VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013"

Transkript

1 1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, , webové stránky: vedoucí kancelář Jordana Jovkova kancelář pobočka Webové stránky, facebook: https://www.facebook.com/kulturnicentrum12 Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 Jordana Jovkova Středisko 2 pobočka Pertoldova

2 2. HLAVNÍ ČINNOST 2 V rámci hlavní činnosti se věnujeme zejména organizaci akcí v těchto oblastech: * dopolední pořady pro MŠ, ZŠ a SŠ * sobotní akce pro děti i rodiče * zábavné akce pro děti * koncerty a divadla * aktivity pro seniory * přednášky, semináři * relaxační a alternativní programy * pohybové, sportovní a taneční aktivity * mimoškolní dlouhodobé zájmové a vzdělávací kurzy * krátkodobé umělecké kurzy * výstavy, workshopy * akce pro maminky s dětmi v Klubu Sluníčko * akce ve Dvoře V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO V OBOU OBJEKTECH AKCÍ NÁVŠTĚVNOST CELKEM OSOB

3 I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy, preventivní programy a programy o poskytování první pomoci pro školy. CELKEM SE USKUTEČNILO 212 AKCÍ PRO DĚTÍ. Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších tématických okruhů. Většina těchto akcí pro děti se koná ve středisku 1 z důvodu bezbariérového přístupu do objektu. 1. DIVADELNÍ A JINÁ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY MŠ, ZŠ, SŠ + veřejnost - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 111 akcí pro dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky a představení, která svým obsahem doplňují školní osnovy, např. komponované pořady věnované českým i světovým osobnostem. Představení se konají pouze ve středisku 1 z důvodu, že objekt je bezbariérový, což je výhodné nejen pro děti, ale též i pro umělce při stěhování náročných dekorací. Některé z titulů jsou též určeny veřejnosti a navštěvují je maminky, které jsou s dětmi na mateřské dovolené. 2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 20 přednášek pro dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Obsahová autentičnosti přednášek je podtržena tím, že přednášející jsou cestovatelé s bohatou zkušeností ( Martin Mykiska, Tomáš Kubeš ). 3. INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 29 besed pro 525 dětí. Organizace organizuje pro ZŠ po celý školní rok programy, které mají preventivní a výchovný charakter. Průběh programů zajišťují lektoři s dlouhodobou praxi v oboru. Preventivní programy jsou určeny vždy pro jednu třídu a probíhají bez účasti vyučujícího či doprovodu ze ZŠ, délka jejich trvání je cca 90 minut. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program je koncipován na dvě setkání. Na prvním se obecně zpracovává téma šikany. Studentům vypráví lektoři příběhy z praxe a studenti k němu zaujímají stanovisko. Na základě těchto příběhů se definuje šikana. Maximálně do dvou týdnů mají studenti druhé setkání, které slouží k oživení informací a více se již zaměřuje na samotné vztahy ve třídě. Program je určen pro 6. a 7. ročníky ZŠ. 3

4 PROGRAM SEXUÁLNÍ VÝCHOVY Program zážitkovou formou zpracovává téma lidské sexuality. Studenti vyslovují názory na partnerství, první lásky, homosexualitu apod. Za primární cíl si klade naučit mladé lidi otevřeně mluvit o svých pocitech a názorech. Program je určen pro 9. ročníky ZŠ. PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM Program si neklade ambice problém drog vyřešit, cílem je pozitivně ovlivnit postoje žáků vůči rizikům užívání a zneužívání návykových látek. Program je určen pro 8. a 9. ročníky ZŠ. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Program je zaměřen na sebepojetí dětí v období puberty a dospívání a otázky s ním spojené. Hlavním tématem je především vztah ke svému tělu a tělo jako stavební základ dívčí a chlapecké identity. Program informuje o projevech a důsledcích poruch příjmu potravy bulimie a anorexie. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. SPECIFICKÉ ZÁVISLOSTI Cílem programu je předat studentům záživnou formou základní poznatky a specifika o tzv. nových (nealkoholových) specifických závislostech. Žáci si osvojují poznatky na základě aktivní práce s příběhy skutečných klientů v těchto oblastech: 1. počítače - o závislosti na PC, PC hrách, internetu či virtuálních médiích, 2. gambling - o závislosti na hazardních hrách tzv. patologické hráčství. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. KYBERŠIKANA A BEZPEČNÝ INTERNET Program je zaměřen na specifika a poznatky o nových fenoménech týkajících se především pohybu ve virtuálním světě. Žáci opět aktivně pracují se skutečnými příběhy v těchto oblastech: 1. kyberšikana - co je za ni považováno, jaké může mít podoby, jak ji předejít, jak se jí úspěšně bránit a na koho se obrátit. 2. bezpečný internet - slabá místa a nebezpečí při používání internetu, jak se jim vyhnout a jak si poradit v případě ohrožení. 4. PROGRAMY O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 27 programů pro 483 dětí. Vzhledem k tomu, že je program určen 2., 3., 4. a 5. ročníkům ZŠ, je koncipován zábavnou a hravou formou, aby byla udržena pozornost dětí. Programy vede zkušená lektora. Program je koncipován pro malý kolektiv s účastí vyučujícího či doprovodu ze ZŠ a délka je cca 90 minut. 1. Teorie- krátké povídání o záchranné službě a o nouzovém volání na linku umělé dýchání a srdeční masáž včetně ukázky na resuscitačním modelu. 2. Nácvik resuscitace - Bojovka. Děti se rozdělí na dva týmy. Jeden tým s lektorkou prakticky nacvičuje resuscitaci na modelu. Druhý tým společně s vyučujícím připravuje řešení a odpovědi úkolů, jejichž zadání obdrží na kartičkách, k nim zároveň dostane i příslušné pomůcky - inhalátor pro astmatika, obvazy, trojcípý šátek. Témata a úkoly Bojovky - volání krizových čísel, - píchnutí vosy do krku, - krvácení z nosu, - zlomená noha, - popálení ruky, - nevolnost u diabetika, - inhalátor pro astmatika, - obvázání hlavy a ruky. 3. Týmy se prohodí a opakuje se bod Společné zodpovězení a předvedení správných řešení z Bojovky. 4

5 5. DRUM CIRCLE BUBNOVÁNÍ PRO ŠKOLY - konalo se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 6 akcí pro 309 dětí. Novinku jsme zařadili prvně na podzim. Každý má rytmus v sobě, jen má někdy problém ho sladit s rytmem ostatních. Skupinové bubnování vám pomůže najít společnou řeč. Bubnování má velmi pozitivní vliv na zdraví: uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak, navodí pocit pohody, propojuje pravou a levou hemisféru, posiluje imunitní systém. Metoda Drum Circle k nám přišla ze Spojených států, kde je velmi oblíbená od 70.let. Navazuje ale na prapůvodní potřebu lidí po celém světě, a to je komunikace pomocí hudby. Kořeny tedy sahají na úplný začátek lidského společenství. Některé národy sice bubny nepoužívaly, ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné. Drum Circle osloví každého, všichni jsou od první chvíle součástí tvořivého celku, nikdo není publikum. U bubnování pro rodiče a děti jsou děti zapojovány do programu nenásilně, spontánně napodobují své rodiče. Používají se různé techniky, od hraní si na zvířátka přes napodobování etnik - Indiáni, Eskymáci, Maorové, až po improvizované hraní. 6. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 14 akcí pro diváků. Zahrnuty jsou zejména sobotní akce, které se konají ve středisku 1 divadelní představení, karnevaly. Tyto akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Konají se v listopadu, prosinci a od ledna do března. 7. AKCE PRO DRUŽINY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 5 akce pro 256 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže. 5 AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET AKCÍ V BODECH 1 AŽ 6 MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 212 akcí osob

6 6 II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 24 akcí pro 397 osob. Středisko 1 20 akcí, středisko 2-4 akce Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. ( ukázkové, otevřené hodiny ). Organizace při nich veřejně prezentuje svoji činnost a přibližuje veřejnosti obsah nabízených aktivit. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní, což je i jejich záměrem. III. AKCE VE DVOŘE - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 akcí pro 2.112osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým, a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti, aby byl využit venkovní prostor k vzájemnému setkávání se a k celkovému oživení života na sídlišti. Mnohé z akcí jsou koncipovány tak, aby při nich byla využita i okolní příroda. Přístup na akce do dvora je bezbariérový. Jednotlivé mívají určité téma a program je koncipován tak, aby byl vhodný pro děti různého věku a bavili se i dospělí. NÁVŠTĚVNOST AKCE VE DVOŘE MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Velikonoce ve dvoře Mandaly jara - výtvarná dílna Čarodějný dvůr Kočičí putování za myškou Zahrady v květu výtvarná dílna Taneční utkání Rozmarné léto Kmotra liška Strašidelný les CELKEM 9 akcí osob

7 7 IV. VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 akcí pro 573 osob. Středisko 1 8 akcí, 498 osob, středisko 2-1 akce, 75 osob. V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí, dospělých ze zájmových a vzdělávacích kurzů a jsou určena nejen rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti. V. KLUB SLUNÍČKO pro maminky s dětmi - koná se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 225 setkání a akcí pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem. Prostor slouží pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby Klub maminek a Klub předškoláků. Pro maminky je místem, kde mohou navázat nová přátelství, vzájemně si vyměňovat zkušenosti apod. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor. NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC AKCE PRO MAMINKY S DĚTMI KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ + OSTATNÍ AKCE Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 225 akcí osob

8 8 VI. VEČERNÍ KONCERTY, DIVADLO - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 akcí pro osob. Středisko 1 2 akce, 149 osob, středisko 2-7 akcí, 865 osob. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden 1 42 Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad 1 58 Prosinec CELKEM CELKEM 9 akcí osob VII. UMĚLECKÉ KURZY JEDNORÁZOVÉ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 6 kurzů pro 36 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky např. výroby šperků, pletení z pediku apod.

9 9 VIII. TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 445 akcí pro osob. Středisko akcí, osob, středisko akcí, osob. Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden celoročně v odpoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl co nejpestřejší. Navštěvují je až na malé výjimky dívky a ženy a nabídka je koncipována tak, aby v ní každá věková skupina našla obsahově vhodnou aktivitu. NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Návštěvnost Duben Květen Červen Červenec 5 29 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 445 akcí osob IX. NORDIC WALKING - konalo se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 30 akcí pro 124 osob. Již čtvrtou sezónu nabízíme tuto aktivitu, kterou provozujeme mimo objekt. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a vzájemné komunikace. NÁVŠTĚVNOST NORDIC WALKING MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Březen 4 13 Duben 4 24 Květen 5 18 Červen 4 16 Červenec 2 5 Září 2 10 Říjen 5 20 Listopad 4 18 CELKEM 30 akcí 124 osob

10 10 X. TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 31 akcí pro 369 osob. Středisko 1 24 akcí, 205 osob, středisko 2-7 akcí, 164 osob. Semináře a workshopy se konají o víkendech a jejich pořádáním mimo pracovní dny vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti. NÁVŠTĚVNOST TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 31 akcí 369 akcí XI. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,WORKSHOPY - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 23 akcí pro 201 osob. Uskutečnily se např. cestovatelské přednášky, semináře věnované zdraví, partnerským a rodičovským vztahům, vzdělávací, zájmové semináře apod NÁVŠTĚVNOST VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden 1 2 Únor 3 22 Březen 3 34 Duben 2 29 Květen 2 8 Červen 2 9 Říjen 3 22 Listopad 6 55 Prosinec 1 20 CELKEM 23 akcí 201 osob

11 11 XII. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo osob. Prostor pro vystavování dostávají profesionálové i občané, kteří mají fotografování či kresbu jako koníčka a vítají možnost prezentace. Převažují výstavy fotografií. NÁVŠTĚVNOST VÝSTAVY MĚSÍC STŘEDISKO 2 Název výstavy Návštěvnost Leden Pavel Kouba - Zbraslav, Půvabná ohlédnutí1 650 Únor Vladimíra Honsová - Skotská mozaika 230 Březen K. Jírů - Voda, živel mnoha tváří 350 Duben A. Polanecká - Dětský pohled 440 Květen Výtvarný klub Vl. Wasylukové - Ohlédnutí 158 Červen J. Čerevková - Abstrakce pastelkami 132 Říjen Ateliér kresby a malby K. Hoffmannové 290 Listopad Obojživelníci nádherní ve vodě i na souši 261 Prosinec Vojmír Blažek - Oko do duše automobil 184 CELKEM 9 výstav osob XIII. POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY, DOSPĚLÉ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 kurzy pro 18 osob. Počítačové kurzy se konají v maximálním počtu 5 osob, což zaručuje osobní přístup lektora. Kurzy byly zahájeny v listopadu. XIV. ODBORNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 44 akcí pro 447 osob. Středisko 1 33 akcí, 346 osob, středisko 2-11 akcí, 101 osob. Organizace v průběhu roku 2013 od října - nabídla seniorům aktivity určené speciálně pro tuto cílovou skupinu. Do nabídky byly zařazeny aktivity, o které projevovali senioři zájem. Jednou z aktivit je i cvičení vhodné pro jejich věk. Cvičení vedou velmi zkušené lektorky. Jsou zárukou, že cvičení je vedeno po všech stránkách profesionálně. V rámci nabídky jsme zařadili cvičení s různým zaměřením tak, aby si každý mohl vybrat. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Říjen Listopad Prosinec Návštěvnost CELKEM CELKEM 44 akcí 447 osob

12 XIV. VÝTVARNÉ EKOLOGICKÉ DÍLNY - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 6 dílen pro 309 osob. 12 Čtyři dílny se konaly ve venkovním prostoru dvora a součástí jedné byla i inspirativní cesta do Modřanské rokle. Do projektu se nakonec aktivně zapojily děti ve věkovém rozpětí cca od 2 let do 13 let. Dospělí tvořili menší procento aktivních účastníků. Po každé dílně byly nejzajímavější výtvory vystaveny ve vnitřních prostorách. XV. 10 LET SLAVTE S NÁMI ZÁŘÍ 2013 Organizace připravila v rámci oslav 10 let existence v nové podobě a s novým názvem pro návštěvníky celý měsíc oslav. Uskutečnila secelá řada kurzů, přednášek, divadel, koncertů, tanečních workshopů apod. Celkem se uskutečnilo 63 akcí pro osob. Středisko 1 37 akcí, 885 osob, středisko 2-26 akcí, osob. AKCE K 10.VÝROČÍ KC,,12" - ZÁŘÍ STŘEDISKO 2 Název akce Počet osob Den konání Pilates Zdravotní cvičení pro seniory Yoyo - děti Jóga - přednáška s promítáním Jóga - cvičení Pilates proti bolestem zad Šerm Fitballs Pilates Loučení s prázdninami Body fit condition Nordic Walking Cvičení děti čt Tancování děti čt Tancování děti čt Tancování pro radost čt Latino Dance Klub dětí s maminkami Klub Sluníčko - Karneval Klub Sluníčko - Baby masáže Klub dětí s maminkami Karel Plíhal - koncert, vč. šatny Pohádkový les Divadlo Mazec - Vinobraní Prímová sobota Výstava KC 12 ve fotografii CELKEM: 26 akcí 1407 osob

13 13 AKCE K 10.VÝROČÍ KC,,12" - ZÁŘÍ STŘEDISKO 1 Název akce Počet osob Den konání Cvičení pro rodiče a děti 2-4 roky Cvičení pro batolata 8-14 měsíců Rehabilitační cvičení s prvky jogy Tancování pro děti 3-6 let Angličtiny pro rodiče s dětmi od 2 let Angličtina pro děti 3-5 let Orientální tance Tvořivé hrátky s písničkou pro děti Cvičení pro děti 3-5 let Body Fit Condition Španělština pro začátečníky Španělstina pro mírně pokročilé Balantes-pilates Cvičení pro batolata měsíců Zpívání a hraní pro děti 2,5-4 roky Tancování pro nejmenší děti 2,5-4 roky Tantra joga Mohendžodáro Zdravotní cvičení na páteř a klouby Capoeira Mandela Fit Brasil Hudební Ateliér pro děti 2-4 roky Němčina pro rodiče a děti od 2 let Němčina se zajíčkem Hansem pro děti Počítačový kurz pro seniory ,19.9.,26.9. Kurz první pomoci pro seniory Kurz první pomoci u dětí do 3 let Kurz první pomoci při dopravní nehodě Divadelní představení Poprvé vdaná Jak nastartovat metabolismus - přednáška Drum Circle skupinové bubnování děti Drum Circle skupinové bubnování-ostatní Quarteto Latino Pletení z pediku Pejsek a Kočička jdou do divadla S pravou hemisférou do školy a do života Diskotéka pro školní družiny Diskotéka pro školní družiny CELKEM: 37 akcí 885 osob

14 14 XVI. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ KURZY POHYBOVÉ, VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 71 kurzů pro 769 návštěvníků. Středisko 1 52 kurzůí, 538 osob, středisko 2-19 kurzů, 231 osob. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut podle typu kurzu a věku účastníků. V nabídce byly kurzy pro všechny věkové skupiny. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 1 STŘEDISKO Název kurzu Počet kurzů Počet osob Cvičení maminky s dětmi 8-14 měsíců 2 40 Cvičení maminky s dětmi měsíců 3 70 Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let 2 42 Tancování děti 7 74 Capoeira pro děti a mládež 7 61 Orientální tance 4 42 Relaxační cvičení 2 22 Cvičení pro předškoláky 3 24 Výtvarný klub pro děti 4 24 Hravá dopoledne děti 6 53 Angličtina pro děti 4 25 Němčina pro děti 2 8 Španělština m. pokr. 1 5 Tantra joga 2 27 Krotitelé tuků 2 14 Hudební Atelier 1 7 CELKEM 52 kurzů 538 osob

15 15 SOUHRNNÁ TABULKA KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 2 Název kurzu 2013 Počet kurzů Počet osob Cvičení pro rodiče a děti 2 34 Tancování děti 4 46 Orientální tance 2 15 Jóga v denním životě 4 71 Pilates 2 21 Šerm děti 3 25 Yoyo děti 2 19 CELKEM 19 kurzů 231 osob SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 5 29 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM akcí osob

16 16 MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 2 5 Srpen 7 63 Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM akcí SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM 12 CELKEM Počet akcí 2013 Návštěvnost 2013 STŘEDISKO STŘEDISKO CELKEM ROK akcí osob

17 EKONOMICKÁ ZPRÁVA ROZBOR VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ: HLAVNÍ ČINNOST rozpočet 2013 skutečnost v tis. Kč k / vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby x 2/ aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ ostatní výnosy 64x 30 2 zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR zapojení vl.fondu FO / finanční výnosy /66x/ / příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ 18 účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM ( ) ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: / spotřeba /50x/ materiál energie ostatní x 2/služby /51x/ opravy FI opravy 511 cestovné ostatní reprezentace x 3/osobní náklady /52x/ mzdové nákl OON zákon.sp zákon SN ostatní /daň /53x/ 7 7 5/ostatní náklady /54x/ /odpisy /55x/ odpisy budov náklady z drobného dlouh.maj. 52 7/finanční náklady /56x/ 2 0 NÁKLADY CELKEM ( ) PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK ( výnosy náklady )

18 ROZBOR VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ: DOPLŇKOVÁ ČINNOST rozpočet v tis. Kč 1/ vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby služby tržby za zboží / aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ 3 12 zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR 649 4/ prodej, rezervy /65x/ 5/ příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM ( ) ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: / spotřeba /50x/ materiál energie ostatní prodej zboží x 2/služby /51x/ opravy FI opravy 511 cestovné 512 ostatní x 3/osobní náklady /52x/ mzdové nákl OON zákon.sp zákon SN ostatní 528 4/ost. náklady /54x/ 5/ostatní náklady /56x/ /odpisy /55x/ odpisy budov odpisy ostatní 7/daň z příjmu /59x/ NÁKLADY CELKEM ( ) PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK ( výnosy náklady )

19 19 PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich práci a nadšení. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň. Nadále bude naší snahou, aby KULTURNÍ CENTRUM 12 bylo místem, kam se budou návštěvníci rádi vracet - místem pro vzdělávání, zábavu, relaxaci a též místem pro vzájemnou komunikaci. V Praze dne Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12 JORDANA JOVKOVA 3427/20 POBOČKA PERTOLDOVA 3346/10

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K Pořad není ani přednáška ani oslava Jana Ámose, ale přiblížení jeho osoby humorným způsobem. Žáci se smějí ukázce vyučování ve starověké škole, aby se vzápětí naučily výuky cizích jazyků podle návodu Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany IČ: 47608111 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní

Více

Vhodné pro: 6.-9. ročník ZŠ Doba trvání: 60 minut Termín: 14. dubna 2011 v 9.00 hodin Vstupné: 60,- Kč Účinkuje: Mgr. Milan Parnahaj a Josef Šlik

Vhodné pro: 6.-9. ročník ZŠ Doba trvání: 60 minut Termín: 14. dubna 2011 v 9.00 hodin Vstupné: 60,- Kč Účinkuje: Mgr. Milan Parnahaj a Josef Šlik Odborný, výchovně vzdělávací a zábavný pořad pro děti a mládež. Představujeme Vám nový interaktivní pořad, který je tentokrát zaměřený na největší a nejznámější hvězdy současné POP-MUSIC, obohacený o videoprojekci.

Více

Doba trvání: 50 minut Termín: 24. března 2011 v hodin

Doba trvání: 50 minut Termín: 24. března 2011 v hodin Jistě znáte ( či byste znát měli ) pověsti o Čechovi, o Kazi, Tetě, Libuši a jejích proroctvích, o Bivojovi, Přemyslovi, Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi, jak je napsal Alois Jirásek. Jak tyto pověsti

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 347/ Praha 4 Modřany tel.: Letní cvičení pro ženy a dívky:

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 347/ Praha 4 Modřany tel.: Letní cvičení pro ženy a dívky: KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 347/20 143 00 Praha 4 Modřany tel.: 241 773 832 e-mail: kc12@kc12.cz www.kc12.cz Letní cvičení pro ženy a dívky: ČTVRTKY 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8.,

Více

50 9. 2010 9.00 50,- K

50 9. 2010 9.00 50,- K Pořad není ani přednáška ani oslava Jana Ámose, ale přiblížení jeho osoby humorným způsobem. Studenti se smějí ukázce vyučování ve starověké škole, aby se vzápětí naučily výuky cizích jazyků podle návodu

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2011

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2011 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany IÈ: 47608111 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Zpracovala: Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12 OBSAH: 1. Základní údaje 2. O KC 12 v roce 2011 3.

Více

Vhodné pro: 12-15leté studenty víceletých gymnázií Doba trvání: 50 minut Termín: 7. března 2012 v 9.00 hodin

Vhodné pro: 12-15leté studenty víceletých gymnázií Doba trvání: 50 minut Termín: 7. března 2012 v 9.00 hodin Katalog je sestaven z divadelních představení, pořadů a výchovných programů, které byly v minulých sezónách úspěšné a také z novinek. U jednotlivých pořadů jsou uvedeny anotace, délka trvání, termín konání,

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

Taneční workshopy, cvičení, kombinované akce (cvičení + přednášky) Na všechny akce je nutná rezervace: e-mail jara@kc12.

Taneční workshopy, cvičení, kombinované akce (cvičení + přednášky) Na všechny akce je nutná rezervace: e-mail jara@kc12. KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 347/20 143 00 Praha 4 Modřany tel.: 241 773 832 e-mail: kc12@kc12.cz www.kc12.cz Taneční workshopy, cvičení, kombinované akce (cvičení + přednášky) Na všechny akce je

Více

Vhodné pro: 6. - 9. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 7. ledna 2013 v 9.00 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik - Dana Matějková a Jan Hájek

Vhodné pro: 6. - 9. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 7. ledna 2013 v 9.00 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik - Dana Matějková a Jan Hájek Pořad poutavou formou seznamuje mladé diváky se sedmi starozákonními příběhy: Stvoření světa, Adam a Eva, Kain a Ábel, Potopa světa, Babylonská věž, Mojžíš a David a Goliáš. Pořad chce motivovat posluchače

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2008 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní činnost 4.

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZŠ 45 9. 2013 9.00 10.30 50,- K

ZŠ 45 9. 2013 9.00 10.30 50,- K "Kvak, kvak... co se na mě tak díváte?! Já jsem princ!", prohlásí jednoho dne rozmazlený žabí chlapeček a uteče od maminky a tatínka za princeznou do světa, kde číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ZŠ 50 30. 2012 10.30 50,- K

ZŠ 50 30. 2012 10.30 50,- K Představení se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. A

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Vhodné pro: 2.-4. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 13. dubna 2011 v 9.00 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik-Dana Matějková a Jan Hájek

Vhodné pro: 2.-4. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 13. dubna 2011 v 9.00 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik-Dana Matějková a Jan Hájek Děti se naučí veselou formou znát a tančit základy nejznámějších českých i světových tanců: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Pořad je určený pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany tel.: Akce pro veřejnost:

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany tel.: Akce pro veřejnost: KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany tel.: 241 773 832 e-mail: kc12@kc12.cz www.kc12.cz Akce pro veřejnost: středa 10. 6. 9.00-12.00 Znakování s miminky Nečekejte až na první

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Vhodné pro: 6. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 9. listopadu 2010 v 10.30 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik-Dana Matějková a Jan Hájek

Vhodné pro: 6. ročník ZŠ Doba trvání: 50 minut Termín: 9. listopadu 2010 v 10.30 hodin Vstupné: 50,- Kč Účinkuje: Poetik-Dana Matějková a Jan Hájek Bajka je, když zvířata jednají jako lidé, protože když lidé jednají jako zvířata, tak o tom radši nepíšeme, říkával Jan Werich. Jaký je osud bajky? Jak se vyvíjela do dnešních dnů? Co nám může říci? A

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

KULTURNÍ CENTRUM SLAVTE S NÁMI. Oslavy se konají pod záštitou Mgr. Petra PRCHALA starosty městské části Praha 12

KULTURNÍ CENTRUM SLAVTE S NÁMI. Oslavy se konají pod záštitou Mgr. Petra PRCHALA starosty městské části Praha 12 KULTURNÍ CENTRUM 12 10 LET SLAVTE S NÁMI ZÁØÍ 2013 Oslavy se konají pod záštitou Mgr. Petra PRCHALA starosty městské části Praha 12 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany tel.:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více