DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI"

Transkript

1 Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu: Povinný Rozsah předmětu: 20 zk Počet kreditů: 5 Vyučující: Ing. Stanislav Machalík DMML, MMLS, TŘD (Praha) RNDr. František Machalík DP, DI, PSDPI (Pardubice) Cíl předmětu: Získat přehled o technickém a programovém vybavení počítačů PC Zvládnout základní obsluhu počítače v operačním systému MS Windows XP/Vista Naučit se využívat základní služby Internetu Zvládnout zpracování jednoduchého dokumentu s použitím textového a grafického editoru Zvládnout základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel Seznámit se s pořizováním, úpravou, správou a prezentací digitálních fotografií a s kreslením obrázků ve vektorovém grafickém editoru

2 Náplň konzultací 1. Konzultace a) Plán předmětu cíl a obsah předmětu, organizační pokyny, studijní literatura průběh a hodnocení zkoušky pokyny pro zpracování semestrální práce provozní řád počítačových učeben b) Technické vybavení počítačů sestava počítače PC popis jednotlivých částí počítače, základní deska, procesor, operační paměť, vnější paměť, mechaniky CD a DVD, přídavné karty vstupní a výstupní zařízení, monitor, klávesnice, polohovací zařízení, tiskárna, scanner, plotter, modemy, zařízení pro zpracování obrazu, zvuku a videa přenosné a kapesní počítače návrh sestavy počítače podle aplikačních požadavků uživatele c) Počítačové sítě rozdělení počítačových sítí komunikační vrstvy, referenční model ISO/OSI, architektura TCP/IP vícenásobný přístup, kolize, přístupové metody, CSMDA sítě LAN, topologie, technologie ethernet, síťové prvky zhotovení UTP kabelu s konektory RJ-45 sítě WAN d) Internet stručná historie Internetu připojení k Internetu základní služby Internetu WWW, vyhledávání na Internetu 2. Konzultace a) Obsluha počítače v operačním systému MS Windows XP/Vista ovládání operačního systému práce se soubory a složkami, komprimace a dekomprimace souborů, průzkumník, správce souborů, Servant Salamander, Total Commander aplikace ve Windows XP/Vista b) Textový editor MS WORD okno aplikace MS Word, základní operace při tvorbě dokumentu formátování písma a odstavců, vkládání tabulek a obrázků zápis vzorců a matic pomocí editoru rovnic kreslení základních geometrických obrazců, automatické tvary c) Elektronická pošta základní pojmy ová adresa, mailbox, protokoly SMTP, IMAP a POP3 konfigurace účtu a práce s elektronickou poštou v prostředí MS Outlook Express práce s elektronickou poštou prostřednictvím WWW prostředí konvence pro psaní a odesílání elektronické pošty moderní hrozby v ové komunikaci spam, phishing

3 3. Konzultace a) Programové vybavení počítačů rozdělení programového vybavení autorská práva a šíření software, freeware, shareware, trialware operační systémy, MS Windows, Linux, Unix systémové nástroje, správa PC, komprimační programy, antivirové systémy, spyware textové editory a DTP tabulkové procesory databázové systémy, MS Access, MySQL, MSSQL, Oracle grafické editory, rozdělení, použití prezentační programy, MS Powerpoint programy pro tvorbu WWW stránek programy pro zpracování videa programovací jazyky a vývojová prostředí programy pro matematické a statistické výpočty, Matlab b) Multimédia počítačová typografie, rozpoznávání textu, scanování statický obraz vektorový, rastrový, vektorizace, grafické formáty grafické editory ukázka animační programy zpracování zvuku zpracování videa ukázka formát PDF c) Vektorové a rastrové grafické editory základní principy nejčastější úpravy digitálních fotografií praktická ukázka 4. Konzultace a) Tabulkový procesor MS Excel základy práce v MS Excel zadávání dat, formátování, vzorce, funkce, odkazy. grafy dat a funkcí, vytvoření a úprava grafů b) Rastrová grafika pořizování, správa, úprava a prezentaci digitálních fotografií (Zoner Photo Studio) c) Vektorová grafika vektorový grafický editor (Zoner Callisto), pracovní prostředí, křivky, objekty, úpravy a transformace objektů kreslení a export obrázků d) Prezentační program MS Powerpoint základy práce v MS Powerpoint statická a dynamická prezentace vytvoření jednoduché prezentace e) Návrh a tvorba WWW stránek princip tvorby WWW stránek v jazyku XHTML editory pro psaní zdrojových kódů WWW stránek

4 struktura dokumentu, základní značky jazyka XHTML vytvoření jednoduché WWW stránky Průběh zkoušky Zkouška se skládá z písemně-praktické a teoretické části: Písemně-praktická část zkoušky (koná se v počítačové učebně) Obsluha počítače v operačním systému MS Windows XP/Vista, ovládání operačního systému, práce se soubory a složkami, aplikace ve Windows XP Zpracování dokumentu v textovém editoru MS Word, formátování písma a odstavců, vkládání tabulek a obrázků, zápis vzorců a matic pomocí editoru rovnic, kreslení základních geometrických obrazců Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel, formátování tabulky, vzorce, vytvoření a úprava grafu Základní služby Internetu vyhledání WWW-stránky pomocí vyhledávací služby, odeslání a příjem u s přílohou Základy práce s grafickými editory rastrová a vektorová grafika, tvorba a úpravy obrazu Hodnocení písemně-praktické části: maximálně 10 bodů. Teoretická část zkoušky (formou testu nebo ústní zkoušky) Zodpovězení otázek z látky probrané na konzultacích. Hodnocení teoretické části zkoušky: maximálně 6 bodů Podmínkou účasti studenta na zkoušce je úspěšné zpracování semestrální práce: Student si zvolí téma semestrální práce (ve shodě s náplní předmětu) a spolu s rámcovou osnovou je zašle em vyučujícímu k posouzení nejpozději do Student zašle vyučujícímu téma a rámcovou osnovu (podle zadaného vzoru) em jako přílohu na adresu (jméno přiloženého souboru: příjmení studenta_studijní obor_osnova.doc). Odsouhlasené téma semestrální práce a pokyny pro její zpracování zašle vyučující studentovi em nejpozději do Student zašle vyučujícímu semestrální práci jako přílohu u (jméno přiloženého souboru: příjmení studenta_studijní obor.zip, nezkomprimovaný soubor bude zpracován v MS Wordu) nejpozději týden před termínem zkoušky studenta. Vyučující potvrdí studentovi em převzetí semestrální práce Hodnocení semestrální práce bude součástí zkoušky Hodnocení semestrální práce: maximálně 2 body.

5 Hodnocení studenta u zkoušky: bodů klasifikace výborně bodů klasifikace výborně minus bodů klasifikace velmi dobře bodů klasifikace velmi dobře minus 7 10 bodů klasifikace dobře méně než 7 bodů klasifikace nevyhověl Termíny zkoušky (návrh): Datum a čas Učebna Studijní obor Zkoušející DA04008 (P36) DP, DI, PSDPI RNDr. František Machalík DA04008 (P36) DP, DI, PSDPI RNDr. František Machalík DA04008 (P36) DP, DI, PSDPI RNDr. František Machalík DA04008 (P36) DP, DI, PSDPI RNDr. František Machalík DB01009 (11a) DP, DI, PSDPI RNDr. František Machalík DA04008 (P36) DP, DI, PSDPI RNDr. František Machalík DB01009 (11a) DMML, MMLS, TŘD Ing. Stanislav Machalík DB01009 (11a) DMML, MMLS, TŘD Ing. Stanislav Machalík DB01009 (11a) DMML, MMLS, TŘD Ing. Stanislav Machalík DB01009 (11a) DMML, MMLS, TŘD Ing. Stanislav Machalík DB01009 (11a) DMML, MMLS, TŘD Ing. Stanislav Machalík Doporučená literatura BEDNAŘÍK, J., HLAVENKA, J., BROŽA, P. Microsoft Windows XP. Uživatelská příručka. Praha: Computer Press, s. ISBN BITTO, O. Microsoft Windows Vista CZ. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 340 s. ISBN PECINOVSKÝ, J. Office XP. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada Publishing, Praha, s. ISBN PECINOVSKÝ, J. Office Podrobný průvodce. Grada Publishing, Praha, s., ISBN ROUBAL, P. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Computer Press, ISBN: ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, P. MATLAB pro začátečníky. Technická literatura BEN. Praha ISBN Časopisy: Computer, Chip, PC World, Svět počítačů apod. Články na Internetu:

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Vnitřní programy počítače (systémový software) Operační systémy přehled a stručná charakteristika

Vnitřní programy počítače (systémový software) Operační systémy přehled a stručná charakteristika Programové vybavení Vnitřní programy počítače (systémový software) Operační systémy přehled a stručná charakteristika Aplikační programové vybavení rozdělení na jednotlivé kategorie charakteristika příklady

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více