INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011 Slovo starosty Je doba prázdnin a dovolených a rok 2011 je již ve své druhé polovině. Co se v poslední době v obci událo? Největší investiční akcí je oprava komunikací v ulici Májová a Záhumení. Protože litý asfalt, kterým byl tvořen povrch této místní komunikace byl již silně rozpraskaný, bylo rozhodnuto o jeho překrytí vrstvou balené asfaltové směsi se zaválcováním. V souvislosti s tím byla provedena výměna obrubníků a provádí se rekonstrukce chodníků. Zde vzbudilo trochu rozruchu to, že na jedné straně ulice byl zrušen chodník. Důvodem bylo to, že tento chodník jednak vedl odnikud nikam ( tedy že směrem k hlavní silnici končil z prostorových důvodů asi 70 metrů před koncem ulice, na druhé straně v ulici Záhumení taktéž neměl pokračování), ale také to, že domy na této straně ulice jsou dost blízko silnici a auta, která stála kolmo k domu na vjezdu stejně znemožňovala pohyb po chodníku. Pokud chce někdo pro chůzi Májovou ulicí využít chodníku, bude mít možnost jít po opraveném chodníku na protější straně. Problém stání aut na chodníku není jenom problém Májové ulice a nelze jej také všude řešit tím, že chodník zrušíme. Jak jsem psal již v minulých informačních listech, zvláště u hlavní silnice kde je velký provoz budeme nekompromisně trvat na tom, aby chodník mohl sloužit pro bezpečnou chůzi a ne k parkování aut, která nutí chodce obcházet je vstupováním do vozovky. Dne se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přehled projednávaných usnesení máte níže v listu uveden. Neschválen byl jeden bod, a to návrh Pozemkového úřadu Hodonín na změnu hranic mezi katastrálními územími Vnorovy a Lidéřovice. Důvodem žádosti bylo zjednodušení pozemkových úprav, které byly zahájeny v území přibližně nad tratí ČD směrem k obci. Protože by se jednalo o značný zásah do majetkových práv vlastníků pozemků (změna asi u 150 ha), zastupitelstvo tento požadavek neschválilo. Chci se zmínit ještě o dvou schválených usneseních. Již několikáté volební období se mluví o potřebě vybudovat v obci nějaký dům pro seniory. Dosud však nebyl učiněn ani první krok, tedy vybrat místo, kde by takový objekt mohl být umístěn. Na předchozím zasedání zastupitelé projednávali čtyři navrhovaná místa: - na výjezdu z obce směrem na Strážnici na Horních Padělcích - ve farní zahradě - na zahradě za Lidovým domem - v zahradě bývalé mateřské školky Varianta na Horních Padělcích je problematická z hlediska nutnosti výkupu pozemků, vybudování přístupové komunikace a přívodu všech inženýrských sítí. Tyto náklady mimo vlastní stavbu by odhadem přesáhly 9 milionů Kč. Varianta výstavby ve farní zahradě nepřichází v úvahu, protože nebylo kladné stanovisko správce farnosti a arcibiskupství. Pozemky za Lidovým domem a za bývalou MŠ jsou oba v majetku obce, inženýrské sítě jsou v bezprostřední blízkosti. Po projednání variant a okolností s nimi spojenými zastupitelé počtem hlasů 11 pro, 3 proti, 1 se zdržel rozhodli o zadání studie podporovaných bytů v areálu staré MŠ. Poslední rozhodnutí zastupitelstva, o kterém se chci zmínit je změna obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a ochraně před hlukem a vibracemi. Jedná se o stanovení hodiny ukončení hudební produkce konané mimo uzavřené prostory. V poslední době mimo dřívějších dvou tradičních (rybářské a myslivecké noci) přibylo mnoho dalších akcí, které se v letním období konají ve venkovním prostředí s využitím hudební produkce. Ať už se jedná o další akce pro veřejnost na fotbalovém hřišti, případně na koupališti, nebo soukromé oslavy na stejných nebo dalších místech.

2 Protože živá nebo reprodukovaná hudba pak hlasitě vyhrává mnohdy až do ranních hodin, množily se stížnosti obyvatel, kteří byli rušeni ve spánku. Po diskuzi zastupitelů byla navržena hodina ukončení hudební produkce v hodin a o tento byl schválen deseti hlasy pro, 4, proti, jeden se zdržel. Vím, že k pěknému teplému letnímu večeru patří i posezení s přáteli doma případně na nějaké veřejné akci, ale všichni si musí být vědomi, že pokud se mají právo bavit, jiní zase mají právo na spánek. Osobně si myslím, že pokud se chce někdo bavit, má jít na akci v osm nebo devět večer a do dvou se může dosytosti vyřádit. Kdo se chce přesto bavit dále, nic mu nebrání bez hudby a hlasitých projevů v zábavě pokračovat. Přeji Vám, abyste si hezkých letních večerů co nejvíce užili. Ing. Antonín Gazárek Vítání občánků Druhého června letošního roku bylo v obřadní síni obecního úřadu starostou obce, Ing. Antonínem Gazárkem, přivítáno sedm nových občánků. Pro tentokrát byla děvčata v převaze vůči klukům v poměru pět ku dvěma. Popřát jim přišly se svým kulturním programem i děti z MŠ Vnorovy. Přejme jim do života všecko dobré a rodičům hodně trpělivosti při výchově. Adéla Durníková Matyáš Fojtík Karolína Motyčková Nikola Lašová

3 Adéla Koryčanská Martin Sovka Ema Tomečková MUZEUM V neděli v 15 hodin byl zahájen program slavnostního otevření muzea osobností a lidových tradic po 2. etapě rekonstrukce, kdy byla opravena střecha i fasáda domu a provedena výměna otopného systému. Po slavnostním zahájení starostou obce následoval program na prostranství před muzeem, ve kterém vystoupily žákyně základní školy s přednesem básní Jana Skácela, vnorovské mažoretky a mužský sbor souboru Spinek. Po skončení programu měli účastníci možnost prohlédnout si expozici a nabídnout si z přichystaného občerstvení. Na rekonstrukci, první i druhou etapu, získala obec Vnorovy, ve spolupráci se Strážnicko Místní Akční Skupina, finanční dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.

4 Možnost snížení poplatku za odpad! Zastupitelstvo obce Vnorovy rozhodlo, že pro letošní rok bude částka za odpady stejná jako v loňském roce, 450 Kč. Mnoho z nás, občanů, zaregistrovalo debatu v médiích o možném zvýšení horní hranice poplatku až na 1000,- Kč za osobu - a některé toto téma velmi pobouřilo. Chtěl bych trošičku přiblížit, o co se jedná. Dnešní zákonná úprava stanovuje, že celková výše poplatku může být max. 500 Kč. A jsou města a obce, které díky této úpravě doplácí vysoké částky za občany, protože již dnes po přepočtu na poplatníka platí ročně více než pětistovku, např. 750 Kč. To znamená, že obec doplácí z rozpočtu peníze na odpadové hospodářství a v jiných položkách rozpočtu je o to méně. Jak je tomu u nás v obci? V roce 2009 jsme také přesáhli zmíněnou pětisetkorunovou hranici a to o 13,27 Kč. To znamená, že obec doplatila 63,27 Kč za každého poplatníka navíc. V roce loňském, 2010, vyšla vypočítaná cena za poplatníka 479,104 Kč. Platili jsme 450 Kč, rozdíl (29,104 Kč/os) šel z obecního rozpočtu. A dostávám se k dalšímu - třídění odpadů. Ten, kdo třídí odpad, často poukazuje na sousedy a známé, kteří netřídí (pozná to podle toho, že mají o popelnici, popř. několik pytlů u popelnic navíc) a platí stejnou částku. Ano, systém, který je u nás zavedený, neřeší konkrétní množství odpadu u jednotlivce. Kdyby tomu tak bylo, věřím, že zázrakem by některé domácnosti najednou začaly hospodařit bezodpadově. (Tak se děje mnohdy i dnes odpad ale najdete u souseda, vyvezený u lesa, ve večerních hodinách mizí komínem spolu s černým dýmem a nehorázným zápachem, popř. je nenápadně uskladněn ve křoví či kopřivách což je nenápadné maximálně do zimy) a náklady na likvidaci černých skládek také nejsou malé. S tříděním odpadu se to má takto. Po obci jsou rozmístěny kontejnery, do kterých se má sypat sklo, plasty, papír, polystyren...viz. návod na kontejneru. Zůstává mi rozum stát, když v okolí obce nacházím igelitové pytle plné plastů někdo nepochopil k čemu máme po obci žluté kontejnery, a že sem do nich ten plastový odpad patří. Raději naloží, zaveze a vyhodí plasty k vodojemu, popř. jiných lokalit. A když někdo poseká trávu nebo vyhrabe listí, nevysype to do popelnice, dá si práci s vyvezením na "družstevní hnojiště" a tam to hodí i s igelitovým pytlem tak to je opravdu nad můj rozum. Občas si někdo rozhořčeně stěžuje, že "mu popeláři nevyvezli odpad". Po zjištění, že v popelnici byla tráva, popř. chvojí či větve, musím konstatovat, že ani nic jiného očekávat nelze. Bioodpad do popelnic a na skládky nepatří! Svozová firma, Ekor Kyjov, chystá vlastní kompostárnu a uvažuje o svozu bioodpadu. Dle prvotních informací by se měl jednou za 14 dnů vyvážet komunální odpad a v týdnu mezitím bioodpad. Tento plán je však zatím v plenkách. V kompostéru se ale bioodpadu můžeme zbavit zdarma, a ještě jej zužitkovat, popř. v suchém stavu, při vhodném počasí a v povolené dny lze spálit. Dalším řešením by mohl být sběrný dvůr, na který v současnosti žádáme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokud budeme úspěšní, stavba by měla proběhnout v roce Jak je to finančně s tříděným odpadem? Obec zaplatí za nakládání s ním, ale zpětně dostane určitou finanční částku za to, že tento vytříděný odpad dodává vlastně jako použitelnou surovinu (systém EKOKOM). Na příkladu z roku 2010 to vypadá takto: Zaplatili jsme ,- Kč Obdrželi jsme ,- Kč Důsledek třídění je tedy takový, že obec zaplatila Kč. Kdyby tento odpad skončil v popelnicích, tak se rozpočítává vyšší částka mezi poplatníky. To samé platí pro bioodpad, který skončí v popelnici platíme za to všichni. Třídit odpad má tedy smysl i pro vaši peněženku, (když už nehledíte na přírodu). Děkuji všem, kteří odpad třídí a tím snižují poplatky za odpad i ostatním. Pavel Chudík, místostarosta

5 Mateřská škola Vnorovy informuje Školní rok utekl jako voda a už nám na záda dýchá školní rok nový. Ovšem ani o prázdninách nebude mateřinka odpočívat. Ve druhém týdnu měsíce července započnou řemeslnické práce. Zahájíme výměnu silně poškozené podlahové krytiny na celém hlavním schodišti firmou p. Hály. Ve stejné době započne svoji práci firma Vodo-topo-plyn p. Pavka, p. Miroš budováním dalších dětských toalet a umývadel, abychom splnili hygienické požadavky pro další navýšení počtu dětí. Toto by nemohlo být uskutečněno bez finanční dotace zřizovatele Obce Vnorovy. Pokud budou schváleny všechny nezbytné formality - a těch není málo, budeme moci přijat do našeho zařízení k 1. září ještě další tři děti. Celkový počet dětí v naší mateřské škole dosáhne počtu 84, což je ze zákona maximum, protože v jedné třídě mateřinky může být nejvýše 28 dětí. Děti budou rozděleny do 3 tříd. 1. třída zajíčci (nejmladší děti ) 2. třída ježečci ( 18 předškoláků, ostatní děti mladší = smíšené oddělení) 3. třída krtečci ( 18 předškoláků, ostatní dětí mladší = smíšená třída) Co pro naše děti připravujeme? Především je to nový školní výchovně vzdělávací program " Krtkův rok", ze kterého alespoň několik činností: podzim: - lampionový průvod se skřítky " Podzimníčky" - loučení s podzimem "Když listí tancuje" zima: - rej čertů aneb " Čerti, kam se podíváš" - dětský karneval "Vločkový ples" - návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti jaro: - příchod jarní víly - "Květinový bál" s oslavou Dne matek - beseda s hasiči s ukázkami techniky léto: - týden dětských radovánek( školní výlet, MDD,sportovní odpoledne - loučíme se spolu (rozloučení s předškoláky, táborák, diskotéka) V posledním prázdninovém týdnu proběhne informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí. A to ve středu v hod. Ostatní třídy budou mít třídní schůzky počátkem měsíce září. Přejme si, aby nový školní rok proběhl v klidu, ve zdraví a vzájemné toleranci ku prospěchu všech našich dětí. Helena Benedíková, ředitelka MŠ ZŠ Vnorovy - závěr školního roku 2010/2011 Slavnostní ukončení školního roku proběhlo 30. června 2011 od 8:00 hodin na školním dvoře za přítomnosti všech žáků, zaměstnanců a hostů, kde jsme zhodnotili tento školní rok. V 11 třídách jsme letos učili celkem 225 žáků. Ve 2. pololetí prospělo na 1. stupni s vyznamenáním 111 žáků, z toho se samými jedničkami 51 žáků. Na druhém stupni je výuka mnohem obtížnější, a tak řady vyznamenaných žáků prořídly a s vyznamenáním prospělo 41 žáků, z toho se samými jedničkami 8 žákyň, a to Viola Kolaciová, Michaela Rozbrojová a Tereza

6 Větříčková ze 6. třídy, Kateřina Smiešková, Lenka Sasínová a Anna Stojaspalová ze 7. třídy, Jana Otrubová z 9.A a Jana Smiešková z 9.B třídy. Absence se nám tradičně zvýšila, zatímco v 1.pololetí jste zameškali 27,7 hodin na žáka, ve 2. pololetí to bylo 49,22 hodin na žáka, což se u některých žáků odrazilo i na výsledcích. Nejvýraznější úspěchy pro naši školu zaznamenaly v okresních i krajských kolech vědomostních olympiád Kateřina Smiešková ze 7. třídy, která získala 1. místo v okr. kole BIO a uspěla rovněž v krajském kole stejné soutěže, v okresním kole Zeměpisné olympiády získala 5. místo a také postoupila z okresního kola Pythagoriády do krajského kola, kde získala v silné konkurenci 6. místo. Dále je to Janu Otrubová, která také reprezentovala školu v několika soutěžích a zvítězila v okresním kole BIO. A do třetice Jana Smiešková, která taktéž sbírala úspěchy v okresním kole BIO, kde skončila druhá, v krajském kole vybojovala 9. místo a v okresním kole Matematické olympiády skončila sedmá. K dalším úspěchům vnorovské školy patří i 4. místo Michaely Rozbrojové v okr. kole OAJ, 9. místo ve stejné soutěži Daniela Vadlejcha a 4. místo Radima Jakubíčka v okr. kole olympiády v německém jazyce. Výrazného úspěchu dosáhl i Lukáš Kadlec, a to v celorepublikové výtvarné soutěži Dva světy, kde získal na základě hlasování veřejnosti 1. místo. Dařilo se i našim sportovcům. K těm největším úspěchům patří 1. místo Barbory Říhové z 2. třídy v okr. kole Kinderiády v běhu na 60 metrů, 2. místo v okr. kole Poháru rozhlasu Pavly Machynkové ve vrhu koulí, ve stejné soutěži Radek Keňo získal 2. místo ve skoku vysokém a ve vrhu koulí. V Poháru rozhlasu bodovala i třetím místem štafeta 4 x 60 metrů st. žáků ve složení T. Mičulka, M. Borek, J. Motyčka a M. Tomeček. Úspěšní byli i žáci v okr. kole Přespolního běhu, kde se dařilo zejména mladším žákyním. Jejich družstvo ve složení B. Říhová, T. Hochová, M. Chabičová a V. Pavková si doběhlo pro stříbrné medaile a stejně tak družstvo starších žáků, jmenovitě M. Borek, D. Zachar, J. Motyčka, M.Tomeček a T. Mičulka. Tradičně první a druhá místa sbírali žáci v okresním kole v plavání v Ratíškovicích. První místa patřila Veronice Pavkové ze 3. třídy, Martinu Macháčkovi z 8. třídy, Radku Keňovi, Michalu Tomečkovi a družstvu st. žáků M. Macháček, R. Keňo, M. Tomeček, a T. Mičulka. Pro stříbro si doplavaly M. Rozbrojová a N. Sasínová. Ale nejsou to pouze soutěže, čím žije naše škola. Společně s ostatními zaměstnanci usilujeme o to, aby naši žáci byli lidé vzdělaní, ale i čestní, pracovití, skromní, ochotní pomáhat si navzájem, tolerantní, spolehliví a kamarádští. Toto všechno snad splňují osobnosti tříd, které si ve třídách i letos zvolili. V 1. třídě tyto vlastnosti zosobňuje Nikol Barboříková, ve 2. tř. Tereza Angerová, ve 3. Tř. Magdalena Chabičová, ve 4.A Vladislav Zachar, ve 4.B Kristýna Plívová, v 5. tř. Adéla Otrubová, v 6. Michaela Rozbrojová, v 7. Kateřina Smiešková, v 8. Martin Svoboda, v 9.A Kamila Vajdíková a v 9. B Nikola Sasínová V průběhu celého roku jsme žáky, ale i pro veřejnost pořádali spoustu zajímavých a pěkných akcí, ke kterým určitě patřily Pasování na čtenáře, na ples SRPŠ, Noc s Andersenem, výstava výtvarných prací na Lidovém domě, vystoupení skupiny Humanitas nebo skupiny Seiferos. Zejména deváťáci, pokud chtějí uspět na středních školách, na které byli přijati, už budou zodpovídat za své chování hlavně sami a věřím, že i když to vždycky nebylo jednoduché a občas to pěkně skřípalo, vzpomenete si na zdejší školu mnohokrát a vzpomínat budete hlavně na to dobré a příjemné, co jste tady společně za těch devět let prožili. Takže ať se vám splní vaše přání a daří se vám podle vašich představ. Myslím, že vám všichni přejeme jen to dobré. Takže i vám přeju bohaté sportovní úspěchy a ať se vám daří.

7 30. červen byl posledním dnem pro naše deváťáky, kteří se loučí s povinnou školní docházkou. Hodně úspěchů přejeme také žákům, kteří přecházejí do sportovních škol, a to Michaele Knotkové ze 4.B a Lukáši Kočišovi z 5. třídy a také Danielu Žigovi z 8. třídy, který končí školní docházku. Rozloučili se s námi i někteří zaměstnanci školy. Již v průběhu roku odešla p. uč. Prečanová a 3. třídu převzala p. uč. Nováková, která od příštího školního roku povede další oddělení školní družiny. Od května jste mohli potkávat v jídelně p. kuchařku Sporyszovou, která pomáhala po dobu nemoci p. kuchařky Všetulové. Konec května nebyl šťastný pro p. uč. Gajošovou, a tak část jejího úvazku převzala p. uč. Tomčalová. Po 5 letech odchází ze školy i p. uč. Herodes a po 17 letech působení se loučí i p. uč. Pánková, která ve zdejší škole vychovala téměř jednu celou generaci I jim patří poděkování za jejich náročnou a odpovědnou práci. Poděkování patří také zřizovateli školy, Obci Vnorovy v čele s panem starostou Ing. Gazárkem, výboru SRPŠ, členům Školské rady, rodičům i místním organizacím, všem kolegům a správním zaměstnancům za pomoc, spolupráci a za podporu naší škole. Závěrem přeji všem zasloužené, dlouhé a prosluněné prázdniny prožité ve zdraví a v pohodě a 1. září 2011 v 8.30 se těším na shledanou ve školním roce 2011/2012. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka ZŠ Informace z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy ze dne Zastupitelstvo obce Vnorovy: schvaluje: ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Pavla Pavku. program 4. zasedání zastupitelstva obce. kupní smlouvu na převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby ZTV Lokalita U Jazera, Vnorovy v ceně ,- Kč s JMP Net, s.r.o. Brno s doplněním do smlouvy, že vlastnické právo přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. záměr prodeje pozemku pod kotelnou včetně kotelny a část pozemku cca 112m2 za kotelnou. smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v chůzi a jízdě přes pozemek p.č v k.ú. Vnorovy pro Ludmilu Ježkovou jako oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Smlouvu o půjčce s MAS Strážnicko na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč do obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o veřejném pořádku a ochraně před hlukem a vibracemi. závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2010 s výsledkem bez výhrad včetně hospodaření. rozpočtové opatření č. 3/2011 (příloha č.2). zadání studie podporovaných bytů v areálu staré mateřské školy na p.č. 340 v k.ú. Vnorovy. neschvaluje: v rámci pozemkových úprav převedení části pozemků z k.ú. Lidéřovice na Moravě do k.ú. Vnorovy.

8 Místní knihovna Vnorovy Místní knihovna Vnorovy zajišťuje po celý rok pro čtenáře půjčování knih a časopisů. K si v Místní knihovně Vnorovy 411 registrovaných čtenářů půjčilo knih a časopisů. Knihy, které nejsou ve fondu, se dají získat pomocí meziknihovní výpůjční služby a jsou zpoplatněny částkou 40,- Kč (úhrada poštovného). Mimo knihovnických služeb se v knihovně uskutečnily např. následující akce: Internet práce se čtenáři seniory základy práce s internetem. Bezpečný internet spolupráce se ZŠ Vnorovy. Čtenářům bylo v knihovně puštěno video o nebezpečí práce na internetu. Součástí byla také soutěž o internetových dovednostech. Poznáváme Vnorovy přihlášení zájemci měli možnost využít volné dopoledne na vycházku a následně plnit zadané úkoly a historii Vnorov. Učedníci čtení žáci 1. tř. ZŠ Vnorovy při návštěvě knihovny poznávali písmenka, postavičky z pohádek, vyprávěli o knižních hrdinech a četli z knížky Ovečka Kudrlinka. Osobnosti Slovácka pro všechny třídy ZŠ Vnorovy přednáška v muzeu. Vyprávění a čtení z tvorby Fr. Nepila, J. Lady, B. Němcové, J. Foglara, J. Verna, J. Londona. Další informace naleznete na internetové adrese Pro čtení k vodě nebo klidně v křesle si můžete vybrat např. z novinek z nakladatelství Erika: Francková, Zuzana Otrokyně lásky román o manželství, omylech Hrůzová, Barbora Písmenková polévka detektivka z prostředí hráčů scrabble Kawuloková, Jana Ta holka se snad zbláznila dívčí román Lázničková, Petra Věř v mou lásku dívčí román Pavlín, Josef Vražda kvete v každém věku česká detektivka ze současnosti Řeháčková, Věra Sářin příběh téměř detektivní příběh Sáry Řeháčková, Věra Taťko, neodcházej román pro ženy Řeháčková, Věra To se může stát každé holce dívčí román Stínil, Luděk Musíš mě zachránit příběh z výchovného ústavu Stumpfová, Šárka Magické datum příběh nenaplněné lásky Štraub, Miloš Stopy vedou k rokli příběh dětí z letního tábora Teremová, Lenka Čarodějka kniha vypovídá o lidské slabosti a síle pomluv Teremová, Lenka Hra na lásku román pro ženy Teremová, Lenka Někdo mě vede za ruku kniha vznikla na základě skutečného příběhu Teremová, Lenka Útěky tam a zase zpátky román pro ženy Zemanová, Zuzana A je to v kýblu! - povídky ze života Žujová, Jana Kdo vlastně jsem román pro ženy Hynštová Helena - knihovnice VÝZVA zapůjčení fotografií Naše i každá jiná obec prochází každoročně změnami. My, kteří zde žijeme, tyto změny snad ani nevnímáme v každodenním postupném, pomalém šinutí se času. Uvědomujeme si až po letech jak ten čas letí (a především na místech, kde jsme dlouho nebyli) a s údivem zjišťujeme, že tady kdysi stával takový malý domek... a tu žádná cesta nikdy nebyla...sem jsem kdysi chodila okopávat řepu... Nejvíce změn pozorují Ti, kteří žijí třeba až za mořem a dostanou se do svého rodiště opravdu málokdy. Napadlo nás probudit trošku minulost k životu. Určitě se v mnoha krabicích a fotoalbech u vás doma ukrývá spousta fotografií, kde je zdokumentováno, jak se kde budovala cesta, kde stál

9 dříve obchod, pohled na uličku, ve které jste vyrůstali... Napadlo nás, že by stálo za to tyto pohledy uchovat, podělit se s nimi, popř. je použít a zvěčnit. Prosím ty z vás, kteří nějakou starší fotografii se záběrem na obec vlastníte, jestli seberete odvahu a najdete chuť a čas, přineste ji na OÚ Vnorovy k půjčení. Pokud to bude možné, fotografii si zdigitalizujeme a ihned vrátíme majiteli (je možné též zaslat už oskenovanou). Poté bychom chtěli použít fotografie na webu obce, a když se zadaří, mohl by jednou vzniknout třeba hezký kalendář. Všem půjčitelům předem děkuji. Pavel Chudík, místostarosta Hřiště na Dolině Na Dolině se nachází dvě asfaltová hřiště. Jedno je před mateřskou školou a druhé na opačné straně spodní ulice. A o tomto druhém bych chtěl psát. V minulém roce zde bylo zaměstnanci technických služeb odstraněno již dožilé oplocení. Od podzimu zůstalo hřiště neoplocené a objevily se dotazy, co s tím obec zamýšlí? Původní záměr neřešil v tomto ohledu žádnou změnu, jenže ne všichni občané mají stejný názor. Vyvstala otázka. Je v dnešní době na Dolině potřeba dvou asfaltových hřišť? (a jednoho travnatého v horní ulici) Kolik dětí tráví svůj volný čas pohybovými aktivitami... Kolik je dnes na Dolině, nebo vůbec v obci, dětí? Ve škole za poslední desetiletí klesl počet žáků k číslu 220. A to je oproti dřívějším 300 a více přece poznat. Kam tím mířím? Ke druhé větě v tomto odstavci. Je potřebné i toto druhé hřiště? A co potom s nevyužitou plochou? Protože se rozhodnutí o této záležitosti bude dotýkat širokého okruhu dotčených osob, rád bych, kdyby se k němu vyjádřili především obyvatelé Doliny (popř. ulice Májové či Vinohradní). Jaké řešení je podle vás nejlepší? Ať to bude kterékoliv z níže uvedených tří nebo jakýsi jiný čtvrtý návrh, máte možnost sdělit váš názor písemně nebo em - směřujte jej prosím na mě, popř. vhoďte do schránky na OÚ Vnorovy. Rozhodnutí bude na zastupitelstvu obce (většina zastupitelů žije kus odtud a nemusí je toto pálit), ale váš názor chceme slyšet. Po rozhodnutí už by mohlo být pozdě. V každém případě na váš názor čekáme, nechceme až dodatečně slyšet: Co to zase vymysleli? Bude třeba záměr projednat v zastupitelstvu obce, případně nechat zpracovat projekt, schválit částku v rozpočtu obce... Proto je nejvyšší čas rozhodnutí učinit. Prosím vás o ně zapojením se do této ankety. Je troufalé počítat se zájmem aspoň 50 osob z cca 150 domů ve zmiňované lokalitě? Co s asfaltovým hřištěm na Dolině? : 1) hřiště opravit (děti tam nechodí proto, že je v nepoužitelném stavu) 2) hřiště zrušit, vysadit zeleň, přidat nějakou lavičku (klidová zóna, parčík) 3) využít plochu na parkoviště (určitě by i na zeleň zbylo) 4) jiný návrh: možno odstříhnout Děkuji za ochotu, Pavel Chudík

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ LIST LIST OBCE OBCE VNOROVY VNOROVY JAKÉ BYLY OSLAVY 600 LET LIDÉŘOVIC? Především byly hodně horké. Extrémně teplé počasí, které koncem června přišlo, bylo spíše lákadlem pro pobyt

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 4/2012 KYSELÉ JABLKO Všichni asi známe to přirovnání o kousání do kyselého jablka. Já nyní chci a musím do jednoho takového kyselého jablka kousnout. Jedná se o problém

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013) SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli,

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Hody s právem 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj

Hody s právem 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, je za námi první polovina letošního roku, proto je na místě informovat Vás o tom, jak se nám daří plnit naše letošní záměry. Práce na naší největší akci cyklostezce do Nivnice se podařilo

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více