Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek"

Transkript

1 Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay agent 1 Cisco IOS CISCO IOS DHCP server Backup DHCP server Manuální přidělení IP adresy klientovi (manual binding) Relay agent...5 Závěr...7 březen /8

2 1 Cisco IOS IOS je zkratka pro Internetwork Operating System, což je operační systém, který používá většina přepínačů a routerů firmy Cisco. IOS je propracovaný a na míru provedený systém, nabízí velké množství možností pro konfiguraci, je to vlastně balíček směrovacích, přepínacích, propojovacích a telekomunikačních funkcí pevně integrovan do multitaskingového operačního systému. Celý IOS je uložen v jednom image souboru. 2 CISCO IOS DHCP server CISCO IOS DHCP server je úplná implementace DHCP serveru, která přiřazuje a spravuje IP adresy z konkrétního adresového poolu směrem k DHCP klientům. Jestliže CISCO IOS DHCP server nemůže vyhovět DHCP žádosti z vlastní databáze, může přeposlat požadavek k jinému DHCP serveru. Požadavek DHCP klienta na IP adresu z DHCP serveru je ukázán na obr. 1. Zdroj: Obr. 1 Klient, na obrázku označený jako Host A pošle DHCPDISCOVER broadcast zprávu aby lokalizoval DHCP Server. DHCP Server nabídne nastavení (jako například IP adresu, MAC adresu, adresu DNS serveru, dobu platnosti přiřazené IP adresy, atd.) klientovi v DHCPOFFER unicastové zprávě. Celý proces přiřazování IP adresy DHCP serverem klientovi zachycený wiresharkem na obr.2. březen /8 Obr. 2

3 Jak je vidět na výpisu z wiresharku, navazování spojení probíhá tímto způsobem: 1)klient pošle DHCPDISCOVER zprávu jako broadcast 2)v případě, že je dostupný nějaký DHCP server, nabídne klientovi IP adresu, tentokrát už ale pomocí unicastu 3)klient opět pomocí broadcastu pošle žádost o nabízenou IP adresu 4)DHCP server pomocí unicastu potvrdí klientovi že mu byla tato adresa vyhrazena 2.1 Backup DHCP server Cílem bylo testovat, zda dva stejně nastavené DHCP servery na stejném segmentu budou, v případě výpadku jednoho z nich, fungovat jeden druhému jako záložní. Na topologii (obr. 3) bylo zkoušeno základní nastevení DHCP serveru. Oba routery vystupující jako DHCP servery byly připojeny na stejný segment sítě tak, aby jeden druhému vždy fungoval jako záložní a bylo zkoušeno jak se budou chovat, když náhodně jeden z nich přestane fungovat. To znamená, jestli nebude po pádu jednoho z nich ten druhý přidělovat rozsah adres, které např. už předtím přidělil ten první. Obr. 3 Nastavení obou routerů: DHCP server RA dhcp service ip dhcp excludded address ip dhcp pool mypool (ip-dhcp)#network (ip-dhcp)#default-router (ip-dhcp)#lease interface fastethernet 0/0 ip address no shutdown březen /8

4 DHCP server RB dhcp service ip dhcp excludded address ip dhcp pool mypool (ip-dhcp)#network (ip-dhcp)#default-router (ip-dhcp)#lease interface fastethernet 0/0 ip address no shutdown Příkaz dhcp service slouží pro spuštění DHCP služby na CISCO routeru, implicitně je však spuštěna. ip dhcp excludded address zajistí, že nebudou přidělovány IP adresy rozhraní, které používají oba DHCP servery. ip dhcp pool vytvoří název poolu adres, které budou pidělovány dhcp klientům. Další příkaz network určí rozsah přidělovaných adres. Default-router, v tomto případě určuje, na kterém interface bude DHCP server s klienty komunikovat. Příkazem lease určujeme dobu pronájmu IP adresy. V případě, že se zadá ve tvaru např lease 1, znamená to dobu poronájmu na jeden den. Ve formátu x y z je potom význam x dny, y hodiny a z - minuty. Použití tohoto příkazu však neznamenalo žádné změny, ikdyž byla doba pronájmu nastavena na 1 minutu, nedošlo po vypršení této doby k přidělení nové adresy. Průběh testování: Jako první byl připojen pouze 1 klient CA a 1 DHCP server RA. Poté, co první klient CA dostal IP adresu , byl DHCP server RA odpojen a připojen druhý DHCP server RB (proto, aby nemohl vědět, které ip adresy již přidělil první DHCP server RA) a teprve poté druhý DHCP klient CB. Druhý DHCP server správně přeskočil již přidělenou adresu a klient CB dostal Tohle správné přidělení adres je způsobeno nastavením ip dhcp ping packets. Poté co se připojil do sítě druhý DHCP server RB, ještě před přidělením IP adresy klientovi CB vykonal ping na celý pool, neboli rozsah adres, a zjistil že adresa, kterou by za normálních okolností přidělil již přidělená je. K tomu slouží právě tyto dva zmíněné příkazy: ip dhcp ping packets určuje kolikrát pošle DHCP server ping na celý rozsah adres, nastavuje se v rozmezí Tento ping se provádí před každým DHCP OFFER (nabídnutím IP adresy klientovi) ip dhcp ping timeout určuje jak dlouho bude DHCP server čekat na odezvu svého pingu, nastavuje se v rozmezí ms Co se týče toho, ze kterého DHCP serveru klient dostane adresu záleží pouze na tom, který odpoví jako první. Pomocí příkazu debug ip dhcp server packets na straně serveru je možné vidět také jak klient získává IP adresu z DHCP serveru: //DHCP server obdr- *Mar 1 00:03:01.447: DHCPD: DHCPDISCOVER received from client f.2d žel zprávu od klienta, pomocí e e d f.30 on interface FastEthernet0/0. zjistit, zda je dorupný nějaký *Mar 1 00:03:01.451: DHCPD: Allocate an address without class information ( ) které se klient snaží DHCP server březen /8

5 *Mar 1 00:03:03.451: DHCPD: Sending DHCPOFFER to client f.2d //DHCP server nabízí kientovi IP adresu ze svého 0.352e e d f.30 ( ). rozsahu ( ) *Mar 1 00:03:03.451: DHCPD: broadcasting BOOTREPLY to client cc05.0cd *Mar 1 00:03:03.559: DHCPD: DHCPREQUEST received from client f.2d6 //DHCP požadavek klienta na nabízenou adresu e e d f.30. ( ) *Mar 1 00:03:03.563: DHCPD: No default domain to append - abort update *Mar 1 00:03:03.563: DHCPD: Sending DHCPACK to client f.2d //Potvrzení klientovi na přidělení adresy ( ) 352e e d f.30 ( ). *Mar 1 00:03:03.563: DHCPD: broadcasting BOOTREPLY to client cc05.0cd Ukázka výpisu pomocí příkazu debug dhcp přidělení IP adresy na straně klienta: *Mar 1 00:03:03.135: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t o up *Mar 1 00:03:03.507: DHCP: Received a BOOTREP pkt //Obdržení odpovědi od DHCP serveru *Mar 1 00:03:03.507: DHCP: offer received from //Informace z jaké IP adresy nabídka přišla *Mar 1 00:03:03.511: DHCP: SRequest attempt # 1 for entry: *Mar 1 00:03:03.511: DHCP: SRequest- Server ID option: *Mar 1 00:03:03.511: DHCP: SRequest- Requested IP addr option: //Požadavek na přidělenou adresu *Mar 1 00:03:03.511: DHCP: SRequest placed lease len option: 60 //Doba pronájmu IP adresy určená DHCP serverem *Mar 1 00:03:03.515: DHCP: SRequest: 313 bytes *Mar 1 00:03:03.515: DHCP: SRequest: 313 bytes *Mar 1 00:03:03.515: B'cast on FastEthernet0/0 interface from *Mar 1 00:03:07.711: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0 assigned //přidělení IP adresy na interface FE 0/0 DHCP address , mask , hostname Router Ikdyž je všechno v pořádku, klient (s IP adresou ) se i přesto zhruba co 30 sekund doptává DHCP serveru (s IP adresou ), zda je jeho IP adresa platná. Je to vidět na výpisu z programu Wireshark, obr. 4, kde se tyto dvě zprávy opakují. Ve výpisu Obr. 4 Několik dalších užitečných příkazů: - clear ip dhcp binding vymaže záznamy o automaticky přidělených adresách - debug ip dhcp server events hlásí události na serveru (přidělování adres) - debug ip dhcp server packets zobrazí DHCP přenosy - dns-server informace o IP adrese DNS serveru předávána klientovi - show ip dhcp binding vypíše seznam přidělených IP adres, seznam MAC adres, čas kdy dojde k vypršení platnosti a způsob přidělení(automatické nebo ruční) - show ip dhcp conflict v případě, že je zapnuto logování, pomocí příkazu ip dhcp conflict logging, vypíše seznam adres, u kterých došlo ke konfliktu 2.2 Manuální přidělení IP adresy klientovi (manual binding) Manuální přidělení IP adresy klientovi, je mapování mezi IP adresou a Mac adresou klienta. Klient musí být nalezen v DHCP databázi. Ta je uložena v NVRAM DHCP serveru. Nejprve se pomocí ip dhcp pool vytvoří rozsah adres. Pomocí příkazu host se nastaví ip adresa klienta. Pomocí hardware-address se nastaví mac adresa klienta, kterému bude IP adresa přidělena. Dále je možno použít volitelný příkaz client-name pomocí kterého lze přidělit řetězec znaků, popisující klienta. březen /8

6 1 Relay agent DHCP relay agent je host, který přeposílá DHCP zprávy mezi klientem a serverem. Relay agent je používán pro přeposílání požadavků a odpovědí mezi klientem a serverem, když DHCP server a klient nejsou na stejné podsíti. Když relay agent dostane na jednom interface DHCP zprávu, tak vygeneruje novou DHCP zprávu a pošle ji na jiný interface (jedná se o konkrétní interface, jako unicast, určený konfigurací). Při přeposílání DHCP požadavku, relay agent přidá informaci (option 82) do paketu a pošle ho k DHCP serveru. Odpověď DHCP serveru zpátky klientovi je poslána opět po odstranění této informace z paketu (option 82). Option 82 je definován v RFC Relay agent přidá do tohoto nastavení tři informace. 1)Circuit ID jedná se o informaci, z jakého portu přišel požadavek. Může obsahovat další informace, například ID Vlany 2)Remote ID je mac adresa relay agenta 3)GiAddr je IP adresa relay agenta březen /8

7 Topologie pro testování relay agenta: Obr. 5 Router RA vystupuje v roli DHCP serveru, router RB vystupuje v roli relay agenta. CA a CB jsou klienti. Klienti broadcastují požadavek v segmentu ve kterém se nacházejí. Router RB převezme broadcast z této sítě a vytvoří nový DHCP požadavek, který pošle, tentokrát již jako unicast, do sítě na interface určený helper adresou. Současně vloží IP adresu interfacu (součást Option 82), ze kterého požadavek převzal. Tato informace pomůže DHCP serveru, o kterou podsíť se jedná (kombinací prvního a třetího podnastavení Option 82). V případě používíní více rozsahů na DHCP serveru, je možné určit, který použít. Nastavení routerů Router RB interface FastEthernet 0/0 ip address no shutdown interface FastEthernet 0/1 ip helper-address ip address no shutdown Router RA dhcp service ip dhcp excluded address ip dhcp pool mypool (ip-dhcp)#network (ip-dhcp)#default-router (ip-dhcp)#lease interface fastethernet 0/0 ip address březen /8

8 no shutdown V případě routeru RB příkaz ip helper-address je nastaven na interface, na kterém je očekáván požadavek IP adresy klientů a dále adresa DHCP serveru, kam bude tento požadavek poslán. V případě že chceme přistupovat přes jinou síť, je možné přidat na interface, odkud chodí požadavky klientů, další adresy pomocí ip address a poté pomocí příkazu ip dhcp smart-relay nastavit aby v případě 3 pokusů o dotázání DHCP serveru, byla použita další adresa rozhranní pro přeposlání požadavků, když s použitím jedné, nedostaneme z DHCP serveru žádnou zprávu. ip helperaddress můžeme nastavit buď na IP adresu rozhraní nebo na adresu sítě. Druhou možnost provedeme v případě že se na jednom segmentu nachází více DHCP serverů. Pokud je mezi klientskou sítí a DHCP serverem více než jeden relay agent, je třeba pomocí příkazu ip dhcp relay information option povolit přidávání informace (option 82) do již jednou přeposíláného požadavku. Závěr Ověřování první části, tj. CISCO IOS DHCP server bylo prováděno ve školní laboratoři na CISCO směrovačích Problém na který jsme narazil, bylo při nastavování propůjčení adresy příkazem lease, protože při jakémkoliv nastavení nebyla nikdy adresa po uplynutí doby přidělena další. Je to možné, že bylo ještě něco zapomenuto nastavit, ale i při procházení dokumentace jsem nic nenašel. Dále bylo zvláštní že po použití příkazu clear ip dhcp binding, sloužící pro vymázání informací DHCP serveru o přidělených adresách, byla všem klientům po novém požadavku přidělena nová IP adresa z rozsahu, která dříve přidělena nebyla. Část s relay agentem byla testována pomocí emulátoru GNS3 za použití směrovačů CISCO březen /8

Nasazení bezdiskových pracovních stanic

Nasazení bezdiskových pracovních stanic Nasazení bezdiskových pracovních stanic soslinuxvsítifaiutb Implementation of diskless workstations running OSLinuxinFAIUTBnetwork Petr Kohout Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Fišer Možnosti využití operačního systému Windows Server 2003 v malé a střední organizaci

Více

CCNA Exploration Směrování, koncepce a protokoly

CCNA Exploration Směrování, koncepce a protokoly Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Směrování, koncepce

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

CCNA Exploration Směrování, koncepce a protokoly

CCNA Exploration Směrování, koncepce a protokoly Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Směrování, koncepce

Více

Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO

Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra Softwarového inženýrství Diplomová práce Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO Bc. Stanislav Řehák Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

Linux v síti. Ondřej Vondrouš

Linux v síti. Ondřej Vondrouš Linux v síti Ondřej Vondrouš Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Linux v síti Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

- jedinečná adresa síťové karty: 48bit 6 polí - hexadecimální tvar 00-B0-D0-86-BB-F7

- jedinečná adresa síťové karty: 48bit 6 polí - hexadecimální tvar 00-B0-D0-86-BB-F7 Počítačové sítě 1 zápočet 1. Úvodní teorie Ethernetový rámec......... režie vlastní data (64-15000 B) FCS - kontrola správnosti Režie: sender destionation MAC MAC adresa - jedinečná adresa síťové karty:

Více

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc.

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc. Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution Bc. Jiří Klimeš Diplomová práce 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Datová síť Telekomunikace

Datová síť Telekomunikace Datová síť Telekomunikace Viktor Kousal Ing. Jakub Stříbrný - 1 - OBSAH 1 DATOVÁ SÍŤ ÚVOD... 4 2 DATOVÁ SÍŤ - PASIVNÍ PRVKY... 4 2.1 KABELÁŽ... 4 2.1.1 Metalické kabely... 4 2.1.2 Optické kabely... 4 2.2

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Ipv6 v Linuxu. Obecně. Předmluva. Pojmy, vysvětlivky a zkratky Sí. Kolik verzí návodu k Linuxu & IPv6 koluje po Internetu?

Ipv6 v Linuxu. Obecně. Předmluva. Pojmy, vysvětlivky a zkratky Sí. Kolik verzí návodu k Linuxu & IPv6 koluje po Internetu? Ipv6 v Linuxu Obecně Účelem tohoto návodu je odpovědět na základní i zasvěcené otázky o IPv6 v operačním systému Linux. Tento návod poskytne čtenáři dostatek informací k tomu, aby mohl systém nainstalovat,

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4

Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4 Možnosti tunnel brokeru pro připojení IPv6 sítí přes veřejný IPv4 Bc. David Vašíček Bc Tarek Batiha Abstrakt: Tento dokument popisuje připojení připojení k IPv6 veřejnému internetu přes stávající IPv4

Více

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka R46.1171.00 rev 3 Instalace...3 Konfigurace zařízení Wireless 54Mbps ADSL Router...7 Řešení problémů...65 Specifikace...79 Informace o předpisech...85

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560

Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560 Možnosti Web-based autentizace na Cisco Catalyst 3560 Filip Zatloukal, Login: ZAT108 Pavel Kovář, Login: KOV452 Abstrakt: Tato práce popisuje možnosti Web-based autentizace na zařízení Cisco Catalyst 3560

Více