SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce SOUČASNÝ ČESKÝ HISTORICKÝ ROMÁN Lenka Deverová 9. B Vedoucí práce: Mgr. Josefa Rykrová Školní rok: 2013/2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Lenka Deverová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Josefě Rykrové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Současný historický román byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na četbu románů s porozuměním, vytvoření referátů, charakteristiku hlavních postav a vzájemné porovnání.

5 Obsah Úvod Historická fakta Historické romány Jan Bauer, Výkupné za krále Klášter kostlivců Záhada kamene mudrců František Niedel, Platnéř Čas vlků S vlčí hlavou v erbu Vlastimil Vondruška, Msta písecké panny Dýka s hadem Porovnání knih a autorů Moje názory 42 Závěr 44 Seznam použité literatury a zdrojů Příloha č. 1

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Současný český historický román. Bylo to asi proto, že ráda čtu a poznávám i jiné oblasti četby než jen ty, které mne zajímají nejvíce. A bylo to pro mě opravdu správné rozhodnutí. Při čtení jsem se bavila. Četba mi přinesla mnoho nových poznatků. A i když to občas nebylo podle mého gusta, vždy mě četba něčím obohatila. Jsem taková, že když mám přečíst něco, co neznám, tak jdu do toho a nakonec zjistím, že mě to bavilo. Celkový počet stránek této práce mě překvapil. Při tvorbě mé práce jsem postupovala tak, že po přečtení románu jsem si připravila stručný obsah díla, provedla charakteristiku hlavních postav, sepsala své hodnocení a připojila citaci. Všechny přečtené knihy jsem pak porovnala a připojila svůj názor. V závěru jsem se vyjádřila k tomu, proč je četba historických knih pro člověka přínosná a čím jej může obohatit. Práce je doplněna o životopisy autorů a jejich fotografie. V příloze se nachází rozhovor s Vlastimilem Vondruškou, současným nejpopulárnějším spisovatelem historických knih. 5

7 1. Historická fakta, jež knihy popisují Přemyslovci Rod Přemyslovců mě doprovázel v knihách od Vlastimila Vondrušky. Byla to první česká knížecí a královská dynastie. Podle tradice, na přelomu století v Kosmově Kronice Čechů, byl zakladatelem rodu Přemysl Oráč, kterého si vybrala za manžela Krokova dcera Libuše. Jednou z dalších možností je moravský původ. Svatopluk Velkomoravský ustanovil svého syna Bořivoje po roce 867 knížetem Čechů. První historicky doložený Přemysl a jeho potomci vládli přes 400 let. Ke konci 10. století se konal rozhodující boj o vládu se Slavníkovci. Po úspěších vlády Bořivojů přichází velký úpadek českého knížectví kvůli bratrovražedným bojům mezi Přemyslovci. Břetislav I. zavádí dědictví nejstaršího syna a rozdělí vládu svým pěti synům. Od 11. století sahala moc Přemyslovců na Moravu. Po státní krizi dosedl na trůn Přemysl Otakar I., a skončila tak řada rychle se střídajících knížat. Královská linie Přemyslovců skončila nečekaným zavražděním Václava III. v Olomouci roku Bezděz Je to zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II. Byl určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství a k ochraně panovníka. Byl zde i vězněn král Václav II. se svou matkou. Střídala se období, kdy byl přímo pod královskou korunou a někdy zase v zástavě. V roce 1621 byl dobyt a vypálen. Od roku 1662 do 1785 zde byl klášter. Po zrušení byl hrad opuštěný. V 19. století se stává inspirací pro mnoho romantických umělců, jako byl třeba Mácha nebo Smetana. Roku 1953 byl předán státní památkové péči. Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, zpřístupnění velké věže a obnova purkrabského paláce. 6

8 Přemysl Otakar II. Narodil se kolem roku 1233 a zemřel v srpnu Byl to pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován v roce 1261). To, jaký skutečně byl muž, jenž si získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie a osobní ctižádosti, těžko vyčteme ve středověkých kronikách. Ty vlastně neudávají příliš nezaujatých faktů. Byl průměrně vysoký, snědý, pohledný, s dvorním chováním. V roce 1254 potvrdil nebývalá práva Židů, např. právo na majetek. Přezdívku,,železný získal díky bitvě u Kressenbrunnu, kde se proslavili jeho těžce odění rytíři.,,zlatý se stal díky penězům. Mezi jeho manželky patřila Anežka a skoro se jí stala i Markéta. Bitva na Moravském poli se konala 26. srpna V boji se utkal Rudolf I. Habsburský a uherským králem proti Přemyslovi. Bitvy se účastnilo přes mužů a bojovalo se přes tři hodiny. Výsledkem bitvy bylo definitivní potvrzení habsburského panství. Přemysl Otakar II. v bitvě padl zradou českých pánů. Lucemburkové Toto historické období si ve svých knihách vybral František Niedl a Jan Bauer. Samotní Lucemburkové v Čechách vládli v letech Vládli v Lucemburském, Uherském, Braniborském a říšském kraji. Zakladatelkou rodu byla hraběnka Ermesinda. Lucemburkové pocházejí z jejího manželství s Walramem Limburským. Mocenský vzestup na přelomu století souvisel se strategickým spojenectvím s Francií, jejíž zájmy v říši zastupovali. Prvním úspěchem bylo zvolení Balduina Lucemburského na místo arcibiskupa. Roku 1308 se rodu dostalo největší cti: Jindřich VIII. Lucemburský byl zvolen, po násilné smrti Albrechta Habsburského, králem říšskoněmecké říše. O rok později mu byl nabídnut český trůn pro jeho syna Jana. Ten se 7

9 oženil s Eliškou Přemyslovnou, byl zvolen králem a poté zemřel. Jeho syn, Karel IV., se stal jako první císařem. Praha se stala přední evropskou metropolí, hlavně díky rozšíření města a založení university. Po jeho smrti bojovali o trůn jeho synové, Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Vítězem se stal Zikmund, který zemřel jako poslední Lucemburk v roce Václav IV. Narodil se a umřel Byl syn Karla IV., římský a český král a lucemburský vévoda. Už několik měsíců po jeho narození uzavřel Karel IV. dohodu s Fridrichem V. o budoucím sňatku s dcerou Alžbětou. Politika se ale posunula a přišla tentokrát nevěsta Alžběta od uherského krále Ludvíka. Papež nakonec sňatek zrušil kvůli nechuti uherského dvora. Jako dvouletý byl korunován na českého krále. V roce 1370 se Václav oženil s Johanou Bavorskou. Byl velký milovníkem zvířat, a proto měl v království různé šelmy, jeleny či kance. V roce 1394 byl zajat představiteli vyšší šlechty za nepořádek v říši. V prosinci 1397 mu předložili soupis požadavků (řešení problémů, politiky). V roce 1400 byl sesazen z trůnu s odůvodněním, že jde o krále nepotřebného a nedbalého. Václav IV. podporoval Jana Husa. Jeho manželství zůstala bez potomků. Husitství Hlavní myslitel a zakladatel byl Jan Hus. Ten se narodil kolem roku 1370 a byl upálen Kritizoval mravní úpadek katolické církve. Byl označen za kacíře. Jeho vzor byl anglický myslitel John Viklef. Po výhružkách upálení, když se nevzdá svých názorů, odešel z Prahy na Kozí Hrádek. Kázal v Betlémské kapli. Hus vystupoval proti 8

10 prodávání odpustků. Dva roky nato odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních u koncilu byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Své učení odmítl odvolat. Jan Hus byl upálen dne 6. července Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka. Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, jež přerostlo v období husitských válek. Jan Hus se právem stal symbolem boje za spravedlnost, jednou z největších osobností českých dějin. Husité sami se nazývali kališníky, teprve později začali používat i označení husité. Habsburkové Toto historické období si ve své knize vybral pouze Jan Bauer Kámen mudrců. Habsburský rod pochází z dnešního Švýcarska, své jméno si kolem roku 1100 dal podle hradu Habsburg. Roku 1273 usedl na trůn hrabě Rudolf. Postupně získávali nové hodnosti. Rudolf IV. si musel rozdělit vládu kvůli třenicím s mladším bratrem Leopoldem. Roku 1611 ses stal českým králem Matyáš Habsburský, který se zavázal, že nebude řešit nástupnickou otázkou. Kvůli katolické církvi předložil Ferdinandovu kandidaturu. Matyáš ani jeho bratři neměli potomky, Španělé vládnout nechtěli, a tak se vybral Ferdinand II. Štýrský. Byl dobromyslný, přívětivý a velkorysý, ale do českých zemí zasáhl tvrdě, jako žádný jiný z rodu, získal přezdívku,,krvavý. Nebyl zvolen, byl pouze přijat jako budoucí panovník. Prosazoval násilnou rekatolizaci (násilné znovuobrácení nekatolíků na víru), což se nekatolíkům nelíbilo a konal se sjezd. V roce 1619 se v Praze shromáždil generální sněm stavů a Ferdinand II. byl sesazen a sněm zvolil Fridricha Falckého. Ten sestavil komisi, která měla potrestat stavovský odboj. Nejznámější bylo popravení 27 členů na Staroměstském náměstí. Rudolf II. chtěl získat kámen mudrců. Rudolf II. Habsburský Narodil se a zemřel Byl římský císař, český, uherský a chorvatský král. Podporoval umění, kulturu a vědu. Věřil v astrologii a magii. Praha byla významným místem vědy. Původně se narodil ve Vídni. Na jednání českého sněmu byl vyřčen požadavek, aby se Rudolf usídlil v Praze. V roce 1577 vydal nařízení, které zakazovalo provozování nekatolických bohoslužeb ve Vídni. Hlavním důvodem usídlení v Praze bylo hrozící nebezpečí od Osmanské říše. Bylo potřeba vybudovat císařskou rezidenci na Pražském hradě. Ani Praha neuchránila Rudolfa před problémy. V zemi 9

11 panovalo napětí mezi šlechtici, kteří byli navíc různého náboženského vyznání. Začal se stahovat do ústraní a projevil se u něj syfilis. Byl pohřben v pražské katedrále. 2. Historické romány 2.1. (1) Jan Bauer Český autor a spisovatel se narodil 11. dubna 1945 v Jihlavě. Jeho původní vzdělání je zemědělský inženýr. V prosinci 2009 vydal stou knihu a stal se nejplodnější jihočeským autorem všech dob. Věnuje se především detektivkám a díky znalosti českých dějin píše i literaturu faktu. První kniha mu vyšla v roce 1978 Uživí naše planeta lidstvo? (o zemědělství v blízké budoucnosti). Za sbírku povídek Špionova dcera obdržel v roce 1995 cenu Masarykovy akademie umění. Jeho poslední vydaná kniha je Ženy z rodu Lucemburků, která je pokračováním knihy Ženy z rodu Přemyslovců. 10

12 2.1. (2) Výkupné za krále Hlavní postavy: Václav IV. král, vládce Svaté říše římské, mocný, syn Karla IV., občas bojácný Jakub Protiva rychtář, býval ve službách Karla IV., chytrý, hodný, nebojácný mnich Blasia - rád pije pivo, moc nekomunikuje, dobré srdce, statečný, bratr Jindřicha z Rožmberka Jindřich z Krumlova, prospěchářský, ale přímý, uvězní Václava Magdaléna milenka Blasia, statečná, nebojácná, citlivá, drzá, umíněná Vedlejší postavy: Zikmund Huler, Ota z Bergova, Jošť, Žofie, měšťanstvo, mnich Ambrož, Blažej Při četbě této knihy lze usoudit, že Václav IV. měl dobrý vztah s měšťany. Děj se odehrává v období Rožmberků a Lucemburků. Muži jsou závislí na víně a ženách určitě víte, jak to myslím. Příběh začíná úplně obyčejně. Václav IV. se vrací z cest zpátky na hrad se svojí družinou. Po cestě ale potkají muže z rodu Rožmberků, kteří všechny odzbrojí a doprovodí je na hrad. Tam Jindřich z Rožmberka podává stížnost na Václava, že zanedbává své královské povinnosti a celkově i Svatou říši římskou, nedbá na rady svého bratra Zikmunda a další nesmysly. Václav se chtěl hájit, ale bál se. Slíbili mu bezpečnost pro jeho družinu, ale musí s nimi jít na Zemský sněm do Pražského hradu. Lidé se rozrušeně ptali rychtáře Jakuba na situaci. V hospodě se dozví, že lidé vyzvánějí na zvony a chystají se zachránit Václava. Jakub rychle přemlouval velitele výpravy, aby to nedělali. Václava vězní v Bílé věži. Jakub pomáhá podkomořímu shánět vojsko a s Hulerem (královský důvěrník) se baví o taktice. Setká se s vévodou Janem Zhořeleckým, který také pomáhá. Před hradem jim kastelán řekl, že Václava odvezli pryč. Pomocí menšího mučení přiznal, že ho odvezli na Rožmberské panství v jižních Čechách. Jakub se vydal za Blasiem, který vyprávěl o zajetí jiných králů i jejich zabití. Druhý den přišel mnich, který oznámil, že zabili jednoho z nich a ukradli klášterní poklad. Jakub navštíví augustiniánský klášter, aby se dozvěděl podrobnosti, prohlédl místo činu a začalo vyšetřování. Blasius odhadoval, že umře opat nebo probošt, kteří věděli o uložení pokladu, a měl pravdu. Ve městě je mnoho podezřelých a nebezpečí pro nevinné. Blasius večer své milence Magdaléně slíbil, aby jela na cestu s Jakubem za nejvyšším purkrabím. Napadli je lapkové a Magdaléna je zachránila tím, že si sundala tričko, loupežníci se na ni zadívali 11

13 a Blausius s Jakubem je mohli pobít. Zajeli na hrad Dubá, kde se seznámili s Petrem. Ten jim poradí, kde zkusit hledat poklad, a to v jižních Čechách nebo Rožmberku. Jistý Zoul by něco vědět mohl. Promluví si také s Janem Roháčem, který bude pokračovat s nimi. Za opatem přijde neznámý muž, který nařídí, aby Jakub přestal hledat poklad. Jakub mezitím odjede s Blasiem a Roháčem bez Magdalény za Janem do jižních Čech. Zastavili se v krčmě a kvůli jedné děvě se začali všichni prát, Roháč mezitím zmizí. Hrad Dubé napadli lapkové. Kaplan pomůže Magdaléně a společně utečou. Posel přijde pro Jakuba a Blasia, aby šli s ním na Orlík za Hulerem. Ten jim neřekne, proč je nechal přivést, pouze, že nechtěl být součástí vyjednávání o propuštění Václava IV. Seznámil je s dotyčnými lidmi, kteří potvrdili, že Václava brzy propustí. Arcibiskup Jakubovi poradil, ať se o ten poklad nestará. Opili se a šli do svých ložnic. Po cestě Blasiuse někdo omráčí a ten se pak probere v lese. Díky zkušenostem se sám odváže a uteče pryč. Jakub si povídá s Hulerem o podezřelých. Dojde pro Blasia, jenže ten nikde není k nalezení. Prohledá se celý Orlík. Blasius bloudí v lese a narazí na mnicha z jiného kláštera. Poptá se u nich na poklad a oni mu ukážou staré letopisy, které hned začne číst, aby se dozvěděl více. Ten poklad jsou velké, cenné dary od Karla IV. Jakub se ho vydá hledat a v krčmě, kde už byli, mu jistý Blažej řekne, že hrad Dubá byl napaden, a objeví se Magdaléna. Ostatní se chtějí pomstít a zabít Zoula, který hrad dobyl. Blasius se vydává do Krumlova, protože něco zjistil. Jel okolo spáleniště, kde byla mrtvá dívka a vojáci ho obviní, že dvorek zapálil on a tu dívku znásilnil a pak zabil. Václav IV. byl propuštěn. Blasia chtějí oběsit, ale zachrání ho Mařík Polenda. Jakub se dostal do hradu Dubá, zbavil se stráže a Zoul vyhlásil poplach po vetřelci. Jakub ho obvinil, že on ukradl poklad. Musí rychle utéct. Rožmberkovi muži přepadli Blasia a Maříka, ale jeden mnich je poznal. Bavili se o Hulerovi a ostatních. Obviňují Jindřicha z Rožmberka, že má poklad. Ten to přizná, ale on ho jenom našel. Jeli pro Jakuba a vrátili se do Prahy. Vysvětlil, že nejmladší Karlův syn Jan ho dal jako výkupné za Václava IV. Neví, kdo zabil mnicha, ale probošta nejspíš Ambrož se zasvěcením Hulera. Ambrože našli utopeného, Blausius dostal dopis od Jindřicha z Rožmberka, aby pokřtil jeho novorozeného syna, protože Blasius je jeho bratr. Hlavní myšlenka: Dobro vítězí nad zlem. Existují i vladaři, kterých se měšťané nechtějí vzdát, snaží se je uchránit i za cenu vlastního života. 12

14 Citace:,,My, měšťané Nového Města pražského, vytáhneme na Pražský hrad a vyrveme Jeho Milost krále Václava z rukou zrádné šlechty. Hanba Rožmberkovi! Hodnocení: V knize měli muži většinou stejná jména, dost se mi ty postavy pletly. Nikdy jsem historické knihy nečetla, proto jsem myslela, že četba nebude moc zajímavá, ale nakonec mě to bavilo. Je zajímavé číst o tom, jak se řešily vraždy kdysi, a pak si přečíst normální detektivku z tohoto století. Je to něco úplně jiného. Lidé taky více pracovali a měli svoje rodiny rádi. Bylo by zajímavé si na chvíli vyzkoušet, jaké to bylo ve středověku. Od těch lidí by se mnoho z nás něco i přiučilo a mohli bychom se zamyslet nad svým životem a možná i něco změnit Klášter kostlivců Hlavní postavy: Jakub rychtář, hodný, nebojácný, chytrý Ondřej bratr Jakuba, mrtvý Matěj z Dvorců zeman, vousatý, jizva na obličeji, zákeřný Blasius mnich, moc nekomunikuje, statečný, dobré srdce, moudrý, bratr Jindřicha Magdaléna milenka Blasia, citlivá, nebojácná, drzá, umíněná Stáza neteř mlynáře, 16 let, dlouhé, plavé vlasy, velice krásná, bojácná, ale vášnivá Vedlejší postavy: Jura, Václav Rampoch, Blažena, Anežka, farář, obyvatelé Prachatic Řeší se, kdo má více majetku a bohatství, práce lapků, loupežníků, postavení církve a sekty. V této knize se opět setkáváme s postavami z předešlé ukázky a opět se řeší zapeklitý případ. Děj se odehrává v období vlády Václava IV. Ondřej jede zraněn domů do Protivce. Jeho kůň ale uklouzne na sněhu a spadne. Ondřej nemá sílu vstát a umře. Našli ho a podivný Václav Rampoch řekl, že jel z Kláštera 13

15 kostlivců, který je prokletý. Poví to jeho bratru Jakubovi, kterého to velice zasáhne a rozhodne se jet do rodného Protivce, aby pomohl s majetkem Ondřejově manželce. Ondřeje pomstil a dozvěděl se také něco o Klášteře kostlivců. Také se chce vzdát svého povolání a věnovat se rodinnému majetku. Poprosí Blasia, aby jel s ním. Ten má namířeno za svým bratrem Jindřichem z Rožmberka, ale Jakuba doprovodí. Když jeli okolo Benešova, doslechli se, že Jindřich z Rožmberka je mrtvý. Blasia to velice zasáhne a už chápe, jak se cítí Jakub. Jeli dál, ale jezdci z Orlíka je napadli, zajali, ale zase propustili. Blasius se vydává sám zjistit, jestli je jeho bratr opravdu po smrti. Jakub s čeledínem Jurem vyrážejí sami a ve vesnici potkají muže, který jim poví o pokladu, který měl Ondřej mít. Je tu určité spojení s klášterem. Potvrdil to i mlynář, u kterého přespali. Ráno je probudila jeho neteř Stáza, která je varovala, že nějací muži je shánějí. Rychle utečou a vezmou ji s sebou. Dojeli za manželkou Ondřeje. Dozví se, že mlynář je podvodník a vlastní několik lapků, kteří napadli Jakuba s Jurou. Vrátili se k mlynářovi a ten jim prozradil, že lapkové mluvili o tom, že se znají s jeho synovcem, a tak je pozval do mlýna. Jakub se setkal s farářem a bavil se s ním o Ondřejovi. Farář mu poví, že Ondřej nejspíš patřil k sektě kacířů. Potká Matěje z Dvorců, který chce s ním spolupracovat a vlastnit tvrz po Ondřejovi. Doma mu řeknou, že Ondřej jednou viděl v Klášteře kostlivců tančit o půlnoci smrtky a kostlivce. Jakuba chtěla svést Blažena, ale on začal mít poměr se Stázou a tím podváděl celou dobu svoji manželku, která zůstala v Praze. Chce s pomocí druhého rychtáře uvěznit Matěje. Jakub se s ním sešel v hospodě, ale hospodyňka ho s nožem v ruce odvedla na dvůr, kde byl Matěj, který věděl o plánu a uprchl. Konal se Ondřejův pohřeb a na něm se objevil hejtman Mikuláš a Jakub ho doprovodil na královský hrad. Tam potká hospodyňku z hospody, která se jmenuje Anežka a spolupracuje s Matějem. Vyslechnou ji a Jakubovi dojde, že Ondřej odvezl z kláštera poklad a teď ho chce Matěj získat (myslí si, že ho má Jakub). Rozjeli se hledat Vítka, který Anežku na hrad přivedl a zmizel. Našli ho roztrhaného od vlků a radši se vydali do Kláštera kostlivců. Našli členy sekty, kteří byli zdivočelí a chovali se spíše jako medvědi. Podle nich jim anděl nařídil, aby se převlékli za smrtky, kostlivce a měli strašit. Jakub se vrátí do Prachatic a správce mu oznámí, že mlynáře našli oběšeného. Jakubovi je jasné, že se nejedná o sebevraždu. U mlynáře byl naposledy farář, který Jakubovi vylíčí, jak mlynáře přemlouval, aby sebevraždu nespáchal. Jakuba někdo praštil po hlavě. Když se probral, ležel před ním podříznutý farář a na Jakubově meči byla jeho 14

16 krev. Přiběhl kancléř Václav Králík. Jakuba odvedli do mučírny k výslechu. V půlce týrání se objevil Mikuláš, který nařídil, aby ho odvedli do cely a dali mu pořádně najíst. Po čtyřech dnech se objeví Jura a jedou do Protivce. Dostali dopis, kde Matěj žádá poklad, jinak zapálí tvrz. Jeden muž jim pomohl a ještě Jakubovi řekl, že Matěj předá Jakuba rychtářovi (ten, co ho mučil a chce ho zpátky do cely) výměnou za beztrestnost. Blasius je u bratra Jindřicha, který je živý a přemluví ho, aby jeli za Jakubem, protože vrazi Ondřeje budou chtít zabít i jeho. Jakuba přepadli jezdci s Václavem Králíkem, ale on je pobil. S Václavem vyjeli do Kláštera kostlivců, ale byla to past. Viděli upalování členů sekty a Jakuba obklíčí loupežníci. Václav mu řekne, že si celý poklad vymyslel. Rychtář našel Matěje a odvádí ho Rožmberkovi do Prachatic, kam míří také loupežníci s Jakubem. Před městem potkají mnicha a je to Blausius, který Jakuba odváže a předá mu zbraň. Jakub jede s Blausiem zpátky do kláštera. Tam je Václav, kterého Jakub obviní, že zabil Ondřeje i faráře. Jindřich ho nemůže zatknout, protože je králův rádce. Blausius a Jakub jeli do krčmy, kde se objevil rychtář, který jde po Jakubovi. Byli zavřeni, ale Jindřich je propustil. Vrátili se domů, Jakubovi řeknou, že už nemůže být rychtářem a musí se vystěhovat, protože na jeho místo zvolí jiného rychtář. Blausius ale řekl, že to jen tak nenechá a že má pro Jakuba překvapení. Hlavní myšlenka: Spravedlnost vítězí. Toho, koho milujeme, pomstíme i za cenu svého života. Citace: Pomstí svého bratra a zjistí, jaké nebezpečí na ně číhá v Klášteře kostlivců! Hodnocení: Je vidět, že Jan Bauer je dobrý spisovatel českých historických knížek. Tohle dílo se četlo rychle, bez problémů, věrohodně. Je vidět, že situace kdysi je podobná té naší v současnosti. Řeší se, kdo má lepší majetek, bohatství a přitom to není nejdůležitější věc na světě. Na druhou stranu, lidi se báli nadpřirozených schopností a přízraků. Příkladem je upalování čarodějnic, které se v této knize sice nevyskytuje, ale je tu sekta zfanatizovaných lidí. Dnes mnoho lidí má nadpřirozenost ráda a vyhledává ji. Zrovna já věřím na některé bytosti. Po téhle knize jsem navíc věděla, že když si místo středověku představíme dnešní svět, je to úplně normální kriminální příběh, které já čtu ráda. Proto se mi tento historický román s kriminální zápletkou dobře četl. 15

17 2.3. Záhada kamene mudrců Hlavní postavy: Rudolf II. vládce Svaté říše římské, český a uherský císař, filosof, myslí si, že je nejlepší Šimon sečtělý, chytrý, zvědavý, nezkušený v praxi, velice hubený Kateřina štíhlá, trochu zaoblená, miluje ji Rudolf, hnědé oči, 18 let, drzá, nebojácná Löw rabín, Žid, tajemný, tvůrce Golema, blízký s Rudolfem, vychytralý Vedlejší postavy: generál, Strada, královna Alžběta, Dee, Kelley, Bragadino Historický román se odehrává v druhé polovině 16. století, vládne císař Rudolf II. Alchymisté pátrají po tajemném kameni mudrců (přeměnění kovu ve zlato, elixír mládí). A jak s tím souvisí tajemný Golem, který obchází v noci Židovské město? Bibliotekář Šimon byl pozván ke generálovi a baví se o kameni mudrců. Šimon říká, že neexistuje. Generál mu nařídí, aby se vydal do Prahy pro starobylý pergamen s receptem na kámen mudrců. Rudolf II., který se přestěhoval z Vídně do Prahy za nejasných okolností a prý tam zřizuje tajnou laboratoř, ho musí mít. Anglická královna Alžběta poslala do Prahy doktora Johna Dee. Zabili apotekáře a generál přemýšlí, že v okolí mohou být špehové. Císař Rudolf je zamilovaný do dcery dvorního rádce Kateřiny. Povolal svoje sluhy a řekl otci Kateřiny, aby ho navštěvovala. Strada mu řekne, že je na stopě kamene mudrců. Mají ho mít Židové, ale hlídá ho duch Golem. Sir Francis se setkal s Alžbětou a poví jí, že za Johnem Dee poslal pomocníka Edwarda Kelleyho. Místo apotektáře měl umřít Šimon. 16

18 V Benátkách ho odchytila pomalovaná dívka z divadla a odvedla do paláce Contarini. Předala ho hraběti a mistrovi alchymie Bragadinovi, který se dozvěděl, že hledá kámen mudrců, a Šimonovi nabídl místo svého pomocníka. Ráno našli pomalovanou dívku zavražděnou. V Praze byl průvod pro uvítání Edwarda a doktora Dee. Přivítal je Hájek pověřený Rudolfem, aby dohlížel na kvalifikaci a chování dvora k hostům. Baví se o vesmíru, otáčení Země kolem Slunce a o Golemovi. Hrabě Šimona rozmazloval. Byli na zámku Castelrot, kde hrabě předvedl pomocí alchymie přeměnu kovu na zlato. V noci ho přišli zatknout kvůli podvodům, Šimon utekl a bude pokračovat v cestě do Čech. Kateřina je na návštěvě u Rudolfa, který jí nabízí tykání, a ona je z návštěvy otrávená. Navštívili kabinet kuriozit. V Rudolfovi poznala gentlemana a napadlo ji, zda se nezamilovala. Zlatník a ostatní měšťané viděli Golema. Šimonovi poradili v krčmě, že laboratoř je v Krumlově. Potkal známého svého otce Bavora, který ho odvedl k magistrovi alchymie, ale ten je poslal pryč. Šimon se u Bavora ubytuje a v noci přišel posel, aby šel s ním za urozeným panem, který chtěl vědět novinky. Kateřinin otec se bavil s Rudolfem o Židech a Kateřina je už oficiálně jeho milenkou. Šimon trávil čas u alchymistů a sbíral zkušenosti. Vkradl se do laboratoře a vtrhl tam magistr alchymie, když Šimon luštil zašifrovanou zprávu s černou magií. Zachránila ho magistrova dcera, která otci pověděla, že se Šimonem strávila noc a teď si ji musí vzít. Šli na procházku a po styku ji našel Šimon ležet na silnici mrtvou. Městská stráž ho odvedla do mučírny a došli pro Bavora. Ten rychtáře a stráže obvinil, že mají nepravého a radši se mají starat o město. Šimona převezli do krumlovských Václavských sklepů. Kněz šel za rychtářem a nařídil propuštění Šimona a nařídil mu, aby se už v Krumlově neukazoval. Papežský nuncius a pražský arcibiskup navštívili Rudolfa a obviňovali ho, že potlačuje některé církve a přátelí se s Židy. Vyhnal je a setkal se s rabínem Löwem, který nabídl recept na kámen mudrců. Šimon v krčmě uviděl, že Bragadina pustili a že ho nejspíš hledá a míří do Prahy. V Praze šel Šimon za císařským lékařem, který mu nabídl spolupráci s Edwardem a doktorem Dee. S Edwardem šli v noci ulicí, když je napadli lapkové a někdo neznámý je zachránil. Došli do domu U Zlatého ptáka, kde byla tajná laboratoř, ve které zrovna dělali důležitý pokus. Edward rychle zachránil pergamen před výbuchem nějaké látky a šli se Šimonem zpátky. Šimon pořád přemýšlel o tom pergamentu, co asi obsahoval. V noci vlezl do Edwardovy komnaty, kde vzal pergamen a zmizel. 17

19 Konala se tajná schůze Bratrstva růžového kříže, kde mluví o agentovi, co hledá kámen mudrců a musí ho hlídat (Šimon). Jedna sestra z bratrstva zachránila Šimona s Edwardem před lapky. V krčmě se s Edwardem bavili s opilcem o Golemovi, který je z hlíny a židovského zaříkání. Šli ho hledat, ale strachy radši utekli. Agent Alžběty Christopher má problémy s hledáním receptu na kámen. Rudolf svolal schůzi s doktory v konírně. Baví se o archandělích a církvi. Doktor Dee mu ukázal křišťálovou kouli pro věštění budoucnosti a Rudolf mu uvěří, že funguje. Edward se zajímá o Židovské město. Židovská děva ho musí dovézt do města. Šel za Löwem, kde proběhlo nejpamátnější setkání v rudolfínské Praze, ale může ho potvrdit jenom Židovka, které se nemusí věřit. Löw mu řekne, že žádné věštění neexistuje, a radí mu, aby toho nechal. Edward se ho zeptá na Golema, ale Löw mu řekne, ať si to zjistí sám. Edward potkal Golema, který je jenom promítaný obraz na ulici a musí zjistit, proč si Löw ze všech dělal legraci a co Golem hlídá. Rudolf si k sobě pozval Edwardovu manželku. Vrazila tam Kateřina a žárlivostí ji vyhnala. Večer šla manželka s Edwardem do Židovského města. Sledoval je Šimon. Edward vlezl do židovské svatyně a vzal pergamen. Löw si toho ráno všiml a tušil, že ho ukradl Edward. Pergamen je napsán v řečtině a Dee z něho přečte, že je to recept na kámen mudrců. Celou noc ho zkoušeli v laboratoři vyrobit. Když šel Šimon pro sklenice, nevšiml si, že ho sleduje Eleonořin otec (zavražděná dívka) a hrabě Bragadino. Dostali se do laboratoře a Šimon musel utéct. Šel k dominikánovi, aby zatkli Edwarda a ostatní. Poslali ho k arcivévodovi a jeli za Rudolfem. Mezitím šli stráže od Viléma pro Edwarda a Deeho, aby je odvedli do Třeboně a plnili jejich přání. Když se to Šimon dozví, usedne na kupecký povoz a doufá, že je dostihne a splní poslání generála. Hlavní myšlenka: Nevěřte všemu! Citace:,,Alchymisté, vařte svoje jedy, říkejte si temnou formuli, pište znaky tajné abecedy, ať vám ďáblové jsou po vůli! Jaroslav Seifert, Světlem oděná Hodnocení: Četlo se to moc dobře, byla jsem chvílemi napjatá. Autor dokonale popsal situaci, kdy se hledal kámen mudrců a byl Golem. Občas mi vadilo chování Rudolfa k jeho poddaným, ale byl to vládce, takže co by se dalo čekat. Nejsem ta, která by věřila elixíru, díky kterému nikdy neumřeme (ale přeju si ho). Ale bytostem jako je Golem ano. Bylo příjemné se setkat s díly Jana Bauera a poznat jiný druh literatury, kterou běžně nečtu. 18

20 2.4. (1) František Riedl František Niedl se narodil v Českých Budějovicích a vystudoval SPŠ elektrotechnickou. Prošel profesemi elektromontér, obsluha vodní elektrárny, obsluha rozvodny, byl učitelem v autoškole a byl majitelem cestovní kanceláře. V současné době se věnuje budování jachetního klubu na Lipně a literární činnosti. Je ženatý a má dva syny. Má rád přírodu, motorky, koně, jachtink, literaturu a historii. Po vydání prvního autorova románu došlo k třináctileté pauze. Po deseti letech je však dobrodružstvími při podnikáním už tak opotřebovaný, že se pokorně vrací ke psaní a raději nechává týrat své fiktivní hrdiny. Kromě románů píše i povídky, které se objevují v přílohách deníků, nebo jsou vysílány v rozhlase a také vychází knižně. Jeho první kniha byla Skleněný vrch a jeho poslední Návrat mistra. 19

21 2.4. (2) Platnéř Hlavní postavy: Lukáš platnéřský učeň, zamilovaný, cílevědomý, kudrnaté vlasy, přezdívka Pavouk kvůli dlouhým končetinám, posmívají se mu rychtář Pardus zoufalý, pracovitý, troufalý, umíněný Lorenz Scorsini vyslanec milánského vévody, chytrý, bohatý, milující, ochranářský Angela Scorsiniho dcera, milá, hodná, tichá, nádherně zpívá, překrásná Vedlejší postavy: měšťané, rodina Lukáše, zavražděné osoby, Jožka, Beneš z Mezna, netopýr/přízrak Tato kniha je prvním dílem v této sérii. Další se jmenují Pavoučí síť a Návrat mistra. Nikde jsem je nesehnala, tak jsem ráda, že jsem si mohla přečíst alespoň tuto knihu. Děj se odehrává v době vlády Václava IV. Jsou tu představeny práce měšťanů, například tovaryšů, řemeslníků, platnéřů i obyčejné práce na trhu. Řeší se tu fantastická postava netopýra/přízraku, ze kterého mají všichni strach. Lukáš se musí zúčastnit popravy jeho známého. Je zde představena jeho rodina, ze které má nejraději babičku. Na radnici se konalo zasedání rady, která řešila tlupu jakéhosi Čerta, jemuž pomáhá někdo z okolí krále Václava IV. Konšela Pírka zavraždili a lidé se začínají bát. Lukáš vzpomíná, jak mu jedna babka pomohla s problémy jeho končetin a díky tomu se začal učit na tovaryše. Dělníci šli z práce domů a viděli v jedné z uliček postavu, která visela na zdi. Šli dál a propíchli žebráka. Všichni chtějí, aby rychtář Pardus chytil vrahy Pírka i žebráka. Byly vykradeny cechovní truhly na Staroměstské radnici. Rychtář Pardus začal vyšetřování a přišel na to, že klíče od truhel byly otištěny do vosku a použity duplikáty (celkem 30 klíčů 15 truhel). Cizinec přišel k Lukášovi, aby mu opravil rukavice od brnění. Poté se rozplynul pomocí dýmu. Vrátil se a Lukášovým tovaryšům nařídil, aby je spravil jenom Lukáš. On ho jde poté navštívit a zjistí, že je to vyslanec milánského vévody a jmenuje se Scorsini. Seznámí se s jeho dcerou Angelou, do které se zamiluje. Pardus čím dál víc pracuje. Mnoho lidí naletělo neznámému muži, který je opil a získal klíče od truhel. Bratranec Kuba chce Lukáše zmlátit a Lukáš mu uteče po zdi jako Pavouk. Po nocích si užíval výšek. Jen tak z legrace vzal z jednoho dvora prase a dal je strýcovi do postele, aby si myslel, že je to jeho žena. Zavolali kvůli tomu rychtáře a přišla i teta, která strýčkovi vynadala. Kuba přetáhl Lukáše kovadlinkou po hlavě. 20

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o rodu Přemyslovců, první králové v Českém kráslovství Prezentace slouží k názornému výkladu a

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Učební látka: Počátky českého státu Jméno a příjmení : Třída: A. Jak znám staré české pověsti Myslím si, že staré české pověsti: znám znám částečně znám velmi málo neznám 1.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král 14. května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha 11. český král vláda 1346 až 1378 od 1355 císař římský Karel IV. Italský (lombardský) král od 1355 Burgundský (arelatský) král od 1365 Moravský markrabě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci Střídání panovníků (Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský) Nespokojenost s vládou Jindřicha

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více