Stále více našich počítačů je vybaveno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stále více našich počítačů je vybaveno"

Transkript

1 Softwarový RAID a LVM Piotr Wolny DVD Po spuštění Linux+ Live DVD je možno otestovat probíranou problematiku. Na DVD disku Na DVD disku se nachází programy popisované v článku. Stále více našich počítačů je vybaveno více než jedním pevným diskem. Obvykle na nich vytváříme několik oddílů, protože GNU/Linux nám umožňuje připojování různých částí souborového systému (např. /usr nebo /home) z nezávislých zařízení. Tím ale nekončí možnosti využití pevných disků v GNU/Linuxu. Již dlouho tento systém podporuje dva pokročilé mechanismy ukládání dat: Softwarový RAID a Logical Volume Manager. S jejich použitím můžeme zvětšit výkonnost disků, a také zvýšit bezpečnost uložených dat. I když se Softwarový RAID a Logical Volume Manager (LVM) často spojují s velkými servery vybavenými desítkami disků, s úspěchem je můžeme použít také v domácích počítačích vybavených dvěma či třemi pevnými disky. Navíc je LVM užitečný i při použití s jedním diskem. RAID a LVM Historicky je starším zařízením softwarový RAID. Idea Redundant Arrays of Inexpensive Disks není tak stará, protože pochází z roku Tehdy byla vypracována koncepce spojení mnoha levných disků v jedno velké a rychlé zařízení. Aby havárie jednoho z nich nezpůsobila ztrátu dat na celé matrici, byl v koncepci použit nadbytečný disk (anglicky redundant) nezbytný pro rekonstrukci dat v případě havárie. Tradiční RAID se vytváří hardwarově, nejčastěji spojením SCSI disků, které jsou po připojení k počítači viditelné jako jedno zařízení. GNU/Linux nám umožňuje vybudování RAID softwarovým spojením do pole a mohou to být zároveň zařízení SCSI, IDE stejně jako SATA. Pro informace o různých typech RAID polí si přečtěte rámeček Úrovně RAID. Obecně RAID umožňuje: zvětšení bezpečnosti dat, pokud využíváme nadbytečné disky (bez nadbytečných disků je náš RAID více náchylný k havárii než samostatné disky); rychlost čtení a zápisu dat se zvyšuje, pokud použijeme stripping na dva nebo více nezávislých fyzických zařízení; spojení několika nezávislých zařízení v jeden souborový systém může zvětšit pohodlí při administraci systému na určitých konfiguracích. Pamatujme však na to, že RAID má jisté hranice: jednou vytvořené zařízení RAID nemůže být rozděleno na oddíly, což Obrázek 1. V GNU/Linuxu můžeme disky různého typu spojovat do jednoho zařízení RAID nebo LVM 54 leden 1/2005

2 softwarový raid a logical volume manager hardware občas způsobuje potřebu konfigurování několika RAID zároveň; jednou vytvořený RAID nemůže být rozšířen o více disků. Díky RAID, co počítač vidí jako jedno blokové zařízení, může být ve skutečnosti kombinace několika oddílů na různých pevných discích. Logical Volume Manager jde o mnoho dále. Jím zpřístupněné blokové zařízení se může fyzicky nacházet na libovolném množství disků nebo oddílů ale je umožněno jejich zvětšování, zmenšování nebo přenášení. Funguje to tak, jakoby jedna tabulka rozdělení obsahovala nejenom několik disků, ale také umožňovala přidávání/ odstraňování, zvětšování/zmenšování oddílů bez jakékoliv přestávky při fungování systému často také bez odpojení oddílů. Možné je také přidávání dalších disků. Shrneme-li to, díky LVM dostaneme: celkovou svobodu v přidělování fyzických disků nebo oddílů jako blokových zařízení v systému (např. zařízení připojené jako /home se může skládat z jednoho IDE disku a poloviny SCSI disku); možnost jednoduchého zvětšování a zmenšování (pokud to systém souborů umožňuje) zařízení viděných operačním systémem a jejich přenášení mezi disky (to zahrnuje také možnost jednoduchého přidávání a odebírání disků do systému); rozdělení (anglicky stripping) dat na dvě nebo více nezávislých zařízení pro zvětšení výkonu; funkci zjednodušující pořizování bezpečnostních záloh (snapshot). Vadou linuxového LVM je chybějící podpora nadbytečných disků, ale můžeme jej propojit se softwarovým RAID-1 pro dodatečnou bezpečnost. Vytváříme softwarový RAID Softwarový RAID můžeme založit na nejméně dvou libovolných oddílech. Aby to celé mělo nějaký smysl, měly by se oddíly nacházet na samostatných discích. Vytvoření RAID na dvou oddílech jednoho disku nezvětší bezpečnost dat ani nezrychlí diskové operace. Do jednoho RAID pole můžeme spojit oddíly z úplně odlišných disků např. IDE, SCSI nebo SATA ale zpravidla bude tento hybrid pracovat rychlostí nejpomalejšího z nich. Pokud chceme spojit dva IDE disky, měly by se nacházet na různých IDE kanálech, pokud budou připojeny jedním kabelem, zpozorujeme výrazný pokles výkonu. Softwarový RAID je realizován přímo jádrem systému. Jádro musí obsahovat podporu pro RAID. Při konfiguraci jádra, v části Multi- support (RAID and LVM), musíme označit RAID support a požadované módy RAID pole (můžeme označit všechny). Nejlepší je zkompilovat do jádra podporu RAID pole natrvalo. Nemusíme také sami kompilovat jádro RAID a LVM při instalaci distribuce Instalátory většiny moderních distribucích umožňují vytvoření zařízení RAID a LVM již při instalaci GNU/Linuxu. Například v Aurox Linuxu postačí, pokud vybereme volbu Ruční vytvoření oddílů, pomocí programu Disk Druid budeme moci vytvořit RAID, LVM či dokonce LVM na RAID. V novějších verzích Mandrakelinuxu musíme vybrat ruční rozdělení na oddíly a později se navíc ještě přepnout do rozšířeného módu. Instalátor této distribuce má podobné možnosti, ale vypadá to tak, že neumožňuje vytvoření LVM na RAID. Pokud víme jak fungují zařízení RAID a LVM, jejich vytvoření s pomocí některého z těchto instalátorů by nemělo činit žádné problémy. Například abychom vytvořili RAID v Aurox Linuxu, klikneme na RAID, vybereme první z disků a označíme Vytvořit oddíl softwarového RAID. Následně to stejné opakujeme pro další disky. Nakonec ještě jednou klikneme na RAID a vybereme Vytvořit zařízení RAID. Pak budeme moci zadat jeho typ, bod připojení a systém souborů, který na něm bude vytvořen. LVM vytváříme podobně nejdříve vytvoříme jeden nebo několik oddílů typu physical volume LVM a později klikneme na LVM a vytvoříme příslušné logické svazky. Mé zkušenosti s tvořením RAID a LVM s těmito instalátory distribucí nejsou dobré. Doporučuji instalaci na tradiční zařízení a teprve později vytvoření RAID nebo LVM a následný přenos příslušných adresářů. Obrázek 2. Ovladače RAID a LVM najdeme v linuxovém jádře a můžeme se spolehnout to dodávané s distribucí. Většina novějších distribucí najdeme moduly linear, raid0, raid5 atd., nutné pro práci pole. Stačí použít příkaz cat /proc/mdstat a zjistíte, zda to vaše obsahuje podporu pro softwarový RAID. Pokud se zobrazí hlášení o chybějícím souboru, musíme si jádro nakonfigurovat a zkompilovat sami. Softwarový RAID je v jádře GNU/ Linuxu již dlouhou dobu je standardně přítomna v jádrech série 2.4.x a 2.6.x, ale existují také možnost použití s jádry 2.2.x a dokonce i 2.0.x. Všechny zde popisované činnosti jsem prováděl na jádře 2.6.9, měli by vypadat identicky i ve starších verzích jádra zahrnujíc v to sérii 2.4.x. Mimo podpory v jádře systému budeme potřebovat ještě dva balíčky: mdadm a raidtools (v Debianu raid- 55

3 tools2). Ten první obsahuje nástroje pro aktivování a zastavování RAID zařízení a druhý přidává základní nástroje pro tvorbu polí. Tyto balíčky najdete ve všech populárních linuxových distribucích. Řekněme, že náš operační systém je nainstalován na disku sda a na RAID chceme využít IDE disky: hda a hdd. Na obou discích jsme vytvořili oddíl, přičemž na RAID mají být určeny hda2 a hdd2. Předtím než začneme vlastní nastavování, můžeme si otestovat rychlost těchto disků před tím, než z nich uděláme pole. Jak dobře otestovat výkonnost disků s využitím programu Bonnie++, popisuji v rámečku Jak testovat disky? Při návrhu systému, ve kterém hraje důležitou roli výkonnost disků, je dobré se řídit doporučeními programu Bonnie++ nebo podobného. V tomto článku, abych rychle a názorně ukázal rozdíly mezi konfiguracemi RAID využiji program dd. Například po vytvoření oddílu hda2 souborového systému ext2, jeho připojení na /mnt/test/ jsem spustil příkaz: cd /mnt/test; dd if=/dev/zero of=vymaz_mne count= Jako výsledek jsem obdržel následující rychlost lineárního zápisu jednoho velkého souboru: bytes transferred in 28, seconds ( bytes/sec) Při využití souborového systému ext3 vzrostl čas potřebný na vykonání této operace narostl na 32,8 sekundy. RAID-0 Nejdříve vyzkoušíme RAID-0. Abychom jej vytvořili, musíme vytvořit soubor /etc/ raidtab. Nejdříve do něj zapíšeme následující řádky: raiddev /dev/md0 raid-level 0 nr-raid-disks 2 persistent-superblock 1 chunk-size 4 raid-disk 0 raid-disk 1 /dev/hda2 /dev/hdd2 Jak je vidět, soubor není komplikovaný. První řádek popisuje, kterého zařízení se tato konfigurace týká. Za md0 můžeme mít libovolné množství jiných zařízení (samozřejmě by se měly nacházet na jiných oddílech). Volbou raid-level nastavujeme typ pole, v tomto případě RAID-0 čili stripe. V nr-raid-disk zadáváme kolik oddílů má fungovat v tomto zařízení; persistent-superblock způsobí, že v superblocích zadaných později budou zapsány informace potřebné pro automatické rozpoznání pole při spouštění jádra systému; chunk-size nastavuje na jaké nejmenší jednotky v kilobajtech budou dělena data při zápisu do pole (není možno jednoznačně říci, jaká hodnota zajistí nejlepší výkon, ale zjednodušeně můžeme říci, že bude rovna block size našeho souborového systému). Dále vyjmenováváme a číslujeme použité oddíly. Dalším krokem je změna identifikátorů oddílů s užitím programu fdisk, na kterých bude pole pracovat. Měli by být typu fd, čili Linux raid auto. Bez tohoto úkonu bude pole pracovat, ale nebude automaticky detekováno jádrem systému. Když máme všechno hotovo, spustíme příkaz mkraid /dev/md0. Samozřejmě, že jeho spuštěním přijdeme o všechna data, která jsme měli na oddílech vyjmenovaných v /etc/raidtab. Jako výsledek bychom měli obdržet něco takového: handling MD /dev/md0 analyzing super-block disk 0: /dev/hda2, kB, raid superblock at kB disk 1: /dev/hdd2, kB, raid superblock at kB Jak vidíme, mimo to, že se oddíly liší velikostí, bylo pole vytvořeno. Teď si jej můžeme prohlédnout pomocí příkazu cat /proc/mdstat. Měli bychom spatřit například něco takového: Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid5] [raid6] [raid10] md0 : active raid0 hdd2[1] hda2[0] blocks 4k chunks unused s: <none> Od této chvíle pracujeme se zařízením /dev/md0 jako s oddílem pevného disku. Můžeme např. použít příkazy: # mkfs.ext3 /dev/md0 # mount /dev/md0 /mnt/test/ # cd /mnt/test/ # dd if=/dev/zero of=vymaz_mne count= Na mém systému tento rychlý test zobrazil: bytes transferred in 18, seconds ( bytes/sec) Obrázek 3. Všechny potřebné informace pro vytvoření RAID a LVM můžeme nalézt v angličtině v příslušných HOWTO Vidíme skoro dvojnásobný nárůst rychlosti zápisu tohoto souboru (z 32,8 na 18,4 sekundy). Podobné pole vytvořené v mém počítači na discích SATA si se zápisem poradilo za 14 sekund. Tímto způsobem jsme získali zařízení, které by mělo fungovat značně rychle- 56 leden 1/2005

4 softwarový raid a logical volume manager hardware ji než samostatný disk, jak při operacích čtení tak při zápisu. Můžeme jej připojit v libovolném místě systému souborů, ve kterém se objevuje intenzivní používání disků např. v /var/www. Stačí pouze patřičný zápis do /etc/fstab a přenesení starých dat na nové zařízení. Pokud chceme použít pole v několika různých částech souborového systému, musíme přidat více disků nebo již vlastněné disky rozdělit na více oddílů, následně je definovat v /etc/raidtab další zařízení /dev/md1, md2 atd., všechny inicializovat (mkraid), naformátovat a připojit. Pokud jsme správně nainstalovali balíčky mdadmin a raidtools, měly by skripty odpovědné za zamykání systému zastavit pole (vykonat příkaz raidstop s příslušnými parametry), než budou naše disky odpojeny. V mnoha distribucích bude také fungovat odeslání upozorňovacího u administrátorovi systému o havárii některého z disků. Zmiňované balíčky mají ještě několik dalších funkcí je dobré prohlédnout si jejich konfigurační soubory v adresářích /etc/default/ a /etc/mdadm/. RAID-1 Řekněme, že jsme se rozhodli změnit svou konfiguraci, vytvořením RAID-1 místo RAID-0 je nutno říci, že teprve RAID-1 je skutečným RAID, protože v RAID-0 nejsou nadbytečné disky. Než začneme vytvářet nové zařízení, musíme deaktivovat předchozí. Prvním krokem je odpojení souborových systémů v poli (např. umount /var/www). Následně provedeme příkaz raidstop /dev/md0. Teprve teď můžeme změnit nastavení oddílů na discích a vytvořit nové pole. Pokud tyto kroky neprovedeme ani konfigurace nového pole ani změny v nastavení oddílů nebudou trvalé a navíc mohou způsobit nenávratnou ztrátu dat. Konfigurační soubor /etc/raidtab pro RAID-1 je identický s použitým pro RAID-0: raiddev /dev/md0 raid-level 1 nr-raid-disks 2 persistent-superblock 1 chunk-size 4 raid-disk 0 raid-disk 1 /dev/hda2 /dev/hdd2 Následně provedeme příkaz mkraid /dev/ md0 a obdržíme výpis: handling MD /dev/md0 analyzing super-block disk 0: /dev/hda2, kB, raid superblock at kB /dev/hda2 appears to be already part of a raid array -- use -f to force the destruction of the old superblock mkraid: aborted. Integrace RAID/LVM se systémem To, kam připojíme vzniklá zařízení, závisí na způsobu, jakým nám bylo pomáháno s konfigurací LVM nebo RAID, stejně jako na specifikaci našeho systému. Mohou zrychlovat přístup k datům (pokud využíváme rozdělování přístupu na více fyzických zařízení) tak i zlepšit správu místa na disku a zvětšit bezpečnost dat. Proto ho více využívejme v oblastech, kde je vyžadována některá ze jmenovaných oblastí. Prvními umístěními, které se nabízejí jsou /home a /var zpravidla zde jsme předpokládali moc nebo málo místa na disku a také tam máme obecně nejdůležitější data. V případě, že naše nové zařízení pracuje rychleji než obvyklé disky (díky využití strip), můžeme se rozhodnout o přenesení na něj také adresáře /tmp existují aplikace, které jej intenzivně využívají, nebo také /usr, což může minimálně zrychlit spouštění programů na kancelářském počítači. Abychom přenesli data z jednoho zařízení na nové, můžeme jej jednoduše připojit na dočasné umístění (např. /mnt/tmp) a použít příkaz, např. cp -ax /var/* /mnt/tmp/, následně vyprázdnit ukázkový adresář /var a zaktualizovat /etc/fstab aby bylo toto zařízení připojováno v tomto místě. Jak je vidět, systém odmítl vytvoření nového pole na zařízeních, na kterých jsme již dříve vytvořili RAID-0. Jsme si však jistí, že chceme úplně zrušit předchozí pole, proto zadáme příkaz: mkraid -R /dev/md0 a dostaneme např.: DESTROYING the contents of /dev/md0 in 5 seconds, Ctrl-C if unsure! handling MD /dev/md0 analyzing super-block disk 0: /dev/hda2, kB, raid superblock at kB disk 1: /dev/hdd2, kB, raid superblock at kB Obrázek 4. Ukázková konstrukce LVM Od této chvíle je zařízení /dev/md0 připraveno k použití. Má kapacitu 14 GB, čili stejně jako menší z použitých oddílů. Vytvoříme na něm souborový systém a otestujeme, jak pracuje. Příkaz dd, použitý stejně jako v předchozích příkladech potřeboval tentokrát více než 35 sekund na provedení svého úkolu. Vidíme, že RAID-1 při zápisu pracuje výrazně pomaleji než samostatný pevný disk. 57

5 Výpis 1. Ukázkový výpis generovaný vgdisplay Daní za vyšší bezpečnost dat je zmenšení výkonnosti. Pokud na jednom z disků dojde k havárii, bude pole pracovat dále a v systémových log souborech se objeví informace o nutnosti jeho výměny. RAID-5 Vytvoření RAID-5 není o moc složitější než RAID-0 a RAID-1. Ukázkový /etc/raidtab, který jsem vytvořil na svém počítači, může vypadat takto: raiddev /dev/md0 raid-level 5 nr-raid-disks 4 persistent-superblock 1 chunk-size 4 raid-disk 0 raid-disk 1 raid-disk Volume group --- VG Name System ID Format Metadata Areas 1 Metadata Sequence No 1 VG Access VG Status MAX LV 0 Cur LV 0 Open LV 0 Max PV 0 Cur PV 1 Act PV 1 VG Size PE Size raid-disk 3 /dev/hda2 /dev/hdd2 /dev/sda3 /dev/sdb9 IDE_disky lvm2 read/write resizable 37,27 GB 4,00 MB Total PE 9540 Alloc PE / Size 0 / 0 Free PE / Size VG UUID 9540 / 37,27 GB OEEclx-9gIP-Oqyl-R1cH-9tkK-Mlm7-rWW4xi raid superblock at kB disk 2: /dev/sda3, kB, raid superblock at kB disk 3: /dev/sdb9, kB, raid superblock at kB Takto vytvořené zařízení má kapacitu cca 27 GB. Proč? Musíme vynásobit kapacitu nejmenšího z použitých oddílů ( kB ~= 9GB) počtem disků a odečíst velikost jednoho oddílu potřebného na zrcadlení, proto 9*4-9=27. Rychlý test s užitím příkazu dd a zařízení /dev/zero, trval na mém systému 20 sekund, proto RAID-5 pracuje rychleji než samostatný disk, ale samozřejmě pomaleji než RAID-0. Záložní disky Pro zvětšení bezpečnosti pole RAID-1 a RAID-5 (a také zde nepopisovaných RAID-6 a RAID-10) můžeme využít záložní disky (spare disk). Tento disk není normálně používán žádná data na něj nejsou zapisována ani z něj čtena. Ve chvíli, kdy je jeden z disků poškozen, pole automaticky vytvoří jeho obsah na prvním dostupném spare disk. Díky tomu může být vypnutí systému s cílem výměny poškozeného disku naplánováno na pozdější dobu můžeme čekat i do havárie dalšího disku a nepřijdeme o žádná data. Pokud chceme do pole přidat záložní disk, stačí do /etc/raidtab dopsat např. tento řádek: spare-disk 0 /dev/sdd1 Vytváříme LVM Logical Volume Manager sám o sobě není těžký ke zkonfigurování. To co mnoho uživatelů odrazuje je používaná terminologie. Než přistoupíme k práci s ním, musíme si osvojit několik základních termínů, používaných v LVM bez toho se velmi rychle ztratíme. Zadaný příkaz mkraid -R /dev/md0 ukázal: DESTROYING the contents of /dev/md0 in 5 seconds, Ctrl-C if unsure! handling MD /dev/md0 analyzing super-block disk 0: /dev/hda2, kB, raid superblock at kB disk 1: /dev/hdd2, kB, Obrázek 5. Konfigurace našich zařízení vyžaduje určité příkazy pracující z příkazové řádky 58 leden 1/2005

6 softwarový raid a logical volume manager hardware LVM vytváří dodatečnou abstraktní vrstvu mezi zařízeními na ukládání dat a souborovým systémem operačního systému. Následně se mezi oddílem disku a systémem souborů objevují některé termíny: physical volume (PV) fyzický svazek, jednoduše se jedná o pevný disk nebo častěji oddíl na pevném disku, může to být však i zařízení softwarového RAIDu; volume group (VG) skupina svazků, je to jeden nebo několik fyzických svazků (pracujeme s ní vždy i když máme jen jeden PV); logical volume (LV) logický svazek (systém vidí LV jako blokové zařízení, proto když využíváme LVM, vytváříme souborový systém (např. ext3) ne na oddíle, ale na LV; podobně, v systému připojujeme LV a ne oddíl; na jedné skupině svazků vytváříme jeden nebo více LV); physical extent (PE) a logical extent (LE) fyzické rozšíření a logické rozšíření (data na fyzických a logických svazcích jsou dělena na menší jednotky např. po 4 MB; velikost PE a LE jsou stejné). Pro fungování LVM potřebujeme v jádře podporu pro Device mapper. Při konfiguraci jádra ji nalezneme v oddíle Multiple s driver support. Z dostupných voleb bychom měli zatrhnout přinejmenším Snapshot target a Mirror target i když jsou označeny jako experimentální, jsou již běžně používány (nejdříve musíme vybrat Prompt for development and/or incomplete code/drivers v části Code maturity level options). Nejlepší je LVM zkompilovat natrvalo do jádra, ale v některých distribucích jej najdeme v podobě modulu s názvem dm-mod. Pokud máme distribuční jádro, stačí pouze nahrát tento modul. Měli bychom používat jádra Úrovně RAID: Obrázek 6. LVM nám pomáhá lépe zorganizovat místo na discích Lineární (linear mode). V tomto módu jsou dva nebo více oddílů k sobě přidávány aby vytvořili jedno velké RAID zařízení. Pří zápisu na toto zařízení data nejdříve zaplní celý první oddíl / (první disk), později druhý atd. Výsledná kapacita zařízení je rovna součtu velikostí všech použitých oddílů. Nezískáme zvětšení rychlosti a havárie jednoho disku způsobí ztrátu dat celého pole. RAID-0 (stripe). Kapacita dvou nebo více zařízení je sčítána, ale data jsou zapisována současně na více zařízeních a stejně i načítána. Pokud máme tímto způsobem spojeny tři disky a nastavili jsme stripe size na 16 kb, spustí soubor o velikosti 48 kb současný zápis na všechny disky a na každý bude nahráno pouze 16 kb dat. Jak je možno domyslet, tato konfigurace zvětšuje mnohonásobně rychlost přenosu dat. Kapacita je rovna součtu disků, ale musí mít stejnou velikost. Pokud jsou různé, je na všech discích používána kapacita pouze nejmenšího z nich. Havárie jednoho disku způsobí ztrátu dat celého pole. RAID-1 (mirroring). Stejná data jsou zapisována současně na dva a více disků. Načítá se z libovolného z nich. Kapacita tohoto pole je rovna velikosti nejmenšího oddílu. Rychlost zápisu je o něco menší než zápis na samostatný disk. V případě havárie jednoho disku může systém pracovat dále, nenastává žádná ztráta dat. RAID-5. Vyžaduje tři a více oddílů. Velikost vzniklého zařízení se rovná součtu kapacit všech oddílů mínus kapacita jednoho oddílu. Pokud máme čtyři oddíly po 15 GB, získáme 45 GB místa. Pokud nejsou rozměry oddílů stejné, ve výpočtech se používá velikost nejmenšího z nich. Místo, které se odečítá je pro uschovávání kontroly parity zařízení, díky čemuž je možno v případě havárie jednoho disku rekonstruování všech dat. V případě souběžné havárie dvou disků jsou data nenávratně ztracena. Rychlost práce se blíží RAID-0, ale při zápisu je o něco menší, protože se počítá parita dat (přesně je vykonávána logická operace exclusive OR na několika bitech ze všech disků). Navíc se ještě zřídka používá: RAID-4 stejný jako RAID-5, ale informace o paritě je zapisována výlučně na jedno zařízení, díky čemuž se stává úzkým hrdlem. Mělo by být mnohem rychlejší než všechny ostatní. RAID-6 podobný jako RAID-5, s ještě jedním diskem na data o paritě, díky čemu může přečkat současnou havárii dvou disků. RAID-2, RAID-3 jsou podobné RAID-4, ale nebyly přijaty a mělo smysl zabudovávat jejich podporu do Linuxu. RAID-10 Je to RAID-0, ale jeho základním elementem nejsou oddíly fyzických disků ale pole RAID-1. Proto vyžaduje čtyři nebo více disků. série 2.6.x, protože v sérii 2.4.x, se nachází předchozí generace LVM, která umožňuje o něco méně funkcí. Mimo podpory v jádře potřebujeme také sadu programů na vytváření a správu LVM. Jsou obvykle v balíčku lvm2 a ne v balíčku lvm nebo lvm01, který je určen pro spolupráci se staršími verzemi jádra. Používání špatné verze programů na nás může nabalit neočekávané problémy, proto věnujte pozornost tomu, zda máte nainstalovaný správný a pouze tento správný balíček. Mimo to musíme doinstalovat všechny knihovny, na kterých je závislý (zvláště libdevmapper). Výběr zařízení Při návrhu diskového pole jsme museli určit, na kterých oddílech kterých disků bude vytvořeno. LVM může použít několik oddílů, stejně jako RAID, ale můžeme jej rovněž instalovat bezprostředně na disk, nerozdělený na oddíly (pokud jej chceme celý využít k tomuto účelu). Navíc můžeme zkonfigurovat LVM na zařízení / dev/md0 čili na libovolném typu softwarového RAID. Jak jsem uvedl již dříve, LVM, mimo svého mála možností, nespolupracuje s nadbytečnými disky, proto když zkonfigurujeme LVM na RAID-1, 59

7 Obrázek 7. Výstup programu Bonnie++ po konverzi do html dostaneme zařízení, které v sobě spojuje výhody jednoho i druhého zvýšenou bezpečnost dat a lepší přizpůsobivost v konfiguraci systému. V další části článku popíši, jak jednoduše vytvořit LVM na RAID-1 poli. Pokud chceme vytvořit LVM na samostatném disku či oddíle všechny kroky provádíme identicky pouze se zadáním jiných názvů zařízení. Předpokládám, že jsme již vytvořili pole RAID-1, tak jak bylo popisováno dříve. Další kroky První úkonem je označení všech zařízení, která se mají stát částí nějaké skupiny svazků (VG). V našem případě napíšeme příkaz: pvcreate /dev/md0. Pokud chcete nainstalovat LVM na samostatný oddíl, např. /dev/hdb3, napište pvcreate /dev/hdb3, pokud určíte pro LVM celý disk hdb pvcreate /dev/hdb. V tomto posledním případě jsme nuceni nejdříve vymazat tabulku oddílů, např. příkazem dd if= /dev/zero of=/dev/hdb bs=1k count=1. Po zadání příkazu pvcreate bychom měli vidět např. Physical volume "/dev/md0" successfully created. Tento příkaz opakujeme pro všechna zařízení, která mají být použita v nějaké VG. Způsobí zapsání specifických dat do zaváděcí oblasti disku identifikující dané zařízení, díky čemu pokud např. zaměníme disky sda a sdb, bude LVM pracovat nadále bez překážek (netýká se to mého systému, ve kterém je LVM zbudováno na RAID-1). Druhým úkonem je vytvoření skupiny svazků. Každá skupina má své jméno, které si můžeme zvolit dle vlastního uvážení. V mém případě jsem vytvořil VG příkazem vgcreate IDE_disky /dev/md0, které odpovědělo výpisem Volume group "IDE_disky" successfully created. Mé skupině jsem dal jméno IDE_disky. Pokud se má náš svazek roztáhnout na více zařízení, musíme je v tomto příkaze vyjmenovat všechna např. vgcreate IDE_disky /dev/hda3 /dev/hdc4 /dev/sda5. V jednom systému můžeme vytvořit více VG (maximálně 99), ale je samozřejmé, že žádné fyzické zařízení nemůže být ve dvou skupinách zároveň. Při příležitosti vytváření VG můžeme nastavit rozměr PE dle HOWTO je výchozí hodnota 32 MB, ale na mém počítači použil vgcreate hodnotu 4 MB. Samotnou hodnotu můžeme zadat pomocí parametru -s, např. vgcreate -s 32 /dev/md0. Zadaná hodnota (výchozí v megabajtech) musí být mocninou čísla dvě. Následný krok je aktivace svazku. Provedeme ji příkazem vgchange --available y IDE_disky. Měl by odpovědět: 0 logical volume(s) in volume group "IDE_disky" now active. Je důležité, že od této chvíle se budou skripty odpovědné za start a ukončování systému, které jsme nainstalovali společně s balíčkem lvm2, starat o náš svazek, čili aktivovat jej při startu a deaktivovat při ukončování systému. Po aktivaci VG o něm můžeme získat zajímavé informace s využitím příkazu vgdisplay IDE_disky. Výsledek jeho činnosti jsem umístil do Výpisu 1. Vidíme, že naše velikost PE je 4 MB (PE Size) a k dispozici máme 9540 PE. Chtěl bych upozornit na to, že v tomto příkladu LVM vidí jen jedno fyzické zařízení (je to /dev/ md0), i když fakticky máme dva disky. Blížíme se ke konci. Teď vytvoříme logické svazky. Jak jsem již zmiňoval dříve v jednom VG můžeme vytvořit mnoho logických svazků (v systému jich může být maximálně 256). Logické svazky (LV), podobně jako skupiny svazků (VG), mohou mít libovolná jména, která si vymyslíme. Rozeberme si ukázkový příkaz, vytvářející LV: lvcreate -l3000 -ndomovské_adresáře IDE_disky. Tento příkaz vytvořil LV se jménem domovské_adresáře a velikosti 3000 PE, čili na mém systému MB. Nový logický svazek byl vytvořen na základě skupiny svazků pojmenované IDE_disky. Jako výchozí nastavení budou data zapisovaná na tomto svazku postupně zabírat dostupné místo na příslušných fyzických zařízeních. Přístup k tomuto svazku máme díky souboru zařízení /dev/ide_disky/domovské_adresáře. Pokud vytváříme LVM na základě dvou nebo více nezávislých zařízeních, můžeme použít parametr -i, abychom využili rozdělování diskových operací (stripe) na několik zařízení. Příkaz lvcreate -i2 -l3000 -njméno_lv jméno_vg způsobí, že data budou rozdělována na dvě zařízení. Pokud máme více zařízení, s úspěchem můžeme tento parametr zvětšit. Obecně, pokud využíváme LVM, nezajímá nás na které fyzické zařízení se data dostanou z konkrétního logického svazku. Máme přece několik zařízení, spojených do jedné VG. Proto můžeme k příkazu lvcreate přidat ještě jeden parametr, který nastaví, které fyzické zařízení systém použije, pokud začne plnit náš svazek daty. Například lvcreate -l3000 -njméno_lv jméno_vg /dev/sdh1 nastaví první používané zařízení jako /dev/sdh1. Samozřejmě, že pokud na něm dojde místo, LVM začne používat i jiná zařízení. Obrázek 8. Zařízení RAID a LVM můžeme vytvářet již v průběhu instalace distribuce 60 leden 1/2005

8 softwarový raid a logical volume manager hardware Pokud chcete odstranit logický svazek, zadejte příkaz lvremove /dev/ide_disky/ domovské_adresáře. Nejdříve musíme odpojit systém souborů, pokud jsme již nějaké stihli vytvořit a připojit, s využitím /dev/ide_disky/domovské_adresáře. Pro změnu názvu LV můžeme použit příkaz lvrename. Užitečný je také program lvscan, který nám zobrazí informace o všech pracujících logických svazcích. Ve svém systému jsem si vytvořil ještě jeden svazek: lvcreate -l3000 -nsystémové_logy IDE_disky a následně jsem zapsal příkaz vgdisplay, který mi zobrazil mj. i počet volných PE: Free PE / Size 3540 / 13,83 GB Abychom úplně zaplnili náš VG, vytvořením logického svazku, musíme zadat parametr -l3540, protože právě tolik alokačních bloků nám zůstalo. Je však dobré ponechat si ještě trochu místa na snapshot'y, o kterých napíši ještě v další části, proto zadám příkaz lvcreate -l ndatabáze IDE_disky. V této chvíli je vše připraveno na formátování všech vytvořených zařízení. V mém systému by ukázkové příkazy vypadaly takto: # mkfs.ext3 /dev/ide_disky/databáze # mkfs.ext3 /dev/ide_disky/domovské_s adresáře # mkfs.ext3 /dev/ide_disky/systémové_logy LVM v akci V této chvíli se jistě mnoho čtenářů ptá, proč bylo vytvořeno LVM? Zatím nás dost dlouhý popis kroků dovedl do situace, kdy máme obvyklý systém. Je pravdou, že je zabezpečen před havárií jednoho pevného disku, ale to je zásluha výlučně RAID-1 a ne LVM. Navíc se přístup k disku zpomalil (jednoduchý test s příkazem dd na LVM u mne pracuje o tři sekundy déle než na samostatném RAID-1). A samozřejmě, že LVM nebyl vytvořen proto, abychom mohli využít fantazii v pojmenovávání zařízení. Podívejme se na to, jak s jeho pomocí spravovat místo na disku a pohodlně provádět bezpečnostní zálohu dat. Přidáváme disk Předpokládejme, že nám chybí místo na zařízení /dev/ide_disky/databáze. Do systému jsme přidali nový disk a můžeme z něj použít jeden oddíl /dev/sda3. Samo- Jak testovat disky? Určitě mnoho uživatelů GNU/Linuxu zná nástroj hdparm. S jeho pomocí můžeme mj. zjistit rychlost lineárního přenosu dat z disku. Je to velmi jednoduchý test umožňující porovnání disků ve skutečnosti nám říká nemnoho o tom, jak výkonné budou naše disky a vůbec se nehodí na testování RAID nebo LVM. Neexistuje jeden univerzální měřič rychlosti disků, protože každý počítačový systém je jiný některé stále načítají soubory o velikosti několika gigabajtů a jiné desítky tisíc souborů o velikosti několika kilobajtů. V některých je stejně důležitá rychlost načítání jako rychlost zápisu, v jiných nemá rychlost význam. Některé programy načítají data lineárně a jiné stále prohledávají disk. Z toho důvodu musíme při měření výkonu disků brát v úvahu konkrétní systém. Nejpopulárnějším programem, který nám dá mnoho informací o práci disku je Bonnie++ (http://www.coker.com.au/ bonnie++/). Pokud jej nenajdete ve své distribuci, můžete si stáhnout zdrojové kódy z domovské stánky a můžete je zkompilovat a nainstalovat tradičními příkazy:./configure; make; make install. Tento program testuje rychlost práce nejenom samotného pevného disku ale i systému souborů. Na testovaném disku musíme vytvořit nějaký oddíl, vytvořit na něm souborový systém a připojit do systému. Následně přejděte do adresáře, kam je připojen testovaný disk (např. cd /mnt/test) a spusťte program: zřejmě, že to není nejlepší nápad, protože naše předchozí zařízení se nachází na RAID-1, a proto je zabezpečeno před havárií jednoho z disků. Pokud do celé skupiny svazků přidáme jedno fyzické zařízení bez této ochrany, v případě jeho havárie přijdeme o všechna data. V reálném světě bychom měli přidat nejméně jeden další disk a vytvořit na nich nejdříve RAID-1. Pro potřeby ukázky v tomto článku si však ukážeme jednoduchý příklad s jedním oddílem. Začneme inicializací oddílu: # pvcreate /dev/sda3 Physical volume "/dev/sda3" S successfully created Následně rozšíříme skupinu svazků o nové zařízení: # vgextend IDE_disky /dev/sda3 Volume group "IDE_disky" S successfully extended bonnie++ -s 1000k -n 128 -b. Pomocí parametru -s 1000k jsme nastavili velikost souboru, který Bonnie++ vytvoří, aby mohl zkontrolovat rychlosti lineárního zápisu a čtení. Volba -n 128 nastavuje, kolik tisíc malých souborů (s nulovou velikostí) bude vytvořeno, aby se dala změřit doba jejich vytváření, načítání a mazání. Poslední parametr -b vypíná cachování zápisů a synchronizuje disk po každém z nich (fsync()), čímž se chová jako populární SQL nebo SMTP servery, které to dělají podobně. Po několika nebo více minutách testů vypíše program několik řádků na začátku budou dvě málo čitelné tabulky s výsledky a poslední řádek obsahuje všechny výsledky oddělené čárkami. Abychom získali pěknou a čitelnou tabulku, můžeme použít program bon_ csv2html. Pomocí standardního výstupu načte poslední řádek výpisu z Bonnie++ a tiskne html soubor na standardní výstup. Můžeme ho použít takto: echo <poslední řádek bonie++> bon_ csv2html > /tmp/dysk1.html. Samozřejmě, že nejjednodušší pro nás bude dlouhý řádek s výsledky z programu Bonnie++ označit a vložit do tohoto příkazu pomocí myši. Hodnoty, které Bonnie++ vypíše, budou závislé nejenom na pevném disku, ale rovněž na použitém systému souborů (ext2/ext3), rychlostí procesoru či zatížením systému atd. S využitím příkazu vgdisplay zkontrolujeme výsledek naší činnosti. Ukázka výpisu na mém počítači vypadá takto: VG Size PE Size 74,52 GB 4,00 MB Total PE Alloc PE / Size Free PE / Size 9540 / 37,27 GB 9538 / 37,26 GB V této chvíli můžeme vytvořit úplně nový svazek na 9538 volných PE, ale o to nám zase až tak nejde, protože nám momentálně chybí místo na svazku připojeném v /báze. Po spuštění příkazu df -h aktuálně máme: /dev/mapper/ide_disky-databáze 14G 13G 397M 98% /báze Abychom všech 9538 volných PE přidali tomuto svazku, zadáme příkaz: # lvextend -l /dev/ide_disky/s databáze 61

9 Tímto způsobem jsme zvětšili logický svazek, o čemž se můžeme přesvědčit příkazem lvscan. Nyní musíme zvětšit souborový systém, aby zabral místo na celém LV. Existují speciální záplaty na jádro, které umožňují provedení této operace bez odpojení souborového systému, ale my si na chvíli proveďme umount /báze/ a zadejme příkaz resize2fs -p /dev/ide_disky/databáze. Program nás může požádat o kontrolu souborového systému před jeho změnou velikosti, proto v tomto případě napište: e2fsck -f /dev/ide_disky/databáze a znovu zopakujte příkaz resize2fs. Nyní už zbývá jen připojit znovu LV a podívat se, co zobrazí df -h. Já jsem dostal: /dev/mapper/ide_disky-databáze 51G 13G 36G 27% /báze Operace trvala velmi krátce a skončila úspěchem. Bez LVM by byla nutná úprava tabulky oddílů na přinejmenším jednom disku a následně krkolomné přenášení dat. Všechno tohle by způsobilo o mnoho delší přestávku ve fungování systému. Zvětšování souborového systému je možné nejenom na ext2/ext3. Pokud používáme reiserfs, můžeme analogicky využít příkaz resize_reiserfs -f. V případě xfs máme program xfs_growfs, ale jistý rozdíl je v tom že systém souborů musíme nechat připojený a jako parametr tohoto programu zadat přípojný bod (např. xfs_growfs /báze). Jiné manipulace s disky V případě, že chceme ze systému odstranit jeden disk (např. hdb) a máme na ostatních discích tolik místa, že se na ně vejdou všechna data, může použít příkaz: pvmove /dev/hdb. Nyní byla všechna data z hdb přenesena na zbylé disky v rámci stejné skupiny svazků (VG). Následné vgreduce jméno_vg /dev/hdb způsobí, že disk již není členem VG se jménem jméno_vg. Když jsme do systému přidali nový disk (např. sdf ), na který chceme přenést data ze starého (např. hdb), zadáme příkazy: # pvcreate /dev/sdf # vgextend dev /dev/sdf # pvmove /dev/hdb /dev/sdf # vgreduce dev /dev/hdb Před nějakou chvílí jsme zvětšovali logický svazek. Samozřejmě je možné i stejně jednoduché zmenšování. Problém se objevuje při zmenšování souborových systémů, protože pokud vím tak pouze ext2/ext3 a reiserfs tuto operaci umožňují. Ukázkový příklad by mohl vypadat takto: # umount /home # resize2fs /dev/ide_disky/s domovské_adresáře # lvreduce -L-1G /dev/ide_disky/s # mount /home domovské_adresáře V tomto případě jsme jako parametr programu resize2fs museli zadat novou velikost souborového systému. LVM obsahuje také nástroje na přesouvání skupiny svazků (VG) na jiné počítače, když nemůžeme provést obvyklé přeložení disků. Musíme, po odpojení souborového systému a deaktivaci VG (vgchange --activate n jméno_vg), spustit příkaz vgexport jméno_vg a následně po přeložení disku do nového počítače vgimport jméno_vg. Snapshot Provádění bezpečnostní zálohy trvá dosti dlouho a ne každý si může dovolit úplné zastavení systému na tuto dobu. tehdy jsou největším problémem soubory, které byly v době provádění zálohy změněny. LVM nám zpřístupňuje speciální mechanismus, který nám umožní tento problém obejít. Můžeme vytvořit snapshot aktuálního stavu některého z našich logických svazků. Snapshot je pro správce systému dalším logickým svazkem, obsahujícím kopie některého LV. Tato kopie se nemění i když se na originále provádí operace zápisu. Samozřejmě, že při vytváření snapshotu nejsou data v něm obsažená fyzicky kopírována na nový logický svazek. Na daném VG potřebujeme trochu místa, aby bylo kam zapsat informace o souborech, které se změnily od doby vytvoření stavu logického svazku. Pokud máme adresář /home ve kterém se nachází 20 GB dat, pak víme, že vytvoření bezpečnostní zálohy bude trvat 10 minut. Předpokládejme, že uživatelé v průběhu těchto 10 minut na oddíle s /home vytvoří nebo změní ne více než 200 MB dat. Tolik místa proto musíme mít na dané skupině svazků. Snapshot vytvoříme příkazem: # lvcreate -L200M -s -n nase_zalohas /dev/ide_disky/domovské_adresáře Pokud používáme systém souborů xfs musí být příkaz o něco delší: # xfs_freeze -f /home; lvcreate -L200MS -s -n nase_zaloha /dev/ide_disky/s domovské_adresáře V této chvíli můžeme připojit (jen ke čtení) logický svazek se jménem nase_ zaloha, který obsahuje kopii svazku domovské_adresáře : # mount /dev/ide_disky/nase_zalohas Na Internetu: /mnt/backup/ Po skončení provádění záložní kopie zadáme příkaz : lvremove -f /dev/ide_ disky/nase_zaloha. Musíme však dávat pozor na to, aby do této chvíle veškeré změny na svazku nepřekročily velikost snapshotu v tomto příkladě 200 MB. Po naplnění se stává neužitečným a stejně je zapotřebí se chovat k datům z něj zkopírovaným. Shrnutí Využití RAID a LVM může velmi ulehčit práci správci a zvětšit bezpečnost a výkonnost systému. Toto řešení někdy způsobí, že některé obvykle jednoduché činnosti (např. přenášení disku do jiného počítače) se stávají velmi komplikovanými a ve chvíli, kdy již dojde k havárii některého disku je získání dat z něj těžší. Je nutné se vybavit patřičnými nástroji pro obnovu systému, které si budou umět poradit se souborovými systémy na těchto zařízeních, např. minidistribuce (R)ecovery (I)s (P)ossible Linux. Jinými slovy, pokud vyřešíte jisté problémy, často se objeví celá řada nových. LVM HOWTO: LVM-HOWTO/ Softwarový RAID HOWTO: Software-RAID-HOWTO.html Záchranná distribuce, mj. pro RAID a LVM: kent-robotti/looplinux/rip/ Domovská stránka distribuce (R)ecovery (I)s (P)ossible Linux: kent-robotti/looplinux/rip/ 62 leden 1/2005

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Linux RAID, LVM Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Teoretický úvod do problematiky RAID Konfigurace SW RAIDu Představení LVM Konfigurace LVM Co je to RAID Redundant

Více

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Linux RAID, LVM Ondřej Caletka 27. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Linux RAID, LVM 27. listopadu 2012 1 / 17 Obsah

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS

Bloková zařízení v LINUXu. 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu 2013 Jan Vrbata - GOPAS Bloková zařízení v LINUXu IDE a kompatibilní disková zařízení /dev/hdx, kde x je písmenem abecedy a-z Standardní EIDE řadič v PC přiřadí názvy zařízení

Více

Instalační a uživatelský manuál pro Linux Mission 1.0. David Häring a kolektiv autorů LinuxZone

Instalační a uživatelský manuál pro Linux Mission 1.0. David Häring a kolektiv autorů LinuxZone Instalačníauživatelskýmanuál prolinuxmission1.0 DavidHäringakolektivautorůLinuxZone Obsah 1.Úvod 1.1PročzvolitLinuxMission? 1.2CoobsahujeLinuxMission1.0 1.3Požadavkynahardware 1.4Obecnépoznámkykinstalaci

Více

Linux CryptoFS. Petr Novický

Linux CryptoFS. Petr Novický <P.Novicky@sh.cvut.cz> Linux CryptoFS Petr Novický Osnova přednášky Loop-AES Úvod Příprava, kompilace, instalace Použití Diskový oddíl Soubor Závěr Diskový oddíl s použitím semínka Loop-AES (úvod) - šifrovaný

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

LVM2 logical volume management

LVM2 logical volume management LVM2 logical volume management Milan Brož mbroz@redhat.com LinuxAlt 2007, 3.listopadu 2007, Brno Tato prezentace je licencována za podmínek GNU Free Documentation License - http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

RAID základní informace

RAID základní informace RAID základní informace RAID = Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné diskové pole nezávislých disků). Využívá se: RAID0 : prosté zřetězení jakmile se zaplní první disk, data se automaticky

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

NAS 251 Seznámení s RAID

NAS 251 Seznámení s RAID NAS 251 Seznámení s RAID Nastavení disků s RAID A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je RAID a jeho různé nastavení 2. Nastavit nové disky s RAID PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI Předchozí

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Windows 7 instalace krok za krokem

Windows 7 instalace krok za krokem Windows 7 instalace krok za krokem Než začneme instalovat Než vložíme instalační DVD do mechaniky, měli bychom se prvně přesvědčit, zda máme jako první bootovací mechaniku právě DVD-ROMku a ne např. hard

Více

1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky

1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1 Návod na instalaci prostředí LeJOS-NXJ a přehrání firmwaru NXT kostky 1. Nainstalujte ovladač na připojení NXJ přes USB rozhraní. Pokud jste nainstalovali software od LEGO Mindstorms, který se k legu

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace Rocrail Nejprve: Používám operační systém Windows XP a digitální systém od DCCKoleje (Hcentrála + GenLi USB), proto bude vše popsáno pro tyto systémy. Pro jiné systémy se mohou některé postupy lišit. Obecný

Více

Vložení expiračního kódu do spojů ALCOMA

Vložení expiračního kódu do spojů ALCOMA do spojů ALCOMA Verze dokumentu: 1.6 Datum vydání: 19.10.2010 Poslední úprava: 13.01.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. DEFINICE PROBLÉMU... 1 2. BLOKOVÉ SCHÉMA POSTUPU... 2 3. PODROBNÝ POPIS POSTUPU:...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.5.2 Instalace stanice Windows popis Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.19 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 19_ Bezpečnost dat zálohování a obnova dat programem dd DUM seznámí žáky s možnostmi zálohování komprimačním programem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Windows a Linux. Přednáška číslo 7

Windows a Linux. Přednáška číslo 7 Windows a Linux Přednáška číslo 7 Vztah Windows a Linuxu Převod souborů Konverze Diakritika Připojení disků Aktuální počítač Vzdálený počítač Konverze souborů MS Office vs. OpenOffice.org problémy Kódování

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE profesionální verze 1 Obsah Požadavky... 3 Instalace... 3 Proměnná CLASSPATH... 3 Zpřístupnění licenčního klíče... 3 Ověřování komponent OKS. 3 Spouštíme aplikaci

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz

Bootkity v teorii a praxi. Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Bootkity v teorii a praxi Martin Dráb martin.drab@email.cz Http://www.jadro-windows.cz Definice Pod pojmem bootkit budeme rozumět software, který začíná být aktivní během procesu startu počítače ještě

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Práce s disky a ISO soubory

Práce s disky a ISO soubory Vytváření, připojování, virtuální mechaniky Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 4. listopadu 2013 Zobrazení všech zařízení Jak zobrazit všechna

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL

PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL 1.Úvod V průmyslu dochází k mohutnému rozšiřování řídících systémů, čímž narůstá množství dat, která musíme přenášet mezi jednotlivými částmi technologického

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

udev a kamarádi... Středisko UN*Xových technologií

udev a kamarádi... Středisko UN*Xových technologií udev a kamarádi... Středisko UN*Xových technologií udev a kamarádi úvod Zařízení v Linuxu typicky adresář /dev tři typy zařízení znakové blokové síťové nejsou přítomny tvoří vazbu mezi userspace (programy)

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Návod k obsluze USB keyloggeru se záznamem času

Návod k obsluze USB keyloggeru se záznamem času Návod k obsluze USB keyloggeru se záznamem času www.spionazni-technika.cz stránka 1 1. Popis produktu USB keylooger TimeKeeper je hardwarové zařízení s paměťovou kapacitou 2GB, pracující na bázi tvorby

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS přímo z programu VIS - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Využívání školní počítačové sítě

Využívání školní počítačové sítě 7 Využívání školní počítačové sítě V té to ka pi to le: Připojení síťové složky jako své diskové jednotky Poskytnutí své složky ke sdílení Základní zabezpečení sítě Připojení síťové tiskárny Poskytnutí

Více

BankKlient. FAQs. verze 9.50

BankKlient. FAQs. verze 9.50 BankKlient FAQs verze 9.50 2 BankKlient Obsah: Úvod... 3 Instalace BankKlient možné problémy... 3 1. Nejsou instalovány požadované aktualizace systému Windows... 3 2. Instalační program hlásí, že nemáte

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY 2010 Matěj Trakal Obsah 1 4. přednáška 2 1.1 Práva................................. 2 1.1.1 Obecné informace....................... 2 1.1.2

Více

Nainstaloval jsem a jak dál? Michal Turek

Nainstaloval jsem a jak dál? Michal Turek Nainstaloval jsem a jak dál? Michal Turek Obsah Obecné věci Organizace systému Uživatelé, přístupová práva Souborový systém Programy, instalace softwaru Základní konfigurace systému Monitor, klávesnice,

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Základní příkazy pro práci se soubory

Základní příkazy pro práci se soubory A7B38UOS Úvod do operačních systémů 3. Cvičení Základní příkazy pro práci se soubory Obsah cvičení Informace o souborech a adresářích Informace o obsahu souborů Vytváření souborů a adresářů Manipulace

Více