Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005"

Transkript

1 Úkoly pro projektový týden deváťáků ) Závody do vrchu Úkol : Vypočti průměrnou rychlost a výkon cyklisty při jízdě do vrchu Zadání : a) Uspořádej závody na kolech do vrchu pro svoje spolužáky. ( alespoň 6 závodníků ). Trasa závodu je vyznačena od Miva ulicí Zákostelí (start závodu je označen na rohu chodníku u Miva) k autobusové zastávce u školy. b) Výsledky závodů a důležité fyzikální veličiny zapisujte do tabulky a určete průměrnou rychlost, vydanou energii a výkon jednotlivých závodníků. Hodnoty uspořádej. c) Zakreslete grafy závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase. Zakresli v grafech další závislosti zjištěných veličin. Grafy musí mít vhodný tvar pro stanovení závěrů. d) Navrhněte další výpočty ze získaných veličin formou fyzikálního příkladu (zadání a kompletního řešení i s komentářem). Výpočty uveď co nejpřehledněji. e) Navrhněte a proveďte další zpracování získaných údajů a doplňte je o komentář. f) V závěru popiš výsledky svého měření. Zadavatel úkolu a konzultant : Hana Tesařová 2) 60. let od konce 2. světové války 1) V následujících obcích zjisti, zda tam existují pamětní desky, pomníky nebo památníky obětem 2. světové války : Lysice, Drnovice, Voděrady, Štěchov, Lačnov, Býkovice, Černovice, Tasovice, Bedřichov, Kunice, Kunčina Ves, Lhota u Lysic, Kozárov, Krhov, Dlouhá Lhota, Hodonín a Žerůtky. 2) Zjištěné objekty zdokumentuj : máš-li možnost, udělej jejich fotografie, v každém případě opiš text a podrobně popiš, kde se objekt nachází (obec, místní část), jak vypadá a v jakém je stavu. 3) U příležitosti 60. výročí konce 2. světové války vypracuj návrh společného památníku, pamětní desky nebo pomníku pro všechny oběti této války z vymezeného regionu. Zadavatel úkolu a konzultant : František Paděra 3) Kouzelná zahrada 1) Vypracujte návrh využití pozemku kolem domu podle svých představ a přání. 2) V územním zpracování návrhu by se měly vyskytovat tyto části odpočinková bazén, krb, ohniště, hřiště, pískoviště apod. okrasná skalka, květinová zahrada, trávník, dřeviny apod. užitková skleník, ovocné stromy apod. 3) Návrh vypracuj na výkres v měřítku 1 : 100 s legendou ( popis rostlin, dřevin, zahradních staveb, cestiček...) Legenda bude obsahovat návrh prací s cenovým rozpisem ( zpracujete sami nebo zadáte architektovi zjisti ceny ), cenovou náročnost vašeho návrhu. Tady sestav dokumentaci pro zpracování daného návrhu 1

2 4) Ve formátu A3 vyrob model vybrané části vaší zahrady ve vhodném měřítku Výměra zahrady : 1000 metrů čtverečních, zastavěná plocha je 150 metrů čtverečních. Zadavatel úkolu a konzultant : Marie Horbasová 4) Druhá světová válka v Lysicích 1. Zjistěte, jak se změnil život obyčejných lidí v Lysicích během druhé světové války. Zaměřte se hlavně na tyto oblasti: škola (výuka žáků), hospodářské obtíže, nuceně nasazení, partyzáni, osvobození Lysic, Napište také o tom, co vás nejvíce zaujalo a překvapilo. Potřebné informace získáte z kroniky Lysic. (Kopii kroniky budete mít k dispozici ve dvou výtiscích ve škole. Kroniku doslovně neopisujte! Vyjímečně můžete použít tzv. citace doslovně opsanou část dáte do uvozovek a do závorky stranu, ze které jste čerpali) 2. Najděte alespoň 2 osoby, které prožily válku v našem okolí a udělejte s nimi rozhovor o tom co si pamatují z války a jak ji prožily. (Rozhovor bude mít alespoň 5 otázek a u osoby uveďte: jméno, obec v niž prožila válku, věk.) Možná se vám podaří získat i dobové fotografie k okopírování. Nezapomeňte, že každý úkol by měl mít cíl, vlastní vypracování a závěr. Zadavatel úkolu a konzultant : Martina Čumová 5) Úkoly z českého jazyka 1) Napiš úvahu na zadané téma Země je jediná planeta v naší sluneční soustavě, kde mohou žít lidé. Jak dlouho toto tvrzení bude trvat? ( Rozsah nejméně jedna strana formátu A4 na počítači, typ písma 11) 2) Veřejná prezentace projektového týdne se uskuteční 7. června 2005 ve 13 hodin ve velké tělocvičně. Navrhni plakát a pozvánku na tuto akci a výtvarně zpracuj. Připrav a písemně zpracuj veřejnou presentaci vašeho úkolu. Hodnocení : - dodržení slohového útvaru - komunikativní dovednosti - pravopis lexikální, slohotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí - celkový vzhled Zadavatel úkolu a konzultant : Lea Máslová 2

3 6) Úkoly ze zeměpisu Plán 3 denního výletu po Jihomoravském kraji Rodinu svých známých máš provést během 3 dnů po atraktivních místech Jihomoravského kraje. Výchozí a cílový bod: Lysice 1 osoba (ty) + 4 známí (2 dospělí a 2 děti) datum výletu: do vhodné mapky vyznač navštívená místa 2. o navštívených místech napiš základní údaje, zajímavosti, popřípadě doplň obrázky 3. tvým úkolem je zajistit i ubytování a dopravu (nelze použít auto) vypiš všechny spoje, kterými jste se pohybovali a místa ubytování Prémiový úkol: Vypočítej finanční rozpočet 3 denního putování (celkem = doprava, ubytování, vstupné na památky). Zadavatel úkolu a konzultant : Eva Sedláková 7) Úkoly z chemie Úkol: Zkoumáme vodu z různých vodních zdrojů Zadání: Voda je jedním ze základních předpokladů života na Zemi. Znečišťování vod je problém, který je spojován s průmyslem, zemědělstvím a vlastní činností každého člověka. Podívejme se na kvalitu vody v našem okolí. Budete odebírat vzorky z alespoň 5 různých vodních zdrojů (studánka, pumpa, potok, říčka, rybník ). Úplný rozbor vod představuje rozbor fyzikální, chemický, mikrobiologický a radiometrický. Podle naměřených výsledků se pak voda dělí na různé typy. Vše musí být v souladu se státními normami. My se zaměříme pouze na pár testů v rámci našich možností. Vzorky se odebírají do předem dobře vymytých sklenic nebo polyethylenových lahví. Vymytí se provádí roztokem jedlé sody a výplachem destilovanou vodou. Nám bude stačit výplach horkou pitnou vodou. Pro náš zkrácený rozbor bude dostačující objem vzorku 1,5l. Odběrovou láhev je nutné opatřit štítkem s údaji o místě, času a datu odběru. Před vlastním odběrem propláchněte odběrovou nádobu několikrát sledovanou vodou, čímž dojde k vytemperování nádoby. Vlastní oděr provádíme asi 25 cm pod hladinou a po změření teploty odebraného vzorku vody nádobu pečlivě uzavřeme. Vlastní rozbor provedeme nejpozději 12 hodin po odběru. Mezitím uchováváme vzorek v lednici při teplotě 3 až 4 C. Všechny výsledky a odpovědi na otázky důkladně zpracuj v písemné formě. Úkol č.1: Měření teploty Teplota je významným ukazatelem jakosti vody. Znalost teploty nám říká informace o množství kyslíku, rychlosti rozkladu organických látek, vhodnosti pro život různých vodních organismů. Optimální teplota pitné vody je 8 až 12 C. 3

4 Pomůcky: odběrová nádobka, teploměr, čerstvě odebrané vzorky vody Postup: Teplota vody se změří ponořením teploměru pod hladinu zdroje nebo v odběrové nádobě ihned na místě odběru. vody studené vody vlažné vody teplé vody horké do 25 C 25 až 35 C 35 až 42 C nad 42 C a) Určete mezi jaké vody je možné zařadit vaše vzorky vody. b) Zvažte, jak se mění množství kyslíku, rychlost rozkladu organických látek a vhodnost pro život různých vodních organismů od vody studené až po teplou. Úkol č.2: Měření ph Hodnoty ph přírodních vod pohybují se v rozmezí 5,2 až 8,8 nepůsobí negativně na životní prostředí. Pitná voda by měla být upravena na hodnotu ph 6,0 až 8,0 z důvodů zdravotních,chuťových a snížení možnosti koroze agresivního prostředí v kovových rozvodech. Pomůcky: čerstvě odebrané vzorky vody, zkumavka, podložní sklíčko, skleněná tyčinka, univerzální indikátorový papírek, barevná stupnice Postup: Z odběrové láhve odlijte asi 3 ml vzorku vody do zkumavky, ze které ponořením skleněné tyčinky odeberte jednu až dvě kapky na univerzální indikátorový papírek položený na podložním skle. Srovnejte zabarvení papírku s barevnou stupnicí. ph do 4 4,1 4,5 silně kyselý 4,6 5,2 kyselý 5,3 6,5 slabě kyselý 6,6 7,4 skoro neutrální 7,5 8,7 slabě zásaditý 8,8 9,4 zásaditý charakteristika vzorku extrémně kyselý 9,5 9,9 silně zásaditý nad 10 extrémně zásaditý a) Porovnej naměřenou hodnotu ph vzorků s údaji podle vzoru. c) Uveď alespoň dva důvody, proč se zaměňují kovové rozvody pitné vody za rozvody plastové. Úkol 3: Zjišťování barvy a průhlednosti Barvu je nutné dělit na skutečnou a zdánlivou, která je způsobena barevností nerozpuštěných látek, které se oddělí filtrací. Měření průhlednosti se provádí jen u povrchových a odpadních vod. Pomůcky: 4

5 vzorky vody, kádinky, filtrační papír, nůžky, filtrační aparatura, bílé pozadí, bílá čtecí podložka s 3 mm černým písmenem, milimetrové měřítko, destilovaná voda Postup: Část vzorku přefiltrujte do menší kádinky a proti bílému pozadí stanovte barvu vzorku. Výsledek vyjádřete slovně. Průhlednost pozorujte u původního vzorku vody ve vysoké kádince, pod kterou položte bílý papír s černým písmenem 3 mm vysokým. Do kádinky postupně nalévejte vzorek až do té doby, kdy se písmeno stane nečitelným. Změřená výška sloupce vody je měřítkem porovnání znečištění. a) Srovnejte průhlednost vašich odebraných vzorků. c) Uveď dva příklady znečištění vody přírodními zdroji a dva příklady znečištění vody činností člověka a jak by bylo možné tuto problematiku řešit. Úkol č.4: Zjišťování pachu Pach je nepříjemnou vlastností vody. Ne vždy je ale zapáchající voda závadná (minerální vody s léčivými účinky). Pomůcky: vzorky vody, vodní lázeň, teploměr, skleněná tyčinka, baňka se zátkou, odměrný válec, hodinové sklo Postup: Do baňky nalijte 250 ml vzorku vody a vytemperujte na teplotu 20 C. Pak ji zazátkujte a protřepávejte jednu minutu. Potom baňku odzátkujte a ihned čichem zjišťujte přítomnost látek. Do další baňky odměřte dalších 250 ml vzorku vody, hrdlo zakryjte hodinovým sklem a zahřívejte na vodní lázni na teplotu 60 C. Potom obsah baňky promíchejte krouživým pohybem baňkou a proveďte čichovou zkoušku. Stupeň pachu Charakteristika 0 žádný pach 1 velmi slabý pach 2 slabý pach 3 znatelný pach 4 zřetelný pach 5 velmi silný pach a) Zjistěte stupeň pachu u všech zkoumaných vzorků. c) Uveďte dvě možné konkrétní příčiny pachu vody v řece nebo potoce. d) Co je příčinnou pachu podobného zkaženým vejcím, který se uvolňuje z horkého léčivého pramene. Napiš název a vzorec. Úkol č.5: Orientační rozlišení tvrdosti Tvrdost vody je určena množstvím obsažených solí, které mohou tvořit nepříjemné usazeniny. Pomůcky: 5

6 vzorky vody, zkumavky, stojan na zkumavky, zátky, destilovaná voda, minerální voda, odměrný válec, roztok mýdla v lihu (25g rozstrouhaného mýdla rozpuštěného ve 300ml lihu a přefiltrovaného), milimetrové měřítko Postup: Do jedné zkumavky nalijte 3 ml destilované vody, do druhé minerální vody a do třetí stejný objem zkoumaného vzorku. Potom do všech zkumavek nalijte 3 ml mýdlového lihového roztoku a zkumavky zazátkujte. Pak všechny tři zkumavky protřepávejte v jedné ruce asi dvě minuty. Potom změřte výšku vytvořené pěny. stupeň charakteristika vody stav po protřepání 0 velmi měkká zpěnění celého obsahu 1 měkká zpěnění 2 středně tvrdá náznak pěny 3 tvrdá netvoří se pěna 4 velmi tvrdá vyvločkuje se vysrážené mýdlo a) Seřaďte zkoumané roztoky podle naměřené zvyšující se tvrdosti. c) Jaké soli způsobují přechodnou a trvalou tvrdost vody? Pokud se dá odstranit, tak jakým způsobem? d) Co může způsobit za problémy používání tvrdé vody v domácnosti? e) Jak souvisí tvrdost vody se spotřebou pracích prostředků? Úkol č.6: Zjišťování vybraných iontů a látek Pomůcky: vzorky vod, 10 % kyselina chlorovodíková, 10% kyselina dusičná, 10% chlorid železitý, 2% dusičnan stříbrný, 4% hexakyanoželezitan draselný, zkumavky, stojan na zkumavky, zátky, odměrný válec, tuha, kapátko, odpařovací miska, síťka, kahan Důkaz chloridu: K 5 ml vzorku vody ve zkumavce přidáme asi 1 ml kyseliny dusičné a 5 10 kapek roztoku dusičnanu stříbrného. V přítomnosti chloridu vzniká bílý zákal až bílá sraženina a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují chloridy či nikoli. c) Uveď, které činnosti člověka způsobují nejvíce znečišťování přírody chloridy. Důkaz uhličitanu: Do odpařovací misky nalijeme 5 ml vzorku vody a odpaříme nad kahanem. Na získaný odparek nakapeme 3 až 5 kapek kyseliny chlorovodíkové. V přítomnosti uhličitanu sledujeme slabé šumění. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují uhličitany či nikoli. Důkaz fenolu: K 5 ml vzorku vody ve zkumavce přidáme 1 ml roztoku chloridu železitého. V přítomnosti fenolu se objeví modrofialové zbarvení. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují fenol či nikoli. 6

7 Důkaz železa: Do zkumavky nalijeme asi 10 ml vzorku vody, přidáme 1 ml kyseliny chlorovodíkové a 1 ml červené krevní soli. V přítomnosti železa se objeví modré zbarvení. Na výsledek je třeba čekat delší dobu. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují železo či nikoli. Důkaz vápníku a sodíku: Do zkumavky nalijeme asi 10 ml vzorku vody a do něj ponoříme konec drátku. Omočený konec zasuneme do plamene kahanu. Vápenné kationty způsobují oranžovocihlové zbarvení a sodné kationty žluté zbarvení plamene. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují sodík a vápník či nikoli. c) Jak bys dokázal přítomnost draslíku, lithia, mědi? Úkol č.7: a) Na základě všech získaných informací o jednotlivých vzorcích vody vytvořte charakteristiku těchto vzorků zda vlastnosti a složení odpovídá typu vody - pokud neodpovídají, tak k čemu lze tyto vody použít - pokud neodpovídají, jakým způsobem by bylo možné tyto vlastnosti upravit Pro splnění tohoto úkolu je třeba půjčit si státní normy týkající se složení a vlastností jednotlivých typů vod, nebo tyto údaje najít na internetu. b) Podívej se na mapu regionu a pokus se najít možné zdroje průmyslového znečištění vodních zdrojů ve vašem okolí. c) Zkus sledovat a odhadnout denní spotřebu pitné vody ve vaší domácnosti k jednotlivým účelům. Účel spotřeby mytí nádobí praní prádla úklid příprava jídla nápoje osobní hygiena jiné účely Celková denní spotřeba vody v domácnosti za jeden den Navrhni způsob, jak denní spotřebu vody ve vaší domácnosti snížit. Hodnocení: Úkol č.1: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 3 b správná odpověď Úkol č.2: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2b správná odpověď 7

8 Úkol č.3: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 4 b správná odpověď Úkol č.4: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2 b správná odpověď d) 2 b správný vzorec a název Úkol č.5: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2 b správná odpověď d) 2 b správná odpověď Úkol č.6: Chloridy 8 b Uhličitany 6 b Fenol 6 b Železo 6 b Vápník a sodík 9 b Úkol č.7: a) 6 b b) 2 b c) 4 b Celkem: 93 bodů Zadavatel úkolu a konzultant : Stanislav Sedláček 8 ) Úkol z anglického jazyka Vyberte si známou pohádku a udělejte ji v podobě kresleného seriálu. Text vypracuj v anglickém jazyce, zpracování ručně či na počítači. Zadavatel a konzultant : Vanda Ošlejšková 9) Úkol z přírodopisu CO VŠECHNO UKRÝVÁ NAUČNÁ STEZKA? Zadání: Do rukou se vám dostává mapka trasy Naučné stezky, pomocí níž budete plnit zadané úkoly. Úkol č. 1: Projdi trasu vyznačenou na mapce a pokus se správně zařadit k očíslovaným dřevinám správné názvy. Seznam názvů se nachází na přiloženém pracovním listu. K řešení úkolu potřebuješ také atlas dřevin, nebo klíč k určování stromů a rostlin. Úkol č. 2: V daném seznamu dřevin se budou vyskytovat některé názvy,u kterých jsou uvedena čísla. Tyto stromy nebudou vyznačeny v mapce. Tvým úkolem bude 8

9 vyhledat a určit dřevinu podle atlasu a zanést do mapky číslo daného stromu v místě jejich výskytu. K zapisování používej červenou tužku. Úkol č. 3: V pracovním listu najdeš i názvy keřů a bylin, které jsou také označeny číslem nebo písmenem. Rostlinu opět vyhledej nejdříve v atlase a potom se pokus najít ji na území Naučné stezky a zapsat její výskyt do mapky pod určitým číslem nebo písmenem. K zapisování používej zelenou tužku. Výskyt některých rostlin je omezen ročním obdobím, proto nebudou všechny rostliny vždy dostupné. Úkol č. 4: Najdi v literatuře ke každému českému názvu název latinský. Úkol č. 5: Zakresli do mapky a zapiš do seznamu všechny živočichy i jiné organismy, které na trase poznáš, nebo které tě zaujmou. Cíl: 1) Nákres mapky s vyznačenou trasou Naučné stezky, ve které jsou pomocí čísel nebo písmen vyznačeny druhy dřevin, keřů a bylin. 2) Vyhotovený seznam všech druhů dřevin, keřů, bylin, které byly na území Naučné stezky vyhledány i s jejich latinskými názvy. 3) Vyhotovený seznam těch druhů organismů,které žák na stezce sám poznal, nebo které ho něčím zaujaly. Bodování: úkol č. 1 za doplnění všech správných názvů k zadaným číslům - 13bodů; úkol č.2 - za vyhledání místa výskytu všech doporučených dřevin 10 bodů; úkol č.3 - za správné určení 10 bylin a jejich místa výskytu 7 bodů; úkol č.4 - za vyhledání latinských názvů 10 bodů; úkol č.5 - za vyhledání 10 libovolných živočichů, nebo jiných organismů, vyskytujících se v dané oblasti 10 bodů; celkem: možno získat 50 bodů; PRACOVNÍ PŘÍLOHA Seznam stromů, ke kterým je potřeba doplnit správné číslo podle mapky: Lípa srdčitá Jedle obrovská Smrk ztepilý Modřín opadavý Dub červený Lípa malolistá Smrk pichlavý Borovice Jefreova Borovice vejmutovka Douglaska tisolistá Borovice lesní Buk lesní Jedle kavkazská Seznam dřevin, keřů, které je potřeba určit, najít místo výskytu a zaznamenat do mapky pod jejich číslem: Javor klen - 20 Bříza bělokorá 21 Jírovec maďal - 22 Kaštanovník setý 23 Dub letní 24 Dub zimní 25 Habr obecný 26 9

10 Olše lepkavá 27 Líska obecná 28 Hloh obecný 29 Jasan ztepilý -30 Trnovník akát 31 Seznam bylin, které jsou potřeba vyznačit do mapky podle místa výskytu pod jejich písmenem: A divizna malokvětá B - hluchavka bílá C - kopřiva dvoudomá D - jahodník obecný E - jitrocel kopinatý F - jitrocel širokolistý G - kostival lékařský H - lipnice obecná CH vlaštovičník větší I - plicník lékařský J - podběl obecný K řebříček obecný L - smetánka lékařská M srha říznačka N - třezalka tečkovaná O - vlaštovičník větší P - pelyněk černobyl Zadavatel úkolu a konzultant : Eva Požárová 10) Úkol z meteorologie Pomocí vašich meteorologických stanic sleduj třikrát denně hodnoty pěti meteorologických prvků ( teploty ovzduší, síla a směr větru, vlhkost vzduchu, atmosférický tlak a množství srážek). Zjištěné hodnoty zpracuj v grafech. Každodenní měření uzavři předpovědí vývoje počasí na další den, svoji předpověď zdůvodni, denní vývoj počasí porovnej se svou včerejší předpovědí, uveď shody a rozdíly. Využij v předpovědích i pranostiky a lidovou moudrost našich předků. Počasí porovnej s počasím ve stejném dnu v některých minulých rocích. Porovnej svoji předpověď s oficiální předpovědí meteorologického ústavu.. Informace zpracuj co nejpřehledněji. Nezapomeň doložit dohodnutou dokumentací k vyráběným měřidlům (viz práce v hodinách fyziky princip, postup pro výrobu, postup měření) a měřidly samotnými. Zadavatel úkolu a konzultant : Hana Tesařová 11) Úkol na závěr Vytvoř hudební, popř. rytmickou znělku, která bude charakterizovat vaši skupinu. Využijte vlastního hlasu, hry na tělo, nástrojů vám běžně dostupných (pokličky, klacíky, svazky klíčů ). Lze zhudebnit vlastní text (popř. kratičké zhodnocení týdne deváťáků z pohledu vaší skupiny) na nápěv známé písně nebo si vytvořit i vlastní melodii. Zadavatel úkolu a konzultant : Dagmar Zárubová 10

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Posudky na vypracované úkoly v projektovém týdnu devátých tříd ve školním roce 2004/2005. Skupina 1. vedoucí Brodecká Lucie

Posudky na vypracované úkoly v projektovém týdnu devátých tříd ve školním roce 2004/2005. Skupina 1. vedoucí Brodecká Lucie Posudky na vypracované úkoly v projektovém týdnu devátých tříd ve školním roce 2004/2005 Posudek na vypracování úkolu č. 1 Skupina 1 Vedoucí : Brodecká Lucie Hodnocení : Skupina 1 vedoucí Brodecká Lucie

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci vypočítají složení roztoku.

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-02 Předmět: Biologická,

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Lipidy Pro potřeby projektu

Více

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika Cílová skupina:

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH18

DUM VY_52_INOVACE_12CH18 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH18 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol:

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce VG STUDENT CHEMIE T É M A: SRÁŽENÍ, IZOLACE SRAŽENIN Vypracoval/a: Spolupracoval/a: Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s pojmem sraženina a srážení, provedou srážení jodidu

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkaloidy a steroidy Návod k laboratornímu cvičení Úkol č. 1: Sublimace kofeinu Alkaloidy a steroidy Pomůcky: 2 hodinová sklíčka, elektrický vařič, siťka, stojan s kruhem, filtrační papír Chemikálie: suché čajové lístky (černý,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové Sledování rozpustnosti vitamínu C v žaludeční kyselině demonstrační pokus VY_52_Inovace_244 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250 Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.720 OBSAH 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 Obsah sady... Látky potřebné pro některé pokusy... Příprava indikačních roztoků... Příprava a použití

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy Brno 2014 Autoři textů: Mgr. Irena PLUCKOVÁ, Ph.D. (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý LP č. 2 - ALKOHOLY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. Výukové materiály Složení roztoků Autor: RNDr. Jana Parobková Chlorid sodný Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: Chemie Tematický celek: Roztoky ev. Halogenidy alkalických

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07 Inovace výuky Chemie Podstata krápníkových jevů Ch 8/07 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny Úkol č. 1: Důkazy bílkovin ve vaječném bílku a) natvrdo uvařené vejce s kyselinou dusičnou Pomůcky: Petriho miska, pipeta, nůž. Návod k laboratornímu cvičení Bílkoviny Chemikálie: koncentrovaná kyselina

Více

Téma: analýza vody a půdy

Téma: analýza vody a půdy Téma: analýza vody a půdy Postup při chemické analýze: a) odběr vzorku b) volba analytického postupu c) zpracování vzorku d) analýza vzorku e) záznam výsledků f) výpočty a další zpracování analýz g) závěry

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce)

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půda a kyselé deště (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-05 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3 cvičení: A Téma: Základní vlastnosti organických látek Cíl: Teplota varu a tání Pomůcky: žákovská souprava, teploměr, skleněná trubička, Chemikálie: ethanol CH 3 CH 2 OH, aceton CH 3 COCH 3, naftalen Úkol

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-03

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. FYZIKÁLNÍ VELIČINY Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z v 2) z - - - k 3) - - k l - d - - j - -

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody

Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-06 Předmět: Biologická,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 6. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci navrhnou postupy a

Více