Cloud Computing Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cloud Computing Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír Beneš Informační technologie Praha Duben 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předkládanou bakalářskou práci jsem napsal samostatně, s použitím odborné literatury a vlastních znalostí z oblasti Cloud Computing a starších technologií. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba je identická s tištěnou verzí bakalářské práce, a jsem seznámen se skutečností, že se bude archivovat v knihovně BIVŠ a bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Timur Orazmedov 2

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat zejména vedoucímu své bakalářské práce Ing. Vladimíru Benešovi, který mi poskytl kvalitní rady a s nímž jsem svou práci konzultoval. Také chci poděkovat Bankovnímu institutu vysoká škola, že mi byla dána možnost studovat Informační technologie, a všem vyučujícím, se kterými jsem se setkal během studia. Rád bych také poděkoval všem, co mě po celou dobu podporovali. 3

4 Anotace práce Název práce: Cloud Computing Autor: Timur Orazmedov Katedra: Katedra matematiky, statistiky a informační technologií Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Beneš, Bankovní institut vysoká škola v Praze, Katedra matematiky, statistiky a informační technologií, Nárožní 2600/9, PSČ 15800, Praha, Česká republika. Abstrakt: Tato práce je určena všem zájemcům o problematiku IT z řad široké veřejnosti. Práce zahrnuje: základní informace o technologii Cloud Computing, koncepce, výhody a nevýhody, budoucnost technologie, analýzy starších technologií, ostatní výhody a zajímavosti technologie Cloud Computing, statistiku technologií, informace o vrstvách Cloud Computingu, ale také práce scénáře použití technologií a příklady práce. Klíčová slova: Cloud Computing, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Communication as a Service, Virtualizace, Grid Computing, Utility Computing, poskytovatelé služeb Cloud Computing, vrstvy Cloud Computingu, statistika Cloud Computingu 4

5 Thesis abstract Title: Cloud Computing Author: Timur Orazmedov Department: Mathematics, Statistics and information technology Thesis Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Bankovní institut vysoká škola in Prague, department: Mathematics, Statistics and information technology, Nárožní 2600 / 9, Zip code: 15800, Prague, Czech Republic. Abstract: This bachelor's thesis was created for all people interested in IT for public use. Bachelor s thesis includes: basic information about Cloud Computing, concepts, advantages and disadvantages, the future of technology, earlier technology analysis, and other benefits attractions of Cloud Computing, technology statistics, information about Cloud Computing layers, bachelor's thesis also includes usage scenario examples of Cloud Computing technology. Key words: Cloud Computing, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Communication as a Service, Virtualization, Grid Computing, Utility Computing, Cloud Computing providers, Cloud Computing layers, Cloud Computing statistics. 5

6 Obsah Úvod Definice technologie Cloud Computing Koncepce technologie Cloud Computing Aktuálnost technologie Cloud Computing Výhody technologie Cloud Computing Nevýhody technologie Cloud Computing Cloud Computing a celosvětový trh Popis a koncepce technologie Cloud Computing Způsoby poskytovaní služeb Cloud Computing Modely služeb poskytovaných technologií Cloud Computing Analýza starších technologií Grid computing Hlavní typy Grid sítí Základní standardy technologie Grid Computing Grid technologie + CERN Utility computing Výhody technologie Utility computing Sféra použití technologie Utility computing ve firmě Koncepce technologie Utility Computing Software as a Service Výhody Software as a Service Nevýhody Software as a Service Virtualizace Definice technologie Virtualizace Typy virtualizace Virtualizace platformy Virtualizace zdrojů Základní principy fungovaní technologie Virtualizace Výhody technologie virtualizace Nevýhody technologie virtualizace Sféra užívání technologie virtualizace Příklad práce s technologií virtualizace Virtualizace v dnešní době Výhody technologie Cloud Computing pro běžného uživatele Výhody technologie Cloud Computing pro výrobce softwaru Zajímavé možnosti technologie Cloud Computing Editace obrázků přes webový prohlížeč Hraní her přes webový prohlížeč Projekt OnLive Google Chrome OS Virtuální hardware Dropbox Bezpečnost technologie Cloud Computing

7 8 Cloud Computing v České republice Poskytovatelé služeb Cloud Computing v České republice Popis hlavních vlastnosti technologie Cloud Computing Příklady použití Příklady práce cloudu Rozvoj technologie Cloud Computing v budoucnosti Kritika technologie Hlavní vrstvy technologie Cloud Computing Statistika technologie Cloud Computing Statistika cílů použité technologie Cloud Computing Budoucnost technologie Cloud Computing Závěr Seznam použitých zkratek Seznam použitých listinných zdrojů Seznam použitých elektronických zdrojů

8 Úvod V dnešním světě informačních technologií se objevil nový fenomén Cloud Computing. Hodně velkých společností, malých firem a široká veřejnost používá ve světě novou a perspektivní technologii. Odborníci a podnikatelé ještě stále pochybují o všeobecném využívaní této technologie, ale Cloud Computing spustilo malou revoluci v oblasti informačních technologií. Technologie Cloud Computing přináší nejen peněžní výhody, ale také komfort a mobilitu v životě běžného uživatele počítače. Včerejší fantazie se dnes stává realitou. Hlavním cílem této bakalářské práce je popis principu fungování Cloud Computing, aktuálnost této technologie, popis koncepce, přehled platformy Cloud Computing, virtualizace, Cloud Computing v České republice a ve světě, přehled poskytovatelů služeb této technologie, hlavní hráči na trhu a jejich služby, kritika technologie (výhody a nevýhody), její budoucnost (osobní názor), bezpečnost a přehled zajímavých možností. 8

9 1 Definice technologie Cloud Computing Cloud Computing je technologie zpracování dat, ve které je počítačová aplikace k dispozici uživateli jako internetová služba. Uživatel technologie Cloud Computing má přístup k vlastním datům, ale nemůže je kontrolovat a starat se o infrastrukturu či operační a aplikační software. Tuto novou technologii můžeme představit také jednou větou. Cloud Computing je technologie, která umožňuje sdílení hardwaru a softwaru prostřednictvím internetu. 9

10 2 Koncepce technologie Cloud Computing Základní koncepcí technologie je poskytování softwaru jako služby (software-asservice) se vzdáleným ukládáním dat a poskytováním softwaru k pronájmu (Application Services Providers ). 2.1 Aktuálnost technologie Cloud Computing V dnešním rychle se měnícím světě se většina firem snaží minimalizovat své náklady. Oblast informačních technologií není výjimkou. Na pomoc přichází moderní technologie Cloud Computing. Aktuálnost této technologie je velká, protože umožňuje firmám minimalizovat náklady na IT infrastrukturu. 2.2 Výhody technologie Cloud Computing Technologie Cloud Computing umožňuje firmám, jež mají omezené zdroje, zřídit si své vlastní obchodní aplikace a servery. IT firma potřebuje jenom přístup na internet. Cloud Computing umožňuje snížit náklady na modernizaci a podporu složité IT infrastruktury. Firmě stačí koupit přístup k dané službě. Centralizace infrastruktury. Green Computing ( zelený, ekologicky čistý computing) > Technologie Cloud Computing získala status zelená technologie díky tomu, že umožňuje snížit spotřebu energie. Servery potřebují méně chlazení a podnik tak může snížit náklady na pronájem/nákup prostoru pro server. Nízké náklady. Technologie Cloud Computing umožňuje podnikatelům snížit náklady na pronájem/nákup prostoru pro server, náklady na obnovení a podporu serveru, na elektrickou energii, není nutný na nákup drahých softwarů ani drahých úložišť atd. Krátká doba implementace, většina cloud softwarů má totiž jednoduché a spolehlivé grafické rozhraní. 10

11 Před nákupem je k dispozici testování zdarma (demo verze). Hodně poskytovatelů služeb a webových aplikací má demo verzi, která ukazuje možnosti práce v cloudu a zákazník má čas na rozhodnutí, zdali si cloudu nechá zavést, nebo ne. Aktualizace softwarů a podpora od poskytovatele služeb > Poskytovatel služeb Cloud Computing má na starost aktualizaci softwarů a podporu zákazníků. Na rozdíl od desktopového softwaru může uživatel zapomenout na zprávy od systémů o updatech atd. Svoboda (mobilita) uživatele, která je omezena pouze zónou připojení k internetu. Nízké požadavky na hardware počítače uživatele > Díky tomu, že všechny výpočty prochází přes poskytovatele služby, uživatel už nepotřebuje výkonný počítač. Multiplatformní software > Aplikace vytvořené pomocí technologie Cloud Computing budou fungovat na jakékoli platformě Microsoft Windows, jakákoli distribuce Linux nebo Mac OS. Automatizace > Hodně produktů má funkci schedule (rozvrh), díky které může zákazník zautomatizovat rutinní práce. Efektivita využívaní zdrojů > Cloud Computing nabízí svým uživatelům efektivní využívání zdrojů. Pokud zákazník potřebuje zvětšit mocnost zdrojů nebo ji naopak snížit a zároveň snížit měsíční platby za využívaní služby, Cloud Computing to bez problémů umožňuje, jedná se totiž o velmi flexibilní technologii. Ve většině případu stačí vyměnit tarif. Zákazník několikrát klikne na myš a může si změnit konfiguraci virtuálních hardwarů a softwarů. 2.3 Nevýhody technologie Cloud Computing Jako všechno, i tato technologie má své nevýhody: 11

12 Závislost uživatele na rychlosti a stabilitě internetového připojení. Jestliže má uživatel pomalejší nebo nestabilní internetové připojení, může webová aplikace přestat fungovat nebo může fungovat pomalu. Důvěrnost dat. Data jsou chráněna na serverech poskytovatelů služby. Možnost vzniku monopolů na trhu Cloud Computingu. Zákony podnikání fungují i na trhu počítačových technologií a na trhu Cloud Computingu mohou vzniknout monopoly, což by vedlo ke zvyšování cen ze služby. Webové aplikace mohou fungovat pomaleji než software nainstalovaný standardním způsobem. Jestliže má poskytovatel služby slabý nebo silně zatížený server, webové aplikace začnou fungovat pomaleji nebo vzniknou problémy stálého připojení mezi uživatelem a serverem poskytovatelů. Omezenost funkčnosti některého webového softwaru. V dnešní době má webový software menší funkčnost než stolní software (například stolní verze Microsoft Office má vetší funkčnost než webová aplikace Google Docs). V budoucnosti se bude rozdíl mezí stolním softwarem a webovým softwarem zmenšovat. 12

13 3 Cloud Computing a celosvětový trh Microsoft platforma Microsoft Office Live umožňuje uživatelům otevírat dokumenty, provádět v nich změny a společně je používat na jakémkoliv zařízení s přístupem na internet. Windows Azure je flexibilní Cloud Computing platforma umožňující podnikatelům řešení podnikových problémů a zákazníkových potřeb. Platforma od společnosti Microsoft Windows Azure slouží pro vývoj, správu a hostování. Součástí této platformy je Microsoft SQL Azure, rozhraní Windows Azure AppFabric Service Bus, Windows Azure Content Delivery Network. Jiným projektem společnosti Microsoft je služba Microsoft Online Services, která podnikatelům poskytuje výkonné funkce systémů a aplikací jako Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft Office Communications Server. Díky tomu, že v každém datacentru společnosti Microsoft je k dispozici vysoce spolehlivé vybavení, jež zajišťuje kvalitní, bezpečné a bezproblémové připojení ke službám Microsoft Online. Ty jsou na 100 % kompatibilní se službou Microsoft Active Directory. Samozřejmě že služby společnosti Microsoft jsou přístupné po celém světě. Amazon platforma Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), která nabídla podnikatelům hosting internetových obchodů. Amazon Elastic Cloud 2 poskytuje výpočetní prostředí, jež zákazníkům umožňuje použít online webové rozhraní pro získávání potřebné služby. Pro využívání Amazon Elastic Cloud 2 je nutné vytvořit Amazon Storage Image, obsahující obrázky, knihovny, aplikace, data a soubory konfigurace virtuálního výpočetního prostředí. Amazon Elastic Cloud 2 umožňuje využívat šablony virtuálních prostředí, aby zákazník mohl pracovat co možná nejrychleji. Jiným projektem společnosti Amazon je Amazon S3 úložiště poskytující spolehlivý, bezpečný, rychlý přístup ke klientovu Amazon Storage Image. Před využíváním Amazon Storage Image si zákazník musí pořídit Amazon Elastic Cloud 2 pro konfiguraci přístupu k síti a nastavení zabezpečení. Výhody služby společnosti Amazon: 1) Nižší náklady a ekonomie finančních prostředků. 13

14 2) Odpovědnost za bezpečnost služby je na straně společnosti Amazon, ale také existuje možnost samostatné manipulace s bezpečností služby. 3) Možnost vlastního nastavení firewallů a kontrola přístupů do cloudu. 4) Flexibilita služby. 5) Možnost integrace s ostatními službami společnosti Amazon integrace je možná s Amazon S3, Amazon SimpleDB, Amazon Simple Queue Service a Amazon CloudFront. 6) Dynamická škálovatelnost Amazon Elastic Cloud umožňuje uživatelům zvětšit nebo zmenšit mocnost cloudu pomocí několika kliků na myši. Dynamická škálovatelnost je pro zákazníky velmi zajímavá výhoda. Google poskytuje na celosvětovém trhu vlastní služby z oblasti Cloud Computingu: 1) Google Mail první společnost na trhu, jež uživatelům nabídla neomezený prostor pro ukládaní elektronických dopisů. 2) Google Apps nabízí uživatelům standardní kancelářský software přes webový prohlížeč online. 3) Google App Engine je typickým příkladem modelu typu Platform as a Service. Google App Engine umožňuje snadno vytvářet aplikace, které spolehlivě fungují i při velkém zatížení systému a s velkým množstvím dat. V dnešní době je aplikace Google App Engine implementována v programovacím jazyku Python a zahrnuje plnou verzi tohoto jazyka a většinu standardních knihoven. Mosso je přímým konkurentem společnosti Amazon a její služby Amazon Elastic Cloud 2. Mosso poskytuje hosting aplikace a zároveň je poskytovatelem služby Cloud Computing. Při placení za služby Mosso využívá stejný způsob platby jako u technologie Utility Computing uživatel platí za využití služby. Mosso byla založena v únoru v roce 2008 a jejím majitelem je společnost Rackspace. Většina nových platforem hostingu vyžaduje vlastní kód a architekturu pro fungování aplikace. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů byla Cloud Computing Mosso navržena pro fungování aplikace s malou nebo žádnou modifikací. Zákazníci využívají výhody 14

15 platformy zdarma, nemusí ztrácet čas s kódováním vlastní API nebo stavbou datových schémat. Produkty Mosso: 1) Mosso Cloud Servers je servis vytvořený jako konkurence produktů společnosti. Poskytuje virtuální výpočetní služby. 2) Mosso Cloud Files poskytuje neomezený prostor pro ukládání dat. Moderní technologie Cloud Computing vytvořila nové relace mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Technologie práce v cloudu umožňuje uživateli používat služby Cloud Computing a nepřemýšlet nad tím, jak fungují. Rozvoj Cloud Computingu zvýší rychlost vývoje informačních technologií. 4 Popis a koncepce technologie Cloud Computing Cloud Computing je technologie, která je v současnosti hlavním trendem informačních technologií, získala si popularitu díky rychlosti přenosu dat a vyšla vstříc potřebě firem a běžných uživatelů na zvětšení rozsahu informačních systémů. Technologie v sobě Cloud Computing obsahuje software jako službu (Software as a Service), pronájem softwaru (Application Service Providers) a vzdálené úložiště dat. Díky Cloud Computingu mohou firmy, které nemají moc peněžních prostředků, pronajímat podnikový software a také server pro zprávy (mail server). Cloud Computing umožňuje snížit náklady na upgrade a podporu složité informační infrastruktury, podnik platí pouze za subskripce ke službě, která je poskytována providerem služby Cloud Computing. 4.1 Způsoby poskytovaní služeb Cloud Computing Public Cloud Computing (Veřejný Cloud Computing) tento způsob poskytování služeb Cloud Computingu je nabídnut veřejnosti a kdokoliv může používat tuto technologii. 15

16 Private Cloud Computing (Soukromý Cloud Computing) tento způsob poskytování služeb Cloud Computing je nabízen pouze pro soukromé užití, například ve velké společnosti nebo ve vládě. Hybrid Cloud Computing (Hybridní Cloud Computing) tento způsob poskytování služeb Cloud Computing je určen jak pro veřejnost, tak pro soukromé využití. Subjekty jsou mezi sebou propojeny standardizačními technologiemi a zabezpečovacími certifikáty a šifrováním. 16

17 Obrázek č. 1: Způsoby poskytování služeb Cloud Computing Zdroj:Vlastní úprava 4.2 Modely služeb poskytovaných technologií Cloud Computing Software as a Service (software jako služba) služba, která poskytuje software prostřednictvím internetu na základě subskripce. Standardní model distribuce softwaru software je koupen a nainstalován do počítače se může díky Softwaru as a Service skoro přestat používat. Na rozdíl od výše uvedených modelů poskytovatel Software as a Service hostuje všechny aplikace na svém serveru a dává přístup uživatelům přes síť, ve většině případů přes internet. Software as a Service se stává hlavním modelem dodávky softwarů a také poskytuje podporu pro webové služby. Většinou je tento model spojen se způsobem platby pay-as-you-go je to předplatní model. Aplikace Software as a Service musí být schopná spolupracovat s daty z jiných aplikací. Poskytovatelé přístupu k internetu zvýšili rychlost pro připojení. Příklad modelu Software as a Service : Google Docs, který zdarma 17

18 poskytuje sadu softwarů pro práci s dokumenty vytvořenými v kancelářském softwaru jako Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Výhody Software as a Service pro zákazníky jsou zcela jasné: 1) Efektivnější správa. 2) Automatické aktualizace softwarů ze strany poskytovatele. 3) 99% kompatibilita v rámci celého podniku nebo skupiny uživatelů, protože všichni uživatelé mají stejné verze softwarového řešení. 4) Globální dostupnost. 5) Možnost zvýšení mocnosti bez potřeby programování, stačí jenom několik kliků na myši a můžete si vybrat tarif, který zrovna potřebujete. Platform as a Service (platforma jako služba) služba, která poskytuje platformu přes internet. Na rozdíl od Software as a Service je zaměřena na vývojáře. Platform as a Service nabízí platformu pro stavbu a provozování vlastních online aplikací. Platform as a Service také poskytuje podporu životního cyklu projektů. Na rozdíl od modelu Infrastructure as a Service, v němž vývojáři mohou vytvářet aplikace závislé na operačním systému, umožňuje Platform as a Service vytvořit aplikace nezávislé na operačním systému. Tento model také dovoluje uživatelům soustředit se spíše na inovace než na komplexní infrastrukturu. Společnosti mohou přesměrovat významnou část peněžních prostředků na vytvoření aplikace, aniž by museli mít starosti o infrastrukturu. V dnešní době je Platform as a Service inovačním modelem poskytování technologie Cloud Computing. Nyní mohou mít vývojáři z celého světa přístup k neomezenému výpočetnímu výkonu. Vývojář s připojením k internetu může vytvářet kvalitní aplikace a snadno je nabídnout uživatelům na celém světě. Platform as a Service zahrnují služby pro vývoj, testování, nasazení, hostování a spravování aplikace pro podporu vývoje aplikací během životního cyklu. Příklad: Google AppEngine, který poskytuje hosting webových aplikací s možností nákupu rozšíření pro platformu. Infrastructure as a Service (infrastruktura jako služba) služba poskytující uživatelům výpočetní infrastrukturu, poskytuje také hardwarové zdroje. Infrastructure as a Service je soustředěná kolem modelu poskytování 18

19 služeb je to předdefinovaná, standardizovaná a optimalizovaná infrastruktura pro zákaznické aplikace. V modelu Infrastructre as a Service se obvykle nachází: 1) Hardware. 2) Počítačové sítě včetně směrovačů, firewallů atd. 3) Platforma pro virtualizace prostředí pro běh klientských virtuálních strojů. 4) SLA. 5) Fakturace dle principu Utility Computing (účtování zákazníkům za používání služby). Zákazníci obvykle platí za službu každý měsíc. Výhody modelu Infrastructure as a Service: 1) Nízké náklady. 2) Použití nejnovějších technologií pro vybavení infrastruktury. 3) Výpočetní platformy obvykle zabezpečené proti porušení bezpečnosti ze strany hackerů. 4) Možnost spolupráci s ITIL, což je samostatný framework pro podporu kvalitních výpočetních služeb v oblasti informační technologie. Communication as a Service (komunikace jako služba) poskytuje zákazníkům služby spojené s komunikací. Příklad: 1) IP-Telephone. 2) VOIP. 3) Instant Messaging. 4) Elektronická pošta. 5) Analýza starších technologií. 6) Softwarový telephone. 7) Video-volání 19

20 Tento typ služeb vznikl jako evoluce telekomunikací. Poskytovatelé Communication as a Service jsou odpovědní za řízení hardwaru a softwaru zákazníků. Poskytovatelé Communication as Service obvykle poskytují kvalitní a certifikované služby (QoS) pod servisní smlouvou (SLA). Většina těchto poskytovatelů Communication as a Service vytvořila pro své zákazníky flexibilní a jednoduché tarify. Podle sčítání americké společnosti Gartner Inc. v roce 2011 se zisk předpokládá až na $2,3 miliardy. Monitoring as a Service(monitoring jako služba) je velmi populárním trendem z oblasti Cloud Computingu. Díky rozvoji Cloud Computingu získal Monitoring as a Service ještě větší popularitu na trhu informačních technologií. Monitoring jako služba poskytuje zákazníkům služby z oblasti monitoringu. Bezpečnostní monitoring umožňuje velkým zákazníkům (vláda nebo velké společnosti) zabezpečení proti útoku ze strany hackerů. Nabízí svým zákazníkům nepřetržitý monitoring a rychlou reakci na útoky ze strany hackerů. X as a Service kde X reprezentuje nějaké slovo, je model technologie Cloud Computingu, který poskytuje služby přes cloud, za něž zákazník platí měsíčně. Podle mého názoru se v oblasti informačních technologií objeví nové modely služeb na trhu Cloud Computingu. 20

21 Obrázek č. 2:Evoluce modelu služeb poskytování technologie Cloud Computing Zdroj:Vlastní úprava 21

22 Obrázek č. 3: Struktura technologie Cloud Computing Zdroj:Vlastní úprava 22

23 Obrázek č. 4: Služby dostupné z prostředí cloudu Zdroj:Vlastní úprava 23

24 5 Analýza starších technologií Obrázek č. 5: Analýza starších technologií Zdroj:Vlastní úprava Na obrázku č. 4 lze vidět, jak svět informačních technologií od roku 1990 do roku 2009 postupně došel k technologii Cloud Computing, a to přes technologie jako Utility Computing, Software as a Service a Virtualizace technologie, kterou stále využívá hodně uživatelů nejen pro podnikání, ale také pro soukromé účely. V současné době je technologie Cloud Computing posledním článkem ve virtuální výpočetní technologii. 5.1 Grid computing Grid computing metoda rozložených výpočtů, ve které virtuální hlavní počítač vypadá jako cluster spojený pomocí sítě slabých počítačů, jež pracují společně na vyřešení složitých úloh. Tato technologie se používá pro řešení matematických úloh, které potřebují velmi výkonné zdroje. Grid výpočty používají také podnikatelé k řešení obtížných úkolů (jako např. ekonomické předvídání atd.), ale i vědci v seizmologii či k vývoji nových chemických látek a léků. 24

25 5.1.1 Hlavní typy Grid sítí Informační Grid síť >Poskytuje počítačové zdroje pro hlubokou analýzu velkých databází. Kolaborantní Grid síť > Slouží ke zpracování a interpretaci dat. Vládní Grid síť > Vláda používá mocnost Grid sítí pro zpravodajství a obranu. V dnešní době vláda používá Grid technologie kvůli snížení nákladů, na podporu vědeckého výzkumu a zlepšení využívání zdrojů Základní standardy technologie Grid Computing Základní standardy umožňují podnikatelům zjednodušit řízení firemních procesů. Komunikace na úrovni program<>program. Společný přístup k datům a využívaní dat. Řízení procesů. Přenášení zpráv. Sdílení zdrojů. Zajišťování bezpečnosti služeb, informací atd. Zpracování metadat. 25

26 Obrázek č. 6: Základní standarty technologie Grid Computing Použito zkrácení k obrázku č. 5: Zdroj:Vlastní úprava 26

27 SOAP (Simple Object Access Protocol) protokol umožňuje výměnu zpráv založených na jazyce XML přes síť. UDDI (Universal Description Discovery and Integration) toolkit pro umístění popisu webových služeb (WSDL) pro následné hledání popisů jinými firmami kvůli integraci do vlastních systémů. WSDL (Web Services Description Language) jazyk popisů webových služeb. WSDL založen na rozšiřitelném značkovém jazyce XML. XML (extensible Markup Language) jazyk značek. Kerberos je síťový protokol pro autentizaci, který umožňuje uživateli pracujícímu v nezabezpečeném síťovém prostoru ukazovat svou identitu (ID) jiným uživatelům. MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) způsob pro odesílání dat do webové služby a zpět. WS-Management (Web Services-Management) otevřený standard pro správu serverů, zařízení, aplikací a různých webových služeb. WS-RF (Web Service Resource Framework) je zdrojový framework pro webové služby. WS-Addressing (Web Services Addressing) je standardem, který umožňuje webovým službám vyměňovat si adresné informace. WS-Trust standard, jehož hlavním úkolem je vydávání, obnovování a ověřování bezpečnostních tokenů. WS-Security (Web Services Security) je flexibilní rozšíření SOAPů s rozšířenou bezpečností webových služeb. WS-SecureConversation je standardem webových služeb, který pracuje společně s WS-Policy, WS-Security a WS-Trust. 27

28 WS-Policy- je standardem, který umožňuje webovým službám používat XML a veřejně oznámit politiky v oblasti kvality služeb, bezpečnosti atd. *Poznámka k použitým zkratkám v obrázku č. 3: WS-X, kde X je nějaký název --- je skupinou standardů webových služeb, zveřejněných světovým konsorciem OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) Grid technologie + CERN CERN je evropská organizace pro jaderný výzkum. Hlavním bodem, který vytvořila organizace CERN pro Grid technologie, je organizace distribuovaných výpočtů na řešení důležitých problémů vědy a techniky. Na rozdíl od www pavučiny, která je nestrukturovaná, je Grid technologie přísně regulovaný systém. Uživatelé, kteří jsou připojeni k síti grid, získávají přístup k moci milionů strojů, na nichž mohou vypočítat či uchovávat obrovské množství dat, a také umožňují uchovat informace získané v důsledku jejich spravování. Kromě toho se grid síť rovněž zaměřuje na otázky bezpečnosti, protože anonymita, komfort při komunikaci se mohou stát velice nebezpečnými, když pracujeme s vědeckými daty. Při požadování informace od databáze, která pracuje na základě grid technologie, dostane uživatel vyčerpávající odpověď na otázky a informace o přesnosti, úplnosti a dostupnosti. Dříve CERN viděla v technologii grid computing systém, jenž pomůže udržovat a rychle zpracovávat obrovské množství dat, která byla získána po startu urychlovačů částic. 5.2 Utility computing Utility computing je technologie, pomocí níž je poskytováno IT řešení zákazníkům jako služba, účtováno jim je za používání této služby Výhody technologie Utility computing Velmi nízké počáteční náklady na získání počítačových zdrojů. Jednoduchost technologie. Dostatečně vysoká mocnost technologie. 28

29 5.2.2 Sféra použití technologie Utility computing ve firmě Nejlépe zapojit do firmy technologii Utility computing pokud: Firma má zájem o optimalizaci IT infrastruktury. Firma by chtěla snížit náklady na IT. Firma má očekávaný/neočekávaný růst IT infrastruktury Koncepce technologie Utility Computing Vztahy mezi daty této technologie fungují jako centrálně řízený univerzální zdroj. 5.3 Software as a Service Software jako služba. Software as a Service je podnikatelský model, ve kterém software nachází na serveru provozovatele a standardní uživatel má přístup k softwaru pres webovou aplikaci. Obvykle uživateli stačí mít nainstalovaný webový prohlížeč a plugin Adobe Flash Player. Software as a Service nabízí svým zákazníkům přístup k softwaru přes internet. Uživatel pronajímá software za měsíční nebo roční poplatek. Tato služba vznikla proto, aby se snížily náklady na software Výhody Software as a Service Nízké náklady. Krátká doba implementace. Testovaní zdarma před nákupem (demo verze). Aktualizace softwarů a podpora je poskytována poskytovatelem služeb. Svoboda (mobilita) uživatele, která je omezena pouze zónou připojení na internet. Nízké požadavky na hardware počítače uživatele. Multiplatformní software. 29

30 5.3.2 Nevýhody Software as a Service Přístup poskytovatelů služby k firemním informacím- Uživatelé potřebují stálé širokopásmové připojení k internetu, aby neztratili připojení k serveru. Díky rozvoji šifrovacích algoritmů a zvýšení rychlosti a kvality připojení na internet se technologie Software as a Service stává populární u podnikatelů. 5.4 Virtualizace Pro lepší porozumění technologii Cloud Computing se musíme podrobně podívat na předposlední technologii, která se v historii nachází před Cloud Computing a to technologie Virtualizace Definice technologie Virtualizace Virtualizace počítačová technologie, která vytvoří virtuální verze hardwarové platformy, operační systémů, skladovacího zařízení a síťových zdrojů. Virtualizace je moderní IT trend Typy virtualizace Virtualizace se dělí do dvou zásadně odlišných skupin: Virtualizace platformy. Virtualizace zdrojů. 30

31 Obrázek č. 7: Typy virtualizace Zdroj:Vlastní úprava Virtualizace platformy Výsledkem virtualizace platformy je virtuální stroj. Virtuální stroj startuje na reálných hardwarových a softwarových systémech. Pod pojmem virtualizace platformy rozumíme tvorbu softwarových systémů na základě stávajících softwarových a hardwarových komplexů, a to závisle nebo nezávisle na nich. Systém, který poskytuje hardwarové prostředky a software, se jmenuje host a simulované systémy se jmenují guest. Aby simulovaný systém stabilně fungoval na platformě host, je třeba aby software a hardware host počítače byly spolehlivé a poskytovaly potřebné rozhraní pro přístup ke zdrojům. Ve světě existuje několik druhů virtualizačních platforem. Každý typ platformy nese vlastní přístup k pojmu virtualizace. Rozdělení typů virtualizace platforem závisí na tom, jak plně je provedena simulace hardwarů. 31

32 Typy virtualizace platforem: Plná simulace: U tohoto typu virtualizace virtuální stroj plně virtualizuje všechny hardwarové prvky a zachovává hostující operační systém v nezměněném stavu. Tento přístup k virtualizaci nám umožňuje emulovat různé hardwarové architektury. Například můžete spustit na virtuálním stroji s hostem systémy pro x86 RISCserver společnosti Sun. Po dlouhou dobu byl tento druh virtualizace používán na vývoj softwaru pro nové procesory, než byly fyzicky dostupné vývojářům. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je, že emulovaný hardware velmi výrazně zpomaluje rychlost hostujícího systému. Příklady softwarů pro vytváření emulátorů: Bochs, PearPC, QEMU, Hercules Emulator. Částečná emulace: V tomto případě virtuální stroj virtualizuje pouze nezbytné množství hardwaru, aby virtuální stroj mohl být spuštěn v izolaci. Tento způsob umožňuje spuštění operačních systémů určených pro stejné architektury jako u počítačů host. Tento typ virtualizace umožňuje zvýšit rychlost hostovaných operačních systémů v porovnání s plnou emulací, je široce používaný v současné době. S cílem zlepšit výkon virtualizační platformy mezi hostujícím operačním systémem a hardwarem používá hypervisor. Hypervisor umožňuje hostu přístup k hardwarovým prostředkům. Použitím hypervisorů výrazně zvyšuje rychlost platformy a přibližuje rychlost 32

33 virtuální platformy k rychlosti fyzické platformy. Hlavní nevýhodou tohoto typu virtualizace je závislost virtuálních strojů na architektuře hardwarové platformy. Příklady softwarů pro vytváření částečné emulace: VMware Workstation, VMware Server, VMware ESX Server, Virtual PC, VirtualBox, Parallels Desktop atd Virtualizace zdrojů Tento typ virtualizace sleduje cíl kombinování a zjednodušení představy hardwarových zdrojů pro uživatele a získání uživatelských abstrakcí pro zařízení, sítě atd. Virtualizace zdrojů nám umožňuje soustředit, abstrahovat a zjednodušit správu skupin zdrojů, jako jsou sítě, skladování dat atd. Typy virtualizace zdrojů: Spojení, agregace a koncentrace komponentů. Pod tímto typem virtualizace rozumíme organizaci několika fyzických/logických objektů do skupiny zdrojů. Příklady virtualizace typu agregace a koncentrace komponentů : Víceprocesorové systémy, které představují jeden samostatný výkonný systém. RAID, který spojuje několik fyzických disků do jednoho logického Virtualizace úložiště používá při stavbě skladovací sítě typu SAN (Storage Area Network), virtuální privátní sítě (VPN) a NAT Grid computing a Virtualizace Tento typ virtualizace zahrnuje metody, ve kterých se používá kombinace 33

34 velkého počtů samostatných počítačů spojených do globálního systému (metacomputers). Počítače spojené do globálního systému spolu řeší společné úkoly. Sdílení zdrojů Při sdílení zdrojů během virtualizace dochází k rozdělení velkého množství zdrojů na několik podobných objektů, které jsou jednoduše použity. Virtualizace zdrojů se skládá z mnoha různých přístupů zaměřených na jednoduchou manipulaci uživatelů se systémem Základní principy fungovaní technologie Virtualizace Virtuální stroj může obsahovat libovolný operační systém a libovolné aplikace. Obrázky (images) virtuálních strojů uloženy na úložištích (storages). Virtuální stroj komunikuje s emulací částečně nebo nepřímo s hardwarem. Základem virtualizace je hypervisor Výhody technologie virtualizace Snížení nákladů na hardware > Značné úspory na nákup hardwaru, při umístění více virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru. Instalace nového operačního systému na virtuální stroj bez vlivu na hlavní operační systém. Schopnost vytvářet požadovanou hardwarovou konfiguraci. Schopnost spustit na jednom host počítači více virtuálních strojů, spojených virtuální sítí. Virtuální stroje poskytují vynikající příležitost pro vzdělávání, jak pracovat s operačními systémy > Můžeme beztrestně provádět experimenty se systémem bez poškození hlavního operačního systému. Zvýšení mobility uživatele > Složka s virtuálním strojem může být přemístěna do jiného počítače a tam v softwaru může být spuštěna okamžitě. 34

35 5.4.7 Nevýhody technologie virtualizace Neschopnost virtuálního stroje emulovat všechna zařízení > Ne všechna hardwarová zařízení jsou podporována virtuálním strojem. Pro kvalitní virtualizace podnikatel potřebuje výkonné hardwarové prostředky. Některé virtualizační platformy jsou náročné na konkrétní hardware. Za kvalitní virtualizační platformy musí podnikatel zaplatit hodně peněz Sféra užívání technologie virtualizace Virtualizace operačních systémů se v průběhu posledních tří nebo čtyř let velmi dobře vyvíjí (z technologického a marketingového hlediska). Na jedné straně se použití virtualizačních produktů stalo mnohem jednodušší, na druhé straně lidstvo našlo mnoho nových a zajímavých sfér použití virtuálních strojů. Konsolidace serverů > V současné době aplikace běžící na serverech v ITinfrastruktuře podniků vytváří malé zatížení na hardwarové zdroje serverů (~ 10%-20%). Virtualizace podniků umožní přejít z těchto fyzických serverů na virtuální a umístit několik fyzických serverů na jednom virtuálním, tímto zvyšuje zatížení serverů až na 60% 80%, čímž dojde ke zlepšení využití zařízení, které podniku umožní ušetřit na vybavení, údržbě a elektřině. Vývoj a testování aplikací > Hodně virtualizačních produktů na trhu umožní spouštět několik různých operačních systémů současně, což umožní vývojářům softwaru a testerům testovat své aplikace na různých platformách a konfiguracích. Podnikání > na základě virtuálních strojů lze velmi snadno vytvářet backup pracovních stanic a serverů, je možné vytvořit nové systémy. Také podnikatel dostává možnost rychle renovovat systém po poruše. 35

36 5.4.9 Příklad práce s technologií virtualizace Obrázek č. 7: Příklad práce s technologií virtualizace Zdroj:Vlastní úprava 36

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Abstrakt: Práce se zabývá relativně novým fenoménem v oblasti informačních technologiích, cloud computingem,

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ. Cloud Computing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. BLANKA SETÍKOVSKÁ Cloud Computing Vedoucí diplomové práce: Ing. Otto Cerman Katedra řídicí techniky 1 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. Tomáš Svoboda Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza ekonomických přínosů a rizik pořízení informačního systému formou cloud computingu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace.

Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Cloudová platforma Cordys, vývoj cloudové aplikace. Plzeň, 2013 Jan Bubela Prohlášení Prohlašuji,

Více

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Automatizace úloh v cloudovém prostředí Bc. Jiří Pětník Vedoucí práce: Ing. Miroslav Čepek Studijní program:

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud 2012 Bc. Pavel Stoklasa Souhlasím se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server.

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Semianenka Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 2/2010 VYŠKOV BUDUJE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO 41 OBCÍ Virtualizace pomáhá spravovat agendy desítek obcí NA CESTĚ ZA LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ ehealth aneb elektronické

Více