2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3"

Transkript

1 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí Rakovník, Husovo náměstí 3 Mgr. Miroslav Plincner, ředitel a kolektiv učitelů Tel ; fax e-mal: Zřizovatel Město Rakovník, Husovo náměstí 27, tel Datum: Mgr. Miroslav Plincner

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL CHAREKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Spolupráce s ostatními subjekty Charakteristika žáků. 6 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Priority základního vzdělávání Obecné vzdělávací cíle ŠVP Klíčové kompetence Vzdělávací priority ZŠ PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁCÍMIPOTŘEBAMI PÉČE O TALENTOVANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT... 13

3 4 UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ŠVP VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY ŠVP Skladba vzdělávacích předmětů a učebních plánů CÍLOVÁ A OBSAHOVÁ SPECIFIKACE ŠVP JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura Český jazyk 1. ročník Český jazyk 2. ročník Český jazyk 3. ročník Český jazyk 4. ročník Český jazyk 5. ročník Český jazyk 6. ročník Český jazyk 7. ročník Český jazyk 8. ročník Český jazyk 9. ročník Cizí jazyk ročník Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk 6. ročník Anglický jazyk 7. ročník Anglický jazyk 8. ročník Anglický jazyk 9. ročník Německý jazyk ročník Francouzský jazyk 7. ročník Francouzský jazyk 8. ročník Francouzský jazyk 9. ročník Ruský jazyk ročník.. 103

4 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. ročník Matematika 2. ročník Matematika 3. ročník Matematika 4. ročník Matematika 5. ročník Matematika 6. ročník Matematika 6. ročník RV Matematika 7. ročník Matematika 7. ročník - RV Matematika 8. ročník Matematika 8. ročník - RV Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník - RV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ICT 5. ročník ICT 6. ročník ICT 9. ročník ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. ročník Prvouka 2. ročník Prvouka 3. ročník Vlastivěda 4. ročník Vlastivěda 5. ročník Přírodověda 4. ročník Přírodověda 5. ročník ČLOVĚK A SPOLEČNOST Občanská a rodinná výchova 6. ročník Občanská a rodinná výchova 7. ročník Občanská a rodinná výchova 8. ročník Občanská a rodinná výchova 9. ročník Dějepis 6. ročník Dějepis 7. ročník.. 265

5 5.5.7 Dějepis 8. ročník Dějepis 9. ročník ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika 6. ročník Fyzika 6. ročník RV Fyzika 7. ročník Fyzika 7. ročník RV Fyzika 8. ročník Fyzika 8. ročník RV Fyzika 9. ročník Fyzika 9. ročník RV Chemie 8. ročník Chemie 9. ročník Přírodopis 6. ročník Přírodopis 7. ročník Přírodopis 8. ročník Přírodopis 9. ročník Zeměpis 6. ročník Zeměpis 7. ročník Zeměpis 8. ročník Zeměpis 9. ročník UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova 1. ročník Hudební výchova 2. ročník Hudební výchova 3. ročník Hudební výchova 4. ročník Hudební výchova 5. ročník Hudební výchova 6. ročník Hudební výchova 7. ročník Hudební výchova 8. ročník Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova ročník.. 434

6 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova 1. ročník Tělesná výchova 2. ročník Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova 4. ročník Tělesná výchova 5. ročník Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 7. ročník Tělesná výchova 8. ročník Tělesná výchova 9. ročník Sportovní hry volitelné ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní výchova ročník Pracovní výchova ročník Pracovní výchova technické práce - 7. ročník Pracovní výchova příprava pokrmů Člověk a svět práce 8. ročník Člověk a svět práce 9. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ OSTATNÍ EVAULAČNÍ ČINNOSTI VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY.. 555

7 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název vzdělávacího programu: Otevřená kniha program pro základní vzdělávání 1.2 Předkladatel a zřizovatel název školy, sídlo, právní forma, IČO, IZO, RED-IZO, kontakty 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Rakovník identifikátor zařízení příspěvková organizace, IČO , IZO tel.: , fax: mail: nebo zřizovatel školy Město Rakovník IČO Adresa Husovo náměstí Rakovník ředitel školy: Mgr. Miroslav Plincner, Luženská 2128, Rakovník Koordinátor ŠVP: Mgr. Miroslav Plincner Platnost dokumentu: od úprava dokumentu: od Mgr. Miroslav Plincner ředitel školy razítko školy 1

8 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Druhy a typy škola a školských zařízení, která škola zahrnuje: Základní škola (1. a 2. stupeň), IZO Počet pedagogických pracovníků: Přepočtený počet pedagogických pracovníků: Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2004/ ,32 15, / ,89 16, / ,28 15,9 2007/ ,15 16,3 2008/ ,88 15, / ,53 15,69 Celková kapacita dle zřizovací listiny: 1. Základní škola: kapacita 730 žáků 2. Školní družina, IZO kapacita: 100 žáků stav: 100 žáků datum zařazení do sítě škol:

9 obory vzdělávání: rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola a C/001 Základní škola obor dobíhající 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 je velká městská škola založená v roce V roce 1993 byla dána do užívání tzv. přístavba, kde jsou umístěny především odborné učebny. Součástí školy je školní družina. Zřizovatelem je město Rakovník. 2. základní škola Rakovník je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti let. K silným stránkám školy patří rozšířená výuka matematiky (vždy v jedné třídě 2. stupně ZŠ), péče o integrované žáky na 1. a 2. stupni ZŠ, úspěšnost žáků ve sportovních i předmětových soutěžích a organizovaná mimoškolní činnost (zájmové kroužky a kurzy). Škola je umístěna uprostřed města, což vyhovuje nejen rodičům z Rakovníka, ale i dojíždějícím žákům, protože je v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. Škola má moderní odborné učebny, které jsou v provozu od roku Nová tělocvična je využívána od roku Školu navštěvuje relativně vysoký počet žáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení (ve školním roce 2003/2004 celkem 140 z 677 žáků = 20,6%). Vedení školy spolupracuje s výborem Sdružení rodičů, přátel a dětí školy. Toto občanské sdružení podporuje organizačně, personálně i finančně aktivity ZŠ. Z dalších institucí, se kterými vedení školy (škola) dlouhodobě aktivně spolupracuje, lze uvést DDM Rakovník, Policie ČR, Národní protidrogová centrála, dětská knihovna Rakovník, KC Rakovník, Úřad práce v Rakovníku, PC Střední Čechy, Muzeum TGM, PPP, ČČK, PMS, ostatní rakovnické školy VYBAVENÍ ŠKOLY 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 je umístěna ve čtyřech budovách. Hlavní budova postavená v roce 1886 je propojena s tzv. přístavbou v Nádražní ulici. Do provozu byla dána v roce 1993 a jsou zde především odborné učebny. V hlavní budově je celkem 13 učeben pro 1. i 2. stupeň. V přístavbě je 12 odborných učeben počítačová učebna, jazykové učebny, kuchyňka, učebny fyziky, chemie, matematiky, českého jazyka, laboratoř chemie a školní dílna. V 5 učebnách jsou používány interaktivní tabule. Jedna je na 1. stupni a další v učebnách matematiky, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Škola je velice dobře vybavena počítači. Všechny počítače jsou propojeny v síti. Do každé učebny a všech kabinetů je provedeno zasíťování. U všech počítačů je rychlé napojení na internet. Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek. Průběžnou klasifikaci mohou sledovat také přes internet pomocí evidenčního programu Bakaláři. Přes toto rozhraní je možné i omlouvání žáků. Vybavení školy učebními pomůckami a didaktickou technikou je velmi dobré. Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. Další budovou je tzv. Stará pošta v ulici Martinovského, vzdálená přibližně 500 m od hlavní budovy. Zde je pět učeben pro žáky 1. a 2.ročníku. 3

10 Jedno oddělení družiny je umístěno v tzv. vile v ulici Františka Diepolta. Zde žáci využívají velkou zahradu a mají velice blízko do Čermákových sadů. Další oddělení družiny využívají jeden pavilon mateřské školy, která sousedí s vilou. Pro výuku tělesné výchovy používá škola svoji novou moderní tělocvičnu, postavenou v roce Kromě toho využívá také tělocvičnu 1. ZŠ Rakovník a tělocvičnu a hřiště sokolovny. Každoročně se daří navyšovat hodnotu majetku modernizací a opravami. 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU V současné době na škole pracuje 39 učitelů na 36,85 úvazku. Snažíme se o 100 % odbornou kvalifikovanost učitelů. Máme k dispozici kvalifikované učitele francouzského, anglického, německého a ruského jazyka. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v rámci finančních možností školy. Navštěvují především akce Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám Středočeského kraje. Ve školní družině pracují 4 plně kvalifikované vychovatelky. Podrobné a konkrétní údaje týkající se pedagogického sboru jsou každoročně uvedeny ve výroční zprávě. 2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V rámci dlouhodobých projektů děti vedeme ke zdravému životnímu stylu. Žáci 2. a 3. ročníku absolvují základní a zdokonalovací plavecký výcvik. V rámci dopravní výchovy všichni žáci ročníku navštěvují dopravní hřiště. Pro žáky 7. ročníku organizujeme lyžařský výcvikový kurz. Pro žáky 2.stupně je vytvořen program prevence sociálně patologických jevů. Pocit sounáležitosti se školou a ostatními spolužáky posilujeme v rozmanitých aktivitách, jako jsou vánoční dílny, ve spolupráci s dětskou knihovnou pasování prvňáčků na malé čtenáře. Učíme žáky ekologickému přístupu ke svému okolí ve škole máme nádoby na tříděný odpad, žáci sbírají drobná vysloužilá elektrozařízení a použité baterie. Jako doplnění výuky organizujeme exkurze s historickou, ekologickou a přírodovědnou tématikou. Mezinárodní spolupráci škola nemá. 4

11 2.5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Dobrá komunikace s rodiči je jedním s hlavních cílů školy. Na začátku každého školního roku rodiče obdrží informační zpravodaj k aktuálnímu školnímu roku. Zde obdrží základní informace o organizaci školního roku (termíny třídních schůzek, pedagogických rad, prázdniny, ), seznam tříd, všech učitelů, kmenové učebny a každý rok klasifikační řád nebo řád školy. Vedení školy spolupracuje s výborem SRPDŠ. Škola organizuje schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a schůzky rodičů žáků prvního ročníku v úvodu školního roku. Na webových stránkách je aktualizován týdenní plán školy. V říjnu nebo v listopadu je pro rodiče vystupujících žáků organizováno setkání se zástupci středních škol a odborných učilišť z regionu, aby při osobním jednání získali aktuální informace důležité pro volbu povolání. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo vedením školy Spolupráce s ostatními subjekty Při škole pracuje občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy, které pomáhá při organizaci LVK, Dne dětí, exkurze žáků a další. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Rakovník. Učitelé naší školy se podílejí na organizaci okresních sportovních a předmětových soutěží. Dům dětí naopak pomáhá při zajišťování besed a kulturních programů pro žáky a různých soutěží pro školní družinu. Spolupráce s Národní protidrogovou centrálou. Paní Mgr. Jana Posová a pan kpt. Bc. Miloš Vaněček nejméně 1 x ročně besedují s žáky na v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma šikana, záškoláctví, návykové látky (projekt Malá policejní akademie). Spolupráce s Policií ČR Rakovník. Její tiskový mluvčí pan René Černý beseduje každoročně s žáky v rámci programu prevence sociálně patologických jevů na téma kriminalita mládeže (projekt Malá policejní akademie). Spolupráce s Úřadem práce Rakovník. Žáci 9. ročníku navštěvují úřad práce v rámci výchovy k volbě povolání. Ve spolupráci s tímto úřadem testujeme žáky v rámci programu Comdi (profesní orientace). Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Rakovník. Spolupráce s PPP Rakovník. Spolupráce s dětskou knihovnou Rakovník. Návštěvy jednotlivých tříd v knihovně. Pasování prvňáčků na malé čtenáře. Podpora čtenářské gramotnosti. Spolupráce s místním spolkem ČČK při proškolování žáků z první pomoci, v soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Od pracuje na škole Rada školy, která má 6 členů. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, atd. 5

12 Velmi dobrá spolupráce je také se zřizovatelem, který vychází škole maximálně vstříc Charakteristika žáků 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 má svou spádovou oblast část Rakovníka. Do školy se ale hlásí i z jiných spádových oblastí Rakovníka. Dále dojíždějí žáci z dalších přibližně 35 obcí okresu Rakovník a to přibližně 25% z celkového počtu. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP). Filozofií vzdělávacího programu je vybavit žáka klíčovými kompetencemi, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření klíčových kompetencí se podílí 9 vzdělávacích oblastí (viz níže) s jednotlivými vzdělávacími obory. Realizace výuky v ZŠ probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, očekávané kompetence a učivo všech vzdělávacích oborů. Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech (s možností integrace očekávaných kompetencí a učiva jednotlivých vzdělávacích oborů) ve svém souhrnu směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP. Školní vzdělávací program v jednotlivých vyučovacích předmětech v konkrétních ročnících specifikuje očekávané kompetence a učivo vzdělávacích oborů 9 vzdělávacích oblastí do dílčích aktivních dovedností žáků s vymezením učiva použitým jako prostředek pro dosažení těchto dovedností. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Základní škole umožňuje více se zaměřit na: a) rozvíjení schopností matematicky nadaných žáků (pokračování v tradici mat. tříd ) b) pomoc handicapovaným žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení c) rozvíjení pohybových dovedností žáků (tělesná a sportovní výchova, školní a mimoškolní sportovní aktivity) d) rozvoj čtenářské gramotnosti 6

13 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představuje v nové struktuře kurikulárních dokumentů státní úroveň kurikulárních dokumentů. Je přímým (a závazným) východiskem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (který představuje tzv. školní úroveň kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v ZŠ). RVP vymezuje cílové zaměření vzdělávání, očekávaný výstup vzdělávání (závazný standard výsledků vzdělávání), základní učivo (závazný standard vzdělávací nabídky), učební plány, pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, podmínky pro realizaci vzdělávacích požadavků aj. Kurikulární dokument RVP je nedílnou součástí tohoto Školního vzdělávacího programu, proto ŠVP v následující části uvádí pouze informativně priority základního vzdělávání, obecné cíle a klíčové kompetence RVP - s odkazem na podrobný text v RVP PRIORITY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ RVP (ŠVP) zdůrazňuje zejména ty aspekty vzdělávání, které jsou určující pro život v moderní multikulturální společnosti. Jde hlavně o: I II III Akcent na porozumění hodnotám Záměrem je výchova kulturního člověka hledajícího smysl a kvality života, člověka hledajícího své místo v životě, v národním společenství, v sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy. Akcent na dovednosti komunikace a kooperace Záměrem je výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce. Akcent na chápání globálních problémů Záměrem je výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka. IV Akcent na aktivní ovlivňování a ochranu zdraví Záměrem je výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu. V Akcent na praktické činnosti denního života Záměrem je výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. VI Akcent na výchovu samostatného myšlení, jednání a vzdělávání Záměrem je výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života. 7

14 3.2.2 OBECNÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE ŠVP - Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení - Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě - Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný - Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci KLÍČOVÉ KOMPETENCE Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti. Na rozdíl od očekávaných výstupů, které žáci získávají v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech vzdělávacích oblastí, jsou klíčové kompetence obecněji a šířeji využitelné. Klíčové kompetence tak tvoří neopominutelný a jedinečný základ přípravy žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. V návaznosti na celoevropský přístup ke klíčovým kompetencím jsou i v RVP základního vzdělávání za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. 8

15 Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení; - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě; - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy; - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich; Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému; - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy; - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů; 9

16 - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem; - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 10

17 Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu; - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka; - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit; - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky; - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 11

18 3.2.4 Vzdělávací priority ZŠ Na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků klientů (rodiče, zřizovatel) se škola prostřednictvím ŠVP prioritně zaměřuje na následující cíle: 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Rozvíjet schopnosti matematicky nadaných žáků pokračovat v tradici matematických tříd. 3) Pomoci handicapovaným žákům volitelnými vyrovnávacími a specializovanými hodinami matematiky a českého jazyka. 4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. 5) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků - v mateřském jazyce, - v cizím jazyce, - v informačních a komunikačních technologiích - v sociálních vztazích 3.3 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci se školským poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na její základě jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením, z vývojovými poruchami učení i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě posudku školského poradenského zařízení výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. 12

19 3.4 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje se školským poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Učitelé odborných předmětů připravují talentované žáky na okresní kola okresních olympiád. Úspěšní žáci reprezentují školu i v krajských kolech. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata prolínají výukou během celých devíti let. Jsou postupně zařazována a začleňována do vyučovacích předmětů. Jedná se o tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 13

20 4. UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období zahrnuje ročník, 2. období ročník, 3. období ročník. ŠVP vymezuje jako závazný výstup očekávané kompetence 2. a 3. období. Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný ročník (ev. pro dané vzdělávací období). Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně nechává na vyučujícím, aby pro dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, které budou vést k očekávanému efektu. Použité formy a metody by měly v dětech vyvolávat touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost, stimulovat kladné rysy lidské povahy a měly by vždy směřovat k získání konkrétní aktivní dovednosti. Respektování osobnosti dítěte a uplatňování principu pozitivní motivace by měly být neodmyslitelnými prvky práce vyučujícího. 4.2 Vzdělávací oblasti ŠVP (RVP) 1. Jazyk a jazyková komunikace (zahrnuje vzdělávací obory: Český jazyk, Cizí jazyk) 2. Matematika 3. Informační a komunikační technologie 4. Člověk a jeho svět 5. Člověk a společnost (zahrnuje vzdělávací obory: Výchova k občanství, Dějepis) 6. Člověk a příroda (zahrnuje vzdělávací obory:fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 7. Umění a kultura (zahrnuje vzdělávací obory: Hudební výchova, Výtvarná výchova) 8. Člověk a zdraví (zahrnuje vzdělávací obory: Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 9. Člověk a svět práce 4.3 Vzdělávací předměty ŠVP Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí (oborů vzdělávacích oblastí) je ve Školním vzdělávacím programu rozpracován do konkrétních vzdělávacích předmětů, které škola žákům v daném vzdělávacím období v jednotlivých ročnících nabízí. Skladba těchto předmětů respektuje závazný platný Rámcový učební plán pro základní vzdělávání, zohledňuje aktuální vzdělávací podmínky školy a vytčené vzdělávací priority.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov Č.j. 48/06/var ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola při VÚ a SVP Klíčov Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, pojetí a cíle vzdělávacího programu A. Obecné cíle a priority ŠVP

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTEVŘENÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTEVŘENÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTŘENÁ ŠKOLA 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.4 1.1. Název ŠVP.....1 1.2. Údaje o škole...4 1.3. Zřizovatel...4 1.4. Platnost dokumentu od:.4 2. Charakteristika školy 5 2.1. Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v pohybu Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace, 63900 Brno Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2. 1. Velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více