DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2. www.kguardsecurity.com"

Transkript

1 DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2

2 Obsah Kapitola 1. Vlastnosti... 5 Kapitola 2. Panel... 6 Kapitola 3.Instalace Instalace(HDD) Připojení kamery a monitoru Připojení napájení Diagram přiojení: Kapitola 4. OSD menu Struktura OSD menu Symboly na hlavní obrazovce Nastavení pop-up menu Zámek menu Split Windows PTZ řízení Pohyb(korzování PTZ) PIP Mode Vyhledávání Záznam(manuální Start Rotate(SEQ/CHANNEL AUTO SWITCHING Výběr GUI výstupu Hlavní menu(zobrazení) Hlavní menu (Záznam) Hlavní menu (Síť) Hlavní menu (Vyhledávání/Přehrávání) Hlavní menu (Vyhledávání/Log/Export) Hlavní menu (Správa zařízení) H.D.D a ALARM nastavení Alarm oznámení PTZ & Mobil.tel. - nastavení Motion Detection - nastavení Hlavní menu - nastavení System/Osobní zona/čas/heslo/video/jazyk/údržba Kapitola 5. Síťový přístup(vzdálený) IE - nastavení Webové přihlášení(ie prohlížeč) Kontrolní panel(live view) Nastavení(Vzdálený přístup) Struktura vzdáleného přístupu Display Setup...61

3 Plánovač záznamu: Alarm nastavení Síť Statická IP DHCP PPPoE DDNS nastavení Zařízení (H.D.D/PTZ/Mobil.tel./Detekce pohybu) Nastavení systému(heslo/dst) System - nastavení Oprávnění(Správa hesel) DST nastavení Systemové informace Místní nastavení Přehrávání(IE prohlížeč): Odhlášení Přístup přes mobilní telefon Nastavení mobil.tel Instalace a funkce (Windows Mobile Phones) Instalace a funkce (Symbian Phones) Instalace a funkce (iphone ) Instalace a funkce (Blackberry Mobile) Instalace Nastavení a provoz Android mobil.tel Forwarding portů pro mobilní telefony Kapitola 6. Specifikace Appendix A Tabulka časových zón Appendix B Nástroje pro přehrávání Instalace (Utility Software/Aplikace ) 116 Playback Player (přehrávač).116 Přehrávání a záloha souborů 116 Appendix C- Výpočet času záznamu Appendix D- Použití Free DDNS Kguard Appendix E- Použití free DDNS z internetu Appendix F- Struktura OSD menu Appendix G- FAQ Prblémy a řešení Appendix H Ověřené ové servery Appendix I- Přehled podporovaných USB zařízení Appendix J- 3G Mobil.tel. místní servisní centrum Appendix K Přehled podporovaných mobilních telefonů Appendix L Přehled podporovaných HDD

4 Bezpečnostní opatření Nedotýkejte se živých elektrických částí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se lze vyhnout. Postupujte podle doporučených postupů uvedených níže. Špatnou instalací, nesprávným uzemněním, a nesprávný provoz a údržbu elektrických zařízení jsou vždy zdrojem nebezpečí. Nepokoušejte se instalovat zařízení venku, když je silný vítr a déšť. Neinstalujte zařízení venku při dešti. Nepokoušejte se instalovat nebo provozovat žádné zařízení během bouřky. Vždy zemněte všechny elektrická zařízení a pracovní plošinu. Zabraňte náhodnému úrazu elektrickým proudem. Připojte napájecí zdroj, rozvaděče, a pracovní platformu na schválené elektrické uzemnění. Vždy používejte správný průřez kabelu. Trvalé přetížení může způsobit selhání kabelu a způsobit zranění elektrickým proudem či požár. Udržujte kabely a konektory v dobrém stavu. Nesprávné nebo opotřebované elektrické přípojky mohou způsobit zkrat a mohou zvýšit pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte opotřebované, poškozené, nebo holé kabely. Vždy se vyhněte živému napětí. Vysoké napětí zvyšují vážnost úrazu elektrickým proudem. Vždy noste izolační rukavice při nastavení zařízení. Přívod elektrické energie by měl být vypnout při jakékoliv úpravách na zařízení. Vždy používejte ochranný oděv, jako je dlouhý rukáv a kalhoty při instalaci nebo odebrání zařízení. Noste vždy vysokou, padnoucí obuv. Používejte vždy čisté oblečení bez tuku nebo oleje. Vždy nosit dlouhé kalhoty nebo džíny při instalaci nebo odebrání zařízení. Vždy noste bezpečnostní přilbu nebo ochranu hlavy a bezpečnostní obuv před zahájením prací. Vždy udržujte zařízení v suchých místech. Vždy používejte bezpečnostní postroje / pásu při práci na vysokých místech. Vždy používejte suché oblečení a vyhněte se vlhkosti a vodě. Vždy používejte bezpečnostní vestu, při práci v noci. Ujistěte se, že všechny elektrické spoje jsou těsné, čisté a suché. Ujistěte se, že jste dobře izolovaní a bez elektrického náboje. Vždy používejte suché rukavice, boty s gumovou podrážkou, nebo stůjte na suchém místě. Vždy dodržujte uznávané bezpečnostní normy. Používejte ochranné pomůcky. Vždy mějte v dosahu další osobu, zvláště při práci ve tmavých místech, se špatnou ventilací a ve výškách. Ujistěte se, že jste dobře chráněni proti elektrickému záření, mechanickému poškození, nebo jinému neštěstí. Ujistěte se, že polarita drátu je správná, před instalací zařízení. Vždy zacházejte s opatrností. Nezakrývejte ventilační zařízení. Nepokládejte magnetické části v okolí zařízení. Nepokládejte předměty na horní části zařízení. 1

5 Warning To je symbol pro označení potenciální nebezpečí, riziko nebo stavu vyžadující zvláštní pozornost. Uživatel musí dbát důležitých provozních nebo servisních pokynů. Caution Symbol blesku se šipkou, v rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že je v blízkosti nebezpečné napětí. 2

6 Prohlášení u shodě FCC Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. FCC UPOZORNĚNÍ! Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel komise FCC. navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Tyto limity jsou Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, není žádná záruka, že nedojde k interferenci při konkrétní instalaci. zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, Pokud toto lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení. 3

7 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TATO PUBLIKACE TAK " JAK JE "BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ALE BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ PRÁVA TŘETÍ OSOBY. TATO PUBLIKACE MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ZMĚNY MOHOU BÝT DOPLŇOVÁNY KDYKOLIV PRO ZLEPŠENÍ TÉTO PUBLIKACE A/NEBO SOUVISEJÍCÍCH PRODUKTŮ. 4

8 Kapitola 1. Vlastnosti H.264 real-time high compression and supports dual stream network Remote view with Symbian, Windows Mobile, Optional: HDMI Interface iphone & Blackberry & Android phone (HDMI Output: 1920*1080) transmission 16CHs playback at the same time Multiplex operation: live view, record, playback, backup and network transmission Editing camera title ADPCM audio compression Supports Adjusting image color Graphics & Windows OSD interface Auto maintain function Backup & upgrade with USB flash disk DDNS,DHCP,UDP,TCP/IP alert function Linux 2.6 OS Up to 2 x 2 TB SATA HDD USB mouse Audio transmission via network Selectable packing time for recorded files PTZ control via built-in RS-485 port Alarm modes: Motion Detection, Video loss, HDD full, HDD loss Příslušenství: CD 1x Dálkové ovládání 1x Napájecí adapter 12V/5A 1x Myš 1x 5

9 Kapitola 2. Panel 6

10 Dálkové ovládání Key Title Key Function REC Manuální záznam SEARCH Vstup do vyhledávání záznamů 2 2 Zobrazení 2x2 3 3 Zobrazení 3x3 4 4 Zobrazení 4x4 AUTO Automatické přepínání 0~9 Výběr kanáku, num. klávesy 0 Num. klévesa(přepíná také OSD výstup) Přepíná zobrazení kanálů (2x2, 3x3, 4x4 a DISPLAY MODE samostatný kanál Nahoru Dolů / Vlevo/vpravo ENTER Výběr / Editační klávesa Menu/ESC Enter into main menu / Exit PIP PIP display mód MUTE Mute klávesa FWD Vpřed x2 x4 x8 REW Vzad x2 x4 x8 PLAY Vstup do vyhledávání záznamu, přehrávání záznamu událostí STOP Manuální stop přehrávání PAUSE/ FRAME Pauza / přehrávání po snímcích SLOW 1/2 1/4 1/8 Pomalé přehrávání Z+ Zvětšení Z- Zmenšení F+ Ostření F- Ostření I+ Přidání jasu PTZ I- Snížení jasu PTZ PTZ Dovoluje upravit přednastavený bit a kontrolu PTZ. LOCK Lock system 7

11 Použití myši Můžete použít myš místo předního panelu nebo dálkového ovladače pro obsluhu zařízení. Klikněte levým tlačítkem Klikněte pravým tlačítkem myši Double-click tlačítkem V nabídce OSD, klikněte levým tlačítkem a vyberte nebo editujte V live režimu zobrazení, kliknutím pravým tlačítkem zobrazí pop -up menu V hlavním menu nebo podmenu, kliknutím pravého tlačítka se ukončí současné nabídky. levým Double-Click na obraz kanálu zobrazí kanál na celou obrazovku, poklepáním kliknutím opět se displej vrátí k zobrazení všech kamer Použití myši přetáhnout čáru V motion modu, vybírá tato funkce prostor pohybu, dale používáme při nastavení barev a hlasitosti. Virtuální klávesnice ( myš ) Při použití myši, můžete zadat určité hodnoty pomocí virtuální klávesnice na obrazovce. Virtuální klávesnici využijete při zadávání uživatelského jména a hesla Virtuální klávesnice (DO) Klikněte na možnosti nebo pole, jako je pole ID uživatele a heslo. Klepněte na tlačítko 0 ~ 9 zadáte požadované číslice. 3. Klepněte na tlačítko pro přepínání mezi číslicemi, velká a malá písmena a další znaky ( pouze u některých nastavení ) 4. Klikněte na Backspace / Delete. Poznámka: Tlačítka se změní z oranžové na bílou, když vyberete tlačítko kurzorem myši. 5. Klepněte na tlačítko pro vstup / potvrzení a zavřete virtuální klávesnici. 8

12 Kapitola 3. Instalace 3.1. Instalace(HDD) NEINSTALUJTE nebo nevyjímejte HDD při zapnutém DVR! 1.Povolte šrouby na levé a pravé straně a vzadu. 2. Povolte šrouby na leve pravé stráně Pomocí dodávaného klíče odjistěte HDD box ( vyměnitelný pevný disk ). Vytáhněte HDD box. Odstraňte kryt HDD boxu ( podle šipky ). Vložte disk do boxu a přitlačte HDD pevně na místo.. Nainstalujte kryt zatlačením zpět. Zasuňte HDD box zpět a použitte přiložený klíč. Nainstalujte napájecí kabel SATA v zadní části krytu boxu. * Pokud byste chtěli instalovat druhý pevný disk, prosím, nainstalujte pevný disk do držáku vedle HDD boxu. 10. Nainstalujte kryt a šrouby na obou stranách, stejně jako vzadu. NEINSTALUJTE nebo nevyjímejte HDD při zapnutém DVR. 9

13 3.2. Připojení monitoru a kamer Připojte kabel kamery do video vstupu DVR, a z video výstupu DVR na monitor přes konektor BNC, nebo v případě, že kamera je typu PTZ dome, můžete připojit konektor RS Připojení napájení Používejte prosím pouze napájecí adaptér dodaný s DVR Schéma zapojení: PTZ(RS-485) videovstup Internet (IE Browser/remote view) Video out(local) -BNC OUT- I/O(Alarm) Audio in (CH05-16) Mouse(USB) Audio in (CH01-04) Video in (CH09-16) Audio out Video out Power (12V/5A) -HDMI/VGA OUT- 10

14 Kapitola 4. OSD menu 4.1. Struktura OSD menu 11

15 4.2. Symboly na hlavní obrazovce(záznamový alarm ) Symbol v hlavní obrazovce: Symbol/ikona Funkce Zaznamenán pohyb HDD ztráta, HDD plný Video je nahráváno Ztráta videa Video Loss 4.3. Nastavení pop-up menu 12

16 Zamykání menu Pro zabezpečení vašeho systému, systém má speciální funkci pro ochranu vašeho OSD. Krok 1. Povolte heslo a zadejet helo/už. Jméno pro systém. Krok 2. Klikněte na tlačítko Zámek a OSD se zamkne... 13

17 Split Windows Kdispozici je 7 módů rozdělení okna:: CH 1-4 CH 5-8 CH 9-12 CH13-16 CH01-09 CH08-16 CH PTZ řízení 14

18 Funkce Pointer Auto Pan Chcete-li zvolit směr PTZ. Uprostřed kruhu je autopan PTZ. Zoom in/zoom out Focus Iris Speed Channel select EXIT GOTO PRESET POINT SET Pro výběr kanálu PTZ kamery. Pro návrat k předchozí starně nebo exit.. Jít na přednastavený bod. Dovoluje nastavit specifický bod PTZ kamery. Umožňuje také nastavit kameru na fixní bod. Note: Up to 255 preset bits for the DVR can be stored. However, actual preset quantity differs depending on PTZ performance. CLEAR SAVE Total Total Pre Pre STP STP Pokud byste chtěli použít funkci PTZ, musíte nejdříve nastavit paramety PTZí. Pro více informací o PTZ, viz bod

19 Pohyb(PTZ) Tato funkce umožňuje spustit pohyb(korzování) PTZ kamery PIP mód 16

20 Vyhledávání Můžete vstoupit do menu [Vyhledávání záznamu] a najít/přehrát zaznamenanou historii. Více informací o záznamu vyhledávání naleznete v sekci Záznam(Manuální) * funkce manuální ho záznamu nebudezobrazována při nastavení režimu záznamu " vždy ". Tato funkce funguje pouze v režimu plán. START manuálního záznamu STOP manuálního záznamu 17

21 Start Rotace(SEQ/CHANNEL AUTO SWITCHING) Tato funkce umožňuje přepínání kanálů automaticky GUI výběr výstupu Tato funkce umožňuje zvolit výstupní rozhraní mezi 2 monitory ( VGA nebo BNC ). 18

22 4.4. Main Menu Setup(Display) Můžete si nastavit, zda každý kanál, bude nebo nebude zobrazován při Live zobrazení a/ nebo režimu záznamu a zdase bude zaznamenávat do historie záznamu. Také si můžete zadat název pro každý kanál. Můžete upravit jas, sytost, kontrast a odstín parametry každého kanálu po vstupu menu [Barva ]. Krok 1. Klikněte na obrazovce nebo stiskněte tlačítko Menu. Stiskněte,,, klávesy na čelním panelupro pohyb kurzoru, pak stiskněte SEL pro potvrzení. Nebo klik levým tlačítkem myši pro výběr a vstup do menu. Stiskněte ESC nebo pravé tlačítko myši pro návrat do předchozí obrazovky. 19

23 4.5. Hlavní menu(záznam) (Frame Rate Setup) (Schedule Setup) 20

24 Funkce Record setup Umožňuje nastavit záznam (Povolit / Zakázat) pro každý kanál. Quality Obsahuje 3 nastavení Nejlepší, Dobrý and Normal. Frame rate setup Obsahuje 2 nastavení Pevný a manuální. Klikněte na Manuální a poté na tlačítko [rychlost snímkování], můžeta nastavit rychlost FPS pro každý kanál. Audio Umožňuje zap/vyp audio. Mode Umožňují vybrat záznam režimy, včetně Vždy a plánovaně. Chcete-li zaznamenat 24 hodin denně zvolte v [Mode] na Vždy. Pro záznam podle plánu, nastavení [Plán]. Pack time Čas, po kterém bude video spakováno do jednoho souboru.. (15, 30, 45 and 60 min) Copy Kopíruje nastavení do všech kanálů nebo do vybraného kanálu. Nastavení plánu záznamu Pro výběr kanálu. Použijte myš pro nastavení data a časů, jsou 3 typy záznamů : Alarm : červený / Normalní záznam: zelený /Bez záznamu: nic Kopíruje nastavení pro všechny nebo pro určitý kanál. 21

25 Stiskněte Použít pro uložení. Nastavení rychlosti snímkování FPS V této možnosti můžete nastavit počet snímků za sekundu, pokud počet snímků za sekundu, které jste nastavili překročí systémové omezení, systém Vás o tom bude informovat. Kopíruje nastavení pro všechny nebo pro určitý kanál Info: 22

26 4.6. Hlavní menu(síť) Typ adresy Port připojení DVR Http port 23

27 Popis: DVR umožňuje prohlížení videa přes síť na dálku, takže můžete ovládat DVR vzdáleně, včetně monitorování, nahrávání, přehrávání nebo při zálohování. K dispozici jsou 4 druhy nastavení sítě v DVR: All Functions DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ) je automatický konfigurační protokol používaný v sítích IP. PPPoE Point-to -Point Protocol over Ethernet ( PPPoE ) je síťový protokol pro zapouzdření Point-to - Point Protocol ( PPP ) rámců uvnitř ethernetové rámce. Static IP Statická IP je definována jako " pevná IP adresa ", který zůstává v jednom počítači po delší časové období. DDNS(Dynamic DNS) Dynamické DNS je metoda, protokol, nebo síťová služba, která poskytuje možnost pro síťové zařízení, například směrovače nebo počítačový systém na bázi internetového protokolu Suite, oznámit změnu názvu domény serveru v reálném čase, aktivní konfigurace DNS, jeho nakonfigurováné názvy hostitelů, adresy nebo jiné informací uložené v DNS. Pokud máte nějaké otázky k internetu, obraťte se na místní ISP ( Internet Service Provider). * Použití free DDNS, naleznete v příloze D. Systém se 2 DNS server možnostmi vstupů, DDNS Server 1 pro hlavní server & DDNS Server 2 pro vedlejší server. Prosím, kontaktujte svého poskytovatele ISP, pro správné DDNS Server parametry. 24

28 Pokud váš DVR je spojena s routerem, postupujte prosím podle návodu níže: Příručka Port Forwarding : Pro přístup k DVR ze vzdáleného místa potřebujete, aby router předal porty 80 a 9000, na IP adresu DVR. Krok 1. Připojte router k DVR a zapněte DVR. Krok 2. Přejděte na webové stránky: Krok 3. Klikněte na KGuard KG-SHA DVRs (for DVRs that start with KG-SHA) Krok 4. Klikněte na modelu routeru, který je připojen k DVR. 25

29 Krok 5. Klikněte na click here to skip this advertisement s pro výuku přesměrování portů ( V pravém horním rohu obrazovky ). * Portforward.com- zdarma pouze pokyny k instalaci portforwarding. Poté, co se objeví reklamní stránka, klikněte prosím na: Po otevření webových stránek: uvidíte reklamu na placené nastavení portu routeru. Nemusíte tento software kupovat. Nad reklamou je link na přeskočení reklamy, dostanete se k instrukcím, které jsou zdarma. Pokud Vás software zaujme, můžete si jej koupit, ale instrukce pro nastavení portforwardingu jsou zdarma. Krok 6. Krok 7. Po dokončení procesu port forwarding, můžete zkontrolovat port, zda je otevřený nebo ne. Přejděte na stránku: 26

30 Krok 8. Krok 9. Zadejte číslo portu, které předáváte (forward) *Například: port 80. Klikněte na tlačítko pro ověření jestli je port otevřený nebo ne. * Pokud byl forwarding úspěšný, zobrazí se webová stránka: 27

31 Open port success * Pokud byl forwarding neúspěšný, zobrazí se webová stránka:: Open port failed Pokud nemůžete použít výchozí HTTP port 80 or 9000, z důvodu, že port byl obsazený jiným programem, nebo je blokován provozovatelem služby, můžete použít jiný port Pokud tak učiníte, pak je třeba, aby předal IP adresu router na jiný port, port změnit v nastavení DVR SÍŤ, a musíte přidat číslo portu, IP adresy. Například, jestli chcete nastavit HTTP port na 85, IP adresa :85. 28

32 4.7. Hlavní menu(vyhledávání/přehrávání) * Kliknětena tlačítko"search" jako první. * Dvakrát klikněte na zadané datum a čas, který potřebujete k přehrávání a poté klikněte na " playback "tlačítko. * Klikněte na " Detail souboru " *Playback image 29

33 * Vložte USB zařízení a pak klepněte na tlačítko " Záloha ". * Vyberte typ video a pak potvrďte soubor, který chcete zálohovat. 30

34 Hlavní menu(vyhledávání/log/export) * Můžete exportovat video informací z protokolu (text). * Klikněte na " log " tlačítko pro vyhledávání informací o videu. 31

35 * Klikněte na tlačítko "Hledat" uvedeného typu záznamu pro vyhledávání informací o videu. * Klikněte na "Export " tlačítko pro export videa informací. * Před provedením exportu, prosím vložte USB zařízení. Funkce Channel Umožňuje vám vybrat kanál ( y ) které chcete prohledávat.. Time Search Na obrazovce Video vyhledávání, může uživatel vyhledat konkrétní datum a čas pro nahrávání a zobrazení v režimu přehrávání. To je užitečné pro nalezení konkrétního záznam např. incidentu, pokud znáte datum a čas kdy němu došlo. Date Search Na obrazovce Video Search, může uživatel vyhledat všechny záznamy v určitý den. Chcete-li spustit vyhledávání videa, zvýrazněte a vyberte datum číselného pole, a potom klepněte na příkaz Detail časový rozsah konkrétní datum, spustí systém přehrávání od prvního zadaného času. Playback Mode Můžete použít pro ovládání přehrávání rychlosti (X2, X4 and X8), pomalé přehrávání (1/2, 1/4 a 1/8 rychlosti), Play, Pause/Frame, Rewind(X2, X4 a X8).Když skončí přehrávání, DVR se vrátí do předchozího menu. File List Klikněte na tlačítko " Seznam souborů " pro vstup do "Listing souborů " obrazovky, 32

36 video nahrávky se objeví na obrazovce. Můžete filtrovat záznamy, které chcete zobrazit v režimu záznamu Kanál nebo na základě data a času vyhledávání. LAST (Last page) Klikněte na tlačítko Poslední strana pro skok na poslední stranu. ALL (Select All) Umožňuje vybrat všechny události na aktuální stránce. INVERSE (Select Invert) Umožňuje vybrat jiné události na aktuální stránce, s výjimkou těch, které jste právě vybrali (inverze výběru) Backup V " Seznam souborů ", pokud si přejete zálohovat záznamy, prosím, zaškrtněte Check-box" Vybrat ", který odpovídá záznam a klikněte na tlačítko " Zálohovat ". 1. Záložní soubor bude uložen jako formát H264, můžete přehrávat soubory nahrané pomocí programu Player, který je dodáván s DVR nebo pomocí IE prohlížeče. 2. Ujistěte se, že jste připojili zálohovací zařízení, stejně tak USB a DVD, před zálohováním. First První Klikněte na " První " tlačítko, zpět na první stranu. PREV (Previous page) Klikněte na tlačítko " Předchozí stránka " pro přechod na předchozí stránku ( kromě první stránky ). NEXT (Next page) Klikněte na tlačítko " Další strana " pro zobrzení následující strany (kromě poslední stránky ). Log Search Na obrazovce záznamu vyhledávání, klepněte na tlačítko " Log Search" vyskočívyhledávací obrazovka protokolu. Klikněte na tlačítko "Hledat" v dolní části rozhraní pro vyhledávání všech záznamů, které potřebujete. Export Uživatel může exportovat všechny záznamy, které byly prohledávány do USB zařízení a uložit je jako *. TXT formát. Před exportem protokolů, prosím, zkontrolujte, zda máte připojeno USB zařízení. Po úspěšném exportu klikněte na tlačítko "OK". 33

37 4.8. Hlavní menu (Správa zařízení) Nastavení H.D.D & ALARM HDD správa 34

38 Pokud je k DVR připojený HDD, systém automaticky detekuje HDD a požádá o formátování HDD. funkce " H.D.D - nastavení " NO Číslo HDD TOTAL SPACE: Kapacita pevného disku nebo volné místo na pevném disku. TIME: Podle detailu videa / kvalita a počet snímků za sekundu, system zobrazuje čas, který vám zbývá pro záznam na pevném disku. OVERWRITE: Zvolte " zap ", systém automaticky přepisuje nejstarší nahrávky když je pevný disk plný. vyberte možnost " vyp", záznam se zastaví, jakmile bude pevný disk plný. HDD FORMAT: Použít tuto volbu k formátování pevného disku, nemůžete nahrávat soubory na pevný disk, dokud nebyl naformátován. Klepněte na tlačítko pro spuštění formátování. USB FORMAT: Použijte tuto volbu pro formát USB zařízení. Note: Je to důležitý první krok při konfiguraci DVR, aby se ujistili, že pevný disk ( HDD )pracuje správně. Takže doporučujeme, aby jste použili formát HDD před prvním startem. Alarm - nastavení I/O Setup page 35

39 Můžete si vybrat typ alarmu, který potřebujete, a také pokud chcete nastavit , musíte zaškrtnout Alarm v možnostech nastavení u. Key-in the information of your . funkce " Alarm Setup " Channel: můžete vybrat jeden kanál, který chcete. HDD Loss: Když nastavení " bzučák " je v " ON " poloze a systém nemůže najít HDD nebo HDD není naformátovaný, objeví se na obrazovce symbol a zazní bzučák. HDD Space: Když je " bzučák " v poloze "ON" a ne HDD nebude volné místo, bude bzučák aktivován. Video Loss: Při nastavení [ bzučák ] na ON při odpojení kamery se zobrazí symbol " Video Loss " a zazní zvuk. Při nastavení na OFF, uvidíte pouze " Video Loss ", ale bez zvuku. Alarm Manage: 36

40 Alarm Output: můžete nastavit délku trvání poplachu při detekci pohybu (off, 10s, 20s, 40s, 60s); Buzzer time:můžete nastavit délku trvání zvuku při detekci pohybu (0s, 10s, 20, 40s, 60s); Alarm duration time: můžete nastavit prodlevu mezi alarmy (0s, 30s, 1minute 2minute 5minute); Pre-record time: Můžete nastavit délku záznamu před alarmem (Off, on). Full screen Alarm: Tato funkce je implicitně v pozici "OFF". Při spuštění detekce pohybu nebo externím alarmu, bude příslušný kanál zobrazen na celou obrazovku. Tato možnost vám umožňuje při alarmu zaslat txt zprávu na zadanou . TEST: můžete otestovat funkci u.. Typ alarmu Funkce Video Loss Pošle alarm, když DVR nemůže přijímat video signál ( např. poškození kamery, poškození kabelu nebo při poruše napájení ). Motion Detection Když objekt se pohybuje v oblasti detekce pohybu,alarm se spustí. nastavit úroveň citlivosti, aby vyhovoval potřebám aktuálního prostředí. HDD loss HDD space Můžete Když pevný disk není detekován (poškození HDD, porucha napájení ) Když je HDD plný, se alarm spustí. 37

41 Alarm oznámení Vzhledem k tomu, kolik je typů a služeb ISP společnost celém světě, proto poskytujeme pro příklad pouze 1-2 společnosti. Pokud máte nějaké otázky ohledně e- mailu, obraťte se na místního poskytovatele služeb. Prosím, ujistěte se, že DVR již připojen k internetu: musí být povolen Pokud váš E- mail má šifrování SSL, musíte povolit. port pro odesílání u. Informace o odesílateli a příjemci. 38

42 SSL Povolit: Open Povolit:Open Funkce Zakázat: Close Zakázat: Close SSL je bezpečnostní odkaz transportního protokolu. Můžete šifrovat komunikaci ( včetně ové ) pomocí protokolu SSL a tím zabraňuje hackerům monitorování vaší ové komunikaci a dokonce heslo. Prosím, povolte v ových službách, pokud váš poštovní server podporuje SSL. SMTP Port port SMTP serveru ( přesměrování server / Host ) Obecně platí, že port SMTP je 25, ale pro SMTP port G - mailový server je 465. * pokud váš e- mail musí být ověřen SSL, port bude 465 ( výchozí hodnota ), a port 25 ( výchozí hodnota ), je em bez ověření SSL. SMTP server Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je internetový standard pro elektronickou poštu ( e - mail ), přenos přes IP (Internet Protocol ) sítě. Původní odesílatel ( přesměrování server / Host ). Heslo původního odesílatele Cílový příjemce alarmové zprávy ( target). Sender Sender PWD Receiver *Stiskněte TESTst zkonpostupy nastavenítrolovat, zda váš funkční.. Postupy nastavení: Krok 1. Krok 2. Klikněte pravým tlačítkem myši, na hlavní menu Click Hlavní menu. 39

43 Krok 3. Klikněte na ikonu" Zařízení " Step 4. alarm ikona se schová. Klikněte na ikonu ALARM Krok 5. V bloku klikněte na Nastavení . Krok 6. Zvolte Povolit pro SSL, v případě že server vyžaduje SSL ověření. Krok6. Vložte SMTP Port pro odesílatele. * Například: Výchozí hodnota Gmail SMTP port je 465, a jinak je 25. Pokud používáte Gmail, zadejte port

44 * Gmail je užit I v příkladu. Krok 8. Zadejte SMTP Server svého u Krok 9. Zadejte adresu Odesílatel. Krok 10. Zadejte heslo Sender PWD pro server. Krok 11. Zadejte příjemce Příjemce. Krok 12. Stiskněte tlačítko Použít. Po dokončení nastavení u, musíte povolit funkci detekce pohybu. Krok13. Stiskněte ikonu Pohyb a ověřte, že pohybový detektor je povolen. 41

45 * Před nastavením Gmail, nastavte oblast pohybu. Červená: povolit ; prázdný: zakázat * Pokud nepoužíváte službu Gmail, prosím, tento krok přeskočte. Krok 14. Motion Area Přihlásit se Gmail a přejděte na " Nastavení forwarding a POP/IMAP povolit IMAP. Tento krok je pouze pro Gmail. Krok 15. Nyní stáhněte zprávy a uvidíme, jestli obdržíte e -mail ( spolu s připojeným foto) z DVR. 42

46 4.9. PTZ & nastaveni mobil.tel. Click Click 43

47 PTZ Setup funkce " PTZ nastavení " PTZ protokol ( Pelco - D nebo Pelco - P ) Přenosová rychlost ( 1200, 2400, 4800, 9600 ), Data bit ( 8, 7, 6, 5 ), Stop bit ( 1, 2 ), Parita (None, lichá, sudá, Mark, mezera), Adresa kód Cruise(korzování) * PTZ zařízení může být aktivováno pouze tehdy, kdyžje kanál v souvislosti s PTZ kamerou je vybrán. Nastavení mobilního telefonu 44

48 Funkce nastavení mobilního telefonu Uživatelské jméno: uveďte uživatelské jméno DVR. Uživatel heslo: uveďte uživatelské heslo DVR Server port: Mobilní monitorovací port. Rozsah nastavení je mezi 1024 a Vysvětlení: Prosím připojte k Internetu DVR před nastavením DVR čísla portu. Uživatelské jméno a heslo, které zadáte nemůže být prázdný. Měli byste povolit číslo portu serveru na routeru *globální servisní středisko pro mobilní telefony, podívejte se do Apendix J. * Pokud máte nějaké otázky ohledně mobilního telefonu, přejděte na webové stránky a kontaktujte místní servisní středisko. 45

49 4.10. Nastavení detekce pohybu (motion detection) 46

50 Motion Area Nastavení pohybového detektoru [ Detekce pohybu ] má tři oddíly, včetně stavu kanálu, citlivosti a oblasti pohybu. funkce "Nastavení detekce pohybu Kanál: Tato volba umožňuje povolit detekci pohybu na každém kanále. SENSITIVITY: Tato volba umožňuje nastavit úroveň citlivosti detekce pohybu od vyšší k nízkým (8 je nejcitlivější) MD AREA: Tato volba umožňuje vybrat oblast, která má být citlivá na pohyb. Kanál je rozdělen na 15x10 ploch. Když nějaký objekt se pohybuje v oblasti detekce pohybu, spustí se alarm. 47

51 4.11. Nastavení hlavního menu Systém / osobní zóna / čas / heslo / Video / jazyk / Údržba Menu "System " obsahuje: Nastavení času, hesla, Audio / Video nastavení, vyberte jazyk, systémové informace., osobní zóna a údržbu systému. Po vstupu do menu " systém ", můžete nastavit parametry, aby vyhovovaly Vašim potřebám. * přepínání mezi VGA a OSD BNC je v sekci audio / video nastavení. * Existuje 6 typů nastavení systému, jak je uvedeno níže: 48

52 ČAS/DATUM Tlačítko NTP UPDATE Tlačítko DST SETUP DST SETUP BY týden/datum Můžete změnit systémové datum, čas, formát data a času a časové zóny, DST a NTP. 49

53 K dispozici jsou 2 typy DST, které si můžete nastavit Nastavení po týdnu Nastavení podle data Klikněte na tlačítko "Použít" k uložení nastavení. Heslo Tato volba vám umožňuje nastavit ID zařízení pro DVR a nastavit systémové heslo a práva. Nová hesla budou k dispozici po kliknutí na tlačítko "Použít". Pokud nastavíte Povolit heslo na " zap ", můžete nastavit heslo uživatele a heslo správce. Heslo musí mít 6 znaků nebo víc. Tlačítko Funkce Pro povolení nebo zakázání hesla Pro administrátorské přiřazení práv uživatelům Autorizace Krok 1. Klikněte na ikonu Heslo pro nastavení hesla. Krok 2. Vyberte uživatele, kterému chcete nastavit práva. * pro správce, nemusíte nastavovat oprávnění. Krok 3. Klikněte na Autorizaci pro nastavení práv uživatelům. Krok 4. Klikněte na Použít pro potvrzení nastavení. Krok 5. Klikněte na Edit pro povolení hesla. 50

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Bezpečnostní kamerový systém Model: DVK-7304S-AC H.264 Obsah Uživatelská příručka... 5 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Představení výrobku... 6 Funkce... 6 Obsah balení... 7 Instalace pevného disku...

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca 32 5 27cm)

Více

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Síťový videorekordér Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Stručná úvodní příručka COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mj. včetně

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více