číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 19 ročník XXI Neděle 31. října Snímek Leoš Hrdlička Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 7. listopadu

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Třicátá první neděle v mezidobí PO Slavnost Všech svatých doporučený zasvěcený svátek ÚT Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ST Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka ČT Památka sv. Karla Boromejského, biskupa PÁ První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Sobotní památka Panny Marie NE Třicátá druhá neděle v mezidobí Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech ÚT Svátek Zasvěcení lateránské baziliky ST Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve ČT Památka sv. Martina, biskupa PÁ Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka SO Památka sv. Anežky České, panny NE Třicátá třetí neděle v mezidobí Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, Pohřby ve zlínských farnostech středa a pátek kostel sv. Filipa a Jakuba úterý a čtvrtek kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů V pondělí, v sobotu a v neděli pohřby nejsou. 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Odpočinutí věčné dej jim, Pane! Blíží se nám období, kdy nějak všichni více myslíme na naše zemřelé a to i ti lidé, kteří dar víry nemají. Je to období, které v nás nutně vyvolává vzpomínky. Chtěl bych se s vámi podělit o dvě radostné vzpomínky, které jsem mohl prožít paradoxně skrze kříž a utrpení. Byla neděle 10. října 2010, kdy náš ročník obletěla zpráva, že si Pán povolal našeho spolužáka novokněze P. Pavla Jiříka. Nebylo lehké přijíždět opět do jeho rodiště Lubiny, kde jsme se s ním radovali z jeho jáhenského svěcení, které měl doma, protože studoval v Římě. A úplně čerstvě si vybavuji jeho slova z primice, kterou jsme s ním prožívali na slavnost sv. Petra a Pavla. Tehdy děkoval rodičům slovy, že pokud by v životě vykonal jenom třetinu z toho, co pro něho udělali oni, byl by šťastný. Víc času mu Pán nedopřál a musely nám vstoupit slzy do očí, když otec biskup Lobkowicz vzpomínal na jeho 105 dní kněžství, které mohl prožít. Přesto jsme v atmosféře víry a modlitby cítili naději zmrtvýchvstalého Krista. Jak pravdivě zněla biskupova slova směřovaná k nám všem a přímo i k rodičům. Jako příklad použil vzpomínku, kdy poprvé letěl letadlem. Nebylo zrovna moc hezky, mračna byla těžká a naháněla zespodu člověku strach. Ale když se dostali nad ně a vysvitlo slunce, pohled shora byl úchvatný. Některé události našeho života mohou vyvolávat podobný stísněný pohled, jakoby Bůh ani nebyl. Ale z druhé strany je pohled úplně jinačí. Nejednou to poselství: Bůh vás miluje, adresované zvlášť rodičům mělo nádech těch sluncem shora ozářených mračen. Hluboce se mě dotýkaly modlitby posledního rozloučení plné naděje. Odjížděl jsem velmi povzbuzen a vím, že náš ročník má v nebi nového přímluvce. Druhý nádherný okamžik jsem mohl prožít, když jsem se jel modlit do Čech za nenarozenou holčičku. Jediný dědeček měla to být jeho první vnučka dostal dar víry a tak jsme u hrobu stáli spolu jen my dva. Rodina se rozloučila několik týdnů předtím. Když jsme si pak spolu povídali na obědě, zeptal se mě, co to bylo za knihu, ze které jsem se modlil. Ukázal jsem mu Pohřební obřady a on říkal, že vnímal obrovskou naději. A poprosil mě, jestli bych mu ji mohl nechat. S radostí jsem souhlasil. Chtěl bych Bohu poděkovat za dar víry a naděje, kterou nám Kristus získal svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Kéž bychom z ní rozdávali především těm, kteří to nejvíce potřebují a to jsou naši zesnulí. Když na ně vzpomínáme, mějme na paměti, že jim naší modlitbou a obětovaným sv. přijímáním může vyprosit nebe a to denně, nejenom o Dušičkách. Oni již na svém stavu nemohou změnit nic, my na jejich ano. Navíc modlitba za ně pomáhá nejenom jim, ale především nám, myslet na věci poslední, být připraveni na setkání s Bohem a to kdykoliv. Odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo věčné ať jim svítí. P. Pavel Šupol ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Sbírka na misie V neděli 24. října se vybralo při všech bohoslužbách na misie Kč. Oznámení časů bohoslužeb V pondělí 1. listopadu na Slavnost Všech svatých a v úterý 2. listopadu budou bohoslužby vždy v 6.30, v a v hod. Mše svatá za zemřelé kněze Ve čtvrtek 4. listopadu v 9.30 hod. bude otec biskup Josef Hrdlička v našem kostele slavit mši svatou spolu s kněžími zlínského a vizovického děkanátu za všechny zemřelé kněze. Všichni jste zváni na tuto společnou bohoslužbu. Budeme prosit za ty, kteří i nás v životě provázeli. Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech V neděli 7. listopadu v 15 hod. budou dušičkové pobožnosti na Lesním hřbitově, vjaroslavicích a v Loukách. Někteří farníci se podivují, proč je termín pobožností až 7 listopadu a ne už 31. října. Jediný důvod je v tom, že plnomocné odpustky za duše v očistci můžeme získat až po 2. listopadu. Odpustky pro naše zemřelé Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Je třeba navštívit hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé Svatomartinská pouť na Přílukách V neděli 14. listopadu v hod. bude mše svatá ke cti sv. Martina u kapličky na Přílukách. P. Ivan Fišar Farní kalendář 2011 Kalendář je v ceně 40 Kč kdostání v sakristii farního kostela sv. Filipa a Jakuba a ve farní kanceláři. V kalendáři najdete fotografie z farního dění za uplynulý rok a také přehled farních aktivit v roce ŽIVOT FARNOSTÍ

5 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Okružní 5430; Zlín, tel.: , web: V Salesiánské minigalerii probíhá od 24.října do 21. listopadu výstava obrazů s názvem Arnošt Dubský jak jsme ho neznali. Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Mladcové bude až v neděli 7. listopadu v 15 hod. Klub pro dospělé začíná v neděli 7. listopadu v 17 hod. Přijďte se ohřát a pobesedovat po dušičkové pobožnosti do Velkého sálu SKM Zlín při dobrém čaji. V pátek 12. listopadu bude tradiční posezení u cimbálu. Lístky se prodávají v recepci SKM Zlín v kavárně po desáté mši svaté od 24. října a následující neděle až do vyprodání. V sobotu 20.listopadu bude v naší farnosti udílena při mši svaté v 16 hod. nemocným svátost pomazání nemocných. Ti, kdo chtějí přijmout tuto svátost, ať se, prosím, zapíší na seznam na stolku pod kůrem kostela. V neděli 21. listopadu oslavíme Církevního Silvestra. Po desáté mši svaté je farní klub, v poledne po modlitbě Anděl Páně je společný oběd z přinesených zásob a poté bude následovat program, doprovázený skupinou Veselá šestka z Valašské Polanky. Pro děti bude připraven zvláštní program a nakonec se na ně těší i kouzelník. V neděli 28. listopadu proběhne už podruhé po dopoledních mších svatých prodej Vánočních hvězd. Výtěžek bude opět věnován hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se léčí i děti ze Zlínského kraje. P. Ladislav Kozubík SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Výroba šperků z korálků čtvrtek 4. listopadu od hod. do hod. materiál je zajištěn Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková ŽIVOT FARNOSTÍ

6 NAŠE BLAHOPŘÁNÍ Významné životní výročí docenta Vojtěcha Cekoty V pátek 5. listopadu se dožívá doc. PhDr. Vojtěch Cekota krásného životního výročí 80 let. Chtěl bych mu i jménem vás farníků poděkovat za vše, co pro naši farnost vykonal a stále koná. Je už mnoho let předsedou redakční rady našeho farního zpravodaje, lektorem a také akolytou, který přináší také svaté přijímání v neděli nemocným. Z jeho bohatého života přinášíme alespoň několik základních údajů. V roce 1955 ukončil studium oboru historie latina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s titulem promovaný pedagog. Roku 1968 obhájil disertační práci a složil rigorózní zkoušku, v roce 1969 získal doktorát filozofie. V roce 1999 s ním bylo v Olomouci zahájeno habilitační řízení v oboru české dějiny. V roce 1969 byl přijat na externí aspiranturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro obor české dějiny, ale v rámci normalizace bylo řízení zastaveno. V roce 2003 se pro obor české dějiny habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Praxe: Po absolvování vysoké školy zastával v letech 1955 až 1958 místo historika v Krajském muzeu v tehdejším Gottwaldově. Od roku 1963 působil jako ředitel Okresního archivu v Přerově. V roce 1990 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci jako asistent latiny a současně převzal i přednášky z novověkých církevních dějin. O tři roky později se stal odborným asistentem na katedře církevních dějin, patrologie a křesťanského umění. Od roku 1994 zastával funkci předsedy Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého CMTF UP), v letech 2000 až 2003 byl proděkanem pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů a zároveň statutárním zástupcem děkana, také členem Vědecké rady CMTF UP. Pedagogická činnost: Z politických a náboženských důvodů nemohl až do listopadových událostí roku 1989 učit. Od roku 1990 přednášel a vedl semináře z církevních dějin 16. až 20. století. Vedl seminář z paleografie se zaměřením na gotické písmo. Spolupracoval na dokumentaci sakrální architektury na Moravě. Vedl diplomové semináře a diplomové práce studentů. Vědeckobadatelská činnost: Zaměřená na regionální dějiny, zejména dějiny Přerovska, k vývoji správy města Přerova. Aktivní účast na vědeckých konferencích, sympoziích a seminářích (Mikulov, Uherský Brod, Přerov, Opava atd.). Od roku 1991 se začal podílet na práci Kruhu českých duchovních tradic při Ekumenické radě církví, od roku 1995 na činnosti Komise pro studium rekatolizace českých zemí, od roku 1995 pracoval v Archivní komisi při České biskupské konferenci, od roku 2003 v Komisi pro duchovní četbu dějin Plenárního sněmu 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 katolické církve v ČR. V roce 2003 ve spolupráci s doc. M. Kouřilem připravil k vydání II. díl rukopisu Osudy moravské církve v 18. století z pozůstalosti Rudolfa Zubra. Děkuji našemu milému jubilantovi za jeho obětavou službu pro naši farnost. Vzpomeňme na něho při modlitbách, aby mu Pán dal do dalšího života všechny potřebné milosti, aby svým životem i slovem oslovoval druhé, jak to stále činí svou skromností, opravdovostí a laskavým přístupem ke každému. P. Ivan Fišar Karolína Hejdová Elen Jarolímová Natálie Jarolímová Anna Kučerová Tobias Ahmadi KŘTY SŇATKY Dagmar Šantavá a Radim Gazda Martina Vajdáková a Václav Štěpán Helena Kadlčáková a Tomáš Vajda KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2010 Štěpánka Gazdová Vojtěch Barbořík Jakub Knot Zdenek Popelka POHŘBY Josef Svoboda (1930) Eva Újezdská (1934) Rostislava Novosád (1944) Milada Sabelová (1928) Anna Rádlová (1925) Jaromír Šustek (1956) Petra Bézová (1993) Ve středu 27. října naši ministranti vyrazili na výlet do Olomouce, kde navštívili spolu s P. Pavlem Šupolem a P. Janem Polákem baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce. Po průvodcovském výkladu pak zamířili na nedalekou zříceninu kartuziánského kláštera. Po nezbytném špekáčkovém obědě zde několikrát proběhl boj s papírovými koulemi o vlajky, při němž se utkala dvě družstva ministrantů. ŽIVOT FARNOSTÍ

8 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhá každý čtvrtek od 9.00 h v sále Centra. 4. listopadu bude Makafé posezení + chvály s kytarou, modlitba za děti a za naše rodiny. 11. listopadu bude beseda s Míšou Blahovou na téma Bezpečný internet, hlídání dětí je zajištěno. Modlitby matek setkání pro maminky a babičky bývá zpravidla 2. čtvrtek v měsíci, ale tentokrát se uskuteční až 18. listopadu od 9 hodin v kapli kláštera. Výtvarné dílny Konají se vždy v úterý od h v sále Centra Malování na hedvábí: úterý 2. listopadu. Šperky z pryskyřice: úterý 16. listopadu. Výroba adventních věnců: úterý 30. listopadu. Motoráček Ještě je několik volných míst v kurzech psychomotoriky Motoráček (pro rodiče s dětmi od narození do 6 let), které budou probíhat od 2. listopadu v úterý dopoledne a ve středu odpoledne. V každé skupince jsou děti přibližně stejného věku. Kurzovné za celý kurz (6 setkání) je 400 Kč. Tvořivý víkend pro ženy Víkend se uskuteční listopadu v chatě Jestřabí na Rusavě. Cena je 780 Kč za pobyt + poplatek podle použitého výtvarného materiálu. Přihlásit se můžete v naší kanceláři. Sobotní jezdecký tatinec Uskuteční se ve Sportovním jezdeckém středisku Zlín Příluky v sobotu 20. listopadu od hodin. Na programu bude jízda na koni podzimní přírodou (pro mladší děti jsou zajištěny jízdy na ponících kolem střediska) a posezení u táboráku. Oběd je zajištěn. Sobotní tatinec s maminkou Akce se uskuteční 27. listopadu od 10 do 15 hodin v Zelenáčově šopě ve Zlíně. Hosty budou závodník automobilové rallye, kouzelník a šachisté. Bližší informace jsou na plakátech. Šátkování V naší kanceláři se můžete přihlásit na seminář o nošení dětí v šátcích, který se uskuteční v úterý 7. prosince od hodin v sále Centra pro rodinu. S lektorkou paní Hanou Puype se naučíme základní úvazy pro nošení nejmenších dětí a popovídáme si o zásadách zdravého nošení. Šátky k výuce bude možno zapůjčit na místě, ale v omezeném množství (pokud máte svůj šátek, vezměte si jej s sebou). Vstupné 50 Kč. Andrea Šimečková 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Den Bible Ke slavení Dne Bible je doporučena předposlední neděle liturgického mezidobí. Lze jej však slavit v kterémkoli jiném vhodném termínu. Ke slavení Dne Bible ve farnosti může patřit biblicky zaměřená homilie, vývěska s biblickou tematikou (popř. plakátem Biblického díla), ukázková biblická hodina, přednáška pozvaného hosta apod. Úkolem Biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Napomáháme porozumět biblickému textu, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. BUDE VÁS ZAJÍMAT P. Petr Chalupa ředitel Českého katolického biblického díla Dopis ke Dni Bible Milí přátelé, právě sice končí rok, věnovaný Písmu svatému v rámci přípravy na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Spolehlivé biblické základy mají však i témata následujících let přípravy, ať už půjde o svátost křtu, biřmování nebo eucharistie. V příštím roce se rovněž koná mimořádné plenární shromáždění Katolické biblické federace, která celosvětově sdružuje národní biblické instituty, které jsou zaměřeny na biblickou pastoraci. České katolické biblické dílo se podle svých možností snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách: S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu Mons. Dominik Duka předseda správního výboru Českého katolického biblického díla SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Přebor SKM: Dovezli jsme stříbro! V sobotu 16. října proběhl v Praze-Uhříněvsi přebor SKM. Díky tomu, že se reprezentace zlínského SKM probojovala přes bodovací turnaje v Ostravě, tak také nechyběla a zasáhla do bojů o mistra republiky. Po vyhraných bodovacích turnajích v Ostravě jsme byli nominováni na Přebor SKM do Prahy. Naše reprezentace ve složení Alex, Dominik, Honza, Ondra a Vojta předvedla skvělý výkon. Celkově jsme tedy obsadili druhé místo. Ale není špatné být druhým týmem v republice Já jsem z turnaje odjížděl velice spokojen, protože jsme ukázali tým, který hraje fér, hraje dobře, dokáže ocenit soupeře a snést i prohru. A myslím, že v tom je naše vítězství. Jakub Švanda Otevření streetballového hřiště V rámci říjnového tématu měsíce Náš Klub jsme dokončili streetballové hřiště a zároveň na zeď napsali nápis Salesiánský klub mládeže. Jako součást střediska má i hřiště svá pravidla. Jakub Švanda Streetballový turnaj na novém hřišti V sobotu 9. října se konečně dočkali všichni příznivci driblování a košů. Zahájili jsme provoz nově zrekonstruovaného hřiště turnajem ve streetballu Za krásného počasí se rozpoutal boj pod jedním košem omedaile a sladkosti. Zapojili se do něj čtyři týmy: Three Boys, Champions, Ty Nikdy a Labužníci. Některé zápasy byly vyrovnané a napínavé doslova do posledních sekund, jiné byli více jednoznačné. Nejcennější kov si nakonec odnesli Three Boys, kteří o skóre předčili Champions. Třetí sadu medailí si pak doma vystaví Ty Nikdy. Všem hráčům však patří obdiv za předvedený výkon. Jakub Švanda 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 Diskotéka pro dospělé Letošní ročník diskotéky pro dospělé se opět vydařil. Opět se šeslo na sto zábavychtivých a tancechtivých dospělých, kteří se rozhodli disdžokejům Nealkodiskoték ukázat, že nejen mládež to umí pořádně rozbalit. Hned u vstupu každý příchozí dostal na ruku (a někteří odvážnější i jinam) speciální tetování. Později organizátoři prozradili, že si tímto způsobem rozdělili všechny přítomné do několika družstev, která se pak celý večer družně seznamovala. Tyto týmy pak musely společně splnit náročný psychický úkol složit báseň. Kromě toho nás stále bavili téměř nestárnoucí DJ s písněmi z let dávno minulých i žhavé přítomnosti. Takže sami čtete, že jsme si diskotéku pro dospělé i letos náramně užili. Těšíme se na příští ročník! Martin Kozubík Potáborové setkání pro středoškoláky Někdy koncem září, když jsem dělal další část úklidu po táboře, vzpomněl jsem si na celou sestavu táborového turnusu pro středoškoláky, na tváře 14 mladých, jak s námi třemi vedoucími bourali tábor, částečně v dešti. A tak jsem si řekl a nejen kvůli práci, které je vždycky po táborech a na jaře zase před táborem vždycky dostatek že by mohlo proběhnout takové potáborové setkání pro středoškoláky. Aby to nebylo jen o práci, nabídnul jsem všem, kdo přišli i pronajatou halu střelnici v paintbolu. A tak jsme se v sobotu 16. října sešli v 10 lidech, během odpoledne udělali práci, za kterou všechny chválím. A vlastně o to víc bych chtěl poděkovat za pracovitost, atmosféru přátelskosti, spontánnosti, která byla uprostřed toho všeho žehlení šatů, zašívaní stanů, oprav táborových kolíků, pochodní a dalších prací. Po dobré večeři (byl dobrý guláš a lá Petr Kopřiva), jsme se přesunuli do jedné z hal ve Svitu, kde jsme vyslechli pár instrukcí, vyfasovali maskáče, přilby zbraně a šli si zastřílet z paintboolových zbraní. Byla to docela zábava, nikomu se nic nestalo a o hecování se navzájem nebyla nouze. No, příští táborová brigáda asi nebude zakončena zrovna takto, přesto věřím, že když budou ruce k práci, tak se najde i něco dobrého k jídlu a film na závěr večera. Hlídejte si mládeži informace na webu a v ohláškách. Jiří Woclavek NEPŘEHLÉDNĚTE Nabídka prostor k pronájmu Uvědomujeme fyzické i právnické osoby, že je možnost pronájmu jedné místnosti (o velikosti 24 m 2 ) v klášterní budově Regina (Divadelní 6, Zlín) jednak k běžnému podnikání, i jinak. Pro případ zubní ordinace je možnost čekárny, případně i vybavení k odkoupení nebo pronajmutí. Bližší informace podáme přímo na uvedené adrese a nebo na tel.: , Karel Bodlák správce klášterní budovy Regina ŽIVOT FARNOSTÍ

12 HLASY A OHLASY Jak jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti Misijní neděle jsou v našich farnostech již tradicí. Každý rok právě v tento den společně myslíme a modlíme se za všechny bližní ve světě, kteří žijí často na pokraji bídy materiální a někdy i duchovní. Naše modlitby patří ale také lidem, kteří jim do jejich nelehkých životních situací přinášejí světlo a nabízejí jim svou pomoc misionářům. Letošní Misijní neděli jsme si s dětmi při dětské mši svaté připomněli, jaký význam má pro člověka, když mu někdo pomůže, ošetří rány, nasytí, dodá naději Otec Jan Polák děti povzbudil, že i ony mohou být těmi, kdo pomáhají, když si dokáží něco odříct, modlit se za chudé a také třeba i tím, že doma nakreslí do příští neděle misijní pohlednici. Děti pak přinášely v obětním průvodu dary, které symbolizovaly jednotlivé světadíly, a společně jsme prosili za potřebná požehnání. Odpoledne jsme se v klubu Pod kánoí mohli setkat s naší známou misionářkou setrou Agátou, která nás zajímavou prezentací alespoň trochu zasvětila do své misijní práce v Centru Božího milosrdenství v Paraguay, kde působí již druhým rokem. Děti si mohly vyzkoušet píšťalky, které vyřezali indiáni, nebo ochutnat křupky a sušenky, které mají v oblibě tamní děti. Dověděly se, že děti nechodí do školy, když prší, a také že musí po návratu ze školy většina dětí pracovat, aby rodina přežila. Od 17 hod. pak byla v kostele sv.filipa a Jakuba adorace, při níž jsme se modlili za misijní práci. Velké díky všem, kteří se na přípravě Misijní neděle podíleli. Markéta Piknová ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé! f a r n í l i s t Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 7 Číslo 30 Listopad 2012 SLOVO OTCE MARIUSZE

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 7 Číslo 30 Listopad 2012 SLOVO OTCE MARIUSZE Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 7 Číslo 30 Listopad 2012 SLOVO OTCE MARIUSZE To, co jsi ty, byl jsem i já Nauč nás, Pane, počítat dny naše, ať dojdeme k moudrosti srdce (Ž 90,12). Milí

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

číslo 20 ročník XXI Neděle 14. listopadu 2010

číslo 20 ročník XXI Neděle 14. listopadu 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXI Neděle 14. listopadu 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Den Bible slavíme v neděli 14. listopadu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012

číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 3 ročník XXIII neděle 12. února 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Popeleční středou vstupujeme do postní

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V DRAHOTUŠÍCH A OKOLÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB V DRAHOTUŠÍCH A OKOLÍ V týdnu 30.10.- 6.11. 2016 29.10. Slavíč 18:00 P 31. v mezidobí Partutovice 9:30 30.10. Potštát PM 11:00 Drahotuše 7:50 Za*i+rodinu Lukášovu a DVO Za Jaromíra Nevimu, otce,strýce a bratrance a Ludmilu

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 2 ročník XXVII neděle 31. ledna 2016 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více