Zpravodaj Brněnské tiskové misie č Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet

2 Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy se dotkni hranic vesmíru vyřeš tajemství atomů k Bohu nepronikneš v několika minutách znič celou zemi Bohu roven nebudeš neboť jediný atom nemůžeš stvořit jediné buňce dát život Bůh je ti blízko můj bratře na dně tvé duše v malém koutku tak malém a nízkém že musíš na kolena čelo sklonit až k zemi tak uvidíš Světlo v němž nemůžeš bloudit dotkneš se Boha sám budeš Bůh. P. F ra n t i š e k K l i k a : S v á t e č n í m e d i t a c e, r , v y d. a u t o r v l. n á k l a d e m, K l a t o v y Milí přátelé, v září opět začne nový školní rok. Škola je místo, které má kromě rodiny obrovský vliv na každého člověka. Křesťané si toho byli vždy vědomi a tak již v dávné historii byli zakladateli škol a velmi ovlivňovali to, co si děti a mladí lidé ze školy odnášeli. Byly to nejen vědomosti, ale také úcta k Hospodinu. Ještě před sto lety se děti oficiálně učily, že smyslem lidského života je oslavovat Boha a žít s ním navěky. Dnešní situace je dramaticky odlišná, ale přesto něco málo je možné! Každý učitel, který je profesionální pedagog a současně miluje Pána Boha, může být osobním příkladem pro zbožné životní postoje i v prostředí sekulární školy. Prožíváme období, ve kterém školy přijímají křesťanské preventivní programy. Do škol se začíná zavádět etická výchova postavená na Ježíšově zlatém pravidle: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi (Lukáš 6,31). Naději vidím v tom, že si letos připomeneme výročí 400 let Bible kralické. Knihy, která se stala českým klenotem, zachránila český jazyk, byla a je světlem naděje pro mnohé generace. Školy by se měly tento podzim stát místem, kde bude této nejpopulárnější knize světa věnován dostatek pozornosti. Síť křesťanských učitelů usiluje o to, aby ve školách zazněly hodiny o Bibli, aby se Bible žákům dostaly do rukou a žáci se tak mohli seznámit s nejdůležitějším poselstvím, jaké kdy člověk může slyšet. Honza KUKlínek správce Sítě křesťanských učitelů Výhodná nabídka pohlednic POZOR! AKČNÍ NABÍDKA! Nejen pro prázdninové pobyty nabízíme sady pohlednic za výhodnou cenu. Každá sada obsahuje 5 kusů různých pohlednic, doporučená cena celé sady je 10 Kč. Můžete si objednat následující sady pohlednic: BUDULÍNEK (Obj. kód PX20). Dětské pohlednice s kolorovanými kresbami naší známé výtvarnice Vlasty Švejdové na motivy národní pohádky o Budulínkovi. Můžete si objednat i jednotlivé pohlednice pod objednacím kódem P15. Cena jedné pohlednice je 3,50 Kč. ROČNÍ OBDOBÍ (Obj. kód PX21). Pohlednice s kolorovanými kresbami výtvarnice Vlasty Švejdové na motivy čtvero ročních období. Můžete si objednat i jednotlivé pohlednice pod objednacím kódem P16. Cena jedné pohlednice je 3,50 Kč. pohlednice s BIBLICKÝM VERŠEM (Obj. kód PX22). Pohlednice z různých kalendářů s biblickým veršem. Cena jedné pohlednice je 3,50 Kč. 3

3 Reportáž MIKULČICE 2013 Oslavy výročí příchodu CYRILA A METODĚJE na VELKOU MORAVU Několika fotografiemi Vám chceme přiblížit průběh celostátních oslav v Mikulčicích, kde i BTM nabídla své produkty návštěvníkům. Oslavy se konaly května 2013 pod názvem Setkání kultur, a to ve Slovanském hradišti za účasti zástupců pravoslavných církví z celého světa, zástupců české římskokatolické církve, Vatikánu, církví sdružených v Ekumenické radě církví a také politiků. Atmosféru setkání ve fotografiích zachytil Petr Kolek. Pozvánka pro lektory a pedagogy Síť křesťanských učitelů Jako křesťané máme být světlem a solí země. Světlo znamená přinášet Ježíše do života lidí kolem nás a sůl je konzervant, tzn. důraz na tradiční hodnoty, rodinu, morálku a etiku ve společnosti. Právě naše role ve společnosti je velmi významná, protože svými postoji a způsobem života spoluutváříme budoucí generaci českého národa. Jedna z nejdůležitějších oblastí je školství, kde se v dnešní době otevírá řada možností. Mnozí pedagogové využívají pro zkvalitnění své služby tzv. Síť křesťanských učitelů, kde je dnes sdruženo již více než 155 evangelikálních lektorů a učitelů. Na fungování Sítě jsme se zeptali jejího správce Honzy Kuklínka, který nám představil její současný program. Kde mohou učitelé získat základní informace? Především na našich webových stránkách: Stránky zprostředkovávají různé příběhy ze školní praxe, představují křesťanské školy, které v České republice působí, a také zajímavé křesťanské programy, které se pro různé typy škol nabízí. Upozorňují na zajímavé zdroje, které učitelům slouží k rozšíření křesťanského poselství v tomto prostředí. Členové získávají materiály jako sadu Exit316 pro školy. Pro podzim 2013 u příležitosti 400. výročí Bible kralické jsme připravili nové materiály, které pomáhají dostat Bibli do škol. Jaké možnosti se v současnosti ve výuce otevírají? Velkými otevřenými dveřmi na základních školách jsou nové možnosti v etické výchově. Ministerstvo školství od roku 2010 umožňuje zařadit do školního vzdělávacího programu nový doplňující vzdělávací obor etická výchova. Může být zařazen jako samostatný předmět, samostatná hodina nebo může být vyučován průřezově v jiných předmětech. Celé kurikulum je postaveno na zásadách prosociálnosti a tzv. Zlatého pravidla: Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám (Matouš 7, 2). Autorem kurikula je Pavel Motyčka, který jej převzal od katalánského profesora Roberto Roche Olivara. Jaká je duchovní náplň tohoto programu? Deset základních stupňů je doplněno o pět aplikačních témat, přičemž jedním z nich je i Duchovní rozměr člověka. Tato kapitola má za cíl vést žáky k toleranci vůči různým světonázorům. Zkušenost ukazuje, že jen uvědomění si, že pouze 16% světové populace věří v ateismus, je pro žáky objevné. Vysvětlení jednotlivých světonázorů otevírá přirozený prostor pro diskuzi i prezentaci skutečné podstaty křesťanství: láska, milost, oběť, touha po vztahu člověka se svým Stvořitelem. Kde a jak se mohou učitelé zapojit? Pokud mají zájem o další podněty uplatnění křesťanského vlivu ve školách, platí naše pozvání k registraci do sítě na adrese: Registrovat se mohou učitelé na církevních i sekulárních školách, i lektoři, kteří na školy přichází jako externisté se svými preventivními programy, přednáškami atd. Registrace lektora umožňuje, aby jeho nabídka byla zveřejněna i pro ostatní členy sítě. Mohou se obrátit s dotazy i na ovou adresu: 4 5

4 Svědectví B ůh mi musel cestu uk á z at vícekrát Ani ve snu by mě nenapadlo, že zrovna já najdu cestu k Bohu. Narodila jsem se do takové té typické rodiny, kdy tatínek do kuchyně pověsil křížek po své prababičce a maminka kupovala knížky o astrologii a numerologii, ale oba dva se považovali za ateisty. Už jako malá, jsem ale zjistila, že mám určité schopnosti, které mě odlišují od ostatních. Dokázala jsem říci předem, kdy nám zazvoní telefon, nebo uhodnout, v které ruce babička schovává čokoládu. Jako puberťačka jsem toho mohla náležitě využívat. Neměla jsem problém pomocí kyvadla uhodnout správné odpovědi v testu. Ostatně téhle (jak jsem poznala později dosti nebezpečné) zábavy byly plné časopisy pro náctileté. V pozdějších letech jsem potkala kolegu, který byl dříve misionářem. Chtěla jsem se dozvědět o Bohu, Ježíši a Bibli co nejvíce a on mi to trpělivě vysvětloval. Důvod? Abych mu dokázala, jak je iracionální. Měla jsem přeci svého boha, toho, jenž hýbe mými virgulemi, když něco žádám. Jenže pak přišla rána z čistého nebe, opustil mě partner, kterého jsem tolik milovala. A v hlubokém zoufalství, že můj bůh nefunguje, jsem se začala modlit k tomu, kterého jsem lehce odsuzovala. K Bohu, o kterém se píše v Bibli. A ono to fungovalo. Zažila jsem Boží lásku a odpuštění. Také z bolestivého zklamání jsem se dostala velice rychle, protože mně Bůh dal sílu a poslal mi i nového partnera, s kterým jsem dosud. Bohužel jsem nedokázala přijmout dar, který mi Bůh dal. Byla jsem nevděčná a tak mě opět přepadly choutky hrabat se v astrologii a dalších pseudovědách. Odvrátila jsem se od Boha, ač jsem ho respektovala, myslela jsem si, že cesta, kterou mě vede, není ta nejlepší. A vrátila jsem se ke svému bohu. Dnes už vím, že to byl sám satan. Měla jsem občas deprese, hubla jsem a měla neurčitý pocit, že mě postupně něco ovládá. Ač navenek nebylo nic vidět, uvnitř jsem chřadla. Jenže pak mě dvakrát vyhodili od zkoušek, hrozil mi vyhazov a já byla na samém dně, přesně jako tenkrát, když mě opustil partner. A můj bůh mě najednou neslyšel. Jen se bavil tím, jak padám na dno. Přesně v ten moment se mi rozsvítilo a začalo mi docházet, jak moje věštby občas nevycházely, že neustálé věštění ve mě vzbuzovalo strach z budoucnosti, bolest a bezmoc. Začala jsem se úpěnlivě modlit k Bohu, ať mě přijme zpátky, ať vše zlé ode mě odežene pryč. A stal se zázrak. Najednou se mi ulevilo, deprese začaly odeznívat, smůla se mi přestala lepit na paty. Nejdůležitější však pro mě bylo to, že satan už nemá nade mnou moc. Důkazem bylo, že z ničeho nic se mi v ruce přestalo točit kyvadlo i hýbat virgule, ani jsem už nedokázala automaticky psát. Hrozně se mi ulevilo. Dnes nepoužívám žádné pomůcky k věštění, jednak v mých rukou nefungují a jednak v konečném důsledku nepřinesly nic dobrého. Bůh má můj život ve svých rukou a vše, co mi kdy poslal (novou práci, partnera, přátele), bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Děkuji Bohu za to, že mě k sobě znovu přijal a nikdy si nepřestanu vážit Jeho moudrosti a trpělivosti. Přeji i vám ostatním jen to nejlepší. Jana Bostlová (převzato z upravila BTM) Enzymy Zdraví a výživa Naše zdraví ovlivňuje mnoho faktorů. O důležitosti vitamínů a minerálů ví asi každý, ale co třeba takové enzymy? Máme dostatek informací o jejich důležitosti? Žádná reakce v lidském organizmu se bez nich neobejde. Každý člověk má v sobě určitou enzymovou zásobu, a pokud ji vyčerpá, zemře. Proto je důležité dodávat enzymy v potravě. Co vlastně enzymy jsou a jakou mají funkci? Enzymy jsou velice zvláštní a specifické bílkoviny, které obsahují i různé vitamínové složky. Takže mezi enzymy a vitamíny existuje úzkéspolečenství, kdy vitamíny jsou nepostradatelné pro budování většiny enzymů. Vitamíny zastávají funkci pomocných látek enzymů, jsou takovými jejich poslíčky. Při nedostatku vitaminů dochází k vážným poruchám v činnosti enzymatických soustav, což vede k narušení přeměny sacharidů, bílkovin a tuků. Kolik je druhů enzymů? Existují nesčetné druhy enzymů. Právě ony charakterizují nejen každý rostlinný či živočišný druh, ale každé živé bytosti dávají zvláštní individualitu. Řídí složité chemické procesy v každé buňce, zajišťují látkovou přeměnu, obnovují orgány a udržují je v činnosti. Bez enzymů neexistuje žádné dělení buněk, žádný růst a žádné rozmnožování. Bez nich by štěpení i slučování látek vůbec neproběhlo. Určují směry složitých chemických reakcí. Z toho vyplývá mimořádný význam enzymů na naše zdraví. Jak tělo enzymy získává? V protikladu k trávicím fermentům nemůže naše tělo enzymy vytvářet samo. Musí být dodány zvenčí, tedy prostřednictvím správné výživy. Čím více čerstvých, vysoce aktivních enzymů (ze syrové stravy) naše tělo přijímá, tím větší je obnova těla, tím více tyto enzymy podporují tvorbu nových zdravých buněk. To znamená větší energetický potenciál, větší vytrvalost, větší obranyschopnost vůči chorobám a také správnou funkci žláz a tím i dobrou regulaci tělesné hmotnosti, dokonalou očistu krve a buněčných tkání od odpadů (jedů) a tedy lepší možnost předcházet mnoha nemocem. Jaké potraviny jsou na enzymy nejbohatší? Ze syrové stravy jsou to pšeničné klíčky nebo jiná klíčící semena, mladá zelenina, zeleninové šťávy a zralé ovoce, řasy. Chemici tvrdí, že vařením se žádné výživné soli (minerály) nezničí. Mají sice pravdu, ale co po vaření chybí, jsou právě životně důležité enzymy, které jsou organicky spojeny solí. Bez příslušných enzymů nemohou být výživné soli v tělesných buňkách správně přeměněny. Jsou znehodnocené a tvoří nebezpečné nánosy. Organické výživné soli se tak stávají anorganickými. Jak máme enzymy užívat? Čím je člověk mladší, tím je jeho tělo na enzymy bohatší. Při stárnutí enzymů ubývá a zákonitě také ubývá životních sil. Z toho vyplývá, že starší lidé potřebují hlavně jídla bohatá na enzymy. Těmi je jedině přirozená syrová strava. Tímto způsobem si uchovají dostatek vitálních sil, zdraví a životního optimismu i ve vyšším věku. Nezapomínejte proto ve svém jídelníčku na čerstvou zeleninu a ovoce, ale také na ostatní rostlinné produkty, semena, obiloviny, mořské i sladkovodní řasy a podobně. Při nedostatku čerstvých zdrojů enzymů vybírejte z doplňků stravy v lékárně ty, které obsahují tzv. zelené zdroje : řasy, mladý ječmen, trávy, bylinné extrakty aj. 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka speciálních produktů Podzim 2013 POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 Šalomoun slavný a moudrý král (H127) Letáček z řady Galerie biblických postav nám přibližuje jednu z nejznámějších postav Bible. Král Šalomoun je znám svou moudrostí a zbožností. Dobrý začátek však ještě neznamená dobrý konec. Jeho selhání mělo krutý dopad na celé Izraelské království. (Doporučená cena 3,50 Kč) Otče náš (DK65) Dvojitá karta s biblickým textem 6. kapitoly Matoušova evangelia se slovy Ježíše Krista o modlitbě a s modlitbou Otče náš. (Doporučená cena 5,20 Kč) Co Darwin ještě nemohl vědět! (E10) Darwinova evoluční teorie změnila pohled na vznik a vývoj života na Zemi. Podle ní už k jeho objasnění není třeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. Ale v přírodě můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Evoluční teorie se tak stala jedním z největších omylů světových dějin. Strhla miliony lidí do propasti nevíry a stala se příčinou největších tragédií 20. století. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. (Doporučená cena 3,60 Kč) Marihuana no a co má být? (MT23) Tráva, marjánka, mařena, konopí to jsou často používané názvy pro dnes nejrozšířenější drogu marihuanu. Je považována za nej mé ně škodlivou. Je tomu opravdu tak? Hrozí nějaké nebezpečí? O zá keř ném působení této drogy na organismus pojednává tento letáček. (Doporučená cena 3,60 Kč) Věrné labutě (PN44) Kartička s básničkou Oldřišky Koudelové o věrných labutích. Obsahuje biblický verš Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. (Žalm 145, 13). (Doporučená cena 2,80 Kč) Bible kralická záložka (PX23) J. A. Komenský odkázal českému národu klenot, kterým je Bible kralická. Až budeš moci, přijmi tento klenot a používej ho ke svému užitku, vzkázal Komenský národu. Letos slavíme výročí 400 let od prvního vydání Bible kralické. Při této příležitosti vydáváme záložku se stručným textem o vzniku a významu Bible kralické a několika verši v jazyce původního překladu. Rozměry záložky 74 x 200 mm (Doporučená cena 3,00 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 85 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 BŮH NEZKLAME TY, KDO V NĚJ VĚŘÍ (K29) Oblíbený obrázkový kalendář s biblickými verši a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Kč POZOR! VÝHODNÁ CENA PRO PRAVIDELNÉ ODBĚRATELE NO K V IN A 39,- Dětské modlitby kostka (D10) Po oblíbené kostce s modlitbami Bůh slyší Tvou modlitbu (D8) vydáváme kostku s modlitbami pro děti. Na každé ze šesti stran najdete jednu modlitbu např. poděkování za mír a zdraví, prosbu za pokoj a ochranu v rodinách, modlitbu za školu a spolužáky. Kostku lze jednoduše sestavit. Stačí ji vyjmout z aršíku, ohnout strany podle narýhovaných hran a zalepit chlopně. Stále si můžete objednávat i první kostku Bůh slyší Tvou modlitbu. (Doporučená cena 7 Kč) Bůh slyší Tvou modlitbu kostka (D8) RHY HODIN Pro školáky ROZV Nejvýznamnější data české historie (PX14) 3 Kč Mláďata (vyjmenovaná slova) (PX17) 9

6 Knižní novinka Návr aty vzpomínky MUDr. Jána Sirackého BTM právě vydává knihu Jána Sirackého Návraty. Autor v ní uvažuje nad smyslem života z po hledu lékaře-onkologa. MUDr. Ján Siracký od r pracuje v Lize proti ra kovině, kde má na Lince pomoci možnost nejen odborně radit a po máhat, ale také po vzbuzovat, svědčit a rozdávat naději Kniha Návraty se na Slovensku stala bestselerem. Obsahuje dvacet krátkých zamyšlení. Čtenář je stržen jednotlivými úvahami či krátkými příběhy, které jej přinutí k pře mýšlení a po sléze překvapivým způsobem obohatí jeho život. Jako ukázku přinášíme úryvek z kapitoly Naše jistota a naše nejistoty. Kdo strávil víc než třicet pět let v nemocnici s onkologickými pacienty, viděl mnoho lidského utrpení, ale i mnoho radosti vyléčených pacientů. Viděl také umírat. A nejen viděl, ale byl s umírajícími. A po mnoha letech jsme my lékaři stále senzitivní k lidskému utrpení, máme pocit nejistoty a pokory, neboť mnoha věcem stále ještě nerozumíme. Jsou to problémy nejen biologické a lékařské, ale i problé my pacientů jako lidí, jejich osudy, rodinné a profesionální problémy, a tak se někdy zamýšlíme nad významem a cenou svého úsilí. Před časem nám na oddělení přivezli mladou vykrvácenou pa ci entku s velmi těžkým onkologickým nálezem. Bylo potřeba roz hodnout se pro rychlé a radikální onkologické řešení. Byla to ri zi ko vá operace, protože nebylo možné čekat na optimální úpravu krevního obrazu a celkového stavu pacientky. Když pak po operaci a doplňující léčbě odcházela vyléčená domů k rodině, ke svým dvě ma mladým dětem, měli jsme všichni velkou radost. Po šesti mě sících zahynula při autohavárii. Nutí nás to zastavit se a opakovaně prožívat určitý pocit nejistoty z něčeho neznámého a obtížně definovatelného. Výraz nejistota ve všech souvislostech vyjadřuje skutečnost, že nerozumíme všemu a nechápeme všechno, i když po tom toužíme. Apoštol Pavel to vyjádřil takto: Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně (1. Korintským 13,12). V katedrále sv. Pavla v Londýně je známý obraz Holmana Hunta nazvaný Světlo světa. Pán Ježíš tam stojí u zavřených dveří, v jedné ruce drží svítící lampu, druhou klepe na dveře, které jsou obrostlé břeč ťanem. Veřeje jsou rezavé a dveře nemají kliku. Když se ptali ma líře proč, odpověděl: Ty dveře se dají otevřít jen zevnitř. Otevřít je musím já sám. Když jsem to udělal, mám jistotu v Pánu Ježíši (Zjevení 3,20). Jako člověk však samozřejmě mnoha věcem nerozumím. Vyvolávají ve mně pocit pokory a já mám malé sebevědomí. Všeobecně vzato, jsme my lidé hodně sebevědomí. Určitě i my lékaři. Co všechno jsme už dokázali! Transplantujeme srdce, ledviny, játra, dáváme umělé klouby, umíme maličkým přístrojem trvale determinovat frekvenci srdečních akcí. Ve výzkumu rakoviny jsme už na molekulární úrovni, perspektiva transplantace genů a genová Knižní novinka léčba nádorů je už blízkou budoucností. Na druhé straně je však konkrétní pacient v celé složitosti a jedinečnosti svého organismu, osobnosti i nádoru. Musíme si přiznat, že neumíme předpovědět, jak bude ten který nádor reagovat na standardní a ověřený léčebný zásah. Určitý pocit nejistoty nám stále zůstává. Je mnoho věcí, kterým nerozumíme, a ptáme se: Proč? Vzpomínám si na několik pacientek, které přivezli na léčení z vězení, často s velmi vážnými onemocněními. Po skončení léčby se některé musely vrátit zpět do vězení. Bylo mi vždycky smutno. Tam někde je ono proč, ty pochybnosti, nejistota a hledání smyslu toho, co děláme. Samozřejmě, markantnější je to ve válce, kdy po úspěšném léčení posílají vojáky opět bojovat a umírat. Tak se ve spleti něčeho, co musíme akceptovat, ztrácí základní etický princip milosrdného Samaritána. V době totality u nás jednou ležela řádová sestřička s velmi těžkým onkologickým nálezem, kterou přivezli z vězení. Byla tichá a pokorná, ale byla to osobnost v každém směru. Uniformovaní i neuniformovaní estébáci běhali po chodbách a kolem její postele. A ona v tichosti zemřela. Všichni ti, co běhali, najednou nevěděli, co mají dělat, neboť smrt ve scénáři neměli. Všechno se zastavilo, protože čekali na instrukce. I pro mne to bylo zastavení a zamyšlení o scénářích a instrukcích, o morálním kódu a morální zodpovědnosti, kterou všichni máme. O zodpovědnosti za to, co děláme anebo neděláme, a jak to děláme. Lidský pocit nejistoty, to je kladení otázek sobě samému. Přiznání chyby, nejistoty a hledání je úžasně silný, působivý a přesvědčivý argument, neboť je pravdivý a úžasně lidský. Když Pilát mluvil s Pánem Ježíšem, cítil velkou nejistotu, kte rou vyjádřil často citovanými slovy: Co je pravda? Nakonec však převládl strach o kariéru a oportunismus. Když vydal Pána Ježíše na smrt, teatrálně si umýval ruce. Na druhé straně vidím Nikodéma. Byl to muž z významné rodiny, teologicky velmi vzdělaný, nic pozemského mu vlastně nechybělo. Přišel za Pánem Ježíšem, protože měl pocit nejistoty, a zeptal se ho: Co mám dělat, abych měl jistotu? (Jan 3,1 7). Vždycky mám radost, že tuto jistotu našel a byl s Josefem z Arimatie, který si vyžádal od Piláta tělo Pána Ježíše, aby ho pochoval (Jan 19,39). Maska arogantního sebevědomí je součástí novodobého divadla, která snad usnadňuje kariéru, ale nepřináší ani pokoj, ani radost. Myslím, že bychom se všichni měli zamyslet nad tím, zda naše křesťanství není překryto naším životním stylem. Aby na nás, na našem životě, bylo viditelné, že bývají s Ježíšem (Skutky 4,13). A to znamená roz dávat pokoj, radost a lásku. Návraty Vzpomínky MUDr. Jána Sirackého, formát 136 x 198 mm, brožovaná, 94 stran, cena: 79 Kč. Knihu si můžete objednat obvyklým způsobem pomocí objednací karty, telefonicky: , em: nebo prostřednictvím internetu: Můžete nás také navštívit osobně na adrese: Smetanova 9, BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 9 do 16 hod! 10 11

7 Projekt Misijní projekty čekají na VAši pomoc! Předkládáme Vám možnost osobního zapojení do podpory nových projektů a misijní služby BTM. Chceme Vás seznámit se třemi projekty, které jsme pečlivě zvážili, a které vznikly na doporučení našich zkušených misijních spolupracovníků. V současné době, kdy jsme obdrželi oznámení našeho německého partnera o definitivním ukončení finanční podpory BTM v blízké budoucnosti, jsme postaveni tváři v tvář naprosto nové situaci. Na tyto velmi potřebné projekty nebudeme mít vlastní finanční prostředky, proto se obracíme na Vás, naše věrné odběratele a spolupracovníky. Jistě mezi projekty najdete ten, který Vám Bůh položí na srdce. Budete mít možnost se za něj nejen modlit a finančně jej podporovat, ale mnohdy se ho i osobně zúčastnit. Věříme, že budete mít radost z nových možností misijní práce v naší zemi! specifický symbol 1001 Husův odkaz Praha, Staroměstské náměstí 21. září 2013 se bude konat celodenní manifestace křesťanů volajících český národ zpět k du chov nímu dědictví nejslavnějšího období českých dějin. Za tímto účelem připravujeme nové vydání úspěšných letáčků Poselství Staroměstského orloje v pěti jazykových mutacích. Náklady na tisk jedné jazykové mutace jsou Kč. Cílová částka tohoto projektu je tedy Kč. Hledáme také týmy pro stálou misijní službu na jednom z nejfrekventovanějších náměstí v naší zemi. Odkaz Bible kralické brožura pro žáky ZŠ specifický symbol 1002 Na základě mnoha podnětů připravujeme specielní brožurku pro žáky základních škol v České republice. Jednoduchým a přehledným způsobem poskytne souhrn znalostí o Bibli a přiblíží historii Bible kralické. Brožuru chceme představit v rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralic ké v Kralicích nad Oslavou 14. září Projekt je realizován ve spolupráci s Památníkem Bible kralické a obcí Kralice nad Oslavou. Cílem je nejen posílit povědomí o tomto kulturním klenotu českého národa, ale rovněž podtrhnout jeho stále aktuální poselství dnešnímu člověku. Cílová částka, která pokryje náklady na tisk brožury, je Kč. Kvíz pro děti Vyhodnocení dětského kvízu Opět přinášíme ukázky odpovědí a kreseb od dětí na naše soutěžní kvízy. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Jednotlivci 7-15 let: Dvořáková Adriana, Plzeň, 10 let Fojtíkovi sour., Brantice, 8-13 let Holoubková Laura, Mokré Lazce, 8 let Lukešová Magdaléna, Lichnov, 9 let Slavíkovi sour., Nikolčice, 9, 11 a 15 let Sovadinová Leonka, Želechovice, 10 let Vaďura Kryštof, Tachov, 9 let Večeřovi sour.,velký Ořechov, 10 a 12 let Jednotlivci do 7 let: Dvořáková Anička, Telecí, 5 let Szmeková Daniela., Bystřice, 5 let Kryštof Vaďura, Tachov, 9 let Skupiny dětí a ostatní: Děti ze ZŠ při DD, Valašské Klobouky Děti ze ZŠ ve Velichovkách Leonka Sovadinová, Želechovice, 10 let specifický symbol 1003 Básničky o zvířátkách ilustrovaná knížka pro děti Jak víte, již řadu let vydáváme oblíbené básničky zkušené učitelky MŠ Oldřišky Koudelové z Prostějova. Nabízíme již přes čtyřicet kartiček. Pro veliký zájem jednotlivců, ale i mateřských a základních škol, bychom rádi vydali celou sbírku těchto básniček se zvířátky v knižní podobě. Budou nově ilustrovány populární dětskou malířkou Vlastou Švejdovou. Naším cílem je také připojit CD se zhudebněním vybraných básniček. Cílová částka na vydání knihy je Kč, na výrobu CD dalších Kč. Projekty můžete finančně podpořit darem zaslaným na náš běžný účet č /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Nezapomeňte také uvést specifický symbol Vámi vybraného projektu. Markéta Večeřová, Velký Ořechov, 12 let 12 13

8 13. komnata-seriál (Ne)bezpečný internet Pro náctileté Představte si ztemnělý park, o kterém víte, že na jednom konci operuje gang mladých násilníků, na druhém konci si chodí na pískoviště vybírat své oběti několikrát trestaný pedofil, uprostřed se scházejí dealeři drog. Pustili byste tam své dítě, aby si tam každý den chodilo hrát? Asi těžko. Ale to, že děti tráví mnoho hodin denně na internetu, rodičům připadá normální. Přitom internet může být právě takovým parkem. Naše děti vyrůstají ve virtuálním světě. Odborníci o nich mluví jako o internetových domorodcích. Naopak generace dnešních rodičů je generace internetových při stě hovalců. Pro ně je stále ještě rozdíl mezi činnostmi on-line a off-line. Dětem tento svět splývá. Jsou schopny si psát s kamarády zprávy přes mobil, a přitom sedět vedle nich. Internet však nemusí být bezpečným místem. Co všechno může dětem, teenagerům, ale i dospělým hrozit? Obtěžování lovcem Na internetu přibývá případů, kdy narušení lidé vyhledávají své oběti. Mohou jimi být malé děti nebo teenageři. V lepším případě může jít jen o loudění nahých nebo polonahých fotek, v horším je snaha přimět vytipované oběti k svlékání či masturbaci před webkamerou, v nejhorším vylákání na schůzku, ze které se dítě také nemusí nikdy vrátit. Je to šokující? Ale je to realita. Víme, s kým si naše děti píšou, když přijdou ze školy a jsou doma samy? Víme, jaké stránky navštěvují? Vydírání a jiné formy šikany Obecně se dá říci, že mezi mladými lidmi přibývá agresivity. Jsou živeni televizí a počítačovými hrami, kde agrese je pokládána za přednost a předmět obdivu. Školní kolektivy jsou nezřídka svědky různých forem šikany a právě moderní komunikační prostředky jsou v posledních letech jejich nejčastějším dějištěm. A překvapivě jsou projevy kyberšikany často tvrdší a destruktivnější než šikana klasická. A důvod pro volbu oběti? Stačí být jiný. Třeba křesťan v nevěřící třídě. Zneužití dat na sociálních sítích Kdo dnes nemá facebookový profil, jako by ne byl. Taky ho mám. Ale je třeba vědět, že základním důvodem zřízení a provozování této sítě bylo a je sledování lidí. A být obezřetný, co se týče zveřejňovaných dat a materiálů. Právě mladí lidé jsou v užívání tohoto média mnohdy naivní. Ale nejen děti. Mnohé maminky mají potřebu se podělit s fotečkami svých nahých miminek a batolat a neuvědomí si, že za pár let se právě tyto snímky mohou přes jediného facebookového přítele dostat např. ke spolužákům jejich dítěte a stát se příčinou posměchu a ponižování Viry a jiná havěť Tvůrci virů jsou stále důmyslnější, hackeři víc šikovnější a uživatelé čím dál důvěřivější. Viry se mohou dostat do počítače skrze přílohy mailů, skrze skype či chat na facebooku. V poslední době se viry hodně šíří na tzv. chytré mobilní telefony, ve kterých Pro náctileté má antivirové programy málokdo. V lepším případě taková havěť váš počítač zpomalí, v horším vymaže programy, v nejhorším monitoruje váš obývák skrze webkameru ovládanou na dálku nebo čte vaši klávesnici, když píšete heslo svého internetového bankovnictví. Co by děti nemusely vidět Na prvním místě je to určitě pornografie. 16 % všech webových stránek tvoří pornostránky. Na děti pornografie vyskakuje, ať už ji ze zvědavosti samy hledají nebo ne. A přitom dnes už to nejsou jen fotografie nahých dívek. Přibývá tvrdých videoscén mučení a jiných zvrhlostí. Ale děti hledají i jiné násilí, mnohdy na doporučení svých kamarádů. Dnes už virtuální násilí a bolest v počítačových hrách nebo filmech nevzrušuje. Kečupová krev už netáhne. Musí být skutečná proto letí záběry poprav či autonehod. A pak jsou tu stránky, kde si teenageři radí, jak si ulevit od napětí říznutím se žiletkou, jak držet tu nejlepší dietu nebo jak spáchat sebevraždu. Závislost na moderních médiích Říká se tomu netolismus. Tráví vaše dítě celé odpoledne nebo večer na facebooku? Každou volnou chvíli paří hry na počítači nebo na mobilu? Má problém s vámi jet na chatu, kde není signál? Pak má možná problém se závislostí, která může být stejně nebezpečná jako třeba závislost na hracích auto matech. Dnešní mládež se neumí zabavit. Nejčastějším slovem ve statusech na facebooku je nuda. A právě hry v počítači nebo mobilu dokážou vtáhnout do děje, navíc jsou mnohé koncipovány tak, aby závislost přímo vypůsobily. Ale nemůžeme za to trochu i my, rodiče? Není pro nás jednodušší pustit dítěti počítač nebo televizi, než si s nimi zahrát třeba deskovou hru nebo si s nimi číst či povídat? Nás se to netýká? Co tedy dělat? Prohlásit internet za nástroj ďábla a odpojit se? To asi dost dobře není možné. Pro mnohé z nás je počítač pracovním nástrojem a internet součástí výkonu práce. Pro generaci našich dětí je tak samozřejmou součástí života, že by bez něj neobstály. A nejenom před dětmi, kdy aby dítě v kolektivu obstálo, nesmí příliš trčet, ale i ve škole. Mnozí učitelé dnes vyžadují znalost práce na počítači a tzv. počítačová gramotnost je dnes na škole mnohdy důležitější než znalost mateřského jazyka. Je však důležité vědět o nebezpečích, která v kyberprostoru číhají. A snažit se děti chránit podobně jako před v úvodu zmíněným parkem. Je však třeba diferencovat podle věku. U malých dětí využít technologických nástrojů kontroly užívat počítač jen v určené hodiny či dny, navštěvovat jen povolené webové stránky apod. Se staršími dětmi je třeba o možných rizicích především mluvit. Ne jim nadávat, nebo je strašit. A hlavně s nimi trávit co nejvíce času. Pak nebudou usilovat o zájem jiných na různých seznamkách a chatech. Někdy si křesťané myslí, že jejich dětem nic nehrozí. Jsou přece odmalička vychovávané v Boží bázni! Takový postoj však mívá za následek, že pak děti nevědí, jak se bránit nebezpečí internetu. Preventivním před náškám na školách se věnuji již 17 let. Myslím si, že i sbory a farnosti jsou místem, kde podobná osvěta je přínosem. Podle časopisu Život víry 2013/6 upravila BTM. Autor Mgr. Vladimír Vácha (KS Praha) je lektorem ACET a spolupracovníkem Národního centra bezpečnějšího internetu. V případě zájmu o přednášku můžete autora kontaktovat na u: 14 15

9 Závěrem Vodorovně: A. Úžas; časový úsek. B. Jeden z vitamínů; 2. díl tajenky; jednotka hmotnosti (fyz. zn). C. Předložka; schránka živého organizmu; úder v boxu (zkr.). D. Poloměr (geom. zkr.); rival; nemocniční oddělení, římsky tisíc. E. Distributor tisku (zkr.); akademický titul (zkr.); dehet (lidově). F. Písmeno řecké abecedy; Janáčkova akademie múzických umění; chemická zn. polonia. G. Název hlásky a ; česká řeka; jednotka délky (fyz. zn.). H. Označení vagonů ČR; avšak; chem. zn. molybdenu. 16 Ilustrace Marie Plotěná. Tajenkou KŘÍŽOVKA naší křížovky O CENY je dokončení aforismu Pavla Tajenkou Kosorina: křížovky Boha sice je dokončení nevidíme, ale aforismu mělo by nám Pavla stačit, Kosorina: že (dokončení Boha sice v nevidíme, tajence). Ilustrace Marie Plotěná. ale mělo by nám stačit, že VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Svisle: 1. Oblek cvičenců; bodlákovitá rostlina. 2. Datový nosič (zkr.); 1. díl tajenky; mezinárodní poznávací značka Německa. 3. Římsky 2; podnik v Kuřimi; splav. 4. Uznání; údaje. 5. Výtvor; kal (knižně). 6. Operace mobilizace (zkr.); pracoviště v dole; slovensky strýc. 7. Hráč hrající vzadu; 3. díl tajenky; tisícina (zkr.). 8. Část molekuly; podnik ve Fulneku. Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání jsme vylosovali tyto výherce: Buďová Marie, Telč Dupal Petr, Týn n/vltavou Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Všem našim odběratelům přejeme prosluněný podzim plný Boží lásky s množstvím misijních příležitostí. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). A B C D E F G H Chlumská Eva, Praha Lazarová Anna, Malenice Pietak Joanna, Horní Suchá Zikl Michal, Klášter

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nabídka přednášek pro střední školy

Nabídka přednášek pro střední školy Nabídka přednášek pro střední školy Jazyky a mezikulturní vztahy Rodilí mluvčí ze zahraničních týmů (mezinárodní výměny) se sdílí o svém životě a kultuře www.novagenerace.com Antisemitismus, rasismus,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ online Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Semináře pro žáky všech základních

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND

Vážení zákazníci, Katalog NOMIland 2013/2014. Nejširší nabídka produktů a služeb za VÝHODNÉ CENY na jednom místě! KLUB NOMILAND Vážení zákazníci, Představujeme Vám nový, ještě horký Katalog JARO - LÉTO 2014. V tomto katalogu naleznete produkty, které jsou Vám již dobře známé a oblíbené, ale také úplné NOVINKY, se kterými Vás chceme

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více