Základní škola Vsetín, Sychrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vsetín, Sychrov"

Transkript

1 REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ve školním roce 2012/2013 Základní škola Vsetín, Sychrov

2 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 je moderní pavilonová škola, která byla vybudována v dolní části sídliště. Školní areál tvoří pět pavilonů, které jsou vzájemně propojeny. Ke škole patří taky hřiště, jehož část je pokryta umělým trávníkem. Škola je centrem dění na sídlišti, a proto se snažíme řadou různých aktivit podpořit zdravý a aktivní vývoj sídlištní mládeže a předcházet tak negativním jevům. Škola má rozsáhlé sportovní zázemí ( kromě hřiště i dvě tělocvičny a hernu stolního tenisu), dobrou a moderní vybavenost učeben, keramickou dílnu, dvě počítačové učebny apod. Od toho se taky odvíjí řada akcí a zájmových kroužků pro děti. Tak jako v minulých letech, tak i ve školním roce se nám podařilo uspořádat řadu hodnotných akcí. Některé akce se již staly tradičními, do nichž se nezapojují jen žáci naší školy, ale také rodičovská veřejnost, mládež a žáci z jiných škol. Některé akce přesáhly i rámec Zlínského kraje a dosáhly celostátního měřítka. Ve školním roce navštěvovalo ZŠ Vsetín Sychrov 205 žáků, kteří byli rozděleni do 9 tříd. Našim cílem zůstává - předcházení negativních jevů v sídlištní škole. Nadále usilujeme o to, aby naše škola byla zázemím nejen pro žáky školy, další děti ze sídliště a jejich rodiče, ale i pro pedagogy a širší veřejnost. Škola je zařazena do řady projektů: Heuréka s Národním muzeem Praha a UK Praha- jsme pilotní školou Projekt sdružení TIMUR-Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj - konkrétně projekt Ekostopa školy Zlatá nit se Sluňákovem (Centrum ekologické výchovy) Projekt udržitelný rozvoj a výstava se SOŠ Josefa Sousedíka Projekt Příběhy bezpráví - Jeden svět na školách Comenius Multikulturní škola Jsme členy Lísky- o.s. pro EVVO se Zlínským krajem Projekt Normální je nekouřit Společně jsme OK ( spolupráce starších a mladších žáků ) Etické dílny ( směrovka do života teenagerů ) V projektech a dalších aktivitách se již několik let snažíme prohloubit spolupráci mezi žáky 1. a 2. stupně, pomoc velkých malým, vzájemný respekt mezi žáky různého věku a vytvoření zdravého sociálního klimatu ve třídách. Na řadě akcí, které škola připravila pro předškolní děti, se podíleli starší žáci naší školy. Snažili jsme takto dosílit spolupráce starších a mladších dětí i mimo rámec naší základní školy. Naši žáci s pedagogy se zapojili také do spousty akcí, projektů a soutěží pořádaných městem, krajem, jinými školami, MŠMT a sportovními či jinými organizacemi. V mnoha soutěžích byli naši žáci oceněni na prvních místech v městských, oblastních, a krajských kolech.

3 Množstvím volnočasových aktivit jsme se snažili co nejvíce podchytit volný čas žáků. Mimo sportovní, umělecké i vědecko-naučné kroužky, měli žáci možnost využívat řady zajímavých akcí pořádaných školou a to někdy i o víkendech. Preventivní a další výchovné projekty byly zařazovány do vyučovacích bloků jak na prvním, tak na druhém stupni a rovněž ve školní družině. Cílem bylo zapojit do akcí co největší počet našich žáků, jejich rodičů a vrstevníků z našeho sídliště. Tento cíl se nám po celý rok dařilo plnit.

4 Účast žáků naší školy na akcích, soutěžích a další akce pořádané naší školou Září 2012 Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků Příroda vsetínských parků Žáci 9.A ze ZŠ Vsetín, Sychrov se hned na začátku roku vydali naučnou stezkou Příroda vsetínských parků. Nová naučná stezka je součástí Vsetína od počátku léta. Deváťáci si zasoutěžili ve znalosti informací, které naučné tabule obsahují, a přitom se skvěle prošli příjemným prostředím parku a Panské zahrady. Rozhodně to byl zajímavější start do učiva přírodopisu, než při klasickém sedění v lavici.

5 Exkurze do sběrného dvora Zachraňme modrásky! Výzva k záchraně kriticky ohroženého modráska černoskvrnného byla ústředním motivem sobotní vycházky organizované pro rodiče a děti ze ZŠ Sychrov. Účastníci také přispěli na sbírku ČSOP SALAMANDR, který se záchranou modrásků na Horním Vsacku aktivně zabývá. Beseda o medvědech Život a chemie soutěž pro mladé zájemce o chemii

6 Celoroční soutěž Život a chemie startuje říjnovými úkoly! Úkolem žáků je po 4 týdny sledovat spotřebu studené a teplé vody v domácnosti, či řešit náhradní úkol - osobní spotřebu vody a nealkoholických nápojů u sebe a jednoho rodiče. Park plný překvapení akce Muzea regionu Valašsko program Zámecký park Halová kopaná Atletický míting Filmové představení Mauglí Říjen 2012 Perníková chaloupka - divadelní představení dětí ŠD

7 Autíčka z krabiček výstava na zámku BESIP Projekt Comenius setkání s hosty, florbalové utkání Proměny Vsetína výstava a výtvarná soutěž v Muzeu regionu Valašsko ve vsetínském zámku. Osmáci v rámci výuky informatiky při práci s fotografií vytvořili koláž, kterou zaslali do soutěže.

8 Láska ano, děti ještě ne výchovně-vzdělávací program ZRNKO pracovníci nízkoprahového zařízení si připravili pro žáky v rámci projektu Vzdělávání cesta k úspěchu modul DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Kinderiáda Florbalová liga Šikana kolem nás výtvarná soutěž Velcí přišli malým předvést a představit svá díla a seznámit je s jejich významem...

9 Jaloveček se blíží Mladí zájemci o přírodní vědy ze ZŠ Vsetín Sychrov se vydali na studijní exkurzi do zámku Vsetín. DUHA nás učí o šelmách Žáci se po tři dny setkávali s Michalem Bojdou - pracovníkem Hnutí DUHA z Olomouce. Ten žákům tříd vyprávěl o velkých šelmách v Beskydech. Tato každoroční akce se konala u příležitosti Světového dne zvířat. Přírodovědný KLOKAN Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov se již tradičně zapojili do vědomostní soutěže spojující vědomosti přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky i zeměpisu s názvem Přírodovědný klokan

10 Není houba jako houba! To, že není houba jako houba, ví každý houbař. Žáci si však řekli, důvěřuj ale prověřuj!. A hned v den otevření výstavy hub v zámku ve Vsetíně, se tam vydali prověřit toto tvrzení o houbách. Halloween

11 Listopad 2012 Zelený ostrov lektorský program ve vsetínském zámku, motivovaný skutečnou událostí výbuchem sopky na indonéském ostrově v roce Žáci se formou výtvarných aktivit, pokusů, soutěží, hádanek a vyprávění seznámili s příčinami sopečných erupcí, s jejich následky a zamýšleli se nad možnostmi návratu života na místa zničená výbuchem sopky.

12 Pokračování projektu PPP Normální je nekouřit (NE)BEZPEČNÝ INTERNET Žáci byli poučeni, jak se správně chovat a čeho se vyvarovat při práci s Internetem a při používání sociálních sítí. Akci připravil Bc. Vladislav Malcharczik z Městské policie Vsetín. Jaloveček - soutěž mladých přírodovědců. Přestože naše družstva nedosáhla na první místa, obsadili jsme druhá místa napříč kategoriemi, na což jsme náležitě pyšní.

13 Autíčka z krabiček odhalila svá tajemství také žákům druhého stupně. Žáci si povídali o dopravě, o bezpečnosti na silnicích i o závodech a motoristickém sportu. Vyráběli si sami papírové modely autíček a seznámili se s bezpečnostními prvky v automobilech. Zopakovali si také zásady první pomoci na dopravních komunikacích a pak už jen koukali a koukali na ta krásná autíčka, kterých je výstavní sál v přízemí zámku plný.

14 Krajské kolo stolního tenisu Po vítězství v okresním kole ve stolním tenisu družstev děvčat, se naše žákyně Barbora Hnátková a Hana Ollerová zúčastnily krajského kola, které se uskutečnilo v ZŠ v Kunovicích U Pálenice. V kategorii IV.- starší žákyně, se turnaje zúčastnila 3 družstva. Přestože je tato kategorie určena pro žáky 8. a 9. tříd a naše děvčata chodí do 7. třídy, nenašla na turnaji rovnocenného soupeře a bez větších problémů bez ztráty setu v obou utkáních zvítězila hladce 3:0, v turnaji zvítězila a získala zlaté medaile. Život a dílo K. H. Máchy akce v knihovně Přednáška Záviš Kalandra Dějepisná olympiáda Téma letošní dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků bylo opravdu zajímavé, znělo: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Otázky byly velmi náročné a ve vztahu k běžnému školnímu učivu skutečně výrazně rozšiřující, tedy zaměřené na opravdové zájemce o historii. Na naší škole si s historií nejlépe poradily osmačky, a to Hanka Bláhová a Barbora Vychopňová. K nejlepším deváťákům patří Marek Bauer a třetí místo obsadil opět osmák, a to Dominik Bělíček.

15 Novinářka z Atlanty v naší škole Žáci i učitelé ZŠ Vsetín, Sychrov zažili v úterý příjemnou návštěvu až z Atlanty v USA. Byla to novinářka The Atlanta Journal-Constitutio - paní Helena Oliviero. Její návštěva byla o to milejší, že přijela s žáky i učiteli natáčet dokument o vzácné ženě, paní Ilse Reiner-Eichnerové, která si našla v jejich srdcích místo už vloni, při své návštěvě školy. Paní Ilsa tehdy přijela na Vsetín převzít Čestné občanství města Vsetína, na které ji, ve spolupráci s paní Evou Žárskou a Diakonií Vsetín, navrhli také učitelé a žáci školy. S příjezdem paní Oliviero se otevřely vzpomínky na krásné setkání s laskavou dámou, kterou žáci školy znají dobře jako malou holčičku židovského původu, která žila před válkou na Vsetíně. Znají ji z knihy Očima dítěte, která obsahuje Ilsiny deníky, osobní vzpomínky i soukromou korespondenci s maminkou Charlottou. Paní Ilsa je pro žáky školy vzorem. Osud jí připravil tolik zlého, ale ona nezatrpkla, nežehrá na osud, ale naopak rozdává naději a radost kolem sebe. Její příběh je ale zároveň varováním, že nikdy nesmíme dopustit nic takového, jako byl holocaust v době druhé světové války.

16 RÉVA vystoupení cimbálové skupiny Prolétli se vesmírem a přece zůstali na Zemi - příprava na astronomickou olympiádu. Žáci šestých až devátých tříd se vydali ve čtvrtek na hvězdárnu ve Vsetíně. Čekal je zajímavý program. V rámci přípravy na astronomickou olympiádu si nejprve prohlédli hvězdářské dalekohledy a pak chvíli pozorovali Slunce a jeho aktivitu. Počasí jim přálo a viděli i několik skupin slunečních skvrn. V další části programu je pracovník hvězdárny Pavel Svozil pozval do přednáškového sálu, kde se seznámili blíže se Sluneční soustavou.

17 Příběhy bezpráví Naše škola se zařadila mezi více než sedm set českých škol, na kterých probíhá projekt Jeden svět na školách příběhy bezpráví. Jedná se o projekt, který má oživit výuku českých dějin na základních a středních školách. Filmy, které jsou nabízeny do škol, mapují zejména poválečné dějiny, hlavně bezpráví páchané na lidech v době komunismu. Astronomická olympiáda nejlepší astronomové ZŠ Sychrov jsou známi! Mezi nejlepší řešitele mladší kategorie patřily dívky, a to Barbora Hnátková a Johanka Martinů, obě ze 7.A, a se stejným počtem bodů skončila Kristýnka Václavíková ze 6.A. V kategorii starších žáků byl nejúspěšnější Marek Bauer z 9.A a Dominik Bělíček z 8.A. Zeměpisný pořad Ekvádor a Galapágy Projekt Comenius

18 Projekt ŽÁCI ŽÁKŮM Žáci učili žáky a bylo to přínosem pro obě strany. Studenti Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm zaujali své mladší kamarády svými přednáškami a výukovými hodinami. Patříme ke krajské špičce v EVVO Tak tohle si mohou říci učitelé i žáci v naší škole po XII. krajské konferenci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji, která se konala v Uherském Hradišti. V loňském roce získala ZŠ Sychrov i školní koordinátorka nominaci mezi nejlepší ve své kategorii v kraji a nakonec si diplom pro absolutního vítěze odnesla škola. Letos se role obrátily. Škola byla nominována mezi nejlepší realizátory environmentální výchovy a koordinátorka ZŠ Sychrov Mgr. Jaroslava Ševčíková byla nejen nominována, ale krajskou cenu si za svou práci i odnesla. Zlínský vorvaň

19 Prosinec 2012 Vánoční hvězda Každoročně se naše škola zapojuje do projektu sdružení Šance a koupí vánoční hvězdy tak rodiny mohou podpořit dětské oddělení hematologie v Olomouci. Ve škole se letos prodala celá stovka květin. Mikuláš ve škole Již od rána se ozývalo pověstné rámusení a řinčení řetězů. Ale ani letos se povedeným čertům nepodařilo žádné z dětí odnést a to měli připravený velký pytel

20 Exkurze do Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí Výstavy v zámku Kinských Míša z Brodské a jeho plyšoví kamarádi Když včelařil pradědeček Vánoce na zámku Z deníku kocoura Modroočka Kočky, to bylo pěkné... Těmito slovy kocourka Modroočka můžeme charakterizovat celé divadelní představení, které si pro nás připravili žáci dramatického oddělení v ZUŠ pod vedením paní K.Fuskové.

21 Zdravá pětka Co je ZDRAVÁ PĚTKA? Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5 denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den od snídaně po večeři! Mně se musí vždycky něco stát divadelní představení souboru BUBU a následný seminář pro žáky, kde se naučili vyrábět jednoduché loutky a vyzkoušeli si i zahrát vlastní divadlo.

22 Beseda o handicapovaných lidech v knihovně Trávníky Vánoční besídky ve třídách

23 Leden 2013 Exkurze v DEZE a CS CABOT Divadelní představení Příběhy včelích medvídků Hodinka moudré sovy zábavně naučný program v přírodopisu pro žáky Hodinka moudré sovy povídání si o krmení ptáčků v zimě akce pro předškoláky a jejich rodiče Zahájení aktivní činnosti na projektu Heuréka

24 Za okny tma a škole veselo! netradiční prohlídka potemnělé školys bohatým programem pro rodiče s dětmi. Vzpomínka na holocaust V pondělí uspořádala vsetínská radnice pietní akt u památníku vypálené židovské synagogy na Vsetíně. Také naše škola se již tradičně zapojila. Naši žáci si v tento den chodí k památníku připomínat nejen křivdy páchané na obyvatelích židovské národnosti obecně, ale chodí konkrétně kvůli jedné osobě jim blízké. Naši deváťáci se za celou školu přišli v pokoře sklonit před osudem vsetínské rodačky paní Ilsy Reiner Eichnerové, která jako dítě přišla o oba rodiče a sama trpěla v koncentračních táborech. Dnes tato milá a laskavá dáma odvážně vypráví o svých osudech mladým lidem - těm, kteří potřebují slyšet příběhy z minulosti, protože jsou to oni, kdo mají v rukou budoucnost světa. Je dobré, aby si uvědomili, že nikdy už nesmí dopustit, aby lidé umírali pro své vyznání či původ, jak to bylo v době druhé světové války a holocaustu. Paní Ilsa naše žáky svým osudem, laskavostí a moudrostí učí bojovat proti zlu a nesmířit se s bezprávím.

25 Projížďka se psím spřežením Pasování prvňáčků na ŽÁČKY SYCHROVÁČKY - již tradiční akce při slavnostním předání prvních vysvědčení. Únor 2013 Dětská vědecká konference Uherské Hradiště - práce s talenty Děvčata páté třídy předváděla chemický pokus, který představoval aktivní sopku při výbuchu.

26 Maškarní ples tradiční akce školy pro širokou veřejnost. I letos se bylo na co dívat! Děti si to skvěle užily a jejich rodiče s nimi. Prvňáčci na návštěvě u starších kamarádů V ZŠ Vsetín, Sychrov přetrvává dlouhodobá tradice spolupráce prvního a druhého stupně, a to nejen v mimoškolních aktivitách, ale i v rámci vyučování. Starší kamarádi z 2. stupně připravují pro své mladší spolužáky různé výukové aktivity. Tím se mezi nimi vzájemně upevňuje přátelství a celkově to napomáhá dobrým vztahům mezi staršími a mladšími žáky ve škole, kdy ti starší se stávají pro malé kamarády vzorem a sami se učí tím, že připravují výuku pro mladší děti. To už je velká zodpovědnost! Prvňáčci navštívili učebnu přírodních věd, kde jim žáci šesté třídy připravili úžasné prostředí. Celou třídu vyzdobili kresbami ptáků, protože ti byli tématem hodiny. A prvňáčci byli moc šikovní, dobře věděli, že ptáci potřebují v současných únorových mrazivých dnech naši pomoc.

27 O poklad strýca Juráša Žáci naší školy se každoročně zapojují do literární soutěže O poklad strýca Juráša, kterou pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín. S velkou radostí musíme říci, že v letošním ročníku se naše děti opravdu neztratily!!! Obrovským úspěchem ve velké konkurenci jsou tři první a jedno neméně krásné třetí místo. AUTOSALON výtvarná soutěž, kterou vyhlašuje Agentura Sírius ve spolupráci s naší školou se stala již tradicí. Soutěž je vyhlášena u příležitosti XIX. Valašského autosalonu. Kohout světa pán Divadelní vystoupení loutkohereckého souboru. Koncert ZUŠ a pantomima Konverzační soutěž AJ Školní kolo biologické olympiády Globální problémy lidstva výstava na SOŠ Josefa Sousedíka

28 Březen 2013 Oblastní kolo recitační soutěže - výrazný úspěch našich recitátorů. Tři děvčata postupují do okresního kola. Projekt Zlatá nit Slunce naše počasí Potravní řetězce Energetické řetězce Slunce a vitamíny Velikonoční tvoření pro MŠ Již tradičně jsme na naší škole uvítali děti z okolních mateřských škol. Učitelé a žáci si připravili pro předškoláky bohatý program. Radost a poučení přinesla společná práce jak dětem z MŠ, tak i našim školákům.

29 Velikonoční dílna pro děti a rodiče Tak jako i v minulých letech přilákala tato odpolední akce hodně dětí i jejich rodičů, tak se to zopakovalo i letos.

30 Valštejn vzdělávací program na zámku Sluneční soustava hvězdárna Kroužek Heuréka stopařské dobrodružství na zámku Florbalová liga V tomto školním roce se konal již XIV. ročník ve florbalu starších žáků o pohár Sdružení obcí mikroregionu Vsetínska. Žáci naší školy se zúčastnili zatím všech dosavadních ročníků. Začíná vždy v říjnu a končí v březnu. Účastní se 8 škol regionu a každý tým během turnaje odehraje 14 zápasů.

31 Konkurence je každý rok větší a větší, a proto jsme si dali za cíl udržet se v I. lize a tím nesestoupit do II. ligy. Úkol jsme splnili a dokonce překročili, protože chlapci a 2 děvčata hráli velmi dobře a nakonec jsme obsadili 3. místo, získali pohár a bronzové medaile. Etické dílny Naše škola se zapojila do preventivního programu Etické dílny. Žáci prvního a druhého ročníku měli téma: Jak se chránit v nebezpečných situacích? Třeťáci: Jak se stát dobrým kamarádem? Čtvrťáci: Jak správně využívat počítač a televizi? Páťáci: Jak mít pěkný vztah s rodiči? a Jak správně naložit se svými penězi? Jak správně používat počítač a televizi? V multimediální učebně proběhla zajímavá beseda na toto téma s paní Zajíčkovou z programu Kompásek. Jak velký vliv mají média a televizní reklamy, kterým podlehnou nejen děti, ale i dospělí. Jak proti nim naložit? Jak se bránit? Jak se chránit na internetu a proč je tak velmi důležité vybírat si mezi počítačovými hrami. Beseda byla pro děti velmi přínosná. Už si budou pamatovat, že nemají psát své jméno na internetu, ale raději používat přezdívku. Do přátel brát jen lidi, které osobně znají. A taky, že televize nikdy nenahradí poznávání, cestování ani krásu a hlavně nenahradí dobré kamarády.

32 Pohodáři výchovný pořad v kině Vatra Streethockey Duben 2013 Projekt Žáci žákům Do naší školy přijeli ve středu 3. dubna 2013 už podruhé v tomto školním roce žáci ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm v doprovodu paní učitelky Jolany Juřicové. Středoškoláci přišli vyučovat své kamarády ze základní školy, a to v rámci projektu Žáci žákům, který je podpořen Zlínským krajem.

33 Zahájení Ptačí kampaně ve spolupráci s Lískou, vyhlašení celostátní soutěže Ptáčku jak zpíváš Lektorský program Pásli ovce Valaši Přehlídka řemesel na SOŠ Josefa Sousedíka Den Země V pondělí 22. dubna oslavili Den země také žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97. Starší školáci si připravili program pro žáčky z prvního stupně. Na jednotlivých stanovištích čekaly na mladší kamarády mnohé zajímavé úkoly. Nejprve se všichni společně zamysleli nad tím, jestli vůbec planeta Země potřebuje slavit svátek, a když se shodli na tom, že ano, tak se rozhodli uspořádat jí pořádnou veselou oslavu a při tom vyslovit spoustu přání. Protože k svátku se přece přát má. A jaká přání to byla? Třeba aby byla Země čistá, zelená a modrá, aby byla stále plná sluníčka a děti také navrhly, jak může každý z nás pomoci, aby byla Země pořád taková pěkná a čistá. Například za nás všechny Zemi slíbily, že budeme třídit odpad a hned si zopakovaly, kam které vyhozené věci patří, povídaly si, co se z nich dá znovu vyrobit. Navrhovaly, jak se má šetřit vodou, surovinami a materiálem, konkrétně třeba papírem a také energiemi.

34 Beseda právní odpovědnost, vztahy a šikana Jazzový koncert v DK Beseda s kariérovým poradcem na úřadu práce Květen 2013 Evropské dny slunce Projektový den (Comenius) Obnova přírody Projekt byl zaměřen na ochranu a obnovu přírody, recyklaci odpadů a obnovitelné zdroje. Skupiny žáků pod vedením starších spolužáků plnily úkoly na šesti stanovištích, které pro ně připravili učitelé. Formou diskuzí a experimentování získali žáci nové znalosti a dovednosti z oblasti třídění odpadků, výroby solární energie, spotřeby elektřiny v domácnosti nebo obnovy přírody po sopečné činnosti. Projektové dny se stávají pravidelnou součástí netradiční výuky na naší škole.

35 Fair trade zapojení se do kampaně: sobotní snídaně u zámku Férové posezení pro rodiče a přátele školy

36 Svátek matek Spolupráce starších a mladších žáků na výrobě dárečků pro maminky. Úspěch mladých autorů v krajském kole V Kroměříži proběhlo vyhodnocení krajského kola literární soutěže Kde končí svět. Výborně si vedli Michala Pilarská a Ondřej Polách, oba žáci ze 4. A ZŠ Sychrov. Ondra získal 1. místo v kategorii komiks a Michala 2. místo v kategorii próza.

37 Autosalon vyhodnocení výtvarné soutěže, na které se škola již několik let podílí. Ptáci výukový program Pohár rozhlasu lehká atletika Fascinace rostlinami naši žáci si připomněli Mezinárodní den fascinace rostlinami, který připadá na 18. května.

38 Přednáška o meterologii na hvězdárně Pythagoriáda Pejsek a kočička animační program na zámku Výprava za orchidejemi

39 Červen 2013 Žákovská badatelská konference Naše škola se stala iniciátorem první Žákovské badatelské konference ve Zlínském kraji. Ve středu 26. června se v zámku Vsetín konal 1. ročník této žákovské badatelské konference (ža-ba-ko), kterou naše škola pořádala spolu s Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně pod záštitou Zlínského kraje a Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty - Katedry biologie. Více než stovka diváků si vyslechla prezentace, které představily jedenáct badatelských úkolů. Ty realizovali žáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov, Vsetín, Rokytnice, ZŠ Zubří, ZŠ Růžďka a ZŠ Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm. Bonusem byl program v rámci muzea a také ukázky výukových projektů žáků ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm. První ročník konference se vydařil. Vzhůru do dalšího, který se bude konat na podzim roku Video: Forum města s občany Ovlivňujeme budoucnost našeho města! Žáci naší školy měli možnost dne 5. června 2013 na Fóru s občany ovlivnit budoucnost svého města Vsetína. Zúčastnili se tzv. Stolu mladých, v rámci kterého diskutovali o budoucím rozvoji Vsetína. Právě u jejich stolu zasedla i starostka paní Iveta Táborská. Za nejzávažnější problém považují mladí lidé to, že vstup do města pro přijíždějící je až odstrašující, chtěli by, aby se upravil vzhled autobusového i vlakového nádraží, a aby se na těchto místech udržovala čistota a pořádek.

40 Atletická všestrannost Zbojníci výukový program Úspěch mladých autorů v krajském kole Projekt Comenius partnerská návštěva naší školy Video: Školní výlety Do pohádky s Lískou

41 Slavnostní rozloučení s deváťáky Město Vsetín se rozhodlo založit novou tradici, a to slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Akce se konala v kině Vatra ve čtvrtek 27. června 2013, den před posledním vysvědčením deváťáků na základní škole. Paní starostka Iveta Táborská vyjádřila deváťákům morální podporu při jejich samostatném vykročení do života a ubezpečila je, že město Vsetín je jim přátelské a otevřené v každé fázi jejich života. Místostarosta Petr Kořenek zase vyjádřil naději, že i po ukončení studií, případně i vysokoškolských, dnešní deváťáci na své město nezapomenou a budou se sem vracet i se svým potenciálem a schopnostmi, aby město dál rozvíjeli. Oba představitelé pak žákům, ale i jejich třídním učitelům a ředitelům škol poděkovali za celoroční školní práci a popřáli jim krásné léto a žákům prázdniny.

42 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY Září 2012 Přírodovědný kvíz Perníková chaloupka veršované Divadlo pro prvňáčky Výstava Já, ty zámek Zrnko den otevřených dveří Říjen 2012 Závody na koloběžkách

43 Sběr kaštanů a než je dáme v zimě zvířátkům, ještě si s kaštánky trošku pohrajeme. Drakiáda Solná jeskyně pravidelné návštěvy 2x měsíčně k upevňování zdraví Lektorský program v zámku a v parku Relaxační terapie v Auxiliu (10 lekcí) Listopad 2012 Cirkus krátké pásmo pro celou družinu

44 Závody papírových netopýrů Závody v kuželkách Slalom na koloběžkách Soutěž o nejlepší stavbu z Chevy a Lega Prosinec 2012 Mikulášské a čertovské odpoledne rej v maskách

45 Vánoční besídka u stromečku Návštěva čajovny Leden 2013 Pějme píseň dokola pěvecká soutěž Sněhové sochy Hrajeme si jinak Zrnko Štafeta se sáňkami Únor 2013 Kamarád klub Zrnko Březen 2013 Soutěž Kdo zná více písní? Turnaj ve florbalu Duben 2013 Soutěž ve vyprávění vtipů Pálení čarodějnic Správná výživa Pečení ve školní kuchyňce Kniha náš kamarád dětská knihovna Květen 2013 Závody v lehké atletice Dětský den soutěže v tělocvičně, orientační běh s úkoly

46 Počasí a jeho změny akce na hvězdárně Červen 2013 Cirkusové představení po prvňáčky Hračky z půdy lektorský pořad Zdraví a první pomoc beseda se zdravotní sestrou Spolupráce a aktivity s rodiči: Všichni rodiče žáků naší školy byli seznámeni s MPP na prvních třídních schůzkách. Pedagogičtí pracovníci průběžně spolupracovali s rodiči i širší veřejností. Škola pořádala řadu aktivit, které se již staly tradičními. Velmi dobře fungovala, jako ostatně již řadu let, spolupráce se spádovými mateřskými školkami, pro které jsme v naší škole zorganizovali několik velmi zdařilých akcí. Účast na vzdělávacích kursech, školeních a seminářích: Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku zúčastňovali akcí, jak vzdělávacího, tak i výchovného charakteru. Spolupráce s ostatními pedagogy na škole: Všichni pedagogičtí pracovníci byli na začátku roku seznámeni s preventivním programem. Spolupráce pedagogů na škole byla a je dobrá, a již řadu let se snažíme plnit společný cíl naší školy: Škola bez sociálně patologických jevů s dobrým a bezpečným zázemím pro děti, učitele i rodiče. Spolupráce s ředitelstvím školy: Spolupráce s vedením školy je na velice dobré úrovni. Všechny plánované akce ředitel školy zařazuje do plánu na jednotlivé měsíce. Rovněž při vyskytnutí se jakéhokoliv problému v chování žáků, je vedení školy připraveno vždy ihned a rychle eventuální problém řešit.

47 Datum vypracování: 20. září 2013 Školní metodik prevence: Mgr. Věra Magdalena Janírková Ředitel školy: Mgr. Michal Molek

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2012 2013 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 / 2011 strana 2 / 53 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2013

Školní zpravodaj ČERVEN 2013 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2013 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Letošní absolventi 9.A Michaela BABICOVÁ,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více