číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října Snímek Leoš Hrdlička Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 7. listopadu

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třicátá první neděle v mezidobí PO Slavnost Všech svatých doporučený zasvěcený svátek ÚT Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ST Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka ČT Památka sv. Karla Boromejského, biskupa PÁ První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Sobotní památka Panny Marie NE Třicátá druhá neděle v mezidobí Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech ÚT Svátek Zasvěcení lateránské baziliky ST Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve ČT Památka sv. Martina, biskupa PÁ Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka SO Památka sv. Anežky České, panny NE Třicátá třetí neděle v mezidobí Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Pohřby ve zlínských farnostech středa a pátek kostel sv. Filipa a Jakuba úterý a čtvrtek kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů V pondělí, v sobotu a v neděli pohřby nejsou. 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Odpočinutí věčné dej jim, Pane! Blíží se nám období, kdy nějak všichni více myslíme na naše zemřelé a to i ti lidé, kteří dar víry nemají. Je to období, které v nás nutně vyvolává vzpomínky. Chtěl bych se s vámi podělit o dvě radostné vzpomínky, které jsem mohl prožít paradoxně skrze kříž a utrpení. Byla neděle 10. října 2010, kdy náš ročník obletěla zpráva, že si Pán povolal našeho spolužáka novokněze P. Pavla Jiříka. Nebylo lehké přijíždět opět do jeho rodiště Lubiny, kde jsme se s ním radovali z jeho jáhenského svěcení, které měl doma, protože studoval v Římě. A úplně čerstvě si vybavuji jeho slova z primice, kterou jsme s ním prožívali na slavnost sv. Petra a Pavla. Tehdy děkoval rodičům slovy, že pokud by v životě vykonal jenom třetinu z toho, co pro něho udělali oni, byl by šťastný. Víc času mu Pán nedopřál a musely nám vstoupit slzy do očí, když otec biskup Lobkowicz vzpomínal na jeho 105 dní kněžství, které mohl prožít. Přesto jsme v atmosféře víry a modlitby cítili naději zmrtvýchvstalého Krista. Jak pravdivě zněla biskupova slova směřovaná k nám všem a přímo i k rodičům. Jako příklad použil vzpomínku, kdy poprvé letěl letadlem. Nebylo zrovna moc hezky, mračna byla těžká a naháněla zespodu člověku strach. Ale když se dostali nad ně a vysvitlo slunce, pohled shora byl úchvatný. Některé události našeho života mohou vyvolávat podobný stísněný pohled, jakoby Bůh ani nebyl. Ale z druhé strany je pohled úplně jinačí. Nejednou to poselství: Bůh vás miluje, adresované zvlášť rodičům mělo nádech těch sluncem shora ozářených mračen. Hluboce se mě dotýkaly modlitby posledního rozloučení plné naděje. Odjížděl jsem velmi povzbuzen a vím, že náš ročník má v nebi nového přímluvce. Druhý nádherný okamžik jsem mohl prožít, když jsem se jel modlit do Čech za nenarozenou holčičku. Jediný dědeček měla to být jeho první vnučka dostal dar víry a tak jsme u hrobu stáli spolu jen my dva. Rodina se rozloučila několik týdnů předtím. Když jsme si pak spolu povídali na obědě, zeptal se mě, co to bylo za knihu, ze které jsem se modlil. Ukázal jsem mu Pohřební obřady a on říkal, že vnímal obrovskou naději. A poprosil mě, jestli bych mu ji mohl nechat. S radostí jsem souhlasil. Chtěl bych Bohu poděkovat za dar víry a naděje, kterou nám Kristus získal svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Kéž bychom z ní rozdávali především těm, kteří to nejvíce potřebují a to jsou naši zesnulí. Když na ně vzpomínáme, mějme na paměti, že jim naší modlitbou a obětovaným sv. přijímáním může vyprosit nebe a to denně, nejenom o Dušičkách. Oni již na svém stavu nemohou změnit nic, my na jejich ano. Navíc modlitba za ně pomáhá nejenom jim, ale především nám, myslet na věci poslední, být připraveni na setkání s Bohem a to kdykoliv. Odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo věčné ať jim svítí. P. Pavel Šupol ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Sbírka na misie V neděli 24. října se vybralo při všech bohoslužbách na misie Kč. Oznámení časů bohoslužeb V pondělí 1. listopadu na Slavnost Všech svatých a v úterý 2. listopadu budou bohoslužby vždy v 6.30, v a v hod. Mše svatá za zemřelé kněze Ve čtvrtek 4. listopadu v 9.30 hod. bude otec biskup Josef Hrdlička v našem kostele slavit mši svatou spolu s kněžími zlínského a vizovického děkanátu za všechny zemřelé kněze. Všichni jste zváni na tuto společnou bohoslužbu. Budeme prosit za ty, kteří i nás v životě provázeli. Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech V neděli 7. listopadu v 15 hod. budou dušičkové pobožnosti na Lesním hřbitově, vjaroslavicích a v Loukách. Někteří farníci se podivují, proč je termín pobožností až 7 listopadu a ne už 31. října. Jediný důvod je v tom, že plnomocné odpustky za duše v očistci můžeme získat až po 2. listopadu. Odpustky pro naše zemřelé Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Je třeba navštívit hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé Svatomartinská pouť na Přílukách V neděli 14. listopadu v hod. bude mše svatá ke cti sv. Martina u kapličky na Přílukách. P. Ivan Fišar Farní kalendář 2011 Kalendář je v ceně 40 Kč kdostání v sakristii farního kostela sv. Filipa a Jakuba a ve farní kanceláři. V kalendáři najdete fotografie z farního dění za uplynulý rok a také přehled farních aktivit v roce ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: V Salesiánské minigalerii probíhá od 24.října do 21. listopadu výstava obrazů s názvem Arnošt Dubský jak jsme ho neznali. Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Mladcové bude až v neděli 7. listopadu v 15 hod. Klub pro dospělé začíná v neděli 7. listopadu v 17 hod. Přijďte se ohřát a pobesedovat po dušičkové pobožnosti do Velkého sálu SKM Zlín při dobrém čaji. V pátek 12. listopadu bude tradiční posezení u cimbálu. Lístky se prodávají v recepci SKM Zlín v kavárně po desáté mši svaté od 24. října a následující neděle až do vyprodání. V sobotu 20.listopadu bude v naší farnosti udílena při mši svaté v 16 hod. nemocným svátost pomazání nemocných. Ti, kdo chtějí přijmout tuto svátost, ať se, prosím, zapíší na seznam na stolku pod kůrem kostela. V neděli 21. listopadu oslavíme Církevního Silvestra. Po desáté mši svaté je farní klub, v poledne po modlitbě Anděl Páně je společný oběd z přinesených zásob a poté bude následovat program, doprovázený skupinou Veselá šestka z Valašské Polanky. Pro děti bude připraven zvláštní program a nakonec se na ně těší i kouzelník. V neděli 28. listopadu proběhne už podruhé po dopoledních mších svatých prodej Vánočních hvězd. Výtěžek bude opět věnován hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se léčí i děti ze Zlínského kraje. P. Ladislav Kozubík SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Výroba šperků z korálků čtvrtek 4. listopadu od hod. do hod. materiál je zajištěn Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 NAŠE BLAHOPŘÁNÍ Významné životní výročí docenta Vojtěcha Cekoty V pátek 5. listopadu se dožívá doc. PhDr. Vojtěch Cekota krásného životního výročí 80 let. Chtěl bych mu i jménem vás farníků poděkovat za vše, co pro naši farnost vykonal a stále koná. Je už mnoho let předsedou redakční rady našeho farního zpravodaje, lektorem a také akolytou, který přináší také svaté přijímání v neděli nemocným. Z jeho bohatého života přinášíme alespoň několik základních údajů. V roce 1955 ukončil studium oboru historie latina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s titulem promovaný pedagog. Roku 1968 obhájil disertační práci a složil rigorózní zkoušku, v roce 1969 získal doktorát filozofie. V roce 1999 s ním bylo v Olomouci zahájeno habilitační řízení v oboru české dějiny. V roce 1969 byl přijat na externí aspiranturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro obor české dějiny, ale v rámci normalizace bylo řízení zastaveno. V roce 2003 se pro obor české dějiny habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Praxe: Po absolvování vysoké školy zastával v letech 1955 až 1958 místo historika v Krajském muzeu v tehdejším Gottwaldově. Od roku 1963 působil jako ředitel Okresního archivu v Přerově. V roce 1990 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci jako asistent latiny a současně převzal i přednášky z novověkých církevních dějin. O tři roky později se stal odborným asistentem na katedře církevních dějin, patrologie a křesťanského umění. Od roku 1994 zastával funkci předsedy Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého CMTF UP), v letech 2000 až 2003 byl proděkanem pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů a zároveň statutárním zástupcem děkana, také členem Vědecké rady CMTF UP. Pedagogická činnost: Z politických a náboženských důvodů nemohl až do listopadových událostí roku 1989 učit. Od roku 1990 přednášel a vedl semináře z církevních dějin 16. až 20. století. Vedl seminář z paleografie se zaměřením na gotické písmo. Spolupracoval na dokumentaci sakrální architektury na Moravě. Vedl diplomové semináře a diplomové práce studentů. Vědeckobadatelská činnost: Zaměřená na regionální dějiny, zejména dějiny Přerovska, k vývoji správy města Přerova. Aktivní účast na vědeckých konferencích, sympoziích a seminářích (Mikulov, Uherský Brod, Přerov, Opava atd.). Od roku 1991 se začal podílet na práci Kruhu českých duchovních tradic při Ekumenické radě církví, od roku 1995 na činnosti Komise pro studium rekatolizace českých zemí, od roku 1995 pracoval v Archivní komisi při České biskupské konferenci, od roku 2003 v Komisi pro duchovní četbu dějin Plenárního sněmu 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 katolické církve v ČR. V roce 2003 ve spolupráci s doc. M. Kouřilem připravil k vydání II. díl rukopisu Osudy moravské církve v 18. století z pozůstalosti Rudolfa Zubra. Děkuji našemu milému jubilantovi za jeho obětavou službu pro naši farnost. Vzpomeňme na něho při modlitbách, aby mu Pán dal do dalšího života všechny potřebné milosti, aby svým životem i slovem oslovoval druhé, jak to stále činí svou skromností, opravdovostí a laskavým přístupem ke každému. P. Ivan Fišar Karolína Hejdová Elen Jarolímová Natálie Jarolímová Anna Kučerová Tobias Ahmadi KŘTY SŇATKY Dagmar Šantavá a Radim Gazda Martina Vajdáková a Václav Štěpán Helena Kadlčáková a Tomáš Vajda KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2010 Štěpánka Gazdová Vojtěch Barbořík Jakub Knot Zdenek Popelka POHŘBY Josef Svoboda (1930) Eva Újezdská (1934) Rostislava Novosád (1944) Milada Sabelová (1928) Anna Rádlová (1925) Jaromír Šustek (1956) Petra Bézová (1993) Ve středu 27. října naši ministranti vyrazili na výlet do Olomouce, kde navštívili spolu s P. Pavlem Šupolem a P. Janem Polákem baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce. Po průvodcovském výkladu pak zamířili na nedalekou zříceninu kartuziánského kláštera. Po nezbytném špekáčkovém obědě zde několikrát proběhl boj s papírovými koulemi o vlajky, při němž se utkala dvě družstva ministrantů. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhá každý čtvrtek od 9.00 h v sále Centra. 4. listopadu bude Makafé posezení + chvály s kytarou, modlitba za děti a za naše rodiny. 11. listopadu bude beseda s Míšou Blahovou na téma Bezpečný internet, hlídání dětí je zajištěno. Modlitby matek setkání pro maminky a babičky bývá zpravidla 2. čtvrtek v měsíci, ale tentokrát se uskuteční až 18. listopadu od 9 hodin v kapli kláštera. Výtvarné dílny Konají se vždy v úterý od h v sále Centra Malování na hedvábí: úterý 2. listopadu. Šperky z pryskyřice: úterý 16. listopadu. Výroba adventních věnců: úterý 30. listopadu. Motoráček Ještě je několik volných míst v kurzech psychomotoriky Motoráček (pro rodiče s dětmi od narození do 6 let), které budou probíhat od 2. listopadu v úterý dopoledne a ve středu odpoledne. V každé skupince jsou děti přibližně stejného věku. Kurzovné za celý kurz (6 setkání) je 400 Kč. Tvořivý víkend pro ženy Víkend se uskuteční listopadu v chatě Jestřabí na Rusavě. Cena je 780 Kč za pobyt + poplatek podle použitého výtvarného materiálu. Přihlásit se můžete v naší kanceláři. Sobotní jezdecký tatinec Uskuteční se ve Sportovním jezdeckém středisku Zlín Příluky v sobotu 20. listopadu od hodin. Na programu bude jízda na koni podzimní přírodou (pro mladší děti jsou zajištěny jízdy na ponících kolem střediska) a posezení u táboráku. Oběd je zajištěn. Sobotní tatinec s maminkou Akce se uskuteční 27. listopadu od 10 do 15 hodin v Zelenáčově šopě ve Zlíně. Hosty budou závodník automobilové rallye, kouzelník a šachisté. Bližší informace jsou na plakátech. Šátkování V naší kanceláři se můžete přihlásit na seminář o nošení dětí v šátcích, který se uskuteční v úterý 7. prosince od hodin v sále Centra pro rodinu. S lektorkou paní Hanou Puype se naučíme základní úvazy pro nošení nejmenších dětí a popovídáme si o zásadách zdravého nošení. Šátky k výuce bude možno zapůjčit na místě, ale v omezeném množství (pokud máte svůj šátek, vezměte si jej s sebou). Vstupné 50 Kč. Andrea Šimečková 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Den Bible Ke slavení Dne Bible je doporučena předposlední neděle liturgického mezidobí. Lze jej však slavit v kterémkoli jiném vhodném termínu. Ke slavení Dne Bible ve farnosti může patřit biblicky zaměřená homilie, vývěska s biblickou tematikou (popř. plakátem Biblického díla), ukázková biblická hodina, přednáška pozvaného hosta apod. Úkolem Biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Napomáháme porozumět biblickému textu, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. BUDE VÁS ZAJÍMAT P. Petr Chalupa ředitel Českého katolického biblického díla Dopis ke Dni Bible Milí přátelé, právě sice končí rok, věnovaný Písmu svatému v rámci přípravy na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Spolehlivé biblické základy mají však i témata následujících let přípravy, ať už půjde o svátost křtu, biřmování nebo eucharistie. V příštím roce se rovněž koná mimořádné plenární shromáždění Katolické biblické federace, která celosvětově sdružuje národní biblické instituty, které jsou zaměřeny na biblickou pastoraci. České katolické biblické dílo se podle svých možností snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách: S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu Mons. Dominik Duka předseda správního výboru Českého katolického biblického díla SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Přebor SKM: Dovezli jsme stříbro! V sobotu 16. října proběhl v Praze-Uhříněvsi přebor SKM. Díky tomu, že se reprezentace zlínského SKM probojovala přes bodovací turnaje v Ostravě, tak také nechyběla a zasáhla do bojů o mistra republiky. Po vyhraných bodovacích turnajích v Ostravě jsme byli nominováni na Přebor SKM do Prahy. Naše reprezentace ve složení Alex, Dominik, Honza, Ondra a Vojta předvedla skvělý výkon. Celkově jsme tedy obsadili druhé místo. Ale není špatné být druhým týmem v republice Já jsem z turnaje odjížděl velice spokojen, protože jsme ukázali tým, který hraje fér, hraje dobře, dokáže ocenit soupeře a snést i prohru. A myslím, že v tom je naše vítězství. Jakub Švanda Otevření streetballového hřiště V rámci říjnového tématu měsíce Náš Klub jsme dokončili streetballové hřiště a zároveň na zeď napsali nápis Salesiánský klub mládeže. Jako součást střediska má i hřiště svá pravidla. Jakub Švanda Streetballový turnaj na novém hřišti V sobotu 9. října se konečně dočkali všichni příznivci driblování a košů. Zahájili jsme provoz nově zrekonstruovaného hřiště turnajem ve streetballu Za krásného počasí se rozpoutal boj pod jedním košem omedaile a sladkosti. Zapojili se do něj čtyři týmy: Three Boys, Champions, Ty Nikdy a Labužníci. Některé zápasy byly vyrovnané a napínavé doslova do posledních sekund, jiné byli více jednoznačné. Nejcennější kov si nakonec odnesli Three Boys, kteří o skóre předčili Champions. Třetí sadu medailí si pak doma vystaví Ty Nikdy. Všem hráčům však patří obdiv za předvedený výkon. Jakub Švanda 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 Diskotéka pro dospělé Letošní ročník diskotéky pro dospělé se opět vydařil. Opět se šeslo na sto zábavychtivých a tancechtivých dospělých, kteří se rozhodli disdžokejům Nealkodiskoték ukázat, že nejen mládež to umí pořádně rozbalit. Hned u vstupu každý příchozí dostal na ruku (a někteří odvážnější i jinam) speciální tetování. Později organizátoři prozradili, že si tímto způsobem rozdělili všechny přítomné do několika družstev, která se pak celý večer družně seznamovala. Tyto týmy pak musely společně splnit náročný psychický úkol složit báseň. Kromě toho nás stále bavili téměř nestárnoucí DJ s písněmi z let dávno minulých i žhavé přítomnosti. Takže sami čtete, že jsme si diskotéku pro dospělé i letos náramně užili. Těšíme se na příští ročník! Martin Kozubík Potáborové setkání pro středoškoláky Někdy koncem září, když jsem dělal další část úklidu po táboře, vzpomněl jsem si na celou sestavu táborového turnusu pro středoškoláky, na tváře 14 mladých, jak s námi třemi vedoucími bourali tábor, částečně v dešti. A tak jsem si řekl a nejen kvůli práci, které je vždycky po táborech a na jaře zase před táborem vždycky dostatek že by mohlo proběhnout takové potáborové setkání pro středoškoláky. Aby to nebylo jen o práci, nabídnul jsem všem, kdo přišli i pronajatou halu střelnici v paintbolu. A tak jsme se v sobotu 16. října sešli v 10 lidech, během odpoledne udělali práci, za kterou všechny chválím. A vlastně o to víc bych chtěl poděkovat za pracovitost, atmosféru přátelskosti, spontánnosti, která byla uprostřed toho všeho žehlení šatů, zašívaní stanů, oprav táborových kolíků, pochodní a dalších prací. Po dobré večeři (byl dobrý guláš a lá Petr Kopřiva), jsme se přesunuli do jedné z hal ve Svitu, kde jsme vyslechli pár instrukcí, vyfasovali maskáče, přilby zbraně a šli si zastřílet z paintboolových zbraní. Byla to docela zábava, nikomu se nic nestalo a o hecování se navzájem nebyla nouze. No, příští táborová brigáda asi nebude zakončena zrovna takto, přesto věřím, že když budou ruce k práci, tak se najde i něco dobrého k jídlu a film na závěr večera. Hlídejte si mládeži informace na webu a v ohláškách. Jiří Woclavek NEPŘEHLÉDNĚTE Nabídka prostor k pronájmu Uvědomujeme fyzické i právnické osoby, že je možnost pronájmu jedné místnosti (o velikosti 24 m 2 ) v klášterní budově Regina (Divadelní 6, Zlín) jednak k běžnému podnikání, i jinak. Pro případ zubní ordinace je možnost čekárny, případně i vybavení k odkoupení nebo pronajmutí. Bližší informace podáme přímo na uvedené adrese a nebo na tel.: , Karel Bodlák správce klášterní budovy Regina ŽIVOT FARNOSTÍ

12 HLASY A OHLASY Jak jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti Misijní neděle jsou v našich farnostech již tradicí. Každý rok právě v tento den společně myslíme a modlíme se za všechny bližní ve světě, kteří žijí často na pokraji bídy materiální a někdy i duchovní. Naše modlitby patří ale také lidem, kteří jim do jejich nelehkých životních situací přinášejí světlo a nabízejí jim svou pomoc misionářům. Letošní Misijní neděli jsme si s dětmi při dětské mši svaté připomněli, jaký význam má pro člověka, když mu někdo pomůže, ošetří rány, nasytí, dodá naději Otec Jan Polák děti povzbudil, že i ony mohou být těmi, kdo pomáhají, když si dokáží něco odříct, modlit se za chudé a také třeba i tím, že doma nakreslí do příští neděle misijní pohlednici. Děti pak přinášely v obětním průvodu dary, které symbolizovaly jednotlivé světadíly, a společně jsme prosili za potřebná požehnání. Odpoledne jsme se v klubu Pod kánoí mohli setkat s naší známou misionářkou setrou Agátou, která nás zajímavou prezentací alespoň trochu zasvětila do své misijní práce v Centru Božího milosrdenství v Paraguay, kde působí již druhým rokem. Děti si mohly vyzkoušet píšťalky, které vyřezali indiáni, nebo ochutnat křupky a sušenky, které mají v oblibě tamní děti. Dověděly se, že děti nechodí do školy, když prší, a také že musí po návratu ze školy většina dětí pracovat, aby rodina přežila. Od 17 hod. pak byla v kostele sv.filipa a Jakuba adorace, při níž jsme se modlili za misijní práci. Velké díky všem, kteří se na přípravě Misijní neděle podíleli. Markéta Piknová ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více