Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Prázdniny jsou již za námi a pomalu se rozbíhá nový školní rok 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Prázdniny jsou již za námi a pomalu se rozbíhá nový školní rok 2013/2014."

Transkript

1

2

3 Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Prázdniny jsou již za námi a pomalu se rozbíhá nový školní rok 2013/2014. Připravili jsme spoustu novinek a zajímavostí, kterými bychom chtěli zkvalitnit a zefektivnit výuku, a také zpříjemnit vašim dětem chvíle strávené v našem zařízení. V oblasti výchovy a vzdělávání se jedná především o vybudování SNOEZELENU. Je to multisenzorická místnost, určená k poskytování pozitivně laděného prostředí. Toto prostředí plní funkci relaxační (celkové uvolnění žáka navozené teplem, vůní, hudbou), poznávací (objevování, přemisťování) a interakční (stimulování a vybízení žáka k aktivitě). Pobyt v prostorách SNOEZELENU působí efektivně na zdravotní stav žáka, neboť ho uklidňuje, probouzí v něm zájem a rozvíjí smyslové podněty. V oblasti modernizace výpočetní techniky se podařilo začátkem měsíce října pořídit nový server pro zálohování dat, zajistit WI-FI pokrytí v prostorách školy, zakoupit nové počítače do tříd na nižším stupni základní školy praktické a počítač do MŠ při nemocnici. Školní sbírky byly obohaceny o nové výukové programy, učebnice a pracovní sešity. Dále plánujeme otevření třídy přípravného stupně ZŠ speciální (tento úkol přetrvává z loňského školního roku). Jedná se o možnost vzdělávat děti s těžším zdravotním postižením, které dovršily 5 let. V oblasti materiálně-technické bude probíhat oprava vstupních prostor internátu, výmalba a nákup materiálního vybavení do jedné učebny ZŠ praktické, rekonstrukce vstupu do školní kuchyně apod. Plánovaných akcí je ještě mnoho a jsou do značné míry ovlivněny finančními prostředky, kterými bude škola disponovat v dalším období. Protože se jedná o nemalé částky, které vynakládáme na údržbu a modernizaci školního prostředí, dovoluji si vás požádat, abyste nám byli nápomocni ve snaze vysvětlovat dětem, že ve škole neplatí pořekadlo z cizího krev neteče. Na závěr dovolte, abych popřál všem zaměstnancům školy do nového školního roku dostatek elánu a optimismu, vnímavé žáky a spokojené rodiče. Dětem pak mnoho úspěchů ve výuce a příjemných setkávání s kamarády. Mgr. Antonín Petrů, ředitel školy

4 Nákupy a opravy v závěru kalendářního roku SNOEZELEN - vodní lůžko (30.000,-) + vybavení ( ,-) - výmalba, podlaha (25.000,-) - ostatní vybavení ( ,-) - oprava vstupních prostor internátu (přístup k SNOEZELENU), výmalba, podlaha - rekonstrukce třídy Mgr. L. Nárožné: výmalba, podlaha, nábytek, osvětlení - rekonstrukce vstupu do školní kuchyně: výměna vstupních dveří, oprava povrchu přístupové rampy - výměna lampy u diaprojektoru interaktivní tabule (7.500,-) - pořízení nového serveru pro zálohování dat (40.000,-) - pořízení nového PC do MŠ při nemocnici Boskovice (11.500,-) - pořízení polohovací židle do třídy v Betany (28.000,-) - nákup výukových programů: Živá příroda, Trávicí soustava, Rozmnožovací soustava - nákup písanek, pracovních sešitů do matematiky, prvouky (11.000,-) - WI-FI pokrytí budovy Vybarvi cestičku k jablíčku červeně, k houbě hnědě a k hrušce žlutě.

5 Obdrželi jsme certifikát kvality (etwinning - Quvality Label) a evropský certifikát kvality (European Quality Label) V loňském roce jsme se projektem Slovanské poselství zapojili do projektu etwinning. Jednalo se o spolupráci dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: ze Slovenska to byla Spojená škola internátna Levice a z České republiky MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice. Hlavním tématem byla naše společná národní minulost z období Velké Moravy (u příležitosti výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území). Projekt byl velmi úspěšný a dostalo se nám ocenění. Obdrželi jsme certifikát kvality (etwinning - Quvality Label) a evropský certifikát kvality (European Quality Label), který je dokladem toho, že práce našich žáků, pedagogů a všech zaměstnanců odpovídá evropským měřítkům. Děkujeme všem, kteří na projektu pracovali. Charitativní akce V měsíci říjnu jsme se zapojili do veřejné sbírky o. s. Život dětem. Sdružení vzniklo v únoru 2000 a pomáhá dětem v ČR, které onemocněly leukémií a jinými závažnými chorobami. Veřejná sbírka probíhala celý měsíc a byla ukončena vybranou částkou 950 Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili. Výtvarné soutěže Každým rokem se žáci naší školy zúčastňují výtvarné soutěže Vy a My, kterou pořádají Sociální služby Šebetov. S potěšením musíme oznámit, že v letošním roce obstála ve velmi těžké konkurenci žákyně Kamila Prudilová, která se umístila ve II. kategorii na výborném 1. místě. Gratulujeme!!! Od do probíhá v prostorách zařízení vernisáž prací, na kterou jsou všichni zváni. V naší škole se koná výtvarná soutěž Podzim v netradičních technikách, která je určena pro žáky všech tříd. Nejlepší práce budou ke zhlédnutí na nástěnkách v prostorách školy. Zaregistrováni jsme také ve výtvarné soutěži DZS/NAEP, v rámci které budou žáci PrŠ vytvářet koláže na téma Cestujeme Evropou a Život v Evropě. Termín odevzdání prací je do Pod modrou oblohou je název mezinárodní výtvarné soutěže, při které se výtvarná dílka zhotovují na počítači. Žáci budou v hodinách informatiky malovat na PC, nejlepší práce odešleme do Prahy. Mgr. Ivana Staffová

6 Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou Ve středu 18. září zavítal do naší školy autor pohádkových knih pro děti Jiří Šandera. Pochází z nedalekých Milonic, ale jeho knihy již obletěly naši zemi a jedna z nich, Hurá do školky aneb O tom, že ve školce je to prima, byla přeložena i do slovenštiny. Přestože má spisovatel Jiří Šandera vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, inspiraci k literární tvorbě čerpá z přírody. Nemyslete si, že rostliny a rozličné věci jsou neživé... Právě těmito slovy začínají Pohádky z kouzelné zahrady, v jejichž 12 kapitolách jsme se mohli mimo jiné dozvědět, proč už nejsou brambory kulaté jako tenisové míčky, zahrát si s rostlinami šeptandu, seznámit se s hruškou Světačkou či pomoci najít Juráškovi v zahradě ztracená písmenka z domácího úkolu. Kniha je věnována všem hodným i zlobivým dětem, které rády čtou nebo poslouchají příběhy. Pokud se občas nudíte, stačí se začíst do knížky o hodných domácích skřítcích v domku Juráška a Kačenky. V knize plné dobrodružství a legrace Bambalanda a Štruntalanda najdete v kapitole o léčivých kuličkách lék na nudu, pobavíte se u humorně laděného příběhu o tom, jak šel Pár facek do školy. Pro všechny holky a kluky od 9 do 109 let je určena kniha Naše třídní je mimozemšťan. Je to detektivní příběh ze školního prostředí, který vám umožní odletět s kamarády na kouzelnou planetu Majusa, zažít strach, první lásku i zkoušku přátelství. Na literární besedě dal Jiří Šandera nahlédnout žákům do zákulisí, v němž se příběhy rodí a jakou cestou procházejí, než se dostanou na pult knihkupectví. Seznámil je s prací spisovatele, korektora, ilustrátora, typografa apod., ukázal jim rukopisy i originály ilustrací. Nastínil příběhy, které připravuje k vydání v nejbližší době, z některých jsme slyšeli úryvky. A protože velkými kamarády dětí jsou zvířátka, byly to příběhy, básničky a hádanky právě o nich. S Jiřím Šanderou je možné se setkat při divadelním zpracování jeho knih, autorském čtení, na literárních besedách v knihovnách, ve školách a ve školkách. Jeho příběhy pobaví a poučí všechny posluchače i čtenáře a svým humorným nádechem je zavedou do světa, kde vládne krása, radost a pohoda. Děkujeme Jiřímu Šanderovi za veselé i poučné povídání a do dalších let přejeme spoustu pěkných nápadů, které potěší všechny malé i velké čtenáře.

7 Spisovatel Jiří Šandera při autorském čtení Na literární besedě jsme se zasmáli a pobavili

8 Exkurze do knihovny (150. výročí založení Městské knihovny v Boskovicích) Žáci PrŠ se v pondělí vypravili na exkurzi do Městské knihovny v Boskovicích, která v podzimních měsících slaví 150. výročí svého založení. Seznámili se s knižním fondem dětského oddělení i s novými tituly, které vybraly a zakoupily pracovnice knihovny pro dětské čtenáře v posledním období. Žáci se učili vyhledávat publikace podle barevného značení, abecedního řazení, oborového uspořádání i pomocí elektronických katalogů. Při prohlížení knih byl největší zájem o pohádky a příběhy ze světa zvířat. Děvčata listovala v příbězích o lásce, časopisech o módních trendech, kuchařských knihách, publikacích věnovaných rukodělným činnostem. Chlapci sáhli po dobrodružné literatuře, encyklopediích, knihách o letadlech i o hudbě. V rámci mimočítankové četby jsme si z knihovny odnesli do školy několik svazků Robinsona Crusoe, při jehož čtení budeme do Vánoc zažívat dobrodružství na moři i na souši. Také jsme se zapojili do podzimního literárně-hudebního kvízu, který pro zájemce připravily paní knihovnice. Děkujeme jim za ochotu a vstřícný přístup, díky nimž se budeme do knihovny rádi vracet i nadále. Exkurze do MIS Boskovice a IC Boskovicko V Boskovicích se zelenobílé íčko nachází pod radniční věží v horní části Masarykova náměstí. Poskytuje rychle a většinou bezplatně informace a služby, jež si místní obyvatelé a turisté žádají. Žáci PrŠ sem zavítali v rámci předmětů ČaS a Rv. Dozvěděli se, že zaměstnanci zajišťují také kopírování, faxování, skenování, internetové a průvodcovské služby, provoz radniční věže, úschovnu zavazadel a kol, předprodej vstupenek do divadel a na kulturní akce, předprodej letenek i jízdenek Student Agency, prodej publikací apod. Turistům nabízí IC propagační letáky, mapy, pohlednice, CD a DVD, upomínkové předměty i dárkové zboží. Dětem jsou určena pexesa, omalovánky, samolepky, turistické hry se sbíráním razítek, motivující k putování po zajímavých místech okresu, k poznávání krás našeho regionu a efektivnímu využívání volného času se svými nejbližšími. Našim žákům věnovaly pracovnice IC pěkná pexesa s regionální tematikou, která vznikla jako součást projektu Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ?

9 Soutěž Hlavolamy a křížovky Kdo by neznal Rubikovu kostku, věž, hada, ježka v kleci a jiné populární hlavolamy. Učí nás trpělivosti, vytrvalosti, vedou k rozvoji logického myšlení i jemné motoriky. Nepodléhají módním trendům a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Hlavolamy, křížovky, osmisměrky, kriskros, puzzle, motanice, sudoku, bludiště, rébusy, hádanky se pokoušeli zdolat žáci praktické školy a studenti SPgŠ. Společnými silami se jim podařilo v týmové soutěži většinu hlavolamů vyřešit a přesvědčit se o pravdivosti tvrzení, že i přemýšlení může bolet. Žáci soutěžili nejen s ostatními družstvy, ale i sami se sebou. Učili se řešit problémy a překonávat překážky, což je v životě mnohem těžší, než před nimi utíkat. Snad jim vytrvalost a pevná vůle vydrží i do dalších let. Mgr. Jitka Kiršnerová

10 Hrajeme si v matematice Hra má svoje místo ve všech vyučovacích předmětech, tedy i v matematice. Je pro dítě uvolněním, zábavnou činností. Zvyšuje zájem o učení, podporuje aktivitu a taktéž kladně působí na sociální vztahy. Umožňuje úspěch všem žákům dle jejich možností. Pro zpestření vyučovací hodiny se mně osvědčila hra Kostky, kterou jsem objevil v časopise Komenský, ročník 125, č. 7/8, str Cílem je procvičování pamětného násobení s čísly 1-6. K samotné hře stačí 2 hrací kostky, tabulka s čísly, dvě sady barevných kostek, případně pastelky. Hrají dva hráči. Postupně se střídají v házení kostek a řešení sestavovaného příkladu, jehož výsledek zaznamenávají pokládáním kostek do tabulky. Např. hráči na kostkách padla čísla 4 a 6. Počítá tedy spoj 4. 6 nebo Výsledek 24 zaznamená položením své barevné kostky na toto číslo v tabulce. V případě, že je již obsazené, hraje druhý hráč. Vítězí žák, kterému se podařilo obsadit více čísel. Pokud dojde k rovnosti jejich počtu, končí hra remízou. Mgr. Pavel Janík

11 Pedagogická praxe s ježkem Do I. třídy základní školy speciální každou středu dochází na praxi studentky ze Střední pedagogické školy v Boskovicích. Pod vedením třídní učitelky pracují s žáky. Většinou tvoří pěkná dílka v rámci předmětu praktické činnosti. Vhodným podzimním tématem pro pěkný výkres je ježek. Aby se dětem práce dařila a vykonávaly ji s nadšením, přinesly si studentky živého ježka. Jmenuje se Steve, nepochází ze zdejších zahrad, ale z Afriky. Je do docela netradiční domácí mazlíček. Je moc milý a dětem se velmi líbil. O tom svědčí i následující fotografie. Jitka Hrnčířová, třídní učitelka

12 Regionální výstava ovoce a okrasných dřevin 21. října 2013 se všichni žáci naší školy vypravili na celodenní vycházku na Šmelcovnu. V rámci projektu Ovoce do škol a projektu Ovoce a zelenina pro zdraví jsme navštívili V. ročník Regionální výstavy ovoce a okrasných dřevin. Ve výstavní hale arboreta jsme si prohlédli výpěstky členů ČSZ, ZEASU Lysice, Agrospolu Knínice a museli konstatovat, že ovoce nás velmi lákalo k zakousnutí. Pro mlsné jazýčky měly pracovnice arboreta připravenu ochutnávku jablíček. Doprovodným programem výstavy byla prohlídka arboreta s naučnou stezkou ovocných dřevin. V prostorách arboreta plnili žáci různé kvízy, testy a křížovky, ve kterých zúročili získané vědomosti z této oblasti. Jednoduché i záludné otázky si pro ně připravila paní učitelka Iva Různarová, která je koordinátorkou zdravotní výchovy. V arboretu mohli žáci načerpat také inspiraci k výtvarné soutěži Podzim v netradičních technikách, která právě probíhá v naší škole. Žáci ve výstavní hale arboreta při prohlídce ovoce a zeleniny Mgr. Ivana Staffová, Mgr. Iva Různarová

13 Nejdříve vypleť všechny tři proutěné košíky. Potom pojmenuj a vybarvi lesní a zahradní plody.

14 Přespolní běh 17. listopadu Dne se konal krajský závod Přespolního běhu 17. listopadu, který v letošním roce podruhé pořádala naše škola ve spolupráci s o. s. SPORTMENT Sadová 338, Želešice. Závodníky přivítal Mgr. A. Petrů společně s Mgr. L. Huzlíkem. Závodníky přišla podpořit i paní místostarostka Ing. J. Vítková. Závod probíhal v areálu školní zahrady a DD Boskovice. Jednotlivé okresy mohly vyslat celkem 16 závodníků, z toho 8 dívek a 8 chlapců. Do soutěže se přihlásilo 72 závodníků ze 7 okresů: zastoupení okresů počet startujících Blansko 16 Brno - město 12 Brno - venkov 20 Břeclav 7 Hodonín 7 Vyškov 4 Znojmo 6 celkem: 7 celkem: 72 Soutěžilo se ve 4 věkových kategoriích: 1. kategorie (ročníky ) 500 m hoši i dívky 2. kategorie (ročníky ) m hoši i dívky 3. kategorie (ročníky ) m hoši, m dívky 4. kategorie (ročníky ) m hoši, m dívky Žáci naší školy se intenzívně připravovali na závody v rámci hodin tělesné výchovy. Bylo vybráno 8 závodníků s nejlepšími časy a ti nás pak reprezentovali: Kristýna Chudová, Tomáš Kraisl, Veronika Budaiová, Zdeněk Maleček, Kamil Ruibar, Kamila Prudilová, Kristýna Borkovcová, Lukáš Chuda. Dva z nich získali medaile a my jim blahopřejeme k úspěchu. kategorie umístění jméno 1. kategorie - dívky 2. místo Kristýna Chudová 1. kategorie - chlapci 3. místo Tomáš Kraisl Přespolní běh 17. listopadu byl zakončen předáním diplomů a cen těm nejlepším. Už se všichni těšíme na další závody v příštím roce. Sportu zdar! Mgr. Ivana Staffová, hl. organizátor závodu

15 Okamžiky soustředění před startem Kristýnka Chudová obsadila 2. místo v 1. kategorii - dívky

16 Turnaj v pétanque Pétanque je společenská hra, která má svůj původ ve francouzském středomoří. Její počátky sahají až do starověku a svou podobu získala ve starém Římě. První oficiální pravidla hry byla vydána až roku Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi, tělesně postižení) a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný). Podstatou hry je, že se družstva snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří kulička o průměru 3 cm, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. Také žáci praktické školy pečlivě a pravidelně trénovali na turnaj v pétanque, který se uskutečnil v naší škole 22. října. Zúčastnili se ho všichni žáci praktické školy, kteří byli rozděleni do čtyř družstev. Děti soutěžily se zájmem a nadšeně se navzájem povzbuzovaly. Štěstí nejvíce přálo družstvu ve složení Anna Kočí, Renata Kočí a Vojta Borkovec. Všechna družstva na závěr obdržela diplom a sladkosti. Turnaj se vydařil a u dětí se setkal s velkým ohlasem. Mgr. Ilona Růžičková Cvičení CO Cvičení civilní obrany organizuje naše škola pravidelně 2x ročně, a to na podzim a na jaře. Jeho cílem je nácvik správného chování při mimořádných událostech, vedení žáků ke vzájemné pomoci při hrozbě nebo vzniku život ohrožující situace. V pátek se v 8.00 hod. všichni žáci, zaměstnanci školy, pracovníci a klienti PPP cvičně evakuovali do prostor školního hřiště. Potom probíhala teoretická část ve třídách včetně nácviku s prostředky improvizované ochrany těla v zamořeném prostoru a videoprojekce Štěstí přeje připraveným. Praktickou část plnili mladší žáci v areálu letního kina, kde pro ně byly připraveny úkoly na stanovištích. Poté vystoupili na radniční věž, kde se učili orientovat pomocí mapy. Starší žáci zdolali Hradní kopec, a tam si procvičovali orientaci v terénu pomocí buzoly. V cestě potom pokračovali dále směrem do Pilského údolí, věnovali se poskytování 1. pomoci a přenosu raněného v terénu. Protože neštěstí nechodí po horách ale po lidech, připravujeme žáky na uvědomování si vlastní odpovědnosti za život svůj i ostatních, vedeme je k opatrnosti a respektování zákonitostí přírody. Mgr. Dagmar Žáčková

17 Okénko školního metodika prevence Na začátku školního roku jsem zpracovala nový Minimální preventivní program (MPP) pro nastávající školní rok. Další platný dokument je dlouhodobá Strategie prevence nežádoucích jevů na období a Krizový plán proti šikaně. Všechny tyto dokumenty jsou zpracovány a byli s nimi seznámeni všichni učitelé na pedagogické radě i rodiče na prvních rodičovských schůzkách. Našim cílem je osvojení si zdravého životního stylu bez drog a dalších nežádoucích projevů chování. MPP v sobě zahrnuje dvě hlavní oblasti: specifickou a nespecifickou prevenci. Specifická prevence je rozčleněna do 10 měsíčních témat. Dále v rámci specifické prevence chystáme besedy a projektové dny, které proběhnou v obou pololetích. První projektový den s názvem Můj volný čas (mladší žáci), Kriminalita a trestná činnost (starší žáci) již proběhl Pozvání přijala Mgr. Iva Šebková z blanenského oddělení Policie ČR, která si pro všechny žáky připravila na dané téma besedu. Hlavním cílem projektového dne bylo motivovat žáky k efektivnímu trávení volného času, což je hlavní prevencí kriminality a trestné činnosti. Nespecifickou prevenci tvoří veškeré aktivity probíhající ve škole v době vyučování i odpoledne dle zájmu dětí. Jsou to např. podzimní a jarní cvičení CO, školní výlety a exkurze, zájmové kroužky ve škole apod.

18 Plán akcí na školní rok Září Mladší žáci: Školy se nebojíme (záškoláctví) Starší žáci: Záškoláctví Říjen Mladší žáci: Jsme opatrní (kriminalita a trestná činnost) Starší žáci: Kriminalita a trestná činnost Listopad Mladší žáci: Alkohol a kouření jsou nemoderní (alkohol a kouření) Starší žáci: Alkohol a kouření Mezinárodní nekuřácký den Světový den prevence týraných a zneužívaných dětí Prosinec Mladší žáci: Návykové látky nic pro nás! (návykové látky) Starší žáci: Návykové látky Světový den boje proti AIDS Leden Mladší žáci: Umíme si poradit (sociálně patologické jevy) Starší žáci: Ohrožení mravnosti a sociálně patologické jevy Únor Mladší žáci: Počítač kamarád i nepřítel (netolismus a gambling) Starší žáci: Netolismus a gambling Den pro bezpečný internet Březen Mladší žáci: Všichni jsme stejní a přesto různí (xenofobie a rasismus) Starší žáci: Xenofobie a rasismus Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Duben Mladší žáci: Náš volný čas (zájmová činnost) Starší žáci: Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí Mezinárodní romský den Evropský den akcí proti rasismu

19 Květen Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí Mezinárodní den rodiny Světový den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti Červen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Mezinárodní den podpory obětem proti násilí Světový den boje proti drogám Mgr. Ladislava Nárožná školní metodik prevence Školní zájmové kroužky Ve školním roce 2013/2014 mohou děti trávit volný čas v zájmových kroužcích. Jejich činnost byla zahájena v měsíci říjnu. Hudební kroužek - vedoucí pí. as. Jana Kovářová (úterý hod.) Ruční práce - vedoucí Mgr. Ivana Staffová (čtvrtek hod.) Čtenářský kroužek - vedoucí Mgr. Jitka Hrnčířová (čtvrtek hod.) Počítačový kroužek - vedoucí Mgr. Pavel Janík (čtvrtek do hod.) Logopedický kroužek - vedoucí Mgr. Marie Macíková, Mgr. Ilona Růžičková (pondělí hod.) Cyklistický kroužek - vedoucí Mgr. Ladislava Nárožná, Bc. Dagmar Žáčková (individuální termíny) Zájmové kroužky jsou bezplatné, podmínkou účasti je závazná přihláška, kterou si žáci vyzvednou u vedoucího kroužku. Povinností zákonných zástupců je žáka v případě absence písemně nebo telefonicky z kroužku omluvit. Vzhledem k tomu, že nabídka kroužků je velmi rozmanitá, dává možnost k zapojení všem zájemcům. Mgr. Ivana Staffová

20 Environmentální výchova Plán EVVO na školní rok Září Přírodní zajímavosti v okolí Boskovic První podzimní den změny v přírodě Říjen Byliny kolem nás Levandule lékařská Projekt 72 hodin - ruku na to! ( ) Arboretum Šmelcovna - exkurze Sběr starého papíru , Listopad Byliny kolem nás Máta peprná Výstavka výrobků z přírodních materiálů - Podzimní čarování Sběr starého papíru , Prosinec Byliny kolem nás Dobromysl obecná Vánoční ozdoby a výzdoba využívající přírodní materiály Nadílka vhodného krmení pro zvířátka ve volné přírodě Leden Byliny kolem nás Mateřídouška obecná Třídění odpadů poučení, znalosti, dovednosti Sběr starého papíru , Únor Byliny kolem nás Jitrocel kopinatý Třídění odpadů soutěž s kvízem Bylinné čaje příprava a společná ochutnávka Březen Byliny kolem nás Meduňka lékařská Výukový program Lipka Brno Sběr starého papíru , Duben Byliny kolem nás Řepík lékařský Den Země výukový výjezdní program Ekocentra Brno Sběr starého papíru ,

21 Květen Byliny kolem nás Heřmánek pravý Pěkné místo na Zemi typ na výlet Sběr starého papíru , Červen Byliny kolem nás Kopřiva dvoudomá Byliny v naší kuchyni příprava a společná ochutnávka Celoroční aktivity: Ukládání zbytkového papíru do kontejnerů. Třídění odpadu. Sběr PET lahví. Sběr starého papíru. Recyklohraní. Koutek přírody na chodbě školy. 72 hodin Ruku na to! To je název celostátního projektu, kdy dobrovolníci po dobu tří dnů mohou udělat něco prospěšného pro lidi, přírodu a místo, kde žijí. Organizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže. Datum bylo stanoveno na dny Této aktivity se zúčastnily i děti z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Boskovice, Štefánikova 2, a to projektem nazvaným I my se zapojíme! Rozhodli jsme se zlepšit životní prostředí v nejbližším okolí. Skupina dětí s vyučujícími se vypravila 10. října odpoledne do lesa směr vodní nádrž Boskovice. Přidala se i jedna z maminek. Žáci sbírali vše, co do lesa nepatří. Nechybělo správné vybavení, jako jsou igelitové odpadní pytle, pracovní rukavice a dokonce i šátky s logem 72 hodin. Byli jsme překvapeni, co všechno mohou lidé do lesa zahodit. Našli jsme třeba kus rohožky nebo porcelánový hrneček a samozřejmě i spoustu dalších věcí. Vše skončilo v kontejneru se směsným odpadem. Děti odvedly kus práce. Toto netradiční odpoledne jsme zakončili posezením u ohýnku na naší školní zahradě, opékáním špekáčků a písničkami s kytarou. Náš projekt I my se zapojíme! pokračoval ještě i v pátek dopoledne, kdy se skupiny žáků pustily do úklidu kolem areálu školy. Vše probíhalo v příjemné náladě. I počasí nám docela přálo. A my máme radost, že jsme udělali něco prospěšného pro svoje nejbližší okolí. Mgr. Jitka Hrnčířová koordinátor EVVO

22 Sběr odpadků v lesích u boskovické vodní nádrže Úklidové práce v rámci projektu I my se zapojíme!

23 Zdravotní výchova Zdravotní výchova seznamuje žáky se základními poznatky o zdraví. Úzce souvisí s environmentální a dopravní výchovou, s problematikou prevence nežádoucích jevů. V průběhu celého roku jsou pořádány různé aktivity a projekty, které učí žáky teoretické znalosti využívat v běžném životě. Ve školním roce 2013/2014 se mohou žáci těšit na tyto podzimní akce: - Ovoce a zelenina do škol (celoroční projekt MŠMT) - Regionální výstava ovoce, ovocných a okrasných dřevin (výstavní hala Arboreta Šmelcovna) - Vitamínek aneb Vitamíny v naší stravě Mgr. Iva Různarová, koordinátor zdravotní výchovy Informace výchovné poradkyně Povinnou školní docházku ukončí v tomto školním roce 4 žáci v Základní škole praktické a 3 žáci v Základní škole speciální. Závěrečnou zkouškou ukončí vzdělávání 5 žáků v Praktické škole jednoleté a 5 žáků v Praktické škole dvouleté. Výchovná poradkyně nabízí všem vycházejícím žákům i jejich rodičům informace ohledně dalšího studia, např. možnost nahlížet do Atlasu školství - přehledu SŠ a vybraných školských zařízení (knižní podoba a CD), termíny Dnů otevřených dveří ve školách a učilištích Dne 17. října jsme se s některými žáky zúčastnili exkurze na Úřad práce v Blansku, kde pro nás byl připraven zajímavý výukový program. 15. listopadu mohou žáci a jejich rodiče navštívit Prezentační výstavu škol Jihomoravského kraje (tzv. Burzu škol) v Sokolovně v Boskovicích. K dispozici budou mít i řadu materiálů informační letáky, brožurky, CD... Jako každý rok předpokládáme návštěvu zástupců některých škol s nabídkou studia. Mgr. M. Stloukalová, výchovná poradkyně

24 Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. V letošním roce se zde vzdělává 5 žáků, kteří jsou vyučováni podle ŠVP Škola pro život 1. Výuka probíhá v nově zřízené třídě v 1. poschodí východního křídla. Hned vedle učebny je relaxační místnost, kterou můžeme využívat. K přípravě pokrmů slouží moderně vybavená kuchyňka internátu, která je nám v dopoledních hodinách k dispozici. Výuka je zaměřena hlavně na upevňování dosud získaných teoretických znalostí, ale větší důraz klademe na praxi. Hlavním cílem je, aby žáci zvládali podle svých možností jednoduché domácí práce a pomocné zahradnické práce. To se realizuje hlavně v předmětech: Práce v domácnosti, Pěstitelské práce a Ruční práce. Žáci se účastní také všech školních akcí, projektů, soutěží a turnajů. Mgr. Marie Macíková, třídní učitelka PrŠJ Praktická škola dvouletá Již druhým rokem mají žáci s ukončenou povinnou školní docházkou možnost studovat v naší Praktické škole dvouleté. V letošním školním roce 2013/2014 se zde vzdělává celkem 10 žáků. 5 žáků navštěvuje 1. ročník a 5 žáků 2. ročník. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro život 2. Žáci 2. ročníku se poprvé učí podle nově vytvořených časových a tematických plánů učiva. Výuka spočívá v získávání nových, upevňování a doplňování dosud získaných vědomostí a dovedností. Součástí učiva je také anglický jazyk a informatika. Všichni žáci jsou držiteli zdravotního průkazu a část vyučovacího předmětu Výživa a příprava pokrmů je realizována ve školní kuchyni. V přízemí budovy máme také velmi dobře vybavenou kuchyňku, třídy s moderním počítačem a připojením k internetu, k dispozici je pracovna pro žehlení, prostor ke stolování a sociální zařízení. Žáci se aktivně zapojují do podzimních prací v zahradě. Společně sklízíme, zpracováváme a uskladňujeme vypěstovanou zeleninu a ovoce. Stěžejním úkolem pro žáky je naučit se zvládat jednoduché domácí práce a pomocné zahradnické práce tak, aby se mohli uplatnit v různých profesních oblastech. Mgr. M. Stloukalová, Mgr. I. Různarová třídní učitelky 1. a 2. roč. PrŠD

25 Žáci PrŠ jednoleté rádi soutěží Žáci PrŠ dvouleté v předmětu Výživa a příprava pokrmů

26 Školní družina (1. oddělení) Ve školním roce 2013/2014 se do I. oddělení školní družiny přihlásilo 16 dětí. Začátek roku jsme trávili na školním hřišti, kde děti hrály fotbal, stolní tenis a další hry. S přibývajícími chladnými podzimními dny pobýváme stále častěji v naší družince, kde vyrábíme nejrůznější výrobky s podzimní tematikou. Připravovali jsme dva pokrmy, fotografovali se (fotografiemi jsme si vyzdobili družinu), také jsme se učili 3 nové písničky a přivítali jsme první studentky z VOŠP Litomyšl, které u nás vykonávají svoji praxi. Věřím, že naše další akce a činnosti budou stejně vydařené, jako ty předchozí. Ivana Feilhauerová, vychovatelka ŠD Školní družina (2. oddělení) V letošním školním roce dochází do druhého oddělení školní družiny 14 dětí. Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině je přizpůsobeno jejich individuálním schopnostem a potřebám. Děti využívají prostory internátu, družiny, tělocvičny, relaxační místnosti, počítačové učebny a za příznivého počasí školní zahrady. V září a říjnu jsme si zopakovali pravidla pobytu ve školní družině, hráli hry, soutěžili, tvořili, malovali, zpívali, tancovali při hudbě, četli, povídali si o změnách v přírodě a také se připravovali na vyučování. Dne 9. září jsme se společně se studenty pedagogické školy a jejich paní vychovatelkou vydali na vycházku do Doubrav. Terezka nám totiž oznámila, že čáp ztratil před odletem do teplých krajin čepičku a na cestě mu hrozí prochladnutí. Nezbývalo nám nic jiného, než zahájit pátrací akci pod názvem Zachraňte čápa. Pátrání nebylo snadné, na cestě nás čekalo mnoho překážek a náročných úkolů. Protože jsme však dobrá parta a umíme si pomáhat, akce se zdařila. Čepička byla nalezena a Adam s Terezkou pověřeni návštěvou čápa a předáním čepičky. Nastal podzimní čas a příroda nás štědře obdarovává svými plody. Tyto dary přírody využíváme k tvoření i mlsání. Z brambor jsme si vyrobili tiskátka, z jablíček si připravujeme různé dobrůtky, sušíme kaštany a žaludy zvířátkům na zimu. Už se těšíme na zimní vycházku ke krmelci s nasušenými pamlsky. Marie Hejlová, vychovatelka ŠD

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2015-2016 V letošním školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 30 dětí (maximálně možný počet dětí na jedno oddělení). Zájem o školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Říjen 2013 NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 - Třídy ZŠ V letošním školním roce jsme mohli prvně otevřít třídy základní školy. Podařilo se nám otevřít třídy dvě. V

Více