Informace pro rodiče 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro rodiče 2013/2014. www.zsstmesto.cz"

Transkript

1 Informace pro rodiče 2013/2014 Vážení rodiče, již tradičně Vám předkládáme informace k novému školnímu roku: - mnoho let jsme největší školou na Uherskohradišťsku - jedna třída v ročníku je na II. stupni vždy zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky - žáci mají k dispozici tři počítačové učebny, pět jazykových učeben, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, kuchyňku, knihovnu, dílny, keramickou dílnu, sportoviště,.. - nabízíme velké množství volitelných předmětů i zájmových útvarů - pátým rokem na škole pracuje psycholožka - jsme úspěšní v podávání projektů zkvalitňujících výuku Věříme, že Vás naše informace plně uspokojí. Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy Vzdělávací program Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život. Anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku. V tomto školním roce se všichni žáci 7. a 8. ročníku začínají učit druhý cizí jazyk jazyk ruský, nebo jazyk německý, v 9. ročníku se jazyku německému učí dvě skupiny žáků. V 8. ročníku vyučujeme finanční gramotnost. Díky povinnému zavedení druhého cizího jazyka se snížil počet volitelných předmětů mají je jen žáci 8. ročníku, kteří druhý cizí jazyk měli již v 7. ročníku, a všichni žáci 9. ročníku. Žákům jsme nabízeli téměř třicet volitelných předmětů. Na základě jejich zájmu otevíráme cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky, konverzaci v jazyce anglickém, florbal, softbal, aerobic, tvorbu webových stránek, počítačovou grafiku, chemické hry, výtvarné činnosti a dramatickou výchovu. Nově vyučujeme informatiku již v 6. ročníku, jako nepovinný předmět nabízíme náboženství.

2 Rozšířená výuka Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. K přijímacímu řízení se mohou přihlásit žáci 5. ročníku do 9. května, přijímací zkoušky proběhnou ve středu 14. května Skládají se z písemné zkoušky z matematiky a z psychotestů. Zápis do 1. tříd Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 24. ledna Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků bude ve čtvrtek 19. června Organizace výuky Škola je otevřena od 7.35 hodin, vyučování začíná v 7.55 hodin. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velké přestávky v atriu školy, na I. stupni využívají školní dvory. Po skončení výuky mohou žáci pracovat v počítačových učebnách I. i II. stupně podle rozpisu. Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci II. stupně trávit v učebnách podle rozpisu. Některé hodiny pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tělesné výchovy budou probíhat ve dvouhodinových blocích bez přestávky. Blok končí o deset minut dříve, než končí daná hodina. Protože jsme se snažili uspokojit zájem žáků o výuku konkrétního cizího jazyka, vznikly pro výuku hudební výchovy, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství různé skupiny žáků složené ze tříd VIII.ABC. Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní učitel minimálně 1 den dopředu prostřednictvím žákovské knížky. Zdůrazňujeme, že škola neorganizuje pro žáky žádné mimoškolní večírky a rozlučkové akce. Veškeré aktivity školy přizpůsobujeme dopravní obslužnosti. Zvonění I. stupeň II. stupeň 1. hod hod hod hod hod hod hod

3 8. hod hod Školní družina Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin a končí v hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 100 Kč, který se vybírá vždy za pololetí. Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhlášených ředitelem školy. V tomto školním roce otevíráme pět oddělení ŠD. Zájmová činnost Žáci si mohou vybrat z následující bezplatné nabídky kroužků: I. stupeň: Angličtina pro nejmenší (1.roč.) pondělí , E. Stalčíková Angličtina pro nejmenší (2.roč.) pondělí , B. Haklová Psaní a malování na PC pondělí , K. Bednařík Pohybové hry pro 2. ročník pondělí , J. Trnčáková Dovedné ruce (5. ročník) pondělí , I. Buršová Němčina pro začátečníky úterý , M. Grigorovová Novinář středa , J. Daňhelová Hrátky s papírem (4. ročník) středa , I. Buršová Pohybové hry pro 1. ročník středa , J. Broklová Malý fotograf čtvrtek , M. Grigorovová Keramika (4.-5. ročník) čtvrtek , I. Směšná Florbal (3. 5.roč.) úterý , M. Motyčka Volejbal pondělí , J. Zábranský Sportovní průprava. ( roč.) - čtvrtek , M.Urbanec Dolinečka I. čtvrtek , J. Tomešková, K. Vránová Dolinečka II. úterý , A. Chlupová, A. Pluhařová Dolinečka III. středa , pátek , J. Balážová, M. Baláž Dolinečka IV. pátek , V. Friedlová, S. Miskovičová II. stupeň: Angličtina hrou Keramika Debrujáři Turistický středa , V. Karafiátová středa , P. Malinová pondělí , I. Kubíková sobota 1 krát měsíčně, M. Škrabalová, A. Navrátil 3

4 Divadelní středa 4 krát ročně, P. Blažková Folklorní pondělí , J. Pavela Nebojme se matematiky (6.roč.) pondělí , V. Valíčková Nebojme se matematiky (7.roč.) pondělí , J. Kardosová Nebojme se matematiky (8.roč.) pondělí , J. Slančíková Nebojme se matematiky (9.roč.) pondělí , J. Bříštělová Přírodovědný středa , M. Motyčka Florbal (6.-7.roč.) pondělí , M. Motyčka Florbal (8.-9.roč.) pondělí , M. Motyčka Kroužek geologie čtvrtek , M. Motyčka, M. Škrabalová Objev v sobě řečníka čtvrtek , P. Blažková Hlídka mladých zdravotníků čtvrtek , P. Šáchová Ruský jazyk středa , R. Mikulíková Školní časopis středa , V. Ondrušková, I. Směšná Volejbal (chlapci) středa , J. Zábranský Volejbal (dívky) čtvrtek , J. Zábranský Softbal pátek , J. Zábranský Volejbal (chlapci) pátek , J. Zábranský Šachy (začátečníci) úterý 16:30-19:00, R. Stuchlý Šachy (pokročilí) pátek 16:30-19:00, P. Lapčík Příspěvek na materiál v keramice na obou stupních (hlína, glazury, elektřina) 200,- Kč. Kroužek jazyka anglického podle metody Helen Doron (pro děti ročníku) jedenkrát týdně v odpoledních hodinách nabízí Výukové centrum Helen Doron v Uherském Hradišti. Cena 3925,- Kč. Náboženství - pondělí (2. roč.) - pondělí (3. roč.) - pondělí (4. roč.) - středa (1. roč.) - středa (5. roč.) - pondělí ( roč.) Bližší informace sdělí vedoucí kroužků, případně třídní učitelé. Školní jídelna Žáci obědvají ve dvou školních jídelnách. Dojíždějící žáci se stravují o velké přestávce po 4. vyučovací hodině (pokud nemají odpolední vyučování nebo na II. stupni nekončí pátou hodinou). 4

5 Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u vedoucích školních jídelen. Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 8 hodin ráno. Tento den má ještě žák nárok na oběd. Pokud žák z nějakého důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu oběda, což činí 47,- Kč (7 10 let), 49,- Kč (11 14 let), 51,- Kč (15 více let). Strávníci I. stupně mají čipy, strávníci II. stupně mají karty a čipy. Cena karty je 30,- Kč, čipu 115,- Kč. Pomocí nich si přihlašují a odhlašují obědy ve škole, případně volí vybrané jídlo. Všichni noví strávníci obdrží své přihlašovací jméno a heslo (novak.jiri), kterým se přihlašují do internetové jídelny, vstup je na Zařízení I. školní jídelny je 6023, II. školní jídelny je Po zadání jména a hesla (variabilní symbol strávníka) se lze v této aplikaci pohybovat měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat. Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést objednání nejpozději 2 pracovní dny dopředu (oběd na pondělí je nutné přeobjednat nejpozději ve čtvrtek do 14 hodin). Na je odkaz na i aktuální jídelníčky. Třídní schůzky se budou konat na I. stupni 1. října, 26. listopadu, 18. března, 13. května. Na II. stupni 3. října, 21. listopadu, 20. března, 6. května. Vždy od 16 do hodin. Dne 5. září se konají třídní schůzky 6. ročníku, 10. září se konají třídní schůzky 1. ročníku. Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí domluvě v době mimo vyučování. Školská rada Předsedou rady školy je pan Radoslav Malina ). Akce, na které Vás zveme - den otevřených dveří - 1. ročník - vánoční jarmark - vánoční dílničky roč. - ples školy s polonézou žáků (17. leden) - Jak lidé žili (výstava 3. ročník) - pasování na čtenáře 1. ročník 5

6 - zábavné setkání rodičů a dětí 2. až 5. ročníku (květen) - prezentace projektových a oborových dnů - rozloučení s absolventy školy Co očekáváme od Vás - aktivní spolupráci, konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy - nabízíme Vám vedení zájmových kroužků (i za finanční úhradu) - uvítáme jakoukoliv formu sponzorství Včasné omlouvání absencí a) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá aspoň týden dopředu písemně zástupce žáka třídního učitele (pro omluvení 1 dne až týdne) nebo ředitele školy (omlouvá více než týden) o uvolnění žáka z vyučování; b) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka ze zákona povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod jeho nepřítomnosti. Žádáme Vás o co nejrychlejší omlouvání, abychom včas podchytili neomluvenou absenci. Jestliže se žák nezúčastní pouze odpolední výuky, je třeba předem telefonicky informovat třídního učitele, případně vyučujícího předmětu. S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny a školního klubu se můžete seznámit na nástěnkách ve škole a na Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v budově II. stupně. Co se ve školním roce 2012/2013 změnilo Škola dokončila projekt EU peníze školám díky němu vznikly výukové materiály, zlepšilo se vybavení školy moderními pomůckami. V rámci projektu Zahrada v proměnách času budujeme školní zahradu I. stupně. Z projektu Efektivní prevence vznikly na I. stupni relaxační koutky. Aktivně jsme zapojeni do projektu ZŠ Bánov Finanční gramotnost a do projektu Gymnázia Uherské Hradiště Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ. Podrobnější informace získáte ve výroční zprávě, která je k dispozici i na stránkách školy. 6

7 Pracovníci školy Ředitel školy: Mgr. Josef Jurnykl Zástupci ředitele: Mgr. Iva Klimešová, Jaroslava Kučová Výchovné poradkyně: Mgr. Jana Daňhelová (I. st.), Mgr. Věra Mlčúchová (II. st.) Metodici prevence: Mgr. Milana Matyášová (I. st.) Mgr. Alan Navrátil (II. st.) Hospodářka školy: Jana Trubačíková Vedoucí jídelen: Marta Slavíková (I.st.), Dagmar Horáková (II.st.) Třídní učitelé I. stupeň I.A Mgr. Pavla Martincová I.B Mgr. Milana Matyášová I.C Mgr. Vlasta Dostálková II.A Mgr. Barbora Haklová II.B Mgr. Ivana Buršová II.C Mgr. Jitka Trnčáková III.A Mgr. Jana Broklová III.B Mgr. Šárka Šimůnková Třídní učitelé II. stupeň VI.A Mgr. Viera Valíčková VI.B Mgr. Veronika Kašná VI.C Mgr. Lýdie Podhrázká VI.D Mgr. Jitka Kardosová VII.A Mgr. Renata Hájková VII.B Mgr. Michaela Škrabalová VII.C Mgr. Hana Rudinská VII.D Mgr. Inka Kubíková III.C Mgr. Jana Daňhelová IV.A Mgr. Renata Zacharová IV.B Mgr. Andrea Uhříčková IV.C Mgr. Veronika Fialová IV.D Mgr. Eliška Stalčíková V.A Mgr. Kateřina Tannerová V.B Mgr. Šárka Slavíková V.C Mgr. Lenka Zábranská VIII.A Mgr. Jitka Baná VIII.B Mgr. Jan Zábranský VIII.C Mgr. Jana Slančíková VIII.D Mgr. Věra Mlčúchová IX.A Mgr. Alan Navrátil IX.B Mgr. Petra Blažková IX.C Mgr. Martin Motyčka IX.D Mgr. Jarmila Králová Netřídní učitelé: Mgr. Karel Bednařík, Mgr. Jarmila Bříštělová, Mgr. Monika Gejdošová, Mgr. Hana Havlišová, Mgr. Vendula Karafiátová, Mgr. Eva Koňaříková, Pavlína Malinová, Mgr. Renata Mikulíková, Mgr. Věra Ondrušková, Mgr. Josef Pavela, Mgr. Hana Pelková, Mgr. Ivana Směšná, Ing. Petra Šáchová Asistent pedagoga: Bc. Hana Doležalová, Monika Grigorovová, Mgr. Světlana Habartová, Mgr. Petra Popelková, Martin Tománek 7

8 Školní psycholog: Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD. Školní družina: Blanka Lašáková vedoucí vychovatelka, Bc. Hana Doležalová, Dana Fialová, Lenka Matoušková, Eva Nováková Termíny přijímacích zkoušek na střední školy První kolo přijímacích zkoušek na středních školách zřízených státem se uskuteční v období od 22. dubna do 30. dubna. Stanovuje jej ředitel střední školy. Podrobné informace poskytnou výchovné poradkyně. Termíny prázdnin Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října. Vánoční prázdniny budou od soboty 21. prosince do neděle 5. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna. Jarní prázdniny jsou stanoveny od 3. března do 9. března. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna. Hlavní prázdniny budou od soboty 28. června do neděle 31. srpna. Konzultační hodiny výchovných poradců Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí od do hodin. Konzultační hodiny preventistů Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí od do hodin. Školní ztráty a úrazy Ztráty - žáci jsou pojištěni pro případ ztrát u České podnikatelské pojišťovny - žáci jsou povinni hlásit ztrátu ihned po zjištění své třídní učitelce (učiteli), zákonní zástupci okamžitě Policii ČR Úrazy - žáci jsou pojištěni pro případ úrazu u České podnikatelské pojišťovny - žáci jsou povinni hlásit ihned každé poranění své třídní učitelce (učiteli), vyučujícímu tělesné výchovy nebo někomu z vyučujících 8

9 - pojistka může být proplacena, pokud rodiče doručí hodnocení bolestného od lékaře Pojištění má na starosti na I. stupni Mgr. Lenka Zábranská, na II. stupni Mgr. Jan Zábranský. Adresa školy: Základní škola Komenského Staré Město Telefony: I. stupeň (budova č. 1000) I. stupeň (budova č. 715) školní družina školní jídelna I. stupeň kancelář II. stupně školní jídelna II. stupeň ředitel Každý pedagog. pracovník má adresu ve tvaru: Další užitečné kontakty: SVP Help Uherské Hradiště , KPPP Uherské Hradiště , Linka bezpečí , Úřad práce , Máte-li zájem o podrobnější informace o naší škole, rádi Vám zapůjčíme Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Seznámit se můžete také s výročními zprávami o činnosti školy v předcházejících letech, můžeme Vám zapůjčit školní řád (upravuje provoz školy,...). Pravidelně aktualizované informace o škole včetně fotogalerie naleznete na webových stránkách Na spolupráci se těší pracovníci ZŠ Staré Město. školy: I. stupeň: jídelna I. st.: jídelna II. st.: stránky školy: 9

10 Školní poradenské pracoviště Vážení rodiče, děkuji za spolupráci a projevenou důvěru. Za uplynulé čtyři roky jsem měla možnost poznat se s některými z Vás osobně, s jinými jsem komunikovala po telefonu nebo mailem. Dovolili jste mi nahlédnout do Vašeho osobního života, společně jsme přemýšleli o tom, jak usnadnit dětem cestu životem, jak zvládat těžkosti, které souvisí se základním vzděláváním, jak zvládat výchovné situace a starosti všedního dne. V tomto školním roce přicházím s nabídkou kurzů a instruktáží zejména pro Vás, zákonné zástupce našich žáků. Nabízené aktivity se budou konat pod hlavičkou školního poradenského pracoviště (dál ŠPP), které bylo vytvořeno ve školním roce 2010/2011 a od 1. ledna 2012 je v rámci projektu RAMPS VIP III spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR. Jeho cílem je přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Členy ŠPP jsou ředitel školy, zástupkyně pro I. a II. stupeň, metodici prevence pro I. a II stupeň, výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň, asistent pedagoga. I nadále budu spolupracovat s pedagogy při vyhledávání žáků s potížemi ve výuce a ve vzdělávání a při vyhledávání žáků mimořádně nadaných, pokračovat budou i poradenské konzultace a krizové intervence pro děti, které se mnohdy octnou v pro ně psychicky mimořádně náročné situaci, v nabídce jsou tréninkové programy pro žáky. Větší pozornost chci obrátit k posílení pozitivního klimatu v jednotlivých třídách s cílem předejít vzniku špatných mezilidských vztahů mezi dětmi. Aktivity pro zákonné zástupce: Jak zvládnout s dítětem přípravu do školy? Dozvíte se, jak zjistit, který způsob přípravy do školy dítěti nejlépe vyhovuje, jakým způsobem ulehčit dítěti domácí učení, jak udržovat motivaci dítěte k učení. Kurz proběhne ve dnech 7., 14. a (pondělí) se začátkem v v budově na nám. Hrdinů 715. Délka jednoho setkání je 60 minut. Kapacita je omezena na 15 rodičů. Co s nesprávným úchopem psacího náčiní u žáka 1. třídy? Nepovedlo se nacvičit správné držení tužky před nástupem do školy? Přemýšlíte nad tím, jak zvládne dítě kreslení a psaní ve škole? Víte, jak předcházet vniku únavy ruky při psaní? Instruktáž v rozsahu 60 minut spojená s praktickými ukázkami je připravena na středu v 16:00 hod. Počet rodičů omezen kapacitou třídy. 10

11 Zpívání se psaním je určeno pro rodiče a děti 2. ročníku, které často chybují při psaní, jejich písmo je neúhledné, příp. je psaní nebaví. Cvičení vychází z metody Dobrého startu a napomáhá rozvíjet ty funkce mozku, které se na těchto činnostech přímo podílí. Kapacita je omezena na 7 dvojic rodič dítě. Délka setkání je 45 minut, celkem je připraveno 10 setkání. Ke cvičení je nutné si zakoupit pracovní materiál (pracovní listy a polštáře) v ceně cca 270,- Kč, který rodiče uhradí nejpozději týden před začátkem cvičení v kanceláři školy. Rodiče se mohou u dítěte prostřídat, příp. je může zastoupit jiná fyzicky zdatná dospělá osoba - ne sourozenec. Zahájení: středa , hod. ADHD aneb jak dál (svépomocná rodičovská skupina) - vyhrazeno pouze pro rodiče, sourozence a příbuzné. První setkání se bude konat v pondělí v hod. Pro žáky nabízím: Trénink pozornosti - 25 tréninkových odpoledních sezení v rozsahu 30 minut. Trénink je určen pro žáky ročníku. Pro žáky 3. roč. Povídálek - každé úterý 13:00 13:45 hod. Setkání jsou zaměřena na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Pro žáky 4. a 5. ročníku Relaxační cvičení - každou středu 13:00 13:45 hod. Kapacita je omezena na 15 dětí na akci, v případě zájmu budou otevřeny další skupiny. Přihlášky na všechny nabízené aktivity zašlete písemně do 15. září na adresu nebo formou SMS na Bližší informace dostanete na uvedeném telefonním čísle. S přáním pohodového školního roku Beáta Kroutilíková, školní psycholožka Informace školního metodika prevence Nejdůležitější částí prevence rizikového chování na naší škole je peer program, ve kterém využíváme princip pozitivního sociálního vlivu 11

12 starších žáků směrem k mladším spolužákům. Jedná se o skupiny dobrovolníků, kteří aktivně působí v oblasti primární prevence. Zaměřujeme se na prevenci kouření, požívání alkoholu, nadužívání léků, užívání marihuany. Nacvičujeme způsoby odmítání návykových látek, zaměřujeme se taky na prevenci šikanování, kyberšikany a sebepoškozování. Součástí zejména přírodopisu a výchovy ke zdraví jsou např. témata auto-destruktivní závislosti, formy násilí, sexuální kriminalita, zneužívání návykových látek a jejich vliv na zdravý životní styl mladých lidí aj. Důležitá je i přednášková činnost např. prevence kyberšikany, o diváckém násilí (problematika spojená s fotbalovým prostředím), trestní odpovědnost mladistvých a trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži přednášená prostřednictvím Policie ČR. Celý pedagogický sbor se seznámil s drogovou problematikou a s možnostmi, jak rozpoznat některé příznaky u žáků, kteří jsou pod vlivem návykových látek. Přednášku realizoval pan Jakub Mořický z kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti. Totožnou přednášku jsme připravili i pro rodiče v rámci rodičovských schůzek. Každým rokem probíhá na naší škole průběžný dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit výskyt šikany. Zjištěné případy šikany jsou v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního metodika prevence, psycholožky a třídních učitelů. V srpnu proběhlo pod vedení PaeDr. Zdeňka Martínka školení pro všechny pedagogy zaměřené na téma šikana. Rada na závěr: Pokud se Vaše dítě dostane do situace, kdy si nebude vědět rady, ať už by se to týkalo vztahů mezi kamarády, šikany, drogové problematiky apod., může vyhledat pomoc u školní psycholožky, metodika prevence, výchovné poradkyně či kteréhokoliv pedagoga. V případě, že by chtělo na problémy upozornit anonymně, může využít schránek důvěry. Na I. stupni je v suterénu naproti bufetu, na II. stupni u učebny přírodopisu a u třídy IX.B. Každý také může využít školní vrby na stránkách školy. S výše uvedenou problematikou Vám rádi pomohou pracovníci naší školy včetně školní psycholožky. Mgr. Alan Navrátil 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 se zaměřením na výuku cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016

Více

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz Kontakty Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz klapka 200 Ředitelna 201 Výchovná poradkyně 202 Fax 203 Kabinet Inf. 204 Sekretářka 205 Kabinet 1.st. 206 Družina 207 Účetní 208 Kabinet

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: Spojení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: Spojení: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 516 446 381 Fax: 516

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10/558, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 731 506 939, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 212 213 Základní škola Žamberk, Nádražní 743 1 Základní údaje o škole Název organizace : Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Sídlo organizace : Nádražní 743,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 13 Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 / 2 0 0 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 13 Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 / 2 0 0 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 13 Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více