KATEDRA INFORMATIKY Ondřej Bock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA INFORMATIKY. 2010 Ondřej Bock"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monitorování teplot pomocí čidla TME 2010 Ondřej Bock

2 Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval samostatně. 18. června 2010 Ondřej Bock i

3 Anotace Cílem této bakalářské práce je vytvořit software pro měření a vyhodnocování teplot za využití čidla TME, které je připojeno do datové sítě LAN. Software provádí pravidelné měření teplot a v případě překročení mezních teplot dojde k odeslání varovných zpráv. The aim of this bachelor thesis is to develop software for measuring and analyzing temperatures by deploying a TME sensor which is connected to the data network LAN. The software is designed to carry out regular temperature measurements. In case of temperature excess warning signals will be sent to the recipient. ii

4 Děkuji všem, kteří přispěli připomínkou či podmětem k výsledné podobě této práce. Zvlášt pak vedoucímu bakalářské práce Ing. Jiřímu Hronkovi. iii

5 Obsah 1. Úvod Zaměření aplikace Funkce aplikace Využití aplikace Existující řešení Úvod do problematiky Stávající řešení Specifikace zadání Požadavky na program Systémové požadavky Uživatelská dokumentace Instalace Odinstalace Spuštění aplikace Nastavení Sekce Připojení Sekce SMS MFČR Sekce SMS DreamCom Sekce Mezní hodnoty Sekce SMTP Adresář Nový kontakt Upravit kontakt Smazat kontakt Nástroje Upozornění Editor SMS zprávy Editor zprávy Grafy Typ grafu Funkce Logy Filtr Ostatní Nástroje O Programu Nástroje Služba i

6 Databáze Ostatní Stavový řádek Nápověda Programátorská dokumentace Použité řešení Platforma.NET C# SQL Server Compact Čidlo TME Architektura programu Popis programu TMENET Popis služby TMENET Service Popis tříd Třída TMEAktualXML Třída TMEMinXML Třída TMEMaxXML Třída Nastaveni Třída Sifrovani Třída SMS Mail Třída ErrorLog Třída SQLDatabaze Třída TMENETServiceInstaller Diagram tříd Diagram aktivit Databáze Popis jednotlivých tabulek Instalace Závěr 37 Conclusions 38 Reference 39 A. Popis obsahu přiloženého CD 40 B. Technické parametry čidla TME 41 ii

7 Seznam obrázků 1. Průvodce instalace Změna adresáře Nabídka Start Vytvořit zástupce na ploše Rekapitulace Dokončení instalace Průvodce odinstalací Průvodce odinstalací Nastavení Sekce připojení Sekce SMS MFČR Sekce SMS DreamCom Sekce Mezní hodnoty Sekce SMTP Adresář Upozornění Editor SMS zprávy Editor zprávy Grafy Logy O programu Nástroje Služba Databáze Stavový řádek Diagram tříd Diagram aktivit Struktura databáze Čidlo TME iii

8 Seznam tabulek 1. Kontakty Hodnoty Logy iv

9 1. Úvod V této kapitole je popsáno čemu se tato bakalářská práce věnuje, jaký bude mít přinos a využití aplikace TMENET v praxi Zaměření aplikace Tato bakalářská práce se věnuje jedné části vnějšího vlivu na serverovnu, a to výpadku klimatizace z důvodu poruchy na zařízení nebo výpadku elektrické sítě. Při výpadku klimatizace nedochází k odvodu technologického tepla a může dojít přehřátí počítačové techniky. V prostoru serverovny proto bude přidáno teplotní čidlo, které bude připojeno do počítačové sítě. Software TMENET, který je předmětem této bakalářské práce bude pravidelně provádět měření a vyhodnocování teplot a v případě překročení mezních teplot dojde k odeslání varovných zpráv na zadané kontakty v aplikaci Funkce aplikace Aplikace TMENET se skládá ze dvou částí: uživatelské rozhrání a systémová služba Windows. Uživatelské rozhrání slouží k nastavení parametrů pro sít ovou komunikaci s čidlem, editaci kontaktů, sledování logů a grafů. Systémová služba Windows provádí pravidelné měření a vyhodnocování naměřených hodnot a v případě překročení mezních hodnot provede odeslání SMS zprávy anebo u na zadané kontakty v uživatelském rozhrání. Pro odeslání SMS zprávy je možné použit interní bránu Ministerstva Financí nebo veřejnou bránu DreamCom. Pro odeslání se používá SMTP server Využití aplikace Aplikace bude využita v rámci Ministerstva Financí na jednotlivých Finančních úřadech. Na těchto lokalitách bude vždy umístěno čidlo TME (IP teploměr) v prostorách serveroven. A nainstalována aplikace TMENET na serveru. Pro měření teplot bylo vybrané ethernetové čidlo, které vyrábí firma Papouch s.r.o. (http://www.papouch.com) pod označením TME. Toto čidlo umožňuje širokou možnost komunikačních protokolů a nastavení.. A také je příznivá cena a při nákupu více kusů je množstevní sleva. TME je jednoduché teplotní čidlo s rozhraním Ethernet (IP teploměr). Je vhodné pro měření teplot v rozsahu od -55 C do +125 C. Komunikuje na úrovni protokolu TCP. Více informací o čidle TME naleznete v příloze B. 1

10 1.4. Existující řešení Aplikace TMENET bude využita v rámci Ministerstva Financí a k měření teplot bude použito teplotní čidlo TME a pro odeslání varovných SMS zpráv bude použitá interní SMS brána. Neexistuje v součastné době žádné jiné řešení, které by slučovalo všechny části dohromady. Firma, která vyrábí teplotní čidlo, sice dodává software pro měření teplot a následné vyhodnocení, ale neumožňuje odesílat varovné SMS zprávy a nefunguje jako systémová služba Windows. 2. Úvod do problematiky Serverovna je označení pro specializované prostory pro umístění počítačové techniky serverového typu, která je určena k nepřetržitému provozu. Je to místo, které má serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. Mezi standardní parametry kvalitní serverovny patří především: Kvalitní a zálohovaná elektrická napájecí sít - Systém pro záložní elektrické napájení dobře odolné proti výpadku napájení z veřejné elektrorozvodné sítě. Zálohování napájení bývá u větších serveroven realizováno pomocí dieselových agregátů (motorgenerátory) spojených se záložními alternátory, které slouží k zásobování počítačů elektrickou energií při dlouhodobém výpadku napájení z rozvodné sítě. Dále jsou běžně používána zařízení UPS, která poskytují okamžité zásobování elektrickou energií (ze statických baterií) v době mezi začátkem výpadku sítě a nastartováním záložních zdrojů napájení. Klimatizace - Slouží k odvodu technologického tepla, které ve velké míře produkují veškerá technická zařízení umístěná v serverovně (popřípadě i lidé nacházející se z pracovních důvodů uvnitř v serverovně). V případě poruchy klimatizace dochází v serverovně k brzkému přehřátí všech zařízení. Redundantní a rychlé připojení do počítačové sítě - Za redundantní sít je považována taková počítačová sít, která je odolná proti poruše některé ze svých částí. Při výpadku jedné části sítě by měla s co nejmenšími následky veškerý provoz sítě převzít její zbylá část. Zdvojená podlaha či strop - Pod horní zvýšenou podlahou vznikne prostor, který je vhodný pro snadnou instalaci a úpravy kabelových rozvodů bez nutnosti vést kabely na povrchu (výška prostoru bývá projektována v desítkách centimetrů). U některých serveroven může být takto upraven i strop místnosti ve formě technologického podhledu. 2

11 Zabezpečení objektu - Je nutné zajistit, aby se do objektu nedostaly neoprávněné osoby a nemohly způsobit žádné škody (primární ochrana zařízení proti jakémukoliv fyzickému poškození zařízení, ztrátě dat, odcizení dat, zneužití uložených údajů v pamětech počítačů, zhroucení sítě apod.). Proto bývá v objektech s velkými serverovnami zřízena stálá fyzická ostraha, resp. vrátnice, dále bývá používán kamerový systém, systém elektronického uzamykání dveří, systém detekce pohybu osob, požární a kouřová signalizace, nerozbitná skla v oknech a další speciální mechanické a elektronické zábrany znemožňující průnik cizích osob do objektu. Evidence přístupu osob - evidovat přístupy veškerých osob a jejich činnost. Hasící zařízení - Nutné je především tzv. stabilní hasící zařízení, které je tvořeno rozvody (trubkami) po celé serverovně a hasícími náplněmi (většinou velké tlakové láhve). Hasící náplní by měl být speciální hasící plyn pro technologické prostory, který žádným způsobem nepoškozuje instalované technologie a je také částečně dýchatelný. Tato zařízení a jejich náplně bývají ekonomicky velmi nákladná, ale u větších serveroven je třeba vždy brát do úvahy, že počítačové technologie umístěné v serverovně a především data na nich uložená mívají často mnohem vyšší cenu (někdy i o několik řádů vyšší). Samozřejmostí musí být také ruční plynové hasící přístroje, které taktéž nevadí zde instalovanému hardware, a kouřová a požární čidla resp. detektory ohně. Bezprašné prostředí - Ventilační a klimatizační systém musí účinně filtrovat především polétavý prach a další drobné nečistoty obsažené v ovzduší tak, aby se jakékoliv nežádoucí materiály nedostaly do serverů i do dalších technologických zařízení umístěných v serverovně Stávající řešení Součastné řešení na jednotlivých Finančních úřadech v rámci Ministerstva Financí zabezpečuje téměř všechny standardní parametry technologických místností (serverovna). Mimo zabezpečení vzniku kolize na klimatizačním systému. Zjištění problému na klimatizačním systému dojde až následující pracovní den při příchodu administrátora do technologické místnosti. Kdy je pravděpodobné, že vznikla kolize na počítačové technice. A proto byla vytvořena aplikace TMENET, která doplní poslední část kontroly technologické místnosti. V případě vzniku problému na klimatizaci bude odeslána SMS nebo zpráva na administrátory. Ti musí v co nejkratším čase provést nápravu. A to bud zajisti funkčnost klimatizace, nebo vypnutí všech technických zařízení, které jsou umístěny v technologické místnosti (serverovana). 3

12 Čidlo TME sice umožňuje odesílat ové zprávy, ale neumožňuje v textu u informaci o aktuální teplotě, datum, čas a další parametry. A zprávu lze odeslat pouze na jeden kontakt. Aplikace TMENET umožňuje odeslat varovné zprávy na libovolný počet kontaktů. Umožňuje editovat varovné zprávy. Varovná zpráva může obsahovat aktuální teplotu, mezní teploty, datum a čas. Možnost zobrazit četnost poruch případně jiné chyby. 3. Specifikace zadání Jednotlivé požadavky na aplikaci byly definovány z námětů jednotlivých administrátorů, kteří spravují jednotlivé Finanční úřady. Vždy konzultovány se zodpovědným nadřízeným pracovníkem, který zodpovídá za použité aplikace v rámci Ministerstva Financí. Aplikace vznikala postupně a vždy byla vytvořena část aplikace. Tato část prošla kontrolou nadřízeným pracovníkem a otestováním na vybrané lokalitě. Postupně vznikly další požadavky na aplikaci, které byly vždy dopracovány v další testovací verzi. Nyní probíhá dvouměsíční pilotní provoz stabilní verze. Po dokončení pilotního provozu bude provedeno vyhodnocení a nasazení aplikace na všechny Finanční úřady v rámci Ministerstva Financí Požadavky na program Aplikace musí být spustitelná na operačním systému Windows Aplikace bude používána na serverech, proto musí fungovat jako systémová služba Windows Aplikace musí ke svému měření využívat čidlo TME (IP teploměr) Pro odeslání varovných zpráv musí být použitá interní SMS brána Možnost přidávat a upravovat kontakty, na které budou odeslány varovné zprávy Možnost zobrazit grafy naměřených hodnot Nápověda s popisem jednotlivých funkcí 3.2. Systémové požadavky Jde o 32bitovou aplikaci určenou pro operační systém Microsoft R Windows 2000 a vyšší. Doporučená minimální hardwarová konfigurace je: procesor Intel Pentium III nebo kompatibilní, 256 MB operační paměti a 100 MB volného místa na pevném disku počítače. Pro chod aplikace je vyžadována podpora technologie Microsoft.NET Framework 2.0 nebo vyšší. 4

13 4. Uživatelská dokumentace V této kapitole je podrobně popsáno jak ovládat aplikaci TMENET. V kapitole 4.1 je popsáno jak provést instalaci aplikace. V kapitole 4.2 je popsáno jak provést odinstalaci celé aplikace. V dalších kapitolách jsou vysvětlené jednotlivé části aplikace Instalace Instalaci programu TMENET provedete spuštěním instalačního souboru SETUP.EXE. Instalace je velmi jednoduchá a vyžaduje pouze minimální zásahy od uživatele (stačí v průvodci instalací potvrdit všechna výchozí nastavení). Postup: 1. Instalační program nejprve provede test přítomnosti rozhraní Microsoft R.NET Framework verze 2.0 nebo vyšší (toto rozhraní je požadováno). V případě nenalezení tohoto rozhrání instalace vyzve ke stažení tohoto balíčku. 2. Po spuštění instalačního programu aplikace TMENET se zobrazí úvodní okno průvodce instalací TMENET - stiskněte tlačítko Další. (Obrázek 1.) Obrázek 1. Průvodce instalace 5

14 3. Na další obrazovce můžete změnit defaultní adresář pro umístění aplikace (doporučujeme ponechat výchozí nastavení). Pokračujte stisknutím tlačítka Další. (Obrázek 2.) Obrázek 2. Změna adresáře 6

15 4. Na další obrazovce je možné určit, jak se má jmenovat zástupce pro spouštění aplikace v nabídce Start. Tuto možnost si zvolte podle své úvahy (můžete ponechat výchozí nastavení - zástupce lze kdykoli z nabídky Start jednoduše odstranit). Pokračujte stisknutím tlačítka Další. (Obrázek 3.) Obrázek 3. Nabídka Start 7

16 5. Na další obrazovce je možné určit, jestli má být vytvořen zástupce pro spuštění aplikace na ploše. Pokračujte stisknutím tlačítka Další. (Obrázek 4.) Obrázek 4. Vytvořit zástupce na ploše 8

17 6. Zobrazí se rekapitulace nastavení. Pokud je vše v pořádku, spust te vlastní instalaci tlačítkem Instalovat. (Obrázek 5.) Obrázek 5. Rekapitulace 9

18 7. Proběhne instalace aplikace a instalace služby. 8. Stisknutím tlačítka Dokončit se ukončí instalační program. Pokud necháte zaškrtnutou volbu Spustit aplikaci TMENET ukončí se instalace a dojde je spuštění aplikace TMENET. (Obrázek 6.) Obrázek 6. Dokončení instalace 10

19 4.2. Odinstalace Před odinstalací se přesvědčte, že je služba TMENET Service zastavena. Zastavení služby můžete provést z aplikace TMENET nebo z MMC konzole. Poté proved te spuštění odinstalace. A to bud z nabídky Start (Programy - TMENET - Odinstalace aplikace TMENET) nebo z Ovládacího panelu spustě Programy a funkce. Ze seznamu vyberte aplikaci TMENET a klikněte na tlačítko Odinstalovat. Postup: 1. Po spuštění odinstalačního programu aplikace TMENET se zobrazí úvodní okno průvodce odinstalací TMENET - stiskněte tlačítko Ano. (Obrázek 7.) Obrázek 7. Průvodce odinstalací 2. Aplikace provede odinstalaci a po dokončení se zobrazí okno s výsledkem odinstalace - stiskněte tlačítko OK. (Obrázek 8.) Obrázek 8. Průvodce odinstalací 11

20 4.3. Spuštění aplikace Spuštění aplikace můžete provést z nabídky Start (Programy - TMENET - TMENET). Případně v nainstalovaném adresáři spustit program TMENET.EXE Nastavení V záložce Nastavení je možné provádět konfiguraci čidla TME, nastavení SMS bran, konfigurace mezních hodnot a nastavení u. Jednotlivé nastavení jsou popsány níže. Obrázek 9. Nastavení 12

21 Sekce Připojení V sekci Připojení je nutné nastavit IP adresu čidla TME (Příklad: ). Položka XML Data slouží k nastavení souboru k měřeným hodnotám čidla TME (Standardně: tme.xml). Doporučuji tuto hodnotu neměnit. Položka Čas měření slouží k nastavení pravidelnosti provádění měření hodnot (Výchozí nastavení je 60 sekund). Položka Upoz. opakovat slouží k nastavení času odeslání varovných zpráv, který nastane v případě překročení mezních hodnot (Po kolika minutách má být odeslána další varovná zpráva). Kliknutím na odkaz Test je možné otestovat správné nastavení čidla TME. Výsledek je zobrazen v oznamovacím okně. Obrázek 10. Sekce připojení Sekce SMS MFČR V sekci SMS MFČR zadejte http adresu na interní SMS bránu MFČR. Zadávejte do položky Adresa. Položka Uživatel slouží k nastavení uživatelského jména. Položka Heslo slouží k nastavení hesla. Těmito údaji se ověřuje přístup k interní SMS bráně MFČR. Pokud zrušíte volbu Používat komunikaci pomocí SMS MFČR bude k odesílání použita veřejná brána SMS DreamCom. Obrázek 11. Sekce SMS MFČR 13

22 Sekce SMS DreamCom V sekci SMS DreamCom je možné zadat http adresu na SMS API, která komunikuje s veřejnou SMS bránou. API poskytuje firma DreamCom. Položka Typ brány slouží k vybrání typu SMS brány, pomocí které budou odesílány SMS. Položka Uživatel slouží k nastavení uživatelského jména. Položka Heslo slouží k nastavení hesla. Těmito údaji se ověřuje přístup k poskytovateli veřejné SMS brány. Pokud chcete používat veřejnou SMS bránu, musíte nejdříve provést registraci na stránkách poskytovatele veřejné SMS brány. Odkazy na jednotlivé SMS brány naleznete na stránce DreamCom (http://www.dreamcom.cz/httpsender.php). Pokud zrušíte volbu Používat komunikaci pomocí SMS DreamCom bude k odesílání použita interní brána SMS MFČR. Obrázek 12. Sekce SMS DreamCom Sekce Mezní hodnoty V sekci Mezní hodnoty je možné nastavit vlastní mezní hodnoty. V případě překročení mezních teplot, aplikace TMENET odešle SMS případně . Mezní teploty jsou načteny přímo z čidla TME, ale pokud použijete volbu Používat vlastní mezní hodnoty budou se používat hodnoty, které nastavíte v položkách Minimální teplota a Maximální teplota. Čidlo TME umožňuje měřit hodnoty v rozmezí -55 C až +155 C. Obrázek 13. Sekce Mezní hodnoty 14

23 Sekce SMTP V sekci SMTP je možné nastavit hodnotu Server. Do této položky zadejte IP adresu nebo DNS adresu na SMTP server. Do položky Port zadejte číslo portu, na kterém naslouchá SMTP server (výchozí 25). A do položky Odeslat z nastavte z kterého u má být odesláno upozornění o překročení mezních teplot. Zaškrtnutím volby Server vyžaduje ověření můžete zadat do položky Uživatel a Heslo ověřovací údaje. Těmito údaji se provede ověření při odeslání u. Ověřovaní nepoužívají všechny SMTP servery. Pokud zrušíte volbu Používat komunikaci pomocí SMTP aplikace při překročení mezních hodnot nebude odesílat , ale pouze SMS zprávy. Obrázek 14. Sekce SMTP 15

24 4.5. Adresář V záložce Adresář je možné přidávat, upravovat a mazat kontakty. Na tyto kontakty budou odeslány varovné zprávy v případě překročení mezních teplot. Obrázek 15. Adresář 16

25 Nový kontakt Klinutím na tlačítko Nový kontakt se zaktivní sekce Kontakt a do jednotlivých položek vyplňte údaje Příjmení, Jméno, Telefon (ve formátu XXXXXXXXX), (ve formátu Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit změny a kontakt se uloží do databáze. Popřípadě tlačítko Obnovit pro obnovení dat z databáze do zobrazené tabulky. Pokud se při uložení zobrazí u položek ikona vykřičníku, byly některé údaje vyplněny nesprávně. Proved te opravu a klikněte znovu na tlačítko Uložit změny Upravit kontakt Vyberte kontakt v zobrazené tabulce a klikněte na tlačítko Upravit kontakt. Zaktivní se Vám sekce Kontakty a můžete upravit jednotlivé údaje (Příjmení, Jméno, Telefon, ). Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit změny a kontakt se uloží do databáze. Popřípadě tlačítko Obnovit pro obnovení dat z databáze do zobrazené tabulky. Pokud se při uložení zobrazí u položek ikona vykřičníku, byli některé údaje vyplněný nesprávně. Proved te opravu a klikněte znovu na tlačítko Uložit změny Smazat kontakt Vyberte kontakt a klikněte na tlačítko Vymazat označený. Provede se vymazání označeného kontaktu. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit změny a kontakt se uloží do databáze. Případně tlačítko Obnovit pro obnovení dat z databáze do tabulky Nástroje V sekci Nástroje jsou tlačítka, které obsahují doplňkové funkce. Tlačítko Testovací SMS provede odeslání testovací SMS zprávy na vybraný kontakt v tabulce. Tím je možné otestovat, zda je nastavení SMS brány v pořádku. SMS zpráva se odesílá pomocí brány, která je vybraná v Nastavení (SMS MFČR nebo SMS DreamCom). Do několika sekund by měla přijít SMS zpráva na vybraný kontakt. Tlačítko Testovací provede odeslání testovacího u na vybraný kontakt v tabulce. Tím je možné otestovat, zda nastavení sekce SMTP v záložce Nastavení je v pořádku. Do několika minut by Vám měl přijít na vybraný kontakt. Kliknutím na tlačítko Import CSV můžete provést import kontaktů ze souboru CSV. Jednotlivé hodnoty v CSV souboru musí být odděleny znakem 17

26 ;. Po provedení importu můžete provést úpravu importovaných kontaktů a po dokončení klikněte na tlačítko Uložit změny pro uložení do databáze. Kliknutím na tlačítko Export CSV můžete provést export kontaktů do souboru CSV. Jednotlivé hodnoty v CSV souboru budou odděleny znakem ; Upozornění V záložce Upozornění je možné editovat SMS zprávu nebo zprávu, která bude odeslána v případě překročení mezních teplot. Obrázek 16. Upozornění 18

27 Editor SMS zprávy V sekci Editor SMS zprávy je možné editovat SMS zprávu, která bude odeslána v případě překročení mezních teplot. V položce Zpráva můžete napsat text anebo případně vložit funkci čas, datum, aktuální teplota, minimální teplota, maximální teplota. Pro vložení funkce umístěte kurzor v textu, kde chcete vložit funkci a klikněte na vybrané tlačítko s funkcí. Do textu bude vložen tag, který označuje vybranou funkci. V položce Ukázka můžete vidět zprávu s ukázkovými hodnotami. Položka Délka zobrazuje délku SMS zprávy. V případě, že bude zpráva delší, jak 160 znaků (položka bude červeně) může na starší telefony přijít jako několik zpráv. Obrázek 17. Editor SMS zprávy 19

28 Editor zprávy V sekci Editor zprávy je možné editovat zprávu, která bude odeslána v případě překročení mezních teplot. V položce Zpráva můžete napsat text anebo případně vložit funkci čas, datum, aktuální teplota, minimální teplota, maximální teplota. Pro vložení funkce umístěte kurzor v textu, kde chcete vložit funkci a klikněte na vybrané tlačítko s funkcí. Do textu bude vložen tag, který označuje vybranou funkci. V položce Ukázka můžete vidět zprávu s ukázkovými hodnotami. Položka Délka zobrazuje délku zprávy. Obrázek 18. Editor zprávy 20

29 4.7. Grafy V záložce Grafy je možné vidět naměřené hodnoty zobrazené v grafu. Obrázek 19. Grafy 21

30 Typ grafu V sekci Typ grafu můžete vybrat jednotlivé zobrazení grafu za poslední 4 hodiny, poslední 24 hodin, poslední 7 dní nebo poslední 30 dní. Ohraničením pole myší v grafu můžete zobrazovat detailnější části grafu. U jednotlivých měření se zobrazí datum a teplota, která byla v tuto dobu aktuálně naměřena Funkce Kliknutím na pravé tlačítko myši v grafu můžete provést různé funkce: Položka Kopírování do schránky zkopíruje aktuální zobrazený graf do schránky Položka Uložit jako obrázek můžete uložit aktuální zobrazený graf do grafického souboru Položka Tisk může provést vytisknutí aktuálního zobrazeného grafu Položka Výchozí zobrazení zobrazí původní graf 22

31 4.8. Logy V záložce Logy je možné vidět logované zprávy (překročení mezních hodnot, odeslaní SMS, odeslání ). Obrázek 20. Logy 23

32 Filtr V sekci Filtr můžete provést filtrování logovaných zpráv. Filtrovat můžete podle data a to kliknutím na ikonu kalendáře a vyberete datum v zobrazeném kalendáři. Pro potvrzení klikněte na tlačítko Zobrazit. Zobrazí se pouze záznamy ve vybraném dni. Filtrovat můžete také podle hledaného textu. Vložte text do položky Hledej a klikněte na tlačítko Zobrazit. Zobrazí se všechny záznamy, které obsahují zadaný text. Pokud chcete zobrazit všechny záznamy, klikněte na tlačítko Zobrazit vše. Zobrazí se všechny nalogované záznamy. Položka Počet záznamů ukazuje kolik záznamů je zobrazeno v tabulce Ostatní V sekci Ostatní můžete provést vymazání označeného řádku. Provedete kliknutí v tabulce na řádek, který chcete vymazat a klikněte na tlačítko Vymazat ozn.. Pokud chcete vymazat všechny záznamy v zobrazené tabulce, klikněte na tlačítko Vymazat vše Nástroje V sekci Nástroje můžete provést export zobrazené tabulky do tabulkového souboru. Kliknutím na tlačítko Export CSV provedete export do souboru CSV. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem ;. Kliknutím na tlačítko Export XLS provedete export do souboru XLS. Export provádí vždy aktuální zobrazenou tabulku. 24

33 4.9. O Programu V záložce O programu můžete vidět informace o programu a historii jednotlivých verzí. Obrázek 21. O programu 25

34 4.10. Nástroje Kliknutím na položku Nástroje v horní části programu vyvoláte menu, kde můžete provádět funkce spojené s databází a se službou ve Windows. (Obrázek 22.) Obrázek 22. Nástroje Služba V menu Služba můžete provést jednotlivé příkazy se službou TMENET Service. Jako je spuštění, zastavení a restartování. (Obrázek 23.) Obrázek 23. Služba Databáze V menu Databáze můžete provádět vymazání jednotlivých tabulek v databázi. Kliknutím na položku Vymazat kontakty vymažete všechny kontakty v adresáři. Kliknutím na položku Vymazat logy vymažete všechny záznamy v logu. Kliknutím na položku Vymazat měření vymažete všechny naměřené hodnoty. Těmito funkcemi můžete provádět čištění databáze. Kliknutím na položku Záloha databáze provedete zálohu databáze do vybraného adresáře. Kliknutím na položku Obnova databáze provedete obnovu databáze z vybraného adresáře. Pozor tato funkce přepíše původní databázi. (Obrázek 24.) 26

35 4.11. Ostatní Obrázek 24. Databáze Ostatní informace a funkce aplikace TMENET Stavový řádek V dolní části programu TMENET naleznete aktuální informace o službě TMENET Service a aktuální teplotu a mezní teploty čidla TME. Obrázek 25. Stavový řádek Nápověda Kliknutím na položku Nápověda v horní části programu, se objeví okno s nápovědou. V každé sekci programu můžete kliknout na ikonu s otazníkem a vyvoláte také okno s nápovědou pro tuto sekci. Tím můžete urychlit hledání jednotlivých částí v nápovědě. 27

36 5. Programátorská dokumentace Tato kapitola popisuje způsob řešení aplikace TMENET. Programátorská dokumentace je rozdělena do několika kapitol. V kapitole 5.1 je popsané řešení a použité jednotlivé technologie. Kapitola 5.2 popisuje jednotlivé členění aplikace. V kapitole 5.4 je diagram základních tříd a metod. Kapitola 5.5 obsahuje diagram aktivit služby, která je nainstalována do Windows. Kapitola 5.6 popisuje použitou databázovou technologii a popis jednotlivých tabulek Použité řešení Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Visual Studio 2008, za použití.net Frameworku 2.0. Jako programovací nástroj je použit jazyk C# a databázové prostředí SQL Server Compact. Pro získávání teplot je použito čidlo TME Platforma.NET Platforma.NET je soubor technologií, které vyvinula firma Microsoft. Tato platforma se využívá jak k vývoji, tak k následnému spouštění v prostředí Windows. Platforma obsahuje sadu knihoven, které jsou potřebné pro běh aplikace. V této platformě můžeme programovat v různých jazycích (např. C#, VB.NET, J# atd.). Bez ohledu na to v jakém jazyku byla aplikace napsaná, se vždy převede do mezi jazyka Common Intermediate Language (CIL) C# Jazyk C# je moderní objektově orientovaný programovací jazyk. Jazyk C# vychází z jazyka C (z tohoto jazyka převzal syntaxi), C++ a Java. Tento jazyk se především využívá k vývoji databázových, webových a formulářových aplikací SQL Server Compact Databázový prostředek SQL Server Compact je určen pro použití v jednodušších aplikacích pro Windows na PC či Smart Device, kde počet záznamů nepřesahuje milionové hodnoty, ale zůstává spíše u hodnot v řádku tisíců. Velice důležitý rozdíl oproti ostatním edicím tohoto databázového stroje spočívá hlavně v tom, že neběží jako služba, ale je představován pouze a jedině databázovým souborem s příponou SDF. Runtime kompaktní edice SQL serveru má velikost pouhých 1,7 MB tyto knihovny jsou umístěny v hlavním adresáři aplikace. Omezení SQL Server Compact je, že soubor nemůže být větší jak 4 GB a databázový stroj použije maximálně 1 GB alokované operační paměti. 28

37 Čidlo TME Čidlo TME je teploměr s přenosem dat po ethernetu. Veškeré nastavení čidla se provádí pomocí webového rozhrání. Kde je možné nastavit komunikační protokoly a maximální a minimální teplotu. Z teploměru TME je možné získat právě naměřenou teplotu, nastavené teplotní meze a název teploměru v textovém souboru ve formátu XML. Soubor je přístupný na adrese Více informací o čidle TME naleznete v příloze B. V XML souboru jsou následující atributy: Description - uživatelsky definované jméno teploměru. Temperature - aktuální naměřená teplota ve stupních Celsia, vynásobena deseti. Mintemperature - dolní mez teploty nastavená uživatelem. Teplota je vždy v stupních Celsia, vynásobena deseti. Maxtemperature - horní mez teploty nastavená uživatelem. Teplota je vždy v stupních Celsia, vynásobena deseti. Struktůra XML souboru: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <thermometer> <description>fu ve Svitavach</description> <temperature>226</temperature> <mintemperature>120</mintemperature> <maxtemperature>300</maxtemperature> </thermometer> 5.2. Architektura programu Tato kapitola popisuje základní členění aplikace TMENET. Aplikace je rozdělena do dvou částí, které jsou na sobě nezávislé. Jednotlivé parametry se předávají pomocí konfiguračního souboru INI nebo databáze Popis programu TMENET Program TMENET je spíše uživatelské rozhrání ve kterém se provádí konfigurace a nastavení. Uživatelské rozhrání je složeno z levého menu s ikonami a jednotlivými záložkami. V záložce Grafy je pro zobrazení použit prvek ZedGraph (http://zedgraph.org), který je opensource knihovnou do Visual Studia pro práci s grafy. Ostatní prvky jsou standardní formulářové prvky z Visual Studia. 29

38 Jednotlivé třídy jsou popsány v kapitole 5.3. Zdrojový kód je umístěn na CD příloze v adresáři /SRC adresář TMENET Popis služby TMENET Service Služba TMENET Service je standardní systémová služba Windows, která se nainstaluje při instalaci aplikace. Služba je tvořena z podobných tříd jako v programu TMENET jen jsou upraveny pro využití jako systémová služba. Popis jednotlivých tříd je popsán v kapitole 5.3. Služba při spuštění nejdříve provede načtení konfigurace a poté spustí časovač, který provádí v pravidelném intervalu komunikaci s čidlem TME a uložení do databáze. V případě překročení mezních hodnot provede odeslání SMS případně u. Zdrojový kód je umístěn na CD příloze v adresáři /SRC adresář TMENET Service Popis tříd V této kapitole jsou popsány hlavní třídy a jejich hlavní metody. Tyto třídy jsou použity jak v uživatelském rozhrání TMENET tak i ve službě TMENET Service Třída TMEAktualXML Pomocí této třídy se zjišt uje aktuální teplota. Hodnota se zjistí parsováním XML souboru, na který se přistupuje pomocí HTTP protokolu. Hodnota je uložena v atributu temperature. Metody public float Read() - Zjistí aktuální teplotu v celém čísle. Provede se dělení deseti a vrácení hodnoty ve float Třída TMEMinXML Pomocí této třídy se zjišt uje minimální teplota. Hodnota se zjistí parsováním XML souboru, na který se přistupuje pomocí HTTP protokolu. Hodnota je uložena v atributu mintemperature. Metody public float Read() - Zjistí minimální teplotu v celém čísle. Provede se dělení deseti a vrácení hodnoty ve float. 30

39 Třída TMEMaxXML Pomocí této třídy se zjišt uje maximální teplota. Hodnota se zjistí parsováním XML souboru, na který se přistupuje pomocí HTTP protokolu. Hodnota je uložena v atributu maxtemperature. Metody public float Read() - Zjistí maximální teplotu v celém čísle. Provede se dělení deseti a vrácení hodnoty ve float Třída Nastaveni Pomocí této třídy se provádí načtení a uložení hodnot z INI souboru. Soubor INI je uložen v hlavním adresáři a obsahuje nastavení celé aplikace. Metody public static void LoadINI (string filename) - Tato metoda provede načtení hodnot ze souboru INI a uloží je do jednotlivých promněnných. public static void SaveINI (string filename) - Tato metoda provede načtení jednotlivých promněnných a uloží je do souboru INI Třída Sifrovani Pomocí této třídy se provádí šifrování a dešifrování hesla, které se používá při komunikaci s SMS bránou a při ověření SMTP server. Šifrovaná hesla jsou uložena v INI souboru. Metody public string Decrypt(string sencrypttext) - Tato metoda provede načtení zašifrované hodnoty string. Tuto hodnotu dešifruje pomocí symetrického šifrování a vrátí dešifrovanou hodnotu. public string Encrypt(string spaintext) - Tato metoda provede načtení hodnoty string. Tuto hodnotu zašifruje pomocí symetrického šifrování a vratí šifrovanou hodnotu Třída SMS Mail Pomocí této třídy se provádí odesílání SMS zpráv a ových zpráv. Metody 31

40 public void OdeslatSMS_DreamCom(telefon, jmeno, zprava) - Tato metoda provede odeslání SMS zprávy pomocí veřejné brány DreamCom. Odesílání probíhá pomocí HTTP protokolu pomocí metody GET. public void OdeslatSMS_DreamCom(telefon, jmeno, zprava) - Tato metoda provede odeslání SMS zprávy pomocí interní brány MFČR. Odesílání probíhá pomocí HTTP protokolu pomocí metody POST. public void Odeslani_Mail(adresa, predmet, zprava) - Tato metoda provede odeslání ové zprávy pomocí SMTP protokolu. public static string RemoveDiacritics(string s) - Tato metoda odstraňuje diakritiku ze zadaného textu. Metoda rekurzivně prochází jednotlivá písmenka z textu a nahrazuje diakritické znaky normálními znaky Třída ErrorLog Pomocí této třídy se provádí uložení chybové zprávy do textového souboru nebo do prohlížeče událostí do sekce Aplikace. Tato třída je použita spíše jako debug a na vážné výjimky v aplikaci (př.: při spuštění programu nebo služby nebyl nalezen soubor s databází). Metody public void ErrorFile(string text) - Tato metoda provede uložení chybové zprávy do souboru. Tento soubor vznikne v hlavním adresáři s názvem errorlog.txt. public void ErrorLogovani(string text) - Tato metoda provede uložení chybové zprávy do prohlížeče událostí v sekci aplikace Třída SQLDatabaze Pomocí této třídy se provádí komunikace s databází SQL Server Compact. Metody public void SQL_Dotaz(string dotaz) - Tato metoda vykonává SQL přikazu do databáze. Dotaz je předkládán pomocí hodnoty string. public SqlCeDataReader SQL_Reader(string dotaz) - Tato metoda získává data pomocí SQL přikazu. Dotaz je předkládán pomocí hodnoty string. A výsledek je vrácen pomocí datareaderu, který se zpracovává dále pomocí přikazu while. 32

41 Třída TMENETServiceInstaller Pomocí této třídy se provádí instalace služby do Windows. Metody public TMENETServiceInstaller() - Tato metoda provádí registraci služby do systému Windows. Instalace služby se provádí pomocí utility installutil.exe, která se nachází v komponentech.net Framework Diagram tříd V následující části jsou vypsány diagramy tříd nejdůležitějších tříd a metod. Obrázek 26. Diagram tříd 33

42 5.5. Diagram aktivit Diagram aktivit je jedním z UML diagramů, které popisují chování. Níže uvedený diagram popisuje aktivity služby, která provádí měření a vyhodnocování teplot. Obrázek 27. Diagram aktivit 34

43 5.6. Databáze Aplikace ke svému chodu potřebuje databázi ve formátu.sdf (SQL Server Compact). Soubor je umístěn v hlavním adresáři aplikace a musí mít název tmenet.sdf. Obsahuje tabulky Kontakty, Logy a Hodnoty. Struktura databáze je zobrazena na obrázku 28. Obrázek 28. Struktura databáze Popis jednotlivých tabulek V této části naleznete popis jednotlivých databázových tabulek. Tabulka Kontakty: do této tabulky se ukládají informace o kontaktech, na které budou odeslány varovné zprávy. Popis tabulky: Atribut Typ id int prijmeni navchar jmeno navchar telefon navchar mail navchar Tabulka 1. Kontakty 35

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více