Doučování podle tématického plánu pro 4. roč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doučování podle tématického plánu pro 4. roč."

Transkript

1 Doučování podle tématického plánu pro 4. roč. Předmět český jazyk a literatura pro 4. ročník Čas.dotace 4h/týd 3h literatura + 1h sloh a mluvnice Učebnice : mluvnice a sloh: 1 Mluvnice učebnice českého jazyka pro SŠ (Fraus) 2 Český jazyk a komunikace pro SŠ 3.a 4.díl (Didaktis) 3 Český jazyk a komunikace pro SŠ komplexní opakování a příprava k maturitě (Didaktis) 4 ČJ v kostce 5 Stručná mluvnice česká 6 Pravidla českého pravopisu 7 Nauka o ČJ (Šmilauer) 8 Různé slovníky a doplňkový materiál ( noviny, časopisy, internet apod.) Literatura: 9 Literatura přehled SŠ učiva (Maturita) 10 Literatura pro 3.roč.SŠ, a pro 4.roč. SŠ (Didaktis) učebnice + pracovní sešity 11 Literatura v kostce 12 Čítanka 3 k literatuře přehledu SŠ učiva (Maturita) 13 Obsahy a rozbory děl (Maturita) 14 Čítanka 3,4 (Martinková) 15 Čítanka 3 učebnice a pracovní sešit (Didaktis) 16 Odmaturuj z literatury 17 Další doplňkový materiál ukázky z beletrie,internet, referáty studentů aj.

2 Literatura Září 12h Opakování učiva z předešlého ročníku literární teorie, literatura světová i česká v období sv.válka, přehledně test Meziválečná literatura Anglie (Eliot, Joyce, Shaw, Woolfová, Galthworthy) Říjen 9h Meziválečná světová literatura USA, Rusko, Rakousko, modernisté 2.světová válka v literatuře Opakování test Listopad - 15h Historický vývoj a vývoj kultury po r.1945 ve světě i u nás úvod do literární vědy česká literatura po válce -charakter literatury, dominantní témata, liter.skupiny, přehled autorů Drda, Fučík 50.léta 3 oblasti literatury + jejich představitelé Holan, Řezáč, V.Neff, Otčenášek, Frýd Prosinec- leden 25h Světová literatura nová pojetí ztvárňované skutečnosti, různé směry próza válečná, existencialismus, neorealismus, beatníci, mladí rozhněvaní muži, antiromán, magický realismus, sci-fi, fantasy, postmodernismus, světové besrsellery Únor - březen 20h Česká literatura léta charakter literatury, liter.časopisy, 4.sjezd SČS slov, druhy poezie, písničkáři

3 2.válečná vlna v próze, psychologická próza, nový román, hietorický román, liter.faktu divadlo malé formy, absurdní drama Hrubín, Skásel, Kainar, Mikulášek, Grogerová, Hrabě, Fuks, Lustig, Topol, Semafor aj léta normalizace a její projevy v literatuře, 3 proudy literatury, Charta 77, přehled autorů poezie starší + nová básnická generace autoři, Seifert, Kryl, Žáček, Jirous aj. próza Páral, Hrabal, Pavel, Škvorecký, M.Kundera, Vaculík, Kohout, Klíma, Kantůrková aj. Drama Havel, Kohout, Uhde Duben 20h náhled do současné literatury u nás i ve světě světová literatura zajímavé a populární žánry a osobnosti Mc Carthy, Eco, Pamuk, Murakami, Coelho, Mc Bain, severské detektivky, D.Brown, King, Rowlingová aj. česká literatura - zajímavé a populární žánry a osobnosti Kratochvil, Ajvaz, Balabán, Viewegh, Topol, Urban, Procházková, filmoví scénáristé Kolečko, Z.Svěrák, Jarchovský aj. Opakování k maturitě Jazyk a jazyková komunikace Září 1h Opakování učiva z 3.ročníku - pravopis, syntax, tvarosloví umělecký styl všestranný jazykový rozbor 1.diktát opakovací test Říjen 3h

4 stylistika VV, VH, S, druhy větných celků, interpunkce, nahrazování V pomocí VČ a naopak testová cvičení ze stylistiky 2.diktát Listopad 4h Stylistika složitá S, konektory, interpunkce, pravopisné zvláštnosti ve shodě S a P, testová cvičení žurnalistický styl opakování slohových postupů a útvarů, krátká slohová cvičení 3.diktát Prosinec 3h Textové obměny ve větné stavbě elipsa, oslovení, vsuvka, samost.vč, apoziopeze, rozčleňování testová cvičení ze skladby fejeton + slohová práce Leden 4h Nedostatky ve stavbě výpovědí anakolut, zeugma, kontaminace, atrakce stal řečnický a jeho útvary, zásady a nácvik jejich ústní prezentace komunikace na trhu práce 4.diktát Únor 3h Tvarosloví opakování SD a jejich kategorií, testová cvičení odborný styl- krátká slohová cvičení 5.diktát Březen 3h Textová lingvistika členění a soudržnost textů administrativní styl vybrané slohové útvary, krátká slohová cvičení

5 6.diktát Duben 3h shrnutí a opakování k maturitě: 1) jazyk všestranné jazykové rozbory a testy tvarosloví.skladba, pravopis, slovotvorba, jazykověda, obecně o jazyce, slovanské jazyky, vývoj jazyka 2) sloh styly a slohové postupy, útvary, jazykové prostředky a zvláštnosti v textech 3) cvičné didaktické testy Student má možnost učit se a procvičovat látku podle níže uvedených příloh.

6 Příloha č.1 A,B A) Interpretace textu, aplikace vědomostí literární teorie a historie Pracovní list 1) Urči literární druh, charakterizuj žánr. 2) Nalezni hlavní téma ukázky. 3) Popiš strofické členění, charakterizuj verš, rým, metrum. 4) Stručně shrň děj a definuj konflikt. 5) Charakterizuj postavy, odkazuj se na text. 6) Charakterizuj jazyk, básnické prostředky. 7) Jakými jazykovými prostředky autor dosáhnul atmosféru napětí? 8) Přepiš text do: a) dramatu, b) do prózy, c) do novinové zprávy. Polednice (Kytice) U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty! Mlč! Hle husar a kočárek - hrej si! - tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. A zas do hrozného křiku - "I bodejž tě sršeň sám -! Že na tebe, nezvedníku, Polednici zavolám! Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" - A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. A vinouc je, zpět pohlíží - běda, běda dítěti! Polednice blíž se plíží, blíž - a již je vzápětí. Již vztahuje po něm ruku - matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavena. Tu slyš: jedna - druhá - třetí - poledne zvon udeří; klika cvakla, dvéře letí - táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě - zalknuté. Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas - vichřice podoba! "Dej sem dítě!" - "Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici!" Divže smrt ji neovane, ejhle tuť - Polednici! Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín: matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín.

7 B) Urči básnické prostředky:

8 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 1) ACHILLES JAKO LEV VRHL SE NA HEKTORA 2) VYPIL PĚNIVÝ POHÁR 3) VÍTR V KOMÍNĚ SKUČÍ, HUČÍ, HVÍZDÁ 4) NA TOPOLE PODLE SKAL, ZELENÝ MUŽÍK ZATLESKAL 5) KAŽDÝ, KOHO POUTA TÍŽÍ / KAŽDÝ, NA NĚJŽ PÝCHA SHLÍŽÍCO TO MÁŠ NA TÉ TKANIČCE / NA KRKU NA TÉ TKANIČCE? 7) STŘELA TA ZARYLA SE V BÍLÁ ŇADRA / V BÍLÁ ŇADRA PRVNÍHO TATAŘÍNA (ČELAKOVSKÝ BOHATÝR MUROMEC) ŽIVOTA BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD F. ŠRÁMEK MYSLÍŠ, KDO DOLY MÁ, MÁ SRDCE TAKÉ / TAK JAKO TY, MARYČKO MAGDÓNOVA? 10) A PESTRÉ KVÍTÍ NA LUKÁCH / PŘESLADKOU VŮNÍ DÝŠE; ZA TEMNÝM OKNEM V KVĚTNÍKU SIVÉM / HRUBÝ A ŠPIČATÝ MRAČIL SE KAKTUS. ZE STROMŮ PRŠELO LISTÍ 12) SNĚDL CELÝ TALÍŘSTO ROKŮ V ŠACHTĚ ŽIL, MLČEL JSEM / STO ROKŮ KOPAL JSEM UHLÍBEZ MODLITBY, BEZ SLZY HO / JAK PŘI HŘÍŠ NÉ DUŠI JISTO, V ROH HŘBITOVA ZAKOPALI / A TAK DOSTAL HALFAR MÍSTOŽIVÁ MRTVOLA; STRHANÉ STRUNY ZVUK, ZBORTĚNÉ HARFY TÓNTEMNÝ LES, HLUBOKÝ LES, HUSTÝ LES, PROSLUNĚNÝ LES HLOUPÝ HONZA

9 Příloha č.2 Stylistické cvičení slohový styl Na základě rozboru následujících textů určete záměr autora, tj.funkční styl úryvků. Hodnoťte texty z hlediska kompozice, slovní zásoby a syntaxe: a) Zřícenina hradu Lipnice zaujímá dominantní polohu na skalnatém hřebenu (606 m n. m.) nad městečkem.lipnice nad Sázavou. Z vrcholně gotické architektury hradu je dochována u původního vstupu obrovská hranolová věž (těžce poškozená v a 1916 samovolnými destrukcemi zdiva) s připojenou vstupní věžovitou bránou, dále rozměrný Thurnovský palác s věži Samson, kaple sv. Vavřince (s kamenicko-sochařskou výzdobou a se zbytky fresek z období přibližně ) a pozůstatky obvodové hradební zdi, původně o 5 m vyšší než dnes. b) Gymnázium v Ledči nad Sázavou pořádá besedu s RNDr. Alicí Novotnou o ochraně přírody ve východních Čechách. Setkání, které se koná v úterý 23. března od hodin v aule gymnázia, bude spojeno s promítáním diapozitivů ze zajímavých přírodních lokalit regionu Vysočiny. c) Na základě Vaší nabídky v Lidových novinách ze dne 20. srpna objednávám u Vás Zásilkový katalog metrového textilu. Zásilku zaplatím dobírkou. S pozdravem... d) Neříkali nic. Otec byl právě v kuchyni. Matka s Kamilem tam seděli u stolu. Proč ještě nesvítíte? Nač jsem se to chtěl zeptat? Počkejte!" Kamil slyší, jak mu tluče srdce. Jen aby se neptal po Elišce! Jen aby... Matka zatím rozsvítila. Teprve nyní si všiml jejích kruhů pod očima. Otec již odcházel. Zavolal až z výčepu. Co píše Eliška?" (E. Hostovský) e) Narodilo se nejvíce dětí za 12 let Praha - V Česku se loni narodilo více než sto tisíc dětí. Tak dobrou zprávu už Český statistický úřad nepřinesl dvanáct let. Počet nově narozených dětí se od roku 1994 pohyboval pod stotisícovou hranici. Jenže ani novorozenců nestačí. O pět tisíc lidí více během roku 2005 zemřelo. Češi přesto vymírají.

10 Příloha č.3 ČEŠTINA JAKO NÁRODNÍ JAZYK Čeština jako národní jazyk patří mezi slovanské jazyky a tradičně je zařazována k jazykům západoslovanským. Se svými deklinacemi a konjugacemi, které jsou založeny na polysémantických afixech, náleží k flexivnímu jazykovému typu flexivní jazyk. Jako národní jazyk je bohatě diferencována a stratifikována. Český národní jazyk lze definovat jako soubor integrovaných výrazových prostředků vymezených územně, uvnitř diferencovaných funkčně a teritoriálně a stratifikován sociálně (po této stránce se podrobně českým národním jazykem zabývá sociolingvistika, dialektologie, nauka o spisovném jazyku a teorie komunikace, souhrnně: teorie národního jazyka). Útvary národního jazyka: 1. spisovný jazyk je dnes a vždy býval nejdůležitějším útvarem nár. jazyka. Jako jediný se řídí kodifikací, tzn. že jeho jazyková norma je stanovena jako společensky závazná. Děje se tak prostřednictvím soudobých slovníků, gramatik a jazykových příruček. Jako jediný útvar českého nár. jazyka má spisovný jazyk funkci národně a společensky reprezentativní. Jde tedy o prestižní útvar českého jazyka ( první standard ). Užívají ho všichni mluvčí především ve veřejné, méně již v soukromé psané i ústní komunikaci, a sice jakožto nejvyšší a nejdůležitější formu češtiny. Spisovný jazyk má jednotnou podobu na celém českém jazykovém území, tzn. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, rozumí mu všechny společenské vrstvy a také ho všechny společenské vrstvy ovládají. Spisovný jazyk nepodléhá, až na výjimky (tzv. oblastní variety = obměny, které jsou podmíněny územně), žádným teritoriálním nebo sociálním omezením. Bohatá škála gramatických i lexikálních prostředků spisovného jazyka dovoluje jeho bohatou funkční diferenciaci. Česká bohemistika pracuje s teorií funkčních stylů. Spisovný jazyk má jak formu psanou, tak i mluvenou. Mluvená podoba se označuje termínem hovorová čeština ( druhý standard ). Hovorovou češtinu tedy nepovažujeme za samostatný útvar n. jaz., jehož místo by snad bylo mezi spisovnou a obecnou češtinou, nýbrž za soubor prostředků náležejících k široce chápanému komplexu spisovné češtiny. Je zbavena knižních dublet, podob a konstrukcí neobsahuje např. krátký predikativní tvar adjektiva. Hovorová č.j. plní dvojí funkci: jednak je nástrojem dorozumívání těm komunikantům, kteří užívají výhradně spisovného jazyka, jednak funguje jako nástroj běžného dorozumívání vedle obecné č.j. a příp. i dialektů. Hovorová č.j. bývá vzhledem ke své tolerantnosti vedoucí k integrování prostředků spisovných s nespisovnými útvar poněkud nevýrazný, mnohdy vlastně smíšený. Je také skutečností, že dosud nevznikla žádná mluvnice hovorové češtiny a hovorová čeština nikde není ani kodifikována. 2. obecná čeština je nespisovný útvar českého národního jazyka ( třetí standard ). Užívá se ve všech českých krajích s přesahem na západní Moravu (jedině na Ostravsku se vyskytuje klasický protiklad spisovný jazyk tradiční teritoriální dialekt). Geneticky jde o středočeský interdialekt (=poslední vývojové stadium dialektů). Obecná čeština má svoji normu a jakožto strukturovaný útvar se výrazně odlišuje od všech existenčních forem češtiny. Obecná č. j. totiž vykazuje na rovině fonologické, morfologické, syntaktické i lexikálně-sémantické nápadné a relativně stabilní rozdíly jak ve vztahu k jaz. spisovnému, tak i k dialektům. Obecná čeština reprezentuje živou mluvenou řeč každodenního života, téměř jako výhradní komunikační prostředek se užívá v komunikaci neveřejné. Dnes však již neexistuje pouze v podobě mluvené, její psanou podobu najdeme v beletrii a částečně i v publicistice. Nejnápadnější, především pro cizince, jsou obecně české hláskoslovné znaky, tedy jevy na rovině fonologické: - -í- vs. spisovné -é- (mlíko x mléko) - -ej- vs. spisovné ý- (bejt x být) - protetické v-, tzn. v- před o- na začátku slova (voko, vokno) - redukce souhláskových skupin (jabko, kerý, dycky) Existuje rovněž mnoho obecně českých slov, lexikálních jednotek. Mnohé z nich jsou germanismy.

11 3. dialekty představují nespisovný útvar nár. jaz. vymezený teritoriálně, přísně normovaný, užívaný živelně a nepřetržitě v běžné mluvené komunikaci. Dialekty mají svá specifika zejména v rovině fonologické a částečně též morfologické. Tradiční teritor. dial. se vyvíjely zhruba od 12. století a konstituovaly se ve století 17. Dnes však již dochází v Čechách k jejich stírání a odumírání, na území Moravy však stále ještě existují. 4 základní nářeční skupiny: česká, hanácká, lašská a moravskoslovenská. 4. sociolekty jsou v odborné literatuře označovány jakožto poloútvary nár. jaz., příp. jeho vrstvy. Jsou nespisovné. Sociolekty nepředstavují svébytný útvar (nemají normu), nýbrž jsou tvořeny pouze lexik., popř. i frazeolog. jednotkami, usouvztažněnými gramatickými zákonitostmi spis. jaz., obecné češtiny nebo i dialektu. - profesní mluva je zvláštní soubor vyjadřovacích prostředků určité skupiny zaměstnanců, kt. při práci užívají termínů nebo terminologických spojení bez ohledu na jejich spisovnost (kvůli jednoznačnosti a výrazové úspornosti). Profesionalismy se pojmenovací motivací liší od slangu, některé pronikají do spis. jaz. a zásobují terminologii oborů nebo se stávají součástí obecné č.j.. Hlavními znaky je stereotypnost, netvůrčí ráz vyjadřování, automatizovanost, aplikace vyjadřovacích modelů, exkluzivnost vyjadřování. - slang je vrstva nespisovných výrazů užívaná pro běžnou jazykovou komunikaci v zájmovém nebo profesním prostředí. Slangové vyjadřování se tvoří a přijímá jako projev společenské solidarity. Podstatou je jazyková hra.. Další znaky: značná variabilita pojmenování, bohatá synonymita, nápadná expresivita. - argot je u nás tradičně definován jako tajná mluva společensky izolovaných skupin občanů původně ze sociálních podsvětí. Předpokladem vzniku je solidarita skupiny, stejné zájmy a cíle. Ty jsou však zašifrovány a mají zůstat veřejnosti utajeny. U nás je známý argot zlodějů (argot pražské galérky a brněnské plotny)., žebráckých cechů, prostitutek a pasáků, dnes také argot vězeňský a argot narkomanů. (Čokl, fízl, chlupatej, lóve, stříkačka...) Cvičení: 1) Jaké znáš útvary národního jazyka? 2) Které vrstvy řadíme ke spisovné češtině? 3) Daná slova přiřaď k jednotlivým útvarům národního jazyka: Móka, vokno, mlíko, vozik, fanka, bejt, slechy, káča, prkenice, špicl, s dětma, ouřad, můžu, mohu

12 Příloha č. 5 - Interpunkce: Jaká znáš interpunkční znaménka? Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Těšili jsme se na babičku která měla dnes přijet a připravovali jsme pro ni slavnostní oběd Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Říkám vám že by dlouho trvalo, než bych vám vypověděl co všechno jsme museli překonat než jsme se dostali až sem Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Když štěkot neustával šli jsme směrem odkud se ozýval abychom zjistili co ten pes zase objevil Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Ačkoli je náš dům daleko od středu města nechtěli bychom se stěhovat protože má krásné okolí a jsme tu už zvyklí. Doplň interpunkční znaménka a vysvětli, jak jsi postupoval. Nakresli graf souvětí. Když dopsal dopis a skončil všechny práce zbývalo mu dost času a proto se rozhodl že zajde do města a cestou se zastaví u známých. Půjdu s tebou, navrhla Eva. S tebou nepůjdu! zvolala Eva Půjdeš se mnou? zeptala se Eva. Půjdu, navrhla Eva, ráda s tebou. Eva navrhla: Půjdu s tebou. Přepiš tyto věty se správnými interpunkčními znaménky PŮJDU S TEBOU NAVRHLA EVA S TEBOU NEPŮJDU ZVOLALA EVA PŮJDEŠ SE MNOU ZEPTALA SE EVA PŮJDU NAVRHLA EVA RÁDA S TEBOU EVA NAVRHLA PŮJDU S TEBOU

13 Příloha č.6 - Souhrnné testy- základní znalosti Jazykové rodiny 1) indoevropské jazyky vypiš 2) jazyky slovanské vypiš a ke každé skupině napiš všechny jazyky, které tam patří 3) Víš, kdo byl Bedřich Hrozný? Lingvistika 1) napiš, co znamená lingvistika 2) z jakých disciplin se skládá? Čím se dané discipliny zabývají? 3) Jaký je rozdíl mezi morfologickou a slovotvornou analýzou slova? Dolož na slově dopisovatel Vývoj pravopisu 1) jak se vyvíjel pravopis u nás? 2) Napiš transkripci ukázek a, b. Kde najdeš ukázku a? O jaký pravopis (a,b) se jedná? Do kterého období spadá ukázka c? Charakterizuj češtinu této doby, vycházej z ukázky a vlastních vědomostí. Který jazyk byl inspiračním zdrojem, které dílo sloužilo jako vzor daného jazyka? Slovní zásoba dle dobového zabarvení 4) co je historismus? 5) Co je archaismus? 6) Co je neologismus? 7) Přiřaď: léno, palcát, jícha (omáčka), šlojíř (závoj) orudí (nádobí), mikroprocesor, rogalo

14 Test druhy VV Budeme ti pomáhat,budeš-li chtít. VV podmětná VV příslovečná podmínková VV příslovečná účelová Bylla to taková rána,jako by blesk uhodil do stromu. VV přívlastková VV příslovečná způsobová VV příslovečná měrová Zahlédla,kdo se tajně vkradl do domu. VV příslovečná časová VV podmětná VV předmětná Je vždycky tam,kde se něco děje. VV příslovečná místní VV podmětná VV příslovečná účelová Poněvadž měl strach,nepustil se mé ruky. VV příslovečná podmínková VV příslovečná příčinná

15 VV příslovečná přípustková Řval,jako by ho na nože brali. VV příslovečná měrová VV předmětná VV přívlastková Děti skákaly,protože měly radost. VV příslovečná účelová VV příslovečná příčinná VV přívlastková Jakmile bude jasná noc,budeme pozorovat hvězdy. VV příslovečná podmínková VV příslovečná měrová VV příslovečná časová Byl to boj,na který se jen tak nezapomene. VV podmětná VV předmětná VV přívlastková Zdálo se,že usnul. VV příslovečná účelová VV podmětná VV předmětná

16 test větné členy 1. Urči vždy v závorce uvedený větný člen dané věty : Na hřišti si hrají malé děti. (malé) přívlastek shodný příslovečné určení přívlastek neshodný 2. Babička četla dětem pohádku. (pohádku) příslovečné určení předmět přívlastek neshodný 3. Velká hejna vran se snesla na zorané pole. (vran) podmět přívlastek neshodný předmět 4. Děvčata krásně zpívala národní písničky. (krásně) přívlastek neshodný předmět příslovečné určení 5. V lese večer bylo chladno. ( v lese) předmět příslovečné určení

17 přívlastek neshodný 6. Můj dědeček byl kovářem. ( byl kovářem) přívlastek neshodný přísudek doplněk 7. Petr odjel se svými kamarády do Prahy. ( se svými) předmět přívlastek neshodný přívlastek shodný 8. Děti šly do lesa na borůvky. ( na borůvky) předmět příslovečné určení přívlastek neshodný 9. Tiché ách se neslo krajinou. ( ách) přívlastek neshodný podmět předmět 10. Koupili mamince velmi hezký dárek. ( mamince) předmět podmět příslovečné určení

18 Test - morfologie 1. Ve které větě se objevuje chybný tvar? Přijel na návštěvu s oběma dcerami. Kamarádil se jen s holkama. Nakoukej na mě těma svýma očima. Hrál si s těmi koťaty každý den. 2. Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod činný: potkali bysme se, byli bysme se potkali, byli bychom se potkali, potkali bychom se. 3. Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka? Když šel kolem, stavil se za mnou. Přišel příliš pozdě. Naučil se celý text zpaměti. Večer se na obloze objevovaly hvězdy. 4. Určete, které slovo nevzniklo odvozováním: dobro, podpatek, kamenný, most.

19 5. Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě? Velký vliv na děti mají počítače, do kterého si instalují hry. Usmíval se a mával na každého, kdo prošel kolem. Naši planetu čekají zlé časy a hrozí jí katastrofy. Byl to muž, jemuž nikdo nevěřil. 6. Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr? Celý večer jsem čekala na jeho návrat, a on nepřišel. Měl spoustu plánů, jenže příliš sil vyplýtval na nepodstatné věci. Utratil všechno, dokonce sáhl i na úspory své ženy. Celý život se snažil, úspěch se však nedostavil. 7. Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová? Pospíchej, protože vlak už vjíždí do stanice. Pospíchej, abys stihl vlak. Řekni mu, aby kvůli odjezdu vlaku pospíchal. Pospíchej, nebo nestihneš vlak. 8. Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný? Petrův otec chytil včera neuvěřitelně velkou rybu. Zásadní význam měla ve středověku víra v život po smrti. Naše maminka uvařila večer báječnou polévku z hub. Významní vědci toužili v životě především po světovém věhlasu. 9. Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně?

20 Stoh -hořel, ačkoliv to hasičské -bory z celého okolí -koušely hasit celou noc. -tloukl desky k sobě. Mezery -tmelil. Dýhu -lepil k sobě. Voda -plavila hlínu do potoka. Řeka se -kalila. Lidé - hrůzou přihlíželi -káze. Sál zůstal -cela ohromen výkonem tanečnic. Lidé se -nažili dostat na -koušku. 10. Která věta je bez pravopisné chyby? Policie se speciálně připravuje na návrat nejznámnějšího českého zločince. Poslanci chcou navrhnout zrušení státní zákazky kopřivnické automobilce. Jen do dvaadvaceti hodin mohou být otevřeny zahrádky zlínských restaurací. Harry chce do Iráku odjet za každou cenu se svýmy kamarády z jednotky. č. otázka správná odpověď 1 Ve které větě se objevuje chybný tvar? Kamarádil se jen s holkama. s holkami 2 Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod byli bychom se potkali, činný: 3 Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka? Naučil se celý text zpaměti. spojení předložky a podstatného jména - z paměti. 4 Určete, které slovo nevzniklo most. odvozováním: dobr-o, pod-pat-ek, kamen-ný Velký vliv na děti mají počítače, 5 Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě? do kterého si instalují hry. počítače, do kterých (nebo do nichž) si 6 Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr? dokonce - vztah stupňovací. Utratil všechno, dokonce sáhl i na úspory své ženy. 7 Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová? Pospíchej, abys stihl vlak. Pospíchej - za jakým účelem? - abys stihl vlak. 8 Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný? 9 Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně? Naše maminka uvařila večer báječnou polévku z hub. -tloukl desky k sobě. Mezery - tmelil. Dýhu -lepil k sobě. a) shořel, sbory, zkoušely b) stloukl, stmelil, slepil c) splavila, zkalila, s hrůzou d) zcela,

21 snažili, zkoušku. 10 Jen do dvaadvaceti hodin Která věta je bez pravopisné chyby? mohou být otevřeny zahrádky zlínských restaurací.

22 test Velká a malá písmena ulice ZA ZAHRADOU za Zahradou Za zahradou za zahradou Za Zahradou 1. STARÉ MĚSTO v Praze Staré město Staré Město staré město staré Město 2. LUŽICKÝ SRB Lužický srb lužický Srb Lužický Srb lužický srb 3. Znáte PLZEŇSKÉ TYLOVO divadlo? Plzeňské tylovo plzeňské tylovo Plzeňské Tylovo plzeňské Tylovo

23 4. Najděte na mapě SEVERNÍ ČECHY Severní Čechy severní Čechy Severní čechy severní čechy 5. Méně známý je OKRESNÍ SOUD v Bruntále okresní soud Okesní Soud okresní Soud Okresní soud 6. NÁRODNÍ MUZEUM v Praze je na Václavském náměstí Národní muzeum Národní Muzeum národní muzeum národní Muzeum 7. Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE O Červené Karkulce O Červené karkulce o červené Karkulce o červené karkulce 8. Pohádka TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

24 Tři zlaté vlasy děda Vševěda Tři zlaté vlasy děda vševěda Tři zlaté vlasy Děda vševěda tři Zlaté vlasy Děda Vševěda 9. Země ČERNÁ HORA Černá hora Černá Hora černá Hora černá hora

25 test Velká a malá písmena (řešení) č. otázka správná odpověď Vaše odpověď 1 ulice ZA ZAHRADOU Za Zahradou předložka se píše s velkým písmenem a 1. slovo za ní také. 2 STARÉ MĚSTO v Praze Staré Město 3 LUŽICKÝ SRB 4 Znáte PLZEŇSKÉ TYLOVO divadlo? 5 Najděte na mapě SEVERNÍ ČECHY 6 Méně známý je OKRESNÍ SOUD v Bruntále 7 NÁRODNÍ MUZEUM v Praze je na Václavském náměstí 8 Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE Lužický Srb plzeňské Tylovo severní Čechy Okresní soud Národní muzeum O Červené karkulce ona se nejmenuje Karkulka! Její jméno je Červená a karkulka se jí říká proto, že nosí čepec(karkulín) 9 Pohádka TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA Tři zlaté vlasy děda VŠEVĚDA Vševěda 10 Země ČERNÁ HORA Černá Hora

26 test Velka písmena(3.) () 1. ČERNÉ MOŘE? Černé moře černé moře Černé Moře 2. ŽELEZNÉ HORY? Železné hory železné hory Železné Hory 3. DEN DĚTÍ? Den dětí den dětí Den Dětí 4. PRAŽSKÝ HRAD? Pražský hrad pražský hrad Pražský Hrad 5. MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA? Mezinárodní den Studenstva mezinárodní den studenstva

27 Mezinárodní den studenstva 6. ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA? Českomoravská vysočina českomoravská vysočina Českomoravská Vysočina 7. ÚSTÍ NAD LABEM? Ústí nad labem Ústí nad Labem Ústí Nad Labem 8. NÁMĚSTÍ HRDINŮ? Náměstí hrdinů Náměstí Hrdinů náměstí Hrdinů 9. ZACHARIÁŠ Z HRADCE? Zachariáš z hradce Zachariáš z Hradce Zachariáš Z Hradce 10. KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY? Kostelec nad černými lesy Kostelec nad Černymi lesy Kostelec Nad Černými Lesy

28 test Velka písmena(3.) (řešení) č. otázka správná odpověď 1 ČERNÉ MOŘE? Černé moře 2 ŽELEZNÉ HORY? Železné hory 3 DEN DĚTÍ? Den dětí 4 PRAŽSKÝ HRAD? Pražský hrad 5 MEZINÁRODNÍ DEN Mezinárodní den STUDENSTVA? studenstva 6 ČESKOMORAVSKÁ VYSOČINA? Českomoravská vysočina 7 ÚSTÍ NAD LABEM? Ústí nad Labem 8 NÁMĚSTÍ HRDINŮ? náměstí Hrdinů 9 ZACHARIÁŠ Z HRADCE? Zachariáš z Hradce 10 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY? Kostelec nad Černymi lesy Vaše odpověď

29 test Český jazyk 1. Přídavné jméno absurdní přesně znamená kuriózní nesrozumitelný zcela nesmyslný 2. Slovo krasojezdkyně bylo utvořeno skládáním odvozováním přejetím z cizího jazyka 3. Urči, která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu. mocný - nemocný plavec - neplavec místní - nemístný 4. K podstatnému jménu úřad připoj takové přídavné jméno, aby byl význam správný. školský školní školený 5. Urči, která z následujích vět je dvojčlenná. Bylo mi zima. Nastala zima.

30 Pomalu celý den sněží. 6. Urči správné uspořádání slov, aby se jejich význam postupně zeslaboval. tajfun, vichřice, vítr, vánek, větřík vichřice, tajfun, vítr, vánek, větřik tajfun, vichřice, vítr, větřík, vánek 7. Příslovce utvořené od přídavného jména lehounký zní: lehoučký lehounce lehoučko 8. Slovo pět může být řazeno ke dvěma slovním druhům. Jsou to číslovka, sloveso číslovka, příslovce podstatné jméno, částice 9. Urči slovní druh slova nikdo. zájmeno příslovce částice 10. Urči vidovou dvojici. viděli - neviděli slyšel - uslyšel cítí - cítil

31 test Český jazyk (řešení) č. otázka 1 Přídavné jméno absurdní přesně znamená 2 Slovo krasojezdkyně bylo utvořeno 3 Urči, která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu. 4 K podstatnému jménu úřad připoj takové přídavné jméno, aby byl význam správný. 5 Urči, která z následujích vět je dvojčlenná. 6 Urči správné uspořádání slov, aby se jejich význam postupně zeslaboval. 7 Příslovce utvořené od přídavného jména lehounký zní: 8 Slovo pět může být řazeno ke dvěma slovním druhům. Jsou to 9 Urči slovní druh slova nikdo. 10 Urči vidovou dvojici. správná odpověď zcela nesmyslný skládáním plavec - neplavec školský Nastala zima. tajfun, vichřice, vítr, větřík, vánek lehounce číslovka, sloveso zájmeno slyšel - uslyšel Vaše odpověď

32 Test hravá čeština 1.,,Proč máš tak dlouhá ucha?", řekla babička vlkovi nákupní tašce neposlušnému zajíci 2. Čímpak se na tebe Anička podívala? Podívala se na mě těma jejíma modrýma očima těmi jejími modrými oky těma svýma modrýma očima 3. Copak to máš, houbaři, v košíku? Mám tam holubynky, pýchavky a hřibi holubinky, píchavky a hřiby holubinky, pýchavky a hřiby 4. Kampak se chodí pást srny? do myslivcovy zahrady do mislivcovy zahrady do myslivcovi zahrady 5. Dej na stůl plytké talíře, Andulko! Andulka připravila na stůl hluboké talíře na polévku mělké talíře na salát a řízek misky na kompot

33 6. Slovo škola má původ v starořeckém scholé, které znamenalo: moudrost důležitost poklid, nicnedělání 7. Od kamaráda Pavla jsem během písemky z matematiky dostal psaníčko.bylo v něm napsáno"pět! jednoznačně mě upozorňuje, že dostane pětku buď prosí, abych začal zpívat, nebo sděluje jakou známku dostane jen se nudí a neví, co píše 8. Záludný je pravopis český. Jak mám správně napsat : Zbiněk přesýval sypký písek přez síto. Zbyněk přesíval sypký písek přes síto. Zbyněk přesýval sypký písek přez síto. 9. Podle čeho dostala babyka jméno podle anglického baby (nemluvně), protože se z jejich větví pletly koše na baby podle Babylónu /babylón - zmatek/ a babyka má husté větve podle staročeského slova baba pro její pokroucený a svraštělý kmen 10. Vraťme se k jídlu a ty sem přines z kuchyně tácy s nakrájeným sýrem táci s nakrájeným sírem táci s nakrájeným sýrem

34 test Čeština hravá (řešení) č. otázka správná odpověď ,,Proč máš tak dlouhá ucha?", řekla babička Čímpak se na tebe Anička podívala? Podívala se na mě Copak to máš, houbaři, v košíku? Mám tam Kampak se chodí pást srny? Dej na stůl plytké talíře, Andulko! Andulka připravila na stůl Slovo škola má původ v starořeckém scholé, které znamenalo: Od kamaráda Pavla jsem během písemky z matematiky dostal psaníčko.bylo v něm napsáno"pět! nákupní tašce těma svýma modrýma očima holubinky, pýchavky a hřiby do myslivcovy zahrady mělké talíře na salát a řízek poklid, nicnedělání buď prosí, abych začal zpívat, nebo sděluje jakou známku dostane Vaše odpověď Příkaz, žádost, rozkaz se může vyjadřovat i infinitivem sloves. Nekouřit! Nenapovídat! Pět /zapět/! 8 Záludný je pravopis český.jak mám správně napsat : 9 Podle čeho dostala babyka jméno 10 Vraťme se k jídlu a ty sem přines z kuchyně Zbyněk přesíval sypký písek přes síto. podle staročeského slova baba pro její pokroucený a svraštělý kmen tácy s nakrájeným sýrem

PARODIE. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012. Ročník: devátý

PARODIE. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012. Ročník: devátý PARODIE Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 24. 27. srpna 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Graf skladebného rozboru věty

Graf skladebného rozboru věty Graf skladebného rozboru věty Existuje několik způsobů grafického zápisu větného rozboru. Předkládaný způsob se pokouší o co největší jednoduchost a přehlednost. Příklad: Starý pán se pomalu belhal do

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7.

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace eminář z českého jazyka 2. 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky určuje věcné významy slov

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Věty jednočlenné, dvojčlenné, souvětí, věta hlavní, vedlejší, přívlastek, shoda přísudku s podmětem, aktuální členění výpovědi

Věty jednočlenné, dvojčlenné, souvětí, věta hlavní, vedlejší, přívlastek, shoda přísudku s podmětem, aktuální členění výpovědi Anotace Tematický celek zaměřený na jevy větné stavby je zpracován do testové formy. Slouží k ověření znalostí dané jazykové oblasti. Součástí testu je záznamový arch. Časová náročnost testu včetně administrace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ROZBOR SLOŽITÉHO SOUVĚTÍ, INTERPUNKCE VY_32_INOVACE_CJ_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ROZBOR SLOŽITÉHO SOUVĚTÍ,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. a) Uveďte,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Zvláštnosti větné stavby

Zvláštnosti větné stavby Zvláštnosti větné stavby Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0115 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora:

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje a příklady v textu dokládá

Více

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor

Větné členy. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Větné členy Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_cjl_mlu03 mlu03_pl.pdf Gymnázium Kladno PhDr. Taťána Podpěrová Anotace Praktická

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

VĚTA JEDNODUCHÁ - OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

VĚTA JEDNODUCHÁ - OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU VĚTA JEDNODUCHÁ - OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Hana Třetinová Číslo a název klíčové aktivity:iii/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více