Zpravodaj Brněnské tiskové misie č Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet

2 Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy se dotkni hranic vesmíru vyřeš tajemství atomů k Bohu nepronikneš v několika minutách znič celou zemi Bohu roven nebudeš neboť jediný atom nemůžeš stvořit jediné buňce dát život Bůh je ti blízko můj bratře na dně tvé duše v malém koutku tak malém a nízkém že musíš na kolena čelo sklonit až k zemi tak uvidíš Světlo v němž nemůžeš bloudit dotkneš se Boha sám budeš Bůh. P. F ra n t i š e k K l i k a : S v á t e č n í m e d i t a c e, r , v y d. a u t o r v l. n á k l a d e m, K l a t o v y Milí přátelé, v září opět začne nový školní rok. Škola je místo, které má kromě rodiny obrovský vliv na každého člověka. Křesťané si toho byli vždy vědomi a tak již v dávné historii byli zakladateli škol a velmi ovlivňovali to, co si děti a mladí lidé ze školy odnášeli. Byly to nejen vědomosti, ale také úcta k Hospodinu. Ještě před sto lety se děti oficiálně učily, že smyslem lidského života je oslavovat Boha a žít s ním navěky. Dnešní situace je dramaticky odlišná, ale přesto něco málo je možné! Každý učitel, který je profesionální pedagog a současně miluje Pána Boha, může být osobním příkladem pro zbožné životní postoje i v prostředí sekulární školy. Prožíváme období, ve kterém školy přijímají křesťanské preventivní programy. Do škol se začíná zavádět etická výchova postavená na Ježíšově zlatém pravidle: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi (Lukáš 6,31). Naději vidím v tom, že si letos připomeneme výročí 400 let Bible kralické. Knihy, která se stala českým klenotem, zachránila český jazyk, byla a je světlem naděje pro mnohé generace. Školy by se měly tento podzim stát místem, kde bude této nejpopulárnější knize světa věnován dostatek pozornosti. Síť křesťanských učitelů usiluje o to, aby ve školách zazněly hodiny o Bibli, aby se Bible žákům dostaly do rukou a žáci se tak mohli seznámit s nejdůležitějším poselstvím, jaké kdy člověk může slyšet. Honza KUKlínek správce Sítě křesťanských učitelů Výhodná nabídka pohlednic POZOR! AKČNÍ NABÍDKA! Nejen pro prázdninové pobyty nabízíme sady pohlednic za výhodnou cenu. Každá sada obsahuje 5 kusů různých pohlednic, doporučená cena celé sady je 10 Kč. Můžete si objednat následující sady pohlednic: BUDULÍNEK (Obj. kód PX20). Dětské pohlednice s kolorovanými kresbami naší známé výtvarnice Vlasty Švejdové na motivy národní pohádky o Budulínkovi. Můžete si objednat i jednotlivé pohlednice pod objednacím kódem P15. Cena jedné pohlednice je 3,50 Kč. ROČNÍ OBDOBÍ (Obj. kód PX21). Pohlednice s kolorovanými kresbami výtvarnice Vlasty Švejdové na motivy čtvero ročních období. Můžete si objednat i jednotlivé pohlednice pod objednacím kódem P16. Cena jedné pohlednice je 3,50 Kč. pohlednice s BIBLICKÝM VERŠEM (Obj. kód PX22). Pohlednice z různých kalendářů s biblickým veršem. Cena jedné pohlednice je 3,50 Kč. 3

3 Reportáž MIKULČICE 2013 Oslavy výročí příchodu CYRILA A METODĚJE na VELKOU MORAVU Několika fotografiemi Vám chceme přiblížit průběh celostátních oslav v Mikulčicích, kde i BTM nabídla své produkty návštěvníkům. Oslavy se konaly května 2013 pod názvem Setkání kultur, a to ve Slovanském hradišti za účasti zástupců pravoslavných církví z celého světa, zástupců české římskokatolické církve, Vatikánu, církví sdružených v Ekumenické radě církví a také politiků. Atmosféru setkání ve fotografiích zachytil Petr Kolek. Pozvánka pro lektory a pedagogy Síť křesťanských učitelů Jako křesťané máme být světlem a solí země. Světlo znamená přinášet Ježíše do života lidí kolem nás a sůl je konzervant, tzn. důraz na tradiční hodnoty, rodinu, morálku a etiku ve společnosti. Právě naše role ve společnosti je velmi významná, protože svými postoji a způsobem života spoluutváříme budoucí generaci českého národa. Jedna z nejdůležitějších oblastí je školství, kde se v dnešní době otevírá řada možností. Mnozí pedagogové využívají pro zkvalitnění své služby tzv. Síť křesťanských učitelů, kde je dnes sdruženo již více než 155 evangelikálních lektorů a učitelů. Na fungování Sítě jsme se zeptali jejího správce Honzy Kuklínka, který nám představil její současný program. Kde mohou učitelé získat základní informace? Především na našich webových stránkách: Stránky zprostředkovávají různé příběhy ze školní praxe, představují křesťanské školy, které v České republice působí, a také zajímavé křesťanské programy, které se pro různé typy škol nabízí. Upozorňují na zajímavé zdroje, které učitelům slouží k rozšíření křesťanského poselství v tomto prostředí. Členové získávají materiály jako sadu Exit316 pro školy. Pro podzim 2013 u příležitosti 400. výročí Bible kralické jsme připravili nové materiály, které pomáhají dostat Bibli do škol. Jaké možnosti se v současnosti ve výuce otevírají? Velkými otevřenými dveřmi na základních školách jsou nové možnosti v etické výchově. Ministerstvo školství od roku 2010 umožňuje zařadit do školního vzdělávacího programu nový doplňující vzdělávací obor etická výchova. Může být zařazen jako samostatný předmět, samostatná hodina nebo může být vyučován průřezově v jiných předmětech. Celé kurikulum je postaveno na zásadách prosociálnosti a tzv. Zlatého pravidla: Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám (Matouš 7, 2). Autorem kurikula je Pavel Motyčka, který jej převzal od katalánského profesora Roberto Roche Olivara. Jaká je duchovní náplň tohoto programu? Deset základních stupňů je doplněno o pět aplikačních témat, přičemž jedním z nich je i Duchovní rozměr člověka. Tato kapitola má za cíl vést žáky k toleranci vůči různým světonázorům. Zkušenost ukazuje, že jen uvědomění si, že pouze 16% světové populace věří v ateismus, je pro žáky objevné. Vysvětlení jednotlivých světonázorů otevírá přirozený prostor pro diskuzi i prezentaci skutečné podstaty křesťanství: láska, milost, oběť, touha po vztahu člověka se svým Stvořitelem. Kde a jak se mohou učitelé zapojit? Pokud mají zájem o další podněty uplatnění křesťanského vlivu ve školách, platí naše pozvání k registraci do sítě na adrese: Registrovat se mohou učitelé na církevních i sekulárních školách, i lektoři, kteří na školy přichází jako externisté se svými preventivními programy, přednáškami atd. Registrace lektora umožňuje, aby jeho nabídka byla zveřejněna i pro ostatní členy sítě. Mohou se obrátit s dotazy i na ovou adresu: 4 5

4 Svědectví B ůh mi musel cestu uk á z at vícekrát Ani ve snu by mě nenapadlo, že zrovna já najdu cestu k Bohu. Narodila jsem se do takové té typické rodiny, kdy tatínek do kuchyně pověsil křížek po své prababičce a maminka kupovala knížky o astrologii a numerologii, ale oba dva se považovali za ateisty. Už jako malá, jsem ale zjistila, že mám určité schopnosti, které mě odlišují od ostatních. Dokázala jsem říci předem, kdy nám zazvoní telefon, nebo uhodnout, v které ruce babička schovává čokoládu. Jako puberťačka jsem toho mohla náležitě využívat. Neměla jsem problém pomocí kyvadla uhodnout správné odpovědi v testu. Ostatně téhle (jak jsem poznala později dosti nebezpečné) zábavy byly plné časopisy pro náctileté. V pozdějších letech jsem potkala kolegu, který byl dříve misionářem. Chtěla jsem se dozvědět o Bohu, Ježíši a Bibli co nejvíce a on mi to trpělivě vysvětloval. Důvod? Abych mu dokázala, jak je iracionální. Měla jsem přeci svého boha, toho, jenž hýbe mými virgulemi, když něco žádám. Jenže pak přišla rána z čistého nebe, opustil mě partner, kterého jsem tolik milovala. A v hlubokém zoufalství, že můj bůh nefunguje, jsem se začala modlit k tomu, kterého jsem lehce odsuzovala. K Bohu, o kterém se píše v Bibli. A ono to fungovalo. Zažila jsem Boží lásku a odpuštění. Také z bolestivého zklamání jsem se dostala velice rychle, protože mně Bůh dal sílu a poslal mi i nového partnera, s kterým jsem dosud. Bohužel jsem nedokázala přijmout dar, který mi Bůh dal. Byla jsem nevděčná a tak mě opět přepadly choutky hrabat se v astrologii a dalších pseudovědách. Odvrátila jsem se od Boha, ač jsem ho respektovala, myslela jsem si, že cesta, kterou mě vede, není ta nejlepší. A vrátila jsem se ke svému bohu. Dnes už vím, že to byl sám satan. Měla jsem občas deprese, hubla jsem a měla neurčitý pocit, že mě postupně něco ovládá. Ač navenek nebylo nic vidět, uvnitř jsem chřadla. Jenže pak mě dvakrát vyhodili od zkoušek, hrozil mi vyhazov a já byla na samém dně, přesně jako tenkrát, když mě opustil partner. A můj bůh mě najednou neslyšel. Jen se bavil tím, jak padám na dno. Přesně v ten moment se mi rozsvítilo a začalo mi docházet, jak moje věštby občas nevycházely, že neustálé věštění ve mě vzbuzovalo strach z budoucnosti, bolest a bezmoc. Začala jsem se úpěnlivě modlit k Bohu, ať mě přijme zpátky, ať vše zlé ode mě odežene pryč. A stal se zázrak. Najednou se mi ulevilo, deprese začaly odeznívat, smůla se mi přestala lepit na paty. Nejdůležitější však pro mě bylo to, že satan už nemá nade mnou moc. Důkazem bylo, že z ničeho nic se mi v ruce přestalo točit kyvadlo i hýbat virgule, ani jsem už nedokázala automaticky psát. Hrozně se mi ulevilo. Dnes nepoužívám žádné pomůcky k věštění, jednak v mých rukou nefungují a jednak v konečném důsledku nepřinesly nic dobrého. Bůh má můj život ve svých rukou a vše, co mi kdy poslal (novou práci, partnera, přátele), bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Děkuji Bohu za to, že mě k sobě znovu přijal a nikdy si nepřestanu vážit Jeho moudrosti a trpělivosti. Přeji i vám ostatním jen to nejlepší. Jana Bostlová (převzato z upravila BTM) Enzymy Zdraví a výživa Naše zdraví ovlivňuje mnoho faktorů. O důležitosti vitamínů a minerálů ví asi každý, ale co třeba takové enzymy? Máme dostatek informací o jejich důležitosti? Žádná reakce v lidském organizmu se bez nich neobejde. Každý člověk má v sobě určitou enzymovou zásobu, a pokud ji vyčerpá, zemře. Proto je důležité dodávat enzymy v potravě. Co vlastně enzymy jsou a jakou mají funkci? Enzymy jsou velice zvláštní a specifické bílkoviny, které obsahují i různé vitamínové složky. Takže mezi enzymy a vitamíny existuje úzkéspolečenství, kdy vitamíny jsou nepostradatelné pro budování většiny enzymů. Vitamíny zastávají funkci pomocných látek enzymů, jsou takovými jejich poslíčky. Při nedostatku vitaminů dochází k vážným poruchám v činnosti enzymatických soustav, což vede k narušení přeměny sacharidů, bílkovin a tuků. Kolik je druhů enzymů? Existují nesčetné druhy enzymů. Právě ony charakterizují nejen každý rostlinný či živočišný druh, ale každé živé bytosti dávají zvláštní individualitu. Řídí složité chemické procesy v každé buňce, zajišťují látkovou přeměnu, obnovují orgány a udržují je v činnosti. Bez enzymů neexistuje žádné dělení buněk, žádný růst a žádné rozmnožování. Bez nich by štěpení i slučování látek vůbec neproběhlo. Určují směry složitých chemických reakcí. Z toho vyplývá mimořádný význam enzymů na naše zdraví. Jak tělo enzymy získává? V protikladu k trávicím fermentům nemůže naše tělo enzymy vytvářet samo. Musí být dodány zvenčí, tedy prostřednictvím správné výživy. Čím více čerstvých, vysoce aktivních enzymů (ze syrové stravy) naše tělo přijímá, tím větší je obnova těla, tím více tyto enzymy podporují tvorbu nových zdravých buněk. To znamená větší energetický potenciál, větší vytrvalost, větší obranyschopnost vůči chorobám a také správnou funkci žláz a tím i dobrou regulaci tělesné hmotnosti, dokonalou očistu krve a buněčných tkání od odpadů (jedů) a tedy lepší možnost předcházet mnoha nemocem. Jaké potraviny jsou na enzymy nejbohatší? Ze syrové stravy jsou to pšeničné klíčky nebo jiná klíčící semena, mladá zelenina, zeleninové šťávy a zralé ovoce, řasy. Chemici tvrdí, že vařením se žádné výživné soli (minerály) nezničí. Mají sice pravdu, ale co po vaření chybí, jsou právě životně důležité enzymy, které jsou organicky spojeny solí. Bez příslušných enzymů nemohou být výživné soli v tělesných buňkách správně přeměněny. Jsou znehodnocené a tvoří nebezpečné nánosy. Organické výživné soli se tak stávají anorganickými. Jak máme enzymy užívat? Čím je člověk mladší, tím je jeho tělo na enzymy bohatší. Při stárnutí enzymů ubývá a zákonitě také ubývá životních sil. Z toho vyplývá, že starší lidé potřebují hlavně jídla bohatá na enzymy. Těmi je jedině přirozená syrová strava. Tímto způsobem si uchovají dostatek vitálních sil, zdraví a životního optimismu i ve vyšším věku. Nezapomínejte proto ve svém jídelníčku na čerstvou zeleninu a ovoce, ale také na ostatní rostlinné produkty, semena, obiloviny, mořské i sladkovodní řasy a podobně. Při nedostatku čerstvých zdrojů enzymů vybírejte z doplňků stravy v lékárně ty, které obsahují tzv. zelené zdroje : řasy, mladý ječmen, trávy, bylinné extrakty aj. 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka speciálních produktů Podzim 2013 POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 Šalomoun slavný a moudrý král (H127) Letáček z řady Galerie biblických postav nám přibližuje jednu z nejznámějších postav Bible. Král Šalomoun je znám svou moudrostí a zbožností. Dobrý začátek však ještě neznamená dobrý konec. Jeho selhání mělo krutý dopad na celé Izraelské království. (Doporučená cena 3,50 Kč) Otče náš (DK65) Dvojitá karta s biblickým textem 6. kapitoly Matoušova evangelia se slovy Ježíše Krista o modlitbě a s modlitbou Otče náš. (Doporučená cena 5,20 Kč) Co Darwin ještě nemohl vědět! (E10) Darwinova evoluční teorie změnila pohled na vznik a vývoj života na Zemi. Podle ní už k jeho objasnění není třeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. Ale v přírodě můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Evoluční teorie se tak stala jedním z největších omylů světových dějin. Strhla miliony lidí do propasti nevíry a stala se příčinou největších tragédií 20. století. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. (Doporučená cena 3,60 Kč) Marihuana no a co má být? (MT23) Tráva, marjánka, mařena, konopí to jsou často používané názvy pro dnes nejrozšířenější drogu marihuanu. Je považována za nej mé ně škodlivou. Je tomu opravdu tak? Hrozí nějaké nebezpečí? O zá keř ném působení této drogy na organismus pojednává tento letáček. (Doporučená cena 3,60 Kč) Věrné labutě (PN44) Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o věrných labutích. Obsahuje biblický verš Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. (Žalm 145, 13). (Doporučená cena 2,80 Kč) Bible kralická záložka (PX23) J. A. Komenský odkázal českému národu klenot, kterým je Bible kralická. Až budeš moci, přijmi tento klenot a používej ho ke svému užitku, vzkázal Komenský národu. Letos slavíme výročí 400 let od prvního vydání Bible kralické. Při této příležitosti vydáváme záložku se stručným textem o vzniku a významu Bible kralické a několika verši v jazyce původního překladu. Rozměry záložky 74 x 200 mm (Doporučená cena 3,00 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 85 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 BŮH NEZKLAME TY, KDO V NĚJ VĚŘÍ (K29) Oblíbený obrázkový kalendář s biblickými verši a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Kč POZOR! VÝHODNÁ CENA PRO PRAVIDELNÉ ODBĚRATELE NO K V IN A 39,- Dětské modlitby kostka (D10) Po oblíbené kostce s modlitbami Bůh slyší Tvou modlitbu (D8) vydáváme kostku s modlitbami pro děti. Na každé ze šesti stran najdete jednu modlitbu např. poděkování za mír a zdraví, prosbu za pokoj a ochranu v rodinách, modlitbu za školu a spolužáky. Kostku lze jednoduše sestavit. Stačí ji vyjmout z aršíku, ohnout strany podle narýhovaných hran a zalepit chlopně. Stále si můžete objednávat i první kostku Bůh slyší Tvou modlitbu. (Doporučená cena 7 Kč) Bůh slyší Tvou modlitbu kostka (D8) RHY HODIN Pro školáky ROZV Nejvýznamnější data české historie (PX14) 3 Kč Mláďata (vyjmenovaná slova) (PX17) 9

6 Knižní novinka Návr aty vzpomínky MUDr. Jána Sirackého BTM právě vydává knihu Jána Sirackého Návraty. Autor v ní uvažuje nad smyslem života z po hledu lékaře-onkologa. MUDr. Ján Siracký od r pracuje v Lize proti ra kovině, kde má na Lince pomoci možnost nejen odborně radit a po máhat, ale také po vzbuzovat, svědčit a rozdávat naději Kniha Návraty se na Slovensku stala bestselerem. Obsahuje dvacet krátkých zamyšlení. Čtenář je stržen jednotlivými úvahami či krátkými příběhy, které jej přinutí k pře mýšlení a po sléze překvapivým způsobem obohatí jeho život. Jako ukázku přinášíme úryvek z kapitoly Naše jistota a naše nejistoty. Kdo strávil víc než třicet pět let v nemocnici s onkologickými pacienty, viděl mnoho lidského utrpení, ale i mnoho radosti vyléčených pacientů. Viděl také umírat. A nejen viděl, ale byl s umírajícími. A po mnoha letech jsme my lékaři stále senzitivní k lidskému utrpení, máme pocit nejistoty a pokory, neboť mnoha věcem stále ještě nerozumíme. Jsou to problémy nejen biologické a lékařské, ale i problé my pacientů jako lidí, jejich osudy, rodinné a profesionální problémy, a tak se někdy zamýšlíme nad významem a cenou svého úsilí. Před časem nám na oddělení přivezli mladou vykrvácenou pa ci entku s velmi těžkým onkologickým nálezem. Bylo potřeba roz hodnout se pro rychlé a radikální onkologické řešení. Byla to ri zi ko vá operace, protože nebylo možné čekat na optimální úpravu krevního obrazu a celkového stavu pacientky. Když pak po operaci a doplňující léčbě odcházela vyléčená domů k rodině, ke svým dvě ma mladým dětem, měli jsme všichni velkou radost. Po šesti mě sících zahynula při autohavárii. Nutí nás to zastavit se a opakovaně prožívat určitý pocit nejistoty z něčeho neznámého a obtížně definovatelného. Výraz nejistota ve všech souvislostech vyjadřuje skutečnost, že nerozumíme všemu a nechápeme všechno, i když po tom toužíme. Apoštol Pavel to vyjádřil takto: Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně (1. Korintským 13,12). V katedrále sv. Pavla v Londýně je známý obraz Holmana Hunta nazvaný Světlo světa. Pán Ježíš tam stojí u zavřených dveří, v jedné ruce drží svítící lampu, druhou klepe na dveře, které jsou obrostlé břeč ťanem. Veřeje jsou rezavé a dveře nemají kliku. Když se ptali ma líře proč, odpověděl: Ty dveře se dají otevřít jen zevnitř. Otevřít je musím já sám. Když jsem to udělal, mám jistotu v Pánu Ježíši (Zjevení 3,20). Jako člověk však samozřejmě mnoha věcem nerozumím. Vyvolávají ve mně pocit pokory a já mám malé sebevědomí. Všeobecně vzato, jsme my lidé hodně sebevědomí. Určitě i my lékaři. Co všechno jsme už dokázali! Transplantujeme srdce, ledviny, játra, dáváme umělé klouby, umíme maličkým přístrojem trvale determinovat frekvenci srdečních akcí. Ve výzkumu rakoviny jsme už na molekulární úrovni, perspektiva transplantace genů a genová Knižní novinka léčba nádorů je už blízkou budoucností. Na druhé straně je však konkrétní pacient v celé složitosti a jedinečnosti svého organismu, osobnosti i nádoru. Musíme si přiznat, že neumíme předpovědět, jak bude ten který nádor reagovat na standardní a ověřený léčebný zásah. Určitý pocit nejistoty nám stále zůstává. Je mnoho věcí, kterým nerozumíme, a ptáme se: Proč? Vzpomínám si na několik pacientek, které přivezli na léčení z vězení, často s velmi vážnými onemocněními. Po skončení léčby se některé musely vrátit zpět do vězení. Bylo mi vždycky smutno. Tam někde je ono proč, ty pochybnosti, nejistota a hledání smyslu toho, co děláme. Samozřejmě, markantnější je to ve válce, kdy po úspěšném léčení posílají vojáky opět bojovat a umírat. Tak se ve spleti něčeho, co musíme akceptovat, ztrácí základní etický princip milosrdného Samaritána. V době totality u nás jednou ležela řádová sestřička s velmi těžkým onkologickým nálezem, kterou přivezli z vězení. Byla tichá a pokorná, ale byla to osobnost v každém směru. Uniformovaní i neuniformovaní estébáci běhali po chodbách a kolem její postele. A ona v tichosti zemřela. Všichni ti, co běhali, najednou nevěděli, co mají dělat, neboť smrt ve scénáři neměli. Všechno se zastavilo, protože čekali na instrukce. I pro mne to bylo zastavení a zamyšlení o scénářích a instrukcích, o morálním kódu a morální zodpovědnosti, kterou všichni máme. O zodpovědnosti za to, co děláme anebo neděláme, a jak to děláme. Lidský pocit nejistoty, to je kladení otázek sobě samému. Přiznání chyby, nejistoty a hledání je úžasně silný, působivý a přesvědčivý argument, neboť je pravdivý a úžasně lidský. Když Pilát mluvil s Pánem Ježíšem, cítil velkou nejistotu, kte rou vyjádřil často citovanými slovy: Co je pravda? Nakonec však převládl strach o kariéru a oportunismus. Když vydal Pána Ježíše na smrt, teatrálně si umýval ruce. Na druhé straně vidím Nikodéma. Byl to muž z významné rodiny, teologicky velmi vzdělaný, nic pozemského mu vlastně nechybělo. Přišel za Pánem Ježíšem, protože měl pocit nejistoty, a zeptal se ho: Co mám dělat, abych měl jistotu? (Jan 3,1 7). Vždycky mám radost, že tuto jistotu našel a byl s Josefem z Arimatie, který si vyžádal od Piláta tělo Pána Ježíše, aby ho pochoval (Jan 19,39). Maska arogantního sebevědomí je součástí novodobého divadla, která snad usnadňuje kariéru, ale nepřináší ani pokoj, ani radost. Myslím, že bychom se všichni měli zamyslet nad tím, zda naše křesťanství není překryto naším životním stylem. Aby na nás, na našem životě, bylo viditelné, že bývají s Ježíšem (Skutky 4,13). A to znamená roz dávat pokoj, radost a lásku. Návraty Vzpomínky MUDr. Jána Sirackého, formát 136 x 198 mm, brožovaná, 94 stran, cena: 79 Kč. Knihu si můžete objednat obvyklým způsobem pomocí objednací karty, telefonicky: , em: nebo prostřednictvím internetu: Můžete nás také navštívit osobně na adrese: Smetanova 9, BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 9 do 16 hod! 10 11

7 Projekt Misijní projekty čekají na VAši pomoc! Předkládáme Vám možnost osobního zapojení do podpory nových projektů a misijní služby BTM. Chceme Vás seznámit se třemi projekty, které jsme pečlivě zvážili, a které vznikly na doporučení našich zkušených misijních spolupracovníků. V současné době, kdy jsme obdrželi oznámení našeho německého partnera o definitivním ukončení finanční podpory BTM v blízké budoucnosti, jsme postaveni tváři v tvář naprosto nové situaci. Na tyto velmi potřebné projekty nebudeme mít vlastní finanční prostředky, proto se obracíme na Vás, naše věrné odběratele a spolupracovníky. Jistě mezi projekty najdete ten, který Vám Bůh položí na srdce. Budete mít možnost se za něj nejen modlit a finančně jej podporovat, ale mnohdy se ho i osobně zúčastnit. Věříme, že budete mít radost z nových možností misijní práce v naší zemi! specifický symbol 1001 Husův odkaz Praha, Staroměstské náměstí 21. září 2013 se bude konat celodenní manifestace křesťanů volajících český národ zpět k du chov nímu dědictví nejslavnějšího období českých dějin. Za tímto účelem připravujeme nové vydání úspěšných letáčků Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích. Náklady na tisk jedné jazykové mutace jsou Kč. Cílová částka tohoto projektu je tedy Kč. Hledáme také týmy pro stálou misijní službu na jednom z nejfrekventovanějších náměstí v naší zemi. Odkaz Bible kralické brožura pro žáky ZŠ specifický symbol 1002 Na základě mnoha podnětů připravujeme specielní brožurku pro žáky základních škol v České republice. Jednoduchým a přehledným způsobem poskytne souhrn znalostí o Bibli a přiblíží historii Bible kralické. Brožuru chceme představit v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralic ké v Kralicích nad Oslavou 14. září Projekt je realizován ve spolupráci s Památníkem Bible kralické a obcí Kralice nad Oslavou. Cílem je nejen posílit povědomí o tomto kulturním klenotu českého národa, ale rovněž podtrhnout jeho stále aktuální poselství dnešnímu člověku. Cílová částka, která pokryje náklady na tisk brožury, je Kč. Kvíz pro děti Vyhodnocení dětského kvízu Opět přinášíme ukázky odpovědí a kreseb od dětí na naše soutěžní kvízy. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Dvořáková Adriana, Plzeň, 10 let Fojtíkovi sour., Brantice, 8-13 let Holoubková Laura, Mokré Lazce, 8 let Lukešová Magdaléna, Lichnov, 9 let Slavíkovi sour., Nikolčice, 9, 11 a 15 let Sovadinová Leonka, Želechovice, 10 let Vaďura Kryštof, Tachov, 9 let Večeřovi sour.,velký Ořechov, 10 a 12 let Jednotlivci do 7 let: Dvořáková Anička, Telecí, 5 let Szmeková Daniela., Bystřice, 5 let Kryštof Vaďura, Tachov, 9 let Skupiny dětí a ostatní: Děti ze ZŠ při DD, Valašské Klobouky Děti ze ZŠ ve Velichovkách Leonka Sovadinová, Želechovice, 10 let specifický symbol 1003 Básničky o zvířátkách ilustrovaná knížka pro děti Jak víte, již řadu let vydáváme oblíbené básničky zkušené učitelky MŠ Oldřišky Koudelové z Prostějova. Nabízíme již přes čtyřicet kartiček. Pro veliký zájem jednotlivců, ale i mateřských a základních škol, bychom rádi vydali celou sbírku těchto básniček se zvířátky v knižní podobě. Budou nově ilustrovány populární dětskou malířkou Vlastou Švejdovou. Naším cílem je také připojit CD se zhudebněním vybraných básniček. Cílová částka na vydání knihy je Kč, na výrobu CD dalších Kč. Projekty můžete finančně podpořit darem zaslaným na náš běžný účet č /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Nezapomeňte také uvést specifický symbol Vámi vybraného projektu. Markéta Večeřová, Velký Ořechov, 12 let 12 13

8 13. komnata-seriál (Ne)bezpečný internet Pro náctileté Představte si ztemnělý park, o kterém víte, že na jednom konci operuje gang mladých násilníků, na druhém konci si chodí na pískoviště vybírat své oběti několikrát trestaný pedofil, uprostřed se scházejí dealeři drog. Pustili byste tam své dítě, aby si tam každý den chodilo hrát? Asi těžko. Ale to, že děti tráví mnoho hodin denně na internetu, rodičům připadá normální. Přitom internet může být právě takovým parkem. Naše děti vyrůstají ve virtuálním světě. Odborníci o nich mluví jako o internetových domorodcích. Naopak generace dnešních rodičů je generace internetových při stě hovalců. Pro ně je stále ještě rozdíl mezi činnostmi on-line a off-line. Dětem tento svět splývá. Jsou schopny si psát s kamarády zprávy přes mobil, a přitom sedět vedle nich. Internet však nemusí být bezpečným místem. Co všechno může dětem, teenagerům, ale i dospělým hrozit? Obtěžování lovcem Na internetu přibývá případů, kdy narušení lidé vyhledávají své oběti. Mohou jimi být malé děti nebo teenageři. V lepším případě může jít jen o loudění nahých nebo polonahých fotek, v horším je snaha přimět vytipované oběti k svlékání či masturbaci před webkamerou, v nejhorším vylákání na schůzku, ze které se dítě také nemusí nikdy vrátit. Je to šokující? Ale je to realita. Víme, s kým si naše děti píšou, když přijdou ze školy a jsou doma samy? Víme, jaké stránky navštěvují? Vydírání a jiné formy šikany Obecně se dá říci, že mezi mladými lidmi přibývá agresivity. Jsou živeni televizí a počítačovými hrami, kde agrese je pokládána za přednost a předmět obdivu. Školní kolektivy jsou nezřídka svědky různých forem šikany a právě moderní komunikační prostředky jsou v posledních letech jejich nejčastějším dějištěm. A překvapivě jsou projevy kyberšikany často tvrdší a destruktivnější než šikana klasická. A důvod pro volbu oběti? Stačí být jiný. Třeba křesťan v nevěřící třídě. Zneužití dat na sociálních sítích Kdo dnes nemá facebookový profil, jako by ne byl. Taky ho mám. Ale je třeba vědět, že základním důvodem zřízení a provozování této sítě bylo a je sledování lidí. A být obezřetný, co se týče zveřejňovaných dat a materiálů. Právě mladí lidé jsou v užívání tohoto média mnohdy naivní. Ale nejen děti. Mnohé maminky mají potřebu se podělit s fotečkami svých nahých miminek a batolat a neuvědomí si, že za pár let se právě tyto snímky mohou přes jediného facebookového přítele dostat např. ke spolužákům jejich dítěte a stát se příčinou posměchu a ponižování Viry a jiná havěť Tvůrci virů jsou stále důmyslnější, hackeři víc šikovnější a uživatelé čím dál důvěřivější. Viry se mohou dostat do počítače skrze přílohy mailů, skrze skype či chat na facebooku. V poslední době se viry hodně šíří na tzv. chytré mobilní telefony, ve kterých Pro náctileté má antivirové programy málokdo. V lepším případě taková havěť váš počítač zpomalí, v horším vymaže programy, v nejhorším monitoruje váš obývák skrze webkameru ovládanou na dálku nebo čte vaši klávesnici, když píšete heslo svého internetového bankovnictví. Co by děti nemusely vidět Na prvním místě je to určitě pornografie. 16 % všech webových stránek tvoří pornostránky. Na děti pornografie vyskakuje, ať už ji ze zvědavosti samy hledají nebo ne. A přitom dnes už to nejsou jen fotografie nahých dívek. Přibývá tvrdých videoscén mučení a jiných zvrhlostí. Ale děti hledají i jiné násilí, mnohdy na doporučení svých kamarádů. Dnes už virtuální násilí a bolest v počítačových hrách nebo filmech nevzrušuje. Kečupová krev už netáhne. Musí být skutečná proto letí záběry poprav či autonehod. A pak jsou tu stránky, kde si teenageři radí, jak si ulevit od napětí říznutím se žiletkou, jak držet tu nejlepší dietu nebo jak spáchat sebevraždu. Závislost na moderních médiích Říká se tomu netolismus. Tráví vaše dítě celé odpoledne nebo večer na facebooku? Každou volnou chvíli paří hry na počítači nebo na mobilu? Má problém s vámi jet na chatu, kde není signál? Pak má možná problém se závislostí, která může být stejně nebezpečná jako třeba závislost na hracích auto matech. Dnešní mládež se neumí zabavit. Nejčastějším slovem ve statusech na facebooku je nuda. A právě hry v počítači nebo mobilu dokážou vtáhnout do děje, navíc jsou mnohé koncipovány tak, aby závislost přímo vypůsobily. Ale nemůžeme za to trochu i my, rodiče? Není pro nás jednodušší pustit dítěti počítač nebo televizi, než si s nimi zahrát třeba deskovou hru nebo si s nimi číst či povídat? Nás se to netýká? Co tedy dělat? Prohlásit internet za nástroj ďábla a odpojit se? To asi dost dobře není možné. Pro mnohé z nás je počítač pracovním nástrojem a internet součástí výkonu práce. Pro generaci našich dětí je tak samozřejmou součástí života, že by bez něj neobstály. A nejenom před dětmi, kdy aby dítě v kolektivu obstálo, nesmí příliš trčet, ale i ve škole. Mnozí učitelé dnes vyžadují znalost práce na počítači a tzv. počítačová gramotnost je dnes na škole mnohdy důležitější než znalost mateřského jazyka. Je však důležité vědět o nebezpečích, která v kyberprostoru číhají. A snažit se děti chránit podobně jako před v úvodu zmíněným parkem. Je však třeba diferencovat podle věku. U malých dětí využít technologických nástrojů kontroly užívat počítač jen v určené hodiny či dny, navštěvovat jen povolené webové stránky apod. Se staršími dětmi je třeba o možných rizicích především mluvit. Ne jim nadávat, nebo je strašit. A hlavně s nimi trávit co nejvíce času. Pak nebudou usilovat o zájem jiných na různých seznamkách a chatech. Někdy si křesťané myslí, že jejich dětem nic nehrozí. Jsou přece odmalička vychovávané v Boží bázni! Takový postoj však mívá za následek, že pak děti nevědí, jak se bránit nebezpečí internetu. Preventivním před náškám na školách se věnuji již 17 let. Myslím si, že i sbory a farnosti jsou místem, kde podobná osvěta je přínosem. Podle časopisu Život víry 2013/6 upravila BTM. Autor Mgr. Vladimír Vácha (KS Praha) je lektorem ACET a spolupracovníkem Národního centra bezpečnějšího internetu. V případě zájmu o přednášku můžete autora kontaktovat na u: 14 15

9 Závěrem Vodorovně: A. Úžas; časový úsek. B. Jeden z vitamínů; 2. díl tajenky; jednotka hmotnosti (fyz. zn). C. Předložka; schránka živého organizmu; úder v boxu (zkr.). D. Poloměr (geom. zkr.); rival; nemocniční oddělení, římsky tisíc. E. Distributor tisku (zkr.); akademický titul (zkr.); dehet (lidově). F. Písmeno řecké abecedy; Janáčkova akademie múzických umění; chemická zn. polonia. G. Název hlásky a ; česká řeka; jednotka délky (fyz. zn.). H. Označení vagonů ČR; avšak; chem. zn. molybdenu. 16 Ilustrace Marie Plotěná. Tajenkou KŘÍŽOVKA naší křížovky O CENY je dokončení aforismu Pavla Tajenkou Kosorina: křížovky Boha sice je dokončení nevidíme, ale aforismu mělo by nám Pavla stačit, Kosorina: že (dokončení Boha sice v nevidíme, tajence). Ilustrace Marie Plotěná. ale mělo by nám stačit, že VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Svisle: 1. Oblek cvičenců; bodlákovitá rostlina. 2. Datový nosič (zkr.); 1. díl tajenky; mezinárodní poznávací značka Německa. 3. Římsky 2; podnik v Kuřimi; splav. 4. Uznání; údaje. 5. Výtvor; kal (knižně). 6. Operace mobilizace (zkr.); pracoviště v dole; slovensky strýc. 7. Hráč hrající vzadu; 3. díl tajenky; tisícina (zkr.). 8. Část molekuly; podnik ve Fulneku. Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání jsme vylosovali tyto výherce: Buďová Marie, Telč Dupal Petr, Týn n/vltavou Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Všem našim odběratelům přejeme prosluněný podzim plný Boží lásky s množstvím misijních příležitostí. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). A B C D E F G H Chlumská Eva, Praha Lazarová Anna, Malenice Pietak Joanna, Horní Suchá Zikl Michal, Klášter

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

B 1 2 ASI BUSINESS M A G A z í N

B 1 2 ASI BUSINESS M A G A z í N B 1 2 ASI BUSINESS M A G a z í n A S I BUSI N E S S M A G C O L A F I T S V I T A M Í N E M C P OM Ů Ž E P E Č OVAT O VAŠ E KLO U BY atelokolagen C O L A F I T S V I TA M Í N E M C vitamín C přispívá k

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE

5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE BUD UCNOST 5-2009 ABYSTE DALI PLNĚJŠÍ SMYSL SVÉMU MLÁDÍ, NÁSLEDUJTE ODVÁŽNĚ A ŠTĚDŘE PÁNA JEŽÍŠE EDITORIAL Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo Budoucnosti církve v tomto roce. Ve dnech

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více