Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost kongresů České stomatologické komory"

Transkript

1 Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání svých členů První odbornou akci pod názvem Odborné semináře pro zubní lékaře zorganizovala ČSK v roce 1993 v Planetáriu při příležitosti pořádání I. ročníku výstavy Pragodent. Spojení vzdělávací akce s velkou dentální výstavou, které je v celém světě běžné, bylo úspěšné, a proto i v následujících letech probíhaly obě akce současně V roce 1994 se odborné semináře konaly opět v Planetáriu a stejně jako v roce 1993 se jich účastnili zahraniční přednášející, posluchači však zatím pouze z České republiky V tomto roce uspořádala Česká stomatologická komora na známé půdě Planetária první Mezinárodní konferenci, na které zahraniční zubní lékaři nejen přednášeli, ale poprvé usedli i mezi posluchače Mezinárodní kongres Vždy s úsměvem se konal v Kongresovém centru a účastnilo se ho již 37 zahraničních zubních lékařů. Poprvé byla část programu zaměřena na vzdělávání zubních sester Rok 1997 znamenal předěl v pořádání odborných setkání. Oslavy stoletého výročí založení Spolku českých zubních lékařů otevřely prostor pro uspořádání akce většího charakteru. V říjnu 1997 přivítal Obecní dům v Praze na kongresu Stomatologie včera, dnes a zítra téměř 1000 přednášejících a posluchačů. Komora využila při jeho přípravě důležitých mezinárodních kontaktů a zkušeností získaných v předchozích letech. Zároveň dozrál čas k tomu, aby čeští stomatologové prezentovali světu výsledky své práce. Komora se představila jako stavovská organizace s historickými kořeny, moderní současností a perspektivní budoucností, jako organizace, která má světové stomatologii co nabídnout a je nutno s ní počítat. Významný byl i fakt, že po návštěvě prezidenta Světové dentální asociace (FDI) dr. Heinze Erniho v kanceláři ČSK v roce 1996, byl tento kongres zařazen do kalendáře nejdůležitějších mezinárodních akcí. Úspěch tohoto odborného setkání stál u zrodu myšlenky uspořádat velký kongres jako výroční vždy jednou za čtyři roky. Od tohoto roku jsou součástí kongresů i samostatné zahraniční přednáškové bloky připravované ve spolupráci se Společností francouzsko-českých setkání (AROFT) a Spolkovou komorou zubních lékařů (BZÄK) Od roku 1998 pořádá Česká stomatologická komora kongresy pod názvem Pražské dentální dny (PDD) a toto, již ve světě známé setkání zubních lékařů, má stále vyšší odbornou a společenskou úroveň V roce 2001 oslavila Česká stomatologická komora desáté výročí svého založení. Mezinárodní kongres Pražské dentální dny a oslavy jubilea se staly svým rozsahem a významem jednou z největších a nejprestižnějších akcí v historii komory. Kongres se konal pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky a ve spolupráci se Světovou dentální asociací (FDI) a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. 1

2 2002 V roce 2002 se ČSK podílela na organizaci kongresu FDI (Světová dentální asociace) ve Vídni. Do programu byl zařazen samostatný blok českých přednášek nazvaný Pražské dentální dny 2002 Vídeň. Kongresu se zúčastnilo 363 zubních lékařů z České republiky, což byla čtvrtá největší účast posluchačů jedné země. Pražské dentální dny Praha proběhly následně jako národní akce menšího rozsahu V průběhu kongresu uspořádala Česká stomatologická komora workshop s názvem Na prahu Evropské unie. Workshopu se zúčastnili představitelé sedmi profesních dentálních organizací zemí vstupujících v roce 2004 do Evropské unie (Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika). Hlavním tématem byla výměna zkušeností se změnami, které na všechny kandidátské země se vstupem do EU čekají. Diskuse se zúčastnili další hosté - Dr. Doneus, prezident DLC (Dental Liaison Committee) a Dr. Sprekels, zástupce německé Spolkové komory zubních lékařů Kongres se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy a poprvé za účasti prezidenta Světové dentální asociace FDI Dr. Heung-Ryul Yoona, který kongres také slavnostně zahájil. Dalším významným hostem kongresu byl Dr. Wolfgang Doneus, prezident EU-DLC Dental Liaison Committee (Dentální výbor pro vzájemné vztahy v zemích EU). Během kongresu pořádala Česká stomatologická komora workshop s názvem Den poté, na němž zástupci nových zemí Evropské unie (Estonsko, Malta, Polsko, Slovensko, Česká republika) hodnotili první zkušenosti se vstupem do EU. Součástí odborného programu byly samostatné národní bloky přednášek rakouských a japonských kolegů (Rakouský a Japonský den) Kongres se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Nejvýznamnějšími hosty PDD byli prezidentka Světové dentální asociace dr. Michèle Aerden z Belgie a prezident Evropské regionální organizace FDI dr. José Font-Buxo ze Španělska, kteří kongres slavnostně zahájili. Již tradičně pořádala Česká stomatologická komora během kongresu workshop, tento rok pod názvem Zubní lékařství versus liberalizace služeb, hlavními řečníky byli poslanci Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch, MUDr. Zuzana Roithová a zástupce kanceláře EU-DLC v Bruselu pan Mark Beamish. Dále se workshopu zúčastnili představitelé z Estonska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska a České republiky Již potřetí se kongres konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Primátor MUDr. Pavel Bém přivítal účastníky kongresu na společenském večeru v historických prostorách své Rezidence na Mariánském náměstí. Tradičního workshopu na téma Kontinuální vzdělávání přeshraniční spolupráce se zúčastnili zástupci Estonska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a České republiky. Nejvýznamnějším hostem kongresu byl Dr. Wolfgang Doneus, prezident Council of European Dentists (dříve EU-DLC) ročník kongresu PDD se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma. Součástí odborného programu byl samostatný blok přednášek nazvaný Francouzský den, který ČSK připravuje vždy jednou za dva roky ve spolupráci s Dr. Deborah Tigrid-Marguerat. Mezinárodní workshop na téma Start, provoz a ukončení stomatologické praxe organizovala letos ČSK ve spolupráci a pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, předsedy Senátu PČR. Akce se konala ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu PČR. Workshopu se zúčastnili zástupci Estonska, Francie, Chorvatska, Litvy, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a České republiky. Nejvýznamnějším hostem kongresu byl Dr. Patrick Hescot z Francie, prezident European Regional Organisation FDI. 2

3 ročník kongresu PDD navštívil rekordní počet posluchačů Toto výrazné navýšení bylo způsobeno především zájemci z řad studentů stomatologie, což je velmi pozitivní zjištění pro budoucnost českého zubního lékařství. Kongres se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, který zapůjčil pro společenský večer historické prostory Rezidence na Mariánském náměstí. Velký zájem byl o účast na mezinárodním workshopu na téma Dentální hygienistky a terapeutisté ano či ne?, který je od loňského roku oficiální platformou CED Council of European Dentists (Rada Evropských zubních lékařů). Toto v současnosti široce diskutované aktuální téma vyvolalo bohatou diskusi a návrh závěrečné rezoluce byl předložen plenárnímu zasedání CED ke schválení. Workshop se konal pod záštitou Ing. Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Významným aktivním hostem byl viceprezident CED prof. Wolfgang Sprekels z Německa. Dále se akce zúčastnili zástupci Belgie, Estonska, Holandska, Itálie, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a České republiky ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se konal ve dvou pražských lokalitách. Odborný program určený celému dentálnímu týmu (zubním lékařům, sestrám, hygienistkám, zubním technikům a studentům) proběhl první zahajovací den v paláci Žofín a další dva programové dny se konaly v Kongresovém centru Praha. Záštitu nad kongresem přijal opět primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Přednášky 84 autorů si vyslechlo rekordních 1320 posluchačů z České republiky, Francie, Itálie, Kanady, Norska, Rakouska, Saudské Arábie, Slovenska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Velmi pozitivní skutečností pro budoucnost českého zubního lékařství je stále se zvyšující počet mladých zubních lékařů absolventů v řadách přednášejících i posluchačů a velký zájem studentů zubního lékařství, studentek hygienistek a studentů zubních techniků. V letošním roce tvořila tato skupina 50 % všech účastníků kongresu. V rámci kongresu se konal mezinárodní workshop na téma Bělení zubů pouze v ordinaci zubního lékaře ano či ne?. Workshop je oficiální platformou CED Council of European Dentists (Rada Evropských zubních lékařů) a návrh závěrečné rezoluce pod názvem Pražská deklarace byl předložen plenárnímu zasedání CED. Workshopu se zúčastnili zástupci Belgie, Estonska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a České republiky ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se konal v Kongresovém centru Praha (KCP) pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma. Souběžně s kongresem se konal v prostorách KCP pilotní ročník odborného veletrhu stomatologie a ústní hygieny Expodent, který organizovala společnost Veletrhy Brno, a.s. Poprvé tak měli účastníci kongresu možnost vyslechnout odborné přednášky a navštívit výstavní expozice dentálních firem pod jednou střechou. Stejně jako v roce 2009 byl odborný program zaměřen na celý dentální tým. V jedenácti programových sekcích bylo prezentováno 62 přednášek a 14 posterových sdělení. Přednášky navštívilo 1221 posluchačů. Kongres, určený především odborníkům, byl rozšířen o akci pro laickou veřejnost, pro kterou byl uspořádán Den dětské prevence. Zúčastnilo se ho více než 200 žáků mateřských školek a základních škol z Prahy 2 a Prahy 4; individuálně se školicí tým věnoval dětem z Jedličkova ústavu. V rámci kongresu se tradičně konal mezinárodní workshop, na téma Kontinuální vzdělávání celého dentálního týmu. Problematika celoživotního vzdělávání jednotlivých profesí dentálního týmu je v Evropě vnímána velmi intenzivně, téma vyvolalo širokou diskusi a otevřelo mnoho otázek. Workshopu se zúčastnili delegáti profesních komor z Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a České republiky. 3

4 ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se konal v Kongresovém centru Praha (KCP) pod záštitou primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Souběžně s kongresem proběhl v prostorách KCP druhý ročník odborného veletrhu stomatologie a ústní hygieny Expodent, který organizovala společnost Veletrhy Brno, a.s. Při příležitosti kongresu vyvrcholily oslavy 20. výročí založení ČSK. Více než 700 hostů přišlo do KCP na slavnostní společenský večer, na kterém byly oceněny zakládající osobnosti české stomatologie. Této významné události se jako čestní hosté zúčastnili a přítomné pozdravili ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Odborný program kongresu byl tradičně zaměřen na všechny členy dentálního týmu a studenty všech těchto profesí. PDD navštívilo rekordních 1340 posluchačů. V jedenácti programových sekcích bylo prezentováno 60 přednášek a 9 posterových sdělení. Kongres byl po loňském úspěchu a velkém zájmu opět ve středu a ve čtvrtek ( ) rozšířen o Dny dětské prevence, program pro laickou veřejnost, kterého se zúčastnilo 270 dětí. Tato akce byla určena žákům mateřských a základních škol včetně Jedličkova ústavu a dětem z mateřských center. Tradiční mezinárodní workshop, který je oficiálním pracovním fórem CED Council of European Dentists (Rada Evropských zubních lékařů) byl na téma Standardy a doporučené postupy v zubním lékařství. Zvolené téma vyvolalo širokou diskusi, neboť tuto problematiku řeší v současné době profesní komory v mnoha evropských zemích. Workshopu se zúčastnili delegáti z Estonska, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a České republiky ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se konal v Kongresovém centru Praha (KCP) pod záštitou primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Odborný program PDD navštívilo 1260 posluchačů, bylo prezentováno 62 přednášek a 6 posterových sdělení. Ze zahraničí (Itálie, Německa, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, USA a Velké Británie) přijelo 14 přednášejících. Mezi posluchači byli nepřehlédnutelní mladí zubní lékaři a studenti, kteří tvořili polovinu všech přihlášených účastníků, což je dobrým signálem pro budoucnost zubního lékařství. Novinkou letošního kongresu byl moderně koncipovaný doprovodný program. Vedle výstavy byl zaměřen zejména na praktické workshopy, které rozšiřovaly odbornou náplň programu. Laická veřejnost mohla opět navštívit Dny dětské prevence. Tento program byl určen žákům mateřských a základních škol včetně Jedličkova ústavu a dětem z mateřských center. V prostorách dětského koutku získaly děti informace o správné hygieně dutiny ústní a ve speciálním kamionu se hravou formou seznámily s prostředím zubní ordinace. Akce se zúčastnilo 279 dětí z mateřských škol, 220 žáků prvního stupně základních škol a 38 dospělých. V rámci kongresu proběhl další ročník mezinárodního workshopu, který je oficiálním pracovním fórem CED Council of European Dentists (Rada Evropských zubních lékařů). Bylo zvoleno téma Jaký rozsah zubní péče by měl být hrazen ze zdravotního pojištění?. Pozvání přijali delegáti profesních komor z Estonska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a České republiky. Za Českou republiku se workshopu aktivně zúčastnili také náměstek ministra zdravotnictví ČR Ing. Petr Nosek a prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA. 4

5 MEZINÁRODNÍ KONGRESY ČSK rok název místo počet přednášejících počet posluchačů Planetárium Vždy s úsměvem Kongresové centrum 1997 Stomatologie včera, dnes a zítra 1998 Pražské dentální dny Národní dům na 1999 Pražské dentální dny Národní dům na 2000 Pražské dentální dny Národní dům na Obecní dům Pražské dentální dny Obecní dům Pražské dentální dny Vídeň Národní dům na 2003 Pražské dentální dny Národní dům na 2004 Pražské dentální dny Národní dům na Pražské dentální dny Palác Žofín Pražské dentální dny Národní dům na 2007 Pražské dentální dny Národní dům na 2008 Pražské dentální dny Národní dům na 2009 Pražské dentální dny Palác Žofín KCP Pražské dentální dny KCP Pražské dentální dny KCP Pražské dentální dny KCP

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky prosinec 2014 www.sst.cz Prezident Miloš Zeman si v doprovodu prezidenta SST Miroslava Šabarta prohlíží expozice firem SST /str. 5 Záběr

Více

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

Partnerství. pro budoucnost. Praktická. obcí a regionů. Rada evropských. Municipalities and Regions. Council of European. příručka

Partnerství. pro budoucnost. Praktická. obcí a regionů. Rada evropských. Municipalities and Regions. Council of European. příručka Rada evropských obcí a regionů Council of European Municipalities and Regions [ Praktická Partnerství pro budoucnost ] příručka Rada evropských obcí a regionů děkuje Svazu měst a obcí České republiky za

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete.

Nabídkový. či si objednáte více služeb najednou, rádi s Vámi projednáme individuální smlouvy podle potřeb společnosti, kterou zastupujete. Nabídkový 2015 list Česká stomatologická komora pořádá řadu akcí a vyvíjí aktivity v oblastech, které Vám nabízejí možnost prezentace jména, výrobků a služeb. Přehled a stručnou charakteristiku naší nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013

NEWS. Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci (Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze. Říjen 2013 NEWS Informace pro členy České společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

PARTNER ORGANISATION OF:

PARTNER ORGANISATION OF: czech bcsd PARTNER ORGANISATION OF: Zpráva o činnosti CBCSD od VH 21. 6. 2013 Od minulé valné hromady se činnost v roce 2013 a hlavně začátkem roku 2014 rozjela mílovými kroky. Nové téma udržitelného rozvoje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XX. ROČNÍK BRNO 5. 8. listopadu 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 5. až 8. listopadu 2013 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti. Aktivity na podzim 2005 2

Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti. Aktivity na podzim 2005 2 EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 2 / prosinec 2005 Obsah Aktivity na podzim 2005 2 Semináře ve Slavkově

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2012 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2012 12 INSTITUT UMĚNÍ DIVADELNÍ ÚSTAV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 111 F 224 809

Více

V textech a obrazech

V textech a obrazech 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA 2013 25. - 29. června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková

Více

infolist 5 / 2010 Mezinárodní vztahy

infolist 5 / 2010 Mezinárodní vztahy infolist 5 / 2010 5 informační list č. 5 / listopad 2010 Mezinárodní vztahy ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE mezinárodní vztahy OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 I. Mezinárodní spolupráce... 4 1. Evropská

Více

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 1. Úvod Na posledním, 9. plenárním zasedání Kartografické společnosti České republiky, které se uskutečnilo 5. září 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Obsah 1. VÝCHODISKA EVROPSKÉHO ROKU 2012 2 1.1. Konkrétní cíle EY 2012 2 1.2. Situace v ČR a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMORY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMORY ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMORY ZA ROK 2010 Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., je akreditovanou vzdělávací institucí č. 2007/301 - I a je pověřena k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů

Více