číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října Snímek Leoš Hrdlička Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 7. listopadu

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třicátá první neděle v mezidobí PO Slavnost Všech svatých doporučený zasvěcený svátek ÚT Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ST Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka ČT Památka sv. Karla Boromejského, biskupa PÁ První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Sobotní památka Panny Marie NE Třicátá druhá neděle v mezidobí Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech ÚT Svátek Zasvěcení lateránské baziliky ST Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve ČT Památka sv. Martina, biskupa PÁ Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka SO Památka sv. Anežky České, panny NE Třicátá třetí neděle v mezidobí Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Pohřby ve zlínských farnostech středa a pátek kostel sv. Filipa a Jakuba úterý a čtvrtek kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů V pondělí, v sobotu a v neděli pohřby nejsou. 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Odpočinutí věčné dej jim, Pane! Blíží se nám období, kdy nějak všichni více myslíme na naše zemřelé a to i ti lidé, kteří dar víry nemají. Je to období, které v nás nutně vyvolává vzpomínky. Chtěl bych se s vámi podělit o dvě radostné vzpomínky, které jsem mohl prožít paradoxně skrze kříž a utrpení. Byla neděle 10. října 2010, kdy náš ročník obletěla zpráva, že si Pán povolal našeho spolužáka novokněze P. Pavla Jiříka. Nebylo lehké přijíždět opět do jeho rodiště Lubiny, kde jsme se s ním radovali z jeho jáhenského svěcení, které měl doma, protože studoval v Římě. A úplně čerstvě si vybavuji jeho slova z primice, kterou jsme s ním prožívali na slavnost sv. Petra a Pavla. Tehdy děkoval rodičům slovy, že pokud by v životě vykonal jenom třetinu z toho, co pro něho udělali oni, byl by šťastný. Víc času mu Pán nedopřál a musely nám vstoupit slzy do očí, když otec biskup Lobkowicz vzpomínal na jeho 105 dní kněžství, které mohl prožít. Přesto jsme v atmosféře víry a modlitby cítili naději zmrtvýchvstalého Krista. Jak pravdivě zněla biskupova slova směřovaná k nám všem a přímo i k rodičům. Jako příklad použil vzpomínku, kdy poprvé letěl letadlem. Nebylo zrovna moc hezky, mračna byla těžká a naháněla zespodu člověku strach. Ale když se dostali nad ně a vysvitlo slunce, pohled shora byl úchvatný. Některé události našeho života mohou vyvolávat podobný stísněný pohled, jakoby Bůh ani nebyl. Ale z druhé strany je pohled úplně jinačí. Nejednou to poselství: Bůh vás miluje, adresované zvlášť rodičům mělo nádech těch sluncem shora ozářených mračen. Hluboce se mě dotýkaly modlitby posledního rozloučení plné naděje. Odjížděl jsem velmi povzbuzen a vím, že náš ročník má v nebi nového přímluvce. Druhý nádherný okamžik jsem mohl prožít, když jsem se jel modlit do Čech za nenarozenou holčičku. Jediný dědeček měla to být jeho první vnučka dostal dar víry a tak jsme u hrobu stáli spolu jen my dva. Rodina se rozloučila několik týdnů předtím. Když jsme si pak spolu povídali na obědě, zeptal se mě, co to bylo za knihu, ze které jsem se modlil. Ukázal jsem mu Pohřební obřady a on říkal, že vnímal obrovskou naději. A poprosil mě, jestli bych mu ji mohl nechat. S radostí jsem souhlasil. Chtěl bych Bohu poděkovat za dar víry a naděje, kterou nám Kristus získal svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Kéž bychom z ní rozdávali především těm, kteří to nejvíce potřebují a to jsou naši zesnulí. Když na ně vzpomínáme, mějme na paměti, že jim naší modlitbou a obětovaným sv. přijímáním může vyprosit nebe a to denně, nejenom o Dušičkách. Oni již na svém stavu nemohou změnit nic, my na jejich ano. Navíc modlitba za ně pomáhá nejenom jim, ale především nám, myslet na věci poslední, být připraveni na setkání s Bohem a to kdykoliv. Odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo věčné ať jim svítí. P. Pavel Šupol ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Sbírka na misie V neděli 24. října se vybralo při všech bohoslužbách na misie Kč. Oznámení časů bohoslužeb V pondělí 1. listopadu na Slavnost Všech svatých a v úterý 2. listopadu budou bohoslužby vždy v 6.30, v a v hod. Mše svatá za zemřelé kněze Ve čtvrtek 4. listopadu v 9.30 hod. bude otec biskup Josef Hrdlička v našem kostele slavit mši svatou spolu s kněžími zlínského a vizovického děkanátu za všechny zemřelé kněze. Všichni jste zváni na tuto společnou bohoslužbu. Budeme prosit za ty, kteří i nás v životě provázeli. Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech V neděli 7. listopadu v 15 hod. budou dušičkové pobožnosti na Lesním hřbitově, vjaroslavicích a v Loukách. Někteří farníci se podivují, proč je termín pobožností až 7 listopadu a ne už 31. října. Jediný důvod je v tom, že plnomocné odpustky za duše v očistci můžeme získat až po 2. listopadu. Odpustky pro naše zemřelé Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Je třeba navštívit hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé Svatomartinská pouť na Přílukách V neděli 14. listopadu v hod. bude mše svatá ke cti sv. Martina u kapličky na Přílukách. P. Ivan Fišar Farní kalendář 2011 Kalendář je v ceně 40 Kč kdostání v sakristii farního kostela sv. Filipa a Jakuba a ve farní kanceláři. V kalendáři najdete fotografie z farního dění za uplynulý rok a také přehled farních aktivit v roce ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: V Salesiánské minigalerii probíhá od 24.října do 21. listopadu výstava obrazů s názvem Arnošt Dubský jak jsme ho neznali. Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Mladcové bude až v neděli 7. listopadu v 15 hod. Klub pro dospělé začíná v neděli 7. listopadu v 17 hod. Přijďte se ohřát a pobesedovat po dušičkové pobožnosti do Velkého sálu SKM Zlín při dobrém čaji. V pátek 12. listopadu bude tradiční posezení u cimbálu. Lístky se prodávají v recepci SKM Zlín v kavárně po desáté mši svaté od 24. října a následující neděle až do vyprodání. V sobotu 20.listopadu bude v naší farnosti udílena při mši svaté v 16 hod. nemocným svátost pomazání nemocných. Ti, kdo chtějí přijmout tuto svátost, ať se, prosím, zapíší na seznam na stolku pod kůrem kostela. V neděli 21. listopadu oslavíme Církevního Silvestra. Po desáté mši svaté je farní klub, v poledne po modlitbě Anděl Páně je společný oběd z přinesených zásob a poté bude následovat program, doprovázený skupinou Veselá šestka z Valašské Polanky. Pro děti bude připraven zvláštní program a nakonec se na ně těší i kouzelník. V neděli 28. listopadu proběhne už podruhé po dopoledních mších svatých prodej Vánočních hvězd. Výtěžek bude opět věnován hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se léčí i děti ze Zlínského kraje. P. Ladislav Kozubík SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Výroba šperků z korálků čtvrtek 4. listopadu od hod. do hod. materiál je zajištěn Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 NAŠE BLAHOPŘÁNÍ Významné životní výročí docenta Vojtěcha Cekoty V pátek 5. listopadu se dožívá doc. PhDr. Vojtěch Cekota krásného životního výročí 80 let. Chtěl bych mu i jménem vás farníků poděkovat za vše, co pro naši farnost vykonal a stále koná. Je už mnoho let předsedou redakční rady našeho farního zpravodaje, lektorem a také akolytou, který přináší také svaté přijímání v neděli nemocným. Z jeho bohatého života přinášíme alespoň několik základních údajů. V roce 1955 ukončil studium oboru historie latina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s titulem promovaný pedagog. Roku 1968 obhájil disertační práci a složil rigorózní zkoušku, v roce 1969 získal doktorát filozofie. V roce 1999 s ním bylo v Olomouci zahájeno habilitační řízení v oboru české dějiny. V roce 1969 byl přijat na externí aspiranturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro obor české dějiny, ale v rámci normalizace bylo řízení zastaveno. V roce 2003 se pro obor české dějiny habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Praxe: Po absolvování vysoké školy zastával v letech 1955 až 1958 místo historika v Krajském muzeu v tehdejším Gottwaldově. Od roku 1963 působil jako ředitel Okresního archivu v Přerově. V roce 1990 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci jako asistent latiny a současně převzal i přednášky z novověkých církevních dějin. O tři roky později se stal odborným asistentem na katedře církevních dějin, patrologie a křesťanského umění. Od roku 1994 zastával funkci předsedy Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého CMTF UP), v letech 2000 až 2003 byl proděkanem pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů a zároveň statutárním zástupcem děkana, také členem Vědecké rady CMTF UP. Pedagogická činnost: Z politických a náboženských důvodů nemohl až do listopadových událostí roku 1989 učit. Od roku 1990 přednášel a vedl semináře z církevních dějin 16. až 20. století. Vedl seminář z paleografie se zaměřením na gotické písmo. Spolupracoval na dokumentaci sakrální architektury na Moravě. Vedl diplomové semináře a diplomové práce studentů. Vědeckobadatelská činnost: Zaměřená na regionální dějiny, zejména dějiny Přerovska, k vývoji správy města Přerova. Aktivní účast na vědeckých konferencích, sympoziích a seminářích (Mikulov, Uherský Brod, Přerov, Opava atd.). Od roku 1991 se začal podílet na práci Kruhu českých duchovních tradic při Ekumenické radě církví, od roku 1995 na činnosti Komise pro studium rekatolizace českých zemí, od roku 1995 pracoval v Archivní komisi při České biskupské konferenci, od roku 2003 v Komisi pro duchovní četbu dějin Plenárního sněmu 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 katolické církve v ČR. V roce 2003 ve spolupráci s doc. M. Kouřilem připravil k vydání II. díl rukopisu Osudy moravské církve v 18. století z pozůstalosti Rudolfa Zubra. Děkuji našemu milému jubilantovi za jeho obětavou službu pro naši farnost. Vzpomeňme na něho při modlitbách, aby mu Pán dal do dalšího života všechny potřebné milosti, aby svým životem i slovem oslovoval druhé, jak to stále činí svou skromností, opravdovostí a laskavým přístupem ke každému. P. Ivan Fišar Karolína Hejdová Elen Jarolímová Natálie Jarolímová Anna Kučerová Tobias Ahmadi KŘTY SŇATKY Dagmar Šantavá a Radim Gazda Martina Vajdáková a Václav Štěpán Helena Kadlčáková a Tomáš Vajda KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2010 Štěpánka Gazdová Vojtěch Barbořík Jakub Knot Zdenek Popelka POHŘBY Josef Svoboda (1930) Eva Újezdská (1934) Rostislava Novosád (1944) Milada Sabelová (1928) Anna Rádlová (1925) Jaromír Šustek (1956) Petra Bézová (1993) Ve středu 27. října naši ministranti vyrazili na výlet do Olomouce, kde navštívili spolu s P. Pavlem Šupolem a P. Janem Polákem baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce. Po průvodcovském výkladu pak zamířili na nedalekou zříceninu kartuziánského kláštera. Po nezbytném špekáčkovém obědě zde několikrát proběhl boj s papírovými koulemi o vlajky, při němž se utkala dvě družstva ministrantů. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhá každý čtvrtek od 9.00 h v sále Centra. 4. listopadu bude Makafé posezení + chvály s kytarou, modlitba za děti a za naše rodiny. 11. listopadu bude beseda s Míšou Blahovou na téma Bezpečný internet, hlídání dětí je zajištěno. Modlitby matek setkání pro maminky a babičky bývá zpravidla 2. čtvrtek v měsíci, ale tentokrát se uskuteční až 18. listopadu od 9 hodin v kapli kláštera. Výtvarné dílny Konají se vždy v úterý od h v sále Centra Malování na hedvábí: úterý 2. listopadu. Šperky z pryskyřice: úterý 16. listopadu. Výroba adventních věnců: úterý 30. listopadu. Motoráček Ještě je několik volných míst v kurzech psychomotoriky Motoráček (pro rodiče s dětmi od narození do 6 let), které budou probíhat od 2. listopadu v úterý dopoledne a ve středu odpoledne. V každé skupince jsou děti přibližně stejného věku. Kurzovné za celý kurz (6 setkání) je 400 Kč. Tvořivý víkend pro ženy Víkend se uskuteční listopadu v chatě Jestřabí na Rusavě. Cena je 780 Kč za pobyt + poplatek podle použitého výtvarného materiálu. Přihlásit se můžete v naší kanceláři. Sobotní jezdecký tatinec Uskuteční se ve Sportovním jezdeckém středisku Zlín Příluky v sobotu 20. listopadu od hodin. Na programu bude jízda na koni podzimní přírodou (pro mladší děti jsou zajištěny jízdy na ponících kolem střediska) a posezení u táboráku. Oběd je zajištěn. Sobotní tatinec s maminkou Akce se uskuteční 27. listopadu od 10 do 15 hodin v Zelenáčově šopě ve Zlíně. Hosty budou závodník automobilové rallye, kouzelník a šachisté. Bližší informace jsou na plakátech. Šátkování V naší kanceláři se můžete přihlásit na seminář o nošení dětí v šátcích, který se uskuteční v úterý 7. prosince od hodin v sále Centra pro rodinu. S lektorkou paní Hanou Puype se naučíme základní úvazy pro nošení nejmenších dětí a popovídáme si o zásadách zdravého nošení. Šátky k výuce bude možno zapůjčit na místě, ale v omezeném množství (pokud máte svůj šátek, vezměte si jej s sebou). Vstupné 50 Kč. Andrea Šimečková 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Den Bible Ke slavení Dne Bible je doporučena předposlední neděle liturgického mezidobí. Lze jej však slavit v kterémkoli jiném vhodném termínu. Ke slavení Dne Bible ve farnosti může patřit biblicky zaměřená homilie, vývěska s biblickou tematikou (popř. plakátem Biblického díla), ukázková biblická hodina, přednáška pozvaného hosta apod. Úkolem Biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Napomáháme porozumět biblickému textu, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. BUDE VÁS ZAJÍMAT P. Petr Chalupa ředitel Českého katolického biblického díla Dopis ke Dni Bible Milí přátelé, právě sice končí rok, věnovaný Písmu svatému v rámci přípravy na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Spolehlivé biblické základy mají však i témata následujících let přípravy, ať už půjde o svátost křtu, biřmování nebo eucharistie. V příštím roce se rovněž koná mimořádné plenární shromáždění Katolické biblické federace, která celosvětově sdružuje národní biblické instituty, které jsou zaměřeny na biblickou pastoraci. České katolické biblické dílo se podle svých možností snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách: S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu Mons. Dominik Duka předseda správního výboru Českého katolického biblického díla SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Přebor SKM: Dovezli jsme stříbro! V sobotu 16. října proběhl v Praze-Uhříněvsi přebor SKM. Díky tomu, že se reprezentace zlínského SKM probojovala přes bodovací turnaje v Ostravě, tak také nechyběla a zasáhla do bojů o mistra republiky. Po vyhraných bodovacích turnajích v Ostravě jsme byli nominováni na Přebor SKM do Prahy. Naše reprezentace ve složení Alex, Dominik, Honza, Ondra a Vojta předvedla skvělý výkon. Celkově jsme tedy obsadili druhé místo. Ale není špatné být druhým týmem v republice Já jsem z turnaje odjížděl velice spokojen, protože jsme ukázali tým, který hraje fér, hraje dobře, dokáže ocenit soupeře a snést i prohru. A myslím, že v tom je naše vítězství. Jakub Švanda Otevření streetballového hřiště V rámci říjnového tématu měsíce Náš Klub jsme dokončili streetballové hřiště a zároveň na zeď napsali nápis Salesiánský klub mládeže. Jako součást střediska má i hřiště svá pravidla. Jakub Švanda Streetballový turnaj na novém hřišti V sobotu 9. října se konečně dočkali všichni příznivci driblování a košů. Zahájili jsme provoz nově zrekonstruovaného hřiště turnajem ve streetballu Za krásného počasí se rozpoutal boj pod jedním košem omedaile a sladkosti. Zapojili se do něj čtyři týmy: Three Boys, Champions, Ty Nikdy a Labužníci. Některé zápasy byly vyrovnané a napínavé doslova do posledních sekund, jiné byli více jednoznačné. Nejcennější kov si nakonec odnesli Three Boys, kteří o skóre předčili Champions. Třetí sadu medailí si pak doma vystaví Ty Nikdy. Všem hráčům však patří obdiv za předvedený výkon. Jakub Švanda 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 Diskotéka pro dospělé Letošní ročník diskotéky pro dospělé se opět vydařil. Opět se šeslo na sto zábavychtivých a tancechtivých dospělých, kteří se rozhodli disdžokejům Nealkodiskoték ukázat, že nejen mládež to umí pořádně rozbalit. Hned u vstupu každý příchozí dostal na ruku (a někteří odvážnější i jinam) speciální tetování. Později organizátoři prozradili, že si tímto způsobem rozdělili všechny přítomné do několika družstev, která se pak celý večer družně seznamovala. Tyto týmy pak musely společně splnit náročný psychický úkol složit báseň. Kromě toho nás stále bavili téměř nestárnoucí DJ s písněmi z let dávno minulých i žhavé přítomnosti. Takže sami čtete, že jsme si diskotéku pro dospělé i letos náramně užili. Těšíme se na příští ročník! Martin Kozubík Potáborové setkání pro středoškoláky Někdy koncem září, když jsem dělal další část úklidu po táboře, vzpomněl jsem si na celou sestavu táborového turnusu pro středoškoláky, na tváře 14 mladých, jak s námi třemi vedoucími bourali tábor, částečně v dešti. A tak jsem si řekl a nejen kvůli práci, které je vždycky po táborech a na jaře zase před táborem vždycky dostatek že by mohlo proběhnout takové potáborové setkání pro středoškoláky. Aby to nebylo jen o práci, nabídnul jsem všem, kdo přišli i pronajatou halu střelnici v paintbolu. A tak jsme se v sobotu 16. října sešli v 10 lidech, během odpoledne udělali práci, za kterou všechny chválím. A vlastně o to víc bych chtěl poděkovat za pracovitost, atmosféru přátelskosti, spontánnosti, která byla uprostřed toho všeho žehlení šatů, zašívaní stanů, oprav táborových kolíků, pochodní a dalších prací. Po dobré večeři (byl dobrý guláš a lá Petr Kopřiva), jsme se přesunuli do jedné z hal ve Svitu, kde jsme vyslechli pár instrukcí, vyfasovali maskáče, přilby zbraně a šli si zastřílet z paintboolových zbraní. Byla to docela zábava, nikomu se nic nestalo a o hecování se navzájem nebyla nouze. No, příští táborová brigáda asi nebude zakončena zrovna takto, přesto věřím, že když budou ruce k práci, tak se najde i něco dobrého k jídlu a film na závěr večera. Hlídejte si mládeži informace na webu a v ohláškách. Jiří Woclavek NEPŘEHLÉDNĚTE Nabídka prostor k pronájmu Uvědomujeme fyzické i právnické osoby, že je možnost pronájmu jedné místnosti (o velikosti 24 m 2 ) v klášterní budově Regina (Divadelní 6, Zlín) jednak k běžnému podnikání, i jinak. Pro případ zubní ordinace je možnost čekárny, případně i vybavení k odkoupení nebo pronajmutí. Bližší informace podáme přímo na uvedené adrese a nebo na tel.: , Karel Bodlák správce klášterní budovy Regina ŽIVOT FARNOSTÍ

12 HLASY A OHLASY Jak jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti Misijní neděle jsou v našich farnostech již tradicí. Každý rok právě v tento den společně myslíme a modlíme se za všechny bližní ve světě, kteří žijí často na pokraji bídy materiální a někdy i duchovní. Naše modlitby patří ale také lidem, kteří jim do jejich nelehkých životních situací přinášejí světlo a nabízejí jim svou pomoc misionářům. Letošní Misijní neděli jsme si s dětmi při dětské mši svaté připomněli, jaký význam má pro člověka, když mu někdo pomůže, ošetří rány, nasytí, dodá naději Otec Jan Polák děti povzbudil, že i ony mohou být těmi, kdo pomáhají, když si dokáží něco odříct, modlit se za chudé a také třeba i tím, že doma nakreslí do příští neděle misijní pohlednici. Děti pak přinášely v obětním průvodu dary, které symbolizovaly jednotlivé světadíly, a společně jsme prosili za potřebná požehnání. Odpoledne jsme se v klubu Pod kánoí mohli setkat s naší známou misionářkou setrou Agátou, která nás zajímavou prezentací alespoň trochu zasvětila do své misijní práce v Centru Božího milosrdenství v Paraguay, kde působí již druhým rokem. Děti si mohly vyzkoušet píšťalky, které vyřezali indiáni, nebo ochutnat křupky a sušenky, které mají v oblibě tamní děti. Dověděly se, že děti nechodí do školy, když prší, a také že musí po návratu ze školy většina dětí pracovat, aby rodina přežila. Od 17 hod. pak byla v kostele sv.filipa a Jakuba adorace, při níž jsme se modlili za misijní práci. Velké díky všem, kteří se na přípravě Misijní neděle podíleli. Markéta Piknová ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 Festival pod věží 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 17 ročník XXVI neděle 27. září 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Festival pod věží 2015 Snímek Lenka Hrdličková Z LITURGICKÉHO

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012

číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXIII neděle 22. dubna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Na Bílou sobotu přijalo šest katechemenů

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

číslo 19 ročník XXIII neděle 28. října 2012

číslo 19 ročník XXIII neděle 28. října 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 19 ročník XXIII neděle 28. října 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015

JARO. JAktařská ROdina. Postní vydání březen 2015 JARO JAktařská ROdina Postní vydání březen 2015 Drazí farníci! V dnešní den, kdy se vám do rukou dostává farní zpravodaj, už slavíme čtvrtou neděli postní, která se nazývá laetare veselte se. Samotný název

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko)

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko) Program Kulturního jara neděle, 27. 4. 2014 7.00 pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátosti "Bože, buď milosrdný k nám i k celému světu" (o. Waldemar) 7.25 úvodní slovo ke Kulturnímu jaru "Kultura

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více