ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1

2 Obsah Základní identifikační údaje Úvod do historie a činnosti.. 4 Činnost sdružení v roce Vzdělávání a rozvoj organizace Propagace.22 Základní ekonomické údaje Poděkování

3 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Občanské sdružení Baobab Sídlo: Pujmanové 1219/ Praha 4 Orgány sdružení: statutární zástupce: Josef Wenzl rada sdružení: Bc. Lucie Zachařová Mgr. Slávka Škvareková Josef Wenzl IĆO: DIČ: Datum vzniku registrace: Členská základna: CZ pod č.j.: II/s-OVS/A /97-R na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra 22 členů Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Oblastní pobočka Praha 2 Jugoslávská Praha 2 Číslo bankovního účtu: /0800 Telefonní spojení:

4 ÚVOD DO HISTORIE A ČINNOSTI Historie Občanské sdružení Baobab vzniklo Založení o.s. Baobab předcházel vznik o.s. Green Doors. Důvodem byla potřeba rehabilitačních služeb pro klienty Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, které nemohlo poskytovat jiné než čistě terapeutické služby. O. s. Green Doors se brzy specializovalo pouze na oblast pracovní rehabilitace a provozování chráněných kaváren. Stále tedy zůstávala nenaplněná potřeba poskytovat služby sociální rehabilitace (rekondiční pobyty, sociální poradenství, volnočasové aktivity a vzdělávací kurzy). Proto v roce 1997 vzniká Baobab, občanské sdružení, které se orientuje na rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných, a to zejména rehabilitaci sociální, rehabilitaci základních životních dovedností, kognitivních funkcí, tvořivých dovedností a zdravotně-sportovní. V organizaci zpočátku pracoval pěti-členný tým. Během let se aktivity sdružení rozšiřovaly a v současné době o. s. Baobab zaměstnává na 19 pracovníků. Poslání Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu v oblasti bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit lidem s psychotickou zkušeností, kteří se vypořádávají s nemocí a jejími důsledky. Cílovou skupina Lidé jejichž kvalita života je snížena v důsledku psychotického onemocnění a mají snahu zlepšit svou situaci v oblastech bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit. Hlavními principy práce v Občanském sdružení Baobab jsou: odborný a profesionální přístup zaměřený na potřeby uživatelů, přístup respektování volby uživatelů, podporující a oceňující přístup, individuální přístup k uživatelům, zodpovědný přístup k uživatelům, rovnocenný/partnerský přístup k uživatelům, srozumitelný přístup, přístup podporující zdravý potenciál uživatele. 4

5 ČINNOSTI SDRUŽENÍ V ROCE ) PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ 2) PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 3) PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT 4) ARTETERAPEUTICKÉ PROGRAMY 5) SVÉPOMOCNÉ AKTIVITY 6) PORADENSTVÍ 7) PRŮVODCE ( CASE MANAGEMENT) Souhrn všech aktivit dle výše uvedených oblastí ~ podpora nezávislého bydlení (byty na půli cesty) ~ program Student podpora vzdělávání mladých duševně nemocných jako prevence nezaměstnanosti ~ kurz základy práce na PC ~ kurz Excel ~ kurz,,mojemisto.cz ~ kurz psaní všemi deseti prsty na PC ~ kurz anglického jazyka ~ kurz jógy a relaxace ~ kurz sportovních her ~ florbal ~ cvičení Tchaj ťi ~ turistický klub Traveller ~ rekondiční pobyty se zdravotním programem určené pro klienty se schizofrenním onemocněním ~ kurz aktivního snižování nadváhy a zdravého životního stylu ~ otevřený arteterapeutický Ateliér ~ tvůrčí dílny v Ateliéru ~ výtvarná setkání ~ jednorázové akce Ateliéru ( výstavy, výtvarné happeningy ) 5

6 Informace o dílčích programech dle rozdělení aktivit PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ ( byty na půli cesty) Jednou z klíčových oblastí činnosti sdružení je od roku 1998 oblast Podpory nezávislého bydlení. Projekt Podpora nezávislého bydlení je projektem s dlouhodobou tradicí v sdružení. Program má tyto cíle směrem ke klientům: 1) obohacovat kvalitu života 2) doprovázet při naplňování individuálních cílů 3) podporovat rozvoj praktických a sociálních dovednosti (hospodaření s penězi, vedení domácnosti, péče o sebe, získání práce, trávení volného času, rozvoj sociálních dovedností vzdělávání, řešení budoucí bytové situace) 4) vést k samostatnosti 5) posilovat schopnost zvládnout krizové situace 6) podporovat v osobním růstu a vést k sebedůvěře 7) motivovat k zapojení do života ve společnosti 8) směřovat k využívání zdrojů podpory rodiny, přátel a širší komunity Program se realizoval celoročně 5 dnů v týdnu, v případě krizových situacích i večer a o víkendech. Socioterapeuti měli 1 týdně hodinové schůzky s klienty ve vyšší míře podpory a jednou za 14 dní hodinové schůzky s klienty v nižší míře podpory. Kromě pravidelných schůzek - konzultací socioterapeuti pravidelně komunikovali s psychoterapeuty, terapeuty z dílen, kaváren, rodinou klienty. Součásti byla i péče o technický stav bytů, zařizování nového bytu. 2x měsíčně probíhalo sociální poradenství pro klienty v rámci sociální poradny. V minulém roce jsme disponovali celkem 10 místy pro klienty. Byty byly v celém roce plně obsazeny klienty. V roce 2006 jsme v bydlení pracovaly se 21 klienty. Kromě klientů v bydlení jsme pracovaly se zájemci a práce také zahrnovala ambulanci bývalých klientů z bydlení, a sociální poradenství. Celoročně jsme zaznamenali nárůst zájemců o službu. Cíle programu byly úspěšně naplněny a to jednak získáním, rozšířením kapacity bydlení pro klienty, jednak v rámci vyhodnocování individuálních příběhů klientů, kterým se povedlo naplnit své cíle, vzrostla/udržela se kvalita života, nejenom v subjektivním pocitu uspokojení, ale i v získaní, udržení práce, studia, smysluplného trávení volného času, často i zlepšením vztahů v rodině. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo pomoci několika lidem s duševním onemocněním získat pocit smysluplnosti, pocit, že nejsou na okraji společnosti. Klienti v roce 2006 odešli bydlet samostatně, což považujeme za úspěch. Za velký úspěch považujeme,že se nám v roce 2006 podařilo získat byt 3+1 od Městské Části Praha 4 a koncem roku 2006 byt 2+1 od Městské Části Praha 6. Zvýšením kapacity bydlení můžeme lépe uspokojit poptávku po programu ze strany klientů. Z plánů z roku 2006 zlepšení způsobů práce: Více jsme se zaměřili na práci s rodinou klienta, vytvořili krizový plán v případě zhoršeného zdravotního stavu, zlepšili spolupráci s Green Doors v rámci pracovní rehabilitace klientů - propojování služeb u společných klientů, zapojování klientů do volnočasových aktivit 6

7 sdružení, po skončení služby využívání metody práce case managementu v našem sdružení, příp. v jiných organizacích Prezentace o programu pro klienty: BONA komunitní bydlení (březen) pro 6 klientů a 4 terapeuty BONA chráněné dílny (duben) pro 9 klientů a 2 terapeuty DPS Ondřejov Velký denní program (květen) 8 klientů v prostorách Baobabu Den otevřených dveří (květen) 20 lidí FOKUS Mladá Boleslav (říjen) pro 12 pracovníků PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ Konzultace s Intervence klientem s rodiči, odborníky telefonické,osobní Příjmové rozhovory Krizové intervence Celkem Klienti v bydlení Zájemci o službu Celkem 622 intervencí 7

8 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ program zvyšování kvalifikace a prevence nezaměstnanosti ( vzdělávací kurzy) PROGRAM STUDENT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH JAKO PREVENCE NEZAMĚSTNANOSTI Cílem projektu bylo zrealizovat po všech 12 měsíců pro klienty službu napomáhající jim v návratu ke studiu a rozšířit paletu cest podpory ve studiu. Podařilo se nám zrealizovat všechny běhy programu, které jsme naplánovali. Pouze přípravný kurz pro studenty VŠ proběhl z důvodu malého počtu zájemců ve 2 dnech místo v 10ti. Program Student se po bouřlivém rozvoji v prvních třech letech svého fungování v roce 2006 stabilizoval, je známý a vyhledávaný mezi odbornou veřejností. Program je velmi úspěšný, setrvale zvyšuje svou kvalitu a dále se rozvíjí. V prvním čtvrtletí 2006 tým intenzivně pracoval na metodice patronské práce, která následně získala formu stručného manuálu. Na podzim 2006 jsme zase vypracovali koncepci rodinných setkání, které pomohou ve vyjasnění role a kompetencí patrona vůči klientovi a v ujasnění varovných příznaků zhoršení zdravotního stavu. Dále jsme na podzim 2006 vypracovali nový třífázový model programu. Nové služby v rámci týmu Student: Odborný konzultant pro studijní záležitosti, Přednášky na SŠ, docházková skupina Klub Student začaly fungovat na podzim Podle vstupních a výstupních psychologických testů došlo u všech studentů ke zlepšení kognitivního výkonu (v paměťových testech, v koncentraci pozornosti). U studentů byl dále pozorován posun v sebejistotě, odvaze vrátit se do školy, motivaci a celkové živosti. Všichni klienti, které sledujeme dále v patronské práci plní svůj rehabilitační plán, na kterém s patronem pracují. Většina pokračuje ve studiu, část se připravuje na nástup do školy v roce Kontakt a programem Student Rozhovory se zájemci 51 klientů 48 klientů Výuková práce s klienty v programu Student 12ti denní program Přípravný kurz pro studenty SŠ a VŠ Celkem Počet zájemců Počet přijatých klientů Počet klientů při zakončení Počet vyučovacích dnů

9 Setkání Klubu Student Vstupní pohovory 4 Počet setkání 3 Počet klientů, kteří přišli alespoň 7 jednou Individuální práce s klienty Počet patrunských schůzek 174 Poradna odborné konzultantky pro studijní záležitosti Setkání s klienty 6 Počet klientů. Kteří přišli alespoň na jedno setkání 5 Cyklus přenášek o schizofrenii na SŠ na Praze 4 5 hodinových besed na SŠ Vždy studentů, 1 lektorka, 1 klientka 2 dvouhodinové besedy na SŠ Vždy studentů, 1 lektorka, 1 klientka 1 návazná dvouhodinová beseda v prostorách O.s. 13 studentů. 2 lektoři, 4 klienti Baobab KURZ ZÁKLADY PRÁCE S PC, TEXTOVÝM EDITOREM A INTERNETEM Vzhledem k velké individuálnosti v rámci kurzu neprobíhají žádné dva kurzy úplně stejně. Lektorka na prvním z 10ti setkání zjistí úvodním testem, co všechno už klienti z ovládání počítače znají a průběh dalších lekcí přizpůsobuje jejich potřebám a v závěrečných fázích i jejich přáním. Během kurzu dostanou klienti vyváženou směs teorie ve formě přehledných výukových materiálů a praktických cvičení. Na závěr kurzu jsou klienti podrobeni závěrečnému testu, takže si mohou ještě jiným způsobem ověřit, jak se za 10 setkání v ovládání počítače posunuli. Kurz probíhal 1 /týdně 2 hodiny celoročně. Ukončením kurzu ovšem kontakt klientů s o.s. Baobab nekončí. Lektorka je s nimi v telefonickém kontaktu a s odstupem 1-2 měsíců zjišťuje, jak se bývalým účastníkům daří používat PC v běžném životě i jak se postupně mění kvalita jejich života. Kurz je realizován podle osnov Národního programu počítačové gramotnosti Ministerstva informatiky ČR a jeho absolventi dostávají oficiální certifikát MI KURZ,,MOJEMISTO.CZ Tvorba webových stránek Nově zavedený kurz probíhal 1/týdně celoročně.kurz byl pilotní, a tak vzhledem k poptávce klientů budeme v kurz pokračovat i v roce

10 KURZ PSANÍ VŠEMI DESETI PRSRY NA PC Kurz pro začátečníky si klade za cíl seznámit účastníky s prací v textovém editoru při zpracování textů a naučit je základům desetiprstové techniky psaní na stroji (resp. počítači). Kurz probíhal 1/týdně celoročně. V jedné lekci klienti s lektorkou proberou 3-6 nových znaků. Vzhledem k tomuto tempu je v kurzu kladen důraz na domácí přípravu (vyžaduje se 20 minut cvičení denně). Díky testům (opis s měřením času a počtu chyb) si klienti mohou z hodiny na hodinu ověřit zlepšení či zhoršení (mnohdy díky subjektivním okolnostem menší koncentrace, horší zdrav. stav). KURZ ANGLIČTINY VE DVOU ZNALOSTNÍCH ÚROVNÍCH Kurz je ve dvou znalostních úrovních pro začátečníky, pro mírně pokročilé. Kurz začíná vstupním testem a zjišťování motivace klientů ke studiu anglického jazyka. V roce 2006 proběhli následující kurzy: 1) Kurz pro začátečníky od do (dokončilo 6 klientů 4 ženy, 2 muži) 2) Kurz pro mírně pokročilé od do (celkem dokončilo 11 klientů / 7 žen, 4 muži + 1 klient, který po měsíci kurz ukončil), z toho 9 klientů kurz úspěšně absolvovalo Kurz probíhal ve dvou skupinách. 3) Kurz pro začátečníky od do Kurz navštěvovalo 5 klientů (3 ženy, 2 muži), dokončili 4 klienti/ úspěšně 3 4) Kurz pro mírně pokročilé do Kurz začalo navštěvovat 8 klientů (4 ženy, 4 muži), dokončilo 6 klientů/z toho 4 úspěšně 5) Kurz pro začátečníky od do /zkrácený jen 7 lekcí Kurz navštěvuje 5 klientů (3 ženy, 2 muži) 6) Kurz pro mírně pokročilé od do /zkrácený jen 7 lekcí Kurz navštěvuje 9 klientů ( 7 mužů a 2 ženy) KURZ EXCEL ( DUBEN 2006) Kurz Excel probíhal v 9-ti 50-ti minutových lekcích 1 týdně. Začátku kurzu předcházeli přijímací pohovory, na kterých lektorka s klientem vyplnila potřebné formuláře a hlavně úvodní test, který má ověřit znalosti klienta, aby pak mohla lektorka přizpůsobit probíranou látku. A také je důležitý na konci kurzu, kde se výsledky porovnávají s těmi v závěrečném kurzu. Je tak vidět jak se klient zlepšil, co se na kurzu naučil. Na tomto setkání se zjišťují i jaké jsou potřeby a očekávání klientů na kurz. Na poslední hodině se pak vyplňoval závěrečný test, který je téměř totožný s úvodním, což jak pak použito jako jedna z možností ohodnotit užitečnost a úspěšnost kurzu i klientů. V závěrečných testech se ve všech kurzech u klientů prokázali pokroky ve znalostech a dovednostech a po opakovaném kontaktování klientů se prokázalo, že kolem 90% klientů využívá znalosti práce s PC nadále, některým klientům kurzy pomohli pře uplatnění se na trhu práce. 10

11 PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT KURZ JÓGY A RELAXACE Pravidelný kurs jógy pro začátečníky (o kapacitě do 12 osob) probíhal ve čtvrtky , od září pak 14:45-16:15hod v tělocvičně sdružení. Během roku 2006 se kursů pravidelně zúčastňovalo cca 12 klientů (tzn. docházeli do kursu pravidelně alespoň po dobu tří měsíců). Pro ty, kdo do kursu docházeli nebo docházejí pravidelně, se jóga stala významným bodem jejich týdenního programu. KURZ SPORTOVNÍCH HER Kurz sportovních her probíhal v měsíci červenec srpen Jednalo se o dynamičtější, náročnější aktivitu, která spojovala aktivní pohyb a sociální rehabilitaci.v programu se střídali nejrůznější kolektivní míčové i jiné hry. Např. volejbal, jízda na in-line bruslích, badminton, frisbee. Cvičilo se převážně na pronajatém hřišti nebo v parcích. Cvičení probíhalo 2 x za měsíc. FLORBAL Hodiny florbalu probíhaly každé pondělí od do hodin celoročně v pronajaté tělocvičně v Základní škole v Praze 4. V průběhu roku 2006 navštívilo hodiny florbalu 20 různých klientů. Z nich je 12 klientů, kteří chodí pravidelně. Pět klientů chodí nepravidelně a tři klienti navštívili naší hodinu jen jedenkrát až třikrát za celý rok. Obsah hodiny florbalu : - nástup a docházka - rozcvičení - rozcvičení s hokejkou - herní cvičení celkem asi 15 minut - hra celkem asi 45 minut V průběhu celého roku došlo opět k výraznému hernímu zlepšení a zvýšené fyzické kondice u klientů, kteří chodí na hodiny florbalu pravidelně.je zde asi 6 klientů, kteří navštěvují hodiny už třetím rokem ( nechodí pouze pokud jim to nedovolí jejich zdravotní stav což je velmi individuální, absence 2 až 6 měsíců).výhodou této hry je, že i klienti, kteří navštěvují hodiny nepravidelně a jejich herní dovednosti jsou na nižší úrovni si zahrají a zaběhají a stráví čas v příjemném kolektivu, který se zde za tuto dobu vytvořil. V průběhu roku 2006 klienti soutěžili o titul Král střelců. Zapisovali jsme v průběhu celého roku počet gólů, které klienti během hodin florbalu vstřelili. Vyhlašovali jsme vždy na konci každého měsíce tři nejlepší střelce měsíce.vyhodnocení soutěže bylo oficiálně vyhlášeno na vánoční besídce o.s. Baobab, pořádané pro všechny klienty Baobabu. Tato soutěž zvýšila a podporovala nejen motivaci klientů a účast na jednotlivých hodinách, ale i bojovnost, pozornost a snahu uspět. Také práci s vlastními emocemi. Vlastnosti, které se jim mohou v opětovném zapojování do běžného života hodit. 11

12 CVIČENÍ TCHAJ-ŤI Tchaj ťi je nenásilné čínské bojové umění, které pomáhá klientům procházet životními změnami tím, že zlepšuje schopnost zvládat stres, pomáhá svalům zbavit se napětí, prohlubuje a zklidňuje dech, odstraňuje únavu, probouzí pocit vitality. Aktivita probíhala 1 týdně 1 hodinu. Celkem se alespoň jednou dostavilo 12 klientů, průměrná účast na lekci byla 6 7 klientů. Cvičilo se společně podle standardního programu. Protahování, cviky 5ti elementů, chi-kung, navíjení hedvábného vlákna, relaxace. Klienti se při tomto postupu uvolňují a zdá se, že lépe vstupují do kontaktu se svým tělem. TURISTICKÝ KLUB TRAVELLER Program umožňoval klientům mírně až středně náročnou fyzickou aktivitu. Cílem bylo zejména zapojit turistické aktivity do zdravějšího životního stylu klientů. V tomto programu byl také kladen velký důraz na rozvoj svépomoci klientů. Klienti byly aktivně zapojováni do organizace výletů. Traveller je dobré místo na delší rozhovory s klienty, v průběhu výletu je na to čas a klid. Někteří klienti možnosti popovídat si po cestě využívají. V rámci programu Traveller pořádáme 4x do měsíce o víkendu výlet. Jedná se o výlety do přírody, návštěvy hradů nebo zajímavých měst. Průměrná účast byla 12 klientů, což považujeme za velký úspěch, náš velký rekord byl 22 klientů, účastnili se výletu na zámek Konopiště. Na tomto výletě byl i rekordní počet nových klientů 5. Název kurzu Kurz základy práce s PC, textovým editorem a internetem Excel Kurz tvorby webových stránek Kurz psaní všemi 10 Kurz angličtiny ve 2 znalostních úrovních Celkem Počet klientů 16 klientů 6 klientů 5 klientů 11 klientů 41 klientů 79 klientů EDUKAČNÍ A DOCHÁZKOVÉ AKCE Kurz Počet účastníků Počet účastníku občanů hlavního města Prahy Traveller Jóga Florbal Tchaj- ťi 8 7 Sportovní klub Celkem

13 REKONDIČNÍ POBYTY SE ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM URČENÉ PRO PACIENTY SE SCHIZOFRENNIM ONEMOCNĚNÍM Projekt je zaměřen na rehabilitaci handicapů, které provázejí duševní poruchy jde zejména o zhoršení či ztrátu pracovních a sociálních dovedností, postižení kognitivních a psychomotorických funkcí, celkové snížení kondice, nadváhu, tendence k sociální izolaci, obavy ze sociálních kontaktů a z jakékoliv činnosti provozované ve skupině. V roce 2006 se plánovaly a realizovaly 3 pobyty. Cykloturistický pobyt Český ráj V druhé polovině měsíce září se konal cykloturistický pobyt v Sobotce srdci Českého ráje. Výlety: 1. Ve středu - výlet do nejbližšího okolí, délka:15 km. 2. Druhý den - krásna, ale poměrně dlouhá trasa. Délka: 55 km. Návštěva - zřícenina hradu Trosky, zámek Hrubá skála, vyhlídku Kapelník v Hruboskalsku a hrad Valdštejn. 3. Třetí den - Prachovské skály a Jičín. Délka :40 km. 4. Sobotní výlet - Příhrazské skály a hrad Kost. Délka: 30 km. Vodácky pobyt - Berounka trasa - od Dolanského mostu až do Liblína, trasa měřila 22 km. 2. trasa Z Liblína do Krašova, cca 12km 3. trasa do Skryjí cca 12 km. 4. trasa do Roztok u Křivoklátu. cca 12 km Mezi všemi účastníky panovala dobrá nálada, dovedli si navzájem pomáhat, řešit náročné situace jako skupina. Zažili spoustu příjemných chvil na vodě i na suchu. Nikdo se kolektivu nestranil a téměř všechny aktivity se plánovali společně a demokraticky, podle názoru většiny. Hodně lidí si sáhlo téměř až na dno svých fyzických možností, takže můžeme konstatovat, že tento pobyt měl zocelovací charakter fyzicky i psychicky. Také určitě přispěl ve schopnosti postarat se sám o sebe.potvrdilo se také, že vodácký pobyt patří mezi náročnější a hodí se spíše pro lidi v lepší fyzické a psychické kondici. Pobytu s ateliérem - Putování za Pánem podzimu v Karlštejně Podzimní ateliérový pobyt se konal, přímo ve vesnici Karlštejn, takže klienti každý den mohli obdivovat krásu jednoho z nejznámějších českých hradů. V průběhu pobytu se klienti věnovali turistice podzimní přírodou a hledání stop Pána podzimu. Byli jsme např. na výletě k lomům Malá a Velká Amerika a Mexiko. Tato místa se nám náramně hodila k procvičování lehké anglické konverzace. Věnovali jsem se i ateliérovým činnostem. Název pobytu Cykloturistický pobyt Časové vymezení místo Počet účastníků Počet občanů hl.m.prahy Český Ráj 9 8 Vodácky pobyt Řeka Berounka 10 9 Pobyt s ateliérem Karlštejn sdružení Celkem

14 KURZ AKTIVNÍHO SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Kurz se skládal z 2 částí : cvičení a edukační ní části. Kurz byl složen z 12ti lekcí. Probíhal ve 2 tříměsíčních bězích, každé úterý od 17ti do 19.15ti. Novinky v roce 2006: Obecně Na vedení kurzu se poprvé podílela asistentka (velmi úspěšná účastnice minulých kurzů), pomáhala při vedení druhé části lekce, při povídání o jednotlivých tématech. Zpětně její přítomnost účastnice ohodnotili jako velice příjemnou a motivující. Snažili jsme se ještě výrazněji vydělit 3 tématické okruhy spojené s přechodem na zdraví životní styl a hubnutí 1. oblast zdravého stravování, vhodných stravovacích zvyklostí a přípravy zdravých pokrmů 2. pohyb, tělesná cvičení a péče o tělo (masáže, kosmetika apod.) 3. péče o sebe sama (duševní a duchovní oblast). V těchto třech oblastech si pak každá účastnice stanovovala vlastní cíle, kterých by chtěla v průběhu kurzu dosáhnout. Více jsme pracovali s individuálními cíly (v každé z výše uvedených oblastí). Intenzivněji jsme se věnovali dílčím - týdenním úkolům. Na začátku a na konci vyplňovali účastnice test Otestujte si svůj životní styl (převzali jsme ho z knihy Vychutnej život od J.D.P. Roger a upravili pro naše potřeby). Mohli jsme tak v závěru kurzu vyhodnotit posun v jednotlivých oblastech zdravého životního stylu. Do 6. lekce jsme zařadili jsme aktivizační masáž z Do in. Cvičební část Více jsme zařadili cvičení Do in. Lekce jsme zahajovali dechovými cviky: Otvírači dechu a v průběhu protahovací a posilovací části jsme zařazovali cviky z elementu dřeva a kovu. Edukační část Do příštího běhu zkusíme ještě další lekce připravit interaktivně. S klienty se pracovalo metodou case managementu šlo hlavně o následní péči. Case management jako způsob práce s klienty vychází z potřeby návaznosti a koordinace péče na úrovni klienta v souvislosti s propojeností jednotlivých zařízení. Je to způsob péče ušitý na míru individuálním potřebám klienta. Case manager pomáhá hodnotit klientovu situaci, plánuje s klientem, je ve spojení s rodinou, lékařem a podílí se na rozšiřování sociální sítě klienta, pomáhá klientovi v krizových situacích a sleduje jeho individuální vývoj. Smyslem case managementu je snížit délku hospitalizací a omezit jejich frekvenci, zlepšit nebo udržet kvalitu života klienta. 14

15 REKONDIČNÍ POBYTY PRO FREKVENTANTY KURZU AKTIVNÍHO SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Na konci kurzu aktivního snižování nadváhy se realizoval rekondiční pobyt v některých z českých hor. V roce 2006 se realizovaly 2 rekondiční pobyty v Krkonoších. Smyslem pobytu bylo ukončit kurz snižování nadváhy, zhodnotit průběh kurzu, úspěchy, pobýt ve společnosti přátel. Z mnohých klientů se staly přátelé, takže pobyt uvítaly jako možnost strávit čas společně. Na posílení zdravých stravovacích návyků si klienti vařili samostatně zdravé jídla. Posilovala se také samostatnost klientů. Pobyt byl vyplněný v zimě lyžováním, procházkami, v létě turistikou, a aktivitami v tělocvičně ( volejbal, ping pong, skákaní na trampolíně). Klienti tak měli možnost osvojit si zdravý způsob života, na pobytu si ho ještě upevnit. Smyslem bylo, aby klienti po absolvovaní kurzu a pobytu byli schopni pokračovat ve zdravém životním stylu. KONDIČNÍ CVIČENÍ Toto cvičení bylo určeno především pro klienty, kteří absolvovali kurz hubnutí a chtějí pokračovat v pravidelné pohybové aktivitě. Dále je určen pro klienty, kteří chtějí chodit cvičit a nemusí absolvovat teoretickou část hubnutí. Cvičilo se jednou týdně 1 hodinu. V rámci programů se převážně podařilo naplnit cíle, které jsme si vytýčili. Cíle se týkaly především následujících oblastí : návštěvnost kurzů kurzy probíhaly, zaznamenali jsme dostatečný, dlouhodobý zájem klienta. smysl - užitečnost jednotlivých programů úspěch programů a aktivit byl patrný u klientů a to ve smyslu snížení váhy, udržení si váhy a osvojení si dovedností vedoucích k zdravému způsobu života. Obecním cílem bylo zlepšení nebo udržení si kvality života. Určitě úspěch se zaznamenal v posílení sociálních dovedností, které se projevilo ve větší komunikativností klientů, navazování přátelství mezi klienty, společnými akcemi i mimo zařízení Baobab. Kurz Počet účastníků Kurz snižování nadváhy a zdrav. životního stylu 22 Kondiční cvičení 61 Závěrečné pobyty 21 Celkem Počet účastníku občanů hlavního města Prahy 15

16 ARTETERAPEUTICKÉ PROGRAMY OTEVŘENÝ ARTETERAPEUTICKÝ ATELIÉR Jde o prostor pro nezávazné setkání s novým prostředím ateliéru či sdružení, s terapeutem a dalšími klienty, prostor pro individuální tvorbu klienta, pro začlenění klienta do skupiny i v případě obtížnější diagnózy či nutnosti individuálnějšího přístupu ke klientovi, práce s motivací klienta,vedoucí k rozšíření zájmů a seberozvoje, mapování nové klientely. TVŮRČÍ DÍLNY ATELIÉRU Celoroční kurz probíhal 1x týdně vždy od 16 do 19 hod. Kognitivně behaviorální přístup je využíván při upevňování návyků sebeobsluhy a základních principů a dovedností fungovaní ve skupině v jakékoliv životní roli ( úklid po sobě na konci lekce, ukončení práce, odvaha jít do nového zážitku, podpora tvůrčí činnosti i pro druhé, ohleduplnost, tolerance atd.). Vzhledem k měsíčním blokům má tato práce podmínky pro nácvik nových začátků a uzavírání získaných zážitků. Vzdělávací složku kurzu vyplňují měsíčně tématicky zaměřené bloky. Sociální rozměr práce s klienty rozvíjí společná práce ve skupině. Ta nabízí klientům plno modelových situací, které mohou následně využít v každodenním životě. VÝTVARNÁ SETKÁNÍ Je určen pro ty, kteří mají zájem si vyzkoušet vedle klasických výtvarných technik i netradiční postupy a materiály, kteří mají chuť se pomocí výtvarné činnosti a artefiletických technik více dozvědět o sobě a svém tvůrčím potenciálu a zároveň o práci ve skupině, spolupráci a sdílení při tvorbě. JEDNORÁZOVÉ AKCE ATELIÉRU V ROCE výstav spojených s vernisáží Vernisáže výstav prací klientů z atelieru o.s. Baobab ve spolupráci s o.s. Green Doors v chráněné kavárně Café na 1/2 cesty. V případě vernisáži v Café na půl cesty se v letošním roce dařila účast tvůrců-klientů na celém průběhu příprav výstavy / výběr obrazů, příprava výstavy, instalace/. Zapojení klienta do procesu chceme zachovat i v dalším roce. 2 výtvarné happeningy V případě happeningů jsme měli za cíl: - propojení veřejnosti s osvětou činnosti o.s.baobab - napomáhaní snižování předsudků a stigmatizace lidí s duševním onemocněním - spolupráce spřátelených organizací - spolupodílení klientů na organizaci akce 16

17 Katalog Ateliér Doba přípravy : 1 rok / půl roku práce s tvůrci-klienty (souhlasy a výběr děl), půl roku práce na grafické podobě katalogu/ Cíl: ukázka tvořivosti lidí s psychotickým onemocněním v souvislosti s prezentací děl / při možné spolupráci s galeriemi/ a prezentací o.s.baobabu Socioterapeutický pobyt s ateliérem Pobyt výtvarně sportovní spojený s výukou anglického jazyka. Prodloužený víkend zaměřený jednak na fyzickou aktivitu v propojení s výtvarným artefiletickým programem. Linií pobytu bylo téma Putování za pánem podzimu Cíle konkrétních programů byly: 1. Pomocí partnerského vztahu inspirovat, učit nové znalosti a dovednosti a podporovat vlastní kreativitu klientů. Obohacovat kvalitu života uživatelů Podporovat rozvoj vlastních možností a výtvarných dovedností Vytvářet prostor pro osobní růst Vést k zodpovědnosti Obnovovat a rozšiřovat síť sociálních vazeb Motivovat k zapojení do života ve společnosti Měnit předsudky o lidech s psychotickým onemocněním zejména prostřednictvím výstav výtvarných prací Obecním cílem projektu bylo realizovat výše uvedené programy. Projekt byl naplněn v maximální možné míře. Při práci jsme sledovali mnohé klienty, kteří během docházení do ateliéru opět objeví svůj smysl, hodnotu, kreativitu a jejím prostřednictvím pracují i na své sebeúctě a sebehodnocení. Často se zvýší schopnost klientů fungovat v běžném životě a kvalita jejich života. Mnozí klienti přicházejí do Ateliéru jako do prvního programu o.s. Baobab. Kurz Počet klientů Počet intervencí Otevřený ateliér Tvůrčí dílna Výtvarná setkání Celkem

18 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ORGANIZACE Supervize V roce 2006 jsme pokračovali v úspěšně začatém procesu celotýmových a individuálních supervizí pro pracovníky. Supervize umožňují pracovníkům podporu při práci s klientem, individuální rozvoj, napomáhají fungování v týmu při vzájemném vyjasňování si kompetencí, řešení týmových konfliktů. Na týmových supervizích se střídají pracovníci z jednotlivých týmů. Psychoterapeutické výcviky Dále pracovníci sdružení v rámci svého osobního a profesního rozvoje absolvují za podpory naší organizace psychoterapeutické výcviky a to konkrétně: 5-letý systematický výcvik v Gestalt terapii, Sebezkušenostní hlubinně dynamický výcvik se zaměřením na arteterapii, Integrativní výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo. Dále jsme v roce 2006 realizovali přednášky, diskuse s psychiatrem o konkrétních dotazech a o klientech s psychotickým onemocněním. Stáže Rok 2006 byl bohatý na odborné stáže pracovníků. Stáž v kanadském Torontu V květnu 2006 se 2 pracovnice zúčastnili stáže v Kanadě a to konkrétně v čase Stáž navazovala na předešlou stáž pracovníků před 4 lety. Záměrem stáže bylo zúčastnit se aktivit, porovnávat systémy péče o lidi s duševním onemocněním, inspirovat se pro další práci s klienty a to nejenom výměnou názorů a diskusí.stáž se realizovala díky projektu JPD 3. Organizace o.s.green Doors a o.s.baobab spojuje nejen společný projekt, ale i specializace v cílové skupině, snaha o komplexnost služeb, vnímání klienta ve smyslu bio psycho sociální jednoty. Stáž se konala v organizaci CAMH, která je přední kanadskou fakultní nemocnicí. Jejím posláním je měnit životy lidí, které jsou ovlivněny závislostí nebo duševní nemocí. Mají více klinik. Nás především zajímali programy pro léčbu nemocí schizofrenního okruhu. V Kanadě jsme viděli, jak efektivně funguje systém péče o klienty. Zaujala nás dobrá návaznost služeb. Viděli jsme zařízení, kterými klient vstupuje do služby. A to PRIME clinic, což je klinika pro prevenci, krizový management a vzdělávání o nemoci. Prevence má významné a důležité místo, reklamu na Prime kliniku jsme viděli dokonce i v metru. Další službou, kterou jsme viděli a zúčastnili jsme se jí v terénu byl HIP tým. Je to mobilní tým, který vyjíždí za nespolupracujícím klientem. Cílem je stabilizace klienta a předání do dalších služeb. Dalším je lůžkové oddělení EPU, kde se snaží o zvládnutí akutních příznaků. V Kanadě již od první chvíle pracují a zapojují rodinu do zotavování člena/ů rodiny. Klinika FEPC je ambulantním zařízením pro rané psychózy. Navštívili jsme také zařízení následné péče. Zajímalo nás především zařízení LEARN, které je zaměřením velice blízké činnosti našich organizací. V Learnu se s klientem věnují oblasti vzdělávání, práce, volného času a sociální sítě. Mají skupiny, ve kterých se věnují jednotlivým oblastem, individuální setkání a práci s rodinou. Snaží se, aby mladý člověk se co nejrychleji zapojil do života, který žil před nemocí. V průběhu stáže jsme získali nové podněty a informace, které průběžně zpracováváme a obohacují nás v práci s klienty. 18

19 Stáž v Holandsku V období od byly na stáži v Holandsku 3 pracovnice. Organizátoři: Organizace STORM 1987 STORM vznikl jako místní iniciativa pro trénink nových přístupů v péči o chronicky psychiatricky nemocné 1992 STORM se stal národní institucí 1997 STORM začal působit mezinárodně Hlavním cílem činnosti STORMu je poskytovat vzdělávání holandským a evropským organizacím ve zdravotní a sociální oblasti, a tím zlepšit péči o nemocné Další aktivity: informační centrum, výzkumné a vývojové programy Jean Pierre Wilken a Dirk den Hollander vyvinuly Celostní přístup k rehabilitaci (Care) Program stáže: Psychiatrické nemocnice Centra denních aktivit Poskytovatelé chráněného a komunitního bydlení Chráněné a tréninkové pracovní příležitosti Arteterapeutické ateliéry Galerie s díly návštěvníků ateliérů Klientské organizace a klientské rady v rámci organizací 8 organizací poskytujících psychosociální služby 35 pracovišť Zisky ze stáže: Atmosféra místa a lidí, postoje ke klientům klienti versus návštěvníci, účastníci a obyvatelé Transparence a otevřenost Hranice a pravidla hry Zákonem daná spoluúčast klientů, klientských rad Iniciativa klientů Propojování léčebné a následné péče (prevence výpadku ze služeb) prevence ztráty málo motivovaných klientů, kteří se vypadnou při přechodu mezi službami snadnější překlenování změn a krizových situací kontinuita služeb, kontinuita v čase, kontinuita poskytovatele péče, kontinuity znalostí o klientově příběhu prevence fragmentace služeb Zapojení klientů (prevence setrvávání v roli klienta) Program Recovery by yourself Tréninkové pracovních příležitostí přímo v organizacích Klientské rady Programy pro profesionály, zajišťované klienty (např.: REAKT Gouda) Maximální individualizace služeb Opravdová, nejen deklarovaná, spolupráce mezi poskytovateli služeb 19

20 Tři organizace, které nás nejvíc zaujaly: REAKT nevládní organizace, vznikla v r Regiony - střední Holandsko, The Hague a okolí Hague, dohromady obyvatel klientů, 225 zaměstnanců Cílová skupina: lidé s psychiatrickou zkušeností a s psychosociálními problémy (např. bezdomovectví) 225 zaměstnanců volný čas, vzdělávání Centrum denních aktivit chráněná prdne byla uspořádána akce Příjem do služeb Programy pracovní rehabilitace V rámci REAKTu TRACK externí aktivity Mimo REAKT dobrovolná práce Jobcoaching běžný pracovní poměr Nadace Door en Voor klientská organizace nabízející Health care svépomocná skupina Výcvik budoucích trenérů Podpora nových projektů (ex)klientů Osvěta a destigmatizace Demarrage organizace na hranici mezi péčí o duševní zdraví a pracovním trhem Vznik před 10 lety Cílová skupina: mladí lidé (16+) s psychosociálními problémy klientů ročně, 30 konzultantů Variabilní nabídka průběhu služby (individuální i skupinové) nabízí sociální aktivaci pracovní reintegraci prevenci vypadnutí z práce z důvodu onemocnění 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Občanské sdružení BAOBAB. Pujmanové 1219/8, Praha 4 tel: 241 734 050 e-mail: o.s.baobab@post.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Občanské sdružení BAOBAB. Pujmanové 1219/8, Praha 4 tel: 241 734 050 e-mail: o.s.baobab@post.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Občanské sdružení BAOBAB Pujmanové 1219/8, Praha 4 tel: 241 734 050 e-mail: o.s.baobab@post.cz OBSAH Základní identifikační údaje....... str. 3 Úvod do historie a činnosti.. str. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Občanské sdružení BAOBAB

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Občanské sdružení BAOBAB VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Občanské sdružení BAOBAB Pujmanové 1219/8, Praha 4 tel: 241 734 050 e-mail: o.s.baobab@post.cz OBSAH Realizovaná činnost........... str. 3-11 Klienti Baobabu.. str. 12-15 Hospodaření

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 OBSAH: Základní identifikační údaje........3 Úvod do historie a činnosti.. 4 Činnost sdružení v roce 2007.. 5 Podpora nezávislého bydlení 6 Podpora vzdělávání - program Student..8 Vzdělávací kurzy.10

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Baobab

Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Baobab Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Baobab rok 2011 patřil mezi další náročný rok, ale přesto byl pro nás rokem úspěšným. Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na zabezpečení celoročních

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva 2006 Občanské sdružení Mana Výroční zpráva 1. Slovo předsedy Podoba obou základních pilířů činností sdružení, se během roku úspěšně ustálila a stala standardně poskytovaným servisem. Vážení přátelé, Výroční

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec

PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec Realizováno v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00237 Práh-podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním 2.

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče na příkladu praxe a hledání Fokusu Praha Seminář Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Open Medical Club ČR 16.5.2013 Pavel Novák, Fokus Praha o.s. 1 Fokus v ČR

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH OBSAH...2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...3 II. PRACOVNÍCI SDRUŽENÍ...4 III. VZNIK A POSLÁNÍ...4 IV. PROJEKTY

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více

Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014

Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014 Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014 01 Program včasné péče V červenci a srpnu skupinové aktivity dle harmonogramu projektu neprobíhaly (včasná péče probíhala pouze individuální formou), v září a říjnu aktivita

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více