Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Prázdniny jsou již za námi a pomalu se rozbíhá nový školní rok 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Prázdniny jsou již za námi a pomalu se rozbíhá nový školní rok 2013/2014."

Transkript

1

2

3 Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Prázdniny jsou již za námi a pomalu se rozbíhá nový školní rok 2013/2014. Připravili jsme spoustu novinek a zajímavostí, kterými bychom chtěli zkvalitnit a zefektivnit výuku, a také zpříjemnit vašim dětem chvíle strávené v našem zařízení. V oblasti výchovy a vzdělávání se jedná především o vybudování SNOEZELENU. Je to multisenzorická místnost, určená k poskytování pozitivně laděného prostředí. Toto prostředí plní funkci relaxační (celkové uvolnění žáka navozené teplem, vůní, hudbou), poznávací (objevování, přemisťování) a interakční (stimulování a vybízení žáka k aktivitě). Pobyt v prostorách SNOEZELENU působí efektivně na zdravotní stav žáka, neboť ho uklidňuje, probouzí v něm zájem a rozvíjí smyslové podněty. V oblasti modernizace výpočetní techniky se podařilo začátkem měsíce října pořídit nový server pro zálohování dat, zajistit WI-FI pokrytí v prostorách školy, zakoupit nové počítače do tříd na nižším stupni základní školy praktické a počítač do MŠ při nemocnici. Školní sbírky byly obohaceny o nové výukové programy, učebnice a pracovní sešity. Dále plánujeme otevření třídy přípravného stupně ZŠ speciální (tento úkol přetrvává z loňského školního roku). Jedná se o možnost vzdělávat děti s těžším zdravotním postižením, které dovršily 5 let. V oblasti materiálně-technické bude probíhat oprava vstupních prostor internátu, výmalba a nákup materiálního vybavení do jedné učebny ZŠ praktické, rekonstrukce vstupu do školní kuchyně apod. Plánovaných akcí je ještě mnoho a jsou do značné míry ovlivněny finančními prostředky, kterými bude škola disponovat v dalším období. Protože se jedná o nemalé částky, které vynakládáme na údržbu a modernizaci školního prostředí, dovoluji si vás požádat, abyste nám byli nápomocni ve snaze vysvětlovat dětem, že ve škole neplatí pořekadlo z cizího krev neteče. Na závěr dovolte, abych popřál všem zaměstnancům školy do nového školního roku dostatek elánu a optimismu, vnímavé žáky a spokojené rodiče. Dětem pak mnoho úspěchů ve výuce a příjemných setkávání s kamarády. Mgr. Antonín Petrů, ředitel školy

4 Nákupy a opravy v závěru kalendářního roku SNOEZELEN - vodní lůžko (30.000,-) + vybavení ( ,-) - výmalba, podlaha (25.000,-) - ostatní vybavení ( ,-) - oprava vstupních prostor internátu (přístup k SNOEZELENU), výmalba, podlaha - rekonstrukce třídy Mgr. L. Nárožné: výmalba, podlaha, nábytek, osvětlení - rekonstrukce vstupu do školní kuchyně: výměna vstupních dveří, oprava povrchu přístupové rampy - výměna lampy u diaprojektoru interaktivní tabule (7.500,-) - pořízení nového serveru pro zálohování dat (40.000,-) - pořízení nového PC do MŠ při nemocnici Boskovice (11.500,-) - pořízení polohovací židle do třídy v Betany (28.000,-) - nákup výukových programů: Živá příroda, Trávicí soustava, Rozmnožovací soustava - nákup písanek, pracovních sešitů do matematiky, prvouky (11.000,-) - WI-FI pokrytí budovy Vybarvi cestičku k jablíčku červeně, k houbě hnědě a k hrušce žlutě.

5 Obdrželi jsme certifikát kvality (etwinning - Quvality Label) a evropský certifikát kvality (European Quality Label) V loňském roce jsme se projektem Slovanské poselství zapojili do projektu etwinning. Jednalo se o spolupráci dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: ze Slovenska to byla Spojená škola internátna Levice a z České republiky MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice. Hlavním tématem byla naše společná národní minulost z období Velké Moravy (u příležitosti výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území). Projekt byl velmi úspěšný a dostalo se nám ocenění. Obdrželi jsme certifikát kvality (etwinning - Quvality Label) a evropský certifikát kvality (European Quality Label), který je dokladem toho, že práce našich žáků, pedagogů a všech zaměstnanců odpovídá evropským měřítkům. Děkujeme všem, kteří na projektu pracovali. Charitativní akce V měsíci říjnu jsme se zapojili do veřejné sbírky o. s. Život dětem. Sdružení vzniklo v únoru 2000 a pomáhá dětem v ČR, které onemocněly leukémií a jinými závažnými chorobami. Veřejná sbírka probíhala celý měsíc a byla ukončena vybranou částkou 950 Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili. Výtvarné soutěže Každým rokem se žáci naší školy zúčastňují výtvarné soutěže Vy a My, kterou pořádají Sociální služby Šebetov. S potěšením musíme oznámit, že v letošním roce obstála ve velmi těžké konkurenci žákyně Kamila Prudilová, která se umístila ve II. kategorii na výborném 1. místě. Gratulujeme!!! Od do probíhá v prostorách zařízení vernisáž prací, na kterou jsou všichni zváni. V naší škole se koná výtvarná soutěž Podzim v netradičních technikách, která je určena pro žáky všech tříd. Nejlepší práce budou ke zhlédnutí na nástěnkách v prostorách školy. Zaregistrováni jsme také ve výtvarné soutěži DZS/NAEP, v rámci které budou žáci PrŠ vytvářet koláže na téma Cestujeme Evropou a Život v Evropě. Termín odevzdání prací je do Pod modrou oblohou je název mezinárodní výtvarné soutěže, při které se výtvarná dílka zhotovují na počítači. Žáci budou v hodinách informatiky malovat na PC, nejlepší práce odešleme do Prahy. Mgr. Ivana Staffová

6 Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou Ve středu 18. září zavítal do naší školy autor pohádkových knih pro děti Jiří Šandera. Pochází z nedalekých Milonic, ale jeho knihy již obletěly naši zemi a jedna z nich, Hurá do školky aneb O tom, že ve školce je to prima, byla přeložena i do slovenštiny. Přestože má spisovatel Jiří Šandera vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, inspiraci k literární tvorbě čerpá z přírody. Nemyslete si, že rostliny a rozličné věci jsou neživé... Právě těmito slovy začínají Pohádky z kouzelné zahrady, v jejichž 12 kapitolách jsme se mohli mimo jiné dozvědět, proč už nejsou brambory kulaté jako tenisové míčky, zahrát si s rostlinami šeptandu, seznámit se s hruškou Světačkou či pomoci najít Juráškovi v zahradě ztracená písmenka z domácího úkolu. Kniha je věnována všem hodným i zlobivým dětem, které rády čtou nebo poslouchají příběhy. Pokud se občas nudíte, stačí se začíst do knížky o hodných domácích skřítcích v domku Juráška a Kačenky. V knize plné dobrodružství a legrace Bambalanda a Štruntalanda najdete v kapitole o léčivých kuličkách lék na nudu, pobavíte se u humorně laděného příběhu o tom, jak šel Pár facek do školy. Pro všechny holky a kluky od 9 do 109 let je určena kniha Naše třídní je mimozemšťan. Je to detektivní příběh ze školního prostředí, který vám umožní odletět s kamarády na kouzelnou planetu Majusa, zažít strach, první lásku i zkoušku přátelství. Na literární besedě dal Jiří Šandera nahlédnout žákům do zákulisí, v němž se příběhy rodí a jakou cestou procházejí, než se dostanou na pult knihkupectví. Seznámil je s prací spisovatele, korektora, ilustrátora, typografa apod., ukázal jim rukopisy i originály ilustrací. Nastínil příběhy, které připravuje k vydání v nejbližší době, z některých jsme slyšeli úryvky. A protože velkými kamarády dětí jsou zvířátka, byly to příběhy, básničky a hádanky právě o nich. S Jiřím Šanderou je možné se setkat při divadelním zpracování jeho knih, autorském čtení, na literárních besedách v knihovnách, ve školách a ve školkách. Jeho příběhy pobaví a poučí všechny posluchače i čtenáře a svým humorným nádechem je zavedou do světa, kde vládne krása, radost a pohoda. Děkujeme Jiřímu Šanderovi za veselé i poučné povídání a do dalších let přejeme spoustu pěkných nápadů, které potěší všechny malé i velké čtenáře.

7 Spisovatel Jiří Šandera při autorském čtení Na literární besedě jsme se zasmáli a pobavili

8 Exkurze do knihovny (150. výročí založení Městské knihovny v Boskovicích) Žáci PrŠ se v pondělí vypravili na exkurzi do Městské knihovny v Boskovicích, která v podzimních měsících slaví 150. výročí svého založení. Seznámili se s knižním fondem dětského oddělení i s novými tituly, které vybraly a zakoupily pracovnice knihovny pro dětské čtenáře v posledním období. Žáci se učili vyhledávat publikace podle barevného značení, abecedního řazení, oborového uspořádání i pomocí elektronických katalogů. Při prohlížení knih byl největší zájem o pohádky a příběhy ze světa zvířat. Děvčata listovala v příbězích o lásce, časopisech o módních trendech, kuchařských knihách, publikacích věnovaných rukodělným činnostem. Chlapci sáhli po dobrodružné literatuře, encyklopediích, knihách o letadlech i o hudbě. V rámci mimočítankové četby jsme si z knihovny odnesli do školy několik svazků Robinsona Crusoe, při jehož čtení budeme do Vánoc zažívat dobrodružství na moři i na souši. Také jsme se zapojili do podzimního literárně-hudebního kvízu, který pro zájemce připravily paní knihovnice. Děkujeme jim za ochotu a vstřícný přístup, díky nimž se budeme do knihovny rádi vracet i nadále. Exkurze do MIS Boskovice a IC Boskovicko V Boskovicích se zelenobílé íčko nachází pod radniční věží v horní části Masarykova náměstí. Poskytuje rychle a většinou bezplatně informace a služby, jež si místní obyvatelé a turisté žádají. Žáci PrŠ sem zavítali v rámci předmětů ČaS a Rv. Dozvěděli se, že zaměstnanci zajišťují také kopírování, faxování, skenování, internetové a průvodcovské služby, provoz radniční věže, úschovnu zavazadel a kol, předprodej vstupenek do divadel a na kulturní akce, předprodej letenek i jízdenek Student Agency, prodej publikací apod. Turistům nabízí IC propagační letáky, mapy, pohlednice, CD a DVD, upomínkové předměty i dárkové zboží. Dětem jsou určena pexesa, omalovánky, samolepky, turistické hry se sbíráním razítek, motivující k putování po zajímavých místech okresu, k poznávání krás našeho regionu a efektivnímu využívání volného času se svými nejbližšími. Našim žákům věnovaly pracovnice IC pěkná pexesa s regionální tematikou, která vznikla jako součást projektu Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ?

9 Soutěž Hlavolamy a křížovky Kdo by neznal Rubikovu kostku, věž, hada, ježka v kleci a jiné populární hlavolamy. Učí nás trpělivosti, vytrvalosti, vedou k rozvoji logického myšlení i jemné motoriky. Nepodléhají módním trendům a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Hlavolamy, křížovky, osmisměrky, kriskros, puzzle, motanice, sudoku, bludiště, rébusy, hádanky se pokoušeli zdolat žáci praktické školy a studenti SPgŠ. Společnými silami se jim podařilo v týmové soutěži většinu hlavolamů vyřešit a přesvědčit se o pravdivosti tvrzení, že i přemýšlení může bolet. Žáci soutěžili nejen s ostatními družstvy, ale i sami se sebou. Učili se řešit problémy a překonávat překážky, což je v životě mnohem těžší, než před nimi utíkat. Snad jim vytrvalost a pevná vůle vydrží i do dalších let. Mgr. Jitka Kiršnerová

10 Hrajeme si v matematice Hra má svoje místo ve všech vyučovacích předmětech, tedy i v matematice. Je pro dítě uvolněním, zábavnou činností. Zvyšuje zájem o učení, podporuje aktivitu a taktéž kladně působí na sociální vztahy. Umožňuje úspěch všem žákům dle jejich možností. Pro zpestření vyučovací hodiny se mně osvědčila hra Kostky, kterou jsem objevil v časopise Komenský, ročník 125, č. 7/8, str Cílem je procvičování pamětného násobení s čísly 1-6. K samotné hře stačí 2 hrací kostky, tabulka s čísly, dvě sady barevných kostek, případně pastelky. Hrají dva hráči. Postupně se střídají v házení kostek a řešení sestavovaného příkladu, jehož výsledek zaznamenávají pokládáním kostek do tabulky. Např. hráči na kostkách padla čísla 4 a 6. Počítá tedy spoj 4. 6 nebo Výsledek 24 zaznamená položením své barevné kostky na toto číslo v tabulce. V případě, že je již obsazené, hraje druhý hráč. Vítězí žák, kterému se podařilo obsadit více čísel. Pokud dojde k rovnosti jejich počtu, končí hra remízou. Mgr. Pavel Janík

11 Pedagogická praxe s ježkem Do I. třídy základní školy speciální každou středu dochází na praxi studentky ze Střední pedagogické školy v Boskovicích. Pod vedením třídní učitelky pracují s žáky. Většinou tvoří pěkná dílka v rámci předmětu praktické činnosti. Vhodným podzimním tématem pro pěkný výkres je ježek. Aby se dětem práce dařila a vykonávaly ji s nadšením, přinesly si studentky živého ježka. Jmenuje se Steve, nepochází ze zdejších zahrad, ale z Afriky. Je do docela netradiční domácí mazlíček. Je moc milý a dětem se velmi líbil. O tom svědčí i následující fotografie. Jitka Hrnčířová, třídní učitelka

12 Regionální výstava ovoce a okrasných dřevin 21. října 2013 se všichni žáci naší školy vypravili na celodenní vycházku na Šmelcovnu. V rámci projektu Ovoce do škol a projektu Ovoce a zelenina pro zdraví jsme navštívili V. ročník Regionální výstavy ovoce a okrasných dřevin. Ve výstavní hale arboreta jsme si prohlédli výpěstky členů ČSZ, ZEASU Lysice, Agrospolu Knínice a museli konstatovat, že ovoce nás velmi lákalo k zakousnutí. Pro mlsné jazýčky měly pracovnice arboreta připravenu ochutnávku jablíček. Doprovodným programem výstavy byla prohlídka arboreta s naučnou stezkou ovocných dřevin. V prostorách arboreta plnili žáci různé kvízy, testy a křížovky, ve kterých zúročili získané vědomosti z této oblasti. Jednoduché i záludné otázky si pro ně připravila paní učitelka Iva Různarová, která je koordinátorkou zdravotní výchovy. V arboretu mohli žáci načerpat také inspiraci k výtvarné soutěži Podzim v netradičních technikách, která právě probíhá v naší škole. Žáci ve výstavní hale arboreta při prohlídce ovoce a zeleniny Mgr. Ivana Staffová, Mgr. Iva Různarová

13 Nejdříve vypleť všechny tři proutěné košíky. Potom pojmenuj a vybarvi lesní a zahradní plody.

14 Přespolní běh 17. listopadu Dne se konal krajský závod Přespolního běhu 17. listopadu, který v letošním roce podruhé pořádala naše škola ve spolupráci s o. s. SPORTMENT Sadová 338, Želešice. Závodníky přivítal Mgr. A. Petrů společně s Mgr. L. Huzlíkem. Závodníky přišla podpořit i paní místostarostka Ing. J. Vítková. Závod probíhal v areálu školní zahrady a DD Boskovice. Jednotlivé okresy mohly vyslat celkem 16 závodníků, z toho 8 dívek a 8 chlapců. Do soutěže se přihlásilo 72 závodníků ze 7 okresů: zastoupení okresů počet startujících Blansko 16 Brno - město 12 Brno - venkov 20 Břeclav 7 Hodonín 7 Vyškov 4 Znojmo 6 celkem: 7 celkem: 72 Soutěžilo se ve 4 věkových kategoriích: 1. kategorie (ročníky ) 500 m hoši i dívky 2. kategorie (ročníky ) m hoši i dívky 3. kategorie (ročníky ) m hoši, m dívky 4. kategorie (ročníky ) m hoši, m dívky Žáci naší školy se intenzívně připravovali na závody v rámci hodin tělesné výchovy. Bylo vybráno 8 závodníků s nejlepšími časy a ti nás pak reprezentovali: Kristýna Chudová, Tomáš Kraisl, Veronika Budaiová, Zdeněk Maleček, Kamil Ruibar, Kamila Prudilová, Kristýna Borkovcová, Lukáš Chuda. Dva z nich získali medaile a my jim blahopřejeme k úspěchu. kategorie umístění jméno 1. kategorie - dívky 2. místo Kristýna Chudová 1. kategorie - chlapci 3. místo Tomáš Kraisl Přespolní běh 17. listopadu byl zakončen předáním diplomů a cen těm nejlepším. Už se všichni těšíme na další závody v příštím roce. Sportu zdar! Mgr. Ivana Staffová, hl. organizátor závodu

15 Okamžiky soustředění před startem Kristýnka Chudová obsadila 2. místo v 1. kategorii - dívky

16 Turnaj v pétanque Pétanque je společenská hra, která má svůj původ ve francouzském středomoří. Její počátky sahají až do starověku a svou podobu získala ve starém Římě. První oficiální pravidla hry byla vydána až roku Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi, tělesně postižení) a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný). Podstatou hry je, že se družstva snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří kulička o průměru 3 cm, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. Také žáci praktické školy pečlivě a pravidelně trénovali na turnaj v pétanque, který se uskutečnil v naší škole 22. října. Zúčastnili se ho všichni žáci praktické školy, kteří byli rozděleni do čtyř družstev. Děti soutěžily se zájmem a nadšeně se navzájem povzbuzovaly. Štěstí nejvíce přálo družstvu ve složení Anna Kočí, Renata Kočí a Vojta Borkovec. Všechna družstva na závěr obdržela diplom a sladkosti. Turnaj se vydařil a u dětí se setkal s velkým ohlasem. Mgr. Ilona Růžičková Cvičení CO Cvičení civilní obrany organizuje naše škola pravidelně 2x ročně, a to na podzim a na jaře. Jeho cílem je nácvik správného chování při mimořádných událostech, vedení žáků ke vzájemné pomoci při hrozbě nebo vzniku život ohrožující situace. V pátek se v 8.00 hod. všichni žáci, zaměstnanci školy, pracovníci a klienti PPP cvičně evakuovali do prostor školního hřiště. Potom probíhala teoretická část ve třídách včetně nácviku s prostředky improvizované ochrany těla v zamořeném prostoru a videoprojekce Štěstí přeje připraveným. Praktickou část plnili mladší žáci v areálu letního kina, kde pro ně byly připraveny úkoly na stanovištích. Poté vystoupili na radniční věž, kde se učili orientovat pomocí mapy. Starší žáci zdolali Hradní kopec, a tam si procvičovali orientaci v terénu pomocí buzoly. V cestě potom pokračovali dále směrem do Pilského údolí, věnovali se poskytování 1. pomoci a přenosu raněného v terénu. Protože neštěstí nechodí po horách ale po lidech, připravujeme žáky na uvědomování si vlastní odpovědnosti za život svůj i ostatních, vedeme je k opatrnosti a respektování zákonitostí přírody. Mgr. Dagmar Žáčková

17 Okénko školního metodika prevence Na začátku školního roku jsem zpracovala nový Minimální preventivní program (MPP) pro nastávající školní rok. Další platný dokument je dlouhodobá Strategie prevence nežádoucích jevů na období a Krizový plán proti šikaně. Všechny tyto dokumenty jsou zpracovány a byli s nimi seznámeni všichni učitelé na pedagogické radě i rodiče na prvních rodičovských schůzkách. Našim cílem je osvojení si zdravého životního stylu bez drog a dalších nežádoucích projevů chování. MPP v sobě zahrnuje dvě hlavní oblasti: specifickou a nespecifickou prevenci. Specifická prevence je rozčleněna do 10 měsíčních témat. Dále v rámci specifické prevence chystáme besedy a projektové dny, které proběhnou v obou pololetích. První projektový den s názvem Můj volný čas (mladší žáci), Kriminalita a trestná činnost (starší žáci) již proběhl Pozvání přijala Mgr. Iva Šebková z blanenského oddělení Policie ČR, která si pro všechny žáky připravila na dané téma besedu. Hlavním cílem projektového dne bylo motivovat žáky k efektivnímu trávení volného času, což je hlavní prevencí kriminality a trestné činnosti. Nespecifickou prevenci tvoří veškeré aktivity probíhající ve škole v době vyučování i odpoledne dle zájmu dětí. Jsou to např. podzimní a jarní cvičení CO, školní výlety a exkurze, zájmové kroužky ve škole apod.

18 Plán akcí na školní rok Září Mladší žáci: Školy se nebojíme (záškoláctví) Starší žáci: Záškoláctví Říjen Mladší žáci: Jsme opatrní (kriminalita a trestná činnost) Starší žáci: Kriminalita a trestná činnost Listopad Mladší žáci: Alkohol a kouření jsou nemoderní (alkohol a kouření) Starší žáci: Alkohol a kouření Mezinárodní nekuřácký den Světový den prevence týraných a zneužívaných dětí Prosinec Mladší žáci: Návykové látky nic pro nás! (návykové látky) Starší žáci: Návykové látky Světový den boje proti AIDS Leden Mladší žáci: Umíme si poradit (sociálně patologické jevy) Starší žáci: Ohrožení mravnosti a sociálně patologické jevy Únor Mladší žáci: Počítač kamarád i nepřítel (netolismus a gambling) Starší žáci: Netolismus a gambling Den pro bezpečný internet Březen Mladší žáci: Všichni jsme stejní a přesto různí (xenofobie a rasismus) Starší žáci: Xenofobie a rasismus Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Duben Mladší žáci: Náš volný čas (zájmová činnost) Starší žáci: Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí Mezinárodní romský den Evropský den akcí proti rasismu

19 Květen Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí Mezinárodní den rodiny Světový den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti Červen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Mezinárodní den podpory obětem proti násilí Světový den boje proti drogám Mgr. Ladislava Nárožná školní metodik prevence Školní zájmové kroužky Ve školním roce 2013/2014 mohou děti trávit volný čas v zájmových kroužcích. Jejich činnost byla zahájena v měsíci říjnu. Hudební kroužek - vedoucí pí. as. Jana Kovářová (úterý hod.) Ruční práce - vedoucí Mgr. Ivana Staffová (čtvrtek hod.) Čtenářský kroužek - vedoucí Mgr. Jitka Hrnčířová (čtvrtek hod.) Počítačový kroužek - vedoucí Mgr. Pavel Janík (čtvrtek do hod.) Logopedický kroužek - vedoucí Mgr. Marie Macíková, Mgr. Ilona Růžičková (pondělí hod.) Cyklistický kroužek - vedoucí Mgr. Ladislava Nárožná, Bc. Dagmar Žáčková (individuální termíny) Zájmové kroužky jsou bezplatné, podmínkou účasti je závazná přihláška, kterou si žáci vyzvednou u vedoucího kroužku. Povinností zákonných zástupců je žáka v případě absence písemně nebo telefonicky z kroužku omluvit. Vzhledem k tomu, že nabídka kroužků je velmi rozmanitá, dává možnost k zapojení všem zájemcům. Mgr. Ivana Staffová

20 Environmentální výchova Plán EVVO na školní rok Září Přírodní zajímavosti v okolí Boskovic První podzimní den změny v přírodě Říjen Byliny kolem nás Levandule lékařská Projekt 72 hodin - ruku na to! ( ) Arboretum Šmelcovna - exkurze Sběr starého papíru , Listopad Byliny kolem nás Máta peprná Výstavka výrobků z přírodních materiálů - Podzimní čarování Sběr starého papíru , Prosinec Byliny kolem nás Dobromysl obecná Vánoční ozdoby a výzdoba využívající přírodní materiály Nadílka vhodného krmení pro zvířátka ve volné přírodě Leden Byliny kolem nás Mateřídouška obecná Třídění odpadů poučení, znalosti, dovednosti Sběr starého papíru , Únor Byliny kolem nás Jitrocel kopinatý Třídění odpadů soutěž s kvízem Bylinné čaje příprava a společná ochutnávka Březen Byliny kolem nás Meduňka lékařská Výukový program Lipka Brno Sběr starého papíru , Duben Byliny kolem nás Řepík lékařský Den Země výukový výjezdní program Ekocentra Brno Sběr starého papíru ,

21 Květen Byliny kolem nás Heřmánek pravý Pěkné místo na Zemi typ na výlet Sběr starého papíru , Červen Byliny kolem nás Kopřiva dvoudomá Byliny v naší kuchyni příprava a společná ochutnávka Celoroční aktivity: Ukládání zbytkového papíru do kontejnerů. Třídění odpadu. Sběr PET lahví. Sběr starého papíru. Recyklohraní. Koutek přírody na chodbě školy. 72 hodin Ruku na to! To je název celostátního projektu, kdy dobrovolníci po dobu tří dnů mohou udělat něco prospěšného pro lidi, přírodu a místo, kde žijí. Organizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže. Datum bylo stanoveno na dny Této aktivity se zúčastnily i děti z Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Boskovice, Štefánikova 2, a to projektem nazvaným I my se zapojíme! Rozhodli jsme se zlepšit životní prostředí v nejbližším okolí. Skupina dětí s vyučujícími se vypravila 10. října odpoledne do lesa směr vodní nádrž Boskovice. Přidala se i jedna z maminek. Žáci sbírali vše, co do lesa nepatří. Nechybělo správné vybavení, jako jsou igelitové odpadní pytle, pracovní rukavice a dokonce i šátky s logem 72 hodin. Byli jsme překvapeni, co všechno mohou lidé do lesa zahodit. Našli jsme třeba kus rohožky nebo porcelánový hrneček a samozřejmě i spoustu dalších věcí. Vše skončilo v kontejneru se směsným odpadem. Děti odvedly kus práce. Toto netradiční odpoledne jsme zakončili posezením u ohýnku na naší školní zahradě, opékáním špekáčků a písničkami s kytarou. Náš projekt I my se zapojíme! pokračoval ještě i v pátek dopoledne, kdy se skupiny žáků pustily do úklidu kolem areálu školy. Vše probíhalo v příjemné náladě. I počasí nám docela přálo. A my máme radost, že jsme udělali něco prospěšného pro svoje nejbližší okolí. Mgr. Jitka Hrnčířová koordinátor EVVO

22 Sběr odpadků v lesích u boskovické vodní nádrže Úklidové práce v rámci projektu I my se zapojíme!

23 Zdravotní výchova Zdravotní výchova seznamuje žáky se základními poznatky o zdraví. Úzce souvisí s environmentální a dopravní výchovou, s problematikou prevence nežádoucích jevů. V průběhu celého roku jsou pořádány různé aktivity a projekty, které učí žáky teoretické znalosti využívat v běžném životě. Ve školním roce 2013/2014 se mohou žáci těšit na tyto podzimní akce: - Ovoce a zelenina do škol (celoroční projekt MŠMT) - Regionální výstava ovoce, ovocných a okrasných dřevin (výstavní hala Arboreta Šmelcovna) - Vitamínek aneb Vitamíny v naší stravě Mgr. Iva Různarová, koordinátor zdravotní výchovy Informace výchovné poradkyně Povinnou školní docházku ukončí v tomto školním roce 4 žáci v Základní škole praktické a 3 žáci v Základní škole speciální. Závěrečnou zkouškou ukončí vzdělávání 5 žáků v Praktické škole jednoleté a 5 žáků v Praktické škole dvouleté. Výchovná poradkyně nabízí všem vycházejícím žákům i jejich rodičům informace ohledně dalšího studia, např. možnost nahlížet do Atlasu školství - přehledu SŠ a vybraných školských zařízení (knižní podoba a CD), termíny Dnů otevřených dveří ve školách a učilištích Dne 17. října jsme se s některými žáky zúčastnili exkurze na Úřad práce v Blansku, kde pro nás byl připraven zajímavý výukový program. 15. listopadu mohou žáci a jejich rodiče navštívit Prezentační výstavu škol Jihomoravského kraje (tzv. Burzu škol) v Sokolovně v Boskovicích. K dispozici budou mít i řadu materiálů informační letáky, brožurky, CD... Jako každý rok předpokládáme návštěvu zástupců některých škol s nabídkou studia. Mgr. M. Stloukalová, výchovná poradkyně

24 Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. V letošním roce se zde vzdělává 5 žáků, kteří jsou vyučováni podle ŠVP Škola pro život 1. Výuka probíhá v nově zřízené třídě v 1. poschodí východního křídla. Hned vedle učebny je relaxační místnost, kterou můžeme využívat. K přípravě pokrmů slouží moderně vybavená kuchyňka internátu, která je nám v dopoledních hodinách k dispozici. Výuka je zaměřena hlavně na upevňování dosud získaných teoretických znalostí, ale větší důraz klademe na praxi. Hlavním cílem je, aby žáci zvládali podle svých možností jednoduché domácí práce a pomocné zahradnické práce. To se realizuje hlavně v předmětech: Práce v domácnosti, Pěstitelské práce a Ruční práce. Žáci se účastní také všech školních akcí, projektů, soutěží a turnajů. Mgr. Marie Macíková, třídní učitelka PrŠJ Praktická škola dvouletá Již druhým rokem mají žáci s ukončenou povinnou školní docházkou možnost studovat v naší Praktické škole dvouleté. V letošním školním roce 2013/2014 se zde vzdělává celkem 10 žáků. 5 žáků navštěvuje 1. ročník a 5 žáků 2. ročník. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro život 2. Žáci 2. ročníku se poprvé učí podle nově vytvořených časových a tematických plánů učiva. Výuka spočívá v získávání nových, upevňování a doplňování dosud získaných vědomostí a dovedností. Součástí učiva je také anglický jazyk a informatika. Všichni žáci jsou držiteli zdravotního průkazu a část vyučovacího předmětu Výživa a příprava pokrmů je realizována ve školní kuchyni. V přízemí budovy máme také velmi dobře vybavenou kuchyňku, třídy s moderním počítačem a připojením k internetu, k dispozici je pracovna pro žehlení, prostor ke stolování a sociální zařízení. Žáci se aktivně zapojují do podzimních prací v zahradě. Společně sklízíme, zpracováváme a uskladňujeme vypěstovanou zeleninu a ovoce. Stěžejním úkolem pro žáky je naučit se zvládat jednoduché domácí práce a pomocné zahradnické práce tak, aby se mohli uplatnit v různých profesních oblastech. Mgr. M. Stloukalová, Mgr. I. Různarová třídní učitelky 1. a 2. roč. PrŠD

25 Žáci PrŠ jednoleté rádi soutěží Žáci PrŠ dvouleté v předmětu Výživa a příprava pokrmů

26 Školní družina (1. oddělení) Ve školním roce 2013/2014 se do I. oddělení školní družiny přihlásilo 16 dětí. Začátek roku jsme trávili na školním hřišti, kde děti hrály fotbal, stolní tenis a další hry. S přibývajícími chladnými podzimními dny pobýváme stále častěji v naší družince, kde vyrábíme nejrůznější výrobky s podzimní tematikou. Připravovali jsme dva pokrmy, fotografovali se (fotografiemi jsme si vyzdobili družinu), také jsme se učili 3 nové písničky a přivítali jsme první studentky z VOŠP Litomyšl, které u nás vykonávají svoji praxi. Věřím, že naše další akce a činnosti budou stejně vydařené, jako ty předchozí. Ivana Feilhauerová, vychovatelka ŠD Školní družina (2. oddělení) V letošním školním roce dochází do druhého oddělení školní družiny 14 dětí. Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině je přizpůsobeno jejich individuálním schopnostem a potřebám. Děti využívají prostory internátu, družiny, tělocvičny, relaxační místnosti, počítačové učebny a za příznivého počasí školní zahrady. V září a říjnu jsme si zopakovali pravidla pobytu ve školní družině, hráli hry, soutěžili, tvořili, malovali, zpívali, tancovali při hudbě, četli, povídali si o změnách v přírodě a také se připravovali na vyučování. Dne 9. září jsme se společně se studenty pedagogické školy a jejich paní vychovatelkou vydali na vycházku do Doubrav. Terezka nám totiž oznámila, že čáp ztratil před odletem do teplých krajin čepičku a na cestě mu hrozí prochladnutí. Nezbývalo nám nic jiného, než zahájit pátrací akci pod názvem Zachraňte čápa. Pátrání nebylo snadné, na cestě nás čekalo mnoho překážek a náročných úkolů. Protože jsme však dobrá parta a umíme si pomáhat, akce se zdařila. Čepička byla nalezena a Adam s Terezkou pověřeni návštěvou čápa a předáním čepičky. Nastal podzimní čas a příroda nás štědře obdarovává svými plody. Tyto dary přírody využíváme k tvoření i mlsání. Z brambor jsme si vyrobili tiskátka, z jablíček si připravujeme různé dobrůtky, sušíme kaštany a žaludy zvířátkům na zimu. Už se těšíme na zimní vycházku ke krmelci s nasušenými pamlsky. Marie Hejlová, vychovatelka ŠD

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat. SLUNÍČKO A PODZIM Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat. Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

(omalovánka: slepice s kuřaty)

(omalovánka: slepice s kuřaty) Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty) ZŠ a PrŠ Boskovice

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat.

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ letní číslo (ročník 8, číslo 4) LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. (omalovánka) Vymaluj barvy duhy. Kulturní a společenské

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Mikuláš. Mikuláš pod okny stál. Písničku ti zazpívám. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku.

Mikuláš. Mikuláš pod okny stál. Písničku ti zazpívám. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. Mikuláš Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál. V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku. Z bílých vousů teplý šál, takhle děti vypadal. Mikuláši, přijď dnes k nám! Písničku ti zazpívám. Přines,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Vás Srdečně zve na vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 18. 12. 2014 ve 14.00 hod. v jídelně školy. V době od 8.00 do 16.00

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy: Základní

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice 471 26, Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: 487 851 598 e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz internetové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více