Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem"

Transkript

1

2 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z Bělehradské ulice), Ústí nad Labem telefon: fax: mobil: web: IČ: číslo účtu: /0710 Obsah: Cizí jazyky 3 Výpočetní technika 4 Miniškolky 6 Dramatické a hudební kroužky 6 Taneční kroužky 7 Dance Center Marverci 10 Výtvarné kroužky 12 Ruční práce 14 Přírodověda 15 Keramika 17 Sport a cvičení 18 Turistika 22 Ostatní 22 Programy pro mateřské školy 23 Stadion mládeže DDM 24 Kontaktní osoby: Jméno Úsek Telefon Mobil l Dr. Jan Eichler ředitel DDM Bc. Jana Stoicová zástupce ředitele + keramika _ Jaroslav Černý zástupce ředitele Ing. Ivona Virtová ekonomický úsek _ Bohuslava Čermáková ekonomický úsek Petra Mecelová předškolní výchovy _ Radovan Dobner estetické výchovy Tomáš Laibl tělovýchovy a sportu Mgr. Petr Matějček přírodovědy a turistiky Barbora Pencová keramiky Radim Veselý techniky a ICM Mgr. Jana Pokorná evropské projekty Aleš Lerch Dance Center Marverci Martina Vernerová Dance Center Marverci Mgr. Lucie Bílská pedagogická pracovnice Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže. DDM si vyhrazuje právo na případnou změnu ceny s ohledem na náklady spojené s činností. 2

3 Milé děti, vážení rodiče, mladí přátelé, každé období má svůj začátek a konec. Také se říká, že změna je život. A takových zajímavých příměrů, rčení a pravd bychom jistě našli více. Ale pro nás, pracovníky DDM, pro vás děti a mládež v našich kroužcích i pro rodiče a dospělé osoby opravdu něco končí. Je to období, kdy bylo naše školské zařízení pro zájmové vzdělávání vtěsnáno do malých, ale přesto pěkných prostor Domu dětí a mládeže v ulici W. Churchilla 8 v Ústí nad Labem. Každý, kdo nás navštívil, obdivoval, jak náš dům žije a jakého má pozitivního ducha. Díky pochopení vedení města Ústí nad Labem v čele s primátorem Mgr. Janem Kubatou, díky prostředkům z EU Regionálnímu operačnímu programu Severozápad, díky patronovi celého projektu rekonstrukce objektu KD Ústí nad Labem pro potřeby DDM v Ústí nad Labem Bc. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora Statutárního města Ústí nad Labem dochází k významné změně k přestěhování Domu dětí a mládeže do Kulturního domu v Ústí nad Labem. Velmi významně si polepšíme z prostorového hlediska, budeme zde mít velmi prostorné klubovny, odpovídající sociální zařízení i vybavení, které odpovídá třetímu tisíciletí. Díky našemu městu dostáváme do užívání zrekonstruované prostory, které nám umožní práci zkvalitnit a mít bezpečnější prostředí s vyhovujícím zázemím. Všem za to patří poděkování, samozřejmě i stavbařům, architektům a úředníkům Magistrátu města Ústí nad Labem, kteří se na celé akci podíleli. Věříme, že dobrého ducha si do nových prostor přeneseme a že nám lepší prostory umožní ještě více rozšířit nabídku zájmového vzdělávání. Rádi bychom, abyste společně s námi na co nejpestřejší nabídce volnočasových aktivit spolupracovali. Proto v nových prostorách Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem (vchod z Bělěhradské ulice) bude na veřejně přístupném místě tzv. Schránka důvěry, kde nám můžete napsat vaše zajímavé podněty a návrhy, i když toto platí i o možnosti sdělit nám své postřehy elektronicky. Vážení, končí období starého a jistě dobrého domu dětí a mládeže a nastává období nové a snad lepší. Jaké bude, záleží nejen na nás kolektivu pracovníků DDM v Ústí nad Labem, našich externích a dobrovolných spolupracovníků, ale především na vás všech uživatelů nového DDM. Věřím, že se zde dobře zabydlíme, že si na lepší podmínky rychle zvykneme a že svůj domeček budeme mít opravdu rádi. Vždyť zájmové vzdělávání je o radosti se něco zajímavého učit, něco pěkného prožít. Umění je radost rozdávat, o to se budeme jistě snažit, ale i přijímat. V září se jistě všichni sejdeme na slavnostním zahájení naší činnosti v novém prostředí. Zachovejte nám přízeň a přijďte se podívat. Přiveďte s sebou své kamarádky a kamarády a přesvědčte své rodiče, že právě investice do zájmového vzdělávání je často ta nejlepší. Těšíme se na vaši návštěvu i na vzájemnou spolupráci a hodně dní společně prožitých v přátelské atmosféře. S přátelským pozdravem za kolektiv všech pracovníků DDM Dr. Jan Eichler, ředitel. 3

4 CIZÍ JAZYKY Angličtina pro předškoláky začátečníci předškoláčky, včetně prvňáčků, pro úplné začátečníky úvod do angličtiny hravou formou pro nejmenší děti, které se ještě s angličtinou nesetkaly, děti se učí pomocí obrázků, říkanek, písniček a her Schůzky: středa 15:00-16:30 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Cena: 810,- Kč_ Angličtina pro předškoláky mírně pokročilí Cena: 810,- Kč_ děti 4-6 let, včetně prvňáčků, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, počítání 1 10, umět vyjmenovat aspoň 10 zvířátek, umět se představit jméno a věk, poprosit, poděkovat vše v angličtině rozšiřování a procvičování slovní zásoby hravou formou pro nejmenší děti, děti se učí pomocí obrázků, říkanek, skládaček, písniček a her Schůzky: středa 16:30-18:00 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Angličtina I začátečníci děti od 7-10 let, od 2. třídy, úplné začátečníky úvod do angličtiny hravou formou pro mladší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali, schůzky 1x týdně v odpoledních hodinách, 1 schůzka trvá 90 minut Schůzky: úterý 15:00-16:30 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Angličtina II začátečníci děti od let, úplné začátečníky úvod do angličtiny pro starší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali Schůzky: čtvrtek 15:00-16:30 hodin Simona Kühnelová Radim Veselý, , , Cena: 910,- Kč_ Cena: 910,- Kč_ Angličtina I mírně pokročilí Cena: 910,- Kč_ děti od 7-10 let, od 2. třídy, mírně pokročilé, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, číslovek, úplných základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky v angličtině aspoň stručnou odpovědí v angličtině rozšiřování slovní zásoby, gramatika, schůzky Schůzky: úterý 16:30-18:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , Angličtina II mírně pokročilí děti od let, mírně pokročilé, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, číslovek, základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky v angličtině odpovědí v angličtině rozšiřování a procvičování slovní zásoby, gramatika Schůzky: čtvrtek 16:30-18:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , Cena: 910,- Kč_ Angličtina pro dospělé - začátečníci Cena: 1 110,- Kč_ dospělé od let, úplné začátečníky úvod do anglického jazyka pro úplné začátečníky a chronické začátečníky, základy gramatiky, schůzky 1x týdně v podvečerních hodinách, 1 schůzka trvá 120 minut Schůzky: pondělí 18:00 20:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , 4

5 Angličtina pro dospělé mírně pokročilí dospělé od let, mírně pokročilé Předpoklad: zvládnutí základů gramatiky, základní slovní zásoba rozšiřování slovní zásoby, gramatika Schůzky: úterý 18:00 20:00 hodin upřesníme Radim Veselý, , , ěmecký jazyk děti od 2. třídy, pouze pro úplné začátečníky úvod do němčiny hravou formou pro školáky, kteří se ještě s němčinou nesetkali Schůzky: úterý 16:30-18:00 hodin Dagmar Nováková Radim Veselý, , , Cena: 1 110,- Kč_ Cena: 610,- Kč_ VÝPOČET Í TECH IKA Výpočetní technika pro začátečníky Cena: 710,- Kč_ děti od 2. třídy, úplné začátečníky úvod do výpočetní techniky, seznámení se se základy práce s počítačem, práce v OS Windows, kreslící programy, práce s internetem Schůzky: středa 15:30-17:00 hodin Radim Veselý Radim Veselý, , , Výpočetní technika pro mírně pokročilé Cena: 710,- Kč_ děti od 2. třídy, mírně pokročilé Předpoklad: znalost základů práce s PC, znalost ovládání OS Windows, práce s internetem tvorba a úprava dokumentů, práce s obrázky, vyhledávání informací na internetu, komunikace po internetu, úvod do tvorby webových stránek, tvorba vlastní jednoduché webové stránky, práce s tabulkami a vzorci, tvorba vlastní animace Schůzky: úterý 16:00-17:30 hodin Kamil Žitný Radim Veselý, , , Výpočetní technika pro pokročilé Cena: 710,- Kč_ děti od let, pokročilé Předpoklad: znalost základů práce s PC, znalost ovládání OS Windows, znalost práce s internetem, znalost základů tvorby webových stránek, znalost práce ve Wordu a Excelu pokročilá práce ve Wordu a Excelu, tvorba a úprava obrázků a animací, vyhledávání informací na internetu, komunikace po internetu, tvorba webových stránek, tvorba vlastní webové stránky, tvorba prezentací Schůzky: úterý 17:45-19:15 hodin Kamil Žitný Radim Veselý, , , Tvorba webových stránek Cena: 710,- Kč_ děti od 9 let, úplné začátečníky Předpoklad: znalost základů práce s PC základní informace o internetu, internetové prohlížeče, způsoby tvorby internetových stránek, programování a software, design internetových stránek, nejvhodinnější formáty, rozmístění, počítadla a další vylepšení, zajímavé internetové stránky, aplikace nových poznatků v tvorbě internetové stránky Schůzky: pátek 1x za 14 dní 15:00-17:00 hodin Kamil Žitný Radim Veselý, , , 5

6 Výpočetní technika pro dospělé Cena: 810,- Kč/4měs_ dospělé od let, úplné začátečníky jedná se o 3měsíční podvečerní kurz, určený dospělým začátečníkům, náplní kurzu bude seznámení se s počítačem, práce v OS Windows, práce ve Wordu (tvorba a úprava dokumentů), práce v Excelu (tabulky, grafy a vzorce), práce s internetem, Schůzky: středa 17:30-19:30 hodin Radim Veselý Radim Veselý, , , MI IŠKOLKY Miniškolka - dopolední kroužky Cena: 950,- Kč_ děti ve věku: 2,5-4 roky Kroužek je určen dětem před nástupem do MŠ. Cílem je děti naučit samostatnosti a přiblížit jim jazykovou, rozumovou, tělesnou, hudební, výtvarnou a sociální výchovu. Schůzky: pondělí až pátek: 9:30-11:00 hodin Petra Mecelová Petra Mecelová , , DRAMATICKÉ A HUDEB Í KROUŽKY Rolnička divadelní soubor Cena: 800,- Kč_ děti od 7 let kroužek je zaměřen na dramatickou výchovu, kde se děti prostřednictvím různých pohybových, rytmických a slovních cvičení učí hrát divadlo. po 16:00 17:30 hodin Strnadová Jarmila Písnička I. - hudební kroužek Cena: 850,- Kč_ děti věku 3-6 let V zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. pondělí 16:00 17:00 hodin K. Novotná, P. Ferková Petra Mecelová , , Písnička II. - hudební kroužek Cena: 850,- Kč_ děti ve věku 3-6 let V zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. úterý 16:00 17:00 hodin K. Novotná, P. Ferková Petra Mecelová , , Hra na flétnu Cena: 850,- Kč_ pro děti ve věku od 4 let zábavnou formou seznámení s hrou na flétnu - správné dýchání, teorie a praxe hry na nástroj, základy hudební nauky, rozdělení na začátečníky a pokročilé. čtvrtek 15:00-16:30 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Hra na kytaru I. Cena: 850,- Kč_ pro děti ve věku od 8 do 18 let základy hry na kytaru, zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár. pondělí 15:00-16:00 hodin Anna Tauberová Petra Mecelová , , 6

7 Hra na kytaru II. Cena: 850,- Kč_ pro děti ve věku od 8 do 18 let základy hry na kytaru, zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár. středa 16:30-17:30 hodin Anna Tauberová Petra Mecelová , , Klavír a klávesy Cena: 900,- Kč_ děti ve věku od 6 let základy hry na klavír a klávesy, zacházení s hudebním nástrojem, základy hudební nauky, písničkový repertoár. pondělí 17:00 19:00 hodin upřesníme Petra Mecelová , , Pohádka Cena: 800,- Kč_ děti od 4 do 10 let Kroužek si pro děti připravil pohádky čtené, vyprávěné, dramatizované, výtvarně ztvárněné. K dispozici bude pohádková klasika, loutky, maňásci i moderní zpracování. V nové budově DDM využijeme divadelní sálek a připravíme představení rodičům. pondělí 16:00-17:00 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Tanečky I. Tanečky II. Tanečky III. TA EČ Í KROUŽKY Cena: 900,- Kč_ děti ve věku 3-5 let Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít možnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeže. pondělí 17:00 18:00 hodin Michaela Petrů, M. Beranová, A. Fridrichová Petra Mecelová , , Cena: 900,- Kč_ děti ve věku 3-5 let Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít možnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeže. úterý 16:00 17:00 hodin Michaela Petrů, M. Beranová, A. Fridrichová Petra Mecelová , , Cena: 900,- Kč_ děti ve věku 3-5 let Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít možnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeže. středa 16:00 17:00 hodin T. Macáková, M. Macáková Petra Mecelová , , Břišní tanec - přípravka Cena: 1 100,- Kč_ děti 5-7 let tento kroužek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a variace zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností čtvrtek 16:30-17:30 hodin Klára Macíková, Kristýna Ondrášková 7

8 Břišní tanec - začátečnice Cena: 1 100,- Kč_ dívky let děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. čtvrtek 15:20-16:20 hodin Lenka Černohorská Břišní tanec - začátečnice Cena: 1 100,- Kč_ děti let děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. čtvrtek 17:30-18:30 hodin Klára Macíková, Kristýna Ondrášková Břišní tanec mírně pokročilí Cena: 1 100,- Kč_ dívky let děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. čtvrtek 18:30-19:30 hodin Klára Macíková, Kristýna Ondrášková Břišní tanec Habibi (pokročilí) Cena: 1 100,- Kč_ děti od 14 let tento kroužek je určen již pokročilým tanečnicím, které se orientálnímu tanci věnují již alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích a účastní se soutěží v Orientálním tanci. pondělí 16:40 17:40 hodin upřesníme Břišní tanec Jamana (pokročilí) Cena: 1 100,- Kč_ děti 9-13let tento kroužek je určen již pokročilým tanečnicím, které se Orientálnímu tanci věnují již alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích a účastní se soutěží v Orientálním tanci. pondělí 15:30-16:30 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. pondělí 17:45-18:45 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ začátečníci orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. pondělí 18:50-19:50 hodin upřesníme 8

9 Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ začátečníci orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. úterý 17:00-18:40 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ středně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. úterý 18:50-19:50 hodin upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. úterý 18:50-19:50 hodin Mgr. Irena Čepická Tribal + Orientální tanec Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé + pokročilé Tribal dance - tento styl tance není založen na precizně nacvičené choreografii, ale n jednotlivých prvcích a tanečních figurách, které na sebe mohou libovolně navazovat. Jeho kouzlo spočívá především v improvizaci, kdy skupina žen tančí podle jedné z nich; ta vede a ostatní ji následují. Tanečnice se učí vnímat jedna druhou navzájem a reagovat i na jemné nuance pohybů. Hodina se skládá ze 3/4 tribalu a 1/4 klasického orientálního tance. čtvrtek 17:30-18:30 hodin Mgr. Irena Čepická Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ pokročilí orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. středa 19:00-20:00 hodin Mgr. Irena Čepická Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč_ mírně pokročilé orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. středa 18:00-19:00 hodin Mgr. Irena Čepická Tecktonik od let disko show dance a disco dance formace pátek 17:00 18:30 Michal Csongár Cena: 600,- Kč_ 9

10 Tecktonik od 15 let disko show dance a disco dance formace pátek 18:30 20:00 Michal Csongár Dance Center Marverci Cena: 600,- Kč_ Fire Stars - Cheerleading děti (6-10let) Zikmundová Lucie Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Fire Stars - Cheerleading junioři (11-14let) Paterová Lucie Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Fire Stars - Cheerleading senioři (od 15 let) Kočová Petra Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Poznámky: dvk = dětská věková kategorie do 10 let jvk = juniorská věková kategorie let hvk = hlavní věková kategorie 15 a více let DVK Disco Dance od 4 10 let street dance show a disco dance formace Naděžda Čeřovská, Petra Kajzrová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK Disco Dance od let street dance show a disco dance formace Tereza Nová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , HVK Disco Dance Cena: Kč_ od 15 let street dance show a disco dance formace Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , DVK Show Dance I 4-7 let show dance formace Mgr. Jana Pokorná Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , 10

11 DVK Show Dance II 8-10 let show dance formace Mgr. Jana Pokorná Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK přípravka let Hip Hop formace Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK Show Dance let Martina Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , HVK Show Dance 15 a více let Martina Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , DVK hip hop 6-10 let Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , JVK hip hop let Andrea Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , HVK hip hop 15let a více Aleš Lerch, Jaroslav Žák Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Break dance Cena: 1 910,- Kč_ Nerozlišeno Jakub Rosypal Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Pro účastníky jednoho kurzu je cena za každý další již jen 100 Kč. Jednotlivci disko dvk Cena: 100,- Kč_ od 5-10 let Naděžda Čeřovská Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Jednotlivci disco jvk a hvk Cena: 100,- Kč_ od 11a více Tereza Nová, Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , 11

12 Jednotlivci hip hop dvk Cena: 100,- Kč_ od 6 10 let Martina Vernerová, Andrea Vernerová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Jednotlivci hip hop jvk Cena: 100,- Kč_ od let Jana Fuxová Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Jednotlivci hip hop hvk Cena: 100,- Kč_ 15let a více Aleš Lerch Aleš Lerch Dance Center Marverci, tel: , , Cena za jednotlivce 100,- Kč je pouze doplatek ke kurzovnému v jiném kurzu, pokud účastník má zájem pouze o jednotlivce cena kurzu je 1 910,- Kč. VÝTVAR É KROUŽKY Pastelka - výtvarka Cena: 1 350,- Kč_ děti 6-8 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky středa 15:00-17:00 hodin Mgr. Vaňková Kateřina, M. Ďurčíková Výtvarný kroužek Raníček I Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 8:00 8:45 hodin Mgr. Vaňková Kateřina Výtvarný kroužek Raníček II Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 8:45-9:30 hodin Mgr. Vaňková Kateřina Výtvarný kroužek Raníček III Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 9:30 10:15 hodin Mgr. Vaňková Kateřina Výtvarný kroužek Raníček IV Cena: 150,-/měsíc_ děti 1,5-4 let seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláže, prostorové dekorace a obrázky úterý 11:00 11:45 hodin Mgr. Vaňková Kateřina 12

13 Radovan Dobner , , Zvláštní výtvarné techniky Cena: 1 350,- Kč_ děti od 7-16 let různé moderní výtvarné techniky, např.: ubrousková technika, batika, malování na sklo, na textil paličkování, tkaní atd.. čtvrtek Anna Tauberová Malovánek - výtvarný kroužek Cena: 950,- Kč_ děti ve věku 3-4 rok první samostatná výtvarná činnost pro tříleté děti. Děti si osvojí základy kresby, malby, lepení a stříhání nůžkami. Všechny výrobky si budou odnášet domů. středa 16:00 17:00 hodin Petra Mecelová Petra Mecelová , , Barvínek - výtvarný kroužek Cena: 950,- Kč_ děti ve věku 4-6 let cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si různé výtvarné techniky, rozvíjet estetické vnímání, představivost, fantazii. Všechny práce si děti odnášejí domů. čtvrtek 16:00 17:30 hodin Petra Nejedlá Petra Mecelová , , Barvička - výtvarný kroužek Cena: 950,- Kč_ děti ve věku 5-10 let cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si základy výtvarné techniky od úplných začátků až k netradičním technikám. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. úterý 16: hodin Martina Mecelová Petra Mecelová , , Malování rodiče + děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ děti ve věku od jednoho roku cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku. Na výrobku vždy spolupracují s dětmi rodiče. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. pondělí 15:30 16:30 hodin Petra Mecelová Petra Mecelová , , Malování rodiče + děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ děti ve věku od jednoho roku cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku. Na výrobku vždy spolupracují s dětmi rodiče. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. čtvrtek 10:00 11:00 hodin Lenka Klimešová Petra Mecelová , , Hrátky s knížkou Cena: 150,- Kč/měsíc_ děti ve věku od jednoho roku a jejich rodiče kurz seznamuje rodiče a děti s prvními říkadly a pohádkami s použitím knih, loutek, výtvarných technik, pohybu a hudby. čtvrtek 16:00 17:00 hodin Lenka Endalová Petra Mecelová , , 13

14 Výtvarný ateliér Cena: 600,- Kč/4 měsíce_ začátečníky i pokročilejší malování a kresba pro začátečníky i pokročilejší, cena zahrnuje základní materiál středa 10:00 13:00 hodin Eva Horáčková Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Výtvarný ateliér Cena: 1 350,- Kč_ začátečníky i pokročilejší kresba, malba, grafika pro starší děti, individuální přístup, kvalifikovaný výtvarník, příprava na talentové zkoušky středa 18:00 20:00 hodin Anna Tauberová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , RUČ Í PRÁCE Tvořivá dílna Cena: 900,- Kč_ děti od 8 let malování, kresba, modelování, ubrousková technika, korálkování, batika, malování na hedvábí, kašírování úterý 16:00 18:00 hodin Květa Nýdlová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Otevřená tvořivá dílna Kreativky Základní poplatek: 130,- Kč_ děti od 8 let přijďte si vytvořit malý dárek nebo se naučit novým technikám, připraveno je malování na hedvábí, různé druhy batiky, ubrousková technika a další, záleží jen na Vás, co si budete chtít vytvořit. Bližší informace najdete na poplatek zahrnuje základní materiál. čtvrtek 15:00 19:00 hodin Ing. Alexandra Lošťáková Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Recyklační tvořivá dílna děti od 8 let krásné věci z levných zdrojů aneb vše se může na něco hodit pondělí 15:30 17:00 hodin Blažena Švejcarová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Cena: 900,- Kč_ Hrátky s pedigem Cena: 1 100,- Kč/ 3 měsíce_ děti od 12 let, mládež, dospělí pletení košíků a výroba drobných ozdob z pedigu pro začátečníky. 3 měsíce: 12 lekcí (lekce 2hod) úterý 18:00 20:00 Květa Nýdlová Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Klub správných holek a kluků Cena: 900,- Kč_ děti od 8 let příprava jednoduchých jídel, stolničení, výroba doplňků nejen do kuchyně, batika, aranžování květin, vazba ze suchých rostlin atd. středa 16:00 18:00 hodin Eva Bodó, Lucie Marešová Jana Stoicová, , Kurz šití Cena: 600,- Kč _ mládež a dospělé od taštičky po sáčko šití a stříhání pod vedením zkušené lektorky, vybavená krejčovská dílna pondělí 17:00 19:45 hodin Helena Wedrichová Jana Stoicová, , 14

15 Paličkování pro děti i dospělé děti od 8 let paličkovaná krajka, kroužek je vhodný pro začátečnice i pokročilé čtvrtek 15:00-18:00 Helena Svatková Cena: 850,- Kč_ PŘÍRODOVĚDA Přírodovědná přípravka Cena: 800,- Kč_ děti 5 7 let děti se budou scházet v zoo koutku, kde si budou se zvířátky hrát a učit se starat o ně. Pomocí jednoduchých her a soutěží se budou učit ke kladnému vztahu k přírodě. pondělí 15:00 16:00 hodin Mgr. Petr Matějček Mgr. Petr Matějček, , , Hrátky rodičů s dětmi se zvířátky Cena: 500,- Kč/ 3 měsíční kurz_ rodiče s 2-3letými dětmi děti s rodiči se budou scházet v zoo koutku, kde se budou starat o zvířátka. Pomocí jednoduchých her, soutěží a výtvarných činností se budou děti učit ke kladnému vztahu k přírodě a zvířatům. pondělí 9:30v10:15 hodin, 10:30 11:15 Ing. Ingrid Habrdová Mgr. Petr Matějček, , , Rybářský kroužek Cena: 700,- Kč_ Určeno: děti od 7 let teorie rybaření, znalost rybářského řádu, rybářské testy, obdržení rybářského lístku, víkendové rybolovy, rybářské závody a soutěže úterý 15:30 17:00 hodin Josef Drahoš středa 15:30 17:00 hodin Josef Trunec čtvrtek 15:30 17:00 hodin Vladimír Pokorný Mgr. Petr Matějček, , , Přírodovědně-chovatelský kroužek děti od 7 let Cena: 620,- Kč_ děti se scházejí v zoo koutku, kde se starají o zvířátka. Pomocí nich se učí ke kladnému vztahu k přírodě. Vědomosti z oblasti přírody si prohlubují prostřednictvím her a soutěží. O víkendech se jezdí na výlety. pondělí 14:00 15:00 hodin Mgr. Petr Matějček úterý 16:00 17:00 hodin Karel Gondek středa 16:00 17:00 hodin Bc. Lada Křápová čtvrtek 16:00 17:00 hodin Kamil Fridrich Mgr. Petr Matějček, , , Brontosaurus Cena: 420,- Kč_ děti od 7 let ochranářsko přírodovědně zaměřený kroužek vede děti ke kladnému vztahu k přírodě formou různých her, soutěží a pobytu v přírodě. Jezdí se na výlety a víkendové akce. středa 15:30 16:45 hodin ZŠ Mírová Dr. Jan Eichler středa 16:45 18:00 hodin ZŠ Mírová Jaroslav Černý Jaroslav Černý, , Akvaristický kroužek Cena: 400,- Kč_ děti od 7 let kroužek je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o chov akvarijních rybek. V zoo koutku na ně čeká 6 akvárií, na kterých se vše potřebné naučí. čtvrtek 15:00 16:00 hodin Josef Drahoš Mgr. Petr Matějček, , , 15

16 Mladý zdravotník Cena: 500,- Kč_ děti od 9 let Chceš si umět poradit v nebezpečí? Chceš umět ošetřit zraněného kamaráda? Naučit se pomáhat a zažít dobrodružství? Přijď a naučíme tě to! Děti se učí první pomoci formou her a soutěží. Ti nejšikovnější se mohou účastnit postupových soutěží. pondělí 16:00 17:00 hodin Světlana Dankovičová Mgr. Petr Matějček, , , STAŇTE SE ADOPTIV ÍM RODIČEM AŠICH ZVÍŘÁTEK Chcete se stát adoptivním rodičem některého zvířátka v zoo koutku Domu dětí a mládeže? Pokud ano, máte možnost si vybrat jedno i více z níže uvedeného seznamu. Adoptivním rodičem se stáváte po uhrazení příspěvku na krmivo a stelivo a zároveň získáte jako rodič mnoho výhod (viz. níže). Zájemce o adopci se domluví s Petrem Matějčkem, mobil , mail na konkrétním a pro něj vhodném zvířeti. Adoptivní rodiče po zaplacení příspěvku obdrží Osvědčení o adopci zvířete, který je bude opravňovat k návštěvě adoptovaného zvířete. Po předběžné telefonické domluvě. Na domeček adoptovaného zvířete a na webovou stránku oddělení přírodovědy bude umístěna cedulka se jménem (nebo názvem firmy) adoptivního rodiče. Firmy mohou fotografie zvířat použít k reklamním účelům. Stačí si jen vybrat! Druh zvířete Jméno Poplatek/rok Pískomil mongolský Lucka 140,- Kč Pískomil mongolský Terka 140,- Kč Pískomil mongolský Ondráš 140,- Kč Pískomil mongolský Robin 140,- Kč Křeček zlatý Pišta 160,- Kč Křeček zlatý Fišta 160,- Kč Osmák degu Jag 160,- Kč Osmák degu Princezna 160,- Kč Zakrslý králík Mařenka 300,- Kč Zakrslý králík Jeníček 300,- Kč Užovka červená Esmeralda 400,- Kč Užovka červená Arnošt 400,- Kč Užovka červená Berťa 400,- Kč Užovka taiwanská Golem 400,- Kč Hroznýšovec Napoleon 400,- Kč Andulka Pája 160,- Kč Andulka Viktor 160,- Kč Andulka Pepa 160,- Kč Papoušek agapornis Ferda 160,- Kč Papoušek agapornis Felix 160,- Kč Papoušek agapornis Fifinka 160,- Kč Potkan Brouček 200,- Kč Morče Bětka 350,- Kč Gekončík noční Jája 300,- Kč Gekončík noční Pája 300,- Kč Gekončík noční Kája 300,- Kč Gekončík noční Mája 300,- Kč Želva nádherná Šíla 300,- Kč Želva nádherná Stella 300,- Kč 16

17 Keramika KERAMIKA děti od 6 let modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, děti jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti po 15:30 17:00 hodin Marie Jurkovová, Milada Boháčová, Eva Horáčková út 15:30 17:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková st 14:00 15:30 hodin Barbora Pencová, Bc. Jana Stoicová, Petr Švarc st 15:45 17:15 hodin Bc. Jana Stoicová, Eva Pěčová, Jitka Tůmová čt 15:30 17:00 hodin Růžena Petráková, Barbora Pencová Bc. Jana Stoicová, , Cena: 1 200,- Kč_ Keramika Cena: 1 200,- Kč_ pokročilé děti modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, děti jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti úterý 17:30 19:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková Bc. Jana Stoicová, , Keramika - Tvořílek Cena: 500,- Kč/3 měsíce_ dospělé a rodiče s dětmi Jednoduché modelování nejmenších dětí (2 6 let) spolu s rodiči, základní techniky, otisky do hlíny, rozvoj jemné a hrubé motoriky pondělí 09:00 09:45 hodin, Bc. Jana Stoicová Bc. Jana Stoicová, , Keramika dospělé a rodiče s dětmi modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, točení na hrnčířském kruhu po 17:30 19:30 hodin Eva Horáčková st 17:30 19:30 hodin Bc. Jana Stoicová čt 17:30 19:30 hodin Barbora Pencová Cena: Bc. Jana Stoicová, , rodič a jedno dítě 2 800,- Kč dosp. 1. pol ,- Kč dospělí školní rok 2 800,- Kč permanentka dospělí 10 návštěv na určitý kurz 1 100,- Kč Keramika - otevřená keramická dílna dospělé - není třeba se předem přihlašovat modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary. pátek 16:30 19:30 hodin Bc. Jana Stoicová oddělení keramiky Bc. Jana Stoicová, , Cena: 1 návštěva dospělí 130,- Kč permanentka pro 10 návštěv 1 100,- Kč Cena: viz. níže_ Cena: viz. níže_ Kurz točení na hrnčířském kruhu Cena: 1 100,- Kč/3 měsíce (12 lekcí)_ mládež od 14 let a dospělí točení na kruhu pro začátečníky i pokročilé, max. počet účastníků 10 úterý 17:15 19:30 hodin Petr Švarc Bc. Jana Stoicová, , 17

18 SPORT A CVIČE Í Cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče kroužek je zaměřen na všechny aktivní rodiče a jejich miminka. Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka : pondělí 8:30-9:30 hodin Lenka Endalová, Petra Mecelová , , Cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče kroužek je zaměřen na všechny aktivní rodiče a jejich miminka. Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka : středa 8:30-9:30 hodin Kateřina Hovorková Petra Mecelová , , Cvičení a jiné aktivity pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče Kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat i malovat. Schůzka : středa 9:30-11:00 hodin Jaroslava Bílská Petra Mecelová , , Odpolední cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc_ pro děti od 1 roku a jejich rodiče kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme těla i tělíčka a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka : čtvrtek 16:30-17:30 hodin Lenka Endalová Petra Mecelová , , Míčové hry Schůzky: Cena: 200,- /říjen-listopad_ pro děti ve věku od 3 do 6 let Kurz je určen předškolním sportovcům, kteří si chtějí hrát s míči a pohybovat se venku v krásném prostředí Stadionu DDM. středa 16:30 17:30 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Cvičení pro děti I. Cena: 800,- Kč_ Pro děti ve věku: 3-5 let kroužky jsou zaměřeny na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her - koordinace pohybů, orientace v prostoru, rozvoj rychlosti, obratnosti, správné držení těla, posílení svalových skupin, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž, žebřík. Schůzky: pondělí 16:00 17:00 hodin Jana Schejbalová Petra Mecelová , , Cvičení pro děti II. Cena: 800,- Kč_ Pro děti ve věku: 3-6 let kroužky jsou zaměřeny na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her - koordinace pohybů, orientace v prostoru, rozvoj rychlosti, obratnosti, správné držení těla, posílení svalových skupin, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž, žebřík. Schůzky: čtvrtek 4 6 roky 16:00 17:00 hodin Martina Mecelová Petra Mecelová , , 18

19 Lukostřelba a šerm Cena: 1 500,- Kč_ děti od 11 let poznání jedné z nejstarších činností na zemi, pobavení, seznámení, naučení a cvičení lukostřelby, výroba terčovnic, šípů, nátepníků, toulců, později třeba i luků a jejich údržba. V případě dobrých střeleckých výsledků jsou možné účasti na různých turnajích a soutěžích. středa 16:30 18:00 hodin ZŠ Vojnovičova Lukáš Polák Mgr. Petr Matějček, , , Jóga pro děti Cena: 800,- Kč_ děti od 7 let cvičení, které přispívá ke zlepšení nesprávného držení těla, kde se děti naučí správně dýchat a také techniku uvolnění - relaxace. Cvičení je formou her, říkanek a sestav středa 16:30-17:30 hodin Jarmila Křivková Radovan Dobner , , Jóga pro dospělé začátečníci seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace. protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. čtvrtek 18:00-19:30 hodin Dana Velíková Radovan Dobner , Cena: 1000,- Kč_ Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč_ pokročilí nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. středa 18:00-19:30 hodin Marie Kočková Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč_ mírně pokročilí seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. pondělí 18:00-19:30 hodin Mgr. Věra Dzurindáková Power jóga začátečníci seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. úterý 19:00-20:00 hodin Barbora Boubelíková Radovan Dobner , , Cena: 1000,- Kč_ Aerobic Cena: 1 000,- Kč_ dívky 8-10 let základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se od dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu pondělí 15:30-16:30 hodin Lucie Blahutová Radovan Dobner , , 19

20 Aerobic Cena: 1 000,- Kč_ dívky od 11 let základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu. středa 16:45 18:00 hodin Kristýna Kopecká Radovan Dobner , , Aerobic přípravka Cena: 1 000,- Kč_ dívky 4-6 let základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu úterý 16:00-17:00 Šárka Kalinová, Michaela Pelcová, Simona Semenská AT For you Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na úterý, pátek 14:30-16:00 hodin Šárka Kalinová Radovan Dobner , , Cragi junior AT Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým 9-11 let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na úterý, pátek 15:00-16:30 hodin Jaroslava Bílská, DiS, Lucie Blahutová AT Kisses Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na úterý, pátek 17:30-19:00 hodin Jana Machyniaková Radovan Dobner , , Aerobic Team Angels Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým 7-9 let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na středa 17:00-18:00 hodin Jana Machyniaková Kids Aerobic Team Cena: 2 000,- Kč_ závodní tým 4,5-6 let závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na středa 16:30-17:30 hodin Kateřina Pojerová 20

21 Mažoretky Určeno pro : Schůzka : Vedoucí : 6 10 let Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR. út + čt Blanka Zavřelová Radovan Dobner , , Cena: 2 000,- Kč_ Mažoretky Určeno pro : od 10 let Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR. Schůzka : út + čt 18 19:30 Vedoucí : Blanka Zavřelová Cena: 2 000,- Kč_ Moderní gymnastika Cena: upřesníme_ dívky od ročníku 2006 začátečnice i pokročilé, základní techniky a cvičení moderní gymnastiky až po účasti na závodech a soutěžích pondělí 16:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Radana Tománková úterý 15:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ing. Libuše Kyralová úterý 16:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Radana Tománková úterý 16:30 18:00 hodin, DDM, Mgr. Markéta Vilišová čtvrtek 15:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala Radana Tománková čtvrtek 16:30 18:00 hodin, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ing. Libuše Kyralová čtvrtek 16:30 18:00 hodin, DDM, Mgr. Markéta Vilišová pátek 15:00 17:00 hodin, DDM - Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ing. Libuše Kyralová Tomáš Laibl, , , Šachy Cena: 1 350,- Kč_ chlapce i dívky od 6 let pro všechny zájemce, kteří se učí hrát a postupně se zařazují do soutěží. Účast na turnajích, pořádání šachové ligy a šachových turnajů. úterý časy upřesníme středa časy upřesníme čtvrtek časy upřesníme Tomáš Laibl, , , Hokejbal Cena: 1 300,- Kč starší žáci_ pro chlapce od 8 let pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit hrát tento v Ústí nad Labem velmi populární sport. Hráči budou hrát tři kategorie v MČR starší žáci, mladší dorost, starší dorost. pondělí 17:30-19:00, Stadion mládeže Jan Fedák úterý 15:30-17:30, Stadion mládeže Tomáš Laibl úterý 17:30-19:00, Stadion mládeže Jan Fedák čtvrtek 15:30-17:30, Stadion mládeže Tomáš Laibl čtvrtek 17:30-19:00, Stadion mládeže Jan Fedák Tomáš Laibl, , , Halloween s day 5. listopadu 2010 Aerobic orth Show 27. listopadu 2010 Mikulášká v DDM 3. prosince 2010 Vánoční rolnička 11. prosince 2010 Střekovský vodník prosince 2010 Den Země v DDM 20. dubna 2011 abídka akcí: 21

22 TURISTIKA Vodácký oddíl mládeže děti od 5.tříd ZŠ, plavce (alespoň 10 metrů) Na podzim a na jaře víkendové plavby na českých řekách (Bílina, Ploučnice, Jizera Labe), v chladnějším období bez sněhu pěší výlety po Českém středohoří, v zimě lyžování na běžkách. Na schůzkách se připravují vodácké pomůcky, děti se také učí vodáckým a tábornickým dovednostem, v zimě se chodí do Městských lázní plavání, eskymáky v kajaku. O prázdninách se pořádá čtrnáctidenní putovní tábor na českých nebo zahraničních řekách. pondělí 17:00 18:00 hodin Miroslav Pultr 2. VOM úterý 17:00 18:00 hodin Balda, Matějček 4. VOM středa 17:00 18:00 hodin Mansfeld, Magasanik 3. VOM Mgr. Petr Matějček, , , Cena: 1 000,- Kč_ Turistický oddíl mládeže 5. TOM Cena: 800,- Kč_ děti od 10 let Poznávání přírody i kultury Česka. Na podzim a na jaře víkendové pěší výlety. V zimě lyžování na běžkách. Děti se dozvídají o geocachingu coby moderní podobě hledání pokladů. O prázdninách čtrnáctidenní tábor středa 17:00 18:00 hodin Irena Grimmová Mgr. Petr Matějček, , , Turistický oddíl mládeže KOLA WAŠTEPI Cena: 850,- Kč_ děti 9 15 let pěší turistika, táboření, přírodovědné hry a soutěže, jednodenní i vícedenní výlety o letních prázdninách čtrnáctidenní tábor. středa 16:00 17:30 hodin Pavel Svoboda čtvrtek 16:00 17:30 hodin Pavel Svoboda Pavel Svoboda, , Mgr. Petr Matějček, , , Více informací z oddělení přírodovědy či turistiky naleznete na: a OSTAT Í Dětské televizní studio Cena: 610,- Kč_ mládež od let tvorba reportáží a filmů, práce s televizní technikou, účast na různých soutěžích, pravidelné schůzky Schůzky: středa 15:00 16:30 Radim Veselý Radim Veselý, , , Modelářský kroužek Cena: 910,- Kč_ děti od 7 17 let sestavování plastikových a papírových modelů letadel, lodí, vojenské techniky, figurek apod., stavba modelů aut na autodráhu+pořádání klubových závodů Schůzky: pondělí 15:30-17:30 upřesníme Radim Veselý, , , Magic A Schůzky: děti a mládež od 8 26 let DCI turnaje, hraní Gateway, získávání DCI bodů, možnost navštěvovat Magic B úterý 16:00 17:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , Cena: 660,- Kč_ 22

23 Magic B Schůzky: Magic F M Schůzky: Bang! Určen pro: Cena: 510,- Kč_ děti a mládež od 8 26 let stavění balíčků, seznamování s edicemi, výklad pravidel, návštěvy webových stránek Magic, hraní zápasů čtvrtek 15:00 16:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , děti a mládež od 8 26 let hraní turnajů ve formátu Standard, nebo Booster draft. čtvrtek 16:30 18:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , Cena: 510,- Kč_ Cena: 500,- Kč_ pro děti a mládež od 7 let hraní karetní hry Bang, možnosti neoficiálního rozšíření o další nápady účastníků, průběžné bodování hráčů dle oficiálního bodovacího systému. čtvrtek 16:00 17:30 hodin Jaroslav Černý Jaroslav Černý, , Digitální fotografie Cena: 510,- Kč_ mládež od 11 let a dospělé, začátečníky základy fotografování, základní parametry důležité pro vzhled fotografie, kompozice, světlo, vnímání obrazu a jeho zachycení fotoaparátem, úprava fotografií na počítači, praktická cvičení v kompozici a světle Schůzky: pátek 17:00-19:00 hodin Jozef Libera Radim Veselý, , , Ústecký parlament dětí a mládeže Cena: zdarma_ Určen pro: dětem a mládeži z II. stupně ZŠ a SŠ kroužek je určen všem těm, kterým není lhostejný život v našem městě, práva dětí a využití volného času dětí a mládeže. ÚPDM každoročně organizuje diskuse dětské veřejnosti s představiteli města, pořádá několik soutěží pro děti a mládež, pomáhá s organizací velkých akcí DDM Ústí n/l. Chceš-li i Ty se zapojit do těchto aktivit, jsi vítán. úterý 16:00 17:00 hodin Jaroslav Černý Radim Veselý, , , PROGRAMY PRO MŠ Počítače pro MŠ Cena: 20,- Kč/os/lekce_ hraní počítačových her zaměřených na rozvoj jazykových a matematických dovedností. Lekce jsou určeny skupinkám o max. počtu 10 dětí. Schůzky: schůzky dle dohody v dopoledních hodinách v budově DDM Radim Veselý Radim Veselý, , , Keramika pro mateřské školy skupiny cca 15 dětí předškolního věku seznámení s prací v keramické dílně, výroba výrobků dle domluvy Jana Stoicová oddělení keramiky Jana Stoicová, , Cena: 40,- Kč/dítě/40 min_ Břišní tanec pro školky po domluvě_ tento kroužek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a variace zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. kdykoliv po domluvě Lenka Svatušková 23

24 STADIO MLÁDEŽE tel: , fax: , mob.: web: otevírací doba v období letních prázdnin ( ) po-ne 9:00 21:00 hodin Ceník užívání sportovišť na Stadionu mládeže zapůjčení skříňky na uložení věcí pod zálohou záloha na klíč od šatny (tato cena se netýká dlouhodobých smluv) sprchování (tato cena neplatí tam kde je cena uvedena s šatnou) šatna (včetně vysprchování) _ 50,- Kč/skříňka 200,- Kč/šatna 25,- Kč/osoba 100,- Kč/hodina Hokejbalové hřiště (duben září) (říjen březen)_ hokejbalové hřiště + šatny 300,- Kč/hodin 350,- Kč/hodina hokejbalové hřiště 200,- Kč/hodin 250,- Kč/hodina osvětlení hřiště 100,- Kč/hodin 100,- Kč/hodina Tenisové kurty _ 1 kurt 100,- Kč/hodina půjčení 2 tenisových raket a 2 míčků 100,- Kč/hodina permanentka 900,- Kč/10 hodina permanentka 1 700,- Kč/20 hodina Víceúčelové hřiště (malá kopaná, basketbal, házená) celé hřiště celé hřiště + šatna půjčení míčů Beachvolejbal hřiště hřiště + šatna půjčení míčů Volejbal (antuka) hřiště hřiště + šatna půjčení míčů Skatepark jednodenní vstupné měsíční vstupenka vstupenka (červenec listopad) vstupenka (únor červen) celoroční vstupenka Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo na úpravu cen při jednání s jednotlivými uživateli. _ 100,- Kč/hodina 200,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina _ 100,- Kč/hodina 200,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina _ 50,- Kč/hodina 150,- Kč/hodina 20,- Kč/hodina _ 30,- Kč 300,- Kč 600,- Kč 600,- Kč 1 200,- Kč Hokejbalové hřiště Tenisové kurty Víceúčelové hřiště Beach volejbal Antukové hřiště Skatepark 24

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Program na školní rok 2014-2015

Program na školní rok 2014-2015 Tvořivá a keramická dílna Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n.l., p.o. Program na školní rok 2014-2015 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016 NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO Lomnice n. Pop. DDM Sluníčko Komenského 1037 512 51 Lomnice nad Popelkou 481 671 979 ddm@ddmlomnice.cz www.ddmlomnice.cz facebook:

Více

volnočasové aktivity 2011/2012 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2011/2012 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2011/2012 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 2 8 Aqua-aerobik Alena Beránková Vančová Telefon: 774 896 711 alena.vancova@seznam.cz Internetové stránky: www.aquaerobic.eu

Více

výtvarné, rukodělné a řemeslné

výtvarné, rukodělné a řemeslné výtvarné, rukodělné a řemeslné KÓD VR 07 KÓD VR 06 KÓD VR 05 KÓD VR 04 KÓD VR 03 KÓD VR 02 KÓD VR 01 MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ Pastelka pro děti 4 6 let Pro malé malíře od 4 do 6 let, kteří stále něco malují.

Více

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

2010-2011. Výroční zpráva. Stránka1 2010-2011

2010-2011. Výroční zpráva. Stránka1 2010-2011 Stránka1 2010-2011 Výroční zpráva 2010-2011 Stránka2 OBSAH CHARAKTERISTIKA STR. 3 PRACOVIŠTĚ STR. 4 ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STR. 6 PRAVIDELNÁ ČINNOST STR. 8 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE A SPONTÁNNÍ AKTIVITY

Více

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list 2012/2013 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 4 Aqua Aerobic - Alena Beránková Vančová... 3 Angličtina s Jimmym... 9 Ateliér na

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198 Vážení rodiče, milé děti, nabízíme vám širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu a získávání nových poznatků, vědomostí a kamarádů.

Více

UMĚNÍ Keramika pro pokročilé Keramika pro začátečníky Keramické studio Streetdance Mažoretková skupina " Pomněnky " Pohybová skupina Mažoretky Sova

UMĚNÍ Keramika pro pokročilé Keramika pro začátečníky Keramické studio Streetdance Mažoretková skupina  Pomněnky  Pohybová skupina Mažoretky Sova UMĚNÍ Keramika pro pokročilé Keramika pro pokročilé zde se nemusí nic vysvětlovat, neboť pokročilí ví, o co jde. Čeká vás logické pokračování v tříbení již nabitých znalostí a dovedností. První schůzka

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

Kontakt: Zdeněk Chládek, Větrná 263, Broumov Tel.:777-16 11 00, zchladek@financealbatros.cz

Kontakt: Zdeněk Chládek, Větrná 263, Broumov Tel.:777-16 11 00, zchladek@financealbatros.cz Inzerce bezplatné poradenství v oblasti zajištění rodin proti ztrátě příjmu v případě úrazu nebo nemoci pojištění hospitalizace v případě nemoci, nebo úrazu (v případě hospitalizace dítěte v Hradci Králové

Více

Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015

Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015 Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015 I letos jsme pro vás připravili pestrou nabídku našich kroužků, na které se můžou vaše děti těšit. Mezi nové kroužky patří například školní časopis, historický

Více

volnočasové aktivity ve městě Beroun

volnočasové aktivity ve městě Beroun volnočasové aktivity ve městě Beroun 2014/2015 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 3 Angličtina s Jimmym... 8 Astra Lingua - Jazykové centrum Beroun 8 Ateliér Na vyhlídce... 16 Baby Club Hrošík...

Více

Stránka1 2013-2014. Výroční zpráva

Stránka1 2013-2014. Výroční zpráva Stránka1 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 Stránka2 OBSAH CHARAKTERISTIKA STR. 3 PRACOVIŠTĚ STR. 4 ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STR. 6 PODPORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ N.L. STR.7 PROJEKTOVÁ ČINNOST

Více

pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková

pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková 1 Obsah 1. Charakteristika pobočky:... 3 2. Materiální podmínky:... 4 3. Personální podmínky:... 5 4. Cíle pobočky:... 8 5. Formy zájm.

Více

CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM

CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM 2011/2012 Vážení rodiče a milé děti, také v letošním roce jsme pro Vás připravili průvodce, který by Vám měl pomoci při výběru volnočasových aktivit

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji "Člověk a jeho svět" Verze: 3 Platná od: 01. 09. 2013 Stránka 1 z 37 Obsah: Obsah 2-3 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

Informace - kroužky DDM Nová generace 2013/2014

Informace - kroužky DDM Nová generace 2013/2014 Informace - kroužky DDM Nová generace 2013/2014 I letos jsme pro vás připravili pestrou nabídku našich kroužků, na které se můžou vaše děti těšit. Mezi nové kroužky patří například výuka kytary, kroužek

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SOVA CHEB Goethova 26, příspěvková organizace 350 02, Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Pravidelné zájmové kroužky Na následujících stránkách naleznete

Více

Kroužky a kurzy 2009/10

Kroužky a kurzy 2009/10 AKCE SDRUŽENÍ ROZTOČ Kroužky a kurzy 2009/10 kolotoč umění, života a tradic Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2009/10, který proběhne

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2015 2016

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2015 2016 Nabídka kroužků DDM Vimperk 2015 2016 Organizační informace: Zájmová činnost začíná ve čtvrtek 1. října 2015 a končí 31. května 2016 Jestliže si vyberete z naší nabídky, řádně vyplňte celou přihlášku,

Více