AVN90X Megapixelová síťová kamera

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AVN90X Megapixelová síťová kamera"

Transkript

1 PUSH VIDEO AVN90X Megapixelová síťová kamera Uživatelský manuál Prosím přečtěte si pečlivě návod před zapnutím přístroje. Návod uschovejte pro pozdější použití. N90x_system_V0.9

2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ POZOR NA ÚRAZ EL. PROUDEM UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti, nebo vlhku. Používejte pouze zdroje energie uvedený na etiketě. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé jakýmkoliv neodborným zacházením, i když jste byli upozorněni na možnost takových škod. Symbol blesku v trojúhelníku označuje, že uvnitř zařízení jsou zakryté neizolované části pod napětím a odkrytí těchto částí může vést k úrazu elektrickým proudem Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních a servisních pokynů uvedených v návodu. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) je direktiva, zakazující použití nebezpečných látek (Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, PBB, PBDE) v elektrických a elektronických výrobcích vydaná Evropskou komisí , platnou od Takto označené výrobky neobsahují nebezpečné a zakázané látky, stejně tak jako jejich celý výrobní proces. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k recyklaci. Recyklace pomáhá zachovávat přírodní zdroje a přispívá k zachování lidského zdraví a životního prostředí. Tento výrobek byl označen značkou shody CE a bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství. Upozornění Informace v tomto manuálu byly aktuální, když byl vydán. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit jakýkoliv obsah v tomto manuálu kdykoliv. Firma VIAKOM nezaručuje ani nepřebírá právní odpovědnost za správnost, úplnost nebo užitečnost tohoto manuálu. Obsah tohoto manuálu se může změnit bez předchozího upozornění. Produkty a názvy společností mohou být registrovanými obchodními známkami, nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Bezpečnostní informace Jedná se o produkt 1.bezpečnostní třídy (s ochranným uzemněním země začleněné do napájecího kabelu). Zástrčka musí být vložena do zásuvky opatřené ochranným zemním kontaktem. Při jakémkoli přerušení ochranného vodiče uvnitř nebo vně přístroje je pravděpodobné, že bude tento přístroj nebezpečný. Úmyslné přerušení ochranného vodiče je zakázáno. Voda a vlhkost Nevystavujte zařízení přímému ani nepřímému kontaktu s vodou. Nepokládejte na přístroj žádné předměty s tekutinami, např. vázy apod. MPEG4 licence Tento produkt je licencován pod MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licence pro osobní a nekomerční použití pro spotřebitele. Kódování videa je v souladu s "MPEG-4 Video" a dekódování MPEG-4 video, které byl zakódován spotřebitelem v rámci osobní, neobchodní činnosti a byly získány od poskytovatele videa LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA POHYBU MPEG-4 VIDEO. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace včetně informací týkajících se reklamního interního a komerčního použití a licencích lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz GPL Licence Tento produkt obsahuje kódy, které jsou vyvíjeny v Third-Party-společnostech a na které se vztahuje GNU General Public License ( "GPL") nebo GNU Lesser Public License ( "LGPL"). GPL kód použitý v tomto výrobku je propuštěn bez záruky a je předmětem autorského práva odpovídajícího autora. Další zdrojové kódy, které jsou předmětem-gpl licencí jsou k dispozici na vyžádání. Výrobce rád poskytne úpravu linuxového jádra, stejně jako několik nových příkazů a některé nástroje na dostání vás do kódu. Kódy jsou k dispozici na serveru FTP a stáhněte si je z těchto stránek: ftp://ftp.dvrtw.com.tw/gpl/av074/

3 OBSAH OBSAH DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 2 OBSAH PŘEHLED Specifikace Obsah balení Přehled zařízení Zadní panel Externí I/O port Provozní indikátory Mikro SD karta PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER Přihlášení do administrace Popis rozhraní ovládacího panelu Digitální PTZ(DPTZ) operace Přehrávání a správa uložených záznamů NASTAVENÍ KAMERY Popis konfiguračního menu Input Configuration (nastavení vstupů) Network (Síť) Network (základní TCP/IP nastavení) DDNS (nastavení služby DDNS) SNTP (nastavení služby SNTP) FTP (nastavení služby FTP) MAIL (nastavení služby SMTP) Filter (řízení přístupu dle IP/MAC) UPnP (Nastavení služby UPnP) Kamera Kamera (nastavení základních parametrů) Preset (nastavení prepozic) Cruise (nastavení automatického režimu procházení prepozic) Color (nastavení obrazu) LED (nastavení možností integrovaného přísvitu) Audio (nastavení zvuku) Record Timer (záznam časovač) Record (záznam) Record Timer (záznam s pomocí časovače) Storage (úložiště záznamů) Memory (paměť) Trigger (poplachové funkce) Trigger (volba a detekce poplachů) Push Video Push Video S/I Input Configuration (nastavení vstupů) General (obecná nastavení) General (obecná nastavení) Time (nastavení systémového času) Server Log (systémový log) Online (aktuálně připojení uživatelé) Account (uživatelské účty) Maintenance (údržba kamery) PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTU PŘÍLOHA 2 PŘEHLEDNÁ TABULKA BIT RATE PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY

4 PŘEHLED 1. PŘEHLED 1.1 Specifikace Jednoduché nastavení pro komunikaci s mobilními přístroji typu iphone/ipad. Sensor 1.3 Megapixelu "live MOS", poskytuje vysokou kvalitu záznamu v rozlišení HDTV 720p, v důsledku toho může uživatel velmi jednoduše pracovat s velmi detailním Videozáznam je ukládán na SD kartu. Funkce Push Video - v okamžiku, kdy dojde ke spuštění poplachu, zajistí tato funkce okamžité odeslání výstražného upozornění přímo na displej Vašeho zařízení typu iphone a Android. Jakmile uživatel příjem zprávy potvrdí, následuje odeslání krátkého videozáznamu v délce trvání 5sec hlídaného prostoru. Uživatel má tak okamžitý přehled o tom, jaká událost poplach způsobila a může tak na situaci bezprostředně reagovat Ve videokameře je integrována vysocesvítivá LED dioda, emitující bílé světlo, která zajišťuje přísvit snímaného prostoru. Její inicializace se provádí několika možnými způsoby - manuálně(trvalý přísvit), dle nastaveného časového plánu anebo v závislosti na detekci pohybu či úrovně hlasitosti zvuku v hlídaném prostoru (poplachový přísvit) Integrované I/O rozhraní, umožňující přímé připojení externích zařízení (např. poplachová siréna, zařízení pro komunikaci přes rozhraní RS-485 apod.) Integrovaný velmi citlivý mikrofon a reproduktor pro obousměrný přenos. Možnost dálkového dohledu. Dohled je možno provádět velmi snadným způsobem přes přístroje typu iphone&ipad, anebo přes www prohlížeč MS Internet Explorer v.6 a výše (zařízení typu PC, notebook apod. s nainstalovaný operačním systémem Windows) 1.2 Obsah balení Síťová kamera Rychlý návod na iphone & ipad Síťový kabel 6-pin I/O port Držák kamery Adaptér s napájecím kabelem CD manuál 1.3 Přehled zařízení 1

5 PŘEHLED 1.4 Zadní panel Ethernet: DC 5 V: Reset: Externí I/O port Zásuvka RJ45 pro síťový kabel Zásuvka pro síťový napaječ 220V~/50Hz/5V= V případě, že potřebujete nastavit veškeré parametry (včetně IP adresy) na původní tovární hodnoty stiskněte toto tlačítko a držte stisknuté několik vteřin, dokud se nerozblikají obě provozní LED. Následně bude proveden opětný start kamery. Konektor (6-pin) umožňující připojení externích zařízení. Detailní popis připojení zařízení naleznete v kapitole 1.5 Externí I/O port na straně Externí I/O port Kamera podporuje přímé připojení I/O externích zařízení. K tomu slouží 6-pin I/O konektor na zadní straně Kamery pro snadné připojení. Připojení konkrétních zařízení na jednotlivé piny zobrazuje následující obrázek. Poznámka: Pro připojení více externích zařízení pro různé aplikace a získání PUSH VIDEA doporučujeme zakoupit volitelnou I / O řídící jednotku, AVX951A. 1.6 Provozní indikátory Ikona Indikátor LAN Indikátor Internetu Stav systému Náběh kamery (zapnutí) svítí trvale svítí trvale Reset Upgrade Firmware Stav Připojení bliká (on 250ms, off 250ms) bliká (on 250ms, off 250ms) nesvítí bliká (on 250ms, off 250ms) LAN kabel připojen svítí trvale --- LAN kabel odpojen bliká (on 100ms, off 500ms) Internet připojen --- svítí Internet odpojen --- bliká (on 100ms, off 500ms) 3G konektivita (iphone/ipad/android) Nesprávné nastavení 3G --- Stav mikro SD karty Chyba Mikro SD karty *Blikání LED - LED off, LED on. --- bliká (on 5s, off 0.5s, on 0.5s, off0.5s, on 5s) Probíhá následující režim: 20s se zobrazuje aktuální provozní stav > LED střídavě blikají 3s > 20s se zobrazuje aktuální provozní stav > atd. 2

6 PŘEHLED 1.7 Mikro SD karta Mikro SD karta slouží pro ukládání záznamů videokamery. Slot pro zasunutí se nachází na boku přístroje. Při zasunutí karty postupujte dle následujícího obrázku. Poznámka: Před vložením mikro SD karty se ujistěte, že máte zkopírovaná všechna důležitá data uložená na kartě (pokud existují) do jiných paměťových médií, nebo se data odstraní po vložení do kamery. Otočte kartu stranou s pozlacenými kontakty k sobě, zasuňte do slotu a prstem lehce zatlačte, až ucítíte lehké zacvaknutí. Poznámka: Doporučujeme provádět vysunutí/zasunutí SD karty při odpojeném napájení. Poznámka: Doporučujeme používat pouze výrobcem schválené typy Mikro SD karet. Tabulku kompatibilních karet naleznete v PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY na straně 31. 3

7 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2. PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER U kamery je možno provádět dálkovou správu a dohled přes HTTP rozhraní. Tyto činnosti můžete provádět ze zařízení s operačním systémem Windows přes aplikaci MS Internet Explorer (verze 6.0 a výše) nebo z mobilních zařízení s operačním systémem ios (iphone/ipad) anebo Android pomocí aplikace EagleEyes. Poznámka: Ke správnému zobrazení náhledu z kamery v okně prohlížeče je nutné mít nainstalovaný a spuštěný sw doplněk od výrobce kamery AVTECH. Tento sw doplněk výrobce v tuto chvíli vyvíjí pouze pro MS IE, a to ve formě ovládacího prvku ActiveX (H.264 Streaming Viewer), který se instaluje a spouští automaticky při každém přístupu na stránku s náhledem z kamery. Vzhledem k tomu je nutné mít v nastavení IE povolené ActiveX. Pro správné zobrazení všech ovládacích prvků v menu je rovněž nutné mít nainstalovanou podporu JAVA (konkr. Java Plug-in v.1.6 a výše) Poznámka: Doporučujeme rovněž nainstalovat zásuvný modul VLC Multimedia Plug-in v.1.11 a výše (http://www.videolan.org/). V případě problémů s instalací těchto doplňků kontaktujte technickou podporu vašeho dodavatele. Poznámka: Možnost použití ostatních www prohlížečů V případě, že budete dálkovou správu videokamery provádět přes PC, je možné k tomu využít i ostatní volně dostupné prohlížeče - obecně prohlížeče založené na jádru Gecko (Mozilla FF, Google Chrome), případně Opera a jiné. Avšak vzhledem k tomu, že pro tyto prohlížeče dosud neexistuje od výrobce AVTECH potřebný zásuvný modul pro zobrazení náhledu kamery je nutné použít nějaký zástupný modul. Jako jedno z možných a ověřených řešení se jeví použití zásuvného modulu VLC Multimedia Plug-in v.1.11 a výše (http://www.videolan.org/). Oproti originálnímu zásuvnému modulu od AVTECH však tento poskytuje o něco menší komfort a má omezenou funkčnost. Z těchto důvodů doporučujeme používat především řešení určené pro MS IE. Poznámka: Podrobnosti o přístupu na kameru přes iphone / ipad / Android navštivte web adresu Před použitím kamery zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení sítě a připojení k síti je v pořádku. Pro nastavení sítě doporučujeme projít následující návody: Rychlý návod na iphone & ipad dodaný s kamerou, pokud používáte iphone / ipad a síťové připojení je bezdrátové. POKROČILÉ SÍŤOVÉ NASTAVENÍ ke stažení z pokud síťové připojení není bezdrátové. 4

8 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2.1 Přihlášení do administrace Krok1: Spusťte www prohlížeč, následně do adresního řádku zadejte aktuálně nastavené hodnoty IP a port videokamery ve tvaru "http://ip_addresa:cislo_portu" a stiskněte Enter. Příklad: pro IP adresu a port 80 zadejte "http:// :80". Krok2: V okně prohlížeče se zobrazí přihlašovací stránka (loginpage). Zadejte jméno a heslo a do třetího řádku opište bezpečnostní kod. Klikněte LOGIN. Poznámka: Jméno a heslo je defaultně admin/admin. Krok3: V případě úspěšného přihlášení se zobrazí okno s názvem Wizard. Jedná se o průvodce nastavením základních parametrů kamery. Pokud nechcete momentálně nic přenastavovat, klikněte na tlačítko Close. Následně by se měla zobrazit stránka s on-line náhledem záběru kamery. Pro přímý přístup na živý záběr kamery, bez startu Wizardu při dalším spuštění, zaškrtněte políčko Do not start wizard at login. Poznámka: V případě, že nemáte v IE nainstalovaný jakýkoliv z výše uvedených pluginů(h264 Streaming Viewer, VLC Multimedia Plug-in, JAVA) je velice pravděpodobné, že při zobrazení stránky s nádhledem videa budete automaticky vyzváni k instalaci konkrétního chybějícího pluginu. V tom případě dejte souhlas s instalací a postupujte dle pokynů na obrazovce. Krok4: Po úspěšném přihlášení se zobrazí živý záběr z kamery. 2.2 Popis rozhraní ovládacího panelu Poznámka: Zobrazení tlačítek závisí na právech přihlášeného uživatele. 5

9 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER Funkce Ikona Uživatel Popis Live DPTZ Supervisor / Power user / Normal User / Guest Supervisor / Power user / Normal User Zobrazí stránku s "live" obrazem snímaným kamerou Zobrazí stránku s možností ovládání kamery pomocí DPTZ Backup Supervisor/ Power user Zobrazí stránku s uloženými videozáznamy. Poznámka: Podmínkou pro možnost ukládání záznamů je správně vložená a plně funkční SD karta. Config Supervisor/ Power user Zobrazí stránku s možností konfigurace kamery, konkrétní rozsah dostupných voleb, které se zobrazí, závisí od úrovně uživatele. Live player Quality Resolution Live View Size Supervisor/ Power user/ Normal User/ Guest Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User V menu (drop-down list) zvolte příslušný formát pro typ přenosu videa ActiveX QuickTime VLC QT je multimediální sw od společnosti Apple Inc. Pokud chcete používat tento formát je nutné mít dopředu ve vašem operačním systému nainstalovaný QuickTime Player v a výše). V případě volby tohoto formátu, budete následně vyzváni k zadání platného jména uživatele a hesla (User name/password) pro přístup ke kameře. BEST / HIGH / NORMAL / BASIC Klikněte pro výběr kvality snímků. Zvolte jednu z 5 možností požadovaného rozlišení obrazu SXGA (1280x1024) SXVGA (1280x960) 720P (1280x720) VGA (640x480) QVGA (320x240) V případě, že je aktivní funkce PushVideo, je rozlišení fixně nastaveno na hodnotu VGA a nelze ho změnit. Mějte také na paměti, že čím vyšší hodnota nastaveného rozlišení, tím vyšší je datový tok přenášeného videa a s tím úměrně rostou i nároky na kvalitu přenosové linky. Pokud tedy nemáte dostatečně kvalitní a rychlé připojení na internet, může se stát, že při nastavení rozlišení obrazu na hodnotu SXGA (1280x1024) bude obraz velmi trhaný anebo obraz vůbec nenaskočí. Soubor ovládacích prvků, s jejichž pomocí je možné přepínat mezi různými velikostmi zobrazení videa. Symbol ikon se postupně mění a to ve vztahu k aktuálně nastavené velikosti videa Normal size Náhled videa je shodný s hodnotou nastaveného rozlišení Fit to screen Náhled videa se přizpůsobí velikosti náhledového okna www prohlížeče. Tato ikona se zobrazí pouze za podmínky, je-li nastavená hodnota rozlišení větší než hodnota rámečku. Scale CIF Resize Je-li náhled videa zobrazen v režimu Fit to screen, zobrazí se také ikona Scale. Kliknutím na ni funkci Scale zaktivujete. Následně se na náhledu v levém rohu zobrazí 2 rámečky - malý a velký. Tažením malého rámečku po ploše většího si vždy zobrazíte odpovídající část detailu obrazu. Náhled videa se zvětší na celou plochu rámečku. Tato ikona se zobrazí tedy pouze za podmínky, kdy nastavíte rozlišení QVGA (320x240) Snapshot Flip Full screen Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User V případě, že potřebujete provést snímek aktuálního záběru, klikněte na tuto ikonu a následně proveďte uložení obrázku. Nastavení adresáře pro ukládání snímků provedete následujícím postupem (Config > Camera > Camera > Snapshot Path) Kliknutím na tuto ikonu provedete otočení obrazu o 180 po směru hodinových ručiček Kliknutím na tuto ikonu provedete zvětšení obrazu na celou obrazovku. Návrat do původního zobrazení provedete stisknutím klávesy ESC. 6

10 Funkce Ikona Uživatel Popis DPTZ Audio On /Off Record On /Off Alarm Out Mikrophone LED light Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User Supervisor/ Power user/ Normal User PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER Aktivuje/deaktivuje ovládání kamery přes digitální PTZ (DPTZ). Ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí výstupu integrovaného reproduktoru. Ovládací prvek pro okamžité zapnutí/vypnutí videozáznamu. Pozn. Podmínkou pro možnost ukládání záznamů je správně vložená a plně funkční SD karta Ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí externího alarmu. Např. pokud používáte externí sirénu, kliknutím na toto tlačítko provedete její okamžitou aktivaci. (Před použitím této funkce ověřte správnost připojení externího alarmu a jeho nastavení (Config > Trigger) Ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí výstupu integrovaného mikrofonu. Ovládací prvek pro manuální ovládání intenzity přísvitové LED diody. Tažením nastavte požadovanou intenzitu přísvitu. Slow Shutter Level Supervisor/ Power user/ Normal User V případě, že úroveň jasu LED nastavíte na 100%, systém bude následně automaticky řídit jas LED dle následujícího pravidla - 100%-ní jas po dobu 3min > 50%-ní jas po dobu 1min > 100%-ní jas po dobu 3min atd. Tímto opatřením je chráněna LED a nezkracuje se tak její "doba života". Tato funkce se používá k vylepšení jasu v obraze při nedostatečném světle pomocí prodloužení doby expozice. Vyberte 1~5 k prodloužení expozičního času podle aktuálních světelných podmínek, čím větší hodnota, tím delší expozice a méně fps. 0 znamená vypnutí funkce. 7

11 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2.3 Digitální PTZ(DPTZ) operace Tato kamera podporuje digitální funkci PTZ, označenou jako DPTZ, pro monitorování velkého prostoru. Krok1: Klikněte na DPTZ pro zobrazení DPTZ kontrolního panelu. Krok2: Vyberte funkci, kterou potřebujete: Funkce Ikona Popis Fit to screen / Original size Při různých rozlišeních obrazu může dojít k situaci, kdy část obrazu bude mimo aktivní plochu okna. S pomocí těchto funkcí je možné tento problém jednoduše vyřešit. velikost obrazu přizpůsobí ploše okna www prohlížeče Take snapshots Enable Automode Enable DPTZ Zoom in/out Max. zoom in/out vrátí původní velikost obrazu Zachytí aktuální videosnímek a uloží jej do předem definovaného úložiště (Config > Camera > Camera > Snapshot Path) Aktivace automatického modu kamery (Automode). Automatický mod může pracovat ve 2 režimech - Sequence/Auto Pan. Nastavení provedete zde (Config > Camera > Cruise > Active Mode) Pozn.Tato funkce je využitelná pouze v případě, že DPTZ je zapnuté. Kliknutím aktivujete DPTZ. Je-li DPTZ aktivní, je možné využívat i následující 2 režimy - "Auto mode" a posuv Pan/Tilt při digitálním zoomu Ovládací prvky pro přiblížení / oddálení detailu obrazu Ovládací prvky pro maximální přiblížení / oddálení detailu obrazu 8

12 PŘÍSTUP KE KAMEŘE S APLIKACÍ INTERNET EXPLORER 2.4 Přehrávání a správa uložených záznamů Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud je vložena kompatibilní SD karta. Pokud nevíte, jak vložit do zařízení SD kartu, podrobnosti naleznete v 1.7 Mikro SD karta na straně 3. Podrobnosti o kompatibilních SD kartách naleznete v PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY na straně 31. Předcházející / Další Hodina Rychle dopředu Rychle dozadu Play Klikněte pro skok na další / předcházející časový interval po hodině, například, 11:00 ~ 12:00 nebo 14:00 ~ 15:00, abyste ho mohli přehrávat Klikněte pro zvýšení rychlosti přehrávání vpřed. Klikněte poprvé pro zrychlení 4X a klikněte podruhé pro zrychlení 8X, atd.., a maximální zrychlení je 32X. Klikněte pro zvýšení rychlosti přehrávání vzad. Klikněte poprvé pro zrychlení 4X a klikněte podruhé pro zrychlení 8X, atd.., a maximální zrychlení je 32X. Klikněte pro přehrávání videa. Pauza Klikněte pro pauzu v přehrávání. Stop Klikněte pro zastavení přehrávání. Krok Audio Při pauze klikněte pro posunutí obrazu o jeden snímek dopředu. Klikněte pro vypnutí reproduktoru během přehrávání, klikněte znovu pro opětovné zapnutí reproduktoru. Stáhnout Klikněte pro stažení videa do Vašeho PC do předem zvolené složky. 9

13 3. NASTAVENÍ KAMERY Veškerá nastavení kamery je možné provádět přes www prohlížeč. Vzhledem k podpoře ze strany výrobce doporučujeme používat výhradně IE. Poznámka: Rozsah možností provedení změn závisí vždy na hodnosti uživatele. Protože změny v konfiguraci mohou provádět pouze uživatelé s hodností "Supervisor" nebo "Power User", je nutné být ke kameře přihlášen jako "Supervisor" nebo "Power User". 3.1 Popis konfiguračního menu Pro přechod na stránku s možností změn provozních nastavení klikněte nahoře v hlavním menu na záložku Config. Možnosti nastavení kamery jsou rozděleny do 6 kategorií: Network, Camera, Record Timer, Storage, Trigger a General. Možnosti nastavení kamery jsou zde rozděleny do 7 kategorií: Kapitola 3.2 Network (Síť) na straně 12. Kapitola 3.3 Kamera na straně 15. Kapitola 3.4 Record Timer (záznam časovač) na straně 20. Kapitola 3.5 Storage (úložiště záznamů) na straně 21. Kapitola 3.6 Trigger (poplachové funkce) na straně 21. Kapitola 3.7 Push Video S/I na straně 23. (Volitelně pokud je I/O box AVX951A) Kapitola 3.8 General (obecná nastavení) na straně Input Configuration (nastavení vstupů) Tato funkce se na kameře používá v případě, pokud připojujete více než jedno poplachové zařízení a potřebujete získat Push Video. V tomto případě doporučujeme zakoupit volitelnou I/O řídící jednotku, AVX951A. Poznámka: Chcete-li vědět, jak připojit poplachová zařízení k AVX951A, jak připojit AVX951A ke kameře, podrobnosti naleznete v jeho uživatelské příručce. Když je kamera připojena k AVX951A, musíte nastavit vstupní poplachová zařízení připojená k I/O boxu AVX951A. V továrním nastavení je možné připojit ke kameře AVN90X až dva I/O boxy AVX951A s ovládáním přes RS485: Na prvním I/O boxu AVX951A, nastavte na přepínači ID zařízení 1. Na druhém I/O boxu AVN951A, nastavte na přepínači ID zařízení 2. Položka Push Method Message Content Input Type Popis Vyberte, jak chcete být upozorněni: Živé video / Zpráva / Přehrávání videa. Změňte text zprávy o události (např. pojmenování poplachového vstupu). Vyberte typ poplachového vstupu na základě připojeného zařízení, a jakou informaci ze zařízení chcete využívat. Na výběr jsou možnosti N.O. / N.C. / N.O. or N.C. /N.O. triggered for, N.C. triggered for. Když zvolíte N.O., N.C., N.O. or N.C., budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Když zvolíte N.O. triggered for nebo N.C. triggered for a kontakt je aktivovaný po dobu nastavenou v Counter, budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Counter (Sec.) * Tato položka je k dispozici pouze, když zvolíte "N.O. triggered for " nebo " N.C. triggered for". Přizpůsobte si čas, po který potřebujete počkat ve spouštěcím stavu. Po této obě budete upozorněni na výskyt události, čas můžete volit v rozsahu sekund. 3.8 General (obecná nastavení) na straně

14 Main Menu Sub-Menu Network Network Nastavení sítě DDNS SNTP FTP Mail Filter UPnP Zadejte informace pro DDNS, pokud je typ sítě nastaven na PPPoE nebo DHCP. Synchronizujte čas kamery s časem v internetu. NASTAVENÍ KAMERY V případě, že chcete zasílat informace na FTP, nastavte FTP v menu Trigger Trigger. V případě, že chcete zasílat informace na Mail, nastavte v menu Trigger Trigger. Nastavte povolit nebo zakázat přístup ke kameře u určitých IP adres. "Universal Plug and Play", umožňuje bezproblémové připojení zařízení v domácnostech a firmách. Camera Camera 1. Nastavte jméno kamery. 2. Nastavte cestu pro ukládání fotek. 3. Vyberte možnosti streamu na základě vašeho připojení. Preset Cruise Color LED Audio Nastavte prepozice pro DPTZ funkci. Nastavte automatický režim kamery na Sequence nebo Auto Pan. Nastavte Barevné podání kamery. 1. Nastavte akci LED ručně nebo automaticky na alarm, pohyb nebo audio událost. 2. Nastavte citlivost sepnutí bílého LED světla. 3. Nastavte plánovač na rozsvícení LED světla. Nastavte hlasitost mikrofonu a reproduktoru. Record Timer Record Konfigurace nahrávání po vložení SD karty. Record Timer Plán nahrávání pro PIR a externí alarmy. Storage Memory Informace o aktuální volné kapacitě a možnost vymazání této paměti. Trigger Trigger Nastavte reakci kamery na různé události. Push Video Nastavte pravidla pro Push Video. Push Video S/I Input Configuration * Tuto funkci využijte pouze v případě, že je ke kameře připojen volitelný I/O box. Konfigurace poplachových zařízení připojených k volitelnému I/O boxu AVX951A a nastavení pravidel pro zasílání Push Videa. General General 1. Nastavte jazyk pro web prohlížeč. 2. Zkontrolujte MAC adresu kamery. 3. Zamknuti kamery po určitém čase. Time Server Log Online Account Upgrade Nastavení času a přechod na letní čas. Dostupné pouze pro Supervizora. Kontrola systémových logů. Dostupné pouze pro Supervizora. Kontrola přihlášených online uživatelů. Dostupné pouze pro Supervizora. 1. Vytvořte nového uživatele s různými právy. 2. Upravte nebo smažte existujícího uživatele. Dostupné pouze pro Supervizora. Kontrola současného firmwaru a jeho upgrade. 11

15 3.2 Network (Síť) V této části naleznete základní popis nastavení kamery pro práci v síti Network (základní TCP/IP nastavení) Zde se nastavují základní hodnoty ve vztahu k vlastnostem sítě, na které bude kamera provozována. Nastavte adresy IP, Gateway, Net Mask, Port a alespoň jednu DNS. Defaultně je kamera nastavena na režim DHCP klient. Detaily o nastavení naleznete v Advanced Network Setup na stránkách AVTECH DDNS (nastavení služby DDNS) Pokud jste v předchozím nastavení zvolili typ sítě PPPOE nebo DHCP, nastavte zde volbu Enable. Detaily o nastavení naleznete v Advanced Network Setup na stránkách AVTECH SNTP (nastavení služby SNTP) SNTP (Simple Network Time Protocol) je používaný pro automatickou synchronizaci přesného času kamery. Funkce GMT NTP Server Sync. Popis Nastavte příslušné časové pásmo (GMT +01:00 Praha, Bratislava, ). Název NTP serveru, z kterého se přebírá přesný čas. Pro ČR např. ntp.nic.cz. Kliknutím na tlačítko Sync provedete okamžitou synchronizaci času kamery. 12

16 3.2.4 FTP (nastavení služby FTP) V případě, že máte v nastavení Trigger Trigger zatrženou i položku FTP je nutné zde nastavit přístupový login, IP adresu, port FTP serveru, aktivní nebo pasivní přenos a také název adresáře, kam se budou záznamy ukládat MAIL (nastavení služby SMTP) V případě, že chcete používat službu pro odesílání alarmů na (v nastavení Trigger Trigger máte zatrženou položku ) je nutné nastavit potřebné hodnoty. Funkce Popis SMTP Server Zadejte adresu SMTP serveru z vašeho ového účtu. Port Zadejte port SMTP serveru, pokud je políčko prázdné, použije se defaultně port 25. Mail From Zadejte jméno odesílatele u. Verify Password V případě, že server požaduje i ověřování hesla (Verify password) je nutné vyplnit také položky Username/Password Address List Přidejte ové adresy příjemců. 13

17 3.2.6 Filter (řízení přístupu dle IP/MAC) Z bezpečnostních důvodů obsahuje kamera také možnost nastavit přístupy uživatelů pouze z určité definované IP adresy případně pouze ze zařízení s jedinečnou MAC adresou. Toto nastavení se provádí v položce FILTER. Funkce Filter Configuration: Error Count Error Lock Time Echo Request Popis IP/MAC Filter Configuration IP/MAC Filter IP/MAC Filter Policy IP/MAC Filter Rules Rule Nastavuje maximální počet chybných pokusů při logování uživatele do kamery. V případě, že uživatel překročí tento limit, bude jeho IP adresa po určitou, předem definovanou dobu, blokována a jeho přístup tak bude omezen. Čas v minutách pro blokování IP adresy po chybných přihlášeních. V případě, že potřebujete kameru na síti "skrýt". Block Zařízení nebude odpovídat na žádosti typu PING a bude na síti neviditelné. Non-Block Zařízení bude odpovídat na žádosti typu PING a bude viditelné. Enable/Disable - aktivace/deaktivace služby Pokud je IP/MAC Filter zapnuta "Enable", vyberte, zda chcete povolit (Allow) nebo blokovat (Deny) IP adresu v níže uvedeném seznamu. Chcete-li přidat položku do seznamu IP adres, zadejte adresu IP v políčku "Rule" a klikněte na "Add". Chcete-li odebrat existující položku v seznamu IP adres, vyberte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko "Delete" UPnP (Nastavení služby UPnP) "UPnP" je zkratka pro "Universal Plug and Play", který umožňuje bezproblémové připojení zařízení v domácnosti a firemním prostředí. Po zapnutí funkce UPnP bude kamera na síti ve stejné doméně viditelná pod identifikačním názvem Friendly Name, který je možné změnit. Při zjišťování síťového prostředí v počítači Network Neighbor se zobrazí všechna zařízení na stejné síti včetně kamery s názvem Friendly name, po kliknutí na zařízení se zobrazí webový prohlížeč s adresou tohoto zařízení. 14

18 Port Mapping (mapování portu) Tato funkce je využitelná při nastavení přístupu ke kameře přes router použitý ve vaší síti. Detaily o nastavení naleznete v Advanced Network Setup na stránkách AVTECH Poznámka: Před použitím této funkce zkontrolujte zda váš router podporuje službu UPnP, a zda-li je u něj tato funkce aktivní. Pokud router tuto funkci nepodporuje, budete nuceni nastavit porty ručně. V případě, že nastavíte funkci Port Mapping jako aktivní, systém sám automaticky přiřadí IP adresu a port, aniž by jste museli tyto hodnoty zadávat ručně. Poznámka: Po uložení změny konfigurace (Save), by se mělo zobrazit hlášení o poskytnuté IP adrese a portu. 3.3 Kamera Kamera (nastavení základních parametrů) V případě potřeby můžete nastavit následující hodnoty. Funkce Title Snapshot Path Environment Frame Rate Power Line Frequency Stream Format MPEG4 / MJPEG Resolution OSD Exposure Control Popis Zadejte název kamery (max.15 znaků). Nastavte cestu k adresáři v PC, kam se budou ukládat snímky pořízené funkcí "Snapshot". Snímky se vždy uloží do PC příslušného k uživateli, který snímek pořídil Dle způsobu použití kamery (vnitřní/venkovní) zvolte příslušnou volbu. Kamera se následně automaticky přenastaví tak, aby produkovaný obraz byl optimální v závislosti na tomto nastavení. Nastavte vhodný počet snímků/sec (FULL, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/15) v závislosti na kapacitě přenosové linky. Pozn. Aktuální zobrazovaný počet snímků v náhledu videa může být nižší než nastavený, závisí to na aktuální přenosové rychlosti linky. Frekvence napájecí sítě. Tuto hodnotu nastavte na 50 Hz. Zvolte vhodný formát videostreamu Single H.264/Single MPEG-4/Single Motion JPEG/ Multi-Mode. Pozn. Při nastavení streamu na volbu Motion JPEG není podporována funkce "Detekce pohybu v obraze" (Motion detection). V případě, že je nastavena položka "Stream Format" na hodnotu "MPEG4" nebo "MJPEG", nastavte vhodné rozlišení obrazu - VGA (640 x 480)/QVGA (320 x 240)/QCIF (176 x 144). V případě, že bude tato funkce aktivována (ON), budou na "live obrazu" zobrazovány vybrané údaje (název kamery, DPTZ atd.). Nastavujte pouze v případě, pokud dochází k blikání obrazu, na výběr jsou hodnoty AUTO, Flicker-free 50Hz, Flicker-free 60Hz. 15

19 3.3.2 Preset (nastavení prepozic) Poznámka: Aby bylo možno využívat tuto funkci, musí být zároveň aktivní i funkce DPTZ! S pomocí této funkce si uživatel může vytvořit, nastavit a uložit až 16 prepozic kamery. Jediným kliknutím pak lze přepínat mezi různými náhledy snímaného obrazu. Postup při vytvoření nové prepozice Krok1: V menu klikněte na položku Preset, následně klikněte na ikonu DPTZ. Krok2: Zvětšení nebo oddálení obrazu: Klikněte na ikonu zvětšení nebo zmenšení. Přesuňte kurzor na náhled obrazu a otáčením kolečka myši nahoru (zvětšíte) a dolů (zmenšíte). Klikněte na libovolný bod v náhledu obrazu a zvětšete obraz 5x. Nakreslete čtverec z levého horního rohu směrem k pravému dolnímu rohu (červený čtverec = zvětšení) nebo z pravého dolního rohu směrem doleva nahoru (žlutý čtverec = zmenšení), velikosti se mění v poměru 1x, 3x a 5x. Krok3: Do řádku Current Position napište vhodný název této prepozice a klikněte na Add. Správná funkce prepozice Název nově vytvořené prepozice se objeví v seznamu Available Positions, správnou funkci prepozice můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko Goto. Odstranění existující prepozice Název nově vytvořené prepozice se objeví v seznamu Available Positions, odstranění vytvořené pozice můžete provést kliknutím na tlačítko Remove Cruise (nastavení automatického režimu procházení prepozic) Poznámka: Před konfigurací této funkce si vytvořte několik různých prepozic. Pomocí této funkce můžeme nastavit příslušný typ automatického provozu kamery Sequence nebo Auto Pan. 16

20 Auto Pan V případě, že máte nastavenu jako aktivní volbu Auto Pan a na stránce DPTZ kliknete na tlačítko, kamera začne provádět tzv. panning (automatický přesun obrazu zprava doleva a zpět) a to při zvětšení detailu obrazu na hodnotu 5x zoom. Změnou hodnoty Pan Speed (1-255) lze zvýšit/snížit rychlost přesunu obrazu. Doporučujeme ponechat hodnotu na 1. Sequence V případě, že máte nastavenu jako aktivní volbu Sequence a na stránce DPTZ kliknete na tlačítko, kamera začne provádět tzv. patroling dle uživatelem nastavených a vybraných sekvencí. Uživatel si může vytvořit celkem 4 profily režimu Sequence a mezi nimi jednoduše přepínat. Krok1: Klikněte na tlačítko Add pro přidání prepozice z rozbalovací nabídky a vyberte dobu (1 ~ 60s), po kterou bude prepozice aktivní. Poté klikněte na tlačítko Save. 17

21 Krok2: Klikněte znovu na tlačítko Add pro přidání další prepozice. Pro upravení prepozice klikněte na již existující prepozici a klikněte na tlačítko Edit. Chcete-li vložit prepozici před vybranou prepozicí, klikněte na "Insert". Pro odstranění klikněte na tlačítko Delete. Krok3: Pokud máte vloženy všechny prepozice, klikněte na tlačítko Save pro potvrzení Color (nastavení obrazu) Zde můžete nastavit parametry obrazu Brightness (jas), Contrast (kontrast), Hue (odstín), Saturation (saturace). Pro nastavení původních hodnot klikněte na tlačítko Reset Default. 18

22 3.3.5 LED (nastavení možností integrovaného přísvitu) V LED Configuration : V případě, že chcete, aby kamera ovládala přísvit automaticky ve vztahu k osvětlení sledovaného prostoru, nastavte volbu Yes u položky Auto Enable. Dále proveďte nastavení citlivosti (volby HIGH/MEDIUM/LOW) v závislosti na intenzitě osvětlení, kdy má být přísvit aktivován. Klikněte a posuňte jezdec na požadovanou hodnotu jasu. Poznámka: Je-li úroveň jasu nastavena na 100%, bude jas LED 100% po dobu 3 minut, poté se úroveň jasu sníží na hodnotu 50% po dobu 1 minuty, pak se vrátí na 100% po dobu 3 minut, atd. To je pro ochranu LED a prodloužení její životnosti. V LED Configuration : Přísvit je též možno řídit s pomocí časovače. Pro tento způsob nastavte volbu Yes u položky Enable. Následně v časovém harmonogramu zvolte interval, kdy má být přísvit aktivován. Kliknutím nebo tažením myši přes jednotlivá pole dojde ke změně barvy. Žluté políčko=led je aktivní a obráceně. Minimální časový interval je 30min Audio (nastavení zvuku) Nastavení hlasitosti interního reproduktoru a citlivosti mikrofonu. 19

23 3.4 Record Timer (záznam časovač) Record (záznam) Poznámka: Před konfigurací této služby zkontrolujte, zda je v kameře vložena Mikro SD karta. V opačném případě, proveďte její vložení, podrobnosti naleznete v kapitole 1.7 Mikro SD karta na straně 3. V případě, že požadujete, aby funkce Záznam byla po celou dobu činnosti kamery aktivní, nastavte volbu Enable na Yes. V opačném případě (volba No) bude funkce Záznam deaktivována, a to i v případě, že budou aktivní nastavení v jiných volbách, souvisejících s funkcí Záznam. V případě, že požadujete, aby uložené záznamy byly automaticky přehrány novými v okamžiku, kdy dojde k naplnění kapacity SD karty, nastavte volbu Overwrite na Yes. Povolte nebo zakažte nahráváni zvuku. U položky Manual Record Time Nastavte délku doby záznamu (1/5/10/30/60min), který bude uložen v případě, že na stránce Live View použijete tlačítko Record pro manuální záznam. Vyberte rozlišení a počet snímků obrazu. Poznámka: Čím vyšší rozlišení zvolíte, tím vyšší kvalita obrazu bude nahrávána, ale rychleji se zaplní paměť Record Timer (záznam s pomocí časovače) V případě, že chcete provádět záznam na kameře, anebo chcete aktivovat funkci PIR pouze v předem určený čas a den, můžete si toto nastavení provést v časovém harmonogramu. Kliknutím nebo tažením myši přes jednotlivá pole dojde ke změně barvy. Žluté políčko = funkce je aktivní a obráceně. Minimální časový interval je 30min 20

24 3.5 Storage (úložiště záznamů) Memory (paměť) Zde můžete zjistit základní informace o vložené SD kartě (celkovou kapacitu, použitý souborový systém) a také velikost místa, které je již zaplněno záznamy. V případě potřeby zde můžete provést vymazání záznamů (tlačítko clear) 3.6 Trigger (poplachové funkce) Trigger (volba a detekce poplachů) Zde můžete nastavit jakým způsobem má kamera reagovat v případě různých poplachových událostí (např. PIR, hluk, pohyb v obraze atd ). Detect Funkce External Alarm Motion Popis Nastavte N.O. nebo N.C. v závislosti na způsobu konfigurace vašeho poplachového zařízení. *N.O. - v případě použití spínacího kontaktu, N.C. - v případě použití rozpínacího kontaktu Aktivace (On) a deaktivace (Off) funkce Detekce pohybu v obraze. *Funkce není podporována v případě, že je nastaven jako výchozí streamovací formát MJPEG. Před použitím této funkce je nutné nastavit oblast (Area Setting), která bude kamerou vyhodnocována. 21

25 Funkce Motion PIR Audio Detection Trigger Duration Popis Level of Sensitivity: Upravte citlivost (Level of Sensitivity) v rozahu 1 až 10, nutné je ozkoušní v závislosti na okolních podmínkách (pohyb trávy, stromů, atd ). Area Setting: Nastavení oblasti detekce pohybu výběrem oblasti. Červené čtverečky představují oblast, která se nedetekuje, zatímco průhledné čtverečky představují oblast detekce. Můžete nastavit několik oblastí, v kterých je možná detekce. Klikněte na tlačítko "Clear All" pro nastavení celé oblasti jako nedetekované. Klikněte na tlačítko "Select All" pro nastavení celé plochy jako detekované. Aktivace (On) a deaktivace (Off) funkce detekce PIR. *V případě, že využíváte funkci Push Video, je nutné mít tuto volbu aktivní. Aktivace (On) a deaktivace (Off) funkce detekce zvuku. Kamera je schopná ve sledovaném prostoru detekovat hluk v určitém rozmezí a na základě vyhodnocení odeslat alarmové hlášení. Před použitím je nutné nastavit citlivost detekce - klikněte na položku Audio Detection, poté co se zobrazí nové okno, nastavte požadovanou citlivost v rozmezí 0 ~ 50. Nastavte délku záznamu, který se ukládá na SD kartu, při detekci poplachové události (5/10/20/40s) Action zde můžete nastavit, jakým způsobem bude kamera reagovat v případě, že dojde k poplachové události Funkce (odesílání záznamu na ) FTP (odesílní záznamu na FTP server) Alarm Out (aktivace I/O pro externí zařízení) LED Alert (aktivace LED přísvitu) Record (aktivace záznamu) Audio Alert (aktivace vnitřní sirény) Popis Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/DM/PIR), u nichž požadujete, aby kamera odesílala poplachová hlášení na . Následně klikněte na položku a nastavte, jak dlouhé záznamy se mají odesílat (1 až 5s). Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/DM/PIR), u nichž požadujete aby kamera odesílala poplachová hlášení na FTP. Následně klikněte na položku FTP a nastavte, jak dlouhé záznamy se mají odesílat (1 až 5s). Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/DM/PIR/AD ), u nichž požadujete, aby kamera aktivovala alarmový výstup (siréna, přídavné osvětlení apod). Následně klikněte na položku Alarm Out a nastavte potřebnou hodnotu výstupu (Low/High). *Úrovně výstupu: Low = 0V High = 5V Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/PIR/AD/Man.AO), u nichž požadujete, aby kamera aktivovala LED přísvit. Následně klikněte na položku LED Alert a nastavte hodnotu, po jakou dobu má být přísvit aktivní (1 až 3600s). Zvolte typy poplachů (Ext.Alarm/PIR), u nichž požadujete, aby byla aktivována funkce Záznam. Zaškrtněte v případě, že požadujete možnost ovládat manuálně ze svého mobilního zařízení vnitřní poplachovou sirénu Push Video Funkce Push Video je zcela nová informační poplachová služba, řešená odlišným způsobem než jsou stávající používané FTP a služby. V případě, že je tato funkce aktivní, jsou některé funkce a parametry kamery uzamčeny a není možno je měnit (např. Live View). Je to z důvodu zajištění optimální funkce Push Video. Poznámka: Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je v kameře vložena vhodná SD karta. Viz. Kapitola 1.7 Mikro SD karta strana 3 a PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY na straně

26 Funkce Guard Popis Manuální aktivace/deaktivace funkce Push Video. Tato funkce může být aktivována rovněž s pomocí mobilního zařízení iphone/ipad/ipod nebo Android. LED Lock *Je-li funkce aktivní, je rozlišení obrazu v Live View nastaveno na hodnotu VGA. ** Pokud chcete používat časový plán (Push Video Timer Configuration), musí být funkce Guard aktivní! Ovládání přísvitu (LED) v případě, že Push Video je aktivní, defaultně je hodnota nastavena na Enabled. Slow Shutter Lock Enabled - zapnete automatický režim přísvitu, funkce Push Video si sama řídí přísvit v souvislosti s intenzitou okolního osvětlení. Disable - režim přísvitu je řízen manuálně nebo časovačem. Ovládání rychlosti závěrky v případě, že Push Video je aktivní, defaultně je hodnota nastavena na Enabled Guard Rule Enabled - rychlost závěrky bude automaticky nastavena na hodnotu 2. Disable - rychlost závěrky bude převzata z manuálního nastavení uživatele. Zvolte požadované nastavení jakým způsobem má být funkce Push Video spouštěna (External Alarm, internal Alarm, Internal Alarm OR External Alarm), defaultně je hodnota nastavena na Internal Alarm OR External Alarm. Record Frame Rate Message External Alarm - bude spouštěna externím alarmovým zařízením. Internal Alarm - bude spouštěna interními poplachovými funkcemi kamery (PIR apod). Nastavte hodnotu fps, která bude použita při záznamu pořízeném funkcí Push Video. Při odeslání zprávy na iphone/android je na displeji nejprve zobrazen text hlášení. Zde si můžete libovolně nastavit tento text. Text je limitován počtem znaků na Push Video S/I Input Configuration (nastavení vstupů) Tato funkce se na kameře používá v případě, pokud připojujete více než jedno poplachové zařízení a potřebujete získat Push Video. V tomto případě doporučujeme zakoupit volitelnou I/O řídící jednotku, AVX951A. Poznámka: Chcete-li vědět, jak připojit poplachová zařízení k AVX951A, jak připojit AVX951A ke kameře, podrobnosti naleznete v jeho uživatelské příručce. Když je kamera připojena k AVX951A, musíte nastavit vstupní poplachová zařízení připojená k I/O boxu AVX951A. V továrním nastavení je možné připojit ke kameře AVN90X až dva I/O boxy AVX951A s ovládáním přes RS485: Na prvním I/O boxu AVX951A, nastavte na přepínači ID zařízení 1. Na druhém I/O boxu AVN951A, nastavte na přepínači ID zařízení 2. 23

27 Položka Push Method Message Content Input Type Popis Vyberte, jak chcete být upozorněni: Živé video / Zpráva / Přehrávání videa. Změňte text zprávy o události (např. pojmenování poplachového vstupu). Vyberte typ poplachového vstupu na základě připojeného zařízení, a jakou informaci ze zařízení chcete využívat. Na výběr jsou možnosti N.O. / N.C. / N.O. or N.C. /N.O. triggered for, N.C. triggered for. Když zvolíte N.O., N.C., N.O. or N.C., budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Když zvolíte N.O. triggered for nebo N.C. triggered for a kontakt je aktivovaný po dobu nastavenou v Counter, budete okamžitě upozorněni metodou, kterou jste si zvolili v položce "Push Method" na výskyt události. Counter (Sec.) * Tato položka je k dispozici pouze, když zvolíte "N.O. triggered for " nebo " N.C. triggered for". Přizpůsobte si čas, po který potřebujete počkat ve spouštěcím stavu. Po této obě budete upozorněni na výskyt události, čas můžete volit v rozsahu sekund. 3.8 General (obecná nastavení) General (obecná nastavení) Zde můžete nastavit některé základní funkce, jako např. Jazyk UI (User Interface) a zjistit MAC adresu kamery. Chcete-li povolit provozní indikátory LED, které ukazují stav kamery, jak je uvedeno v kapitole 1.6 Provozní indikátory na straně 2. Pro zapnutí zvolte "Enable" v části "Status LED Mode", pro vypnutí zvolte "Disable", pro zobrazování pouze chybových stavů zvolte "Temporary OFF". Poznámka: V případě, že dojde k restartu kamery, bude volba Temporary OFF automaticky nastavena na hodnotu Enable a indikátory se opět zapnou. V případě, že přihlášený uživatel nebude po nějakou dobu aktivní při práci s kamerou, dojde po určité, předem definované době k automatickému odpojení uživatele. Zde si můžete nastavit tuto hodnotu (5/15/30min), případně můžete nastavit možnost aby k odpojení nedocházelo (NEVER). Poznámka: V případě, že došlo k odpojení uživatele funkcí Auto Lock Time, bude kamera požadovat při následujícím pokusu o přístup zadání hesla Time (nastavení systémového času) Zde můžete nastavit systémové datum a čas kamery a režim letní/zimní čas (daylight saving time). Pro uložení klikněte na tlačítko Save. 24

28 Funkce Time Configuration: Date Time Popis Nastavení aktuálního data. Nastavení aktuálního času. Daylight Saving Time Configuration Daylight Saving Time Nastavte zda chcete použít letní čas (Enable / Disable). Pokud je tato funkce zapnuta, nastavte časový interval (Start Time / End Time) a upravte letní čas v hodinách (Nastavení času) Server Log (systémový log) Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. Výpis systémového logu, kam jsou zapisovány veškeré důležité události, které v minulosti nastaly a to přesně v pořadí, tak jak postupně nastaly. Každá událost má své pořadové číslo, označení typu události, datum a čas, důvod zápisu. Výpis je následně možno jednoduše filtrovat dle typu události a posunovat se mezi nimi tlačítky Prev. Page a Next Page. Vymazání logů je možné provést tlačítkem Clear All Online (aktuálně připojení uživatelé) Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. Tato funkce nám zobrazí veškeré uživatele, včetně jejich hodnosti, kteří jsou aktuálně ke kameře připojeni. Chcete-li povolit anonymní přihlášení, vyberte "Enable" v položce "Anonymous Viewer Login". Chcete-li zakázat kód z obrázku pro ověření přihlášení, vyberte možnost "No" v "Login with CAPTCHA Image". 25

29 3.8.5 Account (uživatelské účty) Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. Zde můžete nadefinovat několik typů uživatelů a přidělit jim příslušná práva, upravovat nebo mazat již existující účty. Vytvoření nového uživatelského účtu Krok1: Klikněte na tlačítko Add a vyplňte požadované údaje. 26

30 Položka User Name Password Confirm Password User Level Life Time Popis Nastavte uživatelské jméno pro přístup ke kameře. Uživatelské jméno může být až 16 znaků. Nastavte uživatelské heslo pro přístup ke kameře. Uživatelské heslo může být až 16 znaků. Vložte heslo znovu pro potvrzení. Nastavte úroveň uživatelských práv. K dispozici jsou čtyři uživatelské úrovně (různé pravomoci): SUPERVIZOR, POWER USER, NORMAL a GUEST. Vyberte, jak dlouho může zůstat uživatel přihlášen online. (1 min / 5 min / 10 min / 1 hod / 1 den / neomezeně) Krok2: Klikněte na tlačítko Save pro uložení nastavení a vytvoření účtu. Úprava nebo smazání uživatelského účtu Krok1: Vyberte účet, který chcete upravit nebo vymazat. Krok2: Pro úpravu klikněte na tlačítko edit, vyplňte požadované údaje a uložto pomocí Save Pro vymazání klikněte na tlačítko Delete. Poznámka: Není dovoleno rušit veškeré nadefinované uživatele, vždy musí zůstat minimálně 1 uživatel s hodností Supervisor Maintenance (údržba kamery) Upgrade Firmware Poznámka: Funkce je dostupná pouze uživatelům Supervizor. V případě, že je k dispozici nový firmware od výrobce, je možno provést upgrade FW. Před provedením upgradu si vždy u svého distributora či prodejce ověřte, zda máte odpovídající verzi FW. Krok1: Klikněte na tlačítko pro procházení a přejděte do adresáře, kde máte uložený soubor pro aktualizaci FW. Zvolte požadovaný soubor (Firmware File). Krok2: Klikněte na tlačítko Upgrade. Vyčkejte několik minut pro dokončení celé operace, kamera se na konci upgradu sama restartuje. Pokud máte více než jeden soubor firmwaru, opakujte postup od kroku 1. Poznámka: Pozor! Během provádění upgrade FW nikdy neodpojujte napájení kamery! Mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození! System Configuration Backup (uložení aktuální konfigurace) S pomocí této funkce si můžete vytvořit a uložit do PC několik profilů nastavení kamery (soubor System.bin ) a přes funkci Firmware Upgrade následně jednoduše kameru vrátit na konkrétní požadované nastavení uložené v souboru Systém.bin. 27

31 System Reboot (restart systému) Vyberte Reboot pro potřebu restartu kamery. Player Download Chcete-li přehrát videa událostí stažených do počítače, musíte nejdříve nainstalovat vlastní video přehrávač. Tento přehrávač je možné stáhnout kliknutím na tlačítko "Free Download", soubor uložte do PC a nainstalujte. 28

32 PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTU PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PRODUKTU 29

33 PŘÍLOHA 2 PŘEHLEDNÁ TABULKA BIT RATE PŘÍLOHA 2 PŘEHLEDNÁ TABULKA BIT RATE Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Přenosové rychlosti uvedené v tabulce se mohou lišit v závislosti na rozlišení, kvalitě obrazu a počtu snímků, světelných podmínkách sledované oblasti, a pohybu objektů ve sledované oblasti. 30

34 PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY PŘÍLOHA 3 KOMPATIBILNÍ MIKRO SD KARTY 31

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití

AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití AVTECH Megapixelové kamery IVS IP Návod k použití 1. Úvodní seznámení 1.1 Popis základních vlastností kamery 1.2 Obsah balení 1.3 Vyobrazení a popis přístroje 1.4 Popis zadního panelu 1.5 Připojení externích

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Uživatelský návod. Úvod. IP kamera wifi megapixel, objektiv. Vlastnosti: IP kamera wifi. IP kamera wifi

Uživatelský návod. Úvod. IP kamera wifi megapixel, objektiv. Vlastnosti: IP kamera wifi. IP kamera wifi IP kamera wifi IP kamera wifi Úvod IP kamera wifi megapixel, objektiv Uživatelský návod Produkty mají vložený systémový software a 38 speciálních modulů s vysokým rozlišením pro IP kamery, vlastní kompresi,

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Síťový videorekordér Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Stručná úvodní příručka COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mj. včetně

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více