Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Praha, 11. října 2012 Zpracovala: Mgr. at Bc. Radislava Jiřičková ředitelka školy

2 Obsah Základní údaje o škole... 4 Údaje o přijímacím řízení... 6 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 6 Školní vzdělávací programy zaměření a zhodnocení... 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Ověřování výsledků vzdělávání... 8 Vzdělávání nadaných žáků... 9 Pedagogická asistence... 9 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI... 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 9 Aktivity školy... 9 Prezentace školy na veřejnosti Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o úspěšnosti v soutěžích Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Hodnocení minimálního preventivního programu Environmentální výchova, popř. výchova k udržitelnému rozvoji Multikulturní výchova Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Jazykové vzdělávání a jeho podpora Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Základní údaje o hospodaření školy Přílohy Souhrnná zpráva o mateřské škole Výsledky dotazníku pro rodiče Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Doložka školské rady Obrazová příloha... 31

3 Základní údaje o škole Název organizace: od 1. února 2012 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 původní název Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 Sídlo: Budínova 2/67, Praha 8 - Libeň IČ: Údaje z výpisu rejstříku škol a školských zařízení ze dne : organizační IZO kapacita datum zápisu do rejstříku datum zahájení činnosti složka Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní klub Identifikátor právnické osoby: Obor vzdělávání: Základní škola C/01 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání organizace z důvodu svého specifického zaměření nenabízí. Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka školy, statutární orgán právnické osoby tel.: Mgr. Dana Pumprová, zástupkyně ředitelky školy tel.: Adresa pro dálkový přístup:

4 Údaje o školské radě: Zástupci zřizovatele: PhDr. Milan Pešák (do ) Ing. Karel Jech (do ) MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. (od ) Mgr. Václav Štěpán (od ) Zástupci pedagogů: Mgr. Zuzana Beranová předsedkyně školské rady (do ) Mgr. Iveta Kovářová (do ) Mgr. Ivana Vaňková předsedkyně školské rady (od ) Mgr. Iveta Kovářová (od ) Zástupci zákonných zástupců žáků: Mgr. Soňa Mendlová (do ) prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (do ) Mgr. Soňa Mendlová (od ) prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (od ) Charakteristika školy: Organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní klub. Poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a konzultace studentům se speciálními vzdělávacími potřebami ve všeobecně vzdělávacích předmětech po dobu jejich hospitalizace v Nemocnici Na Bulovce (dále jen žáci). Organizace zajišťuje téměř celoroční provoz v pracovních dnech od 8, 00 do 16, 00 hod. podle požadavků lékařů. Vzdělávání je přerušeno pouze v době vánočních prázdnin a v době, kdy jsou z technických důvodů uzavřena dětská lůžková oddělení (tzn. 3-4 týdny během hlavních prázdnin). Výchovně vzdělávací proces probíhá na specializovaných dětských lůžkových odděleních několika klinik (ortopedie, chirurgie, pediatrie, plastická chirurgie, infekce, kožní, otorhinolaryngologie a rehabilitační oddělení ortopedie). Pro pedagogickou činnost jsou využívány 2 učebny pro žáky a studenty a 2 herny pro předškolní děti (oddělení ortopedie a pediatrie), na ostatních odděleních pak společné prostory na chodbách, které jsou přizpůsobeny potřebám školy. Značná část vzdělávání probíhá individuální formou přímo u lůžka pacienta. Prostorové podmínky jsou limitovány stavební dispozicí budov a aktuální obsazeností lůžek. Materiální podmínky odpovídají velkému věkovému rozpětí žáků i odlišnému zdravotnímu stavu. Pokračujícím trendem z roku 2010 je postupné vybavování pracovišť pojízdnými polohovacími stolky, které přispívají ke zkvalitnění práce žáka upoutaného na lůžko.

5 Údaje o přijímacím řízení Ve škole se mohou vzdělávat zdravotně oslabení a dlouhodobě nemocní žáci pouze po dobu jejich umístění ve zdravotnickém zařízení. Žáci nepřestávají být žáky své spádové školy (dále kmenové školy). Přijímání dětí, žáků a studentů (dále jen žáci) proto neprobíhá ve správním řízení. K zařazení do školy se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Ve školním roce 2011/2012 bylo ve škole zařazeno celkem žáků, z toho: v mateřské škole dětí v základní škole žáků (z toho 629 na 1. stupni) ve školní družině 671 žáků ve školním klubu 888 žáků a studentů Konzultace ve všeobecných předmětech byly poskytnuty 144 studentům středních škol. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Školní rok 2010/2011 zabezpečovalo celkem 21 pedagogických pracovníků a 1 nepedagogický pracovník (hospodář). MŠ ZŠ ŠD a ŠK Pedagogů celkem ženy s odbornou kvalifikací (speciální pedagogika) z toho s pedagogickou kvalifikací vysokoškolské vzdělání Věkový průměr Školní vzdělávací programy zaměření a zhodnocení Organizace realizuje výchovně vzdělávací proces podle čtyř školních vzdělávacích programů (dále ŠVP): ŠVP pro předškolní vzdělávání, ŠVP pro základní vzdělávání, ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině a ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školním klubu. Všechny části školních vzdělávacích programů spojuje jeden hlavní prvek, kterým je provázení žáka v náročné životní situaci. Proto je prvořadým úkolem všech pedagogů maximální podpora dítěte ve všech směrech. Většina práce je založena na individuálním přístupu ke každému žákovi.

6 ŠVP jsou sestaveny tak, aby mohla být všem žákům poskytována taková péče, která jim co nejvíce usnadní adaptaci v neznámém prostředí a následně opětovné zařazení do kmenové školy a běžné školní práce. Žáci jsou také průběžně vedeni k odpovídající komunikaci s pedagogy a zdravotnickým personálem, k soužití ve věkově heterogenních skupinách a zdravotní osvětě. ŠVP jsou zpracovány dostatečně flexibilně tak, aby bylo možné zahrnout a obsáhnout základ školních vzdělávacích programů kmenových škol, ze kterých naši žáci přicházejí. Jsou funkční a v případě potřeby je lze obohatit o další potřebné prvky. Plně vyhovuje potřebám školy při nemocnici. Ve školním roce 2011/2012 byly inovovány a upraveny dva školní vzdělávací programy (ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině a ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školním klubu). Důraz byl kladen zejména na smysluplné využívání volného času hospitalizovaných dětí, podporu jejich zájmů a poskytnutí dostatečného prostoru pedagogickým pracovníkům pro naplňování cílů ŠVP. Zákonní zástupci především dlouhodobě hospitalizovaných žáků kladně hodnotí odpovědný přístup pedagogů v diagnostice vzdělávacích potřeb žáků, rychlé rozhodování a návaznost na výuku kmenové školy. Ukazuje se, že zameškání učiva je minimální a žák tak nemá větší problémy s doplňováním učiva. Cíle stanovené ve školních vzdělávacích programech naplňujeme prostřednictvím úvodní pedagogické diagnostiky vzdělávacích potřeb žáků, plánování a vlastního průběhu pedagogického procesu včetně jeho zhodnocení na konci každé vyučovací jednotky. Speciálně pedagogický rozměr přístupu k žákům pacientům je postaven na konkrétních postupech (následující výčet je ilustrativní, není vyčerpávající): - od počátku navázání kontaktu oslovujeme dítě jménem - hledáme různé cesty k navázání kontaktu (pomocí rozhovoru, společenských her atd.) - empaticky přistupujeme k jeho zdravotnímu stavu (se zájmem o jeho problémy) - respektujeme konkrétní negativní projevy nemoci (nechuť k práci, roztěkanost, strach, ) - vedeme děti ke vzájemné komunikaci mezi sebou (např. prostřednictvím hraní společenských her) a vytváření přátelského klimatu přináší efekt hlavně v době, kdy denní služba školy již není k dispozici - podle možností pracujeme s každým dítětem individuálně na pokoji u lůžka, což může zvyšovat jeho pocit bezpečí - využíváme pomůcky odpovídající možnostem žáka - vyrobené výrobky a výtvarná díla vystavujeme dětem na pokoji nebo si jej mohou odnést domů (mnohdy je posíláme i do regionálních a celostátních soutěží)

7 - hovoříme s rodiči o konkrétních problémech jejich i dětí, snažíme se zmírňovat jejich stres a obavy z nastalé situace (např. při zhoršení zdravotního stavu dítěte, před vyšetřením apod.) - speciálně pedagogickou podporu poskytujeme také rodičům - vstřícně se stavíme k požadavkům zdravotníků a společně hledáme cesty k naplňování cílů školy I v tomto školním roce se plně osvědčila délka vyučovací jednotky stanovená na 20 minut s možností jejího zkrácení či prodloužení podle aktuálního zdravotního stavu žáka. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání a průběžném hodnocení jsou zaznamenávány v třídních knihách pro základní vzdělávání v části pobytové listy žáků a v třídních knihách pro zájmové a předškolní vzdělávání v části obsah vzdělávání. Při vzdělávání žáka delším než 10 pracovních dní se souhrnná informace o těchto údajích odesílá kmenové škole. V době ukončení klasifikačního období pedagog zasílá podrobnou zprávu kmenové škole, která většinou slouží jako podklad pro vydání vysvědčení. Ve školním roce 2011/2012 nebylo naší školou vydáno žádné vysvědčení. Při dlouhodobém nebo opakovaném pobytu v nemocnici pomáháme žákům s přípravou k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Z důvodů různé délky zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení jsou v ŠVP pro základní vzdělávání uvedeny dvě varianty učebního plánu. Toto opatření zajišťuje optimální průběh vzdělávacího procesu a minimalizuje potíže při návratu do kmenové školy. Využití variant učebního plánu: varianta A - krátkodobý pobyt (do 10 pracovních dní) nebo značné zdravotní omezení varianta B - dlouhodobý pobyt nebo menší zdravotní omezení Ověřování výsledků vzdělávání Ověřování výsledků vzdělávání žáků probíhá v rámci spolupráce s kmenovou školou žáka, která nám zasílá témata jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a zejména u dlouhodobě hospitalizovaných žáků poskytuje i příslušné výukové materiály pro žáky (například testy, písemné práce, zadání učiva v učebnici apod.). Na tyto učební materiály navazujeme a z pravidla prostřednictvím žáků posíláme zpět kmenové škole.

8 Vzdělávání nadaných žáků Při zabezpečování vzdělávání nadaných žáků je pro nás nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci a kmenovými školami, abychom i u krátkodobě zařazených žáků do naší školy dokázali rychle reagovat na jejich speciální vzdělávací potřeby. Množství didaktických materiálů a učebních pomůcek, kterými je škola vybavena, dává pedagogům možnost aktuálně volit náročnější specifické úkoly, zadávat problémové úlohy a respektovat vlastní postupy řešení a podporovat kreativitu při řešení úloh. Nadaní žáci mají možnost prezentovat výsledky své práce ve školním časopisu, na webových stránkách školy, na nástěnkách umístěných na jednotlivých odděleních i ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Pedagogická asistence Vzhledem ke specifickému průběhu vzdělávání v naší organizaci (převážně individuální práce se žákem zajišťovaná speciálními pedagogy) v roce 2011/2012 škola neposkytovala pedagogickou asistenci. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v organizaci žádná inspekční činnost České školní inspekce. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Aktivity školy Výtvarné soutěže Žáci naší školy se během školního roku zúčastňovali výtvarných soutěží. V říjnu a v listopadu 2011 soutěže se Seznamem.cz, kde první místo obsadila jedna z našich žákyň. Její obrázek byl vánočním přáním Seznamu.cz. V březnu 2012 jsme poslali práce žáků do soutěže Hledá se modrý tygr (vyhlášené Českou televizí ), do soutěže Komiks nás baví a Bezpečný Internet (pořádaný linkou bezpečí). V květnu 2012 jsme výtvarné práce na téma Na křídlech fantazie zaslali do slovenské Nitry. Výběr soutěží je naší školou orientován na soutěže jednotlivců, ne kolektivů. Vlastní školní soutěže pořádáme v areálu nemocnice. V letošním školním roce mělo největší ohlas Soutěžní prkno Dinosauři, předchůdci draků. Výsledky zveřejňujeme na informačních nástěnkách školy a vyhodnoceným žákům zasíláme odměny.

9 Kouzelník Ve čtvrtek 15. září 2011 přišel na dětská oddělení chirurgie a pediatrie a 11. října 2011 na dětskou ortopedii předvést svá kouzla kouzelník - pan František Starý. Nejenže zaujal děti kouzelnickými triky, ale i některá ze svých kouzel malým pacientům odhalil. Africký den Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 proběhl na všech velkých dětských odděleních Africký den. Školu navštívily dvě cestovatelky z organizace ShineBean o. s. Tato organizace pomáhá v africké rovníkové Keni s osvětovou činností zaměřenou na pomoc ve vzdělávání, v podnikání, ve zdravotní péči ap. Připravily pro děti spoustu aktivit. Ve své prezentaci jim ukázaly vlastní fotodokumentaci - jak vypadají obyvatelé Keni, jejich vesnice a okolí, škola apod. Děti si osahaly výrobky z mastku, kostí a banánových listů, naučily se některá svahilská slova. Někteří žáci si mohli vyzkoušet tradiční africký oděv a způsob přenášení břemene nebo dítěte. Spřátelená škola Žáci 5. třídy spřátelené školy Litvínovská 600 z Prahy 9 s třídní učitelkou PaedDr. Evou Ptáčkovou předali koncem listopadu 2012 pro děti v nemocnici vlastnoručně vyrobené čítanky a stolní hru. Chtěli tak ulehčit hospitalizovaným dětem jejich nemocniční pobyt, který někteří z nich sami zažili. Mikuláš a Vánoce Tradičně 5. prosince 2011 všechna dětská oddělení navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Trojice potěšila a obdarovala všechny hospitalizované děti a neopomněla ani ty čekající na vyšetření na ambulancích a všechny, které potkali v areálu nemocnice. Kolem vánočních svátků jsme děti mohli potěšit plyšovými hračkami z OD IKEA, se kterou škola již několik let spolupracuje. V prosinci 2011 těsně před Vánocemi si děti pod stromeček odnesly hračku, kterou pro ně zakoupili zákazníci tohoto obchodního domu. Na začátku nového roku 2012 jiné děti dostaly nové plyšáky - tentokrát věnované zaměstnanci tohoto OD. Hračky všechny potěšily a zpříjemnily dětem pobyt v nemocnici. Spolupráce s Domem dětí a mládeže Prahy 8 Spolupráce s Domem dětí a mládeže Prahy 8 Spirála úspěšně pokračovala i v tomto školním roce. Pod vedením naší spolupracovnice Martiny Ježkové se 25. ledna 2012 na dvou dětských odděleních - ortopedii a chirurgii - konala Pexesáda. Byl to turnaj v karetní hře pexeso. Zápolení probíhalo v různých obtížnostech. Celá soutěž byla vyhodnocena a všichni zúčastnění si odnesli kromě příjemně prožitého odpoledne i drobné odměny.

10 Dne 23. dubna 2012 nás navštívila paní Martina Ježková a přinesla nám ukázat desítku nových deskových her. Děti i dospělí měli možnost si je vyzkoušet a pod zkušeným vedením této instruktorky deskových her se některé z nich naučit. Ke dni sv. Patrika se dne 18. března 2012 učitelé angličtiny zúčastnili přímo v Domě dětí Prahy 8 pořadu o Irsku. Byl věnován tomuto irskému patronovi, Irsku, jeho reáliím, irským tancům, hudbě a zvykům. Divadelní představení Ve čtvrtek 16. února 2012 se konalo maňáskové divadelní představení dvou loutkohereček divadelního souboru Div a Dílo. V příběhu Kyklopci navštívil Kyklop zubního lékaře. Děti zjistily, že jít k zubaři nakonec nebylo nic strašného a nemají se vlastně čeho bát. Poslední březnový týden potěšilo děti na dvou dětských odděleních ortopedii a chirurgii - nové loutkové představení souboru Div a Dílo. Volně na motivy Andersenovy pohádky Ošklivé káčátko přenesly děti do pohádkového světa. Velký ohlas u dětí na Bulovce mělo představení Tančící marionety konané dne 13. března Diváci s úžasem sledovali skoro samochodící loutky pana Pavla Vangeliho, které swingovaly na hudbu a dokonce zpívaly. Po představení se povídalo o loutkách, jak vznikají a jak s nimi pan Vangeli procestoval celý svět. Děti si mohly marionety potěžkat a zkusily je i samy vodit. Zájmová činnost na odděleních Celé jaro jsme s dětmi prožívali tradiční zvyky našich vesnic. Děti vyráběly masopustní masky. Před Velikonocemi jsme se na oddělení učili plést pomlázky, vyráběli jsme Moranu a zaháněli s ní zimu. Koncem dubna se děti zabavily čarodějnickou tématikou a v květnu vyrobily a vyvěsily na dětské chirurgii májku. Zdravotní klaun Škola již několik let spolupracuje s organizací Zdravotní klaun. Její členové každé pondělí navštěvují velká dětská oddělení, aby zlepšili náladu dětským pacientům. Mimořádné velké představení proběhlo ve čtvrtek 24. května Po týdenní přípravě se uskutečnilo slavnostní vystoupení Cirkusu Paciento. Zdravotní klauni nacvičili s dětmi různé cirkusové dovednosti kouzlení, žonglování s talíři, karetní triky apod. Děti pak v hodinovém cirkusovém představení vše předvedly rodičům, svým sourozencům, zdravotnímu personálu i pedagogům naší školy.

11 Den dětí Tradičně první červnový den slavíme Den dětí na všech dětských odděleních. Letošek nebyl výjimkou. Hráli jsme hry, sportovali, soutěžili, lámali si hlavy nad hlavolamy a letos vymalovali i ideální doktorský plášť. Držíme krok Podrobný popis v kapitole Údaje o předložených a školou realizovaných projektech. Sport V prázdninovém týdnu od 13. do 17. února 2012 se na dětské chirurgii konala pyžamová olympiáda. Žáci čestně zápolili ve sportovních disciplínách vhodných i pro nemocniční prostředí. Pracovníci školy pomohli před prázdninami zorganizovat návštěvu úřadujících mistrů ČR v americkém fotbalu, kteří navštívili nemocné děti 28. června Hráči Andre Whyte a Ferni Garza z klubu Prague Black Hawks prošli všechny pokoje dětské chirurgie a pediatrie, dětem předali drobné dárky od Aramarku a rozdali autogramy. Dětem zodpověděli dotazy a děti si zase procvičily angličtinu. Prezentace školy na veřejnosti Nové webové stránky školy Škola se prezentuje od června 2012 na nových webových stránkách Stránky obsahují základní informace o škole a všech jejich složkách - základní škole, mateřské škole, školní družině a klubu. Poskytuje informace rodičům, žákům, zdravotníkům i kmenovým školám. Obsahuje fotogalerii z akcí pořádaných školou. Seznamuje zájemce s jednotlivými dětskými odděleními, na kterých škola působí. Představuje vedení a všechny pedagogy školy. Dále stránky obsahují materiály ke stažení, výroční zprávu a také posledních pět ročníků školního časopisu Flastr. Prkno Výtvarné práce žáků vystavujeme na výstavním prkně ve vestibulu hlavní budovy nemocnice. Pravidelně zhruba měsíčně se střídají tematicky zaměřené celky, na kterých pracují žáci ze všech dětských oddělení. Flastr Dvanáct let vychází školní časopis Flastr. Každý třetí měsíc vychází nové číslo. Je složené převážně z prací dětských pacientů, jejich literárních a výtvarných činností. Dále shrnuje aktivity školy za uplynulou dobu. Poskytuje dětem zábavu v podobě zajímavých témat, anket, testů, kvízů, hádanek apod. Letošní čísla byla věnována dorozumění a světovým jazykům, olympijským hrám, výročí tragédie Titaniku, výročí Boženy Němcové a souvislosti Heydrichiády s Nemocnicí Na Bulovce.

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2011/2012 zapojila do grantu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy (podrobněji viz kapitola Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů). Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Nemocnice Na Bulovce Spolupráce se zdravotníky je na velmi dobré úrovni na všech odděleních. Vzájemná každodenní informovanost funguje velmi dobře již řadu let. Úřad městské části Praha 8 Úřad městské části Praha 8 škole daroval v prosinci 2011 mikulášskou nadílku pro žáky školy (viz obrazová příloha). Kmenové školy Žáky naší školy se stávají žáci ze spádových škol z celé České republiky, ojediněle i ze zahraničí. Pedagogové jsou podle potřeby s těmito školami v kontaktu písemném, elektronickém i hlasovém. Vzdělávací instituce viz kapitola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Občanská sdružení Spolupráce s neziskovými organizacemi (např. Shine Bean), občanskými sdruženími Zdravotní klaun a Loutky v nemocnici. Dům dětí a mládeže Spirála v Praze 8 Organizace příležitostných akcí pro žáky školy podle smlouvy z roku Školy v Praze Základní škola a Mateřská škola Praha 8, U Školské zahrady 4 žáci této školy nabídli pro příští školní rok divadelní představení a další zajímavé aktivity, které si připraví pro naše děti (v tomto roce se svými učiteli vybírali témata a věnovali se nácviku). Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 v listopadu navštívili žáci této školy naše dětská oddělení a předali vlastnoručně vyrobené knihy Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova tematicky se připravilo hudební vystoupení, které se uskuteční v naší škole na podzim 2012.

13 Malostranská základní škola, Praha 1 také žáci této školy připravili vystoupení pro děti hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce a zahájili výrobu dárků (vlastní návštěva proběhne na podzim 2012). Školy při nemocnicích Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové příprava návštěvy našich pedagogů (proběhne v září 2012) a výměna zkušeností mezi vedením obou škol. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Nitra setkání ředitelek škol na téma Možnosti spolupráce v rámci Programu celoživotního učení Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Dne podepsaly níže uvedené organizace smlouvu, která určuje pravidla organizace dvouletého projektu určeného studentům středních škol. Tato spolupráce se prezentuje pod názvem projekt Držíme krok a zahrnuje aktivity, které na podporu vzdělávání studentů realizují jednotliví partneři (e-learningové vzdělávání, badatelské aktivity, konverzace v cizím jazyce, prázdninová škola, spolupráce s kmenovými školami). Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Chotouňská 476, Praha Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha, Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Motol, Praha, Národní muzeum, Praha, Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha, a Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha Odborová organizace Při škole není založena odborová organizace. Údaje o úspěšnosti v soutěžích (uvedeny zkrácené názvy) Žáci naší školy se účastní převážně výtvarných soutěží celorepublikově vyhlášených. Přestože jsou výsledky zpravidla vyhlašovány v termínu, kdy již žák není žákem naší školy, sledujeme jejich umístění a posíláme jim případná ocenění poštou. Pořádáme i vlastní soutěže v areálu nemocnice, výsledky zveřejňujeme na informačních nástěnkách školy. (Více v kapitole Aktivity školy.) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení (rekvalifikace a odborné kurzy aj.) se v organizaci ve školním roce 2011/2012 nerealizovalo.

14 Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Prevence rizikového chování byla realizována ve všech složkách organizace. Vzhledem k charakteru naší školy jsme se zaměřili především na zdravý životní styl a multikulturní výchovu. Děti nejprve učíme chápat základní pojem zdraví. Od tohoto pojmu pak odvozujeme i chápání nemocí, úrazů, poškození zdraví a stejně tak i jeho podporu a rozvíjení. Mateřská škola pracuje na základě Metodiky drogové prevence pro MŠ Panenka Jablenka a Kluk Viktor (Institut Filia). V základní škole metodiku rozšiřují pracovní listy, knihy, videokazety, besedy, soutěžní dny (viz kapitola Aktivity a prezentace školy na veřejnosti). Spolupracujeme s organizací Loutky v nemocnici, která má svůj divadelní program založený na pohádce se zdravotní tématikou. Za realizaci zodpovídají školní metodici prevence (pro ZŠ a MŠ). Ve školním roce 2011/2012 byla realizace Minimálního preventivního programu vzhledem ke specifiku naší školy zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku, dodržování společenských pravidel a toleranci k odlišnostem, budování a upevňování dobrých vztahů mezi dětmi a žáky. Při realizaci aktivit spolupracovali všichni pedagogové a témata spoluvytvářely především složky školy - MŠ, ŠD a ŠK. Aktivity byly úspěšné a na většinu z nich škola získala finanční prostředky z grantu hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011 ( Dětský úsměv) a od Nadačního fondu Slunce pro všechny. Hodnocení minimálního preventivního programu Bc. Ida Ronovská metodička prevence pro ZŠ Květa Šteflová metodička prevence pro MŠ Minimální preventivní program připravený pro období září 2010 červen 2012 se podařilo naplnit zejména v oblasti zdravého životního stylu, smysluplného trávení volného času, tolerance k odlišnostem a v nabídce rozmanitých aktivit, které přispívají k rozvoji osobnosti dětí a žáků od nejútlejšího věku. Během realizace programu se děti a žáci zapojovali do projektů školy, jejichž cílem bylo mimo získávání nových poznatků a dovedností hlavně podporování zdravého životního stylu, dodržování určitých společenských pravidel, vytváření společensky žádoucí hodnotové orientace a osvojování pozitivního sociálního chování. Všechny školní akce a kvalitní zájmová činnost sloužily jako prostředek prevence.

15 Prevence drogových závislostí zvláště v předškolním věku byla založena na širším kontextu podpory zdraví. V rámci každodenních činností byly budovány a upevňovány dobré vztahy mezi dětmi a žáky a probíhala spolupráce s rodiči. Program byl uskutečňován pestrou nabídkou výchovně vzdělávacích aktivit v rámci všech složek školy. Uskutečněné akce byly úspěšné a podařilo se zvýšit jejich počet. Jako aktivity vhodné k naplňování programu jsme využívali: výtvarné a pracovní dílny, promítání DVD věnující se dané problematice, vyhledávání informací a diskuzi, výtvarné a vědomostní soutěže, předčítání tematické literatury a vlastní četbu, tvorbu školního časopisu, individuální konzultace, divadelní představení, besedy. Každý týden proběhla návštěva klaunů z občanského sdružení Zdravotní klaun, s kterými se mají děti a žáci možnost spojit prostřednictvím služby Skype a jednou měsíčně zde hráli a zpívali herci z občanského sdružení Loutky v nemocnici. Pedagogové využívali ke své práci odbornou literaturu a portfolio materiálů ( zpracované informace, pracovní listy, DVD, informační letáky a brožury), které mají k dispozici ve sborovně školy. MPP MŠ byl naplňován pomocí pracovních listů, knih, tematických omalovánek, divadelních vystoupení se zdravotní tematikou. Tyto všechny aktivity rozšiřují Metodiku drogové prevence Panenka Jablenka a kluk Viktor, která je součástí ŠVP. Září výzdoba oddělení aktualizace nástěnek výtvarné Prkno Střípky z prázdnin Realizované akce: výtvarná soutěž firmy Seznam.cz PF se psem Seznamem (účast na soutěži prostřednictvím organizace Zdravotní Klaun), 1.místo kouzelnické představení Říjen soutěžní výtvarné Prkno Dinosauři, předchůdci draků kouzelnické představení Listopad projekt Afrika (Shine Bean s.r.o.) Flastr Cestovatelský speciál, předvánoční číslo školního časopisu hudební vystoupení studentky JAMU hra na violu a zpěv ( L. Janáček, lidové motivy, sv. Martin, hudební hádanky )

16 až připomenutí Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí (19.11.), informování o kontaktních centrech Fond ohrožených dětí, Linka Bezpečí, Dětské krizové centrum (informační letáky, informace z webových stránek) návštěva dětí ze Základní školy Litvínovská 600, Praha 9 a předáním vlastnoručně vyrobené knihy a hry Prosinec Mikuláš akce pedagogů s nadílkou, přednes básní a zpěv písní s vánoční tematikou výtvarné Prkno Adventní věnce a zvyky sv.barbora a Lucie vánoční dílny v rámci MŠ, ŠD a ŠK na výrobu drobných hodnotných dárků - svícny, obrázky v dřevěném rámu, Fimo šperky, přání a jmenovky, ozdoby na stromeček, korálkové šperky slavení Adventu historie, zvyky, poslech a zpěv koled výroba vánočních přání pro školy a spřátelené organizace Leden výtvarné Prkno téma Vesmír Pexesáda soutěže DDM Spirála, Praha Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti seznámení s knihou J. Hanibala S pečetí viny a diskuze nad závažným tématem; předčítání vybraných prací ze sborníku Literární a historické soutěže Daniel (Národní institut dětí a mládeže). Únor studentské divadlo Div a Dílo Kyklopci (loutkoherecké představení) výtvarná soutěž Hledá se modrý tygr výtvarné zpracování vymyšleného příběhu (komiks) do daného pracovního listu zaslání prací do 5.3. ( Česká televize) Březen výtvarné Prkno Moje město Tančící marionety loutkové vystoupení studentské divadlo Div a Dílo Ošklivé káčátko Duben výtvarné Prkno Velikonoční nálada divadelní představení O pejskovi a kočičce ( Divadelní studio Bubec) deskové hry DDM Spirála, Praha 8 Květen výtvarné Prkno Motýlí křídla 2. květnová neděle - Den matek vyrábění přání příprava dětí na vystoupení Cirkusu Paciento, nácvik kouzelnických čísel, společné vystoupení dětí a Zdravotních klaunů ve volně přístupném prostoru ortopedické kliniky Červen výtvarné Prkno Olympiáda, Londýn Mezinárodní den dětí oslava formou soutěží

17 2. sobota v měsíci Den otců vyrábění přání kouzelnické představení Flastr předprázdninové číslo školního časopisu Heydrichiáda připomenutí 70. výročí, zvláště ve vztahu k Nemocnici Na Bulovce Environmentální výchova, popř. výchova k udržitelnému rozvoji Environmentální výchova na naší škole je zaměřena především na tematický okruh Vztah člověka k přírodnímu prostředí. Žáci jsou v návaznosti na znalosti ze svých kmenových škol vedeni k rozvoji ekologického myšlení. Dovednosti a zkušenosti, které žák získá, mu umožní porozumět životnímu prostředí, jeho ochraně, přírodním faktorům, současným technologiím zlepšujícím naše prostředí a tím se lépe orientovat v běžném životě. Cílem je získání takových vědomostí, které dětem umožní aktivně poznávat přírodu, člověka i prostředí, uvědomit si závislost člověka na přírodě. Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, kde jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou mohou necitlivé zásahy člověka snadno narušit. Tato problematika přispívá k rozvoji schopnosti naučit se vyhledávat a řešit problémy související s praktickým životem. Ekologickým tématům je věnována pozornost převážně ve výuce přírodopisu a chemie. Konkrétně bychom mohli uvést příklady z výuky přírodopisu. Provázanost organismů a jejich vzájemné ovlivňování a utváření očekávané biologické rovnováhy poznávají žáci konkrétně na známých a jim blízkých příkladech vztahů v ekosystémech (např. lesa, rybníka, pole atd.). Současně propojujeme látku i s učivem devátého ročníku, kde jsou probírány geologické jevy. Učíme se komunikovat o problémech životního prostředí, posuzovat přírodní katastrofy a vyvozovat důsledky pro společnost. Zajímavé podněty k diskusi dávají i programy v televizi, včetně mezi dětmi populárních katastrofických filmů. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou žáci motivováni k odpovědnému jednání s ohledem na kvalitu životního prostředí i vlastního zdraví. Jsou vedeni k pochopení provázanosti životního prostředí se zdravím obyvatelstva a současně také k potřebě pečovat o vlastní zdraví, i v návaznosti na celospolečenské změny a prognózy vývoje populace. Konkrétním příkladem může být téma trávicí soustava, kde si děti sestavují zdravý jídelníček v závislosti na kalorickém výdeji. Ve výuce chemie využíváme regionální souvislosti podle místa bydliště žáků a aplikujeme pravidla zachování udržitelného rozvoje společnosti ve vazbě na lokální chemickou výrobu. Průběžně se věnujeme tématům voda a vzduch, rovněž ve vazbě na aktuální události v přírodě a společnosti. Pravidelně každý týden probíhají besedy pro žáky 9. ročníků a studenty SŠ na téma geologie vznik a vývoj Země. Besedy připravují studenti Přírodovědecké fakulty UK.

18 Environmentální výchova v zájmovém vzdělávání je začleněna v náplni výchovně vzdělávací práce v týdenních plánech činnosti. Náměty jsou motivem pro výtvarné a pracovní činnosti dětí (např. při práci s recyklovaným papírem, kartonovými krabicemi atd.). Ve školní družině a školním klubu vychovatelky s dětmi uskutečnily následující témata: Den ochrany ozonové vrstvy (září 2011), Den ochrany proti přírodním katastrofám (říjen 2011), Světový Den vody a Masopustní oslavy s výrobou figurek střapatých z PET lahví (březen 2012), Den Země Happening na Modré planetě (duben 2012) a Den Slunce (květen 2012). Také mateřská škola se zapojuje do environmentální výchovy. Je to jedna z oblastí každodenní vzdělávací činnosti. V oblasti Dítě a svět se snažíme vytvářet kladný vztah k místu, ve kterém dítě žije. K realizaci používáme velké množství didaktických pomůcek (hra Chráníme přírodu, Logico V parku a u vody), pracovní listy (Nikdy neházej odpadky do vody, Každá pláž musí zůstat čistá, Myslete na zvířata), výukové karty Neplechovi, knihy a encyklopedie. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škola běžnou součástí každodenního života, neboť nemocnice je místem, kde se stále častěji setkávají lidé různých národností, avšak se stejným problémem nemocí nebo úrazem, které v danou chvíli působí jako sjednocující prvek. Žáci jako spolupacienti jsou tedy nuceni spolu vycházet a navzájem si pomáhat. Lze tedy konstatovat, že multikulturní výchova je významnou výchovnou oblastí uskutečňovanou praktickým způsobem u většiny žáků naší školy. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V organizaci se vzdělávají také žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného. Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se stále zvyšuje. Hlavním problémem při vzdělávání těchto žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka (českého jazyka). Navíc jsou tito žáci zdravotně znevýhodněni. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je nejdůležitějším činitelem učitel, který svým přístupem vytváří příznivé společenské klima. Musí plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí.

19 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka jazyků probíhá v návaznosti na výběr cizího jazyka žákem v kmenové škole a možnostech naší školy. Ve školním roce 2011/2012 jsme zajišťovali výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Žáci se mohli učit i více jazykům současně. Jazykové vzdělávání studentů středních škol podporujeme prostřednictvím projektu Držíme krok. Dvakrát týdně mají možnost využít aktivitu Konverzace v anglickém jazyce. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název školního projektu Dětský úsměv V roce 2011 byl zahájen dlouhodobý školní projekt, který je financován Magistrátem hlavního města Prahy v rámci podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy. Ze získané dotace 57 tisíc Kč se zrealizovalo: Vzdělávání pedagogických pracovníků Seminář na téma Syndrom vyhoření, dvě výtvarné dílny (korálkování a pedig) a prezentace projektového dne Afrika, Shine Bean s.r.o., který byl následně určen žákům školy. Rozšíření odborné pedagogické literatury Nákup odborné pedagogické literatury. Volnočasové odpolední aktivity pro hospitalizované děti v Nemocnice Na Bulovce Návštěva paralympionika Jiřího Boušky beseda, březen Pozorování Slunce v areálu nemocnice, následná beseda a kvíz ČAS-Praha, květen Divadelní představení Marionety, Pražské legendy, červen Kouzelnická představení, říjen, listopad Projektový den Afrika, listopad Nákup spotřebního materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti hospitalizovaných dětí Výtvarný materiál - dřevěné šablony, korálky a jiné výtvarné komponenty. Spolupráce se školami Žáci Základní školy Litvínovská 600, Praha 9 připravily dětem dárky knížky, hry, omalovánky, kvízy. V červnu 2012 bylo zastupitelstvem Magistrátu hlavního města Prahy schváleno pokračování projektu Dětský úsměv (dotace ve výši 97 tisíc Kč). Jeho realizace bude zahájena v září ve školním roce 2012/2013.

20 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkům (dále DVPP) na školní rok 2011/2012 vycházel z Koncepce rozvoje školy ze strategické oblasti č. 3 Rozvoj lidských zdrojů a požadavků pedagogických pracovníků na svůj profesní rozvoj. Organizací DVPP byla pověřena zástupkyně ředitelky školy. Témata individuálního DVPP, která zaměstnanci studovali v rámci SAMOSTUDIA: školská legislativa literatura s pedagogickým zaměřením literatura s psychologickým zaměřením studium cizích jazyků prevence rizikového chování netradiční metody výuky výtvarné techniky Externí DVPP konaná pro pedagogický sbor: Dvoudenní výjezdní semináře zaměstnanců s tématy: Team building, a Jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy konané ve školícím středisku Nesuchyně v září 2012, pořádající vzdělávací instituce VISK. Školení RUCE A NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY, které pro pedagogy pořádala Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Praktická dílna KORÁLKOVÁNÍ v rámci školního projektu Dětský úsměv Shine Bean, o.s. v rámci školního projektu Dětský úsměv Interní DVPP konaná pro zaměstnance školy: Moderní rukodělné techniky pro děti (prezentovala učitelka ze sboru) Hráči, hravci, hermani pořádal Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála Externí DVPP individuální - účast na odborných konferencích, veletrzích a výstavách: konference Somatopedické společnosti v Hradci Králové a v Praze, Systém péče o ohrožené děti v hlavním městě Prahy, Proměny výchovy aneb obecná porada o nápravě věcí lidských (dvoudenní konference), konference a výstava Dyskorunka, knižní veletrhy, výstavy hraček a didaktických pomůcek.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU Tento dokument nabývá platnosti dne 1. prosince 2010

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více