Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích"

Transkript

1

2 DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by se mohli samostatně pohybovat v provozu na pozemních komunikacích na kole. Proto je již třeba se zabývat pravidly pro cyklisty. To znamená seznámit žáky s povinnou výbavou jízdního kola, ochrannými pomůckami, důležitými dopravními značkami pro cyklisty a pravidly bezpečné jízdy na jízdním kole. V této souvislosti by měli navštívit dětské dopravní hřiště a vyzkoušet si jízdu na jízdním kole podle pravidel provozu na pozemních komunikacích. Přesto je stále důležité věnovat se opakování, upevňování a rozšiřování znalostí z oblasti pravidel provozu na pozemních komunikacích z hlediska chodců. Znát důležitá telefonní čísla a blížeji se seznámit s profesemi záchranáře, hasiče a požárníka, umět poskytnout první pomoc při jednoduchých úrazech (odřenina). Pracovní listy pro 4. ročník jednak prohlubují učivo z předešlých ročníků (dopravní značky, světelná znamení, důležitá telefonní čísla apod.), ale nově je zařazen pracovní list o vybavení lékárničky a křížovka. Závěr pracovních listů tvoří jednoduchý test pro chodce a cyklisty. Otázky může vyučující obodovat a následně zhodnotit úsilí jednotlivých žáků. Hodnocení by mělo být především motivující k dalším činnostem.

3 Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 4. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Nebezpečná místa pro chodce v okolí školy a bydliště. Přecházení silnice, kde není vyznačen přechod pro chodce. Znalost nebezpečných míst pro chodce v okolí školy, místa bydliště a na známých trasách. Opakování zásad správného chování chodce na silnici a v místech, kde není přechod pro chodce. Chodec a dopravní ruch. Kdo je účastník provozu na pozemních komunikacích? Silnice klidná rušná ve vztahu k okolí školy. Bezpečné hry dětí na podzim. Vhodná místa pro hry. Vliv počasí na bezpečnost dětí. Mlha a déšť. Opakování a upevňování učiva z předcházejících ročníků. Vycházka: Pravidla pro přecházení vozovky Nejprve se musím na přehledném místě rozhlédnout vlevo, potom vpravo a znovu vlevo, abych se ujistil, že nejede žádné auto praktický nácvik Český jazyk sloh: Kterými dopravními prostředky jsem o prázdninách cestoval? Světelná znamení pro chodce: Stůj, Volno Opakování dopravních značek: Přechod pro chodce Pozor, přechod pro chodce Zákaz vstupu chodců Jiné nebezpečí Nemocnice První pomoc Telefon Vycházka: pozorování dopravního ruchu, poznávání zvuků vozidel (auta osobní, nákladní, motocykly apod.). Názorné příklady pro vymezení pojmu účastník silničního provozu Čtení: Budou závody! Prvouka: Ulice není místo pro hraní. Vyprávění podle předlohy, co dělají děti na obrázku špatně. Tvoření vět Upozornění na vliv povětrnostních podmínek na vozovku a bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů Vycházka - praktický výcvik Odpovědi na otázky Nástěnka Pracovní listy č. 01 A, B, C, D Vycházka Vyprávění Pracovní list č. 02 Dopravní značky příkazové a upravující přednost. Dopravní značky, které nám něco přikazují. Bezpečnost při zimních hrách. PROSINEC ÚNOR Český jazyk: Druhy vět, věty rozkazovací Dopravní značky příkazové a upravující přednost: Stůj, dej přednost v jízdě! Dej přednost v jízdě! Pozor děti! Přikázaný směr jízdy Geometrie: Které geometrické obrazce ti dopravní značky připomínají? Nástěnka

4 Důležitá místa v obci. Bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích v zimě. Proč houká houkačka? Vozidla s právem přednosti v jízdě: Rychlá zdravotní pomoc Hasiči Policie Výstražná znamení těchto vozidel Význam těchto znamení pro ostatní účastníky silničního provozu. Prvouka: Plán, mapa Orientace v obci Umístění důležitých budov a staveb (pošta, obecní úřad, lékař, lékárna, nemocnice, nádraží, budova Policie apod. Umístění telefonního automatu Přírodověda: Když dojde k úrazu zlomeniny, podvrtnutí, odřeniny. Přivolání první pomoci První pomoc při jednoduchých úrazech (odřenina) Vědět, kde je nejbližší lékař Důležitá telefonní čísla Lékárnička její výbava. Jak ošetřím odřeninu? Výroba plánku okolí školy Pracovní list č. 03 Pracovní list č. 04 Jízda na dětském jízdním kole základní pravidla pro jízdu. Za jakých podmínek se smí jezdit na jízdním kole věk, schopnosti k jízdě, ochranná přilba. Přilba ti může zachránit život! Jak se chovat na silnici Co má mít jízdní kolo? Jezdím na správně vybaveném kole! Před jízdou je třeba kolo zkontrolovat! Řídím se dopravními značkami a pravidly silničního provozu! Vhodné oblečení na kolo, vhodná obuv (pevné boty). Jak se děti účastní silničního provozu? Pravidla pro chodce. Pravidla pro cyklisty. Dopravní značka: Zákaz vjezdu jízdních kol BŘEZEN DUBEN Matematika: záměna činitelů při násobení Jednoduché slovní úlohy Čtení: Dostal jsem kolo Návštěva prodejny a opravny jízdních kol, beseda s pánem, který provádí servis kol Vlastivěda: popis dopravní situace na předloze Pojmy: chodec x cyklista, policista, světelná znamení, křižovatka Pracovní vyučování: poznávání příslušenství jízdního kola, jeho součástí Péče o jízdní kolo Dopravní značky: Zákaz vjezdu jízdních kol Stezka pro chodce / Konec. Stezka pro cyklisty / Konec. Vlastivěda: Jdu pěšky jsem chodec, jedu na kole jsem cyklista Dopravní značky opakování a procvičování všech dosud poznaných dopravních značek Tělesná výchova: Dopravní stezka. Chůze městem, děti říkají názvy dopravních značek, které cestou vidí, dodržují pravidla silničního provozu, jmenují účastníky sil. provozu apod. Pracovní list č. 05 Exkurse Pracovní list č. 06 Pracovní listy č. 07 A, B, C Pracovní list č. 08

5 Dopravní ruch v rekreační dny a o prázdninách: Autobusová doprava Železniční doprava Letecká doprava KVĚTEN ČERVEN Vlastivěda: Doprava v krajině síť silnic a železnic Jízdní řády jak se v něm orientujeme? Vyhledávání spojů v jízdních řádech Internet pomocník při vyhledávání spojů Nácvik činnosti orientace v jízdních řádech Návštěva dopravního hřiště Praktický nácvik jízdy na jízdním kole, dodržování pravidel silničního provozu, jízda zručnosti Výuka na dopravním hřišti Chování v dopravních prostředcích. Neničíme zařízení v dopravních prostředcích! Kázeň a nekázeň v prostředcích hromadné přepravy osob (příklady). Pozorování cestovního ruchu v neznámém prostředí. Bezpečně na školní výlet poučení žáků o bezpečnosti, znalost vlastních osobních údajů (bydliště) Výtvarná výchova: Školní výlet vlastní námět Český jazyk: Slohový výcvik Prázdniny se blíží Před hlavními prázdninami žáky důkladně poučit o jejich bezpečném chování při hrách, na cestách, při koupání, v lese atd. Školní výlet

6 Návod k využití pracovních listů 1. ročník Pracovní listy je možno použít: PL č. 01 NÁSTĚNKA - výroba nástěnky, správné vybarvení dopravních značek - vystřižení názvů značek, jejich správné přečtení a přiřazení k dopravním - značkám - opakování dopravních značek PL č. 02 ULICE NENÍ MÍSTO PRO HRANÍ! - nevhodné místo pro hraní dětí - vybarvení obrázku - vyprávění podle obrázků co dělají děti špatně? PL č. 03 VOZIDLA S PRÁVEM PŘEDNOSTI V JÍZDĚ - spojování čísel s jednotlivými vozidly - opakování tel. čísel hasiči, rychlá zdravotní služba, policie - proč mají tato vozidla přednost v jízdě? - povinnosti chodců při přecházení vozovky, jedou-li tato vozidla - světelná a zvuková znamení těchto vozidel - správné vybarvení vozidel, jak je poznám PL č. 04 LÉKÁRNIČKA - z nakreslených věcí vybrat ty, které se použijí k ošetření odřeniny - vybrané věci dát do kroužku - význam poskytnutí první pomoci při úrazech PL č. 05 PL č. 06 KŘÍŽOVKA - tajenka zní: JÍZDNÍ KOLO - správné odpovědi: 1. koleje, 2. píseň, 3. značky, 4. koledy, 5. Manka, 6. míč, 7. drak, 8. kočka, 9. kolena, 10. pomlázka NAJDI 5 ROZDÍLŮ - seznámení s jízdním kolem, pojem cyklista v silničním provozu - základní pravidla pro jízdu dosažení věkové hranice 10ti let - kontrola kola před jízdou, vhodné oblečení a obuv na kolo - povinná výbava kola, připomenout nezbytnost cyklistické přilby - 5 rozdílů: chybí zvonek, přední odrazka, šlapka, zadní světlo - a zadní odrazka

7 PL č. 07 DOPRAVNÍ ZAČKY PRO CHODCE A CYKLISTY A, B, C - seznámení s novými značkami: Zákaz vjezdu jízdních kol Stezka pro chodce, Konec stezky pro chodce Stezka pro cyklisty Konec stezky pro cyklisty - správné vybarvení dopravních značek, zdůraznění jejich významu - místa, kde se s nimi setkáme - krátká říkanka PL č. 08 JEDNODUCHÝ DOPRAVNÍ TEST - vypracuje každý žák samostatně a následně se spolužákem provede - společnou kontrolu - správné odpovědi: 1 b, 2 b, 3 c, 4 a, 5 a, 6 b, 7 a, 8 b

8 Pracovní list 01 A - IV. ročník

9 Pracovní list 01 B - IV. ročník

10 Pracovní list 01 C - IV. ročník

11 Pracovní list 01 D - IV. ročník

12 Pracovní list 02 - IV. ročník

13 Pracovní list 03 - IV. ročník

14 Pracovní list 04 - IV. ročník

15 Pracovní list 05 - IV. ročník

16 Pracovní list 06 - IV. ročník

17 Pracovní list 07 A - IV. ročník

18 Pracovní list 07 B - IV. ročník

19 Pracovní list 07 C - IV. ročník

20 Pracovní list 08 - IV. ročník

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Bezpečná cesta do školy, užití přechodu pro chodce, chůze po chodníku. Chování cestujících

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy

dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy Dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy Autorka podkladů: Mgr. Eva Suchá Odborná redaktorka: Mgr. Jitka Šebková Koordinátor e-produkce:

Více

METODIKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY

METODIKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY METODIKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY 1. Úvod 2 2. Zařízení věnující se dopravní výchově 3 2.1. Dopravní výchova v mateřských školách 4 2.1.1. Specifika předpokladů dětí předškolního věku 4 2.1.2. Význam a cíle dopravní

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ Metodická příručka 2. vydání Vydalo MDS - BESIP Praha OBSAH POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ... 1 ÚVOD... 3 I. Co to je dopravní výchova?... 5 II. Systém dopravně výchovného

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 Základní škola a mateřská škola Holetín Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 od 1. 9. 2013 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POZNÁVÁM

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV BRNO, VÍDEŇSKÁ 26/28 DOPRAVNÍ VÝCHOVA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Dopravní výchova v základních školách má své nezastupitelné postavení a významné

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

2. BEZPEČNĚ NA SILNICI

2. BEZPEČNĚ NA SILNICI EVOKACE 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Riziková místa na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Orientační body na

Více

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů Název projektu: DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cíl dopravní výchovy: příprava dětí na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového

Více

Inovace výuky na příkladu dv pro základní školy

Inovace výuky na příkladu dv pro základní školy Inovace výuky na příkladu dv pro základní školy DZ OBSAH: Úvod do dopravní výchovy...........................................................................................4 Schopnosti, dovednosti, znalosti.....................................................................................8

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Příčiny dopravní nehodovosti a možnosti její prevence DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Škola: Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Ředitel školy: Mgr. Oldřich Kuřík Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Hana Erbenová Platnost

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

DUHOVÁ ŠKOLA DUHOVÁ DRUŽINA

DUHOVÁ ŠKOLA DUHOVÁ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DUHOVÁ ŠKOLA DUHOVÁ DRUŽINA Č.j. 217/2012 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 3. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ 4. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Více

Roční plán práce školní družiny Září TEMATICKÝ OKRUH FORMULACE ČINNOSTI KP

Roční plán práce školní družiny Září TEMATICKÝ OKRUH FORMULACE ČINNOSTI KP Roční plán práce školní družiny Září U nás doma vyprávění o životě naší rodiny, o prarodičích Naše škola procházka školou, orientace v ní, odborné učebny a kabinety naší školy, zaměstnanci školy Povídání

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více