Kongres primární péče TOP HOTEL Praha,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kongres primární péče TOP HOTEL Praha, 2.3. 3.3.2007"

Transkript

1 1. Kongres primární péče TOP HOTEL Praha, Záštitu nad kongresem převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém PROGRAM Mediální partner

2 Pořádající organizace: SPL ČR - Sdružení praktických lékařů ČR U Hranic 3221/ , Praha 10 Strašnice tel.: fax: SPLDD ČR - Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR U Hranic , Praha 10 Strašnice tel.: fax: OSPDL ČLS JEP - Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně U Hranic , Praha 10 Strašnice tel.: fax: Kongresový výbor: MUDr. Pavel Neugebauer - SPLDD ČR MUDr. Jiřina Dvořáková - SPLDD ČR MUDr. Eva Vitoušová - SPLDD ČR MUDr. Hana Cabrnochová OSPDL ČLS JEP MUDr. Bohuslav Procházka OSPDL ČLS JEP MUDr. Jiří Liška, CSc. OSPDL ČLS JEP MUDr. Jana Uhrová SPL ČR MUDr. Hana Kurzová SPL ČR MUDr. Toman Horáček SPL ČR

3 Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, kolegyně, kolegové, dovolujeme si Vás jménem Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pozvat na 1. Kongres primární péče s mezinárodní účastí, který proběhne ve dnech v TOP HOTELU Praha. Záštitu nad kongresem převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Lékař první volby je ústředním mottem celého kongresu. Součástí programu tak bude kromě odborné náplně i profesní problematika (právní aspekty, komunikace lékař - pacient, hodnocení laboratorních vyšetření, postavení praktického lékaře v systému poskytování zdravotní péče v ČR i v zahraničí, doporučené vybavení ordinace apod.). Nebude chybět ani bohatý kulturní program, jehož vyvrcholením bude společenský ples. Na setkání s Vámi se těší MUDr. Hana Cabrnochová Předsedkyně OSPDL ČLS JEP MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR MUDr. Václav Šmatlák Předseda SPL ČR

4 Pátek Slavnostní zahájení MUDr. Václav Šmatlák, předseda SPL ČR MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPLDD ČR MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně OSPDL ČLS JEP MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu I. BLOK Psychiatrická onemocnění, drogová závislost, komunikace a etika Garant: MUDr. Hana Kurzová, MUDr. Renáta Růžková 1. Doc. MUDr. Jiří Horáček, PhD. Jak čeští praktičtí lékaři pracují s psychiatrickým pacientem. Studie dimenze F. 2. MUDr. Pavel Bém Problematika drogové závislosti v primární péči 3. MUDr. Rudolf Procházka Psychosomatický pacient v ordinaci praktického lékaře 4. Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Od medicíny mlčení k informovanému souhlasu 10 minut Coffee break II. BLOK Biochemická vyšetření, rychlá diagnostika, zobrazovací metody Garant: MUDr. Jiří Marek, MUDr. Dagmar Škrhová 1. Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Chyby a omyly v laboratorní diagnostice 2. MUDr. Jiří Lacman Co může moderní radiodiagnostické pracoviště nabídnout praktickým lékařům pro jejich pacienty 3. MUDr. Jiří Marek CRP v ordinaci praktického lékaře 4. RNDr. Pavla Urbášková, CSc. Jak správně odebírat mikrobiologický materiál a jak správně interpretovat výsledky vyšetření Oběd

5 III. BLOK Akutní stavy, vybavení ordinací PL a PLDD pro akutní stavy Garant: MUDr. Marta Lhotová, Doc. MUDr. Ivan Novák,CSc. 1. MUDr. Jiří Pokorný Vybraná farmaka pro poskytování neodkladné péče praktických lékařů pro děti, dorost a dospělé 2. Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Akutní péče v dětském věku 3. MUDr. Jiří Pokorný Základní vybavení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost pro poskytování neodkladné péče 4. MUDr. Helena Letáková Běžná ordinace, nebo horor? 10 minut Coffee break IV. BLOK Právní problematika v primární péči, vedení zdravotní dokumentace Garant: Mgr. Jakub Uher, MUDr. Pavel Neugebauer 1. JUDr. Vlasta Formánková, soudkyně Ústavního soudu ČR Ochrana osobnosti - žaloby pacientů, ale i lékařů; Judikatura Ústavního soudu - oblast zdravotnictví 2. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., asistent Nejvyššího správního soudu Občanskoprávní odpovědnost zdravotnického pracovníka - náhrada škody na zdraví, odpovědnost za vystavený posudek 3. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., advokát, odborný asistent Ústavu státu a práva Akademie věd ČR Nejčastější otázky související s poskytováním zdravotní péče nezletilým, případně osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům 4. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Mgr.Jakub Uher, advokát Nová právní úprava náležitostí zdravotnické dokumentace 5. Mgr. Jakub Uher, advokát Způsob stanovení ceny u zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Kdy lze požadovat přímou úhradu od pacienta.

6 Sobota V. BLOK Nové trendy v očkování Garant: MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Toman Horáček 1. MUDr. Michael Vít, Ph.D. Přístup k očkování v České republice ( nové trendy, dostupnost vakcín, hrazení očkovacích látek) 2. Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D Očkování adolescentů a dospělé populace (...nové přístupy a nové očkovací látky) 3. Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Očkování při cestách do zahraničí ( možnosti a kompetence PL, očkovací průkazy do zahraničí) 4. MUDr. Hana Cabrnochová Současná situace v očkovaní dětí a adolescentů v ČR ( proti čemu jsou a bodou chráněny) 10 minut Coffee break VI. BLOK Problematika civilizačních chorob, možnosti prevence Garant: MUDr. Zdeněk Hamouz, MUDr. Bohuslav Procházka Oběd 1. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. MUDr. Hynek Lachmann Bolesti zad jako civilizační choroba 2. Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. FESC Současný pohled na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění 3. MUDr. Zdeněk Hamouz Poruchy lipidového metabolismu 4. Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. Prevence ICHS u dětí

7 VII. BLOK Primární péče v EU Garant: MUDr. Milan Kudyn, MUDr. Václav Šmatlák 1. MUDr. Milan Cabrnoch Může EU přispět k rozvoji primární péče? 2. MUDr. Kvetoslava Prcúchová Reformy na Slovensku, dopady na primární péči 3. MUDr. Ladislav Pásztor Zdravotní pojištění v EU a primární péče + další pozvaní zahraniční hosté Satelitní sympozia: Berlin-Chemie AG Kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus Astellas Pharma, s.r.o. Kožní problematika, ATB terapie Merck Sharp & Dohme Idea, Inc HPV, lidský papilomavirus a karcinom děložního hrdla Zdravotní pojišťovny Jistota nebo hrozba pro poskytovatele zdravotní péče Úhrada ZP cizincům Právní aspekty regulačních omezení úhrahy zdravotní péče Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami - poskytování a úhrada zdravotní péče Generační problém praktických lékařů Vzdělávání nových kolegů Převádění praxí Přehled primární péče v zemích EU Workshop: Roche, s.r.o. Antikoagulační metody INR Medtronic Czechia s.r.o. Nácvik KPR

8 A. k zaslání abstrakt: B. k přednášce: Organizační informace Zadávání abstrakt je možné jen elektronicky. Poštou na adresu: SPLDD ČR, U Hranic 16-18, Praha 10, s označením 1. Kongres primární péče. em na adresu: Je třeba vyplnit všechna pole ve formuláři přesně, jak je předepsané, nesprávné vyplnění může vést k nepřijetí abstrakt. Abstrakt musí být strukturovaný běžným způsobem: cíl, materiály a metody, výsledky, diskuse, závěr, vlastní text přidat jako přílohu k formuláři. Titulek vyplnit jen s velkým počátečním písmenem. Autory je třeba uvádět se všemi tituly. K abstraktu je žádoucí připojit foto a krátké osobní sdělení (profesní kariéra). Po uzávěrce ( ) budou všechna přijatá abstrakta posouzena. Zadavatel bude vyrozuměn o přijetí. Rozsah abstrakt cca 1500 znaků bez mezer. Je třeba dodržet délku sdělení, tj. cca min. Garanti jednotlivých sekcí si vyhrazují právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limitu. Sdělení v programu PowerPoint (soubory *.ppt, *.pps) nebo Adobe Acrobat (soubory *.pdf) je nutno zaslat organizátorům min. 3 dny před konáním akce, při pozdějším dodání pořadatel neručí za kvalitní projekci. Bude zajištěn data projektor s plátnem a ozvučení. Média pro přednášky: - CD-R/RW se souborovým systémem ISO9660, DVD±R - disketa 1.44 MB (3,5") - USB flash disk kompatibilní s WinXP (bez nutnosti instalace ovladače) Prezentace s připojením vlastního notebooku není možná.

9 Termín a místo konání: Termín konání Místo konání TOP HOTEL Praha, Congress Hall Blažímská 1781/4, Praha 4 Odesílání přihlášek a registrační poplatky: do lékař člen SPL, SPLDD sestra lékař nečlen SPL, SPLDD 1200 Kč 1000 Kč 1500 Kč po ; platba na místě lékař člen SPL, SPLDD 1500 Kč sestra 1200 Kč lékař nečlen SPL, SPLDD 2000 Kč Poplatek je uveden včetně 19% DPH. Zahrnuje účast na odborném programu, tiskové a kongresové materiály, vstup na doprovodnou výstavu firem a občerstvení v době přednášek kongresu. Storno poplatky: do %, poté 100% Závazné podklady pro platbu obdržíte obratem po zaregistrování Vaší přihlášky.

10 Kulturní program: Pátek Představení Vinohradského divadla VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI, Eduardo Rovner Brilantně napsaná komedie současného argentinského dramatika úspěšně obletěla celý svět a dočkala se mnoha prestižních ocenění. Starý mládenec Manuel (Václav Vydra) pravidelně chodí ke hrobu své matky (Jiřina Jirásková), povídá si s ní a každý týden jí líčí, co nového se mu přihodilo. Když jí jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení. 300 Kč (vč. 5% DPH) Společenský večer «Casino» hra s nepeněžitými žetony, hudba, raut 500 Kč (vč. 19% DPH) Sobota Reprezentační ples s programem pro účastníky kongresu Kč (vč. 19% DPH) pro ostatní Kč (vč. 19% DPH) Ubytování: Osobně v TOP HOTELU Praha, telefonicky na čísle nebo em: Zvýhodněné ceny v TOP HOTELU Praha jsou garantovány do , po tomto termínu je zajištění ubytování za individuální ceny. Hotel je vybaven fitness centrem včetně bazénu.

11 Seznam vystavujících firem Hlavní partneři: Berlin-Chemie AG GlaxoSmithKline s.r.o. Merck Sharp & Dohme Idea, Inc Roche, s.r.o. Partneři: Astellas Pharma, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Orion Diagnostica SANDOZ s.r.o. Sanofi Aventis SCA HYGIENE PRODUCTS - TENA TOP HOTEL Praha s.r.o. Vystavovatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. AGS Sport s.r.o. Apotex ČR, spol. s r.o. Česká spořitelna, a.s. Danone, a.s. DSD Praha s.r.o. Ewopharma, spol. s r.o. Grünenthal Czech s.r.o. HERO CZECH & SLOVAKIA Johnson & Johnson, s.r.o. KRKA ČR, s.r.o. Lundbeck ČR, s.r.o. Medicom international s.r.o. Pears Health Cyber, s.r.o. POMAMED s.r.o. PRO.MED.CS Praha a.s. Spirig Pharma AG Stiefel laboratories LTD SVUS Prarma, a.s. Valuson, a.s. Zepter International, s.r.o.

12 Plán cesty TOP HOTEL Praha Blažimská 1781/ Praha 4 Tel: Spojení MHD: trasa metra C - výstupní stanice Chodov - bus č. 115 výstupní stanice Městský archiv. Organizační zajištění: Ahou Public Relations, s. r. o. Lilly Ahou Kolesová GSM: , ICQ: ,

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2003 číslo 9 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Anémie u dětí Trombocytopénie v dětském věku Moderní ambulantní léčba dětské leukémie tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů leden 2004 číslo 1 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Základní informace o dětské onkologii Náhlé příhody v dětské onkologii Testikulární nádory Bolest a možnosti její léčby tiráž...

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů únor 2004 číslo 2 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rachitis Léčba růstovým hormonem Preventivní přístupy u dětských tyreopatií Endokrinologické problémy při nádorech CNS tiráž...

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů květen 2002 číslo 5 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů MEDIFORUM - EpiStop III Novorozenecká žloutenka Virové hepatitidy Uštknutí zmijí obecnou Infekční mononukleóza tiráž... VOX

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2002 číslo 9 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Infekce dýchacích cest v komunitě Postvakcinační reakce Detekce Helicobacter pylori Dětská tuberkulóza tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost

časopis praktických lékařů pro děti a dorost časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2005 číslo 8 ročník 5 Hygiena chrupu u dětí Příčiny a prevence úrazů zubů u dětí Mikrobiologické testy v prevenci zubního kazu Seznam členů České společnosti

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů červen 2004 číslo 6 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Co přináší tělovýchovné lékařství pediatrii Doping v dětském věku Prevence nemocí oběhové soustavy Potápění v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů září 2001 číslo 7 ročník 1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Autoimunní onemocnění štítné žlázy Kongenitální hypotyreóza Jód a jeho potřeba Struma tiráž... obsah... VOX PEDIATRIAE Časopis

Více

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary POD ZÁŠTITOU primátora města Karlovy Vary ing. Petra Kulhánka PROGRAM

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. ročník 5. číslo 6. červen 2005

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. ročník 5. číslo 6. červen 2005 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červen 2005 číslo 6 ročník 5 Naléhavé situace u dětí Novinky v urgentní medicíně Opakované afektivní apnoe u kojenců Adrenalinové zábavy, zážitky

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

časopis praktických lékařů pro děti a dorost únor 2007 číslo 2 ročník 7

časopis praktických lékařů pro děti a dorost únor 2007 číslo 2 ročník 7 časopis praktických lékařů pro děti a dorost únor 2007 číslo 2 ročník 7 Léčba akutní alergické - anafylaktické reakce Spolupráce alergologa a s PLDD v ambulantní praxi Inhalační kortikosteroidy a jejich

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více