AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L"

Transkript

1 AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L (uživatelská příručka) V

2

3 Řada modulů CDMA AnyDATA referenční návrhová specifikace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být žádnou formou a žádnými prostředky, ať už elektronickými, mechanickými nebo jinými, distribuována, zveřejněna, reprodukována nebo přenesena, za jakýmkoli účelem, bez povolení Mobilkom, a.s. Tento dokument může být podroben revizi bez dalšího oznámení. Kontaktní adresa MobilKom, a.s. Corso Karlín Křižíkova 36a Praha 8 Karlín

4 Obsah 1. Úvod Vlastnosti Pohled zepředu a zezadu Obsah balení Nastavení...8 Přihlášení uživatelským jménem admin...8 Průvodce nastavením > Nastavení vytáčeného spojení CDMA...9 Průvodce nastavením > Zabezpečení bezdrátové sítě LAN...10 Průvodce nastavením > Nastavení hesla Rozšířené nastavení > Systém > Aktuální stav...12 Rozšířené nastavení > Systém > Konfigurace brány...14 Rozšířené nastavení > Systém > Upgrade firmwaru...15 Rozšířené nastavení > Systém > Informace o klientovi...17 Rozšířené nastavení > Systém > Vzdálená správa...18 Rozšířené nastavení > Systém > Nastavení hesla...19 Rozšířené nastavení > Systém > Reset...20 Rozšířené nastavení > Systém > Výchozí nastavení výrobce...21 Rozšířené nastavení > CDMA > Dial Up Setting...22 Rozšířené nastavení > CDMA > Vaše DNS...23 Rozšířené nastavení > CDMA > Nastavení opětovného připojení...24 Rozšířené nastavení > CDMA > Preferovaný režim...25 Rozšířené nastavení > LAN > Nastavení sítě LAN...26 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Nastavení bezdrátového připojení...27 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Zabezpečení...29 Rozšířené nastavení > Firewall > Nastavení brány Firewall...30 Rozšířené nastavení > Firewall > Filtrace klientů...31 Rozšířené nastavení > Firewall > Řízení MAC...32 Rozšířené nastavení > NAT...33 Rozšířené nastavení > NAT > Virtuální server...34 Rozšířené nastavení > NAT > Mapování portů...35 Rozšířené nastavení > NAT > DMZ Rozhraní RJ11 pro hlasové volání Řešení problémů Technické údaje...40

5 1. Úvod 1.1 Vlastnosti Síťový router AWR-501L CDMA 1x EV-DO podporuje síťovou normu WLAN b/g, která zaručuje konstantní rychlosti přenosu dat 54 Mb/s, díky prověřené a bezpečné technologii. Síťový router AWR-501L kombinuje pokročilou techniku CDMA EV-DO s vyspělou technologií WAP, aby poskytl vysoce výkonnou bezdrátovou síťovou infrastrukturu, zcela realizovatelnou a naprosto bezpečnou. Bezdrátová širokopásmová konektivita a univerzální kompatibilita s modulem 1x EV-DVO vám umožňuje zřídit přístupové body WiFi téměř kdekoli. Síťový router podporuje přepínací rozbočovač se čtyřmi porty jako zařízení pro propojení sítě LAN a bezdrátové připojení až 253 uživatelů osobních počítačů (doporučuje se 10 a méně uživatelů osobních počítačů). Vysokorychlostní datová připojení s přenosovou rychlostí až 3,1 Mb/s Virtuální server NAT a NAPT Automatický příjem IP adresy serverem DHCP 4 indikační LED diody: napájení, CDMA, WiFi, LAN Konfigurace pomocí prohlížeče a snadno použitelný průvodce nastavením Řízení přístupu uživatelů Uživatelsky přívětivé konfigurační a diagnostické nástroje Zabezpečí pomocí brány firewall Podpora přístupových bodů, routerů a aplikací serverů bran b/g

6 1.2 Pohled zepředu a zezadu

7 1) Kontrolka napájení: Indikuje připojení k elektrickému napájení. 2) Kontrolka CDMA: Indikuje připojení k U:onově síti. 3) Kontrolka WiFi: Indikuje funkčnost Wi-Fi adaptéru v routeru. 4) Kontrolky sítě LAN: Indikuje připojení k počítači podporujícímu síť Ethernet (porty 1-4). Tato kontrolka bliká během přenosu dat. 5) Anténa CDMA: Anténu s bílým proužkem nainstalujte na levou stranu routeru (při pohledu zezadu). 6) Anténa WiFi: Anténu s modrým proužkem nainstalujte na pravou stranu routeru (při pohledu zezadu označeno napisem Wi-Fi). 7) Tlačítko Reset: Jeho stisknutím obnovíte v routeru AWR-501L výchozí nastavení výrobce. Chcete-li v routeru AWR-501L obnovit výchozí nastavení výrobce, stiskněte a podržte tlačítko v resetovacím otvoru a router AWR-501L znovu zapněte. Tlačítko podržte a až se současně rozsvítí kontrolky WiFi a CDMA, tak jej uvolněte. 8) Tlačítko zap./vyp. 9) Zdířka pro síťový adaptér 10) Port RJ11( telefonní ): Slouží k připojení telefonního adaptéru(např. DECT). 11) Porty sítě LAN RJ45: Porty pro připojení ostatních počítačů přes síť Ethernet.

8 2. Obsah balení Wi-Fi Router Síťový kabel RJ45 Napájecí adaptér CD s návodem k instalaci a podrobným popisem Antény

9 3. Nastavení Přihlášení uživatelským jménem admin Správně nakonfigurovaný router AWR-501L automaticky získá a přidělí informaci o IP adrese. Konfigurační nastavení lze provádět pomocí konfigurační nabídky routeru AWR-501L. K tomuto rozhraní získáte přístup provedením těchto kroků: 1. Otevřete internetový prohlížeč. Napište IP adresu routeru AWR-501L (http:// ). 2. Do pole User (uživatel) napište admin. 3. Do pole Password (heslo) napište admin. Tyto hodnoty jsou přednastavené výrobcem. Uživatel musí toto heslo změnit, aby router ochránil před jakýmkoli externím hackingem. 4. Klepněte tlačítko PŘIHLÁSIT. * Pokud vložíte nesprávné heslo, o nové přihlášení se můžete pokusit po 10 sekundách.

10 Průvodce nastavením > Nastavení vytáčeného spojení CDMA Objeví se obrazovka průvodce nastavením. Více informací o průvodci nastavením naleznete ve stručném návodu (Začínáme s U:fonem) k instalaci routeru AWR-501L, který je součástí dodávky a nebo jej naleznete na

11 Průvodce nastavením > Zabezpečení bezdrátové sítě LAN ESSID Zabezpečení Můžete změnit název sítě vložením nového názvu. Můžete si vybrat jednu z těchto možností typu ověření: otevřený systém: režim bez zabezpečení, sdílený klíč (WEP), WPA. Chcete-li využít funkčnost sdíleného klíče (WEP), musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 5, nebo 13 znaků ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti. WPA Chcete-li využít funkčnost WPA, musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 8 až 63 kódů ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti.

12 Průvodce nastavením > Nastavení hesla Současné heslo Do tohoto pole vložte aktuální heslo pro vaše připojení.(od výrobce je nastaveno admin ) Nové heslo Do tohoto pole vložte nové heslo, aby se vaše připojení změnilo. Nové heslo (ověření) Nové heslo vložte ještě jednou pro potvrzení. Opětovně vložené nové heslo musí mít stejnou velikost písmen jako nové heslo.

13 Rozšířené nastavení > Systém > Aktuální stav System Status (stav systému) Úroveň signálu: zobrazuje okamžitou úroveň signálu Kvalita datového signálu: zobrazuje okamžitou, maximálně možnou rychlost přenosu dat. INTERNET CDMA IP: zobrazuje IP adresu poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP). Subnet Mask (maska podsítě): zobrazuje masku podsítě pro IP adresu poskytnutou poskytovatelem internetových služeb (ISP). DNS: zobrazuje adresu primárního doménového serveru. Secondary DNS (sekundární DNS): zobrazuje adresu sekundárního doménového serveru. GATEWAY (brána) IP Address (IP adresa): zobrazuje IP adresu sítě LAN routeru AWR-501L. Subnet Mask (maska podsítě): zobrazuje masku podsítě sítě LAN routeru AWR-501L. DHCP Server: zobrazuje, zda je server DHCP aktivovaný (enabled) nebo deaktivovaný (disabled). Firewall: zobrazuje, zda je aktivovaná nebo deaktivovaná brána firewall.

14 INFORMATION (informace) PPP Status (stav PPP): zobrazuje stav připojení ROUTERU. LAN MAC Address (adresa LAN MAC): zobrazuje jedinečnou adresu MAC routeru AWR- 501L. WIFI MAC Address (adresa WiFi MAC): zobrazuje adresu MAC routeru AWR-501L konfigurovanou v portu WAN. Firmware Version (verze firmwaru): zobrazuje verzi firmwaru routeru AWR-501L. Current System Mode (současný režim systému): zobrazuje režim CDMA.

15 Rozšířené nastavení > Systém > Konfigurace brány Gateway Name (název brány) Zvolte název brány pro router AWR-501L a klepněte na tlačítko APPLY (použít). <Poznámka> Název brány musí obsahovat čárku,.

16 Rozšířené nastavení > Systém > Upgrade firmwaru Firmware Update (upgrade firmware) 1) Po stisknutí tlačítka APPLY, uložte soubor Firmup.exe na váš disk a spusťte ho. 2) Klepněte na tlačítko Connect (použít), aby se zkonfigurovala IP adresa, a procházením vyhledejte firmware, který jste uložili na svůj pevný disk. 3) Po klepnutí na UPLOAD budete mít k dispozici toto okno: Do okna vložte IP adresu a klepněte na tlačítko (připojit). Vezměte na vědomí, že jako výchozí se zobrazí IP adresa Po klepnutí na tlačítko zvolte firmware, který jste uložili na svůj pevný disk, a klepněte na

17 tlačítko (nahrát). Upgradování firmwaru bude obvykle trvat 4 až 5 minut. Nesprávně upgradovaný software může způsobit fatální chybu routeru AWR-501L. Po upgradovaní firmwaru bude znova zapotřebí projít průvodcem nastavení.

18 Rozšířené nastavení > Systém > Informace o klientovi Client Information Zobrazuje seznam klientů, kteří tento router používají, a informace o nich (informace o klientovi)

19 Rozšířené nastavení > Systém > Vzdálená správa Z bezpečnostních důvodů musí být ve výchozím stavu deaktivovaná. Použijte prosím složitější heslo, chcete-li tuto funkci aktivovat. Remote Admin (vzdálená správa) Je-li aktivována (nastavena na Enable ), je umožněna vzdálená správa z internetu. Chcete-li tuto funkci aktivovat (enable), použijte složitější heslo. Remote Nastavení čísla portu pro přístup ke vzdálené správě z internetu. Administration Port Number (číslo portu vzdálené správy)

20 Rozšířené nastavení > Systém > Nastavení hesla Current Password Do tohoto pole vložte aktuální heslo pro vaše připojení. (současné heslo) Password Do tohoto pole vložte nové heslo, aby se vaše připojení změnilo. (nové heslo) Re-type password (nové heslo pro Nové heslo vložte ještě jednou pro potvrzení. Opětovně vložené nové heslo musí mít stejnou velikost písmen jako nové heslo. ověření) Pokud heslo zapomenete nebo se chcete vrátit k výchozímu nastavení, proveďte reset přístroje obnovující výchozí nastavení výrobce. Výchozí ID a heslo je admin a admin.

21 Rozšířené nastavení > Systém > Reset Reset Klepnutím na Yes (ano) můžete router AWR-501L restartovat. Tuto resetovací funkci můžete použít, chcete-li změnit nastavení vytáčeného připojení CDMA a zabezpečení.

22 Rozšířené nastavení > Systém > Výchozí nastavení výrobce Factory default Klepnutím na YES (ano) můžete v routeru AWR-501L obnovit výchozí nastavení výrobce. (výchozí nastavení výrobce)

23 Rozšířené nastavení > CDMA > Dial Up Setting User Name V tomto poli zvolte uživatelské jméno (např. ufon) pro vaše internetové připojení. (uživatelské jméno) Password (heslo) Do tohoto pole vložte heslo pro vaše internetové připojení. Dial Number Vložte číslo vytáčeného internetového připojení. (vytáčené číslo)

24 Rozšířené nastavení > CDMA > Vaše DNS Domain Name Server (DNS) Address Zobrazuje DNS adresu přidělenou routeru AWR-501L. (adresa serveru DNS) Secondary DNS Address Zobrazuje sekundární DNS adresu přidělenou routeru AWR-501L. (sekundární DNS adresa)

25 Rozšířené nastavení > CDMA > Nastavení opětovného připojení On Demand Redial (opětovné vytočení na Zvolte možnost Enable (zapnout). Jakmile se internet odpojí a uživatel internet použije, zařízení se znovu připojí. vyžádání) Zvolte možnost Disable (vypnout). Jakmile se internet odpojí, zařízení se pokusí správně obnovit připojení.

26 Rozšířené nastavení > CDMA > Preferovaný režim Preferred Mode (preferovaný režim) Hybrid only(1x+evdo): pro hlasové volání a internetové připojení EVDO: Připojení jen k EVDO

27 Rozšířené nastavení > LAN > Nastavení sítě LAN IP Address (IP adresa) Chcete-li změnit IP adresu routeru AWR-501L, vložte novou IP adresu a klepněte na Apply (použít). Subnet Mask (maska podsítě) Zobrazuje adresu masky podsítě routeru AWR-501L. Ve výchozím stavu je nastaveno Lease Time (doba pronájmu) Zde se upravuje doba pronájmu, po kterou budete mít k dispozici IP od brány routeru AWR-501L. Dobu pronájmu můžete zvolit z rozevírací nabídky a změnit ji klepnutím na tlačítko Apply (použít). Až bude doba pronájmu překročena, můžete od routeru AWR-501L získat novou IP. DHCP Server Zkontrolujte, zda chcete, aby byl DHCP server aktivovaný či nikoli. DHCP Starting Address / Chcete-li změnit rozsah IP adresy DHCP serveru, vložte nový rozsah IP adresy a klepněte na tlačítko Apply (použít). Ending Address (počáteční/konečná adresa DHCP) DNS IP Address (IP adresa DNS) Chcete-li změnit IP adresu serveru DNS, vložte novou IP adresu DNS a klepněte na tlačítko Apply (použít). <Poznámka>

28 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Nastavení bezdrátového připojení Wlan Radio Zkontrolujte, zda chcete či nechcete, aby bylo aktivováno bezdrátové AP. (rádio WLAN) Channel ID Zvolte vhodné ID kanálu, které se bude používat v bezdrátové síti. (ID kanálu) ESSID Můžete změnit název sítě vložením nového názvu a klepnutím na tlačítko Apply (použít). AP Name (Název AP) Operation Mode (provozní režim) Můžete změnit název AP vložením nového názvu a klepnutím na tlačítko Apply (použít). Můžete zvolit samostatný režim G (podpora 54 Mb/s) nebo samostatný režim B (podpora 11 Mb/s) nebo kombinovaný režim B/G pro obě přenosové rychlosti. Můžete zvolit provozní režim a změnit jej klepnutím na tlačítko Apply (použít). Tx Preamble Type (typ úvodu Tx) Zvolte krátký (Short) nebo dlouhý (Long) úvod. Úvod definuje délku bloku CRC (Cyclic Redundancy Check je běžně používaná technika zjišťování chyb přenosu) pro komunikaci mezi routerem AWR-501L a bezdrátovými síťovými adaptéry. Doporučený typ je Auto. Beacon Interval (interval dopravního Tento parametr oznamuje, zda existuje AP do PC. Výchozí interval je 100 ms. Rozsah intervalu je 25 až 501 ms. signálu) RTS Threshold (práh RTS) Tato hodnota musí zůstat shodná s výchozím nastavením 2312, existuje-li problém s nekonsistentním datovým tokem. Změny musí být je malé.

29 Fragmentation Threshold (práh fragmentace) Práh fragmentace, který se udává v bajtech, určuje, zda se pakety fragmentují. Pakety delší než nastavená hodnota 2312, se před přenosem fragmentují. Výchozím nastavením fragmentace je 2312.

30 Rozšířené nastavení > Bezdrátová síť LAN > Zabezpečení Security (zabezpečení) Můžete volit mezi těmito typy ověření: Open System (otevřený systém): nezabezpečený režim, Shared Key (sdílený klíč) (WEP), WPA. Chcete-li využít funkčnost sdíleného klíče (WEP), musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 5, nebo 13 kódů ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti. WPA Chcete-li využít funkčnost WPA, musíte vložit heslo nutné pro aktivní klíč. (Heslo musí obsahovat buď 8 až 63 kódů ASCII.) Jakmile dokončíte konfiguraci, uvidíte okno s hlášením Vaše nastavení se použije po resetování systému. Klepněte na OK a proveďte reset, aby změna nabyla účinnosti.

31 Rozšířené nastavení > Firewall > Nastavení brány Firewall Firewall Setting (nastavení brány Rozhodněte se pro zapnutí či vypnutí brány firewall. Jakmile provedete volbu a klepnete na Apply (použít), změna nabude platnosti. firewall)

32 Rozšířené nastavení > Firewall > Filtrace klientů Enable Client Filter (zapnout filtr klientů) Toto omezí připojení k určitým internetovým stránkám nebo aplikacím. Vložte poslední číslo adresy osobního počítače připojeného ke routeru AWR-501L. Vložte port TCP/UDP do připojení bloku a zkontrolujte, zda potřebujete, aby byl aktivovaný. Zaškrtněte políčko Enable Client Filter (zapnout filtr klientů). Příklad: Obrazovka, kterou vidíte dole, se zobrazí, když zablokujete klientský počítač, jehož IP adresa je v rozsahu až od okamžiku připojování k FTP.

33 Rozšířené nastavení > Firewall > Řízení MAC MAC Address Control List (kontrolní seznam adres MAC) Tento seznam zabraňuje připojení některých klientských počítačů k internetu. Vložte adresu MAC počítače, který chcete blokovat, zaškrtněte políčko vedle textu Block Connect to Internet (blokovat připojení k internetu) a klepněte na tlačítko Add (přidat). Adresa MAC bude přidána a nastavena. Zaškrtněte políčko vedle textu MAC Address Control (řízení adres MAC).

34 Rozšířené nastavení > NAT NAT Setting Zvolte, zda má či nemá NAT fungovat. (nastavení NAT) * Co je to NAT? V rámci vytváření sítí proces NAT (Network Address Translation překlad síťové adresy), známý též jako Network Masquerading (maskování sítě), Native Address Translation (překlad nativní adresy) nebo IP Masquerading (maskování IP), zahrnuje přepsání zdrojové a/nebo cílové adresy IP paketů, když procházejí routerum nebo bránou firewall. Většina systémů používajících NAT to dělá proto, aby umožnila více hostitelům v privátní síti přistupovat k internetu pomocí jediné veřejné IP adresy (viz brána). Mnoho správců sítí považuje NAT za praktickou techniku a široce ji používá. Nicméně NAT může způsobit komplikace při komunikaci mezi hostiteli a může mít vliv na výkon.

35 Rozšířené nastavení > NAT > Virtuální server Virtual Server (virtuální server) Bezdrátový router můžete konfigurovat jako virtuální server, takže vzdálení uživatelé přistupující ke službám, jako je web nebo FTP, na vašich místních internetových stránkách prostřednictvím veřejných IP adres mohou být automaticky přesměrováni na místní servery konfigurované se soukromou IP adresu. Jinak řečeno, v závislosti na požadované službě (číslech portů TCP/UDP), bezdrátový router přesměrovává žádost o externí službu na vhodný server (umístěný na interní IP adrese). Jak se používá? 1. Enable: Aktivace specifikovaného vstupu virtuálního serveru. 2. Protocol: Volba typu protokolu virtuálního serveru pro specifikovaný vstup. 3. Private IP: Pole pro vložení soukromé IP adresy specifikovaného vstupu. 4. Private Port: Pole pro vložení čísla soukromého portu specifikovaného vstupu. 5. Public Port: Pole pro vložení čísla uživatele internetu pro přístup k virtuálnímu serveru.

36 Rozšířené nastavení > NAT > Mapování portů Port Mapping (mapování portů) Některé aplikace vyžadují, abyste přiřadili sadu nebo rozsah portů specifikovanému místnímu zařízení, za účelem směrování paketů. Bezdrátový router umožňuje uživateli konfigurovat potřebné mapování portů tak, aby to vyhovovalo takovým aplikacím. Když se uživatel pokouší získat přístup k síti LAN, potřebuje přiřadit a namapovat číslo portu aplikačního protokolu na síťovou IP a příslušné číslo portu sítě LAN. IP adresu a číslo portu můžete namapovat nastavením přesměrování portu. Jak se používá? 1. Enable: Aktivace specifikovaného mapování portu. 2. Server IP: Pole pro vložení IP adresy specifikovaného místního zařízení. 3. Mapping Ports: Pole pro přiřazení rozsahu portů nebo specifického čísla portu pro směrování paketů.

37 Rozšířené nastavení > NAT > DMZ DMZ (demilitarizovaná zóna) Máte-li místní klientský počítač, na kterém nelze správně spustit internetovou aplikaci za bránou firewall NAT, můžete klientovi umožnit neomezený dvoucestný internetový přístup definováním virtuálního hostitele DMZ. To umožní počítači s IP nebo MAC adresou pracovat jako webový, FTP, telenetový nebo poštovní server bez samostatného přesměrování portu, což znamená, že celý port je otevřený. Jak se používá? 1. Enable: Aktivace nebo deaktivace DMZ nastavení ROUTERU. Aktivujte zaškrtnutím políčka. 2. IP Address: Pole pro vstup IP adresy hostitele DMZ.

38 4. Rozhraní RJ11 pro hlasové volání Router AWR-501L může uskutečňovat hlasová volání prostřednictvím rozhraní RJ11. Drátový telefon nebo telefony typu DECT a rozhraní RJ11 routeru AWR-501L umožňují hlasové volání tímto způsobem: 1. Připojte kabel drátového telefonu k portu Tel port na zadní části routeru AWR-501L. 2. Při položeném telefonu zapněte router AWR-501L a s telefonem deset sekund, během restartu systému, nic nedělejte. 3. Jakmile se systém restartuje, uslyšíte po zvednutí telefonu oznamovací tón. Jakmile se správně naváže spojení, budete schopni přijímat a vysílat hlas. <Poznámka> V řádné síti CDMA může registrace trvat asi 30 sekund, a proto bude lepší, když se po tuto dobu zdržíte jakékoli činnosti. 4. Po zkontrolování oznamovacího tónu v telefonu vložte telefonní číslo, které chcete volat. 5. Pokud asi 4 sekundy po volbě telefonního čísla necháte telefon zvednutý, router AWR-501L začne uskutečňovat prvotní hlasové volání (Voice Origination Call VOC). 6. Jestliže uslyšíte tón zpětného vyzvánění (Ring Back Tone), je VOC úspěšně spojeno. Pak můžete hovořit do telefonu. 7. Během hovoru můžete pomocí číselných tlačítek odeslat DTMF. 8. Pokud telefon necháte vyvěšený, nemůžete přijmout příchozí hlasové volání, i když jste nevolali. Pamatujte, že příchozí hlasové volání můžete přijmout jen v zavěšeném stavu. 9. Odesílání a přijímání hlasového volání je k dispozici během datového spojení. 10. Pokud zvednete telefon v době, kdy neexistuje připojení k síti, možná uslyšíte varovný tón. Pak se nepokoušejte volit telefonní číslo. Ve vyvěšeném stavu, pokud existuje připojení k síti, uslyšíte oznamovací tón. Pak můžete volit telefonní číslo.

39 5. Řešení problémů Tato část poskytuje přehled o běžných problémech a možných řešeních týkajících se instalace a obsluhy routeru AnyDATA AWR-501L. 1. Proč se mi nedaří vytvořit bezdrátové připojení? Řešení problémů routeru AWR-501L vyžaduje, aby existovalo Ethernetové připojení. Máte-li v routeru AWR-501L zapnuté šifrování, musíte zapnout šifrování i ve všech bezdrátových klientech, aby se vytvořilo bezdrátové připojení. Zajistěte, aby ESSID routeru AWR-501L a bezdrátového klienta bylo přesně stejné. Pokud tomu tak není, bezdrátové připojení se nevytvoří. Přemístěte router AWR-501L a bezdrátového klienta do stejné místnosti a teprve pak otestujte bezdrátové připojení. Vypněte všechna zabezpečovací nastavení, jako je WEP a řízení MAC adresy. Vypněte router AWR-501L a klienta. Router AWR-501L znovu zapněte a pak zapněte i klienta. Ujistěte se, že LED indikátory indikují normální činnost. Pokud ne, přesvědčte se o dokonalém zapojení napájecího kabelu a ethernetových kabelů. Ujistěte se o správném zadání IP adresy a nastavení masky podsítě, brány a DNS pro síť. Zařízení udržujte ve vzdálenosti 1-2 metrů od elektrických zařízení generujících VF rušení. Příklady: mikrovlnné trouby, monitory, elektromotory atd. 2. Co bych měl dělat, když můj bezdrátový klient nemůže získat přístup k internetu? Vytvořte WiFi připojení. Máte-li zvoleno šifrování WEP nebo WPA-PSK, zajistěte, aby se nastavení šifrování shodovala s vašimi nastaveními WiFi. Nastavení WiFi a šifrování se musí shodovat, aby byl zajištěn přístup k nabídce konfigurace routeru AWR-501L a k internetu. Další informace naleznete v dokumentaci k vašemu WiFi adaptéru. Zajistěte, aby byl bezdrátový klient asociován a spojen se správným přístupovým bodem. Chcete-li toto připojení zkontrolovat, postupujte takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení k místní síti na panelu nástrojů. 2. Zvolte možnost View Available Wireless Networks (zobrazit dostupné bezdrátové sítě). Objeví se obrazovka Connect to Wireless Network (připojit k bezdrátové síti). Ověřte si, že jste zvolili správnou dostupnou síť. Zajistěte, aby IP adresa přiřazená bezdrátovému adaptéru byla ve stejném rozsahu IP adres, v jakém je přístupový bod a brána. Router AWR-501L má IP adresu Bezdrátové adaptéry musí mít IP adresu ve stejném rozsahu (např., x). Ačkoli maska podsítě musí být stejná u všech počítačů v síti, žádná dvě zařízení nesmí mít stejnou IP adresu. Proto každé zařízení musí mít jedinečnou IP adresu.

40 3. Proč nejsem schopen získat přístup k nabídce konfigurace, když používám svůj počítač ke konfigurování routeru? Zajistěte, aby IP adresa byla ve stejném rozsahu a stejné podsíti jako router AWR-501L. IP adresa routeru AWR-501L je Všechny počítače v síti musí mít jedinečnou IP adresu ve stejném rozsahu (např., x). Počítače s totožnými IP adresami nebudou v síti viditelné. Všechny počítače též musí mít stejnou masku podsítě (např., ). Proveďte test příkazem Ping, abyste se ujistili, že router AWR-501L reaguje. Volte Start > Run (spustit). Napište cmd. Stiskněte Enter. Napište ping Úspěšný ping zobrazí čtyři odpovědi. Pokud jste změnili výchozí IP adresu, postarejte se o to, abyste příkazem ping odeslali správnou IP adresu přiřazenou routeru AnyDATA AWR-501L. Ověřte si, že správně funguje váš ethernetový adaptér a že jsou správně nainstalované všechny síťové ovladače. Níže zobrazený název síťového adaptéru slouží jen jako příklad. Názvy síťových adaptérů se budou lišit v závislosti na konkrétních adaptérech. Níže uvedený postup instalace platí pro všechny síťové adaptéry. 4. Co mám dělat, když správně nefunguje můj kabel sítě LAN? Nejprve se přesvědčte, že existuje bezpečné kabelové spojení mezi ethernetovým portem routeru AWR- 501L a vaší NIC (kartou síťového rozhraní). Zadruhé se ujistěte, že je váš adaptér NIC aktivovaný ( Enabled ) a nastavený tak, aby akceptoval IP adresu z DHCP. Pokud se nastavení zdají být v pořádku, postarejte se o to, abyste nepoužívali křížený ethernetový kabel. 5. Proč moje bezdrátové připojení neustále padá? Orientace antény. Zkuste různé orientace antény routeru AWR-501L. Pokuste se vzdálit anténu alespoň o 15 cm od stěny nebo jiných předmětů. Udržujte své zařízení ve vzdálenosti (alespoň 1-2 m) od elektrických zařízení generujících VF rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, monitory, elektromotory atd. 6. Co mám dělat, když ztratím svůj bezpečnostní klíč? Pokud zapomenete svůj bezpečnostní klíč, WiFi karta nebude schopna vytvořit správné připojení. Pokud byl v routeru AWR-501L nastaven bezpečnostní klíč, tentýž klíč je nutné nastavit pro WiFi kartu, která se ke routeru AWR-501L připojuje.

41 6. Technické údaje Normy IEEE b/g IEEE IEEE 802.3u Pokročilé funkce brány firewall filtrace IP plánování NAT (překlad síťové adresy) filtrace MAC Provozní teplota 0 až 50 C Vlhkost: 70 %, maximální Rozsah bezdrátové frekvence: 2,412 až 2,484 GHz Kontrolky: napájení CDMA WiFi (bezdrátové připojení) LAN Fyzické rozměry: D = 120 mm Š = 155 mm V = 30,5 mm Bezdrátový vysílací výkon: VF výstupní výkon 15 ±2 db g: 16 dbm, typicky, při 54 Mb/s b: 19 dbm, typicky, při 11 Mb/s Zabezpečení: b/ g WPA WiFi s chráněným přístupem (64 a 128-WEP s ověřováním sdíleného klíče) Typ externí antény: 2 odpojitelné antény SMA s konektorovou zásuvkou (WiFi/CDMA) Technologie modulace: Modulace g: OFDM s BPSK, QPSK a modulace subnosného signálu 16/64-QAM b: DBPSK, DQPSK, CCK (DSSS) Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením (Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM) Napájecí vstup: Externí stejnosměrný napájecí zdroj 5 V; 2,0 A Hmotnost: přibližně 280 g Záruka: 24 měsíců

42 Rychlosti bezdrátového přenosu dat s automatickým přizpůsobením: Přenosová rychlost WLAN g: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 a 6 Mb/s b: 11; 5,5; 2 a 1 Mb/s

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje Doplňkové technické údaje WWW.SWEEX.COM

českém Úvod Obsah balení Technické údaje Doplňkové technické údaje WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste si zakoupili Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Česká verze. Pohled na směrovač shora nebo zepředu. LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s

Česká verze. Pohled na směrovač shora nebo zepředu. LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s Česká verze LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce vás postupně provede všemi fázemi nastavení směrovače.

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Uživatelská příručka Kabelový/DSL router TL-R402M

Uživatelská příručka Kabelový/DSL router TL-R402M Uživatelská příručka TL-R402M Kabelový/DSL router Sdílí vysokorychlostní přístup k internetu Vestavěný 4-portový přepínač a firewall Pro domov a malou kancelář http://www.i4shop.net 1 COPYRIGHT A OBCHODNÍ

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více