Doučování podle tématického plánu pro 4. roč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doučování podle tématického plánu pro 4. roč."

Transkript

1 Doučování podle tématického plánu pro 4. roč. Předmět český jazyk a literatura pro 4. ročník Čas.dotace 4h/týd 3h literatura + 1h sloh a mluvnice Učebnice : mluvnice a sloh: 1 Mluvnice učebnice českého jazyka pro SŠ (Fraus) 2 Český jazyk a komunikace pro SŠ 3.a 4.díl (Didaktis) 3 Český jazyk a komunikace pro SŠ komplexní opakování a příprava k maturitě (Didaktis) 4 ČJ v kostce 5 Stručná mluvnice česká 6 Pravidla českého pravopisu 7 Nauka o ČJ (Šmilauer) 8 Různé slovníky a doplňkový materiál ( noviny, časopisy, internet apod.) Literatura: 9 Literatura přehled SŠ učiva (Maturita) 10 Literatura pro 3.roč.SŠ, a pro 4.roč. SŠ (Didaktis) učebnice + pracovní sešity 11 Literatura v kostce 12 Čítanka 3 k literatuře přehledu SŠ učiva (Maturita) 13 Obsahy a rozbory děl (Maturita) 14 Čítanka 3,4 (Martinková) 15 Čítanka 3 učebnice a pracovní sešit (Didaktis) 16 Odmaturuj z literatury 17 Další doplňkový materiál ukázky z beletrie,internet, referáty studentů aj.

2 Literatura Září 12h Opakování učiva z předešlého ročníku literární teorie, literatura světová i česká v období sv.válka, přehledně test Meziválečná literatura Anglie (Eliot, Joyce, Shaw, Woolfová, Galthworthy) Říjen 9h Meziválečná světová literatura USA, Rusko, Rakousko, modernisté 2.světová válka v literatuře Opakování test Listopad - 15h Historický vývoj a vývoj kultury po r.1945 ve světě i u nás úvod do literární vědy česká literatura po válce -charakter literatury, dominantní témata, liter.skupiny, přehled autorů Drda, Fučík 50.léta 3 oblasti literatury + jejich představitelé Holan, Řezáč, V.Neff, Otčenášek, Frýd Prosinec- leden 25h Světová literatura nová pojetí ztvárňované skutečnosti, různé směry próza válečná, existencialismus, neorealismus, beatníci, mladí rozhněvaní muži, antiromán, magický realismus, sci-fi, fantasy, postmodernismus, světové besrsellery Únor - březen 20h Česká literatura léta charakter literatury, liter.časopisy, 4.sjezd SČS slov, druhy poezie, písničkáři

3 2.válečná vlna v próze, psychologická próza, nový román, hietorický román, liter.faktu divadlo malé formy, absurdní drama Hrubín, Skásel, Kainar, Mikulášek, Grogerová, Hrabě, Fuks, Lustig, Topol, Semafor aj léta normalizace a její projevy v literatuře, 3 proudy literatury, Charta 77, přehled autorů poezie starší + nová básnická generace autoři, Seifert, Kryl, Žáček, Jirous aj. próza Páral, Hrabal, Pavel, Škvorecký, M.Kundera, Vaculík, Kohout, Klíma, Kantůrková aj. Drama Havel, Kohout, Uhde Duben 20h náhled do současné literatury u nás i ve světě světová literatura zajímavé a populární žánry a osobnosti Mc Carthy, Eco, Pamuk, Murakami, Coelho, Mc Bain, severské detektivky, D.Brown, King, Rowlingová aj. česká literatura - zajímavé a populární žánry a osobnosti Kratochvil, Ajvaz, Balabán, Viewegh, Topol, Urban, Procházková, filmoví scénáristé Kolečko, Z.Svěrák, Jarchovský aj. Opakování k maturitě Jazyk a jazyková komunikace Září 1h Opakování učiva z 3.ročníku - pravopis, syntax, tvarosloví umělecký styl všestranný jazykový rozbor 1.diktát opakovací test Říjen 3h

4 stylistika VV, VH, S, druhy větných celků, interpunkce, nahrazování V pomocí VČ a naopak testová cvičení ze stylistiky 2.diktát Listopad 4h Stylistika složitá S, konektory, interpunkce, pravopisné zvláštnosti ve shodě S a P, testová cvičení žurnalistický styl opakování slohových postupů a útvarů, krátká slohová cvičení 3.diktát Prosinec 3h Textové obměny ve větné stavbě elipsa, oslovení, vsuvka, samost.vč, apoziopeze, rozčleňování testová cvičení ze skladby fejeton + slohová práce Leden 4h Nedostatky ve stavbě výpovědí anakolut, zeugma, kontaminace, atrakce stal řečnický a jeho útvary, zásady a nácvik jejich ústní prezentace komunikace na trhu práce 4.diktát Únor 3h Tvarosloví opakování SD a jejich kategorií, testová cvičení odborný styl- krátká slohová cvičení 5.diktát Březen 3h Textová lingvistika členění a soudržnost textů administrativní styl vybrané slohové útvary, krátká slohová cvičení

5 6.diktát Duben 3h shrnutí a opakování k maturitě: 1) jazyk všestranné jazykové rozbory a testy tvarosloví.skladba, pravopis, slovotvorba, jazykověda, obecně o jazyce, slovanské jazyky, vývoj jazyka 2) sloh styly a slohové postupy, útvary, jazykové prostředky a zvláštnosti v textech 3) cvičné didaktické testy Student má možnost učit se a procvičovat látku podle níže uvedených příloh.

6 Příloha č.1 A,B A) Interpretace textu, aplikace vědomostí literární teorie a historie Pracovní list 1) Urči literární druh, charakterizuj žánr. 2) Nalezni hlavní téma ukázky. 3) Popiš strofické členění, charakterizuj verš, rým, metrum. 4) Stručně shrň děj a definuj konflikt. 5) Charakterizuj postavy, odkazuj se na text. 6) Charakterizuj jazyk, básnické prostředky. 7) Jakými jazykovými prostředky autor dosáhnul atmosféru napětí? 8) Přepiš text do: a) dramatu, b) do prózy, c) do novinové zprávy. Polednice (Kytice) U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty! Mlč! Hle husar a kočárek - hrej si! - tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. A zas do hrozného křiku - "I bodejž tě sršeň sám -! Že na tebe, nezvedníku, Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" - A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. A vinouc je, zpět pohlíží - běda, běda dítěti! Polednice blíž se plíží, blíž - a již je vzápětí. Již vztahuje po něm ruku - matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavena. Tu slyš: jedna - druhá - třetí - poledne zvon udeří; klika cvakla, dvéře letí - táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě - zalknuté. Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas - vichřice podoba! "Dej sem dítě!" - "Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!" Divže smrt ji neovane, ejhle tuť - Polednici! Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín: matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín.

7 B) Urči básnické prostředky:

8 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 1) ACHILLES JAKO LEV VRHL SE NA HEKTORA 2) VYPIL PĚNIVÝ POHÁR 3) VÍTR V KOMÍNĚ SKUČÍ, HUČÍ, HVÍZDÁ 4) NA TOPOLE PODLE SKAL, ZELENÝ MUŽÍK ZATLESKAL 5) KAŽDÝ, KOHO POUTA TÍŽÍ / KAŽDÝ, NA NĚJŽ PÝCHA SHLÍŽÍCO TO MÁŠ NA TÉ TKANIČCE / NA KRKU NA TÉ TKANIČCE? 7) STŘELA TA ZARYLA SE V BÍLÁ ŇADRA / V BÍLÁ ŇADRA PRVNÍHO TATAŘÍNA (ČELAKOVSKÝ BOHATÝR MUROMEC) ŽIVOTA BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD F. ŠRÁMEK MYSLÍŠ, KDO DOLY MÁ, MÁ SRDCE TAKÉ / TAK JAKO TY, MARYČKO MAGDÓNOVA? 10) A PESTRÉ KVÍTÍ NA LUKÁCH / PŘESLADKOU VŮNÍ DÝŠE; ZA TEMNÝM OKNEM V KVĚTNÍKU SIVÉM / HRUBÝ A ŠPIČATÝ MRAČIL SE KAKTUS. ZE STROMŮ PRŠELO LISTÍ 12) SNĚDL CELÝ TALÍŘSTO ROKŮ V ŠACHTĚ ŽIL, MLČEL JSEM / STO ROKŮ KOPAL JSEM UHLÍBEZ MODLITBY, BEZ SLZY HO / JAK PŘI HŘÍŠ NÉ DUŠI JISTO, V ROH HŘBITOVA ZAKOPALI / A TAK DOSTAL HALFAR MÍSTOŽIVÁ MRTVOLA; STRHANÉ STRUNY ZVUK, ZBORTĚNÉ HARFY TÓNTEMNÝ LES, HLUBOKÝ LES, HUSTÝ LES, PROSLUNĚNÝ LES HLOUPÝ HONZA

9 Příloha č.2 Stylistické cvičení slohový styl Na základě rozboru následujících textů určete záměr autora, tj.funkční styl úryvků. Hodnoťte texty z hlediska kompozice, slovní zásoby a syntaxe: a) Zřícenina hradu Lipnice zaujímá dominantní polohu na skalnatém hřebenu (606 m n. m.) nad městečkem.lipnice nad Sázavou. Z vrcholně gotické architektury hradu je dochována u původního vstupu obrovská hranolová věž (těžce poškozená v a 1916 samovolnými destrukcemi zdiva) s připojenou vstupní věžovitou bránou, dále rozměrný Thurnovský palác s věži Samson, kaple sv. Vavřince (s kamenicko-sochařskou výzdobou a se zbytky fresek z období přibližně ) a pozůstatky obvodové hradební zdi, původně o 5 m vyšší než dnes. b) Gymnázium v Ledči nad Sázavou pořádá besedu s RNDr. Alicí Novotnou o ochraně přírody ve východních Čechách. Setkání, které se koná v úterý 23. března od hodin v aule gymnázia, bude spojeno s promítáním diapozitivů ze zajímavých přírodních lokalit regionu Vysočiny. c) Na základě Vaší nabídky v Lidových novinách ze dne 20. srpna objednávám u Vás Zásilkový katalog metrového textilu. Zásilku zaplatím dobírkou. S pozdravem... d) Neříkali nic. Otec byl právě v kuchyni. Matka s Kamilem tam seděli u stolu. Proč ještě nesvítíte? Nač jsem se to chtěl zeptat? Počkejte!" Kamil slyší, jak mu tluče srdce. Jen aby se neptal po Elišce! Jen aby... Matka zatím rozsvítila. Teprve nyní si všiml jejích kruhů pod očima. Otec již odcházel. Zavolal až z výčepu. Co píše Eliška?" (E. Hostovský) e) Narodilo se nejvíce dětí za 12 let Praha - V Česku se loni narodilo více než sto tisíc dětí. Tak dobrou zprávu už Český statistický úřad nepřinesl dvanáct let. Počet nově narozených dětí se od roku 1994 pohyboval pod stotisícovou hranici. Jenže ani novorozenců nestačí. O pět tisíc lidí více během roku 2005 zemřelo. Češi přesto vymírají.

10 Příloha č.3 ČEŠTINA JAKO NÁRODNÍ JAZYK Čeština jako národní jazyk patří mezi slovanské jazyky a tradičně je zařazována k jazykům západoslovanským. Se svými deklinacemi a konjugacemi, které jsou založeny na polysémantických afixech, náleží k flexivnímu jazykovému typu flexivní jazyk. Jako národní jazyk je bohatě diferencována a stratifikována. Český národní jazyk lze definovat jako soubor integrovaných výrazových prostředků vymezených územně, uvnitř diferencovaných funkčně a teritoriálně a stratifikován sociálně (po této stránce se podrobně českým národním jazykem zabývá sociolingvistika, dialektologie, nauka o spisovném jazyku a teorie komunikace, souhrnně: teorie národního jazyka). Útvary národního jazyka: 1. spisovný jazyk je dnes a vždy býval nejdůležitějším útvarem nár. jazyka. Jako jediný se řídí kodifikací, tzn. že jeho jazyková norma je stanovena jako společensky závazná. Děje se tak prostřednictvím soudobých slovníků, gramatik a jazykových příruček. Jako jediný útvar českého nár. jazyka má spisovný jazyk funkci národně a společensky reprezentativní. Jde tedy o prestižní útvar českého jazyka ( první standard ). Užívají ho všichni mluvčí především ve veřejné, méně již v soukromé psané i ústní komunikaci, a sice jakožto nejvyšší a nejdůležitější formu češtiny. Spisovný jazyk má jednotnou podobu na celém českém jazykovém území, tzn. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, rozumí mu všechny společenské vrstvy a také ho všechny společenské vrstvy ovládají. Spisovný jazyk nepodléhá, až na výjimky (tzv. oblastní variety = obměny, které jsou podmíněny územně), žádným teritoriálním nebo sociálním omezením. Bohatá škála gramatických i lexikálních prostředků spisovného jazyka dovoluje jeho bohatou funkční diferenciaci. Česká bohemistika pracuje s teorií funkčních stylů. Spisovný jazyk má jak formu psanou, tak i mluvenou. Mluvená podoba se označuje termínem hovorová čeština ( druhý standard ). Hovorovou češtinu tedy nepovažujeme za samostatný útvar n. jaz., jehož místo by snad bylo mezi spisovnou a obecnou češtinou, nýbrž za soubor prostředků náležejících k široce chápanému komplexu spisovné češtiny. Je zbavena knižních dublet, podob a konstrukcí neobsahuje např. krátký predikativní tvar adjektiva. Hovorová č.j. plní dvojí funkci: jednak je nástrojem dorozumívání těm komunikantům, kteří užívají výhradně spisovného jazyka, jednak funguje jako nástroj běžného dorozumívání vedle obecné č.j. a příp. i dialektů. Hovorová č.j. bývá vzhledem ke své tolerantnosti vedoucí k integrování prostředků spisovných s nespisovnými útvar poněkud nevýrazný, mnohdy vlastně smíšený. Je také skutečností, že dosud nevznikla žádná mluvnice hovorové češtiny a hovorová čeština nikde není ani kodifikována. 2. obecná čeština je nespisovný útvar českého národního jazyka ( třetí standard ). Užívá se ve všech českých krajích s přesahem na západní Moravu (jedině na Ostravsku se vyskytuje klasický protiklad spisovný jazyk tradiční teritoriální dialekt). Geneticky jde o středočeský interdialekt (=poslední vývojové stadium dialektů). Obecná čeština má svoji normu a jakožto strukturovaný útvar se výrazně odlišuje od všech existenčních forem češtiny. Obecná č. j. totiž vykazuje na rovině fonologické, morfologické, syntaktické i lexikálně-sémantické nápadné a relativně stabilní rozdíly jak ve vztahu k jaz. spisovnému, tak i k dialektům. Obecná čeština reprezentuje živou mluvenou řeč každodenního života, téměř jako výhradní komunikační prostředek se užívá v komunikaci neveřejné. Dnes však již neexistuje pouze v podobě mluvené, její psanou podobu najdeme v beletrii a částečně i v publicistice. Nejnápadnější, především pro cizince, jsou obecně české hláskoslovné znaky, tedy jevy na rovině fonologické: - -í- vs. spisovné -é- (mlíko x mléko) - -ej- vs. spisovné ý- (bejt x být) - protetické v-, tzn. v- před o- na začátku slova (voko, vokno) - redukce souhláskových skupin (jabko, kerý, dycky) Existuje rovněž mnoho obecně českých slov, lexikálních jednotek. Mnohé z nich jsou germanismy.

11 3. dialekty představují nespisovný útvar nár. jaz. vymezený teritoriálně, přísně normovaný, užívaný živelně a nepřetržitě v běžné mluvené komunikaci. Dialekty mají svá specifika zejména v rovině fonologické a částečně též morfologické. Tradiční teritor. dial. se vyvíjely zhruba od 12. století a konstituovaly se ve století 17. Dnes však již dochází v Čechách k jejich stírání a odumírání, na území Moravy však stále ještě existují. 4 základní nářeční skupiny: česká, hanácká, lašská a moravskoslovenská. 4. sociolekty jsou v odborné literatuře označovány jakožto poloútvary nár. jaz., příp. jeho vrstvy. Jsou nespisovné. Sociolekty nepředstavují svébytný útvar (nemají normu), nýbrž jsou tvořeny pouze lexik., popř. i frazeolog. jednotkami, usouvztažněnými gramatickými zákonitostmi spis. jaz., obecné češtiny nebo i dialektu. - profesní mluva je zvláštní soubor vyjadřovacích prostředků určité skupiny zaměstnanců, kt. při práci užívají termínů nebo terminologických spojení bez ohledu na jejich spisovnost (kvůli jednoznačnosti a výrazové úspornosti). Profesionalismy se pojmenovací motivací liší od slangu, některé pronikají do spis. jaz. a zásobují terminologii oborů nebo se stávají součástí obecné č.j.. Hlavními znaky je stereotypnost, netvůrčí ráz vyjadřování, automatizovanost, aplikace vyjadřovacích modelů, exkluzivnost vyjadřování. - slang je vrstva nespisovných výrazů užívaná pro běžnou jazykovou komunikaci v zájmovém nebo profesním prostředí. Slangové vyjadřování se tvoří a přijímá jako projev společenské solidarity. Podstatou je jazyková hra.. Další znaky: značná variabilita pojmenování, bohatá synonymita, nápadná expresivita. - argot je u nás tradičně definován jako tajná mluva společensky izolovaných skupin občanů původně ze sociálních podsvětí. Předpokladem vzniku je solidarita skupiny, stejné zájmy a cíle. Ty jsou však zašifrovány a mají zůstat veřejnosti utajeny. U nás je známý argot zlodějů (argot pražské galérky a brněnské plotny)., žebráckých cechů, prostitutek a pasáků, dnes také argot vězeňský a argot narkomanů. (Čokl, fízl, chlupatej, lóve, stříkačka...) Cvičení: 1) Jaké znáš útvary národního jazyka? 2) Které vrstvy řadíme ke spisovné češtině? 3) Daná slova přiřaď k jednotlivým útvarům národního jazyka: Móka, vokno, mlíko, vozik, fanka, bejt, slechy, káča, prkenice, špicl, s dětma, ouřad, můžu, mohu

12 Příloha č. 5 - Interpunkce: Jaká znáš interpunkční znaménka? Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Těšili jsme se na babičku která měla dnes přijet a připravovali jsme pro ni slavnostní oběd Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Říkám vám že by dlouho trvalo, než bych vám vypověděl co všechno jsme museli překonat než jsme se dostali až sem Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Když štěkot neustával šli jsme směrem odkud se ozýval abychom zjistili co ten pes zase objevil Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Ačkoli je náš dům daleko od středu města nechtěli bychom se stěhovat protože má krásné okolí a jsme tu už zvyklí. Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Když dopsal dopis a skončil všechny práce zbývalo mu dost času a proto se rozhodl že zajde do města a cestou se zastaví u známých. Půjdu s tebou, navrhla Eva. S tebou nepůjdu! zvolala Eva Půjdeš se mnou? zeptala se Eva. Půjdu, navrhla Eva, ráda s tebou. Eva navrhla: Půjdu s tebou. Přepiš tyto věty se správnými interpunkčními znaménky PŮJDU S TEBOU NAVRHLA EVA S TEBOU NEPŮJDU ZVOLALA EVA PŮJDEŠ SE MNOU ZEPTALA SE EVA PŮJDU NAVRHLA EVA RÁDA S TEBOU EVA NAVRHLA PŮJDU S TEBOU

13 Příloha č.6 - Souhrnné testy- základní znalosti Jazykové rodiny 1) indoevropské jazyky vypiš 2) jazyky slovanské vypiš a ke každé skupině napiš všechny jazyky, které tam patří 3) Víš, kdo byl Bedřich Hrozný? Lingvistika 1) napiš, co znamená lingvistika 2) z jakých disciplin se skládá? Čím se dané discipliny zabývají? 3) Jaký je rozdíl mezi morfologickou a slovotvornou analýzou slova? Dolož na slově dopisovatel Vývoj pravopisu 1) jak se vyvíjel pravopis u nás? 2) Napiš transkripci ukázek a, b. Kde najdeš ukázku a? O jaký pravopis (a,b) se jedná? Do kterého období spadá ukázka c? Charakterizuj češtinu této doby, vycházej z ukázky a vlastních vědomostí. Který jazyk byl inspiračním zdrojem, které dílo sloužilo jako vzor daného jazyka? Slovní zásoba dle dobového zabarvení 4) co je historismus? 5) Co je archaismus? 6) Co je neologismus? 7) Přiřaď: léno, palcát, jícha (omáčka), šlojíř (závoj) orudí (nádobí), mikroprocesor, rogalo

14 Test druhy VV Budeme ti pomáhat,budeš-li chtít. VV podmětná VV příslovečná podmínková VV příslovečná účelová Bylla to taková rána,jako by blesk uhodil do stromu. VV přívlastková VV příslovečná způsobová VV příslovečná měrová Zahlédla,kdo se tajně vkradl do domu. VV příslovečná časová VV podmětná VV předmětná Je vždycky tam,kde se něco děje. VV příslovečná místní VV podmětná VV příslovečná účelová Poněvadž měl strach,nepustil se mé ruky. VV příslovečná podmínková VV příslovečná příčinná

15 VV příslovečná přípustková Řval,jako by ho na nože brali. VV příslovečná měrová VV předmětná VV přívlastková Děti skákaly,protože měly radost. VV příslovečná účelová VV příslovečná příčinná VV přívlastková Jakmile bude jasná noc,budeme pozorovat hvězdy. VV příslovečná podmínková VV příslovečná měrová VV příslovečná časová Byl to boj,na který se jen tak nezapomene. VV podmětná VV předmětná VV přívlastková Zdálo se,že usnul. VV příslovečná účelová VV podmětná VV předmětná

16 test větné členy 1. Urči vždy v závorce uvedený větný člen dané věty : Na hřišti si hrají malé děti. (malé) přívlastek shodný příslovečné určení přívlastek neshodný 2. Babička četla dětem pohádku. (pohádku) příslovečné určení předmět přívlastek neshodný 3. Velká hejna vran se snesla na zorané pole. (vran) podmět přívlastek neshodný předmět 4. Děvčata krásně zpívala národní písničky. (krásně) přívlastek neshodný předmět příslovečné určení 5. V lese večer bylo chladno. ( v lese) předmět příslovečné určení

17 přívlastek neshodný 6. Můj dědeček byl kovářem. ( byl kovářem) přívlastek neshodný přísudek doplněk 7. Petr odjel se svými kamarády do Prahy. ( se svými) předmět přívlastek neshodný přívlastek shodný 8. Děti šly do lesa na borůvky. ( na borůvky) předmět příslovečné určení přívlastek neshodný 9. Tiché ách se neslo krajinou. ( ách) přívlastek neshodný podmět předmět 10. Koupili mamince velmi hezký dárek. ( mamince) předmět podmět příslovečné určení

18 Test - morfologie 1. Ve které větě se objevuje chybný tvar? Přijel na návštěvu s oběma dcerami. Kamarádil se jen s holkama. Nakoukej na mě těma svýma očima. Hrál si s těmi koťaty každý den. 2. Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod činný: potkali bysme se, byli bysme se potkali, byli bychom se potkali, potkali bychom se. 3. Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka? Když šel kolem, stavil se za mnou. Přišel příliš pozdě. Naučil se celý text zpaměti. Večer se na obloze objevovaly hvězdy. 4. Určete, které slovo nevzniklo odvozováním: dobro, podpatek, kamenný, most.

19 5. Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě? Velký vliv na děti mají počítače, do kterého si instalují hry. Usmíval se a mával na každého, kdo prošel kolem. Naši planetu čekají zlé časy a hrozí jí katastrofy. Byl to muž, jemuž nikdo nevěřil. 6. Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr? Celý večer jsem čekala na jeho návrat, a on nepřišel. Měl spoustu plánů, jenže příliš sil vyplýtval na nepodstatné věci. Utratil všechno, dokonce sáhl i na úspory své ženy. Celý život se snažil, úspěch se však nedostavil. 7. Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová? Pospíchej, protože vlak už vjíždí do stanice. Pospíchej, abys stihl vlak. Řekni mu, aby kvůli odjezdu vlaku pospíchal. Pospíchej, nebo nestihneš vlak. 8. Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný? Petrův otec chytil včera neuvěřitelně velkou rybu. Zásadní význam měla ve středověku víra v život po smrti. Naše maminka uvařila večer báječnou polévku z hub. Významní vědci toužili v životě především po světovém věhlasu. 9. Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně?

20 Stoh -hořel, ačkoliv to hasičské -bory z celého okolí -koušely hasit celou noc. -tloukl desky k sobě. Mezery -tmelil. Dýhu -lepil k sobě. Voda -plavila hlínu do potoka. Řeka se -kalila. Lidé - hrůzou přihlíželi -káze. Sál zůstal -cela ohromen výkonem tanečnic. Lidé se -nažili dostat na -koušku. 10. Která věta je bez pravopisné chyby? Policie se speciálně připravuje na návrat nejznámnějšího českého zločince. Poslanci chcou navrhnout zrušení státní zákazky kopřivnické automobilce. Jen do dvaadvaceti hodin mohou být otevřeny zahrádky zlínských restaurací. Harry chce do Iráku odjet za každou cenu se svýmy kamarády z jednotky. č. otázka správná odpověď 1 Ve které větě se objevuje chybný tvar? Kamarádil se jen s holkama. s holkami 2 Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod byli bychom se potkali, činný: 3 Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka? Naučil se celý text zpaměti. spojení předložky a podstatného jména - z paměti. 4 Určete, které slovo nevzniklo most. odvozováním: dobr-o, pod-pat-ek, kamen-ný Velký vliv na děti mají počítače, 5 Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě? do kterého si instalují hry. počítače, do kterých (nebo do nichž) si 6 Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr? dokonce - vztah stupňovací. Utratil všechno, dokonce sáhl i na úspory své ženy. 7 Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová? Pospíchej, abys stihl vlak. Pospíchej - za jakým účelem? - abys stihl vlak. 8 Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný? 9 Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně? Naše maminka uvařila večer báječnou polévku z hub. -tloukl desky k sobě. Mezery - tmelil. Dýhu -lepil k sobě. a) shořel, sbory, zkoušely b) stloukl, stmelil, slepil c) splavila, zkalila, s hrůzou d) zcela,

21 snažili, zkoušku. 10 Jen do dvaadvaceti hodin Která věta je bez pravopisné chyby? mohou být otevřeny zahrádky zlínských restaurací.

22 test Velká a malá písmena ulice ZA ZAHRADOU za Zahradou Za zahradou za zahradou Za Zahradou 1. STARÉ MĚSTO v Praze Staré město Staré Město staré město staré Město 2. LUŽICKÝ SRB Lužický srb lužický Srb Lužický Srb lužický srb 3. Znáte PLZEŇSKÉ TYLOVO divadlo? Plzeňské tylovo plzeňské tylovo Plzeňské Tylovo plzeňské Tylovo

23 4. Najděte na mapě SEVERNÍ ČECHY Severní Čechy severní Čechy Severní čechy severní čechy 5. Méně známý je OKRESNÍ SOUD v Bruntále okresní soud Okesní Soud okresní Soud Okresní soud 6. NÁRODNÍ MUZEUM v Praze je na Václavském náměstí Národní muzeum Národní Muzeum národní muzeum národní Muzeum 7. Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE O Červené Karkulce O Červené karkulce o červené Karkulce o červené karkulce 8. Pohádka TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

24 Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tři zlaté vlasy děda vševěda Tři zlaté vlasy Děda vševěda tři Zlaté vlasy Děda Vševěda 9. Země ČERNÁ HORA Černá hora Černá Hora černá Hora černá hora

25 test Velká a malá písmena (řešení) č. otázka správná odpověď Vaše odpověď 1 ulice ZA ZAHRADOU Za Zahradou předložka se píše s velkým písmenem a 1. slovo za ní také. 2 STARÉ MĚSTO v Praze Staré Město 3 LUŽICKÝ SRB 4 Znáte PLZEŇSKÉ TYLOVO divadlo? 5 Najděte na mapě SEVERNÍ ČECHY 6 Méně známý je OKRESNÍ SOUD v Bruntále 7 NÁRODNÍ MUZEUM v Praze je na Václavském náměstí 8 Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE Lužický Srb plzeňské Tylovo severní Čechy Okresní soud Národní muzeum O Červené karkulce ona se nejmenuje Karkulka! Její jméno je Červená a karkulka se jí říká proto, že nosí čepec(karkulín) 9 Pohádka TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA Tři zlaté vlasy děda VŠEVĚDA Vševěda 10 Země ČERNÁ HORA Černá Hora

26 test Velka písmena(3.) () 1. ČERNÉ MOŘE? Černé moře černé moře Černé Moře 2. ŽELEZNÉ HORY? Železné hory železné hory Železné Hory 3. DEN DĚTÍ? Den dětí den dětí Den Dětí 4. PRAŽSKÝ HRAD? Pražský hrad pražský hrad Pražský Hrad 5. MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA? Mezinárodní den Studenstva mezinárodní den studenstva

27 Mezinárodní den studenstva 6. ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA? Českomoravská vysočina českomoravská vysočina Českomoravská Vysočina 7. ÚSTÍ NAD LABEM? Ústí nad labem Ústí nad Labem Ústí Nad Labem 8. NÁMĚSTÍ HRDINŮ? Náměstí hrdinů Náměstí Hrdinů náměstí Hrdinů 9. ZACHARIÁŠ Z HRADCE? Zachariáš z hradce Zachariáš z Hradce Zachariáš Z Hradce 10. KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY? Kostelec nad černými lesy Kostelec nad Černymi lesy Kostelec Nad Černými Lesy

28 test Velka písmena(3.) (řešení) č. otázka správná odpověď 1 ČERNÉ MOŘE? Černé moře 2 ŽELEZNÉ HORY? Železné hory 3 DEN DĚTÍ? Den dětí 4 PRAŽSKÝ HRAD? Pražský hrad 5 MEZINÁRODNÍ DEN Mezinárodní den STUDENSTVA? studenstva 6 ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA? Českomoravská vysočina 7 ÚSTÍ NAD LABEM? Ústí nad Labem 8 NÁMĚSTÍ HRDINŮ? náměstí Hrdinů 9 ZACHARIÁŠ Z HRADCE? Zachariáš z Hradce 10 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY? Kostelec nad Černymi lesy Vaše odpověď

29 test Český jazyk 1. Přídavné jméno absurdní přesně znamená kuriózní nesrozumitelný zcela nesmyslný 2. Slovo krasojezdkyně bylo utvořeno skládáním odvozováním přejetím z cizího jazyka 3. Urči, která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu. mocný - nemocný plavec - neplavec místní - nemístný 4. K podstatnému jménu úřad připoj takové přídavné jméno, aby byl význam správný. školský školní školený 5. Urči, která z následujích vět je dvojčlenná. Bylo mi zima. Nastala zima.

30 Pomalu celý den sněží. 6. Urči správné uspořádání slov, aby se jejich význam postupně zeslaboval. tajfun, vichřice, vítr, vánek, větřík vichřice, tajfun, vítr, vánek, větřik tajfun, vichřice, vítr, větřík, vánek 7. Příslovce utvořené od přídavného jména lehounký zní: lehoučký lehounce lehoučko 8. Slovo pět může být řazeno ke dvěma slovním druhům. Jsou to číslovka, sloveso číslovka, příslovce podstatné jméno, částice 9. Urči slovní druh slova nikdo. zájmeno příslovce částice 10. Urči vidovou dvojici. viděli - neviděli slyšel - uslyšel cítí - cítil

31 test Český jazyk (řešení) č. otázka 1 Přídavné jméno absurdní přesně znamená 2 Slovo krasojezdkyně bylo utvořeno 3 Urči, která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu. 4 K podstatnému jménu úřad připoj takové přídavné jméno, aby byl význam správný. 5 Urči, která z následujích vět je dvojčlenná. 6 Urči správné uspořádání slov, aby se jejich význam postupně zeslaboval. 7 Příslovce utvořené od přídavného jména lehounký zní: 8 Slovo pět může být řazeno ke dvěma slovním druhům. Jsou to 9 Urči slovní druh slova nikdo. 10 Urči vidovou dvojici. správná odpověď zcela nesmyslný skládáním plavec - neplavec školský Nastala zima. tajfun, vichřice, vítr, větřík, vánek lehounce číslovka, sloveso zájmeno slyšel - uslyšel Vaše odpověď

32 Test hravá čeština 1.,,Proč máš tak dlouhá ucha?", řekla babička vlkovi nákupní tašce neposlušnému zajíci 2. Čímpak se na tebe Anička podívala? Podívala se na mě těma jejíma modrýma očima těmi jejími modrými oky těma svýma modrýma očima 3. Copak to máš, houbaři, v košíku? Mám tam holubynky, pýchavky a hřibi holubinky, píchavky a hřiby holubinky, pýchavky a hřiby 4. Kampak se chodí pást srny? do myslivcovy zahrady do mislivcovy zahrady do myslivcovi zahrady 5. Dej na stůl plytké talíře, Andulko! Andulka připravila na stůl hluboké talíře na polévku mělké talíře na salát a řízek misky na kompot

33 6. Slovo škola má původ v starořeckém scholé, které znamenalo: moudrost důležitost poklid, nicnedělání 7. Od kamaráda Pavla jsem během písemky z matematiky dostal psaníčko.bylo v něm napsáno"pět! jednoznačně mě upozorňuje, že dostane pětku buď prosí, abych začal zpívat, nebo sděluje jakou známku dostane jen se nudí a neví, co píše 8. Záludný je pravopis český. Jak mám správně napsat : Zbiněk přesýval sypký písek přez síto. Zbyněk přesíval sypký písek přes síto. Zbyněk přesýval sypký písek přez síto. 9. Podle čeho dostala babyka jméno podle anglického baby (nemluvně), protože se z jejich větví pletly koše na baby podle Babylónu /babylón - zmatek/ a babyka má husté větve podle staročeského slova baba pro její pokroucený a svraštělý kmen 10. Vraťme se k jídlu a ty sem přines z kuchyně tácy s nakrájeným sýrem táci s nakrájeným sírem táci s nakrájeným sýrem

34 test Čeština hravá (řešení) č. otázka správná odpověď ,,Proč máš tak dlouhá ucha?", řekla babička Čímpak se na tebe Anička podívala? Podívala se na mě Copak to máš, houbaři, v košíku? Mám tam Kampak se chodí pást srny? Dej na stůl plytké talíře, Andulko! Andulka připravila na stůl Slovo škola má původ v starořeckém scholé, které znamenalo: Od kamaráda Pavla jsem během písemky z matematiky dostal psaníčko.bylo v něm napsáno"pět! nákupní tašce těma svýma modrýma očima holubinky, pýchavky a hřiby do myslivcovy zahrady mělké talíře na salát a řízek poklid, nicnedělání buď prosí, abych začal zpívat, nebo sděluje jakou známku dostane Vaše odpověď Příkaz, žádost, rozkaz se může vyjadřovat i infinitivem sloves. Nekouřit! Nenapovídat! Pět /zapět/! 8 Záludný je pravopis český.jak mám správně napsat : 9 Podle čeho dostala babyka jméno 10 Vraťme se k jídlu a ty sem přines z kuchyně Zbyněk přesíval sypký písek přes síto. podle staročeského slova baba pro její pokroucený a svraštělý kmen tácy s nakrájeným sýrem

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK STYLISTIKA I. ROČNÍK Pracovní listy Úvod do stylistiky Stylistika...... Jazykový styl........ Slohotvorní činitelé: a) subjektivní činitelé.................. Individuální styl = styl jednotlivce......

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce

Slang v mluvě žáků základní školy Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury III. Vojtěch Balusek ročník prezenční studium Obor: český jazyk environmentální výchova Slang v mluvě žáků základní

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba, Wichterlovo gymnázium, Ostrava Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KOMENTOVANÁ ANTOLOGIE VYBRANÝCH SLOHOVÝCH ÚTVARŮ LUKÁŠ PRŮŠA Ostrava 2006 1 Recenzenti: Mgr. Libor Koníček,

Více

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera OBSAH MLUVNICE: STARÁ A NOVÁ LÁTKA Hlásky/ písmena Pravopis slov Lexikologie a slovotvorba Morfologie Podstatná jména Slovesa Syntax Interpunkce POZNÁMKA KE ČTENÍ VÝVOJ

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více