Informace pro rodiče 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro rodiče 2013/2014. www.zsstmesto.cz"

Transkript

1 Informace pro rodiče 2013/2014 Vážení rodiče, již tradičně Vám předkládáme informace k novému školnímu roku: - mnoho let jsme největší školou na Uherskohradišťsku - jedna třída v ročníku je na II. stupni vždy zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky - žáci mají k dispozici tři počítačové učebny, pět jazykových učeben, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, kuchyňku, knihovnu, dílny, keramickou dílnu, sportoviště,.. - nabízíme velké množství volitelných předmětů i zájmových útvarů - pátým rokem na škole pracuje psycholožka - jsme úspěšní v podávání projektů zkvalitňujících výuku Věříme, že Vás naše informace plně uspokojí. Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy Vzdělávací program Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život. Anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku. V tomto školním roce se všichni žáci 7. a 8. ročníku začínají učit druhý cizí jazyk jazyk ruský, nebo jazyk německý, v 9. ročníku se jazyku německému učí dvě skupiny žáků. V 8. ročníku vyučujeme finanční gramotnost. Díky povinnému zavedení druhého cizího jazyka se snížil počet volitelných předmětů mají je jen žáci 8. ročníku, kteří druhý cizí jazyk měli již v 7. ročníku, a všichni žáci 9. ročníku. Žákům jsme nabízeli téměř třicet volitelných předmětů. Na základě jejich zájmu otevíráme cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky, konverzaci v jazyce anglickém, florbal, softbal, aerobic, tvorbu webových stránek, počítačovou grafiku, chemické hry, výtvarné činnosti a dramatickou výchovu. Nově vyučujeme informatiku již v 6. ročníku, jako nepovinný předmět nabízíme náboženství.

2 Rozšířená výuka Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. K přijímacímu řízení se mohou přihlásit žáci 5. ročníku do 9. května, přijímací zkoušky proběhnou ve středu 14. května Skládají se z písemné zkoušky z matematiky a z psychotestů. Zápis do 1. tříd Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 24. ledna Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků bude ve čtvrtek 19. června Organizace výuky Škola je otevřena od 7.35 hodin, vyučování začíná v 7.55 hodin. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velké přestávky v atriu školy, na I. stupni využívají školní dvory. Po skončení výuky mohou žáci pracovat v počítačových učebnách I. i II. stupně podle rozpisu. Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci II. stupně trávit v učebnách podle rozpisu. Některé hodiny pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tělesné výchovy budou probíhat ve dvouhodinových blocích bez přestávky. Blok končí o deset minut dříve, než končí daná hodina. Protože jsme se snažili uspokojit zájem žáků o výuku konkrétního cizího jazyka, vznikly pro výuku hudební výchovy, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství různé skupiny žáků složené ze tříd VIII.ABC. Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní učitel minimálně 1 den dopředu prostřednictvím žákovské knížky. Zdůrazňujeme, že škola neorganizuje pro žáky žádné mimoškolní večírky a rozlučkové akce. Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní obslužnosti. Zvonění I. stupeň II. stupeň 1. hod hod hod hod hod hod hod

3 8. hod hod Školní družina Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin a končí v hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 100 Kč, který se vybírá vždy za pololetí. Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhlášených ředitelem školy. V tomto školním roce otevíráme pět oddělení ŠD. Zájmová činnost Žáci si mohou vybrat z následující bezplatné nabídky kroužků: I. stupeň: Angličtina pro nejmenší (1.roč.) pondělí , E. Stalčíková Angličtina pro nejmenší (2.roč.) pondělí , B. Haklová Psaní a malování na PC pondělí , K. Bednařík Pohybové hry pro 2. ročník pondělí , J. Trnčáková Dovedné ruce (5. ročník) pondělí , I. Buršová Němčina pro začátečníky úterý , M. Grigorovová Novinář středa , J. Daňhelová Hrátky s papírem (4. ročník) středa , I. Buršová Pohybové hry pro 1. ročník středa , J. Broklová Malý fotograf čtvrtek , M. Grigorovová Keramika (4.-5. ročník) čtvrtek , I. Směšná Florbal (3. 5.roč.) úterý , M. Motyčka Volejbal pondělí , J. Zábranský Sportovní průprava. ( roč.) - čtvrtek , M.Urbanec Dolinečka I. čtvrtek , J. Tomešková, K. Vránová Dolinečka II. úterý , A. Chlupová, A. Pluhařová Dolinečka III. středa , pátek , J. Balážová, M. Baláž Dolinečka IV. pátek , V. Friedlová, S. Miskovičová II. stupeň: Angličtina hrou Keramika Debrujáři Turistický středa , V. Karafiátová středa , P. Malinová pondělí , I. Kubíková sobota 1 krát měsíčně, M. Škrabalová, A. Navrátil 3

4 Divadelní středa 4 krát ročně, P. Blažková Folklorní pondělí , J. Pavela Nebojme se matematiky (6.roč.) pondělí , V. Valíčková Nebojme se matematiky (7.roč.) pondělí , J. Kardosová Nebojme se matematiky (8.roč.) pondělí , J. Slančíková Nebojme se matematiky (9.roč.) pondělí , J. Bříštělová Přírodovědný středa , M. Motyčka Florbal (6.-7.roč.) pondělí , M. Motyčka Florbal (8.-9.roč.) pondělí , M. Motyčka Kroužek geologie čtvrtek , M. Motyčka, M. Škrabalová Objev v sobě řečníka čtvrtek , P. Blažková Hlídka mladých zdravotníků čtvrtek , P. Šáchová Ruský jazyk středa , R. Mikulíková Školní časopis středa , V. Ondrušková, I. Směšná Volejbal (chlapci) středa , J. Zábranský Volejbal (dívky) čtvrtek , J. Zábranský Softbal pátek , J. Zábranský Volejbal (chlapci) pátek , J. Zábranský Šachy (začátečníci) úterý 16:30-19:00, R. Stuchlý Šachy (pokročilí) pátek 16:30-19:00, P. Lapčík Příspěvek na materiál v keramice na obou stupních (hlína, glazury, elektřina) 200,- Kč. Kroužek jazyka anglického podle metody Helen Doron (pro děti ročníku) jedenkrát týdně v odpoledních hodinách nabízí Výukové centrum Helen Doron v Uherském Hradišti. Cena 3925,- Kč. Náboženství - pondělí (2. roč.) - pondělí (3. roč.) - pondělí (4. roč.) - středa (1. roč.) - středa (5. roč.) - pondělí ( roč.) Bližší informace sdělí vedoucí kroužků, případně třídní učitelé. Školní jídelna Žáci obědvají ve dvou školních jídelnách. Dojíždějící žáci se stravují o velké přestávce po 4. vyučovací hodině (pokud nemají odpolední vyučování nebo na II. stupni nekončí pátou hodinou). 4

5 Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u vedoucích školních jídelen. Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 8 hodin ráno. Tento den má ještě žák nárok na oběd. Pokud žák z nějakého důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu oběda, což činí 47,- Kč (7 10 let), 49,- Kč (11 14 let), 51,- Kč (15 více let). Strávníci I. stupně mají čipy, strávníci II. stupně mají karty a čipy. Cena karty je 30,- Kč, čipu 115,- Kč. Pomocí nich si přihlašují a odhlašují obědy ve škole, případně volí vybrané jídlo. Všichni noví strávníci obdrží své přihlašovací jméno a heslo (novak.jiri), kterým se přihlašují do internetové jídelny, vstup je na Zařízení I. školní jídelny je 6023, II. školní jídelny je Po zadání jména a hesla (variabilní symbol strávníka) se lze v této aplikaci pohybovat měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat. Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést objednání nejpozději 2 pracovní dny dopředu (oběd na pondělí je nutné přeobjednat nejpozději ve čtvrtek do 14 hodin). Na je odkaz na i aktuální jídelníčky. Třídní schůzky se budou konat na I. stupni 1. října, 26. listopadu, 18. března, 13. května. Na II. stupni 3. října, 21. listopadu, 20. března, 6. května. Vždy od 16 do hodin. Dne 5. září se konají třídní schůzky 6. ročníku, 10. září se konají třídní schůzky 1. ročníku. Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí domluvě v době mimo vyučování. Školská rada Předsedou rady školy je pan Radoslav Malina ). Akce, na které Vás zveme - den otevřených dveří - 1. ročník - vánoční jarmark - vánoční dílničky roč. - ples školy s polonézou žáků (17. leden) - Jak lidé žili (výstava 3. ročník) - pasování na čtenáře 1. ročník 5

6 - zábavné setkání rodičů a dětí 2. až 5. ročníku (květen) - prezentace projektových a oborových dnů - rozloučení s absolventy školy Co očekáváme od Vás - aktivní spolupráci, konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy - nabízíme Vám vedení zájmových kroužků (i za finanční úhradu) - uvítáme jakoukoliv formu sponzorství Včasné omlouvání absencí a) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá aspoň týden dopředu písemně zástupce žáka třídního učitele (pro omluvení 1 dne až týdne) nebo ředitele školy (omlouvá více než týden) o uvolnění žáka z vyučování; b) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka ze zákona povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod jeho nepřítomnosti. Žádáme Vás o co nejrychlejší omlouvání, abychom včas podchytili neomluvenou absenci. Jestliže se žák nezúčastní pouze odpolední výuky, je třeba předem telefonicky informovat třídního učitele, případně vyučujícího předmětu. S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny a školního klubu se můžete seznámit na nástěnkách ve škole a na Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v budově II. stupně. Co se ve školním roce 2012/2013 změnilo Škola dokončila projekt EU peníze školám díky němu vznikly výukové materiály, zlepšilo se vybavení školy moderními pomůckami. V rámci projektu Zahrada v proměnách času budujeme školní zahradu I. stupně. Z projektu Efektivní prevence vznikly na I. stupni relaxační koutky. Aktivně jsme zapojeni do projektu ZŠ Bánov Finanční gramotnost a do projektu Gymnázia Uherské Hradiště Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Podrobnější informace získáte ve výroční zprávě, která je k dispozici i na stránkách školy. 6

7 Pracovníci školy Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl Zástupci ředitele: Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová Výchovné poradkyně: Mgr. Jana Daňhelová (I. st.), Mgr. Věra Mlčúchová (II. st.) Metodici prevence: Mgr. Milana Matyášová (I. st.) Mgr. Alan Navrátil (II. st.) Hospodářka školy: Jana Trubačíková Vedoucí jídelen: Marta Slavíková (I.st.), Dagmar Horáková (II.st.) Třídní učitelé I. stupeň I.A Mgr. Pavla Martincová I.B Mgr. Milana Matyášová I.C Mgr. Vlasta Dostálková II.A Mgr. Barbora Haklová II.B Mgr. Ivana Buršová II.C Mgr. Jitka Trnčáková III.A Mgr. Jana Broklová III.B Mgr. Šárka Šimůnková Třídní učitelé II. stupeň VI.A Mgr. Viera Valíčková VI.B Mgr. Veronika Kašná VI.C Mgr. Lýdie Podhrázká VI.D Mgr. Jitka Kardosová VII.A Mgr. Renata Hájková VII.B Mgr. Michaela Škrabalová VII.C Mgr. Hana Rudinská VII.D Mgr. Inka Kubíková III.C Mgr. Jana Daňhelová IV.A Mgr. Renata Zacharová IV.B Mgr. Andrea Uhříčková IV.C Mgr. Veronika Fialová IV.D Mgr. Eliška Stalčíková V.A Mgr. Kateřina Tannerová V.B Mgr. Šárka Slavíková V.C Mgr. Lenka Zábranská VIII.A Mgr. Jitka Baná VIII.B Mgr. Jan Zábranský VIII.C Mgr. Jana Slančíková VIII.D Mgr. Věra Mlčúchová IX.A Mgr. Alan Navrátil IX.B Mgr. Petra Blažková IX.C Mgr. Martin Motyčka IX.D Mgr. Jarmila Králová Netřídní učitelé: Mgr. Karel Bednařík, Mgr. Jarmila Bříštělová, Mgr. Monika Gejdošová, Mgr. Hana Havlišová, Mgr. Vendula Karafiátová, Mgr. Eva Koňaříková, Pavlína Malinová, Mgr. Renata Mikulíková, Mgr. Věra Ondrušková, Mgr. Josef Pavela, Mgr. Hana Pelková, Mgr. Ivana Směšná, Ing. Petra Šáchová Asistent pedagoga: Bc. Hana Doležalová, Monika Grigorovová, Mgr. Světlana Habartová, Mgr. Petra Popelková, Martin Tománek 7

8 Školní psycholog: Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD. Školní družina: Blanka Lašáková vedoucí vychovatelka, Bc. Hana Doležalová, Dana Fialová, Lenka Matoušková, Eva Nováková Termíny přijímacích zkoušek na střední školy První kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem se uskuteční v období od 22. dubna do 30. dubna. Stanovuje jej ředitel střední školy. Podrobné informace poskytnou výchovné poradkyně. Termíny prázdnin Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října. Vánoční prázdniny budou od soboty 21. prosince do neděle 5. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna. Jarní prázdniny jsou stanoveny od 3. března do 9. března. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna. Hlavní prázdniny budou od soboty 28. června do neděle 31. srpna. Konzultační hodiny výchovných poradců Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí od do hodin. Konzultační hodiny preventistů Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí od do hodin. Školní ztráty a úrazy Ztráty - žáci jsou pojištěni pro případ ztrát u České podnikatelské pojišťovny - žáci jsou povinni hlásit ztrátu ihned po zjištění své třídní učitelce (učiteli), zákonní zástupci okamžitě Policii ČR Úrazy - žáci jsou pojištěni pro případ úrazu u České podnikatelské pojišťovny - žáci jsou povinni hlásit ihned každé poranění své třídní učitelce (učiteli), vyučujícímu tělesné výchovy nebo někomu z vyučujících 8

9 - pojistka může být proplacena, pokud rodiče doručí hodnocení bolestného od lékaře Pojištění má na starosti na I. stupni Mgr. Lenka Zábranská, na II. stupni Mgr. Jan Zábranský. Adresa školy: Základní škola Komenského Staré Město Telefony: I. stupeň (budova č. 1000) I. stupeň (budova č. 715) školní družina školní jídelna I. stupeň kancelář II. stupně školní jídelna II. stupeň ředitel Každý pedagog. pracovník má adresu ve tvaru: Další užitečné kontakty: SVP Help Uherské Hradiště , KPPP Uherské Hradiště , Linka bezpečí , Úřad práce , Máte-li zájem o podrobnější informace o naší škole, rádi Vám zapůjčíme Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Seznámit se můžete také s výročními zprávami o činnosti školy v předcházejících letech, můžeme Vám zapůjčit školní řád (upravuje provoz školy,...). Pravidelně aktualizované informace o škole včetně fotogalerie naleznete na webových stránkách Na spolupráci se těší pracovníci ZŠ Staré Město. školy: I. stupeň: jídelna I. st.: jídelna II. st.: stránky školy: 9

10 Školní poradenské pracoviště Vážení rodiče, děkuji za spolupráci a projevenou důvěru. Za uplynulé čtyři roky jsem měla možnost poznat se s některými z Vás osobně, s jinými jsem komunikovala po telefonu nebo mailem. Dovolili jste mi nahlédnout do Vašeho osobního života, společně jsme přemýšleli o tom, jak usnadnit dětem cestu životem, jak zvládat těžkosti, které souvisí se základním vzděláváním, jak zvládat výchovné situace a starosti všedního dne. V tomto školním roce přicházím s nabídkou kurzů a instruktáží zejména pro Vás, zákonné zástupce našich žáků. Nabízené aktivity se budou konat pod hlavičkou školního poradenského pracoviště (dál ŠPP), které bylo vytvořeno ve školním roce 2010/2011 a od 1. ledna 2012 je v rámci projektu RAMPS VIP III spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR. Jeho cílem je přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Členy ŠPP jsou ředitel školy, zástupkyně pro I. a II. stupeň, metodici prevence pro I. a II stupeň, výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň, asistent pedagoga. I nadále budu spolupracovat s pedagogy při vyhledávání žáků s potížemi ve výuce a ve vzdělávání a při vyhledávání žáků mimořádně nadaných, pokračovat budou i poradenské konzultace a krizové intervence pro děti, které se mnohdy octnou v pro ně psychicky mimořádně náročné situaci, v nabídce jsou tréninkové programy pro žáky. Větší pozornost chci obrátit k posílení pozitivního klimatu v jednotlivých třídách s cílem předejít vzniku špatných mezilidských vztahů mezi dětmi. Aktivity pro zákonné zástupce: Jak zvládnout s dítětem přípravu do školy? Dozvíte se, jak zjistit, který způsob přípravy do školy dítěti nejlépe vyhovuje, jakým způsobem ulehčit dítěti domácí učení, jak udržovat motivaci dítěte k učení. Kurz proběhne ve dnech 7., 14. a (pondělí) se začátkem v v budově na nám. Hrdinů 715. Délka jednoho setkání je 60 minut. Kapacita je omezena na 15 rodičů. Co s nesprávným úchopem psacího náčiní u žáka 1. třídy? Nepovedlo se nacvičit správné držení tužky před nástupem do školy? Přemýšlíte nad tím, jak zvládne dítě kreslení a psaní ve škole? Víte, jak předcházet vniku únavy ruky při psaní? Instruktáž v rozsahu 60 minut spojená s praktickými ukázkami je připravena na středu v 16:00 hod. Počet rodičů omezen kapacitou třídy. 10

11 Zpívání se psaním je určeno pro rodiče a děti 2. ročníku, které často chybují při psaní, jejich písmo je neúhledné, příp. je psaní nebaví. Cvičení vychází z metody Dobrého startu a napomáhá rozvíjet ty funkce mozku, které se na těchto činnostech přímo podílí. Kapacita je omezena na 7 dvojic rodič dítě. Délka setkání je 45 minut, celkem je připraveno 10 setkání. Ke cvičení je nutné si zakoupit pracovní materiál (pracovní listy a polštáře) v ceně cca 270,- Kč, který rodiče uhradí nejpozději týden před začátkem cvičení v kanceláři školy. Rodiče se mohou u dítěte prostřídat, příp. je může zastoupit jiná fyzicky zdatná dospělá osoba - ne sourozenec. Zahájení: středa , hod. ADHD aneb jak dál (svépomocná rodičovská skupina) - vyhrazeno pouze pro rodiče, sourozence a příbuzné. První setkání se bude konat v pondělí v hod. Pro žáky nabízím: Trénink pozornosti - 25 tréninkových odpoledních sezení v rozsahu 30 minut. Trénink je určen pro žáky ročníku. Pro žáky 3. roč. Povídálek - každé úterý 13:00 13:45 hod. Setkání jsou zaměřena na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Pro žáky 4. a 5. ročníku Relaxační cvičení - každou středu 13:00 13:45 hod. Kapacita je omezena na 15 dětí na akci, v případě zájmu budou otevřeny další skupiny. Přihlášky na všechny nabízené aktivity zašlete písemně do 15. září na adresu nebo formou SMS na Bližší informace dostanete na uvedeném telefonním čísle. S přáním pohodového školního roku Beáta Kroutilíková, školní psycholožka Informace školního metodika prevence Nejdůležitější částí prevence rizikového chování na naší škole je peer program, ve kterém využíváme princip pozitivního sociálního vlivu 11

12 starších žáků směrem k mladším spolužákům. Jedná se o skupiny dobrovolníků, kteří aktivně působí v oblasti primární prevence. Zaměřujeme se na prevenci kouření, požívání alkoholu, nadužívání léků, užívání marihuany. Nacvičujeme způsoby odmítání návykových látek, zaměřujeme se taky na prevenci šikanování, kyberšikany a sebepoškozování. Součástí zejména přírodopisu a výchovy ke zdraví jsou např. témata auto-destruktivní závislosti, formy násilí, sexuální kriminalita, zneužívání návykových látek a jejich vliv na zdravý životní styl mladých lidí aj. Důležitá je i přednášková činnost např. prevence kyberšikany, o diváckém násilí (problematika spojená s fotbalovým prostředím), trestní odpovědnost mladistvých a trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži přednášená prostřednictvím Policie ČR. Celý pedagogický sbor se seznámil s drogovou problematikou a s možnostmi, jak rozpoznat některé příznaky u žáků, kteří jsou pod vlivem návykových látek. Přednášku realizoval pan Jakub Mořický z kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti. Totožnou přednášku jsme připravili i pro rodiče v rámci rodičovských schůzek. Každým rokem probíhá na naší škole průběžný dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit výskyt šikany. Zjištěné případy šikany jsou v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního metodika prevence, psycholožky a třídních učitelů. V srpnu proběhlo pod vedení PaeDr. Zdeňka Martínka školení pro všechny pedagogy zaměřené na téma šikana. Rada na závěr: Pokud se Vaše dítě dostane do situace, kdy si nebude vědět rady, ať už by se to týkalo vztahů mezi kamarády, šikany, drogové problematiky apod., může vyhledat pomoc u školní psycholožky, metodika prevence, výchovné poradkyně či kteréhokoliv pedagoga. V případě, že by chtělo na problémy upozornit anonymně, může využít schránek důvěry. Na I. stupni je v suterénu naproti bufetu, na II. stupni u učebny přírodopisu a u třídy IX.B. Každý také může využít školní vrby na stránkách školy. S výše uvedenou problematikou Vám rádi pomohou pracovníci naší školy včetně školní psycholožky. Mgr. Alan Navrátil 12

Informace pro rodiče 2012/2013. www.zsstmesto.cz

Informace pro rodiče 2012/2013. www.zsstmesto.cz Informace pro rodiče www.zsstmesto.cz 2012/2013 Vážení rodiče, již tradičně Vám předkládáme informace k novému školnímu roku: - mnoho let jsme největší škola na Uherskohradišťsku - jedna třída v ročníku

Více

Informace pro rodiče 2014/2015. www.zsstmesto.cz

Informace pro rodiče 2014/2015. www.zsstmesto.cz Informace pro rodiče www.zsstmesto.cz 2014/2015 Vážení rodiče, již tradičně Vám předkládáme informace k novému školnímu roku: - mnoho let jsme největší školou na Uherskohradišťsku - jedna třída v ročníku

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

I n f o r m a c e. vedoucí učitel 2. stupně, výchovný poradce a škol. metodik prevence

I n f o r m a c e. vedoucí učitel 2. stupně, výchovný poradce a škol. metodik prevence I n f o r m a c e pro rodiče žáků ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 školní rok 2012/2013 (přilehlá pracoviště Jindřišská 18, Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a) www.zsvodickova.cz ředitelka školy statutární

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Zpravodaj pro rodiče

Zpravodaj pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Zpravodaj pro rodiče školní rok 2012/2013 sídlo ředitelství - ul. SNP 2304/6 odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově - ul. Pražská

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Informáček školní rok 2014/2015

Informáček školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2014/2015 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Informace pro zákonné zástupce žáků školní rok 2014/2015

Informace pro zákonné zástupce žáků školní rok 2014/2015 Informace pro zákonné zástupce žáků školní rok 2014/2015 Pedagogičtí pracovníci školy: Vedení školy: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Mgr. Michaela Prokešová zástupkyně ředitelky Třídní učitelé: Přípravná

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Projednáno na pedagogické radě 25.8.2014 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole.

Více

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015

ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 ZPRAVODAJ ZŠ HALENKOV 2014-2015 Milí rodiče, znovu se Vám do rukou dostává náš zpravodaj pro zlepšení komunikace a spolupráce se školou. Režim zvonění a délky přestávek zůstávají beze změny. Jsou nastaveny

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace Ostravská 1710, Český Těšín Č.j. V Českém Těšíně 10.9.2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Platnost od 10.9.2014

Více

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Při přípravě MPP se vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže (č. j. 20 006/2007-51)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více