ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1

2 Obsah Základní identifikační údaje Úvod do historie a činnosti.. 4 Činnost sdružení v roce Vzdělávání a rozvoj organizace Propagace.22 Základní ekonomické údaje Poděkování

3 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Občanské sdružení Baobab Sídlo: Pujmanové 1219/ Praha 4 Orgány sdružení: statutární zástupce: Josef Wenzl rada sdružení: Bc. Lucie Zachařová Mgr. Slávka Škvareková Josef Wenzl IĆO: DIČ: Datum vzniku registrace: Členská základna: CZ pod č.j.: II/s-OVS/A /97-R na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra 22 členů Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Oblastní pobočka Praha 2 Jugoslávská Praha 2 Číslo bankovního účtu: /0800 Telefonní spojení:

4 ÚVOD DO HISTORIE A ČINNOSTI Historie Občanské sdružení Baobab vzniklo Založení o.s. Baobab předcházel vznik o.s. Green Doors. Důvodem byla potřeba rehabilitačních služeb pro klienty Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, které nemohlo poskytovat jiné než čistě terapeutické služby. O. s. Green Doors se brzy specializovalo pouze na oblast pracovní rehabilitace a provozování chráněných kaváren. Stále tedy zůstávala nenaplněná potřeba poskytovat služby sociální rehabilitace (rekondiční pobyty, sociální poradenství, volnočasové aktivity a vzdělávací kurzy). Proto v roce 1997 vzniká Baobab, občanské sdružení, které se orientuje na rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných, a to zejména rehabilitaci sociální, rehabilitaci základních životních dovedností, kognitivních funkcí, tvořivých dovedností a zdravotně-sportovní. V organizaci zpočátku pracoval pěti-členný tým. Během let se aktivity sdružení rozšiřovaly a v současné době o. s. Baobab zaměstnává na 19 pracovníků. Poslání Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu v oblasti bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit lidem s psychotickou zkušeností, kteří se vypořádávají s nemocí a jejími důsledky. Cílovou skupina Lidé jejichž kvalita života je snížena v důsledku psychotického onemocnění a mají snahu zlepšit svou situaci v oblastech bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit. Hlavními principy práce v Občanském sdružení Baobab jsou: odborný a profesionální přístup zaměřený na potřeby uživatelů, přístup respektování volby uživatelů, podporující a oceňující přístup, individuální přístup k uživatelům, zodpovědný přístup k uživatelům, rovnocenný/partnerský přístup k uživatelům, srozumitelný přístup, přístup podporující zdravý potenciál uživatele. 4

5 ČINNOSTI SDRUŽENÍ V ROCE ) PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ 2) PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 3) PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT 4) ARTETERAPEUTICKÉ PROGRAMY 5) SVÉPOMOCNÉ AKTIVITY 6) PORADENSTVÍ 7) PRŮVODCE ( CASE MANAGEMENT) Souhrn všech aktivit dle výše uvedených oblastí ~ podpora nezávislého bydlení (byty na půli cesty) ~ program Student podpora vzdělávání mladých duševně nemocných jako prevence nezaměstnanosti ~ kurz základy práce na PC ~ kurz Excel ~ kurz,,mojemisto.cz ~ kurz psaní všemi deseti prsty na PC ~ kurz anglického jazyka ~ kurz jógy a relaxace ~ kurz sportovních her ~ florbal ~ cvičení Tchaj ťi ~ turistický klub Traveller ~ rekondiční pobyty se zdravotním programem určené pro klienty se schizofrenním onemocněním ~ kurz aktivního snižování nadváhy a zdravého životního stylu ~ otevřený arteterapeutický Ateliér ~ tvůrčí dílny v Ateliéru ~ výtvarná setkání ~ jednorázové akce Ateliéru ( výstavy, výtvarné happeningy ) 5

6 Informace o dílčích programech dle rozdělení aktivit PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ ( byty na půli cesty) Jednou z klíčových oblastí činnosti sdružení je od roku 1998 oblast Podpory nezávislého bydlení. Projekt Podpora nezávislého bydlení je projektem s dlouhodobou tradicí v sdružení. Program má tyto cíle směrem ke klientům: 1) obohacovat kvalitu života 2) doprovázet při naplňování individuálních cílů 3) podporovat rozvoj praktických a sociálních dovednosti (hospodaření s penězi, vedení domácnosti, péče o sebe, získání práce, trávení volného času, rozvoj sociálních dovedností vzdělávání, řešení budoucí bytové situace) 4) vést k samostatnosti 5) posilovat schopnost zvládnout krizové situace 6) podporovat v osobním růstu a vést k sebedůvěře 7) motivovat k zapojení do života ve společnosti 8) směřovat k využívání zdrojů podpory rodiny, přátel a širší komunity Program se realizoval celoročně 5 dnů v týdnu, v případě krizových situacích i večer a o víkendech. Socioterapeuti měli 1 týdně hodinové schůzky s klienty ve vyšší míře podpory a jednou za 14 dní hodinové schůzky s klienty v nižší míře podpory. Kromě pravidelných schůzek - konzultací socioterapeuti pravidelně komunikovali s psychoterapeuty, terapeuty z dílen, kaváren, rodinou klienty. Součásti byla i péče o technický stav bytů, zařizování nového bytu. 2x měsíčně probíhalo sociální poradenství pro klienty v rámci sociální poradny. V minulém roce jsme disponovali celkem 10 místy pro klienty. Byty byly v celém roce plně obsazeny klienty. V roce 2006 jsme v bydlení pracovaly se 21 klienty. Kromě klientů v bydlení jsme pracovaly se zájemci a práce také zahrnovala ambulanci bývalých klientů z bydlení, a sociální poradenství. Celoročně jsme zaznamenali nárůst zájemců o službu. Cíle programu byly úspěšně naplněny a to jednak získáním, rozšířením kapacity bydlení pro klienty, jednak v rámci vyhodnocování individuálních příběhů klientů, kterým se povedlo naplnit své cíle, vzrostla/udržela se kvalita života, nejenom v subjektivním pocitu uspokojení, ale i v získaní, udržení práce, studia, smysluplného trávení volného času, často i zlepšením vztahů v rodině. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo pomoci několika lidem s duševním onemocněním získat pocit smysluplnosti, pocit, že nejsou na okraji společnosti. Klienti v roce 2006 odešli bydlet samostatně, což považujeme za úspěch. Za velký úspěch považujeme,že se nám v roce 2006 podařilo získat byt 3+1 od Městské Části Praha 4 a koncem roku 2006 byt 2+1 od Městské Části Praha 6. Zvýšením kapacity bydlení můžeme lépe uspokojit poptávku po programu ze strany klientů. Z plánů z roku 2006 zlepšení způsobů práce: Více jsme se zaměřili na práci s rodinou klienta, vytvořili krizový plán v případě zhoršeného zdravotního stavu, zlepšili spolupráci s Green Doors v rámci pracovní rehabilitace klientů - propojování služeb u společných klientů, zapojování klientů do volnočasových aktivit 6

7 sdružení, po skončení služby využívání metody práce case managementu v našem sdružení, příp. v jiných organizacích Prezentace o programu pro klienty: BONA komunitní bydlení (březen) pro 6 klientů a 4 terapeuty BONA chráněné dílny (duben) pro 9 klientů a 2 terapeuty DPS Ondřejov Velký denní program (květen) 8 klientů v prostorách Baobabu Den otevřených dveří (květen) 20 lidí FOKUS Mladá Boleslav (říjen) pro 12 pracovníků PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ Konzultace s Intervence klientem s rodiči, odborníky telefonické,osobní Příjmové rozhovory Krizové intervence Celkem Klienti v bydlení Zájemci o službu Celkem 622 intervencí 7

8 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ program zvyšování kvalifikace a prevence nezaměstnanosti ( vzdělávací kurzy) PROGRAM STUDENT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH JAKO PREVENCE NEZAMĚSTNANOSTI Cílem projektu bylo zrealizovat po všech 12 měsíců pro klienty službu napomáhající jim v návratu ke studiu a rozšířit paletu cest podpory ve studiu. Podařilo se nám zrealizovat všechny běhy programu, které jsme naplánovali. Pouze přípravný kurz pro studenty VŠ proběhl z důvodu malého počtu zájemců ve 2 dnech místo v 10ti. Program Student se po bouřlivém rozvoji v prvních třech letech svého fungování v roce 2006 stabilizoval, je známý a vyhledávaný mezi odbornou veřejností. Program je velmi úspěšný, setrvale zvyšuje svou kvalitu a dále se rozvíjí. V prvním čtvrtletí 2006 tým intenzivně pracoval na metodice patronské práce, která následně získala formu stručného manuálu. Na podzim 2006 jsme zase vypracovali koncepci rodinných setkání, které pomohou ve vyjasnění role a kompetencí patrona vůči klientovi a v ujasnění varovných příznaků zhoršení zdravotního stavu. Dále jsme na podzim 2006 vypracovali nový třífázový model programu. Nové služby v rámci týmu Student: Odborný konzultant pro studijní záležitosti, Přednášky na SŠ, docházková skupina Klub Student začaly fungovat na podzim Podle vstupních a výstupních psychologických testů došlo u všech studentů ke zlepšení kognitivního výkonu (v paměťových testech, v koncentraci pozornosti). U studentů byl dále pozorován posun v sebejistotě, odvaze vrátit se do školy, motivaci a celkové živosti. Všichni klienti, které sledujeme dále v patronské práci plní svůj rehabilitační plán, na kterém s patronem pracují. Většina pokračuje ve studiu, část se připravuje na nástup do školy v roce Kontakt a programem Student Rozhovory se zájemci 51 klientů 48 klientů Výuková práce s klienty v programu Student 12ti denní program Přípravný kurz pro studenty SŠ a VŠ Celkem Počet zájemců Počet přijatých klientů Počet klientů při zakončení Počet vyučovacích dnů

9 Setkání Klubu Student Vstupní pohovory 4 Počet setkání 3 Počet klientů, kteří přišli alespoň 7 jednou Individuální práce s klienty Počet patrunských schůzek 174 Poradna odborné konzultantky pro studijní záležitosti Setkání s klienty 6 Počet klientů. Kteří přišli alespoň na jedno setkání 5 Cyklus přenášek o schizofrenii na SŠ na Praze 4 5 hodinových besed na SŠ Vždy studentů, 1 lektorka, 1 klientka 2 dvouhodinové besedy na SŠ Vždy studentů, 1 lektorka, 1 klientka 1 návazná dvouhodinová beseda v prostorách O.s. 13 studentů. 2 lektoři, 4 klienti Baobab KURZ ZÁKLADY PRÁCE S PC, TEXTOVÝM EDITOREM A INTERNETEM Vzhledem k velké individuálnosti v rámci kurzu neprobíhají žádné dva kurzy úplně stejně. Lektorka na prvním z 10ti setkání zjistí úvodním testem, co všechno už klienti z ovládání počítače znají a průběh dalších lekcí přizpůsobuje jejich potřebám a v závěrečných fázích i jejich přáním. Během kurzu dostanou klienti vyváženou směs teorie ve formě přehledných výukových materiálů a praktických cvičení. Na závěr kurzu jsou klienti podrobeni závěrečnému testu, takže si mohou ještě jiným způsobem ověřit, jak se za 10 setkání v ovládání počítače posunuli. Kurz probíhal 1 /týdně 2 hodiny celoročně. Ukončením kurzu ovšem kontakt klientů s o.s. Baobab nekončí. Lektorka je s nimi v telefonickém kontaktu a s odstupem 1-2 měsíců zjišťuje, jak se bývalým účastníkům daří používat PC v běžném životě i jak se postupně mění kvalita jejich života. Kurz je realizován podle osnov Národního programu počítačové gramotnosti Ministerstva informatiky ČR a jeho absolventi dostávají oficiální certifikát MI KURZ,,MOJEMISTO.CZ Tvorba webových stránek Nově zavedený kurz probíhal 1/týdně celoročně.kurz byl pilotní, a tak vzhledem k poptávce klientů budeme v kurz pokračovat i v roce

10 KURZ PSANÍ VŠEMI DESETI PRSRY NA PC Kurz pro začátečníky si klade za cíl seznámit účastníky s prací v textovém editoru při zpracování textů a naučit je základům desetiprstové techniky psaní na stroji (resp. počítači). Kurz probíhal 1/týdně celoročně. V jedné lekci klienti s lektorkou proberou 3-6 nových znaků. Vzhledem k tomuto tempu je v kurzu kladen důraz na domácí přípravu (vyžaduje se 20 minut cvičení denně). Díky testům (opis s měřením času a počtu chyb) si klienti mohou z hodiny na hodinu ověřit zlepšení či zhoršení (mnohdy díky subjektivním okolnostem menší koncentrace, horší zdrav. stav). KURZ ANGLIČTINY VE DVOU ZNALOSTNÍCH ÚROVNÍCH Kurz je ve dvou znalostních úrovních pro začátečníky, pro mírně pokročilé. Kurz začíná vstupním testem a zjišťování motivace klientů ke studiu anglického jazyka. V roce 2006 proběhli následující kurzy: 1) Kurz pro začátečníky od do (dokončilo 6 klientů 4 ženy, 2 muži) 2) Kurz pro mírně pokročilé od do (celkem dokončilo 11 klientů / 7 žen, 4 muži + 1 klient, který po měsíci kurz ukončil), z toho 9 klientů kurz úspěšně absolvovalo Kurz probíhal ve dvou skupinách. 3) Kurz pro začátečníky od do Kurz navštěvovalo 5 klientů (3 ženy, 2 muži), dokončili 4 klienti/ úspěšně 3 4) Kurz pro mírně pokročilé do Kurz začalo navštěvovat 8 klientů (4 ženy, 4 muži), dokončilo 6 klientů/z toho 4 úspěšně 5) Kurz pro začátečníky od do /zkrácený jen 7 lekcí Kurz navštěvuje 5 klientů (3 ženy, 2 muži) 6) Kurz pro mírně pokročilé od do /zkrácený jen 7 lekcí Kurz navštěvuje 9 klientů ( 7 mužů a 2 ženy) KURZ EXCEL ( DUBEN 2006) Kurz Excel probíhal v 9-ti 50-ti minutových lekcích 1 týdně. Začátku kurzu předcházeli přijímací pohovory, na kterých lektorka s klientem vyplnila potřebné formuláře a hlavně úvodní test, který má ověřit znalosti klienta, aby pak mohla lektorka přizpůsobit probíranou látku. A také je důležitý na konci kurzu, kde se výsledky porovnávají s těmi v závěrečném kurzu. Je tak vidět jak se klient zlepšil, co se na kurzu naučil. Na tomto setkání se zjišťují i jaké jsou potřeby a očekávání klientů na kurz. Na poslední hodině se pak vyplňoval závěrečný test, který je téměř totožný s úvodním, což jak pak použito jako jedna z možností ohodnotit užitečnost a úspěšnost kurzu i klientů. V závěrečných testech se ve všech kurzech u klientů prokázali pokroky ve znalostech a dovednostech a po opakovaném kontaktování klientů se prokázalo, že kolem 90% klientů využívá znalosti práce s PC nadále, některým klientům kurzy pomohli pře uplatnění se na trhu práce. 10

11 PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT KURZ JÓGY A RELAXACE Pravidelný kurs jógy pro začátečníky (o kapacitě do 12 osob) probíhal ve čtvrtky , od září pak 14:45-16:15hod v tělocvičně sdružení. Během roku 2006 se kursů pravidelně zúčastňovalo cca 12 klientů (tzn. docházeli do kursu pravidelně alespoň po dobu tří měsíců). Pro ty, kdo do kursu docházeli nebo docházejí pravidelně, se jóga stala významným bodem jejich týdenního programu. KURZ SPORTOVNÍCH HER Kurz sportovních her probíhal v měsíci červenec srpen Jednalo se o dynamičtější, náročnější aktivitu, která spojovala aktivní pohyb a sociální rehabilitaci.v programu se střídali nejrůznější kolektivní míčové i jiné hry. Např. volejbal, jízda na in-line bruslích, badminton, frisbee. Cvičilo se převážně na pronajatém hřišti nebo v parcích. Cvičení probíhalo 2 x za měsíc. FLORBAL Hodiny florbalu probíhaly každé pondělí od do hodin celoročně v pronajaté tělocvičně v Základní škole v Praze 4. V průběhu roku 2006 navštívilo hodiny florbalu 20 různých klientů. Z nich je 12 klientů, kteří chodí pravidelně. Pět klientů chodí nepravidelně a tři klienti navštívili naší hodinu jen jedenkrát až třikrát za celý rok. Obsah hodiny florbalu : - nástup a docházka - rozcvičení - rozcvičení s hokejkou - herní cvičení celkem asi 15 minut - hra celkem asi 45 minut V průběhu celého roku došlo opět k výraznému hernímu zlepšení a zvýšené fyzické kondice u klientů, kteří chodí na hodiny florbalu pravidelně.je zde asi 6 klientů, kteří navštěvují hodiny už třetím rokem ( nechodí pouze pokud jim to nedovolí jejich zdravotní stav což je velmi individuální, absence 2 až 6 měsíců).výhodou této hry je, že i klienti, kteří navštěvují hodiny nepravidelně a jejich herní dovednosti jsou na nižší úrovni si zahrají a zaběhají a stráví čas v příjemném kolektivu, který se zde za tuto dobu vytvořil. V průběhu roku 2006 klienti soutěžili o titul Král střelců. Zapisovali jsme v průběhu celého roku počet gólů, které klienti během hodin florbalu vstřelili. Vyhlašovali jsme vždy na konci každého měsíce tři nejlepší střelce měsíce.vyhodnocení soutěže bylo oficiálně vyhlášeno na vánoční besídce o.s. Baobab, pořádané pro všechny klienty Baobabu. Tato soutěž zvýšila a podporovala nejen motivaci klientů a účast na jednotlivých hodinách, ale i bojovnost, pozornost a snahu uspět. Také práci s vlastními emocemi. Vlastnosti, které se jim mohou v opětovném zapojování do běžného života hodit. 11

12 CVIČENÍ TCHAJ-ŤI Tchaj ťi je nenásilné čínské bojové umění, které pomáhá klientům procházet životními změnami tím, že zlepšuje schopnost zvládat stres, pomáhá svalům zbavit se napětí, prohlubuje a zklidňuje dech, odstraňuje únavu, probouzí pocit vitality. Aktivita probíhala 1 týdně 1 hodinu. Celkem se alespoň jednou dostavilo 12 klientů, průměrná účast na lekci byla 6 7 klientů. Cvičilo se společně podle standardního programu. Protahování, cviky 5ti elementů, chi-kung, navíjení hedvábného vlákna, relaxace. Klienti se při tomto postupu uvolňují a zdá se, že lépe vstupují do kontaktu se svým tělem. TURISTICKÝ KLUB TRAVELLER Program umožňoval klientům mírně až středně náročnou fyzickou aktivitu. Cílem bylo zejména zapojit turistické aktivity do zdravějšího životního stylu klientů. V tomto programu byl také kladen velký důraz na rozvoj svépomoci klientů. Klienti byly aktivně zapojováni do organizace výletů. Traveller je dobré místo na delší rozhovory s klienty, v průběhu výletu je na to čas a klid. Někteří klienti možnosti popovídat si po cestě využívají. V rámci programu Traveller pořádáme 4x do měsíce o víkendu výlet. Jedná se o výlety do přírody, návštěvy hradů nebo zajímavých měst. Průměrná účast byla 12 klientů, což považujeme za velký úspěch, náš velký rekord byl 22 klientů, účastnili se výletu na zámek Konopiště. Na tomto výletě byl i rekordní počet nových klientů 5. Název kurzu Kurz základy práce s PC, textovým editorem a internetem Excel Kurz tvorby webových stránek Kurz psaní všemi 10 Kurz angličtiny ve 2 znalostních úrovních Celkem Počet klientů 16 klientů 6 klientů 5 klientů 11 klientů 41 klientů 79 klientů EDUKAČNÍ A DOCHÁZKOVÉ AKCE Kurz Počet účastníků Počet účastníku občanů hlavního města Prahy Traveller Jóga Florbal Tchaj- ťi 8 7 Sportovní klub Celkem

13 REKONDIČNÍ POBYTY SE ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM URČENÉ PRO PACIENTY SE SCHIZOFRENNIM ONEMOCNĚNÍM Projekt je zaměřen na rehabilitaci handicapů, které provázejí duševní poruchy jde zejména o zhoršení či ztrátu pracovních a sociálních dovedností, postižení kognitivních a psychomotorických funkcí, celkové snížení kondice, nadváhu, tendence k sociální izolaci, obavy ze sociálních kontaktů a z jakékoliv činnosti provozované ve skupině. V roce 2006 se plánovaly a realizovaly 3 pobyty. Cykloturistický pobyt Český ráj V druhé polovině měsíce září se konal cykloturistický pobyt v Sobotce srdci Českého ráje. Výlety: 1. Ve středu - výlet do nejbližšího okolí, délka:15 km. 2. Druhý den - krásna, ale poměrně dlouhá trasa. Délka: 55 km. Návštěva - zřícenina hradu Trosky, zámek Hrubá skála, vyhlídku Kapelník v Hruboskalsku a hrad Valdštejn. 3. Třetí den - Prachovské skály a Jičín. Délka :40 km. 4. Sobotní výlet - Příhrazské skály a hrad Kost. Délka: 30 km. Vodácky pobyt - Berounka trasa - od Dolanského mostu až do Liblína, trasa měřila 22 km. 2. trasa Z Liblína do Krašova, cca 12km 3. trasa do Skryjí cca 12 km. 4. trasa do Roztok u Křivoklátu. cca 12 km Mezi všemi účastníky panovala dobrá nálada, dovedli si navzájem pomáhat, řešit náročné situace jako skupina. Zažili spoustu příjemných chvil na vodě i na suchu. Nikdo se kolektivu nestranil a téměř všechny aktivity se plánovali společně a demokraticky, podle názoru většiny. Hodně lidí si sáhlo téměř až na dno svých fyzických možností, takže můžeme konstatovat, že tento pobyt měl zocelovací charakter fyzicky i psychicky. Také určitě přispěl ve schopnosti postarat se sám o sebe.potvrdilo se také, že vodácký pobyt patří mezi náročnější a hodí se spíše pro lidi v lepší fyzické a psychické kondici. Pobytu s ateliérem - Putování za Pánem podzimu v Karlštejně Podzimní ateliérový pobyt se konal, přímo ve vesnici Karlštejn, takže klienti každý den mohli obdivovat krásu jednoho z nejznámějších českých hradů. V průběhu pobytu se klienti věnovali turistice podzimní přírodou a hledání stop Pána podzimu. Byli jsme např. na výletě k lomům Malá a Velká Amerika a Mexiko. Tato místa se nám náramně hodila k procvičování lehké anglické konverzace. Věnovali jsem se i ateliérovým činnostem. Název pobytu Cykloturistický pobyt Časové vymezení místo Počet účastníků Počet občanů hl.m.prahy Český Ráj 9 8 Vodácky pobyt Řeka Berounka 10 9 Pobyt s ateliérem Karlštejn sdružení Celkem

14 KURZ AKTIVNÍHO SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Kurz se skládal z 2 částí : cvičení a edukační ní části. Kurz byl složen z 12ti lekcí. Probíhal ve 2 tříměsíčních bězích, každé úterý od 17ti do 19.15ti. Novinky v roce 2006: Obecně Na vedení kurzu se poprvé podílela asistentka (velmi úspěšná účastnice minulých kurzů), pomáhala při vedení druhé části lekce, při povídání o jednotlivých tématech. Zpětně její přítomnost účastnice ohodnotili jako velice příjemnou a motivující. Snažili jsme se ještě výrazněji vydělit 3 tématické okruhy spojené s přechodem na zdraví životní styl a hubnutí 1. oblast zdravého stravování, vhodných stravovacích zvyklostí a přípravy zdravých pokrmů 2. pohyb, tělesná cvičení a péče o tělo (masáže, kosmetika apod.) 3. péče o sebe sama (duševní a duchovní oblast). V těchto třech oblastech si pak každá účastnice stanovovala vlastní cíle, kterých by chtěla v průběhu kurzu dosáhnout. Více jsme pracovali s individuálními cíly (v každé z výše uvedených oblastí). Intenzivněji jsme se věnovali dílčím - týdenním úkolům. Na začátku a na konci vyplňovali účastnice test Otestujte si svůj životní styl (převzali jsme ho z knihy Vychutnej život od J.D.P. Roger a upravili pro naše potřeby). Mohli jsme tak v závěru kurzu vyhodnotit posun v jednotlivých oblastech zdravého životního stylu. Do 6. lekce jsme zařadili jsme aktivizační masáž z Do in. Cvičební část Více jsme zařadili cvičení Do in. Lekce jsme zahajovali dechovými cviky: Otvírači dechu a v průběhu protahovací a posilovací části jsme zařazovali cviky z elementu dřeva a kovu. Edukační část Do příštího běhu zkusíme ještě další lekce připravit interaktivně. S klienty se pracovalo metodou case managementu šlo hlavně o následní péči. Case management jako způsob práce s klienty vychází z potřeby návaznosti a koordinace péče na úrovni klienta v souvislosti s propojeností jednotlivých zařízení. Je to způsob péče ušitý na míru individuálním potřebám klienta. Case manager pomáhá hodnotit klientovu situaci, plánuje s klientem, je ve spojení s rodinou, lékařem a podílí se na rozšiřování sociální sítě klienta, pomáhá klientovi v krizových situacích a sleduje jeho individuální vývoj. Smyslem case managementu je snížit délku hospitalizací a omezit jejich frekvenci, zlepšit nebo udržet kvalitu života klienta. 14

15 REKONDIČNÍ POBYTY PRO FREKVENTANTY KURZU AKTIVNÍHO SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Na konci kurzu aktivního snižování nadváhy se realizoval rekondiční pobyt v některých z českých hor. V roce 2006 se realizovaly 2 rekondiční pobyty v Krkonoších. Smyslem pobytu bylo ukončit kurz snižování nadváhy, zhodnotit průběh kurzu, úspěchy, pobýt ve společnosti přátel. Z mnohých klientů se staly přátelé, takže pobyt uvítaly jako možnost strávit čas společně. Na posílení zdravých stravovacích návyků si klienti vařili samostatně zdravé jídla. Posilovala se také samostatnost klientů. Pobyt byl vyplněný v zimě lyžováním, procházkami, v létě turistikou, a aktivitami v tělocvičně ( volejbal, ping pong, skákaní na trampolíně). Klienti tak měli možnost osvojit si zdravý způsob života, na pobytu si ho ještě upevnit. Smyslem bylo, aby klienti po absolvovaní kurzu a pobytu byli schopni pokračovat ve zdravém životním stylu. KONDIČNÍ CVIČENÍ Toto cvičení bylo určeno především pro klienty, kteří absolvovali kurz hubnutí a chtějí pokračovat v pravidelné pohybové aktivitě. Dále je určen pro klienty, kteří chtějí chodit cvičit a nemusí absolvovat teoretickou část hubnutí. Cvičilo se jednou týdně 1 hodinu. V rámci programů se převážně podařilo naplnit cíle, které jsme si vytýčili. Cíle se týkaly především následujících oblastí : návštěvnost kurzů kurzy probíhaly, zaznamenali jsme dostatečný, dlouhodobý zájem klienta. smysl - užitečnost jednotlivých programů úspěch programů a aktivit byl patrný u klientů a to ve smyslu snížení váhy, udržení si váhy a osvojení si dovedností vedoucích k zdravému způsobu života. Obecním cílem bylo zlepšení nebo udržení si kvality života. Určitě úspěch se zaznamenal v posílení sociálních dovedností, které se projevilo ve větší komunikativností klientů, navazování přátelství mezi klienty, společnými akcemi i mimo zařízení Baobab. Kurz Počet účastníků Kurz snižování nadváhy a zdrav. životního stylu 22 Kondiční cvičení 61 Závěrečné pobyty 21 Celkem Počet účastníku občanů hlavního města Prahy 15

16 ARTETERAPEUTICKÉ PROGRAMY OTEVŘENÝ ARTETERAPEUTICKÝ ATELIÉR Jde o prostor pro nezávazné setkání s novým prostředím ateliéru či sdružení, s terapeutem a dalšími klienty, prostor pro individuální tvorbu klienta, pro začlenění klienta do skupiny i v případě obtížnější diagnózy či nutnosti individuálnějšího přístupu ke klientovi, práce s motivací klienta,vedoucí k rozšíření zájmů a seberozvoje, mapování nové klientely. TVŮRČÍ DÍLNY ATELIÉRU Celoroční kurz probíhal 1x týdně vždy od 16 do 19 hod. Kognitivně behaviorální přístup je využíván při upevňování návyků sebeobsluhy a základních principů a dovedností fungovaní ve skupině v jakékoliv životní roli ( úklid po sobě na konci lekce, ukončení práce, odvaha jít do nového zážitku, podpora tvůrčí činnosti i pro druhé, ohleduplnost, tolerance atd.). Vzhledem k měsíčním blokům má tato práce podmínky pro nácvik nových začátků a uzavírání získaných zážitků. Vzdělávací složku kurzu vyplňují měsíčně tématicky zaměřené bloky. Sociální rozměr práce s klienty rozvíjí společná práce ve skupině. Ta nabízí klientům plno modelových situací, které mohou následně využít v každodenním životě. VÝTVARNÁ SETKÁNÍ Je určen pro ty, kteří mají zájem si vyzkoušet vedle klasických výtvarných technik i netradiční postupy a materiály, kteří mají chuť se pomocí výtvarné činnosti a artefiletických technik více dozvědět o sobě a svém tvůrčím potenciálu a zároveň o práci ve skupině, spolupráci a sdílení při tvorbě. JEDNORÁZOVÉ AKCE ATELIÉRU V ROCE výstav spojených s vernisáží Vernisáže výstav prací klientů z atelieru o.s. Baobab ve spolupráci s o.s. Green Doors v chráněné kavárně Café na 1/2 cesty. V případě vernisáži v Café na půl cesty se v letošním roce dařila účast tvůrců-klientů na celém průběhu příprav výstavy / výběr obrazů, příprava výstavy, instalace/. Zapojení klienta do procesu chceme zachovat i v dalším roce. 2 výtvarné happeningy V případě happeningů jsme měli za cíl: - propojení veřejnosti s osvětou činnosti o.s.baobab - napomáhaní snižování předsudků a stigmatizace lidí s duševním onemocněním - spolupráce spřátelených organizací - spolupodílení klientů na organizaci akce 16

17 Katalog Ateliér Doba přípravy : 1 rok / půl roku práce s tvůrci-klienty (souhlasy a výběr děl), půl roku práce na grafické podobě katalogu/ Cíl: ukázka tvořivosti lidí s psychotickým onemocněním v souvislosti s prezentací děl / při možné spolupráci s galeriemi/ a prezentací o.s.baobabu Socioterapeutický pobyt s ateliérem Pobyt výtvarně sportovní spojený s výukou anglického jazyka. Prodloužený víkend zaměřený jednak na fyzickou aktivitu v propojení s výtvarným artefiletickým programem. Linií pobytu bylo téma Putování za pánem podzimu Cíle konkrétních programů byly: 1. Pomocí partnerského vztahu inspirovat, učit nové znalosti a dovednosti a podporovat vlastní kreativitu klientů. Obohacovat kvalitu života uživatelů Podporovat rozvoj vlastních možností a výtvarných dovedností Vytvářet prostor pro osobní růst Vést k zodpovědnosti Obnovovat a rozšiřovat síť sociálních vazeb Motivovat k zapojení do života ve společnosti Měnit předsudky o lidech s psychotickým onemocněním zejména prostřednictvím výstav výtvarných prací Obecním cílem projektu bylo realizovat výše uvedené programy. Projekt byl naplněn v maximální možné míře. Při práci jsme sledovali mnohé klienty, kteří během docházení do ateliéru opět objeví svůj smysl, hodnotu, kreativitu a jejím prostřednictvím pracují i na své sebeúctě a sebehodnocení. Často se zvýší schopnost klientů fungovat v běžném životě a kvalita jejich života. Mnozí klienti přicházejí do Ateliéru jako do prvního programu o.s. Baobab. Kurz Počet klientů Počet intervencí Otevřený ateliér Tvůrčí dílna Výtvarná setkání Celkem

18 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ORGANIZACE Supervize V roce 2006 jsme pokračovali v úspěšně začatém procesu celotýmových a individuálních supervizí pro pracovníky. Supervize umožňují pracovníkům podporu při práci s klientem, individuální rozvoj, napomáhají fungování v týmu při vzájemném vyjasňování si kompetencí, řešení týmových konfliktů. Na týmových supervizích se střídají pracovníci z jednotlivých týmů. Psychoterapeutické výcviky Dále pracovníci sdružení v rámci svého osobního a profesního rozvoje absolvují za podpory naší organizace psychoterapeutické výcviky a to konkrétně: 5-letý systematický výcvik v Gestalt terapii, Sebezkušenostní hlubinně dynamický výcvik se zaměřením na arteterapii, Integrativní výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo. Dále jsme v roce 2006 realizovali přednášky, diskuse s psychiatrem o konkrétních dotazech a o klientech s psychotickým onemocněním. Stáže Rok 2006 byl bohatý na odborné stáže pracovníků. Stáž v kanadském Torontu V květnu 2006 se 2 pracovnice zúčastnili stáže v Kanadě a to konkrétně v čase Stáž navazovala na předešlou stáž pracovníků před 4 lety. Záměrem stáže bylo zúčastnit se aktivit, porovnávat systémy péče o lidi s duševním onemocněním, inspirovat se pro další práci s klienty a to nejenom výměnou názorů a diskusí.stáž se realizovala díky projektu JPD 3. Organizace o.s.green Doors a o.s.baobab spojuje nejen společný projekt, ale i specializace v cílové skupině, snaha o komplexnost služeb, vnímání klienta ve smyslu bio psycho sociální jednoty. Stáž se konala v organizaci CAMH, která je přední kanadskou fakultní nemocnicí. Jejím posláním je měnit životy lidí, které jsou ovlivněny závislostí nebo duševní nemocí. Mají více klinik. Nás především zajímali programy pro léčbu nemocí schizofrenního okruhu. V Kanadě jsme viděli, jak efektivně funguje systém péče o klienty. Zaujala nás dobrá návaznost služeb. Viděli jsme zařízení, kterými klient vstupuje do služby. A to PRIME clinic, což je klinika pro prevenci, krizový management a vzdělávání o nemoci. Prevence má významné a důležité místo, reklamu na Prime kliniku jsme viděli dokonce i v metru. Další službou, kterou jsme viděli a zúčastnili jsme se jí v terénu byl HIP tým. Je to mobilní tým, který vyjíždí za nespolupracujícím klientem. Cílem je stabilizace klienta a předání do dalších služeb. Dalším je lůžkové oddělení EPU, kde se snaží o zvládnutí akutních příznaků. V Kanadě již od první chvíle pracují a zapojují rodinu do zotavování člena/ů rodiny. Klinika FEPC je ambulantním zařízením pro rané psychózy. Navštívili jsme také zařízení následné péče. Zajímalo nás především zařízení LEARN, které je zaměřením velice blízké činnosti našich organizací. V Learnu se s klientem věnují oblasti vzdělávání, práce, volného času a sociální sítě. Mají skupiny, ve kterých se věnují jednotlivým oblastem, individuální setkání a práci s rodinou. Snaží se, aby mladý člověk se co nejrychleji zapojil do života, který žil před nemocí. V průběhu stáže jsme získali nové podněty a informace, které průběžně zpracováváme a obohacují nás v práci s klienty. 18

19 Stáž v Holandsku V období od byly na stáži v Holandsku 3 pracovnice. Organizátoři: Organizace STORM 1987 STORM vznikl jako místní iniciativa pro trénink nových přístupů v péči o chronicky psychiatricky nemocné 1992 STORM se stal národní institucí 1997 STORM začal působit mezinárodně Hlavním cílem činnosti STORMu je poskytovat vzdělávání holandským a evropským organizacím ve zdravotní a sociální oblasti, a tím zlepšit péči o nemocné Další aktivity: informační centrum, výzkumné a vývojové programy Jean Pierre Wilken a Dirk den Hollander vyvinuly Celostní přístup k rehabilitaci (Care) Program stáže: Psychiatrické nemocnice Centra denních aktivit Poskytovatelé chráněného a komunitního bydlení Chráněné a tréninkové pracovní příležitosti Arteterapeutické ateliéry Galerie s díly návštěvníků ateliérů Klientské organizace a klientské rady v rámci organizací 8 organizací poskytujících psychosociální služby 35 pracovišť Zisky ze stáže: Atmosféra místa a lidí, postoje ke klientům klienti versus návštěvníci, účastníci a obyvatelé Transparence a otevřenost Hranice a pravidla hry Zákonem daná spoluúčast klientů, klientských rad Iniciativa klientů Propojování léčebné a následné péče (prevence výpadku ze služeb) prevence ztráty málo motivovaných klientů, kteří se vypadnou při přechodu mezi službami snadnější překlenování změn a krizových situací kontinuita služeb, kontinuita v čase, kontinuita poskytovatele péče, kontinuity znalostí o klientově příběhu prevence fragmentace služeb Zapojení klientů (prevence setrvávání v roli klienta) Program Recovery by yourself Tréninkové pracovních příležitostí přímo v organizacích Klientské rady Programy pro profesionály, zajišťované klienty (např.: REAKT Gouda) Maximální individualizace služeb Opravdová, nejen deklarovaná, spolupráce mezi poskytovateli služeb 19

20 Tři organizace, které nás nejvíc zaujaly: REAKT nevládní organizace, vznikla v r Regiony - střední Holandsko, The Hague a okolí Hague, dohromady obyvatel klientů, 225 zaměstnanců Cílová skupina: lidé s psychiatrickou zkušeností a s psychosociálními problémy (např. bezdomovectví) 225 zaměstnanců volný čas, vzdělávání Centrum denních aktivit chráněná prdne byla uspořádána akce Příjem do služeb Programy pracovní rehabilitace V rámci REAKTu TRACK externí aktivity Mimo REAKT dobrovolná práce Jobcoaching běžný pracovní poměr Nadace Door en Voor klientská organizace nabízející Health care svépomocná skupina Výcvik budoucích trenérů Podpora nových projektů (ex)klientů Osvěta a destigmatizace Demarrage organizace na hranici mezi péčí o duševní zdraví a pracovním trhem Vznik před 10 lety Cílová skupina: mladí lidé (16+) s psychosociálními problémy klientů ročně, 30 konzultantů Variabilní nabídka průběhu služby (individuální i skupinové) nabízí sociální aktivaci pracovní reintegraci prevenci vypadnutí z práce z důvodu onemocnění 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Občanské sdružení BAOBAB

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Občanské sdružení BAOBAB VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Občanské sdružení BAOBAB Pujmanové 1219/8, Praha 4 tel: 241 734 050 e-mail: o.s.baobab@post.cz OBSAH Realizovaná činnost........... str. 3-11 Klienti Baobabu.. str. 12-15 Hospodaření

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8 OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme?... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Zaměstnanci... 5 Historie Občanského sdružení Krok... 8 Základní informace o programech... 11 Terapeutická komunita... 12 Program

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více