Laboratorní diagnostika celiakie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní diagnostika celiakie."

Transkript

1 Laboratorní diagnostika celiakie. MUDr. Andrea Poloučková Werfen Czech s.r.o. Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol PAGE 0

2 Definice celiakie autoimunitní hereditární onemocnění způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku (glutenu) a příbuzných prolaminů, tj. hlavní bílkovinné složky v povrchní části pšenice, žita a ječmene, geneticky podmíněná ztráta orální tolerance na jeho některé štěpné produkty (peptidy), které vyvolávají u disponovaných jedinců trvalou tvorbu protilátek k těmto peptidům a i k některým vlastním bílkovinám lidského organizmu (autoprotilátek), po požití glutenu dochází u citlivých osob k imunitní odpovědi, která vede k destrukci střevní sliznice (vilozní atrofie) to vede k malabsorbci a malnutrici PAGE 1

3 Historie celiakie PAGE 2 první popis antické Řecko (Galén) děti s nafouklým bříškem moderní dějiny: 1886 Samuel Gee (dietní faktor) 1889 van de Berg ovocná dieta 1924 S.Haas banánová dieta koncepce léčby v letech zkušenosti z 2.světové války (Holandsko, K.W.Dicke mouka z cibulek tulipánů, zhoršení po skončení války) 1957 Crosby kapsle na sací biopsii Anti-EMA:1983 Chorzelski, kryořezy opičího distálního ezofagu, anti-iga konjugát Anti-tTG: 1997 Schuppan, ELISA, antigen z jater morčete, následně lidský (nativní vs rekomb)

4 Prevalence celiakie geografické rozdíly, poddiagnostikována! USA 1/100 (3 mil.) 1/70 1/550 Evropa, 1/300 Irsko, Dánsko málo, Švédsko (nejvyšší, DM I.typu) ČR 1/200 1/250, tis, nemocných, dispenzarizace ale jenom 10% (cca 4 tis.) pozdní diagnostika (USA 11 let od příznaků u dospělých s mimostřevními příznaky) ČR anketa u 2000 pacientů dg za více než 3 roky od příznaků 25% střevní příznaky 31%, mimostřevní 18%, kombinované 49% PAGE 3

5 Léčba jediná celoživotní dieta (?) u většiny pacientů po nasazení diety vymizí klinické projevy, zhojí se poškozená sliznice střeva a zabrání se jejímu dalšímu poškození. zlepšení začíná v průběhu dnů po nasazení diety. zaléčené střevo znamená, že vily jsou schopny vstřebání živin do krevního oběhu Source: NIDDK/NIH PAGE 4

6 Diagnostika celiakie doporučení ČR Základním vyšetřením při podezření na celiakii je v současné době stanovení sérových autoprotilátek k tkáňové transglutamináze ve třídě IgA (AtTGA) certifikovanou metodou. Jednotný antigen (lidská rekombinantní transglutamináza), možnost automatizace, jednodušší laboratorní protokol a kvantitativní charakter této metody jsou výhodami ve srovnání se stanovením autoprotilátek k endomyziu. Protilátky ke gliadinu mají zřetelně nižší citlivost a specificitu a patří v současnosti již spíše k historii celiakie. Při selektivním IgA deficitu (asi 3% nemocných celiakií) je třeba vyšetřit AtTGA ve třídě IgG. Pozitivní AtTGA indikuje biopsii střevní sliznice. Tato metoda zůstává zlatým standardem diagnostiky CS. U dětských i dospělých jedinců je v naprosté většině případů dostatečná biopsie z dolní části sestupného raménka duodena. PAGE 5 CAVE: odběry až s odstupem po zavedení lepku do stravy u dětí, u starších pozor na dietu!!!

7 Evropská doporučení ESPHAGAN, leden 2012 Biopsie je zlatý standard, ale 1.skupina dětí nevysvětlitelní symptomy, symptomy typické pro celiakii (anémie, anorexie, nadýmání, bolesti břicha, průjem, zácpa, malý vzrůst, iritabilita, špatná odpověď na léčbu, ) 2. skupina dětí vysoké riziko (příbuzní 1.stupně, JCA, Downův sy, Turnerův sy, Williamsův sy, IgA nefropatie, IgA deficiencie, autoimunitní onemocnění štítné žlázy, autoimunitní hepatitída), bez symptomů začít s vyšetřením ttg IgA a hladinou celkového IgA nebo ttg IgA a DGP IgG při symptomech, pozitivitě serologické a genetických testů není nutná biopsie, také při pozitivní odpovědi na nasazenou dietu (pokles hodnot nati-ttg) PAGE 6

8 PAGE 7 Děti/dospívající se symptomy

9 PAGE 8 Děti s vysokým rizikem, bez symtomů

10 Biopsie Biopsie považována za referenční metodu/zlatý standard kapsulová biopsie z tenkého střeva, 6-8 vzorků, mírná sedace diagnostická správnost může být ovlivněna kvalitou vzorku a subjektivním hodnocením pataloga potíže s interpretací zejména velmi mírných forem vilózní atrofie stupně postižení sliznice podle Marshe (0-4 st.) PAGE 9 Sugai E, Moreno ML, Hwang HJ, et al. Celiac disease serology in patients with different pretest probabilities: is biopsy avoidable? World J Gastroenterology. Jul ;16(25):

11 Biopsie mukóza jejuna je úplně vyhlazená, bez výběžků, její celková výška je nezměněna PAGE 10

12 Genetické testování téměř všichni lidé s celiakií mají páry genů kódující HLA- DQ2 or HLA-DQ8. tyto alely jsou ale celkem běžné např. přibližně 40 procent populace USA je nosičem těchto HLA genů, většina z nich ale nemá celiakii negativní nález HLA-DQ2 and HLA-DQ8 může v podstatě vyloučit přítomnost nebo budoucí rozvoj celiakie u pacientů, u kterých jiné testy, včetně biopsie, nedávají jednoznačné diagnostické výsledky genetický screening je senzitivní, ale nespecifický, a je finančně nákladný PAGE 11 Source: NIDDK Provider Points, April 2009

13 Serologické testy Serologické testy cíl: najít a vyselektovat pacienty pro biopsii nebo zavedení bezlepkové diety žádný serologický test není ideální použití panelů The American Gastroenterological Association i ESPHAGAN doporučení začít s ttg - IgA vyšetřením 2-3 % pacientů s celiakií má selektivní IgA deficit, falešně negativní IgA testy pacienti musí být v době provádění testů na dietě s obsahem glutenu (lepku) Source: NIDDK Provider Points, April 2009 PAGE 12

14 Protilátky proti lidské tkáňové transglutamináze (anti-ttg) Anti-tissue transglutaminase (anti-ttg) ELISA/ CLIA/ multiplex testy (antigen nativní z lidských ery nebo rekombinantní) ttg IgA test má sensitivitu vyšší než 90%, občas dává falešně negativní výsledek ttg IgA test má specificitu vyšší než 95%, velmi málo falešně pozitivních výsledků senzitivita a specificita izotypu IgG je významně nižší hemolýza způsobuje falešně negativní ttg výsledky 2 (u antigenu z lidských ery) PAGE American Gastroenterological Association. AGA Institute medical position statement on the diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology. 2006;131: Carolina Arguelles-Grande et al. Clinical Chemistry. 2010;56; DOI: /clinchem2010

15 Anti - EMA Anti-endomysiální protilátky test nepřímou IF, částečně subjektivní (opičí ezofágus) test (ale pouze IgA izotyp!) je méně senzitivní než anti-ttg, ale vysoce specifický (dosahuje téměř 100%) 1 test anti-ttg IgG není v doporučeních (jenom zvláštní situace) PAGE 14

16 Anti-GA Anti-Gliadin ( nativní gliadin ) test není dostatečně senzitivní ani specifický pro rutinní použití, není v doporučeních je užitečný při testování a průkazu non-celiakální glutenové senzitivity PAGE 15 Green PHR, Cellier C. Medical progress: celiac disease. The New England Journal of Medicine. 2007;357:

17 Anti-DGP Deaminované gliadinové peptidy nová generace testů má vyšší senzitivitu a specificitu než staré gliadinové testy DGP testy jsou přesnější než ttg and AGA a jsou nejspolehlivějšími testy u lidí s IgA deficiencií vysoká senzitivita i specificita u obou izotypů IgG i IgA (IgG dokonce u dětí lepší než ttg) PAGE 16 Dahl et al. Antibodies against deamidated gliadin peptides identify adult coeliac disease patients negative for antibodies against endomysium and tissue transglutaminase; Alimentary Pharmacology and Therapeutics. April 2010;32:

18 Serologické testy a jejich senzitivita a specificita Test % Sensitivity % Specificity Age Gliadin IgG Adults Children Gliadin IgA Adults Children EMA IgA Adults Children Combined ttg-iga Adults Children Meta-analysis from 63 studies 1 DGP IgA Combined DGP IgG Combined PAGE IVOR D. HILL. GASTROENTEROLOGY 2005;128:S25 S32 2. Sugai E, Moreno ML, Hwang HJ, et al. Celiac disease serology in patients with different pretest probabilities: is biopsy avoidable? World J Gastroenterology. Jul ;16(25):

19 Kombinace testů s cílem neprovádět biopsii: Stoupající senzitivita při použití kombinace testů Test Biopsy Avoided Missed CD Cases (n) DGP IgG 62.7% 3 ttg IgA 61.5% 3 DGP Dual 61.5% 2 DGP IgA 57.1% 1 DGP/tTG Screen 56.5% 0 Test Biopsy Avoided Missed CD Cases (n) DGP IgG+DGP Dual DGP IgA+DGP/tTG Screen 95.0% 2 DGP IgG+DGP IgA ttg IgA+DGP IgG 95.6% 0 ttg IgA+DGP Dual 95.0% 0 ttg IgA+DGP IgA 93.2% 0 ttg IgA+DGP/tTG Screen 92.0% 0 PAGE 18 Testy prováděné na vysoce rizikové populaci Sugai E, Moreno ML, Hwang HJ, et al. Celiac disease serology in patients with different pretest probabilities: is biopsy avoidable? World J Gastroenterology. Jul ;16(25):

20 Kazuistika 1. Tereza, 1999 atopický ekzém od kojeneckého věku, následně ve školním věku polinóza, prokázaná senzibilizace na pyly v kožních testech i laboratorně v předškolním veku provedeno vyšetření EMA IgA, antittg IgA (IgA v normě): negativní před rokem únava, bolesti hlavy, váhový úbytek (2kg) v laboratoři protilátky proti štítné žláze (autoimuntiní thyreoiditis), EMA IgA pozitivní, anti-ttg IgA >300 biopsie: pozitivní na bezlepkové dietě zlepšení, není unavená, bolesti hlavy méně časté, váhově stabilní kontrolní EMA, anti-ttg na dietě negativní PAGE 19

21 Kazuistika 2. PAGE 20 Jana, 1995 od předškolního věku opakované infekty HCD, astenická, trombocytopenie (pokles trombo pod 10 tis) v 7 letech stanovena dg celiakie (pozitivní EMA IgA i anti-ttg IgA), nasazena dieta, i přes dietu přetrvává trombocytopenie bez krvácivých projevů od 10 let alopecie areata, postupně totální, výpadek vlasů i řas v laboratoři nálezy odpovídající autoimunitní thyreoiditis, na substituci Euthyroxem po celou dobu přetrvává významná pozitivita EMA IgA a anti-ttg IgA, dietu drží re-biopsie sliznice duodena: normální nález při trvající pozitivitě autoprotilátek nyní vlasy a řasy dorůstají, trombo kolísají tis, bez krvácivých projevů? (vit.d, probiotika, vitamíny, stopové prvky, věk, přechodný stav)?

22 Produkty INOVA v diagnostice celiakie široký panel QUANTA Lite TM (ELISA) h-ttg IgG IgA Screen (IgG+IgA) h-ttg (recombinant) IgG IgA DGP (Gliadin II) IgG IgA Screen (IgG+IgA) h-ttg/dgp Screen Screen (IgG+IgA) Gliadin (Native) IgG IgA F-Actin IgA NOVA Lite TM (IFA) Endomysial PAGE 21 From human red blood cells Provides high sensitivity and specificity Single point curve Human recombinant ttg Provides high sensitivity and specificity 5 point curve Useful for younger children and celiac patients with less villous atrophy Sensitivity and specificity substantially better than native gliadin ttg and DGP in combination results in improved diagnostic accuracy Useful in the detection of non-celiac sensitivity May assist in estimating the likelihood of significant intestinal villous atrophy Useful in monitoring gluten-free diet (GFD) adherence EMA IgA is highly specific for celiac IgA and IgG is useful in the detection of dermatitis herpetiformis

23 Nové produkty INOVA CLIA přístroj BioFlash QUANTA Flash ttg IgG QUANTA Flash ttg IgA QUANTA Flash DGP Screen QUANTA Flash DGP IgG QUANTA Flash DGP IgA PAGE 22

24 PAGE 23 Děkuji za pozornost.

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA éfredaktor: OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu UÏ í rada: Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Pardubice MUDr. Jan Rosa, Praha

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie. Diplomovaný farmaceutický asistent. Mgr. Miroslava Zachariášová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Celiakie Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Zachariášová Vypracovala: Eva Zíková Čelákovice 2010 Čestné prohlášení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. Absolventská práce. 2011 Kristýna Krilová

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113. Absolventská práce. 2011 Kristýna Krilová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Absolventská práce 2011 Kristýna Krilová Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Význam přehledu Přesná diagnostika potravinové alergie není důležitá pouze pro správnou léčbu, ale také

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie ISSN 1804-7874 (Print) ISSN 1804-803X (On-line) Gastroenterologie a hepatologie Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej

Více

Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta.

Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta. DIETA U DĚTÍ S ATOPICKÝM EKZÉMEM MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění, v posledních desetiletích významně

Více

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi Výživa v pediatrii Pavel Frühauf Peter Szitányi Pavel Frühauf, Peter Szitányi Výživa v pediatrii Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Jazyková a technická redakce:

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 Elecsys Hepatální markery Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 cobas stavebnicový koncept Flexibilní konfigurace - řešení šitá na

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu Bc. Kamila Felklová Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV)

STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C (HCV) STANDARDNÍ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM Pracovní skupina pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost ECHINOKOKOVÉ INFEKCE Praha, Lékařský dům 4. března 2014 Program odborného semináře

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 1 Antibiotika Očkování Deprese u diabetiků Mužská sexuální dysfunkce Poruchy štítné žlázy + Kazuistiky Vydavatel:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Hrbáčková V tištěné verzi vložen originál zadání BP. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství

Více

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra laboratorních metod a informačních systémů Bakalářská práce Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat. strana 17

Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat. strana 17 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat strana 17 KOLEKTIV AUTORŮ (v abecedním pořadí) MUDr. Simona Bělohlávková 1 Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Více

Aspartam riziko nežádoucích účinků

Aspartam riziko nežádoucích účinků Aspartam riziko nežádoucích účinků Přednášky pro VŠCHT Lubomír Kužela Aspartam obecné údaje Sladivost sacharóza 200 x více než sacharóza Toxikokinetika Negativní efekt hydrolyzován ve střevě absorbován

Více

Chronicky nemocné dítě na základní škole

Chronicky nemocné dítě na základní škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Chronicky nemocné dítě na základní škole Vypracovala: Pavla Haršániová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 3 č í s lo 2 2 0 1 3 Atopická dermatitida Mýty a omyly v očkování Penicilinová antibiotika Sexuální medicína Hyperaktivní

Více