Základní škola Vsetín, Sychrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vsetín, Sychrov"

Transkript

1 REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ve školním roce 2012/2013 Základní škola Vsetín, Sychrov

2 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 je moderní pavilonová škola, která byla vybudována v dolní části sídliště. Školní areál tvoří pět pavilonů, které jsou vzájemně propojeny. Ke škole patří taky hřiště, jehož část je pokryta umělým trávníkem. Škola je centrem dění na sídlišti, a proto se snažíme řadou různých aktivit podpořit zdravý a aktivní vývoj sídlištní mládeže a předcházet tak negativním jevům. Škola má rozsáhlé sportovní zázemí ( kromě hřiště i dvě tělocvičny a hernu stolního tenisu), dobrou a moderní vybavenost učeben, keramickou dílnu, dvě počítačové učebny apod. Od toho se taky odvíjí řada akcí a zájmových kroužků pro děti. Tak jako v minulých letech, tak i ve školním roce se nám podařilo uspořádat řadu hodnotných akcí. Některé akce se již staly tradičními, do nichž se nezapojují jen žáci naší školy, ale také rodičovská veřejnost, mládež a žáci z jiných škol. Některé akce přesáhly i rámec Zlínského kraje a dosáhly celostátního měřítka. Ve školním roce navštěvovalo ZŠ Vsetín Sychrov 205 žáků, kteří byli rozděleni do 9 tříd. Našim cílem zůstává - předcházení negativních jevů v sídlištní škole. Nadále usilujeme o to, aby naše škola byla zázemím nejen pro žáky školy, další děti ze sídliště a jejich rodiče, ale i pro pedagogy a širší veřejnost. Škola je zařazena do řady projektů: Heuréka s Národním muzeem Praha a UK Praha- jsme pilotní školou Projekt sdružení TIMUR-Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj - konkrétně projekt Ekostopa školy Zlatá nit se Sluňákovem (Centrum ekologické výchovy) Projekt udržitelný rozvoj a výstava se SOŠ Josefa Sousedíka Projekt Příběhy bezpráví - Jeden svět na školách Comenius Multikulturní škola Jsme členy Lísky- o.s. pro EVVO se Zlínským krajem Projekt Normální je nekouřit Společně jsme OK ( spolupráce starších a mladších žáků ) Etické dílny ( směrovka do života teenagerů ) V projektech a dalších aktivitách se již několik let snažíme prohloubit spolupráci mezi žáky 1. a 2. stupně, pomoc velkých malým, vzájemný respekt mezi žáky různého věku a vytvoření zdravého sociálního klimatu ve třídách. Na řadě akcí, které škola připravila pro předškolní děti, se podíleli starší žáci naší školy. Snažili jsme takto dosílit spolupráce starších a mladších dětí i mimo rámec naší základní školy. Naši žáci s pedagogy se zapojili také do spousty akcí, projektů a soutěží pořádaných městem, krajem, jinými školami, MŠMT a sportovními či jinými organizacemi. V mnoha soutěžích byli naši žáci oceněni na prvních místech v městských, oblastních, a krajských kolech.

3 Množstvím volnočasových aktivit jsme se snažili co nejvíce podchytit volný čas žáků. Mimo sportovní, umělecké i vědecko-naučné kroužky, měli žáci možnost využívat řady zajímavých akcí pořádaných školou a to někdy i o víkendech. Preventivní a další výchovné projekty byly zařazovány do vyučovacích bloků jak na prvním, tak na druhém stupni a rovněž ve školní družině. Cílem bylo zapojit do akcí co největší počet našich žáků, jejich rodičů a vrstevníků z našeho sídliště. Tento cíl se nám po celý rok dařilo plnit.

4 Účast žáků naší školy na akcích, soutěžích a další akce pořádané naší školou Září 2012 Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků Příroda vsetínských parků Žáci 9.A ze ZŠ Vsetín, Sychrov se hned na začátku roku vydali naučnou stezkou Příroda vsetínských parků. Nová naučná stezka je součástí Vsetína od počátku léta. Deváťáci si zasoutěžili ve znalosti informací, které naučné tabule obsahují, a přitom se skvěle prošli příjemným prostředím parku a Panské zahrady. Rozhodně to byl zajímavější start do učiva přírodopisu, než při klasickém sedění v lavici.

5 Exkurze do sběrného dvora Zachraňme modrásky! Výzva k záchraně kriticky ohroženého modráska černoskvrnného byla ústředním motivem sobotní vycházky organizované pro rodiče a děti ze ZŠ Sychrov. Účastníci také přispěli na sbírku ČSOP SALAMANDR, který se záchranou modrásků na Horním Vsacku aktivně zabývá. Beseda o medvědech Život a chemie soutěž pro mladé zájemce o chemii

6 Celoroční soutěž Život a chemie startuje říjnovými úkoly! Úkolem žáků je po 4 týdny sledovat spotřebu studené a teplé vody v domácnosti, či řešit náhradní úkol - osobní spotřebu vody a nealkoholických nápojů u sebe a jednoho rodiče. Park plný překvapení akce Muzea regionu Valašsko program Zámecký park Halová kopaná Atletický míting Filmové představení Mauglí Říjen 2012 Perníková chaloupka - divadelní představení dětí ŠD

7 Autíčka z krabiček výstava na zámku BESIP Projekt Comenius setkání s hosty, florbalové utkání Proměny Vsetína výstava a výtvarná soutěž v Muzeu regionu Valašsko ve vsetínském zámku. Osmáci v rámci výuky informatiky při práci s fotografií vytvořili koláž, kterou zaslali do soutěže.

8 Láska ano, děti ještě ne výchovně-vzdělávací program ZRNKO pracovníci nízkoprahového zařízení si připravili pro žáky v rámci projektu Vzdělávání cesta k úspěchu modul DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Kinderiáda Florbalová liga Šikana kolem nás výtvarná soutěž Velcí přišli malým předvést a představit svá díla a seznámit je s jejich významem...

9 Jaloveček se blíží Mladí zájemci o přírodní vědy ze ZŠ Vsetín Sychrov se vydali na studijní exkurzi do zámku Vsetín. DUHA nás učí o šelmách Žáci se po tři dny setkávali s Michalem Bojdou - pracovníkem Hnutí DUHA z Olomouce. Ten žákům tříd vyprávěl o velkých šelmách v Beskydech. Tato každoroční akce se konala u příležitosti Světového dne zvířat. Přírodovědný KLOKAN Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov se již tradičně zapojili do vědomostní soutěže spojující vědomosti přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky i zeměpisu s názvem Přírodovědný klokan

10 Není houba jako houba! To, že není houba jako houba, ví každý houbař. Žáci si však řekli, důvěřuj ale prověřuj!. A hned v den otevření výstavy hub v zámku ve Vsetíně, se tam vydali prověřit toto tvrzení o houbách. Halloween

11 Listopad 2012 Zelený ostrov lektorský program ve vsetínském zámku, motivovaný skutečnou událostí výbuchem sopky na indonéském ostrově v roce Žáci se formou výtvarných aktivit, pokusů, soutěží, hádanek a vyprávění seznámili s příčinami sopečných erupcí, s jejich následky a zamýšleli se nad možnostmi návratu života na místa zničená výbuchem sopky.

12 Pokračování projektu PPP Normální je nekouřit (NE)BEZPEČNÝ INTERNET Žáci byli poučeni, jak se správně chovat a čeho se vyvarovat při práci s Internetem a při používání sociálních sítí. Akci připravil Bc. Vladislav Malcharczik z Městské policie Vsetín. Jaloveček - soutěž mladých přírodovědců. Přestože naše družstva nedosáhla na první místa, obsadili jsme druhá místa napříč kategoriemi, na což jsme náležitě pyšní.

13 Autíčka z krabiček odhalila svá tajemství také žákům druhého stupně. Žáci si povídali o dopravě, o bezpečnosti na silnicích i o závodech a motoristickém sportu. Vyráběli si sami papírové modely autíček a seznámili se s bezpečnostními prvky v automobilech. Zopakovali si také zásady první pomoci na dopravních komunikacích a pak už jen koukali a koukali na ta krásná autíčka, kterých je výstavní sál v přízemí zámku plný.

14 Krajské kolo stolního tenisu Po vítězství v okresním kole ve stolním tenisu družstev děvčat, se naše žákyně Barbora Hnátková a Hana Ollerová zúčastnily krajského kola, které se uskutečnilo v ZŠ v Kunovicích U Pálenice. V kategorii IV.- starší žákyně, se turnaje zúčastnila 3 družstva. Přestože je tato kategorie určena pro žáky 8. a 9. tříd a naše děvčata chodí do 7. třídy, nenašla na turnaji rovnocenného soupeře a bez větších problémů bez ztráty setu v obou utkáních zvítězila hladce 3:0, v turnaji zvítězila a získala zlaté medaile. Život a dílo K. H. Máchy akce v knihovně Přednáška Záviš Kalandra Dějepisná olympiáda Téma letošní dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků bylo opravdu zajímavé, znělo: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Otázky byly velmi náročné a ve vztahu k běžnému školnímu učivu skutečně výrazně rozšiřující, tedy zaměřené na opravdové zájemce o historii. Na naší škole si s historií nejlépe poradily osmačky, a to Hanka Bláhová a Barbora Vychopňová. K nejlepším deváťákům patří Marek Bauer a třetí místo obsadil opět osmák, a to Dominik Bělíček.

15 Novinářka z Atlanty v naší škole Žáci i učitelé ZŠ Vsetín, Sychrov zažili v úterý příjemnou návštěvu až z Atlanty v USA. Byla to novinářka The Atlanta Journal-Constitutio - paní Helena Oliviero. Její návštěva byla o to milejší, že přijela s žáky i učiteli natáčet dokument o vzácné ženě, paní Ilse Reiner-Eichnerové, která si našla v jejich srdcích místo už vloni, při své návštěvě školy. Paní Ilsa tehdy přijela na Vsetín převzít Čestné občanství města Vsetína, na které ji, ve spolupráci s paní Evou Žárskou a Diakonií Vsetín, navrhli také učitelé a žáci školy. S příjezdem paní Oliviero se otevřely vzpomínky na krásné setkání s laskavou dámou, kterou žáci školy znají dobře jako malou holčičku židovského původu, která žila před válkou na Vsetíně. Znají ji z knihy Očima dítěte, která obsahuje Ilsiny deníky, osobní vzpomínky i soukromou korespondenci s maminkou Charlottou. Paní Ilsa je pro žáky školy vzorem. Osud jí připravil tolik zlého, ale ona nezatrpkla, nežehrá na osud, ale naopak rozdává naději a radost kolem sebe. Její příběh je ale zároveň varováním, že nikdy nesmíme dopustit nic takového, jako byl holocaust v době druhé světové války.

16 RÉVA vystoupení cimbálové skupiny Prolétli se vesmírem a přece zůstali na Zemi - příprava na astronomickou olympiádu. Žáci šestých až devátých tříd se vydali ve čtvrtek na hvězdárnu ve Vsetíně. Čekal je zajímavý program. V rámci přípravy na astronomickou olympiádu si nejprve prohlédli hvězdářské dalekohledy a pak chvíli pozorovali Slunce a jeho aktivitu. Počasí jim přálo a viděli i několik skupin slunečních skvrn. V další části programu je pracovník hvězdárny Pavel Svozil pozval do přednáškového sálu, kde se seznámili blíže se Sluneční soustavou.

17 Příběhy bezpráví Naše škola se zařadila mezi více než sedm set českých škol, na kterých probíhá projekt Jeden svět na školách příběhy bezpráví. Jedná se o projekt, který má oživit výuku českých dějin na základních a středních školách. Filmy, které jsou nabízeny do škol, mapují zejména poválečné dějiny, hlavně bezpráví páchané na lidech v době komunismu. Astronomická olympiáda nejlepší astronomové ZŠ Sychrov jsou známi! Mezi nejlepší řešitele mladší kategorie patřily dívky, a to Barbora Hnátková a Johanka Martinů, obě ze 7.A, a se stejným počtem bodů skončila Kristýnka Václavíková ze 6.A. V kategorii starších žáků byl nejúspěšnější Marek Bauer z 9.A a Dominik Bělíček z 8.A. Zeměpisný pořad Ekvádor a Galapágy Projekt Comenius

18 Projekt ŽÁCI ŽÁKŮM Žáci učili žáky a bylo to přínosem pro obě strany. Studenti Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm zaujali své mladší kamarády svými přednáškami a výukovými hodinami. Patříme ke krajské špičce v EVVO Tak tohle si mohou říci učitelé i žáci v naší škole po XII. krajské konferenci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji, která se konala v Uherském Hradišti. V loňském roce získala ZŠ Sychrov i školní koordinátorka nominaci mezi nejlepší ve své kategorii v kraji a nakonec si diplom pro absolutního vítěze odnesla škola. Letos se role obrátily. Škola byla nominována mezi nejlepší realizátory environmentální výchovy a koordinátorka ZŠ Sychrov Mgr. Jaroslava Ševčíková byla nejen nominována, ale krajskou cenu si za svou práci i odnesla. Zlínský vorvaň

19 Prosinec 2012 Vánoční hvězda Každoročně se naše škola zapojuje do projektu sdružení Šance a koupí vánoční hvězdy tak rodiny mohou podpořit dětské oddělení hematologie v Olomouci. Ve škole se letos prodala celá stovka květin. Mikuláš ve škole Již od rána se ozývalo pověstné rámusení a řinčení řetězů. Ale ani letos se povedeným čertům nepodařilo žádné z dětí odnést a to měli připravený velký pytel

20 Exkurze do Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí Výstavy v zámku Kinských Míša z Brodské a jeho plyšoví kamarádi Když včelařil pradědeček Vánoce na zámku Z deníku kocoura Modroočka Kočky, to bylo pěkné... Těmito slovy kocourka Modroočka můžeme charakterizovat celé divadelní představení, které si pro nás připravili žáci dramatického oddělení v ZUŠ pod vedením paní K.Fuskové.

21 Zdravá pětka Co je ZDRAVÁ PĚTKA? Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Když budeš jíst pravidelné 5 denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví. A to celý den od snídaně po večeři! Mně se musí vždycky něco stát divadelní představení souboru BUBU a následný seminář pro žáky, kde se naučili vyrábět jednoduché loutky a vyzkoušeli si i zahrát vlastní divadlo.

22 Beseda o handicapovaných lidech v knihovně Trávníky Vánoční besídky ve třídách

23 Leden 2013 Exkurze v DEZE a CS CABOT Divadelní představení Příběhy včelích medvídků Hodinka moudré sovy zábavně naučný program v přírodopisu pro žáky Hodinka moudré sovy povídání si o krmení ptáčků v zimě akce pro předškoláky a jejich rodiče Zahájení aktivní činnosti na projektu Heuréka

24 Za okny tma a škole veselo! netradiční prohlídka potemnělé školys bohatým programem pro rodiče s dětmi. Vzpomínka na holocaust V pondělí uspořádala vsetínská radnice pietní akt u památníku vypálené židovské synagogy na Vsetíně. Také naše škola se již tradičně zapojila. Naši žáci si v tento den chodí k památníku připomínat nejen křivdy páchané na obyvatelích židovské národnosti obecně, ale chodí konkrétně kvůli jedné osobě jim blízké. Naši deváťáci se za celou školu přišli v pokoře sklonit před osudem vsetínské rodačky paní Ilsy Reiner Eichnerové, která jako dítě přišla o oba rodiče a sama trpěla v koncentračních táborech. Dnes tato milá a laskavá dáma odvážně vypráví o svých osudech mladým lidem - těm, kteří potřebují slyšet příběhy z minulosti, protože jsou to oni, kdo mají v rukou budoucnost světa. Je dobré, aby si uvědomili, že nikdy už nesmí dopustit, aby lidé umírali pro své vyznání či původ, jak to bylo v době druhé světové války a holocaustu. Paní Ilsa naše žáky svým osudem, laskavostí a moudrostí učí bojovat proti zlu a nesmířit se s bezprávím.

25 Projížďka se psím spřežením Pasování prvňáčků na ŽÁČKY SYCHROVÁČKY - již tradiční akce při slavnostním předání prvních vysvědčení. Únor 2013 Dětská vědecká konference Uherské Hradiště - práce s talenty Děvčata páté třídy předváděla chemický pokus, který představoval aktivní sopku při výbuchu.

26 Maškarní ples tradiční akce školy pro širokou veřejnost. I letos se bylo na co dívat! Děti si to skvěle užily a jejich rodiče s nimi. Prvňáčci na návštěvě u starších kamarádů V ZŠ Vsetín, Sychrov přetrvává dlouhodobá tradice spolupráce prvního a druhého stupně, a to nejen v mimoškolních aktivitách, ale i v rámci vyučování. Starší kamarádi z 2. stupně připravují pro své mladší spolužáky různé výukové aktivity. Tím se mezi nimi vzájemně upevňuje přátelství a celkově to napomáhá dobrým vztahům mezi staršími a mladšími žáky ve škole, kdy ti starší se stávají pro malé kamarády vzorem a sami se učí tím, že připravují výuku pro mladší děti. To už je velká zodpovědnost! Prvňáčci navštívili učebnu přírodních věd, kde jim žáci šesté třídy připravili úžasné prostředí. Celou třídu vyzdobili kresbami ptáků, protože ti byli tématem hodiny. A prvňáčci byli moc šikovní, dobře věděli, že ptáci potřebují v současných únorových mrazivých dnech naši pomoc.

27 O poklad strýca Juráša Žáci naší školy se každoročně zapojují do literární soutěže O poklad strýca Juráša, kterou pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín. S velkou radostí musíme říci, že v letošním ročníku se naše děti opravdu neztratily!!! Obrovským úspěchem ve velké konkurenci jsou tři první a jedno neméně krásné třetí místo. AUTOSALON výtvarná soutěž, kterou vyhlašuje Agentura Sírius ve spolupráci s naší školou se stala již tradicí. Soutěž je vyhlášena u příležitosti XIX. Valašského autosalonu. Kohout světa pán Divadelní vystoupení loutkohereckého souboru. Koncert ZUŠ a pantomima Konverzační soutěž AJ Školní kolo biologické olympiády Globální problémy lidstva výstava na SOŠ Josefa Sousedíka

28 Březen 2013 Oblastní kolo recitační soutěže - výrazný úspěch našich recitátorů. Tři děvčata postupují do okresního kola. Projekt Zlatá nit Slunce naše počasí Potravní řetězce Energetické řetězce Slunce a vitamíny Velikonoční tvoření pro MŠ Již tradičně jsme na naší škole uvítali děti z okolních mateřských škol. Učitelé a žáci si připravili pro předškoláky bohatý program. Radost a poučení přinesla společná práce jak dětem z MŠ, tak i našim školákům.

29 Velikonoční dílna pro děti a rodiče Tak jako i v minulých letech přilákala tato odpolední akce hodně dětí i jejich rodičů, tak se to zopakovalo i letos.

30 Valštejn vzdělávací program na zámku Sluneční soustava hvězdárna Kroužek Heuréka stopařské dobrodružství na zámku Florbalová liga V tomto školním roce se konal již XIV. ročník ve florbalu starších žáků o pohár Sdružení obcí mikroregionu Vsetínska. Žáci naší školy se zúčastnili zatím všech dosavadních ročníků. Začíná vždy v říjnu a končí v březnu. Účastní se 8 škol regionu a každý tým během turnaje odehraje 14 zápasů.

31 Konkurence je každý rok větší a větší, a proto jsme si dali za cíl udržet se v I. lize a tím nesestoupit do II. ligy. Úkol jsme splnili a dokonce překročili, protože chlapci a 2 děvčata hráli velmi dobře a nakonec jsme obsadili 3. místo, získali pohár a bronzové medaile. Etické dílny Naše škola se zapojila do preventivního programu Etické dílny. Žáci prvního a druhého ročníku měli téma: Jak se chránit v nebezpečných situacích? Třeťáci: Jak se stát dobrým kamarádem? Čtvrťáci: Jak správně využívat počítač a televizi? Páťáci: Jak mít pěkný vztah s rodiči? a Jak správně naložit se svými penězi? Jak správně používat počítač a televizi? V multimediální učebně proběhla zajímavá beseda na toto téma s paní Zajíčkovou z programu Kompásek. Jak velký vliv mají média a televizní reklamy, kterým podlehnou nejen děti, ale i dospělí. Jak proti nim naložit? Jak se bránit? Jak se chránit na internetu a proč je tak velmi důležité vybírat si mezi počítačovými hrami. Beseda byla pro děti velmi přínosná. Už si budou pamatovat, že nemají psát své jméno na internetu, ale raději používat přezdívku. Do přátel brát jen lidi, které osobně znají. A taky, že televize nikdy nenahradí poznávání, cestování ani krásu a hlavně nenahradí dobré kamarády.

32 Pohodáři výchovný pořad v kině Vatra Streethockey Duben 2013 Projekt Žáci žákům Do naší školy přijeli ve středu 3. dubna 2013 už podruhé v tomto školním roce žáci ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm v doprovodu paní učitelky Jolany Juřicové. Středoškoláci přišli vyučovat své kamarády ze základní školy, a to v rámci projektu Žáci žákům, který je podpořen Zlínským krajem.

33 Zahájení Ptačí kampaně ve spolupráci s Lískou, vyhlašení celostátní soutěže Ptáčku jak zpíváš Lektorský program Pásli ovce Valaši Přehlídka řemesel na SOŠ Josefa Sousedíka Den Země V pondělí 22. dubna oslavili Den země také žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97. Starší školáci si připravili program pro žáčky z prvního stupně. Na jednotlivých stanovištích čekaly na mladší kamarády mnohé zajímavé úkoly. Nejprve se všichni společně zamysleli nad tím, jestli vůbec planeta Země potřebuje slavit svátek, a když se shodli na tom, že ano, tak se rozhodli uspořádat jí pořádnou veselou oslavu a při tom vyslovit spoustu přání. Protože k svátku se přece přát má. A jaká přání to byla? Třeba aby byla Země čistá, zelená a modrá, aby byla stále plná sluníčka a děti také navrhly, jak může každý z nás pomoci, aby byla Země pořád taková pěkná a čistá. Například za nás všechny Zemi slíbily, že budeme třídit odpad a hned si zopakovaly, kam které vyhozené věci patří, povídaly si, co se z nich dá znovu vyrobit. Navrhovaly, jak se má šetřit vodou, surovinami a materiálem, konkrétně třeba papírem a také energiemi.

34 Beseda právní odpovědnost, vztahy a šikana Jazzový koncert v DK Beseda s kariérovým poradcem na úřadu práce Květen 2013 Evropské dny slunce Projektový den (Comenius) Obnova přírody Projekt byl zaměřen na ochranu a obnovu přírody, recyklaci odpadů a obnovitelné zdroje. Skupiny žáků pod vedením starších spolužáků plnily úkoly na šesti stanovištích, které pro ně připravili učitelé. Formou diskuzí a experimentování získali žáci nové znalosti a dovednosti z oblasti třídění odpadků, výroby solární energie, spotřeby elektřiny v domácnosti nebo obnovy přírody po sopečné činnosti. Projektové dny se stávají pravidelnou součástí netradiční výuky na naší škole.

35 Fair trade zapojení se do kampaně: sobotní snídaně u zámku Férové posezení pro rodiče a přátele školy

36 Svátek matek Spolupráce starších a mladších žáků na výrobě dárečků pro maminky. Úspěch mladých autorů v krajském kole V Kroměříži proběhlo vyhodnocení krajského kola literární soutěže Kde končí svět. Výborně si vedli Michala Pilarská a Ondřej Polách, oba žáci ze 4. A ZŠ Sychrov. Ondra získal 1. místo v kategorii komiks a Michala 2. místo v kategorii próza.

37 Autosalon vyhodnocení výtvarné soutěže, na které se škola již několik let podílí. Ptáci výukový program Pohár rozhlasu lehká atletika Fascinace rostlinami naši žáci si připomněli Mezinárodní den fascinace rostlinami, který připadá na 18. května.

38 Přednáška o meterologii na hvězdárně Pythagoriáda Pejsek a kočička animační program na zámku Výprava za orchidejemi

39 Červen 2013 Žákovská badatelská konference Naše škola se stala iniciátorem první Žákovské badatelské konference ve Zlínském kraji. Ve středu 26. června se v zámku Vsetín konal 1. ročník této žákovské badatelské konference (ža-ba-ko), kterou naše škola pořádala spolu s Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně pod záštitou Zlínského kraje a Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty - Katedry biologie. Více než stovka diváků si vyslechla prezentace, které představily jedenáct badatelských úkolů. Ty realizovali žáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov, Vsetín, Rokytnice, ZŠ Zubří, ZŠ Růžďka a ZŠ Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm. Bonusem byl program v rámci muzea a také ukázky výukových projektů žáků ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm. První ročník konference se vydařil. Vzhůru do dalšího, který se bude konat na podzim roku Video: Forum města s občany Ovlivňujeme budoucnost našeho města! Žáci naší školy měli možnost dne 5. června 2013 na Fóru s občany ovlivnit budoucnost svého města Vsetína. Zúčastnili se tzv. Stolu mladých, v rámci kterého diskutovali o budoucím rozvoji Vsetína. Právě u jejich stolu zasedla i starostka paní Iveta Táborská. Za nejzávažnější problém považují mladí lidé to, že vstup do města pro přijíždějící je až odstrašující, chtěli by, aby se upravil vzhled autobusového i vlakového nádraží, a aby se na těchto místech udržovala čistota a pořádek.

40 Atletická všestrannost Zbojníci výukový program Úspěch mladých autorů v krajském kole Projekt Comenius partnerská návštěva naší školy Video: Školní výlety Do pohádky s Lískou

41 Slavnostní rozloučení s deváťáky Město Vsetín se rozhodlo založit novou tradici, a to slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Akce se konala v kině Vatra ve čtvrtek 27. června 2013, den před posledním vysvědčením deváťáků na základní škole. Paní starostka Iveta Táborská vyjádřila deváťákům morální podporu při jejich samostatném vykročení do života a ubezpečila je, že město Vsetín je jim přátelské a otevřené v každé fázi jejich života. Místostarosta Petr Kořenek zase vyjádřil naději, že i po ukončení studií, případně i vysokoškolských, dnešní deváťáci na své město nezapomenou a budou se sem vracet i se svým potenciálem a schopnostmi, aby město dál rozvíjeli. Oba představitelé pak žákům, ale i jejich třídním učitelům a ředitelům škol poděkovali za celoroční školní práci a popřáli jim krásné léto a žákům prázdniny.

42 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY Září 2012 Přírodovědný kvíz Perníková chaloupka veršované Divadlo pro prvňáčky Výstava Já, ty zámek Zrnko den otevřených dveří Říjen 2012 Závody na koloběžkách

43 Sběr kaštanů a než je dáme v zimě zvířátkům, ještě si s kaštánky trošku pohrajeme. Drakiáda Solná jeskyně pravidelné návštěvy 2x měsíčně k upevňování zdraví Lektorský program v zámku a v parku Relaxační terapie v Auxiliu (10 lekcí) Listopad 2012 Cirkus krátké pásmo pro celou družinu

44 Závody papírových netopýrů Závody v kuželkách Slalom na koloběžkách Soutěž o nejlepší stavbu z Chevy a Lega Prosinec 2012 Mikulášské a čertovské odpoledne rej v maskách

45 Vánoční besídka u stromečku Návštěva čajovny Leden 2013 Pějme píseň dokola pěvecká soutěž Sněhové sochy Hrajeme si jinak Zrnko Štafeta se sáňkami Únor 2013 Kamarád klub Zrnko Březen 2013 Soutěž Kdo zná více písní? Turnaj ve florbalu Duben 2013 Soutěž ve vyprávění vtipů Pálení čarodějnic Správná výživa Pečení ve školní kuchyňce Kniha náš kamarád dětská knihovna Květen 2013 Závody v lehké atletice Dětský den soutěže v tělocvičně, orientační běh s úkoly

46 Počasí a jeho změny akce na hvězdárně Červen 2013 Cirkusové představení po prvňáčky Hračky z půdy lektorský pořad Zdraví a první pomoc beseda se zdravotní sestrou Spolupráce a aktivity s rodiči: Všichni rodiče žáků naší školy byli seznámeni s MPP na prvních třídních schůzkách. Pedagogičtí pracovníci průběžně spolupracovali s rodiči i širší veřejností. Škola pořádala řadu aktivit, které se již staly tradičními. Velmi dobře fungovala, jako ostatně již řadu let, spolupráce se spádovými mateřskými školkami, pro které jsme v naší škole zorganizovali několik velmi zdařilých akcí. Účast na vzdělávacích kursech, školeních a seminářích: Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku zúčastňovali akcí, jak vzdělávacího, tak i výchovného charakteru. Spolupráce s ostatními pedagogy na škole: Všichni pedagogičtí pracovníci byli na začátku roku seznámeni s preventivním programem. Spolupráce pedagogů na škole byla a je dobrá, a již řadu let se snažíme plnit společný cíl naší školy: Škola bez sociálně patologických jevů s dobrým a bezpečným zázemím pro děti, učitele i rodiče. Spolupráce s ředitelstvím školy: Spolupráce s vedením školy je na velice dobré úrovni. Všechny plánované akce ředitel školy zařazuje do plánu na jednotlivé měsíce. Rovněž při vyskytnutí se jakéhokoliv problému v chování žáků, je vedení školy připraveno vždy ihned a rychle eventuální problém řešit.

47 Datum vypracování: 20. září 2013 Školní metodik prevence: Mgr. Věra Magdalena Janírková Ředitel školy: Mgr. Michal Molek

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 14. 9. 2015 Zhodnocení školního roku 2014/2015 v rámci MPP Stejně jako minulé školní

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/2015

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/2015 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Školní metodik prevence

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více