Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)"

Transkript

1 Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA) Předkladatel: Střední průmyslová škola Třebíč Zahájení: Ukončení: Celkové náklady: ,20 Kč Registrační číslo Souhrnná informace o realizaci projektu CZ.1.07/1.3.02/ Název projektu Vzdělaný pedagog radost z učení hravost a aktivita Příjemce Střední průmyslová škola Třebíč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu Vysočina Education (nefinanční partner) Stručný popis průběhu realizace projektu V rámci projektu byly realizovány 4 klíčové aktivity: 01 - Realizace vzdělávacího programu pedagogických pracovníků 1. V lednu 2010 proběhl seminář pro všechny pedagogické pracovníky školy ( Ochutnávka ), na kterém proběhlo informativní seznámení s možnostmi, které přinášejí změny ve vzdělávání nové formy, metody, postupy, cíle, pravidla, námět k přemýšlení znám a umím vše, co potřebuji? Zároveň získali účastníci přehled a obsah veškerých vzdělávacích aktivit, které budou v projektu realizovány a kterých se mohou zúčastnit. Lektorem byl Ivan Charvát, úspěšně bylo podpořeno 82 osob (37 žen a 45 mužů). 2. Od února 2010 do prosince 2011 probíhala výuka v kurzech angličtiny pro pedagogické pracovníky (učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Lektor připravil rozřazovací test a na základě dosažených výsledků byli pedagogové rozděleni do dvou skupin mírně pokročilí a střední pokročilí. Každá skupina absolvovala kurz v rozsahu 100 hodin. Úspěšně bylo podpořeno 8 účastníků (2 muži a 6 žen), kteří dosáhli 80% účasti. Čtyři účastníci byli přihlášeni ke složení zkoušky FCE úspěšně složil zkoušku 1 účastník a 2 účastníci dosáhli výsledku Level B1 Preliminary English Test PET. V průběhu kurzu působili celkem čtyři lektoři Elena Kováczová, kterou nahradila Dáša Petrová (z časových důvodů) a Glenn Weidner, kterého nahradila Andrea Cahová. 3. V dubnu 2010 byla realizována dvoudenní exkurze do ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi. Této akce se zúčastnilo 17 pedagogů školy (15 žen a 2 muži) + zástupce partnerské organizace Vysočina-Education. 4. Od června 2010 do prosince 2010 proběhly tři dvoudenní moduly kurzu komunikace Respektovat a být respektován pod vedením zkušených lektorů Jany Nováčkové, Pavla Kopřivy a Tatjany Kopřivové ze Společnosti mozkově kompatibilního vzdělávání. Úspěšně bylo podpořeno 22 osob (11 mužů a 11 žen). 5. Od srpna 2010 do února 2011 byl realizován Kurz využívání IT ve výuce. Pedagogové byli rozděleni do tří skupin podle všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Pro každou skupinu byly připraveny 3 výukové moduly, celkem šest půldenních lekcí. Lektorkami v této aktivitě byly Lenka Nechvátalová a Alena Cahová. Úspěšně bylo podpořeno 28 osob. (24 žen a 4 muži). 6. V březnu 2011 byl zrealizován dvoudenní workshop v oblasti pedagogiky a didaktiky Metody aktivního učení. Lektory byli Jiří Hruška a Zdeněk Dlabola. V této aktivitě bylo úspěšně podpořeno 20 účastníků (4 muži a 16 žen). 7. V červnu 2011 proběhl dvoudenní workshop Evaluace pod vedením lektora Miroslava Hanzelky. Úspěšně bylo podpořeno 23 osob (6 mužů a 17 žen). 8. V průběhu realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu vyvstal požadavek jak ze strany vedení

2 školy, tak ze strany pedagogů na vzdělávání v prostředí Moodle (anketa). Zařazení tohoto vzdělávání do klíčové aktivity 01 bylo v 8. monitorovací zprávě uvedeno jako nepodstatná změna. Toto vzdělávání úzce souvisí s již realizovanými aktivitami jedná se o další využití IT při výuce, možno zařadit i do metod aktivního učení. Prostředí Moodle umožní pedagogům publikaci jimi vytvořených materiálů, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu a vyhodnocování online testů, ankety a řadu dalších činností sloužících pro podporu konstruktivisticky orientované výuky. Tato aktivita znamená přidání vyšší kvality k výstupům z dosud realizovaných vzdělávacích aktivit. Zrealizovali jsme dva moduly školení pro začátečníky (4 skupiny) a dva moduly školení pro pokročilé (2 skupiny). Toto vzdělávání proběhlo pod vedením Romana Věžníka, Aleny Cahové a Jiřího Mana. Celkem bylo úspěšně podpořeno 43 osob (22 mužů a 21 žen). Po každé realizované vzdělávací aktivitě vyplňovali účastníci dotazník zpětné vazby. Po každé ukončené vzdělávací aktivitě obdrželi účastníci Osvědčení o účasti vydané firmou 4FP, která vzdělávací aktivity zajišťovala. Dvoudenní workshopy byly realizovány v příjemném prostředí sportovně tělovýchovného centra v Budišově. Na přípravě a realizaci veškerých vzdělávacích aktivit se podíleli zástupci partnerské organizace Vysočina- Education. V průběhu vzdělávacích aktivit účastníci pracovali na výukových a metodických materiálech, které jsou uvedeny v klíčové aktivitě Tvorba metodických a výukových materiálů Na základě získaných znalostí a dovedností během vzdělávacích aktivit uvedených v klíčové aktivitě 01, zpracovávali pedagogičtí pracovníci výukové a metodické materiály. Postupně byly s jednotlivými pedagogy uzavírány dohody o pracovní činnosti. Na podporu pedagogických pracovníků byly v sportovně tělovýchovném centru uspořádány dva dvoudenní workshopy k výměně zkušeností při tvorbě jednotlivých materiálů. Tyto workshopy proběhly pod vedením lektorů Zdeňka Dlaboly a Jiřího Hrušky. Pro účastníky byly velmi přínosné, měli možnost prezentovat své materiály, předvést kolegům ukázky využití jednotlivých materiálů přímo v hodinách, diskutovat o silných a slabých stránkách jednotlivých materiálů, dále o jejich vhodnosti pro jednotlivé předměty, pracnosti přípravy apod. Ke každé prezentaci poskytli lektoři zpětnou vazbu připomínky a doporučení. Na obou akcích byl rovněž přítomen zástupce partnerské organizace. Tyto workshopy se realizovaly v srpnu (19 osob) a říjnu 2011(18 osob). V rámci KA 02 byly vytvořeny: 1. Výukové materiály s využitím ANJ v jednotlivých předmětech a) sada pro odborné předměty (číslicová technika, elektrotechnika, elektrotechnické měření, programové vybavení, ekonomika) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, fyzika, IKT) 2. Výukové materiály s využitím IT a) sada pro odborné předměty (materiály a technologie, elektronické počítače, marketing a management, ekonomika, účetnictví) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (anglický jazyk český jazyk a literatura, dějepis, chemie) 3. Metodické listy a) sada aktivní učení (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, ekonomika, elektrická měření, fyzika, matematika, chemie, geologie, IKT, marketing a management, monitorování životního prostředí, programové vybavení, technické kreslení, technologie výroby, základy elektrotechniky, životní prostředí, zdroje a využití energií b) sada rozvíjení klíčových kompetencí (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, občanská nauka) c) sada vytváření partnerských vztahů (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, elektrotechnika, elektrické měření) d) sada efektivní využití IT (anglický jazyk, český jazyk a literatura, IKT, ochrana krajiny a

3 životního prostředí, technologie ve strojírenství) 4. Návrh kritérií na evaluaci a) autoevaluace b) kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (cizí jazyk ANJ, NEJ, český jazyk a společenské vědy, IKT, matematika a fyzika, odborný výcvik) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 5. Materiály v prostředí LMS Moodle uloženy na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti. Byly vytvořeny testy, cvičení, evaluace, dotazníky, slovník v předmětech (anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie a ekologie, IKT, strojírenství, elektro, ekonomika, odborný výcvik) 6. Produkt s komponentou ICT Materiály obsahově zaměřené na ICT Název předmětu a téma Počet výukových hodin Programové vybavení Datový typ Boolean 1 Programové vybavení Příkaz Case 2 Programové vybavení Chybová hlášení poskytované překladačem 2 Programové vybavení Vyhledávací metody 2 Programové vybavení datový typ Char 2 Programové vybavení Ordinální datové typy 1 Programové vybavení Řadící algoritmy 2 Programové vybavení Datové typy řetězec 2 Programové vybavení Záložka TBookmark 2 Programové vybavení Textový soubor 2 Programové vybavení Typový soubor 2 IKT Microsoft Excel 16 IKT Microsoft Word 16 IKT Počítačová síť 2 10 IKT Tvorba webových stránek 10 Celkem Vývoj modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho akreditace Tým pedagogických pracovníků ve spolupráci se zástupcem partnerské organizace Vysočina-Education postupně připravoval realizované vzdělávací aktivity k akreditaci MŠMT. Požadavkem bylo vytvoření 6 akreditovaných vzdělávacích modulů, v konečné fázi se nám jich podařilo zakreditovat 10. Ve výsledku

4 jsou v rámci MI započítávány jako 7 produktů = 7 ucelených programů. Akreditované vzdělávací aktivity jsou na webových stránkách školy nabízeny veřejnosti. Od MŠMT jsme obdrželi akreditaci vzdělávacích aktivit: 1. Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 2. Využití IT ve výuce 3. Respektovat a být respektován 4. Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 5. Evaluace vzdělávání 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 8. Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 9. Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I (pro začátečníky) 10. Jak pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle II (pro pokročilé) Tým pracovníků rovněž vytvořil manuál pro konečnou podobu vytvořených vzdělávacích a metodických materiálů. Produkt s komponentou IKT Akreditovaný modul Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení v prostředí LMS Moodle, na základě kterého v rámci projektu vznikl modul DVPP, který byl akreditovaný ve formě dvou navazujících vzdělávacích modulů Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I. a Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle II.. Prezenční školení je plánováno v rozsahu 4 hodin pro začátečníky: 1. Osobní profil a jeho nastavení 2. Vytvoření nového kurzu 3. Zápis studentů do kurzu 4. Tvorba základních studijních materiálů (popisek, stránka, odkaz na soubor a web) 5. Editace a přesun studijních materiálů 6. Odevzdávání úkolů a jejich hodnocení 7. Tvorba jednoduchého testu na které navazuje školení v rozsahu 4 hodin pro pokročilé: Práce se skupinami žáků Kategorizace otázek a složitější testování Export a import Zálohování Reset kurzů pro nový školní rok Anketa Fórum Slovník Přednáška 10. Práce s bloky

5 Toto školení je doplněno samostudiem v rozsahu 3 hodin ke každému tématu. Je možné jednotlivá témata konzultovat s lektory. Cílem je seznámit, naučit a zdokonalit cílovou skupinu (pedagogické pracovníky) ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT, konkrétně LMS Moodle. Celkem hodin: Technická podpora aktivit realizovaných v projektu Pro podporu vzdělávacích aktivit a tvorbu výukových a metodických materiálů byla vybudována multimediální dílna. Jednotlivá zařízení a vybavení pořízené z finančních prostředků projektu je řádně označeno inventárními čísly, číslem projektu a logolinky projektu (kontrola byla provedena v červnu 2012). Dílna byla využívána pro účely projektu k realizaci vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti IT, účastníci projektu ji využívali k tvorbě jednotlivých materiálů, realizační tým a akreditační komise MMD využívali ke svým pravidelným schůzkám. Na nástěnkách byly pravidelně zveřejňovány informace o průběhu projektu fotodokumentace, termíny jednotlivých vzdělávacích aktivit a požadavky na využití MMD od pedagogických pracovníků. Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu podlahy, osvětlení, byly opraveny zárubně a dveře. Dosažené cíle projektu Cílem projektu bylo vytvořit bezpečné klima ve škole na základě partnerských vztahů s důrazem na vzájemný respekt, vytváření prostoru pro aktivitu a budování cílových kompetencí žáků. Jak vyplývá z Inspekční zprávy České školní inspekce č.j. ČŠIJ-138/11-J, bylo již v průběhu projektu cílů postupně dosahováno:.ve škole je vytvořeno bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a projekt Vzpruha byl shledán účinným nástrojem jak pro vytváření bezpečného klima ve škole, tak také pro rozvoj kvality vzdělávacích služeb, zvláště v oblasti sociální a komunikační, pedagogické a didaktické, v evaluačních činnostech a rozvoj klíčových kompetencí. Inspekce shledala, že vzdělávání je průběžně vyhodnocováno. Z pozorování, prováděných hospitací a rozhovorů označila inspekce školní a pracovní klima celkově za příznivé. V některých navštívených hodinách bylo zaznamenáno uplatnění prvků diferenciace a kooperativní práce, častěji samostatná práce žáků. Pestřejší škála a rozmanitost činností a metod byla sledována především v hodinách jazykového vzdělávání, ve kterých byl také nejvíce podporován rozvoj čtenářské gramotnosti. Práci s textem, vyhledávání a zpracovávání informací formou skupinové práce zařazovali zejména učitelé českého jazyka. Rozvoj této funkční gramotnosti podporují další aktivity směřující především k tvůrčí činnosti žáků. V několika dalších hodinách byly využity prostředky informačních a komunikačních technologií pro prezentaci obsahu učiva, zadání úkolů nebo shrnutí učiva. V jedné z hodin bylo zaznamenáno efektivní využití interaktivní tabule i pro procvičování učiva. Podporována byla také motivace žáků, zejména využitím názornosti ve výuce, propojením teorie s praxí. Žáci byli vedeni k zapojování do diskuze, vyjadřování vlastních názorů, k řešení problémů, hledání souvislosti a práci s chybou. Významným rysem hodin odborného výcviku byla samostatná práce žáků, žáci byli v hodinách vhodně motivováni. Rozvoj klíčových kompetencí žáků ovlivňuje týmová spolupráce pedagogů, kteří v rámci mezipředmětových vztahů vytvářejí strategii s cílem podpor tvůrčí aktivity žáků. Stanoveny jsou také postupy pro realizaci a hodnocení výstupů žáků (vstupní a výstupní testy, dlouhodobé maturitní práce, prezentace, referáty atd.). Prostředkem k dosažení cíle byly aktivity realizované v jednotlivých KA: KA 01 - tato část projektu proběhla dle plánu a výsledkem jsou úspěšně podpoření pedagogičtí pracovníci: Tato etapa klíčové aktivity proběhla dle plánu a výsledkem jsou úspěšně podpoření pedagogičtí pracovníci:

6 1."Ochutnávka" 82 osob (37 žen a 45 mužů) 2. Kurz anglického jazyka 8 osob (6 žen a 2 muži) 3. Exkurze do ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi 17 osob (15 žen a 2 muži) 4. Program "Respektovat a být respektován" 22 osob 11 mužů a 11 žen) 5. Využívání IT ve výuce 28 osob (24 žen a 4 muži) 6. Metody aktivního učení 20 osob (4 muži a 16 žen) 7. Evaluace 23 osob (6 mužů a 17 žen) 8. IT gramotnost LMS Moodle 43 osob (20 mužů a 23 žen) Celkem úspěšně podpořeno 243 osob (149 žen a 94 mužů). KA 02 - Výsledkem této vzdělávací aktivity jsou vytvořené a finálně uložené výukové a metodické materiály: - 2 sady výukových materiálů se zahrnutím angličtiny do výuky v různých předmětech (1 sada pro všeobecně vzdělávací předměty a 1 sada pro odborné a praktické předměty) - 4 sady metodických listů (aktivní učení, rozvíjení klíčových kompetencí, vytváření) - 1 návrh kritérií na evaluaci - materiály vytvořené v prostředí LMS MOODLE - 1 sada výukových materiálů s komponentou IT Z toho je 1 nově vytvořený produkt s komponentou IKT: 1. Materiály obsahově zaměřené na IKT 2. KA 03 - Výsledkem této klíčové aktivity je 10 akreditovaných vzdělávacích aktivit. Z toho je jedna vzdělávací aktivita s komponentou IKT: Modul DVPP - Školení v prostředí LMS Moodle Monitorovací ukazatele v této klíčové aktivitě byly splněny. KA 04 Výsledkem této klíčové aktivity je vybavená a funkční multimediální dílna. Zpětná vazba od cílových skupin Po každé vzdělávací aktivitě obdrželi účastníci dotazník zpětné vazby. Nebyly žádné vážné připomínky. Pedagogové byli s výběrem lektorů spokojeni. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet podpořených osob klienti služeb Počet podpořených osob klienti služeb - muži Počet podpořených osob klienti služeb - ženy Počet úspěšně podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob - muži Počet úspěšně podpořených osob - ženy Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou IKT 2 2

7 Publicita projektu O zahájení projektu byli informováni všichni zaměstnanci školy na poradě, mailem. O projektu jsme rovněž formou prezentace informovali naše zahraniční partnery na mezinárodním workshopu, který organizovala naše partnerská škola v německém Angermünde ve dnech O projektu jsme informovali oficiální návštěvy školy a také naše partnery. Při dnech otevřených dveří a veletrhu vzdělávání Didakta měla rodičovská veřejnost možnost prohlídky multimediální dílny, která je označena logem a příslušnými informacemi o projektu. V MMD jsou umístěny nástěnky s informacemi o projektu s fotodokumentací. Při každé vzdělávací akci obdrželi účastníci bloky, tužky a další propagační předměty, na kterých bylo uvedeno logo projektu. Informace o projektu je umístěna na webových stránkách školy. V říjnu 2011 byla informace o realizaci projektu zveřejněna v Třebíčském zpravodaji. V červnu 2012 proběhl v multimediální dílně závěrečný workshop k projektu. Tohoto workshopu se zúčastnila paní radní RNDr. Marie Kružíková, zástupce partnerské organizace Vysočina-Education Mgr. Roman Křivánek, zástupci našich sociálních partnerů (ČEZ, a.s., Envinet), zástupci středních škol a pedagogové SPŠT. Informace o workshopu byla zveřejněna na webových stránkách školy. Webové stránky projektu Projekt nemá samostatné webové stránky, informace lze nalézt na webových stránkách školy: Udržitelnost projektu Výukové a metodické materiály mohou využívat učitelé příslušných předmětů ke své pedagogické práci, tyto materiály jsou k dispozici i učitelům z jiných škol. Akreditované vzdělávací aktivity jsou v nabídce na webových stránkách školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Multimediální dílnu pravidelně využívají pedagogové ke svým přípravám na výuku. Po ukončení projektu 1x ročně po dobu pěti let každá předmětová komise projedná využívání materiálů vzniklých v rámci projektu a uvede toto do zápisu, který bude předán vedení školy. V rámci vytvořeného partnerství s organizací Vysočina Education nadále pokračujeme ve spolupráci za účelem podpory cílové skupiny dostáváme nabídky o realizovaných aktivitách týkajících se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pedagogové se dle své potřeby nabízených aktivit účastní. Rovné příležitosti Do projektu se mohli zapojit všichni pedagogičtí pracovníci bez omezení. Po ukončení projektu si mohou výstupy z projektu vyžádat všechny školy. Udržitelný rozvoj

8 Díky posíleným kompetencím získali pedagogičtí pracovníci kvalitní přípravu budovat a vzájemně propojovat klíčové kompetence žáků v oblasti kompetence k učení a řešení problémů, komunikativní, personální, sociální, občanské, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, cizojazyčné (dosáhnout jazykové způsobilosti pro základní pracovní uplatnění dle charakteru odborné kvalifikace, porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě), kompetence využívat IKT a pracovat s informacemi. Tím se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu dalšího vzdělávání a práce a přispěje to ke stabilitě subjektů v regionu). Pravidelně každý rok podáváme zprávy o udržitelnosti projektu. Výstupy/produkty projektu Typ Název Stručný popis Dostupnost 1. Produkt 2. Produkt s komponentou IT Výukové a) a) sada pro odborné předměty materiály (číslicová technika, s využitím ANJ elektrotechnika, elektrotechnické v jednotlivých měření, programové vybavení, předmětech ekonomika) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, fyzika, IKT Výukové materiály s využitím ANJ sada pro odborné předměty (elektronické počítače, IKT, programové vybavení) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 3. Produkt Metodické listy a) sada aktivní učení (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, ekonomika, elektrická měření, fyzika, matematika, chemie, geologie, IKT, marketing a management, monitorování životního prostředí, programové vybavení, technické kreslení, technologie výroby, základy elektrotechniky, životní prostředí, zdroje a využití energií b) sada rozvíjení klíčových kompetencí (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, občanská nauka) c) sada vytváření partnerských vztahů (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, elektrotechnika, elektrické měření) d) sada efektivní využití IT (anglický jazyk, český jazyk a literatura, IKT, ochrana krajiny a životního prostředí, technologie ve strojírenství) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti.

9 4. Produkt s komponentou IT Školení prostředí Moodle v LMS Školení v prostředí LMS Moodle. Prezenční školení v rozsahu 4 hodin pro začátečníky a navazující 4 hodiny pro pokročilé. Celkem 17 témat, kdy ke každému tématu jsou přiřazeny 3 hodiny samostatného studia s možností konzultací s lektory. uloženy na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti. 5. Produkt Návrh kritérií na evaluaci a) autoevaluace b) kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (cizí jazyk ANJ,NEJ, český jazyk a společenské vědy, IKT, matematika a fyzika, odborný výcvik) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 6. Produkt Akreditované vzdělávací programy 1. Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 2. Využití IT ve výuce 3. Respektovat a být respektován 4. Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 5. Evaluace vzdělávání 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 8. Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 9. Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I (pro začátečníky) 10. Jak pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle II (pro pokročilé). uloženy na CD, na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-310/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-310/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Prokopská 337, 261 01 Příbram VI Březové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1087/07-09 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové Kukleny, Pražská 68 Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2590/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-418/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo 679 13 Sloup 200 E-mail právnické osoby IČO 62075942 Identifikátor 600106322 Právní forma Zastoupená

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-635/09-02 Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600006751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1548/13-A. náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 - Bubeneč,

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1548/13-A. náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1548/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48133892 Identifikátor 600039111 Právní forma

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Karla Čapka 402, 397 11 Písek Identifikátor školy: 600 020 266 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více