INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2010 ZÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2010 ZÁŘÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2010 ZÁŘÍ 1

2 Obsah zářijového Informačního servisu: Hurá do školy na kole Statistika dopravních nehod do konce srpna 2010 Podzim na silnicích Bezpečný internet Novojičínský psovod nejlepší v kraji Zebra na Novojičínsku Malý záchranář ve Fulneku Dva muži z Novojičínska kradli pracovní stroje Stalo se na Novojičínsku 2

3 Hurá do školy na kole Prázdniny utekly jako voda a začal pro mnoho děti nový školní rok. Je tu doba školních povinností a děti čeká cestování do školy. Někteří školáci si nedovedou představit cestování do školy bez jízdy na jízdním kole. Vyznavači cyklistiky by tedy měli dbát na své zdraví a bezpečnost, ale i na bezpečnost všech ostatních účastníků silničního provozu. Novojičínští policisté proto připomínají několik základních bezpečnostních rad: Nikdy nezapomínat na ochrannou přilbu, která představuje důležitou součást výbavy cyklisty, protože výrazně snižuje riziko poranění hlavy při nehodě. Cyklista mladší osmnácti let je povinen používat při jízdě na jízdním kole cyklistickou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Na jízdním kole nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. Nezapomínat na to, že jízda po chodníku nebo po přechodu pro chodce je přestupkem na úseku dopravy, ale hlavně nezapomínat, že touto bezohledností cyklista ohrožuje a omezuje chodce. Zákon sice umožňuje cyklistovi použít chodník či přechod, ale pouze v případě, když kolo vede. Komunikace označená dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty je určena pro obě skupiny. Je velmi důležitý vzájemný respekt cyklisty a chodce. Každý cyklista by měl mít na paměti, že i on, pokud vyjede na silnice a místní komunikace, je účastníkem silničního provozu a platí na něj zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích, jako pro každého jiného řidiče. Policejní statistiky dopravních nehod cyklistů i chodců hovoří v číslech, která nejsou nikterak uspokojivá. Buďte proto na svých cestách opatrní a myslete na šťastný návrat! Na začátek školního roku připravili novojičínští policisté napříč celým bývalým okresem několik dopravně preventivních akci. Smyslem akcí nebylo nasázet co nejvíce pokut. Naopak, jednalo se hlavně o prevenci. Policisté kontrolovali i cyklisty a chodce a vysvětlovali jim například důležitost osvětlení či používání ochranných přileb na jízdním kole. 3

4 Statistika dopravních nehod do srpna 2010 Do konce srpna letošního roku bylo novojičínským policistům nahlášeno 525 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách deset osob utrpělo smrtelná zranění, osmatřicet jich bylo zraněno těžce a sto třicet osm lehce. Dopravní nehody šetřené policií /- % Počet nehod Usmrceno Těžká zranění Lehká zranění Příčiny dopravních nehod /- % způsob jízdy rychlost přednost předjíždění alkohol Činnost dopravních policistů do konce srpna roku 2010 a porovnání s rokem předešlým: Alkohol Zadrženo řidičských průkazů Řízení bez řidičského průkazu Odebrání vozidla 2 3 Do konce srpna letošního roku bylo z 525 dopravních nehod s účastí celkem 862 motorových i nemotorových vozidel. Například v 491 případech se jednalo o osobní vozidla, 81 bylo s účastí nákladních vozidel, celkem 14 autobusů mělo nehodu, dále 18 motocyklů a 34 cyklistů mělo nehodu či havárii. Celková škoda při všech nahlášených nehodách do konce srpna letošního roku přesáhla částku přes 28 miliónů korun. Zdroj: DI Nový Jičín 4

5 Podzim na silnicích Pozor na úseky, kde se tvoří mlhy aneb podzim na silnicích! Je tu opět podzim a sním i změna teplot a počasí. Například v ranních hodinách nebo v podvečer se často tvoří, nejen v blízkosti silnic, mlha, která může znepříjemnit samotné cestovaní. Proto novojičínští policisté doporučují a zákon o provozu na pozemních komunikacích také na to myslí, několik pravidel a doporučení. Mlhová světla Přední mlhová světla osvětlují vozovku před vozidlem v případě mlhy, v noci i ve dne. Mlhová světla zajišťují krátký, ale široký světelný paprsek, který pomáhá prosvítit mlhu, a osvětluje tak prostor přímo před vozidlem a pomáhá řidič lépe se orientovat podle značení na vozovce. Mlhovky jsou do počasí, kdy není vidět "na krok" z důvodu mlhy a hrozí tak případná kolize s jiným vozidlem nebo účastníkem silničního provozu. Nepatří do počasí, kdy vidíte 500 metrů před sebe, ale jen je tma nebo lehká inverze. Základní pravidla jízdy za zhoršených podmínek jsou pro všechny stejná. Důležitá je maximální předvídavost. Vždy se rozhodně vyplatí pomalejší jízda. Na podzim a v zimním období hrozí akutní nebezpečí smyku, a to především v místech, kde se mohou střídat různé povrchy. Vždy se vyplatí sledovat venkovní teplotu. Od 1. července 2006 obecně platí, že motorová vozidla musí mít rozsvícená světla ve dne i v noci po celý rok, musí používat obrysová světla a potkávací světla (nebo světla pro používání za dne) zvláště při snížené viditelnosti, ve veškerém provozu. V mlze, při sněžení nebo silném dešti může řidič používat přední mlhová světla a v těchto podmínkách musí používat zadní (červená) mlhová světla. Rychlostní limity pro osobní automobily: 50 km/h v obcích, 90 km/h mimo obce, 130 km/h na silnicích pro motorová vozidla a na dálnicích pro motorová vozidla, 80 km/h na silnicích pro motorová vozidla a na dálnicích pro vozidla, projíždějící městem (obcí). Nejen v mlze, ale také při nepříznivém počasí, však doporučujeme rychlost raději snížit. Motoristé se pak mohou, v některých případech vyhnout i nepříjemně kolizi, která může nastat v důsledku mlhy nebo špatného počasí. Jak používat "mlhovky"? Podzim znamená pro motoristy nejen kratší dny, ale i vlhko a spadané listí na vozovce a především časté mlhy. Jízda v mlze je náročná a daleko nebezpečnější než letní cestování. Mlha přináší řidičům mnohé problémy, které však nejsou nepřekonatelné. Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Rozdíl mezi používáním předních a zadních mlhovek je tedy patrný přední použít "smí", zadní "musí". Rozsvícení světel do mlhy je omezeno na mimořádné rozhledové poměry. Povinné užití zadní červené mlhovky za nepříznivých podmínek je logické, činí vozidlo viditelnějším. 5

6 Rozsvícení zadní červené mlhovky za mlhy, sněžení nebo hustého deště je povinné obdobně jako rozsvícení ostatních stanovených světel. Problémem však je posoudit, kdy déšť je hustý, anebo zda již jde opravdu o mlhu a ne jen o nějaký mlžný opar, případně zda poletující sněhové vločky je již možné považovat za sněžení. Určitým vodítkem pro rozhodnutí, zda zadní mlhová světla zapnout, by měla být viditelnost zadních koncových světel vpředu jedoucího vozidla. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nežádoucí zadní mlhová světla rozsvítit předčasně nebo je nechat svítit zbytečně, zlepší-li se povětrnostní podmínky. Zadní mlhová světla totiž mohou vzadu jedoucího řidiče oslňovat. Pokud jde o zapojení jednotlivých světel, rozsvícení zadní červené mlhovky musí být možné jedině tehdy, svítí-li potkávací nebo dálková světla, popřípadě i přední mlhovky. Současně musí být zajištěno, aby se zadní mlhovka dala zapnout nebo vypnout samostatným vypínačem. Rovněž musí být v zorném poli řidiče oranžové kontrolní světlo, které ho informuje o rozsvícení zadní mlhovky. V neposlední řadě musí být přední i zadní mlhovky schváleného typu. Rozsvícená mlhová světla zvýrazňují přítomnost vozidla ve snížené viditelnosti v provozu a zajišťují jeho včasné rozpoznání ostatními účastníky silničního provozu. Neosvětlené vozidlo v řadě aut s rozsvícenými mlhovými světly je například prakticky neviditelné. Rychlost jízdy v mlze Zákon číslo 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace a mimo jiné musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou (odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista a podobně). Vjede-li řidič do úseku s mlhou, musí okamžitě snížit rychlost (samozřejmě s ohledem na vzadu jedoucí vozidlo), zvětšit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, rozsvítit světla, zapnout mlhová světla, pustit stěrače, zvýšit pozornost a plně se věnovat řízení. Porucha v mlze Dojde-li při jízdě v mlze k poruše vozidla, doporučuje se: - dojet pokud možno na parkoviště nebo mimo silnici (na polní cestu a podobně) - pokud to není možné, odstavit vozidlo co nejvíce vpravo (na krajnici, na dálnici v odstavném pruhu) - nechat rozsvícená světla včetně mlhových - zapnout výstražné světelné zařízení (varovné blikače) - umístit v předepsané vzdálenosti výstražný trojúhelník - spolujezdce nechat vystoupit (pravými dveřmi) a poslat je mimo komunikaci (za svodidla) 6

7 - přivolat pomoc (asistenční službu) - zejména na dálnici informovat (telefonicky nebo z hlásky) policii, že jeho vozidlo tvoří překážku v silničním provozu Doporučený postup pro účastníky dopravní nehody Zastavit neprodleně vozidlo na bezpečném místě, vypnout zapalování a zapnout varovná světla. Obléci si bezpečnostní vestu a umístit varovné trojúhelníky do odpovídající vzdálenosti (100m za vozidlem pro silnice a dálnice pro motorová vozidla, 50 m za vozidlo na silnicích). Nepít alkoholické nápoje, nekouřit a nedovolit nikomu dalšímu pít alkoholické nápoje a kouřit. Vypnout zapalování havarovaných vozidel. Zjistit, zda nebyl některý z účastníků nehody zraněn. Zjistit, zda neexistuje nějaké další bezprostřední ohrožení, to znamená například, zda někde nevytéká olej, atd.; v takovém případě požádat ostatní účastníky, aby se přesunuli do bezpečné vzdálenosti, přesunout zraněné na bezpečné místo. Oznámit nehodu se zraněním nebo smrtí osoby nebo s poškozením vozidla, v hodnotě vyšší než je 100 tisíc Kč policii (policie se v případě potřeby postará o příjezd lékařů a hasičů na místo nehody); uvést vaše jméno a příjmení, místo, kde k nehodě došlo (co nejpřesněji), zda byl někdo zraněn nebo zda se lidé nemohou dostat ven z vozidel, zda existuje ohrožení požárem nebo ekologická škoda (např. palivo vytéká z vozidel), zda vozidla blokují další provoz a do jaké míry. Pokud došlo ke zranění, poskytnou první pomoc v maximální možné míře. Zvláště se postarat o osoby s masivním krvácením nebo osoby, které ztratily vědomí. Nechat vozidlo ve stavu, ve kterém se nacházelo po nehodě až do příjezdu policie (pokud není třeba změnit jeho polohu z důvodu uvolnění nebo ošetření zraněných osob, možnost označit vozidla sprejem, křídou apod.). Zajistit ověření identity dalších účastníků dopravní nehody. Také požádat nestranné svědky nehody, aby vám poskytli jména a čísla telefonů (pro případ dalšího vyšetřování). Zůstat na místě nehody až do příjezdu policie, která řádně vyšetří dopravní nehodu. Poznamenat si přesný čas nehody, kdy k ní došlo, kdy přijela na místo policie, státní poznávací značku policejního vozidla a jméno vyšetřujícího policisty. Pokud je vozidlo poškozeno, pokusně vyplnit formulář pojišťovací společnosti, pokud to zdraví a okolnosti dovolí. Zdroje: a Autoklub ČR 7

8 Bezpečný internet V České republice startuje portál podporující bezpečnost na internetu. Bezpečný internet.cz přináší informace, varování a rady, jak se nestát obětí internetové kriminality. Více informací naleznete na Od konce srpna letošního roku mohou uživatelé internetu najít užitečné informace o bezpečné práci s internetem na novém portálu Bezpečný internet.cz. Projekt vznikl ve spolupráci České spořitelny, Microsoftu, vyhledávače Seznam.cz a za podpory Policie České republiky a společností Pierstone a Quantasoft. Bezpečný internet.cz přináší informace o rizicích spojených s užíváním internetu, ale také o způsobech, jak těmto rizikům v podobě podvodných nabídek, útočných virů nebo ů zjišťujících osobní data předcházet, a jak se jim účinně bránit. Portál tak může výrazně posunout vzdělanost v oblasti bezpečnosti na internetu a napomoci tak ke snížení míry internetové kriminality. Portál Bezpečný internet.cz je rozdělen do několika sekcí tak, aby oslovil všechny uživatele internetu. Běžní uživatelé se na portále doví, jak zvýšit svoji bezpečnost při užívání sociálních sítí, internetového bankovnictví nebo při tvorbě hesel pro přístup k různým typům účtů. Vedle toho je pro rodiče a jejich děti připraven zvláštní oddíl zaměřený na prevenci proti kyberšikaně a dalším druhům obtěžování po internetu. Děti se mohou zábavnou formou v podobě komiksových příběhů seznámit se základními pravidly spojenými s používáním internetu, učitelé zde najdou zajímavé tipy pro obohacení výuky. Informace budou na portálu průběžně aktualizovány tak, aby poskytovaly odpověď na nejnovější triky v kyberkriminalitě a nabídly tipy, jak využívat nejnovější bezpečnostní prvky. Internet se stal bezesporu informační dálnicí, jak ji před léty avizoval Bill Gates, samozřejmě se všemi výhodami ale i riziky. A tak jako se od útlého věku učíme znát pravidla bezpečného pohybu na ulicích v reálném světě, tak se musíme učit pravidlům bezpečného pohybu v prostředí informační dálnice - internetu. Projekt Bezpečný internet.cz jako součást propracovaného vzdělávacího a osvětového systému působícího na občany všech věkových kategorií zcela určitě přispěje ke zvýšení povědomí o pravidlech bezpečného užívání internetu a také o rizicích, která hrozí, když se pravidla nedodržují, řekl Aleš Špidla Aleš Špidla, ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra České republiky. Zodpovědnost, pokud jde o internetovou kriminalitu či bezpečnost, nesou jednak provozovatelé stránek, kteří musí na svých stránkách zajišťovat maximální míru zabezpečení pro uživatele, dále samotní klienti, kteří by měli na bezpečnost a prevenci dbát a dodržovat klíčová pravidla bezpečnosti, a konečně policie, která se staví ke kyberkriminalitě stejně vážně jako k jiným druhům trestné činnosti. Bezpečný internet.cz dává možnost všem třem stranám sdílet zkušenosti i spojit síly, říká Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna. Internet se stal každodenní součástí života dětí, mladistvých, dospělých i seniorů. Ale ne všichni jsou informováni o úskalích, která jsou s jeho užíváním spojena. Bohužel se také velmi často stává, že uživatele hrozby znají, vědí o nich, vědí, jak se jim bránit, ale přesto je podceňují a nevěnují jim patřičnou pozornost. Našim cílem je proto rozšířit povědomí o možných nebezpečích, ale také o krocích, jak se před nimi chránit, uvedl Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft. 8

9 Se závadným obsahem hlavně na sociálních sítích bojujeme už řadu let. Protože jsme nejnavštěvovanější český vyhledávač, snažíme se širokou masu našich uživatelů aktivně zapojit i do ochrany před těmito nástrahami. Reagujeme na každé upozornění, a pokud je třeba, kontaktujeme i Policii ČR. Po filmu Seznam se bezpečně! přicházíme se společným projektem Bezpečný internet.cz a věříme, že zaujme i další partnery na trhu, říká Pavel Zima, výkonný ředitel, Seznam.cz. Z využívání internetu vyplývá řada rizik, která mají často tragické následky. Kriminalita páchaná prostřednictvím internetu stále roste. Z tohoto důvodu je třeba neustále upozorňovat veřejnost na možná rizika spojená s užíváním internetu, uvádí ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Jan Noga. Kontakty pro styk s médii a veřejností pplk. Pavla Kopecká, tisková mluvčí Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Telefon: Mobil: Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Microsoft v České republice Telefon: Mobil: Martina Poláková, PR Consultant, Microsoft v České republice Mobil:

10 Novojičínský psovod nejlepší v kraji Ve čtvrtek 26. srpna v podvečer proběhlo slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších psovodů. Policisté se svými svěřenci soutěžili od pondělí 23. srpna o co nejlepší umístění v krajském přeboru služebních psů. Jednalo se celkem již o 16. ročník bývalého Severomoravského ředitelství, oficiálně 1. ročník Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen KŘPMsK), který se uskutečnil ve Frýdku-Místku. Ceny a medaile předali plk. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., náměstek ředitele pro vnější službu, a plk. Mgr. Radím Daněk, vedoucí odboru služby pořádkové policie, zároveň ředitel přeboru, zástupci našeho kraje. Vyhlášení se dále zúčastnil plk. Mgr. Petr Lessy, náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a plk. Mgr. Bc. Ladislav Sohr, vedoucí odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Základní údaje k přeboru Psovodi byli rozděleni do dvou kategorií pátrací a hlídkoví. Absolvovali různé disciplíny. Poslední soutěžní disciplína proběhla ve čtvrtek (26. 8.) odpoledne. V kategorii pátracích psovodů soutěžilo 8 policistů, v kategorii hlídkových pak 9 psovodů. Pozvání na soutěž přijali také kolegové psovodi z Policajného sboru Slovenské republiky, kteří měli zastoupení se dvěmi psy v kategorii psů hlídkových. Z disciplín, kterými soutěžící prošli, vybírám cviky: - disciplína poslušnosti: přivolání psa, překonání překážky, aport - disciplína obrany: vyštěkání ukryté osoby, zadržení hladké, osobní obrana psovoda - disciplína pachová: vyhledání nábojnic v terénu, stopa v terénu Pro každý cvik byl stanovený maximální počet bodů. Nad regulérností soutěže dbali předem stanovení rozhodčí disciplín. Všichni zúčastnění si vyslechli ze strany vedení slova uznání a chvály. Psovodi a jejich svěřenci byli totiž všestranně perfektně připraveni. Je zřejmé, že své znalosti a dovednosti jistě uplatňují s maximálním nasazením i ve službě. Novojičínský policista Bronislav Valenta s fenou Arana (uprostřed) 10

11 Výsledky: Kategorie psů hlídkových 9 psů 1. místo: prap. Bronislav Valenta, fena Arana, Skupina základních kynologických činností Nový Jičín KŘPMsK (pozn. jediná fena v soutěži) 2. místo: prap. Jiří Valošek, pes Ajax, Skupina základních kynologických činností Opava KŘPMsK 3. místo: pprap. Radek Hofman, pes Brit, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kategorie psů pátracích 8 psů 1. místo: ppor. Jaroslav Ševčík, pes Brutus, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 2. místo: prap. Jaroslav Vávra, pes Fleck, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 3. místo: pprap. Michal Stránský, pes Vik, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Další informace V každé kategorii podle celkového pořadí jsou dva nejlepší z KŘPMsK nominováni na celorepublikový přebor služebních psů. Na tento přebor bude vybrán vždy jeden psovod se svým čtyřnohým pomocníkem pro danou kategorii z každého krajského ředitelství policie. Celorepublikové měření schopností proběhne v říjnu v obci Bálková v Čechách. Soutěže se zúčastnili také dva zahraniční hosté ze Slovenské republiky, konkrétně zástupci Služební kynologie policejního sboru Krajského ředitelství Žilina. Oba účastníci zápolili v kategorii psů hlídkových. Na přeboru byli v různém zastoupení již potřetí a znovu velmi spokojeni. Všichni psi podle jejich hodnocení předvedli profesionální výkony. Psovodi měli skvělou příležitost vyměnit si zkušenosti a porovnat například metody a formy výcviku. Jen pro doplnění, ve své kategorii hlídkových psů se policisté ze Žiliny umístili na 6. a 9. místě. Poslední den, tedy včera, se na soutěž jako diváci dostavili i kolegové z Polska. Policejní psovodi z Opole přijeli na závěrečné disciplíny. Stejně jako policisté ze Slovenska nevyloučili účast na soutěži v dalších letech a nabídli možnost našim psovodům porovnat schopnosti u nich na přeborech v příštím roce. Za bezproblémový průběh přeboru patří poděkování technickému družstvu, jehož vedoucím byl nprap. Radim Carbol. Policisté družstva zajišťovali celkový hladký průběh soutěže (např. připravovali prostory pro jednotlivé disciplíny, kladeči měli náročný úkol vytvářet stopy atd.). Poděkování patří i Oddílu kynologie Sportovního klubu policie Frýdek- Místek za umožnění konání přeboru a poskytnutí perfektní zázemí. A jak reagovali samotní soutěžící? Podle jejich vyjádření byly disciplíny zvládnutelné a srovnatelné s realitou. Jako nejtěžší se téměř všichni shodli na práci se stopama. Jejich svěřenci se museli blýsknout svými schopnostmi v různorodém terénu za každých podmínek. Slova díků směřovala i k vedení KŘPMsK bez jejich podpory by bylo vše mnohem složitější. Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 11

12 Zebra na Novojičínsku V týdnu od pondělí 6. září do pátku 10. září probíhala na Novojičínsku dopravně preventivní akce, zaměřena na chodce. Preventivní akce byla pořádána ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra. Celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne, probíhala ve všech městech Novojičínska, kde jsou dislokována obvodní oddělení. Policisté z obvodních oddělení, dopravní policisté a pracovníci preventivně informační skupiny Policie České republiky Nový Jičín v blízkosti základních škol oslovovali chodce, převážně z řad dětí. Cílem akce bylo upozornit chodce jak správně přecházet silnici. Snahou bylo také odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech. Po správném zodpovězení několika otázek na dopravní téma, obdrží chodci propagační materiály a několik cenných rad, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, převážně při přecházení. Zebra radí: Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho! Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi! Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce! Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla 12

13 Více preventivních rad a informací zaměřených na chodce naleznete na: Preventivní informace Chodci Jak se chovat v silničním provozu Chodec má ze zákona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný. Kdo je chodec: chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně, každý chodec je účastníkem silničního provozu, jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce, kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe. Rady a doporučení: dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost - při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září, vozovku přecházejte na přehledném místě, při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyznačené přechody, přecházejte pouze na zelenou a jste-li přesvědčeni, že skutečně nic nejede, pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost, nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily, ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost, pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.), žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky. ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Fluorescenční materiály: zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí, nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály: odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m, výrazně zvyšují viditelnost za tmy. Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 s (31 m) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval. 13

14 Malý záchranář ve Fulneku Policie, záchranáři i hasiči se společně prezentovali v sobotu 11. září v prostorách Městského kulturního centra Fulnek. Preventivní akce byla zaměřena nejen pro děti, ale pro všechny, kteří v sobotním deštivém počasí zavítali do fulneckého parku. Návštěvníci mohli například shlédnout ukázky novojičínských policejních psovodů, techniku, výstroj a výzbroj policistů. Policisté přišli nejen ukázat vybavení, včetně mezi řidiči proslulého volkswagenu, ale také prozkoušet děti i dospělé z jejich znalostí bezpečnosti silničního provozu. Fulnečtí hasiči zase přijeli představit svá vozidla a výstroj. Červený kříž měl připravenu ukázku první pomoci s dalšími informacemi, které je radno si pamatovat. Policisté měli k dispozici také policejní stan, ve kterém ve spolupráci s krajským koordinátorem besipu pro Moravskoslezský kraj poskytovali účastníkům jak cenné informace z dopravy, tak rovněž předávali propagační materiály a dárečky převážně s dopravní tématikou. Přítomni si také například mohli zastřílet ze samopalu nebo se zúčastnit různých soutěží. 14

15 Dva muži z Novojičínska kradli stroje Moravskoslezští policisté objasnili ojedinělou sérii krádeží pracovních strojů. Koncem minulého roku začaly ze stavenišť a objektů na severní Moravě mizet drahé pracovní stroje. Jednalo se například o bagr nebo kolový nakladač. Poškození však hlásili i ztrátu dalších různých věcí, jako byla unimobuňka, pracovní nářadí a další. Policisté po několikaměsíčním náročném prověřování zadrželi a obvinili dva muže, kteří stroje a další věci v dosud zadokumentované celkové hodnotě přesahující 10 milionů korun zcizovali. Poškození se díky vynikající práci policistů s převážnou většinou svého majetku opět setkali, nebo ještě setkají. A na úvod ještě tolik, že moravskoslezští policisté se dosud s obdobnou trestnou činností (krádeže pracovních strojů) páchanou v takovém rozsahu nesetkali a z hlediska škody se jedná o případ po dvou až třech letech. Nyní blíže k jednání pachatelů. Dva muži z Novojičínska ve věku 24 a 34 let se rozhodli vydělat si prodejem pracovních strojů a dalších věcí. Jejich podnikání ale mělo háček. Stroje ani jiný materiál nevlastnili, ale museli si vše nejdříve nějak obstarat. Slovo dalo slovo a počátkem listopadu minulého roku zmizela z prostoru u silnice mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Kopřivnicí na Novojičínsku stavební unimobuňka za korun. O měsíc později přijali ostravští policisté oznámení o krádeži teleskopického manipulátoru v hodnotě 2 milionů korun z výrobní haly v objektu jistého obchodního družstva. Pachatelé se tehdy do objektu dostali po odstranění zámku a řetězu z brány. Následovaly další krádeže. Zmizelo různé nářadí (vibrační desky, zvedací zařízení) a jiné věci z areálu v Kravařích na Opavsku. Poškození pak začali postupně hlásit odcizené pracovní stroje. Jednalo se o pracovní stroj značky Locust v hodnotě přes milion, kolový nakladač za více než dva miliony, traktor za téměř korun s bagr za korun. V rukou pachatelů skončilo i bourací kladivo za korun. Dvojice se dalšího pracovního stroje v hodnotě téměř 1,5 milionu zmocnila podvodem. Po předchozí dohodě jeden z nich uzavřel prostřednictvím jistého muže nájemní smlouvu a druhý zajistil odvoz stroje ze společnosti. Splátky ale nehradili. Radius obviněných byl široký, zasahoval do území tří okresů Nového Jičína, Opavy a Ostravy. První hlášené případy prověřovali policisté z jednotlivých územních odborů, ale vzhledem k charakteru si věc převzali kriminalisté krajského ředitelství. Po ani ne čtyřměsíční intenzivní práci obvinili dvojici mužů z trestných činů krádeže, podvodu a poškození cizí věci. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let. 15

16 Co všechno obvinění předcházelo? Krajští kriminalisté museli zjistit, co krádeže spojuje. Takže se rozjeli do celého kraje a získávali informace, které doplňovaly již ty zadokumentované kolegy z jednotlivých územních odborů. V rámci prověřování mimo jiného požádali o svědectví desítky osob. Zjišťovali také, zda někdo neprodává za výhodnou cenu právě odcizené typy strojů. Práce to nebyla vskutku jednoduchá, ale kriminalisté skládali mozaiku trpělivě tak dlouho, až v ní nechyběla jediná část. Před zhruba 2 týdny měli v rukou dostatek informací k zadržení podezřelých. Do akce se zapojila i zásahová jednotka krajského ředitelství, která v polovině srpna v brzkých ranních hodinách zaklepala na dveře a po chvíli již vedla oba muže v poutech. Kriminalisté zjistili, že muži odcizené věci a stroje převáželi do jistého objektu. Následně je s tím, že jsou jejich - nabízeli buď známým, nebo prostřednictvím Internetu k prodeji. Policisté do současné doby zadokumentovali, že obvinění odcizili pracovní stroje a další věci v hodnotě přesahující 10 milionů korun. Jednalo se o osm skutků kvalifikovaných jako krádež a jeden jako podvod. Jak je v úvodu napsáno, s většinou odcizených věcí se jejich majitelé opět díky vynikající práci policistů majitelé setkají, nebo již setkali. Policisté i v současné době na případu intenzivně pracují. Není tak vyloučeno, že počet odcizených věcí a způsobená škoda vzroste (je podezření z dalších skutků, jejichž počet by mohl vzrůst na více než 20 se škodou přesahující 16 milionů korun). Otázka dalších obviněných (případných spolupachatelů) není také dosud uzavřena. K obviněným je možné ještě dodat, že se jedná o osoby, které se již v minulosti trestné činnosti (nejen majetkového, ale i mravnostního a násilného charakteru) dopustily. Kriminalisté dosud nezjistili částku, kterou dvojice za prodané odcizené stroje získala. Nicméně je možné říci, že je prodávali za zhruba třetinu běžné ceny. Utržené peníze používali pro svou potřebu. Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tisková zpráva

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC www.policie.cz Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC www.policie.cz Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ www.policie.cz Obsah zářijového Informačního servisu: Varování před nebezpečným a podezřelým alkoholem! Soutěž dopravních policistů 2012 Zebra na Novojičínsku

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA DUBEN 2013 www.policie.cz Obsah dubnového Informačního servisu: Moravskoslezská policie má nového ředitele Statistika dopravních nehod do konce března 2013 Policejní

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA ČERVENEC a SRPEN 2013 www.policie.cz Obsah červencového a srpnového Informačního servisu: Řídím, piju nealko pivo Statistiky dopravních nehod za červen a červenec

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN www.policie.cz Obsah květnového Informačního servisu: Vloupání do domů dramaticky přibývá Statistika dopravních nehod do konce dubna 2011 Krádeže vozidel

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ www.policie.cz Obsah zářijového Informačního servisu: Varování před nebezpečným a podezřelým alkoholem! Soutěž dopravních policistů 2012 Zebra na Novojičínsku

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVEN

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVEN INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVEN www.policie.cz Obsah červnového Informačního servisu: Doplaval do Kuwaitu Statistika dopravních nehod do konce května 2012 Cestování na dovolenou letos

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

» Vážení klienti a obchodní partneři,

» Vážení klienti a obchodní partneři, » Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2003, který sice není první rok nového tisíciletí, je pro naši společnost přesto velmi významný a něčím zvláštní. Je to rok, ve kterém slaví D.A.S. své 75. výročí.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Příčiny dopravní nehodovosti a možnosti její prevence DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str.

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PUNKOVÝ KALIBR CUP Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 10 Temný lanškrounský květen 1945 v nových souvislostech Str.

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

ROČENKA 2013 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO

ROČENKA 2013 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO ROČENKA 2013 Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Ú v o d e m Rok

Více

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Oslavovali jsme čtvrtstoletí pražského metra vat se mohlo zdarma, k dispozici byly

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

D.A.S. magazín 2/2009 Ročník 10.

D.A.S. magazín 2/2009 Ročník 10. D.A.S. magazín 2/2009 Ročník 10. Problematika pracovních úrazů Pomoc při nevyřízené reklamaci Emisní zóny Pravidla odměňování. Vaše cesta k právu! D.A.S. magazín 2/2009 1 D.A.S. - člen pojišťovací skupiny

Více

hlučínskénoviny Veselé Velikonoce!

hlučínskénoviny Veselé Velikonoce! hlučínskénoviny ročník 15 číslo 4 duben 2010 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Veselé Velikonoce! Kresba: Nikol Jařábová a Sandra Selníková (žákyně

Více

radnièní listy Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport

radnièní listy Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Prostějovské radnièní listy Číslo 8/2015 www.prostejov.eu 26. srpna 2015 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Foto:

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník V číslo 4 19. SRPNA 2011 těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín LISTY Cyklostezky ve městě Český Těšín má ideální polohu, radnice toho chce využít strana 4 Převor Siostrzonek Rozhovor

Více

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 První den ve školních lavicích Základní školy Husovo náměstí a PražskáSMgr. Olga Hlávková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE MŠ Jizerka rekonstrukce

Více

Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí

Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2005 č. 19 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Den pro zdraví navštívil rekordní počet lidí V prostorách Národního domu se 29. září uskutečnil již

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, dostali jste další, již tradiční, číslo D.A.S. magazínu. Od toho posledního se událo opět mnoho nových věcí. Ta, o které

Více