Podpora sportovních produktů formou www stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora sportovních produktů formou www stránek"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Podpora sportovních produktů formou www stránek Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Cacek Vypracoval: Bárta Pavel 3.roč. APAK-TE3 Brno

2 Prohlašuji, že tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s pomocí pramenů, zdrojů a literatury, které jsou sepsány níže v použité literatuře. Souhlasím s tím, aby byla bakalářská práce použita k vnitřním potřebám školy a ke studijním účelům... 2

3 Obsah Strana Úvod 4 1. Cíl práce 5 2. Metodika práce 6 3. Seznámení se základy internetu a tvorbou www stránek Stručná historie Internetu Obecné prvky internetu Typy a prvky webových stránek Všeobecné zásady při tvorbě stránek Způsoby a nástroje pro tvorbu stránek Použitý postup při tvorbě stránek oddělení atletiky Návod pro manipulaci se stránkami Shrnutí Použitá literatura 27 3

4 ÚVOD Internet, jeden z největších fenoménů dnešních dob. Díky internetu mohou spolu uživatelé komunikovat z různých konců světa, stačí se jen připojit do sítě a najednou je vám vše, co internet nabízí, k dispozici. Neexistují tu žádná omezení, jako například u radia nebo televize, že si můžete naladit jen ty programy, které jsou v té dané oblasti k dispozici, ale právě naopak, po připojení vám leží celý svět u nohou. Stačí se jen správně zorientovat na webových stránkách, což v dnešní době už není vůbec problém, protože na stránky můžete už umístit úplně cokoliv od textu, přes obrázky, videa, zvuky, tabulky, atd. Díky stále se vyvíjejícím technologiím se rychlost a kvalita přenosu dat stále zlepšuje a tak se zvyšují i komunikační možnosti. Například tak lze sledovat televizní vysílání, poslouchat rádio, provádět videokonference a mnoho dalších. Hodně se začínají hrát i hry po síti, a tak se může stát, že se ve hře setkáte s lidmi z úplně jiného kouta země. Na internetu se orientujete pomocí webových stránek, které musí mít nějaký řád. Základní a nejdůležitějších prvky www stránek jsou vzhled, struktura a přehlednost. Pokud nebude nijak zajímavá a navíc nepřehledně uspořádaná, může se stát, že to návštěvníka od prohlížení této stránky odradí. Proto se v dnešní době klade velký důraz na vzhled a strukturu stránek. Vzhled se většinou přizpůsobuje podle toho, komu jsou stránky určeny. Když budu chtít udělat stránky pro děti, budu se snažit stránky zpestřit výraznými barvami, obrázky, aby byly vizuálně poutavé a dynamické. Pro starší návštěvníky zvolíme spíše konzervativnější styl. Co se týče struktury stránek, tak se vždy snažíme stránky zjednodušit, tak aby bylo možné se co nejrychleji dostat k hledanému produktu či výrazu. 4

5 1. Cíl práce Cílem mé práce je vytvořit jednoduché, přehledné a funkční www stránky, které by měli sloužit pro oddělení atletiky k umisťování a zveřejňování dat, informací, produktů, vědeckých prací, grantů, kontaktů, atd. Stránky jsou tvořeny tak, aby je byl schopen ovládat (umisťovat texty, obrázky, soubory,..) i člověk, který se tvorbou webu nezabývá. Proto je níže popsán i postup jak se stránkami pracovat. 5

6 2. Metodika práce Bakalářská práce je tvořena tak, aby seznámila čtenáře se základními prvky při práci a tvorbě s www stránkami. Dále se soustřeďuje nejen na to, jak stránky vytvořit, ale také na to jak s nimi dále pracovat. (upravovat, vkládat texty, pole, obrázky, soubory, atd.) Pro tvorbu www stránek oddělení atletiky budou požity takové prostředky, aby byla právě jejich úprava co nejjednodušší i pro laika, který se v tvorbě nevyzná. Při práci budu využívat několik programovací jazyků (HTML, XHTML, PHP, CCS) a programů (Mozilla Firefox, Adobe Photoshop, Topstyle, Pspad). 6

7 3. Seznámení se základy internetu a tvorbou www stránek 3.1 Stručná historie internetu Vznik internetu Internet vznikl v 60. létech díky snaze americké armády propojit armádní počítače, které byly rozmístěny po celém území USA. Cílem byla bezproblémová komunikace a to i v případě vyřazení části sítě z provozu. Internet se tedy až do poloviny osmdesátých let nijak zvlášť nerozvíjel. Avšak se postupně začal rozšiřovat i do jiných především vládních institucí, ze začátku to byly hlavně university. Internet však byl zatím chápan jen jako nekomerční prostředek a tak byl podporován pouze vládou a armádou, protože podnikatelé zatím netušili jaké obrovské možnosti může poskytnout. Tim Bernes v roce 1989 oživil myšlenku hypertextových dokumentů (dokumenty, které obsahují odkazy na dokumenty na úplně jiném počítači) a umístil je na svoje webové stránky. Díky těmto hypertextovým dokumentům se tento způsob komunikace začal rozšiřovat a dnes je znám jako World Wide Web.[5.] Do komerčního podvědomí se internet začal dostávat díky masivnímu rozšíření osobních počítačů a připojením na internet za účelem komunikace. Tohoto nového média začínají využívat následně i podnikatelé, kteří zde vytvářejí své stránky s reklamami, internetovými obchody a další. Stalo se tak, když National Science Foundation v roce 1992 umožnila připojení právě těmto komerčním subjektům. Od tohoto roku nastává ohromný nárůst připojených počítačů do sítě, o proti roku 1992 kdy je do sítě zapojeno kolem jednoho milionu počítačů, v roce 1995 je to dvacet milionů počítačů a v roce 2000 již přes 300 milionů počítačů. [5.] 7

8 Internet u nás První úspěšné pokusy o připojení se do sítě proběhly v roce 1991 k uzlu v Linci. Oficiální připojení bylo uskutečněno v roce 1992 na ČVUT v Praze. Postupně se internet začal rozšiřovat do ostatních vysokých škol díky dotaci státu. Nejprve byla propojena dvě největší města Praha a Brno. V roce 1993 bylo připojeno již 9 měst. Ze začátku prováděla připojení jediná společnost CESNET, která se díky poptávce z akademické stala komerční, ale postupem času se na českém trhu objevilo mnoho dalších společností a zaplnili tak vzniklou mezeru v trhu. [6.] 8

9 3.2 Obecné prvky internetu Připojení k internetu Začneme úplně od začátku a to samotným připojením se k internetu. Existuje celá řada možností, k nejjednodušším patří rozhodně pevná telefonní linka, kterou má většina z nás doma zavedenou, pak už stačí jen modem a můžeme se připojit. Mezi další možnosti patří kabelová síť, která funguje na podobném principu jako telefonní. Rychlejší varianta kabelové sítě je síť optická, kde jsou data vedeny přes optické vlákno a tím umožňují velice rychlé spojení. Zatím byla řeč jen o sítích propojených kabely, ale internet se šíří i bezdrátově podobně jako televize nebo rádio, jen na jiných frekvencích. Rozlišujeme mezi wifi (pozemním) a satelitním vysíláním. Mnohem více se používá wifi, protože je mnohem dostupnějších. Nevýhodou je, že signál je závislý na přímé viditelnosti a na větší vzdálenosti může být rušen okolními síti. Při dobré viditelnosti lze signál vysílat i do vzdálenosti okolo dvou kilometrů. K připojením tedy potřebujete anténu, wifi kartu a pigtail(kabel vedoucí od antény ke kartě). 1. Jak se na Internetu orientovat K tomu, aby jsme mohli zkoumat obsah internetu potřebujeme nějaký prohlížeč. V současnosti je nejvíce používán Internet Explorer. Díky prohlížeči můžete surfovat po internetu a zobrazovat obsahy stránek. Už to bude delší doba, kdy se na stránkách vyskytoval jen text a obrázky, což k základnímu prohlížení internetu stačilo, ale postupně se prohlížeče museli rozšířit o spoustu funkcí, aby byly schopné přehrát multimediální soubory, plug- iny, dále byli přidáni ový klient, FTP klient a mnoho dalších. Prohlížeče jsou navrhovány, tak aby i člověk, který se poprvé připojí k internetu, byl schopný se na nich zorientovat. Jelikož jsou prohlížeče velmi 9

10 dynamické, můžou si zkušenější uživatelé design svého prohlížeče upravit podle sebe. Například si můžete nakonfigurovat (odebrat/přidat) tlačítka panelu nástrojů. Dále můžete přidávat různé lišty, na které si můžete ukládat adresy svých oblíbených stránek, atd. [1.] 10

11 3.3 Typy a prvky webových stránek Jelikož si dnes na Internet umístit své stránky skoro každý, existuje celá řada typů stránek, na které můžeme během surfování narazit. Mezi nejzákladnější bych zařadil tyto: internetové rozcestníky, osobní stránky, firemní stránky, informační stránky, stránky elektronických obchodů, diskusní stránky a mnoho dalších. Internetové rozcestníky Jsou to stránky, díky kterým můžeme prohledávat internet, když neznáme konkrétní stránku. Stačí zadat hledaný výraz a pak už se jen proklikávat vygenerovanými odkazy. K nejznámějším takovýmto rozcestníků u nás patří Gogole, Seznam, Centrum, Atlas, atd Osobní stránky Díky serverům, které umožňují ukládání webových stránek zdarma, jen za cenu umístění pár reklam, se během posledních pár let rozrostl počet osobních stránek několikanásobně. Je to tak jednoduché, že si osobní stránky zvládne udělat i člověk, který neovládá tvorbu www v programovacích jazycích (http, ccs, php,..). K tvorbě stránek slouží totiž jednoduché editory, díky kterým je vytvoření obyčejných stránek hračka. Úplní lenoši si můžou vybrat a stáhnout z internetu již hotové stránky. Jelikož design a styl je závislý na člověku, který stránky dělá, můžeme se setkat s různorodou kvalitou a někdy nás mohou překvapit i svou originalitou. 11

12 Firemní stránky Kvalita a profesionalita firemních stránek je většinou závislá na velikosti firmy. Pokud se bude jednat o firmu, která neprodává přes internet, budou na stránkách základní informace o firmě, jejich produktech, službách. Stránky elektronických obchodů Pokud se bude jednat o stránky elektronického obchodu, měli být tvořeny tak, aby byli jednoduché a přehledné. Svou nepřehledností by totiž mohli odradit mnoho návštěvníků. Informační stránky Do této kategorie bych zařadil většinu webů, kde je možné cokoliv se dozvědět, jako jsou například různé blogy, zábavné stránky, stránky měst, atd. Diskuzní stránky Stránky, na kterých si je možné popovídat s ostatními lidmi, prodiskutovat všemožné témata, vyjádřit veřejně svůj názor, atd. K tomu slouží různé chaty a fóra. 12

13 3.4 Všeobecné zásady při tvorbě stránek Jedním z nejdůležitějších faktorů před samotnou tvorbou www je navrhnutí struktury, tak aby se dostal návštěvník přímo k hledaným informacím. Volba barevného sladění už většinou záleží na vaší představivosti. Dobré je také si předem načrtnout pár návrhů v počítači nebo na papír, abychom měli určitou předlohu, podle které postupovat. V levé části obrazovky většinou umisťujeme menu s odkazy, uprostřed textové pole a název stránek vkládáme nahoru. Písmo volíme takové, aby si text byli schopni zobrazit všichni návštěvníci. Dále klademe důraz na rychlost načítaní, proto na stránky neumisťujeme velké množství obrázků nebo jiných souborů vysoké kvality, protože ne každý má rychlé připojení a velké množství dat může načtení webu velice zpomalit.[2.] Dalším důležitým prvkem je výběr domény. Její název by měl souviset s obsahem stránek a nejvíce tak ulehčit jejich vyhledávání. Pokud budou stránky zaměřeny pouze na občany ČR, je dobré zvolit doménu.cz. Pro mezinárodní využití se spíše přikloníme k doménám typu.com,.net,.info, atd. Domény mohou být až několikařádové. Nejčastěji se používají domény dvouřádové např. seznam.cz. Tudiž.cz je doména prvního řádu a seznam doména druhého řádu. Často se objevují i domény třetího řádu a to hlavně u větších organizací například is.muni.cz nebo u poskytovatelů webu zdarma, kdy vám přibude do adresy také třetí řád např. seznam.wz.cz. [2.] 13

14 3.5 Způsoby a nástroje pro tvorbu stránek Způsobů jak si vytvořit vlastní stránky existuje celá řada. V našem případě jsme použili jazyk HTML a CCS, jsou to jedny z nejzákladnějších jazyků pro tvorbu webu. HTML je základní prvek při tvorbě všech www stránek. Každý, kdo chce tvořit web by měl ovládat alespoň jeho základy. Samozřejmě existují i různé editory, do kterých píšete jen text, vkládáte tabulky a měníte barvu pozadí, ale i zde je dobré znát něco z HTML pro dodatečné upravení. Pokud se ale spokojíte s jednoduchými stránkami a nechce se vám pouštět do základů HTML jsou pro vás tyto editory jasná volba. Mezi nejznámější editory patří Microsoft FrontPage, Microsoft Office. K jejich používání nepotřebujete žádné znalosti programování, protože je určen co nejširší veřejnosti. To znamená, že program při tvorbě stránky za vás vytváří potřebný HTML kód. Téhle metodě se říká WYSIWYG ( What You See Is What You Get, v překladu Co vidíš, to dostaneš ). Nevýhodami jsou vyšší nároky na výkonnost počítače a také se může stát, že editor občas vytváří kód ne zrovna tak, jak byste si přáli. Ale zpátky k programovacím jazykům, jak jsem již uvedl, základem všech webových stránek je HTML, který je nejpoužívanější a nejrozšířenější po celém světě. Tento jazyk je však jen jakousi základní strukturou stránky a proto bývá doplňován o další programovací jazyky, které stránku činní více dynamickou, graficky zajímavější a lépe přehlednou. Mezi ně patří například CCS, PHP, JavaSript, atd. 14

15 Základní charakteristika použitých programovacích jazyků: HTML Hypertext Markup Language v překladu hypertextový značkovací jazyk. Ještě nedávno neměl jazyk HTML svou vlastní standardní definici. To vedlo k tomu, že jazyk se vyvíjel odlišně a to způsobovalo zmatek mezi uživateli. Proto se musel jazyk standardizovat a původní verze byla přejmenována na verzi 1.0. V HTML jsou dokumenty definovány tak, aby je bylo možné zobrazit v jakémkoliv prohlížeči a proto se HTML soustřeďuje na strukturu dokumentu a ne na vzhled, takže se může stát, že se vám stránky v různých prohlížečích zobrazí poněkud odlišně. [1.] Když se zaměříme na první dvě slova z názvu, zjistíme k čemu tento jazyk vlastně. Jak již naznačuje první slovo hypertext, HTML nám umožňuje hypertextové odkazy na další stránky, dokumenty, atd. Dalším slovem je markup, jde o značkování, které pouze popisuje dokument a vytváří jeho strukturu. Pomocí techto značek (tagů) například oddělujeme nadpis od textu, rozhodujeme kde začíná a končí odstavec, vkládáme do dokumentu obrázky, tabulky, atd. Výhody HTML Jak sem již uvedl HTML lze prohlížet ve všech webových prohlížečích. Také nezáleží na tom, jaký operační systém používáte. Díky jeho jednoduchosti a rozšířenosti je jeho podpora opravdu kvalitní. Další jeho výhodou je, že není nijak složitý a jeho základy si zvládne osvojit skoro každý. 15

16 Nevýhody HTML 1. Jelikož je HTML zaměřen hlavně na strukturu, není jisté, jak bude stránka nakonec zobrazena. 2. HTML kvůli své standardizaci neumožňuje vytváření vlastních značek, což autory malinko svazuje. <html> <head> <title> </title> </head> <body> <h1> Oddělení atletiky </h1> <p>odstavec s <b>tučným textem</b>, s <i>kurzivou</i>. <span style="color: red;">červený text.</span></p> <h2>fakulta sportovních studií</h2> <p>odstavec s <i><b>tučnou kurzivou. </b></i><br> Další řadek.</p> </body> </html> Obr. 1: Ukázka zdrojového kódu HTML Obr. 2: Výsledné zobrazení v prohlížeči 16

17 CCS Cascading style sheets tabulky kaskádových stylů. Tento jazyk se zaměřuje na způsob zobrazení stránek tvořených v jazycích HTML, XHTML, XML. Poskytuje velké množství způsobů úpravy formátování a grafického vzhledu stránek. Jedna z hlavních výhod CCS je, že odděluje vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Hlavním rozdílem mezi HTML a CCS je tedy to, že když tvořím v HTML musím vzhled u každého objektu samostatně nastavovat. U CCS si vytvořím soubor stylu, který připojím k HTML dokumentu, a pomocí kterého měním styl v celém dokumentu naráz. To znamená, že si v něm předdefinuji vzhled nadpisů, písma, atd. Tento soubor bývá jednotný pro celý web a proto, když chcete změnit styl písma nemusíte hledat a přepisovat všechny potřebné značky ale stačí změnit styl v našem souboru. Nevýhodou, že CCS není podporován staršími prohlížeči, ale situace se postupně zlepšuje, takže v budoucnu by zobrazení CCS nemělo dělat problémy žádnému aktualizovanému prohlížeči. h1 { margin: 5px font-size: 12pt } p { text-align: center; line-height: 10pt; } -vzhled nadpisu první úrovně -okraj šířky 5 pixelů -velikost fontu 12 bodů -styl odstavce -text centrovat -výška řádku 10bodů Obr. 3: Příklad stylu CCS 17

18 PHP Jelikož jsem při sestavování stránek využil i něco málo z jazyka PHP, uvedu jeho stručnou charakteristiku. PHP slouží ke snadnému programování na straně serveru a k uživateli je již odeslán běžný XHTML kód. Ovšem ne všechny servery tento skriptovací jazyk podporují a proto se musíme předem informovat o tom, co server podporuj, než na něj stránky umístíme. PHP nám udělá z našich statický stránek dynamické, dále umí získávat data z odeslaný formulářů, dynamicky generovat obsah stránek, spolupracovat s databázemi, atd. Obr. 4: Ukázka PHP kódu 18

19 Charakteristika použitých nástrojů: Adobe photoshop Kvalitní a profesionální grafický editor vhodný pro laiky i odborníky na práci s grafikou. Adobe Photoshop je ideální program pro tvorbu webové grafiky, neboť dokáže pracovat s obrázkem a exportovat ho do HTML. Obsahuje velké množství funkcí například práci s fotografiemi, filtry pro speciální, efekty, korekci barev řezy obrázků, atd [8.] Mozilla Firefox Mozilla Firefox je velmi jednoduchý a oblíbený prohlížeč. Umožňuje prohlížení více stránek v jednom okně, blokování vyskakujících oken, lišty nástrojů si můžete přizpůsobit dle svých představ, prohlížeč také obsahuje mnoho dalších nastavitelných vzhledů. Výborně řešený je i integrovaný download manažer, který stahuje vše na pozadí a vám je přístupný seznam probíhajících i minulých stahování.[9.] Pspad Velmi užitečný textový editor, který je určený hlavně pro prácí s programovacími jazyky. Neobsahuje velkou řadu funkcí, ale je soustředěn spíše na jednoduchost, rychlost a přehlednost. Program podporuje přes více než 30 prostředí (PHP, HTML, XML, ASP, SQL,..), ve kterých značně ulehčuje práci. Instalace programu je také velmi snadná, stačí si ho jen zkopírovat na disk. [9.] 19

20 Topstyle Program určený pro tvorbu CCS. Pomáhá k tvorbě takového kódu, aby se správně zobrazoval ve všech předefinovaných prohlížečích. V uživatelském rozhraní se snadno zorientujete, jelikož je velmi podobné ostatním editorům pro tvorbu www stránek. [9.] 20

21 3.6 Použitý postup při tvorbě stránek oddělení atletiky Při tvorbě jsem stál před důležitou otázkou, zda tvořit internetové stránky úplně od začátku anebo využít již existující návrh internetových stránek. Bylo potřebné zvážit veškerá pro a proti u obou dvou variant. Mezi klady tvorby vlastních internetových stránek od základu rozhodně patří možnost tvorby internetových stránek přesně dle mých požadavků, chuti a grafiky. Na druhou stranu, dle mého názoru, tato varianta je vhodná pouze pro člověka, který má již s tvorbou internetových stránek rozsáhlé zkušenosti a dokáže jeho od základu napsané internetové stránky optimalizovat a zefektivnit. Navrhnout a vytvořit jednoduché stránky není nic těžkého, potíž ovšem nastává v okamžiku, kdy chceme vytvořit intuitivní, rozsáhlejší a složitější internetové stránky s množstvím přehledně setříděných informaci. Člověk pak musí řešit potíže s kompatibilitou mezi jednotlivými prohlížeči ( Mozilla Firefox, Netscape, Internet Explorer, Safari a mnoho dalších). Tvorba takovýchto rozsáhlejších a svým způsobem i rozmanitějších internetových stránek už vyžaduje zkušenosti a rozsáhlé znalosti problematiky optimalizace a podpory jednotlivých již zmíněných prohlížečů. Proto jsem se rozhodl využit již stávajícího open source návrhu s úpravou dle mých požadavků. Samozřejmě bylo potřeba tento již vytvořený návrh značně upravit, protože původní návrh počítal pouze s pár stránkami informaci. Bylo nutné vymyslet rozsah a strukturu internetových stránek oddělení atletiky. Původně jsem také počítal s implementaci jednoduchého administračního rozhraní, které by usnadňovalo přidáváni a editaci textu. Po promyšlení jsem bohužel od tohoto návrhu musel odstoupit z důvodů nedostatečného programového vybavení na hostingu, kde budou umístěny tyto stránky. Rozhodně ale počítám se k tomuto "problému" v průběhu několika málo měsíců dále vrátit a snažit se o implementaci. Samotná úprava internetových stránek oddělení atletiky spočívala ve vytvoření logické struktury tak, aby veškeré odkazy na vnořené stránky dávaly smysl, dále vytvoření jednotlivých tlačítek v postranním menu, úpravou textu, vytvoření grafiky a další drobné věci. Byla také nutná úprava stávajícího souboru s kaskádovými styly css tak, aby vyhovovaly mým potřebám. 21

22 Myslel jsem také na to, zda někdy v budoucnu bude potřeba stávající stránky upravit. Proto jsem internetové stránky rozdělil podle sekci (hlavička, menu, tělo, patička) na hlavičkové souboru *.inc a pomocí skriptovacího jazyka PHP jednotlivé hlavičkové soubory spojuji. Tato struktura není nutná pro jednoduché internetové stránky které obsahuji 2-3 vnořené stránky. Pro rozsáhlejší internetové stránky, které jsem dostal za úkol vytvořit je tato struktura již více než vhodná, řekl bych možná ze i nutná. Vysvětlení je jednoduché. Neměnný obsah internetových stránek je umístěn pouze v jednom souboru (např. menu.inc) a díky tomu není nutné při případné editaci měnit x stránek, ale stačí editovat pouze tento jeden soubor. Například,, pokud se rozhodneme, že chceme vytvořit/smazat v menu navíc jedno tlačítko. U standardních internetových stránek tvořených pouze čistými *.html stránkami by bylo nutné editovat každý jednotlivý *.html soubor a přidávat/mazat požadované tlačítko v každém jednotlivém *.html souboru. Což v případě rozsáhlejších internetových stránek může činit až několik desítek *.html souboru. V našem případě, je nutné při přidáni/smazáni tlačítka v menu editovat pouze jeden soubor (menu.inc). Tato změna se projeví ve všech stránkách, které využívají tento hlavičkový soubor. Je to velmi šikovné a hlavně tento způsob přináší velké zpřehlednění do struktury internetových stránek. Struktura, kterou jsem pomocí skriptovacího jazyka PHP vytvořil je velmi jednoduchá. Uvedu příklady některých stránek. aktuality.php <?php require ('hlavicka.inc');?> <?php require ('menu.inc');?> <?php require ('m_aktuality.inc');?> <?php require ('zpravicky.inc');?> <?php require ('paticka.inc');?> studium.php <?php require ('hlavicka.inc');?> 22

23 <?php require ('menu.inc');?> <?php require ('m_studium.inc');?> <?php require ('zpravicky.inc');?> <?php require ('paticka.inc');?> Jak je patrné z uvedených příkladů, jednotlivé stránky se liší pouze v obsahu třetího řádku. Tento třetí řádek obsahuje odkaz na hlavičkový soubor, v kterém je umístěný obsah každé stránky. 23

24 3.7 Návod pro manipulaci se stránkami Návod by měl sloužit k tomu, aby se stránkami dokázal pracovat i člověk, který se nepodílel na jejich tvorbě. Rozhodl jsem se tento postup znázornit grafickou formou pro lepší přehlednost. Příklad ukazuje jak upravit jednotlivé soubory na našich stránkách. Na prvním obrázku vidíme příklad výsledku po úpravě a na druhém snímku je zobrazeno, jak se potřebné úpravy provádějí, například vkládání textu, obrázku, atd. Obr. 5: Výsledek po úpravě 24

25 Obr. 6: Příklad vkládání objektů 25

26 4. Shrnutí Bakalářskou prací chci seznámit čtenáře se základními prvky internetu a jednoduchou tvorbou www stránek. Zaměřuji se zde především na to, jak by měli být jednoduché www stránky řešeny. Důraz je kladen na jednoduchost, přehlednost a pěkný grafický vzhled. V neposlední řadě práce obsahuje postup jak se stránkami pracovat, měnit je a vkládat do nich vlastní texty a obrázky. Jsou zde popsány všechny potřebné prostředky, takže se touto prací může inspirovat každý, kdo by si chtěl podobné stránky vytvořit. Vytvořené stránky by měli fungovat jako oficiální stránky oddělení atletiky a tak sloužit pedagogům k zveřejňování svých vědeckých prací, produktů, grantů. Studentům by měli umožňovat pohodlnější získávání informací, materiálů, kontaktů, atd. Stránky se nacházejí na adrese 4. Summary In my bachelor's study, I would like to introduce the kind reader to the basics of creating simple web pages. I focus primarily on the solution of such pages, with the emphasis on simplicity, transparency and nice graphical design. Last, but not least my work includes tutorial how to create web pages, how to insert own texts and pictures. There are number of resources described within, so anyone could make simple web pages. The pages should act as an official web of athletics department and as such, serve teachers and students alike. Teachers should be able to publish results of their scientific work, products, or grants, while students should benefit from ability to easily find relevant information, materials, contacts, etc. The web pages are located at 26

27 5. Použitá literatura 1. BROŽA, P., Tvorba www stránek pro úplné začátečníky, Brno: Computer Press, STAUFFER, Todd., Tvorba webových stránek, [z anglického originálu přložil Libor Jelínek]. Praha: Softpress, MILDA, M. HTML pro začátečníky, České Budějovice: Kopp, VORÁČEK, K., FrontPage 2002 tvorba dokonalých www stránek, Praha: Grada publishing, SCHMULLER, J., AcitveX Tvorba dokonalých WWW stránek Kompletní průvodce, Praha: Grada publishing,

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Webové redakční systémy a jejich možnosti Anna Cidlinová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato práce je zaměřena na redakční systémy. Jsou zde možnosti, funkce

Více

Obsah. 1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

Obsah. 1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee 0bsah Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize...

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vytvoření webových stránek pro firmu Truhlářství Hřebíček Sezimovo Ústí, 2012 Autor: Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat

Více

Pedagogická fakulta. Programování her v HTML5 pomocí knihoven jquery a Box2D Programming HTML5 games using libraries jquery and Box2D

Pedagogická fakulta. Programování her v HTML5 pomocí knihoven jquery a Box2D Programming HTML5 games using libraries jquery and Box2D JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Programování her v HTML5 pomocí knihoven jquery a Box2D Programming HTML5 games using libraries jquery and Box2D Bakalářská

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Martin Kuthan Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu. České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Ivo Šajer

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

3.4.1 Zoner In-Shop 4... 20 3.4.2 oxyshop... 20 3.4.3 KarsaV2... 20. 3.5.1 oscommerce... 20 3.5.2 Quick.Cart... 21

3.4.1 Zoner In-Shop 4... 20 3.4.2 oxyshop... 20 3.4.3 KarsaV2... 20. 3.5.1 oscommerce... 20 3.5.2 Quick.Cart... 21 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzální šablony pro produkt In-Shop 4 společnosti ZO ER Tomáš Havránek Bakalářská práce 2008 SOUHR Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou

Více