Cloud Computing Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cloud Computing Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír Beneš Informační technologie Praha Duben 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předkládanou bakalářskou práci jsem napsal samostatně, s použitím odborné literatury a vlastních znalostí z oblasti Cloud Computing a starších technologií. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba je identická s tištěnou verzí bakalářské práce, a jsem seznámen se skutečností, že se bude archivovat v knihovně BIVŠ a bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Timur Orazmedov 2

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat zejména vedoucímu své bakalářské práce Ing. Vladimíru Benešovi, který mi poskytl kvalitní rady a s nímž jsem svou práci konzultoval. Také chci poděkovat Bankovnímu institutu vysoká škola, že mi byla dána možnost studovat Informační technologie, a všem vyučujícím, se kterými jsem se setkal během studia. Rád bych také poděkoval všem, co mě po celou dobu podporovali. 3

4 Anotace práce Název práce: Cloud Computing Autor: Timur Orazmedov Katedra: Katedra matematiky, statistiky a informační technologií Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Beneš, Bankovní institut vysoká škola v Praze, Katedra matematiky, statistiky a informační technologií, Nárožní 2600/9, PSČ 15800, Praha, Česká republika. Abstrakt: Tato práce je určena všem zájemcům o problematiku IT z řad široké veřejnosti. Práce zahrnuje: základní informace o technologii Cloud Computing, koncepce, výhody a nevýhody, budoucnost technologie, analýzy starších technologií, ostatní výhody a zajímavosti technologie Cloud Computing, statistiku technologií, informace o vrstvách Cloud Computingu, ale také práce scénáře použití technologií a příklady práce. Klíčová slova: Cloud Computing, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Communication as a Service, Virtualizace, Grid Computing, Utility Computing, poskytovatelé služeb Cloud Computing, vrstvy Cloud Computingu, statistika Cloud Computingu 4

5 Thesis abstract Title: Cloud Computing Author: Timur Orazmedov Department: Mathematics, Statistics and information technology Thesis Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Bankovní institut vysoká škola in Prague, department: Mathematics, Statistics and information technology, Nárožní 2600 / 9, Zip code: 15800, Prague, Czech Republic. Abstract: This bachelor's thesis was created for all people interested in IT for public use. Bachelor s thesis includes: basic information about Cloud Computing, concepts, advantages and disadvantages, the future of technology, earlier technology analysis, and other benefits attractions of Cloud Computing, technology statistics, information about Cloud Computing layers, bachelor's thesis also includes usage scenario examples of Cloud Computing technology. Key words: Cloud Computing, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Communication as a Service, Virtualization, Grid Computing, Utility Computing, Cloud Computing providers, Cloud Computing layers, Cloud Computing statistics. 5

6 Obsah Úvod Definice technologie Cloud Computing Koncepce technologie Cloud Computing Aktuálnost technologie Cloud Computing Výhody technologie Cloud Computing Nevýhody technologie Cloud Computing Cloud Computing a celosvětový trh Popis a koncepce technologie Cloud Computing Způsoby poskytovaní služeb Cloud Computing Modely služeb poskytovaných technologií Cloud Computing Analýza starších technologií Grid computing Hlavní typy Grid sítí Základní standardy technologie Grid Computing Grid technologie + CERN Utility computing Výhody technologie Utility computing Sféra použití technologie Utility computing ve firmě Koncepce technologie Utility Computing Software as a Service Výhody Software as a Service Nevýhody Software as a Service Virtualizace Definice technologie Virtualizace Typy virtualizace Virtualizace platformy Virtualizace zdrojů Základní principy fungovaní technologie Virtualizace Výhody technologie virtualizace Nevýhody technologie virtualizace Sféra užívání technologie virtualizace Příklad práce s technologií virtualizace Virtualizace v dnešní době Výhody technologie Cloud Computing pro běžného uživatele Výhody technologie Cloud Computing pro výrobce softwaru Zajímavé možnosti technologie Cloud Computing Editace obrázků přes webový prohlížeč Hraní her přes webový prohlížeč Projekt OnLive Google Chrome OS Virtuální hardware Dropbox Bezpečnost technologie Cloud Computing

7 8 Cloud Computing v České republice Poskytovatelé služeb Cloud Computing v České republice Popis hlavních vlastnosti technologie Cloud Computing Příklady použití Příklady práce cloudu Rozvoj technologie Cloud Computing v budoucnosti Kritika technologie Hlavní vrstvy technologie Cloud Computing Statistika technologie Cloud Computing Statistika cílů použité technologie Cloud Computing Budoucnost technologie Cloud Computing Závěr Seznam použitých zkratek Seznam použitých listinných zdrojů Seznam použitých elektronických zdrojů

8 Úvod V dnešním světě informačních technologií se objevil nový fenomén Cloud Computing. Hodně velkých společností, malých firem a široká veřejnost používá ve světě novou a perspektivní technologii. Odborníci a podnikatelé ještě stále pochybují o všeobecném využívaní této technologie, ale Cloud Computing spustilo malou revoluci v oblasti informačních technologií. Technologie Cloud Computing přináší nejen peněžní výhody, ale také komfort a mobilitu v životě běžného uživatele počítače. Včerejší fantazie se dnes stává realitou. Hlavním cílem této bakalářské práce je popis principu fungování Cloud Computing, aktuálnost této technologie, popis koncepce, přehled platformy Cloud Computing, virtualizace, Cloud Computing v České republice a ve světě, přehled poskytovatelů služeb této technologie, hlavní hráči na trhu a jejich služby, kritika technologie (výhody a nevýhody), její budoucnost (osobní názor), bezpečnost a přehled zajímavých možností. 8

9 1 Definice technologie Cloud Computing Cloud Computing je technologie zpracování dat, ve které je počítačová aplikace k dispozici uživateli jako internetová služba. Uživatel technologie Cloud Computing má přístup k vlastním datům, ale nemůže je kontrolovat a starat se o infrastrukturu či operační a aplikační software. Tuto novou technologii můžeme představit také jednou větou. Cloud Computing je technologie, která umožňuje sdílení hardwaru a softwaru prostřednictvím internetu. 9

10 2 Koncepce technologie Cloud Computing Základní koncepcí technologie je poskytování softwaru jako služby (software-asservice) se vzdáleným ukládáním dat a poskytováním softwaru k pronájmu (Application Services Providers ). 2.1 Aktuálnost technologie Cloud Computing V dnešním rychle se měnícím světě se většina firem snaží minimalizovat své náklady. Oblast informačních technologií není výjimkou. Na pomoc přichází moderní technologie Cloud Computing. Aktuálnost této technologie je velká, protože umožňuje firmám minimalizovat náklady na IT infrastrukturu. 2.2 Výhody technologie Cloud Computing Technologie Cloud Computing umožňuje firmám, jež mají omezené zdroje, zřídit si své vlastní obchodní aplikace a servery. IT firma potřebuje jenom přístup na internet. Cloud Computing umožňuje snížit náklady na modernizaci a podporu složité IT infrastruktury. Firmě stačí koupit přístup k dané službě. Centralizace infrastruktury. Green Computing ( zelený, ekologicky čistý computing) > Technologie Cloud Computing získala status zelená technologie díky tomu, že umožňuje snížit spotřebu energie. Servery potřebují méně chlazení a podnik tak může snížit náklady na pronájem/nákup prostoru pro server. Nízké náklady. Technologie Cloud Computing umožňuje podnikatelům snížit náklady na pronájem/nákup prostoru pro server, náklady na obnovení a podporu serveru, na elektrickou energii, není nutný na nákup drahých softwarů ani drahých úložišť atd. Krátká doba implementace, většina cloud softwarů má totiž jednoduché a spolehlivé grafické rozhraní. 10

11 Před nákupem je k dispozici testování zdarma (demo verze). Hodně poskytovatelů služeb a webových aplikací má demo verzi, která ukazuje možnosti práce v cloudu a zákazník má čas na rozhodnutí, zdali si cloudu nechá zavést, nebo ne. Aktualizace softwarů a podpora od poskytovatele služeb > Poskytovatel služeb Cloud Computing má na starost aktualizaci softwarů a podporu zákazníků. Na rozdíl od desktopového softwaru může uživatel zapomenout na zprávy od systémů o updatech atd. Svoboda (mobilita) uživatele, která je omezena pouze zónou připojení k internetu. Nízké požadavky na hardware počítače uživatele > Díky tomu, že všechny výpočty prochází přes poskytovatele služby, uživatel už nepotřebuje výkonný počítač. Multiplatformní software > Aplikace vytvořené pomocí technologie Cloud Computing budou fungovat na jakékoli platformě Microsoft Windows, jakákoli distribuce Linux nebo Mac OS. Automatizace > Hodně produktů má funkci schedule (rozvrh), díky které může zákazník zautomatizovat rutinní práce. Efektivita využívaní zdrojů > Cloud Computing nabízí svým uživatelům efektivní využívání zdrojů. Pokud zákazník potřebuje zvětšit mocnost zdrojů nebo ji naopak snížit a zároveň snížit měsíční platby za využívaní služby, Cloud Computing to bez problémů umožňuje, jedná se totiž o velmi flexibilní technologii. Ve většině případu stačí vyměnit tarif. Zákazník několikrát klikne na myš a může si změnit konfiguraci virtuálních hardwarů a softwarů. 2.3 Nevýhody technologie Cloud Computing Jako všechno, i tato technologie má své nevýhody: 11

12 Závislost uživatele na rychlosti a stabilitě internetového připojení. Jestliže má uživatel pomalejší nebo nestabilní internetové připojení, může webová aplikace přestat fungovat nebo může fungovat pomalu. Důvěrnost dat. Data jsou chráněna na serverech poskytovatelů služby. Možnost vzniku monopolů na trhu Cloud Computingu. Zákony podnikání fungují i na trhu počítačových technologií a na trhu Cloud Computingu mohou vzniknout monopoly, což by vedlo ke zvyšování cen ze služby. Webové aplikace mohou fungovat pomaleji než software nainstalovaný standardním způsobem. Jestliže má poskytovatel služby slabý nebo silně zatížený server, webové aplikace začnou fungovat pomaleji nebo vzniknou problémy stálého připojení mezi uživatelem a serverem poskytovatelů. Omezenost funkčnosti některého webového softwaru. V dnešní době má webový software menší funkčnost než stolní software (například stolní verze Microsoft Office má vetší funkčnost než webová aplikace Google Docs). V budoucnosti se bude rozdíl mezí stolním softwarem a webovým softwarem zmenšovat. 12

13 3 Cloud Computing a celosvětový trh Microsoft platforma Microsoft Office Live umožňuje uživatelům otevírat dokumenty, provádět v nich změny a společně je používat na jakémkoliv zařízení s přístupem na internet. Windows Azure je flexibilní Cloud Computing platforma umožňující podnikatelům řešení podnikových problémů a zákazníkových potřeb. Platforma od společnosti Microsoft Windows Azure slouží pro vývoj, správu a hostování. Součástí této platformy je Microsoft SQL Azure, rozhraní Windows Azure AppFabric Service Bus, Windows Azure Content Delivery Network. Jiným projektem společnosti Microsoft je služba Microsoft Online Services, která podnikatelům poskytuje výkonné funkce systémů a aplikací jako Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft Office Communications Server. Díky tomu, že v každém datacentru společnosti Microsoft je k dispozici vysoce spolehlivé vybavení, jež zajišťuje kvalitní, bezpečné a bezproblémové připojení ke službám Microsoft Online. Ty jsou na 100 % kompatibilní se službou Microsoft Active Directory. Samozřejmě že služby společnosti Microsoft jsou přístupné po celém světě. Amazon platforma Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), která nabídla podnikatelům hosting internetových obchodů. Amazon Elastic Cloud 2 poskytuje výpočetní prostředí, jež zákazníkům umožňuje použít online webové rozhraní pro získávání potřebné služby. Pro využívání Amazon Elastic Cloud 2 je nutné vytvořit Amazon Storage Image, obsahující obrázky, knihovny, aplikace, data a soubory konfigurace virtuálního výpočetního prostředí. Amazon Elastic Cloud 2 umožňuje využívat šablony virtuálních prostředí, aby zákazník mohl pracovat co možná nejrychleji. Jiným projektem společnosti Amazon je Amazon S3 úložiště poskytující spolehlivý, bezpečný, rychlý přístup ke klientovu Amazon Storage Image. Před využíváním Amazon Storage Image si zákazník musí pořídit Amazon Elastic Cloud 2 pro konfiguraci přístupu k síti a nastavení zabezpečení. Výhody služby společnosti Amazon: 1) Nižší náklady a ekonomie finančních prostředků. 13

14 2) Odpovědnost za bezpečnost služby je na straně společnosti Amazon, ale také existuje možnost samostatné manipulace s bezpečností služby. 3) Možnost vlastního nastavení firewallů a kontrola přístupů do cloudu. 4) Flexibilita služby. 5) Možnost integrace s ostatními službami společnosti Amazon integrace je možná s Amazon S3, Amazon SimpleDB, Amazon Simple Queue Service a Amazon CloudFront. 6) Dynamická škálovatelnost Amazon Elastic Cloud umožňuje uživatelům zvětšit nebo zmenšit mocnost cloudu pomocí několika kliků na myši. Dynamická škálovatelnost je pro zákazníky velmi zajímavá výhoda. Google poskytuje na celosvětovém trhu vlastní služby z oblasti Cloud Computingu: 1) Google Mail první společnost na trhu, jež uživatelům nabídla neomezený prostor pro ukládaní elektronických dopisů. 2) Google Apps nabízí uživatelům standardní kancelářský software přes webový prohlížeč online. 3) Google App Engine je typickým příkladem modelu typu Platform as a Service. Google App Engine umožňuje snadno vytvářet aplikace, které spolehlivě fungují i při velkém zatížení systému a s velkým množstvím dat. V dnešní době je aplikace Google App Engine implementována v programovacím jazyku Python a zahrnuje plnou verzi tohoto jazyka a většinu standardních knihoven. Mosso je přímým konkurentem společnosti Amazon a její služby Amazon Elastic Cloud 2. Mosso poskytuje hosting aplikace a zároveň je poskytovatelem služby Cloud Computing. Při placení za služby Mosso využívá stejný způsob platby jako u technologie Utility Computing uživatel platí za využití služby. Mosso byla založena v únoru v roce 2008 a jejím majitelem je společnost Rackspace. Většina nových platforem hostingu vyžaduje vlastní kód a architekturu pro fungování aplikace. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů byla Cloud Computing Mosso navržena pro fungování aplikace s malou nebo žádnou modifikací. Zákazníci využívají výhody 14

15 platformy zdarma, nemusí ztrácet čas s kódováním vlastní API nebo stavbou datových schémat. Produkty Mosso: 1) Mosso Cloud Servers je servis vytvořený jako konkurence produktů společnosti. Poskytuje virtuální výpočetní služby. 2) Mosso Cloud Files poskytuje neomezený prostor pro ukládání dat. Moderní technologie Cloud Computing vytvořila nové relace mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Technologie práce v cloudu umožňuje uživateli používat služby Cloud Computing a nepřemýšlet nad tím, jak fungují. Rozvoj Cloud Computingu zvýší rychlost vývoje informačních technologií. 4 Popis a koncepce technologie Cloud Computing Cloud Computing je technologie, která je v současnosti hlavním trendem informačních technologií, získala si popularitu díky rychlosti přenosu dat a vyšla vstříc potřebě firem a běžných uživatelů na zvětšení rozsahu informačních systémů. Technologie v sobě Cloud Computing obsahuje software jako službu (Software as a Service), pronájem softwaru (Application Service Providers) a vzdálené úložiště dat. Díky Cloud Computingu mohou firmy, které nemají moc peněžních prostředků, pronajímat podnikový software a také server pro zprávy (mail server). Cloud Computing umožňuje snížit náklady na upgrade a podporu složité informační infrastruktury, podnik platí pouze za subskripce ke službě, která je poskytována providerem služby Cloud Computing. 4.1 Způsoby poskytovaní služeb Cloud Computing Public Cloud Computing (Veřejný Cloud Computing) tento způsob poskytování služeb Cloud Computingu je nabídnut veřejnosti a kdokoliv může používat tuto technologii. 15

16 Private Cloud Computing (Soukromý Cloud Computing) tento způsob poskytování služeb Cloud Computing je nabízen pouze pro soukromé užití, například ve velké společnosti nebo ve vládě. Hybrid Cloud Computing (Hybridní Cloud Computing) tento způsob poskytování služeb Cloud Computing je určen jak pro veřejnost, tak pro soukromé využití. Subjekty jsou mezi sebou propojeny standardizačními technologiemi a zabezpečovacími certifikáty a šifrováním. 16

17 Obrázek č. 1: Způsoby poskytování služeb Cloud Computing Zdroj:Vlastní úprava 4.2 Modely služeb poskytovaných technologií Cloud Computing Software as a Service (software jako služba) služba, která poskytuje software prostřednictvím internetu na základě subskripce. Standardní model distribuce softwaru software je koupen a nainstalován do počítače se může díky Softwaru as a Service skoro přestat používat. Na rozdíl od výše uvedených modelů poskytovatel Software as a Service hostuje všechny aplikace na svém serveru a dává přístup uživatelům přes síť, ve většině případů přes internet. Software as a Service se stává hlavním modelem dodávky softwarů a také poskytuje podporu pro webové služby. Většinou je tento model spojen se způsobem platby pay-as-you-go je to předplatní model. Aplikace Software as a Service musí být schopná spolupracovat s daty z jiných aplikací. Poskytovatelé přístupu k internetu zvýšili rychlost pro připojení. Příklad modelu Software as a Service : Google Docs, který zdarma 17

18 poskytuje sadu softwarů pro práci s dokumenty vytvořenými v kancelářském softwaru jako Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Výhody Software as a Service pro zákazníky jsou zcela jasné: 1) Efektivnější správa. 2) Automatické aktualizace softwarů ze strany poskytovatele. 3) 99% kompatibilita v rámci celého podniku nebo skupiny uživatelů, protože všichni uživatelé mají stejné verze softwarového řešení. 4) Globální dostupnost. 5) Možnost zvýšení mocnosti bez potřeby programování, stačí jenom několik kliků na myši a můžete si vybrat tarif, který zrovna potřebujete. Platform as a Service (platforma jako služba) služba, která poskytuje platformu přes internet. Na rozdíl od Software as a Service je zaměřena na vývojáře. Platform as a Service nabízí platformu pro stavbu a provozování vlastních online aplikací. Platform as a Service také poskytuje podporu životního cyklu projektů. Na rozdíl od modelu Infrastructure as a Service, v němž vývojáři mohou vytvářet aplikace závislé na operačním systému, umožňuje Platform as a Service vytvořit aplikace nezávislé na operačním systému. Tento model také dovoluje uživatelům soustředit se spíše na inovace než na komplexní infrastrukturu. Společnosti mohou přesměrovat významnou část peněžních prostředků na vytvoření aplikace, aniž by museli mít starosti o infrastrukturu. V dnešní době je Platform as a Service inovačním modelem poskytování technologie Cloud Computing. Nyní mohou mít vývojáři z celého světa přístup k neomezenému výpočetnímu výkonu. Vývojář s připojením k internetu může vytvářet kvalitní aplikace a snadno je nabídnout uživatelům na celém světě. Platform as a Service zahrnují služby pro vývoj, testování, nasazení, hostování a spravování aplikace pro podporu vývoje aplikací během životního cyklu. Příklad: Google AppEngine, který poskytuje hosting webových aplikací s možností nákupu rozšíření pro platformu. Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) služba poskytující uživatelům výpočetní infrastrukturu, poskytuje také hardwarové zdroje. Infrastructure as a Service je soustředěná kolem modelu poskytování 18

19 služeb je to předdefinovaná, standardizovaná a optimalizovaná infrastruktura pro zákaznické aplikace. V modelu Infrastructre as a Service se obvykle nachází: 1) Hardware. 2) Počítačové sítě včetně směrovačů, firewallů atd. 3) Platforma pro virtualizace prostředí pro běh klientských virtuálních strojů. 4) SLA. 5) Fakturace dle principu Utility Computing (účtování zákazníkům za používání služby). Zákazníci obvykle platí za službu každý měsíc. Výhody modelu Infrastructure as a Service: 1) Nízké náklady. 2) Použití nejnovějších technologií pro vybavení infrastruktury. 3) Výpočetní platformy obvykle zabezpečené proti porušení bezpečnosti ze strany hackerů. 4) Možnost spolupráci s ITIL, což je samostatný framework pro podporu kvalitních výpočetních služeb v oblasti informační technologie. Communication as a Service (komunikace jako služba) poskytuje zákazníkům služby spojené s komunikací. Příklad: 1) IP-Telephone. 2) VOIP. 3) Instant Messaging. 4) Elektronická pošta. 5) Analýza starších technologií. 6) Softwarový telephone. 7) Video-volání 19

20 Tento typ služeb vznikl jako evoluce telekomunikací. Poskytovatelé Communication as a Service jsou odpovědní za řízení hardwaru a softwaru zákazníků. Poskytovatelé Communication as Service obvykle poskytují kvalitní a certifikované služby (QoS) pod servisní smlouvou (SLA). Většina těchto poskytovatelů Communication as a Service vytvořila pro své zákazníky flexibilní a jednoduché tarify. Podle sčítání americké společnosti Gartner Inc. v roce 2011 se zisk předpokládá až na $2,3 miliardy. Monitoring as a Service(monitoring jako služba) je velmi populárním trendem z oblasti Cloud Computingu. Díky rozvoji Cloud Computingu získal Monitoring as a Service ještě větší popularitu na trhu informačních technologií. Monitoring jako služba poskytuje zákazníkům služby z oblasti monitoringu. Bezpečnostní monitoring umožňuje velkým zákazníkům (vláda nebo velké společnosti) zabezpečení proti útoku ze strany hackerů. Nabízí svým zákazníkům nepřetržitý monitoring a rychlou reakci na útoky ze strany hackerů. X as a Service kde X reprezentuje nějaké slovo, je model technologie Cloud Computingu, který poskytuje služby přes cloud, za něž zákazník platí měsíčně. Podle mého názoru se v oblasti informačních technologií objeví nové modely služeb na trhu Cloud Computingu. 20

21 Obrázek č. 2:Evoluce modelu služeb poskytování technologie Cloud Computing Zdroj:Vlastní úprava 21

22 Obrázek č. 3: Struktura technologie Cloud Computing Zdroj:Vlastní úprava 22

23 Obrázek č. 4: Služby dostupné z prostředí cloudu Zdroj:Vlastní úprava 23

24 5 Analýza starších technologií Obrázek č. 5: Analýza starších technologií Zdroj:Vlastní úprava Na obrázku č. 4 lze vidět, jak svět informačních technologií od roku 1990 do roku 2009 postupně došel k technologii Cloud Computing, a to přes technologie jako Utility Computing, Software as a Service a Virtualizace technologie, kterou stále využívá hodně uživatelů nejen pro podnikání, ale také pro soukromé účely. V současné době je technologie Cloud Computing posledním článkem ve virtuální výpočetní technologii. 5.1 Grid computing Grid computing metoda rozložených výpočtů, ve které virtuální hlavní počítač vypadá jako cluster spojený pomocí sítě slabých počítačů, jež pracují společně na vyřešení složitých úloh. Tato technologie se používá pro řešení matematických úloh, které potřebují velmi výkonné zdroje. Grid výpočty používají také podnikatelé k řešení obtížných úkolů (jako např. ekonomické předvídání atd.), ale i vědci v seizmologii či k vývoji nových chemických látek a léků. 24

25 5.1.1 Hlavní typy Grid sítí Informační Grid síť >Poskytuje počítačové zdroje pro hlubokou analýzu velkých databází. Kolaborantní Grid síť > Slouží ke zpracování a interpretaci dat. Vládní Grid síť > Vláda používá mocnost Grid sítí pro zpravodajství a obranu. V dnešní době vláda používá Grid technologie kvůli snížení nákladů, na podporu vědeckého výzkumu a zlepšení využívání zdrojů Základní standardy technologie Grid Computing Základní standardy umožňují podnikatelům zjednodušit řízení firemních procesů. Komunikace na úrovni program<>program. Společný přístup k datům a využívaní dat. Řízení procesů. Přenášení zpráv. Sdílení zdrojů. Zajišťování bezpečnosti služeb, informací atd. Zpracování metadat. 25

26 Obrázek č. 6: Základní standarty technologie Grid Computing Použito zkrácení k obrázku č. 5: Zdroj:Vlastní úprava 26

27 SOAP (Simple Object Access Protocol) protokol umožňuje výměnu zpráv založených na jazyce XML přes síť. UDDI (Universal Description Discovery and Integration) toolkit pro umístění popisu webových služeb (WSDL) pro následné hledání popisů jinými firmami kvůli integraci do vlastních systémů. WSDL (Web Services Description Language) jazyk popisů webových služeb. WSDL založen na rozšiřitelném značkovém jazyce XML. XML (extensible Markup Language) jazyk značek. Kerberos je síťový protokol pro autentizaci, který umožňuje uživateli pracujícímu v nezabezpečeném síťovém prostoru ukazovat svou identitu (ID) jiným uživatelům. MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) způsob pro odesílání dat do webové služby a zpět. WS-Management (Web Services-Management) otevřený standard pro správu serverů, zařízení, aplikací a různých webových služeb. WS-RF (Web Service Resource Framework) je zdrojový framework pro webové služby. WS-Addressing (Web Services Addressing) je standardem, který umožňuje webovým službám vyměňovat si adresné informace. WS-Trust standard, jehož hlavním úkolem je vydávání, obnovování a ověřování bezpečnostních tokenů. WS-Security (Web Services Security) je flexibilní rozšíření SOAPů s rozšířenou bezpečností webových služeb. WS-SecureConversation je standardem webových služeb, který pracuje společně s WS-Policy, WS-Security a WS-Trust. 27

28 WS-Policy- je standardem, který umožňuje webovým službám používat XML a veřejně oznámit politiky v oblasti kvality služeb, bezpečnosti atd. *Poznámka k použitým zkratkám v obrázku č. 3: WS-X, kde X je nějaký název --- je skupinou standardů webových služeb, zveřejněných světovým konsorciem OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) Grid technologie + CERN CERN je evropská organizace pro jaderný výzkum. Hlavním bodem, který vytvořila organizace CERN pro Grid technologie, je organizace distribuovaných výpočtů na řešení důležitých problémů vědy a techniky. Na rozdíl od www pavučiny, která je nestrukturovaná, je Grid technologie přísně regulovaný systém. Uživatelé, kteří jsou připojeni k síti grid, získávají přístup k moci milionů strojů, na nichž mohou vypočítat či uchovávat obrovské množství dat, a také umožňují uchovat informace získané v důsledku jejich spravování. Kromě toho se grid síť rovněž zaměřuje na otázky bezpečnosti, protože anonymita, komfort při komunikaci se mohou stát velice nebezpečnými, když pracujeme s vědeckými daty. Při požadování informace od databáze, která pracuje na základě grid technologie, dostane uživatel vyčerpávající odpověď na otázky a informace o přesnosti, úplnosti a dostupnosti. Dříve CERN viděla v technologii grid computing systém, jenž pomůže udržovat a rychle zpracovávat obrovské množství dat, která byla získána po startu urychlovačů částic. 5.2 Utility computing Utility computing je technologie, pomocí níž je poskytováno IT řešení zákazníkům jako služba, účtováno jim je za používání této služby Výhody technologie Utility computing Velmi nízké počáteční náklady na získání počítačových zdrojů. Jednoduchost technologie. Dostatečně vysoká mocnost technologie. 28

29 5.2.2 Sféra použití technologie Utility computing ve firmě Nejlépe zapojit do firmy technologii Utility computing pokud: Firma má zájem o optimalizaci IT infrastruktury. Firma by chtěla snížit náklady na IT. Firma má očekávaný/neočekávaný růst IT infrastruktury Koncepce technologie Utility Computing Vztahy mezi daty této technologie fungují jako centrálně řízený univerzální zdroj. 5.3 Software as a Service Software jako služba. Software as a Service je podnikatelský model, ve kterém software nachází na serveru provozovatele a standardní uživatel má přístup k softwaru pres webovou aplikaci. Obvykle uživateli stačí mít nainstalovaný webový prohlížeč a plugin Adobe Flash Player. Software as a Service nabízí svým zákazníkům přístup k softwaru přes internet. Uživatel pronajímá software za měsíční nebo roční poplatek. Tato služba vznikla proto, aby se snížily náklady na software Výhody Software as a Service Nízké náklady. Krátká doba implementace. Testovaní zdarma před nákupem (demo verze). Aktualizace softwarů a podpora je poskytována poskytovatelem služeb. Svoboda (mobilita) uživatele, která je omezena pouze zónou připojení na internet. Nízké požadavky na hardware počítače uživatele. Multiplatformní software. 29

30 5.3.2 Nevýhody Software as a Service Přístup poskytovatelů služby k firemním informacím- Uživatelé potřebují stálé širokopásmové připojení k internetu, aby neztratili připojení k serveru. Díky rozvoji šifrovacích algoritmů a zvýšení rychlosti a kvality připojení na internet se technologie Software as a Service stává populární u podnikatelů. 5.4 Virtualizace Pro lepší porozumění technologii Cloud Computing se musíme podrobně podívat na předposlední technologii, která se v historii nachází před Cloud Computing a to technologie Virtualizace Definice technologie Virtualizace Virtualizace počítačová technologie, která vytvoří virtuální verze hardwarové platformy, operační systémů, skladovacího zařízení a síťových zdrojů. Virtualizace je moderní IT trend Typy virtualizace Virtualizace se dělí do dvou zásadně odlišných skupin: Virtualizace platformy. Virtualizace zdrojů. 30

31 Obrázek č. 7: Typy virtualizace Zdroj:Vlastní úprava Virtualizace platformy Výsledkem virtualizace platformy je virtuální stroj. Virtuální stroj startuje na reálných hardwarových a softwarových systémech. Pod pojmem virtualizace platformy rozumíme tvorbu softwarových systémů na základě stávajících softwarových a hardwarových komplexů, a to závisle nebo nezávisle na nich. Systém, který poskytuje hardwarové prostředky a software, se jmenuje host a simulované systémy se jmenují guest. Aby simulovaný systém stabilně fungoval na platformě host, je třeba aby software a hardware host počítače byly spolehlivé a poskytovaly potřebné rozhraní pro přístup ke zdrojům. Ve světě existuje několik druhů virtualizačních platforem. Každý typ platformy nese vlastní přístup k pojmu virtualizace. Rozdělení typů virtualizace platforem závisí na tom, jak plně je provedena simulace hardwarů. 31

32 Typy virtualizace platforem: Plná simulace: U tohoto typu virtualizace virtuální stroj plně virtualizuje všechny hardwarové prvky a zachovává hostující operační systém v nezměněném stavu. Tento přístup k virtualizaci nám umožňuje emulovat různé hardwarové architektury. Například můžete spustit na virtuálním stroji s hostem systémy pro x86 RISCserver společnosti Sun. Po dlouhou dobu byl tento druh virtualizace používán na vývoj softwaru pro nové procesory, než byly fyzicky dostupné vývojářům. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je, že emulovaný hardware velmi výrazně zpomaluje rychlost hostujícího systému. Příklady softwarů pro vytváření emulátorů: Bochs, PearPC, QEMU, Hercules Emulator. Částečná emulace: V tomto případě virtuální stroj virtualizuje pouze nezbytné množství hardwaru, aby virtuální stroj mohl být spuštěn v izolaci. Tento způsob umožňuje spuštění operačních systémů určených pro stejné architektury jako u počítačů host. Tento typ virtualizace umožňuje zvýšit rychlost hostovaných operačních systémů v porovnání s plnou emulací, je široce používaný v současné době. S cílem zlepšit výkon virtualizační platformy mezi hostujícím operačním systémem a hardwarem používá hypervisor. Hypervisor umožňuje hostu přístup k hardwarovým prostředkům. Použitím hypervisorů výrazně zvyšuje rychlost platformy a přibližuje rychlost 32

33 virtuální platformy k rychlosti fyzické platformy. Hlavní nevýhodou tohoto typu virtualizace je závislost virtuálních strojů na architektuře hardwarové platformy. Příklady softwarů pro vytváření částečné emulace: VMware Workstation, VMware Server, VMware ESX Server, Virtual PC, VirtualBox, Parallels Desktop atd Virtualizace zdrojů Tento typ virtualizace sleduje cíl kombinování a zjednodušení představy hardwarových zdrojů pro uživatele a získání uživatelských abstrakcí pro zařízení, sítě atd. Virtualizace zdrojů nám umožňuje soustředit, abstrahovat a zjednodušit správu skupin zdrojů, jako jsou sítě, skladování dat atd. Typy virtualizace zdrojů: Spojení, agregace a koncentrace komponentů. Pod tímto typem virtualizace rozumíme organizaci několika fyzických/logických objektů do skupiny zdrojů. Příklady virtualizace typu agregace a koncentrace komponentů : Víceprocesorové systémy, které představují jeden samostatný výkonný systém. RAID, který spojuje několik fyzických disků do jednoho logického Virtualizace úložiště používá při stavbě skladovací sítě typu SAN (Storage Area Network), virtuální privátní sítě (VPN) a NAT Grid computing a Virtualizace Tento typ virtualizace zahrnuje metody, ve kterých se používá kombinace 33

34 velkého počtů samostatných počítačů spojených do globálního systému (metacomputers). Počítače spojené do globálního systému spolu řeší společné úkoly. Sdílení zdrojů Při sdílení zdrojů během virtualizace dochází k rozdělení velkého množství zdrojů na několik podobných objektů, které jsou jednoduše použity. Virtualizace zdrojů se skládá z mnoha různých přístupů zaměřených na jednoduchou manipulaci uživatelů se systémem Základní principy fungovaní technologie Virtualizace Virtuální stroj může obsahovat libovolný operační systém a libovolné aplikace. Obrázky (images) virtuálních strojů uloženy na úložištích (storages). Virtuální stroj komunikuje s emulací částečně nebo nepřímo s hardwarem. Základem virtualizace je hypervisor Výhody technologie virtualizace Snížení nákladů na hardware > Značné úspory na nákup hardwaru, při umístění více virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru. Instalace nového operačního systému na virtuální stroj bez vlivu na hlavní operační systém. Schopnost vytvářet požadovanou hardwarovou konfiguraci. Schopnost spustit na jednom host počítači více virtuálních strojů, spojených virtuální sítí. Virtuální stroje poskytují vynikající příležitost pro vzdělávání, jak pracovat s operačními systémy > Můžeme beztrestně provádět experimenty se systémem bez poškození hlavního operačního systému. Zvýšení mobility uživatele > Složka s virtuálním strojem může být přemístěna do jiného počítače a tam v softwaru může být spuštěna okamžitě. 34

35 5.4.7 Nevýhody technologie virtualizace Neschopnost virtuálního stroje emulovat všechna zařízení > Ne všechna hardwarová zařízení jsou podporována virtuálním strojem. Pro kvalitní virtualizace podnikatel potřebuje výkonné hardwarové prostředky. Některé virtualizační platformy jsou náročné na konkrétní hardware. Za kvalitní virtualizační platformy musí podnikatel zaplatit hodně peněz Sféra užívání technologie virtualizace Virtualizace operačních systémů se v průběhu posledních tří nebo čtyř let velmi dobře vyvíjí (z technologického a marketingového hlediska). Na jedné straně se použití virtualizačních produktů stalo mnohem jednodušší, na druhé straně lidstvo našlo mnoho nových a zajímavých sfér použití virtuálních strojů. Konsolidace serverů > V současné době aplikace běžící na serverech v ITinfrastruktuře podniků vytváří malé zatížení na hardwarové zdroje serverů (~ 10%-20%). Virtualizace podniků umožní přejít z těchto fyzických serverů na virtuální a umístit několik fyzických serverů na jednom virtuálním, tímto zvyšuje zatížení serverů až na 60% 80%, čímž dojde ke zlepšení využití zařízení, které podniku umožní ušetřit na vybavení, údržbě a elektřině. Vývoj a testování aplikací > Hodně virtualizačních produktů na trhu umožní spouštět několik různých operačních systémů současně, což umožní vývojářům softwaru a testerům testovat své aplikace na různých platformách a konfiguracích. Podnikání > na základě virtuálních strojů lze velmi snadno vytvářet backup pracovních stanic a serverů, je možné vytvořit nové systémy. Také podnikatel dostává možnost rychle renovovat systém po poruše. 35

36 5.4.9 Příklad práce s technologií virtualizace Obrázek č. 7: Příklad práce s technologií virtualizace Zdroj:Vlastní úprava 36

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Aktivní bezpečnost sítě

Aktivní bezpečnost sítě Aktivní bezpečnost sítě Jindřich Šavel 27/11/2014 NOVICOM s.r.o. 2012 2014 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz Program prezentace Představení společnosti

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše.

ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. ního bezpečnostního úřadu známý jako kauza nbusr123 mluví za vše. Antivirová bouře Doprovodné technologie, mezi které patří i zabezpečovací subsystémy, hlavně EPP (Endpoint Protection Platforms), se snaží

Více

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011

Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Desktop Cloud Petr Leština, Igor Hegner 2.2.2011 Agenda Úvod do Desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop on the IBM Cloud Demo -YouTube Shrnutí& závěr 2 2011 IBM Corporation Co je Desktop

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz

Linux on Azure. Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Linux on Azure Miroslav Sevelda miroslav.sevelda@gopas.cz Pozitivní informace na začátek Ano, opravdu je to možné!!! Agenda Co je Linux Pohled Microsoftu na Linuxu Technologie Microsoft Azure Podpora Linuxu

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Agenda Nový,,mobilní životní styl Jeho stavební kameny Jeho přínosy

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepší zálohování pro všechny Informace o produktu: Zálohování a obnova po havárii Přehled je jeden ucelený produkt, který sjednocuje virtuální i fyzická prostředí, zjednodušuje zálohování i obnovu po havárii

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Virtualizace na Linuxu

Virtualizace na Linuxu Virtualizace na Linuxu Silicon Hill 13.4.2010 zdroj:xkcd.com Outline 1 2 3 Co to je virtualizace obecně = abstrakce počítačových zdrojů konkrétně pro nás = technika, který na jednom fyzickém počítači umožní

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Prototyping konfigurace linuxových serverů. horizontální škálování Deltacloud API

Prototyping konfigurace linuxových serverů. horizontální škálování Deltacloud API Prototyping konfigurace linuxových serverů horizontální škálování Deltacloud API 2 Prototyping IT infrastructury v cloudu 3 Prototyping IT infrastructury v cloudu Prototyping IT infrastructury v cloudu

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více