Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005"

Transkript

1 Úkoly pro projektový týden deváťáků ) Závody do vrchu Úkol : Vypočti průměrnou rychlost a výkon cyklisty při jízdě do vrchu Zadání : a) Uspořádej závody na kolech do vrchu pro svoje spolužáky. ( alespoň 6 závodníků ). Trasa závodu je vyznačena od Miva ulicí Zákostelí (start závodu je označen na rohu chodníku u Miva) k autobusové zastávce u školy. b) Výsledky závodů a důležité fyzikální veličiny zapisujte do tabulky a určete průměrnou rychlost, vydanou energii a výkon jednotlivých závodníků. Hodnoty uspořádej. c) Zakreslete grafy závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase. Zakresli v grafech další závislosti zjištěných veličin. Grafy musí mít vhodný tvar pro stanovení závěrů. d) Navrhněte další výpočty ze získaných veličin formou fyzikálního příkladu (zadání a kompletního řešení i s komentářem). Výpočty uveď co nejpřehledněji. e) Navrhněte a proveďte další zpracování získaných údajů a doplňte je o komentář. f) V závěru popiš výsledky svého měření. Zadavatel úkolu a konzultant : Hana Tesařová 2) 60. let od konce 2. světové války 1) V následujících obcích zjisti, zda tam existují pamětní desky, pomníky nebo památníky obětem 2. světové války : Lysice, Drnovice, Voděrady, Štěchov, Lačnov, Býkovice, Černovice, Tasovice, Bedřichov, Kunice, Kunčina Ves, Lhota u Lysic, Kozárov, Krhov, Dlouhá Lhota, Hodonín a Žerůtky. 2) Zjištěné objekty zdokumentuj : máš-li možnost, udělej jejich fotografie, v každém případě opiš text a podrobně popiš, kde se objekt nachází (obec, místní část), jak vypadá a v jakém je stavu. 3) U příležitosti 60. výročí konce 2. světové války vypracuj návrh společného památníku, pamětní desky nebo pomníku pro všechny oběti této války z vymezeného regionu. Zadavatel úkolu a konzultant : František Paděra 3) Kouzelná zahrada 1) Vypracujte návrh využití pozemku kolem domu podle svých představ a přání. 2) V územním zpracování návrhu by se měly vyskytovat tyto části odpočinková bazén, krb, ohniště, hřiště, pískoviště apod. okrasná skalka, květinová zahrada, trávník, dřeviny apod. užitková skleník, ovocné stromy apod. 3) Návrh vypracuj na výkres v měřítku 1 : 100 s legendou ( popis rostlin, dřevin, zahradních staveb, cestiček...) Legenda bude obsahovat návrh prací s cenovým rozpisem ( zpracujete sami nebo zadáte architektovi zjisti ceny ), cenovou náročnost vašeho návrhu. Tady sestav dokumentaci pro zpracování daného návrhu 1

2 4) Ve formátu A3 vyrob model vybrané části vaší zahrady ve vhodném měřítku Výměra zahrady : 1000 metrů čtverečních, zastavěná plocha je 150 metrů čtverečních. Zadavatel úkolu a konzultant : Marie Horbasová 4) Druhá světová válka v Lysicích 1. Zjistěte, jak se změnil život obyčejných lidí v Lysicích během druhé světové války. Zaměřte se hlavně na tyto oblasti: škola (výuka žáků), hospodářské obtíže, nuceně nasazení, partyzáni, osvobození Lysic, Napište také o tom, co vás nejvíce zaujalo a překvapilo. Potřebné informace získáte z kroniky Lysic. (Kopii kroniky budete mít k dispozici ve dvou výtiscích ve škole. Kroniku doslovně neopisujte! Vyjímečně můžete použít tzv. citace doslovně opsanou část dáte do uvozovek a do závorky stranu, ze které jste čerpali) 2. Najděte alespoň 2 osoby, které prožily válku v našem okolí a udělejte s nimi rozhovor o tom co si pamatují z války a jak ji prožily. (Rozhovor bude mít alespoň 5 otázek a u osoby uveďte: jméno, obec v niž prožila válku, věk.) Možná se vám podaří získat i dobové fotografie k okopírování. Nezapomeňte, že každý úkol by měl mít cíl, vlastní vypracování a závěr. Zadavatel úkolu a konzultant : Martina Čumová 5) Úkoly z českého jazyka 1) Napiš úvahu na zadané téma Země je jediná planeta v naší sluneční soustavě, kde mohou žít lidé. Jak dlouho toto tvrzení bude trvat? ( Rozsah nejméně jedna strana formátu A4 na počítači, typ písma 11) 2) Veřejná prezentace projektového týdne se uskuteční 7. června 2005 ve 13 hodin ve velké tělocvičně. Navrhni plakát a pozvánku na tuto akci a výtvarně zpracuj. Připrav a písemně zpracuj veřejnou presentaci vašeho úkolu. Hodnocení : - dodržení slohového útvaru - komunikativní dovednosti - pravopis lexikální, slohotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí - celkový vzhled Zadavatel úkolu a konzultant : Lea Máslová 2

3 6) Úkoly ze zeměpisu Plán 3 denního výletu po Jihomoravském kraji Rodinu svých známých máš provést během 3 dnů po atraktivních místech Jihomoravského kraje. Výchozí a cílový bod: Lysice 1 osoba (ty) + 4 známí (2 dospělí a 2 děti) datum výletu: do vhodné mapky vyznač navštívená místa 2. o navštívených místech napiš základní údaje, zajímavosti, popřípadě doplň obrázky 3. tvým úkolem je zajistit i ubytování a dopravu (nelze použít auto) vypiš všechny spoje, kterými jste se pohybovali a místa ubytování Prémiový úkol: Vypočítej finanční rozpočet 3 denního putování (celkem = doprava, ubytování, vstupné na památky). Zadavatel úkolu a konzultant : Eva Sedláková 7) Úkoly z chemie Úkol: Zkoumáme vodu z různých vodních zdrojů Zadání: Voda je jedním ze základních předpokladů života na Zemi. Znečišťování vod je problém, který je spojován s průmyslem, zemědělstvím a vlastní činností každého člověka. Podívejme se na kvalitu vody v našem okolí. Budete odebírat vzorky z alespoň 5 různých vodních zdrojů (studánka, pumpa, potok, říčka, rybník ). Úplný rozbor vod představuje rozbor fyzikální, chemický, mikrobiologický a radiometrický. Podle naměřených výsledků se pak voda dělí na různé typy. Vše musí být v souladu se státními normami. My se zaměříme pouze na pár testů v rámci našich možností. Vzorky se odebírají do předem dobře vymytých sklenic nebo polyethylenových lahví. Vymytí se provádí roztokem jedlé sody a výplachem destilovanou vodou. Nám bude stačit výplach horkou pitnou vodou. Pro náš zkrácený rozbor bude dostačující objem vzorku 1,5l. Odběrovou láhev je nutné opatřit štítkem s údaji o místě, času a datu odběru. Před vlastním odběrem propláchněte odběrovou nádobu několikrát sledovanou vodou, čímž dojde k vytemperování nádoby. Vlastní oděr provádíme asi 25 cm pod hladinou a po změření teploty odebraného vzorku vody nádobu pečlivě uzavřeme. Vlastní rozbor provedeme nejpozději 12 hodin po odběru. Mezitím uchováváme vzorek v lednici při teplotě 3 až 4 C. Všechny výsledky a odpovědi na otázky důkladně zpracuj v písemné formě. Úkol č.1: Měření teploty Teplota je významným ukazatelem jakosti vody. Znalost teploty nám říká informace o množství kyslíku, rychlosti rozkladu organických látek, vhodnosti pro život různých vodních organismů. Optimální teplota pitné vody je 8 až 12 C. 3

4 Pomůcky: odběrová nádobka, teploměr, čerstvě odebrané vzorky vody Postup: Teplota vody se změří ponořením teploměru pod hladinu zdroje nebo v odběrové nádobě ihned na místě odběru. vody studené vody vlažné vody teplé vody horké do 25 C 25 až 35 C 35 až 42 C nad 42 C a) Určete mezi jaké vody je možné zařadit vaše vzorky vody. b) Zvažte, jak se mění množství kyslíku, rychlost rozkladu organických látek a vhodnost pro život různých vodních organismů od vody studené až po teplou. Úkol č.2: Měření ph Hodnoty ph přírodních vod pohybují se v rozmezí 5,2 až 8,8 nepůsobí negativně na životní prostředí. Pitná voda by měla být upravena na hodnotu ph 6,0 až 8,0 z důvodů zdravotních,chuťových a snížení možnosti koroze agresivního prostředí v kovových rozvodech. Pomůcky: čerstvě odebrané vzorky vody, zkumavka, podložní sklíčko, skleněná tyčinka, univerzální indikátorový papírek, barevná stupnice Postup: Z odběrové láhve odlijte asi 3 ml vzorku vody do zkumavky, ze které ponořením skleněné tyčinky odeberte jednu až dvě kapky na univerzální indikátorový papírek položený na podložním skle. Srovnejte zabarvení papírku s barevnou stupnicí. ph do 4 4,1 4,5 silně kyselý 4,6 5,2 kyselý 5,3 6,5 slabě kyselý 6,6 7,4 skoro neutrální 7,5 8,7 slabě zásaditý 8,8 9,4 zásaditý charakteristika vzorku extrémně kyselý 9,5 9,9 silně zásaditý nad 10 extrémně zásaditý a) Porovnej naměřenou hodnotu ph vzorků s údaji podle vzoru. c) Uveď alespoň dva důvody, proč se zaměňují kovové rozvody pitné vody za rozvody plastové. Úkol 3: Zjišťování barvy a průhlednosti Barvu je nutné dělit na skutečnou a zdánlivou, která je způsobena barevností nerozpuštěných látek, které se oddělí filtrací. Měření průhlednosti se provádí jen u povrchových a odpadních vod. Pomůcky: 4

5 vzorky vody, kádinky, filtrační papír, nůžky, filtrační aparatura, bílé pozadí, bílá čtecí podložka s 3 mm černým písmenem, milimetrové měřítko, destilovaná voda Postup: Část vzorku přefiltrujte do menší kádinky a proti bílému pozadí stanovte barvu vzorku. Výsledek vyjádřete slovně. Průhlednost pozorujte u původního vzorku vody ve vysoké kádince, pod kterou položte bílý papír s černým písmenem 3 mm vysokým. Do kádinky postupně nalévejte vzorek až do té doby, kdy se písmeno stane nečitelným. Změřená výška sloupce vody je měřítkem porovnání znečištění. a) Srovnejte průhlednost vašich odebraných vzorků. c) Uveď dva příklady znečištění vody přírodními zdroji a dva příklady znečištění vody činností člověka a jak by bylo možné tuto problematiku řešit. Úkol č.4: Zjišťování pachu Pach je nepříjemnou vlastností vody. Ne vždy je ale zapáchající voda závadná (minerální vody s léčivými účinky). Pomůcky: vzorky vody, vodní lázeň, teploměr, skleněná tyčinka, baňka se zátkou, odměrný válec, hodinové sklo Postup: Do baňky nalijte 250 ml vzorku vody a vytemperujte na teplotu 20 C. Pak ji zazátkujte a protřepávejte jednu minutu. Potom baňku odzátkujte a ihned čichem zjišťujte přítomnost látek. Do další baňky odměřte dalších 250 ml vzorku vody, hrdlo zakryjte hodinovým sklem a zahřívejte na vodní lázni na teplotu 60 C. Potom obsah baňky promíchejte krouživým pohybem baňkou a proveďte čichovou zkoušku. Stupeň pachu Charakteristika 0 žádný pach 1 velmi slabý pach 2 slabý pach 3 znatelný pach 4 zřetelný pach 5 velmi silný pach a) Zjistěte stupeň pachu u všech zkoumaných vzorků. c) Uveďte dvě možné konkrétní příčiny pachu vody v řece nebo potoce. d) Co je příčinnou pachu podobného zkaženým vejcím, který se uvolňuje z horkého léčivého pramene. Napiš název a vzorec. Úkol č.5: Orientační rozlišení tvrdosti Tvrdost vody je určena množstvím obsažených solí, které mohou tvořit nepříjemné usazeniny. Pomůcky: 5

6 vzorky vody, zkumavky, stojan na zkumavky, zátky, destilovaná voda, minerální voda, odměrný válec, roztok mýdla v lihu (25g rozstrouhaného mýdla rozpuštěného ve 300ml lihu a přefiltrovaného), milimetrové měřítko Postup: Do jedné zkumavky nalijte 3 ml destilované vody, do druhé minerální vody a do třetí stejný objem zkoumaného vzorku. Potom do všech zkumavek nalijte 3 ml mýdlového lihového roztoku a zkumavky zazátkujte. Pak všechny tři zkumavky protřepávejte v jedné ruce asi dvě minuty. Potom změřte výšku vytvořené pěny. stupeň charakteristika vody stav po protřepání 0 velmi měkká zpěnění celého obsahu 1 měkká zpěnění 2 středně tvrdá náznak pěny 3 tvrdá netvoří se pěna 4 velmi tvrdá vyvločkuje se vysrážené mýdlo a) Seřaďte zkoumané roztoky podle naměřené zvyšující se tvrdosti. c) Jaké soli způsobují přechodnou a trvalou tvrdost vody? Pokud se dá odstranit, tak jakým způsobem? d) Co může způsobit za problémy používání tvrdé vody v domácnosti? e) Jak souvisí tvrdost vody se spotřebou pracích prostředků? Úkol č.6: Zjišťování vybraných iontů a látek Pomůcky: vzorky vod, 10 % kyselina chlorovodíková, 10% kyselina dusičná, 10% chlorid železitý, 2% dusičnan stříbrný, 4% hexakyanoželezitan draselný, zkumavky, stojan na zkumavky, zátky, odměrný válec, tuha, kapátko, odpařovací miska, síťka, kahan Důkaz chloridu: K 5 ml vzorku vody ve zkumavce přidáme asi 1 ml kyseliny dusičné a 5 10 kapek roztoku dusičnanu stříbrného. V přítomnosti chloridu vzniká bílý zákal až bílá sraženina a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují chloridy či nikoli. c) Uveď, které činnosti člověka způsobují nejvíce znečišťování přírody chloridy. Důkaz uhličitanu: Do odpařovací misky nalijeme 5 ml vzorku vody a odpaříme nad kahanem. Na získaný odparek nakapeme 3 až 5 kapek kyseliny chlorovodíkové. V přítomnosti uhličitanu sledujeme slabé šumění. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují uhličitany či nikoli. Důkaz fenolu: K 5 ml vzorku vody ve zkumavce přidáme 1 ml roztoku chloridu železitého. V přítomnosti fenolu se objeví modrofialové zbarvení. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují fenol či nikoli. 6

7 Důkaz železa: Do zkumavky nalijeme asi 10 ml vzorku vody, přidáme 1 ml kyseliny chlorovodíkové a 1 ml červené krevní soli. V přítomnosti železa se objeví modré zbarvení. Na výsledek je třeba čekat delší dobu. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují železo či nikoli. Důkaz vápníku a sodíku: Do zkumavky nalijeme asi 10 ml vzorku vody a do něj ponoříme konec drátku. Omočený konec zasuneme do plamene kahanu. Vápenné kationty způsobují oranžovocihlové zbarvení a sodné kationty žluté zbarvení plamene. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují sodík a vápník či nikoli. c) Jak bys dokázal přítomnost draslíku, lithia, mědi? Úkol č.7: a) Na základě všech získaných informací o jednotlivých vzorcích vody vytvořte charakteristiku těchto vzorků zda vlastnosti a složení odpovídá typu vody - pokud neodpovídají, tak k čemu lze tyto vody použít - pokud neodpovídají, jakým způsobem by bylo možné tyto vlastnosti upravit Pro splnění tohoto úkolu je třeba půjčit si státní normy týkající se složení a vlastností jednotlivých typů vod, nebo tyto údaje najít na internetu. b) Podívej se na mapu regionu a pokus se najít možné zdroje průmyslového znečištění vodních zdrojů ve vašem okolí. c) Zkus sledovat a odhadnout denní spotřebu pitné vody ve vaší domácnosti k jednotlivým účelům. Účel spotřeby mytí nádobí praní prádla úklid příprava jídla nápoje osobní hygiena jiné účely Celková denní spotřeba vody v domácnosti za jeden den Navrhni způsob, jak denní spotřebu vody ve vaší domácnosti snížit. Hodnocení: Úkol č.1: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 3 b správná odpověď Úkol č.2: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2b správná odpověď 7

8 Úkol č.3: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 4 b správná odpověď Úkol č.4: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2 b správná odpověď d) 2 b správný vzorec a název Úkol č.5: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2 b správná odpověď d) 2 b správná odpověď Úkol č.6: Chloridy 8 b Uhličitany 6 b Fenol 6 b Železo 6 b Vápník a sodík 9 b Úkol č.7: a) 6 b b) 2 b c) 4 b Celkem: 93 bodů Zadavatel úkolu a konzultant : Stanislav Sedláček 8 ) Úkol z anglického jazyka Vyberte si známou pohádku a udělejte ji v podobě kresleného seriálu. Text vypracuj v anglickém jazyce, zpracování ručně či na počítači. Zadavatel a konzultant : Vanda Ošlejšková 9) Úkol z přírodopisu CO VŠECHNO UKRÝVÁ NAUČNÁ STEZKA? Zadání: Do rukou se vám dostává mapka trasy Naučné stezky, pomocí níž budete plnit zadané úkoly. Úkol č. 1: Projdi trasu vyznačenou na mapce a pokus se správně zařadit k očíslovaným dřevinám správné názvy. Seznam názvů se nachází na přiloženém pracovním listu. K řešení úkolu potřebuješ také atlas dřevin, nebo klíč k určování stromů a rostlin. Úkol č. 2: V daném seznamu dřevin se budou vyskytovat některé názvy,u kterých jsou uvedena čísla. Tyto stromy nebudou vyznačeny v mapce. Tvým úkolem bude 8

9 vyhledat a určit dřevinu podle atlasu a zanést do mapky číslo daného stromu v místě jejich výskytu. K zapisování používej červenou tužku. Úkol č. 3: V pracovním listu najdeš i názvy keřů a bylin, které jsou také označeny číslem nebo písmenem. Rostlinu opět vyhledej nejdříve v atlase a potom se pokus najít ji na území Naučné stezky a zapsat její výskyt do mapky pod určitým číslem nebo písmenem. K zapisování používej zelenou tužku. Výskyt některých rostlin je omezen ročním obdobím, proto nebudou všechny rostliny vždy dostupné. Úkol č. 4: Najdi v literatuře ke každému českému názvu název latinský. Úkol č. 5: Zakresli do mapky a zapiš do seznamu všechny živočichy i jiné organismy, které na trase poznáš, nebo které tě zaujmou. Cíl: 1) Nákres mapky s vyznačenou trasou Naučné stezky, ve které jsou pomocí čísel nebo písmen vyznačeny druhy dřevin, keřů a bylin. 2) Vyhotovený seznam všech druhů dřevin, keřů, bylin, které byly na území Naučné stezky vyhledány i s jejich latinskými názvy. 3) Vyhotovený seznam těch druhů organismů,které žák na stezce sám poznal, nebo které ho něčím zaujaly. Bodování: úkol č. 1 za doplnění všech správných názvů k zadaným číslům - 13bodů; úkol č.2 - za vyhledání místa výskytu všech doporučených dřevin 10 bodů; úkol č.3 - za správné určení 10 bylin a jejich místa výskytu 7 bodů; úkol č.4 - za vyhledání latinských názvů 10 bodů; úkol č.5 - za vyhledání 10 libovolných živočichů, nebo jiných organismů, vyskytujících se v dané oblasti 10 bodů; celkem: možno získat 50 bodů; PRACOVNÍ PŘÍLOHA Seznam stromů, ke kterým je potřeba doplnit správné číslo podle mapky: Lípa srdčitá Jedle obrovská Smrk ztepilý Modřín opadavý Dub červený Lípa malolistá Smrk pichlavý Borovice Jefreova Borovice vejmutovka Douglaska tisolistá Borovice lesní Buk lesní Jedle kavkazská Seznam dřevin, keřů, které je potřeba určit, najít místo výskytu a zaznamenat do mapky pod jejich číslem: Javor klen - 20 Bříza bělokorá 21 Jírovec maďal - 22 Kaštanovník setý 23 Dub letní 24 Dub zimní 25 Habr obecný 26 9

10 Olše lepkavá 27 Líska obecná 28 Hloh obecný 29 Jasan ztepilý -30 Trnovník akát 31 Seznam bylin, které jsou potřeba vyznačit do mapky podle místa výskytu pod jejich písmenem: A divizna malokvětá B - hluchavka bílá C - kopřiva dvoudomá D - jahodník obecný E - jitrocel kopinatý F - jitrocel širokolistý G - kostival lékařský H - lipnice obecná CH vlaštovičník větší I - plicník lékařský J - podběl obecný K řebříček obecný L - smetánka lékařská M srha říznačka N - třezalka tečkovaná O - vlaštovičník větší P - pelyněk černobyl Zadavatel úkolu a konzultant : Eva Požárová 10) Úkol z meteorologie Pomocí vašich meteorologických stanic sleduj třikrát denně hodnoty pěti meteorologických prvků ( teploty ovzduší, síla a směr větru, vlhkost vzduchu, atmosférický tlak a množství srážek). Zjištěné hodnoty zpracuj v grafech. Každodenní měření uzavři předpovědí vývoje počasí na další den, svoji předpověď zdůvodni, denní vývoj počasí porovnej se svou včerejší předpovědí, uveď shody a rozdíly. Využij v předpovědích i pranostiky a lidovou moudrost našich předků. Počasí porovnej s počasím ve stejném dnu v některých minulých rocích. Porovnej svoji předpověď s oficiální předpovědí meteorologického ústavu.. Informace zpracuj co nejpřehledněji. Nezapomeň doložit dohodnutou dokumentací k vyráběným měřidlům (viz práce v hodinách fyziky princip, postup pro výrobu, postup měření) a měřidly samotnými. Zadavatel úkolu a konzultant : Hana Tesařová 11) Úkol na závěr Vytvoř hudební, popř. rytmickou znělku, která bude charakterizovat vaši skupinu. Využijte vlastního hlasu, hry na tělo, nástrojů vám běžně dostupných (pokličky, klacíky, svazky klíčů ). Lze zhudebnit vlastní text (popř. kratičké zhodnocení týdne deváťáků z pohledu vaší skupiny) na nápěv známé písně nebo si vytvořit i vlastní melodii. Zadavatel úkolu a konzultant : Dagmar Zárubová 10

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Voda. I. Voda. Ekologická výchova. Předpokládaný čas: 4 vyučovací hodiny Stupeň vzdělávání: druhý stupeň Forma výuky: skupinová práce Cíl

Voda. I. Voda. Ekologická výchova. Předpokládaný čas: 4 vyučovací hodiny Stupeň vzdělávání: druhý stupeň Forma výuky: skupinová práce Cíl Voda Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Voda Předpokládaný čas: 4 vyučovací

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014 2015 ZADÁNÍ VSTUPNÍCH ÚKOLŮ kategorie C a D Marcela Zajíčková, Stanislav Urban,

Více

Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU metodický průvodce pro základní školy určeno pro pedagogy, pracovníky ve vzdělávání a žáky autor: PaedDr. Lenka Frajerová PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU Vydavatel:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

F Pitný režim, tekutiny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ

F Pitný režim, tekutiny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ F Pitný režim, tekutiny Didaktická část pro II. stupeň ZŠ F Trinkgewohnheiten, Getränke Praxis für II. Stufe Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Materiály pro praktickou výuku ekologie a ochrany životního prostředí

Materiály pro praktickou výuku ekologie a ochrany životního prostředí SOŠ a Gymnázium Staré Město Materiál pro praktickou výuku ekologie vznikl s finanční podporou Zlínského kraje Materiály pro praktickou výuku ekologie a ochrany životního prostředí Soňa Patočková Radim

Více

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:...

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:... Obsah Úvod:... 2 1. Voda... 3 Úkol č. 1... 4 Měření ph vody z různých zdrojů... 4 Úkol č. 2... 6 Odkyselování vody aerací (provzdušňováním)... 6 Úkol č. 3... 10 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ

KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce KŘEMÍK, HLINÍK, HOŘČÍK A JEJICH SLOUČENINY VE VÝUCE CHEMIE NA ZŠ Milan Armstark Plzeň 2012 0 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku

Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku Obsah seznamu námětů závěrečných prací (uspořádáno dle oblastí ŠVP v abecedním řazení) Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)... 1 Člověk a

Více

Rovnice 179. množství máty a meduňky pro přípravu směsi spočítají žáci ve dvojicích

Rovnice 179. množství máty a meduňky pro přípravu směsi spočítají žáci ve dvojicích Rovnice 179 Soustava lineárních rovnic ZADÁNÍ Petrova babička připravuje různé směsi bylinkových čajů, které pak prodává na trhu. Nyní chce připravit směs pro dobrý spánek a požádala Petra o pomoc. Řekla

Více

EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY

EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 1800 1600 1400 Hmotnost zatížení m [g] 1200 1000 800 600 400 200 0 0 10 20 30 40 50 60 průhyb [mm] OBSAH 1. EXPERIMENT

Více

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g Poměr 153 Míchání živin pro květinu ZADÁNÍ Pro kvetoucí rostliny je potřeba připravit hnojivou zálivku. Aby květiny dobře prospívaly, musí být dodán hlavně dusík, fosfor a draslík, a to v poměru 8 : 5

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy Tel. +39 071-75811 Fax +39 071-7581234 www.clementoni.com VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10

Více

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT C1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT Obsah: Úvod PROJEKTOVÝ

Více

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE UNIVERZITA KARLVA V PRAZE, PŘÍRDVĚDECKÁ FAKULTA Katedra učitelství a didaktiky chemie NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z RGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE PŘÍRDNÍ MATERIÁLY, NEBVYKLÉ USPŘÁDÁNÍ A PMŮCKY Autorky: RNDr.

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více