V tomto čísle najdete: Krátce června TÝDENÍK ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK Poznat jiné země i jejich vzdělávací systémy nikdy neuškodí... 3 Stojí vůbec žáci o dokonalého kantora?... 5 Týden dětské radosti v mateřské škole Bruslička... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Odměňování učitelů ústup od konkrétních cílů Ministr školství Marcel Chládek hodlá předložit vládě ke schválení strategii vzdělávací politiky státu do roku Strategie 2020 navazuje na záměry obsažené v tzv. Bílé knize o vzdělávání, kterou téměř před patnácti roky zpracoval jeden z jeho předchůdců Eduard Zeman. U čitele pochopitelně zajímá, jak se stát hodlá zasadit o zlepšení jejich postavení ve společnosti i jejich pracovních a platových podmínek. Malé srovnání na úvod. Rok 2001 a Bílá kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice): Klíčovou strategií je zásadní zvýšení platů ve školství, a to především u pedagogických pracovníků Uvažuje se o postupném nárůstu platů pedagogů na 137 procent celkového průměrného platu v české ekonomice již k roku 2007 Základním předpokladem personálního a ekonomického zabezpečení je postupné zvýšení veřejných výdajů na školství na 6 procent DPH Rok 2014 a Strategie 2020: Strategickou prioritou je podporovat kvalitní výuku a učitele Nízká atraktivita učitelské profese v regionálním školství je zapříčiněna i nízkými průměrnými platy Cílem je v návaznosti na zavedení kariérního systému navýšit finanční prostředky na mzdy učitelů Je pravda, že některé záměry Bílé knihy se podařilo realizovat, mnohé ne. Mezi ně patří i marná snaha o rehabilitaci platů pedagogů a jejich rychlejší růst oproti jiným profesím. Také podíl hrubého domácího produktu, který stát vynakládá na vzdělávání, se nedaří dostat na úroveň států, s nimiž se chceme měřit. Přesto lze jen ocenit, že jejím autorům nechyběla odvaha a jednoznačné cíle si stanovili. To tvůrci Strategie 2020 se raději do konkrétních čísel nepouštějí. Pouze mezi tři strategické priority zařadili podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový předpoklad, v níž můžeme tušit, že by se mohlo hovořit o zlepšení odměňování učitelů. A důslední čtenáři v téměř padesátistránkovém materiálu skutečně jednu větu najdou: V návaznosti na zavedení kariérního systému Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí sám nad sebou, je nejmocnější. Lao-c Krátce června Od roku 1985 se z podnětu francouzského ministra kultury a informací Jacka Langa slaví Svátek hudby. U nás si ho připomínáme od roku června Není hezké oslavovat květiny? Je to krásný zvyk. Květiny mluví řečí, která nepotřebuje slova. Jsou křehké a něžné a asi nevědí o tom, že lidé dali každé květině nějaký význam. Takové šifrování, kdy každý květ něco znamená, se nazývá květomluva. Tak třeba když dostanete rudou růži, je to jako by ten, kdo vám ji dává, říkal: Mám tě rád a vážím si tě. I proto slavíme v tento den Den květů. navýšit finanční prostředky na mzdy učitelů. Jak se zdá, dostatečně a všestranně motivovaní učitelé nejsou úplně na prvním místě. Ostatně to kritizují i školské odbory. Jejich předseda František Dobšík je přesvědčen, že spojovat řešení platové problematiky pouze se zavedením kariérního systému znamená zúžený přístup a že jen tímto způsobem existující problémy odstranit nelze. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Obraz z písku Rekordně velký obraz z barevného písku vytvořili žáci Základní školy v Otrokovicích na Zlínsku společně s tamními výtvarníky. Vytvořením obrazu o rozměrech 40 krát 40 metrů se zapsali do české knihy rekordů. Obraz zachycoval místní část Baťov. čtk Ocenění studentů Firma Bayer ocenila nejlepší návrhy studentů na podporu zvýšení prestiže vědy v projektu Věda má budoucnost. Své vlastní návrhy, jak pomoci zlepšit prestiž vědy v České republice, předložili odborné komisi samotní žáci a studenti základních a středních škol. ms Pohár vědy V pořadí již 3. ročníkem Olympiády fyziky a dalších věd s podtitulem KVARK 2014 pokračovala soutěž, kterou organizuje Asociace malých debrujárů České republiky. Zapojilo se do ní 350 soutěžních týmů a dětí s dospělými vedoucími. Do finále postoupilo 20 týmů z České republiky a 5 zahraničních. Více na pz Vzácní živočichové Vědci objevili v rekultivované pískovně v Cepu na Jindřichohradecku několik ohrožených druhů vzácných organizmů. Jedná se například o celoevropsky chráněné vážku jasnoskvrnnou a potápníka dvoučárého. čtk Tenhle automat tu studentům necháme, ten ministrovi nevadí. Po tom se netloustne! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Asociace ředitelů chce pravidla pro dvojjazyčnou výuku Asociace ředitelů základních škol České republiky požaduje zavedení jasných pravidel, jakým způsobem může ve státních základních školách probíhat dvojjazyčná výuka. V některých školách ji zajišťuje společnost Proedukace, které rodiče prostřednictvím školy platí poplatek přes korun ročně. Česká školní inspekce to označila za nepřípustné, protože podle ní jde o porušení zásady rovného přístupu ke vzdělání, kterou garantuje Ústava České republiky. Zřizovatelé škol, kterých se to týká, hledají cesty, jak dvojjazyčnou výuku nabízet nadále. Podporu jí vyjádřila Asociace ředitelů základních škol, která se nechce bránit rozvoji tohoto způsobu výuky. Česká školní Nový portál věnovaný finančnímu vzdělávání Ministerstvo financí spustilo nový internetový portál o finančním vzdělávání Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost veřejnosti. Portál poskytuje základní informace o fungování finančního trhu a rizicích ve světě financí, tvorbě a vedení rodinného rozpočtu a pomůže i při řešení problémů s finančními institucemi či v případě předlužení. Portál rovněž monitoruje aktivity v oblasti finančního vzdělávání jak v České republice, tak v zahraničí, a slouží i ke sdílení informací členů pracovní skupiny inspekce označila za nepřípustný postup, kdy se dvojjazyčná výuka placená rodiči uskutečňuje v rámci školního vzdělávacího programu. V běžných základních školách totiž fungují placené třídy s menším počtem žáků a dvěma učiteli, z nichž jeden mluví anglicky. Dotčeným školám uložila napravit tento stav. Podle Ondřeje Andryse z České školní inspekce je možné, aby školy tuto aktivitu nabízely jako odpolední zájmový kroužek provozovaný externím subjektem, který má ve škole pronajaté prostory. V běžné výuce by však podle něj nesmělo docházet ke znevýhodnění žáků, kteří do kroužku nechodí. Dvojjazyčné vyučování v základních školách zatím není v České republice příliš rozšířené. Tuto možnost nabízí 46 z více než základních škol, ve třinácti případech jde o školy soukromé. čtk Neúspěšnost maturantů se mírně zvýšila Podobně jako v případě didaktických testů se neúspěšnost letošních maturantů ve srovnání s těmi loňskými mírně zvýšila i u ústních zkoušek. V češtině vzrostla o 0,3 a v angličtině o 0,2 procentního bodu. Uvedl to ředitel Cermatu Jiří Zíka. V didaktických testech propadlo z češtiny 2,7 a z angličtiny 4,4 procenta maturantů. Nejhůře dopadla matematika, kterou nezvládlo čtyřiadvacet procent z těch, kteří šli k maturitě poprvé. čtk pro finanční vzdělávání. Na novém webovém portálu lze najít praktické rady pro řešení různých finančních problémů, odkazy na občanské a dluhové poradny, které lidem kvalifikovaně a zdarma pomohou, uvedl náměstek ministra financí Martin Pros. čtk

3 Poznat jiné země i jejich vzdělávací systémy nikdy neuškodí Čas prázdnin se blíží, s ním i čas cestování, poznávání jiných zemí i jiných kultur. A snad také i jiných vzdělávacích systémů. Já bych vám ráda, alespoň jako malý závdavek, představila vzdělávání v Itálii. Současný školský systém je nyní v Itálii velmi centralizován, veškerá rozhodnutí provádí ministr. V roce 2003 dle článku 2. legge číslo 53 z 28. března 2003 vešla v platnost dlouho odkládaná reforma tehdejší ministryně školství Letizie Moratti, která přinesla řadu změn. Povinná školní docházka byla prodloužena do 15 let. Vzdělání je povinné a bezplatné. Mezi specifika italského školství patří menší počet žáků ve třídách kolem 25. Děti s tělesným a jiným postižením nejsou separovány a mají nárok na asistenta. Výuka je vedena týmem učitelů, více než jeden učitel tak ve třídě není výjimkou. Výuka probíhá od pondělí do pátku nebo do soboty a začíná zpravidla v 9 hodin ráno. Odměnou za tuto tvrdou docházku jsou pak tříměsíční prázdniny. Jiné je také hodnocení ve školách, stupnice se pohybuje od 1 do 10, přičemž 10 dostávají jen výjimečně žáci s excelentními znalostmi. Žáci jsou hodnoceni průměrem získaných známek. 1 5 jsou známky nedostatečné. Asilo nido hnízdečko odpovídá českým jeslím, které navštěvují děti od 3 měsíců do 3 let (poznámka: povinná mateřská dovolená je v Itálii pět měsíců dva poslední měsíce těhotenství a první tři měsíce života novorozence). Kromě klasických jeslí jsou rozšířené rodinné jesle, tedy jakési domácí sdružení matek, firemní jesle nebo si rodiny najímají vlastní vychovatelku, au-pair apod. Scuola dell infanzia odpovídá českým mateřským školám či obdobným předškolním zařízením a navštěvují ji děti od 28 měsíců věku. Školky mohou být církevní, státní nebo soukromé. Mateřská škola ovšem není povinnou a není zahrnuta do výchovně-vzdělávacího systému v Itálii. Státní školku mohou děti navštěvovat pouze ve své části města, případně mohou zvolit kdekoliv jinde školku soukromou. Každá školka má svůj didakticko-vzdělávací ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV projekt a cílem předškolních zařízení je adekvátně komunikovat, hrát a interagovat se s jinými. Scuola primaria první stupeň navazuje na předškolní výchovu. Pětiletá docházka je povinná a navštěvují ji žáci po dovršení věku 5 let a 4 měsíců. Na prvním stupni hodnotí učitelé pouze obecně, na druhém již dostávají známky od 1 do 10. Nová reforma z roku 2003 nahradila základní školu školou primární. První stupeň je tvořen 1. a 2. ročníkem a 2. stupeň pak ročníkem. Na konci pátého ročníku skládali žáci zkoušky Diploma di licenza elementare, reforma však tuto zkoušku zrušila a vydává se pouze vysvědčení. Scuola secondaria di I. grado první stupeň střední školy odpovídá druhému stupni základní školy v České republice. Tříletou docházku navštěvují děti do svých 13 let. Poslední rok jsou do výuky zařazeny tzv. orientamenti, žáci tak mají možnost vybrat si zaměření, které jim usnadní výběr 3 2. stupně střední školy. Na konci pak skládají studenti státní zkoušku, která je nezbytnou podmínkou pro přijetí na další stupně vzdělání. Scuola secondaria di II. grado druhý stupeň střední školy nastupují žáci po úspěšném složení státní zkoušky na I. stupni ve věku 13,5 roku. Žáci si mohou zvolit mezi pětiletými gymnázii s všeobecným, vědeckým, jazykovým, uměleckým, hudebním nebo evropským zaměřením, nebo jinou čtyřletou školou uměleckého, technického či praktického zaměření, což je obdoba našich odborných škol a učilišť. Závěrečnou zkouškou je pak maturita, oficiálně Esame di stato conclusivo dei corsi studio di istruzione secondaria superiore. Univerzitní vzdělání je podobně jako u nás dvoustupňové. První stupeň je tvořen tříletým studiem a zakončuje jej tzv. laurea. Student získává titul Dott. Další dva roky pak směřují k získání titulu Laurea specialistica. Jak potvrzují čísla statistického úřadu Eurostat z roku 2012, univerzitní vzdělání má pouze 22 procent populace ve věku od 30 do 34 let. Pro srovnání: Česká republika jich má jen o 4 procenta více než Itálie. V současnosti se italské školství, podobně jako další státy, potýká s otázkou migrace, se kterou souvisí také vzdělávání migrujícího obyvatelstva. Přítomnost žáků cizinců přináší školství pozitiva, ale na druhé straně i mnohá úskalí a nedostatky. V loňském roce navštěvovalo italské školy celkem žáků a studentů cizinců (8,8 % z celkového počtu ), přičemž nejvíce vykazují statistiky škol v severní Itálii. V Miláně je 50 procent dětí, které mají jinou národnost než italskou. Necelých 50 procent dětí má evropský původ, 24 procent pak pochází z Afriky, 16,5 procenta z Asie a 9 procent z Ameriky. Simona KUBIKOVA předsedkyně českého krajanského spolku v Miláně

4 4 Originál pro Nicholase Wintona Loni probíhal v naší Základní škole Zahradní v Chomutově projekt ke Dni památky holocaustu. Seznámili jsme se s tím, co je to holocaust a představili si výjimečného hrdinu Nicholase Wintona, který neváhal a před válkou zcela nezištně zorganizoval v Anglii adopci převážně židovských dětí z Československa. Nicholas Winton správně pochopil, že těmto dětem hrozí velké nebezpečí. A protože zachránit celé rodiny už nebylo možné, zachránil aspoň děti. Bylo jich celkem 669, vlaky na záchranu dalších už kvůli vypuknutí války nevyjely. Nicholas Winton a jeho příběh zůstali dětem hluboko v srdcích. Proto jsme se rozhodli vytvořit k jeho neskutečným 105. narozeninám originální gratulaci. Každý z našich žáků obkreslil svou dlaň a vepsal do ní slovo, které podle něho nejlépe vystihuje čin Nicholase Wintona. Objevila se slova jako ODVAHA, HR- DINA, SRDCE, NADĚJE a mnohá další. Ruce jsme pak nalepili kolem obrazu Sabiny Šedové. Ta namalovala malou holčičku tisknoucí plyšového medvídka jako symbol toho, že děti byly, jsou a budou pořád stejné. Potřebují lásku, bezpečí a vědomí, že někam patří. Přání jsme vyfotili a poslali režisérovi Matejovi Mináčovi, který je autorem filmů Všichni moji blízcí, Síla lidskosti a Nickyho rodina. Ten byl naším dílem tak nadšený, že nás pozval na slavnostní setkání pořádané k příležitosti Wintonových narozenin do pražského kina Lucerna. Společně se žáky jsme tam prožili krásný den. Siru Wintonovi přišly k narozeninám popřát známé osobnosti a celý program natáčela Česká televize. Příležitost účastnit se této události dostaly jen dvě školy z celé republiky. Naše a škola z jihočeského Kunžaku. Naše přání odvezl režisér M. Mináč do Anglie a předal ho přímo oslavenci. Je to pro nás všechny obrovská čest a přejeme panu Wintonovi zdraví a ještě mnoho krásných dnů. Markéta MORAVCOVÁ RAUŠOVÁ Studenti z Kroměříže adoptovali afrického žáka Studenti Gymnázia Kroměříž se účastní programu Adopce na dálku. Spolu s Arcidiecézní charitou Praha pomáhají potřebným dětem na jejich cestě k perspektivnější budoucnosti. Naším podporovaným dítětem je Andrew Wambuga z Ugandy. Chlapec se narodil 10. února Studuje ve škole St. Andrew Kagwa SSS. Andrew je veselý chlapec, který rád objevuje skutečnosti okolo sebe. Věří v tvrdou práci a je optimistický, co se týče lepšího prospívání. Maminka je živitelkou rodiny, protože otec zemřel. Naneštěs tí trpí na střevní vředy, což má velký vliv na její schopnost postarat se o rodinu, která je závislá na zemědělské práci. Výdělek je ale nepředvídatelný. Gymnázium Kroměříž v roce 2007 začalo s adopcí tohoto chlapce a za tuto dobu již vybralo korun. Příspěvek Kč, který je v dubnu zasílán, slouží k zaplacení jeho školních výdajů. Každoročně obdržíme vysvědčení námi podporovaného dítěte, ve kterém se dočteme o jeho výsledcích a dosaženém pokroku. Věříme, že touto cestou můžeme pomoci konkrétnímu člověku, a rovněž věříme, že se náš přístup může stát inspirací i pro někoho dalšího. sexta B a třídní učitelka K. VEČEŘOVÁ Čeští teenageři vzdělávají své vrstevníky v internetové bezpečnosti Projekt Web Rangers vznikl jako společná iniciativa českého Googlu s E-bezpečím. Do prvního ročníku projektu se zapojilo téměř 70 škol z více než 50 měst České republiky. Cílem projektu bylo objevit teenagery, kteří budou mezi svými vrstevníky sami šířit znalosti o tom, jak se chovat bezpečně na internetu a na co si naopak dávat pozor. Zájem stát se prvními českými Web Rangery projevilo na 130 českých dospívajících ve věku 13 až 15 let. Jejich projekty v podobě webů, blogů, článků nebo videí zasáhly více než 30 tisíc lidí. Projekt Web Rangers využívá potenciálu samotné cílové skupiny, tedy dětí. Ty totiž dokážou velmi rychle mezi své vrstevníky rozšířit informace o tom, jak nebezpečné může být například šíření intimních materiálů v prostředí internetu, jak postupovat v situacích, kdy s námi na internetu někdo manipuluje, na co si dávat pozor při využívání sociálních sítí. Výstupy projektu svědčí o tom, jak jsou české děti kreativní, říká Kamil Kopecký z E-bezpečí. Poprvé v České republice byla vybrána stovka těch nejmotivovanějších, kterou pak proškolili odborníci v internetových trendech a bezpečnosti. Následně děti měly zhruba 90 dní, aby vymyslely a vytvořily vlastní projekty, které představily svým spolužákům, kamarádům i širší veřejnosti. Teenageři měli za úkol vytvořit projekt v podobě krátkého videa, komiksu, vlastního webu nebo blogu, mobilní aplikace, článku do místních novin, besedy ve škole nebo jiného formátu, který pomůže jejich okolí ve vzdělávání v internetové bezpečnosti. Důraz se kladl především na kreativitu, kontinuitu a široký zásah projektu. Za vůbec nejzajímavější bylo zvoleno video komentované v několika jazycích na téma zbytečného odhalování se, tedy sdílení informací na sociálních sítích týmu Šarlota Ranger z kampaně Mysli Pense Think. Dále zaujalo video Nikdy nevíte, kdo je za monitorem! od Lukáše Priknera. Tým Robert Masare a Jan Pfeiffer přišel s projektem The E-Savers, který bojuje proti kyberšikaně především komiksem na pokračování. Sami teenageři jsou z projektu Web Rangers nadšeni, našli v něm smysl a nechali se slyšet, že bojovat za bezpečný internet budou i nadále. Nápad na projekt Web Rangers se poprvé zrodil v Izrae li před třemi lety, kde se setkal s obrovským úspěchem. Vychází z poznání, že je efektivní, pokud si děti sdílí své znalosti mezi sebou samy. Více informací najdete na Lucie BÍLKOVÁ

5 Stojí vůbec žáci o dokonalého kantora? A co vlastně žáci chtějí? Učitel dokonale připravený na hodinu, s nejnovějšími poznatky a skvěle zpracovanou prezentací na interaktivní tabuli. Žáci mu na závěr děkují za skvělou hodinu, kde se toho tolik nového dozvěděli. Takhle nějak si představujeme perfektního učitele. Ale stojí vůbec žáci o dokonalého kantora, který pokaždé po dá stoprocentní výkon? Co vlastně současní žáci chtějí? Určitě jste to také zažili. Měl jsem ve škole jeden ze dnů, kdy tam jste, ale vlastně ne jste. V mém životě se odehrálo nějaké osobní drama, které jsem si potřeboval ještě zpracovat, abych získal nadhled. Přišel jsem a omluvil se žákům, že mám slabší den. Oni se zasmáli a řekli mi: Jo, v pohodě, pane učiteli, my máme občas taky špatné dny. Hodinu jsem odučil a druhý den jsem žákům poděkoval za to, že jsme společně hodinu zvládli. Odpověděli mi: To je jasný, pane učiteli, ale některým učitelům bychom to nedovolili, protože oni nás taky nerespektují. Dostal jsem od svých žáků dobrou životní lekci a slíbil si, že budu lidi respektovat ještě více než doposud. Ne vždy jsem na tom s respektem byl na takové úrovni. Mé hrany respektu se zaoblovaly léty a zkušenostmi metodou pokus omyl. Některé trapnosti bych si rád odpustil. Svou pedagogickou cestu jsem neměl s kým sdílet. Před několika lety jsem zkoušel jednu žákyni, která neoplývala kdovíjakými znalostmi z ekonomie, podle mne z dost jednoduché látky. Dostala nedostatečně, s mým dárkovým komentářem, že nechápu, jak je možné, že tak jednoduchou látku nezvládá. Žákyně na mou adresu při odchodu od katedry prohlásila: Ty debile... Polohlasně, abych to neslyšel, ale spolužáci ano. Uši mladého učitele však slovní průpovídku slyšely a mladá dívka v pubertálním rozkvětu během několika okamžiků pochopila, že to nebyla nejpovedenější hláška na mou adresu. Když jsme po několika dnech vzájemně vychladli a po jedné z hodin si popovídali, dozvěděl jsem se, že se s ní rozešla její první láska. Seděl jsem naproti a pochopil jsem, že ekonomie není pokaždé středobodem študákovy duše. Navíc jsem hodnotil látku jako jednoduchou ale pro koho? Na začátku vzájemného konfliktu byla má poznámka, kterou jsem si mohl nechat pro sebe. Omluvil jsem se jí a ona pak mně. Jednou jsme se s žáky osmé třídy DO o hodině zeměpisu bavili o hendikepovaných lidech. Většina žáků se smála, ale nedivil jsem se. Ve třídě sedí 26 fyzicky zdravých žáků a většina z nich s hendikepovaným člověkem nikdy nepřišla do styku. Poprvé v životě jsem pocítil potřebu s žáky sdílet svůj životní příběh, o kterém jsem nikdy nemluvil. Můj bratr Lukáš je autista se sebepoškozujícími sklony, který potřebuje čtyřiadvacetihodinový dozor, jinak je schopný se umlátit vlastní pěstí. Žákům jsem vyprávěl o svém bratrovi, o náročném životě rodičů, kteří se o podobné děti starají. Nikdo se už nesmál, téma všechny zaujalo. Žádné chichotání, posmívání se, úšklebky a po zbytek hodiny probíhala diskuze, která se protáhla i do následující přestávky. Byla to pro mě nejtěžší hodina od doby, kdy jsem si poprvé stoupl před tabuli. Tak vnitřně emotivní zážitek, že jsem byl vděčný za následující volnou hodinu ve svém rozvrhu. A co tím chci říci? Žáci, minimálně u nás v základní škole, chtějí něco více než dokonale připraveného vykladače látky. Čím dál tím častěji oceňují učitele autentického, se všemi životními klady a zápory, který je sebevědomý a ochotný nabídnout své srdce a vlastní bohatý život, který žije. Je ochotný přiznat, že se jeho život skládá z celé řady výher, VLASTN CH AD FOTO: Petr MERTA 5 ale i proher. Má zkušenosti, z kterých může čerpat a sdílet je s ostatními. Je to učitel, který nese za svůj život odpovědnost, stejně tak jako za své emoce. Je to člověk, který jde příkladem a v neposlední řadě umí vše prodat i s probíranou látkou. Učitel, který si pořád nestěžuje na svoji životní situaci, chování a pracovní výsledky žáků, kolegy v práci, ředitele, ministerstvo. Je to učitel, který hledá vhodné podmínky pro svou práci, a když je nemůže nalézt, tak si je vytvoří. Na závěr si dovolím ještě jeden minipříběh. Má známá dostala novou třídní učitelku, z které byla nadšená. Obrovské nadšení jí vydrželo dokonce půl roku, a to mě už začalo zajímat. Zeptal jsem se, jak hodiny probíhají. Kouzlo paní učitelky spočívalo ve velkém množství zajímavých projektů a skupinových prací. Všechny hodiny vyžadovaly precizní přípravu ze strany paní učitelky. Na tom není nic špatného, nicméně příprava se někdy protáhla do pozdních večerních hodin a podle množství projektů a skupinových prací i do víkendů. Nadšení byli žáci i rodiče. Ale tahle pohádka nemá šťastný konec, paní učitelka po dvou letech skončila v rukou psychiatrů a ze školy musela odejít. Žáci a rodiče na ni vzpomínají dodnes. I já mám podobnou zkušenost, kdy jsem se připravoval do školy přes dvanáct hodin denně a i o prázdninách jsem zlepšoval své přípravy. Nakonec jsem skončil na osmi kávách za den, s minimem spánku, volného času, hromaděním stresu a na pokraji zhroucení. Pak jsem si ale uvědomil, že důležitější než skvěle vysvětlená látka v powerpointové prezentaci je spokojený učitel, plný zážitků z osobního života, který svým žákům imponuje i jako člověk. Vím, že celá řada z vás učitelů by se pro svoji profesi obětovala. Tak jako myslíte na své žáky, myslete ale také na sebe. Jaroslav VÍDEŇSKÝ ZŠ Mnichovo Hradiště semifinalista ankety Zlatý Ámos 2014

6 6 FOTO: Petr MERTA Dávky sociální podpory Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Výše uvedené sdělení č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění MPSV je publikováno ve Sbírce zákonů ČR, částce 28, rozeslané dne 24. dubna Ve sdělení je uvedeno: Ministerstvo práce a sociálních zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. věcí vyhlašuje od a zákona č. 364/2011 Sb. část- 1. července 2014 podle a) 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2013 částku Kč, kou odpovídající % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2013 částku Kč, % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2013 částku b) 5 odst. 6 a 7 zákona Kč. Vít BERKA Ubytování v centru Brna nabízí Klub školství, s. r. o., Brno Dvojlůžkový půdní byt s možností přistýlky. K dispozici vybavená kuchyňka, rozkládací pohovka, stůl, skříň, dvě lůžka a koupelna se sprchovým koutem. Pro člena ČMOS PŠ: 500 Kč/ noc za celý byt (max. 4 osoby) Ostatní: 1 osoba Kč, druhá osoba 800 Kč, třetí a čtvrtá za každou 500 Kč Jak žádat o důchod Jak má zaměstnanec žádat o starobní důchod v roce 2014? eská správa sociálního Čzabezpečení sděluje následující návod: Žádost o starobní důchod mohou podat občané, kteří během letošního roku dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let. Budoucí důchodce má právo podat osobně žádost o důchod na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu. V případě, že si chce občan snadno vypočítat, kdy dosáhne důchodového věku a jakou musí získat dobu pojištění, může využít kalkulačku dostupnou na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/ cs/2435). Pro zjištění skutečné doby pojištění evidované ČSSZ každý občan může požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. V tomto listě lze nalézt přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění. ČSSZ zasílá tento list do 90 dnů od žádosti, kterou lze zaslat buď písemně, nebo elektronicky. Při podávání žádosti o starobní důchod si občan může zvolit formu výplaty důchodu. Starobní důchod lze vyplácet v hotovosti prostřednictvím České pošty (tato služba je zpoplatněna), případně je možné nechat si důchod zasílat převodem na bankovní účet. ČSSZ rozhoduje o přiznání důchodu ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti. V případě, že je prokázán nárok na přiznání důchodu ještě před vydáním rozhodnutí, ČSSZ poskytuje žadateli zálohu. Do 30 dnů od oznámení rozhodnutí ČSSZ je možné písemně zažádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. Tento krok lze využít například, pokud žadateli chybí do získání dalšího roku pojištění jen několik dnů a posunutím data přiznání důchodu mu bude zhodnocen i další rok pojištění. Jaké doklady je třeba při podávání žádosti o starobní důchod předložit a další důležité informace lze nalézt na stránkách ČSSZ v sekci důchodové pojištění na www. cssz.cz/cz/jak-zadat-o-starobni-duchod-v-roce htm. čssz Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistět si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 m hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení Bližší informace získáte na www. klubskolstvi.cz

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Týden dětské radosti proběhl na počest oslav výročí mateřské školy Bruslička Mateřská škola Bruslička v Klášterci nad Ohří připravila pro děti i přátele školky k výročí svého otevření Týden dětské radosti. Tato mateřská škola zahájila činnost právě před třiceti lety. Její program je zaměřen na rozvoj sportovních a pohybových dovedností dětí předškolního věku. Děti se učí bruslit, hrát hokej, sportují v tělocvičně i na hřišti, plavou, hrají tenis, máme tu i své malé mažoretky, které se zúčastňují nejrůznějších akcí i soutěží. Ale Bruslička není jen o sportu. Také kulturních a jiných akcí je během celého roku dost od podzimní Drakiády, Halloweenu, předvánočního setkávání s rodiči až po různá kulturní vystoupení. Dveře stále otevřeny Klademe důraz na otevřenou komunikaci mezi učitelkami a rodiči, na vzájemnou spolupráci a informovanost o dění ve školce. Společným heslem je: U nás není třeba dnů otevřených dveří, u nás jsou dveře dětem i rodičům otevřeny stále. Na všech akcích nás provázejí rodiče, a to nejen jako diváci, ale i jako naši pomocníci, kteří se zapojují také do příprav. A co by to bylo za oslavy 30. výročí, kdybychom nepřipravili pro děti i dospělé zajímavý program. Tentokrát jsme se neomezili pouze na jeden den, ale vymysleli jsme rovnou celý týden plný zajímavých aktivit pod názvem Týden dětské radosti. Naším cílem bylo, aby si oslavy naplno užili dospělí i děti, zároveň jsme chtěli pozvat i všechny bývalé zaměstnance. Příprava oslav byla v plném proudu už od začátku ledna. Rozdělení jednotlivých úkolů bylo zpočátku oříškem, ale díky nadšeným učitelkám i rodičům vše klaplo. Samotné děti nacvičovaly ve třídách program na slavnostní večer do kulturního domu, kde jsme chtěli prezentovat nejen třídy, ale zároveň i naše hlavní činnosti. Děti byly nadšené, nácvik je moc bavil, vždyť také dělaly to, co mají rády. Kromě přípravy na vystoupení se slavnostně zdobila i mateřská škola. Tenisté i mažoretky Několik měsíců příprav uběhlo jako voda a přišel poslední pátek v květnu, kterým jsme Týden dětské radosti zahajovali. Dopoledne si mateřskou školu mohli prohlédnout bývalí zaměstnanci. Slavnostní večer v kulturním domě zahájily naše děti, které na pódiu coby zedníci postavily budovu školky. Následovalo jedno překvapení za druhým. Mažoretky vystoupily s krásnou ukázkou své činnosti. Nejmladší děti představily všem své oblíbené hračky. Své dovednosti ukázali malí tenisté. Po nich už na parket na in-line bruslích nastoupili hokejisté, kteří předvedli skutečnou hokejovou bitvu. Nechyběla ale ani ukázka výuky anglického jazyka nebo scénka z prvního dne ve skutečné škole. Program zakončila velká diskotéka pro děti i rodiče. V pondělí byl přímo ve školce připravený program Pipi a Pepa paní učitelky Gilli chové pro všechna oddělení Brusličky. Jednalo se o zábavný pořad inspirovaný pohádkou O pejskovi a kočičce, kteří pekli dort. Spousta zábavy, tance i dalších aktivit, hodně dětského smíchu a také pěkně propocené kostýmy hlavních dvou aktérů coby klaunů, protože sluníčko nám skutečně přálo. Ve středu za námi přijel Petr Batěk se svými plyšovými přáteli Bobíkem, Ježečkem a Pejskem, kteří dětem ukázali, jak funguje jejich školička. Ale nejen ukázali, děti se na hodinku staly žáky Bobíkovy školičky. 7 Olympiáda mateřských škol Po těchto dvou zábavných aktivitách vyvrcholil Týden dětské radosti Olympiádou mateřských škol, kterou už tradičně pořádá naše Bruslička. Celé dopoledne se soutěžilo ve skoku do dálky, v hodu míčkem, běhu i běhu přes překážky. Jednotlivé týmy se střídaly na více stanovištích olympiády se zúčastnilo 22 družstev z mateřských škol ze širokého okolí. Když doběhl poslední závodník, sčítaly se výsledky a mezitím všechny děti zabavili naši dva klauni s písničkami a velkou diskotékou. Oslavy 30. výročí se už staly minulostí, ale na zážitky jistě nikdo nezapomene. Mnozí byli skutečně dojatí, když viděli své nadšené děti předvádět to, co se v Brusličce naučily. Děti si zase úžasně užily aktivity přímo v mateřské škole. A úspěšná olympiáda, v níž jsme letos skončili na druhém místě, byla pak takovou třešinkou na dortu. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Dagmar Megová MŠ Bruslička Souběžná 205 Klášterec nad Ohří

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou.

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou. TÝDENÍK 11 19. BŘEZNA 2014 XXII. ROČNÍK Ámos Sympaťák 2014 Zvolte Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 21. do 28. března 2014 do 12:00 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele TÝDENÍK 30 7. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Rádi bychom posílali faktury na předplatné Týdeníku Školství elektronickou formou. Proto bychom vás naše odběratele chtěli požádat o vaše oficiální e-mailové

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Ministr školství v demisi

Ministr školství v demisi TÝDENÍK 25 4. ZÁŘÍ 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Na jaře jsme učitelům základních škol nabídli k využití několik příkladů z matematiky, které se objevily v mezinárodním šetření TIMSS. Tentokrát

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více