PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL C Datum vydání:

2

3 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY VÝSTRAHY TRACE-TECH ROZSAH NASTAVENÍ PRACÍ STROJ PROGRAMÁTOR PRACÍHO STROJE INSTALACE SOFTWARU TRACE-TECH POŽADAVKY SYSTÉMU INSTALACE INSTALACE USB ADAPTÉRU SBĚRNICE POUŽITÍ TRACE-TECH VÝCHOZÍ STRÁNKA (HOME PAGE) NASTAVENÍ STROJE KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ STROJE EDITOR NASTAVENÍ STROJE PANEL NÁSTROJE POKROČILÉ SPRÁVCE PROGRAMŮ KOPÍROVÁNÍ PROGRAMŮ PRANÍ EDITOR PROGRAMŮ PRANÍ TRACEABILITY TRACEABILITY VIEWER (PROHLÍŽEČ DAT) TRACEABILITY MONITOROVÁNÍ RTC SYNCHRONIZACE HLÁŠENÍ PROGRAMY STATISTIKA POUŽITÍ PROGRAMU CHYBY EVENT LOG (VÝPIS UDÁLOSTÍ) MONITOROVÁNÍ SÍTĚ ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV NASTAVENÍ TRACE-TECH NASTAVENÍ KOMUNIKACE NASTAVENÍ VZHLEDU NASTAVENÍ EDITORU PROGRAMU NASTAVENÍ IDENTIFIKACE STROJE NASTAVENÍ TRACEABILITY KOMUNIKAČNÍ KANÁLY DIAGNOSTIKA A RADY KOMUNIKACE OBECNĚ TRACEABILITY PŘÍLOHA SCHEMATICKÝ VÝKRES KOMUNIKAČNÍHO KABELU ÚPRAVA STROJE PRO PŘIPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO KABELU TRACE-TECH ÚPRAVA PROGRAMÁTORU TRACE-TECH KONFIGURACE PRACÍHO STROJE KONFIGURACE RTC (REAL TIME CLOCK) KONFIGURACE STROJE S GRAFICKÝM PROGRAMÁTOREM _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 1

4 2. VÝSTRAHY 2.1. VÝSTRAHY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: - Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní. (neplatí pro českou verzi). Před instalací a obsluhou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. Programovací manuál, Manuál k obsluze stroje a Manuál k instalaci a údržbě. Dodržujte tyto instrukce a mějte je po ruce pro další použití. - Výrobce si vždy vyhrazuje právo změnit specifikace v tomto manuálu bez předchozího upozornění. Všechny uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a je nutno je považovat za všeobecné. Není možné prezentovat všechny specifické údaje o softwaru a nastavení. - Úpravu stroje pro připojení komunikačního kabelu TRACE-TECH musí provést kvalifikovaný servisní pracovník, který je obeznámený se strojem a s platnými bezpečnostními postupy během úpravy stroje. Kvalifikovaný servisní pracovník, který provádí tuto úpravu stroje přebírá veškerou odpovědnost za montáž. Dodavatel/výrobce nenese zodpovědnost za úpravu stroje a za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku v souvislosti s úpravou stroje pro připojení komunikačního kabelu TRACE-TECH. - Výrobce není zodpovědný za jakékoli problémy, které se objeví při instalaci nebo použití (nesprávném použití) softwaru Trace-Tech na PC, laptopu nebo jiném přístroji. - Vypněte přívod elektrické energie ke stroji před instalací. Přívodní svorky jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači stroje. - Pro minimalizaci nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, vážného zranění osob nebo škodě na majetku, zkontrolujte před úpravou stroje zda v místě vrtání otvoru nejsou uvnitř stroje nějaké přístroje nebo elektrické vodiče. - Komunikační kabel, paměti a RTC (real time clock) musí být připojeny podle Programovacího manuálu v souladu s místními platnými normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. 3. TRACE-TECH 3.1. ROZSAH Trace - Tech je nástrojem řízení pro kontrolní systém biokontaminace v prádelnách a nemocnicích. Trace - Tech byl vyvinut především k vizualizaci a uložení dat procesu praní v informačním systému nebo jsou data zaznamenána na papír. Trace -Tech obsahuje funkce pro zajištění, že prací cyklus je správně dokončen. - správná teplota praní - správné množství vody - správné množství pracích prostředků - správný mechanický chod praní Trace - Tech umožňuje vytvoření zpráv a grafů s osobní hlavičkou. Každý prací cyklus a dávku je možné zjistit pomocí specifického ID čísla. RTC (real time clock) je dodán v sadě Trace - Tech a ukládá datum a čas. 4. NASTAVENÍ 4.1. PRACÍ STROJ Prací stroj musí být připojen k PC (počítači) komunikačním kabelem. Více informací o komunikačním kabelu najdete v příloze. Údaje pracího cyklu jsou odeslány z pracího stroje do PC (počítače), kde jsou uloženy na harddisk. Připojený RTC (real time clock) udržuje datum a čas PROGRAMÁTOR PRACÍHO STROJE V konfiguračním menu musí být nastavena unikátní komunikační adresa, aby každý programátor pracího stroje komunikoval odděleně. Pokud je funkce Traceability požadována, musí být nastavena v Advanced Menu. => Funkce Traceability musí být zapnutá. => Traceability Store PC nebo Traceability Store DAQ musí být zapnuto. Zda probíhá komunikace mezi programátorem pracího stroje a PC, může být ověřeno v hlavním dialogu v poli status. 2 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

5 5. INSTALACE SOFTWARU TRACE-TECH 5.1. POŽADAVKY SYSTÉMU Počítač, na který bude Trace-Tech Software instalován, musí splňovat následující požadavky: Hardware Minimální požadavky Operační systém Windows 2000 SP4 nebo pozdější, Windows XP SP2 nebo pozdější, Windows Vista Procesor CPU 1.5GHz nebo lepší RAM 512MB RAM Prostor na pevném disku 50MB volného místa na pevném disku Komunikační porty Serial port (RS232) nebo USB port (závisí na použitém adaptéru sběrnice) INSTALACE Instalace TRACE-TECH se spustí buď automaticky, když vložíte instalační CD do CD-ROM nebo DVD mechaniky vašeho počítače, nebo manuálně dvojitým kliknutím na soubor TRACE-TECH_setup.exe na instalačním CD. Instalační program zkusí zjistit, zda je nainstalována předchozí verze softweru. Pokud ano, budete vyzváni pro potvrzení jeho odinstalace. TRACE-TECH software požaduje instalaci Microsoft.Net Framework 2.0. Pokud Microsoft.Net Framework 2.0 není nainstalován, instalační program Vás vyzve pro potvrzení jeho instalace _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 3

6 Po dokončení instalace Microsoft.Net Framework 2.0, budete informováni o výsledku instalace. Instalační program zjistí, zda jste používali předchozí verzi aplikace TRACE-TECH a také zjistí, zda jsou dostupná nastavení. Zeptá se Vás, zda chcete uchovat tato nastavení. Pokud tato nastavení chcete uchovat, zaškrtněte zatrhávací rámeček a potom vyberte z rozbalovacího seznamu Vaši poslední používanou verzi. Potom pokračujte, až instalace aplikace TRACE-TECH bude dokončena. 4 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

7 INSTALACE USB ADAPTÉRU SBĚRNICE POZNÁMKA: Návod pro instalaci USB adaptéru sběrnice pro různé verze operačního systému lze najít na webových stránkách FTDI: Obecně řečeno, jakmile je USB adaptér zapojen do počítače, operační systém se zeptá na ovladače, které lze najít na instalačním CD v adresáři USBDrivers. Adaptér sběrnice USB vytvoří virtuální sériový port s označením USB Serial Port, který by měl být nastaven na stránce s nastavením komunikace TRACE-TECH (viz kapitola NASTAVENÍ KOMUNIKACE ). Port může být nastaven ve Správci zařízení Windows (lze zobrazit kliknutím pravého tlačítka myší na ikonu Tento počítač, položka menu Vlastnosti, zobrazí se okno s informacemi o systému, záložka Hardware, tlačítko Správce zařízení... ). Najděte položku Porty (COM a LPT), a položku USB Serial Port (COMx), kde x je číslo virtuálního sériového portu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 5

8 6. POUŽITÍ TRACE-TECH Okno aplikace TRACE-TECH se dělí na několik oblastí: První oblast je sloupec tlačítek vlevo. Odtud je možný přístup do různých oblastí, jako Správce nastavení stroje, Správce programů, atd. V závislosti na tom, které tlačítko v levém sloupci je zvoleno, se aktivuje odpovídající stránka ve střední ploše okna. V této oblasti se provádějí veškeré úlohy. Poslední oblast je v horní části okna, kde se volí kanál, přes který bude TRACE-TECH komunikovat se stroji. 6 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

9 6.1. VÝCHOZÍ STRÁNKA (HOME PAGE) Po spuštění TRACE-TECH se nejprve zobrazí výchozí stránka (home page). Z této stránky je možné snadno vstoupit do jiných funkcí, včetně TRACE-TECH. Funkce jsou seskupeny podle jejich účelu (jako zpracování programu, správce nastavení, hlášení, atd.) a poté, až uživatel klikne na příslušný podtržený odkaz, provede TRACE-TECH aktivaci této funkce _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 7

10 6.2. NASTAVENÍ STROJE Nastavení stroje může být provedeno dvěmi způsoby: 1. Existuje velmi jednoduchá funkce pro kopírování nastavení bez možnosti úpravy nastavení. 2. K dispozici je kompletní editor nastavení KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ STROJE Kopírování nastavení začíná obrazovkou, která vyžaduje od uživatele, aby specifikoval adresu stroje, ze kterého má být nastavení načteno. Po nastavení adresy klikněte na tlačítko Načíst ze stroje. Zobrazí se okno, zobrazující postup čtení. Jakmile je načtení hotovo, TRACE-TECH se automaticky přesune do následující záložky, kde je možno provést prohlídku nastavení. 8 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

11 Záložka Review (zobrazení) zobrazí všechny položky nastavení načtené z pracího stroje. Položky jsou rozděleny podle menu prezentovaném na stroji: jsou zde položky Inicializace, Konfigurace a Rozšíření. Když uživatel prohlíží položky nastavení, může přejít do další záložky tak, že klikne na záložku Write (zapsat) na levé straně seznamu položek nastavení _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 9

12 Záložka Write (zapsat) obsahuje ovládací prvky umožňující volbu mezi zápisem do jednoho stroje přepínač Washer at address... (stroj s adresou...), nebo zápisem do více strojů pomocí seznamu adres přepínač All machine in the list... (všechny stroje v seznamu...). Seznam adres se může skládat z jednotlivých adres (číslo 1 až 255) oddělených čárkami a řady adres zadaných formou první adresa - pomlčka - poslední adresa. Platný seznam adres je např.: 1, 3, 5, 7-13, 15, Jakmile je jednou adresa (nebo seznam strojů) nastaven(a), je možno kliknout na tlačítko Write (zapsat) a proces zapsání se spustí. Během zápisu je zobrazeno stejné okno s postupem jako v případě čtení. 10 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

13 EDITOR NASTAVENÍ STROJE Pokud není požadováno pouze kopírování, ale také úprava nastavení stroje, je možno použít editor nastavení stroje. Pro čtení nastavení ze stroje je možno kliknout na záložku Čtení v panelu nástrojů editoru. Zobrazí se okno, požadující adresu stroje. Po kliknutí na OK začne TRACE-TECH načítat nastavení _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 11

14 Po ukončení operace se nastavení zobrazí v seznamu dostupných nastavení a jsou zobrazeny nastavitelné položky. Nyní je možno přejmenovat nastavení v příslušném textovém poli v pravé horní části okna. Je možno také změnit typ stroje (při změně typu stroje budou použity přednastavené hodnoty). Položky nastavení jsou rozděleny do položek Konfigurace, Inicializace, Pokročilé a Tekuté prací prostředky. 12 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

15 Toto rozdělení odpovídá s uspořádáním menu stroje _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 13

16 14 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

17 Každý použitý prací prostředek může být pojmenován jménem definovaným uživatelem a také může být nastavena jeho průtoková rychlost. Pokud je prací prostředek použitý v editoru kroku pracího programu, pak jsou tyto informace zobrazeny také společně s vypočteným množstvím pracího prostředku v závislosti na zvoleném čase. Nové nastavení může být provedeno pomocí kliknutí na záložku New (nový) panel nástrojů. Zobrazí se okno, požadující jméno nastavení, typ ovládacích prvků a model stroje. Pokud je jméno ponecháno prázdné, bude vytvořeno podle modelu stroje. Zvolením typu ovládacích prvků stroje je zpřístupněn seznam modelů a je nutné zvolit jeden model ze seznamu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 15

18 Kliknutím na tlačítko OK je nyní možno vytvořit nastavení. Nastavení se zobrazí v seznamu nastavení a může být upravováno podle potřeby. Další funkce, které jsou k dispozici v panelu nástrojů: Duplicate (kopie) Delete (smazat) Write (zapsat) Import Export Clear name cache (vyčistit mezipaměť jmen) - vytvoří kopii zvoleného nastavení s odlišným jménem - odstraní zvolené nastavení - zapíše zvolené nastavení do stroje - importuje zvolené nastavení ze souboru. - ukládá zvolené nastavení do souboru. - mezipaměť jmen se používá, když nastavení není nalezeno během otevírání programů. Chybějícímu jménu je možno přiřadit jméno existujícího nastavení a toto přiřazení je pak uchováno v mezipaměti jmen. Toto tlačítko vyčistí takovou mezipaměť a vymaže všechna nahrazení. 16 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

19 Při zápisu nastavení do stroje je zobrazen dialog s informací o průběhu zápisu. V případě, že není možné zapsat vybrané nastavení do stroje (např. neodpovídá typ ovládacích prvků), zobrazí se chybové hlášení PANEL SPECIÁLNÍ NÁSTROJE Panel nástroje konfigurace stroje nabízí také pokročilé operace _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 17

20 V okně Data storage memory (paměť ukládaných dat) mohou být zpřístupněny informace o DAQ memory (DAQ paměť) pracího stroje. Po kliknutí na tlačítko Read information (načíst informace) se zobrazí okno zobrazující načítání dat. Po načtení všech informací se zobrazí okno struktury paměti se všemi dostupnými detailními informacemi. 18 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

21 DAQ memory (DAQ paměť) může být také vymazána. To znamená, že všechna data budou vymazána. Po kliknutí na tlačítko Reset data storage memory (resetovat paměť ukládaných dat) a po potvrzení vymázání všech dat, začne mazání dat. Během této operace je zobrazeno okno o průběhu mazání SPRÁVCE PROGRAMŮ Podobně jako nastavení stroje, mohou být i prací programy buď pouze zkopírovány nebo upraveny pomocí dokonalejšího editoru KOPÍROVÁNÍ PROGRAMŮ PRANÍ Jednoduché kopírování umožňuje čtení programů ze stroje s danou adresou, nebo stažení z disku _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 19

22 Načtení ze stroje začíná načtením nastavení stroje. Pak jsou ve stroji vyhledány dostupné programy. Nakonec jsou programy načteny do počítače. 20 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

23 Programy a jejich kroky je možno zkontrolovat _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 21

24 Kliknutím na záložku Write (zapsat) se kopírování přesune na další stranu, kde mohou být programy zapsány buď do jednoho pracího stroje nebo do několika pracích strojů a to tak, že bude definována buď jedna adresa stroje nebo seznam několika strojů. Před zapsáním jakéhokoli programu je také možno použít zaškrtávací políčko Erase all washer s before writing (vymazat všechny prací programy před zapsáním) pro vyčištění paměti programu stroje. (Dávejte prosím pozor, aby byly smazány pouze programy.) Pokud je čištění paměti umožněno, zobrazí se okno zobrazující postup vymazávání. Jakmile je program vymazání ukončen, zobrazí se okno zobrazující postup zapsání. 22 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

25 EDITOR PROGRAMŮ PRANÍ Pro složitější prací programy je možno použít editor pracích programů. Editor umožňuje vytvoření, editaci, čtení a zapsání pracích programů pro všechny existující platformy programátorů: Easy Control, Full Control a Graphitronic. Pro rychlejší start je snadnější načíst programy ze stroje pomocí kliknutí na tlačítko čtení v panelu nástrojů editoru programů. Je požadována adresa stroje, ze kterého mají být programy načteny, pak je načteno aktuální nastavení stroje (to je pak k dispozici v editoru nastavení), poté jsou prohlíženy programy stroje a nakonec jsou programy načteny do počítače _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 23

26 Na hlavní straně editoru programu se zobrazí nová záložka. Na této záložce je možno editovat skupinu pracích programů načtených z pracího stroje. Je možné načíst více skupin programů z různých strojů (nebo ze stejného stroje) a pracovat s nimi souběžně. Různé skupiny programů se zobrazují jako záložky v okně programového editoru a je možné mezi jednotlivými programy přepínat. Kliknutím na tlačítko Save (uložit) v panelu nástrojů editoru je možno uložit skupiny programů na disk. Skupiny programů mohou být také staženy z disku kliknutím na Open (otevřít), nebo mohou být vytvořeny nové prázdné skupiny kliknutím na tlačítko New (nový) (bude vysvětleno později). POZNÁMKA: Pamatujte prosím, že skupiny programů potřebují nastavení stroje, pro který jsou vytvořeny! Nastavení strojů nejsou uloženy se skupinami programů a musí být přesunuty pomocí funkce export/import editoru nastavení, pokud jsou přesouvány do jiného počítače, který nemá příslušné nastavení stroje. Pokud je otevřeno více skupin programů, je možno mezi nimi zvolit kliknutím na záložku skupin. Pokud byla skupina programů změněna, zobrazí se vedle jejího názvu hvězdička (*). Hvězdička zmizí, jakmile je skupina programů uložena. 24 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

27 Editory skupin programů mají svůj vlastní panel nástrojů, který umožňuje uživateli nastavit jméno skupiny, číst programy ze stroje nebo zapsat programy do stroje. Zobrazeno je rovněž jméno nastavení, pro které se vytváří aktuální skupina programů. Skupinu programů je možno zavřít malým křížkem v horním pravém rohu stránky skupin programů. Volba pracího programu zobrazí seznam kroků pracího programu a vlastností, jako je jméno a číslo. V poli vlastnosti programu se zobrazí také odhadovaná spotřeba vody. Tento odhad je vypočítán ze souboru hladin ve všech krocích programu (rovněž je brána v úvahu část kroku vypouštění) _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 25

28 Po zvolení kroku programu jsou zobrazeny vlastnosti kroku. Vlastnosti kroku se skládají z vlastností aktuálního kroku a z vlastností fáze vypouštění. Obsah pole vlastností kroku závisí na typu kroku a nastavení stroje. Pro některá nastavení stroje jsou některé položky platné a jsou zobrazeny, některé platné nejsou a proto jsou skryty. 26 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

29 V poli vlastnosti programu je možno měnit jména a čísla programů. Jakmile kliknete na tlačítko Write (zapsat) na panelu nástrojů skupiny programů, bude do stroje zapsána aktuální skupina programů. TRACE-TECH se nejprve zeptá na adresu cílového stroje a ověřuje, zda typ programátoru stroje souhlasí s modelem. Pokud programátor nesouhlasí je uživatel dotázán pro potvrzení zápisu. Před zapsáním programů je uživatel rovněž dotázán, zda má být vymazána paměť pracích programů ve stroji _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 27

30 Pro vytvoření nové skupiny programů je nutno kliknout na tlačítko New (nový) na panelu nástrojů programového editoru. Zobrazí se okno a uživatel je žádán o vyplnění názvu skupin programů a nastavení stroje, pro které má být vytvořena skupina programů. Pokud požadované nastavení není na seznamu k dispozici, otevře se po kliknutí na tlačítko Spravovat/Správa... editor nastavení, což umožní vytvořit nebo přečíst nové nastavení (nebo upravit jeho položky). Jakmile je zvoleno nastavení stroje, je možné vytvořit novou skupinu programů. 28 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

31 V programovém editoru se zobrazí nová prázdná skupina programů _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 29

32 Kliknutím na ikonu New program (Nový program) v panelu nástrojů přímo nad seznamem programu je vytvořen nový prázdný program. 30 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

33 Je možné nastavit název a číslo nového programu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 31

34 Kliknutím na ikonu New step (nový krok) v panelu nástrojů přímo nad seznamem kroku je možno vytvořit nový krok programu. Předem nastavené nové kroky jsou kroky Wash (praní) a jsou vytvořeny nad současně aktuálně zvoleným krokem (nový krok je automaticky zvolen při vytvoření). 32 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

35 Pomocí změny zvolené položky Step type (typ kroku) v combo-boxu, v poli s výběrovým seznamem v poli vlastnosti kroku, je možno změnit typ kroku. Jakmile je typ kroku změněn, je použito přednastavené nastavení typu kroku. Ikony panelu nástrojů programu jsou: New program (nový program) Delete program (vymazat program) Cut (vyjmout) Copy (kopírovat) Paste (vložit) Sort (třídit) - vytvoří nový prázdný program. - odstraní zvolený program ze skupiny programů. - vyjme zvolené skupiny programů do schránky. - kopíruje zvolené programy do schránky. - vloží program ze schránky do skupiny programů. - třídí programy podle jejich čísla. Ikony panelu nástrojů kroku jsou: New step (nový krok) - vytvoří nový krok nad zvoleným krokem. Delete step (vymazat krok) - odstraní zvolený krok z programu. Cut (vyjmout) - vyjme zvolenou skupinu kroků do schránky. Copy (kopírovat) - kopíruje zvolený krok do schránky. Paste (vložit) - vloží krok ze schránky do programu. Move step up (posunutí kroku nahoru) - posune krok v seznamu směrem nahoru (proběhne později po nastartování programu). Move step down (posunutí kroku dolů) - posune krok v seznamu směrem dolů (proběhne později po nastartování programu) _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 33

36 Programy je možné převádět z jednoho typu stroje na druhý kopírováním přes schránku. Předpoklad je, že existuje prázdná skupina programů, do které se budou kopírovat programy z jiného stroje. Pro provedení tohoto úkolu musí uživatel zvolit zdrojový program ke kopírování ve skupině programů, potom přepnout do cílové skupiny programů a kliknout na Paste (vložit) v panelu nástrojů programu. 34 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

37 Pokud není možno převést program bez asistence uživatele (některé sady hodnot nejsou stejné, atd.), zobrazí se okno požadující ověření převodu každého kroku. Uživatel může provést změnu, pokud je nutné změnit nastavení a pomocí OK potvrdit krok, který má být vložen do cílového programu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 35

38 Jakmile je převod dokončen, program se zobrazí v cílové skupině programů TRACEABILITY Traceability group (sledování procesu) obsahuje prohlížeč stáhnutých, nebo importovaných dat, sledování shromažďování dat Traceability z pracích strojů a užitečný nástroj pro synchronizaci RTC datumu a času pracího stroje s aktuálním datumem a časem PC. Data Traceability obsahují informace o průběhu pracího procesu, popisu pracího kroku, naměřené hodnoty vodní hladiny, hodnotu teploty a také informace o chybových hlášeních. Data Traceability mohou být shromažďována: Online mód - aplikace Trace-Tech musí být propojena celou dobu s pracím procesem, aby bylo možné shromážďovat všechny data - dostupné na pracích strojích vybavených programátory MCB FC, nebo MCG FC. Offline mód - data jsou shromažďována strojem automaticky a mohou být stažena později - dostupné na pracích strojích vyrobených po polovině roku 2008 vybavených programátory MCG FC. 36 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

39 TRACEABILITY VIEWER (prohlížeč dat) Traceability viewer (prohlížeč), umožňuje detailní prohlížení pracích procesů. Všechny informace jsou zobrazeny ve třech strukturách: _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 37

40 Traceability data jsou seřazena ve třech úrovních: První úroveň o skupina pracího procesu je pojmenována ID stroje, nebo podle měsíce (v závislosti na zvoleném typu skupiny dat) o skupina je označena ikonou Druhá úroveň o detaily pracího procesu jsou pojmenovány podle ID pracího procesu. Prací proces uložený Online módem Traceability má ID, které se skládá z ID pracího stroje a z počtu cyklů na začátku pracího procesu (např.: 1_7 ) Prací proces uložený Offline módem Traceability má ID, které skládá z ID pracího stroje, z počtu cyklů na začátku pracího procesu, čísla programu, datumu a času na začátku pracího procesu (např.: 5:32-2 5/06/ :01 ). 38 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

41 o informace pracího procesu jsou označeny ikonami, nebo (prací proces úspěšný, prací proces selhal, nebo prací proces zrušený) Třetí úroveň - kroky pracího procesu, data a chyby o Detaily kroku jsou označeny ikonou, po kliknutí na šipky v pravém horním rohu je možné procházet pracími kroky _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 39

42 o Grafy naměřených hodnot (vodní hladina a teplota) jsou označeny ikonou Pokud je prací proces delší než 30 minut, ve spodním levém rohu každého grafu se zobrazí tlačítka navigace a zvětšení. Prostřední tlačítko přepíná ze všech hodnot na 30-ti minutové části, boční tlačítka umožňují procházet 30-ti minutovými částmi. 40 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

43 o Chyby a varování jsou označeny ikonou Panel nástrojů prohlížeče Traceability nabízí tyto možnosti: Import starých datových souborů Traceability Aktualizaci stromu záznamů pracích procesů Tisk reportu (hlášení) pracího procesu Vymazání záznamů starých pracích procesů Nastavení filtru záznamů pracího procesu Vytvoření skupiny záznamů pracího procesu, podle ID pracího stroje Vytvoření skupiny záznamů pracího procesu, podle měsíce Výsledná data jsou zobrazena ve struktuře stromu seskupené podle ID pracího stroje (adresa), nebo data. Import starých datových souborů Traceability Průvodce importem starých datových souborů traceability může být spuštěn tlačítkem Na první straně průvodce importem je třeba zvolit datové soubory Traceability k importu. Také může být předdefinován typ programátoru a způsob jak postupovat v případě možných duplicitních importů _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 41

44 Import se spustí po kliknutí na tlačítko Next (další). Pokud nebyl předdefinován typ programátoru budete požádani pro výběr typu programátoru pro každý importovaný datový soubor. 42 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

45 Pokud jste nepředdefinovali způsob jak postupovat v případě možných duplicitních importů, budete požádáni na postup. Pro každý datový soubor je na konci zobrazen výsledek importu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 43

46 AKTUALIZACE STROMU ZÁZNAMŮ PRACÍCH PROCESŮ Kompletní seznam pracích procesů může být znovu načten z databáze kliknutím na tlačítko. Zobrazí se data, které odpovídají zvolenému filtru. TISK REPORTU (HLÁŠENÍ) PRACÍHO PROCESU Náhled reportu pracího procesu se zobrazí po kliknutí na tlačítko, report může být vytištěn, nebo uložen jako PDF nebo XLS soubor. Toto tlačítko je aktivní, pokud jsou zvoleny detaily pracího procesu: Vzhled reportu pracího procesu může být nastaven v Settings (nastavení) Appereance and Settings (vzhled a nastavení) Traceability (viz kapitoly NASTAVENÍ VZHLEDU a NASTAVENÍ TRACEABILITY.) 44 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

47 Příklad reportu Traceability: _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 45

48 46 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

49 523353_C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 47

50 ODSTRANĚNÍ ZÁZNAMŮ STARÝCH PRACÍCH PROCESŮ Staré prací procesy mohou být z databáze vymazány kliknutím na tlačítko : V následujícím okně je možné nastavit prací procesy, které mají být vymazány. Výběr je možné vytvořit manuálně zaškrtnutím zatrhávacího rámečku každého pracího procesu, který má být vymazán, nebo je možné vytvořit výběr starších pracích procesů před datem, které bylo definováno. Vymazání zvolených pracích procesů je možné provést kliknutím na tlačítko Delete selected wash processes (vymazat zvolené prací programy). 48 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

51 NASTAVENÍ FILTRU ZÁZNAMŮ PRACÍCH PROCESŮ Filtr databáze je možné nastavit kliknutím na tlačítko : SKUPINA ZÁZNAMŮ PRACÍCH PROCESŮ ZVOLENÍM PODLE ID PRACÍHO STROJE, NEBO PODLE MĚSÍCE Změna výběru může být provedena tlačítky výběru: výběr třídění podle ID stroje výběr třídění podle datumu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 49

52 TRACEABILITY MONITOROVÁNÍ Traceability monitor nepřetržitě komunikuje se stroji a pokud jsou dostupná data (stahování Traceability dat) pracího procesu, stahuje je. Konfiguraci pracích strojů pro komunikaci je možné nastavit v nastavení Trace-Tech, část Traceability (viz kapitola NASTAVENÍ TRACEABILITY ). Každý stroj musí mít pro komunikaci povolenou funkci Traceability a zvolené funkce Traceability Report, Store DAQ (pro komunikaci offline), nebo Store PC (pro komunikaci online). Traceability monitorování je vybaveno dvěma hlavními tlačítky pro start a stop monitorování a malý informační panel pro každý nakonfigurovaný stroj. Tento panel obsahuje informace o stavu stroje, typu komunikace, stavu stahování dat pracího procesu, nebo aktuálního stavu pracího procesu. Monitorování strojů se spustí kliknutím na tlačítko Start. Každý stroj je kontrolován, zda je nakonfigurovaný pro použití Traceability a také je ověřován režim komunikace (online nebo offline). Monitorování stroje se provádí v následujících stavech: NOCOM Není zajištěna komunikace se strojem (stroj je odpojený, vypnutý, nebo není nakonfigurovaný pro komunikaci Traceability), nebo je komunikace právě navazována. FREE Stroj je připraven k dalšímu procesu praní, dveře jsou otevřeny. RUN Prací proces probíhá, nebo byl dokončen, ale dveře jsou zavřené. ERROR Stroj je ve stavu ERROR (poruchy) 50 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

53 Příklad zobrazení informace o pracím stroji, který byl nakonfigurován pro online Traceability a který je ve stavu RUN (provozní režim), nebo ve stavu ERROR (poruchový stav). Příklad zobrazení informace o pracím stroji, který byl nakonfigurován pro offline Traceability a který je ve stavu RUN (provozní režim), nebo ve stavu ERROR (poruchový stav). Pokud je stroj nakonfigurován pro offline komunikaci, data pracího procesu jsou ukládána do paměti stroje. Pokud nastane stav FREE, Trace-Tech začne stahovat uložená data pracích procesů. Zobrazí se průběh a procentuální hodnoty stahovaných dat pracího procesu. Po stáhnutí všech dat pracích procesů se zobrazí hlášení No more data available (nejsou další data): _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 51

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více