Doučování podle tématického plánu pro 4. roč.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doučování podle tématického plánu pro 4. roč."

Transkript

1 Doučování podle tématického plánu pro 4. roč. Předmět český jazyk a literatura pro 4. ročník Čas.dotace 4h/týd 3h literatura + 1h sloh a mluvnice Učebnice : mluvnice a sloh: 1 Mluvnice učebnice českého jazyka pro SŠ (Fraus) 2 Český jazyk a komunikace pro SŠ 3.a 4.díl (Didaktis) 3 Český jazyk a komunikace pro SŠ komplexní opakování a příprava k maturitě (Didaktis) 4 ČJ v kostce 5 Stručná mluvnice česká 6 Pravidla českého pravopisu 7 Nauka o ČJ (Šmilauer) 8 Různé slovníky a doplňkový materiál ( noviny, časopisy, internet apod.) Literatura: 9 Literatura přehled SŠ učiva (Maturita) 10 Literatura pro 3.roč.SŠ, a pro 4.roč. SŠ (Didaktis) učebnice + pracovní sešity 11 Literatura v kostce 12 Čítanka 3 k literatuře přehledu SŠ učiva (Maturita) 13 Obsahy a rozbory děl (Maturita) 14 Čítanka 3,4 (Martinková) 15 Čítanka 3 učebnice a pracovní sešit (Didaktis) 16 Odmaturuj z literatury 17 Další doplňkový materiál ukázky z beletrie,internet, referáty studentů aj.

2 Literatura Září 12h Opakování učiva z předešlého ročníku literární teorie, literatura světová i česká v období sv.válka, přehledně test Meziválečná literatura Anglie (Eliot, Joyce, Shaw, Woolfová, Galthworthy) Říjen 9h Meziválečná světová literatura USA, Rusko, Rakousko, modernisté 2.světová válka v literatuře Opakování test Listopad - 15h Historický vývoj a vývoj kultury po r.1945 ve světě i u nás úvod do literární vědy česká literatura po válce -charakter literatury, dominantní témata, liter.skupiny, přehled autorů Drda, Fučík 50.léta 3 oblasti literatury + jejich představitelé Holan, Řezáč, V.Neff, Otčenášek, Frýd Prosinec- leden 25h Světová literatura nová pojetí ztvárňované skutečnosti, různé směry próza válečná, existencialismus, neorealismus, beatníci, mladí rozhněvaní muži, antiromán, magický realismus, sci-fi, fantasy, postmodernismus, světové besrsellery Únor - březen 20h Česká literatura léta charakter literatury, liter.časopisy, 4.sjezd SČS slov, druhy poezie, písničkáři

3 2.válečná vlna v próze, psychologická próza, nový román, hietorický román, liter.faktu divadlo malé formy, absurdní drama Hrubín, Skásel, Kainar, Mikulášek, Grogerová, Hrabě, Fuks, Lustig, Topol, Semafor aj léta normalizace a její projevy v literatuře, 3 proudy literatury, Charta 77, přehled autorů poezie starší + nová básnická generace autoři, Seifert, Kryl, Žáček, Jirous aj. próza Páral, Hrabal, Pavel, Škvorecký, M.Kundera, Vaculík, Kohout, Klíma, Kantůrková aj. Drama Havel, Kohout, Uhde Duben 20h náhled do současné literatury u nás i ve světě světová literatura zajímavé a populární žánry a osobnosti Mc Carthy, Eco, Pamuk, Murakami, Coelho, Mc Bain, severské detektivky, D.Brown, King, Rowlingová aj. česká literatura - zajímavé a populární žánry a osobnosti Kratochvil, Ajvaz, Balabán, Viewegh, Topol, Urban, Procházková, filmoví scénáristé Kolečko, Z.Svěrák, Jarchovský aj. Opakování k maturitě Jazyk a jazyková komunikace Září 1h Opakování učiva z 3.ročníku - pravopis, syntax, tvarosloví umělecký styl všestranný jazykový rozbor 1.diktát opakovací test Říjen 3h

4 stylistika VV, VH, S, druhy větných celků, interpunkce, nahrazování V pomocí VČ a naopak testová cvičení ze stylistiky 2.diktát Listopad 4h Stylistika složitá S, konektory, interpunkce, pravopisné zvláštnosti ve shodě S a P, testová cvičení žurnalistický styl opakování slohových postupů a útvarů, krátká slohová cvičení 3.diktát Prosinec 3h Textové obměny ve větné stavbě elipsa, oslovení, vsuvka, samost.vč, apoziopeze, rozčleňování testová cvičení ze skladby fejeton + slohová práce Leden 4h Nedostatky ve stavbě výpovědí anakolut, zeugma, kontaminace, atrakce stal řečnický a jeho útvary, zásady a nácvik jejich ústní prezentace komunikace na trhu práce 4.diktát Únor 3h Tvarosloví opakování SD a jejich kategorií, testová cvičení odborný styl- krátká slohová cvičení 5.diktát Březen 3h Textová lingvistika členění a soudržnost textů administrativní styl vybrané slohové útvary, krátká slohová cvičení

5 6.diktát Duben 3h shrnutí a opakování k maturitě: 1) jazyk všestranné jazykové rozbory a testy tvarosloví.skladba, pravopis, slovotvorba, jazykověda, obecně o jazyce, slovanské jazyky, vývoj jazyka 2) sloh styly a slohové postupy, útvary, jazykové prostředky a zvláštnosti v textech 3) cvičné didaktické testy Student má možnost učit se a procvičovat látku podle níže uvedených příloh.

6 Příloha č.1 A,B A) Interpretace textu, aplikace vědomostí literární teorie a historie Pracovní list 1) Urči literární druh, charakterizuj žánr. 2) Nalezni hlavní téma ukázky. 3) Popiš strofické členění, charakterizuj verš, rým, metrum. 4) Stručně shrň děj a definuj konflikt. 5) Charakterizuj postavy, odkazuj se na text. 6) Charakterizuj jazyk, básnické prostředky. 7) Jakými jazykovými prostředky autor dosáhnul atmosféru napětí? 8) Přepiš text do: a) dramatu, b) do prózy, c) do novinové zprávy. Polednice (Kytice) U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty! Mlč! Hle husar a kočárek - hrej si! - tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. A zas do hrozného křiku - "I bodejž tě sršeň sám -! Že na tebe, nezvedníku, Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" - A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. A vinouc je, zpět pohlíží - běda, běda dítěti! Polednice blíž se plíží, blíž - a již je vzápětí. Již vztahuje po něm ruku - matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavena. Tu slyš: jedna - druhá - třetí - poledne zvon udeří; klika cvakla, dvéře letí - táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě - zalknuté. Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas - vichřice podoba! "Dej sem dítě!" - "Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!" Divže smrt ji neovane, ejhle tuť - Polednici! Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín: matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín.

7 B) Urči básnické prostředky:

8 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 1) ACHILLES JAKO LEV VRHL SE NA HEKTORA 2) VYPIL PĚNIVÝ POHÁR 3) VÍTR V KOMÍNĚ SKUČÍ, HUČÍ, HVÍZDÁ 4) NA TOPOLE PODLE SKAL, ZELENÝ MUŽÍK ZATLESKAL 5) KAŽDÝ, KOHO POUTA TÍŽÍ / KAŽDÝ, NA NĚJŽ PÝCHA SHLÍŽÍCO TO MÁŠ NA TÉ TKANIČCE / NA KRKU NA TÉ TKANIČCE? 7) STŘELA TA ZARYLA SE V BÍLÁ ŇADRA / V BÍLÁ ŇADRA PRVNÍHO TATAŘÍNA (ČELAKOVSKÝ BOHATÝR MUROMEC) ŽIVOTA BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD F. ŠRÁMEK MYSLÍŠ, KDO DOLY MÁ, MÁ SRDCE TAKÉ / TAK JAKO TY, MARYČKO MAGDÓNOVA? 10) A PESTRÉ KVÍTÍ NA LUKÁCH / PŘESLADKOU VŮNÍ DÝŠE; ZA TEMNÝM OKNEM V KVĚTNÍKU SIVÉM / HRUBÝ A ŠPIČATÝ MRAČIL SE KAKTUS. ZE STROMŮ PRŠELO LISTÍ 12) SNĚDL CELÝ TALÍŘSTO ROKŮ V ŠACHTĚ ŽIL, MLČEL JSEM / STO ROKŮ KOPAL JSEM UHLÍBEZ MODLITBY, BEZ SLZY HO / JAK PŘI HŘÍŠ NÉ DUŠI JISTO, V ROH HŘBITOVA ZAKOPALI / A TAK DOSTAL HALFAR MÍSTOŽIVÁ MRTVOLA; STRHANÉ STRUNY ZVUK, ZBORTĚNÉ HARFY TÓNTEMNÝ LES, HLUBOKÝ LES, HUSTÝ LES, PROSLUNĚNÝ LES HLOUPÝ HONZA

9 Příloha č.2 Stylistické cvičení slohový styl Na základě rozboru následujících textů určete záměr autora, tj.funkční styl úryvků. Hodnoťte texty z hlediska kompozice, slovní zásoby a syntaxe: a) Zřícenina hradu Lipnice zaujímá dominantní polohu na skalnatém hřebenu (606 m n. m.) nad městečkem.lipnice nad Sázavou. Z vrcholně gotické architektury hradu je dochována u původního vstupu obrovská hranolová věž (těžce poškozená v a 1916 samovolnými destrukcemi zdiva) s připojenou vstupní věžovitou bránou, dále rozměrný Thurnovský palác s věži Samson, kaple sv. Vavřince (s kamenicko-sochařskou výzdobou a se zbytky fresek z období přibližně ) a pozůstatky obvodové hradební zdi, původně o 5 m vyšší než dnes. b) Gymnázium v Ledči nad Sázavou pořádá besedu s RNDr. Alicí Novotnou o ochraně přírody ve východních Čechách. Setkání, které se koná v úterý 23. března od hodin v aule gymnázia, bude spojeno s promítáním diapozitivů ze zajímavých přírodních lokalit regionu Vysočiny. c) Na základě Vaší nabídky v Lidových novinách ze dne 20. srpna objednávám u Vás Zásilkový katalog metrového textilu. Zásilku zaplatím dobírkou. S pozdravem... d) Neříkali nic. Otec byl právě v kuchyni. Matka s Kamilem tam seděli u stolu. Proč ještě nesvítíte? Nač jsem se to chtěl zeptat? Počkejte!" Kamil slyší, jak mu tluče srdce. Jen aby se neptal po Elišce! Jen aby... Matka zatím rozsvítila. Teprve nyní si všiml jejích kruhů pod očima. Otec již odcházel. Zavolal až z výčepu. Co píše Eliška?" (E. Hostovský) e) Narodilo se nejvíce dětí za 12 let Praha - V Česku se loni narodilo více než sto tisíc dětí. Tak dobrou zprávu už Český statistický úřad nepřinesl dvanáct let. Počet nově narozených dětí se od roku 1994 pohyboval pod stotisícovou hranici. Jenže ani novorozenců nestačí. O pět tisíc lidí více během roku 2005 zemřelo. Češi přesto vymírají.

10 Příloha č.3 ČEŠTINA JAKO NÁRODNÍ JAZYK Čeština jako národní jazyk patří mezi slovanské jazyky a tradičně je zařazována k jazykům západoslovanským. Se svými deklinacemi a konjugacemi, které jsou založeny na polysémantických afixech, náleží k flexivnímu jazykovému typu flexivní jazyk. Jako národní jazyk je bohatě diferencována a stratifikována. Český národní jazyk lze definovat jako soubor integrovaných výrazových prostředků vymezených územně, uvnitř diferencovaných funkčně a teritoriálně a stratifikován sociálně (po této stránce se podrobně českým národním jazykem zabývá sociolingvistika, dialektologie, nauka o spisovném jazyku a teorie komunikace, souhrnně: teorie národního jazyka). Útvary národního jazyka: 1. spisovný jazyk je dnes a vždy býval nejdůležitějším útvarem nár. jazyka. Jako jediný se řídí kodifikací, tzn. že jeho jazyková norma je stanovena jako společensky závazná. Děje se tak prostřednictvím soudobých slovníků, gramatik a jazykových příruček. Jako jediný útvar českého nár. jazyka má spisovný jazyk funkci národně a společensky reprezentativní. Jde tedy o prestižní útvar českého jazyka ( první standard ). Užívají ho všichni mluvčí především ve veřejné, méně již v soukromé psané i ústní komunikaci, a sice jakožto nejvyšší a nejdůležitější formu češtiny. Spisovný jazyk má jednotnou podobu na celém českém jazykovém území, tzn. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, rozumí mu všechny společenské vrstvy a také ho všechny společenské vrstvy ovládají. Spisovný jazyk nepodléhá, až na výjimky (tzv. oblastní variety = obměny, které jsou podmíněny územně), žádným teritoriálním nebo sociálním omezením. Bohatá škála gramatických i lexikálních prostředků spisovného jazyka dovoluje jeho bohatou funkční diferenciaci. Česká bohemistika pracuje s teorií funkčních stylů. Spisovný jazyk má jak formu psanou, tak i mluvenou. Mluvená podoba se označuje termínem hovorová čeština ( druhý standard ). Hovorovou češtinu tedy nepovažujeme za samostatný útvar n. jaz., jehož místo by snad bylo mezi spisovnou a obecnou češtinou, nýbrž za soubor prostředků náležejících k široce chápanému komplexu spisovné češtiny. Je zbavena knižních dublet, podob a konstrukcí neobsahuje např. krátký predikativní tvar adjektiva. Hovorová č.j. plní dvojí funkci: jednak je nástrojem dorozumívání těm komunikantům, kteří užívají výhradně spisovného jazyka, jednak funguje jako nástroj běžného dorozumívání vedle obecné č.j. a příp. i dialektů. Hovorová č.j. bývá vzhledem ke své tolerantnosti vedoucí k integrování prostředků spisovných s nespisovnými útvar poněkud nevýrazný, mnohdy vlastně smíšený. Je také skutečností, že dosud nevznikla žádná mluvnice hovorové češtiny a hovorová čeština nikde není ani kodifikována. 2. obecná čeština je nespisovný útvar českého národního jazyka ( třetí standard ). Užívá se ve všech českých krajích s přesahem na západní Moravu (jedině na Ostravsku se vyskytuje klasický protiklad spisovný jazyk tradiční teritoriální dialekt). Geneticky jde o středočeský interdialekt (=poslední vývojové stadium dialektů). Obecná čeština má svoji normu a jakožto strukturovaný útvar se výrazně odlišuje od všech existenčních forem češtiny. Obecná č. j. totiž vykazuje na rovině fonologické, morfologické, syntaktické i lexikálně-sémantické nápadné a relativně stabilní rozdíly jak ve vztahu k jaz. spisovnému, tak i k dialektům. Obecná čeština reprezentuje živou mluvenou řeč každodenního života, téměř jako výhradní komunikační prostředek se užívá v komunikaci neveřejné. Dnes však již neexistuje pouze v podobě mluvené, její psanou podobu najdeme v beletrii a částečně i v publicistice. Nejnápadnější, především pro cizince, jsou obecně české hláskoslovné znaky, tedy jevy na rovině fonologické: - -í- vs. spisovné -é- (mlíko x mléko) - -ej- vs. spisovné ý- (bejt x být) - protetické v-, tzn. v- před o- na začátku slova (voko, vokno) - redukce souhláskových skupin (jabko, kerý, dycky) Existuje rovněž mnoho obecně českých slov, lexikálních jednotek. Mnohé z nich jsou germanismy.

11 3. dialekty představují nespisovný útvar nár. jaz. vymezený teritoriálně, přísně normovaný, užívaný živelně a nepřetržitě v běžné mluvené komunikaci. Dialekty mají svá specifika zejména v rovině fonologické a částečně též morfologické. Tradiční teritor. dial. se vyvíjely zhruba od 12. století a konstituovaly se ve století 17. Dnes však již dochází v Čechách k jejich stírání a odumírání, na území Moravy však stále ještě existují. 4 základní nářeční skupiny: česká, hanácká, lašská a moravskoslovenská. 4. sociolekty jsou v odborné literatuře označovány jakožto poloútvary nár. jaz., příp. jeho vrstvy. Jsou nespisovné. Sociolekty nepředstavují svébytný útvar (nemají normu), nýbrž jsou tvořeny pouze lexik., popř. i frazeolog. jednotkami, usouvztažněnými gramatickými zákonitostmi spis. jaz., obecné češtiny nebo i dialektu. - profesní mluva je zvláštní soubor vyjadřovacích prostředků určité skupiny zaměstnanců, kt. při práci užívají termínů nebo terminologických spojení bez ohledu na jejich spisovnost (kvůli jednoznačnosti a výrazové úspornosti). Profesionalismy se pojmenovací motivací liší od slangu, některé pronikají do spis. jaz. a zásobují terminologii oborů nebo se stávají součástí obecné č.j.. Hlavními znaky je stereotypnost, netvůrčí ráz vyjadřování, automatizovanost, aplikace vyjadřovacích modelů, exkluzivnost vyjadřování. - slang je vrstva nespisovných výrazů užívaná pro běžnou jazykovou komunikaci v zájmovém nebo profesním prostředí. Slangové vyjadřování se tvoří a přijímá jako projev společenské solidarity. Podstatou je jazyková hra.. Další znaky: značná variabilita pojmenování, bohatá synonymita, nápadná expresivita. - argot je u nás tradičně definován jako tajná mluva společensky izolovaných skupin občanů původně ze sociálních podsvětí. Předpokladem vzniku je solidarita skupiny, stejné zájmy a cíle. Ty jsou však zašifrovány a mají zůstat veřejnosti utajeny. U nás je známý argot zlodějů (argot pražské galérky a brněnské plotny)., žebráckých cechů, prostitutek a pasáků, dnes také argot vězeňský a argot narkomanů. (Čokl, fízl, chlupatej, lóve, stříkačka...) Cvičení: 1) Jaké znáš útvary národního jazyka? 2) Které vrstvy řadíme ke spisovné češtině? 3) Daná slova přiřaď k jednotlivým útvarům národního jazyka: Móka, vokno, mlíko, vozik, fanka, bejt, slechy, káča, prkenice, špicl, s dětma, ouřad, můžu, mohu

12 Příloha č. 5 - Interpunkce: Jaká znáš interpunkční znaménka? Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Těšili jsme se na babičku která měla dnes přijet a připravovali jsme pro ni slavnostní oběd Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Říkám vám že by dlouho trvalo, než bych vám vypověděl co všechno jsme museli překonat než jsme se dostali až sem Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Když štěkot neustával šli jsme směrem odkud se ozýval abychom zjistili co ten pes zase objevil Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Ačkoli je náš dům daleko od středu města nechtěli bychom se stěhovat protože má krásné okolí a jsme tu už zvyklí. Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Když dopsal dopis a skončil všechny práce zbývalo mu dost času a proto se rozhodl že zajde do města a cestou se zastaví u známých. Půjdu s tebou, navrhla Eva. S tebou nepůjdu! zvolala Eva Půjdeš se mnou? zeptala se Eva. Půjdu, navrhla Eva, ráda s tebou. Eva navrhla: Půjdu s tebou. Přepiš tyto věty se správnými interpunkčními znaménky PŮJDU S TEBOU NAVRHLA EVA S TEBOU NEPŮJDU ZVOLALA EVA PŮJDEŠ SE MNOU ZEPTALA SE EVA PŮJDU NAVRHLA EVA RÁDA S TEBOU EVA NAVRHLA PŮJDU S TEBOU

13 Příloha č.6 - Souhrnné testy- základní znalosti Jazykové rodiny 1) indoevropské jazyky vypiš 2) jazyky slovanské vypiš a ke každé skupině napiš všechny jazyky, které tam patří 3) Víš, kdo byl Bedřich Hrozný? Lingvistika 1) napiš, co znamená lingvistika 2) z jakých disciplin se skládá? Čím se dané discipliny zabývají? 3) Jaký je rozdíl mezi morfologickou a slovotvornou analýzou slova? Dolož na slově dopisovatel Vývoj pravopisu 1) jak se vyvíjel pravopis u nás? 2) Napiš transkripci ukázek a, b. Kde najdeš ukázku a? O jaký pravopis (a,b) se jedná? Do kterého období spadá ukázka c? Charakterizuj češtinu této doby, vycházej z ukázky a vlastních vědomostí. Který jazyk byl inspiračním zdrojem, které dílo sloužilo jako vzor daného jazyka? Slovní zásoba dle dobového zabarvení 4) co je historismus? 5) Co je archaismus? 6) Co je neologismus? 7) Přiřaď: léno, palcát, jícha (omáčka), šlojíř (závoj) orudí (nádobí), mikroprocesor, rogalo

14 Test druhy VV Budeme ti pomáhat,budeš-li chtít. VV podmětná VV příslovečná podmínková VV příslovečná účelová Bylla to taková rána,jako by blesk uhodil do stromu. VV přívlastková VV příslovečná způsobová VV příslovečná měrová Zahlédla,kdo se tajně vkradl do domu. VV příslovečná časová VV podmětná VV předmětná Je vždycky tam,kde se něco děje. VV příslovečná místní VV podmětná VV příslovečná účelová Poněvadž měl strach,nepustil se mé ruky. VV příslovečná podmínková VV příslovečná příčinná

15 VV příslovečná přípustková Řval,jako by ho na nože brali. VV příslovečná měrová VV předmětná VV přívlastková Děti skákaly,protože měly radost. VV příslovečná účelová VV příslovečná příčinná VV přívlastková Jakmile bude jasná noc,budeme pozorovat hvězdy. VV příslovečná podmínková VV příslovečná měrová VV příslovečná časová Byl to boj,na který se jen tak nezapomene. VV podmětná VV předmětná VV přívlastková Zdálo se,že usnul. VV příslovečná účelová VV podmětná VV předmětná

16 test větné členy 1. Urči vždy v závorce uvedený větný člen dané věty : Na hřišti si hrají malé děti. (malé) přívlastek shodný příslovečné určení přívlastek neshodný 2. Babička četla dětem pohádku. (pohádku) příslovečné určení předmět přívlastek neshodný 3. Velká hejna vran se snesla na zorané pole. (vran) podmět přívlastek neshodný předmět 4. Děvčata krásně zpívala národní písničky. (krásně) přívlastek neshodný předmět příslovečné určení 5. V lese večer bylo chladno. ( v lese) předmět příslovečné určení

17 přívlastek neshodný 6. Můj dědeček byl kovářem. ( byl kovářem) přívlastek neshodný přísudek doplněk 7. Petr odjel se svými kamarády do Prahy. ( se svými) předmět přívlastek neshodný přívlastek shodný 8. Děti šly do lesa na borůvky. ( na borůvky) předmět příslovečné určení přívlastek neshodný 9. Tiché ách se neslo krajinou. ( ách) přívlastek neshodný podmět předmět 10. Koupili mamince velmi hezký dárek. ( mamince) předmět podmět příslovečné určení

18 Test - morfologie 1. Ve které větě se objevuje chybný tvar? Přijel na návštěvu s oběma dcerami. Kamarádil se jen s holkama. Nakoukej na mě těma svýma očima. Hrál si s těmi koťaty každý den. 2. Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod činný: potkali bysme se, byli bysme se potkali, byli bychom se potkali, potkali bychom se. 3. Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka? Když šel kolem, stavil se za mnou. Přišel příliš pozdě. Naučil se celý text zpaměti. Večer se na obloze objevovaly hvězdy. 4. Určete, které slovo nevzniklo odvozováním: dobro, podpatek, kamenný, most.

19 5. Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě? Velký vliv na děti mají počítače, do kterého si instalují hry. Usmíval se a mával na každého, kdo prošel kolem. Naši planetu čekají zlé časy a hrozí jí katastrofy. Byl to muž, jemuž nikdo nevěřil. 6. Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr? Celý večer jsem čekala na jeho návrat, a on nepřišel. Měl spoustu plánů, jenže příliš sil vyplýtval na nepodstatné věci. Utratil všechno, dokonce sáhl i na úspory své ženy. Celý život se snažil, úspěch se však nedostavil. 7. Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová? Pospíchej, protože vlak už vjíždí do stanice. Pospíchej, abys stihl vlak. Řekni mu, aby kvůli odjezdu vlaku pospíchal. Pospíchej, nebo nestihneš vlak. 8. Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný? Petrův otec chytil včera neuvěřitelně velkou rybu. Zásadní význam měla ve středověku víra v život po smrti. Naše maminka uvařila večer báječnou polévku z hub. Významní vědci toužili v životě především po světovém věhlasu. 9. Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně?

20 Stoh -hořel, ačkoliv to hasičské -bory z celého okolí -koušely hasit celou noc. -tloukl desky k sobě. Mezery -tmelil. Dýhu -lepil k sobě. Voda -plavila hlínu do potoka. Řeka se -kalila. Lidé - hrůzou přihlíželi -káze. Sál zůstal -cela ohromen výkonem tanečnic. Lidé se -nažili dostat na -koušku. 10. Která věta je bez pravopisné chyby? Policie se speciálně připravuje na návrat nejznámnějšího českého zločince. Poslanci chcou navrhnout zrušení státní zákazky kopřivnické automobilce. Jen do dvaadvaceti hodin mohou být otevřeny zahrádky zlínských restaurací. Harry chce do Iráku odjet za každou cenu se svýmy kamarády z jednotky. č. otázka správná odpověď 1 Ve které větě se objevuje chybný tvar? Kamarádil se jen s holkama. s holkami 2 Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod byli bychom se potkali, činný: 3 Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka? Naučil se celý text zpaměti. spojení předložky a podstatného jména - z paměti. 4 Určete, které slovo nevzniklo most. odvozováním: dobr-o, pod-pat-ek, kamen-ný Velký vliv na děti mají počítače, 5 Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě? do kterého si instalují hry. počítače, do kterých (nebo do nichž) si 6 Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr? dokonce - vztah stupňovací. Utratil všechno, dokonce sáhl i na úspory své ženy. 7 Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová? Pospíchej, abys stihl vlak. Pospíchej - za jakým účelem? - abys stihl vlak. 8 Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný? 9 Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně? Naše maminka uvařila večer báječnou polévku z hub. -tloukl desky k sobě. Mezery - tmelil. Dýhu -lepil k sobě. a) shořel, sbory, zkoušely b) stloukl, stmelil, slepil c) splavila, zkalila, s hrůzou d) zcela,

21 snažili, zkoušku. 10 Jen do dvaadvaceti hodin Která věta je bez pravopisné chyby? mohou být otevřeny zahrádky zlínských restaurací.

22 test Velká a malá písmena ulice ZA ZAHRADOU za Zahradou Za zahradou za zahradou Za Zahradou 1. STARÉ MĚSTO v Praze Staré město Staré Město staré město staré Město 2. LUŽICKÝ SRB Lužický srb lužický Srb Lužický Srb lužický srb 3. Znáte PLZEŇSKÉ TYLOVO divadlo? Plzeňské tylovo plzeňské tylovo Plzeňské Tylovo plzeňské Tylovo

23 4. Najděte na mapě SEVERNÍ ČECHY Severní Čechy severní Čechy Severní čechy severní čechy 5. Méně známý je OKRESNÍ SOUD v Bruntále okresní soud Okesní Soud okresní Soud Okresní soud 6. NÁRODNÍ MUZEUM v Praze je na Václavském náměstí Národní muzeum Národní Muzeum národní muzeum národní Muzeum 7. Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE O Červené Karkulce O Červené karkulce o červené Karkulce o červené karkulce 8. Pohádka TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

24 Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tři zlaté vlasy děda vševěda Tři zlaté vlasy Děda vševěda tři Zlaté vlasy Děda Vševěda 9. Země ČERNÁ HORA Černá hora Černá Hora černá Hora černá hora

25 test Velká a malá písmena (řešení) č. otázka správná odpověď Vaše odpověď 1 ulice ZA ZAHRADOU Za Zahradou předložka se píše s velkým písmenem a 1. slovo za ní také. 2 STARÉ MĚSTO v Praze Staré Město 3 LUŽICKÝ SRB 4 Znáte PLZEŇSKÉ TYLOVO divadlo? 5 Najděte na mapě SEVERNÍ ČECHY 6 Méně známý je OKRESNÍ SOUD v Bruntále 7 NÁRODNÍ MUZEUM v Praze je na Václavském náměstí 8 Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE Lužický Srb plzeňské Tylovo severní Čechy Okresní soud Národní muzeum O Červené karkulce ona se nejmenuje Karkulka! Její jméno je Červená a karkulka se jí říká proto, že nosí čepec(karkulín) 9 Pohádka TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA Tři zlaté vlasy děda VŠEVĚDA Vševěda 10 Země ČERNÁ HORA Černá Hora

26 test Velka písmena(3.) () 1. ČERNÉ MOŘE? Černé moře černé moře Černé Moře 2. ŽELEZNÉ HORY? Železné hory železné hory Železné Hory 3. DEN DĚTÍ? Den dětí den dětí Den Dětí 4. PRAŽSKÝ HRAD? Pražský hrad pražský hrad Pražský Hrad 5. MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA? Mezinárodní den Studenstva mezinárodní den studenstva

27 Mezinárodní den studenstva 6. ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA? Českomoravská vysočina českomoravská vysočina Českomoravská Vysočina 7. ÚSTÍ NAD LABEM? Ústí nad labem Ústí nad Labem Ústí Nad Labem 8. NÁMĚSTÍ HRDINŮ? Náměstí hrdinů Náměstí Hrdinů náměstí Hrdinů 9. ZACHARIÁŠ Z HRADCE? Zachariáš z hradce Zachariáš z Hradce Zachariáš Z Hradce 10. KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY? Kostelec nad černými lesy Kostelec nad Černymi lesy Kostelec Nad Černými Lesy

28 test Velka písmena(3.) (řešení) č. otázka správná odpověď 1 ČERNÉ MOŘE? Černé moře 2 ŽELEZNÉ HORY? Železné hory 3 DEN DĚTÍ? Den dětí 4 PRAŽSKÝ HRAD? Pražský hrad 5 MEZINÁRODNÍ DEN Mezinárodní den STUDENSTVA? studenstva 6 ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA? Českomoravská vysočina 7 ÚSTÍ NAD LABEM? Ústí nad Labem 8 NÁMĚSTÍ HRDINŮ? náměstí Hrdinů 9 ZACHARIÁŠ Z HRADCE? Zachariáš z Hradce 10 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY? Kostelec nad Černymi lesy Vaše odpověď

29 test Český jazyk 1. Přídavné jméno absurdní přesně znamená kuriózní nesrozumitelný zcela nesmyslný 2. Slovo krasojezdkyně bylo utvořeno skládáním odvozováním přejetím z cizího jazyka 3. Urči, která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu. mocný - nemocný plavec - neplavec místní - nemístný 4. K podstatnému jménu úřad připoj takové přídavné jméno, aby byl význam správný. školský školní školený 5. Urči, která z následujích vět je dvojčlenná. Bylo mi zima. Nastala zima.

30 Pomalu celý den sněží. 6. Urči správné uspořádání slov, aby se jejich význam postupně zeslaboval. tajfun, vichřice, vítr, vánek, větřík vichřice, tajfun, vítr, vánek, větřik tajfun, vichřice, vítr, větřík, vánek 7. Příslovce utvořené od přídavného jména lehounký zní: lehoučký lehounce lehoučko 8. Slovo pět může být řazeno ke dvěma slovním druhům. Jsou to číslovka, sloveso číslovka, příslovce podstatné jméno, částice 9. Urči slovní druh slova nikdo. zájmeno příslovce částice 10. Urči vidovou dvojici. viděli - neviděli slyšel - uslyšel cítí - cítil

31 test Český jazyk (řešení) č. otázka 1 Přídavné jméno absurdní přesně znamená 2 Slovo krasojezdkyně bylo utvořeno 3 Urči, která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu. 4 K podstatnému jménu úřad připoj takové přídavné jméno, aby byl význam správný. 5 Urči, která z následujích vět je dvojčlenná. 6 Urči správné uspořádání slov, aby se jejich význam postupně zeslaboval. 7 Příslovce utvořené od přídavného jména lehounký zní: 8 Slovo pět může být řazeno ke dvěma slovním druhům. Jsou to 9 Urči slovní druh slova nikdo. 10 Urči vidovou dvojici. správná odpověď zcela nesmyslný skládáním plavec - neplavec školský Nastala zima. tajfun, vichřice, vítr, větřík, vánek lehounce číslovka, sloveso zájmeno slyšel - uslyšel Vaše odpověď

32 Test hravá čeština 1.,,Proč máš tak dlouhá ucha?", řekla babička vlkovi nákupní tašce neposlušnému zajíci 2. Čímpak se na tebe Anička podívala? Podívala se na mě těma jejíma modrýma očima těmi jejími modrými oky těma svýma modrýma očima 3. Copak to máš, houbaři, v košíku? Mám tam holubynky, pýchavky a hřibi holubinky, píchavky a hřiby holubinky, pýchavky a hřiby 4. Kampak se chodí pást srny? do myslivcovy zahrady do mislivcovy zahrady do myslivcovi zahrady 5. Dej na stůl plytké talíře, Andulko! Andulka připravila na stůl hluboké talíře na polévku mělké talíře na salát a řízek misky na kompot

33 6. Slovo škola má původ v starořeckém scholé, které znamenalo: moudrost důležitost poklid, nicnedělání 7. Od kamaráda Pavla jsem během písemky z matematiky dostal psaníčko.bylo v něm napsáno"pět! jednoznačně mě upozorňuje, že dostane pětku buď prosí, abych začal zpívat, nebo sděluje jakou známku dostane jen se nudí a neví, co píše 8. Záludný je pravopis český. Jak mám správně napsat : Zbiněk přesýval sypký písek přez síto. Zbyněk přesíval sypký písek přes síto. Zbyněk přesýval sypký písek přez síto. 9. Podle čeho dostala babyka jméno podle anglického baby (nemluvně), protože se z jejich větví pletly koše na baby podle Babylónu /babylón - zmatek/ a babyka má husté větve podle staročeského slova baba pro její pokroucený a svraštělý kmen 10. Vraťme se k jídlu a ty sem přines z kuchyně tácy s nakrájeným sýrem táci s nakrájeným sírem táci s nakrájeným sýrem

34 test Čeština hravá (řešení) č. otázka správná odpověď ,,Proč máš tak dlouhá ucha?", řekla babička Čímpak se na tebe Anička podívala? Podívala se na mě Copak to máš, houbaři, v košíku? Mám tam Kampak se chodí pást srny? Dej na stůl plytké talíře, Andulko! Andulka připravila na stůl Slovo škola má původ v starořeckém scholé, které znamenalo: Od kamaráda Pavla jsem během písemky z matematiky dostal psaníčko.bylo v něm napsáno"pět! nákupní tašce těma svýma modrýma očima holubinky, pýchavky a hřiby do myslivcovy zahrady mělké talíře na salát a řízek poklid, nicnedělání buď prosí, abych začal zpívat, nebo sděluje jakou známku dostane Vaše odpověď Příkaz, žádost, rozkaz se může vyjadřovat i infinitivem sloves. Nekouřit! Nenapovídat! Pět /zapět/! 8 Záludný je pravopis český.jak mám správně napsat : 9 Podle čeho dostala babyka jméno 10 Vraťme se k jídlu a ty sem přines z kuchyně Zbyněk přesíval sypký písek přes síto. podle staročeského slova baba pro její pokroucený a svraštělý kmen tácy s nakrájeným sýrem

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Český jazyk 9. ročník

Český jazyk 9. ročník Český jazyk 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: HIMTQVQ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Větná skladba / Pravopis a mluvnice / Porozumění

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

VY_12_INOVACE_10HAU TEST ZE SKLADBY. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII.

VY_12_INOVACE_10HAU TEST ZE SKLADBY. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_10HAU Název vzdělávacího materiálu

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_109 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA03 Průvodce - Po škole do školy Cvičné přijímací zkoušky Cvičně z českého jazyka Termín konání: 15. 1. 2014, 12.2 2014 Učitelé: Michaela Stočesová-Malá, Milada Pochmanová Typ výstupu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více