Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)"

Transkript

1 Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA) Předkladatel: Střední průmyslová škola Třebíč Zahájení: Ukončení: Celkové náklady: ,20 Kč Registrační číslo Souhrnná informace o realizaci projektu CZ.1.07/1.3.02/ Název projektu Vzdělaný pedagog radost z učení hravost a aktivita Příjemce Střední průmyslová škola Třebíč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu Vysočina Education (nefinanční partner) Stručný popis průběhu realizace projektu V rámci projektu byly realizovány 4 klíčové aktivity: 01 - Realizace vzdělávacího programu pedagogických pracovníků 1. V lednu 2010 proběhl seminář pro všechny pedagogické pracovníky školy ( Ochutnávka ), na kterém proběhlo informativní seznámení s možnostmi, které přinášejí změny ve vzdělávání nové formy, metody, postupy, cíle, pravidla, námět k přemýšlení znám a umím vše, co potřebuji? Zároveň získali účastníci přehled a obsah veškerých vzdělávacích aktivit, které budou v projektu realizovány a kterých se mohou zúčastnit. Lektorem byl Ivan Charvát, úspěšně bylo podpořeno 82 osob (37 žen a 45 mužů). 2. Od února 2010 do prosince 2011 probíhala výuka v kurzech angličtiny pro pedagogické pracovníky (učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Lektor připravil rozřazovací test a na základě dosažených výsledků byli pedagogové rozděleni do dvou skupin mírně pokročilí a střední pokročilí. Každá skupina absolvovala kurz v rozsahu 100 hodin. Úspěšně bylo podpořeno 8 účastníků (2 muži a 6 žen), kteří dosáhli 80% účasti. Čtyři účastníci byli přihlášeni ke složení zkoušky FCE úspěšně složil zkoušku 1 účastník a 2 účastníci dosáhli výsledku Level B1 Preliminary English Test PET. V průběhu kurzu působili celkem čtyři lektoři Elena Kováczová, kterou nahradila Dáša Petrová (z časových důvodů) a Glenn Weidner, kterého nahradila Andrea Cahová. 3. V dubnu 2010 byla realizována dvoudenní exkurze do ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi. Této akce se zúčastnilo 17 pedagogů školy (15 žen a 2 muži) + zástupce partnerské organizace Vysočina-Education. 4. Od června 2010 do prosince 2010 proběhly tři dvoudenní moduly kurzu komunikace Respektovat a být respektován pod vedením zkušených lektorů Jany Nováčkové, Pavla Kopřivy a Tatjany Kopřivové ze Společnosti mozkově kompatibilního vzdělávání. Úspěšně bylo podpořeno 22 osob (11 mužů a 11 žen). 5. Od srpna 2010 do února 2011 byl realizován Kurz využívání IT ve výuce. Pedagogové byli rozděleni do tří skupin podle všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Pro každou skupinu byly připraveny 3 výukové moduly, celkem šest půldenních lekcí. Lektorkami v této aktivitě byly Lenka Nechvátalová a Alena Cahová. Úspěšně bylo podpořeno 28 osob. (24 žen a 4 muži). 6. V březnu 2011 byl zrealizován dvoudenní workshop v oblasti pedagogiky a didaktiky Metody aktivního učení. Lektory byli Jiří Hruška a Zdeněk Dlabola. V této aktivitě bylo úspěšně podpořeno 20 účastníků (4 muži a 16 žen). 7. V červnu 2011 proběhl dvoudenní workshop Evaluace pod vedením lektora Miroslava Hanzelky. Úspěšně bylo podpořeno 23 osob (6 mužů a 17 žen). 8. V průběhu realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu vyvstal požadavek jak ze strany vedení

2 školy, tak ze strany pedagogů na vzdělávání v prostředí Moodle (anketa). Zařazení tohoto vzdělávání do klíčové aktivity 01 bylo v 8. monitorovací zprávě uvedeno jako nepodstatná změna. Toto vzdělávání úzce souvisí s již realizovanými aktivitami jedná se o další využití IT při výuce, možno zařadit i do metod aktivního učení. Prostředí Moodle umožní pedagogům publikaci jimi vytvořených materiálů, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu a vyhodnocování online testů, ankety a řadu dalších činností sloužících pro podporu konstruktivisticky orientované výuky. Tato aktivita znamená přidání vyšší kvality k výstupům z dosud realizovaných vzdělávacích aktivit. Zrealizovali jsme dva moduly školení pro začátečníky (4 skupiny) a dva moduly školení pro pokročilé (2 skupiny). Toto vzdělávání proběhlo pod vedením Romana Věžníka, Aleny Cahové a Jiřího Mana. Celkem bylo úspěšně podpořeno 43 osob (22 mužů a 21 žen). Po každé realizované vzdělávací aktivitě vyplňovali účastníci dotazník zpětné vazby. Po každé ukončené vzdělávací aktivitě obdrželi účastníci Osvědčení o účasti vydané firmou 4FP, která vzdělávací aktivity zajišťovala. Dvoudenní workshopy byly realizovány v příjemném prostředí sportovně tělovýchovného centra v Budišově. Na přípravě a realizaci veškerých vzdělávacích aktivit se podíleli zástupci partnerské organizace Vysočina- Education. V průběhu vzdělávacích aktivit účastníci pracovali na výukových a metodických materiálech, které jsou uvedeny v klíčové aktivitě Tvorba metodických a výukových materiálů Na základě získaných znalostí a dovedností během vzdělávacích aktivit uvedených v klíčové aktivitě 01, zpracovávali pedagogičtí pracovníci výukové a metodické materiály. Postupně byly s jednotlivými pedagogy uzavírány dohody o pracovní činnosti. Na podporu pedagogických pracovníků byly v sportovně tělovýchovném centru uspořádány dva dvoudenní workshopy k výměně zkušeností při tvorbě jednotlivých materiálů. Tyto workshopy proběhly pod vedením lektorů Zdeňka Dlaboly a Jiřího Hrušky. Pro účastníky byly velmi přínosné, měli možnost prezentovat své materiály, předvést kolegům ukázky využití jednotlivých materiálů přímo v hodinách, diskutovat o silných a slabých stránkách jednotlivých materiálů, dále o jejich vhodnosti pro jednotlivé předměty, pracnosti přípravy apod. Ke každé prezentaci poskytli lektoři zpětnou vazbu připomínky a doporučení. Na obou akcích byl rovněž přítomen zástupce partnerské organizace. Tyto workshopy se realizovaly v srpnu (19 osob) a říjnu 2011(18 osob). V rámci KA 02 byly vytvořeny: 1. Výukové materiály s využitím ANJ v jednotlivých předmětech a) sada pro odborné předměty (číslicová technika, elektrotechnika, elektrotechnické měření, programové vybavení, ekonomika) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, fyzika, IKT) 2. Výukové materiály s využitím IT a) sada pro odborné předměty (materiály a technologie, elektronické počítače, marketing a management, ekonomika, účetnictví) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (anglický jazyk český jazyk a literatura, dějepis, chemie) 3. Metodické listy a) sada aktivní učení (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, ekonomika, elektrická měření, fyzika, matematika, chemie, geologie, IKT, marketing a management, monitorování životního prostředí, programové vybavení, technické kreslení, technologie výroby, základy elektrotechniky, životní prostředí, zdroje a využití energií b) sada rozvíjení klíčových kompetencí (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, občanská nauka) c) sada vytváření partnerských vztahů (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, elektrotechnika, elektrické měření) d) sada efektivní využití IT (anglický jazyk, český jazyk a literatura, IKT, ochrana krajiny a

3 životního prostředí, technologie ve strojírenství) 4. Návrh kritérií na evaluaci a) autoevaluace b) kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (cizí jazyk ANJ, NEJ, český jazyk a společenské vědy, IKT, matematika a fyzika, odborný výcvik) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 5. Materiály v prostředí LMS Moodle uloženy na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti. Byly vytvořeny testy, cvičení, evaluace, dotazníky, slovník v předmětech (anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie a ekologie, IKT, strojírenství, elektro, ekonomika, odborný výcvik) 6. Produkt s komponentou ICT Materiály obsahově zaměřené na ICT Název předmětu a téma Počet výukových hodin Programové vybavení Datový typ Boolean 1 Programové vybavení Příkaz Case 2 Programové vybavení Chybová hlášení poskytované překladačem 2 Programové vybavení Vyhledávací metody 2 Programové vybavení datový typ Char 2 Programové vybavení Ordinální datové typy 1 Programové vybavení Řadící algoritmy 2 Programové vybavení Datové typy řetězec 2 Programové vybavení Záložka TBookmark 2 Programové vybavení Textový soubor 2 Programové vybavení Typový soubor 2 IKT Microsoft Excel 16 IKT Microsoft Word 16 IKT Počítačová síť 2 10 IKT Tvorba webových stránek 10 Celkem Vývoj modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho akreditace Tým pedagogických pracovníků ve spolupráci se zástupcem partnerské organizace Vysočina-Education postupně připravoval realizované vzdělávací aktivity k akreditaci MŠMT. Požadavkem bylo vytvoření 6 akreditovaných vzdělávacích modulů, v konečné fázi se nám jich podařilo zakreditovat 10. Ve výsledku

4 jsou v rámci MI započítávány jako 7 produktů = 7 ucelených programů. Akreditované vzdělávací aktivity jsou na webových stránkách školy nabízeny veřejnosti. Od MŠMT jsme obdrželi akreditaci vzdělávacích aktivit: 1. Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 2. Využití IT ve výuce 3. Respektovat a být respektován 4. Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 5. Evaluace vzdělávání 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 8. Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 9. Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I (pro začátečníky) 10. Jak pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle II (pro pokročilé) Tým pracovníků rovněž vytvořil manuál pro konečnou podobu vytvořených vzdělávacích a metodických materiálů. Produkt s komponentou IKT Akreditovaný modul Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení v prostředí LMS Moodle, na základě kterého v rámci projektu vznikl modul DVPP, který byl akreditovaný ve formě dvou navazujících vzdělávacích modulů Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I. a Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle II.. Prezenční školení je plánováno v rozsahu 4 hodin pro začátečníky: 1. Osobní profil a jeho nastavení 2. Vytvoření nového kurzu 3. Zápis studentů do kurzu 4. Tvorba základních studijních materiálů (popisek, stránka, odkaz na soubor a web) 5. Editace a přesun studijních materiálů 6. Odevzdávání úkolů a jejich hodnocení 7. Tvorba jednoduchého testu na které navazuje školení v rozsahu 4 hodin pro pokročilé: Práce se skupinami žáků Kategorizace otázek a složitější testování Export a import Zálohování Reset kurzů pro nový školní rok Anketa Fórum Slovník Přednáška 10. Práce s bloky

5 Toto školení je doplněno samostudiem v rozsahu 3 hodin ke každému tématu. Je možné jednotlivá témata konzultovat s lektory. Cílem je seznámit, naučit a zdokonalit cílovou skupinu (pedagogické pracovníky) ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT, konkrétně LMS Moodle. Celkem hodin: Technická podpora aktivit realizovaných v projektu Pro podporu vzdělávacích aktivit a tvorbu výukových a metodických materiálů byla vybudována multimediální dílna. Jednotlivá zařízení a vybavení pořízené z finančních prostředků projektu je řádně označeno inventárními čísly, číslem projektu a logolinky projektu (kontrola byla provedena v červnu 2012). Dílna byla využívána pro účely projektu k realizaci vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti IT, účastníci projektu ji využívali k tvorbě jednotlivých materiálů, realizační tým a akreditační komise MMD využívali ke svým pravidelným schůzkám. Na nástěnkách byly pravidelně zveřejňovány informace o průběhu projektu fotodokumentace, termíny jednotlivých vzdělávacích aktivit a požadavky na využití MMD od pedagogických pracovníků. Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu podlahy, osvětlení, byly opraveny zárubně a dveře. Dosažené cíle projektu Cílem projektu bylo vytvořit bezpečné klima ve škole na základě partnerských vztahů s důrazem na vzájemný respekt, vytváření prostoru pro aktivitu a budování cílových kompetencí žáků. Jak vyplývá z Inspekční zprávy České školní inspekce č.j. ČŠIJ-138/11-J, bylo již v průběhu projektu cílů postupně dosahováno:.ve škole je vytvořeno bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a projekt Vzpruha byl shledán účinným nástrojem jak pro vytváření bezpečného klima ve škole, tak také pro rozvoj kvality vzdělávacích služeb, zvláště v oblasti sociální a komunikační, pedagogické a didaktické, v evaluačních činnostech a rozvoj klíčových kompetencí. Inspekce shledala, že vzdělávání je průběžně vyhodnocováno. Z pozorování, prováděných hospitací a rozhovorů označila inspekce školní a pracovní klima celkově za příznivé. V některých navštívených hodinách bylo zaznamenáno uplatnění prvků diferenciace a kooperativní práce, častěji samostatná práce žáků. Pestřejší škála a rozmanitost činností a metod byla sledována především v hodinách jazykového vzdělávání, ve kterých byl také nejvíce podporován rozvoj čtenářské gramotnosti. Práci s textem, vyhledávání a zpracovávání informací formou skupinové práce zařazovali zejména učitelé českého jazyka. Rozvoj této funkční gramotnosti podporují další aktivity směřující především k tvůrčí činnosti žáků. V několika dalších hodinách byly využity prostředky informačních a komunikačních technologií pro prezentaci obsahu učiva, zadání úkolů nebo shrnutí učiva. V jedné z hodin bylo zaznamenáno efektivní využití interaktivní tabule i pro procvičování učiva. Podporována byla také motivace žáků, zejména využitím názornosti ve výuce, propojením teorie s praxí. Žáci byli vedeni k zapojování do diskuze, vyjadřování vlastních názorů, k řešení problémů, hledání souvislosti a práci s chybou. Významným rysem hodin odborného výcviku byla samostatná práce žáků, žáci byli v hodinách vhodně motivováni. Rozvoj klíčových kompetencí žáků ovlivňuje týmová spolupráce pedagogů, kteří v rámci mezipředmětových vztahů vytvářejí strategii s cílem podpor tvůrčí aktivity žáků. Stanoveny jsou také postupy pro realizaci a hodnocení výstupů žáků (vstupní a výstupní testy, dlouhodobé maturitní práce, prezentace, referáty atd.). Prostředkem k dosažení cíle byly aktivity realizované v jednotlivých KA: KA 01 - tato část projektu proběhla dle plánu a výsledkem jsou úspěšně podpoření pedagogičtí pracovníci: Tato etapa klíčové aktivity proběhla dle plánu a výsledkem jsou úspěšně podpoření pedagogičtí pracovníci:

6 1."Ochutnávka" 82 osob (37 žen a 45 mužů) 2. Kurz anglického jazyka 8 osob (6 žen a 2 muži) 3. Exkurze do ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi 17 osob (15 žen a 2 muži) 4. Program "Respektovat a být respektován" 22 osob 11 mužů a 11 žen) 5. Využívání IT ve výuce 28 osob (24 žen a 4 muži) 6. Metody aktivního učení 20 osob (4 muži a 16 žen) 7. Evaluace 23 osob (6 mužů a 17 žen) 8. IT gramotnost LMS Moodle 43 osob (20 mužů a 23 žen) Celkem úspěšně podpořeno 243 osob (149 žen a 94 mužů). KA 02 - Výsledkem této vzdělávací aktivity jsou vytvořené a finálně uložené výukové a metodické materiály: - 2 sady výukových materiálů se zahrnutím angličtiny do výuky v různých předmětech (1 sada pro všeobecně vzdělávací předměty a 1 sada pro odborné a praktické předměty) - 4 sady metodických listů (aktivní učení, rozvíjení klíčových kompetencí, vytváření) - 1 návrh kritérií na evaluaci - materiály vytvořené v prostředí LMS MOODLE - 1 sada výukových materiálů s komponentou IT Z toho je 1 nově vytvořený produkt s komponentou IKT: 1. Materiály obsahově zaměřené na IKT 2. KA 03 - Výsledkem této klíčové aktivity je 10 akreditovaných vzdělávacích aktivit. Z toho je jedna vzdělávací aktivita s komponentou IKT: Modul DVPP - Školení v prostředí LMS Moodle Monitorovací ukazatele v této klíčové aktivitě byly splněny. KA 04 Výsledkem této klíčové aktivity je vybavená a funkční multimediální dílna. Zpětná vazba od cílových skupin Po každé vzdělávací aktivitě obdrželi účastníci dotazník zpětné vazby. Nebyly žádné vážné připomínky. Pedagogové byli s výběrem lektorů spokojeni. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet podpořených osob klienti služeb Počet podpořených osob klienti služeb - muži Počet podpořených osob klienti služeb - ženy Počet úspěšně podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob - muži Počet úspěšně podpořených osob - ženy Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou IKT 2 2

7 Publicita projektu O zahájení projektu byli informováni všichni zaměstnanci školy na poradě, mailem. O projektu jsme rovněž formou prezentace informovali naše zahraniční partnery na mezinárodním workshopu, který organizovala naše partnerská škola v německém Angermünde ve dnech O projektu jsme informovali oficiální návštěvy školy a také naše partnery. Při dnech otevřených dveří a veletrhu vzdělávání Didakta měla rodičovská veřejnost možnost prohlídky multimediální dílny, která je označena logem a příslušnými informacemi o projektu. V MMD jsou umístěny nástěnky s informacemi o projektu s fotodokumentací. Při každé vzdělávací akci obdrželi účastníci bloky, tužky a další propagační předměty, na kterých bylo uvedeno logo projektu. Informace o projektu je umístěna na webových stránkách školy. V říjnu 2011 byla informace o realizaci projektu zveřejněna v Třebíčském zpravodaji. V červnu 2012 proběhl v multimediální dílně závěrečný workshop k projektu. Tohoto workshopu se zúčastnila paní radní RNDr. Marie Kružíková, zástupce partnerské organizace Vysočina-Education Mgr. Roman Křivánek, zástupci našich sociálních partnerů (ČEZ, a.s., Envinet), zástupci středních škol a pedagogové SPŠT. Informace o workshopu byla zveřejněna na webových stránkách školy. Webové stránky projektu Projekt nemá samostatné webové stránky, informace lze nalézt na webových stránkách školy: Udržitelnost projektu Výukové a metodické materiály mohou využívat učitelé příslušných předmětů ke své pedagogické práci, tyto materiály jsou k dispozici i učitelům z jiných škol. Akreditované vzdělávací aktivity jsou v nabídce na webových stránkách školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Multimediální dílnu pravidelně využívají pedagogové ke svým přípravám na výuku. Po ukončení projektu 1x ročně po dobu pěti let každá předmětová komise projedná využívání materiálů vzniklých v rámci projektu a uvede toto do zápisu, který bude předán vedení školy. V rámci vytvořeného partnerství s organizací Vysočina Education nadále pokračujeme ve spolupráci za účelem podpory cílové skupiny dostáváme nabídky o realizovaných aktivitách týkajících se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pedagogové se dle své potřeby nabízených aktivit účastní. Rovné příležitosti Do projektu se mohli zapojit všichni pedagogičtí pracovníci bez omezení. Po ukončení projektu si mohou výstupy z projektu vyžádat všechny školy. Udržitelný rozvoj

8 Díky posíleným kompetencím získali pedagogičtí pracovníci kvalitní přípravu budovat a vzájemně propojovat klíčové kompetence žáků v oblasti kompetence k učení a řešení problémů, komunikativní, personální, sociální, občanské, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, cizojazyčné (dosáhnout jazykové způsobilosti pro základní pracovní uplatnění dle charakteru odborné kvalifikace, porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě), kompetence využívat IKT a pracovat s informacemi. Tím se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu dalšího vzdělávání a práce a přispěje to ke stabilitě subjektů v regionu). Pravidelně každý rok podáváme zprávy o udržitelnosti projektu. Výstupy/produkty projektu Typ Název Stručný popis Dostupnost 1. Produkt 2. Produkt s komponentou IT Výukové a) a) sada pro odborné předměty materiály (číslicová technika, s využitím ANJ elektrotechnika, elektrotechnické v jednotlivých měření, programové vybavení, předmětech ekonomika) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, fyzika, IKT Výukové materiály s využitím ANJ sada pro odborné předměty (elektronické počítače, IKT, programové vybavení) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 3. Produkt Metodické listy a) sada aktivní učení (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, ekonomika, elektrická měření, fyzika, matematika, chemie, geologie, IKT, marketing a management, monitorování životního prostředí, programové vybavení, technické kreslení, technologie výroby, základy elektrotechniky, životní prostředí, zdroje a využití energií b) sada rozvíjení klíčových kompetencí (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, občanská nauka) c) sada vytváření partnerských vztahů (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, elektrotechnika, elektrické měření) d) sada efektivní využití IT (anglický jazyk, český jazyk a literatura, IKT, ochrana krajiny a životního prostředí, technologie ve strojírenství) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti.

9 4. Produkt s komponentou IT Školení prostředí Moodle v LMS Školení v prostředí LMS Moodle. Prezenční školení v rozsahu 4 hodin pro začátečníky a navazující 4 hodiny pro pokročilé. Celkem 17 témat, kdy ke každému tématu jsou přiřazeny 3 hodiny samostatného studia s možností konzultací s lektory. uloženy na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti. 5. Produkt Návrh kritérií na evaluaci a) autoevaluace b) kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (cizí jazyk ANJ,NEJ, český jazyk a společenské vědy, IKT, matematika a fyzika, odborný výcvik) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 6. Produkt Akreditované vzdělávací programy 1. Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 2. Využití IT ve výuce 3. Respektovat a být respektován 4. Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 5. Evaluace vzdělávání 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 8. Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 9. Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I (pro začátečníky) 10. Jak pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle II (pro pokročilé). uloženy na CD, na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti.

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

První zpráva o výsledku evaluace

První zpráva o výsledku evaluace První zpráva o výsledku evaluace 1. Plán první fáze evaluace V rámci projektu Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem proběhla během období červenec - srpen 2013 první část evaluace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.

Závěrečná zpráva z realizace projektu. Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04. Závěrečná zpráva z realizace projektu Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých CZ.1.07/3.2.04/04.0027 Příjemce: Počítačová služba s.r.o. IČ: 258 84 735 TENTO

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více