AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L"

Transkript

1 AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L (uživatelská příručka) V

2

3 Řada modulů CDMA AnyDATA referenční návrhová specifikace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být žádnou formou a žádnými prostředky, ať už elektronickými, mechanickými nebo jinými, distribuována, zveřejněna, reprodukována nebo přenesena, za jakýmkoli účelem, bez povolení Mobilkom, a.s. Tento dokument může být podroben revizi bez dalšího oznámení. Kontaktní adresa MobilKom, a.s. Corso Karlín Křižíkova 36a Praha 8 Karlín

4 Obsah 1. Úvod Vlastnosti Pohled zepředu a zezadu Obsah balení Nastavení...8 Přihlášení uživatelským jménem admin...8 Průvodce nastavením > Nastavení vytáčeného spojení CDMA...9 Průvodce nastavením > Zabezpečení bezdrátové sítě LAN...10 Průvodce nastavením > Nastavení hesla Rozšířené nastavení > Systém > Aktuální stav...12 Rozšířené nastavení > Systém > Konfigurace brány...14 Rozšířené nastavení > Systém > Upgrade firmwaru...15 Rozšířené nastavení > Systém > Informace o klientovi...17 Rozšířené nastavení > Systém > Vzdálená správa...18 Rozšířené nastavení > Systém > Nastavení hesla...19 Rozšířené nastavení > Systém > Reset...20 Rozšířené nastavení > Systém > Výchozí nastavení výrobce...21 Rozšířené nastavení > CDMA > Dial Up Setting...22 Rozšířené nastavení > CDMA > Vaše DNS...23 Rozšířené nastavení > CDMA > Nastavení opětovného připojení...24 Rozšířené nastavení > CDMA > Preferovaný režim...25 Rozšířené nastavení > LAN > Nastavení sítě LAN...26 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Nastavení bezdrátového připojení...27 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Zabezpečení...29 Rozšířené nastavení > Firewall > Nastavení brány Firewall...30 Rozšířené nastavení > Firewall > Filtrace klientů...31 Rozšířené nastavení > Firewall > Řízení MAC...32 Rozšířené nastavení > NAT...33 Rozšířené nastavení > NAT > Virtuální server...34 Rozšířené nastavení > NAT > Mapování portů...35 Rozšířené nastavení > NAT > DMZ Rozhraní RJ11 pro hlasové volání Řešení problémů Technické údaje...40

5 1. Úvod 1.1 Vlastnosti Síťový router AWR-501L CDMA 1x EV-DO podporuje síťovou normu WLAN b/g, která zaručuje konstantní rychlosti přenosu dat 54 Mb/s, díky prověřené a bezpečné technologii. Síťový router AWR-501L kombinuje pokročilou techniku CDMA EV-DO s vyspělou technologií WAP, aby poskytl vysoce výkonnou bezdrátovou síťovou infrastrukturu, zcela realizovatelnou a naprosto bezpečnou. Bezdrátová širokopásmová konektivita a univerzální kompatibilita s modulem 1x EV-DVO vám umožňuje zřídit přístupové body WiFi téměř kdekoli. Síťový router podporuje přepínací rozbočovač se čtyřmi porty jako zařízení pro propojení sítě LAN a bezdrátové připojení až 253 uživatelů osobních počítačů (doporučuje se 10 a méně uživatelů osobních počítačů). Vysokorychlostní datová připojení s přenosovou rychlostí až 3,1 Mb/s Virtuální server NAT a NAPT Automatický příjem IP adresy serverem DHCP 4 indikační LED diody: napájení, CDMA, WiFi, LAN Konfigurace pomocí prohlížeče a snadno použitelný průvodce nastavením Řízení přístupu uživatelů Uživatelsky přívětivé konfigurační a diagnostické nástroje Zabezpečí pomocí brány firewall Podpora přístupových bodů, routerů a aplikací serverů bran b/g

6 1.2 Pohled zepředu a zezadu

7 1) Kontrolka napájení: Indikuje připojení k elektrickému napájení. 2) Kontrolka CDMA: Indikuje připojení k U:onově síti. 3) Kontrolka WiFi: Indikuje funkčnost Wi-Fi adaptéru v routeru. 4) Kontrolky sítě LAN: Indikuje připojení k počítači podporujícímu síť Ethernet (porty 1-4). Tato kontrolka bliká během přenosu dat. 5) Anténa CDMA: Anténu s bílým proužkem nainstalujte na levou stranu routeru (při pohledu zezadu). 6) Anténa WiFi: Anténu s modrým proužkem nainstalujte na pravou stranu routeru (při pohledu zezadu označeno napisem Wi-Fi). 7) Tlačítko Reset: Jeho stisknutím obnovíte v routeru AWR-501L výchozí nastavení výrobce. Chcete-li v routeru AWR-501L obnovit výchozí nastavení výrobce, stiskněte a podržte tlačítko v resetovacím otvoru a router AWR-501L znovu zapněte. Tlačítko podržte a až se současně rozsvítí kontrolky WiFi a CDMA, tak jej uvolněte. 8) Tlačítko zap./vyp. 9) Zdířka pro síťový adaptér 10) Port RJ11( telefonní ): Slouží k připojení telefonního adaptéru(např. DECT). 11) Porty sítě LAN RJ45: Porty pro připojení ostatních počítačů přes síť Ethernet.

8 2. Obsah balení Wi-Fi Router Síťový kabel RJ45 Napájecí adaptér CD s návodem k instalaci a podrobným popisem Antény

9 3. Nastavení Přihlášení uživatelským jménem admin Správně nakonfigurovaný router AWR-501L automaticky získá a přidělí informaci o IP adrese. Konfigurační nastavení lze provádět pomocí konfigurační nabídky routeru AWR-501L. K tomuto rozhraní získáte přístup provedením těchto kroků: 1. Otevřete internetový prohlížeč. Napište IP adresu routeru AWR-501L (http:// ). 2. Do pole User (uživatel) napište admin. 3. Do pole Password (heslo) napište admin. Tyto hodnoty jsou přednastavené výrobcem. Uživatel musí toto heslo změnit, aby router ochránil před jakýmkoli externím hackingem. 4. Klepněte tlačítko PŘIHLÁSIT. * Pokud vložíte nesprávné heslo, o nové přihlášení se můžete pokusit po 10 sekundách.

10 Průvodce nastavením > Nastavení vytáčeného spojení CDMA Objeví se obrazovka průvodce nastavením. Více informací o průvodci nastavením naleznete ve stručném návodu (Začínáme s U:fonem) k instalaci routeru AWR-501L, který je součástí dodávky a nebo jej naleznete na

11 Průvodce nastavením > Zabezpečení bezdrátové sítě LAN ESSID Zabezpečení Můžete změnit název sítě vložením nového názvu. Můžete si vybrat jednu z těchto možností typu ověření: otevřený systém: režim bez zabezpečení, sdílený klíč (WEP), WPA. Chcete-li využít funkčnost sdíleného klíče (WEP), musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 5, nebo 13 znaků ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti. WPA Chcete-li využít funkčnost WPA, musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 8 až 63 kódů ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti.

12 Průvodce nastavením > Nastavení hesla Současné heslo Do tohoto pole vložte aktuální heslo pro vaše připojení.(od výrobce je nastaveno admin ) Nové heslo Do tohoto pole vložte nové heslo, aby se vaše připojení změnilo. Nové heslo (ověření) Nové heslo vložte ještě jednou pro potvrzení. Opětovně vložené nové heslo musí mít stejnou velikost písmen jako nové heslo.

13 Rozšířené nastavení > Systém > Aktuální stav System Status (stav systému) Úroveň signálu: zobrazuje okamžitou úroveň signálu Kvalita datového signálu: zobrazuje okamžitou, maximálně možnou rychlost přenosu dat. INTERNET CDMA IP: zobrazuje IP adresu poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP). Subnet Mask (maska podsítě): zobrazuje masku podsítě pro IP adresu poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP). DNS: zobrazuje adresu primárního doménového serveru. Secondary DNS (sekundární DNS): zobrazuje adresu sekundárního doménového serveru. GATEWAY (brána) IP Address (IP adresa): zobrazuje IP adresu sítě LAN routeru AWR-501L. Subnet Mask (maska podsítě): zobrazuje masku podsítě sítě LAN routeru AWR-501L. DHCP Server: zobrazuje, zda je server DHCP aktivovaný (enabled) nebo deaktivovaný (disabled). Firewall: zobrazuje, zda je aktivovaná nebo deaktivovaná brána firewall.

14 INFORMATION (informace) PPP Status (stav PPP): zobrazuje stav připojení ROUTERU. LAN MAC Address (adresa LAN MAC): zobrazuje jedinečnou adresu MAC routeru AWR- 501L. WIFI MAC Address (adresa WiFi MAC): zobrazuje adresu MAC routeru AWR-501L konfigurovanou v portu WAN. Firmware Version (verze firmwaru): zobrazuje verzi firmwaru routeru AWR-501L. Current System Mode (současný režim systému): zobrazuje režim CDMA.

15 Rozšířené nastavení > Systém > Konfigurace brány Gateway Name (název brány) Zvolte název brány pro router AWR-501L a klepněte na tlačítko APPLY (použít). <Poznámka> Název brány musí obsahovat čárku,.

16 Rozšířené nastavení > Systém > Upgrade firmwaru Firmware Update (upgrade firmware) 1) Po stisknutí tlačítka APPLY, uložte soubor Firmup.exe na váš disk a spusťte ho. 2) Klepněte na tlačítko Connect (použít), aby se zkonfigurovala IP adresa, a procházením vyhledejte firmware, který jste uložili na svůj pevný disk. 3) Po klepnutí na UPLOAD budete mít k dispozici toto okno: Do okna vložte IP adresu a klepněte na tlačítko (připojit). Vezměte na vědomí, že jako výchozí se zobrazí IP adresa Po klepnutí na tlačítko zvolte firmware, který jste uložili na svůj pevný disk, a klepněte na

17 tlačítko (nahrát). Upgradování firmwaru bude obvykle trvat 4 až 5 minut. Nesprávně upgradovaný software může způsobit fatální chybu routeru AWR-501L. Po upgradovaní firmwaru bude znova zapotřebí projít průvodcem nastavení.

18 Rozšířené nastavení > Systém > Informace o klientovi Client Information Zobrazuje seznam klientů, kteří tento router používají, a informace o nich (informace o klientovi)

19 Rozšířené nastavení > Systém > Vzdálená správa Z bezpečnostních důvodů musí být ve výchozím stavu deaktivovaná. Použijte prosím složitější heslo, chcete-li tuto funkci aktivovat. Remote Admin (vzdálená správa) Je-li aktivována (nastavena na Enable ), je umožněna vzdálená správa z internetu. Chcete-li tuto funkci aktivovat (enable), použijte složitější heslo. Remote Nastavení čísla portu pro přístup ke vzdálené správě z internetu. Administration Port Number (číslo portu vzdálené správy)

20 Rozšířené nastavení > Systém > Nastavení hesla Current Password Do tohoto pole vložte aktuální heslo pro vaše připojení. (současné heslo) Password Do tohoto pole vložte nové heslo, aby se vaše připojení změnilo. (nové heslo) Re-type password (nové heslo pro Nové heslo vložte ještě jednou pro potvrzení. Opětovně vložené nové heslo musí mít stejnou velikost písmen jako nové heslo. ověření) Pokud heslo zapomenete nebo se chcete vrátit k výchozímu nastavení, proveďte reset přístroje obnovující výchozí nastavení výrobce. Výchozí ID a heslo je admin a admin.

21 Rozšířené nastavení > Systém > Reset Reset Klepnutím na Yes (ano) můžete router AWR-501L restartovat. Tuto resetovací funkci můžete použít, chcete-li změnit nastavení vytáčeného připojení CDMA a zabezpečení.

22 Rozšířené nastavení > Systém > Výchozí nastavení výrobce Factory default Klepnutím na YES (ano) můžete v routeru AWR-501L obnovit výchozí nastavení výrobce. (výchozí nastavení výrobce)

23 Rozšířené nastavení > CDMA > Dial Up Setting User Name V tomto poli zvolte uživatelské jméno (např. ufon) pro vaše internetové připojení. (uživatelské jméno) Password (heslo) Do tohoto pole vložte heslo pro vaše internetové připojení. Dial Number Vložte číslo vytáčeného internetového připojení. (vytáčené číslo)

24 Rozšířené nastavení > CDMA > Vaše DNS Domain Name Server (DNS) Address Zobrazuje DNS adresu přidělenou routeru AWR-501L. (adresa serveru DNS) Secondary DNS Address Zobrazuje sekundární DNS adresu přidělenou routeru AWR-501L. (sekundární DNS adresa)

25 Rozšířené nastavení > CDMA > Nastavení opětovného připojení On Demand Redial (opětovné vytočení na Zvolte možnost Enable (zapnout). Jakmile se internet odpojí a uživatel internet použije, zařízení se znovu připojí. vyžádání) Zvolte možnost Disable (vypnout). Jakmile se internet odpojí, zařízení se pokusí správně obnovit připojení.

26 Rozšířené nastavení > CDMA > Preferovaný režim Preferred Mode (preferovaný režim) Hybrid only(1x+evdo): pro hlasové volání a internetové připojení EVDO: Připojení jen k EVDO

27 Rozšířené nastavení > LAN > Nastavení sítě LAN IP Address (IP adresa) Chcete-li změnit IP adresu routeru AWR-501L, vložte novou IP adresu a klepněte na Apply (použít). Subnet Mask (maska podsítě) Zobrazuje adresu masky podsítě routeru AWR-501L. Ve výchozím stavu je nastaveno Lease Time (doba pronájmu) Zde se upravuje doba pronájmu, po kterou budete mít k dispozici IP od brány routeru AWR-501L. Dobu pronájmu můžete zvolit z rozevírací nabídky a změnit ji klepnutím na tlačítko Apply (použít). Až bude doba pronájmu překročena, můžete od routeru AWR-501L získat novou IP. DHCP Server Zkontrolujte, zda chcete, aby byl DHCP server aktivovaný či nikoli. DHCP Starting Address / Chcete-li změnit rozsah IP adresy DHCP serveru, vložte nový rozsah IP adresy a klepněte na tlačítko Apply (použít). Ending Address (počáteční/konečná adresa DHCP) DNS IP Address (IP adresa DNS) Chcete-li změnit IP adresu serveru DNS, vložte novou IP adresu DNS a klepněte na tlačítko Apply (použít). <Poznámka>

28 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Nastavení bezdrátového připojení Wlan Radio Zkontrolujte, zda chcete či nechcete, aby bylo aktivováno bezdrátové AP. (rádio WLAN) Channel ID Zvolte vhodné ID kanálu, které se bude používat v bezdrátové síti. (ID kanálu) ESSID Můžete změnit název sítě vložením nového názvu a klepnutím na tlačítko Apply (použít). AP Name (Název AP) Operation Mode (provozní režim) Můžete změnit název AP vložením nového názvu a klepnutím na tlačítko Apply (použít). Můžete zvolit samostatný režim G (podpora 54 Mb/s) nebo samostatný režim B (podpora 11 Mb/s) nebo kombinovaný režim B/G pro obě přenosové rychlosti. Můžete zvolit provozní režim a změnit jej klepnutím na tlačítko Apply (použít). Tx Preamble Type (typ úvodu Tx) Zvolte krátký (Short) nebo dlouhý (Long) úvod. Úvod definuje délku bloku CRC (Cyclic Redundancy Check je běžně používaná technika zjišťování chyb přenosu) pro komunikaci mezi routerem AWR-501L a bezdrátovými síťovými adaptéry. Doporučený typ je Auto. Beacon Interval (interval dopravního Tento parametr oznamuje, zda existuje AP do PC. Výchozí interval je 100 ms. Rozsah intervalu je 25 až 501 ms. signálu) RTS Threshold (práh RTS) Tato hodnota musí zůstat shodná s výchozím nastavením 2312, existuje-li problém s nekonsistentním datovým tokem. Změny musí být je malé.

29 Fragmentation Threshold (práh fragmentace) Práh fragmentace, který se udává v bajtech, určuje, zda se pakety fragmentují. Pakety delší než nastavená hodnota 2312, se před přenosem fragmentují. Výchozím nastavením fragmentace je 2312.

30 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Zabezpečení Security (zabezpečení) Můžete volit mezi těmito typy ověření: Open System (otevřený systém): nezabezpečený režim, Shared Key (sdílený klíč) (WEP), WPA. Chcete-li využít funkčnost sdíleného klíče (WEP), musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 5, nebo 13 kódů ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti. WPA Chcete-li využít funkčnost WPA, musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 8 až 63 kódů ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti.

31 Rozšířené nastavení > Firewall > Nastavení brány Firewall Firewall Setting (nastavení brány Rozhodněte se pro zapnutí či vypnutí brány firewall. Jakmile provedete volbu a klepnete na Apply (použít), změna nabude platnosti. firewall)

32 Rozšířené nastavení > Firewall > Filtrace klientů Enable Client Filter (zapnout filtr klientů) Toto omezí připojení k určitým internetovým stránkám nebo aplikacím. Vložte poslední číslo adresy osobního počítače připojeného ke routeru AWR-501L. Vložte port TCP/UDP do připojení bloku a zkontrolujte, zda potřebujete, aby byl aktivovaný. Zaškrtněte políčko Enable Client Filter (zapnout filtr klientů). Příklad: Obrazovka, kterou vidíte dole, se zobrazí, když zablokujete klientský počítač, jehož IP adresa je v rozsahu až od okamžiku připojování k FTP.

33 Rozšířené nastavení > Firewall > Řízení MAC MAC Address Control List (kontrolní seznam adres MAC) Tento seznam zabraňuje připojení některých klientských počítačů k internetu. Vložte adresu MAC počítače, který chcete blokovat, zaškrtněte políčko vedle textu Block Connect to Internet (blokovat připojení k internetu) a klepněte na tlačítko Add (přidat). Adresa MAC bude přidána a nastavena. Zaškrtněte políčko vedle textu MAC Address Control (řízení adres MAC).

34 Rozšířené nastavení > NAT NAT Setting Zvolte, zda má či nemá NAT fungovat. (nastavení NAT) * Co je to NAT? V rámci vytváření sítí proces NAT (Network Address Translation překlad síťové adresy), známý též jako Network Masquerading (maskování sítě), Native Address Translation (překlad nativní adresy) nebo IP Masquerading (maskování IP), zahrnuje přepsání zdrojové a/nebo cílové adresy IP paketů, když procházejí routerum nebo bránou firewall. Většina systémů používajících NAT to dělá proto, aby umožnila více hostitelům v privátní síti přistupovat k internetu pomocí jediné veřejné IP adresy (viz brána). Mnoho správců sítí považuje NAT za praktickou techniku a široce ji používá. Nicméně NAT může způsobit komplikace při komunikaci mezi hostiteli a může mít vliv na výkon.

35 Rozšířené nastavení > NAT > Virtuální server Virtual Server (virtuální server) Bezdrátový router můžete konfigurovat jako virtuální server, takže vzdálení uživatelé přistupující ke službám, jako je web nebo FTP, na vašich místních internetových stránkách prostřednictvím veřejných IP adres mohou být automaticky přesměrováni na místní servery konfigurované se soukromou IP adresu. Jinak řečeno, v závislosti na požadované službě (číslech portů TCP/UDP), bezdrátový router přesměrovává žádost o externí službu na vhodný server (umístěný na interní IP adrese). Jak se používá? 1. Enable: Aktivace specifikovaného vstupu virtuálního serveru. 2. Protocol: Volba typu protokolu virtuálního serveru pro specifikovaný vstup. 3. Private IP: Pole pro vložení soukromé IP adresy specifikovaného vstupu. 4. Private Port: Pole pro vložení čísla soukromého portu specifikovaného vstupu. 5. Public Port: Pole pro vložení čísla uživatele internetu pro přístup k virtuálnímu serveru.

36 Rozšířené nastavení > NAT > Mapování portů Port Mapping (mapování portů) Některé aplikace vyžadují, abyste přiřadili sadu nebo rozsah portů specifikovanému místnímu zařízení, za účelem směrování paketů. Bezdrátový router umožňuje uživateli konfigurovat potřebné mapování portů tak, aby to vyhovovalo takovým aplikacím. Když se uživatel pokouší získat přístup k síti LAN, potřebuje přiřadit a namapovat číslo portu aplikačního protokolu na síťovou IP a příslušné číslo portu sítě LAN. IP adresu a číslo portu můžete namapovat nastavením přesměrování portu. Jak se používá? 1. Enable: Aktivace specifikovaného mapování portu. 2. Server IP: Pole pro vložení IP adresy specifikovaného místního zařízení. 3. Mapping Ports: Pole pro přiřazení rozsahu portů nebo specifického čísla portu pro směrování paketů.

37 Rozšířené nastavení > NAT > DMZ DMZ (demilitarizovaná zóna) Máte-li místní klientský počítač, na kterém nelze správně spustit internetovou aplikaci za bránou firewall NAT, můžete klientovi umožnit neomezený dvoucestný internetový přístup definováním virtuálního hostitele DMZ. To umožní počítači s IP nebo MAC adresou pracovat jako webový, FTP, telenetový nebo poštovní server bez samostatného přesměrování portu, což znamená, že celý port je otevřený. Jak se používá? 1. Enable: Aktivace nebo deaktivace DMZ nastavení ROUTERU. Aktivujte zaškrtnutím políčka. 2. IP Address: Pole pro vstup IP adresy hostitele DMZ.

38 4. Rozhraní RJ11 pro hlasové volání Router AWR-501L může uskutečňovat hlasová volání prostřednictvím rozhraní RJ11. Drátový telefon nebo telefony typu DECT a rozhraní RJ11 routeru AWR-501L umožňují hlasové volání tímto způsobem: 1. Připojte kabel drátového telefonu k portu Tel port na zadní části routeru AWR-501L. 2. Při položeném telefonu zapněte router AWR-501L a s telefonem deset sekund, během restartu systému, nic nedělejte. 3. Jakmile se systém restartuje, uslyšíte po zvednutí telefonu oznamovací tón. Jakmile se správně naváže spojení, budete schopni přijímat a vysílat hlas. <Poznámka> V řádné síti CDMA může registrace trvat asi 30 sekund, a proto bude lepší, když se po tuto dobu zdržíte jakékoli činnosti. 4. Po zkontrolování oznamovacího tónu v telefonu vložte telefonní číslo, které chcete volat. 5. Pokud asi 4 sekundy po volbě telefonního čísla necháte telefon zvednutý, router AWR-501L začne uskutečňovat prvotní hlasové volání (Voice Origination Call VOC). 6. Jestliže uslyšíte tón zpětného vyzvánění (Ring Back Tone), je VOC úspěšně spojeno. Pak můžete hovořit do telefonu. 7. Během hovoru můžete pomocí číselných tlačítek odeslat DTMF. 8. Pokud telefon necháte vyvěšený, nemůžete přijmout příchozí hlasové volání, i když jste nevolali. Pamatujte, že příchozí hlasové volání můžete přijmout jen v zavěšeném stavu. 9. Odesílání a přijímání hlasového volání je k dispozici během datového spojení. 10. Pokud zvednete telefon v době, kdy neexistuje připojení k síti, možná uslyšíte varovný tón. Pak se nepokoušejte volit telefonní číslo. Ve vyvěšeném stavu, pokud existuje připojení k síti, uslyšíte oznamovací tón. Pak můžete volit telefonní číslo.

39 5. Řešení problémů Tato část poskytuje přehled o běžných problémech a možných řešeních týkajících se instalace a obsluhy routeru AnyDATA AWR-501L. 1. Proč se mi nedaří vytvořit bezdrátové připojení? Řešení problémů routeru AWR-501L vyžaduje, aby existovalo Ethernetové připojení. Máte-li v routeru AWR-501L zapnuté šifrování, musíte zapnout šifrování i ve všech bezdrátových klientech, aby se vytvořilo bezdrátové připojení. Zajistěte, aby ESSID routeru AWR-501L a bezdrátového klienta bylo přesně stejné. Pokud tomu tak není, bezdrátové připojení se nevytvoří. Přemístěte router AWR-501L a bezdrátového klienta do stejné místnosti a teprve pak otestujte bezdrátové připojení. Vypněte všechna zabezpečovací nastavení, jako je WEP a řízení MAC adresy. Vypněte router AWR-501L a klienta. Router AWR-501L znovu zapněte a pak zapněte i klienta. Ujistěte se, že LED indikátory indikují normální činnost. Pokud ne, přesvědčte se o dokonalém zapojení napájecího kabelu a ethernetových kabelů. Ujistěte se o správném zadání IP adresy a nastavení masky podsítě, brány a DNS pro síť. Zařízení udržujte ve vzdálenosti 1-2 metrů od elektrických zařízení generujících VF rušení. Příklady: mikrovlnné trouby, monitory, elektromotory atd. 2. Co bych měl dělat, když můj bezdrátový klient nemůže získat přístup k internetu? Vytvořte WiFi připojení. Máte-li zvoleno šifrování WEP nebo WPA-PSK, zajistěte, aby se nastavení šifrování shodovala s vašimi nastaveními WiFi. Nastavení WiFi a šifrování se musí shodovat, aby byl zajištěn přístup k nabídce konfigurace routeru AWR-501L a k internetu. Další informace naleznete v dokumentaci k vašemu WiFi adaptéru. Zajistěte, aby byl bezdrátový klient asociován a spojen se správným přístupovým bodem. Chcete-li toto připojení zkontrolovat, postupujte takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení k místní síti na panelu nástrojů. 2. Zvolte možnost View Available Wireless Networks (zobrazit dostupné bezdrátové sítě). Objeví se obrazovka Connect to Wireless Network (připojit k bezdrátové síti). Ověřte si, že jste zvolili správnou dostupnou síť. Zajistěte, aby IP adresa přiřazená bezdrátovému adaptéru byla ve stejném rozsahu IP adres, v jakém je přístupový bod a brána. Router AWR-501L má IP adresu Bezdrátové adaptéry musí mít IP adresu ve stejném rozsahu (např., x). Ačkoli maska podsítě musí být stejná u všech počítačů v síti, žádná dvě zařízení nesmí mít stejnou IP adresu. Proto každé zařízení musí mít jedinečnou IP adresu.

40 3. Proč nejsem schopen získat přístup k nabídce konfigurace, když používám svůj počítač ke konfigurování routeru? Zajistěte, aby IP adresa byla ve stejném rozsahu a stejné podsíti jako router AWR-501L. IP adresa routeru AWR-501L je Všechny počítače v síti musí mít jedinečnou IP adresu ve stejném rozsahu (např., x). Počítače s totožnými IP adresami nebudou v síti viditelné. Všechny počítače též musí mít stejnou masku podsítě (např., ). Proveďte test příkazem Ping, abyste se ujistili, že router AWR-501L reaguje. Volte Start > Run (spustit). Napište cmd. Stiskněte Enter. Napište ping Úspěšný ping zobrazí čtyři odpovědi. Pokud jste změnili výchozí IP adresu, postarejte se o to, abyste příkazem ping odeslali správnou IP adresu přiřazenou routeru AnyDATA AWR-501L. Ověřte si, že správně funguje váš ethernetový adaptér a že jsou správně nainstalované všechny síťové ovladače. Níže zobrazený název síťového adaptéru slouží jen jako příklad. Názvy síťových adaptérů se budou lišit v závislosti na konkrétních adaptérech. Níže uvedený postup instalace platí pro všechny síťové adaptéry. 4. Co mám dělat, když správně nefunguje můj kabel sítě LAN? Nejprve se přesvědčte, že existuje bezpečné kabelové spojení mezi ethernetovým portem routeru AWR- 501L a vaší NIC (kartou síťového rozhraní). Zadruhé se ujistěte, že je váš adaptér NIC aktivovaný ( Enabled ) a nastavený tak, aby akceptoval IP adresu z DHCP. Pokud se nastavení zdají být v pořádku, postarejte se o to, abyste nepoužívali křížený ethernetový kabel. 5. Proč moje bezdrátové připojení neustále padá? Orientace antény. Zkuste různé orientace antény routeru AWR-501L. Pokuste se vzdálit anténu alespoň o 15 cm od stěny nebo jiných předmětů. Udržujte své zařízení ve vzdálenosti (alespoň 1-2 m) od elektrických zařízení generujících VF rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, monitory, elektromotory atd. 6. Co mám dělat, když ztratím svůj bezpečnostní klíč? Pokud zapomenete svůj bezpečnostní klíč, WiFi karta nebude schopna vytvořit správné připojení. Pokud byl v routeru AWR-501L nastaven bezpečnostní klíč, tentýž klíč je nutné nastavit pro WiFi kartu, která se ke routeru AWR-501L připojuje.

41 6. Technické údaje Normy IEEE b/g IEEE IEEE 802.3u Pokročilé funkce brány firewall filtrace IP plánování NAT (překlad síťové adresy) filtrace MAC Provozní teplota 0 až 50 C Vlhkost: 70 %, maximální Rozsah bezdrátové frekvence: 2,412 až 2,484 GHz Kontrolky: napájení CDMA WiFi (bezdrátové připojení) LAN Fyzické rozměry: D = 120 mm Š = 155 mm V = 30,5 mm Bezdrátový vysílací výkon: VF výstupní výkon 15 ±2 db g: 16 dbm, typicky, při 54 Mb/s b: 19 dbm, typicky, při 11 Mb/s Zabezpečení: b/ g WPA WiFi s chráněným přístupem (64 a 128-WEP s ověřováním sdíleného klíče) Typ externí antény: 2 odpojitelné antény SMA s konektorovou zásuvkou (WiFi/CDMA) Technologie modulace: Modulace g: OFDM s BPSK, QPSK a modulace subnosného signálu 16/64-QAM b: DBPSK, DQPSK, CCK (DSSS) Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením (Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM) Napájecí vstup: Externí stejnosměrný napájecí zdroj 5 V; 2,0 A Hmotnost: přibližně 280 g Záruka: 24 měsíců

42 Rychlosti bezdrátového přenosu dat s automatickým přizpůsobením: Přenosová rychlost WLAN g: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 a 6 Mb/s b: 11; 5,5; 2 a 1 Mb/s

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka R46.1171.00 rev 3 Instalace...3 Konfigurace zařízení Wireless 54Mbps ADSL Router...7 Řešení problémů...65 Specifikace...79 Informace o předpisech...85

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod 54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414 Uživatelský návod Licenční práva. Copyright 2005 by PLANET Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware...

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... Obsah Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4-1.1 Funkce... - 4-1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... - 6-2.1 Popis zařízení... - 6-2.1.1 Přední panel... - 6-2.1.2 Zadní panel... -

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

RX3041 V2. Uživatelská příručka

RX3041 V2. Uživatelská příručka RX3041 V2 Uživatelská příručka CZ5315 První vydání V1 Janeiro 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více