Dotace pro Kateřinky 9/2009 ČÍSLO 8. Lidé mohou předkládat žádosti. Začíná největší opavský festival. Přehled otvíraných kroužků a kurzů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace pro Kateřinky 9/2009 ČÍSLO 8. Lidé mohou předkládat žádosti. Začíná největší opavský festival. Přehled otvíraných kroužků a kurzů"

Transkript

1 Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 9/2009 ČÍSLO 8 Dotace pro Kateřinky Lidé mohou předkládat žádosti Bezručova Opava Začíná největší opavský festival Kam do kurzů Přehled otvíraných kroužků a kurzů Dále v listě... Město získalo dotaci na cyklistickou Slezskou magistrálu Na Horním náměstí proběhne Den sociálních služeb Památky se otevřou na Dny evropského dědictví Slezské divadlo začíná sezonu Popraskem na laguně Kulturní a sportovní kalendář na září

2 V ČÍSLE NAJDETE Spolupráce policistů a strážníků Díky novému zákonu o policii mohlo město uzavřít dohodu o spolupráci s Policií ČR. Smlouvu podepsali primátor Zbyněk Stanjura a plukovník Petr Urbančík. strana 5 Na Palhanci je nové dětské hřiště Na palhaneckém fotbalovém hřišti je od srpna nové dětské hřiště. strana 5 Archeologické vykopávky u Domu umění V červenci zahájil Národní památkový ústav archeologický průzkum v areálu dominikánského kláštera. strana 6 Dotace pro sídliště v Kateřinkách Nabízíme vám přehled důležitých informací, jak postupovat v případě, že máte zájem o dotaci na opravu výtahů či zateplování na kateřinském sídlišti. strany 10 a 11 2 Bezručova Opava nabízí více než padesát akcí 52. ročník festivalu Bezručova Opava přináší více než padesát akcí a k tomu téměř desítku akcí doprovodných. strany 12 a 13 Školáci z Kylešovic vyhráli Pohár rozhlasu Mladší žáci ze ZŠ Kylešovice vyhráli atletický Pohár rozhlasu ve Staré Boleslavi. strana 24 Číslo 8 září 2009

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Během letních měsíců se Opavě podařilo získat několik dotací, které umožní provést významné investiční akce ve městě i v rámci regionu. Mezi ty nejvýznamnější patří dotace pro vybudování cyklistické Slezské magistrály či dotace pro rozsáhlou rekonstrukci Domova pro matky s dětmi. Domov díky dotaci nabídne kvalitnější a lepší zázemí pro jeho obyvatelky, které se potýkají s nesmírně těžkou životní situací. ÚVODNÍK Nový zákon o policii umožnil, aby se radnice mohla přímo dohodnout s policisty na vzájemné těsné spolupráci týkající se místní bezpečnosti. Opava tuto příležitost využila a věříme, že spojení bude pro celé město přínosné. Na spolupráci se město také domluvilo se státním Slezským zemským muzeem v Opavě, přičemž tato spolupráce by měla prospět místnímu kulturnímu životu a ochraně historického dědictví. Když si letošní přívalové deště vyžádaly lidské oběti a záplavy smetly mnohá obydlí na Novojičínsku, považovali jsme v Opavě za samozřejmé, že postiženým oblastem poskytneme okamžitou pomoc. V kritických dnech tam zamířili opavští dobrovolní hasiči, radnice poslala potřebný materiál a zastupitelstvo poté schválilo i finanční pomoc ve výši 600 tisíc korun. Pomoc jsme slavnostně předali na charitativním koncertě pro Nový Jičín. Opavští orientační běžci mistry Evropy Filip Hadač (na snímku) a Marek Schuster dosáhli velkého úspěchu na ME v orientačním běhu. Oba zdobí zlaté medaile. Foto: archiv Filipa Hadače strana 24 Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 14. ročník Vydavatel: statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o. Redakce: Silvie Vltavská, telefon , fax , Redaktor: Jan Šindler DTP: Tomáš Coufal Uzávěrka čísla: vždy 15. den v měsíci Vychází zdarma v prvním týdnu v měsíci jedenáctkrát ročně Náklad 25 tis. výtisků V Opavě rozšiřuje: Česká pošta, s.p. Reklamace na nedodání výtisku zpravodaje uplatňujte písemně nebo telefonicky na reklamačním oddělení pošty Opava 1, Masarykova 22, telefon , Registrační číslo: MK ČR E Kontakt na inzerci Inzertní manažerka: Ivana Sachrová tel.: Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, stěžujte si u svého pošťáka. Nebo volejte na naši horkou linku sl. Saricheva. Město rovněž považovalo za samozřejmé, že pomůže lidem, kterým vandalové na jaře zničili pietní místa na hřbitově v Kateřinkách. Všechny poškozené město písemně oslovilo s nabídkou, že jim uhradí způsobené škody. Řada lidí tuto nabídku využila a díky městu tak nemusí čekat na soud, který proběhne s podezřelými z trestného činu. Už po padesáté druhé je září měsícem, který patří největšímu mnohažánrovému kulturnímu festivalu v Opavě. Letošní Bezručova Opava vstupuje do říše zvířat. Nabídne desítky koncertů, divadelních představení, besed, výstav a dalších akcí, které souvisí s interakcí člověka a fauny. Součástí festivalu bude i připomínka pětačtyřicátého výročí spolupráce Opavy se slovenským Liptovským Mikulášem a v našem městě přivítáme i zástupce tohoto partnerského města. Nabídka je velmi rozmanitá a může oslovit všechny generační skupiny. Přijměte, prosím, ode mne srdečné pozvání na letošní bohatý ročník. Zbyněk Stanjura primátor Mladí orientační běžci Filip Hadač a Marek Schuster se stali letošními mistry Evropy. Tratě v srbských horách je vynesly na sportovní výsluní a jejich výkony pak přispěly i k celkovému vítězství České republiky. Dobře se vedlo také nejmenším opavským sportovním nadějím. Žáci ze ZŠ Kylešovice vyhráli letošní atletický Pohár rozhlasu. Věřím, že i tentokrát vás bude barevná Hláska o bílé Opavě úspěšně provázet celým měsícem. 3 Hláska

4 AKTUALITY Opava získala 55 milionů korun na cyklostezku Slezská magistrála (Opava) a katastrálním územím Velké Hoštice (Velké Hoštice). Opava připravila stezku ve spolupráci s mnoha dalšími městy a obcemi. Na akci se podílí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice. Dotaci z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko získala Opava na konci července. Za necelé tři roky budou moci cyklisté bezpečně a pohodlně dojet z Opavy až do Krnova, aniž by museli jet po hlavní silnici společně s proudy aut. Umožní jim to cyklostezka Slezská magistrála, na jejíž výstavbu se Opavě podařilo získat finanční dotaci ve výši téměř 55 milionů korun. Magistrála se začne stavět na přelomu zimy a jara příštího roku. Práce by měly být ukončeny do prosince Stezka bude procházet katastrálním územím Opavské Předměstí (Krnov), Úvalno (Úvalno), Brumovice, Skrochovice (Brumovice), Holasovice (Holasovice), Držkovice, Vávrovice, Palhanec, Kateřinky u Opavy, Opava-Předměstí, Malé Hoštice V pravém slova smyslu se jedná o smíšený projekt cyklostezky a cyklotrasy, který bude realizován částečně na již hotových, funkčních a zpevněných komunikacích a částečně výstavbou nových úseků, mostů či lávek. Součástí projektu je také dopravní značení a vybudování doprovodného vybavení na trase včetně odpočívek, uvedl Martin Dostál z oddělení rozvoje města Opavy. Skutečnost, že Opava získala více než polovinu všech financí přidělených na cyklostezky v kraji, vypovídá o tom, že byl projekt velmi dobře připraven, upozornil opavský primátor Zbyněk Stanjura. Cyklostezka od Krnova do Velkých Hoštic bude dlouhá 33 km, z toho cyklistická stezka (stezka pouze pro cyklisty nebo pro smíšený pohyb chodců a cyklistů) bude mít necelých 18 kilometrů a cyklistická trasa (úseky podél místních komunikací) bude dlouhá 15 kilometrů. Opava pomohla postiženému Novému Jičínu Ničivé letní záplavy, které postihly sousední Nový Jičín, krutě zasáhly do životů mnoha lidí. Opava proto poskytla postižené oblasti přímou materiální pomoc i finanční pomoc na obnovu po povodních. Zastupitelé na svém srpnovém zasedání schválili pro Novojičínsko dar v hodnotě více než půl milionu korun. Už v červnu pomáhaly na Novojičínsku jednotky opavských dobrovolných hasičů (Kylešovice, Komárov) a radnice poslala postiženým potřebnou akutní výbavu. Zaměstnanci města zařazení do Odboru kanceláře tajemníka MMO se spojili s vedením krizového štábu a podle jejich potřeb nakoupili výbavu v hodnotě 80 tisíc korun. Zároveň vedení opavské radnice navrhlo pomoci zdevastovaným oblastem i finanční částkou na obnovu a znovuoživení. Zastupitelé na svém srpnovém zasedání souhlasili s tím, že Opava pošle do Nového Jičína finanční pomoc ve výši 600 tisíc korun. Slavnostní šek předal novojičínskému starostovi Ivanu Týlemu opavský primátor Zbyněk Stanjura (na snímku) v rámci slavnostního charitativního koncertu, který se uskutečnil v druhé polovině srpna na rekonstruovaném novojičínském náměstí. 4 Číslo 8 září 2009

5 Dotace na rekonstrukci Domu pro matky s dětmi Opavský Domov pro matky s dětmi na Rybářské ulici se může těšit na rekonstrukci. Městu se podařilo získat dotaci, která pokryje většinu nutných nákladů. Díky projektu dojde k rozšíření ubytovacích kapacit a zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Budova bude zateplena, počítá se s její bezbariérovostí a zásadní proměnou projdou samotné pokoje, jejichž součástí bude nově také sociální zařízení a kuchyňský kout. Celé zařízení tak poskytne svým klientkám příznivější životní podmínky, které napomohou k jejich rychlejšímu osamostatnění a k vyřešení nepříznivé životní situace, uvedly Martina Heisigová a Hana Heinzová z oddělení rozvoje města. Z celkových nákladů ve výši 23,7 mil. korun se podařilo získat dotaci ve výši 21,8 milionu. Do konce roku bude nutné zajistit náhradní ubytování pro současné klientky domova a na přelomu roku již začnou stavební práce. S ukončením projektu počítá radnice v květnu Město podepsalo koordinační dohodu s policií Více policistů a strážníků v ulicích, společné porady týkající se bezpečnosti města, rychlá výměna informací vedoucí k dopadení pachatelů trestných činů. To jsou jen některé výhody, které v praxi přinese koordinační dohoda mezi Policií ČR a městem Opavou. V průběhu srpna podepsal opavský primátor Zbyněk Stanjura a šéf opavské policie plukovník Petr Urbančík Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí. Dohodu umožnil nový zákon o policii. Například patrolující hlídky městské policie a hlídky Policie ČR jsou nyní ve městě koordinovány tak, aby se zbytečně nepřekrývaly, ale aby se naopak doplňovaly či na sebe výhodně navazovaly. Město také pomohlo policii s vybudováním speciální výslechové místnosti pro traumatizované oběti a dětské svědky závažných trestných činů. Místnost má charakter klidného dětského pokoje, aby navodila co nejuvolněnější atmosféru. Vzájemná spolupráce zahrnuje zejména ochranu bezpečnosti osob a majetku, ochranu veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a další oblasti. Město a muzeum se domluvily na společném memorandu Statutární město Opava a Slezské zemské muzeum v Opavě podepsaly během prázdnin společné memorandum. Dává rámec pro dlouhodobou spolupráci i jednotlivé projekty. Dlouhodobý cíl je, aby město i muzeum přispívaly k rozvoji kultury a zachování kulturních tradic a historie co nejlépe. Když bude muzeum dobře fungovat, prospěje to celému městu, nejen turistům či návštěvníkům, uvedl opavský primátor Zbyněk Stanjura. Partnerství mezi muzeem a městem je pro rozvoj aktivit muzea klíčové. Zásady jsou oboustranně výhodné, dodává ředitel SZM Antonín Šimčík. Muzeum se soustředí na získání financí pro nutné opravy poškozených či chátrajících objektů a na získání peněz pro další rozvoj muzea. Pomoc města může hrát důležitou roli při dojednávání financí. Muzeum plánuje například opravu Blücherova paláce či vybudování nového depozitáře. Mezi konkrétní projekty spolupráce patří expozice o historii města v novém Obecním domě či projekt Kukátka do minulosti. Historickou expozici připravuje Opavská kulturní organizace a její otevření plánuje na jaro příštího roku. Chceme využít prostory Obecního domu i k dočasným tematickým výstavám. Připravujeme i část, kterou nazýváme Klenotnicí města Opavy. V bývalém trezoru banky budeme vystavovat největší z historických pokladů města, uvedla ředitelka OKO Irena Šindlerová. Projekt Kukátka do minulosti umožní obyvatelům města i návštěvníkům vidět, jak vypadalo město kdysi v porovnání s dnešním stavem. Turista například přijde k ulici U Synagogy, kde je rozlehlá travnatá plocha. Bude se zde moci podívat do upevněného okuláru, ve kterém uvidí, jak zde kdysi stávala židovská synagoga. Projekt připravuje odbor kancelář primátora. Počítá až s deseti okuláry. Zářijové zastupitelstvo. Dvacáté druhé řádné zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v úterý 15. září od 9 hodin ve sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě. Podrobnější informace naleznete na úřední desce Magistrátu města Opavy, na plakátech a na webové adrese Svatováclavská procházka. V pondělí 28. září proběhne tradiční Svatováclavská procházka městem Opavou. V 11 a ve 14 hodin budou zahájeny prohlídky městem s průvodcem, který mimo jiné zájemce provede také kostelem sv. Václava. Prohlídka bude přibližně hodinová a bude zakončena u kostela sv. Hedviky. Kostel sv. Hedviky včetně vyhlídkové věže bude toto sváteční pondělí od 10 do 16 hodin zpřístupněn veřejnosti. Sraz na prohlídku městem je vždy v uvedenou hodinu na Horním náměstí před Hláskou. Vstup na prohlídku i do kostela sv. Hedviky je zcela bezplatný a není nijak omezen. Město pronajme byty. Od 1. do 30. září bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 3 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Jedná se o byt velikosti 1+1 na Jateční 10, 0+1 na Hrnčířské 4 a 0+1 na Masarykově třídě 14. Termín prohlídky bytů je stanoven na 23. září a začíná v 9 hodin na adrese Hrnčířská 4. Případné dotazy vám zodpoví na telefonu Pronájem nebytových prostor. Statutární město Opava pronajme nebytové prostory o rozloze 350 m 2 v absolutním centru Opavy. Více informací podá Eduard Olecký na telefonním čísle: Palhanec otevřel nové dětské hřiště. V prostoru palhaneckého fotbalového stadionu vyrostlo nové dětské hřiště s pískovištěm. Na dřevěné houpačky, skluzavky a další herní prvky poskytlo statutární město Opava 140 tisíc korun. Hřiště vyrobily Technické služby Opava. Úmrtí Aloise Dvořáka. Opavský zastupitel, primář Alois Dvořák zemřel šestadvacátého srpna ve věku nedožitých 58 let. Doktor Dvořák od roku 1991 do roku 2007 působil jako primář interního oddělení Slezské nemocnice. Poslední dva roky strávil jako konziliář a odborný poradce v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Po dvě volební období vykonával funkci zastupitele města Opavy. KRÁTCE 5 Hláska

6 AKTUALITY O prázdninách probíhal v areálu dominikánského kláštera záchranný archeologický výzkum Od poloviny července probíhal v areálu bývalého dominikánského kláštera, který je nyní využívaný jako Dům umění a Základní umělecká škola, předstihový archeologický výzkum. Se získanými poznatky se mohou zájemci seznámit na připravované zářijové prohlídce pro veřejnost v areálu kláštera. Těsně vedle zdi kostela sv. Václava našli archeologové celou lidskou kostru. Foto: Jan Šindler Dominikánský klášter je jednou z nejcennějších stavebních a historických památek Opavy. Klášter byl založen knížetem Mikulášem I. v roce Během více než 700 let existence prošel řadou stavebních úprav. Počátkem příštího roku bude zahájena obnova a dostavba kláštera podle návrhu Mikuláše Hulce a Daniela Špičky. Architektů, kteří zpracovali republikově oceněný návrh restaurování kostela sv. Václava. Před zahájením stavebních prací provádí opavské archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, archeologický výzkum. Výzkumné práce provádí na základě dohody se statutárním městem Opava, které hradí i náklady výzkumu. Cílem je zejména podrobně dokumentovat a vyhodnotit situaci základových zdiv západního křídla kláštera zbořeného v letech , jehož místo zaujme nová přístavba. Způsob jejího založení je přitom navržen tak, aby historické terény s archeologickými nálezy byly co možná nejméně narušeny. Kromě toho je na rajském dvoře zkoumána studna, dále byla otevřena i zjišťovací sonda v trase budoucí kanalizace, uvedl vedoucí prací Michal Zezula. Současné archeologické aktivity navazují na dlouholetý výzkum kláštera prováděný Vlastou Šikulovou a zároveň pomohou doplnit i informace, které přinesl nedávno realizovaný stavebně-historický výzkum. Již nyní je zřejmé, že jak odkryv reliktů zdiva, tak i sondy do okolních vrstev přinesou mnohé nové poznatky k dějinám této významné památky, která jen o vlásek unikla v 60. letech minulého století demolici, popsal výzkum Michal Zezula. Terénní práce budou probíhat do první třetiny září tohoto roku. Pozvánka na prohlídku Rádi bychom seznámili veřejnost s výsledky archeologického výzkumu i nejzajímavějšími nálezy. Součástí bude i krátká přednáška o dějinách a stavebním vývoji kláštera. Akce se uskuteční ve spolupráci s příspěvkovou organizací OKO ve čtvrtek v hod. Sraz účastníků je přímo před vstupem do Domu umění. Všechny zájemce o historii této zajímavé památky srdečně zve Národní památkový ústav, Opavská kulturní organizace a město Opava. Dny evropského dědictví 6 V sobotu 12. září můžete v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) navštívit šest zajímavých místních objektů a památek. Letošní ročník EHD má podtitul Památky měřené časem. Časové vstupenky na prohlídky s průvodcem do jednotlivých objektů budou zdarma v Městském informačním centru od 1. září. V rámci EHD si budete moci prohlédnout interiér Blücherova paláce na Masarykově třídě i vnitřní dvory. Budova je ve vlastnictví Slezského zemského muzea a sídlí v ní zoologické pracoviště, které v současné době spravuje sbírkových kusů. Prohlídky začnou v 9, 10, 11, 12, 13 a 14 hodin na časové vstupenky. Sraz bude před hlavním vstupem do budovy. EHD nabízí možnost prohlídky bývalého paláce Razumovských dnešního Slezského ústavu na Nádražním okruhu 31 s průvodcem a odborným výkladem o historii objektu a současnosti této významné vědecké instituce. Zájemci si mohou prohlédnout interiér budovy i přilehlou zahradu. Prohlídky začnou v 9, 11, 13 a 15 hodin na časové vstupenky. Sraz bude před hlavním vstupem do budovy. Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Kylešovské 8 je součástí kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka a pochází z roku Průvodce představí návštěvníkům prostory kaple a vnitřního dvoru komplexu. Památka bude otevřena pouze v 10, 12 a 14 hodin pro držitele časové vstupenky. Mezi přístupné památky bude patřit komplex pivovaru opavské měšťanské pivovarské společnosti na Pivovarské ulici. Výstavba pivovaru započala v roce 1824 a již rok nato se zde vařilo pivo, a to ne v malé míře. Za prvý rok se stočilo téměř 7 tisíc hektolitrů piva. Pivovar byl pak ke konci století přestavěn firmou A. Bartela a bylo modernizováno jeho výrobní zařízení. Dnes již komplex neslouží k účelům vaření piva. Prohlídky jsou v 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin na časovou vstupenku. Za doprovodu členů zájmového sdružení AREKA, kteří se podíleli na vyčištění a částečné obnově židovského hřbitova, si budete moci projít tuto oddělenou část Městského hřbitova. Židovský hřbitov se nachází za smuteční síní, je přístupný pravou bránou. Komentované prohlídky začínají v 10 a ve hodin bez časových vstupenek, je zde i možnost vstupu mimo prohlídky, a to v době od 10 do 15 hodin. Díky EHD máte možnost prohlídky Zemského archivu s průvodcem a odborným výkladem. Můžete si prohlédnout historický sněmovní sál a badatelnu, kde bude instalována výstavka archiválií. Prohlídky začnou v 9, 11, 13 a 15 hodin na časové vstupenky. Sraz bude ve vestibulu budovy. Číslo 8 září 2009

7 NABÍDKA KROUŽKŮ, ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KURZŮ V OPAVĚ NA ROK 2009/2010 Kam od září do kurzů a kroužků Září je obdobím, kdy se každoročně otevírá řada zájmových kroužků, kurzů a řada sportovních oddílů pořádá nábory. Přinášíme vám proto jejich obsáhlý přehled z nabídky nejrůznějších opavských organizací. V nabídce najdete kurzy jak pro děti, tak pro dospělé, pro muže i ženy nebo třeba kombinované kurzy pro maminky s dětmi. Počet nabízených kurzů je velmi vysoký, a tak jsou některé další otvírané kurzy zařazeny do kulturního a sportovního kalendáře Hlásky, který najdete na posledních stranách vydání. Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné (pololetí) Zápis, zahájení STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, JASELSKÁ 4, OPAVA, TEL.: , , E MAIL: Dudlík s Hančou cvičení pro maminky Út: h, maminky s dětmi s dětmi Čt: , h 30 Kč / 1 lekce Jaselská Klubíčko hudební, pohybová St: h, děti 4 7 let a dramatická průprava h 400 Kč Jaselská Zpívánky folklorní přípravka Úsměvu děti 4 6 let Út: h 400 Kč Jaselská Přípravka TS Puls děti 6 7 let Út: h 500 Kč Jaselská Flétnička děti 5 8 let Út: 15 16, h 400 Kč Jaselská Barvička děti 5 8 let Po: , h 400 Kč Jaselská Keramička děti 5 8 let Út: , h 450 Kč Jaselská Keramický kroužek děti 5 7 let Čt: h 450 Kč Jaselská Angličtinka děti 4 7 let bude upřesněno v září 400 Kč Jaselská Škola bruslení děti od 5 let So, Ne 950 Kč / 20 lekcí Jaselská Atletika děti 5 7 let St: h 400 Kč Tyršův stadion Úsměv folklorní soubor děti 6 15 let Po, Čt: h, h 400 Kč Jaselská Klub diskotanců děti od 10 let Čt: 15 h, St: h, St: h 400 Kč Jaselská Free Dance Pá: h, h 400 Kč Jaselská Aerobic dívky 8 12 let Po: h 400 Kč Jaselská Keramický kroužek děti od 8 let Po: , h, Út: , 900 Kč Jaselská h Keramický kroužek děti od 6 let Čt: h 450 Kč Jaselská Ruční dílna Čt: h 800 Kč Jaselská Na kytaru bez not děti 6 15 let Po: h, h 400 Kč Jaselská Kurz hry na africké bubny děti, mládež, dospělé rozpis po zápise Kč v h, Jaselská Škola hry na bicí soupravu děti, mládež, dospělé rozpis po zápise Kč v h, Jaselská Štěkátko děti, mládež od 8 let Po: h 500 Kč Jaselská Všeobecná gymnastika děti od 1. tř. Út: h 400 Kč Jaselská Atletika děti 8 10 let St: h, 400 Kč Pá: h Tyršův stadion Přípravka florbal děti od 6 let Po: h 400 Kč tělocvična Krnovská Florbal děti 7 10 let Po: h 400Kč tělocvična Krnovská Florbal děti let Po: h 400 Kč tělocvična ZŠ TGM Opava Florbal chlapce 14 Čt: h 400 Kč 17 let tělocvična ZŠ TGM Opava Badminton děti od 10 let Út, Čt: h tělocvična ZŠ Otická Házená přípravka děti od 6 let Po, St, Pá: h tělocvična ZŠ Otická Basketbal chlapce od 6 let info: Stolní tenis děti od 7 let Út, Pá: h 400 Kč Škola bruslení děti od 5 let So, Ne 950 / 20 lekcí Střelecký kroužek děti 8 12 let Út: h 450 Kč Sportovní střelba pokročilí děti od 10 let St: , h 500 Kč herna st. tenisu TJ Sokol Kateřinky info: střelnice SVČ Husova střelnice SVČ Husova Čochtanova vodácká škola vodácký kroužek děti od 10 let St: h, 500 Kč Jaselská Horolezecký kroužek děti, mládež, Čt: h 800 Kč dospělé těl. MSZŠ a SOUZ Černý čáp vodácký kroužek děti, mládež Po: h 500 Kč loděnice, klubovna Kanoistika děti od 8 let Po, St: h 500 Kč loděnice, klubovna Rybářství pro získání rybářského lístku SVČ Husova začátečníky Po: h 400 Kč Klub mladých teraristů děti od 10 let Út: h 400 Kč SVČ Husova Ještěrky teraristický kroužek děti 7 10 let Po: h 400 Kč SVČ Husova Teraristika děti od 10 let Čt: h 400 Kč SVČ Husova Akvaristika děti od 7 let Po: h 400 Kč SVČ Husova Prima hrátky se zvířátky děti 7 10 let Út, St: h 400 Kč SVČ Husova Bikros děti od 6 let St: h 400 Kč SVČ Husova Animals chovatelský kroužek děti od 10 let Čt: h 400 Kč SVČ Husova Tvorba HTML stránek děti 8 16 let Čt: h 600 Kč Jaselská Hry na PC děti 8 16 let Út: h 500 Kč Jaselská Programování začátečníky Po: h 600 Kč Jaselská Corel Draw a Photo Paint děti let St: h 600 Kč Jaselská Základy PC Čt: h 600 Kč Jaselská Elektrokroužek děti 6 16 let Po: h 550 Kč Jaselská Letecký modelář děti 6 16 let Út: h 500 Kč Jaselská Modelář papírové modelářství a plastikový modelář děti od 8 let Čt: h 400 Kč Jaselská Puls seniorky absolventy kurzů stepu Pá: h 500 Kč Jaselská Latinskoamerické tance začátečníky, mírně pokročilé Po: h, Čt: h 700 Kč Jaselská Boj historickou zbraní mládež Pá: h 600 Kč Jaselská Vrtek folklorní soubor Čt: h, Pá: h 400 Kč Jaselská Ischias folklorní soubor dospělé Po: h 400 Kč Jaselská Keramika mládež, dospělé Čt: h 110 Kč / 1 lekce Jaselská Horolezectví Atlásek mládež, dospělé Po: h 800 Kč SVČ Husova inzerce SC 90287/3 7 Hláska

8 NABÍDKA KROUŽKŮ, ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KURZŮ V OPAVĚ NA ROK 2009/ Relaxační cvičení pro seniory Pá: h 35 Kč / 1 lekce Jaselská Cvičení se Šárkou ženy Po: h, Út: 18.30, Čt: 18.15, h 35 Kč / 1 lekce Jaselská PRIMA LINGUA S. R. O., ZACPALOVA 27, OPAVA, TEL.: , , E MAIL: Angličtina pro začátečníky veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Angličtina pro falešné začátečníky veřejnost Út: h , Zacpalova 27 Angličtina pro mírně pokročilé veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Angličtina pro středně pokročilé veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Angličtina pro hodně pokročilé veřejnost Út: h , Zacpalova 27 Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Italština pro začátečníky veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Italština pro mírně pokročilé veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Italština pro středně pokročilé veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Němčina pro falešné začátečníky veřejnost St: h , Zacpalova 27 Němčina pro mírně pokročilé veřejnost St: h , Zacpalova 27 Španělština pro začátečníky veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Španělština pro mírně veřejnost St: h pokročilé , Zacpalova 27 Španělština pro středně veřejnost St: h pokročilé , Zacpalova 27 Ruština oprašovací veřejnost Út: h , Zacpalova 27 Polština pro začátečníky veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Polština pro mírně pokročilé veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Francouzština pro začátečníky veřejnost St: h , Zacpalova 27 Francouzština pro mírně veřejnost St: h pokročilé , Zacpalova 27 Chorvatština pro začátečníky veřejnost Út: h , Zacpalova 27 MATEŘSKÉ CENTRUM, VÁLEČKOVA 16, OPAVA 5, TEL.: , Plavání děti 8 týdnů 5 měsíců Po Pá: 9 h 950 Kč / 7 lekcí od 9 h, MC Válečkova 16 Plavání děti 6 měsíců od 14 h, spec. ZŠ pro těl. post., Po Pá: 14 h Kč / 14 lekcí 1 rok Dostojevského Plavání děti 6 měsíců 1 rok Po Pá: 9 h Kč / 14 lekcí od 9 h, Jateční Plavání děti 1 2 roky Po Pá: 9 a 15 h Kč / 14 lekcí , Jateční Plavání děti 2 3 roky Po Pá: 9 h Kč / 14 lekcí , Jateční Plavání děti 2 4 roky Po: 11 h, nebo Út: 9 h, nebo St: h Kč / 13 lekcí 14., 15., , LRC Englišova Plavání děti 4 7 let St: 17 h Kč / 13 lekcí , LRC Englišova Plavání děti 1 3 roky Út: h Kč / 12 lekcí , hotel Belaria Cvičení děti 3 5 měsíců Pá: h 950 Kč / 14 lekcí , MC Válečkova 16 Cvičení děti 6 měsíců 1 rok Po, St, Čt: 9.15 a 15 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., MC Válečkova 16 Cvičení děti 1 2 roky Po, Út, Čt, Pá: 9 a 15 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., MC Válečkova 16 Cvičení děti 2 4 roky Po Pá: 10 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., MC Válečkova 16 Cvičení děti 3 5 měsíců Út, St: 11 h 500 Kč / 7 lekcí 8. 9., 9. 9., Jateční Cvičení děti 6 měsíců 1 rok Po, Čt: 11 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., Jateční Cvičení děti 1 2 roky Po, Út, Čt: 9.30 h 500 Kč / 7 lekcí 7. 9., Jateční Cvičení děti 2 4 roky St, Pá: 9.30 h 500 Kč / 7 lekcí 9. 9., Jateční Kč (7x plavání, 7x cvičení, 7 Psychofyzická příprava na dospělé porod, cvičení a plavání přednášek) v h, MC Válečkova Laktační liga kojící matky Út: 11 h 8. 9., MC Válečkova ABECEDA, LEPAŘOVA 8, OPAVA, TEL.: , E MAIL: Angličtina pro předškoláky děti 3 4 roky Po, Čt, Pá: h Kč týden od Angličtina pro předškoláky děti 5 6 let Út, St: h Kč týden od Angličtina pro mladší školáky děti 7 8 let Po, Pá: h Kč týden od Angličtina pro starší školáky děti 9 10 let Út, Čt: h Kč týden od Angličtina pro náctileté začátečníci děti let Po: h Kč týden od Angličtina pro náctileté mírně pokročilí děti let Čt: h Kč týden od Angličtina pro náctileté pokročilí děti let St: h Kč týden od CENTRUM ELIM, ROLNICKÁ 21A, OPAVA 5, TEL.: , Angličtina pro začátečníky veřejnost Út: h Kč / 44 hodin Conversational English Lessons intermediate, advenced 28 hodin Kč / veřejnost Po: h, Út: h Chat room anglický klub děti tříd Po (kurz č. 1, 2), Kč / Út (kurz č. 3, 4) 28 hodin Floorbal mladší, starší Po: h (mladší), žáky 16 h (starší) Kč od Nízkoprahový club LEGAL mládež Út, St, Čt, Ne: let h, Hradecká 16 Nízkoprahový club MAGNET děti, mládež 6 19 let Po Čt: h Anglický klub veřejnost 1. st v měsíci: 19 h vstup volný 2. 9., hotel Koruna Tensing moderní pěv. sbor s kapelou teenagery 1. 9., tel.: , SPORT CLUB OPAVA, ROLNICKÁ 28, HALA ELIM, OPAVA 5, TEL.: , E MAIL: Bodystyling mládež, dospělé Út, Čt: h 450 Kč / 10 vstupů od 1. 9., hala Elim Ball velké míče mládež, dospělé, seniory Út: h 450 Kč / 10 vstupů od 1. 9., hala Elim Pilates metoda mládež, dospělé, seniory St: h 650 Kč / 3 měsíce od , klub Elim Power yoga mládež, dospělé, seniory Po: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična Zdravá záda mládež, dospělé, seniory Čt: h 650 Kč / 3 měsíce od , klub Elim Pilates metoda mládež, dospělé, seniory St: h 650 Kč / 3 měsíce ZŠ Englišova, malá tělocvična Ball velké míče mládež, dospělé, seniory Út: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična Bodydance mládež, dospělé St: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična P class mládež, dospělé, seniory Po: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična Zimní příprava atletika, pobyt děti od 8 let v přírodě a dospělé Čt: h 650 Kč / 3 měsíce od , hřiště, tělocvična Englišova AIKIDO DOJO OPAVA, VENDULA KLIMEŠOVÁ, OPAVA, TEL.: , E MAIL: DOJO OPAVA.CZ Aikido Opava ZŠ, Krnovská 86 děti 6 12 let Po, St: h Kč v h Aikido Opava ZŠ, Krnovská 86 mládež, dospělé Po, St: h Kč v h Aikido Vlaštovičky kulturní sál, Okružní 3 děti 6 12 let Út, Čt: h Kč v h Aikido Kravaře ZŠ Kravaře, Komenského 14 mládež, dospělé Po, Čt: h Kč ve 20 h Aikido Suché Lazce ZŠ Suché Lazce děti 6 12 let Út: h 750 Kč v 19 h S.K. SPORT PRO VŠECHNY, M. KOPŘIVA, FÜGNEROVA 44, OPAVA 5, TEL.: , E MAIL: Všeobecná sportovní průprava děti a mládež + in line bruslení 7 12 let Út: h 150 Kč / měsíc v 17 h, ZŠ Šrámkova Všeobecná sportovní průprava + in line bruslení Všeobecná sportovní průprava Všeobecná sportovní průprava + in line bruslení Lyžařská a snowboardová školy Kopřiva děti a mládež let děti 3 6 let Čt: h, STŠ Kolofík. nábř. Čt: h, ZŠ Šrámkova 150 Kč / měsíc v 16 h, STŠ, Kolofíkovo nábřeží 150 Kč / měsíc v 17 h, ZŠ Šrámkova děti 6 9 let Čt: h 150 Kč / měsíc v 18 h, ZŠ Šrámkova děti a mládež 4 15 let leden březen 2010 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLEZAN OPAVA, B. NĚMCOVÉ 20, OPAVA, TEL.: , E MAIL: Atletika atletická miniškolka děti od 5 let St: 16 h, Pá: h v 16 h,tělocvična Tyršův stadion Atletická přípravka děti od 8 let St: 17 h, Pá: h v 17 h,tělocvična Tyršův stadion Judo děti od 6 let Po, St (Tyršův stadion): 16 h, Út, Čt (ZŠ Englišova): od 7. září 16 h Karate klub info: L. Janošek, v 18 h, tělocvična ZŠ Mírová Karate kuma dojo info: R. Chalupa, 7., v 18 h, tělocvična ZŠ Šrámkova Plavání děti od 6 let Čt: h Městské lázně, info: P. Wolf, Orientační běh děti od 8 let Po, St, Pá: h, Sádrovna (nad východní info: Jurčák, špicí jezera) Šachy děti, mládež v h, herna ŠO Slezan info: 18 let Opava, B. Němcové 20 Šerm děti 8 14, mládež let Út, Čt: h, 18 h od 1. 9., tělocvična B. Němcové 1 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OPAVA Orientační běh Kuželky Sport pro všechny Lukostřelba děti a mládež 8 13 let ženy, děti let Út: h, šatna za koupalištěm vedle fotb. hřiště St: 15 h, kuželna Kolofíkovo nábř. 12 Po: h, St: h, Mendelovo gymnázium St: h, lukostřelnice za koupalištěm 500 Kč 500 Kč 500 Kč každé út v září; info: seznam.cz každou st v září; info: J.Hendrych po (ženy), st (děti); info: vichova. 500 Kč každou st v září; info: Číslo 8 září 2009

Stříbrné jezero 9/2010 ČÍSLO 8. Nové informace o přírodních úpravách. Desítky kulturních akcí po celé září. Petice proti zastavení stavby silnice I/11

Stříbrné jezero 9/2010 ČÍSLO 8. Nové informace o přírodních úpravách. Desítky kulturních akcí po celé září. Petice proti zastavení stavby silnice I/11 Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 9/2010 ČÍSLO 8 Stříbrné jezero Nové informace o přírodních úpravách Bezručova Opava na téma láska Desítky kulturních akcí po celé září Dopravní stavby Petice proti

Více

V rámci oslav města bude také odhalen obraz Zavraždění svatého Václava na str. 19 a 21

V rámci oslav města bude také odhalen obraz Zavraždění svatého Václava na str. 19 a 21 /mestoopava zpravodaj statutárního města opavy 9/2014 číslo 9 V rámci oslav města bude také odhalen obraz Zavraždění svatého Václava na str. 19 a 21 Uvnitř najdete Startuje další ročník festivalu Bezručova

Více

Opava College 7/2009 ČÍSLO 7 8. Z kasáren moderní vysoká škola. Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě

Opava College 7/2009 ČÍSLO 7 8. Z kasáren moderní vysoká škola. Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7/2009 ČÍSLO 7 8 Opava College Z kasáren moderní vysoká škola Nápaditý technik Squashista Daniel Mekbib září na turnajích v Evropě Cyklistické trasy Jak vypadá

Více

Policejní okrsky 5/2010 ČÍSLO 5. Okrskový systém strážníků i policistů. Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her

Policejní okrsky 5/2010 ČÍSLO 5. Okrskový systém strážníků i policistů. Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 5/2010 ČÍSLO 5 Policejní okrsky Okrskový systém strážníků i policistů Dětský den Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her Dále v listě... Příští rok bude nižší

Více

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 2/2010 ČÍSLO 2 Další dotace pro Kateřinky Lidé mohou dávat žádosti Pocta generálu Heliodoru Píkovi Filmový dokument o významné osobnosti Dále v listě... Město

Více

Rekonstrukce Domu umění

Rekonstrukce Domu umění Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7 8/2010 ČÍSLO 7 Rekonstrukce Domu umění První výstava bude příští září Dům pro matky s dětmi v provozu Azylový dům opět pomáhá Škola Montessori Vzniká škola s

Více

Dvě velké rekonstrukce

Dvě velké rekonstrukce Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2010 ČÍSLO 10 Dvě velké rekonstrukce Opravy Rybníčku a Tyršova stadionu Noc otevřených dveří Hláska nabídla lidem neobvyklou prohlídku Slezská magistrála Výstavba

Více

Další břehy 4/2009 ČÍSLO 4. Začíná velký jarní kulturní festival. Kulturní živel Jan Kunze

Další břehy 4/2009 ČÍSLO 4. Začíná velký jarní kulturní festival. Kulturní živel Jan Kunze Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 4/2009 ČÍSLO 4 Další břehy Začíná velký jarní kulturní festival Básník a muzikant Kulturní živel Jan Kunze Peníze na Kateřinky Město získalo velkou dotaci na proměnu

Více

Proměna Kateřinek 5/2009 ČÍSLO 5. Jak by se mohlo změnit sídliště. Primář sedmnáctky Petr Taraba. Opava dostala podnikatelské ocenění

Proměna Kateřinek 5/2009 ČÍSLO 5. Jak by se mohlo změnit sídliště. Primář sedmnáctky Petr Taraba. Opava dostala podnikatelské ocenění Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 5/2009 ČÍSLO 5 Proměna Kateřinek Jak by se mohlo změnit sídliště Psychiatr v léčebně Primář sedmnáctky Petr Taraba Město pro byznys Opava dostala podnikatelské

Více

Městské investice 1/2008 ČÍSLO 1. Co se bude opravovat, jaké budou nové stavby. Lékařka uměleckých děl a uznávaná malířka

Městské investice 1/2008 ČÍSLO 1. Co se bude opravovat, jaké budou nové stavby. Lékařka uměleckých děl a uznávaná malířka Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 1/2008 ČÍSLO 1 Městské investice Co se bude opravovat, jaké budou nové stavby Velká plátna Blanky Valchářové Lékařka uměleckých děl a uznávaná malířka Dále v listě...

Více

Auta tíží Opavu. zpravodaj statutárního města Opavy 4/2007 ČÍSLO 4. Výsledky posledního dopravního průzkumu města

Auta tíží Opavu. zpravodaj statutárního města Opavy 4/2007 ČÍSLO 4. Výsledky posledního dopravního průzkumu města Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 4/2007 ČÍSLO 4 Auta tíží Opavu Výsledky posledního dopravního průzkumu města Územní plán Začíná příprava jednoho z nejdůležitějších dokumentů města Varhaník od

Více

Kostel svatého Václava ovládnou Giganti doby ledové na str. 20

Kostel svatého Václava ovládnou Giganti doby ledové na str. 20 /mestoopava zpravodaj statutárního města opavy 11/2014 číslo11 Kostel svatého Václava ovládnou Giganti doby ledové na str. 20 Uvnitř najdete Hlasujte o nejpalčivějších problémech města na str. 5 Archeologové

Více

Město získá 420 milionů

Město získá 420 milionů Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2008 ČÍSLO 10 Město získá 420 milionů Jak město naloží s rekordní dotací Noc otevřených dveří na Hlásce Setkání s Beethovenem a lvicí Elsou Městská věž slaví

Více

Jakub Holuša přivezl zlato z Evropy

Jakub Holuša přivezl zlato z Evropy /mestoopava ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 4/2015 ČÍSLO4 Jakub Holuša přivezl zlato z Evropy str. 4 Uvnitř najdete Oslavy Dne Země zabaví i poučí str. 8 Opava si připomene 70. výročí osvobození str.

Více

2 Slezské. centrum města. Kostel sv. Václava

2 Slezské. centrum města. Kostel sv. Václava 52. Bezručova Opava 2.-30.9.2009 Den Datum Čas Název akce Místo St 2.9. 17.00 Slavnostní zahájení festivalu den Liptovského Mikuláše k 45. výročí partnerských vztahů Opava Liptovský Mikuláš, filmová pozvánka

Více

Opavu čeká bohatý vánoční program

Opavu čeká bohatý vánoční program zpravodaj statutárního města opavy 12/2011 11 číslo Opavu čeká bohatý vánoční program na str. 10 a 11 Uvnitř najdete Ve městě se špatně dýchá na str. 4 Orientační běžci se stali mistry republiky na str.

Více

Kníže byl návštěvou Opavy nadšený str. 5

Kníže byl návštěvou Opavy nadšený str. 5 /mestoopava zpravodaj statutárního města opavy 6/2015 číslo6 Kníže byl návštěvou Opavy nadšený str. 5 Uvnitř najdete Do hlavního města rychlíkem bez přestupu str. 4 Rozhovor s novou ředitelkou muzea str.

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

HLÁSKA 1. Záchranný archeologický výzkum na Dolním náměstí v Opavě v roce 2003. Zápis do 1. tříd základních škol

HLÁSKA 1. Záchranný archeologický výzkum na Dolním náměstí v Opavě v roce 2003. Zápis do 1. tříd základních škol HLÁSKA Záchranný archeologický výzkum na Dolním náměstí v Opavě v roce 2003 Obyvatelé a návštěvníci Opavy mohli na Dolním náměstí téměř po celou druhou polovinu minulého roku sledovat práci archeologů

Více

Do Ostravy za půl hodiny

Do Ostravy za půl hodiny Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 1/2007 ČÍSLO 1 Do Ostravy za půl hodiny Jak se mění vlaky a autobusy Jak město rozdělilo peníze Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2007 Porodnický život Alice

Více

Letní festival 7 8/2008 ČÍSLO 7. Začalo druhé Opavské kulturní léto. Lucie Zedková je mistryní Evropy. Jak město hospodařilo v loňském roce

Letní festival 7 8/2008 ČÍSLO 7. Začalo druhé Opavské kulturní léto. Lucie Zedková je mistryní Evropy. Jak město hospodařilo v loňském roce Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7 8/2008 ČÍSLO 7 Letní festival Začalo druhé Opavské kulturní léto Z baletky taekwondistka Lucie Zedková je mistryní Evropy Závěrečný účet města Jak město hospodařilo

Více

Výstava Andyho Warhola v Domě umění

Výstava Andyho Warhola v Domě umění /mestoopava zpravodaj statutárního města opavy 3/2015 číslo3 Výstava Andyho Warhola v Domě umění str. 19 Uvnitř najdete Velikonoční jarmark zaplní Horní náměstí str. 5 Město ocenilo nejlepší školáky str.

Více

Silesia Merida bike marathon opět prověří schopnosti bikerů z Česka i zahraničí na str. 10

Silesia Merida bike marathon opět prověří schopnosti bikerů z Česka i zahraničí na str. 10 /mestoopava zpravodaj statutárního města opavy 5/2014 číslo 5 Silesia Merida bike marathon opět prověří schopnosti bikerů z Česka i zahraničí na str. 10 Uvnitř najdete Opava je na sociálních sítích a chystá

Více

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark

Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark zpravodaj statutárního města opavy 03/2013 03 číslo na str. 10 a 11 Oslavy příchodu jara obohatí Velikonoční jarmark Uvnitř najdete Město ocenilo své nejlepší žáky na str. 14 a 15 Slezské zemské muzeum

Více

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8

KARVINSKÝ ZPRAVODAJ. Dny evropského dědictví v Karviné SLOVO PRIMÁTORA. Hornické slavnosti letos ve znamení zábavy i charity ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 Most přes Olši čeká generální oprava Řada komunikací má nový povrch 2 3 3 Kvalita sociálních služeb ve městě je na vysoké úrovni S kolem kolem Karviné 6 KARVINSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 2010 ČÍSLO 8 SLOVO PRIMÁTORA

Více

Názory na Slezanku 3/2009 ČÍSLO 3. Co si myslí obyvatelé Opavy o Slezance. Plukovník v. v. Andrej Koba vzpomíná na válku

Názory na Slezanku 3/2009 ČÍSLO 3. Co si myslí obyvatelé Opavy o Slezance. Plukovník v. v. Andrej Koba vzpomíná na válku Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 3/2009 ČÍSLO 3 Názory na Slezanku Co si myslí obyvatelé Opavy o Slezance Veterán oslavil devadesátku Plukovník v. v. Andrej Koba vzpomíná na válku Sportovcem roku

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Více

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy Březen 2005

HLÁSKA. Zpravodaj Statutárního města Opavy Březen 2005 HLÁSKA Zpravodaj Statutárního města Opavy Březen 2005 Z obsahu: Konference Charity Opava str. 2 Zdravotnická škola nabízí další formy vzdělávání str. 3 Kulturní a sportovní kalendář na měsíc březen 2005

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA DUBEN 2015 číslo 4 ročník XXIV. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9» Jarní svoz odpadů proběhne ve čtyři dubnové soboty

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více