Dotace pro Kateřinky 9/2009 ČÍSLO 8. Lidé mohou předkládat žádosti. Začíná největší opavský festival. Přehled otvíraných kroužků a kurzů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace pro Kateřinky 9/2009 ČÍSLO 8. Lidé mohou předkládat žádosti. Začíná největší opavský festival. Přehled otvíraných kroužků a kurzů"

Transkript

1 Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 9/2009 ČÍSLO 8 Dotace pro Kateřinky Lidé mohou předkládat žádosti Bezručova Opava Začíná největší opavský festival Kam do kurzů Přehled otvíraných kroužků a kurzů Dále v listě... Město získalo dotaci na cyklistickou Slezskou magistrálu Na Horním náměstí proběhne Den sociálních služeb Památky se otevřou na Dny evropského dědictví Slezské divadlo začíná sezonu Popraskem na laguně Kulturní a sportovní kalendář na září

2 V ČÍSLE NAJDETE Spolupráce policistů a strážníků Díky novému zákonu o policii mohlo město uzavřít dohodu o spolupráci s Policií ČR. Smlouvu podepsali primátor Zbyněk Stanjura a plukovník Petr Urbančík. strana 5 Na Palhanci je nové dětské hřiště Na palhaneckém fotbalovém hřišti je od srpna nové dětské hřiště. strana 5 Archeologické vykopávky u Domu umění V červenci zahájil Národní památkový ústav archeologický průzkum v areálu dominikánského kláštera. strana 6 Dotace pro sídliště v Kateřinkách Nabízíme vám přehled důležitých informací, jak postupovat v případě, že máte zájem o dotaci na opravu výtahů či zateplování na kateřinském sídlišti. strany 10 a 11 2 Bezručova Opava nabízí více než padesát akcí 52. ročník festivalu Bezručova Opava přináší více než padesát akcí a k tomu téměř desítku akcí doprovodných. strany 12 a 13 Školáci z Kylešovic vyhráli Pohár rozhlasu Mladší žáci ze ZŠ Kylešovice vyhráli atletický Pohár rozhlasu ve Staré Boleslavi. strana 24 Číslo 8 září 2009

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Během letních měsíců se Opavě podařilo získat několik dotací, které umožní provést významné investiční akce ve městě i v rámci regionu. Mezi ty nejvýznamnější patří dotace pro vybudování cyklistické Slezské magistrály či dotace pro rozsáhlou rekonstrukci Domova pro matky s dětmi. Domov díky dotaci nabídne kvalitnější a lepší zázemí pro jeho obyvatelky, které se potýkají s nesmírně těžkou životní situací. ÚVODNÍK Nový zákon o policii umožnil, aby se radnice mohla přímo dohodnout s policisty na vzájemné těsné spolupráci týkající se místní bezpečnosti. Opava tuto příležitost využila a věříme, že spojení bude pro celé město přínosné. Na spolupráci se město také domluvilo se státním Slezským zemským muzeem v Opavě, přičemž tato spolupráce by měla prospět místnímu kulturnímu životu a ochraně historického dědictví. Když si letošní přívalové deště vyžádaly lidské oběti a záplavy smetly mnohá obydlí na Novojičínsku, považovali jsme v Opavě za samozřejmé, že postiženým oblastem poskytneme okamžitou pomoc. V kritických dnech tam zamířili opavští dobrovolní hasiči, radnice poslala potřebný materiál a zastupitelstvo poté schválilo i finanční pomoc ve výši 600 tisíc korun. Pomoc jsme slavnostně předali na charitativním koncertě pro Nový Jičín. Opavští orientační běžci mistry Evropy Filip Hadač (na snímku) a Marek Schuster dosáhli velkého úspěchu na ME v orientačním běhu. Oba zdobí zlaté medaile. Foto: archiv Filipa Hadače strana 24 Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 14. ročník Vydavatel: statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o. Redakce: Silvie Vltavská, telefon , fax , Redaktor: Jan Šindler DTP: Tomáš Coufal Uzávěrka čísla: vždy 15. den v měsíci Vychází zdarma v prvním týdnu v měsíci jedenáctkrát ročně Náklad 25 tis. výtisků V Opavě rozšiřuje: Česká pošta, s.p. Reklamace na nedodání výtisku zpravodaje uplatňujte písemně nebo telefonicky na reklamačním oddělení pošty Opava 1, Masarykova 22, telefon , Registrační číslo: MK ČR E Kontakt na inzerci Inzertní manažerka: Ivana Sachrová tel.: Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, stěžujte si u svého pošťáka. Nebo volejte na naši horkou linku sl. Saricheva. Město rovněž považovalo za samozřejmé, že pomůže lidem, kterým vandalové na jaře zničili pietní místa na hřbitově v Kateřinkách. Všechny poškozené město písemně oslovilo s nabídkou, že jim uhradí způsobené škody. Řada lidí tuto nabídku využila a díky městu tak nemusí čekat na soud, který proběhne s podezřelými z trestného činu. Už po padesáté druhé je září měsícem, který patří největšímu mnohažánrovému kulturnímu festivalu v Opavě. Letošní Bezručova Opava vstupuje do říše zvířat. Nabídne desítky koncertů, divadelních představení, besed, výstav a dalších akcí, které souvisí s interakcí člověka a fauny. Součástí festivalu bude i připomínka pětačtyřicátého výročí spolupráce Opavy se slovenským Liptovským Mikulášem a v našem městě přivítáme i zástupce tohoto partnerského města. Nabídka je velmi rozmanitá a může oslovit všechny generační skupiny. Přijměte, prosím, ode mne srdečné pozvání na letošní bohatý ročník. Zbyněk Stanjura primátor Mladí orientační běžci Filip Hadač a Marek Schuster se stali letošními mistry Evropy. Tratě v srbských horách je vynesly na sportovní výsluní a jejich výkony pak přispěly i k celkovému vítězství České republiky. Dobře se vedlo také nejmenším opavským sportovním nadějím. Žáci ze ZŠ Kylešovice vyhráli letošní atletický Pohár rozhlasu. Věřím, že i tentokrát vás bude barevná Hláska o bílé Opavě úspěšně provázet celým měsícem. 3 Hláska

4 AKTUALITY Opava získala 55 milionů korun na cyklostezku Slezská magistrála (Opava) a katastrálním územím Velké Hoštice (Velké Hoštice). Opava připravila stezku ve spolupráci s mnoha dalšími městy a obcemi. Na akci se podílí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice. Dotaci z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko získala Opava na konci července. Za necelé tři roky budou moci cyklisté bezpečně a pohodlně dojet z Opavy až do Krnova, aniž by museli jet po hlavní silnici společně s proudy aut. Umožní jim to cyklostezka Slezská magistrála, na jejíž výstavbu se Opavě podařilo získat finanční dotaci ve výši téměř 55 milionů korun. Magistrála se začne stavět na přelomu zimy a jara příštího roku. Práce by měly být ukončeny do prosince Stezka bude procházet katastrálním územím Opavské Předměstí (Krnov), Úvalno (Úvalno), Brumovice, Skrochovice (Brumovice), Holasovice (Holasovice), Držkovice, Vávrovice, Palhanec, Kateřinky u Opavy, Opava-Předměstí, Malé Hoštice V pravém slova smyslu se jedná o smíšený projekt cyklostezky a cyklotrasy, který bude realizován částečně na již hotových, funkčních a zpevněných komunikacích a částečně výstavbou nových úseků, mostů či lávek. Součástí projektu je také dopravní značení a vybudování doprovodného vybavení na trase včetně odpočívek, uvedl Martin Dostál z oddělení rozvoje města Opavy. Skutečnost, že Opava získala více než polovinu všech financí přidělených na cyklostezky v kraji, vypovídá o tom, že byl projekt velmi dobře připraven, upozornil opavský primátor Zbyněk Stanjura. Cyklostezka od Krnova do Velkých Hoštic bude dlouhá 33 km, z toho cyklistická stezka (stezka pouze pro cyklisty nebo pro smíšený pohyb chodců a cyklistů) bude mít necelých 18 kilometrů a cyklistická trasa (úseky podél místních komunikací) bude dlouhá 15 kilometrů. Opava pomohla postiženému Novému Jičínu Ničivé letní záplavy, které postihly sousední Nový Jičín, krutě zasáhly do životů mnoha lidí. Opava proto poskytla postižené oblasti přímou materiální pomoc i finanční pomoc na obnovu po povodních. Zastupitelé na svém srpnovém zasedání schválili pro Novojičínsko dar v hodnotě více než půl milionu korun. Už v červnu pomáhaly na Novojičínsku jednotky opavských dobrovolných hasičů (Kylešovice, Komárov) a radnice poslala postiženým potřebnou akutní výbavu. Zaměstnanci města zařazení do Odboru kanceláře tajemníka MMO se spojili s vedením krizového štábu a podle jejich potřeb nakoupili výbavu v hodnotě 80 tisíc korun. Zároveň vedení opavské radnice navrhlo pomoci zdevastovaným oblastem i finanční částkou na obnovu a znovuoživení. Zastupitelé na svém srpnovém zasedání souhlasili s tím, že Opava pošle do Nového Jičína finanční pomoc ve výši 600 tisíc korun. Slavnostní šek předal novojičínskému starostovi Ivanu Týlemu opavský primátor Zbyněk Stanjura (na snímku) v rámci slavnostního charitativního koncertu, který se uskutečnil v druhé polovině srpna na rekonstruovaném novojičínském náměstí. 4 Číslo 8 září 2009

5 Dotace na rekonstrukci Domu pro matky s dětmi Opavský Domov pro matky s dětmi na Rybářské ulici se může těšit na rekonstrukci. Městu se podařilo získat dotaci, která pokryje většinu nutných nákladů. Díky projektu dojde k rozšíření ubytovacích kapacit a zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Budova bude zateplena, počítá se s její bezbariérovostí a zásadní proměnou projdou samotné pokoje, jejichž součástí bude nově také sociální zařízení a kuchyňský kout. Celé zařízení tak poskytne svým klientkám příznivější životní podmínky, které napomohou k jejich rychlejšímu osamostatnění a k vyřešení nepříznivé životní situace, uvedly Martina Heisigová a Hana Heinzová z oddělení rozvoje města. Z celkových nákladů ve výši 23,7 mil. korun se podařilo získat dotaci ve výši 21,8 milionu. Do konce roku bude nutné zajistit náhradní ubytování pro současné klientky domova a na přelomu roku již začnou stavební práce. S ukončením projektu počítá radnice v květnu Město podepsalo koordinační dohodu s policií Více policistů a strážníků v ulicích, společné porady týkající se bezpečnosti města, rychlá výměna informací vedoucí k dopadení pachatelů trestných činů. To jsou jen některé výhody, které v praxi přinese koordinační dohoda mezi Policií ČR a městem Opavou. V průběhu srpna podepsal opavský primátor Zbyněk Stanjura a šéf opavské policie plukovník Petr Urbančík Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí. Dohodu umožnil nový zákon o policii. Například patrolující hlídky městské policie a hlídky Policie ČR jsou nyní ve městě koordinovány tak, aby se zbytečně nepřekrývaly, ale aby se naopak doplňovaly či na sebe výhodně navazovaly. Město také pomohlo policii s vybudováním speciální výslechové místnosti pro traumatizované oběti a dětské svědky závažných trestných činů. Místnost má charakter klidného dětského pokoje, aby navodila co nejuvolněnější atmosféru. Vzájemná spolupráce zahrnuje zejména ochranu bezpečnosti osob a majetku, ochranu veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a další oblasti. Město a muzeum se domluvily na společném memorandu Statutární město Opava a Slezské zemské muzeum v Opavě podepsaly během prázdnin společné memorandum. Dává rámec pro dlouhodobou spolupráci i jednotlivé projekty. Dlouhodobý cíl je, aby město i muzeum přispívaly k rozvoji kultury a zachování kulturních tradic a historie co nejlépe. Když bude muzeum dobře fungovat, prospěje to celému městu, nejen turistům či návštěvníkům, uvedl opavský primátor Zbyněk Stanjura. Partnerství mezi muzeem a městem je pro rozvoj aktivit muzea klíčové. Zásady jsou oboustranně výhodné, dodává ředitel SZM Antonín Šimčík. Muzeum se soustředí na získání financí pro nutné opravy poškozených či chátrajících objektů a na získání peněz pro další rozvoj muzea. Pomoc města může hrát důležitou roli při dojednávání financí. Muzeum plánuje například opravu Blücherova paláce či vybudování nového depozitáře. Mezi konkrétní projekty spolupráce patří expozice o historii města v novém Obecním domě či projekt Kukátka do minulosti. Historickou expozici připravuje Opavská kulturní organizace a její otevření plánuje na jaro příštího roku. Chceme využít prostory Obecního domu i k dočasným tematickým výstavám. Připravujeme i část, kterou nazýváme Klenotnicí města Opavy. V bývalém trezoru banky budeme vystavovat největší z historických pokladů města, uvedla ředitelka OKO Irena Šindlerová. Projekt Kukátka do minulosti umožní obyvatelům města i návštěvníkům vidět, jak vypadalo město kdysi v porovnání s dnešním stavem. Turista například přijde k ulici U Synagogy, kde je rozlehlá travnatá plocha. Bude se zde moci podívat do upevněného okuláru, ve kterém uvidí, jak zde kdysi stávala židovská synagoga. Projekt připravuje odbor kancelář primátora. Počítá až s deseti okuláry. Zářijové zastupitelstvo. Dvacáté druhé řádné zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v úterý 15. září od 9 hodin ve sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě. Podrobnější informace naleznete na úřední desce Magistrátu města Opavy, na plakátech a na webové adrese Svatováclavská procházka. V pondělí 28. září proběhne tradiční Svatováclavská procházka městem Opavou. V 11 a ve 14 hodin budou zahájeny prohlídky městem s průvodcem, který mimo jiné zájemce provede také kostelem sv. Václava. Prohlídka bude přibližně hodinová a bude zakončena u kostela sv. Hedviky. Kostel sv. Hedviky včetně vyhlídkové věže bude toto sváteční pondělí od 10 do 16 hodin zpřístupněn veřejnosti. Sraz na prohlídku městem je vždy v uvedenou hodinu na Horním náměstí před Hláskou. Vstup na prohlídku i do kostela sv. Hedviky je zcela bezplatný a není nijak omezen. Město pronajme byty. Od 1. do 30. září bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 3 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Jedná se o byt velikosti 1+1 na Jateční 10, 0+1 na Hrnčířské 4 a 0+1 na Masarykově třídě 14. Termín prohlídky bytů je stanoven na 23. září a začíná v 9 hodin na adrese Hrnčířská 4. Případné dotazy vám zodpoví na telefonu Pronájem nebytových prostor. Statutární město Opava pronajme nebytové prostory o rozloze 350 m 2 v absolutním centru Opavy. Více informací podá Eduard Olecký na telefonním čísle: Palhanec otevřel nové dětské hřiště. V prostoru palhaneckého fotbalového stadionu vyrostlo nové dětské hřiště s pískovištěm. Na dřevěné houpačky, skluzavky a další herní prvky poskytlo statutární město Opava 140 tisíc korun. Hřiště vyrobily Technické služby Opava. Úmrtí Aloise Dvořáka. Opavský zastupitel, primář Alois Dvořák zemřel šestadvacátého srpna ve věku nedožitých 58 let. Doktor Dvořák od roku 1991 do roku 2007 působil jako primář interního oddělení Slezské nemocnice. Poslední dva roky strávil jako konziliář a odborný poradce v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Po dvě volební období vykonával funkci zastupitele města Opavy. KRÁTCE 5 Hláska

6 AKTUALITY O prázdninách probíhal v areálu dominikánského kláštera záchranný archeologický výzkum Od poloviny července probíhal v areálu bývalého dominikánského kláštera, který je nyní využívaný jako Dům umění a Základní umělecká škola, předstihový archeologický výzkum. Se získanými poznatky se mohou zájemci seznámit na připravované zářijové prohlídce pro veřejnost v areálu kláštera. Těsně vedle zdi kostela sv. Václava našli archeologové celou lidskou kostru. Foto: Jan Šindler Dominikánský klášter je jednou z nejcennějších stavebních a historických památek Opavy. Klášter byl založen knížetem Mikulášem I. v roce Během více než 700 let existence prošel řadou stavebních úprav. Počátkem příštího roku bude zahájena obnova a dostavba kláštera podle návrhu Mikuláše Hulce a Daniela Špičky. Architektů, kteří zpracovali republikově oceněný návrh restaurování kostela sv. Václava. Před zahájením stavebních prací provádí opavské archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, archeologický výzkum. Výzkumné práce provádí na základě dohody se statutárním městem Opava, které hradí i náklady výzkumu. Cílem je zejména podrobně dokumentovat a vyhodnotit situaci základových zdiv západního křídla kláštera zbořeného v letech , jehož místo zaujme nová přístavba. Způsob jejího založení je přitom navržen tak, aby historické terény s archeologickými nálezy byly co možná nejméně narušeny. Kromě toho je na rajském dvoře zkoumána studna, dále byla otevřena i zjišťovací sonda v trase budoucí kanalizace, uvedl vedoucí prací Michal Zezula. Současné archeologické aktivity navazují na dlouholetý výzkum kláštera prováděný Vlastou Šikulovou a zároveň pomohou doplnit i informace, které přinesl nedávno realizovaný stavebně-historický výzkum. Již nyní je zřejmé, že jak odkryv reliktů zdiva, tak i sondy do okolních vrstev přinesou mnohé nové poznatky k dějinám této významné památky, která jen o vlásek unikla v 60. letech minulého století demolici, popsal výzkum Michal Zezula. Terénní práce budou probíhat do první třetiny září tohoto roku. Pozvánka na prohlídku Rádi bychom seznámili veřejnost s výsledky archeologického výzkumu i nejzajímavějšími nálezy. Součástí bude i krátká přednáška o dějinách a stavebním vývoji kláštera. Akce se uskuteční ve spolupráci s příspěvkovou organizací OKO ve čtvrtek v hod. Sraz účastníků je přímo před vstupem do Domu umění. Všechny zájemce o historii této zajímavé památky srdečně zve Národní památkový ústav, Opavská kulturní organizace a město Opava. Dny evropského dědictví 6 V sobotu 12. září můžete v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) navštívit šest zajímavých místních objektů a památek. Letošní ročník EHD má podtitul Památky měřené časem. Časové vstupenky na prohlídky s průvodcem do jednotlivých objektů budou zdarma v Městském informačním centru od 1. září. V rámci EHD si budete moci prohlédnout interiér Blücherova paláce na Masarykově třídě i vnitřní dvory. Budova je ve vlastnictví Slezského zemského muzea a sídlí v ní zoologické pracoviště, které v současné době spravuje sbírkových kusů. Prohlídky začnou v 9, 10, 11, 12, 13 a 14 hodin na časové vstupenky. Sraz bude před hlavním vstupem do budovy. EHD nabízí možnost prohlídky bývalého paláce Razumovských dnešního Slezského ústavu na Nádražním okruhu 31 s průvodcem a odborným výkladem o historii objektu a současnosti této významné vědecké instituce. Zájemci si mohou prohlédnout interiér budovy i přilehlou zahradu. Prohlídky začnou v 9, 11, 13 a 15 hodin na časové vstupenky. Sraz bude před hlavním vstupem do budovy. Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Kylešovské 8 je součástí kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka a pochází z roku Průvodce představí návštěvníkům prostory kaple a vnitřního dvoru komplexu. Památka bude otevřena pouze v 10, 12 a 14 hodin pro držitele časové vstupenky. Mezi přístupné památky bude patřit komplex pivovaru opavské měšťanské pivovarské společnosti na Pivovarské ulici. Výstavba pivovaru započala v roce 1824 a již rok nato se zde vařilo pivo, a to ne v malé míře. Za prvý rok se stočilo téměř 7 tisíc hektolitrů piva. Pivovar byl pak ke konci století přestavěn firmou A. Bartela a bylo modernizováno jeho výrobní zařízení. Dnes již komplex neslouží k účelům vaření piva. Prohlídky jsou v 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin na časovou vstupenku. Za doprovodu členů zájmového sdružení AREKA, kteří se podíleli na vyčištění a částečné obnově židovského hřbitova, si budete moci projít tuto oddělenou část Městského hřbitova. Židovský hřbitov se nachází za smuteční síní, je přístupný pravou bránou. Komentované prohlídky začínají v 10 a ve hodin bez časových vstupenek, je zde i možnost vstupu mimo prohlídky, a to v době od 10 do 15 hodin. Díky EHD máte možnost prohlídky Zemského archivu s průvodcem a odborným výkladem. Můžete si prohlédnout historický sněmovní sál a badatelnu, kde bude instalována výstavka archiválií. Prohlídky začnou v 9, 11, 13 a 15 hodin na časové vstupenky. Sraz bude ve vestibulu budovy. Číslo 8 září 2009

7 NABÍDKA KROUŽKŮ, ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KURZŮ V OPAVĚ NA ROK 2009/2010 Kam od září do kurzů a kroužků Září je obdobím, kdy se každoročně otevírá řada zájmových kroužků, kurzů a řada sportovních oddílů pořádá nábory. Přinášíme vám proto jejich obsáhlý přehled z nabídky nejrůznějších opavských organizací. V nabídce najdete kurzy jak pro děti, tak pro dospělé, pro muže i ženy nebo třeba kombinované kurzy pro maminky s dětmi. Počet nabízených kurzů je velmi vysoký, a tak jsou některé další otvírané kurzy zařazeny do kulturního a sportovního kalendáře Hlásky, který najdete na posledních stranách vydání. Kroužek, zájmový útvar, kurz Určeno pro Termín konání Zápisné (pololetí) Zápis, zahájení STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, JASELSKÁ 4, OPAVA, TEL.: , , E MAIL: Dudlík s Hančou cvičení pro maminky Út: h, maminky s dětmi s dětmi Čt: , h 30 Kč / 1 lekce Jaselská Klubíčko hudební, pohybová St: h, děti 4 7 let a dramatická průprava h 400 Kč Jaselská Zpívánky folklorní přípravka Úsměvu děti 4 6 let Út: h 400 Kč Jaselská Přípravka TS Puls děti 6 7 let Út: h 500 Kč Jaselská Flétnička děti 5 8 let Út: 15 16, h 400 Kč Jaselská Barvička děti 5 8 let Po: , h 400 Kč Jaselská Keramička děti 5 8 let Út: , h 450 Kč Jaselská Keramický kroužek děti 5 7 let Čt: h 450 Kč Jaselská Angličtinka děti 4 7 let bude upřesněno v září 400 Kč Jaselská Škola bruslení děti od 5 let So, Ne 950 Kč / 20 lekcí Jaselská Atletika děti 5 7 let St: h 400 Kč Tyršův stadion Úsměv folklorní soubor děti 6 15 let Po, Čt: h, h 400 Kč Jaselská Klub diskotanců děti od 10 let Čt: 15 h, St: h, St: h 400 Kč Jaselská Free Dance Pá: h, h 400 Kč Jaselská Aerobic dívky 8 12 let Po: h 400 Kč Jaselská Keramický kroužek děti od 8 let Po: , h, Út: , 900 Kč Jaselská h Keramický kroužek děti od 6 let Čt: h 450 Kč Jaselská Ruční dílna Čt: h 800 Kč Jaselská Na kytaru bez not děti 6 15 let Po: h, h 400 Kč Jaselská Kurz hry na africké bubny děti, mládež, dospělé rozpis po zápise Kč v h, Jaselská Škola hry na bicí soupravu děti, mládež, dospělé rozpis po zápise Kč v h, Jaselská Štěkátko děti, mládež od 8 let Po: h 500 Kč Jaselská Všeobecná gymnastika děti od 1. tř. Út: h 400 Kč Jaselská Atletika děti 8 10 let St: h, 400 Kč Pá: h Tyršův stadion Přípravka florbal děti od 6 let Po: h 400 Kč tělocvična Krnovská Florbal děti 7 10 let Po: h 400Kč tělocvična Krnovská Florbal děti let Po: h 400 Kč tělocvična ZŠ TGM Opava Florbal chlapce 14 Čt: h 400 Kč 17 let tělocvična ZŠ TGM Opava Badminton děti od 10 let Út, Čt: h tělocvična ZŠ Otická Házená přípravka děti od 6 let Po, St, Pá: h tělocvična ZŠ Otická Basketbal chlapce od 6 let info: Stolní tenis děti od 7 let Út, Pá: h 400 Kč Škola bruslení děti od 5 let So, Ne 950 / 20 lekcí Střelecký kroužek děti 8 12 let Út: h 450 Kč Sportovní střelba pokročilí děti od 10 let St: , h 500 Kč herna st. tenisu TJ Sokol Kateřinky info: střelnice SVČ Husova střelnice SVČ Husova Čochtanova vodácká škola vodácký kroužek děti od 10 let St: h, 500 Kč Jaselská Horolezecký kroužek děti, mládež, Čt: h 800 Kč dospělé těl. MSZŠ a SOUZ Černý čáp vodácký kroužek děti, mládež Po: h 500 Kč loděnice, klubovna Kanoistika děti od 8 let Po, St: h 500 Kč loděnice, klubovna Rybářství pro získání rybářského lístku SVČ Husova začátečníky Po: h 400 Kč Klub mladých teraristů děti od 10 let Út: h 400 Kč SVČ Husova Ještěrky teraristický kroužek děti 7 10 let Po: h 400 Kč SVČ Husova Teraristika děti od 10 let Čt: h 400 Kč SVČ Husova Akvaristika děti od 7 let Po: h 400 Kč SVČ Husova Prima hrátky se zvířátky děti 7 10 let Út, St: h 400 Kč SVČ Husova Bikros děti od 6 let St: h 400 Kč SVČ Husova Animals chovatelský kroužek děti od 10 let Čt: h 400 Kč SVČ Husova Tvorba HTML stránek děti 8 16 let Čt: h 600 Kč Jaselská Hry na PC děti 8 16 let Út: h 500 Kč Jaselská Programování začátečníky Po: h 600 Kč Jaselská Corel Draw a Photo Paint děti let St: h 600 Kč Jaselská Základy PC Čt: h 600 Kč Jaselská Elektrokroužek děti 6 16 let Po: h 550 Kč Jaselská Letecký modelář děti 6 16 let Út: h 500 Kč Jaselská Modelář papírové modelářství a plastikový modelář děti od 8 let Čt: h 400 Kč Jaselská Puls seniorky absolventy kurzů stepu Pá: h 500 Kč Jaselská Latinskoamerické tance začátečníky, mírně pokročilé Po: h, Čt: h 700 Kč Jaselská Boj historickou zbraní mládež Pá: h 600 Kč Jaselská Vrtek folklorní soubor Čt: h, Pá: h 400 Kč Jaselská Ischias folklorní soubor dospělé Po: h 400 Kč Jaselská Keramika mládež, dospělé Čt: h 110 Kč / 1 lekce Jaselská Horolezectví Atlásek mládež, dospělé Po: h 800 Kč SVČ Husova inzerce SC 90287/3 7 Hláska

8 NABÍDKA KROUŽKŮ, ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KURZŮ V OPAVĚ NA ROK 2009/ Relaxační cvičení pro seniory Pá: h 35 Kč / 1 lekce Jaselská Cvičení se Šárkou ženy Po: h, Út: 18.30, Čt: 18.15, h 35 Kč / 1 lekce Jaselská PRIMA LINGUA S. R. O., ZACPALOVA 27, OPAVA, TEL.: , , E MAIL: Angličtina pro začátečníky veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Angličtina pro falešné začátečníky veřejnost Út: h , Zacpalova 27 Angličtina pro mírně pokročilé veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Angličtina pro středně pokročilé veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Angličtina pro hodně pokročilé veřejnost Út: h , Zacpalova 27 Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Italština pro začátečníky veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Italština pro mírně pokročilé veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Italština pro středně pokročilé veřejnost Po: h , Zacpalova 27 Němčina pro falešné začátečníky veřejnost St: h , Zacpalova 27 Němčina pro mírně pokročilé veřejnost St: h , Zacpalova 27 Španělština pro začátečníky veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Španělština pro mírně veřejnost St: h pokročilé , Zacpalova 27 Španělština pro středně veřejnost St: h pokročilé , Zacpalova 27 Ruština oprašovací veřejnost Út: h , Zacpalova 27 Polština pro začátečníky veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Polština pro mírně pokročilé veřejnost Čt: h , Zacpalova 27 Francouzština pro začátečníky veřejnost St: h , Zacpalova 27 Francouzština pro mírně veřejnost St: h pokročilé , Zacpalova 27 Chorvatština pro začátečníky veřejnost Út: h , Zacpalova 27 MATEŘSKÉ CENTRUM, VÁLEČKOVA 16, OPAVA 5, TEL.: , Plavání děti 8 týdnů 5 měsíců Po Pá: 9 h 950 Kč / 7 lekcí od 9 h, MC Válečkova 16 Plavání děti 6 měsíců od 14 h, spec. ZŠ pro těl. post., Po Pá: 14 h Kč / 14 lekcí 1 rok Dostojevského Plavání děti 6 měsíců 1 rok Po Pá: 9 h Kč / 14 lekcí od 9 h, Jateční Plavání děti 1 2 roky Po Pá: 9 a 15 h Kč / 14 lekcí , Jateční Plavání děti 2 3 roky Po Pá: 9 h Kč / 14 lekcí , Jateční Plavání děti 2 4 roky Po: 11 h, nebo Út: 9 h, nebo St: h Kč / 13 lekcí 14., 15., , LRC Englišova Plavání děti 4 7 let St: 17 h Kč / 13 lekcí , LRC Englišova Plavání děti 1 3 roky Út: h Kč / 12 lekcí , hotel Belaria Cvičení děti 3 5 měsíců Pá: h 950 Kč / 14 lekcí , MC Válečkova 16 Cvičení děti 6 měsíců 1 rok Po, St, Čt: 9.15 a 15 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., MC Válečkova 16 Cvičení děti 1 2 roky Po, Út, Čt, Pá: 9 a 15 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., MC Válečkova 16 Cvičení děti 2 4 roky Po Pá: 10 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., MC Válečkova 16 Cvičení děti 3 5 měsíců Út, St: 11 h 500 Kč / 7 lekcí 8. 9., 9. 9., Jateční Cvičení děti 6 měsíců 1 rok Po, Čt: 11 h 950 Kč / 14 lekcí 7. 9., Jateční Cvičení děti 1 2 roky Po, Út, Čt: 9.30 h 500 Kč / 7 lekcí 7. 9., Jateční Cvičení děti 2 4 roky St, Pá: 9.30 h 500 Kč / 7 lekcí 9. 9., Jateční Kč (7x plavání, 7x cvičení, 7 Psychofyzická příprava na dospělé porod, cvičení a plavání přednášek) v h, MC Válečkova Laktační liga kojící matky Út: 11 h 8. 9., MC Válečkova ABECEDA, LEPAŘOVA 8, OPAVA, TEL.: , E MAIL: Angličtina pro předškoláky děti 3 4 roky Po, Čt, Pá: h Kč týden od Angličtina pro předškoláky děti 5 6 let Út, St: h Kč týden od Angličtina pro mladší školáky děti 7 8 let Po, Pá: h Kč týden od Angličtina pro starší školáky děti 9 10 let Út, Čt: h Kč týden od Angličtina pro náctileté začátečníci děti let Po: h Kč týden od Angličtina pro náctileté mírně pokročilí děti let Čt: h Kč týden od Angličtina pro náctileté pokročilí děti let St: h Kč týden od CENTRUM ELIM, ROLNICKÁ 21A, OPAVA 5, TEL.: , Angličtina pro začátečníky veřejnost Út: h Kč / 44 hodin Conversational English Lessons intermediate, advenced 28 hodin Kč / veřejnost Po: h, Út: h Chat room anglický klub děti tříd Po (kurz č. 1, 2), Kč / Út (kurz č. 3, 4) 28 hodin Floorbal mladší, starší Po: h (mladší), žáky 16 h (starší) Kč od Nízkoprahový club LEGAL mládež Út, St, Čt, Ne: let h, Hradecká 16 Nízkoprahový club MAGNET děti, mládež 6 19 let Po Čt: h Anglický klub veřejnost 1. st v měsíci: 19 h vstup volný 2. 9., hotel Koruna Tensing moderní pěv. sbor s kapelou teenagery 1. 9., tel.: , SPORT CLUB OPAVA, ROLNICKÁ 28, HALA ELIM, OPAVA 5, TEL.: , E MAIL: Bodystyling mládež, dospělé Út, Čt: h 450 Kč / 10 vstupů od 1. 9., hala Elim Ball velké míče mládež, dospělé, seniory Út: h 450 Kč / 10 vstupů od 1. 9., hala Elim Pilates metoda mládež, dospělé, seniory St: h 650 Kč / 3 měsíce od , klub Elim Power yoga mládež, dospělé, seniory Po: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična Zdravá záda mládež, dospělé, seniory Čt: h 650 Kč / 3 měsíce od , klub Elim Pilates metoda mládež, dospělé, seniory St: h 650 Kč / 3 měsíce ZŠ Englišova, malá tělocvična Ball velké míče mládež, dospělé, seniory Út: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična Bodydance mládež, dospělé St: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična P class mládež, dospělé, seniory Po: h 450 Kč / 10 vstupů ZŠ Englišova, malá tělocvična Zimní příprava atletika, pobyt děti od 8 let v přírodě a dospělé Čt: h 650 Kč / 3 měsíce od , hřiště, tělocvična Englišova AIKIDO DOJO OPAVA, VENDULA KLIMEŠOVÁ, OPAVA, TEL.: , E MAIL: DOJO OPAVA.CZ Aikido Opava ZŠ, Krnovská 86 děti 6 12 let Po, St: h Kč v h Aikido Opava ZŠ, Krnovská 86 mládež, dospělé Po, St: h Kč v h Aikido Vlaštovičky kulturní sál, Okružní 3 děti 6 12 let Út, Čt: h Kč v h Aikido Kravaře ZŠ Kravaře, Komenského 14 mládež, dospělé Po, Čt: h Kč ve 20 h Aikido Suché Lazce ZŠ Suché Lazce děti 6 12 let Út: h 750 Kč v 19 h S.K. SPORT PRO VŠECHNY, M. KOPŘIVA, FÜGNEROVA 44, OPAVA 5, TEL.: , E MAIL: Všeobecná sportovní průprava děti a mládež + in line bruslení 7 12 let Út: h 150 Kč / měsíc v 17 h, ZŠ Šrámkova Všeobecná sportovní průprava + in line bruslení Všeobecná sportovní průprava Všeobecná sportovní průprava + in line bruslení Lyžařská a snowboardová školy Kopřiva děti a mládež let děti 3 6 let Čt: h, STŠ Kolofík. nábř. Čt: h, ZŠ Šrámkova 150 Kč / měsíc v 16 h, STŠ, Kolofíkovo nábřeží 150 Kč / měsíc v 17 h, ZŠ Šrámkova děti 6 9 let Čt: h 150 Kč / měsíc v 18 h, ZŠ Šrámkova děti a mládež 4 15 let leden březen 2010 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLEZAN OPAVA, B. NĚMCOVÉ 20, OPAVA, TEL.: , E MAIL: Atletika atletická miniškolka děti od 5 let St: 16 h, Pá: h v 16 h,tělocvična Tyršův stadion Atletická přípravka děti od 8 let St: 17 h, Pá: h v 17 h,tělocvična Tyršův stadion Judo děti od 6 let Po, St (Tyršův stadion): 16 h, Út, Čt (ZŠ Englišova): od 7. září 16 h Karate klub info: L. Janošek, v 18 h, tělocvična ZŠ Mírová Karate kuma dojo info: R. Chalupa, 7., v 18 h, tělocvična ZŠ Šrámkova Plavání děti od 6 let Čt: h Městské lázně, info: P. Wolf, Orientační běh děti od 8 let Po, St, Pá: h, Sádrovna (nad východní info: Jurčák, špicí jezera) Šachy děti, mládež v h, herna ŠO Slezan info: 18 let Opava, B. Němcové 20 Šerm děti 8 14, mládež let Út, Čt: h, 18 h od 1. 9., tělocvična B. Němcové 1 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OPAVA Orientační běh Kuželky Sport pro všechny Lukostřelba děti a mládež 8 13 let ženy, děti let Út: h, šatna za koupalištěm vedle fotb. hřiště St: 15 h, kuželna Kolofíkovo nábř. 12 Po: h, St: h, Mendelovo gymnázium St: h, lukostřelnice za koupalištěm 500 Kč 500 Kč 500 Kč každé út v září; info: seznam.cz každou st v září; info: J.Hendrych po (ženy), st (děti); info: vichova. 500 Kč každou st v září; info: Číslo 8 září 2009

9

10 Lidé z Kateřinek mohou začít TÉMA Bydlíte na sídlišti v Kateřinkách a váš dům potřebuje zateplit či zrekonstruovat výtah? Potom se můžete ucházet o dotaci, která pokryje 40 procent nutných finančních nákladů. První výzva pro uchazeče je právě vyhlášena a žádosti se budou přijímat až do první třetiny prosince. 10 Zhruba 40 milionů korun může rozdělit Opava na rekonstrukci domů mezi žadatele z kateřinského sídliště. Peníze na dotace se městu podařilo získat díky dobře zpracovanému integrovanému plánu rozvoje města bydlení. Výzvu k předkládání žádostí schválila městská rada ve druhé polovině srpna. Výzva je určena majitelům domů a bytů na sídlišti Kateřinky. Žadatelé z řad majitelů mohou žádat o dotace na zateplení svých domů a na rekonstrukce výtahů. Dotace lze získat na zateplení střechy, fasády, stropu neizolovaného sklepa, na výměnu oken nebo na zmíněné výtahy. Sběr žádostí začne 1. září a skončí 11. prosince Ihned poté začne proces hodnocení žádostí, sestavení žebříčku žádostí podle dosažených bodů a vydání dokumentů potřebných pro další proces získání dotace. Výzva je vyhlášena v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky. Všechny podstatné informace, jak žádost připravit, obsahuje samotná výzva se svými přílohami. Text výzvy je zveřejněn na úřední desce magistrátu, i s přílohami je pak ke stažení na stránkách v sekci Bydlení. Žadatelé se zde dozví o všech Základní informace o výzvě Vyhlašovatel výzvy: statutární město Opava Číslo výzvy: 5.2b 1 Zahájení příjmu žádostí: Ukončení příjmu žádostí: , hod. Celkový finanční objem dotačních prostředků pro tuto výzvu: Kč (nevyčerpané dotační prostředky se přesunou do dalších výzev) Proces zpracování a podání žádosti 1) Žadatel zpracuje žádosti i s povinnými přílohami v internetové aplikaci Benefit7 (www.eu-zadost.cz) a předloží je městu (viz kontaktní údaje). Návod na zpracování žádosti i seznam povinných příloh jsou obsaženy v přílohách výzvy. 2) Žadatel předloží žádost i s přílohami na město, kde pracovníci oddělení rozvoje města provedou úvodní kontroly a oznámí žadateli jejich výsledky do 10 dní od převzetí žádosti. 3) Po skončení sběru žádostí ( , hod.) budou všechny předložené žádosti zhodnoceny pomocí hodnotících kritérií, která jsou také přílohou výzvy. Jednotlivé žádosti budou srovnány do žebříčku podle úspěšnosti (dle získaných bodů). Současně bude sledováno, u které ze žádostí bude vyčerpána celková alokace dotačních prostředků určených na výzvu. Město pak těm nejúspěšnějším vydá potvrzení o výběru projektu. 4) Potvrzení o výběru projektu se stane přílohou dalšího stupně žádosti o dotaci, kterou bude úspěšný žadatel předkládat na Centru pro regionální rozvoj v Ostravě. Číslo 8 září 2009

11 předkládat žádosti o dotace TÉMA náležitostech, které musí splnit, pokud chtějí o dotaci požádat. Ve výzvě jsou popsány postupy, jsou zde přílohy, které žadatel musí předložit, a jsou zde i hodnotící kritéria, podle kterých budou žádosti hodnoceny. Zveřejnění hodnotících kritérií pomůže lidem, aby se vyvarovali chyb, které by mohly mít zásadní vliv na hodnocení. Pracovníci oddělení rozvoje města jsou připraveni jednotlivé projekty a žádosti o dotace konzultovat tak, aby co největší počet žádostí byl úspěšný, uvedl opavský primátor Zbyněk Stanjura. Seminář pro žadatele bude v polovině září Kontakty pro konzultace a přebírání žádostí Konzultace mohou probíhat osobně vždy v pondělí a ve středu po celý den po předchozí domluvě s pracovníky oddělení rozvoje města (drobné dotazy lze řešit i em nebo telefonicky). Přebírání žádostí o dotace bude probíhat vždy pouze osobně žadatel si domluví s pracovníkem oddělení rozvoje města schůzku, na které k předání dojde. Předání žádosti může proběhnout ve kterýkoliv pracovní den v rámci doby, po kterou je výzva vyhlášena. Kontakty na pracovníky oddělení rozvoje města: Petr Šnejdar tel.: Hana Heinzová tel.: Martina Heisigová tel.: pro dotazy: (pokud chtějí mít zájemci jistotu, že jim bude na jejich dotazy odpovězeno včas, ať používají pouze tento ) Zájemci, kteří by si chtěli nechat přípravu žádosti vysvětlit komplexně a přímo, se mohou zúčastnit otevřeného semináře, který město připravuje na polovinu září. Budou zde prezentovány všechny důležité informace pro žadatele. Seminář se uskuteční 16. září 2009 od hodin v aule Slezské univerzity. Prezentovány zde budou nejen pravidla výzvy města, ale i další skutečnosti důležité pro získání dotace, protože svou část prezentace budou mít i pracovníci Centra pro regionální rozvoj z Ostravy, popsal seminář vedoucí oddělení rozvoje města Petr Šnejdar. Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci Statutární město Opava a Centrum pro regionální rozvoj zvou obyvatele sídliště Kateřinky na seminář týkající se vyhlášené Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky. Seminář je určen hlavně pro ty, kteří se chtějí dovědět, jak žádat o dotaci na zateplení nebo na rekonstrukci výtahu ve svých domech v Kateřinkách. Seminář se koná v aule Slezské univerzity, ul. Na Rybníčku 1, 16. září 2009 od hodin. Předpokládaný program semináře: 1) Jak podat žádost na město? 2) Jak zpracovat žádost v aplikaci Benefit7? 3) Jak podat následnou žádost na Centrum pro regionální rozvoj? 4) Základní doporučení pro realizaci projektu (výběrová řízení apod.) Žadatelé se při zpracování žádosti mají řídit hlavním dokumentem vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, tj. aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce. Výzva vydaná městem tuto příručku pouze zpřesňuje (např. určuje přesně výši možné dotace nebo omezuje, na co je možné dotaci poskytnout). Tuto první výzvu bereme hlavně jako zkušební, protože teprve po předložení prvních žádostí bude zřejmé, jestli je celý systém sběru a hodnocení žádostí nastaven správně. Další výzvy, které mohou být upraveny podle našich zkušeností z této počáteční, budou následovat na začátku roku 2010 a případně i v dalších letech, sdělil Petr Šnejdar. 11 Hláska

12 KULTURA A AKTUALITY Festival Bezručova Opava zavítá do zvířecí říše Slovenský grafik Peter Kľučik přiveze do Opavy výstavu Fantastická zoologie. Foto: archiv Petera Kľučika telka spolupořádající Opavské kulturní organizace Irena Šindlerová. Instalace celé výstavy se vymyká zaběhlým galerijním stereotypům a uvádí návštěvníka někam na pomezí zámecké sbírky a zverimexu. Tvůrci výstavy nezapomněli ani na didaktickou stránku a pro přesnou orientaci diváka mezi exponáty připravili české, latinské a anglické popisky se jmény zvířat. Oba autoři zvolili širokou škálu výtvarných přístupů, např.: barevný linoryt, smalt, mozaiku, plastiky z papíru, bronzu, moduritu, či dokonce PET lahví, knižní i novinovou ilustraci, malbu, kresbu, koláž či kolorovanou fotografii. 12 Největší opavský kulturní festival Bezručova Opava letos zavítá do zvířecí říše. Letošní ročník nese podtitul Mezi námi zvířaty. Festival bude prostřednictvím všech druhů umění mapovat vztah člověka a zvířete. Bude se inspirovat živočišnou říší a člověka představí jako integrální součást velké rodiny všech živých tvorů bytujících v lůně přírody. Festival začíná 2. září a potrvá do 30. září. Dvaapadesátý ročník přináší 55 samostatných akcí a dalších 8 doprovodných akcí. Mezi nimi bude 11 divadel, 5 uměleckých filmů, 4 dokumentární filmy, 11 výstav, 7 koncertů, 7 literárních pořadů, 2 workshopy a další besedy, přednášky a jiné akce. Těšit se můžete na vynikající zvířecí výstavu Michala Cihláře a Veroniky Richterové, koncert Janáčkovy filharmonie, zvířecí divadelní kousky herce Jaroslava Duška, koncert kapely NightWork včetně jejího remaku Včelky Máji, jesenické kamzíky, autorské čtení jedné z hlavních postav v Opavě veleúspěšné výstavy Orbis Pictus Petra Nikla či zvířecí fotografie Jiřího Kolbaby. Celý podrobný festivalový program najdete v kulturním kalendáři Hlásky či na webových stránkách města. Slavnostní zahájení festivalu proběhne ve středu 2. září v kostele sv. Václava a bude věnováno 45. výročí partnerských vztahů mezi Opavou a slovenským Liptovským Mikulášem. Ve středu odpoledne bude Opavou jezdit proslulý slovenský mim Miro Kaspřík, který bude rozdávat liptovské dukáty a zvát na zahájení festivalu. V 17 hodin pak bude koncertovat slovenský Art septet Nicolaus a proběhne vernisáž výstavy Žabí satori Jana Spěváčka a výstavy ZUŠ z Háje ve Slezsku Chameleoni v pohybu. Jan Spěváček je zajímavý výtvarník střední generace, který dělá velké a uklidňující vodní hladiny s plutím kačenek, ať už jsou živé, nebo z gumy. Vstup na tuto akci je volný. Znamenitá zvířecí výstava Zvěrosnubnost Téma Mezi námi zvířaty nosím dlouho v hlavě. Když jsem viděl v roce 2007 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze výstavu Michala Cihláře a Veroniky Richterové, tak jsem si řekl, až jednou budeme dělat zvířata, tak tu výstavu musím do Opavy dovézt. A podařilo se, říká o hlavní festivalové výstavě dramaturg městských kulturních akcí Petr Rotrekl. Je to pilotní výstava a je to tím, co bude festival výtvarně zaštiťovat, dodává. Michal Cihlář spolupracoval téměř 10 let na výtvarné tváři pražské ZOO v Tróji. Veronika Richtrová pracuje už pět let s plastovými věcmi, které upravuje do nejroztodivnějších tvarů. Její dvoumetrový pavouk, ryby, chameleon to je kouzlo, pronáší nadšeně Petr Rotrekl. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 3. září 2009 v hodin v Domě umění a potrvá do 2. října. Otevřena bude každý den kromě pondělka, ve středy jsou vstupy na výstavu zdarma. Prostory městské galerie Domu umění se tak změní v poutavou přehlídku výtvarných děl inspirovaných zvířecí říší, říká ředi- Tučňáci v podání výtvarnice Veroniky Richterové. Foto: archiv Veroniky Richterové Setkání se zvířaty v Domě umění si návštěvníci mohou ozvláštnit zapojením do zábavné soutěže o rodinné ZOO pasy. Pro děti do 12 let budou připraveny pastely a kreslící čtvrtky. Každé dítě, které namaluje své oblíbené zvíře, bude zařazeno do soutěže. Stranou nezůstane ani mládež a dospělí návštěvníci. Ti mohou vyplnit zábavný kvíz o zvířátkách. Losování o rodinné ZOO pasy se uskuteční v úterý Výherci ZOO pasu mohou spolu s rodinou či přáteli navštívit zdarma 3 libovolné zoologické zahrady v celé České republice. Do Lidového domu na Globální oteplování Výčet dalších festivalových akcí je ohromný a působivý. Proto zmiňujeme jen některé z nich. O dalších se můžete dočíst v programovém bulletinu, který je zdarma ke stažení na městském webu (www.opava.cz) či bude k dostání na festivalových akcích. V úterý 8. září proběhne v Městském domě kultury Petra Bezruče vernisáž výstavy fotografií Dalibora Gregora Ušlechtilost koní. Na vernisáž naváže beseda s tímto vášnivým obdivovatelem koní, který už vydal několik knih věnovaných výhradně těmto ušlechtilým zvířatům. Číslo 8 září 2009

13 O den později se můžete zajít podívat na prezentaci unikátního filmového dokumentu o životě kamzíků v Jeseníkách. Film Jiřího Pecháčka a Mileny Hamerské byl vytvořen speciálně pro opavský festival a vypráví o téměř stoleté historii této zvěře. Obsahuje jak cenné archivní dokumenty, tak ojedinělé záběry kamzíků z volné přírody. Film v sobě nese i poselství o komplikovaném střetu, neboť dříve chránění jeseničtí kamzíci jsou dnes některými ochránci přírody vnímáni jako nepůvodní a nežádoucí. Na pořad o jesenických kamzících naváže o týden později v refektáři Domu umění projekce slovenského dokumentu Svišti a kamzíci autora Pavla Balla. Dalším fotografem, který nabídne zvířecí diashow, bude známý cestovatel Jiří Kolbaba. Pro festival připravenou kolekci zvířat ze šesti kontinentů bude možné vidět v kině Mír ve čtvrtek 10. září (19 hodin). Janáčkova filharmonie Ostrava připravila pro opavský festival koncert s podtitulem Fauna v hudbě. Koncert je pro filharmonii natolik důležitý, že jen kvůli němu přijede ze zahraničí dirigent Petr Chromčák. Koncert je naplánován na středu 23. září a proběhne v kostele sv. Václava (zač. v 18 hodin). V pátek 25. září bude v Evženovi autorské čtení výjimečně hravého a imaginativního Petra Nikla (18 hodin). Držitel Ceny Jindřicha Chaloupeckého zde mimo jiné představí svou oceňovanou pohádkovou tvorbu. V posledních festivalových dnech dorazí pravidelný host Bezručovy Opavy herec Jaroslav Dušek a divadlo Vizita. Speciálně pro Opavu vytvoří neopakovatelné představení Jaguáří omývání, které můžete zhlédnout v neděli 27. září ve Slezském divadle (19 hodin). Festival završí bouřlivý koncert kapely NightWork v Lidovém domě (středa 30. září, 19 hodin). Kapela, která rozezpívala svým hitem Globální oteplování publikum na několika letošních festivalech, bude chtít pobavit i publikum Bezručovy Opavy. Hasiči z Kylešovic dostali od města auto Se vší vervou a nasazením pomáhali odstraňovat letošní povodňové škody na Novojičínsku. Patří k předním hasičským jednotkám a mají reputaci srovnatelnou s profesionály. Hasiči z Kylešovic proto na konci srpna dostali od města nové vozidlo. Dopravní devítimístný Volkswagen Crafter je jejich druhým výjezdovým vozidlem. Před třemi lety jim město s přispěním státní dotace koupilo stříkačku MAN 4x4. Nové auto bude především sloužit jednotce pro převoz většího počtu hasičů k události. Při dlouhotrvajících zásazích bude využíváno jako týlové vozidlo, tedy pro střídání hasičů, dovoz náhradního oblečení, zajištění stravy atd., vysvětluje velitel jednotky Přemysl Ptášník. Vozidlo mohou použít i při mimořádných událostech pro převoz evakuovaných lidí (např. povodně). Sbor jej bude využívat i pro soutěže v požárním sportu. Náklady pro pořízení hasičského auta přesáhly 1 milion korun. Chtěli bychom poděkovat městu a všem, kteří se jakýmkoli dílem na jeho koupi podíleli, uvedl velitel. Na Horní náměstí dorazí Šrotonátor Sochu z nepotřebného elektroodpadu vytvoří na Horním náměstí během dvou zářijových dnů jeden z místních výtvarníků. Akce je součástí kampaně, která vysvětluje přínos a význam recyklace elektroodpadu. Celorepublikovou kampaň provází kyborg Šrotonátor. Postava, která se snaží názorně ukázat, o co v kampani jde. Kampaň si klade za cíl vysvětlit lidem, proč je důležité vracet vysloužilé elektrospotřebiče a zářivky do sběrných dvorů namísto vyhazování do popelnic na komunální odpad. Lidé, kteří přinesou v době konání akce vysloužilý spotřebič, zajistí nejen materiál na vytvoření sochy, ale získají jako symbol výměny odpadu za přírodu sazenici stromku či trvalku. Ti, kteří nám odevzdají vysloužilou zářivku, dostanou od nás novou, úspornou, uvedla Lucie Pálenská zastupující pořádající neziskové firmy Asekol a Ekolamp. Akce proběhne v Opavě 14. a 15. září a je spojena s doprovodným programem pro děti. V dopoledním programu se děti utkají v tom, co už vědí o recyklaci. Prostřednictvím postavy Šrotonátora se učí, že vysloužilé hračky a odložené mobily nepatří do popelnice. Voličské průkazy pro parlamentní volby. Pokud se někdo z opavských občanů chystá v době říjnových parlamentních voleb odjet z města, ale chtěl by volit buď v jiném volebním okrsku v ČR, nebo na vyhrazených místech v zahraničí, musí si k tomu v předstihu obstarat voličský průkaz. O voličský průkaz může požádat každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Požádat je možné buď písemně do 2. října, nebo osobně do 7. října. Voličský průkaz se vydává podle místa trvalého pobytu žadatele. Voliči s trvalým pobytem na území města Opavy včetně městských částí si mohou o voličské průkazy zažádat písemně nebo osobně na pracovišti evidence obyvatel Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69, Opava, v budově Hlásky přízemí vpravo. Další informace o volbách najdete na městském webu (www. opava.cz) či na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, ikona volby (www.mvcr.cz/volby). Zahrádkáři začínají moštovat. Opavští zahrádkáři začali s moštováním ve dvoře Domu zahrádkářů (Olomoucká 30). Zpracování ovoce na mošt bude probíhat opět na základě předem obdržených telefonických objednávek. Moštovacími dny jsou pondělky a středy, a to v době od 13 do 18 hod. Změna doby je vyhrazena podle množství objednávek (tel ). Slezská nemocnice prosí dárce krve. Opavská nemocnice se potýká s nedostatkem krve A+, A a 0. Nemocnice proto prosí ty, kteří danou skupinu krve mají, aby ji přišli darovat na hematologicko-transfúzní oddělení. Výstava ovoce, zeleniny, květin, receptů a výrobků. Opavští zahrádkáři připravili na začátek září sedmý ročník velké zahrádkářské výstavy. Výstava proběhne v prostorách Domu zahrádkářů na Olomoucké 30 v pátek 4. (od 8 do 18 hodin) a v sobotu 5. září (od 8 do 16 hodin). Součástí výstavy bude ochutnávka vystavovaných exponátů a soutěž o nejchutnější a nejoriginálnější výpěstek a výrobek. Oceněny budou také nejlépe hodnocené expozice jednotlivců i zahrádkářských osad. Vstupné je dobrovolné. Akci pořádá ZO ČZS Opava-město. KRÁTCE 13 Hláska

14 KULTURA A ZAJÍMAVOSTI Dům umění zve na výstavy Na výtvarně poutavou, zajímavou a přitom srozumitelnou výstavu pro děti a dospělé s názvem Zvěrosnubnost a na obrazy českých mistrů Václava Brožíka, Josefa Mánesa a Vojtěcha Hynaise zve zářijový program Domu umění. Výstava Zvěrosnubnost je přehlídka výtvarných děl inspirovaných zvířecí říší. Je součástí letošního městského festivalu Bezručova Opava a podrobné informace najdete v Hlásce v článku o Bezručově Opavě. Součástí výstavy budou soutěže pro mladší i starší děti, ve kterých je možné vyhrát například ZOO pasy. Oratoř Domu umění bude v září hostit původní díla českých výtvarníků 19. století. Jde o další díl z cyklu výstav originálních děl ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. Sbírka ostravské galerie patří svou kvalitou i rozsahem k nejhodnotnějším v naší zemi. Opavané z ní budou moci zhlédnout to nejzajímavější, říká ředitelka pořádající Opavské kulturní organizace Irena Šindlerová. Na výstavě budou klasicistní obrazy monumentálních interiérů Ludvíka Kohla, krajiny Josefa Navrátila či portrétní malba Karla Purkyně. Romantická krajinomalba je zastoupena například olejomalbou Bedřicha Havránka Zámek Clamm na Dunaji. Výstavě budou bezesporu vévodit díla předních představitelů, výtvarníků: raný obraz Poutník zakladatele českého výtvarnictví Josefa Mánesa, olejomalba Václava Brožíka První krůčky, nejuznávanějšího českého malíře v Evropě poslední čtvrtiny 19. století, či Poesie Vojtěcha Hynaise, autora současné opony Národního divadla. Návštěvníci výstavy se mohou zúčastnit také zábavné znalostní soutěže z oblasti historie výtvarného umění o drobné, ale zajímavé ceny. Výstava bude veřejnosti představena na vernisáži ve čtvrtek 3. září Výstavu uvede ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza. Opavané budou mít možnost výstavu navštívit od 4. září do 8. listopadu 2009, každý den od 10 do 17 hodin, kromě pondělí. Každou středu mohou využít možnosti vstupu zdarma. Tato výstava bude v tomto roce poslední z cyklu staré umění, který vznikl díky spolupráci Ostravské galerie výtvarného umění a Opavské kulturní organizace. Divadlo zahájí novou sezonu Popraskem na laguně Slezské divadlo v Opavě slavnostně zahájí letošní sezonu jednou z nejlepších světových komedií Poprask na laguně. V komedii hostují držitel několika prestižních hereckých ocenění Erik Pardus a herec Lukáš Hejlík, známý ze seriálu Ošklivka Katka. Premiéra hry bude uvedena 6. září v 19 hodin. Ředitel divadla Jindřich Pasker převezme před začátkem představení z rukou primátora Zbyňka Stanjury symbolický klíč od divadla, kterým slavnostně odemkne letošní divadelní rok. Slavnostní ráz podtrhne předání ceny Opavské Thálie za nejlepší činoherní a pěvecký výkon v uplynulé sezoně. Den sociálních služeb Poprask na laguně je po Sluhovi dvou pánů další známou hrou Carlo Goldoniho. Děj komedie se odehrává v malém rybářském městečku, jehož horkokrevní obyvatelé dokáží strhnout pěknou melu. Hru režíroval Zdeněk Černín a diváci v ní uvidí Hanu Vaňkovou, Martina Valoucha, Hanu Briešťanskou, Jakuba Stránského a další herce. V roli rybáře Patrona Fortunata bude hostovat brněnský herec Erik Pardus, který v roce 2008 získal významnou Cenu Alfréda Radoka a Cenu Thálie za excelentní herecký výkon v roli cara v Merežkovského dramatu Smrt Pavla I. V roli koadjutora u trestního soudu Isidora bude hostovat Lukáš Hejlík. S Lukášem Hejlíkem se mohou zájemci potkat i v předprodejní pokladně Slezského divadla. V den zahájení prodeje vstupenek na měsíc říjen bude od 14 do 16 hodin prodávat zájemcům o divadelní představení vstupenky. Člen Městského divadla Brno ztvárnil ve Slezském divadle už několik rolí v inscenacích jako Maryša, Její pastorkyňa či Smrt obchodního cestujícího. Kromě toho pořádá divadlo ještě autogramiádu s Lukášem Hejlíkem a dalším známým hostujícím hercem Zdeňkem Junákem. Autogramiáda se koná 25. září a proběhne po představení Bouře ve foyeru divadla přibližně ve hodin. Zdeněk Junák hraje v Opavě v dramatu Bouře roli Prospera. Je známý například z inscenace Čekání na Godota, kde hrál po boku Bolka Polívky a Jiřího Pechy, či z televizního seriálu Četnické humoresky, kde hrál praporčíka Josefa Ambrože. Podrobné informace o letošní sezoně a předplatném najdete na webových stánkách divadla -opava.cz/rubrika/predplatne/. 14 Chcete-li se seznámit s organizacemi, které poskytují sociální služby a související aktivity v Opavě, přijďte ve středu 9. září na Horní náměstí. Součástí akce bude doprovodný kulturní program a soutěž pro děti i dospělé o zajímavé ceny. Den sociálních služeb pořádá statutární město Opava v rámci komunitního plánování. Od 10 do 17 hodin můžete zhlédnout vystoupení obyvatel Domova sv. Zdislavy či Mariana, divadelní představení pro děti, taneční vystoupení dětí ze základních škol, mažoretky, cimbálovou muziku či jazzové vokálně-instrumentální seskupení. Chráněné dílny a řada dalších organizací zde představí své výrobky, můžete se podívat na výstavu fotografií a Armáda spásy připravuje ochutnávku guláše. Na závěr akce vystoupí opavské bubenické seskupení BORIS. Program celé akce najdete v kulturním kalendáři. Den sociálních služeb je realizován v rámci projektu Dny partnerství 2009, na který statutární město Opava získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Program rozvoje sociálních služeb v MSK). Z dotace bude možné uhradit polovinu nákladů. V rámci tohoto projektu bude ještě v říjnu uskutečněn pracovní seminář o komunitním plánování pro zástupce obcí ve správním obvodu SMO. Číslo 8 září 2009

15 Předplatné pro milovníky krásné hudby S příchodem září začíná další velký celoroční cyklus komorní, orchestrální a varhanní hudby. Cyklus připravilo statutární město Opava a Sdružení pro umění a výchovu Talent. Nabídka pro začínající školní rok obsahuje například jedno z vrcholných oratorií Vzkříšení (G. F. Händel), koncert Janáčkovy filharmonie zaměřený na díla se zvířecími náměty či například koncert známého Ensemble Phoenix Munich včetně účasti fenomenálního basisty a loutnisty Joela Frederiksena. Na celý cyklus 10 koncertů je možné získat zvýhodněné předplatné v ceně 500 korun. Cena celého cyklu pro důchodce, studenty a děti je jen 360 Kč. Přihlášky přijímá předprodej Sluna: Opava, Horní náměstí 27, tel.: Podrobnější informace: Petr Rotrekl, tel.: , , petr. cz. Uzávěrka předplatného je Změna programu vyhrazena. Program: Fauna v hudbě. Koncert v rámci 52. ročníku festivalu Bezručova Opava. Skladby se zvířecími náměty G. F. Händela, L. Mozarta, N. A. Rimského-Korsakova, P. I. Čajkovského a L. Janáčka hraje Janáčkova filharmonie Ostrava, varhany Marek Kozák, diriguje Petr Chromčák. Středa , 18.00, kostel sv. Václava. Collegium 1704 G. F. Händel: Vzkříšení (La Resurrezione HWV 47). Koncert v rámci 6. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. Jedno z vrcholných oratorií zazní u příležitosti 250. výročí skladatelovy smrti v nastudování špičkového domácího tělesa orientovaného na autentickou interpretaci s přizvanými domácími i zahraničními sólisty: Martina Janková, Kateřina Kněžíková, Mariana Rewerski, Jaroslav Březina, Lisandro Abadie, diriguje Václav Luks. Neděle , 17.00, kostel sv. Václava. Pražské kytarové kvarteto Hudba čtyř staletí. Vynikající a ve světě proslulý soubor se skladbami G. Sanze, J. V. Stamice, E. Griega, C. Francka, S. Rachmaninova, G. Gershwina, D. Milhauda a Š. Raka. Středa , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. Ostravské trio Hold romantikům. Ivan Hřebabetzký housle, Ivo Fišer violoncello, Jiří Niedoba klavír a stěžejní komorní díla. Program: A. Dvořák a J. Brahms. Středa , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. Saxofon, klavír a rytmy 20. století. Neobvyklý dialog pražských instrumentalistů Romana Fojtíčka saxofon a Daniela Wiesnera klavír. Program: M. Báchorek, P. Staněk, K. B. Jirák, L. Matoušek, L. Dřevikovský a E. Schulhoff. Středa , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. Harfa & Hoboj dialog na hranici možného. Přední evropští interpreti Kateřina Englichová harfa a Vilém Veverka hoboj. Program: W. A. Mozart, C. Debussy, B. Britten, P. Eben, J. F. Fischer a S. Vorlová. Čtvrtek , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. Básníci klavíru výročí narození F. Chopina a R. Schumanna připomenou vítězové mezinárodních klavírních soutěží, studenti JAMU v Brně. Středa , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. Seicento e settecento Komorní hudba barokních Benátek. Jan Kvapil zobcové flétny, Jan Čižmář loutny a křehká krása starých partitur. Program: A. Vivaldi, D. Bigaglia, G. Frescobaldi, G. P. Cima a G. B. Fontana. Úterý , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. Duchovní inspirace v evropské hudbě 19. a 20. století. Mário Sedlár varhany, Marian Olszewski tenor a Jaroslav Pehal bas. Program: E. Suchoň, A. Dvořák, M. Schneider-Trnavský, J. L. Bella a O. Messiaen. Středa , 19.00, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Ensemble Phoenix Munich The elfin Knight. Koncert v rámci 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Nádherné anglosaské renesanční balady v podání vynikajícího souboru a fenomenálního basisty a loutnisty Joela Frederiksena. Středa , 19.00, sněmovní sál minoritského kláštera. IX. Mezinárodní festival duchovní hudby Opava Zahajovací koncert festivalu, který pořádá Umělecká agentura Karla Kostery, se koná v pondělí 28. září v hodin v kostele sv. Václava. Účinkovat bude mužský pěvecký sbor Pěvecké sdružení moravských učitelů s dirigentem Lubomírem Mátlem. Na varhany zahraje Lukáš Kubenka. V programu zazní česká a světová sborová tvorba. Další koncert se koná 4. října v 15 hodin v kostele Narození P. Marie ve Stěbořicích. Na svátečním odpoledni poezie a hudby k životnímu jubileu opavského děkana Josefa Veselého vystoupí pražský herec a recitátor Alfréd Strejček, zazpívá Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Pěvecký sbor Stěbořice a Opavský chrámový sbor. Na violoncello zahraje Hana Kosterová a na varhany Alois Kostera. Sbory bude řídit sbormistr Karel Kostera. Další koncerty jsou naplánovány na 11., 12., 16., 17., 19., 24. a 25. října. Bližší informace vám sdělíme v příštím čísle Hlásky. Chodníčky k domovu Takový název má tradiční festival národopisných souborů, který se od roku 1986 koná pravidelně každý rok v Opavě. Těšit se můžeme na regionální soubory z Opavy se představí Úsměv, Vrtek i Ischias a opavské cimbálové muziky, ze Štítiny Bejatka, ze Šilheřovic Majiček, cimbálová muzika z Háje ve Slezsku. Dále uvidíme moravské soubory Jackové z Jablunkova, Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, Moravu z Ostravy. Pozvání k účasti na festivalu přijal soubor Puĺanie z Polska a slovenský folklor nám předvede Zlatňanka ze Zlatých Moravců. A na úvod sobotního průvodu vystoupí krojovaná opavská dechovka Slezská kapela. Příznivci lidového umění se tedy v pátek 11. (od 16 do 20 hodin) a v sobotu 12. září (od 9 do 12 hodin) mají opravdu na co těšit. Tattoo Session Silesia. Opavská hala hostí 12. a 13. září již 5. ročník velké tatérské přehlídky. Svou účast přislíbilo přibližně 50 studií. Na akci najdete i prodejce tetovacích potřeb, piercingových šperků, oblečení nebo módních doplňků. V rámci programu zhlédnete vystoupení hudebních skupin, kaskadérů, breakdance, malování na tělo, malování obrazů či speciální vystoupení Elvise Presleyho. Nebude chybět ani soutěž v tetování. Více informací získáte na Projekt Connections. Elim Opava natočil žáky pěti opavských škol z ptačí perspektivy při vytváření živých obrazů. Natáčení proběhlo v rámci projektu Connections, který se připravoval od března do září. Zapojilo se do něj kolem tisíce mladých Opavanů. Jak to všechno dopadlo, se můžete přijít podívat do kina Mír 18. září v 18 hod v rámci festivalu Bezručova Opava. Součástí filmu je i virtuální vyhlídkový let nad Opavou. Můžete vyhrát i jednu ze sta vstupenek tím, že vyjádříte svůj názor na webových stránkách projektu, která z choreografií se vám nejvíce líbí (www.projekt-connections.cz). KRÁTCE 15 Hláska

16 Jste už unaveni neustálými zprávami o ekonomické krizi? Chevrolet pro vás časově omezena. INZERCE Máte rádi dobré zprávy? Zářijový výprodej skladu! Chevrolet noviny do Slevy až ,-* má jen samé dobré zprávy! Nyní si můžete pořídit třeba minivůz Spark již za Kč ** nebo skvěle vybavené Aveo 5dv. již za Kč **. Ke každému můžete pořídit třeba minivůz Spark již za Kč ** nebo skvěle vybavené Aveo 5dv. již za Kč **. Ke každému vozu navíc prodloužená 5letá záruka. Neváhejte, nabídka je časově omezena. Jste už unaveni neustálými zprávami o ekonomické krizi? Chevrolet pro vás má jen samé dobré zprávy! Nyní si vozu navíc prodloužená 5letá záruka. Neváhejte, nabídka je časově omezena. Jste už unaveni neustálými zprávami o ekonomické krizi? Chevrolet pro vás má jen samé dobré zprávy! Nyní si můžete pořídit třeba minivůz Spark již za Kč ** nebo skvěle vybavené Aveo 5dv. již za Kč **. Ke každému vozu navíc prodloužená 5letá záruka. Neváhejte, nabídka je časově omezena. Jste už unaveni neustálými zprávami o ekonomické krizi? Chevrolet pro vás má jen samé dobré zprávy! Nyní si můžete pořídit třeba minivůz Spark již za Kč ** nebo skvěle vybavené Aveo 5dv. již za Kč**. Ke každému vozu navíc prodloužená 5letá záruka. Neváhejte, nabídka je Aveo 5dv. s klimatizací od Kč ** Aveo sedan od Kč ** Jste už unaveni neustálými zprávami o ekonomické krizi? Chevrolet pro vás má jen samé dobré zprávy! Nyní si můžete pořídit třeba minivůz Spark již za Kč ** nebo skvěle vybavené Aveo 5dv. již za Kč **. Ke každému vozu navíc prodloužená 5letá záruka. Neváhejte, nabídka je časově omezena. PRODEJ NOVÝCH BYTŮ NA ULICI HÁLKOVÁ, JASELSKÁ, KRNOVSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO LO HELLO LANGUAGE SCHOOL P IHLASTE SE P ES INTERNET a získejte atraktivní výhody POMATURITNÍ STUDIUM již od K ICQ: , Jsme akreditovaným centrem zkoušek AJ a NJ. JAZYKOVÉ KURZY AJ - NJ - ŠJ - IJ - FJ - RJ - J REZERVUJTE SI MÍSTO V AS! pomaturitní studium v centru Opavy ranní, odpolední a veèerní kurzy výuka ve firmách a organizacích pøíprava na jazykové certifikáty individuální výuka již od 249 Kè/vh... s námi máte dobrý kurz! SC 81724/8 GET REAL. Autosalon Schromm s.r.o Opava Komárov, Podvihovská č. 352/3A (naproti Balakomu), Tel.: , Aveo 5dv. kombinovaná spotřeba 5,5 6,4 l/100 km, emise CO g/km. *Sleva na model Aveo 4dv. (Direct) při využití financování. **Cena platí v případě financování. Uvedené zobrazení vozů je pouze ilustrační. 3120_Good_news_Ad_CZ_Schromm_91x131_v4.indd :34:16 SC 81725/3 PRÜFUNGSZENTRUM GOETHE-INSTITUT SC 81553/6 16 SC 81951/3 SC 81558/3 Číslo 8 září 2009

17 Dny otev ených dve í 11. a 12. zá í od do hod. Helen Doron Early English Nám stí Osvobodtitel 6/7, Opava Tel.: , Mobile: TOUŽÍTE PO ESTETICKY DOKONALÉM ÚSMĚVU? BĚLENÍ ZUBŮ PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ PIGMENTŮ AIR FLOW TECHNIKOU HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJEM VECTOR ZUBNÍ OZDOBY ZUBNÍ ORDINACE V CENTRU OPAVY Náměstí republiky 1 Hygienistka, preventistka Eliška Vranková DiS TEL.: , Vy určujete svůj směr SC 90012/2 SC 90569/1 Sleva 30% na Kolekci slune ních brýlí vhodné i pro dioptrickou korekci - * PLATEBNÍ TERMINÁL, SODEXO PASS, UNIŠEK Kolá ská 18, Opava, Czech Republic *na zna ku RayBan sleva 10% značková SC 81808/6 SC 81373/5 Žirokonto - běžný účet, který respektuje Vaše rozhodnutí > v Oberbank platíte pouze za to, co skutečně využíváte > vedení účtu do zdarma > při otevření účtu obdržíte zajímavý dárek* *Tato akce trvá do vyčerpání zásob. Oberbank AG, Masarykova třída 274/27 Opava, Tel , SC 81186/8 Podniková prodejna Opava Bílovecká 2411/1, Opava T: E: 25% sleva na dřevěná eurookna 17 Hláska

18 INZERCE 9,90 Kč ZNAČKOVÁ PRODEJNA: Zámecký okruh 996/19, Opava (naproti zimnímu stadionu, bývalý Albert) K dostání pouze ve značkové prodejně Rodinného pivovaru BERNARD REALIKA - REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o. ČLEN EVROPSKÉHO KLUBU REALITNÍCH KANCELÁŘÍ Dolní náměstí č. 25, Opava tel./fax: , , SC 81168/8 SC 90498/1 KONTAKT: Tel.: SC 90483/2 SC 90760/1 SC 81169/8 Číslo 8 září 2009

19 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ SLEZSKÉ DIVADLO POPRASK NA LAGUNĚ sk. D Č BOCCACCIO stará sk. 7 OP POPRASK NA LAGUNĚ. Premiéra + předání cen Opavské Thálie. sk. P Č POPRASK NA LAGUNĚ sk. 1 Č RIGOLETTO stará sk. 2 O BOCCACCIO stará sk. 6 OP POPRASK NA LAGUNĚ sk. 3 Č NEDĚLNÍ MATINÉ. S režisérkou J. Andělovou-Pletichovou a jejími hosty. mimo POPELKA. Vítání prvňáčků. PM BOCCACCIO stará sk. 5 OP POPRASK NA LAGUNĚ. Po představení autogramiáda E. Parduse a L. Hejlíka. uz. předst. Č BOCCACCIO stará sk. 4 OP LAKOMEC školy Č KOMPONOVANÉ PŘEDSTAVENÍ PRO SYMPOSIUM DŮLNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ 2009 uz. předst RIGOLETTO stará sk. 9 O BOUŘE. Po představení autogramiáda Z. Junáka a L. Hejlíka. stará sk. 4 Č VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ školy Č Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = pohádka STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 52. BEZRUČOVA OPAVA MEZI NÁMI ZVÍŘATY Info: , seznam.cz, Předprodej: Sluna, Horní náměstí 17, tel.: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU den Liptovského Mikuláše k 45. výročí partnerských vztahů Opava Liptovský Mikuláš, filmová pozvánka do Liptovského Mikuláše, koncert Art septet Nicolaus, vernisáž výstavy Žabí satori Jana Spěváčka, Chameleoni v pohybu (ZUŠ Háj ve Slezsku). Kostel sv. Václava. od POCTA PETRU BEZRUČOVI výstava Skupiny X u příležitosti 100. výročí prvního vydání Slezských písní. Památník Petra Bezruče. od POCTA AKADEMICKÝM SOCHAŘŮM JAROSLAVĚ LUKEŠOVÉ A VLADIMÍRU KÝNOVI (kresby a realizační dokumenty). Slezské divadlo, vstup v rámci divadelních představení ZVĚROSNUBNOST MICHALA CIHLÁŘE A VERO- NIKY RICHTEROVÉ (vernisáž výstavy) svět zvířat v umění z papíru, PET lahví, smaltu aj. technik. Dům umění SLAVNOSTNÍ KONCERT S BOBEM CHILCOTTEM (Velká Británie) Cvrčci, Domino. Kostel sv. Václava SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU, diriguje Bob Chilcott a sbormistři jednotlivých sborů. Minorit POHÁDKY PRO MEDVÍDKA PÚ Sáček LD SVČ Opava. Loutkové divadlo PŘEDÁVÁNÍ CEN OPAVSKÁ THÁLIE v rámci zahájení nové divadelní sezony. Slezské divadlo FANTASTICKÁ ZOOLOGIE (GRAFIKA) PETER KĽÚČIK (Slovensko) vernisáž výstavy. Památník Petra Bezruče FARMA ZVÍŘAT slavná animovaná adaptace nadčasové bajky George Orwella o nebezpečí totalitních režimů. Kino Mír UŠLECHTILOST KONÍ VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ DALIBORA GREGORA, LIPICÁNI beseda, MRAVENEČEK aukce dětských výtvarných prací (Charita Opava). MDKPB AGILITY ukázky zábavné a výchovné činnosti psovodů se psy. Městské sady cvičiště KAMZÍCI V JESENÍKÁCH prezentace filmového dokumentu Jiřího Pecháčka. Refektář Domu umění PTÁCI LETCI I BĚŽCI interaktivní výstava z cyklu Rekordy a kuriozity ze světa zvířat. ÚŽASNÝ SVĚT LÉTAVCŮ výstava prací studentů Střední školy průmyslové a umělecké Opava. KŘÍDLA BÁJNÝCH TVORŮ výtvarný happening ZUŠ Solná. Slezské zemské muzeum FOTOSAFARI JIŘÍ KOLBABA diashow známého cestovatele o setkáních se zvířaty šesti kontinentů. Kino Mír ŽIRAFY V OPAVĚ KRÁSNÍ MUŽI NA EXTRÉMNÍCH CHŮDÁCH (happening divadelníků a muzikantů z Maďarska). Centrum města CHAMELEONI, LEONI, ONI! (ZUŠ Háj ve Slezsku) a VÝTVARNÁ SKUPINA X vernisáž výstav. Minorit LITERÁRNÍ VEČER V RÁMCI SOUTĚŽE HLAVNICE A. C. NORA. Památník Petra Bezruče od 9.00 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ: PAMÁTKY MĚŘENÉ ČASEM. Vybrané objekty VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE PRÓZY HLAVNICE A. C. NORA. KD Hlavnice ALT ROCK Č. 7 přehlídka opavských rockových kapel: Čemu Nerozumíš, Parchanti, Fish and Chips, NeNa- Darmo, Radost, křest CD kompilace Jako host vystoupí skupina Toxique. Lidový dům TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI Divadlo Radost Brno. Loutkové divadlo SLEPIČÍ ÚLET nápaditá animovaná komedie Nicka Parka, autora postaviček Wallace a Gromita, o cestě slepic za svobodou. Kino Mír OBRAZ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATURY V LITE- RÁRNÍ KRITICE literárněvědná konference. Slezská univerzita, Masarykova třída HŘEBČÍN ALBERTOVEC beseda. MDKPB VEČER BÁSNICKÝCH HLASŮ doprovodný program k literárněvědné konferenci, autorské čtení básníků Petra Hrušky, Boženy Správcové a Lubora Kasala. Evžen OBRAZ ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATURY V LITE- RÁRNÍ KRITICE literárněvědná konference. Slezská univerzita, Masarykova třída MEZI NÁMI ZVÍŘATY ANEB SPRÁVNÉ POČASÍ K LÍHNUTÍ Z VAJEC výstava ZUŠ Solná a Michala Gabriela, výtvarná akce Líhnutí, fotografie bodyartu Chameleoni, grafiky, malby a kresby zvířat studentů ZUŠ. Výstavní síň ZUŠ Opava, Solná SVIŠTI A KAMZÍCI projekce filmových dokumentů a beseda s autorem Pavlem Ballem (Slovensko). Refektář Domu umění ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA strhující filmový dokument o milostném životě zvířat s originální hudbou Philipa Glasse. Kino Mír LABUTÍ SEN O DUŠI variace baletu Labutí jezero v podání handicapovaných umělců a herců Divadla loutek Ostrava. Slezské divadlo PROJEKT CONNECTIONS dopolední projekce pro školy. Kino Mír PROJEKT CONNECTIONS slavnostní prezentace projektu, projekce DVD dynamické živé obrazce vytvořené propojením těl, nápadů a nadšení studentů, vyhlášení vítězů a show Křídla bájných tvorů. Kino Mír LESNÍ ZVĚŘ koncert nu-jazzové kapely s originálním zvukem sršícím energií. Music club DIVOČINA (ŘÍŠE ZVÍŘAT) HaDivadlo Brno tragikomedie o lidech zajatých v mašinérii divadla a peněz, být umělcem nebo platit hypotéku? A kdo bude hrát volské oko? Slezské divadlo O PEJSKOVI A KOČIČCE Divadlo loutek Ostrava. Loutkové divadlo VČELY SPOLEČENSKÝ HMYZ A VČELÍ PRODUKTY OČIMA LÉKAŘE projekce dokumentu a přednáška lékařky Jany Hajduškové. Minorit PŘÍBĚH O UPLAKANÉM VELBLOUDOVI fascinující snímek na hranici dokumentu a hraného filmu, který vypráví příběh o velbloudovi albínovi i o dosud čistém životě mongolských pastevců. Kino Mír FRÍSKÝ KŮŇ ČERNÁ PERLA autogramiáda nové knihy Dalibora Gregora a Hany Herčíkové. FRÍSKÝ KŮŇ beseda. MDKPB STEHLÍK, HOLUBICE, LEV, DRAK A DALŠÍ ZVÍŘATA STŘEDOVĚKÉHO UMĚNÍ přednáší Ondřej Faktor z Národní Galerie Praha o významu a symbolice zvířat ve středověkém umění. Refektář Domu umění FAUNA V HUDBĚ koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, dirigent Petr Chromčák (G. F. Händel, L. Mozart, N. A. Rimskij Korsakov, P. I. Čajkovskij, L. Janáček). Kostel sv. Václava NA KŘÍDLECH PEGASŮ literární večer z tvorby moravskoslezských básníků a spisovatelů, provádět budou Lenka a Zdeněk Pavlíčkovi a jako host Saša Rašilov. Vinárna U Přemka MÍR S TULENI dokumentární filmová bajka o proměně vztahu lidské společnosti ke zvířatům a snaze upravit si přírodu ke svému obrazu, ale také o příbězích tuleňů Gastona a Odyssea. Kino Mír PTAČÍ KŘIK (WANG WEJ) literární večer nakladatelství Perplex, stará čínská poezie v parafrázi Dana Jedličky. Evžen TANEČNÍ WORKSHOP s Davidem Strnadem, choreografem divadla MAXIMVS. Areál MMO, Krnovská tělocvična PETR NIKL autorské čtení a koncert výjimečného všeuměla, krále hravosti a imaginace. Evžen TANEČNÍ DIVADLO MAXIMVS moderní tanec inspirovaný např. Karnevalem zvířat, Beethovenovou hudbou nebo krásou ženského těla v pohybu (choreografie David Strnad). Slezské divadlo SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY den plný filmů, her a soutěží pro rodiny s dětmi (nonstop projekce Pojďte pane, budeme si hrát, Krteček, Broučci atd.). Loutkové divadlo. 19 Hláska

20 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ JAGUÁŘÍ OMÝVÁNÍ JAROSLAV DUŠEK A DIVA- DLO VIZITA neopakovatelné představení plné imaginace a improvizace. Slezské divadlo SETKÁNÍ S DOKTORKOU ZDENKOU TOMÁŠKOVOU osobní sekretářkou Petra Bezruče u příležitosti jejího významného jubilea a DERNIÉRA VÝSTAVY SKUPINY X Pocta Petru Bezručovi. Památník Petra Bezruče NIGHTWORK taneční kapela tvořená herci, muzikanty a polocvoky, kteří baví publikum i sebe hity jako Globální oteplování Já jsem gay! nebo remakem Včelky Máji. Lidový dům. DOPROVODNÝ PROGRAM, Dolní náměstí RYTMUS akordeonový orchestr J. Pruskové KOLO KOLO MLÝNSKÝ koncert rockové kapely POHÁDKA PALEČEK DDS Rarášci KARAVANA koncert country kapely SONG akordeonový orchestr N. Noskové PYŠNÁ PRINCEZNA DDS Štěkadlo DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ OPAVA + MAŽORETKY AMA SWINGOVÝ ORCHESTR ZUŠ OPAVA CHODNÍČKY K DOMOVU NÁRODOPISNÝ FESTIVAL festivalový program. Pořádá SVČ Opava CHODNÍČKY K DOMOVU průvod souborů pěší zónou na Dolní náměstí CHODNÍČKY K DOMOVU festivalový program DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ PAMÁTKY MĚŘENÉ ČASEM, V tento den budou veřejnosti zpřístupněny zajímavé objekty a památky. Časové vstupenky do jednotlivých objektů jsou k dispozici v Městském informačním centru od , 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BLÜCHERŮV PALÁC. Vstup pouze s časovou vstupenkou. 9.00, 11.00, 13.00, SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM SLEZSKÝ ÚSTAV BÝVALÝ PALÁC RAZU- MOVSKÝCH. Vstup pouze s časovou vstupenkou , 12.00, KAPLE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE KYLEŠOVSKÁ ULICE. Vstup pouze s časovou vstupenkou. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, KOMPLEX PIVOVARU OPAVSKÉ MĚŠŤANSKÉ PIVOVARSKÉ SPOLEČ- NOSTI PIVOVARSKÁ ULICE. Vstup pouze s časovou vstupenkou a MĚSTSKÝ HŘBITOV ŽIDOVSKÁ ČÁST. Vstup možný po celou dobu od 10 do 15 h bez omezení. Komentované prohlídky pouze v uvedených časech. 9.00, 11.00, 13.00, ZEMSKÝ ARCHIV. Sraz ve vestibulu budovy. Vstup pouze s časovou vstupenkou. DNY PARTNERSTVÍ 2009 aneb DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 9. 9., Horní náměstí ZAHÁJENÍ POHÁDKA PYŠNÁ PRINCEZNA dětský divadelní soubor Štěkadlo TANEČNÍ VYSTOUPENÍ děti ze ZŠ Dvořákovy sady a ZŠ Melč VYSTOUPENÍ OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY Domova sv. Zdislavy CHARITA OPAVA RADOST sociálně terapeutická dílna MAŇÁSKOVÉ DIVADLO Klub Rybníček MAŽORETKY MARIANUM P. O. OPAVA TANEČNÍ SOUBOR PULS step MAŇÁSKOVÉ DIVADLO Klub Rybníček TANEČNÍ VYSTOUPENÍ děti ze ZŠ Dvořákovy sady a ZŠ Melč CHLAPECKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZUŠ V. Kálika KONCERT: VOCTAIL jazzové vokálně-instrumentální seskupení VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O CENY KONCERT: BORIS VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ HLÁSKA Prodej vstupenek v Městském informačním centru. Cena vstupenky: 20 Kč/os., mládež do 15 let, ZTP, ZTP-P 10 Kč/os. Výstupy probíhají každých 20, maximum na jednu prohlídku je 20 osob Vstupenky v prodeji od v MIC Vstupenky v prodeji od v MIC DALŠÍ AKCE a SVATOVÁCLAVSKÁ PROCHÁZKA. Prohlídky městem s průvodcem a výstupem na věž kostela sv. Hedviky (10 16 h). Sraz před Hláskou. KINO MÍR STÁHNI MĚ DO PEKLA horor USA PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY česká tragikomedie T. M. A. mysteriózní drama ČR ZACK A MIRI TOČÍ PORNO romantická komedie USA a ZACK A MIRI TOČÍ PORNO romantická komedie USA a VZHŮRU DO OBLAK animovaná pohádka VZHŮRU DO OBLAK animovaná pohádka a PAŘBA VE WEGAS komedie USA PAŘBA VE WEGAS komedie USA a HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE dobrodružný film USA a STMÍVÁNÍ milostný horor USA a OPERACE DUNAJ česká komedie OPERACE DUNAJ česká komedie a TERMINÁTOR SALVATION sci-fi thriller USA a DOBA LEDOVÁ 3 animovaná komedie USA a PROROCTVÍ thriller USA POKOJ V DUŠI drama ČR a POKOJ V DUŠI drama ČR FILMOVÝ KLUB viz Bezručova Opava VÝSTAVY SVĚT ZVÍŘAT KRESBA A MALBA. Střední škola průmyslová a umělecká Opava, studenti III. a IV. ročníku. Galerie Librex. Vernisáž v h, potrvá do SPOLEČNĚ BEZ HRANIC. Výstava výtvarných prací a fotografií ze společných akcí ZŠ T. G. Masaryka a Szkoly Podstawowe nr. 18 v Ratiboři. Optys, Papírnictví U Zavřené brány, Masarykova 36. Vernisáž v 16 h, potrvá do VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN, RECEPTŮ A VÝROBKŮ. Vystavuje ZO ČZS Opava-město. Součástí výstavy bude ochutnávka vystavovaných exponátů a soutěž o nejchutnější výpěstek a výrobek. Tradičně se bude soutěžit o nejlepší a nejoriginálnější výpěstek a recept. V sobotu dopoledne proběhne přednáška o pěstování bylinek na zahrádkách a jejich blahodárném působení na lidské zdraví s praktickými ukázkami bylinek. Dům zahrádkářů, Olomoucká 30. Pátek 4.9. od 8 do 18 hod., sobota od 8 do 16 hod. IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY OPAVA 2009 Pořádá Um. ag. K. Kostery. Festival pokračuje v říjnu viz říjnová Hláska ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU. Účinkuje mužský pěvecký sbor Pěvecké sdružení moravských učitelů s dirigentem L. Mátlem, varhany L. Kubenka. Program: česká a světová sborová tvorba. Kostel sv. Václava. SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1, Opava, tel./fax: , SZM, HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA, Komenského 10, Opava, tel.: : PTÁCI: LETCI I BĚŽCI rekordy a kuriozity ze světa zvířat. Vernisáž v 17 h, potrvá do ÚŽASNÝ SVĚT LÉTAVCŮ studenti SŠPU připravili 3D puzzle skládačky, které vycházejí z pozorování letu ptáků. Vernisáž v 17 h, potrvá do ČISTÉ PRÁDLO výstava historických praček a pomůcek na praní a žehlení, komentované prohlídky v 15 h a v 10 h. Vernisáž v 17 h, potrvá do EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY na programu přednáška s doprovodným programem, film Netopýři Hranické propasti, výstava preparátů atd od 19 do 22 h. BOLESLAVSKÁ KERAMIKA keramika 2. poloviny 18. století. Od do ČESKOSLOVENSKÝ ŘÁD BÍLÉHO LVA dva nejvyšší stupně československého Řádu bílého lva ARBORETUM NOVÝ DVŮR, Nový Dvůr u Opavy, tel.: : JAK ROSTE DŘEVO? svět dřeva, komentované prohlídky: 12., , ve 13 h. Do ROSTLINY BEZ PŮDY výstava rostlin, které se obvykle vyskytují v deštných pralesích ve výšce m. Do INDIÁNSKÉ LÉTO rozloučení s létem, indiánské dovednosti, hudební doprovod, ukázky westernového ježdění atd od 10 do 18 h. MÁTE NA ZAHRADĚ TRPASLÍKA? trpaslíci jsou hříčky přírody, dozvíte se, jak tyto dřeviny pěstovat. Do KRONIKA NOVÝ DVŮR ANNALS k významnému 50. výročí založení arboreta v roce Do PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE, Ostrožná 35, Opava, tel.: : SKUPINA X POCTA PETRU BEZRUČOVI díla opavské skupiny X volné sdružení výtvarníků. Výstava bude ukončena v 17 h besedou se Z. Tomáškovou, sekretářkou Petra Bezruče PETER KĹÚČIK FANTASTICKÁ ZOOLOGIE svět imaginárních zvířat. Vernisáž v 17 h. Do PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY, Hrabyně, tel.: : 122 DNÍ V AFGHÁNISTÁNU působení 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim v Afghánistánu. Do MNICHOV, OKUPACE, OSVOBOZENÍ výstava mapuje období II. světové války v 15 h přednáška V. Duška: Rok 1939 ve Slezsku, správní budova památníku. Vernisáž v 16 h, potrvá do ZMUČENÁ ZEMĚ díla slezských umělců z období II. sv. války. Do SLEZSKÁ UNIVERZITA Na Rybníčku 1, Opava, tel.: , fax: , Číslo 8 září 2009

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

hláska zpravodaj statutárního města opavy 14. ročník září 2009

hláska zpravodaj statutárního města opavy 14. ročník září 2009 hláska zpravodaj statutárního města opavy 14. ročník září 2009 Obsah vážené čtenářky, vážení čtenáři.... 3 opava získala 55 milionů korun na cyklostezku slezská magistrála... 3 opava pomohla postiženému

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2016 Vážení přátelé slánského muzea, program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS Včelín Louky Přírodovědné a EVVO: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky 6-12 let Louky dle dohody 700,- M. Hiblerová 9.9. v 15:30 DDM Družstevní Rybářský

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012-2013 Ing. Eva Švidrnochová 604 910 648 571 665

Více

Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně podporuje činnost subjektů z oblasti sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Jednotlivé

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15

Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15 Pro děti a předškoláky šk. rok 2014/15 **Dudlík s Hančou (cvičení pro maminky s dětmi) maminky na mateřské dovolené, přijďte si se svými dětmi zacvičit a získat nejen nové pohybové dovednosti a návyky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PROGRAM MEKUC ČERVEN 2014

PROGRAM MEKUC ČERVEN 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ČERVEN 2014 Středa 4. června v 19.30 hodin - hudební sál MKD SUNDAY SEXTET Koncert vokální skupiny z Pardubic, která představí jak klasické jazzové písně, tak i novodobé

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více