Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem"

Transkript

1

2 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z Bělehradské ulice), Ústí nad Labem telefon: fax: mobil: web: IČ: číslo účtu: /0710 Obsah: Cizí jazyky 3 Výpočetní technika 4 Miniškolky 6 Dramatické a hudební kroužky 6 Taneční kroužky 7 Dance Center Marverci 10 Výtvarné kroužky 12 Ruční práce 14 Přírodověda 15 Keramika 17 Sport a cvičení 18 Turistika 22 Ostatní 22 Programy pro mateřské školy 23 Stadion mládeže DDM 24 Kontaktní osoby: Jméno Úsek Telefon Mobil l Dr. Jan Eichler ředitel DDM Bc. Jana Stoicová zástupce ředitele + keramika _ Jaroslav Černý zástupce ředitele Ing. Ivona Virtová ekonomický úsek _ Bohuslava Čermáková ekonomický úsek Petra Mecelová předškolní výchovy _ Radovan Dobner estetické výchovy Tomáš Laibl tělovýchovy a sportu Mgr. Petr Matějček přírodovědy a turistiky Barbora Pencová keramiky Radim Veselý techniky a ICM Mgr. Jana Pokorná evropské projekty Aleš Lerch Dance Center Marverci Martina Vernerová Dance Center Marverci Mgr. Lucie Bílská pedagogická pracovnice Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže. DDM si vyhrazuje právo na případnou změnu ceny s ohledem na náklady spojené s činností. 2

3 Milé děti, vážení rodiče, mladí přátelé, každé období má svůj začátek a konec. Také se říká, že změna je život. A takových zajímavých příměrů, rčení a pravd bychom jistě našli více. Ale pro nás, pracovníky DDM, pro vás děti a mládež v našich kroužcích i pro rodiče a dospělé osoby opravdu něco končí. Je to období, kdy bylo naše školské zařízení pro zájmové vzdělávání vtěsnáno do malých, ale přesto pěkných prostor Domu dětí a mládeže v ulici W. Churchilla 8 v Ústí nad Labem. Každý, kdo nás navštívil, obdivoval, jak náš dům žije a jakého má pozitivního ducha. Díky pochopení vedení města Ústí nad Labem v čele s primátorem Mgr. Janem Kubatou, díky prostředkům z EU Regionálnímu operačnímu programu Severozápad, díky patronovi celého projektu rekonstrukce objektu KD Ústí nad Labem pro potřeby DDM v Ústí nad Labem Bc. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora Statutárního města Ústí nad Labem dochází k významné změně k přestěhování Domu dětí a mládeže do Kulturního domu v Ústí nad Labem. Velmi významně si polepšíme z prostorového hlediska, budeme zde mít velmi prostorné klubovny, odpovídající sociální zařízení i vybavení, které odpovídá třetímu tisíciletí. Díky našemu městu dostáváme do užívání zrekonstruované prostory, které nám umožní práci zkvalitnit a mít bezpečnější prostředí s vyhovujícím zázemím. Všem za to patří poděkování, samozřejmě i stavbařům, architektům a úředníkům Magistrátu města Ústí nad Labem, kteří se na celé akci podíleli. Věříme, že dobrého ducha si do nových prostor přeneseme a že nám lepší prostory umožní ještě více rozšířit nabídku zájmového vzdělávání. Rádi bychom, abyste společně s námi na co nejpestřejší nabídce volnočasových aktivit spolupracovali. Proto v nových prostorách Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem (vchod z Bělěhradské ulice) bude na veřejně přístupném místě tzv. Schránka důvěry, kde nám můžete napsat vaše zajímavé podněty a návrhy, i když toto platí i o možnosti sdělit nám své postřehy elektronicky. Vážení, končí období starého a jistě dobrého domu dětí a mládeže a nastává období nové a snad lepší. Jaké bude, záleží nejen na nás kolektivu pracovníků DDM v Ústí nad Labem, našich externích a dobrovolných spolupracovníků, ale především na vás všech uživatelů nového DDM. Věřím, že se zde dobře zabydlíme, že si na lepší podmínky rychle zvykneme a že svůj domeček budeme mít opravdu rádi. Vždyť zájmové vzdělávání je o radosti se něco zajímavého učit, něco pěkného prožít. Umění je radost rozdávat, o to se budeme jistě snažit, ale i přijímat. V září se jistě všichni sejdeme na slavnostním zahájení naší činnosti v novém prostředí. Zachovejte nám přízeň a přijďte se podívat. Přiveďte s sebou své kamarádky a kamarády a přesvědčte své rodiče, že právě investice do zájmového vzdělávání je často ta nejlepší. Těšíme se na vaši návštěvu i na vzájemnou spolupráci a hodně dní společně prožitých v přátelské atmosféře. S přátelským pozdravem za kolektiv všech pracovníků DDM Dr. Jan Eichler, ředitel. 3

4 CIZÍ JAZYKY Angličtina pro předškoláky začátečníci předškoláčky, včetně prvňáčků, pro úplné začátečníky úvod do angličtiny hravou formou pro nejmenší děti, které se ještě s angličtinou nesetkaly, děti se učí pomocí obrázků, říkanek, písniček a her Schůzky: středa 15:00-16:30 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Cena: 810,- Kč_ Angličtina pro předškoláky mírně pokročilí Cena: 810,- Kč_ děti 4-6 let, včetně prvňáčků, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, počítání 1 10, umět vyjmenovat aspoň 10 zvířátek, umět se představit jméno a věk, poprosit, poděkovat vše v angličtině rozšiřování a procvičování slovní zásoby hravou formou pro nejmenší děti, děti se učí pomocí obrázků, říkanek, skládaček, písniček a her Schůzky: středa 16:30-18:00 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Angličtina I začátečníci děti od 7-10 let, od 2. třídy, úplné začátečníky úvod do angličtiny hravou formou pro mladší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali, schůzky 1x týdně v odpoledních hodinách, 1 schůzka trvá 90 minut Schůzky: úterý 15:00-16:30 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Angličtina II začátečníci děti od let, úplné začátečníky úvod do angličtiny pro starší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali Schůzky: čtvrtek 15:00-16:30 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Cena: 910,- Kč_ Cena: 910,- Kč_ Angličtina I mírně pokročilí Cena: 910,- Kč_ děti od 7-10 let, od 2. třídy, mírně pokročilé, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, číslovek, úplných základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky v angličtině aspoň stručnou odpovědí v angličtině rozšiřování slovní zásoby, gramatika, schůzky Schůzky: úterý 16:30-18:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , Angličtina II mírně pokročilí děti od let, mírně pokročilé, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, číslovek, základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky v angličtině odpovědí v angličtině rozšiřování a procvičování slovní zásoby, gramatika Schůzky: čtvrtek 16:30-18:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , Cena: 910,- Kč_ Angličtina pro dospělé - začátečníci Cena: 1 110,- Kč_ dospělé od let, úplné začátečníky úvod do anglického jazyka pro úplné začátečníky a chronické začátečníky, základy gramatiky, schůzky 1x týdně v podvečerních hodinách, 1 schůzka trvá 120 minut Schůzky: pondělí 18:00 20:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , 4

5 Angličtina pro dospělé mírně pokročilí dospělé od let, mírně pokročilé Předpoklad: zvládnutí základů gramatiky, základní slovní zásoba rozšiřování slovní zásoby, gramatika Schůzky: úterý 18:00 20:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , ěmecký jazyk děti od 2. třídy, pouze pro úplné začátečníky úvod do němčiny hravou formou pro školáky, kteří se ještě s němčinou nesetkali Schůzky: úterý 16:30-18:00 hodin Dagmar Nováková Radim Veselý, , , Cena: 1 110,- Kč_ Cena: 610,- Kč_ VÝPOČET Í TECH IKA Výpočetní technika pro začátečníky Cena: 710,- Kč_ děti od 2. třídy, úplné začátečníky úvod do výpočetní techniky, seznámení se se základy práce s počítačem, práce v OS Windows, kreslící programy, práce s internetem Schůzky: středa 15:30-17:00 hodin Radim Veselý Radim Veselý, , , Výpočetní technika pro mírně pokročilé Cena: 710,- Kč_ děti od 2. třídy, mírně pokročilé Předpoklad: znalost základů práce s PC, znalost ovládání OS Windows, práce s internetem tvorba a úprava dokumentů, práce s obrázky, vyhledávání informací na internetu, komunikace po internetu, úvod do tvorby webových stránek, tvorba vlastní jednoduché webové stránky, práce s tabulkami a vzorci, tvorba vlastní animace Schůzky: úterý 16:00-17:30 hodin Kamil Žitný Radim Veselý, , , Výpočetní technika pro pokročilé Cena: 710,- Kč_ děti od let, pokročilé Předpoklad: znalost základů práce s PC, znalost ovládání OS Windows, znalost práce s internetem, znalost základů tvorby webových stránek, znalost práce ve Wordu a Excelu pokročilá práce ve Wordu a Excelu, tvorba a úprava obrázků a animací, vyhledávání informací na internetu, komunikace po internetu, tvorba webových stránek, tvorba vlastní webové stránky, tvorba prezentací Schůzky: úterý 17:45-19:15 hodin Kamil Žitný Radim Veselý, , , Tvorba webových stránek Cena: 710,- Kč_ děti od 9 let, úplné začátečníky Předpoklad: znalost základů práce s PC základní informace o internetu, internetové prohlížeče, způsoby tvorby internetových stránek, programování a software, design internetových stránek, nejvhodinnější formáty, rozmístění, počítadla a další vylepšení, zajímavé internetové stránky, aplikace nových poznatků v tvorbě internetové stránky Schůzky: pátek 1x za 14 dní 15:00-17:00 hodin Kamil Žitný Radim Veselý, , , 5

6 Výpočetní technika pro dospělé Cena: 810,- Kč/4měs_ dospělé od let, úplné začátečníky jedná se o 3měsíční podvečerní kurz, určený dospělým začátečníkům, náplní kurzu bude seznámení se s počítačem, práce v OS Windows, práce ve Wordu (tvorba a úprava dokumentů), práce v Excelu (tabulky, grafy a vzorce), práce s internetem, Schůzky: středa 17:30-19:30 hodin Radim Veselý Radim Veselý, , , MI IŠKOLKY Miniškolka - dopolední kroužky Cena: 950,- Kč_ děti ve věku: 2,5-4 roky Kroužek je určen dětem před nástupem do MŠ. Cílem je děti naučit samostatnosti a přiblížit jim jazykovou, rozumovou, tělesnou, hudební, výtvarnou a sociální výchovu. Schůzky: pondělí až pátek: 9:30-11:00 hodin Petra Mecelová Petra Mecelová , , DRAMATICKÉ A HUDEB Í KROUŽKY Rolnička divadelní soubor Cena: 800,- Kč_ děti od 7 let kroužek je zaměřen na dramatickou výchovu, kde se děti prostřednictvím různých pohybových, rytmických a slovních cvičení učí hrát divadlo. po 16:00 17:30 hodin Strnadová Jarmila Písnička I. - hudební kroužek Cena: 850,- Kč_ děti věku 3-6 let V zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. pondělí 16:00 17:00 hodin K. Novotná, P. Ferková Petra Mecelová , , Písnička II. - hudební kroužek Cena: 850,- Kč_ děti ve věku 3-6 let V zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. úterý 16:00 17:00 hodin K. Novotná, P. Ferková Petra Mecelová , , Hra na flétnu Cena: 850,- Kč_ pro děti ve věku od 4 let zábavnou formou seznámení s hrou na flétnu - správné dýchání, teorie a praxe hry na nástroj, základy hudební nauky, rozdělení na začátečníky a pokročilé. čtvrtek 15:00-16:30 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Hra na kytaru I. Cena: 850,- Kč_ pro děti ve věku od 8 do 18 let základy hry na kytaru, zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár. pondělí 15:00-16:00 hodin Anna Tauberová Petra Mecelová , , 6

7 Hra na kytaru II. Cena: 850,- Kč_ pro děti ve věku od 8 do 18 let základy hry na kytaru, zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár. středa 16:30-17:30 hodin Anna Tauberová Petra Mecelová , , Klavír a klávesy Cena: 900,- Kč_ děti ve věku od 6 let základy hry na klavír a klávesy, zacházení s hudebním nástrojem, základy hudební nauky, písničkový repertoár. pondělí 17:00 19:00 hodin upřesníme Petra Mecelová , , Pohádka Cena: 800,- Kč_ děti od 4 do 10 let Kroužek si pro děti připravil pohádky čtené, vyprávěné, dramatizované, výtvarně ztvárněné. K dispozici bude pohádková klasika, loutky, maňásci i moderní zpracování. V nové budově DDM využijeme divadelní sálek a připravíme představení rodičům. pondělí 16:00-17:00 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Tanečky I. Tanečky II. Tanečky III. TA EČ Í KROUŽKY Cena: 900,- Kč_ děti ve věku 3-5 let Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít možnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeže. pondělí 17:00 18:00 hodin Michaela Petrů, M. Beranová, A. Fridrichová Petra Mecelová , , Cena: 900,- Kč_ děti ve věku 3-5 let Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít možnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeže. úterý 16:00 17:00 hodin Michaela Petrů, M. Beranová, A. Fridrichová Petra Mecelová , , Cena: 900,- Kč_ děti ve věku 3-5 let Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít možnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeže. středa 16:00 17:00 hodin T. Macáková, M. Macáková Petra Mecelová , , Břišní tanec - přípravka Cena: 1 100,- Kč_ děti 5-7 let tento kroužek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a variace zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností čtvrtek 16:30-17:30 hodin Klára Macíková, Kristýna Ondrášková 7

8 Břišní tanec - začátečnice Cena: 1 100,- Kč_ dívky let děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. čtvrtek 15:20-16:20 hodin Lenka Černohorská Břišní tanec - začátečnice Cena: 1 100,- Kč_ děti let děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. čtvrtek 17:30-18:30 hodin Klára Macíková, Kristýna Ondrášková Břišní tanec mírně pokročilí Cena: 1 100,- Kč_ dívky let děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. čtvrtek 18:30-19:30 hodin Klára Macíková, Kristýna Ondrášková Břišní tanec Habibi (pokročilí) Cena: 1 100,- Kč_ děti od 14 let tento kroužek je určen již pokročilým tanečnicím, které se orientálnímu tanci věnují již alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích a účastní se soutěží v Orientálním tanci. pondělí 16:40 17:40 hodin upřesníme Břišní tanec Jamana (pokročilí) Cena: 1 100,- Kč_ děti 9-13let tento kroužek je určen již pokročilým tanečnicím, které se Orientálnímu tanci věnují již alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích a účastní se soutěží v Orientálním tanci. pondělí 15:30-16:30 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. pondělí 17:45-18:45 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ začátečníci orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. pondělí 18:50-19:50 hodin upřesníme 8

9 Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ začátečníci orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. úterý 17:00-18:40 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ středně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. úterý 18:50-19:50 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. úterý 18:50-19:50 hodin Mgr. Irena Čepická Tribal + Orientální tanec Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé + pokročilé Tribal dance - tento styl tance není založen na precizně nacvičené choreografii, ale n jednotlivých prvcích a tanečních figurách, které na sebe mohou libovolně navazovat. Jeho kouzlo spočívá především v improvizaci, kdy skupina žen tančí podle jedné z nich; ta vede a ostatní ji následují. Tanečnice se učí vnímat jedna druhou navzájem a reagovat i na jemné nuance pohybů. Hodina se skládá ze 3/4 tribalu a 1/4 klasického orientálního tance. čtvrtek 17:30-18:30 hodin Mgr. Irena Čepická Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ pokročilí orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. středa 19:00-20:00 hodin Mgr. Irena Čepická Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. středa 18:00-19:00 hodin Mgr. Irena Čepická Tecktonik od let disko show dance a disco dance formace pátek 17:00 18:30 Michal Csongár Cena: 600,- Kč_ 9

10 Tecktonik od 15 let disko show dance a disco dance formace pátek 18:30 20:00 Michal Csongár Dance Center Marverci Cena: 600,- Kč_ Fire Stars - Cheerleading děti (6-10let) Zikmundová Lucie Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Fire Stars - Cheerleading junioři (11-14let) Paterová Lucie Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Fire Stars - Cheerleading senioři (od 15 let) Kočová Petra Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Poznámky: dvk = dětská věková kategorie do 10 let jvk = juniorská věková kategorie let hvk = hlavní věková kategorie 15 a více let DVK Disco Dance od 4 10 let street dance show a disco dance formace Naděžda Čeřovská, Petra Kajzrová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK Disco Dance od let street dance show a disco dance formace Tereza Nová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , HVK Disco Dance Cena: Kč_ od 15 let street dance show a disco dance formace Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , DVK Show Dance I 4-7 let show dance formace Mgr. Jana Pokorná Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , 10

11 DVK Show Dance II 8-10 let show dance formace Mgr. Jana Pokorná Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK přípravka let Hip Hop formace Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK Show Dance let Martina Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , HVK Show Dance 15 a více let Martina Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , DVK hip hop 6-10 let Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK hip hop let Andrea Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , HVK hip hop 15let a více Aleš Lerch, Jaroslav Žák Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Break dance Cena: 1 910,- Kč_ Nerozlišeno Jakub Rosypal Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Pro účastníky jednoho kurzu je cena za každý další již jen 100 Kč. Jednotlivci disko dvk Cena: 100,- Kč_ od 5-10 let Naděžda Čeřovská Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Jednotlivci disco jvk a hvk Cena: 100,- Kč_ od 11a více Tereza Nová, Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , 11

12 Jednotlivci hip hop dvk Cena: 100,- Kč_ od 6 10 let Martina Vernerová, Andrea Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Jednotlivci hip hop jvk Cena: 100,- Kč_ od let Jana Fuxová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Jednotlivci hip hop hvk Cena: 100,- Kč_ 15let a více Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Cena za jednotlivce 100,- Kč je pouze doplatek ke kurzovnému v jiném kurzu, pokud účastník má zájem pouze o jednotlivce cena kurzu je 1 910,- Kč. VÝTVAR É KROUŽKY Pastelka - výtvarka Cena: 1 350,- Kč_ děti 6-8 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky středa 15:00-17:00 hodin Mgr. Vaňková Kateřina, M. Ďurčíková Výtvarný kroužek Raníček I Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 8:00 8:45 hodin Mgr. Vaňková Kateřina Výtvarný kroužek Raníček II Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 8:45-9:30 hodin Mgr. Vaňková Kateřina Výtvarný kroužek Raníček III Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 9:30 10:15 hodin Mgr. Vaňková Kateřina Výtvarný kroužek Raníček IV Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 11:00 11:45 hodin Mgr. Vaňková Kateřina 12

13 Radovan Dobner , , Zvláštní výtvarné techniky Cena: 1 350,- Kč_ děti od 7-16 let různé moderní výtvarné techniky, např.: ubrousková technika, batika, malování na sklo, na textil paličkování, tkaní atd.. čtvrtek Anna Tauberová Malovánek - výtvarný kroužek Cena: 950,- Kč_ děti ve věku 3-4 rok první samostatná výtvarná činnost pro tříleté děti. Děti si osvojí základy kresby, malby, lepení a stříhání nůžkami. Všechny výrobky si budou odnášet domů. středa 16:00 17:00 hodin Petra Mecelová Petra Mecelová , , Barvínek - výtvarný kroužek Cena: 950,- Kč_ děti ve věku 4-6 let cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si různé výtvarné techniky, rozvíjet estetické vnímání, představivost, fantazii. Všechny práce si děti odnášejí domů. čtvrtek 16:00 17:30 hodin Petra Nejedlá Petra Mecelová , , Barvička - výtvarný kroužek Cena: 950,- Kč_ děti ve věku 5-10 let cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si základy výtvarné techniky od úplných začátků až k netradičním technikám. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. úterý 16: hodin Martina Mecelová Petra Mecelová , , Malování rodiče + děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ děti ve věku od jednoho roku cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku. Na výrobku vždy spolupracují s dětmi rodiče. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. pondělí 15:30 16:30 hodin Petra Mecelová Petra Mecelová , , Malování rodiče + děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ děti ve věku od jednoho roku cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku. Na výrobku vždy spolupracují s dětmi rodiče. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. čtvrtek 10:00 11:00 hodin Lenka Klimešová Petra Mecelová , , Hrátky s knížkou Cena: 150,- Kč/měsíc_ děti ve věku od jednoho roku a jejich rodiče kurz seznamuje rodiče a děti s prvními říkadly a pohádkami s použitím knih, loutek, výtvarných technik, pohybu a hudby. čtvrtek 16:00 17:00 hodin Lenka Endalová Petra Mecelová , , 13

14 Výtvarný ateliér Cena: 600,- Kč/4 měsíce_ začátečníky i pokročilejší malování a kresba pro začátečníky i pokročilejší, cena zahrnuje základní materiál středa 10:00 13:00 hodin Eva Horáčková Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Výtvarný ateliér Cena: 1 350,- Kč_ začátečníky i pokročilejší kresba, malba, grafika pro starší děti, individuální přístup, kvalifikovaný výtvarník, příprava na talentové zkoušky středa 18:00 20:00 hodin Anna Tauberová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , RUČ Í PRÁCE Tvořivá dílna Cena: 900,- Kč_ děti od 8 let malování, kresba, modelování, ubrousková technika, korálkování, batika, malování na hedvábí, kašírování úterý 16:00 18:00 hodin Květa Nýdlová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Otevřená tvořivá dílna Kreativky Základní poplatek: 130,- Kč_ děti od 8 let přijďte si vytvořit malý dárek nebo se naučit novým technikám, připraveno je malování na hedvábí, různé druhy batiky, ubrousková technika a další, záleží jen na Vás, co si budete chtít vytvořit. Bližší informace najdete na poplatek zahrnuje základní materiál. čtvrtek 15:00 19:00 hodin Ing. Alexandra Lošťáková Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Recyklační tvořivá dílna děti od 8 let krásné věci z levných zdrojů aneb vše se může na něco hodit pondělí 15:30 17:00 hodin Blažena Švejcarová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Cena: 900,- Kč_ Hrátky s pedigem Cena: 1 100,- Kč/ 3 měsíce_ děti od 12 let, mládež, dospělí pletení košíků a výroba drobných ozdob z pedigu pro začátečníky. 3 měsíce: 12 lekcí (lekce 2hod) úterý 18:00 20:00 Květa Nýdlová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Klub správných holek a kluků Cena: 900,- Kč_ děti od 8 let příprava jednoduchých jídel, stolničení, výroba doplňků nejen do kuchyně, batika, aranžování květin, vazba ze suchých rostlin atd. středa 16:00 18:00 hodin Eva Bodó, Lucie Marešová Jana Stoicová, , Kurz šití Cena: 600,- Kč _ mládež a dospělé od taštičky po sáčko šití a stříhání pod vedením zkušené lektorky, vybavená krejčovská dílna pondělí 17:00 19:45 hodin Helena Wedrichová Jana Stoicová, , 14

15 Paličkování pro děti i dospělé děti od 8 let paličkovaná krajka, kroužek je vhodný pro začátečnice i pokročilé čtvrtek 15:00-18:00 Helena Svatková Cena: 850,- Kč_ PŘÍRODOVĚDA Přírodovědná přípravka Cena: 800,- Kč_ děti 5 7 let děti se budou scházet v zoo koutku, kde si budou se zvířátky hrát a učit se starat o ně. Pomocí jednoduchých her a soutěží se budou učit ke kladnému vztahu k přírodě. pondělí 15:00 16:00 hodin Mgr. Petr Matějček Mgr. Petr Matějček, , , Hrátky rodičů s dětmi se zvířátky Cena: 500,- Kč/ 3 měsíční kurz_ rodiče s 2-3letými dětmi děti s rodiči se budou scházet v zoo koutku, kde se budou starat o zvířátka. Pomocí jednoduchých her, soutěží a výtvarných činností se budou děti učit ke kladnému vztahu k přírodě a zvířatům. pondělí 9:30v10:15 hodin, 10:30 11:15 Ing. Ingrid Habrdová Mgr. Petr Matějček, , , Rybářský kroužek Cena: 700,- Kč_ Určeno: děti od 7 let teorie rybaření, znalost rybářského řádu, rybářské testy, obdržení rybářského lístku, víkendové rybolovy, rybářské závody a soutěže úterý 15:30 17:00 hodin Josef Drahoš středa 15:30 17:00 hodin Josef Trunec čtvrtek 15:30 17:00 hodin Vladimír Pokorný Mgr. Petr Matějček, , , Přírodovědně-chovatelský kroužek děti od 7 let Cena: 620,- Kč_ děti se scházejí v zoo koutku, kde se starají o zvířátka. Pomocí nich se učí ke kladnému vztahu k přírodě. Vědomosti z oblasti přírody si prohlubují prostřednictvím her a soutěží. O víkendech se jezdí na výlety. pondělí 14:00 15:00 hodin Mgr. Petr Matějček úterý 16:00 17:00 hodin Karel Gondek středa 16:00 17:00 hodin Bc. Lada Křápová čtvrtek 16:00 17:00 hodin Kamil Fridrich Mgr. Petr Matějček, , , Brontosaurus Cena: 420,- Kč_ děti od 7 let ochranářsko přírodovědně zaměřený kroužek vede děti ke kladnému vztahu k přírodě formou různých her, soutěží a pobytu v přírodě. Jezdí se na výlety a víkendové akce. středa 15:30 16:45 hodin ZŠ Mírová Dr. Jan Eichler středa 16:45 18:00 hodin ZŠ Mírová Jaroslav Černý Jaroslav Černý, , Akvaristický kroužek Cena: 400,- Kč_ děti od 7 let kroužek je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o chov akvarijních rybek. V zoo koutku na ně čeká 6 akvárií, na kterých se vše potřebné naučí. čtvrtek 15:00 16:00 hodin Josef Drahoš Mgr. Petr Matějček, , , 15

16 Mladý zdravotník Cena: 500,- Kč_ děti od 9 let Chceš si umět poradit v nebezpečí? Chceš umět ošetřit zraněného kamaráda? Naučit se pomáhat a zažít dobrodružství? Přijď a naučíme tě to! Děti se učí první pomoci formou her a soutěží. Ti nejšikovnější se mohou účastnit postupových soutěží. pondělí 16:00 17:00 hodin Světlana Dankovičová Mgr. Petr Matějček, , , STAŇTE SE ADOPTIV ÍM RODIČEM AŠICH ZVÍŘÁTEK Chcete se stát adoptivním rodičem některého zvířátka v zoo koutku Domu dětí a mládeže? Pokud ano, máte možnost si vybrat jedno i více z níže uvedeného seznamu. Adoptivním rodičem se stáváte po uhrazení příspěvku na krmivo a stelivo a zároveň získáte jako rodič mnoho výhod (viz. níže). Zájemce o adopci se domluví s Petrem Matějčkem, mobil , mail na konkrétním a pro něj vhodném zvířeti. Adoptivní rodiče po zaplacení příspěvku obdrží Osvědčení o adopci zvířete, který je bude opravňovat k návštěvě adoptovaného zvířete. Po předběžné telefonické domluvě. Na domeček adoptovaného zvířete a na webovou stránku oddělení přírodovědy bude umístěna cedulka se jménem (nebo názvem firmy) adoptivního rodiče. Firmy mohou fotografie zvířat použít k reklamním účelům. Stačí si jen vybrat! Druh zvířete Jméno Poplatek/rok Pískomil mongolský Lucka 140,- Kč Pískomil mongolský Terka 140,- Kč Pískomil mongolský Ondráš 140,- Kč Pískomil mongolský Robin 140,- Kč Křeček zlatý Pišta 160,- Kč Křeček zlatý Fišta 160,- Kč Osmák degu Jag 160,- Kč Osmák degu Princezna 160,- Kč Zakrslý králík Mařenka 300,- Kč Zakrslý králík Jeníček 300,- Kč Užovka červená Esmeralda 400,- Kč Užovka červená Arnošt 400,- Kč Užovka červená Berťa 400,- Kč Užovka taiwanská Golem 400,- Kč Hroznýšovec Napoleon 400,- Kč Andulka Pája 160,- Kč Andulka Viktor 160,- Kč Andulka Pepa 160,- Kč Papoušek agapornis Ferda 160,- Kč Papoušek agapornis Felix 160,- Kč Papoušek agapornis Fifinka 160,- Kč Potkan Brouček 200,- Kč Morče Bětka 350,- Kč Gekončík noční Jája 300,- Kč Gekončík noční Pája 300,- Kč Gekončík noční Kája 300,- Kč Gekončík noční Mája 300,- Kč Želva nádherná Šíla 300,- Kč Želva nádherná Stella 300,- Kč 16

17 Keramika KERAMIKA děti od 6 let modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, děti jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti po 15:30 17:00 hodin Marie Jurkovová, Milada Boháčová, Eva Horáčková út 15:30 17:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková st 14:00 15:30 hodin Barbora Pencová, Bc. Jana Stoicová, Petr Švarc st 15:45 17:15 hodin Bc. Jana Stoicová, Eva Pěčová, Jitka Tůmová čt 15:30 17:00 hodin Růžena Petráková, Barbora Pencová Bc. Jana Stoicová, , Cena: 1 200,- Kč_ Keramika Cena: 1 200,- Kč_ pokročilé děti modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, děti jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti úterý 17:30 19:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková Bc. Jana Stoicová, , Keramika - Tvořílek Cena: 500,- Kč/3 měsíce_ dospělé a rodiče s dětmi Jednoduché modelování nejmenších dětí (2 6 let) spolu s rodiči, základní techniky, otisky do hlíny, rozvoj jemné a hrubé motoriky pondělí 09:00 09:45 hodin, Bc. Jana Stoicová Bc. Jana Stoicová, , Keramika dospělé a rodiče s dětmi modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, točení na hrnčířském kruhu po 17:30 19:30 hodin Eva Horáčková st 17:30 19:30 hodin Bc. Jana Stoicová čt 17:30 19:30 hodin Barbora Pencová Cena: Bc. Jana Stoicová, , rodič a jedno dítě 2 800,- Kč dosp. 1. pol ,- Kč dospělí školní rok 2 800,- Kč permanentka dospělí 10 návštěv na určitý kurz 1 100,- Kč Keramika - otevřená keramická dílna dospělé - není třeba se předem přihlašovat modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary. pátek 16:30 19:30 hodin Bc. Jana Stoicová oddělení keramiky Bc. Jana Stoicová, , Cena: 1 návštěva dospělí 130,- Kč permanentka pro 10 návštěv 1 100,- Kč Cena: viz. níže_ Cena: viz. níže_ Kurz točení na hrnčířském kruhu Cena: 1 100,- Kč/3 měsíce (12 lekcí)_ mládež od 14 let a dospělí točení na kruhu pro začátečníky i pokročilé, max. počet účastníků 10 úterý 17:15 19:30 hodin Petr Švarc Bc. Jana Stoicová, , 17

18 SPORT A CVIČE Í Cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče kroužek je zaměřen na všechny aktivní rodiče a jejich miminka. Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka : pondělí 8:30-9:30 hodin Lenka Endalová, Petra Mecelová , , Cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče kroužek je zaměřen na všechny aktivní rodiče a jejich miminka. Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka : středa 8:30-9:30 hodin Kateřina Hovorková Petra Mecelová , , Cvičení a jiné aktivity pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče Kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat i malovat. Schůzka : středa 9:30-11:00 hodin Jaroslava Bílská Petra Mecelová , , Odpolední cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme těla i tělíčka a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka : čtvrtek 16:30-17:30 hodin Lenka Endalová Petra Mecelová , , Míčové hry Schůzky: Cena: 200,- /říjen-listopad_ pro děti ve věku od 3 do 6 let Kurz je určen předškolním sportovcům, kteří si chtějí hrát s míči a pohybovat se venku v krásném prostředí Stadionu DDM. středa 16:30 17:30 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Cvičení pro děti I. Cena: 800,- Kč_ Pro děti ve věku: 3-5 let kroužky jsou zaměřeny na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her - koordinace pohybů, orientace v prostoru, rozvoj rychlosti, obratnosti, správné držení těla, posílení svalových skupin, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž, žebřík. Schůzky: pondělí 16:00 17:00 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Cvičení pro děti II. Cena: 800,- Kč_ Pro děti ve věku: 3-6 let kroužky jsou zaměřeny na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her - koordinace pohybů, orientace v prostoru, rozvoj rychlosti, obratnosti, správné držení těla, posílení svalových skupin, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž, žebřík. Schůzky: čtvrtek 4 6 roky 16:00 17:00 hodin Martina Mecelová Petra Mecelová , , 18

19 Lukostřelba a šerm Cena: 1 500,- Kč_ děti od 11 let poznání jedné z nejstarších činností na zemi, pobavení, seznámení, naučení a cvičení lukostřelby, výroba terčovnic, šípů, nátepníků, toulců, později třeba i luků a jejich údržba. V případě dobrých střeleckých výsledků jsou možné účasti na různých turnajích a soutěžích. středa 16:30 18:00 hodin ZŠ Vojnovičova Lukáš Polák Mgr. Petr Matějček, , , Jóga pro děti Cena: 800,- Kč_ děti od 7 let cvičení, které přispívá ke zlepšení nesprávného držení těla, kde se děti naučí správně dýchat a také techniku uvolnění - relaxace. Cvičení je formou her, říkanek a sestav středa 16:30-17:30 hodin Jarmila Křivková Radovan Dobner , , Jóga pro dospělé začátečníci seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace. protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. čtvrtek 18:00-19:30 hodin Dana Velíková Radovan Dobner , Cena: 1000,- Kč_ Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč_ pokročilí nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. středa 18:00-19:30 hodin Marie Kočková Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč_ mírně pokročilí seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. pondělí 18:00-19:30 hodin Mgr. Věra Dzurindáková Power jóga začátečníci seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. úterý 19:00-20:00 hodin Barbora Boubelíková Radovan Dobner , , Cena: 1000,- Kč_ Aerobic Cena: 1 000,- Kč_ dívky 8-10 let základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se od dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu pondělí 15:30-16:30 hodin Lucie Blahutová Radovan Dobner , , 19

20 Aerobic Cena: 1 000,- Kč_ dívky od 11 let základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu. středa 16:45 18:00 hodin Kristýna Kopecká Radovan Dobner , , Aerobic přípravka Cena: 1 000,- Kč_ dívky 4-6 let základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu úterý 16:00-17:00 Šárka Kalinová, Michaela Pelcová, Simona Semenská AT For you Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na úterý, pátek 14:30-16:00 hodin Šárka Kalinová Radovan Dobner , , Cragi junior AT Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým 9-11 let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na úterý, pátek 15:00-16:30 hodin Jaroslava Bílská, DiS, Lucie Blahutová AT Kisses Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na úterý, pátek 17:30-19:00 hodin Jana Machyniaková Radovan Dobner , , Aerobic Team Angels Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým 7-9 let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na středa 17:00-18:00 hodin Jana Machyniaková Kids Aerobic Team Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým 4,5-6 let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na středa 16:30-17:30 hodin Kateřina Pojerová 20

21 Mažoretky Určeno pro : Schůzka : Vedoucí : 6 10 let Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR. út + čt Blanka Zavřelová Radovan Dobner , , Cena: 2 000,- Kč_ Mažoretky Určeno pro : od 10 let Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR. Schůzka : út + čt 18 19:30 Vedoucí : Blanka Zavřelová Cena: 2 000,- Kč_ Moderní gymnastika Cena: upřesníme_ dívky od ročníku 2006 začátečnice i pokročilé, základní techniky a cvičení moderní gymnastiky až po účasti na závodech a soutěžích pondělí 16:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Radana Tománková úterý 15:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ing. Libuše Kyralová úterý 16:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Radana Tománková úterý 16:30 18:00 hodin, DDM, Mgr. Markéta Vilišová čtvrtek 15:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala Radana Tománková čtvrtek 16:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ing. Libuše Kyralová čtvrtek 16:30 18:00 hodin, DDM, Mgr. Markéta Vilišová pátek 15:00 17:00 hodin, DDM - Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ing. Libuše Kyralová Tomáš Laibl, , , Šachy Cena: 1 350,- Kč_ chlapce i dívky od 6 let pro všechny zájemce, kteří se učí hrát a postupně se zařazují do soutěží. Účast na turnajích, pořádání šachové ligy a šachových turnajů. úterý časy upřesníme středa časy upřesníme čtvrtek časy upřesníme Tomáš Laibl, , , Hokejbal Cena: 1 300,- Kč starší žáci_ pro chlapce od 8 let pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit hrát tento v Ústí nad Labem velmi populární sport. Hráči budou hrát tři kategorie v MČR starší žáci, mladší dorost, starší dorost. pondělí 17:30-19:00, Stadion mládeže Jan Fedák úterý 15:30-17:30, Stadion mládeže Tomáš Laibl úterý 17:30-19:00, Stadion mládeže Jan Fedák čtvrtek 15:30-17:30, Stadion mládeže Tomáš Laibl čtvrtek 17:30-19:00, Stadion mládeže Jan Fedák Tomáš Laibl, , , Halloween s day 5. listopadu 2010 Aerobic orth Show 27. listopadu 2010 Mikulášká v DDM 3. prosince 2010 Vánoční rolnička 11. prosince 2010 Střekovský vodník prosince 2010 Den Země v DDM 20. dubna 2011 abídka akcí: 21

22 TURISTIKA Vodácký oddíl mládeže děti od 5.tříd ZŠ, plavce (alespoň 10 metrů) Na podzim a na jaře víkendové plavby na českých řekách (Bílina, Ploučnice, Jizera Labe), v chladnějším období bez sněhu pěší výlety po Českém středohoří, v zimě lyžování na běžkách. Na schůzkách se připravují vodácké pomůcky, děti se také učí vodáckým a tábornickým dovednostem, v zimě se chodí do Městských lázní plavání, eskymáky v kajaku. O prázdninách se pořádá čtrnáctidenní putovní tábor na českých nebo zahraničních řekách. pondělí 17:00 18:00 hodin Miroslav Pultr 2. VOM úterý 17:00 18:00 hodin Balda, Matějček 4. VOM středa 17:00 18:00 hodin Mansfeld, Magasanik 3. VOM Mgr. Petr Matějček, , , Cena: 1 000,- Kč_ Turistický oddíl mládeže 5. TOM Cena: 800,- Kč_ děti od 10 let Poznávání přírody i kultury Česka. Na podzim a na jaře víkendové pěší výlety. V zimě lyžování na běžkách. Děti se dozvídají o geocachingu coby moderní podobě hledání pokladů. O prázdninách čtrnáctidenní tábor středa 17:00 18:00 hodin Irena Grimmová Mgr. Petr Matějček, , , Turistický oddíl mládeže KOLA WAŠTEPI Cena: 850,- Kč_ děti 9 15 let pěší turistika, táboření, přírodovědné hry a soutěže, jednodenní i vícedenní výlety o letních prázdninách čtrnáctidenní tábor. středa 16:00 17:30 hodin Pavel Svoboda čtvrtek 16:00 17:30 hodin Pavel Svoboda Pavel Svoboda, , Mgr. Petr Matějček, , , Více informací z oddělení přírodovědy či turistiky naleznete na: a OSTAT Í Dětské televizní studio Cena: 610,- Kč_ mládež od let tvorba reportáží a filmů, práce s televizní technikou, účast na různých soutěžích, pravidelné schůzky Schůzky: středa 15:00 16:30 Radim Veselý Radim Veselý, , , Modelářský kroužek Cena: 910,- Kč_ děti od 7 17 let sestavování plastikových a papírových modelů letadel, lodí, vojenské techniky, figurek apod., stavba modelů aut na autodráhu+pořádání klubových závodů Schůzky: pondělí 15:30-17:30 upřesníme Radim Veselý, , , Magic A Schůzky: děti a mládež od 8 26 let DCI turnaje, hraní Gateway, získávání DCI bodů, možnost navštěvovat Magic B úterý 16:00 17:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , Cena: 660,- Kč_ 22

23 Magic B Schůzky: Magic F M Schůzky: Bang! Určen pro: Cena: 510,- Kč_ děti a mládež od 8 26 let stavění balíčků, seznamování s edicemi, výklad pravidel, návštěvy webových stránek Magic, hraní zápasů čtvrtek 15:00 16:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , děti a mládež od 8 26 let hraní turnajů ve formátu Standard, nebo Booster draft. čtvrtek 16:30 18:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , Cena: 510,- Kč_ Cena: 500,- Kč_ pro děti a mládež od 7 let hraní karetní hry Bang, možnosti neoficiálního rozšíření o další nápady účastníků, průběžné bodování hráčů dle oficiálního bodovacího systému. čtvrtek 16:00 17:30 hodin Jaroslav Černý Jaroslav Černý, , Digitální fotografie Cena: 510,- Kč_ mládež od 11 let a dospělé, začátečníky základy fotografování, základní parametry důležité pro vzhled fotografie, kompozice, světlo, vnímání obrazu a jeho zachycení fotoaparátem, úprava fotografií na počítači, praktická cvičení v kompozici a světle Schůzky: pátek 17:00-19:00 hodin Jozef Libera Radim Veselý, , , Ústecký parlament dětí a mládeže Cena: zdarma_ Určen pro: dětem a mládeži z II. stupně ZŠ a SŠ kroužek je určen všem těm, kterým není lhostejný život v našem městě, práva dětí a využití volného času dětí a mládeže. ÚPDM každoročně organizuje diskuse dětské veřejnosti s představiteli města, pořádá několik soutěží pro děti a mládež, pomáhá s organizací velkých akcí DDM Ústí n/l. Chceš-li i Ty se zapojit do těchto aktivit, jsi vítán. úterý 16:00 17:00 hodin Jaroslav Černý Radim Veselý, , , PROGRAMY PRO MŠ Počítače pro MŠ Cena: 20,- Kč/os/lekce_ hraní počítačových her zaměřených na rozvoj jazykových a matematických dovedností. Lekce jsou určeny skupinkám o max. počtu 10 dětí. Schůzky: schůzky dle dohody v dopoledních hodinách v budově DDM Radim Veselý Radim Veselý, , , Keramika pro mateřské školy skupiny cca 15 dětí předškolního věku seznámení s prací v keramické dílně, výroba výrobků dle domluvy Jana Stoicová oddělení keramiky Jana Stoicová, , Cena: 40,- Kč/dítě/40 min_ Břišní tanec pro školky po domluvě_ tento kroužek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a variace zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. kdykoliv po domluvě Lenka Svatušková 23

24 STADIO MLÁDEŽE tel: , fax: , mob.: web: otevírací doba v období letních prázdnin ( ) po-ne 9:00 21:00 hodin Ceník užívání sportovišť na Stadionu mládeže zapůjčení skříňky na uložení věcí pod zálohou záloha na klíč od šatny (tato cena se netýká dlouhodobých smluv) sprchování (tato cena neplatí tam kde je cena uvedena s šatnou) šatna (včetně vysprchování) _ 50,- Kč/skříňka 200,- Kč/šatna 25,- Kč/osoba 100,- Kč/hodina Hokejbalové hřiště (duben září) (říjen březen)_ hokejbalové hřiště + šatny 300,- Kč/hodin 350,- Kč/hodina hokejbalové hřiště 200,- Kč/hodin 250,- Kč/hodina osvětlení hřiště 100,- Kč/hodin 100,- Kč/hodina Tenisové kurty _ 1 kurt 100,- Kč/hodina půjčení 2 tenisových raket a 2 míčků 100,- Kč/hodina permanentka 900,- Kč/10 hodina permanentka 1 700,- Kč/20 hodina Víceúčelové hřiště (malá kopaná, basketbal, házená) celé hřiště celé hřiště + šatna půjčení míčů Beachvolejbal hřiště hřiště + šatna půjčení míčů Volejbal (antuka) hřiště hřiště + šatna půjčení míčů Skatepark jednodenní vstupné měsíční vstupenka vstupenka (červenec listopad) vstupenka (únor červen) celoroční vstupenka Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo na úpravu cen při jednání s jednotlivými uživateli. _ 100,- Kč/hodina 200,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina _ 100,- Kč/hodina 200,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina _ 50,- Kč/hodina 150,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina _ 30,- Kč 300,- Kč 600,- Kč 600,- Kč 1 200,- Kč Hokejbalové hřiště Tenisové kurty Víceúčelové hřiště Beach volejbal Antukové hřiště Skatepark 24

Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže.

Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeţe.

Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeţe. Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vloţce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Program na školní rok 2014-2015

Program na školní rok 2014-2015 Tvořivá a keramická dílna Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n.l., p.o. Program na školní rok 2014-2015 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012-2013 Ing. Eva Švidrnochová 604 910 648 571 665

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Program na školní rok 2015-2016

Program na školní rok 2015-2016 Tvořivá a keramická dílna Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n.l., p.o. Program na školní rok 2015-2016 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Středisko volného času Boskovice školní rok

Středisko volného času Boskovice školní rok Středisko volného času Boskovice školní rok 2016-2017 Rozvrh hodin: pondělí č. 1. Hra na klávesy Tereza Stloukalová SVČ - 7 13:30 14:30 14:30 15:30 2. Keramika I, II Blanka Dokoupilová SVČ - KD 13:45 15:15

Více

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 2016/2017

Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 2016/2017 Kroužky pořádané ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 2016/2017 Cena kroužků organizovaných školou je 250,- Kč měsíčně, platby čtvrtletně (750,- Kč) nebo pololetně (1500,- Kč) Kroužky začínají svou činnost v říjnu.

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Adresa: Albrechtická 414, 434 01 Most Telefon: 603 707 310 e-mail: program@svc-most.cz

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011:

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA - pro děti od 3 do 5 let Děti se učí vnímat hudbu, rytmus a melodii. Naučí se vyjdřovat hudbu pohybem, cvičit ve formacích a

Více

Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben

Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben Zájmové útvary DDM Osek školní rok 2008/2009 Časový rozvrh rozdělení dle dnů a učeben PONDĚLÍ učebna č. 1 - malá tělocvična 1 Jóga pro dospělé - začátečníci muži, ženy od 18 let 17.00 hod.-19.00 hod. DDM,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ středisko: PACOV pro školní rok 2016 2017 O NÁS Co je naším posláním? Jsme otevřenou institucí komunitního významu, která prostřednictvím pestré nabídky volnočasových a zájmových

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Příloha č. 1 Dotazník pro žáky 9. tříd v základních školách v Benešově

Příloha č. 1 Dotazník pro žáky 9. tříd v základních školách v Benešově Příloha č. 1 Dotazník pro žáky 9. tříd v základních školách v ě Dobrý den, Jmenuji se Nikola Straková a jsem studentkou 3. ročníku Karlovy univerzity (obor: Vychovatelství). V rámci své bakalářské práce

Více

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 0-6 LET předškolní věk Anglický jazyk - pro začátečníky i pokročilé Angličtina hrou s maminkou - pro začátečníky i pokročilé Německý jazyk - pro začátečníky i pokročilé

Více

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Vás kamarád ve volném case

Vás kamarád ve volném case Vás kamarád ve volném case ˇ ˇ Nabídka kroužků www.ddmsikula.cz tel.: 572 551 347 Uherské Hradiště Purkyňova 494 2015/2016 Společensko-vědní oddělení Zuzana Šoustková tel.: 605 203 063 zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Č.j.: 114/2015/MŠ Kladno dne 01.09.2015 Název projektu: Kdo sportuje je zdráv a nezlobí Předmět projektu: Projekt zaměřen

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ve školním roce 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ve školním roce 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ve školním roce 2016/2017 ZÁPIS DO KROUŽKŮ OD 5. 9. 2016 Dům dětí a mládeže v Třeboni tel.: 384 722 319, mobil: 606 600 188 www.ddmjh.cz Vážení rodiče, ahoj kluci a děvčata, prázdniny

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní vztah

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin PONDĚLÍ 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin Klubíčko pro děti od 3-5ti let Individuální angličtina pro děti od 5.tř.,Jitka Valentová 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin Hry na počítačích Břišní tance pro

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS Včelín Louky Přírodovědné a EVVO: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky 6-12 let Louky dle dohody 700,- M. Hiblerová 9.9. v 15:30 DDM Družstevní Rybářský

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Po přečtení prosím vraťte

Po přečtení prosím vraťte Po přečtení prosím vraťte Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2014 2015

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2014 2015 NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2014 2015 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO Lomnice n. Pop. DDM Sluníčko Komenského 1037 512 51 Lomnice nad Popelkou 481 671 979 ddm@ddmlomnice.cz www.ddmlomnice.cz facebook:

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Šachy - ZŠ Chvaly 6 16 0 251901 Sportovní hry - mladší

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (4 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky - začátečníci pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Vážení rodiče,milé děti a mladí přátelé, Ještě než Vám nabídneme naše zájmové útvary, chtěli bychom Vás pozvat na

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

SPORT. Míčová TV Úterý 14.40 15.25. Míčová TV Středa 13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.00-13.45 Pátek13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.55 14.

SPORT. Míčová TV Úterý 14.40 15.25. Míčová TV Středa 13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.00-13.45 Pátek13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.55 14. Kroužek Florbal I. Florbal II. Florbal III. akrobacie Míčové hry Fotbal Badminton I & II Stolní tenis Sportovní hry a hrátky Sportovní příprava Class mates best dance crew Klub KPC Jiří Szebinovský Jiří

Více

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 2. září 2015 spustíme zcela nový ON-LINE přihlašovací systém do našich zájmových kroužků, akcí i táborů formou tzv.

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ 2016/2017 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA, Kopečky 115, Zastávka

NABÍDKA KROUŽKŮ 2016/2017 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA, Kopečky 115, Zastávka DŮM A MLÁDEŽE STÁVKA, Kopečky 115, Zastávka DEN ČAS NÁZEV VEDOUCÍ MAX. pondělí 14:30-16:00 Dívčí klub Vyhnalíková 12 400 uč. DDM od 4. třídy úterý 13:30-14:30 Hokus Pokus II. Krejčíková 15 250 sál DDM

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zápisné: 500,- Kč/ rok

Zápisné: 500,- Kč/ rok Umění 1. Pohybová skupina Pochody, taneční formace a sestavy na hudbu různých žánrů pro dívky od deseti let. Trénink skupiny bude probíhat každé pondělí a středu od 16,00 do 18,00 hodin. Nábor dívek se

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

čas konání: pondělí hod.

čas konání: pondělí hod. / 2,5 4 roky čtvrtek 9.30 11.30 hod. Přírodovědně-tvořivý kroužek je určen pro rodiče s dětmi. Děti se zde hravou formou seznamují s různými jevy a zákonitostmi v přírodě. 4 5 let středa 16 17.30 hod.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen Kroužky mohou navštěvovat děti ze ZŠ a MŠ Janová, ale i děti docházející do ZŠ mimo obec Janová Rozvrh kroužků se upřesní dle zájmu dětí Poplatek za jeden kroužek je od 600,- ( ročně ) při minimálním počtu

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více