E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO"

Transkript

1 Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01 - Jaroslav Seifert - prezentace VY_32_INOVACE_01.pdf Datum vytvoření: Prezentace je určena pro žáky, kteří se mají seznámit s tvorbou významného českého básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Na základě přehledu života a díla se dále seznámí s jeho texty a lépe pochopí vývojová období jeho díla Avantgarda ve světě a u nás - test VY_32_INOVACE_02.pdf Datum vytvoření: Test se věnuje důležitému vývojovému období v historii české a světové literatury avantgardním směrům a jejich představitelům, inspiruje ke srovnání s modernou. Ověří a utřídí znalosti žáků o daném období.

2 03 - Divadlo mezi válkami a literatura za okupace - test VY_32_INOVACE_03.pdf Datum vytvoření: Fenomén českého avantgardního divadla mezi válkami je předmětem daného testu. Svébytnosti české literatury za okupace se věnuje část otázek, které mají současně vybídnout k zamyšlení nad problémy a situací za druhé světové války. Test je určen k ověření znalostí meziválečného divadla a literatury období okupace František Hrubín pracovní list VY_32_INOVACE_04.pdf Datum vytvoření: Pracovní list je určen k seznámení s osobností, životem a dílem F. Hrubína, významného českého poválečného básníka. Je možné ho využít k samostatné práci i k práci ve skupině. Současně je vybízí k dalšímu studiu a samostatné četbě, recitaci a interpretaci.

3 05 - Václav Hrabě - prezentace VY_32_INOVACE_05.pdf Datum vytvoření: Prezentace seznamuje žáky s tvorbou jak literární, tak hudební V. Hraběte, básníka označovaného jako českého beatníka. Život a otázka bytí přednesená v tvorbě V. Hraběte oslovuje naléhavě zejména mladou generaci po několik desetiletí. Nabízí se srovnání s beat generation v USA Česká poezie po roce test VY_32_INOVACE_06.pdf Datum vytvoření: Test pro žáky se znalostí přehledu a vývoje české poezie po r Jednotlivé proudy v české poválečné poezii jsou utříděny a mají vybídnout k zamyšlení a kladení dalších otázek. Doplněním správných odpovědí se ověří, zda zvládli daný úsek učiva.

4 07 - Pražská německá literatura - prezentace VY_32_INOVACE_07.pdf septima Datum vytvoření: Prezentace je určena pro žáky, kteří se mají seznámit s tvorbou pražských německy píšících autorů meziválečného období. Zejména F. Kafky. Po zpracování daných informací jsou žáci obeznámeni s prvky experimentální tvorby tohoto i dalšího období, jejími dalšími představiteli a díly Česká próza test VY_32_INOVACE_08.pdf Datum vytvoření: Test je určen k ověření pochopení literárních a společenských souvislostí v období Po doplnění správných odpovědí dojde k ověření znalostí literárních pojmů i celkového literárního vývoje, společenské situace.

5 09 - Milan Kundera - prezentace VY_32_INOVACE_09.pdf Datum vytvoření: Prezentace je určena pro žáky, kteří se mají seznámit s tvorbou významného českého básníka, prozaika a dramatika světového významu. Na základě přehledu života a díla se dále seznámí s jeho texty a lépe pochopí vývojová období jeho díla, hlavní myšlenkové posleství jeho postmoderních románů i inspiraci českými dějinami po druhé světové válce Světová próza 1. poloviny 20. století - test VY_32_INOVACE_10.pdf septima Datum vytvoření: Test je určen k ověření znalostí literárních proudů, života a díla osobností světové literatury v 1. polovině 20. století. Věnuje se především tématu první světové války, ztracené generaci,, společenské kritice, experimentálnímu proudu apod.

6 11 - Česká próza po roce test VY_32_INOVACE_11.pdf Datum vytvoření: Test je určen k ověření znalostí literárních souvislostí daného období. Po doplnění odpovědí se ověří znalosti tvorby osobností, vývojových tendencí a společenských souvislotí naší literatury po roce Inspiruje k zamyšlení a další samostatné četbě Beat generation - prezentace VY_32_INOVACE_12.pdf Datum vytvoření: Prezentace je určena pro žáky, kteří se mají seznámit s tvorbou amerických beatníků - literárního proudu 50. a 60. let 20.století Na základě přehledu života a díla autorů si vytvoří představu o daném období a na základě ukázek textů je cílem pochopení společenských a historických souvislostí.

7 13 - Světová próza po roce test VY_32_INOVACE_13.pdf Datum vytvoření: Test je určen pro žáky se znalostí literárních proudů ve světové literatuře po roce Věnuje se zejména tématu druhé světové války a vyrovnání se s pozůstatky válečných traumat, neorealismu, existencialismu, sci fi, fantasy, postmoderně, beat generatin, jednotlivým osobnostem apod. Ověří na základě otázek a odpovědí pochopení souvislostí a orientaci v učivu Česká próza 1. poloviny 20. století - test VY_32_INOVACE_14.pdf septima Datum vytvoření: Test je určen pro žáky, kteří jsou již seznámeni s literárním vývojem u nás v 1.polovině 20.století. Otázky se týkají zejména osobností typu J. Haška, K. Čapka, I. Olbrachta, V. Vančury a autorů okruhu Lidových novin. Po doplnění odpovědí se ověří pochopení souvislostí a orientace v učivu.

8 15 - Básnické poválečné osobnosti pracovní list VY_32_INOVACE_15.pdf Datum vytvoření: Pracovní list představuje několik českých básníků. Kteří tvoří po druhé světové válce. Seznamuje s jejich životem a dílem J. Koláře, J. Kainara, J. Zahradníčka. Po doplnění žáci získají celkovou předstvu o jejich poezii. Práce s textem má inspirovat k četbě jejich básní Legionářská literatura a Jaroslav Hašek pracovní list VY_32_INOVACE_16.pdf septima Datum vytvoření: Pracovní list se věnuje svébytnému tématu české literatury, seznamuje s tvorbou spisovatelů legionářů a upozorňuje na dobový význam této tvorby. Současně je tématem antimilitaristická tvorba buřiče J. Haška a zejména jím stvořený literární typ Josefa Švejka.

9 17 - Meziválečná světová próza pracovní list VY_32_INOVACE_17.pdf Datum vytvoření: Pracovní list slouží ke shrnutí a opakování učiva o literatuře 1.poloviny 20.století. Věnuje se hlavně próze německé, francouzské, anglické a americké. Nabízí několik cvičení k utřídění znalostí i práci s textem, jejímž hlavním úkolem je vyhledávání jazykových prostředků. Může být využit ke skupinové práci Exilová a samizdatová literatura pracovní list VY_32_INOVACE_18.pdf Datum vytvoření: Záměrem pracovního listu je utřídit a shrnout poznatky o novodobé české literatuře po roce 1968, která se rozpadla na tři proudy a dvěma z nich se pracovní list věnuje. Obsahuje jak výkladovou část, tak práci s textem, která má vest k prime čtenářské zkušenosti.

10 19 - Karel Čapek a okruh Lidových novin - prezentace VY_32_INOVACE_19.pdf tercie Datum vytvoření: Prezentace představuje život a dílo jednoho z nejznámějších českých spisovatelů, upozorňuje na hlavní témata jeho tvorby, např.na možnost zneužití techniky, nebezpečí války a totality. Zabývá se take spisovateli, kteří patřili k tzv. okruhu Lidových novin K. Poláčkem a E. Bassem. Vyzdvihuje jejich humoristickou tvorbu Okruhy světové prózy po roce prezentace VY_32_INOVACE_20.pdf Datum vytvoření: Prezentace představuje vybrané kapitoly ze světové prózy po druhé světové válce. Klade důraz na představení tvorby reagující na druhou světovou válku, díla v duchu neorealismu, existencialismu, absurdní, sci fi, fantasy, postmoderny a magickou realistickou literaturu. Jejím úkolem je nejen seznámit s autory uvedených okruhů, ale i vést k vlastnímu čtenářskému zájmu.

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Český jazyk a literatura koordinovala PaedDr. Dagmar Havlíková. Časová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu. Český jazyk a literatura Zkratka předmětu.

1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu. Český jazyk a literatura Zkratka předmětu. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost motto: Co vím a umím, mi nikdo nevezme. Je to moje největší

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla

Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla Školní vzdělávací program Gymnázia Oty Pavla čtyřletý Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 - Radotín 2012 Obsah OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název... 3 1.2. Vzdělávací program... 3 1.3. Studijní forma

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 1 Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje... 3 Profil absolventa... 4 3. Charakteristika vzdělávacího

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební osnovy Jazykové vzdělávání Český jazyk (Čj) Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Podnikání 64 41 L/51

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Podnikání 64 41 L/51 6. Učební osnova (přílohy ŠVP) identifikační údaje: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání 64 41 L/51 Kód a název oboru vzdělávání:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Vzdělání je schopnost porozumět qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyj druhým

Více