Strategický plán Lokálního partnerství Havířov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán Lokálního partnerství Havířov"

Transkript

1 Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření Lokálního partnerství Havířov

2 1. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Bydlení Priorita 1: Zlepšení úrovně bydlení v sociálně vyloučených lokalitách a podpora sociálně vyloučených osob a sociálním vyloučením ohrožených v oblasti bydlení 1.1 dlouhodobý cíl: Společné prostory v bytových domech a okolní prostředí v sociálně vyloučené lokalitě v Prostřední Suché jsou čisté, obyvatelé se zapojují do údržby domů (2012) krátkodobý cíl V Havířově-Prostřední Suché působí NNO, která spolupracuje s RPG () viz. PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů krátkodobý cíl Využití prostředků z OPLZZ výzva 19 Slezská diakonie krátkodobý cíl Obyvatelé lokality Havířov-Prostřední Suchá jsou aktivizováni Záložní Rizika Průběžně Slezská Prostřednictvím terénní práce jsou od diakonie, RPG zjišťovány potřeby obyvatel a července ochota zapojení do připravovaných programů Obyvatelé jsou informováni o možnostech a dění v lokalitě Průběžně od července Slezská diakonie, RPG krátkodobý cíl Jsou uklizeny společné prostory () Realizováno na základě zájmu obyvatel a pouze při jejich zapojení Červenec, Slezská

3 Obyvatelé jsou seznámeni s možností společného úklidu Je stanoven termín pro úklid společných prostor v domech Jsou zajištěny kontejnery a pracovní pomůcky Úklid je realizován Vyhodnocení úspěšnosti srpen Srpen- Září Srpen Září Srpen Září Srpen - Září diakonie, RPG Slezská diakonie, RPG RPG, město Slezská diakonie, RPG, nájemníci Slezská diakonie, RPG krátkodobý cíl Jsou realizovány opravy svépomocí výmalba společných prostor, oprava oken (/2012) Realizováno na základě úspěšnosti společného úklidu a zapojení obyvatel Září Slezská diakonie Průběžně je Obyvatelé uklizených domů jsou vyhodnocován zájem seznámeni s možností vymalovat si obyvatel a úspěšnost společné prostory, zjištění zájmu Zajištění barev a dalších potřeb pro výmalbu Září, říjen RPG V případě nepříznivého počasí přesun aktivity na jaro Realizace výmalby Září, říjen Slezská diakonie, RPG Obyvatelé jsou seznámeni s možností oprav oken Zajištění materiálu (tmel, barvy) a dalších potřeb Realizace oprav oken Jaro 2012 Slezská diakonie Jaro 2012 RPG Jaro 2012 Slezská diakonie krátkodobý cíl Je zavedeno domovnictví ()

4 V průběhu práce s obyvateli lokality jsou vytipovány vhodné osoby Je vybrán vhodný způsob realizace domovnictví pro danou lokalitu Je připraven domovní řád Jaro 2012 RPG, Slezská diakonie Jsou vybráni domovníci z řad obyvatel lokality a je zavedeno domovnictví Obyvatelé lokality jsou informováni o zavedení domovnictví Vyhodnocování výsledků Jaro při zavedení domovnic tví průběžně 2012 RPG, Slezská diakonie RPG, Slezská diakonie 1.2 dlouhodobý cíl: Sociálně vyloučení obyvatelé nebo sociálním vyloučením ohroženi jsou podporováni v rámci systému podporovaného bydlení (2013) krátkodobý cíl V Havířově je vytvořena koncepce podporovaného bydlení s návazností na sociální služby () koncepci vytvoří členové pracovní skupiny Bydlení garantem koncepce je město Havířov v rámci koncepce jsou podporováni také obyvatelé nově získaných bytů Obyvatelé nově získaných bytů jsou podporováni poskytovateli sociálních služeb ve snaze udržet si bydlení a nezadlužit se Březen - MRA, RPG, ASZ, Je zmapován bytový fond města duben PS Bydlení Havířova Jsou představeny modely Duben - červen ASZ

5 podporovaného bydlení z jiných měst Jsou diskutovány možnosti prostupného bydlení Je vytvořena koncepce prostupného bydlení Koncepce je představena a připomínkována dotčenými odbory města Havířova Koncepce je představena Radě a Zastupitelstvu města Havířova Schválení koncepce Radou a Zastupitelstvem města Havířova Realizace koncepce podporovaného bydlení Červenec - Srpen Září, říjen Říjen Listopad, prosinec 2012 PS Bydlení ASZ, PS Bydlení ASZ, PS Bydlení 2. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Vzdělávání Priorita 1: Spolupráce mezi školami a dalšími aktéry působícími v sociálně vyloučených lokalitách 1.1 dlouhodobý cíl: Zefektivnění spolupráce ve vztahu základní škola rodina sociálně znevýhodněných žáků, OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna, případně praktický lékař (2012) krátkodobý cíl V Havířově - Šumbarku působí NNO (poskytovatel sociálních služeb), která je plně zapojena do systému spolupráce mezi základními školami (Jarošova, Školní), rodinou, OSPODem, praktickým lékařem () je zapojena NNO, která již v lokalitě působí (Armáda spásy, Slezská diakonie) Záložní strategie Rizika

6 je svolána schůzka poskytovatelů sociálních služeb, školy o možnostech nastavení spolupráce Březen, duben ASZ je zpracován rámec možné spolupráce, který stanoví pravidla spolupráce a možnosti aktérů krátkodobý cíl Duben, Květen ASZ, školy, NNO, SSmH V Havířově Prostřední Suché působí NNO (poskytovatel sociálních služeb), která je plně zapojena do systému spolupráce mezi základní školou, rodinou, OSPODem, praktickým lékařem () Červenec ASZ, Slezská V Havířově Prostřední-Suché diakonie, RPG působí NNO (viz. PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů krátkodobý cíl 1.1.3) je svolána schůzka poskytovatelů sociálních služeb, školy o možnostech nastavení spolupráce Srpen, Září ASZ je zpracován rámec možné spolupráce, který stanoví pravidla spolupráce a možnosti aktérů krátkodobý cíl Září ASZ, školy, NNO, SSmH Při základních školách (Jarošova, Školní) je zřízeno pracovní místo romského asistenta () Záložní romský asistent je prostředníkem v komunikaci mezi školou a rodinou, příp. dalšími subjekty Rizika romský asistent je financován z programu OPVK Březen, ASZ, školy je napsán projektový záměr duben

7 je vypracován projekt a podán na MŠMT jsou nalezeni vhodní kandidáti na pozici romského asistenta Květen, červen Červenec, srpen ASZ, školy Školy projekt je schválen, na ZŠ pracuje romský asistent září Školy krátkodobý cíl Základní školy efektivně spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) zejména v těchto oblastech: zapisování dětí do přípravných tříd, přítomnost PPP u zápisu, případně v oblasti depistáží ve škole () Květen ASZ Je svoláno jednání k projednání možností PPP a k potřebám základních škol Je dohodnuta forma spolupráce mezi PPP a základními školami Květen, červen ASZ, ZŠ Dohoda je realizována a vyhodnocována průběžně ASZ, ZŠ Jsou reflektovány dopady nastavené spolupráce Priorita 2: Předškolní vzdělávání 2.1 dlouhodobý cíl: Dětem se sociálním znevýhodněním jsou dostupné možnosti pro předškolní vzdělávání (2013) krátkodobý cíl Děti se sociálním znevýhodněním mají možnost navštěvovat přípravnou třídu a mateřskou školu ()

8 MŠ v lokalitách jsou zapojeny do lokálního partnerství Březen, Duben ASZ je provedena analýza příčin nízké návštěvnosti MŠ dětmi ze sociálně vyloučených lokalit jsou zpracovány výstupy a stanoveny následné kroky dle výsledků analýzy rodičům jsou předávány informace o možnostech využití MŠ a přípravných tříd krátkodobý cíl Duben, Květen Červen průběžně MŠ, terénní sociální pracovníci ASZ, PS Vzdělávání Děti a jejich rodiče mají možnost navštěvovat předškolní klub v Havířově Prostřední Suché (2013) viz. PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů krátkodobý cíl předškolní klub je provozován v prostorách otevřeného klubu nositelem projektu je CSVČ sv. Jana Boska - spolupráce s NNO Předškolní klub je zřízen v případě možnosti rozšíření prostor pro CSVČ sv. Jana Boska krátkodobý cíl Rodiče s dětmi ze sociálně vyloučené lokality Havířov-Šumbark mají možnost navštěvovat mateřské centrum () Záložní jsou využity současné možnosti (mateřský klub Armády spásy, mateřský klub Sluníčko) Březen, ASZ Je osloven provozovatel stávajícího duben mateřského centra Sluníčko na Opletalově ulici v Havířově- Šumbarku, Armáda spásy mateřské centrum v rámci Komunitního centra Rizika Jsou dojednány možnosti spolupráce

9 Rodičům s dětmi ze SVL je předávána informace o provozu mateřského centra Průběžně NNO, SSmH Je vyhodnocen zájem obyvatel SVL o danou aktivitu se zřetelem na důvody úspěšnosti či neúspěšnosti Září ASZ, NNO, SSmH Je stanoven další postup dle vyhodnocení Priorita 3: Prevence 3.1 dlouhodobý cíl: Zajistit udržitelnost aktivit projektu Stejná šance, který trvá do května 2012 (2012) krátkodobý cíl Při základních školách pracují asistenti pedagoga (2 AP v ZŠ Kpt. Jasioka, 2 AP v ZŠ Školní), žáci mohou dále využívat studovny, je zajištěna tvorba výukových materiálů (2012) Využití výzev OPVK, dle možností v 1.pol. roku pol. ZŠ, ASZ Jsou hledány možnosti 2012 udržitelnosti projektu 3.2 dlouhodobý cíl: Žáci jsou podporováni při přípravě na vyučování (2012) krátkodobý cíl Příprava na vyučování probíhá na školách (2012) Udržitelnost projektu Stejná šance viz. PS Vzdělávání dlouhodobý cíl krátkodobý cíl Mimoškolní příprava na vyučování je žákům dostupná v Prostřední Suché (2012) Viz PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů krátkodobý cíl otevřený klub

10 Mimoškolní příprava je propojena se zájmovým vzděláváním či jinými aktivitami krátkodobý cíl Mimoškolní příprava na vyučování je žákům dostupná v Havířově-Šumbarku (2012) Doučování je dětem dostupné v Komunitním centru či prostřednictvím SAS Armády spásy Doučování mají možnost děti využívat v klubu Maják Klub Maják prozatím z kapacitním důvodů nemůže tuto aktivitu poskytovat a proto je nutné jeho stávající prostory rozšířit případně nalézt nové prostory Jsou nalezeny možnosti pro rozšíření klubu Maják Duben červen ASZ, CSVČ sv. Jana Boska jsou připraveny rozšířené prostory pro klub Maják Září prosinec ASZ, CSVČ sv. Jana Boska Je připraven projekt na vybavení a financování rozšíření klubu, OPVK Klub je rozšířen Leden 2012 ASZ, CSVČ sv. Jana Boska 3. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů Priorita 1: Rozvoj sociálních služeb a programů zaměřených na práci se sociálně vyloučenými obyvateli a sociálním vyloučením ohroženými a spolupráce subjektů pracujících se sociálně vyloučenými 1.1 dlouhodobý cíl: V Havířově Šumbarku a v Havířově - Prostřední Suché existuje komplexní síť sociálních služeb zaměřených na snížení sociálně patologických jevů (2013) krátkodobý cíl Je vytvořena koncepce spolupráce subjektů pracujících se sociálně vyloučenými obyvateli v Havířově - Šumbarku pro všechny cílové skupiny () -PS BSPJ řídí proces tvorby -PS BSPJ zajišťuje obeznámenost všech dotčených s procesem tvorby

11 vytvoření Koncepce realizuje PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů LP (PS BSPJ) -PS BSPJ shromažďuje a distribuuje připomínky k procesu tvorby a k jeho průběžným výstupům -PS BSPJ zajistí konsensuální schválení Koncepce všemi spolupracujícími garantem Koncepce je Město Havířov Duben ASZ je svolána schůzka subjektů činných na poli prevence a eliminace soc. pat. jevů v sociálně vyloučených lokalitách a definovány cílové skupiny je představena činnost jednotlivých subjektů jsou zhodnoceny dopady působení těchto subjektů na cílové skupiny a kapacitní limity je představena forma dosavadní spolupráce subjektů je zhodnocena funkčnost takové spolupráce a identifikovány mezery v pokrytí problémů cílových skupin je diskutována podoba další spolupráce na základě hodnocení jak spolupráce dosavadní tak samotné činnosti subjektů je definovaná podoba materiálu, který se stane závazným dokumentem pro spolupráci subjektů Duben Květen ASZ, zástupci subjektů ASZ, zástupci subjektů Červen ASZ, zástupci

12 jsou rozděleny úkoly pro práci na koncepcí spolupráce a jsou určeny odpovědné osoby je vytvořena koncepce spolupráce se zaměřením na různé cílové skupiny koncepce je připomínkována dotčenými odbory Magistrátu města Havířova koncepce je představena Radě a Zastupitelstvu města Havířova koncepce je schválena Radou a Zastupitelstvem města Havířova všechny subjekty se řídí Koncepcí spolupráce je vyhodnocován dopad koncepce subjekty pracujícími se sociálně vyloučenými s ohledem na jednotlivé cílové skupiny srpen Září říjen Listopad Prosinec leden Průběžně subjektů Město Havířov, ASZ Město, ASZ, zástupci subjektů Město, ASZ, zástupci subjektů krátkodobý cíl Obyvatele sociálně vyloučené lokality Havířov-Šumbark mohou využívat služeb Poradenského centra Khamoro () Záložní garantem projektu je město Havířov Rizika tři sociální služby (sociálně aktivizační služby, odborné poradenství zaměřené na dluhové poradenství a nezaměstnanost, terénní programy) Listopad Město Havířov město Havířov podává IOP (projekt 2010 na investici do sociálních služeb) Projekt byl podán

13 prostory pro Poradenské centrum Khamoro jsou zrekonstruovány a vybaveny Květen říjen Město Havířov město Havířov podává projekt do OP LZZ (projekt na financování sociálních služeb) Poradenské centrum Khamoro je otevřeno 2. čtvrtletí Listopad Město Havířov Město Havířov krátkodobý cíl V sociálně vyloučené lokalitě v Havířově-Prostřední Suché působí poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje služby sociální prevence - odborné sociální poradenství, terénní programy () Poskytovatelem služeb je Slezská diakonie Leden, Slezská Jsou nalezeny vhodné prostory pro únor diakonie, RPG, poskytování sociálních služeb ASZ Prostory již byly nalezeny Je vypracován a podán projekt Komunitního centra Duben Slezská diakonie, ASZ OPLZZ výzva Úprava prostor a příprava na poskytování služeb Červen, červenec Slezská diakonie, RPG Projekt je realizován Červenec Slezská diakonie krátkodobý cíl V Havířově-Prostřední Suché mají děti a mládež možnost navštěvovat klub volnočasových aktivit otevřený klub (2012) Záložní strategie na otevřený klub je navázaná aktivita Na zřízení předškolního klubu předškolního klubu je podána nositelem projektu je CSVČ sv. Jana Boska projektová žádost do OPVK Rizika

14 Jsou vedena jednání s městem a ZŠ Kpt. Jasioka o možnosti využití budovy dílen v areálu ZŠ Březen - Červen ASZ, město, CSVČ sv. Jana Boska Jsou hledány jiné možné prostory k využití Je vyhledán vhodný dotační titul na vybavení a provoz otevřeného klubu Červenzáří ASZ, CSVČ sv. Jana Boska OPVK je napsán a podán projekt na vybavení a financování otevřeného klubu jsou připraveny prostory pro provoz otevřeného klubu Září prosinec ASZ, CSVČ sv. Jana Boska Otevřený klub je otevřen Leden 2012 ASZ, CSVČ sv. Jana Boska krátkodobý cíl Zachování pracovní pozice terénní sociální pracovník při Magistrátu města Havířova (průběžně) na pracovní místo žádá město Havířov o dotaci u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Průběžně město Vypracování a podání žádosti o (každo- dotaci ročně leden) 1.2 dlouhodobý cíl: V Havířově existuje nabídka probačních programů, které realizují poskytovatelé sociálních služeb (2013) krátkodobý cíl Je realizován resocializační a terapeutický program pro práci s násilnou osobou () Slezská diakonie realizuje tento program v prostorách centra v Prostřední Suché

15 Duben Slezská diakonie Vytvoření a vložení programu do ASZ projektu Komunitního centra v Prostřední Suché (viz krátkodobý cíl 1.1.3) OP LZZ, výzva Resocializační a terapeutický program je realizován krátkodobý cíl Srpen Slezská diakonie, PMS Jsou realizovány probační programy pro cílové skupiny alkoholově a drogově závislých () Záložní strategie probační program realizuje NNO působící v Havířově Probační programy realizuje jejich poskytovatel z jiného města Březen, ASZ, PMS jsou osloveni poskytovatelé duben sociálních služeb a preventivních programů Rizika - nenalezení vhodného nositele - nezájem poskytovatelů sociálních služeb - nenalezení zdroje financování je uspořádána schůzka k objasnění potřeb PMS a cílové skupiny je nalezen nositel probačního programu jsou nalezeny možnosti financování probační program je napsán je zajištěno financování probačního programu Duben - červen Červenecsrpen Nositel probačního programu Nositel probačního programu probační program je realizován Září Nositel probačního programu

16 4. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Zaměstnanost Priorita 1: Zvýšení zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách 1.1 dlouhodobý cíl: V Havířově působí sociální firma zaměstnávající znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání zejména z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, osob sociálně vyloučených, osob po výkonu trestu. (2012) krátkodobý cíl Zvýšení informovanosti potencionálních nositelů projektu () Duben, ASZ Zjištění možných partnerů květen Organizace setkání Prezentace výzev k sociálnímu podnikání Přenos dobré praxe z jiných lokalit Červen, červenec ASZ Setkání může být nahrazeno individuálními rozhovory 1.2 dlouhodobý cíl: V Havířově působí firma /NNO/poskytovatel sociálních služeb, která podává projekty zaměstnanosti pro sociálně vyloučené obyvatele (2012) krátkodobý cíl Zvýšení informovanosti potencionálních nositelů projektů () Duben, ASZ Zjištění možných partnerů květen Organizace setkání Prezentace výzev k podpoře zaměstnanosti Přenos dobré praxe z jiných lokalit červen, červenec ASZ Setkání může být nahrazeno individuálními rozhovory 1.3 dlouhodobý cíl:

17 Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejných zakázek města (2012) krátkodobý cíl Rada a Zastupitelstvo města Havířova jsou informováni o dobré praxi z lokality Most () Květen ASZ Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na veřejných zakázkách je projednáno s vedením města Vedení města jsou předány informace z lokality Most Radě města je předložen návrh zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci veřejných zakázek města Jsou zapracovány případné připomínky Návrh je schválen Radou a Zastupitelstvem města Havířova Květen Červen Červenec Srpen, září ASZ ASZ, město ASZ, město ASZ, město 1.4 dlouhodobý cíl: Je rozšířena nabídka oblastí výkonu veřejné služby (VS), veřejně prospěšných prací (VPP) a obecně prospěšných prací (OPP)() krátkodobý cíl NNO a organizace, které poskytují službu obyvatelstvu jsou informováni o možnosti využití VS, VPP, OPP () Květen ASZ Zjištění možných partnerů Vytvoření informačního materiálu k využití možnými partnery Červen ASZ, ÚP, PMS, město Červen, ASZ, ÚP, PMS,

18 Organizace setkání Prezentace možností využití VS, VPP, OPP červenec město 1.5 dlouhodobý cíl: Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají možnost využívat pracovního poradenství, které motivuje k hledání a získání zaměstnání () krátkodobý cíl viz. PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů Priorita 1, dlouhodobý cíl 1, krátkodobý cíl realizace projektu Poradenské centrum Khamoro

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Město Kadaň. Sociální začleňování

Město Kadaň. Sociální začleňování Město Kadaň Sociální začleňování Sociální začleňování Kadaň Ústecký kraj, okres Chomutov, 17 500 obyvatel město si již v minulosti uvědomovalo potřebu řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zápis z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne ve Žďáru nad Sázavou

Zápis z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne ve Žďáru nad Sázavou Zápis z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 11. 1. 2017 ve Žďáru nad Sázavou Garant komise: Předseda komise: Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016

Informace k projektům. PS Vzdělávání KPSVL. 29. listopad 2016 Informace k projektům PS Vzdělávání KPSVL 29. listopad 2016 Definované priority pro oblast vzdělávání v SPSZ: 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělání Začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení Témata pro 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod

Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod Komunitní sociálních služeb Města Český Brod Setkání Výboru pro strategické a komunitní dne 23.6.2010, 16:30 17:30, v zasedací síni českobrodské radnice Zápis ze setkání Setkání se zúčastnili: Bc. Jakub

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava V rámci procesu komunitního plánování ve městě Ostrava (dále jen KP) je jednou

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Zkušenosti s realizací projektu OP VK

Zkušenosti s realizací projektu OP VK Zkušenosti s realizací projektu OP VK Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově CZ.1.07/1.2.00/47.0004 Praha 12.5.2015 Představení realizátora Krnov cca 25 000 obyvatel, 10% nezaměstnanost 4 ZŠ

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Pracovní skupina KPSS,,Romové a cizinci ZÁPIS SETKÁNÍ. Číslo zápisu: 03 / 2008 Datum:11. prosince 2008 Místo setkání: Klub zastupitelů, Mečová 5, Brno

Pracovní skupina KPSS,,Romové a cizinci ZÁPIS SETKÁNÍ. Číslo zápisu: 03 / 2008 Datum:11. prosince 2008 Místo setkání: Klub zastupitelů, Mečová 5, Brno ZÁPIS SETKÁNÍ Číslo zápisu: 03 / 2008 Datum:11. prosince 2008 Místo setkání: Klub zastupitelů, Mečová 5, Brno PROGRAM 1. Přivítání, prezence 2. Přehled sociálních služeb 3. Návrh priorit a opatření 4.

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostn nostní politiky Sociální integrace v obcích ch Ústí nad Labem 2009 KRIMINALITA V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH hlavní příčinou

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

11. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 5. prosince 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 13:00

11. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 5. prosince 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 13:00 11. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 5. prosince 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 13:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman - starosta Martina Vacková - tajemnice Lucie Večerníková asistentka

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/

Projekt Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/ Zápis z prvního jednání pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučeni KPSS v Šumperku dne 6.9.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Místo: Armáda spásy, centrum sociálních služeb (dále jen AS CSS),

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM)

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST 1. Sociální služby a sociální

Více

Příloha č. 1 Fáze projektového cyklu Programování Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České

Příloha č. 1 Fáze projektového cyklu Programování Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České Příloha č. 1 Fáze projektového cyklu Programování Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (2006, s. 8 9) zahrnovat analýzu sociální, politické

Více

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Radou města byla schválena pracovní skupina,

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Materiál byl vytvořen v rámci projektu P-KAP, který je realizován v rámci Operačního programu VVV Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání Projekt byl zahájen

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 298 000 000 Kč. V rámci této celkové alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 12 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 19. Termín zasedání: 2. 2. 2017 Předkládá: Ing. Josef Vrátník, místostarosta Zpracoval(a): Ing. Bc. Libor Kolář, vedoucí Odboru kanceláře

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více