Projekt Lyska Lydie Procházková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Lyska 2013. Lydie Procházková"

Transkript

1 Projekt Lyska 2013 Motto: Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Lydie Procházková

2 Obsah projektu 1. Charakteristika zařízení 2. Cíle vzdělávání 3. Vztahy 4. Vize 6. Hlavní úkoly 7. Materiální a prostorové podmínky 8. Personální podmínky 9. Formy činnosti 9.1. pravidelná činnost Keramika Tea dílna Hudební kroužky Sportovní krooužky Turistický kroužek Fotografický kroužek 9.2. výukové programy 9.3. Pobytové akce 9.4. Příměstské tábory 9.5. Letní činnost 9.6. dílny pro dospělé 9.7. aktivity pro rodiče s dětmi 9.8. spontánní aktivity 9.9.akce pro veřejnost 10. participace na projektech 11. doplňková činnost 1

3 1. Charakteristika zařízení Pracoviště Lyska působí v městské části Brno Nový Lískovec od roku Svojí činností se zaměřuje na volnočasové vzdělávání dětí i dospělých a je součástí komunitní spolupráce organizací koordinovaných kulturní komisí ÚMČ. Činnost provozuje v přebudované budově mateřské školy, kterou sdílí s Fitkem Kameňák. Dalším působištěm je klub v domě na Koniklecové 5, který je určen pro děti z tohoto domu a vznikl přebudováním sklepního prostoru v tomto domě. Specifika pobočky: estetická výchova jako průvodce v osobnostním růstu dětí a mládeže, naplňování volného času dětí i dospělých komunitní sounáležitost s obcí, spolupráce s organizacemi v místě otevřenost pro všechny věkové kategorie v klubech práce se znevýhodněnými skupinami mezinárodní spolupráce výstavy, představení klub Koniklecová 2. Cíle vzdělávání prostřednictvím volnočasových aktivit působit na rozvoj klientů, vnímavost, citlivý přístup k lidem, životnímu prostředí získávání všeobecných poznatků, osvojování si hodnot 2

4 využívání kulturního dědictví, spolupráci, toleranci, Inkluze všech věkových i sociálních skupin Dlouhodobá koncepce: pravidelná činnost - tradiční zájmové útvary, tábory a pobytové akce rozvoj činnosti klubů výstavy (Arteria) mezinárodní spolupráce a výměny, spolupráce s pobočkami na Lince 50 účast na společných firemních akcích, spoluúčast na projektech spolupráce s organizacemi působícími v městské části Nový Lískovec ekonomická soběstačnost. 3. Vztahy Vnější vztahy: Vzhledem k tomu, že v městské části Nový Lískovec působíme více než 10 let, máme velmi dobrou pozici na úseku volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání a jsme partnerem pro vytváření komunitního prostředí v obci. Společně s ostatními neziskovými organizacemi jsme spolupořadatelem kulturních a společenských akcí 3

5 Dobré vztahy s ÚMČ nám poskytují dobré výchozí ekonomické podmínky (financování provozu, příspěvek na činnost, příspěvek na provoz klubu Koniklecová), podílíme se na organizování akcí pro veřejnost, poskytujeme své znalosti a dovednosti dle potřeby a požadavků veřejnosti. Již druhý rok máme zastoupení v Komisi pro školství a prevenci kriminality). Členem je Lydie Procházková. Vnitřní vztahy: Protože jsme malé pracoviště, panuje u nás velmi přátelská atmosféra. Všechny nás motivuje zájem o kvalitní společné dílo. Pro plánování akcí, konzultace k práci využíváme porady pracoviště, které se uskutečňují 1x za 14 dní. Všichni se podílíme na programu i vytváření dobrého povědomí o našem pracovišti, respektive Lužánkách. 4. Vize SVČ Lužánky Jednotná firma se silným image lídra trhu. Kroky k naplňování vize: používání grafického manuálu, sjednocení formy reklamy a prezentace spolupráce se všemi pobočkami poskytovat zájmové vzdělávání v souladu se schválenými standardy podporování vzdělávání pracovníků v zájmu zkvalitňování poskytování služeb účast na firemních akcích (rozjezdové soustředění) loajalita vůči firmě na veřejnosti Vize pracoviště Lyska 2013 : poskytovat kvalitní zájmové vzdělávání přizpůsobovat nabídku novým trendům 4

6 aktivně se zapojovat do dění v obci spolupracovat s neziskovými organizacemi v obci spolupracovat s ÚMČ a se školami být součástí komunitního života v obci vytvářet podmínky pro ekonomickou soběstačnost pracoviště být otevřeným zařízením pro všechny věkové kategorie Hlavní úkoly Hlavní úkoly pedagogické pravidelná činnost kroužky, kurzy výukové programy spontánní aktivity pobytové akce příměstské tábory letní činnost Hlavní úkoly nepedagogické zvýšení hospodářského výsledku výukových programů a výtvarných dílen o 10% obměna vnitřního vybavení a osvětlení 5

7 7. Materiální a prostorové podmínky: K činnosti je k dispozici jedno podlaží bývalé mateřské školy. Skládá se ze dvou sálů s příslušenstvím. Z důvodu orientace jsme si je rozdělili na sál zelený a oranžový. oranžový sál - činnosti výtvarné, pohybové (zrcadla), audio, koberec, dřevěné bedny, lavice, židle, sociální zařízení zelený sál - hudební, dramatické, pohybové, výstavy a koncerty keramická dílna: hrnčířský kruh, pec, sklad hlíny, keramická pec, smaltová pec, sklad výrobků výtvarná dílna pomůcky pro výtvarnou výchovu, tiskařský lis klub: fotbálek, šipky, deskové hry pc s internetem, stoly a židle kancelář pedagogů pc s internetem, starší nábytek kancelář vedoucí pc s internetem, starší nábytek k dispozici je digitální fotoaparát, digitální kamera, dataprojektor kuchyňka nádobí, sporák, mikrovlnná trouba, lednice klub Koniklecová sociální zařízení, stoly, židle, fotbálek, deskové hry, potřeby pro výtvarnou výchovu 8. Personální podmínky: Lydie Procházková vedoucí střediska. Koordinace činnosti CVČ, kontrolní činnost, metodické vedení externistů, ekonomická agenda, spolupráce s ostatními institucemi (ÚMČ, školy ), nestátními organizacemi. Vedení kroužků pro rodiče s dětmi, pro předškoláky, organizování pobytových akcí a táborů, akcí pro veřejnost. Plán vzdělávání v roce se 2013 : Kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Úvazek 1.0 Helena Jandíková Dis. pedagog úvazek 1,0 Vzdělání: Vyšší odborná škola, restaurátorství keramiky. Vede kroužky keramiky, dílny pro dospělé (je jejich garantem), podílí se na organizaci a realizaci výstav koncertů, organizuje tábory a pobytové akce. 6

8 Plán vzdělávání v roce 2013letní kurz keramických technik, školení počítačové gramotnosti OKD. MgA. Milada Rožteková manažer volného času úvazek 0,5; Garant dopoledních programů Vzdělání: JAMU obor dramatická výchova Vede klub, workshopy, aktivity pro rodiče s dětmi, připravuje nové výukové programy, podílí se na tvorbě webových stránek. Plán vzdělávání v roce 2013: školení počítačové gramotnosti OKD Hodnocení pracovníků: Hospitace, účast na akcích pro veřejnost, na pobytových akcích, příměstských táborech spolupráce na společných projektech, loajalita vůči firmě, včasné odevzdávání dokumentace. Externí pracovníci Zájmový útvar Jméno Zařazení Vzdělávání Fotografický kroužek Petr Kačírek Vedoucí Oborové Flétna Aneta Bendova Vedoucí Oborové Kytara David Golas Vedoucí Oborové Karate Alena Hodková Trenér Oborové Kulíšek Jana Kratinová Vedoucí FF Klub Koniklecová Anežka Dundáčková Vedoucí Oborové Klávesy EliškaPyreňová Vedoucí Oborové Klub Escape Marcela Zedníčková Vedoucí Oborové 7

9 Hodnocení externistů: hospitace, komunikace s pracovníky, komunikace s veřejností, spolehlivost 9. Formy, obsah, délka a časový plán vzdělávacích cílů 9.1. Pravidelná zájmová činnost Realizace: probíhá v prostorách CVČ, je určena dětem a studentům i dospělým od října do června. Cíl pedagogický: poskytování zájmového vzdělávání dětem i dospělým, naplňovat jejich zájmy v oblasti volnočasových aktivit a dávat všem zájemcům možnosti k realizaci. Klíčové kompetence: pracovní, komunikační, sociální, odpovědnost, vytrvalost. Časový plán: od října do června výtvarné kroužky Keramika Garant: Helena Jandíková Po 15 17:30 hod Lyska Út Cílová skupina : dospělí St Cílová skupina od 7 let Anotace tvorba keramiky pro začátečníky i pokročilé určeno pro skupiny předškolních dětí, žáků I. a II. stupně ZŠ, studenty VOŠ a VŠ tvoření prostřednictvím keramického materiálu, poznávání a osvojování si ker. technik 8

10 skrz tvoření objevit chemicko-fyzikální vlastnosti keramického materiálu, smysl ker. řemesla a sebe sama pochopení tohoto řemesla, jeho návaznost a souvislost s příbuznými obory pedagog dále předá žákovi základní techniky zpracování ker. hlíny, základní techniky dekorování keramiky a pochopení jejích vlastností Obsah činnosti: tvoření a modelování tvoření z volné ruky tvoření za pomoci válečků tvoření z plátů základy sochařství, práce v bloku odebírání, přidávání základy práce s licí hmotou základy hrnčířského řemesla seznámení s ker. hrnčířským kruhem dekorování plastické - glazury - engoby - alternativní zdobení ( práce s přírodním materiálem, barevným sklem) Metody práce: klasické obrazové, textové ukázky, vyprávění, praktické ukázky, přednášky, rozhovor alternativní diskuze, dotazování, skupinová práce, řešení problémů, seznamovací hry 9

11 Očekávané výstupy: žák je schopen podle vlastní představivosti a návrhu vymodelovat objekt vytvoří figury z volné ruky dokáže uválet rovnoměrný válec a dále z něj vymodelovat objekt vyválí pravidelný plát a dokáže z něj postavit objekt při práci z bloku snadno pracuje s technikou odebírání a přidávání za pomoci sádrové formy vytvořit hliněný odlitek vytvořené výrobky dokáže uvést do konečného stavu osvojení si technik dekorování, zdobení glazurou, engobou, plastické objevování nových nevšedních technik tvoření Klíčové kompetence: žák se umí zorientovat v ker. dílně dokáže si zorganizovat pracovní prostor, naplánovat a načrtnout postup práce, výtvor uvést do konečného stavu získává postupné osvojování práce s pracovními pomůckami používá vlastní fantazii, představivost a tvořivost nebojí se zapojit do diskuze pozitivní vztah k řešení problémů a nezdarů utváření si vztahu k umění, umělecké a řemeslné tvorbě orientace v dané oblasti a pochopení souvislostí s blízkými obory Tea dílna Garant Helena Jandíková Cílová skupina: 7-15 let ANOTACE tvoření pro začátečníky i pokročilé 10

12 určeno pro skupiny předškolních dětí, žáků I. a II. Stupně ZŠ, studenty VOŠ a VŠ objevování a následné osvojování výtvarných, řemeslných a rukodělných technik práce s tradičními, prastarými i nejnovějšími technikami tvoření s přírodním i umělým materiálem utváření si pozitivního vztahu k umění při tvoření objevovat sebe sama a následné získávání samostatnosti prostřednictvím tvořivé činnosti eliminovat sociální a společenské rozdíly orientace ve vědních oborech umělecké tvorby Obsah činnosti: tvoření s přírodním materiálem, základy aranžování květin základy řemesla drátenictví základy bytového designu, smysl pro jednoduchost a uvolněnost v umění objevování a osvojování technik šperkařství praktické využití grafických technik tvoření s barevným sklem a ker. materiálem poznávání alternativních metod umění prostor pro experiment a vlastní tvorbu Metody práce: klasické obrazové, textové ukázky, vyprávění, praktické ukázky, přednášky, rozhovor alternativní diskuze, dotazování, skupinová práce, řešení problémů, zapojení tvořivých her, propojování vědních oborů 11

13 Očekávané výstupy: žák je schopný ve zdánlivě velmi krátkém čase si osvojit tvořivou techniku a vytvořit z ní drobný předmět, větší objekt, dárek pro blízkého, dekoraci do prostoru nebo upomínkový předmět tvořené výrobky dokáže uvést do konečného stavu je otevřený při objevování nových nevšedních či prastarých technik tvoření žák se umí orientovat ve výtvarných a rukodělných technikách dokáže si zorganizovat pracovní prostor, naplánovat a načrtnout postup práce, výtvor uvést do konečného stavu osvojí si práci s pracovními pomůckami používá vlastní fantazii, představivost a tvořivost nebojí se zapojit do diskuze má pozitivní vztah k řešení problémů a nezdarů utváření si vztahu k umění, umělecké a řemeslné tvorbě orientace v dané oblasti pochopení propojení výtvarných a rukodělných technik Hudební kroužky Grant L. Procházková Flétna: Cílová skupina: od 5 letpo 15-18:30 Lyska Anotace: Výuka probíhá ve skupině 3-4 dětí, skupiny jsou sestavovány podle pokročilosti. V rámci kroužku se děti naučí základy hry na jednoduchý hudební nástroj, kterým zobcová flétna je, naučí se noty a jednoduché skladby, zejména písně. Obsah činnosti: hra na flétnu hudební nauka 12

14 příprava vystoupení Cíl: zvládnutí základních tónů nacvičení 2 písní za pololetí účast na vystoupení pro rodiče Klíčové kompetence: k učení komunikační pracovní občanské sociální získají kladní vztah k hudbě Očekávané výstupy: klienti si osvojí držení nástroje správnou techniku hry naučí se noty budou schopni zahrát jednoduchou skladbu Kytara : cílová skupina: od 7 let St. 15:00-20:00 Anotace: Děti si mohou vybrat hru v max. tříčlenné skupince nebo individuální výuku. Výuka je zaměřena na zábavnou formu učení základů hry na kytaru a učí se hlavně akordy, 13

15 které jim umožní zahrát písně ve skupině i sólově. Obsah činnosti: nácvik akordů, nácvik různých stylů rytmu příprava vystoupení. hudební nauka Cíl: nacvičení skladby a schopnost ji interpretovat Očekávané výstupy: zvládnutí hry na kytaru v akordech vybrnkání jednoduché melodie nacvičení vystoupení doprovod Klávesy St v CVČ Lyska Cílová skupina od 6 let cena 1200/2400 Anotace: v kroužku se děti seznamují s nástrojem, jednoduchými melodiemi, hudební naukou, názvoslovím. Hodina je individuální. Obsah činnosti: vysvětlování procvičování 14

16 hudební nauka příprava vystoupení Cíl: nacvičení skladby a schopnost ji interpretovat účast na vystoupení pro rodiče Metody práce hra na klávesy podle not hudební nauka vysvětlování poslouchání hudby zpěv s doprovodem kláves Očekávané výstupy: znalost nástroje schopnost hrát na nástroj zná noty a hudební názvosloví nacvičí skladbu na vystoupení Klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence sociální a personální prohlubování vztahu k hudbě Sportovní kroužky Garant L. Procházková Karate Garant: Lydie Procházková 15

17 Cílová skupina: 7-19 let Středa 13 14:15 Lyska Anotace: Bojové umění sloužící pouze k sebeobraně (prázdná ruka). Nácvik jednotlivých chvatů a sestav kata, seznámení s filozofií karate, získání nových zkušeností a dovedností, poznání možností vlastního těla, získání dovedností pro sebeobranu. Obsah činnosti: rozcvička, nácvik jednotlivých technik na místě i v pohybu Kihon, spojování do sestav Kata, nácvik zápasu Kumite Metody práce: cvičení zaměřené na koordinaci pohybů, postřeh, rychlost reakce využívání laviček, kladiny, míčů. Cíl: naučit se základní techniky, základy boje, zvyšování pohyblivosti zvládnutí základních etických návyků japonského bojového umění. Očekávané výstupy: sestava se základními prvky kata. páskování Klíčové kompetence: soustředění vytrvalost etické hodnoty karate spolupráce tolerance trpělivost zdokonalování sebe sama 16

18 Sportík Garant: Lydie Procházková Úterý 17:00-18:00 Cílová skupina: předškolní děti Anotace: Kroužek pracuje podle metodiky a s pomůckami Českého atletického svazu. V tréninku se pracuje s pomůckami pro skok daleký, skok vysoký, překážkový běh, běh na čas, hod na cíl. Obsah činnosti: rozcvička, cvičení s pomůckami, soutěže, hry. Cíl: vést děti ke sportu, zdravému životnímu stylu, vzbudit zájem o atletické disciplíny. Očekávané výstupy: zlepšení fyzické kondice zvládnutí základních povelů základní zvládnutí jednotlivých disciplin orientace v atletických disciplínách Klíčové kompetence k učení spolupráce kázeň dodržování pravidel respekt vůči sobě navzájem kladný vztah k pohybovým aktivitám 17

19 9.1.5 Turistický kroužek Kulíšci Garant: Helena Jandíková Pondělí hod CVČ Lyska Cílová skupina: od 7 let Anotace: turistický kroužek, který pomocí organizované činnosti ve věkově různorodém kolektivu vychovává k platnému začlenění do společnosti a je prevencí sociálně patologických jevů. Obsah činnosti: hry, soutěže, vycházky, výpravy, tábory Metody práce: hry v klubovně i venku vědomostní soutěže vycházky do okolí soutěže zaměřené k dovednostem důležitým k pobytu v přírodě výpravy tábory učení technik zaměřených na pobyt v přírodě Očekávané výstupy: Seznámení s přírodou, pobytem v přírodě. Být schopen jet na výpravu. Cíl: formovat účastníky ke zdravému životnímu stylu kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí začlenění do kolektivu Klíčové kompetence: kompetence k učení 18

20 komunikativní seberealizace zdravý životní styl ukázat cestu, jak žít zdravě vytvářet u dětí lásku k přírodě ochrana životní prostředí spolupráce Fotografický kroužek Po 16:00-17:00 Lyska, Cílová skupina: od 7 let Anotace: Práce s digitální technikou, fotografování v místnosti, v přírodě, zvládnutí technik digitální fotografie. Cíl prohlubování zájmu o techniky digitálních médií, soustavná práce v zajímavém oboru Očekávané výstupy: samostatné vytvoření fotografie portrétu, krajiny, společné video Obsah činnosti: práce v atelieru fotografování přírody fotografování portrétu práce s kamerou práce s programem úprava fotografií úprava videa Metody práce: vysvětlování konzultace práce s programem 19

21 vycházky do přírody Klíčové kompetence: kompetence k učení seberealizace spolupráce soustředění umělecké cítění pozorování Hodnotící indikátory: počet žáků v kroužku, hospitace, zpětná vazby Plán výkonů v kroužcích na rok 2013 NÁZEV ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST CÍLOVÁ SKUPINA NORMATIVY Keramika výtvarné kultura žáci, studenti 30 Tea dílna výtvarné pracovní dovednosti kultura žáci, studenti 45 Fotografický kroužek výtvarné kultura žáci 6/ Hudební hudba kultura Žáci,studenti 20 Karate sport sportovní žáci, studenti 20 Klub všeobecná Žáci,studenti 65 Kulíšek turistika turistika děti 10 Celkem

22 9.2 Výukové programy pro žáky ZŠ Garant: Hlena Jandíková Prostorové nároky: výukové programy probíhají v prostorách CVČ i ve školách Časový plán: od října do června Cíl pedagogický: poskytnout žákům a studentům kvalitní doplnění vzdělávání v prostředí mimo školu i ve škole, představit nové postupy a trendy v oblasti výtvarné výchovy. Cíl nepedagogický: ekonomický přínos pro pobočku, možnost navázat kontakty se školami, představení naší činnosti učitelům a dětem možnost získání normativů. Klíčové kompetence: pracovní, komunikační, spolupráce. Obsah: tvoření s přírodním materiálem, praktické využití grafických technik, poznávání alternativních metod umění. Výukové programy spojené s tradiccemi Anotace: Výukový program je určen pro znovuobjevení tradic a zároveň osvětlení některých zvyků, které se objevují v jednotlivých částech jižní Moravy. Děti se tak mohou seznámit s konkrétními znaky, které vnesly sílu a význam tomuto zvyku. Cílová skupina: předškoláci, 1. stupeň ZŠ Obsah činnosti: vánoce Výukový program je určen pro znovuobjevení tradic a zároveň osvětlení některých adventních zvyků a seznámení s adventními postavami. Roční období 21

23 Děti se seznámí s posloupností jednotlivých ročních období a s vybranými zvyky každého období. Metody a realizace: Všechny lekce využívají metody a techniky dramatické výchovyhra, improvizace, učitel v roli a další a techniky výtvarné výchovy a pohybové výchovy. Cíl pedagagický: Nabídnout dětem a zároveň i učitelům poutavě zpracovaná výše uvedená témata, která dětem umožní nevšední prožitek. Cíl nepedagogický: setkávat se s učiteli a žáky v našem regionu, navazovat kontakty, získávat další normativní klienty. Materiál: Papíry, psací potřeby, předpřipravené obrázky k dílčím tématům Klíčové kompetence:, k učení pojem o tradicích, spolupráce ve skupině Hodnotící indikátory: počet výukových programů, spokojenost učitelů a žáků, zpětná vazba. 9.3.Pobytové akce Garant: Lydie Procházková Prostorové nároky: mimo budovu CVČ Časový plán: několikrát během školního roku. Anotace : Pobytové akce jsou pořádány pro členy našich zájmových útvarů i klientů z řad veřejnosti. Mají podobný charakter jako tábory s tím rozdílem, že trvají pouze 4 až 5 dní. Na jejich realizaci se podílí interní zaměstnanci i externisté. Jejich cílem jsou nejrůznější místa v české republice. Na organizování pobytových akcí se podílí jak stálí zaměstnanci tak externisté. 22

24 V rámci pobytových akcí probíhají sportovní soustředění a výcviky. Zde se účastníci zdokonalují v různých disciplínách lyžování, snowbord, geokešing a pobyty v přírodě. Další formou pobytových akcí jsou pobyty pro rodiče s dětmi. Zde se zaměřujeme zejména na aktivní trávení volného času, motivací je příběh jako např. pohádka a na jejím základě jsou připraveny výtvarné dílny, soutěže a tématické vycházky. Cíl pedagogický: zvládnutí pobytu ve skupině, poznávání přírody, historie, sociální rozvoj. Zprostředkovat zájemcům kvalitní pobyty s programem a výcvikem. Poznávání nových cílů v celé ČR,navazování přátelství prostřednictvím společných zážitků. naučit účastníky zimních pobytových akcí lyžovat, snowbordovat a dále je zdokonalovat v jejich dovednostech. zprostředkovat zájemcům kvalitní pobyty s programem a výcvikem. Poznávání nových cílů v celé ČR, navazování přátelství prostřednictvím společných zážitků. Naučit účastníky zimních pobytových akcí lyžovat a snowbordovat a dále je zdokonalovat v jejich dovednostech. Cíl nepedagogický: ekonomický přínos, propagace pracoviště Hodnotící indikátory: zpětná vazba po akci, počet naplněných akcí, počet účastníků. Obsah činnosti: Jaro, podzim: pobyt v přírodě, hry, workshopy Zima: lyžařský výcvik, odpolední program, workshopy Metody práce: hry v přírodě, soutěže, tvoření, poznávací akce (návštěvy kulturních památek), sport Očekávané výstupy: společný pobyt zájmových útvarů v přírodě prohlubování znalostí o přírodě 23

25 prohlubování znalostí historie prohlubování znalostí zeměpisu a vlastivědy zvládnutí sjíždění svahu a jízdy na vleku Plán pobytových akcí Datum Název akce Zaměření Normativy Únor Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 Březen Lyska lyžařský výcvik sport 30 Duben Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 Květen Lyska jarní výprava pobyt v přírodě 15 Červen Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 Říjen Lyska podzimky pobyt v přírodě 15 Říjen Kulíšek výprava pobyt v přírodě 15 Celkem Letní činnost Garant: Milda rrožteková Letní činnosti se zúčastňují účastníci kroužků a dílen, členové z řad veřejnosti a v posledních dvou letech také účastníci, kterým na pobyt přispívá JM kraj a jsou ze všech koutů Jihomoravského kraje. Prostorové nároky: mimo budovu CVČ Časový plán: probíhají během letních prázdnin. Cíl pedagogický: naplňovat letní prázdniny pobytem v přírodě, celotáborová hra, vyvrcholení celoroční činnosti. Normativní ukazatele. Cíl nepedagogický: vyrovnaný rozpočet. Klíčové kompetence: samostatnost, spolupráce ve skupině, vytrvalost, komunikace, řešení problémů, respektování ostatních, dodržování pravidel. 24

26 Plán letní činnosti: Termín Zájmový útvar Zaměření Normativy Červenec Lyska výtvarné,turistické 40 Červenec Kulíšek tábornické 40 Celkem 80 Hodnotící indikátory: Zpětná vazba po táboře, počet účastníků, průběh akce 9.5. Příměstské tábory Cílová skupina: od 5 do 15 let Prostorové nároky: probíhají v prostorách CVČ i mimo. Časový plán: probíhají během školních prázdnin Cíl pedagogický: umožnit dětem v době letních prázdnin trávit volný čas aktivně v bezpečném prostředí se zajímavým programem. Cíl nepedagogický: doplnění normativních ukazatelů pobočky. Klíčové kompetence: pracovní, vztah k přírodě, komunikační, sociální. Anotace:Příměstské tábory se staly vyhledávanou aktivitou během školních prázdnin pro ty děti, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí jezdit na klasické letní tábory. Mají tematickou náplň - např. výtvarné dílny s dlouhou tradicí jako Kameňačka, a další se zaměřením na turistiku nebo cirkusovou pedagogiku. Během příměstských táborů je zajištěn pitný režim a stravování ve školní jídelně. Zpravidla jsou v CVČ Lyska nebo jsou pořádány různé výlety. Sraz účastníků je v 8:00 na pracovišti Lyska, konec je v 16:00. 25

27 Obsah činnosti: výlety soutěže výtvarné činnosti. Metody práce: výtvarné techniky soutěže výlety hry sport Cíl: umožnit dětem v době prázdnin kvalitní trávení volného času i ve městě, zabezpečit volnočasové aktivity v bezpečném prostředí. Očekávané výstupy děti se zúčastní připraveného programu, v rámci výtvarných dílen se naučí některé výtvarné techniky na výletech poznají okolí Hodnotící indikátory: počet akcí, počet účastníků, zpětná vazba 26

28 Plán příměstských táborů 2013 datum zaměření Účastníci normativy Účasrníci nenormativní únor Workshopy, výlety 20 duben workshopy 10 červenec Wordshopy, výlety srpen Workshopy,výlety říjen workshopy 10 celkem Plán příjmů a výdajů příměstských táborů Nabídka pro veřejnost Cílová skupina: od 15 let Prostorové nároky: v prostorách CVČ Lyska i mimo ně. Časový plán: od září do června Cíl pedagogický: v kurzech a dílnách poskytnout klientům prosto pro seberealizaci, možnosti k aktivitám ve kterých se mohou rozvíjet v různých činnostech a oborech. Cíl nepedagogický: představit naše zařízení široké veřejnosti, zviditelnit se, díky tomu získání dalších normativů, prezentace v televizním vysílání propagace Lužánek. Klíčové kompetence: pracovní, komunikační, sebepoznání. Obsah: tvořivé dílny zaměřené na rukodělné techniky podle zájmu veřejnosti. Tvořivá dílna Anotace: Tvořivá dílna nabízí realizaci kreativní mládeži a dospělým. Účastníci se pod vedením odborných lektorů formou výtvarné dílny seznamují s netradičními i klasickými výtvarnými technikami a postupy. V procesu tvořivé práce tak mohou rozvíjet svou fantazii, kreativitu, seznámit se s novými úhly pohledu na 27

29 výtvarný proces, navzájem se inspirovat, ale i aktivně relaxovat. Obsah činnosti: dílna je určena pro mládež a dospělé s kreativními zájmy. smalty, šperky z chirurgické oceli, techniky drátování techniky tiffani, adventní vazba, pletení z pedigu, textilní techniky, velikonoční dekorace, mozaika, fusing - šperky z taveného skla a další. Metody práce: Práce s materiálem podle určených postupů dle aktuální nabídky Očekávané výstupy: Zážitek z procesu tvorby Z každé dílny výrobek vlastní výroby Cíl: naučit zájemce nové techniky dle jejich zájmu. rozvoj fantazie poznání různých materiálů utváření a rozvíjení manuálních zručností dodržování zásad bezpečnosti práce Hodnotící indikátory: Zpětná vazba, naplněnost kurzů, 28

30 9.7. Aktivity pro rodiče s dětmi Cílová skupina: rodiče s dětmi Garant Lydie Procházková Obláček út. 9:30 11:00 čt. 9:30 11:00 Cílová skupina:rodiče a děti. Anotace: Dopolední program pro rodiče s dětmi od 2 let. Je rozdělena do tří celků. - výtvarná část kde děti s rodiči tvoří společné dílo jak o např. obrázek. keramiku apod. - pohybová část děti s rodiči cvičí na známé dětské říkanky, cvičí na nářadí, s padákem, na míčích. - společné zpívání s použitím Orfova instrumentaria. Metody práce: Motivace pohádkovým příběhem, nácvik jemné motoriky, práce s různými materiály, Stříhání, malování, lepení Obsah činnosti: malování voskovkami, štětcem, prstovými barvami, modelování z hlíny, práce s papírem, textilem, přírodními materiál Cíl: aktivní trávení volného času rodičů a dětí umožnění dětem kontaktu s vrstevníky nabídka navazování kontaktů pro rodiče Očekávané výstupy: děti se sociálně zdokonalí 29

31 jsou schopny akceptovat ostatní členy kolektivu rozvoj motorických dovedností rozvoj řečí seznámí se s různými technikami a materiály Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální kompetence komunikativní kompetence činnostní Opičky Dopolední program pro rodiče s dětmi od 18 měs. Metody práce: Motivace pohádkovým příběhem, nácvik jemné motoriky, práce s různými materiály, Stříhání, malování, lepení Obsah činnosti: malování voskovkami, štětcem, prstovými barvami, modelování z hlíny, práce s papírem, textilem, přírodními materiál Cíl: aktivní trávení volného času rodičů a dětí umožnění dětem kontaktu s vrstevníky nabídka navazování kontaktů pro rodiče Očekávané výstupy: děti se sociálně zdokonalí jsou schopny akceptovat ostatní členy kolektivu rozvoj motorických dovedností rozvoj řečí 30

32 seznámí se s různými technikami a materiály Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální kompetence komunikativní kompetence činnostní Pobytové akce pro rodiče s dětmi Anotace: Pobyty pro rodiče s dětmi z našich kroužků a kurzů. Akce je motivována příběhem, který je východiskem pro všechny aktivity. Metody práce: Vyprávění příběhu, denní program, hodnocení dne, vyplňování splněných úkolů do kartičky, závěrečné vyhodnocení. Obsah činnosti výtvarná výchova Výlety Zpívání Sport Soutěže Očekávané výstupy: Společně trávený volný čas v jiném prostředí než doma Spoluúčast dětí v kolektivu jiných dětí a dospělých Rodiče poznají chování jiných dětí Rodiče se poznají navzájem 31

33 Zážitek ze společných aktivit Cíl: Vytvoření skupiny, která společně stráví krásné chvíle na výletech, při tvoření, navzájem se ovlivní a obohatí se navzájem a předají zkušenosti. Hodnotící indikátory: Zpětná vazba po akci, počet účastníků Plán pobytových akcí pro rodiče ětmi Datum Akce Leden Olešnice Červen Jarní výprava Říjen Podzimní výprava 9.8. Spontánní aktivity Spontánní aktivity jsou stále více oblíbené. Jsou to kluby kde se program tvoří podle zájmu skupiny účastníků, kteří nechtějí být vázáni na pravidelnou činnost kroužku. Proto jim nabízíme možnost 4x v týdnu strávit v našem středisku volný čas. Tyto činnosti jsou jednak řízené,t.j.. nabídka různých workshopů, sportovních aktivit, diskusních klubů, a jednak jde o činnosti, které si sami klienti připraví a pod vedením zkušených pedagogů zrealizují. S účastníky pravidelně diskutujeme, pomocí zpětné vazby vyhodnocujeme úspěšnost jednotlivých činností, jejich návštěvu a zájem o ně a na základě těchto šetření připravujeme další akce. Tato činnost je součástí primární prevence sociálně patologických jevů a je Úřadem městské části velmi ceněna a oceněna. Každoročně nám přispívají na mzdy pro vedoucí klubu a na materiál částkou Kč. 32

34 Klub SKA Garant: Helena Jandíková Cílová skupina: od 8 let út,st,čt,pá hod v CVČ Lyska Anotace: KlubSka je otevřeným klubem pro mládež od 8 let pondělí, středa, čtvrtek a pátek od 14:00 do 17:00 hod v prostorách CVČ Lyska nabízí mladým trávení volného času,prostor a možnost uspokojení jejich potřeb ve volném čase v otevřeném klubu se dětem věnuje pedagogický dozor a dobrovolník z EVS Obsah činnosti: k dispozici jsou deskové hry, stolní fotbal, šipky přístup k informacím na internetu možnost poslechu vlastní hudby možnost realizace vlastních projektů a zapojení se do probíhajících projektů seznámení se s EDS organizování soutěží a turnajů pro mladé možnost zapojení se do tvůrčích výtvarných i rukodělných dílen sportovní a míčové aktivity práce ve skupině narozeninové oslavy Program klubu: Řízené činnosti workshopy soutěže diskusní kluby 33

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková

pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková pracoviště LINKA PROJEKT 2012 Předkladatel: Mgr. Zdena Sitarčíková 1 Obsah 1. Charakteristika pobočky:... 3 2. Materiální podmínky:... 4 3. Personální podmínky:... 5 4. Cíle pobočky:... 8 5. Formy zájm.

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013 1 MgA. Petra Košťálová Vedoucí pracoviště Lány CHARAKTERISTIK A ZAŘÍZENÍ Pracoviště Lány působí v Brně Bohunicích a vzniklo v roce 1995 jako druhé pracoviště Lužánek

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice

Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice Školní vzdělávací program Střediska volného času Pohořelice Č.1 Vydané dne 10. 9. 2007 1 Preambule Školský vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument,

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole U Lesa v Karviné - Ráji "Člověk a jeho svět" Verze: 3 Platná od: 01. 09. 2013 Stránka 1 z 37 Obsah: Obsah 2-3 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více