INFORMÁTOR. březen KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. březen 2 0 1 5. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic."

Transkript

1 INFORMÁTOR březen KVIC odloučené pracoviště a Karviná

2 1. Představujeme své lektory Metodika řízení Studium Organizujeme v březnu a dubnu - výběr Projekt Moravskoslezského kraje NatTech MSK Realizace projektů ESF Spirála Projekt RESTART Projekt Obec Projekt Facility management v efektivní organizaci Udržitelnost projektů Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička Informatorium školy mateřské Integrace na druhou EduČas Dialog bez bariér Efektivní management škol EMA Projekt Podpora poradců pro implementaci KR Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT technologie na vaší straně Akreditované DVPP kurzy v oblasti ICT pro vás Obrátili se na nás Zavedení Google Apps na vesnické škole Svět jako Rubikova kostka Informace KVIC OP a Karviná KVIC OP připravuje na březen - duben KVIC OP Karviná připravuje na březen - duben

3 1. Představujeme své lektory Mgr. Jiří Halda Mám pro tyto dámy velkou slabost S Mgr. Jiřím Haldou jsem měla příležitost setkat se při realizaci seminářů Osobnostní sociální výchova v MŠ. Tyto semináře jsou součástí projektu Spirála, který je určen především učitelkám mateřských škol. Nebývá obvyklé, aby se této cílové skupině věnoval muž lektor, přece jen blíže k této profesi mají ženy. Žiji obyčejný manželský život Můžete se našim čtenářům malinko přiblížit? Co jste vystudoval a čím se nyní zabýváte? Vystudoval jsem postupně Pedagogickou fakultu Hradec Králové a Univerzitu Palackého Olomouc, obory Učitelství pro první stupeň, Speciální pedagogika - surdopedie a Speciální pedagogika - psychopedie. Dále jsem absolventem řady psychologických výcviků pro diagnostické a terapeutické techniky. Zabývám se lektorskou činností na školách a ve firmách. Ve školách nejvíce metodikou výuky a skupinovou dynamikou a ve firmách osobnostním rozvojem, komunikací a kooperativními technikami. Jinak žiji obyčejný, spokojený manželský život, snažím se sportovat a mizerně, ale velmi vášnivě hraji na kytaru. Ve Spirále jsou cílovou skupinou učitelky mateřských škol. Co Vás přivedlo k tomu lektorovat právě pro tyto pedagogy? Jaký dojem ve Vás paní učitelky zanechaly? Jako každý blbý chlap jsem měl roky pocit, že MŠ je zařízení na hlídání dětí. Až jako logoped jsem začal zjišťovat, jak klíčové je to období v životě, ale hlavně, že nejnáročnější práce ve školském systému je v mateřských školách. Je zodpovědná, nesmírně náročná na energii i lidskou kvalitu. Pravda ale je, že přímo k práci v projektech pro MŠ mě přivedl můj kolega a kamarád Marek Herman, který prozřel dávno přede mnou. Mám pro tyto dámy velkou slabost. Věří v lidské dobro a v to, co většinou neumíme vidět že děti jsou báječné, jen se dají námi, dospělými snadno nakazit předsudky, omezujícími stereotypy a nedodržováním zásad a slibů. Velmi je obdivuji a jsem si jist, že si zaslouží daleko větší pozornost a společenské ocenění. Jsou ke mně shovívavé Po přečtení zpětných vazeb ze seminářů Osobnostní a sociální výchova v MŠ jsem nabyla dojmu, že jste nějaký nadčlověk. (Cituji: ve své 36leté praxi jsem se ještě nesetkala s perfektním lektorem, který dokáže tak poutavě přednášet, že jsem se na druhý den vyloženě těšila; více takových skvělých příjemných a přirozených nejen lektorů, ale i chlapů.) Vím, že jedním z Vašich oborů je psychologie. Pomáhá Vám to určit si Vaše strategie nebo tajné zbraně, které na svých seminářích používáte? Nemám žádnou strategii Nese mě moje dychtivost po informacích, čtenářská gramotnost a hlavně - letitá zkušenost. Vše, co jsem v životě dělal, bylo založeno na systému - nejdříve to pořádně poznej a pak do toho kecej. Takže jsem se snažil vždy pochopit téma, které mě zajímalo. Proto jsem v určitém období logopedické praxe měl i 23 dětí na logopedické terapii denně. Prostě mě to bavilo a musím přiznat (a rád), že mě téměř vše naučily děti. A jestli jsou zpětné vazby dobré? Jsem moc vděčný těm pracovitým a zapáleným dámám, které na mé semináře chodí. Jsou ke mě shovívavé a podle citace i přespříliš laskavé. Ale myslím si také, že oceňují to, že neumím a nechci hrát Učitelky v MŠ jsou poslední ochranou Co byste učitelkám mateřských škol do budoucna popřál? Moc jim přeji, aby je nepřestala práce bavit. Žijeme v zemi a době, která se pomátla ze svých práv. A učitelky v MŠ jsou poslední ochranou před tím, aby se systém úplně zbláznil. Statečně s matkami, otci a dětmi mluví, snaží se zachránit, co se dá. Přeji jim tedy, aby si věřily, aby neztrácely pocit smyslu své práce a aby měly svoje vlastní životy co nejvíce spokojené - jediná záruka, jak se nevyčerpat, nepropadnout skepsi a přestat se prací bavit. S Mgr. Jiřím Haldou vedla rozhovor Karin Šebestová 3

4 2. Metodika řízení Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma Zdravotně znevýhodněné dítě v MŠ Zápis k předškolnímu vzdělávání pro MŠ okresu Číslo akce Termín Doba konání Místo konání Frýdek -Místek :30 až 12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 Nový Jičín :30 až 12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Karviná :30 až 12:00 ZŠ, třída Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice :30 až 12:00 KVIC,Na Hradbách 27 Opava :30 až 12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Opava :30 až 12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Lektorka 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Poradenství Proplácení přespočetných hodin Dotazy 1) Mám nárok na přesčasové hodiny v případě, když jako učitelka MŠ nastupuji do práce na odpolední směnu od 10 hodin, ale už např. od 8 hodin jdu s dětmi na plavání? 2) Ředitel školy po mně vyžaduje, že si musím nadpracovat hodiny v případě, že v týdnu neodučím všech 22 hodin z důvodu, že třída, ve které jsem měla učit, byla v divadle. Odpověď Závazné právní předpisy - Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 22a) - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (práce přesčas - 78, 93, 127) - Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. Zdroje - MŠMT - Právní výklad k 23 zákona o pedagogických pracovnících: Ad 1) Pedagogičtí pracovníci jsou zaměstnanci v pracovním poměru, na které se vztahuje zákoník práce, včetně úpravy pracovní doby i práce přesčas. U pedagogických pracovníků je nutno navíc ještě respektovat zákon o pedagogických pracovnících, který rovněž stanoví úpravu pracovní doby. Pedagogickému pracovníkovi, který odpracuje stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin) a v jejím rámci naplní i rozsah přímé pedagogické činnosti (např. u učitelky MŠ 31 hodin, u učitele ZŠ 22 hodin), přísluší plat ve výši předem stanovené měsíční částky určené platovým výměrem. Pokud je výkon přímé pedagogické činnosti vyšší než stanovený ředitelem/ředitelkou školy, nejedná se zpravidla o práci přesčas, ale o výkon práce v rámci stanovené týdenní pracovní doby; za výkon této práce přísluší pedagogickému pracovníkovi příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. 4

5 Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Za práci přesčas přísluší zaměstnanci plat za práci přesčas (výčet složek platu, kterými je plat za práci přesčas tvořen, stanoví 127 zákoníku práce) nebo má zaměstnanec možnost čerpat místo platu náhradní volno za práci přesčas, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem takto dohodli. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele mateřské školy je podle nařízení vlády 31 hodin. Hodiny přímé pedagogické činnosti konané nad tento rozsah jsou takzvané přespočetné a přísluší za ně příplatek podle zákoníku práce. Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený týdenní rozsah přísluší příplatek, ale nelze za ni čerpat náhradní volno. Podle právního výkladu MŠMT je veškerá práce učitelů mateřských škol s dětmi přímou pedagogickou činností. O dohledu nad dětmi lze v mateřských školách uvažovat pouze za předpokladu přítomnosti jiného učitele mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost, pokud počet dětí nepřevyšuje počet dětí připadající na jednu třídu. Zastupuje-li učitelka u dětí nepřítomnou kolegyni, pak koná přímou pedagogickou činnost, kterou nelze vykazovat jinak než jako přímou pedagogickou činnost. Ad 2) Za běžného provozu, kdy není potřeba suplovat za nepřítomného pedagogického pracovníka, nelze po zaměstnanci vyžadovat nadpracování; vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele, nemění se týdenní pracovní doba, je pouze jiný poměr mezi přímou pedagogickou činností a prací související s přímou pedagogickou činností. Jiná situace ale nastává v případě, pokud je potřeba zajistit suplování za nepřítomného pedagogického pracovníka. Pokud by pedagogický pracovník, který si nesplnil stanovenou výši přímé pedagogické činnosti, byl pověřen suplováním, pak by mu za odsuplované hodiny do výše stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti (tj. v daném týdnu do 22 hodin) nepříslušel příplatek; pokud by celkový počet odučených hodin byl vyšší než 22, pak za tyto hodiny navíc by příslušel příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ( 123 zákoníku práce) ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: Studium Doplňující didaktické studium anglického jazyka Cíle studia Absolvent získá odbornou kvalifikaci k výuce jazyka anglického na 1. st., 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií. Kritéria výběru účastníků Dle novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů a vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERR Charakteristika Kurz je zaměřený na didaktiku s aplikací postupů demonstrovaných na praktických metodických činnostech a dílčích aktivitách. Účastníci se seznámí s metodami a strategiemi potřebnými k efektivní výuce anglického jazyka. V náslechových hodinách dojde k praktickým ukázkám modelových situací a prezentací jednotlivých jazykových dovedností. Výstupem každého účastníka bude prezentace své přípravy na hodinu a prezentace strategie dílčích cílů návazných vyučovacích jednotek a celků. Ukončení studia Účast na náslechových hodinách s následným rozborem učiva pro 1. a 2. st. ZŠ. Prezentace příklad dobré praxe plán přípravy 1 vyučovací hodiny. Po úspěšném absolvování prezentace a účasti na náslechových hodinách získá absolvent osvědčení. Časová dotace 61 hodin (50 h přímá výuka, 8 h náslechové hodiny na 1. a 2. st. ZŠ včetně rozboru, 3 h závěrečný seminář prezentace příprava na 1 vyučovací hodinu). Časová dotace všech modulů a jejich tematických okruhů je zpracována v souladu s potřebami frekventantů studia. Minimální počet účastníků je 12, maximální 14. Číslo akce Termíny 1. cyklus (6 vyučovacích hodin) 2. cyklus (7 vyučovacích hodin) 3. cyklus (34 vyučovacích hodin) 4. cyklus náslechové hodiny (září říjen 2015) 5. cyklus závěrečný seminář (září říjen 2015) Lektorský tým tým lektorů s bohatou školskou praxí Garant studia Mgr. Eva Krzywoňová 5

6 Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč Termín přihlášek do součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Kontakt pro dotazy a přihlášky: Mgr. Eva Krzywoňová, , , 4. Organizujeme v březnu a dubnu - výběr Matematická prostředí v metodě Hejného ve spolupráci s H-mat Cíl a obsah Počet osob Kč 1. st. ZŠ Společnost H-mat v čele s Prof. Milanem Hejným představuje zcela jiný přístup výuky matematiky. Děti objevuji matematiku samy a baví je to. Tato metoda vede k oblibě matematiky, k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení. Absolventi získají osvědčení s platnou akreditaci společnosti H-mat, o. p. s. viz 4 h Termín Číslo akce Čas Místo konání Téma :00 17:15 KVIC :00 17: :00 17:15 KVIC Nový Jičín KVIC Frýdek- Místek :00 18:15 KVIC Geometrie 2Dgeoboard, čtvercová síť Slovní úlohy Geometrie 2D origami, dřívka, parkety Krokování, Děda Lesoň Certifikované lektorky H-mat, o. p. s. RNDr. Renáta Zemanová RNDr. Renáta Zemanová RNDr. Renáta Zemanová Mgr. Pavlína Placzková :00 18:15 KVIC Opava Autobus, Pavučiny Mgr. Pavlína Placzková Metoda Hejného v mateřských školách ve spolupráci s H-mat Cíl a obsah Počet osob Kč MŠ Společnost H-mat v čele s Prof. Milanem Hejným představuje zcela jiný přístup výuky matematiky. Absolventi získají osvědčení s platnou akreditaci společnosti H-mat, o. p. s. Děti mateřských škol jsou vybaveny jistým přirozeným talentem a tvořivostí, které jsou důležité pro rozvoj logického myšlení a matematických schopností a dovedností. Podstatou práce učitele je rozvíjení předmatematických znalostí a schopností dítěte a zároveň rozvíjení vlastního edukačního stylu učitele, zkrátka poznávání všeho, co ovlivňuje kvalitu práce s dětmi, a to jak v oblasti intelektuální, tak v oblasti sociální i etické. Seminář je určen pro učitele mateřských škol, kteří se již doslechli o výukové metodě prof. Hejného na 1. stupni ZŠ a chtěli by u svých dětí v mateřských školkách efektivně rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat. A. Východiska Hejného metody, stanovené zásady. B. Aplikace těchto metod v předmatematické výchově. C. Rozvoj číselných představ. D. Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. 4 h Termín Číslo akce Čas Místo konání Certifikované lektorky H-mat, o. p. s :00 16:15 KVIC Frýdek-Místek PhDr. Jana Slezáková, Ph.D :30 11:45 KVIC PhDr. Jana Slezáková, Ph.D :00 16:15 KVIC Nový Jičín PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 6

7 Přihlašujte se prosím na jednotlivé pobočky podle toho, které místo konání jste si vybrali KVIC Frýdek-Místek Karin Šebestová KVIC Nový Jičín Mgr. Ilona Fiurášková KVIC Opava Mgr. Eva Krzywoňová KVIC Mgr. Monika Slobodníková Co je skryté záškoláctví a jak ho řešit? Číslo akce , vychovatelům, metodikům prevence ZŠ, SŠ a dalším zájemcům Záškoláctví je nezřídka vnímáno jako neomluvená absence. Žák však může být záškolákem, i když má všechny hodiny omluvené. K záškoláctví totiž dochází i s vědomím či přímou podporou rodičů. Navíc se za nepřítomností ve škole může skrývat daleko více, než je zvnějšku zřejmé. Záškoláctví je nebezpečný fenomén, jehož neřešení může vést nejen k posílení nežádoucího chování žáka, ale může se třídou (školou) šířit jako virus. Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku záškoláctví s důrazem na záškoláctví skryté. Odpovídá na otázky, které s jeho odhalováním a řešením souvisejí. Součástí semináře jsou příklady a kazuistiky, což účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí. 8 h Termíny od 9:0 do 15:30 Místo KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Lektor PhDr. Lenka Svobodová 790 Kč Přihlášky na adresu Pohodová třída I - jak vést žáky k odpovědnosti Číslo akce třídním ZŠ, SŠ Kurz je určen všem třídním. Na kurzu budeme trénovat, jak řešit během třídnických hodin, např. porušování pravidel nebo kázeňské problémy. Ujasníme si a procvičíme, jak vést žáky k odpovědnosti za jejich vlastní chování. Prozkoumáme, kdy žáky "vést" (tj. vytvářet jim prostor) a kdy je "řídit" (vytvářet tlak). Součástí kurzu je i shlédnutí ukázkového dvoudenního kohezního programu pro třídu vedeného lektory tohoto kurzu s následným rozborem, které komunikační strategie probírané na kurzu a jak byly použity v práci s třídním kolektivem. Program se skládá ze dvou částí: nejprve účastníci (třídní učitelé) absolvují dvoudenní kurz (2 x 10 vyučovacích hodin), kde proberou nutnou teorii a vyzkouší si vybrané komunikační postupy v praxi. Ve druhé části účastníci absolvují náslech kohezního programu s vybranou třídou a dvě hodiny následného rozboru zaměřené na to, jak lektoři kurzu používali v praxi probírané komunikační postupy. 27 h Termíny :00 18:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/ část vzděl. programu :00 18:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/ část vzděl. programu :00 14:00 h ukázka kohézního programu vedeného lektory v ZŠ + rozbor (pro uč. ZŠ) :00 14:00 h ukázka kohézního programu vedeného lektory v SŠ + rozbor (pro uč. SŠ) Místo KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín (a škola dle přihl. účastníků) Lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec, Mgr. Michal Dubec Kč Přihlášky na adresu Kontaktní osoba Mgr. Ilona Fiurášková, tel Aplikace obecné didaktiky v praxi pro začínající učitele 2. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ Začínáte učit a potřebujete poradit, jak teoretické znalosti z oblasti obecné didaktiky správně uvést do praxe? Chcete se naučit jak nejlépe rozvrhnout svou vyučovací hodinu a učivo, jak vést žáky k samostatné práci a jak je pro práci dostatečně motivovat? Přijďte na seminář, který je určen pro učitele v prvních třech letech jejich pedagogické praxe a seznamte se s námět, jak některé problémy začínajících učitelů řešit. 6 h Termín , 8:00 h Místo KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektor Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 680 Kč Kontaktní osoba Mgr. Monika Slobodníková,

8 Prvky Montessori pedagogiky oblast jazykové výchovy Lektorka MŠ, vychovatelům ŠD PhDr. Ivana Rádková Představení vybraných témat Montesssori pedagogiky ve výchově a vzdělávání dětí od předškolního do mladšího školního věku. Základní teoretické vstupy do oblasti Montessori pedagogiky - připravené prostředí, senzitivní období, třístupňové učení, práce s chybou, polarizace pozornosti, normalizace osobnosti, absorbující duch. Seminář bude zaměřen na oblast jazykové výchovy - přípravu na čtení a psaní. Účastníci budou seznámeni s jednoduchými pomůckami, které vedou dítě k samostatnému spontánnímu zájmu o čtení a psaní. Získáte zkušenost s činnostmi na elipse a cvičením ticha. Pomůcky jsou vybrány tak, aby je bylo možné pořídit z vlastních zdrojů a podle potřeb dítěte. 5 h 630 Kč Číslo akce Termín Místo konání (12:30 až 16:45 h) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, Opava - Město Prvky Montessori pedagogiky oblast jazykové výchovy Lektor MŠ, vychovatelům ŠD PhDr. Ivana Rádková Představení vybraných témat Montesssori pedagogiky ve výchově a vzdělávání dětí od předškolního do mladšího školního věku. Základní teoretické vstupy do oblasti Montessori pedagogiky - připravené prostředí, senzitivní období, třístupňové učení, práce s chybou, polarizace pozornosti, normalizace osobnosti, absorbující duch. Seminář bude zaměřen na oblast jazykové výchovy - přípravu na čtení a psaní. Účastníci budou seznámeni s jednoduchými pomůckami, které vedou dítě k samostatnému spontánnímu zájmu o čtení a psaní. Získáte zkušenost s činnostmi na elipse a cvičením ticha. Pomůcky jsou vybrány tak, aby je bylo možné pořídit z vlastních zdrojů a podle potřeb dítěte. 5 h 630 Kč Číslo akce Termín Místo konání (12:30 až 16:45 h) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, Opava-Město Prvky Montessori pedagogiky oblast matematiky a geometrie Lektor MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, dětským domovům PhDr. Ivana Rádková Pedagogika Marie Montessori se dostává stále více do povědomí pedagogické veřejnosti. Rodiče hledají takové způsoby vzdělávání, které respektují dítě v jeho vývojových fázích, podporují jeho osobnost a individualitu, neomezují jej známkováním, jednotným režimem. Metodika Montessori dává prostor dětem najít si svůj způsob zmocňování se poznatků. Další oblastí, která v rámci série seminářů Montessori pedagogiky bude představena, je oblast matematiky a geometrie. Pro tyto oblasti Marie Montessori zhotovila speciální pomůcky, pomocí nichž dítě snadno a jednoduše vklouzne do matematiky od představy čísla po kvadratické rovnice. Přesto lze první matematické představy navodit pomocí pomůcek, které zhotovíte sami. Seminář bude opět rozdělen na část teoretickou a praktickou, ve které si zážitkovou formou zkusíte, jak udělat z matematiky zajímavou oblast vzdělávání. Budete seznámeni s jednoduchými pomůckami, které vedou dítě k navození matematických představ a k prostorovému vnímání. Pomůcky jsou vybrány tak, aby je bylo možné pořídit z vlastních zdrojů a podle potřeb dítěte. 5 h 690 Kč Číslo akce Termín Místo konání (12:30 až 16:45 h) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, Opava-Město Prvky Montessori pedagogiky oblast kosmické výchovy MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, dětským domovům Lektor PhDr. Ivana Rádková 8

9 Dejme dítěti představu celého vesmíru, neboť vše je jeho součástí a vše je propojeno, aby tak vytvářelo jednotný celek. To je citát Marie Montessori, který uvádí oblast kosmické výchovy. V rámci seminářů seznamujících s pedagogikou Marie Montessori je oblast kosmické výchovy ta, která je nejširší a zabývá se veškerým prostorem kolem nás a chápe člověka jako přirozenou součást, která má svět kolem sebe poznávat, porozumět mu a respektovat ho. em semináře bude zlomek tohoto učení, které v rámci kosmické výchovy vede děti k poznávání souvislostí. Také budou objasněny základní zásady pedagogiky Marie Montessori a jejich aplikace v praktických zážitkových aktivitách. 5 h 630 Kč Číslo akce Termín Místo konání (12:30 až 16:45 h) Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace, Opava-Město Lektor Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení vedoucím pracovníkům školských zařízení Mgr. Miroslav Hanzelka Seminář předpokládá proces změn charakteru vyučování ve vazbě na implementaci ŠVP a nových trendů ve vzdělávání. Seminář rozvíjí dovednosti rozlišovat jednotlivé složky vyučovací hodiny v tradičním a novém pojetí didaktiky. Představuje nekomplikovaně cestu, jak provést změny vedoucí k efektivnímu vyučování. Vzdělávání je mimo jiné doplněno videonahrávkami části vyučovacích hodin. 6 h 890 Kč Číslo akce Termín Místo konání (8:00 až 13:00 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Odměňování zaměstnanců v roce 2015 Lektor vedoucím pracovníkům školských zařízení Bc. Lucie Janco Dočkalová, DiS. Proniknout do zákoníku práce hlouběji, než jsou personalisti zvyklí, naučit se lépe orientovat v zákoníku práce, naučit se vytvořit nové a lepší dokumenty, které obtížněji odhalí kontrola státních orgánů. : - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní smlouvy - psaní výtek a ukončování pracovních poměrů - evidence pracovní doby v kontextu kontroly - nejnovější judikatura, dotazy 8 h 1460 Kč Číslo akce Termín Místo konání (9:00 až 16:00) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Přihlášky na výše uvedené akce zasílejte na adresu (KVIC Opava) Začínající učitel mezi paragrafy II Číslo akce začínajícím (praxe 0 až 3 roky) MŠ, ZŠ i SŠ, dalším zájemcům Vzdělávací akce je připravena pro začínající učitele, kteří často ve svých počátcích pedagogické praxe tápou v oblasti práv a povinností, týkajících se výuky i mimoškolní činnosti. Na tomto semináři získají důležité aktuální informace, doplněné o příklady z praxe z oblasti zákona o pedagogických pracovnících a pracovně právních vztahů (přímá pedagogická činnost, další vzdělávání, odpovědnost za škodu). Budou navrhovat řešení modelových situací podle získaných informací a konzultovat s lektorkou. Lektorka Mgr. Jarka Grosmanová 4 h Termín od 12:30 do 16:00 h Místo KVIC, Na Hradbách Kč Přihlášky na adresu 9

10 5. Projekt Moravskoslezského kraje NatTech MSK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (CZ.1.07/1.1.00/ ) je projekt pro učitele základních a středních škol. Přednostně je určen pro partnerské střední školy a spolupracující základní školy, ale mohou se přihlásit i pedagogové ze všech ostatních škol v kraji. Z projektu je hrazen účastnický poplatek, pro učitele jsou tedy akce zdarma. Projekt bude ukončen v červnu Na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem zajišťujeme vzdělávací aktivity a metodickou podporu v tomto projektu. Vzdělávací aktivity (dosud volná místa) Název kurzu Jak komunikovat přírodní vědy Číslo akce Počet hodin Obec Jména lektorů Termín Čas Opava Mgr. Pavel Wojnar 26. března :00-16:30 h Setkání s vědou - geografie RNDr. Miroslav Marada 9. dubna :00 až 12:30 h Setkání s vědou - geografie Frýdek- Místek RNDr. Miroslav Marada 9. dubna :30 až 17:00 h Setkání s vědou - biologie RNDr. Martin Černý, Ph.D. 16. dubna :00 až 12:30 h Setkání s vědou - biologie Opava RNDr. Martin Černý, Ph.D. 16. dubna :30 až 17:00 h Přihlášku najdete na Pokyny k vyplňování přihlášek na Podrobnosti o akcích najdete na včetně akcí organizovaných v rámci metodické podpory Přihlášky na výše uvedené aktivity zasílejte prosím OBRATEM na (tel ). Dotazy: Ing. Václava Brusová, nebo Pokud je seminář již obsazen, můžeme Vás zapsat jako náhradníka a pokud se uvolní místo, ihned Vám dáme vědět. 10

11 Systém metodické podpory Metodické setkání týmu poradců členům KPS Člověk a příroda, Člověk a svět práce, doplněných o další pedagogické pracovníky Termín ; 14:00 až 17:00 h Místo KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Program viz individuální pozvánky Instruktivní vyučovací hodina základních a středních škol dle vzdělávacích oborů Praktická ukázka práce s žáky ve třídě s následujícím rozborem. Přímo ve výuce žáků budou učitelem předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvíjení a posilování přírodovědné gramotnosti u žáků. Číslo akce Vzdělávací obor Termíny Místo přírodopis chemie zeměpis od 7:40 h od 12:00 h od 11:00 h Konkrétní informace budou uvedeny na individuálních pozvánkách. Inovace ve výuce přírodovědných předmětů ZŠ a MŠ Fr. Palackého, Hodslavice Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410 Základní škola, Matiční 5 Připravujeme sérii 4hodinových seminářů pro jednotlivé vzdělávací obory (chemie, zeměpis, fyzika, přírodopis, technické práce), které se budou konat v období březen květen Budete včas informováni. V zeměpise prakticky a jinak zeměpisu základních a středních škol Seminář V zeměpise prakticky jinak nabízí širokou plejádu metod založených na sociálním učení a aktivních metodách poznávání. Odráží se v nich moderní i prvorepublikové přístupy ke vzdělávání. Jedná se o činnostní učení, metody kritického myšlení, simulační hry a mnoho dalších v praxi ověřených činností. Jejich cílem je nejen naplnit obtížně hodnotitelné komunikativní, sociální, učební a pracovní kompetence, ale také podpořit vytváření dovedností využitelných v osobním životě. Mnohé metody vedou k revizi způsobů hodnocení. Tento seminář poskytne účastníkům především inspiraci a praktické ukázky jednoduchým a méně náročných metod výuky. Je vhodný nejen pro začínající učitele, ale i zkušené pedagogy hledající nové nápady. Všichni účastníci obdrží metodický materiál. 4 h od 14:00 do 17:30 h Počet osob 15 Lektor Mgr. Jiří Vorlíček, Lipka Číslo akce Termíny Místo konání KVIC OP, Na Hradbách 27 Přihlášky na výše uvedené aktivity (systém metodické podpory) posílejte obratem, nejpozději však týden před zahájením akce na adresu: Garantka metodické podpory: Mgr. Eva Mokrošová 11

12 6. Realizace projektů ESF KVIC je žadatelem a realizátorem níže uvedených projektů Spirála reg. číslo CZ /1.3.00/ (nový projekt od do ) Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy ve 4 klíčových aktivitách, a to: KA 1 - učitel lektor - mentor KA 2 - podpora rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy KA 3 - osobnostní a sociální rozvoj učitele KA 4 - tuzemské a zahraniční stáže Cestu k naplnění cílů vnímáme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj pedagogických dovedností až k roli mentora. Těžiště projektu je pak ve společném vzdělávání -společném učení se-společné reflexi. Plánované aktivity zahrnují vzdělávací programy, exkurze, tuzemské a zahraniční stáže v MŠ, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, konzultace. Cílovou skupinu tvoří pedagogové MŠ a ZŠ z 10 krajů ČR v počtu cca 1779 podpořených. V projektu budou vytvořeny a odpilotovány nástroje potřebné k rozvoji dovedností kvality práce učitele. klíčová aktivita KA 1 ZŠ Všem vedoucím pracovníkům a základních škol: Minikonference aktivní metody a formy práce (ZŠ) se zaměřením na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti Číslo akce všem vedoucím pracovníkům a základních škol MSK Termín Místo ZŠ Mendelova, Karviná Časový rámec 08:30 9:00 prezence 09:00 10:30 úvodní společné jednání 10:55 12:45 náslechy ve vyučovacích hodinách a jejich rozbor 14:00 17:30 odpolední workshopy Konkrétní vyučovací hodiny, návrh pracovních dílen a přihláška jsou zveřejněny na Kontaktní osoba: Mgr. Eva Mokrošová, - KA1 MŠ Komunikací k individualizaci Číslo akce účastníkům KA 1 MŠ Termín prezence a ubytování od 8:30, zahájení 9:30, ukončení v 16:00 Místo penzion Mostař, Lučina Účastníci zmapují vlastní vzorce komunikace a chování, které získali v průběhu svého života objeví a budou mít možnost zabudovat do svého života jiný pohled na výchovu dítěte či člověka vůbec, což souvisí s možností změnit dosavadní postoj k výchově a vztahování se k lidem obecně objeví, vyzkoušejí a reflektují nové komunikační strategie partnerského modelu sdílí své zkušenosti s jejich užíváním ve vlastní učitelské praxi. 24 h Lektorka Eva Lukavská 12

13 Klíčová aktivita KA 2 AKTIVITY PŘÍRODOVĚDNÉ Čtvero zastavení mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Čtyřikrát se zastavíme na různých místech v přírodě a čtyřikrát budeme hledat inspiraci v lese, na poli, na zahradě a na louce. Využijeme přírodní materiály z pole, louky, lesa a zahrady na tvoření s dětmi předškolního věku. Tvoření si sami vyzkoušíte. Součástí semináře budou také sdílení metodických zkušeností, motivace dětí a drobné aktivity. 5 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Lektor Místo konání :30 až 13:45 (3. sk.) volná místa Mgr. Alena Uhříčková KVIC, Na Hradbách 27 Science centra Biofarma Sasov Jihlava mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Exkurze do soukromé ekologické Biofarmy Sasov (možná znáte z TV Nova Josef Sklenář), která se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou. Distribuuje své vlastní bioprodukty na trh i do školních jídelen. Program: 7:30 h odjezd Dům kultury města Ostravy (možná zastávka po cestě, dle přihlášených účastníků) 10:00 12:00 h exkurze s průvodcem 12:00 13:00 h ochutnávka bio produktů přímo na farmě hrazeno z projektu (možno také zakoupit) 13:30 h odjezd 16:00 h příjezd Dům kultury města Ostravy 8 h Počet osob 35 Číslo akce Termín Lektor Místo konání Josef Sklenář Jihlava AKTIVITY TECHNICKÉ Science centrum pro školy Techmania Plzeň, Pivovar Pilsner Urquell, Praha mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Science centra nabízí řadu interaktivních expozic, jejichž exponáty zábavnou a přesto fakticky správnou formou učí návštěvníky konkrétním fyzikálním jevům (např. z oblasti mechaniky, optiky, termiky, akustiky apod.), kriminalistických metod (balistika, daktyloskopie, pylová analýza). Nedílnou součástí centra jsou i výukové programy pro školy a řada show popularizujících vědu a techniku. Program: :00 h odjezd Dům kultury města Ostravy (dle individuální domluvy, možno přistoupit na trase) :00-14:00 h Techmania Plzeň 15:30-17:00 h prohlídka Pivovaru Pilsner Urquell :00 h Show s pokusy - Matematicko-fyzikální fakulta, Praha (změna programu možná) 13:00 h odjezd 12 h Počet osob 35 Číslo akce Termín Lektor Místo konání Mgr. Eva Krzywoňová Plzeň, Praha 13

14 Kontaktní osoby Ing. Renata Kocurková , Mgr. Eva Krzywoňová , Marcela Urbanská (přihlášky) , Klíčová aktivita 3A Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Cíl a obsah mateřských škol přihlášených do projektu Spirála a dalším zájemcům z MŠ Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata 1. Podnětné prostředí v mateřské škole 2. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování 3. Individualizace v MŠ 4. Spolupráce s rodinou 32 h Počet osob 24 Číslo akce Termín Lektorky Místo konání až až až až až až Mgr. Juliana Gardošová PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. Mgr. Juliana Gardošová PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. Kontaktní osoby pro klíčovou aktivitu 3A KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek SCHOLA SERVIS Olomoucká 25, Prostějov KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Klíčová aktivita 3B Okno do světa dětí I mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cíl a obsah Na základě použitých technik v semináři budete následně schopni ve své přímé práci posilovat sebedůvěru dětí, efektivně s nimi pracovat a rozvíjet jejich přirozené schopnosti (přirozenost, hravost a radost). Díky tomu, že si proces objevení svého dětského potenciálu sami prožijete, naučíte se ho spontánně používat vždy, když bude v životě potřeba. Součástí vzdělávacího programu jsou kromě teoretické části i praktická cvičení. Lektorka Mgr. Juliana Gardošová 8 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Doba konání Počet přihlášených (max. 20) :30 až 16:30 h naplněno Místo konání KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/ :00 až 17:00 h 12 SCHOLA SERVIS Prostějov Komunikace pro učitelky MŠ mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Celý program je zaměřen na podporu komunikačních dovedností a také jejich rozpoznání. V průběhu setkání se budeme společně zaměřovat na podrobné sledování dětí v MŠ a toho, co dětem v komunikaci s nimi nejvíce pomáhá. 14

15 Jednou z nejdůležitějších forem práce v kurze budou rozbory Vašich videonahrávek, které se budou týkat jednotlivého problémového dítěte či práce ve skupině. Seznámíte se samozřejmě s používáním kamery tak, abyste byly schopny videonahrávky samy pořizovat. Budete mít možnost vyžádat si k tomu i individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. Lektorka Mgr. Kateřina Šilhánová 48 h Počet osob 12 Číslo akce Termín Doba konání Místo konání vždy 1. den 12:00 až 19:00 h 2. den 08:30 až 14:30 h Valtice, Addo plus, s. r.o., Polní 1123 Komunikace s využitím principů a postupů VTI (skupinová supervize) mateřských škol - absolventům vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ (v rámci projektu Informatorium nebo Spirála) Supervizorky Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Alice Vašáková 16 h Počet osob 8 Místo konání mateřské školy v MSK a JMK Zveme vás zkoumat proces své práce, porozumět, co se děje, když dítě pracuje nebo nepracuje, jak si přejeme, když chceme podpořit jeho vývoj. Pojďme vytvořit prostor, kde můžeme mluvit o vašich potřebách, o vašich emocích, o vztazích. Prostor, kde se můžete společně s kolegyněmi zamyslet nad úspěchy i úskalími své práce, při zavádění nových metod a forem práce. V rámci skupinové supervize se seznámíte i s prací svých kolegyň a s jejich řešením problémů. Nezapomeňte, že jedním z hlavních principů VTI je dívat se na věci pozitivně a hledat pozitivní řešení. Videozáznamy běžné interakce učitel - dítě, učitel a skupina dětí, učitel a rodič a dalších komunikačních situací nám umožní lépe uchopit a pochopit, co a proč funguje dobře, popř. jak a co můžeme dělat. Podmínky účasti - pořizování videonahrávek z práce učitele (problémový kontakt s dítětem nebo to, co se učitelce podařilo) Skupina a supervizor skupina B Mgr. A. Vašáková skupina C Mgr. K. Šilhánová skupina D Mgr. A. Vašáková Termín 4 x 4 h Čas od 12:30 h od 9:30 h od 12:45 h Počet přihlášených (max. 8) Místo konání 6 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 od 13:00 h 8 MŠ SLUNÍČKO, Brno od 9:30 h od 12:30 h od 9:30 h 5 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Konceptuální učení příprava dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do školy mateřských škol přihlášených do projektu Spirála - absolventům části KA 3A nebo absolventům tohoto vzdělávání v rámci projektu Informatorium Vzdělávací program představí a přiblíží moderní norskou metodu Grunnlaget, o které sama spoluautorka této metody Gunvor Sonnesyn říká: Jestliže tomu můj žák ještě nerozumí, znamená to pro mě, že jsem to ještě dostatečně nepředvedla, nevysvětlila. Dítě je takové, jaké je, a to, jestli se něčemu učí nebo ne, je moje zodpovědnost. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní přípravě, stejně jako u dětí mladšího školního věku. 15

16 Na kurze se dovíte, jak můžete pomoci dětem se naučit učit se : jak pracovat s pojmovými kategoriemi jako je tvar, poloha a velikost, jak efektivně využít dlouhodobou paměť v procesu učení a jak tyto znalosti uvést v praxi. Seminář vede jediná certifikovaná lektorka pro tuto metodologii v ČR Lektorky Mgr. Karolína Ranglová 16 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Doba konání den 10:00 až 18:00 h 2. den 08:30 až 16:00 h Místo konání (bude upřesněno) Lučina č. 136, Penzion Mostař Přihlášky na Vámi zvolené vzdělávací programy KA 3B, v nichž jsou ještě volná místa, zasílejte bez prodlení na projektovém formuláři na adresu Kontaktní osoby pro KA 3B: KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín Mgr. Ilona Fiurášková , mob.: Bronislava Raníková Klíčová aktivita KA 4 Mentoring podpora práce učitele mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Vzájemné návštěvy učitelek vždy z tří MŠ dle nabídky a výběru. Tyto návštěvy vedou mentorky KA 1. Tematicky jsou zaměřeny na zkvalitňování školních vzdělávacích programů a jejich implementaci dle oblastí podpory profesního rozvoje práce učitele a na průběžnou reflexi jejich práce s mentorskou podporou. Na těchto návštěvách zároveň dochází k pilotáži materiálů vytvořených účastníky v rámci KA 1. 4 h Počet osob 3 Alternativy dobré praxe mateřských škol přihlášených do projektu Spirála Cílem exkurze do dvou mateřských škol, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV, je seznámit účastníky s realizací školního vzdělávacího programu Ekoškolka v MŠ Citov a vzděláváním v běžné MŠ Olomouc, Sokolská. Součástí tohoto programu je i workshop, na kterém budou představeny principy a hlavní cíle vzdělávacího programu Ekoškolka. Lektor BcA. Veronika Kozlová 14 h Počet osob 20 Číslo akce Termín Místo Vzdělávací program MŠ Citov, Brodek u Přerova, MŠ Olomouc, Žižkova, odl. prac. Sokolská 19 Ekoškolka, běžná MŠ Kontaktní osoby: KVIC, Na Hradbách 27 Mgr. Marie Apriasová , Mgr. Hana Tichá , Eva Šafarčíková (přihlášky) ,

17 Projekt RESTART reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Do projektu RESTART je společně s naší organizací zapojeno 30 ZŠ, 6 SŠ, 2 kombinované speciální školy MŠ, ZŠ a SŠ z MSK a 1 ZŠ z OL, všechny na pozici finančního partnera. Veškeré výstupy a poznatky budeme průběžně prezentovat na např.: Na zapojených školách probíhají pro pedagogické pracovníky kurzy ICT se zaměřením na oborové didaktiky - Efektivní využití ICT ve výuce českého jazyka a literatury s podporou ICT - Efektivní využití ICT ve výuce anglického nebo německého jazyka - Výuka matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, biologie a přírodopisu s podporou ICT - Výuka přírodních věd s využitím digitální měřící sady - Mediální výchova s podporou ICT - Počítačová grafika pro pokročilé V rámci projektu se průběžně vzdělávají i noví metodici ICT, kteří po skončení projektu budou zajišťovat pedagogickým pracovníkům na svých školách metodickou a technickou podporu při využívání ICT ve výuce. Pro tuto skupinu pedagogických pracovníků je připravena tato nabídka vzdělávacích programů: - Aplikace Autorského zákona ve výuce - Moodle praktické využití - Cloud computing v praxi školy - (Ne)bezpečný internet pro profesionály - Legislativa spojená s provozem ICT ve škole - Dotyková zařízení ve výuce V rámci projektu byla zakoupena multilicence SW ementor. Tento nástroj je určený pro zpětnou analýzu průběhu výuky pedagogických pracovníků s možností sledování paralelního audio a video záznamů (z činnosti učitele, reakcí žáků, projekční plochy či interaktivní tabule). Výše uvedené kurzy mohou absolvovat zdarma i ostatní pedagogičtí pracovníci zapojených i nezapojených ZŠ a SŠ z MSK. Počet volných míst bude však omezen. V případě Vašeho zájmu o výše uvedené kurzy prosím sledujte nabídku kurzů na a přihlaste se na mail: Projekt Obec21 reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ Školám z obcí s počtem obyvatel do 2 tisíc obyvatel nabízíme možnost využít, ale také nabízet občanům bezplatné vzdělávání v kurzech realizovaných přímo v obcích po dohodě zpravidla ve škole. Školám, ve kterých kurzy probíhají, hradíme náklady spojené s organizací akce (nájem místností, nákup občerstvení pro účastníky) a společně propagujeme školu jako místo komunitního vzdělávání v obci. Vzdělávací programy jsou postaveny na praktických příkladech a práci na počítačích, jsou koncipovány vždy jako jednorázová odpolední akce (popř. v sobotu dopoledne) s velkou podporou online. Pro účastníky jsou kurzy zdarma vč. výukových materiálů a občerstvení, které je v průběhu akce zajištěno. - Základní počítačové dovednosti (Počítač a internet v denním životě - Základy práce na počítači; Počítač na internetu - Bezplatné programy na internetu; Bezpečné chování na internetu; Jak chránit dítě na Facebooku; Pracujeme s texty; Pracujeme s tabulkami a grafy) - Rozvoj digitálních kompetencí (Vymezení využitelnosti chytrých zařízení v souvislosti s pojmem online učení se; Základní nástroje v praxi; Příklady využití - Tablet a co s ním lze podniknout, Chytrý telefon a jeho možnosti; Co je na internetu; Sociální sítě - Facebook, Google plus, Twitter - a ochrana soukromí) - Finanční gramotnost (Úvod do problematiky financí - Bankovní účty, internetové bankovnictví, Bankovní poplatky a dovednost jejich srovnání, Platební a úvěrové karty; Druhy úvěrů a výpočet splátek úvěrů, Porovnání nabídek úvěrů, bankovní a jiné poplatky spojené s úvěrem; Stavební spoření, Penzijní připojištění, Pojištění; Hospodaření domácností; Zajištění rizik domácností) 17

18 - Základy podnikání (Podnikatelský plán a marketing; Zdroje podnikání - bankovní úvěry, leasing, dodavatelské úvěry, strukturální fondy - granty, dotace; Právní formy podnikání a legislativa - OSVČ, fyzická osoba; Povinnosti podnikatele při zahájení podnikání; Živnostenský zákon, Obchodní zákoník; Účetnictví a daně, kdo je plátcem DPH; Sociální a zdravotní pojištění, personalistika a bezpečnost práce) Informace o projektu jsou dostupné na Pokud máte zájem využít nabídky bezplatného vzdělávání např. ve vaší škole v obci do 2 tis. obyvatel, bude tato spolupráce školy finančně ohodnocena (pronájem učeben a související služby). Obraťte se prosím mailem nebo telefonicky na Pavlínu Hladíkovou, tel: V rámci projektu Obec 21 budou probíhat tyto vzdělávací programy: Základy podnikání Přihlášky zájemcům z obcí (bydliště v místě konání) nebo z okolních obcí s počtem obyvatel do 2 tis., (nelze pro studenty/žáky, osoby pobírající starobní důchod, studující ženy na mateřské dovolené) 6 h prezenčně + 3 h e-learning ZDARMA em na adresu Číslo kurzu Termín a čas Lektor Místo konání od 16:30 h Ing. Jiřina Horutová ZŠ a MŠ Spálov Finanční gramotnost Přihlášky zájemcům z obcí (bydliště v místě konání) nebo z okolních obcí s počtem obyvatel do 2 tis., (nelze pro studenty/žáky, osoby pobírající starobní důchod, studující ženy na mateřské dovolené) 6 h prezenčně + 3 h e-learning ZDARMA em na adresu Číslo kurzu Termín a čas Lektor Místo konání od 16:30 h Ing. Jiřina Horutová ZŠ a MŠ Spálov Základní počítačové dovednosti Přihlášky zájemcům z obcí (bydliště v místě konání) nebo z okolních obcí s počtem obyvatel do 2 tis., (nelze pro studenty/žáky, osoby pobírající starobní důchod, studující ženy na mateřské dovolené) 6 h prezenčně + 3 h e-learning ZDARMA em na adresu Číslo kurzu Termín a čas Lektor Místo konání od 15:45 h Ing. Dagmar Vítková ZŠ Malá Morávka od 15:45 h Ing. Dagmar Vítková ZŠ Malá Morávka Rozvoj digitálních kompetencí Přihlášky zájemcům z obcí (bydliště v místě konání) nebo z okolních obcí s počtem obyvatel do 2 tis., (nelze pro studenty/žáky, osoby pobírající starobní důchod, studující ženy na mateřské dovolené) 6 h prezenčně + 3 h e-learning ZDARMA em na adresu Číslo kurzu Termín a čas Lektor Místo konání od 16:00 h PaedDr. Jiří Pavelka OÚ Dolní Tošanovice od 16:00 h Ing. Zdeněk Matúš ZŠ a MŠ Spálov od 15:45 h Ing. Dagmar Vítková ZŠ Malá Morávka od 16:00 h Ing. Lenka Satková ZŠ Slavkov 18

19 Projekt Facility management v efektivní organizaci reg. č. CZ.1.07/3.2.07/ Projekt reaguje na rostoucí potřebu společné podpory pracovníků organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (ÚSC) kraje při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku. Dne byl projekt prezentován na národní konferenci IFMA CZ Nové příležitosti v Praze V rámci projektu Facility management v efektivní organizaci byly nově na www stránkách publikovány další tři příručky, které byly v projektu připraveny: - Manuál Facility management v praxi organizace - Manuál Detaily efektivní správy majetku v centralizovaném prostředí - Příručka uživatele prostředí pro správu majetku Na vyžádání Vám příručky zašleme tištěné poštou. Bližší informace o projektu, aktuální informace z oblasti správy majetku, rady a návody a mnoho dalšího naleznete na Důležitá informace pro všechny pracovníky, kteří pracují s aplikací FaMa+ Nadále poskytujeme on-line podporu na Vám známé adrese Vzhledem k činnostem, které zřizovatel ukládá školám MSK, doporučujeme využívat možnost pokládat dotazy našemu expertnímu týmu. Jsme připraveni zodpovídat Vaše dotazy ve vazbě na aktuální verze programu FaMa+ V případě dotazů prosím kontaktujte mailem Blanku Kozákovou, 19

20 7. Udržitelnost projektů Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička V rámci udržitelnosti projektů ESF Vám nabízíme cenově zvýhodněné ICT kurzy z těchto projektů: Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Výuka matematiky s podporou ICT pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Účastníci mají možnost seznámit se s vhodným sw pro výuku matematiky (např. Cabri, Geonext, Derive, GeoGebra) a zdroji výukových objektů pro matematiku na Internetu. Výbornou pomůckou pro učitele bude i referenční seznam českých a zahraničních portálů s výukovými materiály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. 20 h prezenčně + 20 h e-learning 3320 Kč Výuka zeměpisu s podporou ICT pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Jádrem kurzu je praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy, programy typu ArcGis nebo InfoMapa a programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně šiřitelnými na internetu. Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru vhodných pro výuku zeměpisu. Zajímavým prvkem je geocasching, se kterým se účastníci aktivně seznámí na zeměpisné procházce s GPS. 20 h prezenčně + 20 h e-learning 3320 Kč Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách českého jazyka a literatury využít. Mohou si osvojit různé možnosti využití Českého národního korpusu. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu. 20 h prezenčně + 20 h e-learning 3320 Kč Mediální výchova s podporou ICT pedagogickým pracovníkům základních a středních škol em kurzu je možnost užití MMT při přípravě a realizaci výuky práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce s programy pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. 20 h prezenčně + 20 h e-learning 3320 Kč Výuka chemie s podporou ICT pedagogickým pracovníkům základních a středních škol em kurzu je několik programů a online aplikací, ve kterých mohou pracovat učitelé a výsledky své práce prezentovat ve výuce, ale také je umístit na webové stránky např. formou blogu. Účastník se seznámí se softwarem Chemsketch, HotPotatoes a měřící sadou Pasco. 20 h prezenčně + 20 h e-learning 3320 Kč 20

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1 INFORMÁTOR Ř Í J E N 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více