Ročník: 2005 Číslo: 28. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 2005 Číslo: 28. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic - 1 -"

Transkript

1 Ročník: 2005 Číslo: 28 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic - 1 -

2 Kouzlo Vánoc Maruška Řeřuchová Paní zima rozpouští si bílé vlasy, svět je zahalený do té její krásy. Zavři oči a zachumlej se do svetru, když píseň Vánoc zazní ve větru. Na nebi hvězdy zářící, byt provoněný skořicí. Láska všechny spojuje, celý svět se miluje. Po Vánocích-bohužel, zmizí také jejich kouzlo lásky. Proč to lidé neumí?? Celý rok se k sobě chovat hezky

3 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce 27. září 2005 prodloužena provozní doba v mateřské škole od 7:00 do 15:15 hodin, schválen postup vypracování nového územního plánu obce, schválen záměr výstavby obecních bytů na Chmelenci, schválen bezplatný převod pozemku ze státu na obec, schválen dodatek ke zřizovací listině o změně názvu školy na Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace, schválen nákup dataprojektoru, projednán dopis paní Štefličkové, 11. října 2005 projednána výroční zpráva ZŠ a MŠ Jakubov, schváleno vypracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na výstavbu bytového domu se 14 byty, schváleno pojištění bezdrátového rozhlasu a internetové sítě, schváleno navýšení dotace na opravu kostela sv. Jakuba Většího na celkovou částku ,- Kč, 21. listopadu 2005 udělen souhlas s uspořádáním veřejné sbírky v obci na osvětlení místního kostela sv. Jakuba Většího, schváleno napojení nových obecních bytů na vodní zdroj Kbelka s možností připojení dalších občanů na trase, schváleno rozpočtové provizórium na rok 2006 ve výši 1/12 roku předchozího měsíčně, schválen plán inventarizace majetku obce k , schválena zimní údržba místních komunikací, schválena brigáda na oplocení neudržovaného objektu čp.107, - 3 -

4 Informace obecního úřadu Veřejně přístupný internet Připomínáme občanům, kteří nemají možnost připojení k internetu, že mohou vyžít obecních veřejně přístupných internetových stanic zdarma. První funguje již několik roků v místní knihovně a je hojně využívána. Druhá byla díky dotaci z Fondu Vysočiny zřízena v zasedací místnosti obecního úřadu. Je otevřena v úřední hodiny obecního úřadu. Začátečníkům poskytneme i pomoc. Obecní úřad uvažuje v případě většího zájmu občanů o uspořádání kurzu Práce s počítačem a internetem pro rodiče a seniory. Kurz se uskuteční v zimních měsících. V případě zájmu se nahlaste na obecním úřadě. Nová pohlednice Na obecním úřadě a v místních obchodech je k zakoupení zimní vánoční pohlednice Jakubova. Jakubov na internetu živě V nejbližších dnech bude v obci instalována webová kamera, která bude zabírat prostranství parku a autobusové čekárny. Po zprovoznění kamery se můžete na webových stránkách obce podívat, jak to u nás na návsi vypadá. Zatím funguje stejná kamera v Martínkově na adrese

5 Nasvícení kostela Na svém zasedání 8. listopadu 2005 rozhodla rada obce uspořádat veřejnou sbírku na nasvícení kostela sv. Jakuba Většího. Po opravě střechy a fasády si tato dominanta obce určitě zaslouží takovéto zviditelnění. Zatím se podařilo vybrat na slavnostním rozsvícení vánočního smrku a nasvícení Betléma 3.879,- Kč a Mikuláš s anděly a čerty věnovali 700,- Kč. Pokud chcete přispět, můžete tak učinit v kanceláři obecního úřadu do zapečetěné pokladničky nebo na účet zřízený u České spořitelny a.s. do 30. dubna Dále bude kasička umístěna u vánočního smrku při štědrovečerním zpívání. Na osvětlení kostela se rozhodl věnovat výtěžek ze vstupného ve výši 2.939,- Kč ze svého Vánočního koncertu i Jakubovský vokálně instrumentální soubor. Obecní byty Zastupitelstvo obce se na svých posledních zasedáních několikrát zabývalo problematikou výstavby obecních bytů. Zastupitelé tak reagovali na stále ubývající počet dětí v základní škole. Hovořilo se o několika variantách, například i o půdní vestavbě nad základní školou. Nakonec byla odsouhlasena varianta výstavby nového bytového domu v lokalitě Na Chmelenci v těsné blízkosti současných řadovek. V tomto domě by mělo vzniknout 12 bytů o velikosti 60 m 2 a 2 byty o velikosti 80 m 2. V zimních měsících by mělo být vydáno stavební povolení a na jaře se obec pokusí získat dotaci ve výši 7,7 mil. Kč

6 Na téma: ODPADY a POPLATKY Nebezpečný odpad Dosud se staré a nefunkční elektrospotřebiče shromažďovaly před obecním úřadem. Ten zajistil a zaplatil jejich likvidaci. Sběr tohoto nebezpečného odpadu bude sice obecní úřad zajišťovat i nadále, ale pouze v omezené míře. Protože: Nově podle zákona musí prodejce elektrospotřebičů už od srpna letošního roku vzít od zákazníka starou ledničku, televizi, pračku, když si u něj koupí novou. Prodejce ji předá výrobci a ten se musí ze zákona postarat o její ekologickou likvidaci. Je na nás občanech zákaznících, abychom tento postup využívali a dodržovali. Vždyť při koupi nového elektrospotřebiče platíme nově i poplatek za recyklaci. V opačném případě bude muset skutečnou likvidaci zaplatit naše obec, i když vy jste již zaplatili poplatek za recyklaci výrobci, který tak ušetří. Částka, kterou obec ročně platila, není zanedbatelná a budeme ji muset opět rozpočítat do poplatku za odpady, který od občanů vybíráme. Poplatky za likvidaci odpadů a poplatek ze psů 2004 V roce 2004 nezaplatily místní poplatek za likvidaci odpadů a poplatek ze psů dvě rodiny. Jedna se v průběhu roku 2005 odstěhovala a proti druhé zahájil obecní úřad správní řízení. Nejprve byli jednotliví občané několikrát opakovaně vyzváni k zaplacení poplatku doporučenými dopisy. Poté co nezaplatili, byla jim dlužná částka 1.010,- Kč navýšena podle zákona na trojnásobek, tj ,-Kč a vymáhána exekučním příkazem. V listopadu letošního roku jim byla celá tato navýšená částka stržena zaměstnavatelem z platu a OSSZ z důchodu a poukázána na obecní účet. Bohužel se tato rodina nepoučila a v letošním roce opět nezaplatila místní poplatky. Pokud v nejbližších dnech nezaplatí, budou opět vyzváni doporučenými dopisy, dlužná částka bude navýšena na trojnásobek. Že to nechápete? My také ne. obecní úřad - 6 -

7 Setkání důchodců V neděli 6. listopadu 2005 se v kulturním domě uskutečnilo již po sedmé obnovené Setkání důchodců. Jako první se seniorům představili nejmladší děti z dramatického kroužku. Nejprve sehrály pohádku O velké řepě. Pak následoval taneček na písničku Večerníček, kde si děti zacvičily se stuhami. Kulturní program pokračoval vystoupením místního vokálně instrumentálního souboru. Dále starosta obce připomněl události uplynulého roku, průběh soutěže Vesnice roku 2005 a nastínil některé akce, které se uskuteční v příštím roce. Druhou část odpoledne strávili naši nejstarší občané v přátelském posezení při malém občerstvení. Na závěr si zazpívali za doprovodu kytary. Veřejné promítání videokazet Ve dnech 28. října a 18. listopadu 2005 proběhlo v kulturním domě další veřejné promítání videokazet o Jakubovu. První večer byla promítnuta část ze Setkání rodáků a přátel obce a oslav 110 let Sboru dobrovolných hasičů v Jakubově. Druhé promítání bylo věnováno záběrům z přípravy, průběhu a oslav soutěže Vesnice roku Videokazetu s oběma díly v délce 2 hodiny a 15 minut si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 250,- Kč. Obě promítání se těšila velkému zájmu občanů. Druhý večer divákům zpestřil i křest jednoho ze symbolů letošní účasti - 7 -

8 v soutěži Vesnice roku Redaktoři deníku VYSOČINA, paní Čermáková a pan Zvěřina, vybrali našim důchodcům ze sena krásná jména Kuba a Kuběna Jakubsenovi. Oba večery byly zakončeny společným posezením s hudbou. Betlém Seno se stalo u nás v Jakubově již tradičním výtvarným materiálem. Kdo by neznal velikonoční slepice v parku, mediálně slavné jakubovské důchodce na lavičce nebo obří sochy, tentokrát ze slaměných balíků, na okraji obce. Na konci listopadu vytvořily členky kulturní komise za pomoci svých manželů další překrásné dílo. V parku se objevil dřevěný chlév, ze sena zhotoveny biblické postavy Marie s Josefem, jesličky s Ježíškem a Tři králové. Tento Betlém v životní velikosti byl poprvé občanům představen první adventní neděli při slavnostním rozsvícení vánočního smrku. Akce se zúčastnilo na dvě stovky občanů. Většina z nich již přemýšlí, čím je ženy překvapí příště

9 Valná hromada hasičů V sobotu 10. prosince 2005 se uskutečnila slavnostní 110. valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Jakubově. Kromě hasičů, hasiček a mladých hasičů z Jakubova se jí zúčastnili i zástupci z okolních sborů z Budkova, Domamile, Litohoře, Martínkova, Oponešic a Vranína. Všichni si vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření sboru, dále byly předány medaile a čestná uznání a noví členové obdrželi členské průkazy. Po slavnostní večeři následovala zábava s hudbou. Zpestřením v časných ranních hodinách byla malá rozcvička na závěr. Myslivcům se hon vydařil Členové Mysliveckého sdružení Jakubov uspořádali v sobotu 10. prosince 2005 společný hon na zajíce a zákonem povolenou škodnou. Myslivci s honci se tentokrát pohybovali v okolí Vranína a Martínkova. Celkem bylo uloveno 14 zajíců a jedna liška. Slavnostní zakončení honu proběhlo za sokolovnou v Martínkově

10 Vesnice roku 2005 V pondělí 31. října jsem se spolu s místostaroskou Jarmilou Čurdovou zúčastnil slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice Roku Do tohoto kola postoupilo 13 obcí vítězů krajských kol. Konkurence byla veliká. Komise musela porovnávat neporovnatelné obce od 300 do 1500 obyvatel. Práce to byla určitě nelehká, já sám si ji budu moci vyzkoušet v roce 2006 jako člen a v roce 2007 jako předseda krajské hodnotící komise této soutěže. Naše obec (podle sdělení předsedkyně komise) skončila v těsném závěsu za prvními třemi finančně oceněnými obcemi. Je to úspěch nebo neúspěch? Myslím si, že velkým úspěchem je i první místo v krajském kole této soutěže v konkurenci 38 přihlášených obcí. Za toto vítězství jsme obdrželi na slavnostním vyhlášení v obci Bořetice z rukou ministra pro místní rozvoj Radko Martínka zlatou stuhu, kterou obdrželi všichni krajští vítězové. Jak bylo napsáno již v tisku, ta naše byla díky oficiálnímu názvu naší obce Jakubov u Moravských Budějovic nejdelší ze všech. Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se zasloužili o takové pěkné umístění v této soutěži. Miroslav Kabelka

11 Gratulujeme k jubileím: 60. narozeniny Jiří Kolář František Bulíček Jiří Tejral 80. narozeniny František Krotký Marie Kolářová 83. narozeniny Josef Čurda 87. narozeniny František Kolář

12 Přání klidných svátků ze ZŠ Ani jsme se nenadáli a už je tady konec roku. My tak můžeme pomalu rekapitulovat, co se nám podařilo, co zlepšit a čeho se v budoucnu vyvarovat. Školní rok končí až v červenci, ale i my se už dnes ohlížíme, jaký ten rok 2005 byl a co nám přinesl. Celý rok jsme prožili pracovně. Učili jsme se nejen to, co nám ukládají osnovy, ale stihli jsme i řadu dalších akcí (dětský karneval, akce ke Dni Země, besídku ke Dni matek, oslavu Dne dětí, vystoupení na srazu rodáků i při vyhlášení vesnice roku, drakiádu atd.) Školní rok 2005/2006 jsme v září zahájili velmi slavnostně. Vždyť jsme společně s Vámi byli u toho, když se Jakubov stal vesnicí roku kraje Vysočina a jsme na to patřičně hrdí i my ve škole. Nám toto vítězství přineslo hned několik zlepšení: v průběhu prázdnin byla ve školní budově vyměněna stará netěsnící okna a v říjnu jsme dostali zbrusu nový školní nábytek. Děkujeme Vám všem za přízeň, protože je to především Vaše zásluha, že se naše malá školička mění stále k lepšímu. Jako poděkování přijměte i naše dárky v podobě dvou akcí, které jsme si pro Vás v prosinci připravili: Vánoční besídku a předvánoční posezení ve škole

13 Klidný předvánoční čas, ve zdraví prožité pohodové Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2006 Vám z celého srdce přejí žáci a učitelé ZŠ Jakubov Vánoční posezení v ZŠ Ve čtvrtek se uskutečnilo v základní škole již páté Vánoční posezení. Rodiče, paní učitelky a děti ze školy i školky si přišli společně zazpívat vánoční koledy, vyrobit svícen na slavnostní tabuli, zkusit šikovnost při výrobě papírových ozdob nebo si jen tak popovídat a na chvíli se zastavit v předvánočním čase

14 Řádky z MŠ Cinky, cinky zvonek zvoní, ve vaně se kapr honí, z mísy voní ovoce. Cinky, cinky, cinkylinky, už jsou tady Vánoce. Už je to tak, máme tady opět Vánoce, na které se všichni jistě těší. Tak je tomu i u nás v MŠ. Ze všeho nejdříve byl očekáván Mikuláš, kterého se děti nemohly dočkat. Přišel a měl s sebou veliký košík plný dobrot. Nebyl ale sám, přišel s ním i čertík s pytlem, který byl málem větší než on sám. Děti se těšily nejen na Mikuláše, ale i na nadílku, proto si každý připravil básničku či písničku. Nakonec vše dobře dopadlo a každý dostal sladký balíček. Ještě než se rozsvítí náš vánoční stromeček, tak se chystáme s dětmi péct vánoční perníčky. Děti je budou samostatně vykrajovat a po jejich upečení i zdobit. Letos budeme tvarovat i vanilkové rohlíčky. Společně se ZŠ připravujeme 15. prosince Vánoční posezení dětí, rodičů a učitelů u stromečku, které se bude konat v ZŠ v 15,00 hod. V pátek 16. prosince pojedeme do Mor. Budějovic na návštěvu do ZŠ T. G. Masaryka, která pro děti připravuje Výlet do pohádek. Pro děti jsou připraveny nejen pohádky, ale také soutěže a hlavně odměny. A potom už i v naší školce zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček a pod ním budou dárky pro děti. Přejeme Všem krásné a příjemně prožité Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v roce V. Paulová

15 Řádky z SDH Jakubov Rok se nám chýlí ke svému konci a všichni začínají hodnotit, jaký vlastně byl. Tak i já zhodnotím naše soutěžní družstva, která nás reprezentují. V tomto roce se družstva SDH Jakubova hojně zúčastňovala soutěží. V počtu pěti soutěžních týmů mladí hasiči I a II, družstvo žen I a II a družstvo mužů. Následný přehled ukazuje, že obsazená místa nejsou vůbec špatnou vizitkou SDH Jakubov. Družstvo mužů do 35. let: - okrsková soutěž v Martínkově 2. místo - oblastní soutěž v Mor. Budějovicích 4. místo - pohárová soutěž v Martínkově 5. místo - pohárová soutěž v Jakubově 2. místo - pohárová soutěž ve Zvěrkovicích 4. místo - pohárová soutěž v Třebelovicích 4. místo - pohárová soutěž v Sedlaticích 32. místo - pohárová soutěž v Šebkovicích 1. místo - pohárová soutěž v Krasonicích 5. místo - pohárová soutěž v Nové Říši 6. místo - pohárová soutěž ve Vraníně 7. místo - pohárová soutěž v Lažínkách 1. místo - pohárová soutěž v Jemnici 17. místo - pohárová soutěž ve Vesci 2. místo - pohárová soutěž v Červeném Hrádku 3. a 4. místo - pohárová soutěž v Lesné 12. a 16. místo

16 Ženy I. a II. družstvo: I. družstvo II. družstvo - okrsková soutěž v Martínkově 2. místo - pohárová soutěž v Martínkově 4. místo - pohárová soutěž v Jakubově 2. místo 1. místo - pohárová soutěž ve Zvěrkovicích 1. místo - pohárová soutěž v Krasonicích 4. místo - pohárová soutěž ve Vraníně 3. místo - pohárová soutěž v Lažínkách 1. místo - pohárová soutěž v Lesné 4. místo Mladí hasiči I. a II. družstvo: I. družstvo II. družstvo - okrsková soutěž v Martínkově 2. místo 1. místo - pohárová soutěž ve Zvěrkovicích 1. místo 3. místo - pohárová soutěž v Jakubově 2. místo 1. místo - pohárová soutěž v Třebelovicích 1. místo Po zimní přestávce, která nás čeká, se opět budeme připravovat na další soutěžní rok Jaký asi bude? Uvidíme. Věřím, že všechny soutěžní celky se budou i nadále snažit o dobývání předních míst v soutěžích. Závěrem bych chtěla popřát všem soutěžícím, aby měli potřebnou chuť a bojovnost. Do roku 2006 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody Alena Číhalová

17 TJ Družstevník Jakubov V letošním roce jsme zahájili jarní část soutěže se třemi mužstvy. Muži A skončili jako nováček soutěže na 7. místě, muži B na 5. místě a žáci taktéž na 5. místě. V podzimní části soutěže přibylo družstvo dorostu. V letošním roce bylo odehráno 78 mistrovských utkání a 21 přátelských. V červenci proběhl tradiční turnaj GARMISCH. 1. místo Opatov 2. místo Mor. Budějovice 3. místo Jakubov Nově jsme se zúčastnili 1. ročníku LITOVEL CUP o putovní pohár, který naši muži vyhráli. Každé mužstvo trénuje dvakrát týdně, dále se účastní různých brigád: - zapískování hřiště - rekonstrukce kanceláře OÚ - úprava bývalé spořitelny v kulturním domě - vybudování kuželny. Celkem bylo odpracováno 1874 brigádnických hodin. Sportovci se starají o dvě travnatá hřiště, víceúčelové hřiště a sportovní areál. Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Jiří Forman, předseda TJ

18 Muži A Mužstvo mužů A nastoupilo druhým rokem v krajské první B třídě. Letní přípravu zahájilo 19. července 18 hráčů a trénovalo se 3x týdně. Sehráli jsme 2 přípravné zápasy, GARMISCH turnaj a 1. kolo krajského poháru, ve kterém jsme s Jaroměřicemi prohráli 0:1. Kádr se oproti minulé sezóně posílil o 2 hráče - Antonína Šilhavého a Tomáše Mastného, kteří nahradili Františka Štrobla a dlouhodobě zraněného Miroslava Košáka. Na místo asistenta trenéra přišel pan Zdeněk Horký, který vystřídal pana Jaroslava Urbánka, kterému bych chtěl tímto poděkovat za práci, kterou vykonal pro jakubovský fotbal. Hráči v soutěži podávali většinou kvalitní a bojovné výkony. Po zásluze přezimují na druhém místě za vedoucími Čáslavicemi. Ve 14 zápasech jsme získali 31 bodů, nastříleli jsme 43 branek (nejvíce ze všech mužstev), naopak obrana obdržela branek nejméně a to 14. Brankář, Miroslav Klíma, uhájil 8x čisté konto. Velkou výhodou bylo domácí hřiště, kde jsme ze 7 zápasů 6x zvítězili, 1x remizovali se skórem 26 : 2. Stínem byly 3 červené karty (Matušina, Pacas, Špinka) a 29 žlutých. Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Čáslavice : ( 11) 2. Jakubov : ( 10) 3. Budišov : ( 9) 4. Bedřichov : ( 7) 5. Křižanov : ( 1) 6. Rokytnice n.r : ( 0) 7. Kojetice : ( -3) 8. Šebkovice : ( -5) 9. Hrotovice : ( -5) 10. Mohelno : ( -6) 11. Nový Rychnov : ( -6) 12. Puklice : ( -7) 13. Radostín nad O : (-11) 14. Bory : 44 6 (-15)

19 Zimní příprava bude zahájena 7. ledna 2006 a bude se trénovat 3x týdně. Jarní sezóna začíná v neděli 2. dubna 2006, kdy naši hráči přivítají v 10:15 hodin na domácím hřišti Bory. Závěrem bych chtěl popřát všem hráčům, funkcionářům a fanouškům našeho fotbalu hodně zdraví a úspěchů v novém roce. Pavel Dvořák, trenér Muži B Hráči mužů B startují v soutěži IV. třídy. Tohle mužstvo nenastupuje v pravidelné sestavě k mistrovským zápasům, protože zde hrají náhradníci z mužstva A. Zkoušíme i hráče z dorostu, aby si vyzkoušeli hru mezi muži. I když mužstvo nenastupuje stále ve stejném složení, umístili se po podzimní části na solidním třetím místě. Pokud tým doplní někteří hráči z dorostu a vytvoří mladé mužstvo, může pomýšlet i na třetí třídu. Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Martínkov : ( 10) 2. Jemnicko B : ( 3) 3. Jakubov B : ( 6) 4. Domamil : ( 1) 5. Předín : ( 0) 6. Štěměchy : ( 0) 7. Čechtín B : ( -1) 8. Kouty B : 21 8 ( -4) 9. Police : 37 4 (-11) 10. Kněžice B : 31 4 (-11) výbor TJ Starší žáci Starší žáci zahájili přípravu na sezónu 2005/2006 pod vedením trenérů Bohuslava Kabelky a Aleše Pacase. Trénují 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. Před začátkem sezóny sehráli

20 dva přátelské zápasy: 14. srpna ve Starči, kde prohráli 4:6 a 20. srpna doma proti Myslibořicím, který také prohráli 0:9. Soutěž byla zahájena 28. srpna Žáci sehráli 9 mistrovských utkání, z toho 6x prohráli, 2x vyhráli a 1x remizovali. Celkem získali po podzimní části soutěže 7 bodů a obsadili 7. místo. Nejlepším střelcem po podzimní části je Petr Karásek s 9 brankami. V letošní sezóně máme mladé mužstvo. Polovina základního kádru by mohla ještě hrát za mladší žáky. Ze současného mužstva nám v příští sezóně nikdo nekončí. Na závěr bych jménem vedení a trenérů chtěl poděkovat všem hráčům za jejich přístup k tréninku a zápasům a věřím, že se jim bude stejně (lépe) dařit i v jarní části soutěže. Hráči, kteří se podíleli na výsledcích a nastupovali v mistrovských utkáních: Kabelka Martin, Nahodil Ondřej, Nechvátal Petr, Šoukal Ondřej, Vrbka Tomáš, Soukup Zdeněk, Kovář Michal, Benáček Richard, Dvořák Pavel, Menčík Radim, Kafka Richard, Vejmelka Vojtěch, Řeřucha Karel, Chalupa Marek, Klimeš Ondřej, Karásek Petr, Číhal Josef. Bohuslav Kabelka, trenér Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. Okříšky B : 8 23 ( 11) 2. Kněžice : 7 22 ( 10) 3. Police : ( 6) 4. Výčapy : ( 1) 5. Stařeč : ( 3) 6. Rokytnice : ( -3) 7. N.Syrovice : ( -4) 8. Jakubov : 28 7 ( -5) 9. Slavice : 49 4 ( -8) 10. Čechtín : 78 0 (-15)

21 Dorost V letošním roce začalo hrát podzimní část soutěžního ročníku 2005/2006 i mužstvo dorostu. Většinu mužstva tvořili hráči z Jakubova, ale museli nám pomoci i hráči z Martínkova, Želetavy, Litohoře a Moravských Budějovic, bez kterých bychom nedali dohromady potřebný počet hráčů. Největším problémem však bylo sehnat trenéra. Nakonec jsme se domluvili s panem Jiřím Mastným ze Želetavy, který dovedl mužstvo po podzimní části na velmi pěkné třetí místo. Na druhé Hrotovice ztrácejí osm bodů, ale mají nad čtvrtými Hartvíkovicemi náskok 6 bodů. To znamená, že cíl pro jarní část soutěže je udržet se na třetím místě. Naši mladí fotbalisté předváděli většinou pohledný fotbal. Někteří hráči ukázali, že budou moci nastoupit za mužstvo mužů i v krajské soutěži. Největší slabinou hráčů dorostu je disciplína a kázeň na hrací ploše. Pokud ta se nám povede zlepšit, můžeme počítat i s lepšími výsledky. výbor TJ Rk. Tým Záp Skóre Body (Prav) 1. N.Syrovice : 7 42 ( 21) 2. Hrotovice : ( 18) 3. Jakubov : ( 10) 4. Hartvíkovice : ( 4) 5. Čáslavice : ( 3) 6. Opatov : ( 2) 7. Mohelno : ( -3) 8. Stařeč : ( -4) 9. Výčapy : ( -5) 10. Trnava : ( -6) 11. Kralice : ( -9) 12. Vladislav : (-10) 13. Dukovany : (-10) 14. Rouchovany : 57 3 (-18)

22 Malí herci absolvovali první vystoupení na veřejnosti V neděli 6. listopadu 2005 se v jakubovském kulturním domě uskutečnilo dnes již tradiční setkání nejstarší generace občanů Jakubova s generací nejmladší. Své úplně první vystoupení na jevišti před diváky si tak letos vyzkoušelo několik nových členů souboru. Všechny přítomné přišly potěšit nejmladší děti, které si speciálně pro tuto příležitost připravily dramatizaci pohádky O veliké řepě. Dědek zase zasadil řepu, ta mu narostla do obrovské velikosti, a on si s ní neuměl poradit. Nejen babka a vnučka, ale i všechna zvířátka ze dvora mu přišla pomoci a společně se dílo podařilo. Pak se všichni malí aktéři převlékli do cvičebního úboru a předvedli veselou pohybovou skladbičku se stuhami. Malí jakubováci se na své vystoupení poctivě připravovali, již od září jste je mohli najít každý pátek v naší klubovně, kde vše nacvičovali pod vedením Bronislavy Kabelkové a Lenky Svobodové. Všichni odvedli velký kus práce, i když se několik slziček na tvářičku vloudilo, a za to se jim samozřejmě sluší poděkovat potleskem, který byl pro ně tou nejlepší odměnou. Starší děti sice zatím ještě letos na veřejnosti nevystupovaly, ale v žádném případě to není proto, že by nic neuměly. Právě naopak. Ty se připravují na 3. jarní neděli s divadlem, která se uskuteční 19. března 2006 v místním kulturním domě. Nacvičují pro vás dramatizaci Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Věřme, že i jim se společné dílo podaří alespoň tak dobře, jako těm nejmenším. Jaroslava Kloboučková

23 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI pondělí hodin v kulturním domě Cvičit jsme začali v říjnu Na začátku hodiny se nejdříve zahřejeme společnou rozcvičkou. Potom následuje cvičení na lavičkách, žíněnkách, prolézání a přelézání různých překážek. Zbytek hodiny si děti pod dohledem rodičů mohou vyzkoušet skluzavku sestavenou z lavičky, přeskok kozy, skákání na trampolíně, cvičení na žebřinách, zaběhat si s míči apod. Nejvíce chodí dětí dvouletých, ale rádi mezi sebou přivítáme více předškoláků s rodiči. Děkujeme obecnímu úřadu za zapůjčení kulturního domu a za vytápění, základní škole děkujeme za zapůjčení sportovních pomůcek. Za spokojené rodiče a děti Kabelková B. Klub maminek s dětmi Již druhým rokem se každou středu od 8:30 hod. schází maminky se svými dětmi ve druhém patře budovy Mateřské školy u nás v Jakubově. Děti stráví se svými vrstevníky dopoledne plné písniček, her a zábavy. Společně se učí jednoduché tanečky nebo jenom za doprovodu hudby pochodují a vymýšlí nové taneční kreace, které jim mnohdy závidí i dospělí. Přesto, že jsou děti malé a dosud nenavštěvují mateřskou školu, jsou velmi šikovné. V tomto vánočním čase si vyrábí z vlnité lepenky a kartonů kapříky, čerty, Mikuláše nebo vánoční ozdoby a stromečky. Někdy je třeba maminčiny pomoci, ale jindy si své dílko vyrobí raději sami. Oblíbená je i velká tabule na zdi, kde si děti malují fixy své vlastní obrázky. Jindy se schovávají do stanu a povídají si. Děti také rády pomáhají stavět opičí dráhu, kde potom běhají, přelézají, dělají kotrmelce, plazí se, prolézají tunelem a poskakují

24 Dne 5. prosince 2005 jsme byli s dětmi v mateřské škole. Zde nás navštívil Mikuláš, který rozdával dětem balíčky s překvapením. Teď už je zima a snad budeme mít i dost sněhu, abychom se mohli společně vypravit na kopec se sáňkami a boby. Pokud budete mít čas a chuť, rádi mezi námi uvítáme nové tváře. Lenka Svobodová Kurzy ručních prací. Se začátkem školního roku jsme obnovily tradici kurzů ručních prací pro ženy. V prvním z nich jsme se věnovaly výrobě z keramické hlíny. Překvapilo nás, jak je keramika náročný koníček. Po složitém boji s hlínou se nám podařilo vytvořit, alespoň přibližně, očekávanou ozdobu. Radost nám zkazily lektorky ujištěním, že ne každý výtvor přečká výžeh v keramické peci, ale tentokrát přežilo kupodivu vše a můžeme si ozdobit vánoční stůl, zdi pokoje nebo jiná místa, pro která jsou díla určena. Další čtvrtek, již listopadový, jsme se tradičně potýkaly s ozdobou adventních věnců, které k času předvánočnímu neodmyslitelně patří. Šikovných žen přibývá a asi proto nás bylo méně než loni, ale rozhodně nebylo přísálí kulturního domu prázdné. Zatím poslední kurz pokusů o zvelebení domova patřil pletení zvonečků z pedigu. S tímto materiálem již máme malou, ale zato dobrou zkušenost, tak doufáme, že i tentokrát si zasloužíme pochvalu našich blízkých. Pokud by měl někdo nápad na další téma kurzů, bude vítán v si ozdobíme přinesené předměty ubrouskovou technikou. Všichni jste srdečně zváni. Marie Vejmelková

25 Rychlý a bezpečný internet Naše obec získala nedávno shodou okolností hned několik možností přístupu k rychlému internetu. Každý zájemce si tedy může zřídit ze svého počítače připojení k internetu, které může být výrazně rychlejší než starší připojení prostřednictvím analogového modemu nebo např. mobilního GPRS. Aby však byl internet skutečně rychlý, potřebujete k tomu dostatečně výkonný počítač. Internetové stránky totiž v současné době již neobsahují pouze pasivní obsah, jako je text či obyčejné obrázky, ale rovněž řadu aktivních prvků, což jsou různé animace (např. flash), skripty, applety, ovládací prvky ActiveX a mnohé další. Společnou charakteristikou aktivních prvků internetových stránek jsou právě nároky na výkon počítače. Dostatečný výkon rovněž vyžadují zabezpečovací prvky, např. antivirový program, bez nichž se dnes již neobejdete (viz dále). Jaká je tedy minimální konfigurace počítače, chceme-li jej použít pro přístup na internet? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Pokud si v nastavení internetu vypnete všechny možné aktivní prvky, může vám stačit i Pentium 150 s 32 MB paměti RAM a operačním systémem Windows 95. Musíte se pak ale smířit s tím, že můžete používat pouze staré prohlížeče a budete mít velké problémy se zabezpečením takového počítače. Ze stránek uvidíte v lepším případě pouze část, spousta věcí vám nebude fungovat. Použijete-li počítač s procesorem alespoň 600 MHz a pamětí minimálně 128 MB, můžete se už podívat takřka všude a používat většinu internetových technologií. Při zhruba dvojnásobných hodnotách již bude počítač v internetu i dostatečně rychlý. Jinými slovy použití rychlého internetu bude skutečně efektivní, budete-li mít počítač s procesorem rychlejším než 1 GHz a pamětí minimálně 256 MB

26 Další a neméně důležitou záležitostí je volba operačního systému. Microsoft vyprodukoval 3 čistě domácí operační systémy použitelné pro internet: jsou to Windows verze 95, 98 a ME. Od operačního systému Windows 2000 pak Microsoft sloučil podnikový a domácí operační systém do jednoho produktu. Windows 95 již můžeme pro internetové využití vyloučit, jsou zastaralé, nepodporované a budete s nimi mít jen problémy. O moc lépe nedopadne ani novější verze 98. Oba tyto systémy jsou bezpečnostně děravé, čili nelze je dost dobře zabezpečit proti mnoha rizikům, které internet přináší. Navíc u rychlejších počítačů pracují velmi neefektivně a zpomalují počítač. Windows ME je poslední z řady domácích systémů, který je ještě dnes možné používat bez větších problémů k přístupu na internet. Nejlepších výsledků však dosáhnete se systémy Windows 2000 a především XP. A jak je to se zabezpečením? Tahle otázka se často podceňuje i ve firmách, kde internetem šířená rizika (viry, červy a další škodlivé programy) často způsobují nezanedbatelné škody. Internet je sám o sobě totiž velmi nebezpečným prostředím, kde kromě informací o počasí můžete také snadno přijít (samozřejmě bez vašeho vědomí) ke spoustě virů a jiných programů, které zpomalí váš počítač, občas smažou nějaká data, způsobí neočekávané chování počítače a v konečné fázi už nebudete moci vůbec používat počítač. Nezbude vám nic než přeinstalovat operační systém a všechny další programy, které používáte. Aby byl váš počítač skutečně bezpečný a odolný, potřebujete tyto tři bezpečností prvky: 1. antivirový program 2. firewall 3. bezpečnostní aktualizace Windows Antivirový program chrání počítač před viry, nepřetržitě jej hlídá před nákazou a občas testuje všechny soubory na disku, zda nejsou napadeny virem. Aby však byl antivirový program dostatečně účinný, musí mít zajištěny automatické aktualizace, které z internetu stahují

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Zpravodaj 1 -- 2/2013 obce Prosenice Červen 2013 oslavy 101. let TJ Sokol, slavnostní předání provozní budovy v parku. Slovo starosty Vážení spoluobčané, Náš zpravodaj za Vámi přichází uprostřed dovolených

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST)

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST) A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého Jedna tvrz roudnická stávala směrem k Homyli ve vzdálenosti dva tisíce kroků od vesnice Na Horkách. Druhé tvrziště bylo dle místního podání u statku

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více