TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A"

Transkript

1 TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A KAŽDÁ OTÁZKA MÁ JEDNU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAKROUŽKUJTE JI 1) Olympijské hry mají svůj původ a) ve starověkém Řecku b) ve starověkém Římě c) ve středověké Francii d) v USA, kde se r uskutečnily první z nich 2) Zlatá bula sicilská je a) dokument potvrzující privilegia českého panovníka v rámci Svaté říše římské b) zlatá mince ražená ve středověkém Království sicilském c) zlatý klenot vyrobený v sicilském Palermu, vrcholné dílo světového šperkařství d) papežský dokument potvrzující zřízení Království sicilského 3) Císař a král Rudolf II. Habsburský ( ) proslul zejména jako a) politik a státník, významný diplomat evropských novověkých dějin b) mecenáš umělců a vědců, organizátor umělecké tvorby a vědecké činnosti c) významný válečník, který se zasloužil o mnohé vítězné bitvy Habsburků d) iniciátor reforem v duchu osvícenského absolutismu v habsburské monarchii 4) Dne založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Tělocvičnou jednotu pražskou, později přejmenovanou na a) Sokol b) Orel c) Slavoj d) Dělnickou tělocvičnou jednotu 5) Atentát na Reinharda Heydricha byl významnou akcí československého odboje za II. světové války. V reakci na atentát nacisté vyhladili a vypálili obce a) Vinařice a Lety b) Libovice a Kestřany c) Lidice a Ležáky d) Jindřichovice a Dvorce 6) Hlavní poledník dělí Zemi a) na severní a jižní polokouli b) na západní a východní polokouli c) na jednotlivé světadíly d) na pevniny a oceány 7) Časových pásem je na Zemi a) 12 b) 1 c) 365 d) 24

2 8) Balkánský poloostrov leží a) v jihozápadní Evropě b) v jihovýchodní Evropě c) v severovýchodní Evropě d) v západní Evropě 9) Ropa se v ČR a) vůbec netěží b) těží málo na Ostravsku c) těží málo na jižní Moravě d) těží hodně v Podkrušnohoří 10) Česká republika má hranici a) s Německem, Polskem a Rakouskem b) se Slovenskem, Maďarskem a Německem c) s Ukrajinou, Slovenskem, Polskem a Německem d) s Rakouskem, Moravou, Německem a Polskem 11) Který ze známých barokních obrazů NENÍ s křesťanskou tematikou? a) Kladení do hrobu b) Noční hlídka c) Poslední večeře d) Ukřižování svatého Petra 12) Freska je a) obraz s námětem zátiší s čerstvými a lákavými potravinami b) opera Giacoma Pucciniho s hlavní hrdinkou tohoto jména c) druh mořské ryby vyskytující se zvláště v Baltském moři d) technika nástěnné malby do mokré čerstvé omítky 13) Románský sloh je a) sloh, který se objevil na území Říše římské, a to v dnešní Itálii b) sloh, který nalézá hlavní téma v náboženské a duchovní rovině v Evropě počátkem 11. století c) styl inspirovaný folklórem romských obyvatel na území střední Evropy d) sloh objevující se v 19. století na území dnešního Rumunska 14) Antická kultura se zrodila a) na ostrově Kréta a na Peloponéském poloostrově b) v Egyptě, v povodí řeky Nilu c) na území mezi řekami Eufrat a Tigris d) na Pyrenejském poloostrově 15) S jakou technikou NEPRACUJE sochař? a) s technikou reliéfu b) s grafickými technikami c) s technikou odlévání do forem d) s výrobou prostorových objektů

3 16) Soprán je označení pro a) nízký mužský hlas b) vysoký ženský hlas c) vysoký mužský hlas d) nízký ženský hlas 17) Klasická kytara má a) osm strun b) tři struny c) šest strun d) čtyři struny 18) Houslový klíč se píše vždy a) jen v notách pro housle b) na konci notové osnovy c) před každou notou d) na začátku notové osnovy 19) W. A. Mozart je autorem opery a) Prodaná nevěsta b) Princezna ze mlejna c) Don Giovanni d) La Traviata 20) Největší rozsah ze všech hudebních nástrojů mají a) lidské hlasy b) buben c) housle d) varhany 21) Křesťané věří a) v jednoho Boha Otce a bohyni Pannu Marii b) v trojjediného Boha, a to Mojžíše, Eliáše a Ježíše Krista c) v jednoho Boha, a to Otce jako Stvořitele světa d) v trojjediného Boha, a to Otce, Syna a Ducha svatého 22) Jozue, Přísloví, Ozeáš a) jsou názvy pouze novozákonních biblických knih b) jsou názvy pouze starozákonních biblických knih c) nejsou vůbec názvy biblických knih d) jsou názvy novozákonních i starozákonních biblických knih 23) Církevní rok je a) pořadí církevních slavností a svátků během jednoho roku s jejich oslavou jako upomínky na různá údobí života Ježíše Krista, Panny Marie ad., začíná 1. nedělí adventní b) pořadí církevních svátků během jednoho roku, kdy si křesťané připomínají všechny umučené křesťany a modlí se za ně, začíná vždy 1. ledna c) je název pro zvláštní rok, který vyhlašuje pouze papež v Římě a v němž koná své nejvýznamnější cesty do jiných států a slouží tam mše svaté, začíná 24. prosince d) je název pro rok, ve kterém jsou křesťané vyzýváni, aby se účastnili poutí do svatých míst, jako např. Betléma, Nazaretu, Jeruzaléma, Říma, Lurd apod., začíná o Velikonocích

4 24) Spojte přímkami jména a názvy, jež k sobě určitým způsobem nejvíce patří. Od žádného jména (vlevo) nesmí vést dvě přímky a ke každému názvu (vpravo) smí vést pouze jedna přímka. a) Ježíš Kristus d) Nebó b) Mojžíš e) Jordán c) sv. Jan Křtitel f) Golgota 25) Obsahem tak zvaného Desatera je a) soupis 10 jmen apoštolů (bez Jidáše a sv. Petra) v pořadí, jak je Ježíš povolal b) seznam 10 měst, ve kterých Ježíš Kristus kázal, když putoval z Nazaretu do Jeruzaléma c) 10 rad Boha člověku, jak má žít a které má respektovat, dodržovat, aby byl šťastný d) seznam jmen mužů z ČR, kteří byli za posledních 10 let jmenováni papežem kardinály

5 Varianta A V následujících třech úlohách doplňte chybějící číslo, které logicky zapadá do dané řady _ _ _ Přečtěte si pozorně následující text. Informace v něm obsažené budete potřebovat při řešení úloh 4, 5 a 6. Na kraji malé vesničky stojí farma pana Hrušky. Pan Hruška pěstuje různé druhy zeleniny a chová domácí zvířata. Na farmě se nacházejí prase, ovce, kůň, králíci a pštros. Prase sní jeden kilogram potravy denně, přičemž je druhé nejtěžší ze všech zvířat na farmě. Ovečka spásá sedm kilogramů trávy za týden a váží 120 kilogramů. Kůň je těžší než prase o 360 kilogramů a denně sežere jeden kilogram ječmene a jeden kilogram ovsa. Králíků chová pan Hruška pět a každý sežere půl kilogramu chleba za den. Králíci váží všichni stejně a dohromady mají dvacet kilogramů. Pštros sežere za den jeden kilogram potravy a váží o 25 kilogramů méně než ovce. Nejtěžší zvíře váží 500 kilogramů. Pan Hruška má podnikatelského ducha, a proto o víkendech otevírá svoji farmu návštěvníkům, kteří si mohou prohlédnout zvířata a některým dokonce koupit krmení a sami je nakrmit. Návštěvníci si také mohou koupit vypěstovanou zeleninu za výhodné ceny. V následující úloze rozhodněte, zda dané tvrzení plyne z textu (v tomto případě zakroužkujte písmeno A) či neplyne z textu (v tomto případě zakroužkujte písmeno N). 4. a) Na farmě si návštěvníci mohou koupit rajčata. A N b) Pštros sní za den stejně kilogramů potravy jako dva králíci A N c) Prase sní za týden méně potravy než ovce A N d) Čtyři králíci a pštros váží dohromady méně než prase A N 5. Seřaďte zvířata vzestupně podle jejich váhy. 6. Kolik kilogramů potravy sní dohromady za týden kůň, prase a čtyři králíci? Pozorně si prohlédněte obrázek. 7. Kolik se v daném obrázku nachází trojúhelníků? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11

6 Čtěte pozorně, následující informace budete potřebovat při řešení úloh 8, 9, a 10. V malebném městečku žijí čtyři kamarádi: Pavel, Honza, Martin a Lukáš. Každý z nich chová jedno domácí zvířátko (pes, kočka, rybičky, křeček) a každý z kamarádů má jinou oblíbenou barvu (červená, modrá, zelená, černá). Dále víte, že: Ten, kdo chová psa, má za oblíbenou barvu zelenou. Honza nechová křečka a jeho oblíbená barva je červená. Pavel nemá rád černou. Lukáš chová kočku. 8. Na základě výše uvedených informací určete, kdo chová rybičky. 9. Je následující tvrzení na základě výše uvedených informací správné? Lukášova oblíbená barva by mohla být modrá a zároveň Martinova oblíbená barva by mohla být zelená. a) ANO b) NE Další podstatnou informací je, že modrou barvu má rád ten, kdo chová křečka. 10. Za znalosti této a ostatních výše uvedených informací určete, zda je dané tvrzení pravdivé (v tomto případě zakroužkujte písmeno A, v opačném případě zakroužkujte písmeno N). a) Pavel chová určitě psa a jeho oblíbená barva je zelená. A N b) Lukáš chová kočku a jeho oblíbená barva je určitě černá. A N 11. Myslím si číslo, odečtu od něho 10 a výsledek vynásobím třemi. Vyjde mi výsledek 12, které číslo jsem si myslel? 12. Lucka a Monika chodí do jedné třídy. Při hodině Tělesné výchovy se dívky postavily do řady podle velikosti. Za Luckou stálo 9 dívek. Jednou z nich byla Monika. Před Monikou stálo 10 dívek. Mezi Luckou a Monikou stálo 6 dívek. Kolik dívek stálo celkem v řadě?

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

Linda Mikulenková. Dějepis 7

Linda Mikulenková. Dějepis 7 Linda Mikulenková Dějepis 7 PRACOVNÍ SEŠIT 1. procvičování 1 2 3 4 5 2. diskuse, úvaha 1 2 3 4 5 3. pokus, praktická úloha 1 2 3 4 5 4. hra 1 2 3 4 5 5. práce s textem 1 2 3 4 5 6. práce se zdroji (internet,

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2010/11, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014)

INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014) INFORMAČNÍ BROŽURKA K ZÁJEZDU: PETROHRAD A POBALTÍ (30. 5. 8. 6. 2014) 1 1. Pojištění Cena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna. Výši pojistného krytí (varianta

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Vánoce: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Vánoce: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2014 Vánoce: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Zpráva tak opakovaná, zpívaná v koledách,

Více

ČESTNÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI

ČESTNÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI ČESTNÝ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OLOMOUCI Fotografie: Monika Čechmánková Připravila: Milada Čechmánková Vydala Jednota Orel Olomouc Grafická úprava: Jiří Topol, Pavla Ševčíková, Ing. Arch. Anka Žížková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. města a obce České republiky. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. města a obce České republiky. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz ČESKÁ REPUBLIKA města a obce České republiky PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz historie české republiky česká republika Rozloha: 78 867 km 2 Počet obyvatel: 10 505 445 Hustota osídlení: 133 obyvatel/km

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A)

Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2013/14, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar. Sokolské souzvuky. č. 6-7 - červen, červenec 2011.

Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar. Sokolské souzvuky. č. 6-7 - červen, červenec 2011. Tělocvičná jednota Sokol Liberec I. Nazdar! Sokolské souzvuky č. 6-7 - červen, červenec 2011. Úvodní slovo. Léto budiž pochváleno. To jsem neřekla já, to napsal Fráňa Šrámek. Měl pravdu! Léto je dobou

Více

365+1 365 + 1 ŘÍJEN. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni.

365+1 365 + 1 ŘÍJEN. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 365 + 1 ŘÍJEN Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Na roční kalendárium se dostanete pomocí

Více

IKD. Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I.

IKD. Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I. IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 9 Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I. Sanace rodiny

Více