Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright c KOUKAAM a.s. 2011"

Transkript

1

2 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

3 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu Popis systému Systémové požadavky Přehled funkcí Prvotní přihlášení Sít Čas Úložný prostor FTP Vzdálený přístup Správa uživatelů Uživatelské předvolby Změna hesla Správa zařízení Přidání zařízení Změny v nastavení zařízení Nahrávací režimy Rozvrhy Změna hesel pro zařízení Odstranění zařízení Správa nahrávání Živý obraz Pohledy Stavové monitory

4 OBSAH 4.2 Přehrávání záznamů Export videa Pravidla Příklady Systémový log Aktualizace firmware Oprava firmware Tovární nastavení Vypínání/restart a LED signalizace Kde hledat pomoc 51 3

5 1 O IPCORDERU 1 O IPCorderu IPCorder je systém pro centralizovanou správu a monitoring bezpečnostních zařízení (převážně kamer a senzorů) postavených na bázi IP protokolů. Poskytuje následující možnosti: Nabízí jednotné webové rozhraní pro ovládání všech zařízení i systému samotného. Umí automaticky vyhledat nová zařízení, nastavit je a začlenit do systému. Umožňuje organizovat výstupy (např. obraz kamery, stav senzoru) z různých zdrojů do skupin a zobrazovat je najednou. Podporuje nastavení různého chování systému a zařízení v závislosti na denní době nebo dni v týdnu (lze tedy například nastavit, že při detekci pohybu v noci má systém nahrát video s vyšším rozlišením než ve dne a o víkendu má navíc poslat na zadanou adresu). Koordinuje akce kamer a senzorů, poskytuje možnost interakce mezi nimi. Zaznamenává statistiky událostí a změny stavů, na základě čehož je schopen provádět různé akce definované uživatelem (poslat při alarmu, otočit kameru při otevření dveří a podobně). K dispozici je jednoduché rozhraní, které umožňuje nastavit reakce na události několika málo kliknutími, nebo skriptovací jazyk, poskytující zkušenému uživateli velmi silné prostředky pro nastavení automatických reakcí. Centralizuje ukládání dat (videa, data ze senzorů,... ) a poskytuje intuitivní rozhraní pro vyhledávání a export záznamů i přístup k videím pomocí FTP. Umožňuje konfigurovat vzdálený přístup (zejména z internetu). Kromě ručního nastavení překladu adres na routeru/modemu systém podporuje i řízení překladu vnitřních adres na vnější adresy routerem/modemem automaticky pomocí technologie UPnP. Toto nastavení poskytuje kromě dynamického řízení výhodu vyššího zabezpečení systému, nebot obraz z kamer je z vnější sítě (internetu) přístupný pouze po dobu, kdy je uživatel přihlášen do webového rozhraní IPCorderu. Přístup ke kamerám je navíc možné zabezpečit hesly. 1.1 Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové zařízení, se kterým uživatel komunikuje pomocí webového rozhraní ze svého počítače. Uživatel tedy na svém počítači nemusí instalovat žádný speciální software, stačí mu běžný internetový prohlížeč. Systém je koncipován jako digitální pult centralizované ochrany. Jeho funkcí je centralizovat správu digitálních bezpečnostních zařízení (kamer, senzorů) a jejich dat. Většinu zařízení umí systém automaticky, pokud to zařízení podporuje, vyhledat a následně nakonfigurovat. Seznam zařízení, se kterými umí IPCorder pracovat, je dán nainstalovanou verzí firmware. Lze jej stáhnout na stránce v sekci Ke stažení. Počet zařízení, která je možné připojit k jednotlivým modelům IPCorderu viz tabulka 1. Konfiguraci ovládaných zařízení popisuje kapitola 3 Správa zařízení. 4

6 1 O IPCORDERU 1.2 Systémové požadavky model IPCorderu počet zařízení KNR KNR KNR KNR KNR Tabulka 1: Počty zařízení, které lze připojit k různým modelům IPCorderu Systém také zastává roli komunikačního uzlu, který obstarává interakci a provázání akcí zařízení, jež o sobě navzájem nevědí. K tomu je nutné mít zařízení zapojené do systému. Poté je systém například schopen spustit nahrávání videa při zapnutí alarmu nebo rozsvítit světlo při určité události. Kromě základních reakcí (např. nahrávání videa při detekci pohybu), které se nastavují přímo v nastavení zařízení, se o navázání akcí na události starají uživatelem definovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje kapitola 4.3 Pravidla. Také shromažd ování dat ze zařízení je obstaráváno centralizovaně. Lze určit, za jakých podmínek se má video nahrávat a po jak dlouhou dobu. Záznamy se ukládají do centrálního úložiště s databází, ve které je lze následně vyhledat a prohlížet. Data ze senzorů je možné exportovat v podobě tabulek v html formátu, videa a obrázky z kamer lze uložit do souboru jedním kliknutím. Přístup k uloženým datům popisuje kapitola 4.2 Přehrávání záznamů. Aktuální data ze senzorů systém zobrazuje jednotným způsobem, nezávislým na daném zařízení. Oproti tradiční metodě, kdy je potřeba pro každé zařízení otevřít samostatné okno prohlížeče nebo samostatný program, je možné v IPCorderu zobrazit výstupy z více různých zařízení najednou. Uživatel si nejdřív navolí sadu zařízení, ze kterých chce vidět výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu může zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takže není potřeba pokaždé definovat vše znovu. Zobrazování aktuálních výstupů zařízení popisuje kapitola 4.1 Živý obraz. 1.2 Systémové požadavky IPCorder je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7; Mac OS X 10.4, 10.5 a 10.6 a Linux 2.6. Ovládání IPcorderu přes webové rozhraní je možné pomocí webových prohlížečů Mozilla Firefox, verzí 3, 3.5 a 3.6 (doporučeno) nebo Internet Explorer, verze 7.0 a 8.0 (pouze 32-bitová verze) nebo Safari 4 (pro Mac). Pro zobrazení obrazu z kamer v prohlížeči doporučujeme nainstalovat Java SE 5.0 nebo novější, doporučujeme aktuální Sun JRE (nejnovější aktualizace Sun Java 6) zdarma k dispozici ke stažení na internetových stránkách (http://www.java.com/). K přehrávání záznamů nebo sledování živého obrazu v kodeku MPEG4 nebo H.264 vyžaduje zobrazovací webový Java applet instalaci nativních dekódovacích knihoven na klientský počítač. Tyto knihovny jsou instalovány automaticky a zabírají přibližně 2MB prostoru na pevném disku. Minimální výkon počítače závisí na použitých zařízeních. Pro zobrazení výstupu z jedné megapixelové kamery je třeba počítat s cca 500MHz výkonu procesoru a 50MB paměti. Doporučená minimální konfigurace je 2GHz procesor a 1GB RAM. Také je třeba počítat s velkým zatížením sítě při přenosu obrazu z kamery (či systému) 5

7 1 O IPCORDERU 1.2 Systémové požadavky k počítači. Při nahrávání z většího množství kamer je nutné, aby byl IPCorder připojen ke gigabitovému portu switche. Pro automatickou synchronizaci data a času (doporučeno) je nutné, aby byl ze sítě, ve které je IPCorder zapojen, dosažitelný NTP server. Do IPCorderu se vkládají pevné disky typů SATA a SATA2 formátu 3.5. Jednotlivé typy disků je možné kombinovat. 6

8 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2 Přehled funkcí 2.1 Prvotní přihlášení Po přechodu z Rescue do normálního módu se zobrazí přihlašovací obrazovka (Obázek 1). Přednastavené výrobní heslo uživatele (základního administrátora) je admin. Do políčka User name vypište admin, do políčka Password vyplňte admin. Obrázek 1: Přihlašovací obrazovka Po prvním přihlášení doporučujeme si nejdříve změnit administrátorské heslo v sekci Management Preferences Change Password. Můžete si také přepnout v menu Language rozhraní do Češtiny Management Preferences User Preferences. Dále je třeba upravit základní Sít ové parametry a Čas v menu Nastavení Nastavení (kapitoly 2.2 a 2.4), případně povolit možnost vzdáleného přístupu podle postupu v kapitole 2.7 Vzdálený přístup. Doporučujeme také aktualizovat firmware (kapitola 4.5) na poslední stabilní verzi, která může kromě nových funkcí obsahovat i důležité opravy, včetně bezpečnostních. S nastavením nového IPCorderu vám pomůže nová funkce Průvodce nastavením, kterou najdete v kapitole??. 2.2 Sít Tuto sekci najdete v menu Nastavení Nastavení Sít. V první části Nastavení sítě můžete ovlivnit parametry, které určují, jak a kde bude IPCorder dostupný v lokální síti (obrázek 2). Automatická konfigurace (DHCP) V tomto nastavení se IPCorder pokusí získat sít ová nastavení od centrálního DHCP serveru. Hodnoty vyplněné v polích IP adresa, maska sítě, brána a DNS server se 7

9 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.2 Sít Obrázek 2: Nastavení sítě v tomto případě ignorují. Pokud je nastavena Automatická konfigurace (DHCP) a v síti není aktivní DHCP server, IPCorder si nastaví výchozí IP adresu Statická IP adresa Při této volbě je třeba ručně nastavit parametry IP adresa, maska sítě, brána, případně DNS server. IP adresa IP adresa, pod kterou bude zařízení dostupné v místní síti. Maska sítě maska lokální sítě (segmentu), do které zařízení patří (například ) Brána IP adresa, pod kterou je v místní síti dostupná brána (také gateway nebo router), tedy zařízení, přes které je směrována komunikace z místní sítě do vnějších sítí a internetu DNS server IP adresa Domain Name Serveru, který bude aplikace používat pro překlad DNS jmen na IP adresy V části Nastavení domény lze nastavit, pod jakým jménem má být (kromě IP adresy) IPCorder přístupný na síti: DNS jméno zvolené DNS jméno IPCorderu uvnitř domény (např. u YCorder.example.net je to YCorder). Pokud žádné nemá, zadejte localhost. Pokud však budete chtít z IPCorderu odesílat y (viz sekci 2.3 ), je nutné, aby byl SMTP server schopen přijímat zprávy od takto nazvaného zařízení. 1 Pokud máte v síti několik takových zařízení, doporučujeme je zapínat jednotlivě vždy změnit IP adresu a potom teprve zapnout další. V opačném případě by mohlo dojít k situaci, že si všechny takovéto IPCordery nastaví výchozí adresu a nebudou v síti dostupné. 8

10 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.3 Doména doména, do níž zařízení spadá (např. u YCorder.example.net je to example.net), pokud do žádné nepatří, zadejte localdomain; k odesílání ů z IPCorderu je opět potřeba, aby SMTP server přijímal zprávy z této domény Volba Další nastavení: Povolit UPnP (Universal Plug and Play) prezentaci toto nastavení zapne/vypne funkci IPCorderu UPnP Prezentace. To znamená, že pokud je políčko zaškrtnuto, zařízení bude vidět v Okolních počítačích v systému Windows (za předpokladu správné konfigurace ve Windows) Umožnit login pomocí URL Toutou volbou se zapíná možnost přihlášení do systému zadáním speciální adresy např.ve tvaru Vzhledem k vypsání hesla a uživatelského jména do adresy, však nelze považovat toto přihlášení za zabezpečené Změny v nastavení potvrdíte tlačítkem Ulož změny. Pokud si nejste některou položkou jisti, porad te se s vaším správcem sítě, případně poskytovatelem připojení. Poznámka: nastavení základních parametrů sítě lze provést i v nouzovém režimu, a to na stránce Network settings. To se může hodit například při problémech s restartem zařízení do normálního režimu IPCorder nabízí možnost informovat uživatele o základních událostech zasláním ů. Tyto možnosti najdete v sekci Nastavení Nastavení (Obrázek 3). Pro odesílání ů je potřeba nejprve správně nastavit údaje o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) serveru. Pokud si těmito nastaveními nejste jisti, obrat te se na poskytovatele vaší ové schránky nebo správce sítě. Nastavení SMTP serveru: SMTP server server, jehož prostřednictvím se mají z IPCorderu odesílat y Použít SMTP zabezpečení Zde můžete nastavit, zda zadaný SMTP server požaduje přihlášení Uživatel a heslo (SMTP) přihlašovací údaje pro přístup k SMTP serveru administrátora Zde vyplňte ovou adresu, na kterou budou (pokud je tak zvoleno níže) posílány zprávy o přechodu do nouzového režimu, případně další zprávy o stavu systému Poslat , pokud je aktivován nouzový režim Při přepnutí do nouzového režimu IPCorder pošle informační na adresu administrátora Nastavení potvrd te tlačítkem Ulož změny. Zasílání ů při dalších událostech lze nastavit pomocí pravidel (viz kapitola 4.3 Pravidla). 9

11 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.4 Čas Obrázek 3: Nastavení u 2.4 Čas Formulář pro nastavení času se nachází v menu Nastavení Nastavení Čas (Obrázek 4). Čas aktuálně platný na zařízení se zobrazuje v pravé horní části okna. Nejprve volbou Oblasti a Města specifikujte časové pásmo, ve kterém je aplikace provozována (to se může lišit od času počítače, ze kterého se k aplikaci připojujeme). Pokud je zvolena varianta Povolit NTP Synchronizaci, IPCorder si automaticky nastaví čas podle zvoleného NTP (Network Time Protocol) serveru. K tomu je třeba zadat NTP server (zadejte např. pool.ntp.org), tedy IP adresu, nebo DNS jméno stroje, se kterým má systém synchronizovat (je žádoucí, aby zadaný server byl vždy dosažitelný). V případě, že není dostupný žádný NTP server, použijte možnost čas nastavit ručně, a to zadáním aktuálního času do políčka Datum a čas. Je také možno použít volbu Synchronizovat s tímto počítačem, která datum a čas nastaví podle systémového času počítače, ze kterého k aplikaci právě přistupujeme. Vše potvrd te tlačítkem Ulož změny. IPCorder se automaticky přepíná na letní čas v závislosti na zvolené časové zóně. 10

12 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.5 Úložný prostor Obrázek 4: Nastavení času 2.5 Úložný prostor Na této stránce (Nastavení Nastavení Úložný prostor) se zobrazují informace o stavu disku, které aplikace používá a o jeho aktuálním zaplnění (Obrázek 5). Typ pole pro KNR-090 a KNR-100 zobrazuje Single. Pro KNR řady 400 zobrazuje druh RAID. Stav diskového pole zobrazuje OK, ukazatel je relevantní pro přísroje s vytvořeným diskovým polem, v případě KNR 090 je vždy zobrazeno OK. Celková kapacita čistá kapacita disku. Tedy skutečný objem videí, která lze na daný disk uložit. Stav In use pro KNR-090 a KNR-100 pokud disk funguje, failed značí selhání disku. Tray pro KNR-090 je vždy 1. Systém neustále sám monitoruje volné místo na disku, kam data ukládá. V případě, že místo dochází, začne automaticky mazat od nejstarších záznamů data, dokud nebude místa opět dostatek. V části Nastavení úložného prostoru je možné nakonfigurovat mazání starších dat včetně toho, jak stará data mají být průběžně mazána. Nastavení se potvrdí tlačítkem Ulož změny. Pro zálohování dat lze použít bud možnost stažení videí a obrázků při přehrávání (odkaz pod oknem pro přehrávání v menu Záznamy) nebo lze videa stáhnout hromadně přes FTP přístup (viz kapitolu 2.6 FTP). Pro KNR-090 (Obrázek 6) se nabízí možnost vymazat disk. 11

13 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.5 Úložný prostor Obrázek 5: Úložný prostor Obrázek 6: Rescue mode smazání disku Chcete-li z nějakého důvodu vyměnit disk, nejprve vypněte IPCorder, vyjměte původní disk a vložte nový disk. Po zapnutí bude přístroj přepnut do nouzového (Installation and Rescue) režimu. Pokud není disk připraven k použití (tj. úložný prostor nebyl již dříve naformátovaný), objeví se tlačítko Setup disk. Stiskněte tlačítko a systém po chvíli automaticky nastaví úložný prostor disku. Po skončení procesu restartujte systém do normální režimu. 12

14 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.6 FTP 2.6 FTP Možnosti konfigurace FTP(File Transfer Protocol) přístupu k datům IPCorderu najdete v menu Nastavení Nastavení FTP (Obrázek 7). Na rozdíl od prohlížení jednotlivých videí pomocí rozhraní Záznamy umožňuje FTP přímý přístup k souborům s nahrávkami a jejich hromadné kopírování. Obrázek 7: Nastavení FTP přístupu FTP přístup je v počátečním nastavení vypnut. Povolíte ho zaškrtnutím políčka Povolit FTP přístup a potvrzením tlačítkem Ulož změny. Uživatelské jméno pro přístup je ftp, přístupové heslo je třeba při prvním použití zvolit v sekci FTP Heslo. Tamtéž je možné heslo později změnit. Pomocí FTP přístupu nelze na IPCorderu videa mazat data, to je možné pouze volbou Mazat data starší než v sekci Úložný prostor. 2.7 Vzdálený přístup Pokud chcete k IPCorderu a kamerám přistupovat vzdáleně z jiných sítí (např. přes internet), je třeba nastavit tzv. vzdálený přístup. K tomu je třeba, aby na rozhraní lokální sítě, ve které je IPCorder zapojen, a internetu, byl umístěn router (brána internetu), schopný překladu adres. V menu Nastavení Nastavení Vzdálený přístup (Obrázek 8) nejprve přístup povolte zaškrtnutím volby Umožnit vzdálený přístup. Dále je v závislosti na vlastnostech routeru třeba zvolit jednu ze dvou možností, jak 13

15 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.7 Vzdálený přístup bude zpřístupnění probíhat. Obrázek 8: Vzdálený přístup Automatické nastavení routeru Pokud váš router podporuje ovládání pomocí protokolů UPnP (universal plug and play), může IPCorder řídit vzdálený přístup automaticky, bez nutnosti manuálního nastavení. V tomto nastavení zpřístupňuje IPCorder kamery dynamicky pouze na dobu, kdy je to třeba pro sledování živého obrazu pomocí IPCorderu. Manuální nastavení routeru Pokud váš router nemá plně funkční podporu protokolů rodiny UPnP, je nutné zpřístupnit zařízení z internetu pomocí statického nastavení. Do políčka Preferovaný webový port zadejte číslo portu, na kterém má být IPCorder zvenčí viditelný. Pokud má vaše brána internetu vnější (veřejnou internetovou) adresu např , a Webový Port bude nastavený na 1024, pak adresa pro prohlížeč www z vnějších sítí bude (zobrazuje se jako odkaz Veřejná adresa). Rozsah přidělovaných portů je pak prostor, ve kterém má aplikace přidělovat porty na vnější straně brány pro ovládaná zařízení. Musí být dostatečně velký na to, aby mohly být přiděleny dva porty každému zařízení a dva IPCorderu. Rozsah Od, Do je brán včetně zadaných mezí. Webový port musí být z tohoto rozsahu. V případě manuálního nastavení routeru po uložení změn IPCorder vygeneruje tabulku, podle které je třeba nastavit router (Obrázek 9). Tu je možné vypsat pomocí tlačítka Vypsat statické tunely. Obsah políček je následující: 14

16 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.7 Vzdálený přístup Obrázek 9: Tabulka statických tunelů Časové razítko čas poslední změny v nastavení. Je třeba kontrolovat vždy, když je změněno nastavení sítě IPCorderu, přidána kamera či změněno sít ové nastavení kamery. Je třeba, aby byl router nastaven vždy v souladu s tabulkou nejnovějšího data. Zařízení jméno zařízení (kamery), pro které je potřeba vytvořit překladový záznam. IP adresa adresa cílového zařízení v lokální síti, kam mají chodit data. Na routerech je často označována jako Target IP address. Cílový port port na zařízení, kam mají být data přeposílána. V kombinaci s IP adresou udávají cíl dat. Na routerech je často označován jako Target port nebo To port. Protokol protokol z rodiny IP, který má být použit. Na routerech je často označován jako Protocol. Port na bráně port na vnější straně routeru (brány), kam mají být data zvnějšku posílána. Je to port v zadaném rozsahu, na routerech často označován jako Source port nebo From port. Z vnější sítě jsou zařízení přístupná na adrese ve formátu Veřejná IP adresa routeru:port na bráně. Údaje v této tabulce uvedené je třeba zadat na routeru do nastavení tzv. port forwardingu či NAT. Například na routeru Asus WL500g bude výsledné nastavení vypadat jako na obrázku 10. Je třeba udržovat vždy aktuální údaje, v souladu s nastavením IPCorderu. Při povoleném vzdáleném přístupu doporučujeme zabezpečit kamery heslem (viz kapitola 3 Správa zařízení). U nezabezpečeného zařízení totiž stačí, aby kdokoli uhodl jeho IP adresu a číslo portu, a může k němu přistupovat i bez IPCorderu. Automatické nastavení routeru je tedy v tomto ohledu i jistým bezpečnostním vylepšením, protože přístup ke kamerám je otevřen jen po nezbytně nutnou dobu (když uživatel sleduje živý obraz kamery přes IPCorder) a navíc porty při každém přístupu mění. 15

17 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.8 Správa uživatelů Obrázek 10: Příklad manuálního nastavení routeru Pokud je k IPCorderu povolen vzdálený přístup, snaží se aplikace automaticky rozlišit, zda se uživatel připojuje z místní sítě nebo vzdáleně. Je-li detekován vzdálený přístup, zobrazí se na přihlašovací stránce zaškrtávací políčko Force local access. Výjimečně se může stát, že se mylně detekuje vzdálený přístup, i když je uživatel ve skutečnosti připojen lokálně. V takovém případě je zmíněné políčko třeba pro správný běh všech funkcí aplikace zaškrtnout. Pokud si těmito nastaveními nejste jisti, porad te se se svým správcem sítě nebo poskytovatelem internetového připojení. 2.8 Správa uživatelů IPCorder podporuje dva druhy účtů administrátorský a běžný uživatelský. Administrátoři mohou provádět veškerá nastavení systému, mimo jiné mohou v sekci Nastavení Uživatelé spravovat účty (Obrázek 11). Pro vytvoření účtu je třeba zvolit položku menu Přidat a zadat uživatelské jméno, heslo a vybrat typ účtu uživatel nebo administrátor. 16

18 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.9 Uživatelské předvolby Obrázek 11: Správa uživatelů Uživatel může implicitně pouze sledovat živý obraz. V menu Nastavení uvidí v záložce Pohledy pouze seznam pohledů s informací o jejich layoutu (např. 2x2) a v záložce Zařízení pouze seznam připojených zařízení s jejich IP adresami. Dále si může v sekci Nastavení Předvolby změnit heslo nebo upravit osobní nastavení (viz sekce Uživatelské předvolby). Při vytváření uživatelského účtu, lze uživateli zaškrtnutím příslušných políček přidělit práva pro prohlížení záznamů, vytváření vlastních pohledů a monitorů, případně povolit vzdálený přístup. Pro funkčnost tohoto nastavení je třeba aby byl Vzdálený přístup k IPCorderu nakonfigurován v sekci Nastavení Vzdálený přístup. Nastavení potvrd te tlačítkem Ulož změny. Již vytvořený účet může administrátor smazat, editovat jeho práva, případně změnit heslo (například pokud uživatel své heslo zapomněl) v sekci Nastavení Uživatelé Spravovat. 2.9 Uživatelské předvolby Každý uživatel má kromě svého hesla také vlastní nastavení uživatelských preferencí. Do nich patří především nastavení jazyka uživatelského rozhraní, dále pak formát času a desetinných čísel. Tato nastavení může provést uživatel jen pro vlastní účet (pod kterým je přihlášený). Změny lze provést v menu Nastavení Předvolby Předvolby uživatele (Obrázek 12). Po provedení změn vše uložte tlačítkem Ulož změny. 17

19 2 PŘEHLED FUNKCÍ 2.9 Uživatelské předvolby Obrázek 12: Předvolby uživatele Změna hesla Vlastní heslo si každý uživatel může změnit v Uživatelských předvolbách (Obrázek13). Pro změnu uživatelského hesla přejděte do menu Nastavení Předvolby Změna hesla. Je potřeba zadat staré heslo a dvakrát nové. Obrázek 13: Změna hesla Pokud uživatel heslo zapomene, lze mu ho z účtu typu Administrátor změnit. To se provádí v menu Nastavení Uživatelé Spravovat. 18

20 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3 Správa zařízení Hlavní funkcí IPCorderu je možnost ovládat a synchronizovat různé druhy zařízení zpravidla kamery a různé senzory. 3.1 Přidání zařízení Aby IPCorder mohl se zařízením pracovat, musí je nejprve vyhledat. Zařízení, která jsou spuštěná a zapojená ve stejném segmentu sítě, lze automaticky vyhledat stisknutím příslušného tlačítka v menu Nastavení Zařízení Vyhledat. Systém po chvíli zobrazí seznam nalezených zařízení (Obrázek 14): Obrázek 14: Automatické vyhledání zařízení 19

21 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.1 Přidání zařízení Část Rozsah přidělených IP souvisí s možností automatického přidělování IP adres připojeným zařízením (například kamerám). Pokud při přídávání kamery nebo jiného zařízení zvolíme Přidělit IP adresu (viz dále), IPCorder automaticky nastaví tomuto zařízení adresu v rámci rozsahu specifikovaného zde. Rozsah přidělených IP Počáteční / Koncová adresa určuje rozsah IP adres, které bude IPCorder přidělovat jednotlivým spravovaným zařízením Upozorňujeme, že v případě provedení změny rozsahu se zařízení sama nepřeadresují. To znamená, že zařízení, kterým byla dříve automaticky přidělena adresa, zůstanou na stejné adrese, i pokud jsou jejich adresy mimo nově definovaný rozsah. Následuje seznam všech nalezených zařízení, která do systému ještě nebyla přidána. U zařízení, která chceme do systému přidat, je třeba, aby byl zaškrtnut checkbox Aktivovat a byly nastavené jejich základní parametry. Povinná položka Jméno zařízení slouží jako identifikátor, pod kterým se bude zařízení zobrazovat uživatelům (např. Kuchyňka 2. patro pro kameru snímající tuto místnost). Jméno může obsahovat mezery a znaky s diakritikou. Dále je možné zaškrtnout Přidělit IP. Pokud zaškrtnete Přidělit IP, bude zařízení přidělena nová IP adresa z rozsahu nastaveného v horní části stránky. V opačném případě zůstane zařízení jeho původní IP adresa. Pod volbou Čísla portů lze přenastavit, na kterých portech má IPCorder s kamerou komunikovat. Obvykle není třeba nic měnit a stačí ponechat předvyplněné základní hodnoty. Změna může být potřeba, pokud jsou službám na kamerách nastaveny nestandardní porty nebo pokud je přídávané zařízení v jiné síti (viz dále Ruční přidání zařízení). Pro kamery zabezpečené heslem je třeba zaškrtnout Zařízení je chráněno heslem (pro modely kamer, které jsou heslem zabezpečeny vždy je tato volba již zvolena) a zadat aktuální administrátorské jméno a heslo nastavené na kameře, aby s ní IPCorder mohl manipulovat. Kliknutí na odkaz Vyplnit výchozími přihlašovacími údaji automaticky doplní do políček tovární přihlašovací údaje pro daný model zařízení. Zároveň lze zašktnout políčko Vygenerovat nové heslo, které na kameře nahradí původní administrátorský účet novým s náhodně vygenerovaným bezpečným heslem. I v takovém případě je třeba vyplnit původní přihlašovací údaje. IPCorder původní přihlašovací údaje použije k přihlášení ke kameře, kde změní administrátorský účet na nově vygenerovaný, a zároveň si zapamatuje nové údaje. Dále je třeba v části Účet pro prohlížení zvolit, jak bude IPCorder získavat od zařízení data, zejména video. Účet pro prohlížení: Přístup bez hesla zvolte pokud zařízení poskytuje data bez nutnosti přihlášení. Použít existující účet IPCorder bude používat na zařízení již existující účet. Jeho přihlašovací údaje zadejte do políček vpravo. Vygenerovat nové přihlašovací údaje IPCorder vytvoří na zařízení nový zobrazovací účet a bude ho používat pro zobrazovací přístup. Pro tuto změnu je třeba, aby byly správně vyplněny administrátorské přihlašovací údaje. 20

22 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.1 Přidání zařízení Použít administrátorský účet IPCorder bude i pro zobrazování používat administrátorský účet. Toto nastavení z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme, protože vyžaduje přenášení administrátorského hesla přes sít při každém požadavku na zobrazení nebo nahrávání videa, čímž se zvyšuje nebezpečí jeho odposlechnutí třetí stranou a zneužití. Tabulku přihlašovacích jmen a hesel ke kamerám (včetně těch automaticky vygenerovaných) je později možné získat v sekci Nastavení Zařízení Tisk hesel. Zařízení se do systému přidají po stisknutí tlačítka Aktivovat na konci seznamu. Alternativou k automatickému vyhledání připojených zařízení je možnost jejich manuálního přidání (Obrázek 15) v menu Nastavení Zařízení Přidat ručně (např. pokud je zařízení v jiné síti apod.). Obrázek 15: Manuální aktivace zařízení Podobně jako při automatickém vyhledání jsou zde položky Jméno zařízení, Možnost automatického přidělování IP adresy (pouze pro zařízení nacházející v lokální síti) a nastavení zabezpečení, které mají stejný význam jako výše. Dále je třeba znát IP adresu, na které se zařízení nachází (pro kamery v jiné síti veřejnou IP adresu routeru do této sítě), a vybrat ze seznamu (Device vendor a model) o jaký typ zařízení se jedná. 21

23 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.2 Změny v nastavení zařízení V části Čísla portů je možné přenastavit, na kterých portech má IPCorder se zařízením komunikovat. To může být výhodné, pokud jsou na zařízení nastaveny nestandardní porty nebo v případě kamer v jiné síti, kdy je třeba zadat čísla portů na vnější straně routeru této vzdálené sítě na kterých jsou přístupné jednotlivé služby kamery. Je také možné přidat několik zařízení naráz formulář lze rozšířit o část pro další zařízení tlačítkem Přidat další. Zadané hodnoty potvrd te tlačítkem Aktivovat. 3.2 Změny v nastavení zařízení Změny v nastavení zařízení jsou přístupné v menu Nastavení Zařízení Spravovat, vždy pod odkazem Nastavení u příslušného zařízení (Obrázek 16). Obrázek 16: Nastavení zařízení 22

24 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.3 Nahrávací režimy V zobrazeném formuláři lze měnit položky, které uživatel zadal při přidávání a nastavovat další parametry: V políčku Jméno zařízení lze změnit, pod jakým názvem se bude zařízení zobrazovat uživatelům. Položka Identifikace v pravé horní části formuláře obsahuje jedinečný řetězec generovaný ze jména zařízení, který se používá při manuální definici pravidel (viz kapitolu 4.3 Pravidla), a jsou podle něj také pojmenovány adresáře při přístupu přes FTP. Adresa pomocí tohoto pole lze jednak změnit IP adresu zařízení nebo, pokud z nějakého důvodu došlo k tomu, že se změnila IP adresa zařízení, aniž by se o tom IPCorder dozvěděl, je toto pole možné použít k synchronizaci údajů v IPCorderu se skutečným stavem. V takovém případě vyplňte adresu, na které se zařízení nachází, a zaškrtněte políčko Pouze ulož v IPCorderu (nenastavuj zařízení). Čísla portů umožňuje přenastavit čísla portů, na kterých má IPCorder přistupovat k zařízení (podrobněji viz kapitola 3.1 Přidávání zařízení). Odkazem Spravovat zabezpečení lze přejít na stránku s nastavením uživatelských účtů kamery (viz kapitola 3.5 Změna hesel pro zařízení). Odkazem Stránky zařízení se dostaneme přímo na webové rozhraní zařízení (např. kamery). Zde je možné nastavovat speciální funkce, pokud zařízení nějaké nabízí například infračervenou clonu apod. Odkazem Zvláštní nastavení Spustit základní nastavení lze opětovně provést inicializaci kamery, kterou IPCorder provádí při jejím přidání do systému (například vytvoření okna pro detekci pohybu). 3.3 Nahrávací režimy Volba režimu nahrávání kamer je přístupná v menu Nastavení Zařízení Spravovat, vždy pod odkazem Nastavení u příslušného zařízení, v části formuláře Možnosti videa. V horní části se zobrazuje aktuální stav zařízení (zda je dostupné a případně proč nedostupné). Stav nahrávání vypovídá o tom, jestli kamera právě nahrává, případně v jakém kodeku a v jakém rozlišení. Kamery zobrazují implicitně pouze Živý obraz nenahrávají, ani se z nich nenačítají žádné události (např. detekce pohybu). Vedle popisku Živý obraz se zobrazuje v jakém kodeku a rozlišení kamera dodává živý obraz. Pokud kamera podporuje více různých streamů, lze si zde vybrat, který se má zobrazovat. Nahrávací režimy je pak možné nastavit v sekci Nahrávání. IPCorder podporuje možnost definovat Rozvrhy (tzn. různé časové úseky během týdne, např. pondělí a středa od 7:00 do 14:00) a pro každý rozvrh nastavit odlišné chování kamery. Při konfiguraci nahrávání je pak třeba pro každý rozvrh, který se má v nastavení použít, přidat pomocí odkazu Přidat další nahrávací režim zvláštní sekci formuláře. V každé části je pak třeba v položce Kdy nahrávat zvolit příslušný rozvrh a zvolit Typ nahrávání: Vypnuto kamera nenahrává, pouze zobrazuje živý obraz, pomocí checkboxu Sledovat události lze ale zapnout, aby se v IPCorderu ukládaly informace např. o detekci pohybu. Při události kamera nahraje video vždy, když nastane zvolená událost. V části formuláře Pokročilé nastavení nahrávání lze nastavit, jak dlouho před danou událostí, a jak dlouho po ní, se má nahrávat. Povolený časový rozsah položek je 0 4 sekundy pro položku Před, a 1 60 sekund pro položku Po. Podle typu kamery lze zvolit jednu nebo více z podporovaných událostí: 23

25 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.4 Rozvrhy Nahrávat při detekci pohybu video se nahraje vždy, když kamera zaznamená pohyb v nastaveném detekčním okně (úpravy nastavení detekčního okna je možné provést přímo ve webovém rozhraní kamery odkaz Stránky zařízení). Nahrávat při aktivním vstupu video se nahraje vždy, když se změní hodnota digitálního vstupu kamery. Změnu digitálního vstupu může způsobit například zmáčknutí tlačítka, sepnutí senzoru na dveřích, pohybový senzor apod., připojený k digitálnímu vstupu kamery, pokud jej kamera má. Stálé kamera nahrává stále, video dělí do souborů, jejichž délku lze nastavit v části Pokročilé nastavení nahrávání. Pokud kamera podporuje více streamů, je zde dále možnost nastavit, který se má nahrávat. Při vyhodnocování, které nastavení se má použít, prochází IPCorder tabulku nahrávacích režimů shora dolů, a zachová se podle první položky, u které aktuální čas odpovídá rozvrhu. Ostatní režimy se ignorují. Je tedy třeba dávat pozor na pořadí nastavení režimů. V případě opačného pořadí by bylo středeční nastavení ignorováno (viz obrázek 17). 3.4 Rozvrhy Rozvrhy jsou časové intervaly v rámci týdne. Používají se k určení časového období platnosti pravidel a rozsahu nahrávání kamer. Příkladem použití je rozdělení týdne na pracovní a mimopracovní hodiny. Toto nastavení je výhodné především při ostraze objektů, kdy můžeme omezit nahrávání videa při detekci pohybu pouze na mimopracovní hodiny a nahrávat tak pouze relevantní videozáznamy. Nastavování a prohlížení rozvrhů je přístupné pouze uživatelům typu Administrátor. Rozvrhy jsou přístupné v menu Nastavení Rozvrhy. Přidání nového rozvrhu je pod položkou Přidat. Každému rozvrhu je třeba nastavit Jméno rozvrhu, pod kterým bude přístupný v ostatních částech aplikace, a Dobu trvání, t.j. den v týdnu a časový interval, kdy má být rozvrh aktivní. K přidávání dalších intervalů (maximálně jich lze nastavit 25) slouží tlačítko Přidat další. K odebírání pak slouží křížek vedle příslušného řádku. Mimo jednotlivých dní v týdnu jsou pro nastavení intervalů k dispozici i položky denně, všední dny a víkend. Pokud chcete mít v jednom dni dva či více časových intervalů (Obrázek 18), je třeba každý interval zadat jako samostatnou položku. Například pokud chcete mít rozvrh aktivní v pondělí od 9 do 12 a potom 13 do 15, je třeba přidat dva řádky, jeden bude obsahovat Pondělí od 8:00 do 12:00, a druhý řádek Pondělí od 13:00 do 18:00. Rozvrh se uloží tlačítkem Přidat. Seznam existujících rozvrhů je přístupný z menu Nastavení Rozvrhy Spravovat. Rozvrh lze upravit po kliknutí na odkaz Nastavení, vedle jeho jména v tabulce. Úpravu potvrd te tlačítkem Ulož změny. Rovněž v menu Nastavení Rozvrhy Spravovat, lze provést odstranění existujícího rozvrhu a to kliknutím na odkaz Odstranit, vedle příslušného rozvrhu. 24

26 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.5 Změna hesel pro zařízení Obrázek 17: Nastavení nahrávacího režimu 3.5 Změna hesel pro zařízení Úprava zabezpečovacích údajů pro zařízení je možná v menu Nastavení Zařízení Spravovat, vždy pod odkazem Nastavení u příslušného zařízení, a dále pod odkazem Spravovat zabezpečení (Obrázek 19). Zde se zobrazují přihlašovací údaje k účtům, které IPCorder používá k přístupu k zařízení. V závislosti na typu kamery lze nastavit: Zda vůbec používat zabezpečení (checkboxy Kamera nechráněna heslem, případně Přístup bez hesla). Administrátorský účet zde lze změnit Jméno a Heslo, které se použije při nastavování kamery. Pro provedení jakékoli změny (včetně změny administrátorského účtu) v nastavení zařízení je třeba aby byl v IPCorderu nastaven funkční administrátorský účet. 25

27 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.5 Změna hesel pro zařízení Obrázek 18: Tvorba rozvrhu Obrázek 19: Zabezpečení zařízení Vygenerovat nové heslo systém automaticky nahradí příslušný účet na zařízení novým, vybaveným bezpečným náhodně generovaným heslem. Účet pro prohlížení zde lze nastavit jaké Jméno a Heslo IPCorder použije pro prohlížení obrazu 26

28 3 SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 3.6 Odstranění zařízení z kamery. Nabízí se (v závislosti na typu zařízení) bud přístup bez hesla, použití existujícího účtu, vygenerování nových přihlašovacích údajů nebo použití administrátorského účtu (to však z bezpečnostních důvodů blíže popsaných v kapitole 3.1 nedoporučujeme). Podobně jako při nastavování IP adresy je zde možnost pomocí políčka Pouze ulož v IPCorderu (nenastavuj zařízení) napravit situaci, kdy informace (at už o heslech jako takových nebo konkrétní údaje) uložené v IPCorderu neodpovídají situaci na kameře (například pokud bylo heslo změněno přímo ve webovém rozhraní kamery). V takovém případě je třeba zadat v IPCorderu, jaká hesla jsou nastavena na kameře, a před uložením změn zaškrtnout toto pole. Údaje se potvrdí tlačítkem Ulož změny. 3.6 Odstranění zařízení Pokud potřebujete z nějakého důvodu zařízení ze systému odebrat (je poškozené, nepotřebné apod.), přejděte do menu Nastavení Zařízení Spravovat. Zobrazí se seznam zařízení známých systému. U příslušného zařízení klikněte na odkaz Odstranit. Pozor, odstranění zařízení způsobí zároveň smazání jeho záznamů. 27

29 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4 Správa nahrávání 4.1 Živý obraz Sledování obrazu z kamer je přístupné v menu Živý obraz. IPCorder poskytuje možnost zobrazovat společně výstupy z jednotlivých zařízení, není tedy třeba mít pro každou kameru otevřené samostatné okno prohlížeče. Způsob, jakým se na stránce Živý obraz zobrazuje více zařízení, definují tzv. pohledy (viz kapitola 4.1.1). Pro sledování živého obrazu je tedy třeba nejdříve definovat v menu Nastavení Pohledy alespoň jeden pohled. Alternativně se do této části lze dostat přímo odkazem Přidat nový pohled na stránce Živý obraz (Obrázek 20). Obrázek 20: Živý obraz Seznam již existujících pohledů se nachází v levém bočním menu. Zvolený pohled se zobrazí v části pravé, která je rozdělena na jednotlivé segmenty dle nastavení pohledu. 28

30 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.1 Živý obraz V každou chvíli je vždy jeden ze segmentů aktivní (označen červeným rámečkem). Aktivní segment zvolíte kliknutím na jeho název. Pokud obsahuje aktivní segment živý obraz, zobrazují se v levé části stránky tlačítka Maximalizovat pro zvětšení obrazu a Snímek pro uložení aktuálního obrazu. Aktuální monitor se zobrazí tak, jako by byl definován pohled pouze s tímto jedním monitorem, zpět do původního pohledu se přejde tlačítkem Obnovit. Segment živého obrazu lze dvojitým kliknutím přepnout do režimu fullscreen tedy zobrazení přes celou plochu obrazovky. Z tohoto režim se vrátíte zpět dvojitým kliknutím. U kamer, které podporují vzdálené ovládání, se v levém menu zobrazí sada kontrolních tlačítek dle typu kamery umožňující funkce ostření, změny clony, přiblížení, a otáčení. Digitální přiblížení části sledovaného obrazu je možné pomocí myší (stisknutím levého tlačítka a výběrem oblasti). Pro opětovné oddálení zmáčkněte pravé tlačítko myši. Majitelé myší s pouze jediným tlačítkem (Mac) si pro využití této funkce musí nastavit secondary click v System settings/mouse nastavit, že ctrl-click je secondary click. Pokud jsou pohledu přiřazena uživatelská tlačítka (viz sekce Pohledy) zobrazují se v levém dolním rohu. Odkazem Nastavení pohledu, umístěným nad Uživatelskými tlačítky, je možné se dostat přímo na stránku s možností úpravy vlastností sledovaného pohledu. Pro sledování živého obrazu i pro přehrávání záznamů je třeba mít nainstalován Java plugin, verzi 5 nebo vyšší (pro operační systémy Windows a Linux doporučujeme stáhnout Sun Java JRE 6 Update 11 či novější z Při prvním spuštění Java appletu IQkoukaadlo, který promítá videa, se zobrazí dialog, kde je třeba spuštění povolit. Pro přehrávání videa ve formátu MPEG4 jsou navíc potřeba příslušné knihovny. Jejich stažení nabídne IPCorder automaticky odkazem v dolní části přehrávacího okna při prvním pokusu o přehrání takového videa Pohledy Pohledy jsou uživatelem definované sestavy výstupů ze zařízení, které je vhodné zobrazovat dohromady v jednom okně prohlížeče. Pohled se skládá z tzv. monitorů, což jsou jednotlivé výstupy ze zařízení (obraz kamery, hodnoty senzorů). Pohled definuje, kolik monitorů se bude zobrazovat, jejich uspořádání, a vlastní obsah. K nastavení pohledů má přístup pouze uživatel typu Administrátor či uživatel s oprávněním nastavovat pohledy a monitory. Pro přidání nového pohledu přejděte do menu Nastavení Pohledy, a zvolte položku Přidat, nebo klikněte na odkaz Přidat nový pohled na stránce Živý obraz. Nejprve je třeba zadat jméno pohledu a vybrat jeho rozvržení z nabízených variant (Obrázek 21). Po potvrzení volby tlačítkem Přidej se zobrazí další část nastavení (Obrázek 22). Zde je potřeba zvolit obsah jednotlivých segmentů, tedy jaký monitor se má v daném segmentu zobrazovat. Na výběr je jednak živý obraz z jednotlivých kamer, a dále uživatelem nastavené hodnotové monitory (viz sekci Stavové monitory). Dále pak je možné ke každému pohledu přiřadit tlačítka, kterými lze zasílat signály systému. Při vytvoření tlačítka je potřeba zadat jeho název (který se zobrazí na tlačítku), a vybrat signál, který se má při zmáčknutí vyslat. 29

31 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.1 Živý obraz Obrázek 21: Nový pohled volba rozložení buněk V pravidlech (viz sekci 4.3 Pravidla) je pak možné definovat, jak se má systém při obdržení daného signálu zachovat (např. spustit nahrávání, rozsvítit světlo, poslat ... ). Další tlačítka lze přidat pomocí Přidat tlačítko. Smazat tlačítko lze pomocí křížku vedle jeho nastavení. Při potvrzení pomocí Pouze uložit přejde systém do seznamu pohledů, při potvrzení pomocí Uložit a zobrazit systém pohled uloží a rovnou přejde na stránku Živý obraz, kde pohled zobrazí. Změnit nastavení pohledu lze v menu Nastavení Pohledy Spravovat. K nastavení aktuálně sledovaného pohledu je možné se dostat i přímo odkazem Nastavení pohledu, umístěným nad Uživatelskými tlačítky na stránce Živý obraz. Kliknutím na odkaz Nastavení se lze dostat k editaci parametrů daného pohledu. Měnit lze pouze obsah jednotlivých segmentů a nastavení tlačítek. Konfigurace je stejná jako u nového pohledu. Samotné rozvržení pohledu měnit nelze v takovém případě je třeba vytvořit úplně nový pohled. Smazat pohled lze kliknutím na příslušný odkaz v menu Nastavení Pohledy Spravovat Stavové monitory Kromě živého obrazu z kamer umí IPCorder v jednotlivých segmentech pohledu zobrazovat také aktuální hodnoty různých proměnných a veličin ze systému, kamer a senzorů (např. fps, nebo teplotu na teploměru). 30

32 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.1 Živý obraz Obrázek 22: Nový pohled Výběr obsahu buněk Pro tento účel lze v IPCorderu definovat takzvané stavové monitory, tj. v seznamy proměnných, jejichž hodnoty se mají uživateli zobrazit. Takový monitor je pak možné přidat do pohledu podobně jako obraz z kamery. Vytvořit nový stavový monitor je možné v menu Nastavení Pohledy Přidat stavový monitor (Obrázek 23). Obrázek 23: Přidání stavového monitoru 31

33 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.1 Živý obraz Zde je třeba zadat Jméno stavového monitoru, pod kterým jej pak bude možné zvolit pro přidání do pohledu. Uživatel také musí zvolit alespoň jednu dvojici Zařízení Proměnná. Proměnné se do monitoru přidávají tlačítkem Přidat další, odebírají se kliknutím na křížek vedle řádku s danou proměnnou. Stavový monitor může obsahovat proměnné IPCorderu i proměnné jiných zařízení především kamer. Samotný IPCorder nabízí tyto proměnné: sessioncount počet uživatelů aktuálně připojených k webovému rozhraní IPCorderu averageload číslo vyjadřující aktuální vytížení IPCorderu. freespace volné místo na pevném disku, využitelné pro ukládání videozáznamů totalspace celková kapacita pevného disku incommingtraffic objem dat tekoucí od všech zařízení do IPCorderu. Zahrnuje nahrávaná data a sít ovou režii, nezahrnuje data pro Živý obraz. outgoingtraffic objem dat tekoucí z IPCorderu do ostatních zařízení, nezahrnuje data pro Živý obraz swapused číslo udávající zaplnění systémového odkládacího prostoru swaptotal celková velikost odkládacího prostoru Tabulka 2: Proměnné IPCorderu Další proměnné jsou závislé na funkcích konkrétního zařízení, jejich počet a význam se tedy může lišit. U každé kamery však najdeme tyto proměnné: connected recording bps pokud má hodnotu 1, je kamera připojena a pracuje správně. Hodnota 0 znamená, že je kamera bud to nedostupná (vypnutá, odpojený kabel), nebo byl IPCorderu kamerou odepřen přístup k účtu pro prohlížení (špatné heslo). má hodnotu 1, pokud je obraz této kamery právě IPCorderem nahráván. V ostatních případech je vždy 0. objem dat tekoucí z kamery do IPCorderu. Zahrnuje pouze data, která jsou ukládána na disk tedy pokud není kamera nahrávána (recording = 0), bps má hodnotu 0. fps počet snímků za sekundu, které jsou IPCorderem zaznamenávány. Podobně jako u bps je hodnota nulová, pokud není kamera nahrávána. Tabulka 3: Proměnné kamer Vytvoření stavového monitoru potvrd te tlačítkem Přidej. Seznam stavových monitorů je v menu Nastavení Pohledy Správa monitorů (Obrázek 24). Pokud potřebujete monitoru změnit vlastnosti (např. přidat proměnnou), klikněte na odkaz Nastavení, zobrazený vedle příslušného monitoru. Zobrazí se stejný formulář jako při přidávání, kde lze úpravy provést. Změny uložte tlačítkem Ulož změny. Odstranění nepotřebného monitoru je možné ze stejného menu jako správa (tedy Nastavení Pohledy Správa stavových monitorů). 32

34 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.2 Přehrávání záznamů Obrázek 24: Seznam stavových monitorů 4.2 Přehrávání záznamů Záznamy z kamer pořízené systémem jsou nahrávány na pevný disk (a to dle nastavení příslušných zařízení bud kontinuálně, nebo pouze při určitých událostech, viz Nahrávací režimy (kapitola 3.3)) a Pravidla (kapitola 4.3)). Vyhledávat záznamy, přehrávat je, nebo sledovat zaznamenané hodnoty a události, lze v menu Záznamy (Obrázek 25). V kalendáři v levé části obrazovky lze zvolit období, ve kterém chceme události vyhledávat. Lze zvolit bud den, týden (kliknutím na šipku vedle něj) nebo měsíc (kliknutím na jeho název). Dále je pak třeba zvolit zařízení a typ události, kterou chceme sledovat. Po dokončení výběru se automaticky zobrazí příslušné statistiky pro dané období. Je možné zobrazovat najednou grafy i pro více událostí (další graf se přidá jednoduše vybráním další dvojice zařízení-událost). Odstranit zobrazený graf lze kliknutím na křížek v jeho záhlaví. Odstranit všechny grafy lze křížkem u časové osy. Zobrazené grafy tvoří tzv. sadu grafů. Vytvořenou sadu lze uložit tlačítkem Přidat (modré plus) pod rolovacím menu Sady grafů, které vyvolá dialogové okno pro její pojmenování. Zobrazit již uloženou sadu grafů lze jejím vybráním ve zmíněném menu. K ukládání změn v zobrazené sadě, resp. k jejímu vymazání slouží tlačítka Uložit (zelená šipka) a Delete (červený křížek). V nabídce Sady grafů lze kromě uložených sad také zvolit některý z nadefinovaných pohledů. V takovém případě se zobrazí grafy detekcí pohybu a nahraných videí na zařízeních z daného pohledu. Pro lepší orientaci se nad grafy zobrazuje časová osa. Při podržení kurzoru nad políčkem v grafu se zobrazí časový interval, jejž políčko reprezentuje. Časové intervaly, ve kterých došlo ke sledované události, obsahují 33

35 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.2 Přehrávání záznamů Obrázek 25: Záznamy sloupeček, jehož výška značí počet událostí nastalých v daném intervalu, u grafů hodnot pak průměrnou hodnotu daného období. V historii se dá pohybovat pomocí modrých šipek v záhlaví grafů, šipka vlevo pro předchozí interval, šipka vpravo pro následující, šipka nahoru pro delší časové intervaly (když zobrazujeme hodinu, zobrazí den apod.), nebo kliknutím na některý interval, čímž dostaneme podrobný výpis událostí v daném časovém úseku. Pod časovými úseky, ve kterých došlo k nahrání videa, se zobrazuje zelené tlačítko Play. Kliknutí na něj přehraje záznamy daného časového úseku v přehrávači vedle grafů. Přehrávač se ovládá intuitivními tlačítky, jaké lze nalézt na většině běžných aplikací podobného typu (Obrázek 26). Obrázek 26: Ovládání přehrávače zleva: předchozí video, zpětné přehrávání, předchozí snímek, pauza, další snímek, přehrávání, další video, menu pro výběr rychlosti přehrávání Při najetí kurzorem myši nad tlačítko se zobrazí popisek s jeho funkcí. Stejně jako u živého obrazu lze i v přehrávaném záznamu přiblížit část obrazu a přepínat do režimu fullscreen (ovládání viz kapitola 4.1 Živý obraz). Pod úseky, které obsahují uložené hodnoty ze senzorů, se zobrazuje šedý čtvereček. Po kliknutí na něj se otevře nové okno s hodnotami naměřenými na senzoru v daném období (Obrázek 27). Je třeba mít v prohlížeči povoleno otevírání nových oken (tzv. pop-up). 34

36 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla Obrázek 27: Zobrazení tabulky hodnot ze senzoru V okně se zobrazí pouze omezené množství údajů (nejvýše 200 položek), takže v případě, že období obsahuje údajů příliš velké množství, je potřeba pro zobrazení plného výpisu přejít o úroveň níž ke kratšímu intervalu Export videa Právě přehrávané video lze uložit do souboru v počítači pomocí odkazu Ulož video vedle ovládání přehrávače. Podobně odkaz Ulož aktuální obrázek, ukládá právě zobrazený snímek. Pro hromadné ukládání videí je výhodnější použít FTP přístup (viz sekci 2.6 FTP). K přehrání uloženého videa mimo IPCorder je potřebné mít nainstalovaný FFDShow kodek nebo jiný podobný filtr. Nejjednodušší cestou je přehrávat videa ve VLC playeru, který už všechny potřebné filtry obsahuje. Ten je k dispozici zdarma ke stažení na Samotný FDDShow kodek lze stáhnout například z Některé antiviry (např. AVG) v případě použití FFDShow filtru nohou chybně detekovat virus typu trojského koně. 4.3 Pravidla Pravidla jsou jednoduchý a velmi silný prostředek, kterým lze definovat reakce systému na události. Pomocí pravidel je například možné provést následující: Když není sobota, ani neděle, a teplota klesne pod 20 stupňů, pošli na adresu V podstatě lze navázat akci na libovolnou událost v systému. Výběr událostí je závislý na zařízeních, která jsou k systému připojena. U každého zařízení je možné detekovat jeho nedostupnost (porucha zařízení, nedostupnost sítě apod.), u kamer jsou pak události typu nahrání videa, 35

37 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla změna stavu kamery (restart připojení,... ) a detekce pohybu (pokud kamera podporuje), u senzorů události při změně stavu. Nastavování a prohlížení pravidel je přístupné pouze uživatelům typu Administrátor, a to z menu Nastavení Pravidla. Volbou Přidat se dostaneme k formuláři pro definici pravidla (Obrázek 28). Obrázek 28: Rozhraní pro definici pravidel Jméno pravidla je název, pod kterým se pravidlo bude zobrazovat uživateli. Checkbox Aktivní je pro rychlé a jednoduché vypínání/zapínání pravidla. Dále lze zvolit, ve kterých rozvrzích má být pravidlo aktivní (mimo tyto rozvrhy je pravidlo vypnuto). Více o rozvrzích viz sekci Rozvrhy. Není-li zaškrtnuto nic, je pravidlo aktivní stále, bez ohledu na rozvrhy. V části Při vyberte zařízení a událost, která má vyvolat spuštění pravidla (např. dvojici kamera-motion detected). Spuštění pravidla lze také navázat na stisknutí uživatelského tlačítka v pohledu. V takovém případě zde vybereme dvojici IPCorder a událost, kterou jsme nadefinovali, že má stisknutí tlačítka vyvolat (např. UserEvent1). Výkonné bloky definují co se má stát, nastane-li spouštěcí událost. Přidat další výkonný blok lze odkazem na dolním okraji stránky. V každém výkonném bloku lze zadat podmínku nebo sadu podmínek, za nichž se má blok zpracovat a sadu akcí, které se při splnění těchto podmínek mají provést: Vždy nejjednodušší varianta podmínky takový blok se pak provede při každém vzniku spouštěcí události pravidla. 36

38 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla Když umožňuje zadat jednoduchou podmínku na porovnání vybrané systémové hodnoty nebo hodnoty na zařízení. Když (pokročilé) umožňuje sestrojení komplexnější podmínky např. porovnání dvou proměnných zařízení nebo práci s uživatelskými proměnnými. Když platí všechny následující umožňuje zřetězení podmínek pomocí logického A. Pravidlo se spustí, pouze pokud jsou splněny všechny podpodmínky zapsané v řetězci. U jednotlivých podpodmínek lze vybrat typ: jednoduchá pro podmínku typu Když pokročilá pro podmínku typu Když (pokročilá) všechny pro další úroveň podmínek zřetězených pomocí logického A (všechny vnořené podpodmínky musí platit) kterákoli pro další úroveň podmínek zřetězených pomocí logického NEBO (alespoň jedna podpodmínka musí platit) Když platí kterákoliv z následujících umožňuje řetězení podmínek pomocí logického NEBO. Druhy podpodmínek se definují stejně jako u varianty Když platí všechny následující. Pravidlo se spustí, jestliže platí alespoň jedna z podmínek. U podmínek v řetězci se implicitně nabízejí dvě podpodmínky, další lze přidat odkazem Přidat další. V další části se potom zadávají akce, které má systém při vzniku spouštěcí události a splnění podmínek provést. Druhy nabízených akcí jsou následující: Akce zařízení umožňuje vybrat zařízení a definovat akci, která má byt provedena, např. spustit nahrávání. Pro spuštění nahrávání je třeba, aby byla kamera bud v režimu nahrávání při události, nebo aby bylo při vypnutém nahrávání zaškrtnuto sledování událostí viz Nahrávací režimy. Poslat zobrazí formulář pro definici u (adresát, předmět, text u). IPCorder podporuje národní znakové sady, tzn. v předmětu a textu odesílaných ů je možné používat diakritiku. Nastavit proměnnou umožňuje vytvořit uživatelskou proměnnou a nastavit její hodnotu. To se může hodit například pro testování této hodnoty v dalších pravidlech. Počkat umožňuje zadat prodlevu před provedením dalších akcí a vyhodnocením dalších bloků Další akci lze přidat tlačítkem Přidat akci. Obecně lze v tomto formuláři zadat pravidlo, které při vzniku spouštěcí události prověří několik sad podmínek a v závislosti na jejich splnění nebo nesplnění provede nebo neprovede zadané skupiny akcí. Pro pokročilé uživatele je zde také možnost zadávat pravidla textově přímo v pravidlovém jazyce. Do režimu pro textové zadání pravidla se lze přepnout odkazem Přepnout do textového režimu pod checkboxy pro výběr rozvrhů (Obrázek 29). V okně textové rozhraní pro zadávání pravidel (Obrázek 29), je možné sledovat případně upravit, textový zápis naklikaného pravidla, popřípadě definovat celé pravidlo od začátku: 37

39 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla Obrázek 29: Textové rozhraní pro zadávaní pravidel Stejně jako v předchozím případě je potřeba zadat Jméno pravidla, zda je pravidlo Aktivní a časový rozsah jeho platnosti. Do textové části je pak potřeba zadat kompletní zápis pravidla s použitím identifikátorů jednotlivých zařízení (viz kapitola 3.2), jmény událostí a případnými proměnnými. Např. pokud chceme v pravidle vytvořenou uživatelskou proměnnou sledovat v hodnotovém monitoru, je třeba do pravidla přidat text setpublic(jmeno promenne,1). Proměnnou pak bude do monitoru možné přidat jako dvojici Zařízení, které spouští dané pravidlo jméno proměnné. Pozor, pokud v naklikaném pravidle provedete v textovém režimu změnu, není již možné vrátit se zpět ke klikacímu formuláři. Ve všech případech zadané pravidlo uložte tlačítkem Přidej. Upravovat existující pravidla je možné v menu Nastavení Pravidla, pod položkou Spravovat. Tato je viditelná pouze pokud byla nějaká pravidla vytvořena. Pokud potřebujete pravidlu změnit vlastnosti (např. změnit text odesílaného u nebo teplotu, při které má dojít k akci), klikněte na odkaz Upravit umístěný vedle příslušného monitoru. Zobrazí se stejný formulář jako při přidávání (tj. pro pravidlo uložené pomocí klikacího formuláře se zobrazí klikací formulář, pro pravidlo uložené textově se zobrazí formuláře pro editaci textově). Změny uložte tlačítkem Ulož změny. Odstranění nepotřebného pravidla je možné ze stejného menu jako správa pravidel (tedy Nastavení Pravidla Spravovat). Pro odstranění pravidla klikněte na odkaz Odstranit vedle příslušného pravidla. 38

40 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla Pokud potřebujete pravidlo pouze vyřadit dočasně z provozu, není třeba ho odstraňovat ze systému, stačí mu odznačit checkbox Aktivní v nastavení pravidla, případně zvolit rozvrh, který odpovídá potřebnému času platnosti Příklady Otočení kamery po vzniku spouštěcí události (v našem příkladu stisknutí uživatelského tlačítka) otočit kameru na předdefinovanou pozici (pouze pro otočné kamery) Obrázek 30: Pravidlo pro otočení kamery na předdefinovanou pozici Pro tuto funkci je třeba napřed vytvořit předdefinovanou pozici kamery. To se provádí přímo ve webovém rozhraní kamery (Menu Nastavení Zařízení Spravovat Nastavení Stránky zařízení, nebo přímo zadejte IP adresu kamery do prohlížeče). Vlastní způsob uložení předdefinované pozice závisí na modelu kamery a měl by být popsán v manuálu k ní. Předpokládejme tedy, že máme na kameře nastavenu pozici se jménem Pozice1 a v pohledu vytvořeno tlačítko vyvolávající uživatelskou událost např. UserEvent1 (více o uživatelských tlačítkách a událostech v sekci Pohledy). Potom pravidlo, které při stisknutí tlačítka otočí kameru na pozici Pozice1, definujeme jako na obrázku 30. Tip: Vytvořením několika podobných pravidel lze například zajistit, aby se kamera při mačkání různých tlačítek otáčela mezi několika různými pozicemi. 39

41 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla Nahrání videa jako reakce na změnu digitálního vstupu at už z kamery nebo zařízení Poseidon. (změna stavu nebo sepnutí tlačítka, alarmu atd.) Obrázek 31: Pravidlo pro nahrání videa jako reakce na změnu digitálního vstupu Pro správnou funkci nahrávání spouštěného pravidly je třeba, aby kamera byla v režimu Nahrávání při události, případně v režimu Živý obraz se zapnutým přepínačem Sledovat události. Zkontrolujte proto napřed příslušné parametry v nastavení kamery (Menu Nastavení Zařízení Spravovat Nastavení Nahrávací režimy). Pravidlo, které při změně digitálního vstupu kamery nahraje 30 sekundové video, se definuje jako na obrázku číslo 31. Tip: Změnou digitálního vstupu na jedné kameře lze např. vyvolat i nahrávání několika kamerami současně stačí použít tlačítko Přidat akci. Otočení kamery s nahráváním a prodlevou po vzniku spouštěcí události (v našem příkladu detekce pohybu jinou kamerou) otočit kameru vybraným směrem, nahrát video, vyčkat a otočit kameru zpět. Podobně jako v předchozím příkladu lze zařídit, aby se kamera otočila nejprve na jednu pozici a poté na jinou (např. zpět na původní místo). Nejen v tomto případě se navíc může hodit, aby kamera mezi prováděním jednotlivých akcí nějakou dobu vyčkala. Předpokládejme tedy (viz předchozí příklad), že máme předdefinovány pozice Základní a Pozice1. Následující pravidlo (Obrázek 32) tedy při detekci pohybu na kameře otočí kameru na Pozici1, spustí nahrávání 30s dlouhého videa, vyčká 1 minutu (zadává se jako 60s prvních 30s bude probíhat zadané nahrávání, zbylých 30s se jen čeká) a poté otočí kameru zpět na původní pozici. 40

42 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.3 Pravidla Obrázek 32: Pravidlo pro Otočení kamery s nahráváním a prodlevou Reakce na digitální vstup zapnutím nějakého digitálního výstupu Jako reakci na spouštěcí událost lze u kamer s digitálním výstupem (nebo výstupy) nastavit zvolený výstup (pozor, výstupy se většinou číslují tak, že první má číslo nula, a pokud má kamera jen jeden výstup, je jeho číslo také nula, zařízení výrobce HWgroup mají často specifická čísla výstupů, popis naleznete v jejich dokumentaci) na vybranou hodnotu. V našem příkladu (Obrázek 33) je výstup číslo 0 nastaven na hodnotu 1. Po nahrání videa zkontrolovat volné místo na disku a případně poslat Tento příklad (Obrázek 34) ukazuje, jak nastavit, aby IPCorder při vzniku spouštěcí události napřed vyhodnotil nějakou podmínku a základě tohoto výsledku se rozhodl, jakou akci provede. Tento příklad (Obrázek 34) ukazuje, jak nastavit, aby IPCorder při vzniku spouštěcí události napřed vyhodnotil nějakou podmínku a na základě tohoto výsledku se rozhodl, jakou akci provede. V našem příkladu se po každém nahrání videa zvolenou kamerou zkontroluje volné místo na disku, a pokud je menší než 100 MB, pošle IPCorder s touto informací. (Aby posílání ů fungovalo, je třeba napřed nastavit parametry v sekci Nastavení-Nastavení- ). Tip: Aby nás IPCorder neobtězoval em příliš často, je na konci formuláře nastavena s jakou maximální četností se y mohou posílat. 41

43 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.4 Systémový log Obrázek 33: Pravidlo pro reakci na digitální vstup zapnutím nějakého digitálního výstupu Reakce na události pomocí CGI příkazů S mnoha kamerami se dá komunikovat také pomocí cgi příkazů (přesný popis toho, v jakém formátu se příkazy zadávají, závisí na modelu kamery a měl by být obsažen v jejím manuálu). Pravidlo, které v reakci na detekci pohybu zadá kameře cgi příkaz, vypadá takto (Obrázek 35). 4.4 Systémový log Pro podrobnou kontrolu funkce zařízení je v menu Nastavení Systém Systémový log (Obrázek 36) možné zobrazit podrobný výpis provedených akcí. 4.5 Aktualizace firmware Pro optimální využití všech funkcí IPCorderu doporučujeme mít nainstalovanou poslední stabilní verzi firmware. Aktualizace firmware se provádí z menu Nastavení Systém Aktualizace firmware. Pro stahování aktualizací je třeba si nejprve založit účet na stránce pokud vlastníte více IPCorderů, stačí Vám jeden účet pro všechna vaše zařízení. Přihlašovací údaje k tomuto účtu zadejte do zobrazeného formuláře (Obrázek 37). Zobrazí se informace o aktuálně naistalované verzi firmware a nabídka pro stažení poslední stabilní verze, 42

44 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.5 Aktualizace firmware Obrázek 34: Pravidlo pro kontrolu volného místa na disku která je k dispozici pro daný model IPCorderu (Obrázek 38). Stisknete-li tlačítko Aktualizovat seznam, systém seznam obnoví. Starší verze firmware, které jsou k dispozici, lze zobrazit kliknutím na odkaz Ukázat všechny verze. Po stisknutí tlačítka Stáhnout (vedle zvolené verze) začne systém automaticky stahovat z aktualizačního serveru příslušný firmware. Pro to je třeba, aby byl server z IPCorderu dostupný. Postup pro aktualizaci IPCorderu, který nemá přístup k internetu, je popsán dále. Po stažení firmware se objeví tlačítko Nainstalovat, po jehož stisknutí se IPCorder automaticky restartuje do nouzového režimu, provede instalaci firmware a restartuje zpět do normálního režimu. Upozorňujeme, že během celého procesu restartu do a z nouzového režimu a během instalace firmware se přeruší nahrávání z kamer a uživatelé budou odpojeni. Pokud váš IPCorder nemá přístup na internet, nebo pokud z jiného důvodu nechcete použít automatickou aktualizaci, je třeba aktualizaci firmware provést ručně. Před první aktualizací firmware je třeba stáhnout si tzv. klíč, který je jedinečný pro každý IPCorder. Aktualizace firmware se vždy generuje proti tomuto klíči. Přepněte do offline aktulizačního modu (odkaz pod seznamem na obrázku 37), klikněte na tlačítko Získat klíč zařízení a uložte soubor v počítači. Pomocí tohoto klíče zaregistrujte svůj IPCorder na stránce která slouží ke generování a stahování firmware. Přejděte na ni nabídnutým odkazem a přihlaste se (nebo se, pokud jste 43

45 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.5 Aktualizace firmware Obrázek 35: Pravidlo pro reakce na události pomocí cgi příkazů zde poprvé, zaregistrujte a přihlaste) pokud vlastníte více IPCorderů, stačí vám jeden účet pro všechna vaše zařízení (Obrázek 39). Přejděte na stránku se seznamem zařízení, a to bud odkazem Seznam vašich zařízení, nebo v horním menu odkazem Má zařízení (Obrázek 40). Klikněte na odkaz Zaregistrovat nové zařízení, zvolte jeho jméno a zadejte cestu k souboru s klíčem (Obrázek 41). Tlačítkem Nahrát svůj IPCorder zaregistrujete. Máte-li svůj IPCorder již jednou zaregistrován, není nutné znovu stahovat klíč a pro aktualizaci firmware se stačí pouze přihlásit na a pokračovat podle popisu dále. Na stránce Má zaregistrovaná zařízení klikněte u příslušného IPCorderu na odkaz Zobrazit detaily. Otevře se stránka se seznamem dostupných verzí firmware pro dané zařízení (Obrázek 42). Zvolte požadovanou verzi (doporučujeme poslední stabilní) a klikněte na tlačítko Vygenerovat firmware. Firmware pro každé jednotlivé zařízení je jedinečný, nelze ho použít v jiných zařízeních, proto je nutné mít každé zařízení registrováno. Po chvíli se na místě tlačítka Vygenerovat firmware objeví odkaz pro stažení. Klikněte na něj a uložte firmware v počítači. Přejděte zpět do webového rozhraní vašeho IPCorderu a na stránce Nastavení Systém Aktualizace firmware Offline režim zmáčknutím tlačítka Aktualizace firmware přepněte IPCorder do nouzového režimu (upozorňujeme, že přechod do nouzového režimu přeruší nahrávání a uživatelé budou odpojeni). V nouzovém režimu přejděte na stránku Firmware Upgrade (Obrázek 43). 44

46 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.5 Aktualizace firmware Obrázek 36: Systémový log Vygenerovaný balíček firmware vložte do kolonky pod bodem 3. Run Upgrade. Po zmáčknutí tlačítka Upload FW proběhne aktualizace firmware. Aktualizace nesmí být přerušena, v případě přerušení hrozí poškození zařízení. Po skončení aktualizace systém oznámí výsledek akce. Do pracovního modu jej přepnete kliknutím na odkaz Restart in normal mode Oprava firmware Výjimečně se může vyskytnout problém s firmware, klíčem zařízení nebo obecně s jakoukoli aktualizovatelnou částí systému (např. po výměně disku může dojít ke změně klíče a tím ke vzniku nekompatibility s firmware). V takovém případě IPCorder automaticky restartuje do nouzového režimu. V menu na hlavní stránce nouzového režimu se zobrazí odkaz Firmware repair. Na stránce Firmware repair (Obrázek 44) najdete tabulku s přehledem stavu jednotlivých komponent. V prvním řádku je informace o existenci a platnosti klíče zařízení. Pokud se zobrazuje Bad, je třeba pomocí odkazu Repair klíč opravit (v normálním režimu je klíč možné pouze stáhnout, nikoli opravit) a odkazem Download ho uložit v počítači. Uložený klíč pak podle popisu v kapitole 4.5 Aktualizace firmware nahrajte na stránku Updates, odkud lze následně stáhnout firmware. Druhý řádek pak informuje o stavu firmware. Pokud se zde zobrazuje Bad, stáhněte 45

47 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.5 Aktualizace firmware Obrázek 37: Formulář pro zadání údaju k účtu pro aktualizace Obrázek 38: Seznam dostupných verzí firmware z nový firmware, vložte ho do nabízeného políčka a tlačítkem Upload FW problém opravte. 46

48 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.6 Tovární nastavení Obrázek 39: Hlavní stránka aktualizačního serveru Obrázek 40: Seznam zaregistrovaných zařízení 4.6 Tovární nastavení V menu Nastavení Systém Tovární nastavení je možné obnovit tovární nastavení IPCorderu. Obnovení továrního nastavení může být potřeba například při poškození zařízení či před prodejem. Při této akci jsou data 47

49 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.6 Tovární nastavení Obrázek 41: Registrace nového zařízení uložená na disku/discích smazána. Veškerá nastavení jsou uvedena do výchozího stavu. Před započetím Obnovení továrního nastavení se ujistěte, zda je zdroj energie pro zařízení stabilní. Až do dokončení procesu zařízení nesmí být vypnuto, jinak může dojít k jeho poškození. Kliknutím na tlačítko Tovární nastavení přejde systém do nouzového režimu. V nouzovém režimu přejděte odkazem na stránku Factory Reset. Na této stránce lze zvolit, zda si přejete po obnovení továrního nastavení zachovat sít ové nastavení (Preserve network configuration) a/nebo diskového nastavení přístroje (Preserve storage configuration). Po kliknutí na tlačítko Factory Reset započne systém mazání dat. Tato akce může trvat delší dobu, v průběhu se zobrazí čekací stránka. Proces nesmí být přerušen, v opačném případě může dojít k trvalému poškození zařízení. Po dokončení systém oznámí výsledek procesu. V případě, že byla zašrtnuta volba Preserve storage configuration, bude systém po chvíli automaticky přepnut do normálního režimu. Pokud tato volba zaškrtnuta nebyla, bude systém automaticky přepnut do nouzového režimu. Obnovení továrního nastavení lze také provést pomocí tlačítka (viz sekce 4.7). V tomto případě bude přístoj přepnut po obnovení továrního nastavení do nouzového režimu, tak jako kdyby byl prvně zapojen do sítě. Po dokončení procesu továrního nastavení je možné systém vypnout, případně vyjmout disk/disky. K systému, který je ve stavu Tovární nastavení, je potřeba před dalším používáním přistupovat stejně jako k novému IPCorderu viz Stručný průvodce instalací (s ohledem na to zda bylo zvoleno Preserve network configuration a Preserve storage configuration). Upozornění: data z magnetických nosičů (pevné disky) nelze nikdy stoprocentně odstranit. Poznámka: I po resetu do továrního nastavení zůstane IPCorderu poslední nainstalovaná verze firmware (tedy ne nutně ta, se kterou byl zakoupen). 48

50 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.7 Vypínání/restart a LED signalizace Obrázek 42: Seznam dostupných verzí firmware 4.7 Vypínání/restart a LED signalizace Volbu pro bezpečné vypnutí/restartování systému najdeme v menu Nastavení Systém Vypnout/Restartovat. Po stisknutí příslušného tlačítka se systém uvede do stavu vypínání, na jehož konci se bud restartuje, nebo hardwarově vypne. Zařízení je možné též vypnout či restartovat použitím hardwarových tlačítek. KNR-090 má na zadní straně tlačítko Power a Reset. Krátké stisknutí tlačítka power vypne aplikaci, která běžela na Vašem IPCorderu. Pokud tačítko power podržíte na déle než 5 sekund, bude vypnut celý systém včetně hardwaru. Po krátkém stisku tlačíta reset bude systém restartován. Při delším stisknutí bude přístroj přesměrován na stránku s možností obnovení továrního nastavení. V případě potřeby, lze pomocí tlačítka reset obnovit tovární nastavení přístroje. V takovém případě je třeba držet tlačítko, dokud přístroj nezačne signalizovat proces obnovování továrního nastavení (během obnovování továrního nastavení bliká horní LED dioda střídavě červeně a modře). Přechod z normálního režimu do procesu obnovení továrního nastavení může trvat i tři minuty a po celou dobu je třeba držet tlačítko reset. Při tomto způsobu obnovení tovární nastavení nelze zachovat sít ové nastavení ani nastavení diskového prostoru. Proto doporučujeme využívat tento způsob obnovení továrního nastavení pouze ve vyjímečných případech. 49

51 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.7 Vypínání/restart a LED signalizace Obrázek 43: Stránka firmware upgrade v nouzovém režimu Při běžném užívání jsou diodou vlevo nahoře na předním panelu signalizovány následující stavy: Normální stav Dioda svítí modře Nouzový režim (Installation and Rescue mode) Dioda bliká červeně Start/vypínání/restart Dioda bliká modře Obnovení továrního nastavení Dioda bliká střídavě modře a červeně 50

52 4 SPRÁVA NAHRÁVÁNÍ 4.7 Vypínání/restart a LED signalizace Obrázek 44: Stránka firmware repair v nouzovém režimu Obrázek 45: Stránka Factory reset v nouzovém režimu 51

53 5 KDE HLEDAT POMOC 5 Kde hledat pomoc Kromě tohoto manuálu je uživatelům k dispozici jednoduchá kontextová nápověda přímo ve webovém rozhraní IPCorderu. Lze ji vyvolat kliknutím na šedý otazníček u většiny položek. V případě jakýchkoli problémů s IPCorderem či připomínek k němu prosím využijte naše internetové stránky (tyto stránky jsou k dispozici pouze v angličtině), kam můžete připomínky vložit. Všechny Vaše připomínky pečlivě projdeme a případné problémy opravíme. Za všechny podněty směrem k novým verzím firmware jsme vděční. Před zápisem problémů jen prosím nezapomeňte zkontrolovat, jestli je Váš IPCorder vybaven nejnovější verzí firmware (Váš problém je v ní již možná vyřešen). Pokud potíže budou přetvávat, obrat te se na obchodníka, který Vám zařízení prodal, popř. přímo na technickou podporu výrobce, společnosti KOUKAAM a.s., na adrese Pro vaše vzkazy, postřehy a názory je rovněž připraven formulář pod odkazem dejte nám vědět v pravé horní části stránky, která se zobrazuje po přihlášení na c KOUKAAM a.s. 2010

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s.

Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s. Kernun Clear Web Příručka administrátora Trusted Network Solutions, a.s. 22. července 2015 Kernun Clear Web Copyright 2000 2015 Trusted Network Solutions, a.s. 2 Obsah 1 Kernun Clear Web 4 2 Uvedení do

Více

Groupware Server 6. Příručka administrátora

Groupware Server 6. Příručka administrátora Groupware Server 6 Příručka administrátora Obsah Prostředí administrátorského programu... 6 Administrace... 7 Řízení... 8 Probíhající spojení... 8 Správa fronty... 9 Statistika spojení... 9 Proxy pro služby...

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje uživatelská rozhraní produktu Kerio Control ve verzi 7.4. Aplikace Kerio

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více