INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011 Slovo starosty Je doba prázdnin a dovolených a rok 2011 je již ve své druhé polovině. Co se v poslední době v obci událo? Největší investiční akcí je oprava komunikací v ulici Májová a Záhumení. Protože litý asfalt, kterým byl tvořen povrch této místní komunikace byl již silně rozpraskaný, bylo rozhodnuto o jeho překrytí vrstvou balené asfaltové směsi se zaválcováním. V souvislosti s tím byla provedena výměna obrubníků a provádí se rekonstrukce chodníků. Zde vzbudilo trochu rozruchu to, že na jedné straně ulice byl zrušen chodník. Důvodem bylo to, že tento chodník jednak vedl odnikud nikam ( tedy že směrem k hlavní silnici končil z prostorových důvodů asi 70 metrů před koncem ulice, na druhé straně v ulici Záhumení taktéž neměl pokračování), ale také to, že domy na této straně ulice jsou dost blízko silnici a auta, která stála kolmo k domu na vjezdu stejně znemožňovala pohyb po chodníku. Pokud chce někdo pro chůzi Májovou ulicí využít chodníku, bude mít možnost jít po opraveném chodníku na protější straně. Problém stání aut na chodníku není jenom problém Májové ulice a nelze jej také všude řešit tím, že chodník zrušíme. Jak jsem psal již v minulých informačních listech, zvláště u hlavní silnice kde je velký provoz budeme nekompromisně trvat na tom, aby chodník mohl sloužit pro bezpečnou chůzi a ne k parkování aut, která nutí chodce obcházet je vstupováním do vozovky. Dne se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přehled projednávaných usnesení máte níže v listu uveden. Neschválen byl jeden bod, a to návrh Pozemkového úřadu Hodonín na změnu hranic mezi katastrálními územími Vnorovy a Lidéřovice. Důvodem žádosti bylo zjednodušení pozemkových úprav, které byly zahájeny v území přibližně nad tratí ČD směrem k obci. Protože by se jednalo o značný zásah do majetkových práv vlastníků pozemků (změna asi u 150 ha), zastupitelstvo tento požadavek neschválilo. Chci se zmínit ještě o dvou schválených usneseních. Již několikáté volební období se mluví o potřebě vybudovat v obci nějaký dům pro seniory. Dosud však nebyl učiněn ani první krok, tedy vybrat místo, kde by takový objekt mohl být umístěn. Na předchozím zasedání zastupitelé projednávali čtyři navrhovaná místa: - na výjezdu z obce směrem na Strážnici na Horních Padělcích - ve farní zahradě - na zahradě za Lidovým domem - v zahradě bývalé mateřské školky Varianta na Horních Padělcích je problematická z hlediska nutnosti výkupu pozemků, vybudování přístupové komunikace a přívodu všech inženýrských sítí. Tyto náklady mimo vlastní stavbu by odhadem přesáhly 9 milionů Kč. Varianta výstavby ve farní zahradě nepřichází v úvahu, protože nebylo kladné stanovisko správce farnosti a arcibiskupství. Pozemky za Lidovým domem a za bývalou MŠ jsou oba v majetku obce, inženýrské sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Po projednání variant a okolností s nimi spojenými zastupitelé počtem hlasů 11 pro, 3 proti, 1 se zdržel rozhodli o zadání studie podporovaných bytů v areálu staré MŠ. Poslední rozhodnutí zastupitelstva, o kterém se chci zmínit je změna obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a ochraně před hlukem a vibracemi. Jedná se o stanovení hodiny ukončení hudební produkce konané mimo uzavřené prostory. V poslední době mimo dřívějších dvou tradičních (rybářské a myslivecké noci) přibylo mnoho dalších akcí, které se v letním období konají ve venkovním prostředí s využitím hudební produkce. Ať už se jedná o další akce pro veřejnost na fotbalovém hřišti, případně na koupališti, nebo soukromé oslavy na stejných nebo dalších místech.

2 Protože živá nebo reprodukovaná hudba pak hlasitě vyhrává mnohdy až do ranních hodin, množily se stížnosti obyvatel, kteří byli rušeni ve spánku. Po diskuzi zastupitelů byla navržena hodina ukončení hudební produkce v hodin a o tento byl schválen deseti hlasy pro, 4, proti, jeden se zdržel. Vím, že k pěknému teplému letnímu večeru patří i posezení s přáteli doma případně na nějaké veřejné akci, ale všichni si musí být vědomi, že pokud se mají právo bavit, jiní zase mají právo na spánek. Osobně si myslím, že pokud se chce někdo bavit, má jít na akci v osm nebo devět večer a do dvou se může dosytosti vyřádit. Kdo se chce přesto bavit dále, nic mu nebrání bez hudby a hlasitých projevů v zábavě pokračovat. Přeji Vám, abyste si hezkých letních večerů co nejvíce užili. Ing. Antonín Gazárek Vítání občánků Druhého června letošního roku bylo v obřadní síni obecního úřadu starostou obce, Ing. Antonínem Gazárkem, přivítáno sedm nových občánků. Pro tentokrát byla děvčata v převaze vůči klukům v poměru pět ku dvěma. Popřát jim přišly se svým kulturním programem i děti z MŠ Vnorovy. Přejme jim do života všecko dobré a rodičům hodně trpělivosti při výchově. Adéla Durníková Matyáš Fojtík Karolína Motyčková Nikola Lašová

3 Adéla Koryčanská Martin Sovka Ema Tomečková MUZEUM V neděli v 15 hodin byl zahájen program slavnostního otevření muzea osobností a lidových tradic po 2. etapě rekonstrukce, kdy byla opravena střecha i fasáda domu a provedena výměna otopného systému. Po slavnostním zahájení starostou obce následoval program na prostranství před muzeem, ve kterém vystoupily žákyně základní školy s přednesem básní Jana Skácela, vnorovské mažoretky a mužský sbor souboru Spinek. Po skončení programu měli účastníci možnost prohlédnout si expozici a nabídnout si z přichystaného občerstvení. Na rekonstrukci, první i druhou etapu, získala obec Vnorovy, ve spolupráci se Strážnicko Místní Akční Skupina, finanční dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.

4 Možnost snížení poplatku za odpad! Zastupitelstvo obce Vnorovy rozhodlo, že pro letošní rok bude částka za odpady stejná jako v loňském roce, 450 Kč. Mnoho z nás, občanů, zaregistrovalo debatu v médiích o možném zvýšení horní hranice poplatku až na 1000,- Kč za osobu - a některé toto téma velmi pobouřilo. Chtěl bych trošičku přiblížit, o co se jedná. Dnešní zákonná úprava stanovuje, že celková výše poplatku může být max. 500 Kč. A jsou města a obce, které díky této úpravě doplácí vysoké částky za občany, protože již dnes po přepočtu na poplatníka platí ročně více než pětistovku, např. 750 Kč. To znamená, že obec doplácí z rozpočtu peníze na odpadové hospodářství a v jiných položkách rozpočtu je o to méně. Jak je tomu u nás v obci? V roce 2009 jsme také přesáhli zmíněnou pětisetkorunovou hranici a to o 13,27 Kč. To znamená, že obec doplatila 63,27 Kč za každého poplatníka navíc. V roce loňském, 2010, vyšla vypočítaná cena za poplatníka 479,104 Kč. Platili jsme 450 Kč, rozdíl (29,104 Kč/os) šel z obecního rozpočtu. A dostávám se k dalšímu - třídění odpadů. Ten, kdo třídí odpad, často poukazuje na sousedy a známé, kteří netřídí (pozná to podle toho, že mají o popelnici, popř. několik pytlů u popelnic navíc) a platí stejnou částku. Ano, systém, který je u nás zavedený, neřeší konkrétní množství odpadu u jednotlivce. Kdyby tomu tak bylo, věřím, že zázrakem by některé domácnosti najednou začaly hospodařit bezodpadově. (Tak se děje mnohdy i dnes odpad ale najdete u souseda, vyvezený u lesa, ve večerních hodinách mizí komínem spolu s černým dýmem a nehorázným zápachem, popř. je nenápadně uskladněn ve křoví či kopřivách což je nenápadné maximálně do zimy) a náklady na likvidaci černých skládek také nejsou malé. S tříděním odpadu se to má takto. Po obci jsou rozmístěny kontejnery, do kterých se má sypat sklo, plasty, papír, polystyren...viz. návod na kontejneru. Zůstává mi rozum stát, když v okolí obce nacházím igelitové pytle plné plastů někdo nepochopil k čemu máme po obci žluté kontejnery, a že sem do nich ten plastový odpad patří. Raději naloží, zaveze a vyhodí plasty k vodojemu, popř. jiných lokalit. A když někdo poseká trávu nebo vyhrabe listí, nevysype to do popelnice, dá si práci s vyvezením na "družstevní hnojiště" a tam to hodí i s igelitovým pytlem tak to je opravdu nad můj rozum. Občas si někdo rozhořčeně stěžuje, že "mu popeláři nevyvezli odpad". Po zjištění, že v popelnici byla tráva, popř. chvojí či větve, musím konstatovat, že ani nic jiného očekávat nelze. Bioodpad do popelnic a na skládky nepatří! Svozová firma, Ekor Kyjov, chystá vlastní kompostárnu a uvažuje o svozu bioodpadu. Dle prvotních informací by se měl jednou za 14 dnů vyvážet komunální odpad a v týdnu mezitím bioodpad. Tento plán je však zatím v plenkách. V kompostéru se ale bioodpadu můžeme zbavit zdarma, a ještě jej zužitkovat, popř. v suchém stavu, při vhodném počasí a v povolené dny lze spálit. Dalším řešením by mohl být sběrný dvůr, na který v současnosti žádáme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokud budeme úspěšní, stavba by měla proběhnout v roce Jak je to finančně s tříděným odpadem? Obec zaplatí za nakládání s ním, ale zpětně dostane určitou finanční částku za to, že tento vytříděný odpad dodává vlastně jako použitelnou surovinu (systém EKOKOM). Na příkladu z roku 2010 to vypadá takto: Zaplatili jsme ,- Kč Obdrželi jsme ,- Kč Důsledek třídění je tedy takový, že obec zaplatila Kč. Kdyby tento odpad skončil v popelnicích, tak se rozpočítává vyšší částka mezi poplatníky. To samé platí pro bioodpad, který skončí v popelnici platíme za to všichni. Třídit odpad má tedy smysl i pro vaši peněženku, (když už nehledíte na přírodu). Děkuji všem, kteří odpad třídí a tím snižují poplatky za odpad i ostatním. Pavel Chudík, místostarosta

5 Mateřská škola Vnorovy informuje Školní rok utekl jako voda a už nám na záda dýchá školní rok nový. Ovšem ani o prázdninách nebude mateřinka odpočívat. Ve druhém týdnu měsíce července započnou řemeslnické práce. Zahájíme výměnu silně poškozené podlahové krytiny na celém hlavním schodišti firmou p. Hály. Ve stejné době započne svoji práci firma Vodo-topo-plyn p. Pavka, p. Miroš budováním dalších dětských toalet a umývadel, abychom splnili hygienické požadavky pro další navýšení počtu dětí. Toto by nemohlo být uskutečněno bez finanční dotace zřizovatele Obce Vnorovy. Pokud budou schváleny všechny nezbytné formality - a těch není málo, budeme moci přijat do našeho zařízení k 1. září ještě další tři děti. Celkový počet dětí v naší mateřské škole dosáhne počtu 84, což je ze zákona maximum, protože v jedné třídě mateřinky může být nejvýše 28 dětí. Děti budou rozděleny do 3 tříd. 1. třída zajíčci (nejmladší děti ) 2. třída ježečci ( 18 předškoláků, ostatní děti mladší = smíšené oddělení) 3. třída krtečci ( 18 předškoláků, ostatní dětí mladší = smíšená třída) Co pro naše děti připravujeme? Především je to nový školní výchovně vzdělávací program " Krtkův rok", ze kterého alespoň několik činností: podzim: - lampionový průvod se skřítky " Podzimníčky" - loučení s podzimem "Když listí tancuje" zima: - rej čertů aneb " Čerti, kam se podíváš" - dětský karneval "Vločkový ples" - návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti jaro: - příchod jarní víly - "Květinový bál" s oslavou Dne matek - beseda s hasiči s ukázkami techniky léto: - týden dětských radovánek( školní výlet, MDD,sportovní odpoledne - loučíme se spolu (rozloučení s předškoláky, táborák, diskotéka) V posledním prázdninovém týdnu proběhne informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí. A to ve středu v hod. Ostatní třídy budou mít třídní schůzky počátkem měsíce září. Přejme si, aby nový školní rok proběhl v klidu, ve zdraví a vzájemné toleranci ku prospěchu všech našich dětí. Helena Benedíková, ředitelka MŠ ZŠ Vnorovy - závěr školního roku 2010/2011 Slavnostní ukončení školního roku proběhlo 30. června 2011 od 8:00 hodin na školním dvoře za přítomnosti všech žáků, zaměstnanců a hostů, kde jsme zhodnotili tento školní rok. V 11 třídách jsme letos učili celkem 225 žáků. Ve 2. pololetí prospělo na 1. stupni s vyznamenáním 111 žáků, z toho se samými jedničkami 51 žáků. Na druhém stupni je výuka mnohem obtížnější, a tak řady vyznamenaných žáků prořídly a s vyznamenáním prospělo 41 žáků, z toho se samými jedničkami 8 žákyň, a to Viola Kolaciová, Michaela Rozbrojová a Tereza

6 Větříčková ze 6. třídy, Kateřina Smiešková, Lenka Sasínová a Anna Stojaspalová ze 7. třídy, Jana Otrubová z 9.A a Jana Smiešková z 9.B třídy. Absence se nám tradičně zvýšila, zatímco v 1.pololetí jste zameškali 27,7 hodin na žáka, ve 2. pololetí to bylo 49,22 hodin na žáka, což se u některých žáků odrazilo i na výsledcích. Nejvýraznější úspěchy pro naši školu zaznamenaly v okresních i krajských kolech vědomostních olympiád Kateřina Smiešková ze 7. třídy, která získala 1. místo v okr. kole BIO a uspěla rovněž v krajském kole stejné soutěže, v okresním kole Zeměpisné olympiády získala 5. místo a také postoupila z okresního kola Pythagoriády do krajského kola, kde získala v silné konkurenci 6. místo. Dále je to Janu Otrubová, která také reprezentovala školu v několika soutěžích a zvítězila v okresním kole BIO. A do třetice Jana Smiešková, která taktéž sbírala úspěchy v okresním kole BIO, kde skončila druhá, v krajském kole vybojovala 9. místo a v okresním kole Matematické olympiády skončila sedmá. K dalším úspěchům vnorovské školy patří i 4. místo Michaely Rozbrojové v okr. kole OAJ, 9. místo ve stejné soutěži Daniela Vadlejcha a 4. místo Radima Jakubíčka v okr. kole olympiády v německém jazyce. Výrazného úspěchu dosáhl i Lukáš Kadlec, a to v celorepublikové výtvarné soutěži Dva světy, kde získal na základě hlasování veřejnosti 1. místo. Dařilo se i našim sportovcům. K těm největším úspěchům patří 1. místo Barbory Říhové z 2. třídy v okr. kole Kinderiády v běhu na 60 metrů, 2. místo v okr. kole Poháru rozhlasu Pavly Machynkové ve vrhu koulí, ve stejné soutěži Radek Keňo získal 2. místo ve skoku vysokém a ve vrhu koulí. V Poháru rozhlasu bodovala i třetím místem štafeta 4 x 60 metrů st. žáků ve složení T. Mičulka, M. Borek, J. Motyčka a M. Tomeček. Úspěšní byli i žáci v okr. kole Přespolního běhu, kde se dařilo zejména mladším žákyním. Jejich družstvo ve složení B. Říhová, T. Hochová, M. Chabičová a V. Pavková si doběhlo pro stříbrné medaile a stejně tak družstvo starších žáků, jmenovitě M. Borek, D. Zachar, J. Motyčka, M.Tomeček a T. Mičulka. Tradičně první a druhá místa sbírali žáci v okresním kole v plavání v Ratíškovicích. První místa patřila Veronice Pavkové ze 3. třídy, Martinu Macháčkovi z 8. třídy, Radku Keňovi, Michalu Tomečkovi a družstvu st. žáků M. Macháček, R. Keňo, M. Tomeček, a T. Mičulka. Pro stříbro si doplavaly M. Rozbrojová a N. Sasínová. Ale nejsou to pouze soutěže, čím žije naše škola. Společně s ostatními zaměstnanci usilujeme o to, aby naši žáci byli lidé vzdělaní, ale i čestní, pracovití, skromní, ochotní pomáhat si navzájem, tolerantní, spolehliví a kamarádští. Toto všechno snad splňují osobnosti tříd, které si ve třídách i letos zvolili. V 1. třídě tyto vlastnosti zosobňuje Nikol Barboříková, ve 2. tř. Tereza Angerová, ve 3. Tř. Magdalena Chabičová, ve 4.A Vladislav Zachar, ve 4.B Kristýna Plívová, v 5. tř. Adéla Otrubová, v 6. Michaela Rozbrojová, v 7. Kateřina Smiešková, v 8. Martin Svoboda, v 9.A Kamila Vajdíková a v 9. B Nikola Sasínová V průběhu celého roku jsme žáky, ale i pro veřejnost pořádali spoustu zajímavých a pěkných akcí, ke kterým určitě patřily Pasování na čtenáře, na ples SRPŠ, Noc s Andersenem, výstava výtvarných prací na Lidovém domě, vystoupení skupiny Humanitas nebo skupiny Seiferos. Zejména deváťáci, pokud chtějí uspět na středních školách, na které byli přijati, už budou zodpovídat za své chování hlavně sami a věřím, že i když to vždycky nebylo jednoduché a občas to pěkně skřípalo, vzpomenete si na zdejší školu mnohokrát a vzpomínat budete hlavně na to dobré a příjemné, co jste tady společně za těch devět let prožili. Takže ať se vám splní vaše přání a daří se vám podle vašich představ. Myslím, že vám všichni přejeme jen to dobré. Takže i vám přeju bohaté sportovní úspěchy a ať se vám daří.

7 30. červen byl posledním dnem pro naše deváťáky, kteří se loučí s povinnou školní docházkou. Hodně úspěchů přejeme také žákům, kteří přecházejí do sportovních škol, a to Michaele Knotkové ze 4.B a Lukáši Kočišovi z 5. třídy a také Danielu Žigovi z 8. třídy, který končí školní docházku. Rozloučili se s námi i někteří zaměstnanci školy. Již v průběhu roku odešla p. uč. Prečanová a 3. třídu převzala p. uč. Nováková, která od příštího školního roku povede další oddělení školní družiny. Od května jste mohli potkávat v jídelně p. kuchařku Sporyszovou, která pomáhala po dobu nemoci p. kuchařky Všetulové. Konec května nebyl šťastný pro p. uč. Gajošovou, a tak část jejího úvazku převzala p. uč. Tomčalová. Po 5 letech odchází ze školy i p. uč. Herodes a po 17 letech působení se loučí i p. uč. Pánková, která ve zdejší škole vychovala téměř jednu celou generaci I jim patří poděkování za jejich náročnou a odpovědnou práci. Poděkování patří také zřizovateli školy, Obci Vnorovy v čele s panem starostou Ing. Gazárkem, výboru SRPŠ, členům Školské rady, rodičům i místním organizacím, všem kolegům a správním zaměstnancům za pomoc, spolupráci a za podporu naší škole. Závěrem přeji všem zasloužené, dlouhé a prosluněné prázdniny prožité ve zdraví a v pohodě a 1. září 2011 v 8.30 se těším na shledanou ve školním roce 2011/2012. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka ZŠ Informace z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy ze dne Zastupitelstvo obce Vnorovy: schvaluje: ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Pavla Pavku. program 4. zasedání zastupitelstva obce. kupní smlouvu na převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby ZTV Lokalita U Jazera, Vnorovy v ceně ,- Kč s JMP Net, s.r.o. Brno s doplněním do smlouvy, že vlastnické právo přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. záměr prodeje pozemku pod kotelnou včetně kotelny a část pozemku cca 112m2 za kotelnou. smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v chůzi a jízdě přes pozemek p.č v k.ú. Vnorovy pro Ludmilu Ježkovou jako oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Smlouvu o půjčce s MAS Strážnicko na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč do obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o veřejném pořádku a ochraně před hlukem a vibracemi. závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2010 s výsledkem bez výhrad včetně hospodaření. rozpočtové opatření č. 3/2011 (příloha č.2). zadání studie podporovaných bytů v areálu staré mateřské školy na p.č. 340 v k.ú. Vnorovy. neschvaluje: v rámci pozemkových úprav převedení části pozemků z k.ú. Lidéřovice na Moravě do k.ú. Vnorovy.

8 Místní knihovna Vnorovy Místní knihovna Vnorovy zajišťuje po celý rok pro čtenáře půjčování knih a časopisů. K si v Místní knihovně Vnorovy 411 registrovaných čtenářů půjčilo knih a časopisů. Knihy, které nejsou ve fondu, se dají získat pomocí meziknihovní výpůjční služby a jsou zpoplatněny částkou 40,- Kč (úhrada poštovného). Mimo knihovnických služeb se v knihovně uskutečnily např. následující akce: Internet práce se čtenáři seniory základy práce s internetem. Bezpečný internet spolupráce se ZŠ Vnorovy. Čtenářům bylo v knihovně puštěno video o nebezpečí práce na internetu. Součástí byla také soutěž o internetových dovednostech. Poznáváme Vnorovy přihlášení zájemci měli možnost využít volné dopoledne na vycházku a následně plnit zadané úkoly a historii Vnorov. Učedníci čtení žáci 1. tř. ZŠ Vnorovy při návštěvě knihovny poznávali písmenka, postavičky z pohádek, vyprávěli o knižních hrdinech a četli z knížky Ovečka Kudrlinka. Osobnosti Slovácka pro všechny třídy ZŠ Vnorovy přednáška v muzeu. Vyprávění a čtení z tvorby Fr. Nepila, J. Lady, B. Němcové, J. Foglara, J. Verna, J. Londona. Další informace naleznete na internetové adrese Pro čtení k vodě nebo klidně v křesle si můžete vybrat např. z novinek z nakladatelství Erika: Francková, Zuzana Otrokyně lásky román o manželství, omylech Hrůzová, Barbora Písmenková polévka detektivka z prostředí hráčů scrabble Kawuloková, Jana Ta holka se snad zbláznila dívčí román Lázničková, Petra Věř v mou lásku dívčí román Pavlín, Josef Vražda kvete v každém věku česká detektivka ze současnosti Řeháčková, Věra Sářin příběh téměř detektivní příběh Sáry Řeháčková, Věra Taťko, neodcházej román pro ženy Řeháčková, Věra To se může stát každé holce dívčí román Stínil, Luděk Musíš mě zachránit příběh z výchovného ústavu Stumpfová, Šárka Magické datum příběh nenaplněné lásky Štraub, Miloš Stopy vedou k rokli příběh dětí z letního tábora Teremová, Lenka Čarodějka kniha vypovídá o lidské slabosti a síle pomluv Teremová, Lenka Hra na lásku román pro ženy Teremová, Lenka Někdo mě vede za ruku kniha vznikla na základě skutečného příběhu Teremová, Lenka Útěky tam a zase zpátky román pro ženy Zemanová, Zuzana A je to v kýblu! - povídky ze života Žujová, Jana Kdo vlastně jsem román pro ženy Hynštová Helena - knihovnice VÝZVA zapůjčení fotografií Naše i každá jiná obec prochází každoročně změnami. My, kteří zde žijeme, tyto změny snad ani nevnímáme v každodenním postupném, pomalém šinutí se času. Uvědomujeme si až po letech jak ten čas letí (a především na místech, kde jsme dlouho nebyli) a s údivem zjišťujeme, že tady kdysi stával takový malý domek... a tu žádná cesta nikdy nebyla...sem jsem kdysi chodila okopávat řepu... Nejvíce změn pozorují Ti, kteří žijí třeba až za mořem a dostanou se do svého rodiště opravdu málokdy. Napadlo nás probudit trošku minulost k životu. Určitě se v mnoha krabicích a fotoalbech u vás doma ukrývá spousta fotografií, kde je zdokumentováno, jak se kde budovala cesta, kde stál

9 dříve obchod, pohled na uličku, ve které jste vyrůstali... Napadlo nás, že by stálo za to tyto pohledy uchovat, podělit se s nimi, popř. je použít a zvěčnit. Prosím ty z vás, kteří nějakou starší fotografii se záběrem na obec vlastníte, jestli seberete odvahu a najdete chuť a čas, přineste ji na OÚ Vnorovy k půjčení. Pokud to bude možné, fotografii si zdigitalizujeme a ihned vrátíme majiteli (je možné též zaslat už oskenovanou). Poté bychom chtěli použít fotografie na webu obce, a když se zadaří, mohl by jednou vzniknout třeba hezký kalendář. Všem půjčitelům předem děkuji. Pavel Chudík, místostarosta Hřiště na Dolině Na Dolině se nachází dvě asfaltová hřiště. Jedno je před mateřskou školou a druhé na opačné straně spodní ulice. A o tomto druhém bych chtěl psát. V minulém roce zde bylo zaměstnanci technických služeb odstraněno již dožilé oplocení. Od podzimu zůstalo hřiště neoplocené a objevily se dotazy, co s tím obec zamýšlí? Původní záměr neřešil v tomto ohledu žádnou změnu, jenže ne všichni občané mají stejný názor. Vyvstala otázka. Je v dnešní době na Dolině potřeba dvou asfaltových hřišť? (a jednoho travnatého v horní ulici) Kolik dětí tráví svůj volný čas pohybovými aktivitami... Kolik je dnes na Dolině, nebo vůbec v obci, dětí? Ve škole za poslední desetiletí klesl počet žáků k číslu 220. A to je oproti dřívějším 300 a více přece poznat. Kam tím mířím? Ke druhé větě v tomto odstavci. Je potřebné i toto druhé hřiště? A co potom s nevyužitou plochou? Protože se rozhodnutí o této záležitosti bude dotýkat širokého okruhu dotčených osob, rád bych, kdyby se k němu vyjádřili především obyvatelé Doliny (popř. ulice Májové či Vinohradní). Jaké řešení je podle vás nejlepší? Ať to bude kterékoliv z níže uvedených tří nebo jakýsi jiný čtvrtý návrh, máte možnost sdělit váš názor písemně nebo em - směřujte jej prosím na mě, popř. vhoďte do schránky na OÚ Vnorovy. Rozhodnutí bude na zastupitelstvu obce (většina zastupitelů žije kus odtud a nemusí je toto pálit), ale váš názor chceme slyšet. Po rozhodnutí už by mohlo být pozdě. V každém případě na váš názor čekáme, nechceme až dodatečně slyšet: Co to zase vymysleli? Bude třeba záměr projednat v zastupitelstvu obce, případně nechat zpracovat projekt, schválit částku v rozpočtu obce... Proto je nejvyšší čas rozhodnutí učinit. Prosím vás o ně zapojením se do této ankety. Je troufalé počítat se zájmem aspoň 50 osob z cca 150 domů ve zmiňované lokalitě? Co s asfaltovým hřištěm na Dolině? : 1) hřiště opravit (děti tam nechodí proto, že je v nepoužitelném stavu) 2) hřiště zrušit, vysadit zeleň, přidat nějakou lavičku (klidová zóna, parčík) 3) využít plochu na parkoviště (určitě by i na zeleň zbylo) 4) jiný návrh: možno odstříhnout Děkuji za ochotu, Pavel Chudík

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 26.3.2012 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2008 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2008 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2008 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2008 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.3.2006 se konalo 15. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 11 zastupitelů

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 11.11.2013 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Co se děje v obci Byla uzavřena smlouva o dílo se sdružením Koupaliště Vnorovy (firmy VHS plus a Centroprojekt Zlín) na opravu koupaliště ve Vnorovech. Tato akce si vyžádá nejméně

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis,usnesení. Omluveni : - Zapisovatelem určuji : pana Miroslava Šustra

Zápis,usnesení. Omluveni : - Zapisovatelem určuji : pana Miroslava Šustra Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípov konaného dne 06.10.2014 v 17:00 hod. v místnosti obecního úřadu ( zahájení v 17: 05 hod) Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více