DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2. www.kguardsecurity.com"

Transkript

1 DVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-116.V2

2 Obsah Kapitola 1. Vlastnosti... 5 Kapitola 2. Panel... 6 Kapitola 3.Instalace Instalace(HDD) Připojení kamery a monitoru Připojení napájení Diagram přiojení: Kapitola 4. OSD menu Struktura OSD menu Symboly na hlavní obrazovce Nastavení pop-up menu Zámek menu Split Windows PTZ řízení Pohyb(korzování PTZ) PIP Mode Vyhledávání Záznam(manuální Start Rotate(SEQ/CHANNEL AUTO SWITCHING Výběr GUI výstupu Hlavní menu(zobrazení) Hlavní menu (Záznam) Hlavní menu (Síť) Hlavní menu (Vyhledávání/Přehrávání) Hlavní menu (Vyhledávání/Log/Export) Hlavní menu (Správa zařízení) H.D.D a ALARM nastavení Alarm oznámení PTZ & Mobil.tel. - nastavení Motion Detection - nastavení Hlavní menu - nastavení System/Osobní zona/čas/heslo/video/jazyk/údržba Kapitola 5. Síťový přístup(vzdálený) IE - nastavení Webové přihlášení(ie prohlížeč) Kontrolní panel(live view) Nastavení(Vzdálený přístup) Struktura vzdáleného přístupu Display Setup...61

3 Plánovač záznamu: Alarm nastavení Síť Statická IP DHCP PPPoE DDNS nastavení Zařízení (H.D.D/PTZ/Mobil.tel./Detekce pohybu) Nastavení systému(heslo/dst) System - nastavení Oprávnění(Správa hesel) DST nastavení Systemové informace Místní nastavení Přehrávání(IE prohlížeč): Odhlášení Přístup přes mobilní telefon Nastavení mobil.tel Instalace a funkce (Windows Mobile Phones) Instalace a funkce (Symbian Phones) Instalace a funkce (iphone ) Instalace a funkce (Blackberry Mobile) Instalace Nastavení a provoz Android mobil.tel Forwarding portů pro mobilní telefony Kapitola 6. Specifikace Appendix A Tabulka časových zón Appendix B Nástroje pro přehrávání Instalace (Utility Software/Aplikace ) 116 Playback Player (přehrávač).116 Přehrávání a záloha souborů 116 Appendix C- Výpočet času záznamu Appendix D- Použití Free DDNS Kguard Appendix E- Použití free DDNS z internetu Appendix F- Struktura OSD menu Appendix G- FAQ Prblémy a řešení Appendix H Ověřené ové servery Appendix I- Přehled podporovaných USB zařízení Appendix J- 3G Mobil.tel. místní servisní centrum Appendix K Přehled podporovaných mobilních telefonů Appendix L Přehled podporovaných HDD

4 Bezpečnostní opatření Nedotýkejte se živých elektrických částí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se lze vyhnout. Postupujte podle doporučených postupů uvedených níže. Špatnou instalací, nesprávným uzemněním, a nesprávný provoz a údržbu elektrických zařízení jsou vždy zdrojem nebezpečí. Nepokoušejte se instalovat zařízení venku, když je silný vítr a déšť. Neinstalujte zařízení venku při dešti. Nepokoušejte se instalovat nebo provozovat žádné zařízení během bouřky. Vždy zemněte všechny elektrická zařízení a pracovní plošinu. Zabraňte náhodnému úrazu elektrickým proudem. Připojte napájecí zdroj, rozvaděče, a pracovní platformu na schválené elektrické uzemnění. Vždy používejte správný průřez kabelu. Trvalé přetížení může způsobit selhání kabelu a způsobit zranění elektrickým proudem či požár. Udržujte kabely a konektory v dobrém stavu. Nesprávné nebo opotřebované elektrické přípojky mohou způsobit zkrat a mohou zvýšit pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte opotřebované, poškozené, nebo holé kabely. Vždy se vyhněte živému napětí. Vysoké napětí zvyšují vážnost úrazu elektrickým proudem. Vždy noste izolační rukavice při nastavení zařízení. Přívod elektrické energie by měl být vypnout při jakékoliv úpravách na zařízení. Vždy používejte ochranný oděv, jako je dlouhý rukáv a kalhoty při instalaci nebo odebrání zařízení. Noste vždy vysokou, padnoucí obuv. Používejte vždy čisté oblečení bez tuku nebo oleje. Vždy nosit dlouhé kalhoty nebo džíny při instalaci nebo odebrání zařízení. Vždy noste bezpečnostní přilbu nebo ochranu hlavy a bezpečnostní obuv před zahájením prací. Vždy udržujte zařízení v suchých místech. Vždy používejte bezpečnostní postroje / pásu při práci na vysokých místech. Vždy používejte suché oblečení a vyhněte se vlhkosti a vodě. Vždy používejte bezpečnostní vestu, při práci v noci. Ujistěte se, že všechny elektrické spoje jsou těsné, čisté a suché. Ujistěte se, že jste dobře izolovaní a bez elektrického náboje. Vždy používejte suché rukavice, boty s gumovou podrážkou, nebo stůjte na suchém místě. Vždy dodržujte uznávané bezpečnostní normy. Používejte ochranné pomůcky. Vždy mějte v dosahu další osobu, zvláště při práci ve tmavých místech, se špatnou ventilací a ve výškách. Ujistěte se, že jste dobře chráněni proti elektrickému záření, mechanickému poškození, nebo jinému neštěstí. Ujistěte se, že polarita drátu je správná, před instalací zařízení. Vždy zacházejte s opatrností. Nezakrývejte ventilační zařízení. Nepokládejte magnetické části v okolí zařízení. Nepokládejte předměty na horní části zařízení. 1

5 Warning To je symbol pro označení potenciální nebezpečí, riziko nebo stavu vyžadující zvláštní pozornost. Uživatel musí dbát důležitých provozních nebo servisních pokynů. Caution Symbol blesku se šipkou, v rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že je v blízkosti nebezpečné napětí. 2

6 Prohlášení u shodě FCC Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. FCC UPOZORNĚNÍ! Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel komise FCC. navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Tyto limity jsou Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, není žádná záruka, že nedojde k interferenci při konkrétní instalaci. zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, Pokud toto lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení. 3

7 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TATO PUBLIKACE TAK " JAK JE "BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ALE BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ PRÁVA TŘETÍ OSOBY. TATO PUBLIKACE MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ZMĚNY MOHOU BÝT DOPLŇOVÁNY KDYKOLIV PRO ZLEPŠENÍ TÉTO PUBLIKACE A/NEBO SOUVISEJÍCÍCH PRODUKTŮ. 4

8 Kapitola 1. Vlastnosti H.264 real-time high compression and supports dual stream network Remote view with Symbian, Windows Mobile, Optional: HDMI Interface iphone & Blackberry & Android phone (HDMI Output: 1920*1080) transmission 16CHs playback at the same time Multiplex operation: live view, record, playback, backup and network transmission Editing camera title ADPCM audio compression Supports Adjusting image color Graphics & Windows OSD interface Auto maintain function Backup & upgrade with USB flash disk DDNS,DHCP,UDP,TCP/IP alert function Linux 2.6 OS Up to 2 x 2 TB SATA HDD USB mouse Audio transmission via network Selectable packing time for recorded files PTZ control via built-in RS-485 port Alarm modes: Motion Detection, Video loss, HDD full, HDD loss Příslušenství: CD 1x Dálkové ovládání 1x Napájecí adapter 12V/5A 1x Myš 1x 5

9 Kapitola 2. Panel 6

10 Dálkové ovládání Key Title Key Function REC Manuální záznam SEARCH Vstup do vyhledávání záznamů 2 2 Zobrazení 2x2 3 3 Zobrazení 3x3 4 4 Zobrazení 4x4 AUTO Automatické přepínání 0~9 Výběr kanáku, num. klávesy 0 Num. klévesa(přepíná také OSD výstup) Přepíná zobrazení kanálů (2x2, 3x3, 4x4 a DISPLAY MODE samostatný kanál Nahoru Dolů / Vlevo/vpravo ENTER Výběr / Editační klávesa Menu/ESC Enter into main menu / Exit PIP PIP display mód MUTE Mute klávesa FWD Vpřed x2 x4 x8 REW Vzad x2 x4 x8 PLAY Vstup do vyhledávání záznamu, přehrávání záznamu událostí STOP Manuální stop přehrávání PAUSE/ FRAME Pauza / přehrávání po snímcích SLOW 1/2 1/4 1/8 Pomalé přehrávání Z+ Zvětšení Z- Zmenšení F+ Ostření F- Ostření I+ Přidání jasu PTZ I- Snížení jasu PTZ PTZ Dovoluje upravit přednastavený bit a kontrolu PTZ. LOCK Lock system 7

11 Použití myši Můžete použít myš místo předního panelu nebo dálkového ovladače pro obsluhu zařízení. Klikněte levým tlačítkem Klikněte pravým tlačítkem myši Double-click tlačítkem V nabídce OSD, klikněte levým tlačítkem a vyberte nebo editujte V live režimu zobrazení, kliknutím pravým tlačítkem zobrazí pop -up menu V hlavním menu nebo podmenu, kliknutím pravého tlačítka se ukončí současné nabídky. levým Double-Click na obraz kanálu zobrazí kanál na celou obrazovku, poklepáním kliknutím opět se displej vrátí k zobrazení všech kamer Použití myši přetáhnout čáru V motion modu, vybírá tato funkce prostor pohybu, dale používáme při nastavení barev a hlasitosti. Virtuální klávesnice ( myš ) Při použití myši, můžete zadat určité hodnoty pomocí virtuální klávesnice na obrazovce. Virtuální klávesnici využijete při zadávání uživatelského jména a hesla Virtuální klávesnice (DO) Klikněte na možnosti nebo pole, jako je pole ID uživatele a heslo. Klepněte na tlačítko 0 ~ 9 zadáte požadované číslice. 3. Klepněte na tlačítko pro přepínání mezi číslicemi, velká a malá písmena a další znaky ( pouze u některých nastavení ) 4. Klikněte na Backspace / Delete. Poznámka: Tlačítka se změní z oranžové na bílou, když vyberete tlačítko kurzorem myši. 5. Klepněte na tlačítko pro vstup / potvrzení a zavřete virtuální klávesnici. 8

12 Kapitola 3. Instalace 3.1. Instalace(HDD) NEINSTALUJTE nebo nevyjímejte HDD při zapnutém DVR! 1.Povolte šrouby na levé a pravé straně a vzadu. 2. Povolte šrouby na leve pravé stráně Pomocí dodávaného klíče odjistěte HDD box ( vyměnitelný pevný disk ). Vytáhněte HDD box. Odstraňte kryt HDD boxu ( podle šipky ). Vložte disk do boxu a přitlačte HDD pevně na místo.. Nainstalujte kryt zatlačením zpět. Zasuňte HDD box zpět a použitte přiložený klíč. Nainstalujte napájecí kabel SATA v zadní části krytu boxu. * Pokud byste chtěli instalovat druhý pevný disk, prosím, nainstalujte pevný disk do držáku vedle HDD boxu. 10. Nainstalujte kryt a šrouby na obou stranách, stejně jako vzadu. NEINSTALUJTE nebo nevyjímejte HDD při zapnutém DVR. 9

13 3.2. Připojení monitoru a kamer Připojte kabel kamery do video vstupu DVR, a z video výstupu DVR na monitor přes konektor BNC, nebo v případě, že kamera je typu PTZ dome, můžete připojit konektor RS Připojení napájení Používejte prosím pouze napájecí adaptér dodaný s DVR Schéma zapojení: PTZ(RS-485) videovstup Internet (IE Browser/remote view) Video out(local) -BNC OUT- I/O(Alarm) Audio in (CH05-16) Mouse(USB) Audio in (CH01-04) Video in (CH09-16) Audio out Video out Power (12V/5A) -HDMI/VGA OUT- 10

14 Kapitola 4. OSD menu 4.1. Struktura OSD menu 11

15 4.2. Symboly na hlavní obrazovce(záznamový alarm ) Symbol v hlavní obrazovce: Symbol/ikona Funkce Zaznamenán pohyb HDD ztráta, HDD plný Video je nahráváno Ztráta videa Video Loss 4.3. Nastavení pop-up menu 12

16 Zamykání menu Pro zabezpečení vašeho systému, systém má speciální funkci pro ochranu vašeho OSD. Krok 1. Povolte heslo a zadejet helo/už. Jméno pro systém. Krok 2. Klikněte na tlačítko Zámek a OSD se zamkne... 13

17 Split Windows Kdispozici je 7 módů rozdělení okna:: CH 1-4 CH 5-8 CH 9-12 CH13-16 CH01-09 CH08-16 CH PTZ řízení 14

18 Funkce Pointer Auto Pan Chcete-li zvolit směr PTZ. Uprostřed kruhu je autopan PTZ. Zoom in/zoom out Focus Iris Speed Channel select EXIT GOTO PRESET POINT SET Pro výběr kanálu PTZ kamery. Pro návrat k předchozí starně nebo exit.. Jít na přednastavený bod. Dovoluje nastavit specifický bod PTZ kamery. Umožňuje také nastavit kameru na fixní bod. Note: Up to 255 preset bits for the DVR can be stored. However, actual preset quantity differs depending on PTZ performance. CLEAR SAVE Total Total Pre Pre STP STP Pokud byste chtěli použít funkci PTZ, musíte nejdříve nastavit paramety PTZí. Pro více informací o PTZ, viz bod

19 Pohyb(PTZ) Tato funkce umožňuje spustit pohyb(korzování) PTZ kamery PIP mód 16

20 Vyhledávání Můžete vstoupit do menu [Vyhledávání záznamu] a najít/přehrát zaznamenanou historii. Více informací o záznamu vyhledávání naleznete v sekci Záznam(Manuální) * funkce manuální ho záznamu nebudezobrazována při nastavení režimu záznamu " vždy ". Tato funkce funguje pouze v režimu plán. START manuálního záznamu STOP manuálního záznamu 17

21 Start Rotace(SEQ/CHANNEL AUTO SWITCHING) Tato funkce umožňuje přepínání kanálů automaticky GUI výběr výstupu Tato funkce umožňuje zvolit výstupní rozhraní mezi 2 monitory ( VGA nebo BNC ). 18

22 4.4. Main Menu Setup(Display) Můžete si nastavit, zda každý kanál, bude nebo nebude zobrazován při Live zobrazení a/ nebo režimu záznamu a zdase bude zaznamenávat do historie záznamu. Také si můžete zadat název pro každý kanál. Můžete upravit jas, sytost, kontrast a odstín parametry každého kanálu po vstupu menu [Barva ]. Krok 1. Klikněte na obrazovce nebo stiskněte tlačítko Menu. Stiskněte,,, klávesy na čelním panelupro pohyb kurzoru, pak stiskněte SEL pro potvrzení. Nebo klik levým tlačítkem myši pro výběr a vstup do menu. Stiskněte ESC nebo pravé tlačítko myši pro návrat do předchozí obrazovky. 19

23 4.5. Hlavní menu(záznam) (Frame Rate Setup) (Schedule Setup) 20

24 Funkce Record setup Umožňuje nastavit záznam (Povolit / Zakázat) pro každý kanál. Quality Obsahuje 3 nastavení Nejlepší, Dobrý and Normal. Frame rate setup Obsahuje 2 nastavení Pevný a manuální. Klikněte na Manuální a poté na tlačítko [rychlost snímkování], můžeta nastavit rychlost FPS pro každý kanál. Audio Umožňuje zap/vyp audio. Mode Umožňují vybrat záznam režimy, včetně Vždy a plánovaně. Chcete-li zaznamenat 24 hodin denně zvolte v [Mode] na Vždy. Pro záznam podle plánu, nastavení [Plán]. Pack time Čas, po kterém bude video spakováno do jednoho souboru.. (15, 30, 45 and 60 min) Copy Kopíruje nastavení do všech kanálů nebo do vybraného kanálu. Nastavení plánu záznamu Pro výběr kanálu. Použijte myš pro nastavení data a časů, jsou 3 typy záznamů : Alarm : červený / Normalní záznam: zelený /Bez záznamu: nic Kopíruje nastavení pro všechny nebo pro určitý kanál. 21

25 Stiskněte Použít pro uložení. Nastavení rychlosti snímkování FPS V této možnosti můžete nastavit počet snímků za sekundu, pokud počet snímků za sekundu, které jste nastavili překročí systémové omezení, systém Vás o tom bude informovat. Kopíruje nastavení pro všechny nebo pro určitý kanál Info: 22

26 4.6. Hlavní menu(síť) Typ adresy Port připojení DVR Http port 23

27 Popis: DVR umožňuje prohlížení videa přes síť na dálku, takže můžete ovládat DVR vzdáleně, včetně monitorování, nahrávání, přehrávání nebo při zálohování. K dispozici jsou 4 druhy nastavení sítě v DVR: All Functions DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ) je automatický konfigurační protokol používaný v sítích IP. PPPoE Point-to -Point Protocol over Ethernet ( PPPoE ) je síťový protokol pro zapouzdření Point-to - Point Protocol ( PPP ) rámců uvnitř ethernetové rámce. Static IP Statická IP je definována jako " pevná IP adresa ", který zůstává v jednom počítači po delší časové období. DDNS(Dynamic DNS) Dynamické DNS je metoda, protokol, nebo síťová služba, která poskytuje možnost pro síťové zařízení, například směrovače nebo počítačový systém na bázi internetového protokolu Suite, oznámit změnu názvu domény serveru v reálném čase, aktivní konfigurace DNS, jeho nakonfigurováné názvy hostitelů, adresy nebo jiné informací uložené v DNS. Pokud máte nějaké otázky k internetu, obraťte se na místní ISP ( Internet Service Provider). * Použití free DDNS, naleznete v příloze D. Systém se 2 DNS server možnostmi vstupů, DDNS Server 1 pro hlavní server & DDNS Server 2 pro vedlejší server. Prosím, kontaktujte svého poskytovatele ISP, pro správné DDNS Server parametry. 24

28 Pokud váš DVR je spojena s routerem, postupujte prosím podle návodu níže: Příručka Port Forwarding : Pro přístup k DVR ze vzdáleného místa potřebujete, aby router předal porty 80 a 9000, na IP adresu DVR. Krok 1. Připojte router k DVR a zapněte DVR. Krok 2. Přejděte na webové stránky: Krok 3. Klikněte na KGuard KG-SHA DVRs (for DVRs that start with KG-SHA) Krok 4. Klikněte na modelu routeru, který je připojen k DVR. 25

29 Krok 5. Klikněte na click here to skip this advertisement s pro výuku přesměrování portů ( V pravém horním rohu obrazovky ). * Portforward.com- zdarma pouze pokyny k instalaci portforwarding. Poté, co se objeví reklamní stránka, klikněte prosím na: Po otevření webových stránek: uvidíte reklamu na placené nastavení portu routeru. Nemusíte tento software kupovat. Nad reklamou je link na přeskočení reklamy, dostanete se k instrukcím, které jsou zdarma. Pokud Vás software zaujme, můžete si jej koupit, ale instrukce pro nastavení portforwardingu jsou zdarma. Krok 6. Krok 7. Po dokončení procesu port forwarding, můžete zkontrolovat port, zda je otevřený nebo ne. Přejděte na stránku: 26

30 Krok 8. Krok 9. Zadejte číslo portu, které předáváte (forward) *Například: port 80. Klikněte na tlačítko pro ověření jestli je port otevřený nebo ne. * Pokud byl forwarding úspěšný, zobrazí se webová stránka: 27

31 Open port success * Pokud byl forwarding neúspěšný, zobrazí se webová stránka:: Open port failed Pokud nemůžete použít výchozí HTTP port 80 or 9000, z důvodu, že port byl obsazený jiným programem, nebo je blokován provozovatelem služby, můžete použít jiný port Pokud tak učiníte, pak je třeba, aby předal IP adresu router na jiný port, port změnit v nastavení DVR SÍŤ, a musíte přidat číslo portu, IP adresy. Například, jestli chcete nastavit HTTP port na 85, IP adresa :85. 28

32 4.7. Hlavní menu(vyhledávání/přehrávání) * Kliknětena tlačítko"search" jako první. * Dvakrát klikněte na zadané datum a čas, který potřebujete k přehrávání a poté klikněte na " playback "tlačítko. * Klikněte na " Detail souboru " *Playback image 29

33 * Vložte USB zařízení a pak klepněte na tlačítko " Záloha ". * Vyberte typ video a pak potvrďte soubor, který chcete zálohovat. 30

34 Hlavní menu(vyhledávání/log/export) * Můžete exportovat video informací z protokolu (text). * Klikněte na " log " tlačítko pro vyhledávání informací o videu. 31

35 * Klikněte na tlačítko "Hledat" uvedeného typu záznamu pro vyhledávání informací o videu. * Klikněte na "Export " tlačítko pro export videa informací. * Před provedením exportu, prosím vložte USB zařízení. Funkce Channel Umožňuje vám vybrat kanál ( y ) které chcete prohledávat.. Time Search Na obrazovce Video vyhledávání, může uživatel vyhledat konkrétní datum a čas pro nahrávání a zobrazení v režimu přehrávání. To je užitečné pro nalezení konkrétního záznam např. incidentu, pokud znáte datum a čas kdy němu došlo. Date Search Na obrazovce Video Search, může uživatel vyhledat všechny záznamy v určitý den. Chcete-li spustit vyhledávání videa, zvýrazněte a vyberte datum číselného pole, a potom klepněte na příkaz Detail časový rozsah konkrétní datum, spustí systém přehrávání od prvního zadaného času. Playback Mode Můžete použít pro ovládání přehrávání rychlosti (X2, X4 and X8), pomalé přehrávání (1/2, 1/4 a 1/8 rychlosti), Play, Pause/Frame, Rewind(X2, X4 a X8).Když skončí přehrávání, DVR se vrátí do předchozího menu. File List Klikněte na tlačítko " Seznam souborů " pro vstup do "Listing souborů " obrazovky, 32

36 video nahrávky se objeví na obrazovce. Můžete filtrovat záznamy, které chcete zobrazit v režimu záznamu Kanál nebo na základě data a času vyhledávání. LAST (Last page) Klikněte na tlačítko Poslední strana pro skok na poslední stranu. ALL (Select All) Umožňuje vybrat všechny události na aktuální stránce. INVERSE (Select Invert) Umožňuje vybrat jiné události na aktuální stránce, s výjimkou těch, které jste právě vybrali (inverze výběru) Backup V " Seznam souborů ", pokud si přejete zálohovat záznamy, prosím, zaškrtněte Check-box" Vybrat ", který odpovídá záznam a klikněte na tlačítko " Zálohovat ". 1. Záložní soubor bude uložen jako formát H264, můžete přehrávat soubory nahrané pomocí programu Player, který je dodáván s DVR nebo pomocí IE prohlížeče. 2. Ujistěte se, že jste připojili zálohovací zařízení, stejně tak USB a DVD, před zálohováním. First První Klikněte na " První " tlačítko, zpět na první stranu. PREV (Previous page) Klikněte na tlačítko " Předchozí stránka " pro přechod na předchozí stránku ( kromě první stránky ). NEXT (Next page) Klikněte na tlačítko " Další strana " pro zobrzení následující strany (kromě poslední stránky ). Log Search Na obrazovce záznamu vyhledávání, klepněte na tlačítko " Log Search" vyskočívyhledávací obrazovka protokolu. Klikněte na tlačítko "Hledat" v dolní části rozhraní pro vyhledávání všech záznamů, které potřebujete. Export Uživatel může exportovat všechny záznamy, které byly prohledávány do USB zařízení a uložit je jako *. TXT formát. Před exportem protokolů, prosím, zkontrolujte, zda máte připojeno USB zařízení. Po úspěšném exportu klikněte na tlačítko "OK". 33

37 4.8. Hlavní menu (Správa zařízení) Nastavení H.D.D & ALARM HDD správa 34

38 Pokud je k DVR připojený HDD, systém automaticky detekuje HDD a požádá o formátování HDD. funkce " H.D.D - nastavení " NO Číslo HDD TOTAL SPACE: Kapacita pevného disku nebo volné místo na pevném disku. TIME: Podle detailu videa / kvalita a počet snímků za sekundu, system zobrazuje čas, který vám zbývá pro záznam na pevném disku. OVERWRITE: Zvolte " zap ", systém automaticky přepisuje nejstarší nahrávky když je pevný disk plný. vyberte možnost " vyp", záznam se zastaví, jakmile bude pevný disk plný. HDD FORMAT: Použít tuto volbu k formátování pevného disku, nemůžete nahrávat soubory na pevný disk, dokud nebyl naformátován. Klepněte na tlačítko pro spuštění formátování. USB FORMAT: Použijte tuto volbu pro formát USB zařízení. Note: Je to důležitý první krok při konfiguraci DVR, aby se ujistili, že pevný disk ( HDD )pracuje správně. Takže doporučujeme, aby jste použili formát HDD před prvním startem. Alarm - nastavení I/O Setup page 35

39 Můžete si vybrat typ alarmu, který potřebujete, a také pokud chcete nastavit , musíte zaškrtnout Alarm v možnostech nastavení u. Key-in the information of your . funkce " Alarm Setup " Channel: můžete vybrat jeden kanál, který chcete. HDD Loss: Když nastavení " bzučák " je v " ON " poloze a systém nemůže najít HDD nebo HDD není naformátovaný, objeví se na obrazovce symbol a zazní bzučák. HDD Space: Když je " bzučák " v poloze "ON" a ne HDD nebude volné místo, bude bzučák aktivován. Video Loss: Při nastavení [ bzučák ] na ON při odpojení kamery se zobrazí symbol " Video Loss " a zazní zvuk. Při nastavení na OFF, uvidíte pouze " Video Loss ", ale bez zvuku. Alarm Manage: 36

40 Alarm Output: můžete nastavit délku trvání poplachu při detekci pohybu (off, 10s, 20s, 40s, 60s); Buzzer time:můžete nastavit délku trvání zvuku při detekci pohybu (0s, 10s, 20, 40s, 60s); Alarm duration time: můžete nastavit prodlevu mezi alarmy (0s, 30s, 1minute 2minute 5minute); Pre-record time: Můžete nastavit délku záznamu před alarmem (Off, on). Full screen Alarm: Tato funkce je implicitně v pozici "OFF". Při spuštění detekce pohybu nebo externím alarmu, bude příslušný kanál zobrazen na celou obrazovku. Tato možnost vám umožňuje při alarmu zaslat txt zprávu na zadanou . TEST: můžete otestovat funkci u.. Typ alarmu Funkce Video Loss Pošle alarm, když DVR nemůže přijímat video signál ( např. poškození kamery, poškození kabelu nebo při poruše napájení ). Motion Detection Když objekt se pohybuje v oblasti detekce pohybu,alarm se spustí. nastavit úroveň citlivosti, aby vyhovoval potřebám aktuálního prostředí. HDD loss HDD space Můžete Když pevný disk není detekován (poškození HDD, porucha napájení ) Když je HDD plný, se alarm spustí. 37

41 Alarm oznámení Vzhledem k tomu, kolik je typů a služeb ISP společnost celém světě, proto poskytujeme pro příklad pouze 1-2 společnosti. Pokud máte nějaké otázky ohledně e- mailu, obraťte se na místního poskytovatele služeb. Prosím, ujistěte se, že DVR již připojen k internetu: musí být povolen Pokud váš E- mail má šifrování SSL, musíte povolit. port pro odesílání u. Informace o odesílateli a příjemci. 38

42 SSL Povolit: Open Povolit:Open Funkce Zakázat: Close Zakázat: Close SSL je bezpečnostní odkaz transportního protokolu. Můžete šifrovat komunikaci ( včetně ové ) pomocí protokolu SSL a tím zabraňuje hackerům monitorování vaší ové komunikaci a dokonce heslo. Prosím, povolte v ových službách, pokud váš poštovní server podporuje SSL. SMTP Port port SMTP serveru ( přesměrování server / Host ) Obecně platí, že port SMTP je 25, ale pro SMTP port G - mailový server je 465. * pokud váš e- mail musí být ověřen SSL, port bude 465 ( výchozí hodnota ), a port 25 ( výchozí hodnota ), je em bez ověření SSL. SMTP server Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je internetový standard pro elektronickou poštu ( e - mail ), přenos přes IP (Internet Protocol ) sítě. Původní odesílatel ( přesměrování server / Host ). Heslo původního odesílatele Cílový příjemce alarmové zprávy ( target). Sender Sender PWD Receiver *Stiskněte TESTst zkonpostupy nastavenítrolovat, zda váš funkční.. Postupy nastavení: Krok 1. Krok 2. Klikněte pravým tlačítkem myši, na hlavní menu Click Hlavní menu. 39

43 Krok 3. Klikněte na ikonu" Zařízení " Step 4. alarm ikona se schová. Klikněte na ikonu ALARM Krok 5. V bloku klikněte na Nastavení . Krok 6. Zvolte Povolit pro SSL, v případě že server vyžaduje SSL ověření. Krok6. Vložte SMTP Port pro odesílatele. * Například: Výchozí hodnota Gmail SMTP port je 465, a jinak je 25. Pokud používáte Gmail, zadejte port

44 * Gmail je užit I v příkladu. Krok 8. Zadejte SMTP Server svého u Krok 9. Zadejte adresu Odesílatel. Krok 10. Zadejte heslo Sender PWD pro server. Krok 11. Zadejte příjemce Příjemce. Krok 12. Stiskněte tlačítko Použít. Po dokončení nastavení u, musíte povolit funkci detekce pohybu. Krok13. Stiskněte ikonu Pohyb a ověřte, že pohybový detektor je povolen. 41

45 * Před nastavením Gmail, nastavte oblast pohybu. Červená: povolit ; prázdný: zakázat * Pokud nepoužíváte službu Gmail, prosím, tento krok přeskočte. Krok 14. Motion Area Přihlásit se Gmail a přejděte na " Nastavení forwarding a POP/IMAP povolit IMAP. Tento krok je pouze pro Gmail. Krok 15. Nyní stáhněte zprávy a uvidíme, jestli obdržíte e -mail ( spolu s připojeným foto) z DVR. 42

46 4.9. PTZ & nastaveni mobil.tel. Click Click 43

47 PTZ Setup funkce " PTZ nastavení " PTZ protokol ( Pelco - D nebo Pelco - P ) Přenosová rychlost ( 1200, 2400, 4800, 9600 ), Data bit ( 8, 7, 6, 5 ), Stop bit ( 1, 2 ), Parita (None, lichá, sudá, Mark, mezera), Adresa kód Cruise(korzování) * PTZ zařízení může být aktivováno pouze tehdy, kdyžje kanál v souvislosti s PTZ kamerou je vybrán. Nastavení mobilního telefonu 44

48 Funkce nastavení mobilního telefonu Uživatelské jméno: uveďte uživatelské jméno DVR. Uživatel heslo: uveďte uživatelské heslo DVR Server port: Mobilní monitorovací port. Rozsah nastavení je mezi 1024 a Vysvětlení: Prosím připojte k Internetu DVR před nastavením DVR čísla portu. Uživatelské jméno a heslo, které zadáte nemůže být prázdný. Měli byste povolit číslo portu serveru na routeru *globální servisní středisko pro mobilní telefony, podívejte se do Apendix J. * Pokud máte nějaké otázky ohledně mobilního telefonu, přejděte na webové stránky a kontaktujte místní servisní středisko. 45

49 4.10. Nastavení detekce pohybu (motion detection) 46

50 Motion Area Nastavení pohybového detektoru [ Detekce pohybu ] má tři oddíly, včetně stavu kanálu, citlivosti a oblasti pohybu. funkce "Nastavení detekce pohybu Kanál: Tato volba umožňuje povolit detekci pohybu na každém kanále. SENSITIVITY: Tato volba umožňuje nastavit úroveň citlivosti detekce pohybu od vyšší k nízkým (8 je nejcitlivější) MD AREA: Tato volba umožňuje vybrat oblast, která má být citlivá na pohyb. Kanál je rozdělen na 15x10 ploch. Když nějaký objekt se pohybuje v oblasti detekce pohybu, spustí se alarm. 47

51 4.11. Nastavení hlavního menu Systém / osobní zóna / čas / heslo / Video / jazyk / Údržba Menu "System " obsahuje: Nastavení času, hesla, Audio / Video nastavení, vyberte jazyk, systémové informace., osobní zóna a údržbu systému. Po vstupu do menu " systém ", můžete nastavit parametry, aby vyhovovaly Vašim potřebám. * přepínání mezi VGA a OSD BNC je v sekci audio / video nastavení. * Existuje 6 typů nastavení systému, jak je uvedeno níže: 48

52 ČAS/DATUM Tlačítko NTP UPDATE Tlačítko DST SETUP DST SETUP BY týden/datum Můžete změnit systémové datum, čas, formát data a času a časové zóny, DST a NTP. 49

53 K dispozici jsou 2 typy DST, které si můžete nastavit Nastavení po týdnu Nastavení podle data Klikněte na tlačítko "Použít" k uložení nastavení. Heslo Tato volba vám umožňuje nastavit ID zařízení pro DVR a nastavit systémové heslo a práva. Nová hesla budou k dispozici po kliknutí na tlačítko "Použít". Pokud nastavíte Povolit heslo na " zap ", můžete nastavit heslo uživatele a heslo správce. Heslo musí mít 6 znaků nebo víc. Tlačítko Funkce Pro povolení nebo zakázání hesla Pro administrátorské přiřazení práv uživatelům Autorizace Krok 1. Klikněte na ikonu Heslo pro nastavení hesla. Krok 2. Vyberte uživatele, kterému chcete nastavit práva. * pro správce, nemusíte nastavovat oprávnění. Krok 3. Klikněte na Autorizaci pro nastavení práv uživatelům. Krok 4. Klikněte na Použít pro potvrzení nastavení. Krok 5. Klikněte na Edit pro povolení hesla. 50

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-104.V2 SHA-108.V2

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-104.V2 SHA-108.V2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SHA-104.V2 SHA-108.V2 1 OBSAH Kapitola 1. Vlastnosti... 5 Kapitola 2. Panel... 6 2.1. Čelní panel... 6 2.1.1. 4-CH čelní panel... 6 2.1.2. 8-CH čelní panel... 7 2.2. Zadní panel... 8

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

WiFi HD kamera v kapesníčcích

WiFi HD kamera v kapesníčcích WiFi HD kamera v kapesníčcích Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: HD širokoúhlá kamera Možnost připojení přes WiFi i IP Snadná instalace www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Rychlý start pokud nechcete číst

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více