VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013"

Transkript

1 1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, , webové stránky: vedoucí kancelář Jordana Jovkova kancelář pobočka Webové stránky, facebook: https://www.facebook.com/kulturnicentrum12 Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 Jordana Jovkova Středisko 2 pobočka Pertoldova

2 2. HLAVNÍ ČINNOST 2 V rámci hlavní činnosti se věnujeme zejména organizaci akcí v těchto oblastech: * dopolední pořady pro MŠ, ZŠ a SŠ * sobotní akce pro děti i rodiče * zábavné akce pro děti * koncerty a divadla * aktivity pro seniory * přednášky, semináři * relaxační a alternativní programy * pohybové, sportovní a taneční aktivity * mimoškolní dlouhodobé zájmové a vzdělávací kurzy * krátkodobé umělecké kurzy * výstavy, workshopy * akce pro maminky s dětmi v Klubu Sluníčko * akce ve Dvoře V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO V OBOU OBJEKTECH AKCÍ NÁVŠTĚVNOST CELKEM OSOB

3 I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy, preventivní programy a programy o poskytování první pomoci pro školy. CELKEM SE USKUTEČNILO 212 AKCÍ PRO DĚTÍ. Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších tématických okruhů. Většina těchto akcí pro děti se koná ve středisku 1 z důvodu bezbariérového přístupu do objektu. 1. DIVADELNÍ A JINÁ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY MŠ, ZŠ, SŠ + veřejnost - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 111 akcí pro dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky a představení, která svým obsahem doplňují školní osnovy, např. komponované pořady věnované českým i světovým osobnostem. Představení se konají pouze ve středisku 1 z důvodu, že objekt je bezbariérový, což je výhodné nejen pro děti, ale též i pro umělce při stěhování náročných dekorací. Některé z titulů jsou též určeny veřejnosti a navštěvují je maminky, které jsou s dětmi na mateřské dovolené. 2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 20 přednášek pro dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Obsahová autentičnosti přednášek je podtržena tím, že přednášející jsou cestovatelé s bohatou zkušeností ( Martin Mykiska, Tomáš Kubeš ). 3. INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 29 besed pro 525 dětí. Organizace organizuje pro ZŠ po celý školní rok programy, které mají preventivní a výchovný charakter. Průběh programů zajišťují lektoři s dlouhodobou praxi v oboru. Preventivní programy jsou určeny vždy pro jednu třídu a probíhají bez účasti vyučujícího či doprovodu ze ZŠ, délka jejich trvání je cca 90 minut. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program je koncipován na dvě setkání. Na prvním se obecně zpracovává téma šikany. Studentům vypráví lektoři příběhy z praxe a studenti k němu zaujímají stanovisko. Na základě těchto příběhů se definuje šikana. Maximálně do dvou týdnů mají studenti druhé setkání, které slouží k oživení informací a více se již zaměřuje na samotné vztahy ve třídě. Program je určen pro 6. a 7. ročníky ZŠ. 3

4 PROGRAM SEXUÁLNÍ VÝCHOVY Program zážitkovou formou zpracovává téma lidské sexuality. Studenti vyslovují názory na partnerství, první lásky, homosexualitu apod. Za primární cíl si klade naučit mladé lidi otevřeně mluvit o svých pocitech a názorech. Program je určen pro 9. ročníky ZŠ. PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM Program si neklade ambice problém drog vyřešit, cílem je pozitivně ovlivnit postoje žáků vůči rizikům užívání a zneužívání návykových látek. Program je určen pro 8. a 9. ročníky ZŠ. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Program je zaměřen na sebepojetí dětí v období puberty a dospívání a otázky s ním spojené. Hlavním tématem je především vztah ke svému tělu a tělo jako stavební základ dívčí a chlapecké identity. Program informuje o projevech a důsledcích poruch příjmu potravy bulimie a anorexie. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. SPECIFICKÉ ZÁVISLOSTI Cílem programu je předat studentům záživnou formou základní poznatky a specifika o tzv. nových (nealkoholových) specifických závislostech. Žáci si osvojují poznatky na základě aktivní práce s příběhy skutečných klientů v těchto oblastech: 1. počítače - o závislosti na PC, PC hrách, internetu či virtuálních médiích, 2. gambling - o závislosti na hazardních hrách tzv. patologické hráčství. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. KYBERŠIKANA A BEZPEČNÝ INTERNET Program je zaměřen na specifika a poznatky o nových fenoménech týkajících se především pohybu ve virtuálním světě. Žáci opět aktivně pracují se skutečnými příběhy v těchto oblastech: 1. kyberšikana - co je za ni považováno, jaké může mít podoby, jak ji předejít, jak se jí úspěšně bránit a na koho se obrátit. 2. bezpečný internet - slabá místa a nebezpečí při používání internetu, jak se jim vyhnout a jak si poradit v případě ohrožení. 4. PROGRAMY O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 27 programů pro 483 dětí. Vzhledem k tomu, že je program určen 2., 3., 4. a 5. ročníkům ZŠ, je koncipován zábavnou a hravou formou, aby byla udržena pozornost dětí. Programy vede zkušená lektora. Program je koncipován pro malý kolektiv s účastí vyučujícího či doprovodu ze ZŠ a délka je cca 90 minut. 1. Teorie- krátké povídání o záchranné službě a o nouzovém volání na linku umělé dýchání a srdeční masáž včetně ukázky na resuscitačním modelu. 2. Nácvik resuscitace - Bojovka. Děti se rozdělí na dva týmy. Jeden tým s lektorkou prakticky nacvičuje resuscitaci na modelu. Druhý tým společně s vyučujícím připravuje řešení a odpovědi úkolů, jejichž zadání obdrží na kartičkách, k nim zároveň dostane i příslušné pomůcky - inhalátor pro astmatika, obvazy, trojcípý šátek. Témata a úkoly Bojovky - volání krizových čísel, - píchnutí vosy do krku, - krvácení z nosu, - zlomená noha, - popálení ruky, - nevolnost u diabetika, - inhalátor pro astmatika, - obvázání hlavy a ruky. 3. Týmy se prohodí a opakuje se bod Společné zodpovězení a předvedení správných řešení z Bojovky. 4

5 5. DRUM CIRCLE BUBNOVÁNÍ PRO ŠKOLY - konalo se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 6 akcí pro 309 dětí. Novinku jsme zařadili prvně na podzim. Každý má rytmus v sobě, jen má někdy problém ho sladit s rytmem ostatních. Skupinové bubnování vám pomůže najít společnou řeč. Bubnování má velmi pozitivní vliv na zdraví: uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak, navodí pocit pohody, propojuje pravou a levou hemisféru, posiluje imunitní systém. Metoda Drum Circle k nám přišla ze Spojených států, kde je velmi oblíbená od 70.let. Navazuje ale na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Kořeny tedy sahají na úplný začátek lidského společenství. Některé národy sice bubny nepoužívaly, ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné. Drum Circle osloví každého, všichni jsou od první chvíle součástí tvořivého celku, nikdo není publikum. U bubnování pro rodiče a děti jsou děti zapojovány do programu nenásilně, spontánně napodobují své rodiče. Používají se různé techniky, od hraní si na zvířátka přes napodobování etnik - Indiáni, Eskymáci, Maorové, až po improvizované hraní. 6. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 14 akcí pro diváků. Zahrnuty jsou zejména sobotní akce, které se konají ve středisku 1 divadelní představení, karnevaly. Tyto akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Konají se v listopadu, prosinci a od ledna do března. 7. AKCE PRO DRUŽINY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 5 akce pro 256 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže. 5 AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET AKCÍ V BODECH 1 AŽ 6 MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 212 akcí osob

6 6 II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 24 akcí pro 397 osob. Středisko 1 20 akcí, středisko 2-4 akce Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. ( ukázkové, otevřené hodiny ). Organizace při nich veřejně prezentuje svoji činnost a přibližuje veřejnosti obsah nabízených aktivit. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní, což je i jejich záměrem. III. AKCE VE DVOŘE - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 akcí pro 2.112osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým, a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti, aby byl využit venkovní prostor k vzájemnému setkávání se a k celkovému oživení života na sídlišti. Mnohé z akcí jsou koncipovány tak, aby při nich byla využita i okolní příroda. Přístup na akce do dvora je bezbariérový. Jednotlivé mívají určité téma a program je koncipován tak, aby byl vhodný pro děti různého věku a bavili se i dospělí. NÁVŠTĚVNOST AKCE VE DVOŘE MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Velikonoce ve dvoře Mandaly jara - výtvarná dílna Čarodějný dvůr Kočičí putování za myškou Zahrady v květu výtvarná dílna Taneční utkání Rozmarné léto Kmotra liška Strašidelný les CELKEM 9 akcí osob

7 7 IV. VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 akcí pro 573 osob. Středisko 1 8 akcí, 498 osob, středisko 2-1 akce, 75 osob. V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí, dospělých ze zájmových a vzdělávacích kurzů a jsou určena nejen rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti. V. KLUB SLUNÍČKO pro maminky s dětmi - koná se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 225 setkání a akcí pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem. Prostor slouží pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby Klub maminek a Klub předškoláků. Pro maminky je místem, kde mohou navázat nová přátelství, vzájemně si vyměňovat zkušenosti apod. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor. NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC AKCE PRO MAMINKY S DĚTMI KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ + OSTATNÍ AKCE Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 225 akcí osob

8 8 VI. VEČERNÍ KONCERTY, DIVADLO - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 akcí pro osob. Středisko 1 2 akce, 149 osob, středisko 2-7 akcí, 865 osob. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden 1 42 Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad 1 58 Prosinec CELKEM CELKEM 9 akcí osob VII. UMĚLECKÉ KURZY JEDNORÁZOVÉ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 6 kurzů pro 36 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky např. výroby šperků, pletení z pediku apod.

9 9 VIII. TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 445 akcí pro osob. Středisko akcí, osob, středisko akcí, osob. Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden celoročně v odpoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl co nejpestřejší. Navštěvují je až na malé výjimky dívky a ženy a nabídka je koncipována tak, aby v ní každá věková skupina našla obsahově vhodnou aktivitu. NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Návštěvnost Duben Květen Červen Červenec 5 29 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 445 akcí osob IX. NORDIC WALKING - konalo se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 30 akcí pro 124 osob. Již čtvrtou sezónu nabízíme tuto aktivitu, kterou provozujeme mimo objekt. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a vzájemné komunikace. NÁVŠTĚVNOST NORDIC WALKING MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Březen 4 13 Duben 4 24 Květen 5 18 Červen 4 16 Červenec 2 5 Září 2 10 Říjen 5 20 Listopad 4 18 CELKEM 30 akcí 124 osob

10 10 X. TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 31 akcí pro 369 osob. Středisko 1 24 akcí, 205 osob, středisko 2-7 akcí, 164 osob. Semináře a workshopy se konají o víkendech a jejich pořádáním mimo pracovní dny vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti. NÁVŠTĚVNOST TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 31 akcí 369 akcí XI. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,WORKSHOPY - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 23 akcí pro 201 osob. Uskutečnily se např. cestovatelské přednášky, semináře věnované zdraví, partnerským a rodičovským vztahům, vzdělávací, zájmové semináře apod NÁVŠTĚVNOST VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden 1 2 Únor 3 22 Březen 3 34 Duben 2 29 Květen 2 8 Červen 2 9 Říjen 3 22 Listopad 6 55 Prosinec 1 20 CELKEM 23 akcí 201 osob

11 11 XII. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo osob. Prostor pro vystavování dostávají profesionálové i občané, kteří mají fotografování či kresbu jako koníčka a vítají možnost prezentace. Převažují výstavy fotografií. NÁVŠTĚVNOST VÝSTAVY MĚSÍC STŘEDISKO 2 Název výstavy Návštěvnost Leden Pavel Kouba - Zbraslav, Půvabná ohlédnutí1 650 Únor Vladimíra Honsová - Skotská mozaika 230 Březen K. Jírů - Voda, živel mnoha tváří 350 Duben A. Polanecká - Dětský pohled 440 Květen Výtvarný klub Vl. Wasylukové - Ohlédnutí 158 Červen J. Čerevková - Abstrakce pastelkami 132 Říjen Ateliér kresby a malby K. Hoffmannové 290 Listopad Obojživelníci nádherní ve vodě i na souši 261 Prosinec Vojmír Blažek - Oko do duše automobil 184 CELKEM 9 výstav osob XIII. POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY, DOSPĚLÉ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 kurzy pro 18 osob. Počítačové kurzy se konají v maximálním počtu 5 osob, což zaručuje osobní přístup lektora. Kurzy byly zahájeny v listopadu. XIV. ODBORNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 44 akcí pro 447 osob. Středisko 1 33 akcí, 346 osob, středisko 2-11 akcí, 101 osob. Organizace v průběhu roku 2013 od října - nabídla seniorům aktivity určené speciálně pro tuto cílovou skupinu. Do nabídky byly zařazeny aktivity, o které projevovali senioři zájem. Jednou z aktivit je i cvičení vhodné pro jejich věk. Cvičení vedou velmi zkušené lektorky. Jsou zárukou, že cvičení je vedeno po všech stránkách profesionálně. V rámci nabídky jsme zařadili cvičení s různým zaměřením tak, aby si každý mohl vybrat. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Říjen Listopad Prosinec Návštěvnost CELKEM CELKEM 44 akcí 447 osob

12 XIV. VÝTVARNÉ EKOLOGICKÉ DÍLNY - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 6 dílen pro 309 osob. 12 Čtyři dílny se konaly ve venkovním prostoru dvora a součástí jedné byla i inspirativní cesta do Modřanské rokle. Do projektu se nakonec aktivně zapojily děti ve věkovém rozpětí cca od 2 let do 13 let. Dospělí tvořili menší procento aktivních účastníků. Po každé dílně byly nejzajímavější výtvory vystaveny ve vnitřních prostorách. XV. 10 LET SLAVTE S NÁMI ZÁŘÍ 2013 Organizace připravila v rámci oslav 10 let existence v nové podobě a s novým názvem pro návštěvníky celý měsíc oslav. Uskutečnila secelá řada kurzů, přednášek, divadel, koncertů, tanečních workshopů apod. Celkem se uskutečnilo 63 akcí pro osob. Středisko 1 37 akcí, 885 osob, středisko 2-26 akcí, osob. AKCE K 10.VÝROČÍ KC,,12" - ZÁŘÍ STŘEDISKO 2 Název akce Počet osob Den konání Pilates Zdravotní cvičení pro seniory Yoyo - děti Jóga - přednáška s promítáním Jóga - cvičení Pilates proti bolestem zad Šerm Fitballs Pilates Loučení s prázdninami Body fit condition Nordic Walking Cvičení děti čt Tancování děti čt Tancování děti čt Tancování pro radost čt Latino Dance Klub dětí s maminkami Klub Sluníčko - Karneval Klub Sluníčko - Baby masáže Klub dětí s maminkami Karel Plíhal - koncert, vč. šatny Pohádkový les Divadlo Mazec - Vinobraní Prímová sobota Výstava KC 12 ve fotografii CELKEM: 26 akcí 1407 osob

13 13 AKCE K 10.VÝROČÍ KC,,12" - ZÁŘÍ STŘEDISKO 1 Název akce Počet osob Den konání Cvičení pro rodiče a děti 2-4 roky Cvičení pro batolata 8-14 měsíců Rehabilitační cvičení s prvky jogy Tancování pro děti 3-6 let Angličtiny pro rodiče s dětmi od 2 let Angličtina pro děti 3-5 let Orientální tance Tvořivé hrátky s písničkou pro děti Cvičení pro děti 3-5 let Body Fit Condition Španělština pro začátečníky Španělstina pro mírně pokročilé Balantes-pilates Cvičení pro batolata měsíců Zpívání a hraní pro děti 2,5-4 roky Tancování pro nejmenší děti 2,5-4 roky Tantra joga Mohendžodáro Zdravotní cvičení na páteř a klouby Capoeira Mandela Fit Brasil Hudební Ateliér pro děti 2-4 roky Němčina pro rodiče a děti od 2 let Němčina se zajíčkem Hansem pro děti Počítačový kurz pro seniory ,19.9.,26.9. Kurz první pomoci pro seniory Kurz první pomoci u dětí do 3 let Kurz první pomoci při dopravní nehodě Divadelní představení Poprvé vdaná Jak nastartovat metabolismus - přednáška Drum Circle skupinové bubnování děti Drum Circle skupinové bubnování-ostatní Quarteto Latino Pletení z pediku Pejsek a Kočička jdou do divadla S pravou hemisférou do školy a do života Diskotéka pro školní družiny Diskotéka pro školní družiny CELKEM: 37 akcí 885 osob

14 14 XVI. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ KURZY POHYBOVÉ, VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 71 kurzů pro 769 návštěvníků. Středisko 1 52 kurzůí, 538 osob, středisko 2-19 kurzů, 231 osob. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut podle typu kurzu a věku účastníků. V nabídce byly kurzy pro všechny věkové skupiny. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 1 STŘEDISKO Název kurzu Počet kurzů Počet osob Cvičení maminky s dětmi 8-14 měsíců 2 40 Cvičení maminky s dětmi měsíců 3 70 Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let 2 42 Tancování děti 7 74 Capoeira pro děti a mládež 7 61 Orientální tance 4 42 Relaxační cvičení 2 22 Cvičení pro předškoláky 3 24 Výtvarný klub pro děti 4 24 Hravá dopoledne děti 6 53 Angličtina pro děti 4 25 Němčina pro děti 2 8 Španělština m. pokr. 1 5 Tantra joga 2 27 Krotitelé tuků 2 14 Hudební Atelier 1 7 CELKEM 52 kurzů 538 osob

15 15 SOUHRNNÁ TABULKA KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 2 Název kurzu 2013 Počet kurzů Počet osob Cvičení pro rodiče a děti 2 34 Tancování děti 4 46 Orientální tance 2 15 Jóga v denním životě 4 71 Pilates 2 21 Šerm děti 3 25 Yoyo děti 2 19 CELKEM 19 kurzů 231 osob SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 5 29 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM akcí osob

16 16 MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 2 5 Srpen 7 63 Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM akcí SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM 12 CELKEM Počet akcí 2013 Návštěvnost 2013 STŘEDISKO STŘEDISKO CELKEM ROK akcí osob

17 EKONOMICKÁ ZPRÁVA ROZBOR VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ: HLAVNÍ ČINNOST rozpočet 2013 skutečnost v tis. Kč k / vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby x 2/ aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ ostatní výnosy 64x 30 2 zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR zapojení vl.fondu FO / finanční výnosy /66x/ / příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ 18 účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM ( ) ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: / spotřeba /50x/ materiál energie ostatní x 2/služby /51x/ opravy FI opravy 511 cestovné ostatní reprezentace x 3/osobní náklady /52x/ mzdové nákl OON zákon.sp zákon SN ostatní /daň /53x/ 7 7 5/ostatní náklady /54x/ /odpisy /55x/ odpisy budov náklady z drobného dlouh.maj. 52 7/finanční náklady /56x/ 2 0 NÁKLADY CELKEM ( ) PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK ( výnosy náklady )

18 ROZBOR VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ: DOPLŇKOVÁ ČINNOST rozpočet v tis. Kč 1/ vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby služby tržby za zboží / aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ 3 12 zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR 649 4/ prodej, rezervy /65x/ 5/ příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM ( ) ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: / spotřeba /50x/ materiál energie ostatní prodej zboží x 2/služby /51x/ opravy FI opravy 511 cestovné 512 ostatní x 3/osobní náklady /52x/ mzdové nákl OON zákon.sp zákon SN ostatní 528 4/ost. náklady /54x/ 5/ostatní náklady /56x/ /odpisy /55x/ odpisy budov odpisy ostatní 7/daň z příjmu /59x/ NÁKLADY CELKEM ( ) PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK ( výnosy náklady )

19 19 PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich práci a nadšení. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň. Nadále bude naší snahou, aby KULTURNÍ CENTRUM 12 bylo místem, kam se budou návštěvníci rádi vracet - místem pro vzdělávání, zábavu, relaxaci a též místem pro vzájemnou komunikaci. V Praze dne Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12 JORDANA JOVKOVA 3427/20 POBOČKA PERTOLDOVA 3346/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany IČ: 47608111 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. Christian Morgenstern Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem

Více

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení př átelé, v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami občanského sdružení Společenství "Začít spolu" v roce

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za 2012/2013 První kniha napsaná a ilustrovaná dětmi naší školy je jednou z aktivit naší školy. Děkuji všem za realizaci smysluplných aktivit školy. Mgr. Jan Korda,

Více