ROČNÍK 17! ČÍSLO 3! BŘEZEN 2007! CENA 6,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 17! ČÍSLO 3! BŘEZEN 2007! CENA 6,- Kč"

Transkript

1 ROČNÍK 17! ČÍSLO 3! BŘEZEN 2007! CENA 6,- Kč ROČNÍ VÝROČÍ MATEŘSKÉHO CENTRA RAMPUŠÁČEK Mateřské centrum Rampušáček oznamuje, že slaví 1. narozeniny a při této příležitosti bude celý březen vstup do MC zdarma! Najdete nás v 1. patře Mateřské školy v Rokytnici v O.h. Přij te si s námi hrát! Informace naleznete na: mc-rampusacek.u nas.cz Již téměř rok funguje v Rokytnici Mateřské centrum Rampušáček. Na otázky okolo jeho vzniku jsem se zeptala jeho spoluzakladatelky Lucie Šlesingerové. l Začátky byly asi těžké, co všechno obnášelo založení MC? Nejschůdnější cestou od snu po skutečné založení MC bylo založení občanského sdružení. K tomu jsou však potřeba tři osoby starší 18 let a ty já jsem neměla. Napsala jsem tedy letáky, které měly informovat případné zájemce o tom, co mám v plánu a co je vlastně mateřské centrum. Toto proběhlo v srpnu 2005, následující měsíc se mi ozvala první maminka Vendula Petrová a asi tak týden po ní paní Lída Lettrichová. S oběma maminkami jsem se osobně sešla, poznala jsem, že jsou "stejného ražení" a mohly jsme jednat dál. Před námi byl ještě kus cesty. Občanské sdružení jako takové musí mít pro své fungování vytvořeny určité stanovy. Museli jsme si tedy také nějaké vytvořit. Mezitím vznikl již název Rampušáček. Stanovy jsme pak spolu se žádostí o registraci zaslali začátkem roku 2005 na Ministerstvo vnitra. "Úřední šiml" byl nekompromisní a stanovy nám dvakrát vrátil k přepracování, i když šlo spíše o stránku formální než obsahovou. V únoru (konkrétně 14.2.) jsme nakonec byly "slavnostně" zaregistrováni. Poté jsme se obrátili na Město Rokytnice se žádostí o poskytnutí nebytových prostor pro provoz MC. Naši žádosti bylo vyhověno a díky vstřícnosti a o- chotě Města jsme mohli zahájit činnost 22. března 2006 v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Rokytnici. Letos si tedy připomeneme naše první výročí. Od srpna 2006 jsme také členy Sítě MC v ČR a v listopadu 2006 získalo MC Rampušáček za svoji činnost titul "Společnost přátelská rodině", a to přímo z rukou zakladatelky MC v ČR paní Rut Kolínské. l Kolik hodin denně a jak často máte otevřeno? Otevřeno máme v pondělí, středu a pátek dopoledne, a to od 9:00 do 11:30 a v úterý odpoledne od 15:00 do 17:00. l Kde nyní sídlíte? Od 1. ledna 2007 sídlíme v prostorách MŠ Rokytnice (1. patro), kde máme k dispozici velkou hernu s veškerým zázemím potřebným pro naši činnost. l Kolik maminek a dětí navštěvuje MC? Průměrně navštíví MC 4-5 maminek denně. Někdy se stane, že se sejdou třeba jen dvě, ale výjimkou nebylo ani 8 maminek v jediný den. Myslím si, že počet maminek by mohl být daleko větší, když uvážíme, kolik jich je v Rokytnici nebo nejbližším okolí na mateřské či rodičovské dovolené. Osobně mne docela mrzí přístup, jaký zaujímají některé maminky k MC. Setkala jsem se například s názorem - proč bych měla někomu platit dvacku, když můžu být doma? Nebo - nemám čas někde vysedávat, mám dost práce, nemůžu přece dopoledne někam chodit, když musím vařit apod. (pokračování na str.3)

2 Z obcí * Z obcí * Z obcí * Z obcí * Z obcí * Z obcí * Z obcí * Z obcí * PĚČÍN l Ve středu 28. února se konalo U Urbanů veřejné zasedání pěčínského zastupitelstva, kde se mimo jiné hovořilo: l ve zprávě o hospodaření za rok 2006 byly příjmy obce přes 4 miliony, výdaje přes 6 milionů korun. Rozdíl byl pokryt z předchozích "šetřivých" let l finanční kontrola hospodaření pěčínské školy proběhla bez závad, návrh nového rozpočtu školy činí 230 tisíc korun l slatinská škola požaduje zvýšení příspěvku na žáka l obec podává žádosti na tři dotace - na opravu márnice, odvodnění kostela, na víceúčelové hřiště před obecním úřadem, případně na veřejné osvětlení l návrh rozpočtu obce na rok 2007 vykazuje příjmy přes 4,3 milionů korun, výdaje přes 5,5 milionů, rozdíl bude krýt přebytek z hospodaření minulých let l zvažuje se demolice stodoly naproti bytovkám, která byla silně narušena po vichřici l sál U Rykrů si prohlédl statik, který uznal, že stav sálu je vyhovující. Přesto nezbytná rekonstrukce by stála více jak 7 milionů, nový objekt 10 až 13 milionů korun. ROKYTNICE Kompletní Usnesení rady města je uvedeno na internetových stránkách města nebo k nahlédnutí na podatelně MěÚ. Body z jednání rady města dne a zkrácený výpis l Žádost o grant na památky Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt: "Podpora péče o nemovité kulturní památky". l Žádost o sponzorský dar - p. Kalivoda Rada města schvaluje věcný dar - pohár pro vítěze patnáctého turnaje v křížovém mariáši, který se bude konat 17. března 2007 v hotelu Eduard v Rokytnici v O.h. l Žádost o schválení výše neinvestičního příspěvku Rada města schvaluje neinvestiční příspěvek pro žáky z okolních obcí dojíždějících do Základní školy v Rokytnici v O.h. ve výši 5.394,- Kč na jednoho žáka. l Jednání s ČEZ - rekonstrukce NN Rada města bere na vědomí informaci starosty o průběhu jednání se zástupci ČEZ ve věci rekonstrukce nízkého napětí v osadě Plachta v k.ú. Horní Rokytnice Rada města souhlasí s využitím zemního kabelu v majetku města, který je položen v úseku muzeum Pevnost Hanička - Plachta (cca 850m) k využití pro připravovaný záměr rekonstrukce sítě NN l Jednání s Královéhradeckým krajem - rekonstrukce ÚSP Rada města bere na vědomí informaci starosty o průběhu jednání se zástupci Královéhradeckého kraje ve věci rekonstrukce ÚSP v Rokytnici v O.h. a realizace přeložky silnice č.iii/31910 dle ÚPSÚ města. Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší drahou maminkou Liduškou Matyášovou, i za projevy soustrasti a květinové dary. Syn Vašek a dcera Lída s manželem SDĚLENÍ OBČANŮM Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2007 (Životní podmínky 2007), které navazuje na šetření SILC z let 2005 a Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca domácnostech, z nichž některé se zúčastnily již předcházejících vln. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Vlastní šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjiš ovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k zákonu funkce, které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjiš ování ČSÚ v Královéhradeckém kraji. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. O- chrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjiš ování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 uvedeného zákona. HANIČKA ZAPSÁNA DO SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK Pevnost Hanička byla rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Stalo se tak po 33 letém úsilí, kdy první pokus o její zápis byl proveden v roce Návrh byl projednán, ale protože Hanička byla vojenským objektem, vše se zpož ovalo a v r po záboru Haničky pro stavbu válečného pracoviště tehdejšího federálního ministerstva vnitra byl celý proces zastaven. Po druhé byl pokus o zápis učiněn v r velkým propagátorem opevnění na Rokytnicku panem Václavem Morávkem ( 1994). Ani po sametové revoluci nedalo k zápisu souhlas federální ministerstvo vnitra, protože pevnost byla již z velké části adaptována a počítalo se i přes velký tlak veřejnosti s jejím dalším využitím. Po převzetí Haničky městem v r proběhla dokumentace celého objektu ze strany Národního památkového ústavu, ale i přesto se ve schvalovacím procesu nepokračovalo. Jednání se znovu naplno rozběhla na podzim r. 2006, kdy byla opětovně provedena dokumentace celé pevnosti památkáři a schvalovací proces byl konečně korunován úspěchem. I přes svoji výrazně pozměněnou podobu zůstává Pevnost Hanička cennou technickou památkou a má stále návštěvníkovi co nabídnout. Unikátní je například dochovaný počet pancéřových věží v nejvyšší odolnosti (7 z celkového počtu 14-ti osazených). Dělostřelecký srub patří i přes svoji modernizaci k největším a nejlépe dochovaných veřejnosti přístupným dělostřeleckým objektům v ČR. Právě na největší přednosti tohoto "památníku odhodlání a zrady" by se měla soustředit budoucí propagace muzea. Pevnost Hanička patří k vyhledávaným turistickým atrakcím v této části Orlických hor a ročně ji navštíví více než 20 tisíc návštěvníků.

3 (pokračování ze str.1) Samozřejmě, všichni máme pořád co na práci a nepopírám, že k této práci nepatří například i vaření. Ale podle mého názoru je to spíš výmluva či pohodlnost. Každý si přece nějak dovede zorganizovat svůj čas, když chce. (A mimochodem - opravdu je to tak velký problém - uvařit si den předem?). Ale to už je na každém, jak to zváží. l Chodí i tatínci? Výjimečně, ale chodí. Myslím si, že je to tím, že si možná někdo z názvu odvodí, že MC je jen pro maminky s dětmi, ale to není pravda. S dítětem může přijít nejen tatínek, ale i babička, dědeček, teta nebo strýček, zkrátka kdokoliv z rodiny. l Jak se mohou přihlásit nové maminky? Přihlásit se mohou tak, že prostě přijdou v uvedenou otevírací dobu do MC a když se jim u nás bude líbit, přijdou zase. V tom případě jim nabídneme možnost členství, což znamená, že místo jednorázového denního vstupného (20,-) zaplatí měsíční příspěvek (50,-) a poté mají následné návštěvy MC v daném měsíci zdarma. Výhoda členství ovšem nezahrnuje jen levnější vstup do MC, člen má právo podílet se na činnosti sdružení, navrhovat změny aktivit, podávat návrhy a náměty k jeho činnosti. l Co mohou od MC očekávat? Kromě pravidelného programu (výtvarná činnost, cvičení pro nejmenší, divadýlko, zpívánky), chceme umožnit rodičům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí. Děti tu nacházejí nové kamarády, zvykají si na kolektiv (což je přínosné zejména před nástupem do MŠ), maminky si mohou popovídat a vyměňovat zkušenosti s druhými maminkami. l Plánujete jiné akce pro maminky s dětmi? V loňském roce proběhla beseda s dětskou psycholožkou z pedagogicko-psychologické poradny, kterou bychom letos chtěli zopakovat. Jaké bude její téma se uvidí podle zájmu maminek. Rádi bychom podnikli také nějaké společné výlety (např. do ZOO), kulturní akce spojené se zvyklostními obyčeji (Velikonoce, Mikuláš, Vánoce) a podobně. l Plánujete vzdělávací kurzy pro maminky na rodičovské dovolené? Řada mateřských center nabízí maminkám například jazykové, počítačové či jiné vzdělávací kurzy, které jim umožňují snadnější návrat do pracovního procesu po rodičovské či mateřské dovolené. Samozřejmě, že bychom také rádi provozovali podobnou činnost, ale vše se odvíjí od výše finančních prostředků, bez kterých se to pochopitelně neobejde. Důležitý je také zájem ze strany maminek, který jsme zatím neměli možnost zaznamenat. l Mohou do MC docházet i maminky, které jsou v Rokytnici na dovolené? Samozřejmě. Zrovna v loňském roce k nám zhruba týden docházela jedna maminka, která zde trávila s rodinou dovolenou. Dveře MC jsou otevřeny všem, kteří chtějí smysluplně využít čas strávený se svým dítětem. l Máte nějaký dlouhodobý cíl? Rádi bychom se podíleli na vybudování veřejného dětského hřiště v Rokytnici. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, Městu Rokytnice a ředitelce mateřské školy v Rokytnici za podporu a poskytnutí prostor pro provoz MC. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů při práci s dětmi. pa? ZNĚNÍ TAJENEK V TOMTO ČÍSLE? VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO REGIONU díl DRAHOMÍR LETENSKÝ 100 LET ŽELEZNICE DOUDLEBY N.O. - ROKYTNICE V O.H DÍL 1. VYSVĚCENÍ 2. SLAVNOSTNÍ VLAK INFORMACE Komise pro prevenci kriminality Města Rokytnice v Orlických horách připravila v rámci protidrogové politiky pro rodiče žáků tříd Základní školy informace o možnosti objednání a zakoupení drogových testů. Informační leták byl žákům distribuován během měsíce února. Vzhledem k tomu, že těchto služeb mohou využít i jiné dětské věkové kategorie zveřejňujeme ho v úplném znění. Vážení rodiče, problém drog stále silněji prostupuje do naší společnosti a vzniká tak méně bezpečné a spolehlivé prostředí pro nás a naše děti. V rámci protidrogové politiky, kterou se intenzivně zabývá komise prevence kriminality Města Rokytnice v O. h. a Základní škola Rokytnice v O. h., jsme se Vás rozhodli informovat o možnosti objednání a zakoupení drogových testů. Těmito rychlými, přesnými a hlavně cenově dostupnými drogovými testy můžete kdykoliv a zcela anonymně otestovat Vaše dítě, zda již přišlo do styku s drogami, či nikoliv. Odhalení zneužívání marihuany za pomocí těchto testů je samozřejmostí. Jelikož chápeme, že ne všichni mají možnost přístupu na internet, jsou vedle internetových stánek uvedená i telefonní čísla distribučních firem, kde si můžete tyto testy přímo objednat i telefonicky. - sekce testy na drogy Tel. č Na tomto serveru lze najít největší nabídku drogových testů ze slin a moči: Ze slin - I Screen (typy: OFD,Oral, Oralline) cena od Kč bez DPH Z moči - speciální proužky- cena 30 kč bez DPH (test pouze na jednu - Vámi vybranou drogu) - kazety - cena Kč bez DPH (test pouze na jednu - Vámi vybranou drogu) - multitesty - cena Kč bez DPH (test na více drog současně) - sekce diagnostické testy tel. č Na tomto serveru lze objednat diagnostický test prováděný z moči: Multipanel M 3 Instant - View- cena 224 Kč bez DPH (test na více drog současně) tel. č Na tomto serveru lze objednat diagnostický test prováděný ze slin I Screen (typy: OFD,Oral, Oralline) cena od Kč bez DPH. Jedná se o totožné drogové testy ze slin jako na Tato firma však nabízí lepší podmínky při odběru více kusů. -Veškeré tyto testy jsou na jednorázové použití - Dále Vás informujeme o tom, že z finančních prostředků města budou některé z těchto testů a multitestů zakoupeny a dodány do dětské ordinace MUDr. Zdeňky Bořkové v Rokytnici v O. h., kde si Vaše dítě můžete nechat zdarma otestovat, např. při předepsaných pravidelných lékařských prohlídkách, ale i mimo ně. K zakoupení těchto testů dojde v březnu Testy v tomto případě mohou být provedeny pouze na Vaše vyžádání a výsledky těchto testů budou sděleny pouze Vám. Základní škola Rokytnice v O. h. bude v uvedené době vybavena detektorem na zjiš ování alkoholu a diagnostickými testy na drogy prováděných ze slin. I v tomto případě může být testování Vašich dětí provedeno pouze za Vašeho souhlasu a bude se využívat zejména v případě podezření zneužití návykové látky v průběhu školního dne nebo při školních aktivitách mimo budovu Základní školy (výlety, exkurze ). Komise prevence kriminality Města Rokytnice v O. h.

4 NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY V ROKYTNICI ANKETA Připravili jsme pro Vás anketu, kterou zodpovědělo 77 rokytnických obyvatel ve věkové kategorii let. Jak anketa dopadla, se dočtete v následujících řádcích. JAK SI PŘEDSTAVUJETE DALŠÍ VYUŽITÍ KOUPALIŠTĚ V ROKYTNICI V O.H.? A/ OPRAVIT A VYUŽÍVAT JAKO VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ-KOUPA- LIŠTĚ, LETNÍ KINO, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, PARK, MINI-GOLF, BRUSLE- NÍ...PŘÍPADNĚ NAVRHNĚTE VLASTNÍ NÁPAD. B/ OPRAVIT JEN TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A PONECHAT DÁL JAKO NÁDRŽ S KOUPÁNÍM NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. C/ NEDĚLAT S NÍM NIC, JE TO ZBYTEČNÉ VYHAZOVÁNÍ PENĚZ q Pohled na Rokytnici od Špice, na snímku vpravo patrová budova bývalé pošty (okolo r. 1930). Česká pošta se zcela správně snaží zařadit mezi konkurenceschopné firmy v oblasti doručování zásilek fyzickým i právnickým osobám. Jejich firemní heslo : "Dnes podáte, zítra dodáme!", zná asi už každý z nás a ze své zkušenosti se domnívám, že se jej naši poš áci skutečně snaží dodržovat. Navíc výkony obyčejných listonošek, které ročně urazí stovky kilometrů si rozhodně zaslouží náš obdiv a úctu. I přes sílící vliv elektronické pošty, zůstávají kamenné budovy městských a vesnických pošt i nadále nepostradatelným kontaktním místem, kde lze provádět spoustu platebních operací, podávat poštovní a balíkové zásilky, vybírat hotovost nebo třeba i nakoupit různé spotřební zboží. Poštovní úřady mají zkrátka v celé Evropě silnou historickou tradici. V Rokytnici například byla první poštovna zřízena již ve druhé polovině 19. století a sídlila v dnešní ulici 5. května (patrový dům vedle Truhlářství A.Zavadila). Vra me se ale zpět do současnosti. Od února 2007 došlo ke změně otevírací doby pošty v Rokytnici, kdy byla provozní doba zkrácena o půl hodiny a dveře pro veřejnost tak denně zavírá již v 16.30h. Pro místního člověka, který zde i pracuje asi nepodstatná změna. O to větší komplikace pro občana, který za prací denně dojíždí a nemá šanci se do svého bydliště vrátit dříve než okolo 17.hodiny. Pokud má na poště uloženou doručenku nebo jinou zásilku, nezbývá v lepším případě jiná možnost, než si vzít dovolenou nebo náhradní volno a pěkně si udělat "výlet na poštu". Představa asi hrozná, ale v našem městečku opravdu pravdivá. Vedení radnice se rozhodnutí České pošty o této změně pracovní doby rozhodně nezamlouvá. Počátkem února proto bylo vyvoláno ze strany města setkání s oblastním manažerem Ing.Čížkem. Výsledkem jednání je zahájení zkušebního provozu pošty v Rokytnici v nových časech, kdy bude pošta nabízet v pondělí a ve středu prodlouženou pracovní dobu do hodin, ve čtvrtek a pátek do hodin. Dnem se zkrácenou pracovní dobou bude úterý, kdy bude otevřeno pouze do 12 hodin. Tady je nutné pochopit, že i zaměstnanci pošty mají svůj fond pracovní doby, kdy nemohou překročit stanovený limit a i po uzavření přepážek je čeká spousta práce s odbavením pošty, která musí opustit Rokytnici v přesně stanoveném čase. Osobně jsem velmi rád, že oblastní vedení pošty slyší na připomínky obcí a věřím, že především občané města, pracující mimo Rokytnici tuto změnu ocení. Samozřejmě uvítám případné podněty a připomínky občanů města k tomuto tématu. Hudousek Petr, starosta města Odpovědí A: 72 Odpovědí B: 4 Odpovědí C: 1 KOSTEL NENÍ NUTNÁ PAMÁTKA V dnešní ateistické společnosti má velká část obyvatelstva dojem, že kostely jsou pouze památky pro oko turistů a navštěvuje je pouze pár zbožných babiček. I když tomu tak někdy bývá, opak je pravdou. V bartošovickém kostele sv. Máří Magdaleny bývá velice živo. Nejinak tomu bylo 28. ledna, kdy zde na mši sv. zpíval pěvecký kroužek "Stříbrňáček" z ÚSP na Stříbrném vrchu Rokytnice pod vedením Marty Gregušové. A znělo to. Náhodný návštěvník by ani nepostřehl, že zpívají mentálně postižené ženy. Příjemné setkání bylo zakončeno posezením v Hotelu Zemská brána. S odstěhováním ústavu bohužel zmizí další kousek života v našem okolí. Petr Zámečník vj Informační středisko a knihovna Města Rokytnice v O.h. Vás srdečně zvou na tradiční Velikonoční zdobení kraslic. Sejdeme se dne 3.4. v v prostorách Informačního střediska. S sebou si vezměte vyfouknutá nebo vařená vajíčka (nejlépe bílé barvy) a 20,-Kč za zúčastněnou osobu. Těšíme se na Vaši hojnou účast!

5 ZPRÁVY Z FARNOSTI Adresa: Římsko-katolický farní úřad Horská ul. 2, Rokytnice v Orlických horách mobil: , Administrátor farnosti (kněz): ThDr. P. Zbigniew Źurawski Mše svaté v měsíci březnu: Kostely spadající pod farnost Rokytnice v O.h. Pondělí hodin kaple na Faře Pátek hodin kaple na Faře Středa hodin kaple na Faře Neděle hodin..... kostel Všech svatých (Případné změny jsou oznamovány při nedělní mši sv. nebo na vývěsce u kostela) Pěčín: Neděle hodin kostel sv. Jana Křtitele Souvlastní: Neděle hodin kaple sv. Pavla CHRÁNĚNÉ DÍLNY V BÝVALÉM STATKU Sdružení Neratov - Kopeček Bartošovice v Orlických horách VELIKONOČNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KOPEČKU od hod do hod v prostorách objektu chráněných dílen v Bartošovicích v Orlických horách 15. l ukázky řemesel l prezentace chráněných dílen Sdružení Neratov l možnost nákupu dárků a výrobků l ochutnávka velikonočních jídel BARTOŠOVICE - Bylo úterý 30. ledna, kdy jsem autobusem vyrážel do Bartošovic. Od Panského pole jsme se spouštěli do sněhem pokrytého kraje "zapadlých vlastenců", cestou potkávali těžké mechanizmy silničních údržbářů, udržujících zatím bezproblémové spojení s okolním světem. A proč právě do Bartošovic? Inu, abychom se blíže seznámili se zajímavým projektem Sdružení Neratov, který tu z objektu bývalého statku vytváří prostředí chráněných dílen a výtvarného ateliéru pro klienty s lehkou retardací, osoby mentálně či tělesně postižené atp. V Bartošovicích se mě ujímá paní Jana Barillová a doprovází mě na Kopeček - tak se totiž objekt chráněných dílen jmenuje. A případně. V Kopečku se otevírá pohled na novou okrově-oranžovo-hnědou fasádu přední části budovy, zadní část dává tušit, jak asi vypadal stav před rekonstrukcí. "S rekonstrukcí této části objektu se začalo na jaře v roce K dispozici už máme prostory pro dílny a jejich nezbytné zázemí. Projekt významně podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, největší finance jsme obdrželi z Evropského sociálního fondu z programu SROP," zasvěcuje mě Jana Barillová, jinak vedoucí tkalcovské dílny. Seznamujeme se s vedoucím projektu Vladislavem Bukáčkem a společně si prohlížíme prostory chráněných dílen. Jak v keramické, tak v tkalcovské si klidně pracují klientky, některé prostory ještě nejsou úplně dokončené - "ale pracuje se na tom," dodává Vladislav Bukáček. Kopeček organizačně spadá pod Sdružení Neratov, ale jinak funguje jako samostatné středisko. Tým, který se tu stará o provoz (vedle již jmenovaných), doplňují vedoucí keramické dílny Romana Bukáčková, Petra Masarovičová - ergoterapeut soc.terapeutické dílny a pracovnice sociální péče Klára Šubertová. Hledají a shánějí peníze na rekonstrukci dalších prostor. "Uvažujeme o malém společenském sále v přízemí, v prvním nadzemním podlaží budou dva byty pro klienty, kteří zvládnou bydlení bez a- sistentů. Počítáme s ubytovací kapacitou pro účastníky kurzů, které do budoucna chystáme. Chceme vybudovat sušárnu bylin, sklad ovoce a také galerii," seznamují mě s plány Kopečku jeho pracovníci. Oni totiž nechtějí žít odtrženě. Nabízejí činnost i pro lidi z obce, aby využití dílen bylo co nejefektivnější. Chtějí pořádat pobyty pro lehce mentálně postižené i pro vozíčkáře, odpočinkové pobyty pro rodiny starající se o postižené děti atp. Chtějí v Bartošovicích vybudovat multifukční bezbariérové centrum pro lidi místní, z blízkého i dalekého okolí. Trochu pomohou dotace, granty a pokud se najdou sponzoři, "Kopečkáři" to jen uvítají. O nevšednosti projektu se můžete přesvědčit denně od 7.30 do 16 hodin, kdy je možná prohlídka objektu i možnost zakoupení si jejich výrobků. A pokud se chcete kontaktovat, tak vězte, že číslo telefonu na Kopeček je A už te se můžete těšit na Velikonoční řemeslný jarmark, který tu proběhne 31. března. J.Bahník

6 Možnost zakoupení masa v nákupním středisku!!! Orlický Konzum zahájil v lednu prodej balíčkového masa z Masokombinátu Polička. Maso je dodáváno ve středu a v pátek. Též je možné (den předtím) si objednat výsekové maso na objednávku. Dodavatelem jsou masné pochoutky Klášterec. Zaměstnanci prodejny přejí zákazníkům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a dobré pohody. Informace na tel: PRODEJNA BARVY - LAKY ROKYTNICE V O.H. Kontakt: , mobil: l nabízí širší sortiment nátěrových hmot a ostatní materiál Ø sádrokartonové desky KNAUF Ø tepelná a zvuková izolace URSA (množstevní slevy) Ø stropní kazety, vruty do dřeva, hřebíky, zednické nářadí Ø suché maltované směsi, lepidla na dlažbu Ø tmely, lepidla na veškeré povrchy Ø barvy disperzní, syntetické, mořidla, laky, lazury Ø malířské barvy: PRIMALEX - KLASIK - BRILLANT Q Ø barvy na okna: HERBOL, OVERSOL, OKNOL Ø antikorózní nástřikové a nátěrové barvy na auta Ø fasádní barvy dle odstínu ELEKTRO NAĎA MLYNÁŘOVÁ T.G.Masaryka 75, Rokytnice v O.h. tel: Zajiš uje a dodává kompletní vybavení domácností q vestavné spotřebiče do kuchyní q volně stojící spotřebiče q domácí drobné spotřebiče q prodej TESCOMA q elektroniku - TV, DVD, HI-FI q vypínače, zásuvky q výběr z katalogů ELBERRY A PROTON q prodej na splátky - ESSOX a GE MONEY MULTISERVIS

7 Významné osobnosti našeho regionu 71. díl Javornický rodák... /viz tajenku/ se narodil 23. července Byl to učitel, vlastivědný pracovník. Učil ve své rodné obci, jeden čas i na Kunčině Vsi. V obci a o- kolí byl uznávanou osobností, která doslova hýbala kulturně společenským životem Javornice. Staral se o vše, o činnost Sokola, kino, ochotnické divadlo, osvětu, organizoval zájezdy atd. Zemřel , takže v tomto měsíci si připomínáme 21. výročí jeho úmrtí. HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA Knihovna v Rokytnici ZAJÍMAVÉ NOVINKY Pro dospělé: Historické romány: n Bratrstvo neohrožených - Winters, D. Detektivky: n Pod rouškou noci - Clarková, M.H. Sci-fi: n Dívka dvou světů - Bottero, P. Ostatní beletrie: n Mládí v hajzlu Payne, C.D. n Slavnosti sněženek - Hrabal, B. n Nebe nezná vyvolených - Remarque, E.M. n Řeka bohů 3 - Smith, W. n Lidičky, mějte se rádi - Růžičková, H. n Šifra mistra Leopardapravda a smyšlenky - Ehrman, B.D. Naučná literatura: n První světová válka n Druhá světová válka n Toulavá kamera n Kanárské ostrovy - kapesní průvodce n Londýn - kapesní průvodce n Nejkrásnější města Evropy n Ministáty Evropy n Polsko - doporučené tipy n Svět záhad a mysterií - Spencerovi, J.A. n Pergoly - krok za krokem n Police, dělící stěny a skříně - krok za krokem n Kámásútra pro milence 21. století n Freddie Mercury n Charles a Camilla n Boris Rösner n Ještě jsme vám chtěli říct...vzpomínky slavných osobností Pro děti a mládež: n Létající Čestmír - Macourek, M. n Cesta za štěstím - May, K. n Lví král n Štěstí chodí po špičkách - Junková, Š. - dívčí román n Dívky v sedlech - Hon na lišku n Starověký Egypt n Lidské tělo - otázky a odpovědi n Bob a bobek - leporelo pro nejmenší n Kdo tu bydlí? - interaktivní leporelo DĚKUJEME SPONZORŮM DĚTSKÉHO KARNEVALU V ROKYTNICI V O.H. Hlavní sponzor: Město Rokytnice v O.h. VODOROVNĚ: A. Opak sterea, evropské moře. - B. PRVNÍ DÍL TAJENKY. - C. Neobdělané pole, přibližovací zákop. - D. Jihoevropan, středověký biřic. - E. Homérova báseň. - F. Nářečně "krtek", značka samočinného počítače. - G. Domácí jméno Emílie, původní obyvatel pyrenejského poloostrova. - H. DRUHÝ DÍL TAJENKY. - I. Součást aromatických olejů, kyselá tekutina /slovensky/ SVISLE: 1. Římskými číslicemi 1551, africký kmen v Zairu Pracovati s pluhem, planý heřmánek Předložka, pták pěvec Zbavit vousů, SPZ Prahy - město Neobut, budova pro uzavřenou společnost Cizí ženské jméno, SPZ Brno - město Český národní strom, lepící přípravek Spěch, zrýt kolem dokola. NÁPOVĚDA: SAPA, KELA, ALEKTO, APEKO. Vladimír Čihák Znění tajenky v tomto čísle na str.: 3 Hračky I. Talavašková Trafika Kuncovi Květinka J. Černohous Oděvy B.Buriánková Snežka Náchod v.d. Rokytnice v O.h. Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice R v O.h. O! dobíjení telefonů přes terminál! kurzové sázení! sazka, sportka ON-LINE! denní tisk! upomínkové předměty! drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Trafika D. Veselá Pekařství Kalousovi Elektra N. Mlynářová Textil.F.Beneš Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod.

8 Školní zpravodaj Kurýr(ek) ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ Ve čtvrtek se v Základní škole Rokytnice v Orlických horách konal slavnostní zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok ODPADY SE HROMADÍ, KDO SI S NIMI PORADÍ Tři druhy programů o odpadech zažily podle věku děti ze ZŠ Rokytnice v Orlických horách v uplynulém měsíci. Programy připravily a v celé řadě škol Královehradeckého kraje předvádí pracovnice Střediska ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové. Původně dohodnuté termíny ale narušila stoupající nemocnost dětí některých tříd. Proč se mají děti takovými nevábnými záležitostmi zabývat? Vždy je pohodlné hodit všechen odpad do jedné popelnice a nepřemýšlet o tom. Ale tím ta směs zmizí bez dalšího využití na skládce v Libchavách. Děti se tedy dozvěděly, jaké další využití tříděné odpady mají. A tak si každé dítě zopakovalo, proč máme ve městě barevné popelnice na papír, plast a sklo, co dělat s nebezpečnými odpady, k čemu se hodí bioodpad z kuchyně a zahrady, atd... Tatínkové a maminky, kdyby vaše dítě přišlo s nápadem zkusit odpady třídit, určitě ho podpořte a pomožte mu s tím. Má to smysl. Marie Klaclová Mimo složitého "papírování" a zjiš ování školní zralosti byl pro děti připraven i zábavný program. Tradičně je tímto programem provázelo zvířátko, v letošním roce to byla rybička. Děti z pěveckého sboru novým prvňáčkům zazpívaly o rybách a nejmladší členové tanečního kroužku jim tancem přiblížili, jak to vypadá na mořském dně. Potom si děti prohlédly rybami vyzdobenou školu a rodiče se mezitím dozvěděli několik důležitých informací o přípravě jejich dítěte na vstup do školy. Celorepublikový trend poklesu počtu dětí se letos výrazně projevil i v Rokytnici. K zápisu se dostavilo pouhých devatenáct dětí. Pro sedm z nich žádají jejich rodiče odložení školní docházky. Protože k dvanácti letošním dětem přibudou 3 žáci s odloženou docházkou z loňského roku, mělo by v příštím školním roce nastoupit do první třídy 15 žáků. Zdeněk Dušek OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE aneb KDYBY...UMĚLY MLUVIT Ve středu proběhlo v rokytnické ZŠ školní kolo Olympiády v českém jazyce. Jedním z nelehkých úkolů bylo napsání slohu na téma Kdyby... uměli/y/a mluvit. Tedy na téma, které soutěžící dopředu neznali a museli je doplnit sami podle své momentální fantazie. Na práci bylo pouhopouhých 60 minut. Člověka hned napadá, jak by si se zadaným problémem poradil. Napsat něco okamžitě hned te, když o tom dopředu nic nevím, a má to mít hlavu a patu. A jak si s tím poradili školáci? Přinášíme ukázky dvou prací dívek, které se po celkovém bodovém hodnocení umístily na 1. a 2. místě. Posu te sami, jak si vedly. Kdyby boty uměly mluvit Představme si, že by boty ožily a uměly mluvit, to by se asi svět zbláznil. Boty by se předháněly, které jsou hezčí nebo dražší a nedaly by nám pokoj. U nás doma máme mnoho párů bot. V botníku, který je přecpaný až k prasknutí, by nebylo ticho. To určitě ne. Naše milé botičky by křičely a nadávaly, že nemají dost místa. A jak znám náš starý botník, který možná pamatuje i dřeváky, ten povyk by nevydržel a rozletěl by se na tisíc kousíčků. A co třeba prodejny obuvi! Botky sice mají dost místa, ale je jich tam tolik... Některé by si mohly stěžovat na svůj pobyt v papírových krabicích nebo na zákazníky, jako je moje teta. Té totiž trvá celý den, než si vybere a možná koupí nějaké pořádné. Chodí z jedné o- buvi do druhé a zkouší si stále víc a víc bot. Jedny jsou malé, druhé velké, třetí černé, a teta černou nesnáší, čtvrté mají stříbrnou přezku, která se k nim nehodí, a tak to jde pořád dál a dál. Kdyby si boty v obchodech "furt" na něco stěžovaly, museli by lidé chodit se špunty v uších, a to asi není moc pohodlné. Myslím si, že by pak botky mohly mít i svůj vlastní parlament a prezidenta, kterým by mohly být bezkonkurenční máminy kozačky na nesmírně vysokém podpatku. Asi by to byl děs. Máme opravdu štěstí, že boty nemluví, protože

9 Školní zpravodaj Kurýr(ek) jich je na světě určitě víc než lidí. Ale, na druhou stranu, co když se jednou stane zázrak... Vendula Michalcová, 8.A Kdyby pastelky uměly mluvit Kdyby pastelky uměly mluvit, na světě by nebylo ošklivého obrázku. Každému se občas nepovede vytvořit ideální výtvor, ale mluvící pastelky by tohle úplně změnily. Když vezmeš do ruky pastelku, přemýšlíš. Koukáš do prázdna tak dlouho, dokud tě nenapadne, co kreslit. Už víš! Ale... Ale jak? Marně přejíždíš dlaní přes papír, od rohu k rohu. "Ne, takhle ne!" jakoby k tobě začala mluvit ta barevná tyčka, co svíráš mezi prsty. "Od vrchu, pomalu je dolů, nahoru a pak podle toho, co chceš malovat. Takhle nejprve udělej siluetu svého nápadu a uvidíme, jak dál," radila by pastelka. "Výborně! Kontury jsi ztvárnil a zdá se, že jsou nadmíru povedené. Vidím, že jsi stvořil obrysy ženy. Jistě chceš, aby byla krásná a vypadala skutečně. Tedy dále. Vezmi takovou barvu, jaké mají být vlasy. Pozor! Děláš to špatně! Jen se podívej na sebe do zrcadla, jak vypadá pěšinka mezi vlasy. Ano, tak je to lepší. Báječné, vlasy jsou hotovy," stále pokračuje pastelka. "Nyní obličej, ten je velice těžký. Co to děláš? Jdi se na sebe znovu mrknout, takhle oči přece nevypadají. Smaž ty řasy, jsou hnusné! Vždy to slyšíš sám, řasy, a ne štětiny. Mladíku, nos přece není jeskyně. Podívej se na svůj a té slečně ho zrovna tak stvoř, ale menší. Ty jsi muž a ona křehká žena. Do těchto úst ale nevloží snad ani drobeček. Zvětši je, ale uvědom si, že brambor tam cpát nebude. Vidíš, uši jsi udělal sám, bez mých rad. Už to vypadá, že víš, jak na to. Od te mlčím a dodělej to sám. Dej pozor, jak ladíš barvy. Byla bych ráda, kdyby tvá malba vypadala jako realita." "Hotovo!" zvolá na celý sál mladík. "Nádhera! Po dnešku se smíš nazývat malířem. Jaké jméno té ženě vymyslíš?" táže se pastelka. "Mona Lisa", odvětí. "A jak se vlastně jmenuješ ty, chlapče?" zeptala se. "Leonardo da Vinci." Pavla Rozsívalová, 8.B DÉČKO Dům dětí a mládeže, Rychnov n.kn. a DDM Rokytnice v O. h. pořádá prázdninovou výtvarnou dílnu V ZŠ ROKYTNICE BATIKOVANÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA Vyrobíte si krásnou velikonoční dekoraci a ozdobíte pokojíček, nebo je použijete jako dárky Kdy: v pátek od 9,00 do hod. Kde: Krajkářská škola - nad školní jídelnou, sraz před ZŠ Co s sebou: 3 vejduňky /vyfouknutá vajíčka/ Cena: 20, - Kč Pořádá: DDM Rokytnice v O.h. Vede: Daniela Fitzková SK WIYRHANEA ROKYTNICE V O.H. PŘIJME NOVÉ ČLENY Podmínkou je věk 10 a více let. Hlaste se prosíme na telefonním čísle nebo přímo ve stáji vždy v pátek po 16. hodině. DÉČKO Rychnov nad Kněžnou a DDM Rokytnice v O. h. pořádá v sobotu 31. března 2007 výlet do ZOO DVŮR KRÁLOVÉ Sraz na autobusovém nádraží v 8,15 hod., odjezd v 8,30 hod. Předpokládaný návrat v hod. Výlet je určen hlavně dětem, ale mohou se připojit i rodiče. Cena výletu: 200,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava a vstupné do ZOO. Jídlo a hlavně pití si vezměte s sebou. Informace: Daniela Fitzková, DDM Rokytnice /paličkování/, tel MASOPUST S CARMINOU Období mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou nazývali naši předci masopustem. Byl to čas bujarých oslav, lidových tancovaček a rozpustilé zábavy, čas, ve kterém lidé nešetřili jídlem a pitím. Po masopustu následovalo 40 dní půstu před nejdůležitějšími křes anskými svátky - Velikonocemi. V úterý 13. února 2007 vystoupil v aule rokytnické základní školy dětský pěvecký sbor Carmina z Rychnova nad Kněžnou se svým představením Masopust. Ukázka vesnické tancovačky, typické lidové písně z Rychnovska, průvod maškar, zabijačka či žertovná dětská opera J.Málka Vepřové hody aneb Potrestaná lakota malé diváky nejen pobavila, ale v mnohém i poučila. Celé představení se dětem opravdu líbilo a Carmina pod vedením sbormistra Karla Štrégla byla opět skvělá. duš Nová telefonní čísla Základní školy Rokytnice v Orl.h. ředitel zástupce ředitele účetní školní jídelna školní družina sborovna sportovní hala FAX

10 Z ROKYTNICKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V mých zdech je neustále rušno a stále se něco děje. Hra i různé činnosti musí být zajímavé i poučné. Každý ví, že pokud dítě skutečně něco nezaujme, tak se nesoustředí a velmi brzy ztratí zájem. "Kdo si hraje-nezlobí." To je sice známá pravda, ale není to jen tak. Vůbec nejlepší je, když mají děti pocit, že si pouze hrají a při tom se učí. Získávají dovednosti, poučení i nové poznatky. Děti v předškolním věku jsou snadno unavitelné a tak je nutné činnosti střídat a vymýšlet stále nové a zajímavé věci. Paní učitelky se snaží život dětí co nejvíce zpestřit a obohatit. Skoro každý měsíc vidím nové divadlo, které dětem přinese nejen radost, ale i poučení. A každý týden proběhne kroužek Šikulka. Výtvarného kroužku se zúčastní vždy omezený počet dětí, aby bylo možné využívat i netradiční a náročnější techniky. Kroužek slouží dětem i něco jako odměna - Kdo by si nechtěl nést domů nějaký malý výrobek, nebo spolupracovat na výzdobě "své školičky". A což teprve, když se chystá karneval a velký rej masek! To děti "obléknou" mé třídy, chodby i šatny do pestrých barev a ze mne je hned veselá školka, která zapomene i na svůj stoletý věk. Odměnou pro učitelky jsou potom rozjásané oči dětí při maškarním reji a soutěžích. Nezapomeňte mamky a ta kové také někdy "přibrzdit" a se svými dětmi si vyrobit něco krásného. S úžasem zjistíte, v jak krásném světě fantazie děti žijí a jak jsou zručné a šikovné. A když se někdy všechno zcela nepovede, tak nezdar vyváží radost ze společné činnosti a krásných chvil prožitých s těmi nejmilejšími. Věřte, že se ani nenadějete a z vašich broučků budou velcí školáci. Tak a nezmeškáte ty krásné společné chvíle, kdy jste pro své dítě tím nejdůležitějším člověkem pod sluncem. Vaše školička ŘEČIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY Uč. Co vidíš na obrázku? J: Tam je žížal, krt a čerený kytek. Překlad: Tam je žížala, krtek a červená kytka. DĚTSKÝ KARNEVAL V MŠ Sebeobsluha při osobní hygieně u některých dětí ještě není vzhledem k věku dokonalá a tak je nutná pomoc u- čitelky. K: Jdu na záchod, až budu hotová, tak mě přij utřít. Ten "bobík" už mě pěkně štve! Po malé hádce ve školce: Uč: Jste přece kamarádi a nemůžete se takhle hádat! A: Vi, jako Topolánek s Paroubkem! VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PĚČÍNĚ Když radosti není dosti - radujeme se z maličkostí... Ale takový "školkový KARNEVAL" není vůbec maličkost! Na přípravě se podílí nejen maminky, tatínkové a paní učitelky, ale i paní kuchařka, která chystá obložené chlebíčky propukla ta správná maškarní veselice. Taneček, soutěže, závodění a hlavně odměny. No, vážně si to všichni moc užili. Můžete se přesvědčit na rokytnických stránkách V sobotu 17. února 2007 se v budově Základní školy v Pěčíně konalo Vítání občánků. V Pěčíně se za posledních několik měsíců narodila tři děvčátka. Ivuško, Kamilko a Pavlínko - přejeme vám hodně zdraví a štěstí. Jsme moc rádi, že jste tu. Vítejte do života! duš Solno-jodová jeskyně Vamberk je otevřena denně od 9.00 do hodin. Husovo náměstí 82, Vamberk Objednávky na tel: ,

11 MASOPUSTNÍ ZELEKOŠT se na Panském poli konal třetí ročník "Masopustního ZE- LOKOŠTU". O putovní pohár: Zelí roku Sousedé a chalupáři donesli svoje naložené zelí v patentní sklenici. Večer po 19. hodině se koštovalo a hodnotilo nejlepší a nejchutnější nakládané zelí. Porotou byly všichni zúčastnění. První cena pro vítěze "Zelokoštu" byla nadívaná kachna. K poslechu i tanci hráli z Panského pole "KANCI". Město Rokytnice v O.h. Vás srdečně zve na besedu s lidovou zábavou na téma AMERICKÁ LIDOVÁ HUDBA A JEJÍ KOŘENY + beseda o americké country muzice, ukázky dobových fotografií, syrové autentické hudební nahrávky z let minulého století, hudební ukázky živé kapely + stylová výzdoba sálu OD 20 HODIN V SALONU HOTELU EDUARD SLOVEM PROVÁZÍ: pan TOMÁŠ TICHÝ, HUDEBNÍ HISTORIK A HUDEBNÍK HUDEBNÍ DOPROVOD: OLD TIME COUNTRY BAND RUMPÁL Po ukončení: volná zábava za doprovodu kapely Rumpál!!!! Vstupné dobrovolné!!! Sponzor pořadu: Hotel Eduard Rokytnice v Orl. horách V příjemném prostředí jsme se bavili až do rána a sousedé se těší na příští ročník. Nabízíme levné boxové ustájení pro koně s kompletní péčí. Slušné zacházení i podmínky. Telefon: q "Kanci" hráli až se z nich kouřilo! Kolem 21. hodiny započal taneční rej masek. TRAFIKA KUNC PETR ROKYTNICE v O. h. NABÍDKA VIDEOKAZET A DVD NA MĚSÍC BŘEZEN: q Pan Rosnička (Nicolas Cage) q Snídaně na Plutu (C. Murphy) q Karcoolka (Skutečný příběh o červené Karkulce) q Re-cycle q Kaskadér q Tajemství slov (S. Polley, T. Robbins, J. Cámara) q Oldboy (15. let vězení. 5. dnů Pořádal spolek pro pozvednutí veselosti na PANSKÉM POLI DÁLE NABÍZÍME: na pomstu!) q Ústav (Ian McKellen) q Síla diamantů (Krása, kvůli které jsou ochotni zemřít) q Výprodej (Ray Romano) q Naboso ( jak dalek zajdete, když jste zamilovaní?) q Ledová sklizeň (Od režisérů filmů - Na Hromnice o den více a Přeber si to) q VELIKONOČNÍ sáčky q dekoraci q pohledy q blahopřání q taštičky. Jídelna Radka Klementová (bývalá Selka) Rokytnice v O.h. nabízí: obědy - 45,-, bez polévky - 40,- domácí oslavy na objednávku: l Houskové knedlíky l Bramborové knedlíky + špalíčky l Buchty l Buchtičky atd. Těšíme se na Vaši návštěvu! Tel: , mobil:

12 Změny v IREDO Rychnovsko od 4. března 2007 Tisková zpráva OREDO s.r.o. Společnost OREDO s.r.o., která je organizátorem regionální dopravy v Královéhradeckém kraji, ve spolupráci s autobusovými dopravci připravila na základě připomínek obcí změny autobusového jízdního řádu na Rychnovsku. Změny začnou platit od 4. března Změny vysvětluje Ing. Vladimír Záleský, jednatel OREDO: "Ve většině případů se jedná pouze o drobné změny, například posun spojů o 5-10 minut. Přibližně pět spojů bude omezeno, na některých linkách naopak dojde k mírnému rozšíření dopravy." Změny v okolí Rychnova nad Kněžnou K několika změnám dojde na lince Častolovice - Deštné v Orlických horách. Dopolední spoj z Deštného v pracovní dny pojede o hodinu dříve - místo v 8:49 už v 7:49. Důvodem je zlepšení návaznosti z Orlického Záhoří do Rychnova nad Kněžnou. Dopolední spoj v pracovní dny s odjezdem v 8:45 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic bude ukončen v Kostelci nad Orlicí, v opačném směru bude výchozí z Kostelce nad Orlicí v 9:55. Bude zrušen spoj, který jezdil ve středy a pátky v 8:05 z Kostelce nad Orlicí přes Synkov-Slemeno do Rychnova nad Kněžnou a v 9:30 zpět, náhradní možnost dopravy je po železnici. Z důvodu nízkého využití bude spoj ve 12:20 z Rokytnice v Orlických horách do Nebeské Rybné, který jezdil každý pracovní den, jezdit pouze ve středu. Bude zrušen spoj ve 4:25 z Dobrušky do Opočna k železniční stanici, náhradní dopravu zajistí spoj jedoucí o 5 minut dříve s odjezdem ve 4:20 z Dobrušky. Spoj ze Zdobnice do Rychnova nad Kněžnou v 6:45 bude opět jezdit přes Javornici. Dojde tak ke zlepšení dopravy žáků do základní školy v Javornici. První ranní autobusový spoj z Rychnova nad Kněžnou do Ústí nad Orlicí pojede o 5 minut dříve. Příjezd k železniční stanici v Ústí nad Orlicí bude v 5:35, čímž vznikne návaznost na rychlík do Olomouce a Ostravy s odjezdem v 5:40. O pět minut dříve budou do Ústí nad Orlicí přijíždět také autobusy v 15:40 a v 17:40. Tyto změny vycházejí vstříc požadavkům cestujících, kteří návaznosti v Ústí nad Orlicí poptávali. Nové autobusové spoje Bude zaveden nový autobusový spoj s odjezdem z Rychnova nad Kněžnou ve 14:10, který pojede do Vamberka a dále přímo do Rybné nad Zdobnicí, Helvíkovic a Žamberka. Dojde tak k posílení dopravy ve vytíženém úseku Rychnov nad Kněžnou - Vamberk. Školní spoj ze Slatiny nad Zdobnicí do Rybné nad Zdobnicí v 15:23, který jezdil pouze v úterý, bude od 4.března jezdit ve všech dnech školního vyučování. Bude zaveden nový spoj ve dnech školního vyučování ze Lhot u Potštejna do Polomu a Prorub s odjezdem ze Lhot u Potštejna v 16:35. Spoj ve 22:40 z Rychnova nad Kněžnou do Liberka, který jezdí v liché týdny, bude od 4.března zajíždět také do Prorubek a do Bělé. Spoje z Dobrého do Dobrušky přes Lhotu Netřeba a Podbřezí a zpět, které jezdily jen ve dnech školního vyučování, pojedou od 4.března každý pracovní den. Autobusem z Opočna do automobilky v Kvasinách na všechny tři směny. Od 4.března 2007 dojde na lince Dobruška-Opočno-Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou ke změně časových poloh tří spojů a navíc budou zavedeny nové autobusové spoje ve večerních hodinách. Novinku popisuje Denis Sitora, technolog společnosti OREDO: "Obyvatelé Opočna, Trnova, Semechnice a Byzhradce získají autobusové spojení do automobilky v Kvasinách na všechny tři směny. Doprava bude zajištěna v pracovní dny i v neděli večer, autobusy budou zajíždět přímo k nové bráně automobilky. Nový večerní spoj bude navíc v Opočně navazovat na autobus z Prahy a Hradce Králové." Opravy sešitových jízdních řádů K vydaným sešitovým jízdním řádům IREDO budou v informačních kancelářích autobusových dopravců zdarma vydávány přelepky změn. Kompletní nové jízdní řády je také možné stáhnout na internetovách stránkách OREDO Jízdní řády jsou také zveřejněny na oficiální serveru jízdních řádů Ministerstva dopravy OREDO s. r. o., Nerudova 104, Hradec Králové , Tel.: , SVAZ NĚMCŮ V ČECHÁCH JEDNAL V ROKYTNICI Dne se sešlo občanské sdružení občanů německé a české národnosti v jídelně Základní školy v Rokytnici v O.h. Za účasti téměř 50 členů a sympatizantů. Programem schůzky bylo zlepšit činnost spolku a navázat případnou spolupráci s vedením Města Rokytnice v O.h. Výrazně přispěla na této schůzce účast starosty města pana Petra Hudouska a radního města Mgr. Jana Morávka. Předseda sdružení Severní Morava Orlické hory pan Sitte doplnil setkání všech členů a přátel našeho občanského sdružení z Orl. hor od Dobrušky po oblast Králíky. Schůzku zahájil pan Alois Galle, předseda místního sdružení Rokytnice. Po přivítání všech přítomných a obzvláš významných hostů předal slovo starostovi města, který úvodem pozdravil všechny přítomné a pochválil hojnou účast v tomto zimním období. Poté nastínil možnou spolupráci a přislíbil podporu svoji i města při snaze udržovat jazyk a kulturní dědictví obyvatelstva Orlických hor. Taktéž vzpomenul význam spolupráce s místními rodáky, nyní žijícími v Německu, kdy se za posledních 10 let podařilo společně zrealizovat mnoho oprav kulturních památek ve městě. Toto bylo přijato se silným potleskem přítomných. Poté promluvil pan J.Morávek, který vyzdvihl snahu o zapojeni se do kulturního života města. Jako bývalý učitel hudby ocenil snahu pěvecké skupiny při spolku prezentovat původní lidové písně z Orlických hor. Pan Sitte, vedoucí sdružení Severní Morava Orlické hory, vyzdvihl vstřícnost zástupců Města Rokytnice v O.h. a zároveň popřál spolku Rokytnice neutuchající chu v této prospěšné činnosti nadále pokračovat. Po volné diskusi vystoupila pěvecká skupina spolku (Die Adlergebirgler), která přispěla svými lidovými písněmi k oživení. V pozdních odpoledních hodinách poděkoval předseda místního spolku pan Galle osazenstvu školní jídelny za skvělé občerstvení v průběhu tohoto setkání. Poděkoval za účast panu starostovi P.Hudouskovi, panu J.Morávkovi, panu Sittemu a dále těm všem, kteří se postarali o plné talíře dobrot i výzdobu stolů. Toto setkání nebylo v Rokytnici určitě poslední. Alois Galle MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVNA VAMBERK 24. března 2007 od hodin VELIKONOČNÍ JARMARK Ukázky lidových řemesel - prodej - výstava ZMĚNY (DODATKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM PLATNÉ OD ) JSOU ZDARMA K DOSTÁNÍ V INFORMAČNÍM STŘEDISKU V ROKYTNICI V ORL.H. PO PŘEDLOŽENÍ PŮVODNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU.

13 KRONIKA ČESKÉ ŠKOLY V BARTOŠOVICÍCH (POKRAČOVÁNÍ) Školní rok Učitelský sbor V tomto školním roce zůstal sbor učitelský nezměněn. Třídním u- čitelem je Jaroslav Vejnar, ženským ručním pracím vyučuje Amálie Janovcová a náboženství Jan Urner, farář. Celkem bylo zapsáno 14 žáků, z nichž do prvého oddělení 2 žákyně, do II. 4 žákyně, do III. 1 žákyně a do IV. oddělení 7 žáků. 3 žáci jsou národnosti německé. 28.říjen Deváté výročí naší samostatnosti bylo důstojnou školní slavností oslaveno. Vedle proslovu správce školy byly na programu básně i písně. Slavnost zakončena hymnami. K. M. Čapek - Chod, zemřel 3. XI. 27 V K. M. Čapku - Chodovi zemřel nám 3. listopadu veliký český spisovatel, romanopisec balzacovských rozměrů. Autor veliké řady povídek, novel a velkolepých skladeb, plných pohybů, myšlenek a překvapujících podnětů. Syn zdravého, rázovitého Chodska v řadě rodáků domažliských největší. Podlehl náhle a neočekávaně smrti v podolském sanatoriu a zvěst o tom jako rána dopadla do našich řad, do nepřehledného zástupu jeho čtenářstva a umělecké veřejnosti. Narodil se r v Domažlicích, studoval na pražské univerzitě, ale záhy se oddal žurnalistice. Překypující, drsný a originelní talent jeho se otužil, obohatil a vyspěl a v posledních, v nichž se plně mohl věnovati své umělecké činnosti, dozrál na romanopisce světové úrovně - byl vskutku vůdcem české románové tvorby a učitelem i nejmladšího pokolení. Ztráta, která nás stihla jeho odchodem je hořká a nenahraditelná. Vánoční nadílka Na žádost zdejšího odboru Nár. jednota Severočeská v Praze ( N. J. S.) zdejším dětem pěknou vánoční nadílku. Vedle toho přispěli: Odbor N. J. S. v Rychnově n. K., Čsl. nár. dem. v Ústí n. Orl. a v Žamberku, Ženský odbor Čsl. nár. dem. v Padubicích a Klub čsl. turistů v Pardubicích. Rudolf Těsnohlídek, básník a romanopisec Ve čtvrtek 12. ledna odešel tragicky jemný básník starší šrámkovské a mahenocské generace Rudolf Těsnohlídek, žurnalista a autor románových skladeb, roku 1882 narozený v Čáslavi. Naše literatura v něm ztrácí význačné jméno a Sokolstvo intelektuálního pracovníka nad jiné zdatného. Tragédie Těsnohlídkových je bolestná a vzrušila celý československý svět. 1. pololetí škol. roku II. čtvrtletí zakončeno dne 31. ledna, kdy rozdány byly žákům školní zprávy. K 75. výročí dne, kdy se narodil Jan Vrchlický Letošního února vzpomínáme 75. výročí narozenin významného českého básníka, jemuž prvnímu a jedinému náleží zásluha o nesmírný rozkvět a rozvoj básnictví českého. On první svými pracemi uvedl literaturu naši do středu literatury světové a plody světové literatury uváděl do literatury naší. Žádný jiný básník český se nemůže honositi tak ohromně rozsáhlou tvorbou básnickou, zahrnující v sobě nejrozmanitější domácí i cizí formy poetické o- vládané s naprostou jistotou a přesností. Celý kosmos se tu promítá barevně do jeho díla. (pokračování příště), Petr Zámečník Městský klub Sokolovna Vamberk přijímá dívky a chlapce DO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY: zahájení září Přihlášky na tel.č nebo v kanceláři MK Sokolovna Vamberk. DĚTSKÝ KARNEVAL 2007 V sobotu se v sále kulturního domu Klub konal DĚT- SKÝ KARNEVAL, který uspořádalo Město Rokytnice v O.H. Již krátce před polednem začala v sále pracovat skupinka pořadatelů, která trápila své plíce foukáním balónků a připravovala výzdobu sálu. Úderem půl druhé mohl karneval začít. O program se, stejně jako každý rok, postarala královéhradecká skupina TRIO RIO. Porota, která vybírala nejkrásnější masky, nemá nikdy lehkou práci a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Bezpochyby nejoriginálnější maskou celého karnevalu byly tři kontejnery na tříděný odpad. Porota je proto bez váhání zvolila za vítěze kategorie skupinových masek. Druhé místo obsadili tři bílí králíčci a třetí příčka patřila dvěma jeptiškám. V kategorii jednotlivců čekala porotu podstatně složitější práce. Nakonec rozhodla o tom, že první místo obsadila čarodějnice v pytli, na druhém místě se umístil chlapeček v kostýmu ježka a třetí byla neandrtálská dívka. Děkujeme všem sponzorům, pořadatelům i ostatním, kteří přišli s přípravou karnevalu pomoci. A zároveň děkujeme maminkám a tatínkům dětí, že si udělali čas, aby svým dětem připravili překrásné masky a hezky strávené odpoledne, na které děti budou určitě dlouho vzpomínat. JKO

14 100 LET ŽELEZNICE DOUDLEBY n.o.- ROKYTNICE v O.h. 9. díl Dne 14. října 1906 se na novém doudlebském nádraží shromáždila početná skupina hostů v čele se zemským maršálkem Jiří, knížetem z Lobkowicz. Místní šlechta byla zastoupena hrabaty Nostitzem z Rokytnice, Bubnou z Dodleb a Litic, Kinským z Kostelce, Šternberkem z Častolovic a baronem Parishem ze Žamberka. Po slavnostním...(1.tajenka) trati nasedli nejváženější hosté dvou salonních vozů jedoucích až z Vídně, ostatní do zbývajících osmi vagónů. Celá desetivozová souprava byla tažena dvěma parními lokomotivami.... (2.tajenka) se vydal na cestu. KOMBINOVANÁ KŘÍŽOVKA (2. TAJENKA) HŘEBENOVKA (1. TAJENKA) Shluková šestipísmenná řetězovka (po vnějším obvodu): Výměšek, Etylalkohol, Zdrobněle Ola, Tvrdý klobouk s vlasem, Přítok Labe, Půda ležící ladem, Hydroxid sodný, Býv. českosl. reprezentant v kopané, Zimní čepice, Nerozvitá poupata kaparovníku, Vulkanická hornina podobná žule, Řecký ostrov, Nebílená plátěná tkanina, Orgán plnící určité úkoly. Střídavá čtyřpísmenná doplňovačka (ke středu): Vápencové území, Letopis, Býv. peruánský vládce, Textilní stroj, Angl. lev, Značka cukrovinek, Zvířecí výkal, Hutnický výrobek, Cizokrajný plod, Titul vdané ženy, Norský král, Tyrolské město, Býv. fotbal českosl. reprezentant, Norek americký. Lank Stanislav Znění tajenek v tomto čísle na str.: 3 1. Střešní trám, 2. Větší nádoba na maltu., 3. Místnost na vaření, 4. Součást roucha kapucínů, 5. Okutí, 6. Plátová ochranná odění kryjící prsa, 7. Bývalá polská metropole., 8. Náš šlechtic - mecenáš (koleje v Brně), 9. Švýcarský územní celek proběhne v Říčkách v Orlických horách tradiční maškarní loučení se zimou - Bafuňářské závody. Upozornění: termín a průběh závodů se přizpůsobí aktuálním sněhovým podmínkám. Aktuální informace získáte na PRODÁM Pozemky vhodné ke stavbě garáž í v Rokytnici v O.h. v kasárnách. Tel: Program BŘEZEN 2007 Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou neděle ve 14 hodin - Taneční odpoledne k tanci hraje skupina COMBI vstupné: 40,- Kč, místo konání: Společenské centrum RK pondělí v hodin - KAMELOT Roman Horký - Marek Dráb - Jiří Meisner - Pavel Plch koncert folkové brněnské skupiny vstupné: 150,- Kč předprodej od místo konání: Kino RK čtvrtek v 8.30 hodin Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka veselý příběh z pohádkové vesnice s velikonočními zvyky a tradicemi v podání Divadélka ROMANETO Praha vstupné :25,- Kč místo konání: Společenské centrum RK čtvrtek v hodin - POLITICKÉ HARAŠENÍ zábavný pořad ZUZANY BUBÍLKOVÉ, host pořadu Martin MAXA vstupné : 160,- 130,- Kč, předprodej od místo konání: Společenské centrum RK duben: Hop Trop, Michal Pavlíček, divadlo Semafor, swing Předprodej vstupenek: kancelář Pelclova divadla - I. patro, Panská 79, Rychnov n.kn. tel: Po: St: Čt: Slevy pro držitele průkazů ZTP, vozíčkáři vstup zdarma. Program Pelclova divadla na

15 MUZEUM ZLOČINU 6. MÍSTNOST MUZEA JACK ROZPAROVAČ Jack Rozparovač je podezřelý, že ve špinavých uličkách chudinské čtvrti Whitechapel na východě Londýna (East End) v průběhu několika týdnů roku 1888 zavraždil 5 prostitutek. Všechny žily v okruhu sotva pěti set metrů od sebe, tři z nich ve stejné ulici, dvě dokonce ve stejném domě. V této čtvrti žilo kolem prostitutek. První zavražděnou byla Mary Ann Nicholsonová. Bylo ji 42 let a byla známá pod jménem Polly. Své zákazníky si vodila do noclehárny, kde postel stála jednu penci na hodinu. Byla nalezena v kaluži krve před jednou z barabizen na Buck s Row. Vrah jí uřízl hlavu a rozpáral nožem břicho. Stejným brutálním způsobem rozpáral další tři prostitutky. Přestože pravá identita Jacka Rozparovače byla Scotland Yardem zjištěna, dodnes ji málokdo věří. Během více než 110 let různí "badatelé" a žurnalisté podezírají z těchto zločinů na základě vlastních verzí celkem 73 osob včetně příslušníka královské rodiny prince Alberta. Nechybí mezi nimi ani verze o královském spiknutí. Dokonce se vyskytla teorie, že vrahem byl královský lékař sir William Gull, který jednal na pokyn samotného předsedy vlády lorda Salisburyho. Zavražděné prostitutky prý věděly o tom, že 24letý vnuk královny Viktorie - princ Albert - se tajně oženil s jednou z jejich kolegyň, s níž dokonce zplodil syna a pokusily se údajně vydírat královský dvůr. Jack Rozparovač musel být podle pitevních nálezů lékařem a jeho zvláštností bylo, že byl levákem. Asi sedm týdnů po nalezení poslední zavražděné ženy byla vylovena z Temže mrtvola lékaře, který mělu sebe různé pitevní nástroje. Jeho fotografie byla zveřejněna ve všech tehdejších anglických listech. Na výzvu se přihlásili jeho známí, kteří prohlásili, že utopeného poznávají a že se jim zdál pomatený. Jeho jméno znělo Montague John Druitt a byl alkoholikem. Po jeho smrti přestaly vraždy v Rozparovačském stylu. Krátce nato policie oznámila, že vrah, známý pod jménem Jack Rozparovač se utopil. V roce 1991 byl v domku na londýnském předměstí nalezen údajný deník Jacka Rozparovače. Jako autor byl identifikován James Maybrick. Celkem 12 znalců podrobilo deník o 65 stranách rozsáhlým expertízám. Část znalců došla k názoru, že sice nelze jednoznačně potvrdit jeho pravost, ale také není možné deník označit za padělek. Druhá část expertů tvrdí, že jde o padělek. Analýza inkoustu nevykazuje obvyklé známky stáří. Papír deníku je však pravý. Jazyková expertka navíc našla dva výrazy, které byly v té době ještě neznámé. K záhadám, které Jacka Rozparovače doprovázejí, v roce 1988 přibyla další. Scotland Yard v tomto roce obdržel obálku s dokumenty k případu "Jack Rozparovač", které se z jeho archívů ztratily před desítkami let. Nikdo neví, kdo je kdysi ukradl, a neznámá zůstala i osoba, která je zčista jasna vrátila. S novou teorií o pravé identitě Jacka Rozparovače přišla před nedávnem ve své knize "Portrét vraha: Jack Rozparovač - případ uzavřen" a- merická autorka detektivních bestsellerů Patricia Cornwellová (nar. 1957). Podle ní vraždy spáchal impresiomistický malíř Walter Sickert ( ), jehož díla visí v londýnské Tate Gallery, pařížském Louvre či newyorském Guggenheimově muzeu. Autorka za šest miliónů dolarů nakoupila další Sickertova plátna, jeho dopisy a nechala analyzovat s korespondenci připisovanou Jacku Rozparovači. Podle Cornwelové Sickert dokonale zapadá do psychologického portrétu vraždícího maniaka: nenáviděl ženy a opovrhoval prostitutkami, ačkoli mu sedávaly jako modelky byl proslulý násilnickými fantaziemi, zobrazoval násilí vůči ženám vynikal nadprůměrnou znalostí medicíny, protože studoval nejmodernější poznatky Na rozdíl od většiny hledačů pravdy o Jacku považuje Cornwellová stovky dopisů, v nichž se Rozparovač vyjadřuje ke zločinům a vysmívá se policii, za pravé. Údajný vrahův dopis z roku 1888 byl zjevně napsán na papíře se stejným vodoznakem, jaký používali Sickert a jeho žena. Vzorky DNA na dvou Jackových dopisech a známkách se navíc shodují s několika dopisy Sickerta a jeho manželky Ellen. V některých Sickertových obrazech našla Američanka "zamaskovaná" místa činu. Kromě toho se Sickertovy obrazy podle ní vyznačovaly až "hrůzostrašnou podobností" s fotografiemi obětí. Hlavním trumfem autorky se stalo malířovo přiznání, že mu jako malému chlapci jeden pseudolékař při barbarské operaci poškodil penis. Jako motiv vražedného jednání Jacka Rozparovače alias Waltera Sickerta vidí v "jeho impotenci a životních traumatech"... S novou a zcela zaručenou identitou Jacka Rozparovače přišel v roce 2005 soukromý detektiv Trevor Marriott z Velké Británie. Po deseti letech bádání došel k závěru, že vraždící maniak byl námořník z obchodní lodi a své oběti si vybíral v místech, kde lo kotvila. Jeho přesvědčení je založeno ve spojení podobných případů sériových vražd, které se v té době staly v Německu a v Nicaragui... JUDr. Miloslav Jedlička Nevyužitý zámek v Rokytnici v Orlických horách, který je v majetku Strojíren Rokytnice, beznadějně chátrá Jeho majitel za něj požaduje 8 milionů, ale prozatím se nenašel nikdo, kdo by tuto kulturní památku, do které je vstupné 100 Kč za o- sobu, za ty peníze koupil. Ani město, aby z něj vybudovalo multifunkční centrum pro turisty, na to nemá peníze. Přitom Rokytnice v Orlických horách byla vyhlášena městskou památkovou zónou roku "Město dlouhodobě vyvíjí iniciativu směřující k urychlenému nalezení nového majitele. Bohužel současný majitel zámku si asi vůbec neuvědomuje, jak cennou památku vlastní, protože ji doposud nenechal ani pojistit. Zámek se tak pomalu, ale jistě stává ostudou rokytnického náměstí," dodal starosta města Petr Hudousek. Rokytnický zámek je čtyřkřídlá jednopatrová renesanční budova, postavená v letech , v níž koncem 17. století byly provedeny některé barokizující úpravy a roku 1680 přistavěna kaple. Pravděpodobně vodní tvrz na místě dnešního zámku postavili Lickové z Rýzmburka, do renesanční podoby ho pak přestavěli Mauschwitzové a r ho i s panstvím prodali pobělohorské šlechtě Nosticům. Ti však koncem 20. let 20. století zbankrotovali a zámek přešel do rukou jejich největšího věřitele - Říšské banky, která jim půjčovala na stavby budov převážně v Německu. Ta jej vlastnila do roku 1945, kdy byl zámek na základě Benešových dekretů znárodněn. V letech zde sídlila také česká obecná a měš anská škola, po 2. světové válce sloužil zámek pro výrobní účely (brašnářství) a v 50. letech zde sídlil státní statek. V letech byl zámek využíván jako školicí středisko tehdejšího ČSD, spravované prostřednictvím MTH Praha. Na zámku je cenný tzv. Anenský sál, původně nazývaný Ahnensaal, tedy sál předků, z přelomu 17. a 18. století s elipsovitým tvarem a zajímavou konstrukcí stropu s antickými a starozákonními výjevy. -kr-

16 EDUARDŮV TRPASLÍK Hráči a příznivci mariáše pozor!!! V sobotu 17. března 2007 proběhne v hotelu Eduard jarní kolo 15. ročníku turnaje v KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI O EDUARDOVA TRPASLÍKA. Pravidla jsou stejná jako každý rok, takže jen pro připomenutí: - začíná se o půl druhé odpoledne - hraje se na tři kola po šedesáti minutách - vše je podřízeno místním pravidlům O výsledcích turnaje Vás budeme samozřejmě informovat v dalším čísle Horského kurýra. JKO Program SPOLEČENSKÉHO CENTRA ve Skuhrově nad Bělou ZIMA NEZIMA Letošní "zima, nezima" byla pro mnohé majitele sjezdovek, ale i pro provozovatele ubytovacích zařízení v Orlických horách dosti špatná. I když občas sníh napadl, hned se zase oteplilo a sníh opět roztál. Na některých sjezdovkách nepomohlo ani usilovné zasněžování svahů sněhovými děly. Nemalé finanční ztráty budou letošní zimu počítat nejen majitelé sjezdových tratí, ale i majitelé ubytovacích zařízení, nebo turistů bylo v letošní zimní sezóně, kvůli nedostatku sněhu, určitě méně. Pro milovníky zimních sportů byla lyžařská sezóna, obzvláště přímo v Rokytnici, určitě dosti krátká. Ale co se dá dělat??? Jak říká klasik "nemusí pršet, stačí když kape", ale nasněžit by mohlo. Když už jsme se tedy letos nedočkali, a už asi ani nedočkáme, té pravé ladovské zimy, přinášíme vám alespoň kousek probouzejícího se jara. V sobotu od hod. se uskuteční Velikonoční jarmark - aneb - velikonoční zvyky a tradice ve společenském centru doplněné prodejem. Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 ŽALUZIE KRČMÁŘ m Žaluzie všech druhů, typů a provedení m Termotěsnění do oken a dveří m Termoizolační dvojskla m Sítě proti hmyzu do oken a dveří m Termorolety plastové i hliníkové m Garážová vrata, markýzy a rimini m Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory q Foto z Pěčína z MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO PŘEVODEM ODBĚRATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí. Vydává Městský úřad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Ing. Vladimíra Jiroutová, redakční rada: Ing. Šárka Rozsívalová, Josef Bahník, Mgr. Věra Dušková, Pavlína Vnenková, Jiří Koblása, Karolina Gallová. Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: Registrace MK ČR E Vychází jako měsíčník. Uzávěrka pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby. Náklad 700 výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto číslo vyšlo v březnu Cena: 6,- Kč NOVINOVÁ ZÁSILKA

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 6. obecní ples NOVOVESKÉ listy INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 V pátek 20. 1. 2016 se uskutečnil Obecní ples šestý v pořadí. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát byl

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zpravodaj obce Záryby 2 2011

Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Vážení spoluobčané! Dnešní úvodník můžeme pojmenovat Pozvánka na velikonoční vystoupení, které se bude konat v areálu školy v pátek 15. dubna od 16.00 hodin. Na co se můžeme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více