PODPORA. na trhu práce LETTER. KONÍČEK, občanské sdružení 2013 NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA. na trhu práce LETTER. KONÍČEK, občanské sdružení 2013 NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/68.00164"

Transkript

1 číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4 NEWS OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORA na trhu práce 1 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

2 OBSAH: Úvodní slovo Rekapitulace naší dosavadní práce Společné setkání uživatelů srpen 2013 Cvičná pracovní místa Návazný projekt Již vytvořená dotovaná pracovní místa Nový občanský zákoník (nejzajímavější změny) Mgr. Pavla Šťastná DiS. ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pomalými, ale jistými kroky se blížíme ke konci naše projektu Podpora na trhu práce. Tímto, již čtvrtým elektronickým zpravodajem, bychom vás chtěli informovat o naší dosavadní práci, a o zdařilých realizovaných plánech a aktivitách. Nejprve bychom Vás chtěli informovat o tom, co jsme za poslední měsíce udělali, splnili či nesplnili. Jaké aktivity v projektu byly nabízeny, co jsme zrealizovali, jak se nám povedlo dotáhnout do konce vytvoření všech naplánovaných Dotovaných pracovních míst. A především Vám představit návazný projekt Podpory na trhu práce Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

3 REKAPITULACE NAŠÍ DOSAVADNÍ ČINNOSTI Smyslem projektu bylo a je podpořit osoby se zdravotním postižením v začleňování na trh práce. Projektu se účastnilo celkem 59 osob se zdravotním postižením. Jednalo se o osoby se změněnou pracovní schopností či invaliditou I.-III.st. Všem uživatelům jsme poskytovali individuální sociální poradenství zaměřené na hledání zaměstnání. Schůzky s uživateli se konaly pravidelně 1x za 14 dní. Během poradenství jsme řešili aktuální pracovní nabídky a možnosti uživatelů, formu a správnost psaní životopisu. Uživatelům byl nabídnut kurz výuky na PC, Job club a kurz sebepéče. Uživatelé se připravovali na pohovor, došlo i k přehrávání možných otázek zaměstnavatele na důvod zájmu o volné pracovní místo. Uživatelé měli též možnost využít nabídky doprovodu na pracovní pohovor, do zaměstnání či případnou asistenci na pracovišti. Pro zvýšení možnosti zaměstnání jsme kontaktovali zaměstnavatele s nabídkou finanční podpory při vytvoření pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením. Celkem jsme oslovili 136 zaměstnavatelů. Někteří zaměstnavatelé navázali užší spolupráci a podařilo se nám společně vytvořit 5 nových pracovních míst pro 10 uživatelů. Pracovní místa byla vytvořena na 6 měsíců. Během projektu jsme zorganizovali dvě setkání uživatelů, vždy z důvodu vzájemné výměny zkušeností již zaměstnaných a lidí, kteří práci ještě hledají. Na setkání byli přizváni a dorazili i oslovení zaměstnavatelé. 31 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

4 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ UŽIVATELŮ SRPEN 2013 Dne v odpoledních hodinách jsme pořádali společné setkání všech, kteří se účastnili projektu, byť jako uživatelé, zaměstnavatelé či spolupracující organizace. Setkání se konala v Kavárně Empatie v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se ho celkem 13 uživatelů, dále Mgr. Alois Ambrož, ředitel spolupracující organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Ing. Milan März, jednatel společnosti SÚ-servis, spolupracující zaměstnavatel, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Dovolíme si říci, že setkání bylo přínosem, pro všechny zúčastněné. 41 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

5 CVIČNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Cvičné pracovní místo je vytvořeno pro ověření teoretických a praktických pracovních znalostí a zkušeností. Zároveň umožňuje uživateli získat praxi a zvyšuje šanci na nalezení pracovního místa na otevřeném pracovním trhu, motivuje k dalšímu hledání vhodného zaměstnání. Cvičné pracovní místo je uzpůsobeno individuálním potřebám zájemců - úprava pracoviště, pracovní doby, pracovní asistence, apod. Uživateli je dle potřeb poskytována pracovní asistence po dobu nezbytně nutnou pro jeho zapracování. Pro zařazení na cvičné pracovní místo musí uživatel plnit určitá kritéria: aktivně se účastnit podporovaného zaměstnání, projevit vlastní iniciativu a jeho stupeň zdravotního postižení mu musí dovolit vykonávat plánované zaměstnání. Cvičné pracovní místo bylo vytvořeno v organizaci Koníček o.s. a u firmy SÚ servis. Pracovní místa trvají po dobu tří nebo šesti měsíců s 0,25 úvazkem (cca 10 hodin týdně). Vytvořili jsme dvě cvičná pracovní místa. 1. na statku Skřidla jednalo se o nácvik pracovních činností, zvyšování pracovního uplatnění. 2. Ve firmě SÚ servis. Místo bylo vytvořeno pro dvě uživatelky projektu na pozici uklízečka. Od občanské sdružení Koníček realizuje návazný projekt Podpora na trhu práce II. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Doba realizace projektu: (navazuje na projekt Podpora na trhu práce realizovaný od Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. Smysl a cíle projektu jsou obdobné: NÁVAZNÝ PROJEKT nalezení a udržení zaměstnání u 50 uživatelů z cílové skupiny osob se zdravotním postižením - uživatelé pravidelně docházejí na individuální schůzky se sociálními pracovníky, kde společně hledají vhodná volná pracovní místa, reagují na nabídku místa a společně pracují na tom, aby uživatel místo nalezl. 51 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

6 fungující spolupráce se zaměstnavateli a zvýšení jejich motivace přijmout do pracovního poměru osob se zdravotním postižením sociální pracovníci aktivně oslovují a vyhledávají zaměstnavatele, nabízí jim možnosti a výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jednou z nabídek je i vytvoření dotovaného pracovního místa, které na 6 měsíců bude financované z výše uvedeného projektu. Hlavní aktivity projektu: 1. Podporované zaměstnávání v podporovaném zaměstnávání jde především o vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce či jsou omezeni ve svém společenském uplatnění. V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována podpora rovněž zaměstnavatelům uživatelů služby. 2. Motivační kurz - je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění se na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Kurz probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8 10 účastnících. 3.PC kurz v rámci kurzu se účastníci mohou naučit práci s internetem s internetem, MS WORD, MS EXCEL 4. Tvorba dotovaných pracovních míst - dotovaná pracovní místa jsou určena pro ověření teoretických a praktických znalostí získaných v kurzech, pro rozvoj sociálních schopností, nácvik pracovních dovedností, pracovního režimu. Zároveň umožňuje uživateli získat praxi a zvyšuje šanci na nalezení pracovního místa na otevřeném pracovním trhu, motivuje k dalšímu hledání vhodného zaměstnání. Dotovaná pracovní místa jsou uzpůsobena individuálním potřebám zájemců - úprava pracoviště, pracovní doby, pracovní asistence, apod. Uživateli je dle potřeb poskytována pracovní asistence po dobu nezbytně nutnou pro jeho zapracování. Pro zařazení na dotované pracovní místo uživatel musí plnit určitá kritéria: aktivně se účastnit podporovaného zaměstnání, projevit vlastní iniciativu a jeho stupeň zdravotního postižení mu musí dovolit vykonávat plánované zaměstnání. V projektu dojde k vytvoření 20 dotovaných pracovních míst na 0,5 úvazku. Místo realizace: Veškeré služby jsou poskytovány v kanceláři o. s. KONÍČEK na adrese: Na Zlaté stoce 14, České Budějovice a dále pak formou terénní sociální práce přímo v přirozeném prostředí uživatelů služeb. 61 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

7 JiŽ VYTVOŘENÁ DOTOVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA Po dobu trvání projektu jsme měli vytvořit 10 pracovních úvazků na dotovaných pracovních místech. Toto se nám také podařilo. Pracovní místa byla vytvořena u těchto zaměstnavatelů či organizací: 1. Firma SÚ servis, kde se nám podařilo zaměstnat na dotovaných pracovních místech tři uživatele (dvě ženy a jedem muž), na pracovních pozicích: uklízeč/ka. 2. Firma SPORTTEX CB s. r. o. - jeden uživatel na pracovní pozici: pomocná síla v restauraci. 3. Firma Zahradnictví-Šulc - jeden uživatel na pracovní pozici: pomocná síla v zahradnictví. 4. Firma Fresh Business s.r.o. dvě uživatelky na pracovní pozici: uklízečka. 5. U příjemce dotace - Koníček o. s., byly zřízeny tři pracovní místa na pracovní pozici: pracovník údržby. Tímto velmi děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří ochotně přistoupili na spolupráci a vytvořily výše uvedená dotovaná pracovní místa. Všem zaměstnaným tím pomohli minimálně ke zvednutí sebevědomí a umožnili, aby se alespoň na čas zapojili do pracovního procesu. 71 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

8 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - nejzajímavější změny Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., účinnost od (zdroj: V roce 2012 byl schválen nový občanský zákoník, jehož účinnost byla odsunuta na Co nás tedy od nového roku čeká a jaké budou změny? Smyslem nového zákoníku je upravit co nejvíce soukromoprávních vztahů v na jednom místě (v jednom zákoně). Nový občanský zákoník obsahuje paragrafů. Nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). Ne všechna pravidla obsažená ve zvláštních zákonech jsou však přijímána bez dalšího. Nový zákon se je snaží přizpůsobit moderním potřebám. Další snahou je upravit nebo zpřesnit některá pravidla, která současné soukromé právo neřeší, případně je upravuje velmi stroze, a pro praxi jsou tato pravidla potřebná. Zákon je rozvržen do pěti částí: Obecná část Rodinné právo Absolutní majetková práva Relativní majetková práva Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Podle legislativních zvyklostí se jednotlivé části zákonů dělí na hlavy, díly a oddíly. Pro lepší přehlednost zákona byla přijata zásada, že jeden paragraf má obsahovat nanejvýš dva odstavce a že jeden odstavec paragrafu má obsahovat nanejvýš dvě věty. Ne vždy se však danou zásadu podařilo dodržet. Příbuzné nebo tematicky spjaté instituty jsou řazeny od jednodušších ke složitějším a od obecných ke zvláštním (nikoli od důležitějších k méně důležitým hledisko důležitosti je totiž relativní). 81 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

9 NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZMĚNY: NOZ zná tyto druhy privilegované závěti: Dědické právo dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, je to právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní Zřeknutí se dědického práva - NOZ umožňuje dědici, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem. Zříci se dědictví je možné jako celku, nebo se může zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl. Pokud se zřekne práva na povinný díl, může ještě dědit. Vzdání se dědictví Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Dědění ze zákona Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazení zůstavitelovy praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Závěť Nová forma závěti, tzv. privilegovaná závěť je určena pro osoby, které se díky nějaké události (např. živelné pohromy,války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pořízení závěti závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost závěti na dva týdny) závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnosti na tři měsíce) závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost závěti na tři měsíce). Dědická smlouva - Vrací se dědická smlouva, kterou naše právo znalo do roku Je to nejsilnější nástroj v případě dědického řízení. Dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele - Za dluhy zůstavitele odpovídá dědic v celkové výši, dle staré úpravy to bylo do výše dědictví 91 Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

10 Rodinné právo Povinností a práva manželů - NOZ nově upravuje právo manžela na informace o příjmech, stavu jmění a o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech druhého manžela a povinnost manžela brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností Obvyklé vybavení rodinné domácnosti (aneb ochrana rodinného majetku) Důraz je kladen na soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, nikoli na právní tituly k jednotlivým věcem. Věci náležící k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestanou být dnem nabytí účinnosti NOZ součástí společného jmění manželů), při nakládání s těmito věci je nutný souhlas členů rodiny (manžela, manželky). Rodinný závod V rodinném závodě pracují členové rodiny a rodinný závod je ve vlastnictví některé z těchto osob. O zásadních otázkách rozhodují všichni členové bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví. I přestože práva a povinnosti členů rodiny nejsou k rodinnému závodu upravena smlouvou, podílejí se členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu i na zisku z něho. Domácí násilí Ustanovení proti domácímu násilí se vztahují i na ostatní osoby, které s manžely společně bydlí (možnost omezení či vyloučení práva bydlet - nejdéle však na 6 měsíců) Příbuzenství a švagrovství - NOZ navrací pojem švagrovství, které naše soukromé právo znalo do roku Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství. Vznik švagrovství je vázán na vznik manželství. NOZ podrobněji upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi, které jsou založeny na rodičovské odpovědnosti. Styk dítěte s osobou blízkou - Pokud má dítě k osobám příbuzným či společensky blízkým dlouhodobý citový vztah, pak mají tyto osoby právo se s dítětem stýkat Osvojení zletilého jako nový institut NOZ - je významné především z hlediska dědění Pěstounská péče - Pěstounská péče je osobní péčí o dítě třetí osobou. Účelem pěstounské péče není přijetí cizího dítěte za své jako v případě osvojení, kdy dochází ke změně statusu dítěte. Upřednostňuje se osobní péče o dítě příbuzným nebo osobou blízkou. Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

11 Smluvní právo Ochrana spotřebitele - V tomto oddíle jsou přehledně a srozumitelně regulována pravidla postupu uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem, jejich náležitosti a obsah obsahuje výčet zakázaných ujednání (vytvářející nápadnou nerovnováhu stran v neprospěch spotřebitele), možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, úprava uzavírání smluv mimo obchodní prostory či pomocí komunikačních prostředků na dálku, úprava ochrany spotřebitele při neobjednaném plnění. Lichva a neúměrné krácení upravuje možnost zrušit smlouvu či se domáhat dodatečného plnění na cenu obvyklou, pokud se jedna strana zaváže k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje protistrana (platí v případě, kdy byla postižená strana v tísni, rozrušení, nebo je v době uzavírání smluv nezkušená, hraje zde také roli otázka úmyslu uzavření takto nevýhodné smlouvy) Zajištění a utvrzení dluhu - podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem (zástavní a zadržovací právo, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva a srážky ze mzdy, smluvní pokuta a uznání dluhu). Kupní smlouva upravuje a zpřesňuje pravidla pro uzavírání kupních smluv, upravuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě, výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě, výhradu zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku, výhradu lepšího kupce, prodej zboží v obchodě (ať v kamenném či internetovém) atd. Výprosa, vypůjčka, zápůjčka a úvěr upravení pravidel pro uzavírání smluv (o výprose hovoříme v případě, kdy půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, aniž si s ním sjedná, kdy ji má vrátit), úvěrová smlouva upřesnění podmínek, změna pojmů (dříve věřitel nyní úvěrovaný, dříve dlužník nyní úvěrující) Nájem a pacht upravuje pravidla uzavírání nájemních smluv a dalšího nakládání s nimi, zavádí nový pojem pacht na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos (např. zemědělský pacht či pacht závodu) Zájezd - úprava cestovní smlouvy na zájezd (z důvodu nepřesného označení), o zájezd se jedná v případě, že je uspořádán na dobu delší než dvacetčtyři hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: ubytování, dopravu, jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování, a tvoří významnou část souboru nabízených služeb Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

12 Výměnek institut se znaky věcného břemene, vlastník nemovitosti si může vymínit, že chce nemovitost či nemovitosti převedené na jinou osobu, nadále užívat k bydlení (nejčastěji půjde o staršího člověka, který převádí nemovitost na svého potomka, ale potřebuje v nemovitosti stále bydlet) Vlastnictví a další věcná práva Náhrada za poškození věci úprava zahrnuje např. kromě tržní ceny věci i otázku významu zničené věci pro jejího majitele (např. psychický otřes atd.), počítá se zde i s jinými okolnostmi pořizování opravy poškozené věci (např. cena nového náhradního dílu, který nelze sehnat za takovou cenu, kterou měla původní věc před poškozením) nová úprava mění chápání pojmu věci, např. je nově řešena právní povaha zvířat, ta jsou dnes v právním smyslu považována za věci, nový zákoník stanoví, že živé zvíře není věcí, neboť smysly nadaný tvor má zvláštní význam a hodnotu Náhrada za ublížení na zdraví a usmrcení - v případě náhrady za ublížení na zdraví a usmrcení jsou oproti stávající právní úpravě zrušeny tabulky, dle kterých se výše odškodnění určovala, soudce nyní není omezen ve výši stanovení náhrady podrobnější úprava držby a sousedských vztahů např. plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku, vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či ji jinak řádně užívat proto, že není spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení Újma za narušení dovolené - nová úprava občanského zákoníku zmiňuje újmu za narušení dovolené, počítá se zde nejen s náhradou ceny zájezdu od cestovní kanceláře, ale i s náhradou újmy za narušení dovolené, tedy určitou formu nemajetkové újmy, výše náhrady bude vždy posuzována podle míry porušení smluvních podmínek ze strany cestovní kanceláře (zohlednění okolností zájezdu cena, účel či osobní význam pro rekreanta) Okolnosti vylučující protiprávnost úprava situací jako jsou nutná obrana, krajní nouze, omluvitelné vzrušení mysli Dále občanský zákoník upravuje oblasti mezinárodního práva a bchodních korporací. Více informací např. na Na Zlaté stoce 14, České Budějovice

13 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. PODPORA NA TRHU PRÁCE podpora osob se zdravotním znevýhodněním při vstupu na trh práce doprovod individuální podpora komunikace se zaměstnavateli Telefon: , Koníček, občanské sdružení Na Zlaté stoce České Budějovice vzdělávání - práce na PC, Job-club, sebeobsluha pomoc při hledání vhodného zaměstnání, poradenství OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:

Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu: Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a. s., a podnikatelkou Hanou Veselou.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne 10.5.2012 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m OBSAH

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Více

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř C o u f a l, G e o r g e s & partners s.r.o. Brno, Lidická 693/5a, PSČ 602 00 IČ: 025 03 263 tel./fax: + 420 542 212 191 / 542 210 371 e-mail: ak.info@coufal-georges.cz

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více