Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úkoly pro projektový týden deváťáků 2005"

Transkript

1 Úkoly pro projektový týden deváťáků ) Závody do vrchu Úkol : Vypočti průměrnou rychlost a výkon cyklisty při jízdě do vrchu Zadání : a) Uspořádej závody na kolech do vrchu pro svoje spolužáky. ( alespoň 6 závodníků ). Trasa závodu je vyznačena od Miva ulicí Zákostelí (start závodu je označen na rohu chodníku u Miva) k autobusové zastávce u školy. b) Výsledky závodů a důležité fyzikální veličiny zapisujte do tabulky a určete průměrnou rychlost, vydanou energii a výkon jednotlivých závodníků. Hodnoty uspořádej. c) Zakreslete grafy závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase. Zakresli v grafech další závislosti zjištěných veličin. Grafy musí mít vhodný tvar pro stanovení závěrů. d) Navrhněte další výpočty ze získaných veličin formou fyzikálního příkladu (zadání a kompletního řešení i s komentářem). Výpočty uveď co nejpřehledněji. e) Navrhněte a proveďte další zpracování získaných údajů a doplňte je o komentář. f) V závěru popiš výsledky svého měření. Zadavatel úkolu a konzultant : Hana Tesařová 2) 60. let od konce 2. světové války 1) V následujících obcích zjisti, zda tam existují pamětní desky, pomníky nebo památníky obětem 2. světové války : Lysice, Drnovice, Voděrady, Štěchov, Lačnov, Býkovice, Černovice, Tasovice, Bedřichov, Kunice, Kunčina Ves, Lhota u Lysic, Kozárov, Krhov, Dlouhá Lhota, Hodonín a Žerůtky. 2) Zjištěné objekty zdokumentuj : máš-li možnost, udělej jejich fotografie, v každém případě opiš text a podrobně popiš, kde se objekt nachází (obec, místní část), jak vypadá a v jakém je stavu. 3) U příležitosti 60. výročí konce 2. světové války vypracuj návrh společného památníku, pamětní desky nebo pomníku pro všechny oběti této války z vymezeného regionu. Zadavatel úkolu a konzultant : František Paděra 3) Kouzelná zahrada 1) Vypracujte návrh využití pozemku kolem domu podle svých představ a přání. 2) V územním zpracování návrhu by se měly vyskytovat tyto části odpočinková bazén, krb, ohniště, hřiště, pískoviště apod. okrasná skalka, květinová zahrada, trávník, dřeviny apod. užitková skleník, ovocné stromy apod. 3) Návrh vypracuj na výkres v měřítku 1 : 100 s legendou ( popis rostlin, dřevin, zahradních staveb, cestiček...) Legenda bude obsahovat návrh prací s cenovým rozpisem ( zpracujete sami nebo zadáte architektovi zjisti ceny ), cenovou náročnost vašeho návrhu. Tady sestav dokumentaci pro zpracování daného návrhu 1

2 4) Ve formátu A3 vyrob model vybrané části vaší zahrady ve vhodném měřítku Výměra zahrady : 1000 metrů čtverečních, zastavěná plocha je 150 metrů čtverečních. Zadavatel úkolu a konzultant : Marie Horbasová 4) Druhá světová válka v Lysicích 1. Zjistěte, jak se změnil život obyčejných lidí v Lysicích během druhé světové války. Zaměřte se hlavně na tyto oblasti: škola (výuka žáků), hospodářské obtíže, nuceně nasazení, partyzáni, osvobození Lysic, Napište také o tom, co vás nejvíce zaujalo a překvapilo. Potřebné informace získáte z kroniky Lysic. (Kopii kroniky budete mít k dispozici ve dvou výtiscích ve škole. Kroniku doslovně neopisujte! Vyjímečně můžete použít tzv. citace doslovně opsanou část dáte do uvozovek a do závorky stranu, ze které jste čerpali) 2. Najděte alespoň 2 osoby, které prožily válku v našem okolí a udělejte s nimi rozhovor o tom co si pamatují z války a jak ji prožily. (Rozhovor bude mít alespoň 5 otázek a u osoby uveďte: jméno, obec v niž prožila válku, věk.) Možná se vám podaří získat i dobové fotografie k okopírování. Nezapomeňte, že každý úkol by měl mít cíl, vlastní vypracování a závěr. Zadavatel úkolu a konzultant : Martina Čumová 5) Úkoly z českého jazyka 1) Napiš úvahu na zadané téma Země je jediná planeta v naší sluneční soustavě, kde mohou žít lidé. Jak dlouho toto tvrzení bude trvat? ( Rozsah nejméně jedna strana formátu A4 na počítači, typ písma 11) 2) Veřejná prezentace projektového týdne se uskuteční 7. června 2005 ve 13 hodin ve velké tělocvičně. Navrhni plakát a pozvánku na tuto akci a výtvarně zpracuj. Připrav a písemně zpracuj veřejnou presentaci vašeho úkolu. Hodnocení : - dodržení slohového útvaru - komunikativní dovednosti - pravopis lexikální, slohotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí - celkový vzhled Zadavatel úkolu a konzultant : Lea Máslová 2

3 6) Úkoly ze zeměpisu Plán 3 denního výletu po Jihomoravském kraji Rodinu svých známých máš provést během 3 dnů po atraktivních místech Jihomoravského kraje. Výchozí a cílový bod: Lysice 1 osoba (ty) + 4 známí (2 dospělí a 2 děti) datum výletu: do vhodné mapky vyznač navštívená místa 2. o navštívených místech napiš základní údaje, zajímavosti, popřípadě doplň obrázky 3. tvým úkolem je zajistit i ubytování a dopravu (nelze použít auto) vypiš všechny spoje, kterými jste se pohybovali a místa ubytování Prémiový úkol: Vypočítej finanční rozpočet 3 denního putování (celkem = doprava, ubytování, vstupné na památky). Zadavatel úkolu a konzultant : Eva Sedláková 7) Úkoly z chemie Úkol: Zkoumáme vodu z různých vodních zdrojů Zadání: Voda je jedním ze základních předpokladů života na Zemi. Znečišťování vod je problém, který je spojován s průmyslem, zemědělstvím a vlastní činností každého člověka. Podívejme se na kvalitu vody v našem okolí. Budete odebírat vzorky z alespoň 5 různých vodních zdrojů (studánka, pumpa, potok, říčka, rybník ). Úplný rozbor vod představuje rozbor fyzikální, chemický, mikrobiologický a radiometrický. Podle naměřených výsledků se pak voda dělí na různé typy. Vše musí být v souladu se státními normami. My se zaměříme pouze na pár testů v rámci našich možností. Vzorky se odebírají do předem dobře vymytých sklenic nebo polyethylenových lahví. Vymytí se provádí roztokem jedlé sody a výplachem destilovanou vodou. Nám bude stačit výplach horkou pitnou vodou. Pro náš zkrácený rozbor bude dostačující objem vzorku 1,5l. Odběrovou láhev je nutné opatřit štítkem s údaji o místě, času a datu odběru. Před vlastním odběrem propláchněte odběrovou nádobu několikrát sledovanou vodou, čímž dojde k vytemperování nádoby. Vlastní oděr provádíme asi 25 cm pod hladinou a po změření teploty odebraného vzorku vody nádobu pečlivě uzavřeme. Vlastní rozbor provedeme nejpozději 12 hodin po odběru. Mezitím uchováváme vzorek v lednici při teplotě 3 až 4 C. Všechny výsledky a odpovědi na otázky důkladně zpracuj v písemné formě. Úkol č.1: Měření teploty Teplota je významným ukazatelem jakosti vody. Znalost teploty nám říká informace o množství kyslíku, rychlosti rozkladu organických látek, vhodnosti pro život různých vodních organismů. Optimální teplota pitné vody je 8 až 12 C. 3

4 Pomůcky: odběrová nádobka, teploměr, čerstvě odebrané vzorky vody Postup: Teplota vody se změří ponořením teploměru pod hladinu zdroje nebo v odběrové nádobě ihned na místě odběru. vody studené vody vlažné vody teplé vody horké do 25 C 25 až 35 C 35 až 42 C nad 42 C a) Určete mezi jaké vody je možné zařadit vaše vzorky vody. b) Zvažte, jak se mění množství kyslíku, rychlost rozkladu organických látek a vhodnost pro život různých vodních organismů od vody studené až po teplou. Úkol č.2: Měření ph Hodnoty ph přírodních vod pohybují se v rozmezí 5,2 až 8,8 nepůsobí negativně na životní prostředí. Pitná voda by měla být upravena na hodnotu ph 6,0 až 8,0 z důvodů zdravotních,chuťových a snížení možnosti koroze agresivního prostředí v kovových rozvodech. Pomůcky: čerstvě odebrané vzorky vody, zkumavka, podložní sklíčko, skleněná tyčinka, univerzální indikátorový papírek, barevná stupnice Postup: Z odběrové láhve odlijte asi 3 ml vzorku vody do zkumavky, ze které ponořením skleněné tyčinky odeberte jednu až dvě kapky na univerzální indikátorový papírek položený na podložním skle. Srovnejte zabarvení papírku s barevnou stupnicí. ph do 4 4,1 4,5 silně kyselý 4,6 5,2 kyselý 5,3 6,5 slabě kyselý 6,6 7,4 skoro neutrální 7,5 8,7 slabě zásaditý 8,8 9,4 zásaditý charakteristika vzorku extrémně kyselý 9,5 9,9 silně zásaditý nad 10 extrémně zásaditý a) Porovnej naměřenou hodnotu ph vzorků s údaji podle vzoru. c) Uveď alespoň dva důvody, proč se zaměňují kovové rozvody pitné vody za rozvody plastové. Úkol 3: Zjišťování barvy a průhlednosti Barvu je nutné dělit na skutečnou a zdánlivou, která je způsobena barevností nerozpuštěných látek, které se oddělí filtrací. Měření průhlednosti se provádí jen u povrchových a odpadních vod. Pomůcky: 4

5 vzorky vody, kádinky, filtrační papír, nůžky, filtrační aparatura, bílé pozadí, bílá čtecí podložka s 3 mm černým písmenem, milimetrové měřítko, destilovaná voda Postup: Část vzorku přefiltrujte do menší kádinky a proti bílému pozadí stanovte barvu vzorku. Výsledek vyjádřete slovně. Průhlednost pozorujte u původního vzorku vody ve vysoké kádince, pod kterou položte bílý papír s černým písmenem 3 mm vysokým. Do kádinky postupně nalévejte vzorek až do té doby, kdy se písmeno stane nečitelným. Změřená výška sloupce vody je měřítkem porovnání znečištění. a) Srovnejte průhlednost vašich odebraných vzorků. c) Uveď dva příklady znečištění vody přírodními zdroji a dva příklady znečištění vody činností člověka a jak by bylo možné tuto problematiku řešit. Úkol č.4: Zjišťování pachu Pach je nepříjemnou vlastností vody. Ne vždy je ale zapáchající voda závadná (minerální vody s léčivými účinky). Pomůcky: vzorky vody, vodní lázeň, teploměr, skleněná tyčinka, baňka se zátkou, odměrný válec, hodinové sklo Postup: Do baňky nalijte 250 ml vzorku vody a vytemperujte na teplotu 20 C. Pak ji zazátkujte a protřepávejte jednu minutu. Potom baňku odzátkujte a ihned čichem zjišťujte přítomnost látek. Do další baňky odměřte dalších 250 ml vzorku vody, hrdlo zakryjte hodinovým sklem a zahřívejte na vodní lázni na teplotu 60 C. Potom obsah baňky promíchejte krouživým pohybem baňkou a proveďte čichovou zkoušku. Stupeň pachu Charakteristika 0 žádný pach 1 velmi slabý pach 2 slabý pach 3 znatelný pach 4 zřetelný pach 5 velmi silný pach a) Zjistěte stupeň pachu u všech zkoumaných vzorků. c) Uveďte dvě možné konkrétní příčiny pachu vody v řece nebo potoce. d) Co je příčinnou pachu podobného zkaženým vejcím, který se uvolňuje z horkého léčivého pramene. Napiš název a vzorec. Úkol č.5: Orientační rozlišení tvrdosti Tvrdost vody je určena množstvím obsažených solí, které mohou tvořit nepříjemné usazeniny. Pomůcky: 5

6 vzorky vody, zkumavky, stojan na zkumavky, zátky, destilovaná voda, minerální voda, odměrný válec, roztok mýdla v lihu (25g rozstrouhaného mýdla rozpuštěného ve 300ml lihu a přefiltrovaného), milimetrové měřítko Postup: Do jedné zkumavky nalijte 3 ml destilované vody, do druhé minerální vody a do třetí stejný objem zkoumaného vzorku. Potom do všech zkumavek nalijte 3 ml mýdlového lihového roztoku a zkumavky zazátkujte. Pak všechny tři zkumavky protřepávejte v jedné ruce asi dvě minuty. Potom změřte výšku vytvořené pěny. stupeň charakteristika vody stav po protřepání 0 velmi měkká zpěnění celého obsahu 1 měkká zpěnění 2 středně tvrdá náznak pěny 3 tvrdá netvoří se pěna 4 velmi tvrdá vyvločkuje se vysrážené mýdlo a) Seřaďte zkoumané roztoky podle naměřené zvyšující se tvrdosti. c) Jaké soli způsobují přechodnou a trvalou tvrdost vody? Pokud se dá odstranit, tak jakým způsobem? d) Co může způsobit za problémy používání tvrdé vody v domácnosti? e) Jak souvisí tvrdost vody se spotřebou pracích prostředků? Úkol č.6: Zjišťování vybraných iontů a látek Pomůcky: vzorky vod, 10 % kyselina chlorovodíková, 10% kyselina dusičná, 10% chlorid železitý, 2% dusičnan stříbrný, 4% hexakyanoželezitan draselný, zkumavky, stojan na zkumavky, zátky, odměrný válec, tuha, kapátko, odpařovací miska, síťka, kahan Důkaz chloridu: K 5 ml vzorku vody ve zkumavce přidáme asi 1 ml kyseliny dusičné a 5 10 kapek roztoku dusičnanu stříbrného. V přítomnosti chloridu vzniká bílý zákal až bílá sraženina a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují chloridy či nikoli. c) Uveď, které činnosti člověka způsobují nejvíce znečišťování přírody chloridy. Důkaz uhličitanu: Do odpařovací misky nalijeme 5 ml vzorku vody a odpaříme nad kahanem. Na získaný odparek nakapeme 3 až 5 kapek kyseliny chlorovodíkové. V přítomnosti uhličitanu sledujeme slabé šumění. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují uhličitany či nikoli. Důkaz fenolu: K 5 ml vzorku vody ve zkumavce přidáme 1 ml roztoku chloridu železitého. V přítomnosti fenolu se objeví modrofialové zbarvení. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují fenol či nikoli. 6

7 Důkaz železa: Do zkumavky nalijeme asi 10 ml vzorku vody, přidáme 1 ml kyseliny chlorovodíkové a 1 ml červené krevní soli. V přítomnosti železa se objeví modré zbarvení. Na výsledek je třeba čekat delší dobu. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují železo či nikoli. Důkaz vápníku a sodíku: Do zkumavky nalijeme asi 10 ml vzorku vody a do něj ponoříme konec drátku. Omočený konec zasuneme do plamene kahanu. Vápenné kationty způsobují oranžovocihlové zbarvení a sodné kationty žluté zbarvení plamene. a) Napiš, zda zkoumané vzorky obsahují sodík a vápník či nikoli. c) Jak bys dokázal přítomnost draslíku, lithia, mědi? Úkol č.7: a) Na základě všech získaných informací o jednotlivých vzorcích vody vytvořte charakteristiku těchto vzorků zda vlastnosti a složení odpovídá typu vody - pokud neodpovídají, tak k čemu lze tyto vody použít - pokud neodpovídají, jakým způsobem by bylo možné tyto vlastnosti upravit Pro splnění tohoto úkolu je třeba půjčit si státní normy týkající se složení a vlastností jednotlivých typů vod, nebo tyto údaje najít na internetu. b) Podívej se na mapu regionu a pokus se najít možné zdroje průmyslového znečištění vodních zdrojů ve vašem okolí. c) Zkus sledovat a odhadnout denní spotřebu pitné vody ve vaší domácnosti k jednotlivým účelům. Účel spotřeby mytí nádobí praní prádla úklid příprava jídla nápoje osobní hygiena jiné účely Celková denní spotřeba vody v domácnosti za jeden den Navrhni způsob, jak denní spotřebu vody ve vaší domácnosti snížit. Hodnocení: Úkol č.1: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 3 b správná odpověď Úkol č.2: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2b správná odpověď 7

8 Úkol č.3: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 4 b správná odpověď Úkol č.4: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2 b správná odpověď d) 2 b správný vzorec a název Úkol č.5: a) 5 b zvládnutí postupu a získání výsledků b) 1 b zvládnutí postupu a získání výsledků u kontrolního vzorku c) 2 b správná odpověď d) 2 b správná odpověď Úkol č.6: Chloridy 8 b Uhličitany 6 b Fenol 6 b Železo 6 b Vápník a sodík 9 b Úkol č.7: a) 6 b b) 2 b c) 4 b Celkem: 93 bodů Zadavatel úkolu a konzultant : Stanislav Sedláček 8 ) Úkol z anglického jazyka Vyberte si známou pohádku a udělejte ji v podobě kresleného seriálu. Text vypracuj v anglickém jazyce, zpracování ručně či na počítači. Zadavatel a konzultant : Vanda Ošlejšková 9) Úkol z přírodopisu CO VŠECHNO UKRÝVÁ NAUČNÁ STEZKA? Zadání: Do rukou se vám dostává mapka trasy Naučné stezky, pomocí níž budete plnit zadané úkoly. Úkol č. 1: Projdi trasu vyznačenou na mapce a pokus se správně zařadit k očíslovaným dřevinám správné názvy. Seznam názvů se nachází na přiloženém pracovním listu. K řešení úkolu potřebuješ také atlas dřevin, nebo klíč k určování stromů a rostlin. Úkol č. 2: V daném seznamu dřevin se budou vyskytovat některé názvy,u kterých jsou uvedena čísla. Tyto stromy nebudou vyznačeny v mapce. Tvým úkolem bude 8

9 vyhledat a určit dřevinu podle atlasu a zanést do mapky číslo daného stromu v místě jejich výskytu. K zapisování používej červenou tužku. Úkol č. 3: V pracovním listu najdeš i názvy keřů a bylin, které jsou také označeny číslem nebo písmenem. Rostlinu opět vyhledej nejdříve v atlase a potom se pokus najít ji na území Naučné stezky a zapsat její výskyt do mapky pod určitým číslem nebo písmenem. K zapisování používej zelenou tužku. Výskyt některých rostlin je omezen ročním obdobím, proto nebudou všechny rostliny vždy dostupné. Úkol č. 4: Najdi v literatuře ke každému českému názvu název latinský. Úkol č. 5: Zakresli do mapky a zapiš do seznamu všechny živočichy i jiné organismy, které na trase poznáš, nebo které tě zaujmou. Cíl: 1) Nákres mapky s vyznačenou trasou Naučné stezky, ve které jsou pomocí čísel nebo písmen vyznačeny druhy dřevin, keřů a bylin. 2) Vyhotovený seznam všech druhů dřevin, keřů, bylin, které byly na území Naučné stezky vyhledány i s jejich latinskými názvy. 3) Vyhotovený seznam těch druhů organismů,které žák na stezce sám poznal, nebo které ho něčím zaujaly. Bodování: úkol č. 1 za doplnění všech správných názvů k zadaným číslům - 13bodů; úkol č.2 - za vyhledání místa výskytu všech doporučených dřevin 10 bodů; úkol č.3 - za správné určení 10 bylin a jejich místa výskytu 7 bodů; úkol č.4 - za vyhledání latinských názvů 10 bodů; úkol č.5 - za vyhledání 10 libovolných živočichů, nebo jiných organismů, vyskytujících se v dané oblasti 10 bodů; celkem: možno získat 50 bodů; PRACOVNÍ PŘÍLOHA Seznam stromů, ke kterým je potřeba doplnit správné číslo podle mapky: Lípa srdčitá Jedle obrovská Smrk ztepilý Modřín opadavý Dub červený Lípa malolistá Smrk pichlavý Borovice Jefreova Borovice vejmutovka Douglaska tisolistá Borovice lesní Buk lesní Jedle kavkazská Seznam dřevin, keřů, které je potřeba určit, najít místo výskytu a zaznamenat do mapky pod jejich číslem: Javor klen - 20 Bříza bělokorá 21 Jírovec maďal - 22 Kaštanovník setý 23 Dub letní 24 Dub zimní 25 Habr obecný 26 9

10 Olše lepkavá 27 Líska obecná 28 Hloh obecný 29 Jasan ztepilý -30 Trnovník akát 31 Seznam bylin, které jsou potřeba vyznačit do mapky podle místa výskytu pod jejich písmenem: A divizna malokvětá B - hluchavka bílá C - kopřiva dvoudomá D - jahodník obecný E - jitrocel kopinatý F - jitrocel širokolistý G - kostival lékařský H - lipnice obecná CH vlaštovičník větší I - plicník lékařský J - podběl obecný K řebříček obecný L - smetánka lékařská M srha říznačka N - třezalka tečkovaná O - vlaštovičník větší P - pelyněk černobyl Zadavatel úkolu a konzultant : Eva Požárová 10) Úkol z meteorologie Pomocí vašich meteorologických stanic sleduj třikrát denně hodnoty pěti meteorologických prvků ( teploty ovzduší, síla a směr větru, vlhkost vzduchu, atmosférický tlak a množství srážek). Zjištěné hodnoty zpracuj v grafech. Každodenní měření uzavři předpovědí vývoje počasí na další den, svoji předpověď zdůvodni, denní vývoj počasí porovnej se svou včerejší předpovědí, uveď shody a rozdíly. Využij v předpovědích i pranostiky a lidovou moudrost našich předků. Počasí porovnej s počasím ve stejném dnu v některých minulých rocích. Porovnej svoji předpověď s oficiální předpovědí meteorologického ústavu.. Informace zpracuj co nejpřehledněji. Nezapomeň doložit dohodnutou dokumentací k vyráběným měřidlům (viz práce v hodinách fyziky princip, postup pro výrobu, postup měření) a měřidly samotnými. Zadavatel úkolu a konzultant : Hana Tesařová 11) Úkol na závěr Vytvoř hudební, popř. rytmickou znělku, která bude charakterizovat vaši skupinu. Využijte vlastního hlasu, hry na tělo, nástrojů vám běžně dostupných (pokličky, klacíky, svazky klíčů ). Lze zhudebnit vlastní text (popř. kratičké zhodnocení týdne deváťáků z pohledu vaší skupiny) na nápěv známé písně nebo si vytvořit i vlastní melodii. Zadavatel úkolu a konzultant : Dagmar Zárubová 10

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2014/2015. Úloha 1: Detergenty

Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2014/2015. Úloha 1: Detergenty Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2014/2015 Úloha 1: Detergenty 15 b Zadání: Každý den je používáme, bereme je jako samozřejmou součást všedního dne a vůbec si neuvědomujeme, že bychom bez nich

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy Brno 2014 Autoři textů: Mgr. Irena PLUCKOVÁ, Ph.D. (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10,

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů)

Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Stanoviště č. 1 : Čaje (Max 10 bodů) Pomocí chuti, čichu a zraku správně určete druh čaje. Odpovědní karta: číslo čaje název bez černý černý čaj dobromysl heřmánek kopřiva lípa máta meduňka šípek zelený

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1: Téma č.1: ZAČÍNÁME Teoretický úvod: 1. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři Chemická laboratoř je místo, kde se pracuje s mnoha látkami, které nám mohou být za určitých okolností

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Zadání úkolů pro projektový týden deváťáků ve školním roce 2005/2006

Zadání úkolů pro projektový týden deváťáků ve školním roce 2005/2006 Zadání úkolů pro projektový týden deváťáků ve školním roce 2005/2006 Téma : Napoleon Bonaparte a jeho doba Výstup : Presentace vytvořené expozice Napoleonova muzea Úkol č. 1: Vytvořte muzejní expozici

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

hodina chemie - pátek v týdnu po LP

hodina chemie - pátek v týdnu po LP SCHÉMA PROTOKOLU PROTOKOL č. Datum: kdy jste prováděli cvičení (ne kdy píšete protokol) Jméno + třída Téma: tematický celek, kterého se cvičení týká Úkol č.1: název prvního úkolu Teorie: princip prováděného

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce Název: E620 Výukové materiály Téma: Chemická analýza acidobazická titrace aminokyselin Úroveň: střední škola Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Předmět (obor): chemie, biochemie Doporučený

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2013/2014. Úloha 1: Voda chemická látka?

Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2013/2014. Úloha 1: Voda chemická látka? Zadání 1. kola soutěže Kdo by se bál chemie? 2013/2014 Úloha 1: Voda chemická látka? 20 b Zadání: Každý den se setkáváme s vodou, zdá se nám, že je zcela obyčejná, ale není tomu tak. Bez ní by na zemi

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Zadání projektu Pohyb

Zadání projektu Pohyb Zadání projektu Pohyb Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 22. 9. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny + výuka v TV Prezentace projektu 11. 10. Test a odevzdání portfólií

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Zkus být textilákem. I. Textilie pod mikroskopem

Zkus být textilákem. I. Textilie pod mikroskopem Zkus být textilákem I. Textilie pod mikroskopem Komentář: Pokusíme se pomocí mikroskopu určit jednotlivé druhy vláken. Pomůcky: vzorky materiálů, mikroskop, sklíčka (podložní a krycí), pinzeta, špendlík,

Více

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 12. 2012 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 12. 2012 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV48 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 13. 12. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Měrná tepelná kapacita Metodický list:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_145 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

T É M A: CHEMICKÉ REAKCE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE:

T É M A: CHEMICKÉ REAKCE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: NG STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: CHEMICKÉ REAKCE Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s různými typy chemických reakcí. Ověří si, že reakce se liší vnějšími

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více