Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)"

Transkript

1 Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA) Předkladatel: Střední průmyslová škola Třebíč Zahájení: Ukončení: Celkové náklady: ,20 Kč Registrační číslo Souhrnná informace o realizaci projektu CZ.1.07/1.3.02/ Název projektu Vzdělaný pedagog radost z učení hravost a aktivita Příjemce Střední průmyslová škola Třebíč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Partneři projektu Vysočina Education (nefinanční partner) Stručný popis průběhu realizace projektu V rámci projektu byly realizovány 4 klíčové aktivity: 01 - Realizace vzdělávacího programu pedagogických pracovníků 1. V lednu 2010 proběhl seminář pro všechny pedagogické pracovníky školy ( Ochutnávka ), na kterém proběhlo informativní seznámení s možnostmi, které přinášejí změny ve vzdělávání nové formy, metody, postupy, cíle, pravidla, námět k přemýšlení znám a umím vše, co potřebuji? Zároveň získali účastníci přehled a obsah veškerých vzdělávacích aktivit, které budou v projektu realizovány a kterých se mohou zúčastnit. Lektorem byl Ivan Charvát, úspěšně bylo podpořeno 82 osob (37 žen a 45 mužů). 2. Od února 2010 do prosince 2011 probíhala výuka v kurzech angličtiny pro pedagogické pracovníky (učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů). Lektor připravil rozřazovací test a na základě dosažených výsledků byli pedagogové rozděleni do dvou skupin mírně pokročilí a střední pokročilí. Každá skupina absolvovala kurz v rozsahu 100 hodin. Úspěšně bylo podpořeno 8 účastníků (2 muži a 6 žen), kteří dosáhli 80% účasti. Čtyři účastníci byli přihlášeni ke složení zkoušky FCE úspěšně složil zkoušku 1 účastník a 2 účastníci dosáhli výsledku Level B1 Preliminary English Test PET. V průběhu kurzu působili celkem čtyři lektoři Elena Kováczová, kterou nahradila Dáša Petrová (z časových důvodů) a Glenn Weidner, kterého nahradila Andrea Cahová. 3. V dubnu 2010 byla realizována dvoudenní exkurze do ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi. Této akce se zúčastnilo 17 pedagogů školy (15 žen a 2 muži) + zástupce partnerské organizace Vysočina-Education. 4. Od června 2010 do prosince 2010 proběhly tři dvoudenní moduly kurzu komunikace Respektovat a být respektován pod vedením zkušených lektorů Jany Nováčkové, Pavla Kopřivy a Tatjany Kopřivové ze Společnosti mozkově kompatibilního vzdělávání. Úspěšně bylo podpořeno 22 osob (11 mužů a 11 žen). 5. Od srpna 2010 do února 2011 byl realizován Kurz využívání IT ve výuce. Pedagogové byli rozděleni do tří skupin podle všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Pro každou skupinu byly připraveny 3 výukové moduly, celkem šest půldenních lekcí. Lektorkami v této aktivitě byly Lenka Nechvátalová a Alena Cahová. Úspěšně bylo podpořeno 28 osob. (24 žen a 4 muži). 6. V březnu 2011 byl zrealizován dvoudenní workshop v oblasti pedagogiky a didaktiky Metody aktivního učení. Lektory byli Jiří Hruška a Zdeněk Dlabola. V této aktivitě bylo úspěšně podpořeno 20 účastníků (4 muži a 16 žen). 7. V červnu 2011 proběhl dvoudenní workshop Evaluace pod vedením lektora Miroslava Hanzelky. Úspěšně bylo podpořeno 23 osob (6 mužů a 17 žen). 8. V průběhu realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu vyvstal požadavek jak ze strany vedení

2 školy, tak ze strany pedagogů na vzdělávání v prostředí Moodle (anketa). Zařazení tohoto vzdělávání do klíčové aktivity 01 bylo v 8. monitorovací zprávě uvedeno jako nepodstatná změna. Toto vzdělávání úzce souvisí s již realizovanými aktivitami jedná se o další využití IT při výuce, možno zařadit i do metod aktivního učení. Prostředí Moodle umožní pedagogům publikaci jimi vytvořených materiálů, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu a vyhodnocování online testů, ankety a řadu dalších činností sloužících pro podporu konstruktivisticky orientované výuky. Tato aktivita znamená přidání vyšší kvality k výstupům z dosud realizovaných vzdělávacích aktivit. Zrealizovali jsme dva moduly školení pro začátečníky (4 skupiny) a dva moduly školení pro pokročilé (2 skupiny). Toto vzdělávání proběhlo pod vedením Romana Věžníka, Aleny Cahové a Jiřího Mana. Celkem bylo úspěšně podpořeno 43 osob (22 mužů a 21 žen). Po každé realizované vzdělávací aktivitě vyplňovali účastníci dotazník zpětné vazby. Po každé ukončené vzdělávací aktivitě obdrželi účastníci Osvědčení o účasti vydané firmou 4FP, která vzdělávací aktivity zajišťovala. Dvoudenní workshopy byly realizovány v příjemném prostředí sportovně tělovýchovného centra v Budišově. Na přípravě a realizaci veškerých vzdělávacích aktivit se podíleli zástupci partnerské organizace Vysočina- Education. V průběhu vzdělávacích aktivit účastníci pracovali na výukových a metodických materiálech, které jsou uvedeny v klíčové aktivitě Tvorba metodických a výukových materiálů Na základě získaných znalostí a dovedností během vzdělávacích aktivit uvedených v klíčové aktivitě 01, zpracovávali pedagogičtí pracovníci výukové a metodické materiály. Postupně byly s jednotlivými pedagogy uzavírány dohody o pracovní činnosti. Na podporu pedagogických pracovníků byly v sportovně tělovýchovném centru uspořádány dva dvoudenní workshopy k výměně zkušeností při tvorbě jednotlivých materiálů. Tyto workshopy proběhly pod vedením lektorů Zdeňka Dlaboly a Jiřího Hrušky. Pro účastníky byly velmi přínosné, měli možnost prezentovat své materiály, předvést kolegům ukázky využití jednotlivých materiálů přímo v hodinách, diskutovat o silných a slabých stránkách jednotlivých materiálů, dále o jejich vhodnosti pro jednotlivé předměty, pracnosti přípravy apod. Ke každé prezentaci poskytli lektoři zpětnou vazbu připomínky a doporučení. Na obou akcích byl rovněž přítomen zástupce partnerské organizace. Tyto workshopy se realizovaly v srpnu (19 osob) a říjnu 2011(18 osob). V rámci KA 02 byly vytvořeny: 1. Výukové materiály s využitím ANJ v jednotlivých předmětech a) sada pro odborné předměty (číslicová technika, elektrotechnika, elektrotechnické měření, programové vybavení, ekonomika) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, fyzika, IKT) 2. Výukové materiály s využitím IT a) sada pro odborné předměty (materiály a technologie, elektronické počítače, marketing a management, ekonomika, účetnictví) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (anglický jazyk český jazyk a literatura, dějepis, chemie) 3. Metodické listy a) sada aktivní učení (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, ekonomika, elektrická měření, fyzika, matematika, chemie, geologie, IKT, marketing a management, monitorování životního prostředí, programové vybavení, technické kreslení, technologie výroby, základy elektrotechniky, životní prostředí, zdroje a využití energií b) sada rozvíjení klíčových kompetencí (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, občanská nauka) c) sada vytváření partnerských vztahů (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, elektrotechnika, elektrické měření) d) sada efektivní využití IT (anglický jazyk, český jazyk a literatura, IKT, ochrana krajiny a

3 životního prostředí, technologie ve strojírenství) 4. Návrh kritérií na evaluaci a) autoevaluace b) kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (cizí jazyk ANJ, NEJ, český jazyk a společenské vědy, IKT, matematika a fyzika, odborný výcvik) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 5. Materiály v prostředí LMS Moodle uloženy na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti. Byly vytvořeny testy, cvičení, evaluace, dotazníky, slovník v předmětech (anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie a ekologie, IKT, strojírenství, elektro, ekonomika, odborný výcvik) 6. Produkt s komponentou ICT Materiály obsahově zaměřené na ICT Název předmětu a téma Počet výukových hodin Programové vybavení Datový typ Boolean 1 Programové vybavení Příkaz Case 2 Programové vybavení Chybová hlášení poskytované překladačem 2 Programové vybavení Vyhledávací metody 2 Programové vybavení datový typ Char 2 Programové vybavení Ordinální datové typy 1 Programové vybavení Řadící algoritmy 2 Programové vybavení Datové typy řetězec 2 Programové vybavení Záložka TBookmark 2 Programové vybavení Textový soubor 2 Programové vybavení Typový soubor 2 IKT Microsoft Excel 16 IKT Microsoft Word 16 IKT Počítačová síť 2 10 IKT Tvorba webových stránek 10 Celkem Vývoj modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho akreditace Tým pedagogických pracovníků ve spolupráci se zástupcem partnerské organizace Vysočina-Education postupně připravoval realizované vzdělávací aktivity k akreditaci MŠMT. Požadavkem bylo vytvoření 6 akreditovaných vzdělávacích modulů, v konečné fázi se nám jich podařilo zakreditovat 10. Ve výsledku

4 jsou v rámci MI započítávány jako 7 produktů = 7 ucelených programů. Akreditované vzdělávací aktivity jsou na webových stránkách školy nabízeny veřejnosti. Od MŠMT jsme obdrželi akreditaci vzdělávacích aktivit: 1. Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 2. Využití IT ve výuce 3. Respektovat a být respektován 4. Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 5. Evaluace vzdělávání 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 8. Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 9. Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I (pro začátečníky) 10. Jak pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle II (pro pokročilé) Tým pracovníků rovněž vytvořil manuál pro konečnou podobu vytvořených vzdělávacích a metodických materiálů. Produkt s komponentou IKT Akreditovaný modul Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení v prostředí LMS Moodle, na základě kterého v rámci projektu vznikl modul DVPP, který byl akreditovaný ve formě dvou navazujících vzdělávacích modulů Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I. a Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle II.. Prezenční školení je plánováno v rozsahu 4 hodin pro začátečníky: 1. Osobní profil a jeho nastavení 2. Vytvoření nového kurzu 3. Zápis studentů do kurzu 4. Tvorba základních studijních materiálů (popisek, stránka, odkaz na soubor a web) 5. Editace a přesun studijních materiálů 6. Odevzdávání úkolů a jejich hodnocení 7. Tvorba jednoduchého testu na které navazuje školení v rozsahu 4 hodin pro pokročilé: Práce se skupinami žáků Kategorizace otázek a složitější testování Export a import Zálohování Reset kurzů pro nový školní rok Anketa Fórum Slovník Přednáška 10. Práce s bloky

5 Toto školení je doplněno samostudiem v rozsahu 3 hodin ke každému tématu. Je možné jednotlivá témata konzultovat s lektory. Cílem je seznámit, naučit a zdokonalit cílovou skupinu (pedagogické pracovníky) ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT, konkrétně LMS Moodle. Celkem hodin: Technická podpora aktivit realizovaných v projektu Pro podporu vzdělávacích aktivit a tvorbu výukových a metodických materiálů byla vybudována multimediální dílna. Jednotlivá zařízení a vybavení pořízené z finančních prostředků projektu je řádně označeno inventárními čísly, číslem projektu a logolinky projektu (kontrola byla provedena v červnu 2012). Dílna byla využívána pro účely projektu k realizaci vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti IT, účastníci projektu ji využívali k tvorbě jednotlivých materiálů, realizační tým a akreditační komise MMD využívali ke svým pravidelným schůzkám. Na nástěnkách byly pravidelně zveřejňovány informace o průběhu projektu fotodokumentace, termíny jednotlivých vzdělávacích aktivit a požadavky na využití MMD od pedagogických pracovníků. Z vlastních prostředků jsme provedli úpravu podlahy, osvětlení, byly opraveny zárubně a dveře. Dosažené cíle projektu Cílem projektu bylo vytvořit bezpečné klima ve škole na základě partnerských vztahů s důrazem na vzájemný respekt, vytváření prostoru pro aktivitu a budování cílových kompetencí žáků. Jak vyplývá z Inspekční zprávy České školní inspekce č.j. ČŠIJ-138/11-J, bylo již v průběhu projektu cílů postupně dosahováno:.ve škole je vytvořeno bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a projekt Vzpruha byl shledán účinným nástrojem jak pro vytváření bezpečného klima ve škole, tak také pro rozvoj kvality vzdělávacích služeb, zvláště v oblasti sociální a komunikační, pedagogické a didaktické, v evaluačních činnostech a rozvoj klíčových kompetencí. Inspekce shledala, že vzdělávání je průběžně vyhodnocováno. Z pozorování, prováděných hospitací a rozhovorů označila inspekce školní a pracovní klima celkově za příznivé. V některých navštívených hodinách bylo zaznamenáno uplatnění prvků diferenciace a kooperativní práce, častěji samostatná práce žáků. Pestřejší škála a rozmanitost činností a metod byla sledována především v hodinách jazykového vzdělávání, ve kterých byl také nejvíce podporován rozvoj čtenářské gramotnosti. Práci s textem, vyhledávání a zpracovávání informací formou skupinové práce zařazovali zejména učitelé českého jazyka. Rozvoj této funkční gramotnosti podporují další aktivity směřující především k tvůrčí činnosti žáků. V několika dalších hodinách byly využity prostředky informačních a komunikačních technologií pro prezentaci obsahu učiva, zadání úkolů nebo shrnutí učiva. V jedné z hodin bylo zaznamenáno efektivní využití interaktivní tabule i pro procvičování učiva. Podporována byla také motivace žáků, zejména využitím názornosti ve výuce, propojením teorie s praxí. Žáci byli vedeni k zapojování do diskuze, vyjadřování vlastních názorů, k řešení problémů, hledání souvislosti a práci s chybou. Významným rysem hodin odborného výcviku byla samostatná práce žáků, žáci byli v hodinách vhodně motivováni. Rozvoj klíčových kompetencí žáků ovlivňuje týmová spolupráce pedagogů, kteří v rámci mezipředmětových vztahů vytvářejí strategii s cílem podpor tvůrčí aktivity žáků. Stanoveny jsou také postupy pro realizaci a hodnocení výstupů žáků (vstupní a výstupní testy, dlouhodobé maturitní práce, prezentace, referáty atd.). Prostředkem k dosažení cíle byly aktivity realizované v jednotlivých KA: KA 01 - tato část projektu proběhla dle plánu a výsledkem jsou úspěšně podpoření pedagogičtí pracovníci: Tato etapa klíčové aktivity proběhla dle plánu a výsledkem jsou úspěšně podpoření pedagogičtí pracovníci:

6 1."Ochutnávka" 82 osob (37 žen a 45 mužů) 2. Kurz anglického jazyka 8 osob (6 žen a 2 muži) 3. Exkurze do ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi 17 osob (15 žen a 2 muži) 4. Program "Respektovat a být respektován" 22 osob 11 mužů a 11 žen) 5. Využívání IT ve výuce 28 osob (24 žen a 4 muži) 6. Metody aktivního učení 20 osob (4 muži a 16 žen) 7. Evaluace 23 osob (6 mužů a 17 žen) 8. IT gramotnost LMS Moodle 43 osob (20 mužů a 23 žen) Celkem úspěšně podpořeno 243 osob (149 žen a 94 mužů). KA 02 - Výsledkem této vzdělávací aktivity jsou vytvořené a finálně uložené výukové a metodické materiály: - 2 sady výukových materiálů se zahrnutím angličtiny do výuky v různých předmětech (1 sada pro všeobecně vzdělávací předměty a 1 sada pro odborné a praktické předměty) - 4 sady metodických listů (aktivní učení, rozvíjení klíčových kompetencí, vytváření) - 1 návrh kritérií na evaluaci - materiály vytvořené v prostředí LMS MOODLE - 1 sada výukových materiálů s komponentou IT Z toho je 1 nově vytvořený produkt s komponentou IKT: 1. Materiály obsahově zaměřené na IKT 2. KA 03 - Výsledkem této klíčové aktivity je 10 akreditovaných vzdělávacích aktivit. Z toho je jedna vzdělávací aktivita s komponentou IKT: Modul DVPP - Školení v prostředí LMS Moodle Monitorovací ukazatele v této klíčové aktivitě byly splněny. KA 04 Výsledkem této klíčové aktivity je vybavená a funkční multimediální dílna. Zpětná vazba od cílových skupin Po každé vzdělávací aktivitě obdrželi účastníci dotazník zpětné vazby. Nebyly žádné vážné připomínky. Pedagogové byli s výběrem lektorů spokojeni. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet podpořených osob klienti služeb Počet podpořených osob klienti služeb - muži Počet podpořených osob klienti služeb - ženy Počet úspěšně podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob - muži Počet úspěšně podpořených osob - ženy Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou IKT 2 2

7 Publicita projektu O zahájení projektu byli informováni všichni zaměstnanci školy na poradě, mailem. O projektu jsme rovněž formou prezentace informovali naše zahraniční partnery na mezinárodním workshopu, který organizovala naše partnerská škola v německém Angermünde ve dnech O projektu jsme informovali oficiální návštěvy školy a také naše partnery. Při dnech otevřených dveří a veletrhu vzdělávání Didakta měla rodičovská veřejnost možnost prohlídky multimediální dílny, která je označena logem a příslušnými informacemi o projektu. V MMD jsou umístěny nástěnky s informacemi o projektu s fotodokumentací. Při každé vzdělávací akci obdrželi účastníci bloky, tužky a další propagační předměty, na kterých bylo uvedeno logo projektu. Informace o projektu je umístěna na webových stránkách školy. V říjnu 2011 byla informace o realizaci projektu zveřejněna v Třebíčském zpravodaji. V červnu 2012 proběhl v multimediální dílně závěrečný workshop k projektu. Tohoto workshopu se zúčastnila paní radní RNDr. Marie Kružíková, zástupce partnerské organizace Vysočina-Education Mgr. Roman Křivánek, zástupci našich sociálních partnerů (ČEZ, a.s., Envinet), zástupci středních škol a pedagogové SPŠT. Informace o workshopu byla zveřejněna na webových stránkách školy. Webové stránky projektu Projekt nemá samostatné webové stránky, informace lze nalézt na webových stránkách školy: Udržitelnost projektu Výukové a metodické materiály mohou využívat učitelé příslušných předmětů ke své pedagogické práci, tyto materiály jsou k dispozici i učitelům z jiných škol. Akreditované vzdělávací aktivity jsou v nabídce na webových stránkách školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Multimediální dílnu pravidelně využívají pedagogové ke svým přípravám na výuku. Po ukončení projektu 1x ročně po dobu pěti let každá předmětová komise projedná využívání materiálů vzniklých v rámci projektu a uvede toto do zápisu, který bude předán vedení školy. V rámci vytvořeného partnerství s organizací Vysočina Education nadále pokračujeme ve spolupráci za účelem podpory cílové skupiny dostáváme nabídky o realizovaných aktivitách týkajících se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pedagogové se dle své potřeby nabízených aktivit účastní. Rovné příležitosti Do projektu se mohli zapojit všichni pedagogičtí pracovníci bez omezení. Po ukončení projektu si mohou výstupy z projektu vyžádat všechny školy. Udržitelný rozvoj

8 Díky posíleným kompetencím získali pedagogičtí pracovníci kvalitní přípravu budovat a vzájemně propojovat klíčové kompetence žáků v oblasti kompetence k učení a řešení problémů, komunikativní, personální, sociální, občanské, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, cizojazyčné (dosáhnout jazykové způsobilosti pro základní pracovní uplatnění dle charakteru odborné kvalifikace, porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě), kompetence využívat IKT a pracovat s informacemi. Tím se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu dalšího vzdělávání a práce a přispěje to ke stabilitě subjektů v regionu). Pravidelně každý rok podáváme zprávy o udržitelnosti projektu. Výstupy/produkty projektu Typ Název Stručný popis Dostupnost 1. Produkt 2. Produkt s komponentou IT Výukové a) a) sada pro odborné předměty materiály (číslicová technika, s využitím ANJ elektrotechnika, elektrotechnické v jednotlivých měření, programové vybavení, předmětech ekonomika) b) sada pro všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, fyzika, IKT Výukové materiály s využitím ANJ sada pro odborné předměty (elektronické počítače, IKT, programové vybavení) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 3. Produkt Metodické listy a) sada aktivní učení (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, ekonomika, elektrická měření, fyzika, matematika, chemie, geologie, IKT, marketing a management, monitorování životního prostředí, programové vybavení, technické kreslení, technologie výroby, základy elektrotechniky, životní prostředí, zdroje a využití energií b) sada rozvíjení klíčových kompetencí (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, občanská nauka) c) sada vytváření partnerských vztahů (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, matematika, elektrotechnika, elektrické měření) d) sada efektivní využití IT (anglický jazyk, český jazyk a literatura, IKT, ochrana krajiny a životního prostředí, technologie ve strojírenství) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti.

9 4. Produkt s komponentou IT Školení prostředí Moodle v LMS Školení v prostředí LMS Moodle. Prezenční školení v rozsahu 4 hodin pro začátečníky a navazující 4 hodiny pro pokročilé. Celkem 17 témat, kdy ke každému tématu jsou přiřazeny 3 hodiny samostatného studia s možností konzultací s lektory. uloženy na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti. 5. Produkt Návrh kritérií na evaluaci a) autoevaluace b) kritéria pro hodnocení v jednotlivých předmětech (cizí jazyk ANJ,NEJ, český jazyk a společenské vědy, IKT, matematika a fyzika, odborný výcvik) uloženy na CD, dále na serveru školy a na vyžádání jsou k dispozici veřejnosti. 6. Produkt Akreditované vzdělávací programy 1. Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 2. Využití IT ve výuce 3. Respektovat a být respektován 4. Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 5. Evaluace vzdělávání 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky 7. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 8. Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 9. Jak pracovat v e-learningovém systému LMS Moodle I (pro začátečníky) 10. Jak pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle II (pro pokročilé). uloženy na CD, na webových stránkách školy a jsou přístupné veřejnosti.

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Závěrečná konference projektu, 23. června 2014 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Mgr. Pavel Janus Celková

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Představení projektu EKONOM

Představení projektu EKONOM Představení projektu EKONOM Závěrečná konference projektu EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 Olomouc 18. 6. 2013 1 Základní informace o projektu EKONOM Předkladatel

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více