlakové výtvarné tvoření. Každý den od 8 16 hod. Cena: Kč/dítě. V ceně je zahrnutý pedagogický dozor a vstupy na některé vybrané atrakce. Kontakt: tel.: Pro malé i velké slečny ii. (pro dívky od 6 do 15 let) Příměstský tábor určený slečnám třídy. Náplní bude výroba nejrůznějších bytových a textilních doplňků, různé techniky při výrobě šperků, a protože (doufáme) bude pěkné počasí, nebudeme sedět pouze uvnitř a vyrazíme na dva celodenní výlety. Program probíhá každý den od 8 16 hod. Cena Kč/dítě. V ceně je zahrnutý pedagogický dozor, zdravotník, teplý oběd, tvořivý materiál, výlety. Kontakt: tel.: Kameňačka IV. (pro děti od 7 do 14 let) Příměstský tábor plný tvořivých, výtvarných a řemeslných workhshopů. Každý den od 8 16 hod. Všechny výrobky si děti na konci tábora odnesou domů. Cena: Kč/dítě. V ceně je zahrnutý teplý oběd, pitný režim, výtvarný materiál a pedagogický dozor. Kontakt: tel.: Jurský park (pro děti od 5 do 14 let) Příměstský tábor plný dobrodružných výprav za dinosaury a mamuty. Mimo jiné návštěva vyškovského Dinoparku. Každý den od 8 16 hod. Cena: Kč/dítě. V ceně pedagogický dozor, zdravotník, vstupné na vybrané atrakce (s výjimkou vyškovského Dinoparku), nezahrnuje obědy a jízdné. Kontakt: tel.: Pověsti z Brna a okolí (pro děti od 6 do 14 let) Tematicky zaměřené hry, tvoření a výlety po Brně a okolí. Cena Kč/dítě. V ceně je zahrnutý pedagogický dozor a zdravotník. Kontakt: tel.: LETNÍ TÁBORY Krotitelé duchů Letní tábor pro děti od 7 14 let, v areálu Bukovina, možnost výběru ubytování v budově nebo ve stanech s podsadou. Cena: Kč/dítě. V ceně je zahrnuté ubytování, celodenní strava, lektoři, zdravotník, tvořivý materiál a výlety. Kontakt: tel.: Putování s Kulíškem Letní tábor pro děti od 7 do 14 let s tábornickým oddílem Kulíšci. Cena Kč/dítě. V ceně je zahrnuté ubytování v budově, celodenní strava, lektoři, zdravotník, tvořivý materiál a výlety. Kontakt: tel.: Výstava POHÁDKOVÉ KRAJINKY ZE SUKULENTNÍCH ROSTLIN bude od 4. do 20. dubna 2014 v Brně-Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40 (z centra směr Bystrc a ZOO k UNI HOBBY čili bývalému OBI, nebo šalinkami č. 1, 3 a 11 do zastávky Kamenolom) Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin. Obrázky a více informací najdete na Návštěvníci uvidí sukulenty v netradičním balení, to jest různá společenství rostlin sesázených v kamenných miskách a v keramických objektech velmi roztodivných tvarů, inspirovaných převážně literaturou fantazy. Na jaře budou sukulenty nejkrásněji vybarvené, mnoho kytiček bude v plném květu. Na prodej bude široký sortiment sukulentních rostlin, keramika a literatura jak na to. Zve vás Jaroslav Honc Komise pro kulturu RMČ Brno-Nový Lískovec pořádá Velký bazárek Nejdou Vám zavřít dveře od šatních skříní? Má Vaše dítě zase podezřele krátké rukávy či nohavice? Chcete na děti výhodně nakoupit? Pojďte to vyřešit k nám!! Zveme Vás na samoprodejní BURZU potřeb pro děti a těhotné maminky (dětské oblečení, nábytek, hračky, knihy, kola, odrážedla, tříkolky, kočárky, boty, kolečkové brusle a jiné potřeby pro děti a maminky, především jarní a letní) Ve čtvrtek 3. DUBNA 2014 od 15 do 17 hod. Máte-li zájem o prodej, rezervujte si prosím prodejní místo formou u na: nejpozději do Burza není určena k firemnímu prodeji zboží, v takovém případě nelze povolit účast na burze. Cena za prodejní místo/školní lavice je 30 Kč, kočárek 30 Kč, sušáky, věšáky a jiné úložné prostory vzhledem k omezenému místu nejsou povoleny. Těšíme se na Vás ve velké tělocvičně ZŠ Kamínky 5 Brno-Nový Lískovec Koniklecová zahrádka exkurze Rezekvítek zve v sobotu 29. března na Kamenný vrch na exkurzi s odborným výkladem Ing. Viléma Jurka, který se řadu let o toto chráněné území stará. Společně si prohlédneme jarní fialový koberec z konikleců, seznámíme se s dalšími rostlinami i živočichy, i s celým historickým vývojem této stepní lokality. Aktuální informace na nebo u Terezy Žižkové, tel. č Festival Jeden svět 2014 bude o práci března, Březen je již tradičně spojen s nabídkou dokumentů v režii Jednoho světa. Kulaté, patnácté, výročí bude spojeno s prací. Tu řeší všichni ti, kdo ji hledají, ti, kdo se bojí, že o ni přijdou, i ti, kdo v ní musí trávit příliš času a přicházejí o svůj soukromý život. Hlavní téma zastupují dokumenty zaměřené na dopady nezaměstnanosti, šikanu v zaměstnání, dětskou práci na kakaových plantážích. Z nabídky zaujme i příběh důchodkyně stopující po světě, intimní pohled do hospice, jak telenovely mění postavení žen v arabském světě, portrét Olgy Havlové nebo dokumenty z Tibetu, Konga či Sýrie. I v letošním roce je silně zastoupena česká tvorba. Program obohatí debaty s tvůrci a odborníky, výstavy, divadlo či jarmark neziskových organizací. Kateřina Petrášová, koordinátorka festivalu

14 LÍSKÁČEK 3/ tipy pro volný čas PIONÝR, Z. S. - PIONÝRSKÁ SKUPINA PAVUČINA POŘÁDÁ V krásné přírodě u vesničky Veselá poblíž Pelhřimova NABÍZÍME Ubytování ve stanech s podsadou, jídlo 5x denně, kvalifikované vedoucí, odbornou zdravotní péči, základní pojištění, dopravu tam i zpět, celotáborovou hru KONTAKTNÍ ADRESA Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pavučina Úvoz 59, Brno tel (8:00-15:30) hod ps-pavucina.cz RODIČE S DĚTMI děti: 0-6 let termín A: ( 8 dnů) obsazeno termín B: (8 dnů) obsazeno cena: Kč Kč ( rodič + dítě) hra: Mach a Šebestová děti: termín: cena: hra: děti: termín: cena: hra: II. TURNUS 6-9 let (1.-3. třída) (15 dnů) Kč Ostrov pokladů III. TURNUS 9-15 let (včetně 9. tříd) (15 dnů) Kč Piráti sedmi moří Za podpory statutárního města Brna OBLASTNÍ VÝBOR KČT JIHOMORAVSKÉ OBLASTI a TOM 432 HOROLEZČATA pořádají 6. dubna 2014 JARNÍ SETKÁNÍ VHT NA SKALÁCH U ŘIKONÍNA 33. ročník Sraz účastníků Jarního setkání bude v hod. pod skalami u Řikonína. Doprava je individuální vlakem do stanice Řikonín, odtud bude cesta k místu srazu vyznačena fáborky. Cvičné skály jsou od železniční stanice vzdáleny asi 2,5 km. Vhodný vlak odjíždí v 7:53 z Brna-hl. n., 8:07 z Brna-Kr. Pole a dále každé dvě hodiny. Vlak z Řikonína nazpět do Brna jede v 15:21 nebo 17:21. (Vzdálenost v IDS JMK: 100/ mimobrněnské zóny.) Vhodná místa na parkování: železniční stanice Řikonín (2,5 km), Ranč U bizona (Kutiny, 1 km). Vítáni jsou všichni zájemci o vysokohorskou turistiku. V místě srazu budou připraveni cvičitelé VHT a instruktoři horolezectví, pod jejichž vedením si každý může vyzkoušet jištění, lezení a slaňování na cvičných skalách. Za komisi VHT: Miloš Stejskal (mobil , VEŘEJNÝ TURISTICKÝ ZÁVOD Jihomoravská oblast Klubu českých turistů pod záštitou místostarosty ÚMČ Nový Lískovec Ing.Jana Privarčáka a za podpory statutárního města Brna Místo konání Místo startu Rozpis 3. závodu krajského poháru 2014 a současně mistrovství Jihomoravského kraje 27. dubna 2014 Brno-Nový Lískovec zastávka MHD Kamenný vrch Prezentace do 9.30 hod. v místě startu. Kategorie a trati Dospělý a předškolák 2 3 km Přípravka 2004 a mladší 2 3 km Nejmladší žáci, žákyně 2004 a mladší 2 3 km Mladší žáci, žákyně km Starší žáci, žákyně km Mladší dorostenci, dorostenky km Starší dorostenci, dorostenky km Muži a ženy A km Muži a ženy B 1978 starší 4 6 km Podmínky a vybavení hlídek Dospělý a předškolák, přípravka běží ve dvojicích, ostatní kategorie jako jednotlivci. Vybavení hlídek dle platných pravidel TZ pro rok (www.turisticky-zavod.cz) Hlídka se dostaví na start s propisovačkou a od mladšího žactva i s buzolou. (Buzoly budou v omezeném počtu k zapůjčení na startu.) Za zdravotní způsobilost závodníků do 18 let odpovídá jejich rodič nebo vedoucí, starší závodníci jsou odpovědni sami. Každý závodník musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. Hlavní organizátor TOM 432 Horolezčata Informace: Miloš Stejskal, tel ,

15 15 LÍSKÁČEK 3/2014 různé ŠLEHAČKOVÉ KOBLIHY Suroviny: 100 ml mléka, 1 kostka droždí, 1 lžička cukru, 250 g hl. mouky, 250 g polohrubé mouky, 250 g brambor, 4 žloutky, 60 g másla, špetka soli, 125 ml šlehačky, rum, nastrouhaná citrónová kůra, olej nebo sádlo, moučkový cukr. Postup: Brambory uvaříme, vychladlé oloupeme a nastrouháme najemno. Z trochy mouky, droždí, cukru a mléka připravíme kvásek. Po vykynutí přidáme obě mouky, žloutky, brambory, sůl, šlehačku, citrónovou kůru, rum a máslo. Zaděláme těsto a necháme 60 minut kynout. Lžičkou vykrajujeme kousky, zakulatíme a uděláme v nich jamku na povidla. Necháme odležet a pak je usmažíme. Přidáme povidla a posypeme cukrem. BABSKÉ RADY Samolepka na skle. Pokud chcete nalepit samolepku na sklo tak, aby šla později snadno odlepit, nejprve ji několikrát nalepte a sundejte na oblečení, které máte právě na sobě. Nachytá malé částečky látky, které zabezpečí, že jí potom ze skla sundáte bez poškození. Drobné chloupky nijak neovlivní to, jak bude držet. Rybí zápach. Když pečete rybu, zabránit nepříjemnému zápachu můžete tím, že do pekáče přidáte rozkrojené jablko. To při pečení zápach pohltí. Kromě toho, že ryba nebude cítit, bude její maso jemnější a bude skvěle chutnat. Chlebem na střepy. V kuchyni se občas něco skleněného rozbije a zamést střepy většinou nestačí. Abyste se nevystavovali nebezpečí, že se o nějaký zatoulaný střípek zraníte, použijte chlebovou střídku. Vyrobte z ní kouli a tu pak válejte po podlaze. Veškeré střepy i ty mikroskopické se na ni přichytí. Zdroj: Toprecepty.cz DĚTSKÁ BURZA, použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb se koná v bohunické zbrojnici na ul. Ukrajinská 2b, 1. patro. Sobota od 8 11 hod. příjem zboží, hod. prodej. Neděle od 9 12 hod. prodej, hod. vrácení. Inf. + přidělení osob. čísla prodávajícím tel decka-burza Blešák se koná každou první sobotu v měsíci v bohunické hasičské zbrojnici Ukrajinská 2b, 1. patro. Registrace prodej místa nutná. Inf. + registrace prodávajících tel , NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé Ch. Carter: Dvojitý kříž T. Gerritsen: Poslední na řadě L. Lafferty: Lazebníkova dcera H. Pawlowská: Pravda o mém muži M. Zusak: Zlodějka knih Novinky pro děti M. Groenig: Simpsonovi: Komiksové šílenství A. Lindgren: Pipi Dlouhá punčocha L. Peirce: Velkej frajer Nate Šmoulové: Od jara do zimy Šmoulové: Šmoulí sporty Žebříček pro dospělé S. Češka: Případ nitravské mince E. De Jong: Dalila E. L. James: Padesát odstínů svobody J. Nesbo: Levhart N. Roberts: Krajina světla Žebříček pro děti J. Davis: Garfield obléhá dům J. Kinney: Deník malého poseroutky Pohádky o vílách R. Russel: Deník mimoňky Šmoulové a vejce TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Hledám ke koupi garáž v lokalitě Nový Lískovec, PLATBA V HOTOVOSTI, prosím nabídněte. Tel.: Prodám garážové stání na ul. Plachty v Novém Lískovci. Cena dohodou. Tel.: Prodám byt na ulici Oblá 39 v OV o velikosti 2kk, tel Vyměním obecní byt 4+1 na ulici Svážná za menší v Novém Lískovci. Tel Koupím byt s balkonem v Novém Lískovici. Bez RK prosím. Tel.: Nabízím dlouhodobý pronájem volné garáže na ul. P. Křivky. volny.cz nebo Koupím byt v blízkosti bohunické nemocnice, skrz dobré dostupnosti do mé práce. Tel.: Hledám ke koupi byt 1+kk 2+kk s dobrou dostupností na MHD v Bohunicích a Starém Lískovci. Tel.: Koupím pro rodinu byt 4+1 v Novém Lískovci. Jsem koncový zájemce. Tel.: Pronajmu 2+kk v NL s výhledem do parku. CP 60 m 2, terasa 21 m 2. Tel.: Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

16 LÍSKÁČEK 3/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Poděkování redakční radě Lískáčku. Ráda bych touto cestou poděkovala redakční radě Lískáčku za jejich práci. Od začátku volebního období se totiž někteří opoziční zastupitelé snaží práci redakční rady napadat a zpochybňovat nestrannost a odbornost jejích členů, hlavně předsedkyně redakční rady Kateřiny Dubské. Několikrát také předložili návrh na její odvolání z této funkce a návrh na vypsání výběrového řízení na pozici šéfredaktora Lískáčku. Požadavky na uchazeče o toto místo odpovídaly plnému úvazku s platovým zařazením tak do 12té třídy. Dnes celá redakční rada včetně předsedkyně pracuje dobrovolně, s minimální odměnou ve výši několik stokorun za měsíc. Přitom práce redakční rady se neodehrává jenom na jejích zasedáních, ale členové pracují i doma, redigují články, dělají rozhovory, fotí, provádějí korektury a podobně. Je to práce velmi odpovědná, vždyť časopis musí vyjít každý měsíc. Za posledních 15 let se nestalo, že by nevyšel. Opozice také útočí na paní Dubskou proto, že nebydlí v novém Lískovci. Ano, paní Dubská se před dvěma lety z Nového Lískovce skutečně po deseti letech pobytu odstěhovala. Ihned se také vzdala mandátu zastupitelky. Na rozdíl od jiných, kteří také již v Lískovci nebydlí, ale trvalý pobyt a mandát zastupitele si ponechali. Hovořily jsme spolu i o její práci v redakční radě a já sama jsem paní Dubskou poprosila, zda by alespoň do konce tohoto volebního období redakční radu nevedla. Není totiž vůbec jednoduché najít někoho s takovými zkušenostmi, vzděláním a ochotou pracovat v podstatě zadarmo. Navíc redakční rada tvoří dobrý tým, který se umí domluvit a snad je ta práce i baví, což je v situaci, kdy něco děláte dobrovolně, strašně důležité. Není to ale náhodou hlavním cílem opozice? Otrávit lidi v redakční radě a rozbít něco, co dobře funguje? Jana Drápalová Je paní Ing. Jana Drápalová na politickém rozcestí? Dvanáctým rokem vládne Třem oříškům pro Lískovec (dále TOPL) i Brnu-Novému Lískovci. V roce 2002 jsme společně protestovali proti ODS a prodeji pozemků v centru Nového Lískovce Aholdu. Úspěšně jsme pak vyjednávali po volbách. Naše cesty se rozešly na podzim Odmítla můj návrh na prodej obecních bytů jejich nájemníkům (tam, kde jich o to požádá nadpoloviční většina), bez toho, aby o něm v TOPL nechala byť i jen hlasovat! Je mazanou političkou. To proti čemu před léty spolu s námi bojovala, dnes ona sama v n u - c u j e občanům Nového Lískovce, který je nejhustěji obydlenou městskou částí Brna! Dokladem její schopnosti manipulovat nejen občany, ale i zastupiteli, je zbourání Starého ALBERTA (přitom tento typ budov spolehlivě slouží lidem všude kolem nás např. v Bohunicích, Kohoutovicích,..) koupeného z obecní pokladny za Kč a developerovi vůbec n e p r o d a n é h o! Prosazení změny územního plánu, z l i k v i d u j e funkční zahrádky v Novém Lískovci! Zahrádkáři v Brně jsou léta nemilosrdně potíraní představiteli ČSSD i ODS. Teď se však s nimi spojila i 1. místopředsedkyně Strany Zelených Drápalová! Mohou lidé věřit jejím slovům o potřebě zvyšování kvality života, když její činy jsou s nimi v naprostém rozporu? Pochopí, že tímto článkem jí vlastně nabízím pomocnou ruku? Podporuji dobré věci, které v Lískovci nechala udělat (např. zřízení nových tříd MŠ). Rušení zahrádek a plánování bytové výstavby až do těsné blízkosti (20 m od) rezervace, navíc v místech, kde je nestabilní podloží hrozící sesuvem půdy, je však do nebe volající pitomost o to větší, že jí prosazuje nejsilnější žena ve Straně Zelených! Lidé si logicky kladou otázku: Komu vlastně (z obecního placená) slouží? Nám občanům, nebo developerům? Děkuji všem 458 lidem, kteří mne žádají, abych je jako jimi zmocněný zástupce veřejnosti zastupoval na jednáních o změnách upraveného Územního plánu města Brna. Společně prosadíme námitky, které nastalou situaci umožňují vyřešit ke prospěchu zúčastněných stran: a) Navrhujeme zastavit spodní část zmíněného území (NL-2) na pozemcích, které již byly vykoupeny a to výstavbou rodinného typu (rodinné domy) a ponechat vrchní části řešeného území v režimu plochy s objekty pro individuální rekreaci. b) Navrhujeme, převedení pozemků v oblasti centra B, tedy prostoru zeleně s původní skalkou (pod zastávkou MHD Oblá), která evokuje název sídliště Kamenný vrch, na plochu krajinné zeleně. Zmocněný zástupce veřejnosti Ing. Vladimír DZURJA, Ph.D Vážení spoluobčané! V listopadovém vydání Lískáčku jsem na tomto místě upozorňoval na chyby, které se stávají při řešení zadluženosti na nájemném v obecních bytech a to zejména ve vztahu na situaci, kdy dochází k užívání bytu bez právního důvodu. Popisoval jsem situaci, kterou komise majetková a bytová projednávala v měsíci září. Musím však konstatovat, že od té doby se na dalších jednáních situace opakovala. Mimo již skutečnosti uvedené v zářijovém příspěvku bych nyní upozornil na další hledisko vyplývající z užívání bytu bez právního důvodu. Předem je třeba uvést, že v mnoha případech, aby nájemník mohl platit nájemné, tak z důvodu nedostatečného příjmu rodinného rozpočtu využívá takovýto nájemník možnost si požádat o příspěvek na bydlení. Dokonce se i stává, že tento příspěvek na bydlení je pouze částečnou úhradou příslušného nájemného. Při užívání bytu bez právního důvodu však pro takovéhoto nájemníka vzniká neodvratně velmi závažný problém. Nemá-li totiž nájemník platnou nájemní smlouvu na užívání bytu (a o to v případě užívání bez právního důvodu jde), tak tento občan nemá nárok na příspěvek na bydlení. Co to v praxi pro takového nájemníka znamená? Protože nedostane příspěvek na bydlení po dobu užívání bytu bez právního důvodu, nebude mít prostředky na úhradu nájemného v příslušném období a ani na alespoň částečnou úhradu nájemného spočívajícího ve výši uvedeného příspěvku. A aby tento nájemník zbytečně neriskoval skutečné vystěhování z bytu, nezbude mu nic jiného, než nájemné zaplatit a to na úkor něčeho jiného. Především jídla, léků apod. Co k tomu dodat? Zde nepomohou rádoby rady politiků na různých úrovních, aby si takový občan či rodina našli lacinější bydlení. Jednak byty nejsou (ty laciné) a podle současné legislativy budoucí pronajímatel nemá zájem si do pronajímaného bytu pustit předchozího dlužníka. Jediným řešením je těmto situacím předcházet. JUDr. Petr Všetečka Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

17 17 LÍSKÁČEK 3/2014 ze školství MŠ P MNĚNKY Cirkus ve školce V pátek odpoledne se v MŠ Pomněnky sešli ve třídě Včelky různá zvířátka, klauni, akrobaté, krotitelé, provazochodkyně a baletky pod cirkusovým šapito. S nejrůznějšími cirkusovými kousky nás seznámili klauni z cirkusu Le Grando. Žonglování s barevnými šátky a míčky, jízdu na jednokolce a chůzi na balonu si zkusili děti i rodiče. Z rodičů se v jednu chvíli stali koníci, kteří povozili své děti na ramenou podle drezury zdatné krotitelky! Dětem se líbil tanec s Júhelákem a s obručemi a všichni se naučili jednoduchý country tanec Zuzana. K tanci nám moc pěkně hrála kapela Cvykr. K občerstvení napekly maminky buchty, jiní rodiče donesli ovoce a slané pečivo, což nám o přestávce přišlo všem k chuti! Moc se nám takový cirkus ve školce líbil a užili jsme si ho. Helena Pavelková a Jarka Zápařková, učitelky ze třídy Včelky z MŠ Pomněnky Výstava Josefa Lady Letos je k nám paní Zima velice skoupá na zimní radovánky a právě také proto, jsme se velmi těšili na překrásnou výstavu Josefa Lady, na kterou nás lákalo pořekadlo: Chumelí se chumelí, padá snížek bílý, vyběhneme na Špilberk, zůstaneme chvíli. Věřte, že děti z Medvídků, Koťátek, Motýlků a Veverek, by rády zůstaly mnohem déle. Vyzkoušeli jsme si hru, jenž provází děti po mnoho staletí a sice cvrnkání kuliček, seznámili jsme se s prastarými hračkami, ale i třeba vybavením jedné obyčejné venkovské světničky kde si děti vyrobily ozdoby. Nejkouzelnější však pro nás byly bohaté a pestrobarevné obrázky z pohádek i ze života. Vždyť kdo by neznal příběhy kocourka Mikeše, či O chytré kmotře lišce. Jistě ještě dlouho nás budou doprovázet knihy Josefa Lady na základě zážitků z této pro děti i dospělé poutavé výstavy. Za kolektiv MŠ Pomněnky Radka Dydková S Veverkami do muzea 1820, 1895, 1927, 1930? To není dějepis, ale výroba hraček, které měla třída Veverek z MŠ Pomněnky možnost vidět. Nejdříve jsme prošli Měnínskou bránou do věže, kde nás přivítala velmi přívětivá, pohádková paní průvodkyně. Ta nás zavedla do království panenek, obchůdků a medvídků, které paní Milada Kollárová za dobu 20 let nasbírala. Děti stály před porcelánovými panenkami, kočárky, koňmi, divadélky a jinými hračkami a ty byly povětšinou starší než ony samy. Prohlídka byla doprovázena velmi poutavým výkladem, kterému bedlivě naslouchaly nejen děti. Ve druhém patře měly děti možnost shlédnout plno vláčků, letadýlek, autíček a mnoho dalších mechanických hraček na klíč. Sbírka zahrnuje cca 4000 hraček. Nahoře ve věži si děti zacvičily a na závěr si vyrobily vlastní hračku. Děti byly nadšené, i dospělí se v duchu rádi vrátí ke svým ztraceným autíčkům a panenkám. Barbora Nekudová, MŠ Pomněnky NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

18 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti První Poleskavský krojový ples v Novém Lískovci Je to malý zázrak najít v části města Brna velkou skupinu krojovaných osob, žen i mužů jak se točí při polce a valčíku a také při lidových tancích. Ta čtvrť není bývalou venkovskou obcí, přičleněnou k městu v průběhu dvacátých až padesátých let minulého století. Je to Nový Lískovec s převládajícími několikapodlažními domy a obyvatelstvem zvyklým na ryze městský způsob života. A přece se v tomto panelákovém sídlišti podařilo vykřesat zájem o tradici a navázat na ni mimo jiné způsoby také obnovou krojů z tohoto koutu Brna a vrátit se k písním a tancům minulých generací, které na jihozápadě Brna po generace žily a hospodařily. Jistě to, co bylo na prvním brněnském krojovaném bále, či plese 14. února v místní sokolovně k vidění, slyšení a prožitku, není pouze dílem omladiny. Nápad k takovému záslužnému kulturnímu počinu se zrodil v hlavě místostarosty městské části Nový Lískovec, který je známý jako skvělý zpěvák a tanečník především slováckých písní a každá tancechtivá žena považuje za zážitek a poctu zatančit si s tímto znalcem tanečního umění. Velmi jsem ocenila nejen účast mladých žen a mužů z Lískovce, ale také výborně krojovanou skupinu tanečníků a zpěváků ze sousedních Bohunic. Nejsou to žádní mladíci a děvčátka, poupátka, ale naopak zralé ženy a muži podávající tance a písně z Brněnska s prožitkem a uměním hodným mimořádného ocenění. Ke zlatým hřebům večera patřila účast a představení skupiny mužů ze Žatčan, tanečníků a zpěváků. Jejich mužská kola, k nimž sloužila jako doprovod pouze harmonika a zpěv mužských hrdel. Aktualizace jedné z písní vyvolalo u obecenstva zasloužený potlesk, úsměv a nadšení. Domnívám se, že bohatství a půvab krojů i celá atmosféra večera byla bezpochyby pro mnohé z diváků zcela jedinečným zážitkem a že většina přítomných si pevně umínila navštívit krojový bál, který bude v roce 2015 uspořádán ve Starém Lískovci. Doufám však, že se zúčastní krojovaní zástupci také z jiných městských částí, aby oslavili svým zpěvem a tancem jedinečnou tradici Brna, dnešního velkého průmyslového centra s velkými obytnými aglomeracemi, k nimž patří také Nový Lískovec. Fotografie naleznete na facebooku sekce: Kultura Nový Lískovec. Autorem je Josef Ptáček. Pro Lískáček PhDr. Věra Kovářů VÝROBA NÁBYTKU PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA KUCHYNĚ, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A JINÉ JAROSLAV GAŇA Svážná 32, tel.: , mobil: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o uzavírce Pisáreckého tunelu strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Jsou tady

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Programové prohlášení koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 pro volební

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Domov pro seniory Koniklecová

Domov pro seniory Koniklecová zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Fotosoutěž strana 3 6 Informace z radnice strana 8 Ze života naší čtvrti strana

Více

Polyfunkční dům Nový Lískovec

Polyfunkční dům Nový Lískovec číslo 6 červen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Kulturní okénko strana 7 Seriál o pohybu strana 8 Kousek

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více