Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky."

Transkript

1 Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava, říjen 010 Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 009/010 bez připomínek. V Ostravě dne Ing. Lenka Stehlíková předsedkyně školské rady

2 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. Údaje o škole 1.. Kontakty 1.3. Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 009/ Kurzy, rekvalifikační kurzy 1.5. Kurzy 1.6. Materiálně technické zabezpečení školy. Údaje o zaměstnancích školy.1. Zaměstnanci školy k Další vzdělávání pracovníků školy 3. Výchova a vzdělávání ve škole 3.1. Učební plány 3.. Výchovný poradce a školní metodik prevence 3.3. Umělecká rada složení 3.4. Předmětová komise 3.5. Přehled tříd, oborů a žáků školy 3.6. Výsledky studia ve školním roce 009/ Výchovná opatření, pochvaly 3.8. Maturitní zkoušky 4. Talentové zkoušky 5. Harmonogram školního roku 009/ Praxe studentů 7. Plenéry studentů 8. Výstavy 9. Realizace projektů studenty 10. Akce školy 11. Napsali o nás 1. Výroční zpráva o hospodaření školy za školní rok 009/ Kontrolní činnost 14. Zpráva auditora 15. Inspekční zpráva

3 1.1. Údaje o škole 1. Charakteristika školy Název školy: AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola Adresa školy: Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka IČO: IZO: Statutární orgán: Jednatel: Jednatel: Ředitel školy: Ing. Jaroslav Prokop Za Podjezdem 1154/ Polanka nad Odrou Ing. Lenka Stehlíková Sokolovská 117/ Ostrava Poruba Ing. Jaroslav Prokop Zástupce ředitele pro všeobecné předměty: Ing. Lenka Stehlíková Zástupce ředitele pro uměleckou činnost: M.A.Roman Witasek Školská rada: Ing.Lenka Stehlíková, Mgr. Monika Blinková, Ing. Lenka Filipová 1.. Kontakty Telefon: , Fax: www:

4 1.3. Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 009/010 Škola zahájila svou činnost v Ostravě Hrabůvce 1. září 00. Aktuálně platné rozhodnutí MŠMT ČR je ze dne , č.j. 788/010-1, kdy došlo k zápisu do školského rejstříku Základní umělecké školy a ke změně názvu školy - AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání - v červnu 006 opustili školu první absolventi - se již výrazným způsobem zapojila do mnohých uměleckých aktivit. Studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií nejen v městech našeho kraje, ale jméno AVE ART začíná být známé i v mnohých částech Moravy, Čech, Slovenska a Polska. V zemi našich východních sousedů naše škola velice úzce spolupracuje se Združenou strednou školou scénického výtvarnictva v Bratislavě a střední školou Zespol Państwowych Szkól Plastycznych v Kielcích a navázala již i první kontakty s institucemi uměleckého zaměření například v Německu a na Ukrajině. Cílem této spolupráce jsou výměnné pobyty studentů, spojené se získáváním nových výtvarných zkušeností a inspirace, podnícené geniem loci nově objevených tvůrčích míst.stávající okruh studentů střední umělecké školy sahá od Uherského Hradiště, přes Olomoucko, až po Jeseník, několik absolventů i současných studentů však pochází i ze vzdálenějších lokalit v Čechách i ze Slovenska. V současné době studuje na škole 10 žáků. Ve škole je možno studovat obory grafický design, umělecké kovářství,design a tvarování dřeva, keramický design, design interiéru. Jako jediná střední škola v republice otevřela před časem obor grafický design se zaměřením na animovanou tvorbu a v tomto školním roce již z tohoto oboru odmaturovali již první studenti. Od je otevřen obor průmyslový design. I přes poměrně krátkou historii dochází k neustálým kvalitativním posunům. Ve škole je vyvážený tým spolupracovníků, kreativních pedagogů i vynikajících umělců, kteří dokážou ve studentech probouzet zájem o tvůrčí práci a motivovat je hlavně ke snaze o nápaditý a originální výraz i profesionální řemeslnou dokonalost odevzdávaných úkolů. Škola spolupracuje nejen s domovským statutárním městem Ostrava, ale i s dalšími obcemi v regionu Vítkov, Příbor, zámky Kunín, Bartošovice, Linhartovy, ZOO Ostrava, arboretem v Novém Dvoře, Regionálními muzei v Kopřivnici, s Galerií výtvarných umění v Ostravě a Českém Těšíně a řadou dalších galerií. Pravidelně jsou prezentovány práce studentů ve školní galerii, která se nachází v 1.patře České spořitelny v centru Ostravy a v budově Komerční banky v Ostravě Hrabůvce. Mezníkem ve vývoji školy bylo zakoupení vlastní budovy před dvěma lety a tím byla dána další možnost rozvíjení jednotlivých oborů a ateliérů. Během školního roku dochází k dalším úpravám uvnitř budovy, v rámci projektu Otevřená a bezbariérová škola dochází k vybudování specializovaných učeben a bezbariérovému přístupu, který umožňuje studium na střední umělecké škole i žákům s omezenými pohybovými schopnostmi. Od roku 004 se škola podílí na charitativních akcích a díla studentů se draží na aukcích - podpora cystické fibrózy, Kyjovice - Na soutoku - akce pro handicapovené děti, nadační fond dětské onkologie Krtek, vydávání knih pro nevidomé děti. Doposud bylo vydraženo neuvěřitelných Kč. Řada absolventů školy studuje v prestižních ateliérech na univerzitách a akademiích. Výtvarná příprava na naší škole je natolik univerzální, že se studenti často rozhodnou i pro další odlišný výtvarný obor, než u nás vystudovali a s úspěchem pokračují v jiné specializaci na vysoké škole. Velmi úzká spolupráce na mnoha projektech je realizována s Pedagogickou fakultou v Ostravě, slibně se též začíná rozvíjet těsná spolupráce s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Hlavním pedagogickým krédem vyučujících je vzdělat a

5 vychovat absolventa samostatně myslícího a osobitě tvořícího, jenž se uplatní v dalším studiu, hlavně však v praxi. Škola nabízí výuku německého a anglického jazyka. Vytváří žákům solidní sociální zázemí formou internátního ubytování na internátě Vítkovické střední průmyslové školy a stravování ve školní jídelně této školy. Studijní obory ve školním roce 009/ M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafika studium denní délka studia 4 r. 0 měs M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafikase zaměřením na animovanou tvorbu studium denní délka studia 4 r. 0 měs M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství studium denní délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky studium denní délka studia 4 r. 0 měs. Uvedené obory byly potvrzeny na naší škole Rozhodnutím MŠMT ČR č.j /00-1 ze dne S účinností od bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazení nového oboru M/030 Tvarování dřeva a řezbářství studium denní délka studia 4 r. 0 měs. S účinností od bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazení nového oboru M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání studium denní délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor S účinností od bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazení nového oboru M/06 Konstrukce a tvorba nábytku se zaměřením na interiérový design studium denní délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor Obory vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů s účinností od : M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studium denní délka studia 4 r. 0 měs M/11 Design interiéru studium denní délka studia 4 r. 0 měs. S účinností od bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazení nového oboru M/04 Průmyslový design studium denní délka studia 4 r. 0 měs.

6 Galerie studijní obory Propagační grafika Studenti na tomto oboru se věnují na začátku klasickým výtvarným disciplinám - od výtvarné přípravy, přes písmo až k praktickým cvičením, kde si na základě teoretických znalostí z předmětu technologie ověřují a dokazují svou výtvarnou zručnost a znalosti v oblasti tisku a grafiky. Tento obor se zabývá také klasickými grafickými technikami. Po dvou letech studia ve třetím ročníku již pracují také na školních zakázkách a realizacích v předmětu Navrhování. Ve čtvrtém ročníku se studentům dává volný prostor, podporuje se zde individualita - zde už škola vyžaduje naprostou samostatnost, tvůrčí invenci! Zabývá se realizací propagačních a reklamních kampaní, od grafických log, značek k plakátům a billboardům. Student je i podporován také tím, aby využil výstavních možností školy a sám se prezentoval již svou vlastní tvorbou na veřejnosti. Obor propagační grafika se také zabývá realizací brožur, knih a katalogů, knih pro nevidomé - vše vychází z tvorby a nápadů studentů. Studentům (i všem ostatním oborům) propagační grafiky se také nabízí možnost realizovat se na školních malířských plenérech (viz naše web.str.). Absolvent propagační grafiky je schopen se dnes dobře orientovat na reklamním trhu, je dobře připraven po stránce vědomostní, řemeslné. Dobře zvládá počítačové programy a je schopen okamžité reakce na výtvarný problém, zakázku. Úspěšnost pro přijetí na vysoké školy je poměrně vysoká a pohybuje se nad padesát procent. M.A.Witasek Roman Vedoucí oboru propagační grafiky Oborové učebny

7 Práce studentů počítačová grafika

8 Klasická grafika

9 ANIMACE (8-41-M / 17) Studenti oboru animace se během studia seznamují s tvůrčí práci animátora a designéra, věnují se základním výtvarným a grafickým technikám a získávají znalosti z oblasti kreslené a loutkové animace, pochopí základy scenáristiky, střihové skladby porozumí základním principům animace a samotnému časování, naučí se zpracovat animaci v počítači (TV Paint Animation, Adobe Premiera, Photoshop, Illustrator apod.). Od začátku jsou studenti stavěni do zodpovědné pozice kreativního tvůrce- návrháře, filmaře a výtvarníka. S tím jsou spojeny také základy grafického designu- tvorba log, brožur, komiksů, plakátů či titulků. Žáci vypracovávají a konzultují individuální i kolektivní projekty od námětu přes tvorbu scénáře, až po konečnou realizaci včetně ozvučení. Díky přednáškám a projekcím získávají přehled o historii, vývoji a technologickém zpracování animovaného filmu, jsou soustavně připravováni pro vyšší vzdělání v oboru animace samotné či grafického designu.absolvent oboru grafický design se zaměřením na animovanou tvorbu je připraven uplatnit se v různých oblastech a odvětvích reklamního trhu, propagace, výstavnictví, při tvorbě knih, brožur, časopisů, v médiích- zejména ve filmu a televizi, animačních a grafických studiích. Specifická oblast jeho uplatnění vychází ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Jedná se o široké spektrum grafických a animačních činností: užitá i volná grafika, tvorba webdesignu, počítačová grafika, výroba komiksů, plakátů, brožur, inzerátů, drobných tiskovin, animace, tvorba filmu- hraného i animovaného- od námětu až po samostatnou realizaci- základy scenáristiky, zvládnutí kreslené, počítačové, ploškové, plastelínové animace a pixelace. Absolvent ovládá technické vybavení potřebné k výrobě animovaného filmu. Tyto činnosti je schopen vykonávat zcela samostatně v různých grafických, reklamních a animačních studiích, nakladatelstvích, případně je připraven pro další studium animace na vyšších a vysokých školách uměleckého typu. MgA.Wolffová Vedoucí oboru animace

10 PRŮMYSLOVÝ DESIGN (8-41-M / 04) Průmyslový design je odvětví svým zaměřením velmi rozsáhlé a pestré. Hlavní koncepcí tohoto odvětví jimž je průmyslový design je možnost reagovat na vývoj moderní společnosti - člověka a jeho okolí. Široké spektrum výrobků (např. sport, el.spotřebiče, nářadí, hračky, móda, dopravní prostředky, atp.) vznikajících z této vazby reaguje jak na minulost (na zdravé jádro řemeslné výroby), tak na úzkou návaznost k přítomnosti a samozřejmě také hledí do budoucnosti s pocitem velké spoluzodpovědnosti za budoucí vývoj. Hlavní náplní tohoto studijního oboru je vychovat žáka v samostatně pracujícího a sofistikovaně uvažujícího designéra, jenž se bude umět orientovat a následně i používat veškeré dostupné informační a výrobní vstupy v tak rozsáhlé oblasti jako je současný industriál design. Tento studijní obor nabízí žákům absolvovat během studia široké spektrum klasických a moderních výukových metod či postupů, jenž by měl potencionální designér ovládat. Mgr.art. Martin Růžička Odborný pedagog INTERIÉROVÝ DESIGN (8-41-M / 11) Žáci oboru jsou v průběhu studia vedeni problematikou interiérového designérství ve všech jeho souvislostech. Jsou vedeni řemeslnou a estetickou průpravou, designérským procesem od návrhu přes vizualizační a prezentační dovednosti až po projektovou dokumentaci. Jsou seznamováni s trendy a zásadami moderního řešení designérského procesu. Je maximálně podporována jejich kreativita při řešení daného úkolu. Cílem studijního oboru je vychovat komplexního designéra se specializací na interiérovou disciplínu.hlavní náplní studijního oboru Interiérový Design je vychovat žáka v samostatně pracujícího návrháře - designéra, jenž se bude umět orientovat a následně i používat veškeré dostupné informační a výrobní vstupy v tak rozsáhlé oblasti jako je současný interiérový design. Tento studijní obor nabízí žákům absolvovat během studia široké spektrum výukových metod, které by měl potencionální interiérový designér ovládat. Mgr.art. Martin Růžička Odborný pedagog Oborové učebny

11 Práce studentů UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ (8-41-M / 06) Umělecké kovářství a potažmo i jakákoliv snaha o výtvarné zpracování kovů je již odedávna spojeno s velkou námahou - a to jak fyzickou, tak i duševní - a vyjma toho i s jistým tajemstvím, které má svůj původ zřejmě v schopnosti kováře ovládat oheň a také rozžhavený kov, a přeměňovat jej k obrazu svému. Oproti jiným oborům lidské činnosti, jakými je například zpracovávání hlíny v keramice či dřeva v řezbářství, je materiál kovářův mnohem méně dostupný, ale i hůře opracovatelný a i zkušenému odborníkovi způsobí nejednu obtíž. Zpracování kovů a především kovářství je bytostně spjato s lidskými dějinami, a to od prvních civilizací až dodnes. Každá kultura, která se naučila ovládat oheň a zpracovávat kov, si našla cestu k obdivu tohoto řemesla a není ani výjimkou, že si mnohé národy a civilizace vyvinuly božstva, kterým přisuzovali nejvyšší schopnosti v zpracování různých kovů. Vzpomeňme jen řecké civilizace se svým Hefaistem a nebo národ římský se svým Vulkánem; vyjma těchto vzpomenutých však své,,kovářské'' bohy měli i mnozí jiní. Po více než pěti tisících letech vývoje této lidské dovednosti, kdy zájem o toto řemeslo na čas poněkud ochladl - nejčastěji z

12 důvodu nadužívání jiných způsobů zpracování, a to zejména v architektuře - se dnes opět začíná kovářství dostávat zvýšené pozornosti a tento druh výtvarného zpracování kovů je na vzestupu. Snad bude tento trend trvalý. Mgr. Zdenek Pala Vedoucí oboru Uměleckého kovářství Práce studentů

13 KERAMIKA (8-41-M / 1) V průběhu čtyřletého studia tohoto oboru získávají a rozvíjejí studenti praktické dovednosti v oblasti modelování z volné ruky (užitné předměty, plastiky, reliéfy), točení na hrnčířském kruhu (od drobných po exteriérové užitné nádoby, plastiky a reliéfy ), výroby sádrových forem a použití licích keramických hmot. Seznámí se s technologií výroby keramiky ve školních podmínkách a díky exkurzím, s průmyslovou výrobou keramiky a porcelánu.nedílnou součástí oboru je rovněž samostatný předmět navrhování keramiky. Povinnou praxi v keramických dílnách absolvují studenti 3.ročníku. V průběhu studia se zúčastňují nejrůznějších soutěží a výstav.absolvent oboru je teoreticky i prakticky připraven na další vysokoškolské studium. Získané vědomosti a řemeslnou zručnost může rovněž zužitkovat v samostatné výtvarné praxi. Jana Maierová Vedoucí oboru keramika Oborové učebny Práce studentů

14 1.4. Rekvalifikační kurzy Osvědčení o rekvalifikaci jsou vydáno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu dle zákona o zaměstnanosti č.435/004 Sb., 108 odst. c). A. Animovaná tvorba Rozsah kurzu: 300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením Intenzivní forma - 4 měsíce [PO, ÚT, ST - 7 hodin] Prodloužená forma - 10 měsíců [PÁ 15-0 hod, SO 8-13 hod] Cena kurzu: Kč - kterou je možno hradit postupně v měsíčních splátkách Cílová uplatnění absolventa: v jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví odpovídající jejich odborné profesi, především jako:. designéři a animátoři v grafických studiích. animátoři v kresleném i loutkovém filmu. grafičtí redaktoři časopisů a nakladatelství Prostřednictvím kurzu animované tvorby studující vykonávají teoretické a praktické činnosti, které je vedou vlastní animovanou tvorbou. Poznávají pracovní a technologické postupy a podmínky pro vznik animovaného díla různých animačních technik. V rámci kurzu získají základní znalosti v oboru animované tvorby. Takto nabyté vědomosti mohou předat například dětem a studentům na školách i v rámci mimoškolních aktivit. Učební plán: Dějiny filmu a animace - 0 hodin Figurální kresba - 40 hodin Zvuk - 0 hodin Animovaný film - 19 hodin Závěrečná zkouška - 1 hodina Celkem hodin.

15 B. Bytový dekoratér Rozsah kurzu: 300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením 10 měsíců [PÁ od 15 hod, SO od 8 hod] Termín: Ceny kurzu: Praha: Kč Ostrava: Kč Brno: Kč Místa konání: Střední škola umělecká a řemeslná Na Výsluní Praha 10 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží Brno AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola Hasičská 550/ Ostrava - Hrabůvka Cílová uplatnění absolventa:. konzultant v oblasti bytového poradenství. bytový a interiérový architekt. designér koupelnových a kuchyňských studií. odborný prodejce v oblasti bytového designu Prostřednictvím kurzu studující vykonávají teoretické a praktické činnosti, které je vedou vlastní problematikou oboru. Poznávají pracovní postupy a podmínky pro řešení projektování. Získají základní znalosti a problematiku v oboru bytového návrhářství. Takto nabyté vědomosti mohou rozšiřovat studiem na odborné škole nebo uplatnit v praxi na trhu práce v daném oboru. Učební plán: Navrhování hodin Počítačové projektování - 80 hodin Dějiny bydlení - 0 hodin Sociologie bydlení - 16 hodin Konstrukce a technologie - 16 hodin Ergonomika bydlení - 1 hodin Ekonomika v projektu - 16 hodin

16 Celkem hodin. Ve školním roce 009/010 proběhlo celkem 8 kurzů Bytový dekoratér a osvědčení o absolvování kurzu získalo 67 účastníků kurzů. C/ Keramik Rozsah rekvalifikace 300 hodin prezenční formou ( 80 hodin teorie, 0 hodin praxe), 3 měsíce (6 hodin denně Cena kurzu 5.000,- - možno uhradit postupně v měsíčních splátkách Místo konání Budova školy AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.. Náplň a charakteristika rekvalifikace Rekvalifikace - KERAMIK - je určena pro začátečníky i mírně pokročilé. Jejím cílem je účastníky v průběhu tří měsíců naučit zvládnout základy keramického řemesla. Obsahuje část teoretickou (technologie a dějiny keramiky) a část praktickou (modelování, točení, glazování, sádrování, lití, vypalování). Rekvalifikace je ukončena závěrečnou prací, která se skládá ze tří částí: písemný test z technologie, točená přátelská souprava a modelovaná plastika. Cílem této rekvalifikace v oboru keramik, je připravit absolventy schopné samostatné práce ve vlastní dílně nebo jako zaměstnanec v keramické provozovně. Ve školním roce 009/010 získali osvědčení o absolvování tohoto kurzu absolventi. D/ Umělecký kovář 300 hodin Rozsah rekvalifikace (v hodinách) Pracovní vyučování hodin Kresba a modelování - 60 hodin Navrhování - 40 hodin Technologie - 0 hodin Závěrečná zkouška - 1 hodina Cena rekvalifikačního kurzu ,-Kč. Ve školním roce 009/010 získali osvědčení o absolvování kurzu absolventi.

17 1.5. Kurzy A. Kurz přípravné kresby pro střední umělecké školy Intenzívní kurz kresby k přijímacím zkouškám Jedná se o kurz kresby, perspektivy, zátiší a hlavy - základní poučky v kresbě, stínování apod. Délka kurzu je 6x3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina trvá 45 minut). V loňském roce absolvovalo kurz přípravné kresby 9 studentů. B/ Kurz animovaného filmu pro děti a mládež od 10 let Žáci budou postupně seznamováni s jednotlivými kroky při tvorbě animovaného filmu. Seminář je rozdělen do dvou částí a to animační studie spojena s teorií a vytvoření kompletního animovaného filmu (námět, filmová povídka a režijní scénář). Žáci se naučí pracovat s výpočetní technikou, která je nezbytná ke zpracování jednotlivých oddílů při tvorbě filmu. Náplň výuky: Seznámení se s předmětem animace Pochopení a osvojení si principu animace - deformace v animaci, dynamika pohybu Osvojení dovedností v animaci: tablet + TVP animation. Animační cvičení: Cvičení pro osvojení základních znalostí animace Kouzelný míč Žížala Poroučíme sněhu a dešti Chůze Běh Komiks - příprava na vlastní projekt Tvorba vlastního projektu - vlastní krátký film. Výstup: Osobní DVD s vlastní tvorbou Osvědčení o absolvování kurzu. Lektor kurzu: MgA. Zdeňka Wolffová Počet hodin: 3 vyučovací hodiny týdně Cena:.00 Kč/pololetí. Ve školním roce 009/010 absolvovalo tento kurz a získalo osvědčení 7 dětí.

18 1.6. Materiálně technické zabezpečení školy Škola uskutečňuje svou činnost ve vlastních prostorách. V současné době má 4 kmenové učebny, kovářské ateliéry, 5 ateliérů vybavených kreslícími stojany, 3 grafické učebny vybavené počítači, tiskárnou, kopírkou, knihařským a tiskařským lisem, učebnu interiérového designu, učebny animace, domácí kino, jazykové učebny, učebnu počítačové grafiky, modelovnu, keramickou dílnu vybavenou 4 hrnčířskými kruhy a vypalovací pecí, dílnu interiérového designu a kovářskou dílnu, která se nachází v areálu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. v Ostravě Vítkovicích. Škola má knihovnu, která je průběžně doplňována učebnicemi, odbornými knihami a časopisy. Žáci mají zapůjčeny učebnice potřebné k výuce, pouze učebnice anglického a německého jazyka si musí zakoupit. Škola je patřičně vybavena učebními pomůckami a didaktickou technikou, která je udržována v dobrém stavu a pravidelně modernizována. Má celkem 97 počítačů s připojením na internet. Technický stav, velikost a vybavení učeben odpovídá příslušným požadavkům a normám, což schválila i Krajská hygienická stanice při své kontrole V rámci projektu Otevřená a bezbariérová škola došlo k vybudování 6 specializovaných učeben a bezbariérového přístupu, který umožňuje studium na střední umělecké škole i žákům s omezenými pohybovými schopnostmi.

19 1.7. Projekty Otevřená a bezbariérová škola Operační program: ROP NUTSII Moravskoslezsko Oblast podpory: Infrastruktura veřejných služeb Číslo projektu: CZ.1.10/.1.00/ V projektu Otevřená a bezbariérová škola došlo k vybudování 6 specializovaných učeben a bezbariérového přístupu do školy, který umožní studium na střední umělecké škole i žákům s omezenými pohybovými schopnostmi. Projekt probíhal od do Hlavním přínosem modernizace vybavení školy je usnadnit mladým lidem vstup na trh práce v podobě získání praktických zkušeností z oboru již během studia na střední škole. Základní cíle projektu: modernizace výukových prostor moderní výukové prostory zajistí žákům kvalitní zázemí a výborné výchozí podmínky při následném vstupu na trh práce. Znalost nejmodernějších technologií a znalost práce na moderním vybavení zvyšuje cenu absolventů na trhu práce. o Díky projektu vznikly učebny: animované tvorby keramiky propagační grafiky interiérového designu anglického jazyka německého jazyka zvýšení úrovně výuky při využívání interaktivní techniky moderní interaktivní technika pomáhá zavádět moderní výukové metody, využívat prezentací, videa, audia apod. do výuky, bezbariérový přístup do školy zpřístupnění školy osobám s omezenými pohybovými schopnostmi zakoupením schodolezu se škola stává přístupná také nadaným lidem s pohybovým handicapem. Projekt směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování nezaměstnanosti absolventů. Tento projekt,,otevřená a bezbariérová škola'' je spolufinancován Evropskou unií.

20 Specializované pracoviště pro obor propagační grafika Studenti díky projektu získali vybavení učebny, která je připravena plnit nejnáročnější úkoly a požadavky pro obor propagační grafiky. Učebna je vybavena výkonnými počítači, tiskárnami, multifunkčním kopírovacím strojem, interaktivní tabulí, na které již probíhá výuka s použitím nejmodernějších technologií a moderních výukových metod, nábytkem a dalším vybavením, které z učebny tvoří ideální místo pro tvorbu žáků a kvalitní výstupy jejich vytvořených děl. Učebna je již v provozu a vznikají v ní první díla žáků školy. Specializované pracoviště pro obor propagační grafika se zaměřením na animovanou tvorbu Díky podpoře Regionální rady mohlo vzniknout pracoviště zaměřené na animovanou tvorbu. Specializované pracoviště je vybaveno na velmi vysoké technické úrovni a umožňuje studentům pracovat na profesionální úrovni a s profesionálními výstupy. Díky projektu byla vytvořena učebna vybavena počítači, tablety, kamerou, mikrofonem, speciálními stoly pro animaci, klíčovacím plátnem, nábytkem, a to vše vytváří ideální podmínky pro tvorbu animací. Učebna je v současné době již plně vybavena a vznikají v ní první díla studentů.

21 Specializované pracoviště pro obor interiérový design Učebna interiérového designu zahrnuje moderní vybavení, které umožňuje výuku na kvalitní úrovni. Došlo k pořízení výkonných počítačů, tabletů, plotteru, který provádí tisky na vysoké úrovni a nábytku. Dané zařízení vytváří žákům školy oboru Interiérový design ideální podmínky pro tvorbu jejich prací včetně profesionálních výstupů. Studenti díky projektu získali podmínky minimálně srovnatelné s firemními podmínkami na českém trhu. V současné době dochází k plnému využívání specializované učebny žáky školy a jejich seznámení s možnostmi pořízeného vybavení. Specializované pracoviště pro obor keramický design Specializované pracoviště pro obor keramika nabízí studentům profesionální podmínky pro vytváření keramických děl na vybavení, které odpovídá nejvyšším nárokům a moderním technologiím. Díky projektu Otevřená a bezbariérová škola byla vytvořena učebna vybavena moderními pecemi, točícími kruhy, stříkacími pistolemi, nábytkem a dalším vybavením, díky kterému mohou žáci vytvářet svá díla na vysoce kvalitním a moderním vybavení. Učebna je v současné době již plně v provozu a vznikají v ní první díla studentů.

22 Specializovaná učebna německého jazyka Specializovaná jazyková učebna určená k výuce německého jazyka napomůže studentům získat potřebné jazykové dovednosti. Vybavení učebny je provedeno s důrazem na rychlejší a kvalitnější vzdělávání studentů a k lepším výsledkům- Učebna je vybavena novým nábytkem určeným pro výuku jazyků, moderním technickým vybavením, které umožňuje pedagogům využívat moderní didaktické pomůcky ve formě multimediálních videí a zvuků se zaměřením na německý jazyk. Interaktivní technika zapojuje aktivně studenty do výuky a pomáhá jim se zvládnutím učiva. Pedagog je také nenásilnou formou více zapojen do výuky a může využívat velmi pestrých multimediálních prvků pro zvýšení vzdělanosti studentů. Specializovaná učebna anglického jazyka Součástí programu Otevřená a bezbariérová škola je také vznik jazykové učebny anglického jazyka. Jazyková učebna je velmi moderně vybavena a umožňuje používání nejmodernějších technických prostředků pro výuku jazyků. Učebna je vybavena mixážním pultem, sluchátky pro všechny studenty. Interaktivní tabulí a bílou keramickou tabulí, bednami, nábytkem a dalším vybavením. Učebna umožňuje provádět náslechy, poslouchat filmy a audio pro lepší porozumění mluveného slova. Celá učebna je připravena poskytnout profesionální zázemí pro výuku jazyků, pedagogové mohou používat moderní didaktické pomůcky, které pomohou studentům získat nezbytné jazykové vybavení.

23 Školní podnikatelský inkubátor Smyslem projektu Školní podnikatelský inkubátor je vytvořit vzdělávací modul určený žákům středních škol. Projekt bude zaměřen na předávání informací a dovedností v podnikatelské oblasti, čímž projekt přispěje ke zvýšení ekonomické gramotnosti žáků středních škol. Projektem bychom rádi usnadnili mladým lidem vstup na trh práce především v podobě osob samostatně výdělečně činných. Součástí projektu bylo také školení 3 pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních výukových metod s interaktivní technikou, což přispělo ke zvýšení počítačové gramotnosti u pedagogických pracovníků a následně u samotných žáků. Projekt probíhá od do Základní cíle projektu: vzdělávací modul (300 hodin) pro žáky středních škol 3. a 4. ročníku, který napomůže k propojení teorie s praxí a k zajištění rozvoje klíčových kompetencí v podnikatelské oblasti a ekonomické gramotnosti žáků SŠ. Cíl projektu bude realizován v podobě vedení vlastních fiktivních firem 5 žáky školy SSUŠ AVE ART, modernizace učebny, modernizace výukových metod pedagogickými pracovníky, vzdělávací kurz pro 3 pedagogických a vedoucích pracovníků školy, tvorba didaktických pomůcek, metodický návod pro práci s ICT, rozšíření počítačové gramotnosti žáků, podnikatelský záměr fiktivní firmy pro bankovní instituci nebo pro Úřad práce, zajištění odborné praxe žákům ve firmách, vytvoření učebních materiálů a studijních pomůcek sloužících k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností, vydání příručky o podnikání, E-learningový portál - získání podnikatelských znalostí a zvýšení ekonomické gramotnosti pro žáky středních škol a pedagogické pracovníky, kteří budou materiály využívat pro výuku na středních školách. Projekt směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování nezaměstnanosti absolventů. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Výroční zpráva 2012/2013-1 - Obsah výroční zprávy strana 1. Charakteristika školy 3-4 1.1 Základní údaje 3 1.2 Přehled stavu žáků 4 1.3 Provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího Obsah strana 1 1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5 2.3. Charakteristika školy.

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Výroční zpráva 2009/2010 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s.r.o. se sídlem: ul. Sládečkova 393/90 Ostrava-Michálkovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1. ŠKOLSKÁ RADA PŘI SUPŠ... 6 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více