AVN90X Megapixelová síťová kamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AVN90X Megapixelová síťová kamera"

Transkript

1 PUSH VIDEO AVN90X Megapixelová síťová kamera Uživatelský manuál Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. N90x_system_V0.9

2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ POZOR NA ÚRAZ EL. PROUDEM UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti, nebo vlhku. Používejte pouze zdroje energie uvedený na etiketě. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé jakýmkoliv neodborným zacházením, i když jste byli upozorněni na možnost takových škod. Symbol blesku v trojúhelníku označuje, že uvnitř zařízení jsou zakryté neizolované části pod napětím a odkrytí těchto částí může vést k úrazu elektrickým proudem Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních a servisních pokynů uvedených v návodu. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) je direktiva, zakazující použití nebezpečných látek (Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, PBB, PBDE) v elektrických a elektronických výrobcích vydaná Evropskou komisí , platnou od Takto označené výrobky neobsahují nebezpečné a zakázané látky, stejně tak jako jejich celý výrobní proces. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k recyklaci. Recyklace pomáhá zachovávat přírodní zdroje a přispívá k zachování lidského zdraví a životního prostředí. Tento výrobek byl označen značkou shody CE a bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství. Upozornění Informace v tomto manuálu byly aktuální, když byl vydán. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit jakýkoliv obsah v tomto manuálu kdykoliv. Firma VIAKOM nezaručuje ani nepřebírá právní odpovědnost za správnost, úplnost nebo užitečnost tohoto manuálu. Obsah tohoto manuálu se může změnit bez předchozího upozornění. Produkty a názvy společností mohou být registrovanými obchodními známkami, nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Bezpečnostní informace Jedná se o produkt 1.bezpečnostní třídy (s ochranným uzemněním země začleněné do napájecího kabelu). Zástrčka musí být vložena do zásuvky opatřené ochranným zemním kontaktem. Při jakémkoli přerušení ochranného vodiče uvnitř nebo vně přístroje je pravděpodobné, že bude tento přístroj nebezpečný. Úmyslné přerušení ochranného vodiče je zakázáno. Voda a vlhkost Nevystavujte zařízení přímému ani nepřímému kontaktu s vodou. Nepokládejte na přístroj žádné předměty s tekutinami, např. vázy apod. MPEG4 licence Tento produkt je licencován pod MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licence pro osobní a nekomerční použití pro spotřebitele. Kódování videa je v souladu s "MPEG-4 Video" a dekódování MPEG-4 video, které byl zakódován spotřebitelem v rámci osobní, neobchodní činnosti a byly získány od poskytovatele videa LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA POHYBU MPEG-4 VIDEO. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace včetně informací týkajících se reklamního interního a komerčního použití a licencích lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz GPL Licence Tento produkt obsahuje kódy, které jsou vyvíjeny v Third-Party-společnostech a na které se vztahuje GNU General Public License ( "GPL") nebo GNU Lesser Public License ( "LGPL"). GPL kód použitý v tomto výrobku je propuštěn bez záruky a je předmětem autorského práva odpovídajícího autora. Další zdrojové kódy, které jsou předmětem-gpl licencí jsou k dispozici na vyžádání. Výrobce rád poskytne úpravu linuxového jádra, stejně jako několik nových příkazů a některé nástroje na dostání vás do kódu. Kódy jsou k dispozici na serveru FTP a stáhněte si je z těchto stránek: ftp://ftp.dvrtw.com.tw/gpl/av074/

3 OBSAH OBSAH DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 2 OBSAH PŘEHLED Specifikace Obsah balení Přehled zařízení Zadní panel Externí I/O port Provozní indikátory Mikro SD karta PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER Přihlášení do administrace Popis rozhraní ovládacího panelu Digitální PTZ(DPTZ) operace Přehrávání a správa uložených záznamů NASTAVENÍ KAMERY Popis konfiguračního menu Input Configuration (nastavení vstupů) Network (Síť) Network (základní TCP/IP nastavení) DDNS (nastavení služby DDNS) SNTP (nastavení služby SNTP) FTP (nastavení služby FTP) MAIL (nastavení služby SMTP) Filter (řízení přístupu dle IP/MAC) UPnP (Nastavení služby UPnP) Kamera Kamera (nastavení základních parametrů) Preset (nastavení prepozic) Cruise (nastavení automatického režimu procházení prepozic) Color (nastavení obrazu) LED (nastavení možností integrovaného přísvitu) Audio (nastavení zvuku) Record Timer (záznam časovač) Record (záznam) Record Timer (záznam s pomocí časovače) Storage (úložiště záznamů) Memory (paměť) Trigger (poplachové funkce) Trigger (volba a detekce poplachů) Push Video Push Video S/I Input Configuration (nastavení vstupů) General (obecná nastavení) General (obecná nastavení) Time (nastavení systémového času) Server Log (systémový log) Online (aktuálně připojení uživatelé) Account (uživatelské účty) Maintenance (údržba kamery) PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTU PŘÍLOHA 2 PŘEHLEDNÁ TABULKA BIT RATE PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY

4 PŘEHLED 1. PŘEHLED 1.1 Specifikace Jednoduché nastavení pro komunikaci s mobilními přístroji typu iphone/ipad. Sensor 1.3 Megapixelu "live MOS", poskytuje vysokou kvalitu záznamu v rozlišení HDTV 720p, v důsledku toho může uživatel velmi jednoduše pracovat s velmi detailním Videozáznam je ukládán na SD kartu. Funkce Push Video - v okamžiku, kdy dojde ke spuštění poplachu, zajistí tato funkce okamžité odeslání výstražného upozornění přímo na displej Vašeho zařízení typu iphone a Android. Jakmile uživatel příjem zprávy potvrdí, následuje odeslání krátkého videozáznamu v délce trvání 5sec hlídaného prostoru. Uživatel má tak okamžitý přehled o tom, jaká událost poplach způsobila a může tak na situaci bezprostředně reagovat Ve videokameře je integrována vysocesvítivá LED dioda, emitující bílé světlo, která zajišťuje přísvit snímaného prostoru. Její inicializace se provádí několika možnými způsoby - manuálně(trvalý přísvit), dle nastaveného časového plánu anebo v závislosti na detekci pohybu či úrovně hlasitosti zvuku v hlídaném prostoru (poplachový přísvit) Integrované I/O rozhraní, umožňující přímé připojení externích zařízení (např. poplachová siréna, zařízení pro komunikaci přes rozhraní RS-485 apod.) Integrovaný velmi citlivý mikrofon a reproduktor pro obousměrný přenos. Možnost dálkového dohledu. Dohled je možno provádět velmi snadným způsobem přes přístroje typu iphone&ipad, anebo přes www prohlížeč MS Internet Explorer v.6 a výše (zařízení typu PC, notebook apod. s nainstalovaný operačním systémem Windows) 1.2 Obsah balení Síťová kamera Rychlý návod na iphone & ipad Síťový kabel 6-pin I/O port Držák kamery Adaptér s napájecím kabelem CD manuál 1.3 Přehled zařízení 1

5 PŘEHLED 1.4 Zadní panel Ethernet: DC 5 V: Reset: Externí I/O port Zásuvka RJ45 pro síťový kabel Zásuvka pro síťový napaječ 220V~/50Hz/5V= V případě, že potřebujete nastavit veškeré parametry (včetně IP adresy) na původní tovární hodnoty stiskněte toto tlačítko a držte stisknuté několik vteřin, dokud se nerozblikají obě provozní LED. Následně bude proveden opětný start kamery. Konektor (6-pin) umožňující připojení externích zařízení. Detailní popis připojení zařízení naleznete v kapitole 1.5 Externí I/O port na straně Externí I/O port Kamera podporuje přímé připojení I/O externích zařízení. K tomu slouží 6-pin I/O konektor na zadní straně Kamery pro snadné připojení. Připojení konkrétních zařízení na jednotlivé piny zobrazuje následující obrázek. Poznámka: Pro připojení více externích zařízení pro různé aplikace a získání PUSH VIDEA doporučujeme zakoupit volitelnou I / O řídící jednotku, AVX951A. 1.6 Provozní indikátory Ikona Indikátor LAN Indikátor Internetu Stav systému Náběh kamery (zapnutí) svítí trvale svítí trvale Reset Upgrade Firmware Stav Připojení bliká (on 250ms, off 250ms) bliká (on 250ms, off 250ms) nesvítí bliká (on 250ms, off 250ms) LAN kabel připojen svítí trvale --- LAN kabel odpojen bliká (on 100ms, off 500ms) Internet připojen --- svítí Internet odpojen --- bliká (on 100ms, off 500ms) 3G konektivita (iphone/ipad/android) Nesprávné nastavení 3G --- Stav mikro SD karty Chyba Mikro SD karty *Blikání LED - LED off, LED on. --- bliká (on 5s, off 0.5s, on 0.5s, off0.5s, on 5s) Probíhá následující režim: 20s se zobrazuje aktuální provozní stav > LED střídavě blikají 3s > 20s se zobrazuje aktuální provozní stav > atd. 2

6 PŘEHLED 1.7 Mikro SD karta Mikro SD karta slouží pro ukládání záznamů videokamery. Slot pro zasunutí se nachází na boku přístroje. Při zasunutí karty postupujte dle následujícího obrázku. Poznámka: Před vložením mikro SD karty se ujistěte, že máte zkopírovaná všechna důležitá data uložená na kartě (pokud existují) do jiných paměťových médií, nebo se data odstraní po vložení do kamery. Otočte kartu stranou s pozlacenými kontakty k sobě, zasuňte do slotu a prstem lehce zatlačte, až ucítíte lehké zacvaknutí. Poznámka: Doporučujeme provádět vysunutí/zasunutí SD karty při odpojeném napájení. Poznámka: Doporučujeme používat pouze výrobcem schválené typy Mikro SD karet. Tabulku kompatibilních karet naleznete v PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY na straně 31. 3

7 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2. PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER U kamery je možno provádět dálkovou správu a dohled přes HTTP rozhraní. Tyto činnosti můžete provádět ze zařízení s operačním systémem Windows přes aplikaci MS Internet Explorer (verze 6.0 a výše) nebo z mobilních zařízení s operačním systémem ios (iphone/ipad) anebo Android pomocí aplikace EagleEyes. Poznámka: Ke správnému zobrazení náhledu z kamery v okně prohlížeče je nutné mít nainstalovaný a spuštěný sw doplněk od výrobce kamery AVTECH. Tento sw doplněk výrobce v tuto chvíli vyvíjí pouze pro MS IE, a to ve formě ovládacího prvku ActiveX (H.264 Streaming Viewer), který se instaluje a spouští automaticky při každém přístupu na stránku s náhledem z kamery. Vzhledem k tomu je nutné mít v nastavení IE povolené ActiveX. Pro správné zobrazení všech ovládacích prvků v menu je rovněž nutné mít nainstalovanou podporu JAVA (konkr. Java Plug-in v.1.6 a výše) Poznámka: Doporučujeme rovněž nainstalovat zásuvný modul VLC Multimedia Plug-in v.1.11 a výše (http://www.videolan.org/). V případě problémů s instalací těchto doplňků kontaktujte technickou podporu vašeho dodavatele. Poznámka: Možnost použití ostatních www prohlížečů V případě, že budete dálkovou správu videokamery provádět přes PC, je možné k tomu využít i ostatní volně dostupné prohlížeče - obecně prohlížeče založené na jádru Gecko (Mozilla FF, Google Chrome), případně Opera a jiné. Avšak vzhledem k tomu, že pro tyto prohlížeče dosud neexistuje od výrobce AVTECH potřebný zásuvný modul pro zobrazení náhledu kamery je nutné použít nějaký zástupný modul. Jako jedno z možných a ověřených řešení se jeví použití zásuvného modulu VLC Multimedia Plug-in v.1.11 a výše (http://www.videolan.org/). Oproti originálnímu zásuvnému modulu od AVTECH však tento poskytuje o něco menší komfort a má omezenou funkčnost. Z těchto důvodů doporučujeme používat především řešení určené pro MS IE. Poznámka: Podrobnosti o přístupu na kameru přes iphone / ipad / Android navštivte web adresu Před použitím kamery zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení sítě a připojení k síti je v pořádku. Pro nastavení sítě doporučujeme projít následující návody: Rychlý návod na iphone & ipad dodaný s kamerou, pokud používáte iphone / ipad a síťové připojení je bezdrátové. POKROČILÉ SÍŤOVÉ NASTAVENÍ ke stažení z pokud síťové připojení není bezdrátové. 4

8 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2.1 Přihlášení do administrace Krok1: Spusťte www prohlížeč, následně do adresního řádku zadejte aktuálně nastavené hodnoty IP a port videokamery ve tvaru "http://ip_addresa:cislo_portu" a stiskněte Enter. Příklad: pro IP adresu a port 80 zadejte "http:// :80". Krok2: V okně prohlížeče se zobrazí přihlašovací stránka (loginpage). Zadejte jméno a heslo a do třetího řádku opište bezpečnostní kod. Klikněte LOGIN. Poznámka: Jméno a heslo je defaultně admin/admin. Krok3: V případě úspěšného přihlášení se zobrazí okno s názvem Wizard. Jedná se o průvodce nastavením základních parametrů kamery. Pokud nechcete momentálně nic přenastavovat, klikněte na tlačítko Close. Následně by se měla zobrazit stránka s on-line náhledem záběru kamery. Pro přímý přístup na živý záběr kamery, bez startu Wizardu při dalším spuštění, zaškrtněte políčko Do not start wizard at login. Poznámka: V případě, že nemáte v IE nainstalovaný jakýkoliv z výše uvedených pluginů(h264 Streaming Viewer, VLC Multimedia Plug-in, JAVA) je velice pravděpodobné, že při zobrazení stránky s nádhledem videa budete automaticky vyzváni k instalaci konkrétního chybějícího pluginu. V tom případě dejte souhlas s instalací a postupujte dle pokynů na obrazovce. Krok4: Po úspěšném přihlášení se zobrazí živý záběr z kamery. 2.2 Popis rozhraní ovládacího panelu Poznámka: Zobrazení tlačítek závisí na právech přihlášeného uživatele. 5

9 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER Funkce Ikona Uživatel Popis Live DPTZ Supervisor / Power user / Normal User / Guest Supervisor / Power user / Normal User Zobrazí stránku s "live" obrazem snímaným kamerou Zobrazí stránku s možností ovládání kamery pomocí DPTZ Backup Supervisor/ Power user Zobrazí stránku s uloženými videozáznamy. Poznámka: Podmínkou pro možnost ukládání záznamů je správně vložená a plně funkční SD karta. Config Supervisor/ Power user Zobrazí stránku s možností konfigurace kamery, konkrétní rozsah dostupných voleb, které se zobrazí, závisí od úrovně uživatele. Live player Quality Resolution Live View Size Supervisor/ Power user/ Normal User/ Guest Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User V menu (drop-down list) zvolte příslušný formát pro typ přenosu videa ActiveX QuickTime VLC QT je multimediální sw od společnosti Apple Inc. Pokud chcete používat tento formát je nutné mít dopředu ve vašem operačním systému nainstalovaný QuickTime Player v a výše). V případě volby tohoto formátu, budete následně vyzváni k zadání platného jména uživatele a hesla (User name/password) pro přístup ke kameře. BEST / HIGH / NORMAL / BASIC Klikněte pro výběr kvality snímků. Zvolte jednu z 5 možností požadovaného rozlišení obrazu SXGA (1280x1024) SXVGA (1280x960) 720P (1280x720) VGA (640x480) QVGA (320x240) V případě, že je aktivní funkce PushVideo, je rozlišení fixně nastaveno na hodnotu VGA a nelze ho změnit. Mějte také na paměti, že čím vyšší hodnota nastaveného rozlišení, tím vyšší je datový tok přenášeného videa a s tím úměrně rostou i nároky na kvalitu přenosové linky. Pokud tedy nemáte dostatečně kvalitní a rychlé připojení na internet, může se stát, že při nastavení rozlišení obrazu na hodnotu SXGA (1280x1024) bude obraz velmi trhaný anebo obraz vůbec nenaskočí. Soubor ovládacích prvků, s jejichž pomocí je možné přepínat mezi různými velikostmi zobrazení videa. Symbol ikon se postupně mění a to ve vztahu k aktuálně nastavené velikosti videa Normal size Náhled videa je shodný s hodnotou nastaveného rozlišení Fit to screen Náhled videa se přizpůsobí velikosti náhledového okna www prohlížeče. Tato ikona se zobrazí pouze za podmínky, je-li nastavená hodnota rozlišení větší než hodnota rámečku. Scale CIF Resize Je-li náhled videa zobrazen v režimu Fit to screen, zobrazí se také ikona Scale. Kliknutím na ni funkci Scale zaktivujete. Následně se na náhledu v levém rohu zobrazí 2 rámečky - malý a velký. Tažením malého rámečku po ploše většího si vždy zobrazíte odpovídající část detailu obrazu. Náhled videa se zvětší na celou plochu rámečku. Tato ikona se zobrazí tedy pouze za podmínky, kdy nastavíte rozlišení QVGA (320x240) Snapshot Flip Full screen Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User V případě, že potřebujete provést snímek aktuálního záběru, klikněte na tuto ikonu a následně proveďte uložení obrázku. Nastavení adresáře pro ukládání snímků provedete následujícím postupem (Config > Camera > Camera > Snapshot Path) Kliknutím na tuto ikonu provedete otočení obrazu o 180 po směru hodinových ručiček Kliknutím na tuto ikonu provedete zvětšení obrazu na celou obrazovku. Návrat do původního zobrazení provedete stisknutím klávesy ESC. 6

10 Funkce Ikona Uživatel Popis DPTZ Audio On /Off Record On /Off Alarm Out Mikrophone LED light Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER Aktivuje/deaktivuje ovládání kamery přes digitální PTZ (DPTZ). Ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí výstupu integrovaného reproduktoru. Ovládací prvek pro okamžité zapnutí/vypnutí videozáznamu. Pozn. Podmínkou pro možnost ukládání záznamů je správně vložená a plně funkční SD karta Ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí externího alarmu. Např. pokud používáte externí sirénu, kliknutím na toto tlačítko provedete její okamžitou aktivaci. (Před použitím této funkce ověřte správnost připojení externího alarmu a jeho nastavení (Config > Trigger) Ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí výstupu integrovaného mikrofonu. Ovládací prvek pro manuální ovládání intenzity přísvitové LED diody. Tažením nastavte požadovanou intenzitu přísvitu. Slow Shutter Level Supervisor/ Power user/ Normal User V případě, že úroveň jasu LED nastavíte na 100%, systém bude následně automaticky řídit jas LED dle následujícího pravidla - 100%-ní jas po dobu 3min > 50%-ní jas po dobu 1min > 100%-ní jas po dobu 3min atd. Tímto opatřením je chráněna LED a nezkracuje se tak její "doba života". Tato funkce se používá k vylepšení jasu v obraze při nedostatečném světle pomocí prodloužení doby expozice. Vyberte 1~5 k prodloužení expozičního času podle aktuálních světelných podmínek, čím větší hodnota, tím delší expozice a méně fps. 0 znamená vypnutí funkce. 7

11 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2.3 Digitální PTZ(DPTZ) operace Tato kamera podporuje digitální funkci PTZ, označenou jako DPTZ, pro monitorování velkého prostoru. Krok1: Klikněte na DPTZ pro zobrazení DPTZ kontrolního panelu. Krok2: Vyberte funkci, kterou potřebujete: Funkce Ikona Popis Fit to screen / Original size Při různých rozlišeních obrazu může dojít k situaci, kdy část obrazu bude mimo aktivní plochu okna. S pomocí těchto funkcí je možné tento problém jednoduše vyřešit. velikost obrazu přizpůsobí ploše okna www prohlížeče Take snapshots Enable Automode Enable DPTZ Zoom in/out Max. zoom in/out vrátí původní velikost obrazu Zachytí aktuální videosnímek a uloží jej do předem definovaného úložiště (Config > Camera > Camera > Snapshot Path) Aktivace automatického modu kamery (Automode). Automatický mod může pracovat ve 2 režimech - Sequence/Auto Pan. Nastavení provedete zde (Config > Camera > Cruise > Active Mode) Pozn.Tato funkce je využitelná pouze v případě, že DPTZ je zapnuté. Kliknutím aktivujete DPTZ. Je-li DPTZ aktivní, je možné využívat i následující 2 režimy - "Auto mode" a posuv Pan/Tilt při digitálním zoomu Ovládací prvky pro přiblížení / oddálení detailu obrazu Ovládací prvky pro maximální přiblížení / oddálení detailu obrazu 8

12 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2.4 Přehrávání a správa uložených záznamů Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud je vložena kompatibilní SD karta. Pokud nevíte, jak vložit do zařízení SD kartu, podrobnosti naleznete v 1.7 Mikro SD karta na straně 3. Podrobnosti o kompatibilních SD kartách naleznete v PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY na straně 31. Předcházející / Další Hodina Rychle dopředu Rychle dozadu Play Klikněte pro skok na další / předcházející časový interval po hodině, například, 11:00 ~ 12:00 nebo 14:00 ~ 15:00, abyste ho mohli přehrávat Klikněte pro zvýšení rychlosti přehrávání vpřed. Klikněte poprvé pro zrychlení 4X a klikněte podruhé pro zrychlení 8X, atd.., a maximální zrychlení je 32X. Klikněte pro zvýšení rychlosti přehrávání vzad. Klikněte poprvé pro zrychlení 4X a klikněte podruhé pro zrychlení 8X, atd.., a maximální zrychlení je 32X. Klikněte pro přehrávání videa. Pauza Klikněte pro pauzu v přehrávání. Stop Klikněte pro zastavení přehrávání. Krok Audio Při pauze klikněte pro posunutí obrazu o jeden snímek dopředu. Klikněte pro vypnutí reproduktoru během přehrávání, klikněte znovu pro opětovné zapnutí reproduktoru. Stáhnout Klikněte pro stažení videa do Vašeho PC do předem zvolené složky. 9

13 3. NASTAVENÍ KAMERY Veškerá nastavení kamery je možné provádět přes www prohlížeč. Vzhledem k podpoře ze strany výrobce doporučujeme používat výhradně IE. Poznámka: Rozsah možností provedení změn závisí vždy na hodnosti uživatele. Protože změny v konfiguraci mohou provádět pouze uživatelé s hodností "Supervisor" nebo "Power User", je nutné být ke kameře přihlášen jako "Supervisor" nebo "Power User". 3.1 Popis konfiguračního menu Pro přechod na stránku s možností změn provozních nastavení klikněte nahoře v hlavním menu na záložku Config. Možnosti nastavení kamery jsou rozděleny do 6 kategorií: Network, Camera, Record Timer, Storage, Trigger a General. Možnosti nastavení kamery jsou zde rozděleny do 7 kategorií: Kapitola 3.2 Network (Síť) na straně 12. Kapitola 3.3 Kamera na straně 15. Kapitola 3.4 Record Timer (záznam časovač) na straně 20. Kapitola 3.5 Storage (úložiště záznamů) na straně 21. Kapitola 3.6 Trigger (poplachové funkce) na straně 21. Kapitola 3.7 Push Video S/I na straně 23. (Volitelně pokud je I/O box AVX951A) Kapitola 3.8 General (obecná nastavení) na straně Input Configuration (nastavení vstupů) Tato funkce se na kameře používá v případě, pokud připojujete více než jedno poplachové zařízení a potřebujete získat Push Video. V tomto případě doporučujeme zakoupit volitelnou I/O řídící jednotku, AVX951A. Poznámka: Chcete-li vědět, jak připojit poplachová zařízení k AVX951A, jak připojit AVX951A ke kameře, podrobnosti naleznete v jeho uživatelské příručce. Když je kamera připojena k AVX951A, musíte nastavit vstupní poplachová zařízení připojená k I/O boxu AVX951A. V továrním nastavení je možné připojit ke kameře AVN90X až dva I/O boxy AVX951A s ovládáním přes RS485: Na prvním I/O boxu AVX951A, nastavte na přepínači ID zařízení 1. Na druhém I/O boxu AVN951A, nastavte na přepínači ID zařízení 2. Položka Push Method Message Content Input Type Popis Vyberte, jak chcete být upozorněni: Živé video / Zpráva / Přehrávání videa. Změňte text zprávy o události (např. pojmenování poplachového vstupu). Vyberte typ poplachového vstupu na základě připojeného zařízení, a jakou informaci ze zařízení chcete využívat. Na výběr jsou možnosti N.O. / N.C. / N.O. or N.C. /N.O. triggered for, N.C. triggered for. Když zvolíte N.O., N.C., N.O. or N.C., budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Když zvolíte N.O. triggered for nebo N.C. triggered for a kontakt je aktivovaný po dobu nastavenou v Counter, budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Counter (Sec.) * Tato položka je k dispozici pouze, když zvolíte "N.O. triggered for " nebo " N.C. triggered for". Přizpůsobte si čas, po který potřebujete počkat ve spouštěcím stavu. Po této obě budete upozorněni na výskyt události, čas můžete volit v rozsahu sekund. 3.8 General (obecná nastavení) na straně

14 Main Menu Sub-Menu Network Network Nastavení sítě DDNS SNTP FTP Mail Filter UPnP Zadejte informace pro DDNS, pokud je typ sítě nastaven na PPPoE nebo DHCP. Synchronizujte čas kamery s časem v internetu. NASTAVENÍ KAMERY V případě, že chcete zasílat informace na FTP, nastavte FTP v menu Trigger Trigger. V případě, že chcete zasílat informace na Mail, nastavte v menu Trigger Trigger. Nastavte povolit nebo zakázat přístup ke kameře u určitých IP adres. "Universal Plug and Play", umožňuje bezproblémové připojení zařízení v domácnostech a firmách. Camera Camera 1. Nastavte jméno kamery. 2. Nastavte cestu pro ukládání fotek. 3. Vyberte možnosti streamu na základě vašeho připojení. Preset Cruise Color LED Audio Nastavte prepozice pro DPTZ funkci. Nastavte automatický režim kamery na Sequence nebo Auto Pan. Nastavte Barevné podání kamery. 1. Nastavte akci LED ručně nebo automaticky na alarm, pohyb nebo audio událost. 2. Nastavte citlivost sepnutí bílého LED světla. 3. Nastavte plánovač na rozsvícení LED světla. Nastavte hlasitost mikrofonu a reproduktoru. Record Timer Record Konfigurace nahrávání po vložení SD karty. Record Timer Plán nahrávání pro PIR a externí alarmy. Storage Memory Informace o aktuální volné kapacitě a možnost vymazání této paměti. Trigger Trigger Nastavte reakci kamery na různé události. Push Video Nastavte pravidla pro Push Video. Push Video S/I Input Configuration * Tuto funkci využijte pouze v případě, že je ke kameře připojen volitelný I/O box. Konfigurace poplachových zařízení připojených k volitelnému I/O boxu AVX951A a nastavení pravidel pro zasílání Push Videa. General General 1. Nastavte jazyk pro web prohlížeč. 2. Zkontrolujte MAC adresu kamery. 3. Zamknuti kamery po určitém čase. Time Server Log Online Account Upgrade Nastavení času a přechod na letní čas. Dostupné pouze pro Supervizora. Kontrola systémových logů. Dostupné pouze pro Supervizora. Kontrola přihlášených online uživatelů. Dostupné pouze pro Supervizora. 1. Vytvořte nového uživatele s různými právy. 2. Upravte nebo smažte existujícího uživatele. Dostupné pouze pro Supervizora. Kontrola současného firmwaru a jeho upgrade. 11

15 3.2 Network (Síť) V této části naleznete základní popis nastavení kamery pro práci v síti Network (základní TCP/IP nastavení) Zde se nastavují základní hodnoty ve vztahu k vlastnostem sítě, na které bude kamera provozována. Nastavte adresy IP, Gateway, Net Mask, Port a alespoň jednu DNS. Defaultně je kamera nastavena na režim DHCP klient. Detaily o nastavení naleznete v Advanced Network Setup na stránkách AVTECH DDNS (nastavení služby DDNS) Pokud jste v předchozím nastavení zvolili typ sítě PPPOE nebo DHCP, nastavte zde volbu Enable. Detaily o nastavení naleznete v Advanced Network Setup na stránkách AVTECH SNTP (nastavení služby SNTP) SNTP (Simple Network Time Protocol) je používaný pro automatickou synchronizaci přesného času kamery. Funkce GMT NTP Server Sync. Popis Nastavte příslušné časové pásmo (GMT +01:00 Praha, Bratislava, ). Název NTP serveru, z kterého se přebírá přesný čas. Pro ČR např. ntp.nic.cz. Kliknutím na tlačítko Sync provedete okamžitou synchronizaci času kamery. 12

16 3.2.4 FTP (nastavení služby FTP) V případě, že máte v nastavení Trigger Trigger zatrženou i položku FTP je nutné zde nastavit přístupový login, IP adresu, port FTP serveru, aktivní nebo pasivní přenos a také název adresáře, kam se budou záznamy ukládat MAIL (nastavení služby SMTP) V případě, že chcete používat službu pro odesílání alarmů na (v nastavení Trigger Trigger máte zatrženou položku ) je nutné nastavit potřebné hodnoty. Funkce Popis SMTP Server Zadejte adresu SMTP serveru z vašeho ového účtu. Port Zadejte port SMTP serveru, pokud je políčko prázdné, použije se defaultně port 25. Mail From Zadejte jméno odesílatele u. Verify Password V případě, že server požaduje i ověřování hesla (Verify password) je nutné vyplnit také položky Username/Password Address List Přidejte ové adresy příjemců. 13

17 3.2.6 Filter (řízení přístupu dle IP/MAC) Z bezpečnostních důvodů obsahuje kamera také možnost nastavit přístupy uživatelů pouze z určité definované IP adresy případně pouze ze zařízení s jedinečnou MAC adresou. Toto nastavení se provádí v položce FILTER. Funkce Filter Configuration: Error Count Error Lock Time Echo Request Popis IP/MAC Filter Configuration IP/MAC Filter IP/MAC Filter Policy IP/MAC Filter Rules Rule Nastavuje maximální počet chybných pokusů při logování uživatele do kamery. V případě, že uživatel překročí tento limit, bude jeho IP adresa po určitou, předem definovanou dobu, blokována a jeho přístup tak bude omezen. Čas v minutách pro blokování IP adresy po chybných přihlášeních. V případě, že potřebujete kameru na síti "skrýt". Block Zařízení nebude odpovídat na žádosti typu PING a bude na síti neviditelné. Non-Block Zařízení bude odpovídat na žádosti typu PING a bude viditelné. Enable/Disable - aktivace/deaktivace služby Pokud je IP/MAC Filter zapnuta "Enable", vyberte, zda chcete povolit (Allow) nebo blokovat (Deny) IP adresu v níže uvedeném seznamu. Chcete-li přidat položku do seznamu IP adres, zadejte adresu IP v políčku "Rule" a klikněte na "Add". Chcete-li odebrat existující položku v seznamu IP adres, vyberte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko "Delete" UPnP (Nastavení služby UPnP) "UPnP" je zkratka pro "Universal Plug and Play", který umožňuje bezproblémové připojení zařízení v domácnosti a firemním prostředí. Po zapnutí funkce UPnP bude kamera na síti ve stejné doméně viditelná pod identifikačním názvem Friendly Name, který je možné změnit. Při zjišťování síťového prostředí v počítači Network Neighbor se zobrazí všechna zařízení na stejné síti včetně kamery s názvem Friendly name, po kliknutí na zařízení se zobrazí webový prohlížeč s adresou tohoto zařízení. 14

18 Port Mapping (mapování portu) Tato funkce je využitelná při nastavení přístupu ke kameře přes router použitý ve vaší síti. Detaily o nastavení naleznete v Advanced Network Setup na stránkách AVTECH Poznámka: Před použitím této funkce zkontrolujte zda váš router podporuje službu UPnP, a zda-li je u něj tato funkce aktivní. Pokud router tuto funkci nepodporuje, budete nuceni nastavit porty ručně. V případě, že nastavíte funkci Port Mapping jako aktivní, systém sám automaticky přiřadí IP adresu a port, aniž by jste museli tyto hodnoty zadávat ručně. Poznámka: Po uložení změny konfigurace (Save), by se mělo zobrazit hlášení o poskytnuté IP adrese a portu. 3.3 Kamera Kamera (nastavení základních parametrů) V případě potřeby můžete nastavit následující hodnoty. Funkce Title Snapshot Path Environment Frame Rate Power Line Frequency Stream Format MPEG4 / MJPEG Resolution OSD Exposure Control Popis Zadejte název kamery (max.15 znaků). Nastavte cestu k adresáři v PC, kam se budou ukládat snímky pořízené funkcí "Snapshot". Snímky se vždy uloží do PC příslušného k uživateli, který snímek pořídil Dle způsobu použití kamery (vnitřní/venkovní) zvolte příslušnou volbu. Kamera se následně automaticky přenastaví tak, aby produkovaný obraz byl optimální v závislosti na tomto nastavení. Nastavte vhodný počet snímků/sec (FULL, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/15) v závislosti na kapacitě přenosové linky. Pozn. Aktuální zobrazovaný počet snímků v náhledu videa může být nižší než nastavený, závisí to na aktuální přenosové rychlosti linky. Frekvence napájecí sítě. Tuto hodnotu nastavte na 50 Hz. Zvolte vhodný formát videostreamu Single H.264/Single MPEG-4/Single Motion JPEG/ Multi-Mode. Pozn. Při nastavení streamu na volbu Motion JPEG není podporována funkce "Detekce pohybu v obraze" (Motion detection). V případě, že je nastavena položka "Stream Format" na hodnotu "MPEG4" nebo "MJPEG", nastavte vhodné rozlišení obrazu - VGA (640 x 480)/QVGA (320 x 240)/QCIF (176 x 144). V případě, že bude tato funkce aktivována (ON), budou na "live obrazu" zobrazovány vybrané údaje (název kamery, DPTZ atd.). Nastavujte pouze v případě, pokud dochází k blikání obrazu, na výběr jsou hodnoty AUTO, Flicker-free 50Hz, Flicker-free 60Hz. 15

19 3.3.2 Preset (nastavení prepozic) Poznámka: Aby bylo možno využívat tuto funkci, musí být zároveň aktivní i funkce DPTZ! S pomocí této funkce si uživatel může vytvořit, nastavit a uložit až 16 prepozic kamery. Jediným kliknutím pak lze přepínat mezi různými náhledy snímaného obrazu. Postup při vytvoření nové prepozice Krok1: V menu klikněte na položku Preset, následně klikněte na ikonu DPTZ. Krok2: Zvětšení nebo oddálení obrazu: Klikněte na ikonu zvětšení nebo zmenšení. Přesuňte kurzor na náhled obrazu a otáčením kolečka myši nahoru (zvětšíte) a dolů (zmenšíte). Klikněte na libovolný bod v náhledu obrazu a zvětšete obraz 5x. Nakreslete čtverec z levého horního rohu směrem k pravému dolnímu rohu (červený čtverec = zvětšení) nebo z pravého dolního rohu směrem doleva nahoru (žlutý čtverec = zmenšení), velikosti se mění v poměru 1x, 3x a 5x. Krok3: Do řádku Current Position napište vhodný název této prepozice a klikněte na Add. Správná funkce prepozice Název nově vytvořené prepozice se objeví v seznamu Available Positions, správnou funkci prepozice můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko Goto. Odstranění existující prepozice Název nově vytvořené prepozice se objeví v seznamu Available Positions, odstranění vytvořené pozice můžete provést kliknutím na tlačítko Remove Cruise (nastavení automatického režimu procházení prepozic) Poznámka: Před konfigurací této funkce si vytvořte několik různých prepozic. Pomocí této funkce můžeme nastavit příslušný typ automatického provozu kamery Sequence nebo Auto Pan. 16

20 Auto Pan V případě, že máte nastavenu jako aktivní volbu Auto Pan a na stránce DPTZ kliknete na tlačítko, kamera začne provádět tzv. panning (automatický přesun obrazu zprava doleva a zpět) a to při zvětšení detailu obrazu na hodnotu 5x zoom. Změnou hodnoty Pan Speed (1-255) lze zvýšit/snížit rychlost přesunu obrazu. Doporučujeme ponechat hodnotu na 1. Sequence V případě, že máte nastavenu jako aktivní volbu Sequence a na stránce DPTZ kliknete na tlačítko, kamera začne provádět tzv. patroling dle uživatelem nastavených a vybraných sekvencí. Uživatel si může vytvořit celkem 4 profily režimu Sequence a mezi nimi jednoduše přepínat. Krok1: Klikněte na tlačítko Add pro přidání prepozice z rozbalovací nabídky a vyberte dobu (1 ~ 60s), po kterou bude prepozice aktivní. Poté klikněte na tlačítko Save. 17

21 Krok2: Klikněte znovu na tlačítko Add pro přidání další prepozice. Pro upravení prepozice klikněte na již existující prepozici a klikněte na tlačítko Edit. Chcete-li vložit prepozici před vybranou prepozicí, klikněte na "Insert". Pro odstranění klikněte na tlačítko Delete. Krok3: Pokud máte vloženy všechny prepozice, klikněte na tlačítko Save pro potvrzení Color (nastavení obrazu) Zde můžete nastavit parametry obrazu Brightness (jas), Contrast (kontrast), Hue (odstín), Saturation (saturace). Pro nastavení původních hodnot klikněte na tlačítko Reset Default. 18

22 3.3.5 LED (nastavení možností integrovaného přísvitu) V LED Configuration : V případě, že chcete, aby kamera ovládala přísvit automaticky ve vztahu k osvětlení sledovaného prostoru, nastavte volbu Yes u položky Auto Enable. Dále proveďte nastavení citlivosti (volby HIGH/MEDIUM/LOW) v závislosti na intenzitě osvětlení, kdy má být přísvit aktivován. Klikněte a posuňte jezdec na požadovanou hodnotu jasu. Poznámka: Je-li úroveň jasu nastavena na 100%, bude jas LED 100% po dobu 3 minut, poté se úroveň jasu sníží na hodnotu 50% po dobu 1 minuty, pak se vrátí na 100% po dobu 3 minut, atd. To je pro ochranu LED a prodloužení její životnosti. V LED Configuration : Přísvit je též možno řídit s pomocí časovače. Pro tento způsob nastavte volbu Yes u položky Enable. Následně v časovém harmonogramu zvolte interval, kdy má být přísvit aktivován. Kliknutím nebo tažením myši přes jednotlivá pole dojde ke změně barvy. Žluté políčko=led je aktivní a obráceně. Minimální časový interval je 30min Audio (nastavení zvuku) Nastavení hlasitosti interního reproduktoru a citlivosti mikrofonu. 19

23 3.4 Record Timer (záznam časovač) Record (záznam) Poznámka: Před konfigurací této služby zkontrolujte, zda je v kameře vložena Mikro SD karta. V opačném případě, proveďte její vložení, podrobnosti naleznete v kapitole 1.7 Mikro SD karta na straně 3. V případě, že požadujete, aby funkce Záznam byla po celou dobu činnosti kamery aktivní, nastavte volbu Enable na Yes. V opačném případě (volba No) bude funkce Záznam deaktivována, a to i v případě, že budou aktivní nastavení v jiných volbách, souvisejících s funkcí Záznam. V případě, že požadujete, aby uložené záznamy byly automaticky přehrány novými v okamžiku, kdy dojde k naplnění kapacity SD karty, nastavte volbu Overwrite na Yes. Povolte nebo zakažte nahráváni zvuku. U položky Manual Record Time Nastavte délku doby záznamu (1/5/10/30/60min), který bude uložen v případě, že na stránce Live View použijete tlačítko Record pro manuální záznam. Vyberte rozlišení a počet snímků obrazu. Poznámka: Čím vyšší rozlišení zvolíte, tím vyšší kvalita obrazu bude nahrávána, ale rychleji se zaplní paměť Record Timer (záznam s pomocí časovače) V případě, že chcete provádět záznam na kameře, anebo chcete aktivovat funkci PIR pouze v předem určený čas a den, můžete si toto nastavení provést v časovém harmonogramu. Kliknutím nebo tažením myši přes jednotlivá pole dojde ke změně barvy. Žluté políčko = funkce je aktivní a obráceně. Minimální časový interval je 30min 20

24 3.5 Storage (úložiště záznamů) Memory (paměť) Zde můžete zjistit základní informace o vložené SD kartě (celkovou kapacitu, použitý souborový systém) a také velikost místa, které je již zaplněno záznamy. V případě potřeby zde můžete provést vymazání záznamů (tlačítko clear) 3.6 Trigger (poplachové funkce) Trigger (volba a detekce poplachů) Zde můžete nastavit jakým způsobem má kamera reagovat v případě různých poplachových událostí (např. PIR, hluk, pohyb v obraze atd ). Detect Funkce External Alarm Motion Popis Nastavte N.O. nebo N.C. v závislosti na způsobu konfigurace vašeho poplachového zařízení. *N.O. - v případě použití spínacího kontaktu, N.C. - v případě použití rozpínacího kontaktu Aktivace (On) a deaktivace (Off) funkce Detekce pohybu v obraze. *Funkce není podporována v případě, že je nastaven jako výchozí streamovací formát MJPEG. Před použitím této funkce je nutné nastavit oblast (Area Setting), která bude kamerou vyhodnocována. 21

25 Funkce Motion PIR Audio Detection Trigger Duration Popis Level of Sensitivity: Upravte citlivost (Level of Sensitivity) v rozahu 1 až 10, nutné je ozkoušní v závislosti na okolních podmínkách (pohyb trávy, stromů, atd ). Area Setting: Nastavení oblasti detekce pohybu výběrem oblasti. Červené čtverečky představují oblast, která se nedetekuje, zatímco průhledné čtverečky představují oblast detekce. Můžete nastavit několik oblastí, v kterých je možná detekce. Klikněte na tlačítko "Clear All" pro nastavení celé oblasti jako nedetekované. Klikněte na tlačítko "Select All" pro nastavení celé plochy jako detekované. Aktivace (On) a deaktivace (Off) funkce detekce PIR. *V případě, že využíváte funkci Push Video, je nutné mít tuto volbu aktivní. Aktivace (On) a deaktivace (Off) funkce detekce zvuku. Kamera je schopná ve sledovaném prostoru detekovat hluk v určitém rozmezí a na základě vyhodnocení odeslat alarmové hlášení. Před použitím je nutné nastavit citlivost detekce - klikněte na položku Audio Detection, poté co se zobrazí nové okno, nastavte požadovanou citlivost v rozmezí 0 ~ 50. Nastavte délku záznamu, který se ukládá na SD kartu, při detekci poplachové události (5/10/20/40s) Action zde můžete nastavit, jakým způsobem bude kamera reagovat v případě, že dojde k poplachové události Funkce (odesílání záznamu na ) FTP (odesílní záznamu na FTP server) Alarm Out (aktivace I/O pro externí zařízení) LED Alert (aktivace LED přísvitu) Record (aktivace záznamu) Audio Alert (aktivace vnitřní sirény) Popis Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/DM/PIR), u nichž požadujete, aby kamera odesílala poplachová hlášení na . Následně klikněte na položku a nastavte, jak dlouhé záznamy se mají odesílat (1 až 5s). Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/DM/PIR), u nichž požadujete aby kamera odesílala poplachová hlášení na FTP. Následně klikněte na položku FTP a nastavte, jak dlouhé záznamy se mají odesílat (1 až 5s). Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/DM/PIR/AD ), u nichž požadujete, aby kamera aktivovala alarmový výstup (siréna, přídavné osvětlení apod). Následně klikněte na položku Alarm Out a nastavte potřebnou hodnotu výstupu (Low/High). *Úrovně výstupu: Low = 0V High = 5V Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/PIR/AD/Man.AO), u nichž požadujete, aby kamera aktivovala LED přísvit. Následně klikněte na položku LED Alert a nastavte hodnotu, po jakou dobu má být přísvit aktivní (1 až 3600s). Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/PIR), u nichž požadujete, aby byla aktivována funkce Záznam. Zaškrtněte v případě, že požadujete možnost ovládat manuálně ze svého mobilního zařízení vnitřní poplachovou sirénu Push Video Funkce Push Video je zcela nová informační poplachová služba, řešená odlišným způsobem než jsou stávající používané FTP a služby. V případě, že je tato funkce aktivní, jsou některé funkce a parametry kamery uzamčeny a není možno je měnit (např. Live View). Je to z důvodu zajištění optimální funkce Push Video. Poznámka: Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je v kameře vložena vhodná SD karta. Viz. Kapitola 1.7 Mikro SD karta strana 3 a PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY na straně

26 Funkce Guard Popis Manuální aktivace/deaktivace funkce Push Video. Tato funkce může být aktivována rovněž s pomocí mobilního zařízení iphone/ipad/ipod nebo Android. LED Lock *Je-li funkce aktivní, je rozlišení obrazu v Live View nastaveno na hodnotu VGA. ** Pokud chcete používat časový plán (Push Video Timer Configuration), musí být funkce Guard aktivní! Ovládání přísvitu (LED) v případě, že Push Video je aktivní, defaultně je hodnota nastavena na Enabled. Slow Shutter Lock Enabled - zapnete automatický režim přísvitu, funkce Push Video si sama řídí přísvit v souvislosti s intenzitou okolního osvětlení. Disable - režim přísvitu je řízen manuálně nebo časovačem. Ovládání rychlosti závěrky v případě, že Push Video je aktivní, defaultně je hodnota nastavena na Enabled Guard Rule Enabled - rychlost závěrky bude automaticky nastavena na hodnotu 2. Disable - rychlost závěrky bude převzata z manuálního nastavení uživatele. Zvolte požadované nastavení jakým způsobem má být funkce Push Video spouštěna (External Alarm, internal Alarm, Internal Alarm OR External Alarm), defaultně je hodnota nastavena na Internal Alarm OR External Alarm. Record Frame Rate Message External Alarm - bude spouštěna externím alarmovým zařízením. Internal Alarm - bude spouštěna interními poplachovými funkcemi kamery (PIR apod). Nastavte hodnotu fps, která bude použita při záznamu pořízeném funkcí Push Video. Při odeslání zprávy na iphone/android je na displeji nejprve zobrazen text hlášení. Zde si můžete libovolně nastavit tento text. Text je limitován počtem znaků na Push Video S/I Input Configuration (nastavení vstupů) Tato funkce se na kameře používá v případě, pokud připojujete více než jedno poplachové zařízení a potřebujete získat Push Video. V tomto případě doporučujeme zakoupit volitelnou I/O řídící jednotku, AVX951A. Poznámka: Chcete-li vědět, jak připojit poplachová zařízení k AVX951A, jak připojit AVX951A ke kameře, podrobnosti naleznete v jeho uživatelské příručce. Když je kamera připojena k AVX951A, musíte nastavit vstupní poplachová zařízení připojená k I/O boxu AVX951A. V továrním nastavení je možné připojit ke kameře AVN90X až dva I/O boxy AVX951A s ovládáním přes RS485: Na prvním I/O boxu AVX951A, nastavte na přepínači ID zařízení 1. Na druhém I/O boxu AVN951A, nastavte na přepínači ID zařízení 2. 23

27 Položka Push Method Message Content Input Type Popis Vyberte, jak chcete být upozorněni: Živé video / Zpráva / Přehrávání videa. Změňte text zprávy o události (např. pojmenování poplachového vstupu). Vyberte typ poplachového vstupu na základě připojeného zařízení, a jakou informaci ze zařízení chcete využívat. Na výběr jsou možnosti N.O. / N.C. / N.O. or N.C. /N.O. triggered for, N.C. triggered for. Když zvolíte N.O., N.C., N.O. or N.C., budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Když zvolíte N.O. triggered for nebo N.C. triggered for a kontakt je aktivovaný po dobu nastavenou v Counter, budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Counter (Sec.) * Tato položka je k dispozici pouze, když zvolíte "N.O. triggered for " nebo " N.C. triggered for". Přizpůsobte si čas, po který potřebujete počkat ve spouštěcím stavu. Po této obě budete upozorněni na výskyt události, čas můžete volit v rozsahu sekund. 3.8 General (obecná nastavení) General (obecná nastavení) Zde můžete nastavit některé základní funkce, jako např. Jazyk UI (User Interface) a zjistit MAC adresu kamery. Chcete-li povolit provozní indikátory LED, které ukazují stav kamery, jak je uvedeno v kapitole 1.6 Provozní indikátory na straně 2. Pro zapnutí zvolte "Enable" v části "Status LED Mode", pro vypnutí zvolte "Disable", pro zobrazování pouze chybových stavů zvolte "Temporary OFF". Poznámka: V případě, že dojde k restartu kamery, bude volba Temporary OFF automaticky nastavena na hodnotu Enable a indikátory se opět zapnou. V případě, že přihlášený uživatel nebude po nějakou dobu aktivní při práci s kamerou, dojde po určité, předem definované době k automatickému odpojení uživatele. Zde si můžete nastavit tuto hodnotu (5/15/30min), případně můžete nastavit možnost aby k odpojení nedocházelo (NEVER). Poznámka: V případě, že došlo k odpojení uživatele funkcí Auto Lock Time, bude kamera požadovat při následujícím pokusu o přístup zadání hesla Time (nastavení systémového času) Zde můžete nastavit systémové datum a čas kamery a režim letní/zimní čas (daylight saving time). Pro uložení klikněte na tlačítko Save. 24

28 Funkce Time Configuration: Date Time Popis Nastavení aktuálního data. Nastavení aktuálního času. Daylight Saving Time Configuration Daylight Saving Time Nastavte zda chcete použít letní čas (Enable / Disable). Pokud je tato funkce zapnuta, nastavte časový interval (Start Time / End Time) a upravte letní čas v hodinách (Nastavení času) Server Log (systémový log) Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. Výpis systémového logu, kam jsou zapisovány veškeré důležité události, které v minulosti nastaly a to přesně v pořadí, tak jak postupně nastaly. Každá událost má své pořadové číslo, označení typu události, datum a čas, důvod zápisu. Výpis je následně možno jednoduše filtrovat dle typu události a posunovat se mezi nimi tlačítky Prev. Page a Next Page. Vymazání logů je možné provést tlačítkem Clear All Online (aktuálně připojení uživatelé) Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. Tato funkce nám zobrazí veškeré uživatele, včetně jejich hodnosti, kteří jsou aktuálně ke kameře připojeni. Chcete-li povolit anonymní přihlášení, vyberte "Enable" v položce "Anonymous Viewer Login". Chcete-li zakázat kód z obrázku pro ověření přihlášení, vyberte možnost "No" v "Login with CAPTCHA Image". 25

29 3.8.5 Account (uživatelské účty) Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. Zde můžete nadefinovat několik typů uživatelů a přidělit jim příslušná práva, upravovat nebo mazat již existující účty. Vytvoření nového uživatelského účtu Krok1: Klikněte na tlačítko Add a vyplňte požadované údaje. 26

30 Položka User Name Password Confirm Password User Level Life Time Popis Nastavte uživatelské jméno pro přístup ke kameře. Uživatelské jméno může být až 16 znaků. Nastavte uživatelské heslo pro přístup ke kameře. Uživatelské heslo může být až 16 znaků. Vložte heslo znovu pro potvrzení. Nastavte úroveň uživatelských práv. K dispozici jsou čtyři uživatelské úrovně (různé pravomoci): SUPERVIZOR, POWER USER, NORMAL a GUEST. Vyberte, jak dlouho může zůstat uživatel přihlášen online. (1 min / 5 min / 10 min / 1 hod / 1 den / neomezeně) Krok2: Klikněte na tlačítko Save pro uložení nastavení a vytvoření účtu. Úprava nebo smazání uživatelského účtu Krok1: Vyberte účet, který chcete upravit nebo vymazat. Krok2: Pro úpravu klikněte na tlačítko edit, vyplňte požadované údaje a uložto pomocí Save Pro vymazání klikněte na tlačítko Delete. Poznámka: Není dovoleno rušit veškeré nadefinované uživatele, vždy musí zůstat minimálně 1 uživatel s hodností Supervisor Maintenance (údržba kamery) Upgrade Firmware Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. V případě, že je k dispozici nový firmware od výrobce, je možno provést upgrade FW. Před provedením upgradu si vždy u svého distributora či prodejce ověřte, zda máte odpovídající verzi FW. Krok1: Klikněte na tlačítko pro procházení a přejděte do adresáře, kde máte uložený soubor pro aktualizaci FW. Zvolte požadovaný soubor (Firmware File). Krok2: Klikněte na tlačítko Upgrade. Vyčkejte několik minut pro dokončení celé operace, kamera se na konci upgradu sama restartuje. Pokud máte více než jeden soubor firmwaru, opakujte postup od kroku 1. Poznámka: Pozor! Během provádění upgrade FW nikdy neodpojujte napájení kamery! Mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození! System Configuration Backup (uložení aktuální konfigurace) S pomocí této funkce si můžete vytvořit a uložit do PC několik profilů nastavení kamery (soubor System.bin ) a přes funkci Firmware Upgrade následně jednoduše kameru vrátit na konkrétní požadované nastavení uložené v souboru Systém.bin. 27

31 System Reboot (restart systému) Vyberte Reboot pro potřebu restartu kamery. Player Download Chcete-li přehrát videa událostí stažených do počítače, musíte nejdříve nainstalovat vlastní video přehrávač. Tento přehrávač je možné stáhnout kliknutím na tlačítko "Free Download", soubor uložte do PC a nainstalujte. 28

32 PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTU PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTU 29

33 PŘÍLOHA 2 PŘEHLEDNÁ TABULKA BIT RATE PŘÍLOHA 2 PŘEHLEDNÁ TABULKA BIT RATE Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Přenosové rychlosti uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na rozlišení, kvalitě obrazu a počtu snímků, světelných podmínkách sledované oblasti, a pohybu objektů ve sledované oblasti. 30

34 PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY 31

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití 1. Úvodní seznámení 1.1 Popis základních vlastností kamery 1.2 Obsah balení 1.3 Vyobrazení a popis přístroje 1.4 Popis zadního panelu 1.5 Připojení externích

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx 2014 Kamery jsou určené pro odbornou montáž. Pro správnou konfiguraci kamery jsou nutné základní znalosti fungování počítačových sítí a operačního systému Windows.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0 Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 IP Kamery Zoneway Uživatelský manuál 2013-05 V4.0 Index 1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU... 3 1.1. SHRNUTÍ...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

IP kamery AVtech. Instalační manuál Návod k použití

IP kamery AVtech. Instalační manuál Návod k použití Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili kameru AVtech. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Start me quick! Čeština

Start me quick! Čeština Start me quick! Čeština Popis zařízení: Package contents: Chcete-li nainstalovat kameru, postupujte takto: Žárovka-indikátor Snímač svítivosti Čočka kamery Žárovky infračerveného osvětlení Kloub otáčení

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2 IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití Instalační Manuál Ver. 1.2 1 Úvod 1.1 Stručně o výrobku IP kamery lze použít pouze jako součást bezpečnostního systému. Vhodný profesionální

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

OBSAH Spoušt ní webové kamery na klientském PC MPEG4 Encoder Viewer: JPEG Image Viewer: Remote Play Back: Emap: Remote Control:

OBSAH Spoušt ní webové kamery na klientském PC MPEG4 Encoder Viewer: JPEG Image Viewer: Remote Play Back: Emap: Remote Control: OBSAH Spouštění webové kamery na klientském PC... 1 Single View MPEG 4 Encoder Viewer... 3 Administrativa hostitelský server... 4 Uložení snímku z live videa... 4 Nastavení POP-UP oken... 5 Ukládání souborů,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více