PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL C Datum vydání:

2

3 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY VÝSTRAHY TRACE-TECH ROZSAH NASTAVENÍ PRACÍ STROJ PROGRAMÁTOR PRACÍHO STROJE INSTALACE SOFTWARU TRACE-TECH POŽADAVKY SYSTÉMU INSTALACE INSTALACE USB ADAPTÉRU SBĚRNICE POUŽITÍ TRACE-TECH VÝCHOZÍ STRÁNKA (HOME PAGE) NASTAVENÍ STROJE KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ STROJE EDITOR NASTAVENÍ STROJE PANEL NÁSTROJE POKROČILÉ SPRÁVCE PROGRAMŮ KOPÍROVÁNÍ PROGRAMŮ PRANÍ EDITOR PROGRAMŮ PRANÍ TRACEABILITY TRACEABILITY VIEWER (PROHLÍŽEČ DAT) TRACEABILITY MONITOROVÁNÍ RTC SYNCHRONIZACE HLÁŠENÍ PROGRAMY STATISTIKA POUŽITÍ PROGRAMU CHYBY EVENT LOG (VÝPIS UDÁLOSTÍ) MONITOROVÁNÍ SÍTĚ ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV NASTAVENÍ TRACE-TECH NASTAVENÍ KOMUNIKACE NASTAVENÍ VZHLEDU NASTAVENÍ EDITORU PROGRAMU NASTAVENÍ IDENTIFIKACE STROJE NASTAVENÍ TRACEABILITY KOMUNIKAČNÍ KANÁLY DIAGNOSTIKA A RADY KOMUNIKACE OBECNĚ TRACEABILITY PŘÍLOHA SCHEMATICKÝ VÝKRES KOMUNIKAČNÍHO KABELU ÚPRAVA STROJE PRO PŘIPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO KABELU TRACE-TECH ÚPRAVA PROGRAMÁTORU TRACE-TECH KONFIGURACE PRACÍHO STROJE KONFIGURACE RTC (REAL TIME CLOCK) KONFIGURACE STROJE S GRAFICKÝM PROGRAMÁTOREM _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 1

4 2. VÝSTRAHY 2.1. VÝSTRAHY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: - Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní. (neplatí pro českou verzi). Před instalací a obsluhou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. Programovací manuál, Manuál k obsluze stroje a Manuál k instalaci a údržbě. Dodržujte tyto instrukce a mějte je po ruce pro další použití. - Výrobce si vždy vyhrazuje právo změnit specifikace v tomto manuálu bez předchozího upozornění. Všechny uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a je nutno je považovat za všeobecné. Není možné prezentovat všechny specifické údaje o softwaru a nastavení. - Úpravu stroje pro připojení komunikačního kabelu TRACE-TECH musí provést kvalifikovaný servisní pracovník, který je obeznámený se strojem a s platnými bezpečnostními postupy během úpravy stroje. Kvalifikovaný servisní pracovník, který provádí tuto úpravu stroje přebírá veškerou odpovědnost za montáž. Dodavatel/výrobce nenese zodpovědnost za úpravu stroje a za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku v souvislosti s úpravou stroje pro připojení komunikačního kabelu TRACE-TECH. - Výrobce není zodpovědný za jakékoli problémy, které se objeví při instalaci nebo použití (nesprávném použití) softwaru Trace-Tech na PC, laptopu nebo jiném přístroji. - Vypněte přívod elektrické energie ke stroji před instalací. Přívodní svorky jsou pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači stroje. - Pro minimalizaci nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, vážného zranění osob nebo škodě na majetku, zkontrolujte před úpravou stroje zda v místě vrtání otvoru nejsou uvnitř stroje nějaké přístroje nebo elektrické vodiče. - Komunikační kabel, paměti a RTC (real time clock) musí být připojeny podle Programovacího manuálu v souladu s místními platnými normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. 3. TRACE-TECH 3.1. ROZSAH Trace - Tech je nástrojem řízení pro kontrolní systém biokontaminace v prádelnách a nemocnicích. Trace - Tech byl vyvinut především k vizualizaci a uložení dat procesu praní v informačním systému nebo jsou data zaznamenána na papír. Trace -Tech obsahuje funkce pro zajištění, že prací cyklus je správně dokončen. - správná teplota praní - správné množství vody - správné množství pracích prostředků - správný mechanický chod praní Trace - Tech umožňuje vytvoření zpráv a grafů s osobní hlavičkou. Každý prací cyklus a dávku je možné zjistit pomocí specifického ID čísla. RTC (real time clock) je dodán v sadě Trace - Tech a ukládá datum a čas. 4. NASTAVENÍ 4.1. PRACÍ STROJ Prací stroj musí být připojen k PC (počítači) komunikačním kabelem. Více informací o komunikačním kabelu najdete v příloze. Údaje pracího cyklu jsou odeslány z pracího stroje do PC (počítače), kde jsou uloženy na harddisk. Připojený RTC (real time clock) udržuje datum a čas PROGRAMÁTOR PRACÍHO STROJE V konfiguračním menu musí být nastavena unikátní komunikační adresa, aby každý programátor pracího stroje komunikoval odděleně. Pokud je funkce Traceability požadována, musí být nastavena v Advanced Menu. => Funkce Traceability musí být zapnutá. => Traceability Store PC nebo Traceability Store DAQ musí být zapnuto. Zda probíhá komunikace mezi programátorem pracího stroje a PC, může být ověřeno v hlavním dialogu v poli status. 2 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

5 5. INSTALACE SOFTWARU TRACE-TECH 5.1. POŽADAVKY SYSTÉMU Počítač, na který bude Trace-Tech Software instalován, musí splňovat následující požadavky: Hardware Minimální požadavky Operační systém Windows 2000 SP4 nebo pozdější, Windows XP SP2 nebo pozdější, Windows Vista Procesor CPU 1.5GHz nebo lepší RAM 512MB RAM Prostor na pevném disku 50MB volného místa na pevném disku Komunikační porty Serial port (RS232) nebo USB port (závisí na použitém adaptéru sběrnice) INSTALACE Instalace TRACE-TECH se spustí buď automaticky, když vložíte instalační CD do CD-ROM nebo DVD mechaniky vašeho počítače, nebo manuálně dvojitým kliknutím na soubor TRACE-TECH_setup.exe na instalačním CD. Instalační program zkusí zjistit, zda je nainstalována předchozí verze softweru. Pokud ano, budete vyzváni pro potvrzení jeho odinstalace. TRACE-TECH software požaduje instalaci Microsoft.Net Framework 2.0. Pokud Microsoft.Net Framework 2.0 není nainstalován, instalační program Vás vyzve pro potvrzení jeho instalace _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 3

6 Po dokončení instalace Microsoft.Net Framework 2.0, budete informováni o výsledku instalace. Instalační program zjistí, zda jste používali předchozí verzi aplikace TRACE-TECH a také zjistí, zda jsou dostupná nastavení. Zeptá se Vás, zda chcete uchovat tato nastavení. Pokud tato nastavení chcete uchovat, zaškrtněte zatrhávací rámeček a potom vyberte z rozbalovacího seznamu Vaši poslední používanou verzi. Potom pokračujte, až instalace aplikace TRACE-TECH bude dokončena. 4 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

7 INSTALACE USB ADAPTÉRU SBĚRNICE POZNÁMKA: Návod pro instalaci USB adaptéru sběrnice pro různé verze operačního systému lze najít na webových stránkách FTDI: Obecně řečeno, jakmile je USB adaptér zapojen do počítače, operační systém se zeptá na ovladače, které lze najít na instalačním CD v adresáři USBDrivers. Adaptér sběrnice USB vytvoří virtuální sériový port s označením USB Serial Port, který by měl být nastaven na stránce s nastavením komunikace TRACE-TECH (viz kapitola NASTAVENÍ KOMUNIKACE ). Port může být nastaven ve Správci zařízení Windows (lze zobrazit kliknutím pravého tlačítka myší na ikonu Tento počítač, položka menu Vlastnosti, zobrazí se okno s informacemi o systému, záložka Hardware, tlačítko Správce zařízení... ). Najděte položku Porty (COM a LPT), a položku USB Serial Port (COMx), kde x je číslo virtuálního sériového portu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 5

8 6. POUŽITÍ TRACE-TECH Okno aplikace TRACE-TECH se dělí na několik oblastí: První oblast je sloupec tlačítek vlevo. Odtud je možný přístup do různých oblastí, jako Správce nastavení stroje, Správce programů, atd. V závislosti na tom, které tlačítko v levém sloupci je zvoleno, se aktivuje odpovídající stránka ve střední ploše okna. V této oblasti se provádějí veškeré úlohy. Poslední oblast je v horní části okna, kde se volí kanál, přes který bude TRACE-TECH komunikovat se stroji. 6 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

9 6.1. VÝCHOZÍ STRÁNKA (HOME PAGE) Po spuštění TRACE-TECH se nejprve zobrazí výchozí stránka (home page). Z této stránky je možné snadno vstoupit do jiných funkcí, včetně TRACE-TECH. Funkce jsou seskupeny podle jejich účelu (jako zpracování programu, správce nastavení, hlášení, atd.) a poté, až uživatel klikne na příslušný podtržený odkaz, provede TRACE-TECH aktivaci této funkce _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 7

10 6.2. NASTAVENÍ STROJE Nastavení stroje může být provedeno dvěmi způsoby: 1. Existuje velmi jednoduchá funkce pro kopírování nastavení bez možnosti úpravy nastavení. 2. K dispozici je kompletní editor nastavení KOPÍROVÁNÍ NASTAVENÍ STROJE Kopírování nastavení začíná obrazovkou, která vyžaduje od uživatele, aby specifikoval adresu stroje, ze kterého má být nastavení načteno. Po nastavení adresy klikněte na tlačítko Načíst ze stroje. Zobrazí se okno, zobrazující postup čtení. Jakmile je načtení hotovo, TRACE-TECH se automaticky přesune do následující záložky, kde je možno provést prohlídku nastavení. 8 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

11 Záložka Review (zobrazení) zobrazí všechny položky nastavení načtené z pracího stroje. Položky jsou rozděleny podle menu prezentovaném na stroji: jsou zde položky Inicializace, Konfigurace a Rozšíření. Když uživatel prohlíží položky nastavení, může přejít do další záložky tak, že klikne na záložku Write (zapsat) na levé straně seznamu položek nastavení _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 9

12 Záložka Write (zapsat) obsahuje ovládací prvky umožňující volbu mezi zápisem do jednoho stroje přepínač Washer at address... (stroj s adresou...), nebo zápisem do více strojů pomocí seznamu adres přepínač All machine in the list... (všechny stroje v seznamu...). Seznam adres se může skládat z jednotlivých adres (číslo 1 až 255) oddělených čárkami a řady adres zadaných formou první adresa - pomlčka - poslední adresa. Platný seznam adres je např.: 1, 3, 5, 7-13, 15, Jakmile je jednou adresa (nebo seznam strojů) nastaven(a), je možno kliknout na tlačítko Write (zapsat) a proces zapsání se spustí. Během zápisu je zobrazeno stejné okno s postupem jako v případě čtení. 10 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

13 EDITOR NASTAVENÍ STROJE Pokud není požadováno pouze kopírování, ale také úprava nastavení stroje, je možno použít editor nastavení stroje. Pro čtení nastavení ze stroje je možno kliknout na záložku Čtení v panelu nástrojů editoru. Zobrazí se okno, požadující adresu stroje. Po kliknutí na OK začne TRACE-TECH načítat nastavení _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 11

14 Po ukončení operace se nastavení zobrazí v seznamu dostupných nastavení a jsou zobrazeny nastavitelné položky. Nyní je možno přejmenovat nastavení v příslušném textovém poli v pravé horní části okna. Je možno také změnit typ stroje (při změně typu stroje budou použity přednastavené hodnoty). Položky nastavení jsou rozděleny do položek Konfigurace, Inicializace, Pokročilé a Tekuté prací prostředky. 12 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

15 Toto rozdělení odpovídá s uspořádáním menu stroje _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 13

16 14 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

17 Každý použitý prací prostředek může být pojmenován jménem definovaným uživatelem a také může být nastavena jeho průtoková rychlost. Pokud je prací prostředek použitý v editoru kroku pracího programu, pak jsou tyto informace zobrazeny také společně s vypočteným množstvím pracího prostředku v závislosti na zvoleném čase. Nové nastavení může být provedeno pomocí kliknutí na záložku New (nový) panel nástrojů. Zobrazí se okno, požadující jméno nastavení, typ ovládacích prvků a model stroje. Pokud je jméno ponecháno prázdné, bude vytvořeno podle modelu stroje. Zvolením typu ovládacích prvků stroje je zpřístupněn seznam modelů a je nutné zvolit jeden model ze seznamu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 15

18 Kliknutím na tlačítko OK je nyní možno vytvořit nastavení. Nastavení se zobrazí v seznamu nastavení a může být upravováno podle potřeby. Další funkce, které jsou k dispozici v panelu nástrojů: Duplicate (kopie) Delete (smazat) Write (zapsat) Import Export Clear name cache (vyčistit mezipaměť jmen) - vytvoří kopii zvoleného nastavení s odlišným jménem - odstraní zvolené nastavení - zapíše zvolené nastavení do stroje - importuje zvolené nastavení ze souboru. - ukládá zvolené nastavení do souboru. - mezipaměť jmen se používá, když nastavení není nalezeno během otevírání programů. Chybějícímu jménu je možno přiřadit jméno existujícího nastavení a toto přiřazení je pak uchováno v mezipaměti jmen. Toto tlačítko vyčistí takovou mezipaměť a vymaže všechna nahrazení. 16 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

19 Při zápisu nastavení do stroje je zobrazen dialog s informací o průběhu zápisu. V případě, že není možné zapsat vybrané nastavení do stroje (např. neodpovídá typ ovládacích prvků), zobrazí se chybové hlášení PANEL SPECIÁLNÍ NÁSTROJE Panel nástroje konfigurace stroje nabízí také pokročilé operace _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 17

20 V okně Data storage memory (paměť ukládaných dat) mohou být zpřístupněny informace o DAQ memory (DAQ paměť) pracího stroje. Po kliknutí na tlačítko Read information (načíst informace) se zobrazí okno zobrazující načítání dat. Po načtení všech informací se zobrazí okno struktury paměti se všemi dostupnými detailními informacemi. 18 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

21 DAQ memory (DAQ paměť) může být také vymazána. To znamená, že všechna data budou vymazána. Po kliknutí na tlačítko Reset data storage memory (resetovat paměť ukládaných dat) a po potvrzení vymázání všech dat, začne mazání dat. Během této operace je zobrazeno okno o průběhu mazání SPRÁVCE PROGRAMŮ Podobně jako nastavení stroje, mohou být i prací programy buď pouze zkopírovány nebo upraveny pomocí dokonalejšího editoru KOPÍROVÁNÍ PROGRAMŮ PRANÍ Jednoduché kopírování umožňuje čtení programů ze stroje s danou adresou, nebo stažení z disku _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 19

22 Načtení ze stroje začíná načtením nastavení stroje. Pak jsou ve stroji vyhledány dostupné programy. Nakonec jsou programy načteny do počítače. 20 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

23 Programy a jejich kroky je možno zkontrolovat _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 21

24 Kliknutím na záložku Write (zapsat) se kopírování přesune na další stranu, kde mohou být programy zapsány buď do jednoho pracího stroje nebo do několika pracích strojů a to tak, že bude definována buď jedna adresa stroje nebo seznam několika strojů. Před zapsáním jakéhokoli programu je také možno použít zaškrtávací políčko Erase all washer s before writing (vymazat všechny prací programy před zapsáním) pro vyčištění paměti programu stroje. (Dávejte prosím pozor, aby byly smazány pouze programy.) Pokud je čištění paměti umožněno, zobrazí se okno zobrazující postup vymazávání. Jakmile je program vymazání ukončen, zobrazí se okno zobrazující postup zapsání. 22 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

25 EDITOR PROGRAMŮ PRANÍ Pro složitější prací programy je možno použít editor pracích programů. Editor umožňuje vytvoření, editaci, čtení a zapsání pracích programů pro všechny existující platformy programátorů: Easy Control, Full Control a Graphitronic. Pro rychlejší start je snadnější načíst programy ze stroje pomocí kliknutí na tlačítko čtení v panelu nástrojů editoru programů. Je požadována adresa stroje, ze kterého mají být programy načteny, pak je načteno aktuální nastavení stroje (to je pak k dispozici v editoru nastavení), poté jsou prohlíženy programy stroje a nakonec jsou programy načteny do počítače _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 23

26 Na hlavní straně editoru programu se zobrazí nová záložka. Na této záložce je možno editovat skupinu pracích programů načtených z pracího stroje. Je možné načíst více skupin programů z různých strojů (nebo ze stejného stroje) a pracovat s nimi souběžně. Různé skupiny programů se zobrazují jako záložky v okně programového editoru a je možné mezi jednotlivými programy přepínat. Kliknutím na tlačítko Save (uložit) v panelu nástrojů editoru je možno uložit skupiny programů na disk. Skupiny programů mohou být také staženy z disku kliknutím na Open (otevřít), nebo mohou být vytvořeny nové prázdné skupiny kliknutím na tlačítko New (nový) (bude vysvětleno později). POZNÁMKA: Pamatujte prosím, že skupiny programů potřebují nastavení stroje, pro který jsou vytvořeny! Nastavení strojů nejsou uloženy se skupinami programů a musí být přesunuty pomocí funkce export/import editoru nastavení, pokud jsou přesouvány do jiného počítače, který nemá příslušné nastavení stroje. Pokud je otevřeno více skupin programů, je možno mezi nimi zvolit kliknutím na záložku skupin. Pokud byla skupina programů změněna, zobrazí se vedle jejího názvu hvězdička (*). Hvězdička zmizí, jakmile je skupina programů uložena. 24 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

27 Editory skupin programů mají svůj vlastní panel nástrojů, který umožňuje uživateli nastavit jméno skupiny, číst programy ze stroje nebo zapsat programy do stroje. Zobrazeno je rovněž jméno nastavení, pro které se vytváří aktuální skupina programů. Skupinu programů je možno zavřít malým křížkem v horním pravém rohu stránky skupin programů. Volba pracího programu zobrazí seznam kroků pracího programu a vlastností, jako je jméno a číslo. V poli vlastnosti programu se zobrazí také odhadovaná spotřeba vody. Tento odhad je vypočítán ze souboru hladin ve všech krocích programu (rovněž je brána v úvahu část kroku vypouštění) _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 25

28 Po zvolení kroku programu jsou zobrazeny vlastnosti kroku. Vlastnosti kroku se skládají z vlastností aktuálního kroku a z vlastností fáze vypouštění. Obsah pole vlastností kroku závisí na typu kroku a nastavení stroje. Pro některá nastavení stroje jsou některé položky platné a jsou zobrazeny, některé platné nejsou a proto jsou skryty. 26 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

29 V poli vlastnosti programu je možno měnit jména a čísla programů. Jakmile kliknete na tlačítko Write (zapsat) na panelu nástrojů skupiny programů, bude do stroje zapsána aktuální skupina programů. TRACE-TECH se nejprve zeptá na adresu cílového stroje a ověřuje, zda typ programátoru stroje souhlasí s modelem. Pokud programátor nesouhlasí je uživatel dotázán pro potvrzení zápisu. Před zapsáním programů je uživatel rovněž dotázán, zda má být vymazána paměť pracích programů ve stroji _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 27

30 Pro vytvoření nové skupiny programů je nutno kliknout na tlačítko New (nový) na panelu nástrojů programového editoru. Zobrazí se okno a uživatel je žádán o vyplnění názvu skupin programů a nastavení stroje, pro které má být vytvořena skupina programů. Pokud požadované nastavení není na seznamu k dispozici, otevře se po kliknutí na tlačítko Spravovat/Správa... editor nastavení, což umožní vytvořit nebo přečíst nové nastavení (nebo upravit jeho položky). Jakmile je zvoleno nastavení stroje, je možné vytvořit novou skupinu programů. 28 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

31 V programovém editoru se zobrazí nová prázdná skupina programů _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 29

32 Kliknutím na ikonu New program (Nový program) v panelu nástrojů přímo nad seznamem programu je vytvořen nový prázdný program. 30 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

33 Je možné nastavit název a číslo nového programu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 31

34 Kliknutím na ikonu New step (nový krok) v panelu nástrojů přímo nad seznamem kroku je možno vytvořit nový krok programu. Předem nastavené nové kroky jsou kroky Wash (praní) a jsou vytvořeny nad současně aktuálně zvoleným krokem (nový krok je automaticky zvolen při vytvoření). 32 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

35 Pomocí změny zvolené položky Step type (typ kroku) v combo-boxu, v poli s výběrovým seznamem v poli vlastnosti kroku, je možno změnit typ kroku. Jakmile je typ kroku změněn, je použito přednastavené nastavení typu kroku. Ikony panelu nástrojů programu jsou: New program (nový program) Delete program (vymazat program) Cut (vyjmout) Copy (kopírovat) Paste (vložit) Sort (třídit) - vytvoří nový prázdný program. - odstraní zvolený program ze skupiny programů. - vyjme zvolené skupiny programů do schránky. - kopíruje zvolené programy do schránky. - vloží program ze schránky do skupiny programů. - třídí programy podle jejich čísla. Ikony panelu nástrojů kroku jsou: New step (nový krok) - vytvoří nový krok nad zvoleným krokem. Delete step (vymazat krok) - odstraní zvolený krok z programu. Cut (vyjmout) - vyjme zvolenou skupinu kroků do schránky. Copy (kopírovat) - kopíruje zvolený krok do schránky. Paste (vložit) - vloží krok ze schránky do programu. Move step up (posunutí kroku nahoru) - posune krok v seznamu směrem nahoru (proběhne později po nastartování programu). Move step down (posunutí kroku dolů) - posune krok v seznamu směrem dolů (proběhne později po nastartování programu) _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 33

36 Programy je možné převádět z jednoho typu stroje na druhý kopírováním přes schránku. Předpoklad je, že existuje prázdná skupina programů, do které se budou kopírovat programy z jiného stroje. Pro provedení tohoto úkolu musí uživatel zvolit zdrojový program ke kopírování ve skupině programů, potom přepnout do cílové skupiny programů a kliknout na Paste (vložit) v panelu nástrojů programu. 34 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

37 Pokud není možno převést program bez asistence uživatele (některé sady hodnot nejsou stejné, atd.), zobrazí se okno požadující ověření převodu každého kroku. Uživatel může provést změnu, pokud je nutné změnit nastavení a pomocí OK potvrdit krok, který má být vložen do cílového programu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 35

38 Jakmile je převod dokončen, program se zobrazí v cílové skupině programů TRACEABILITY Traceability group (sledování procesu) obsahuje prohlížeč stáhnutých, nebo importovaných dat, sledování shromažďování dat Traceability z pracích strojů a užitečný nástroj pro synchronizaci RTC datumu a času pracího stroje s aktuálním datumem a časem PC. Data Traceability obsahují informace o průběhu pracího procesu, popisu pracího kroku, naměřené hodnoty vodní hladiny, hodnotu teploty a také informace o chybových hlášeních. Data Traceability mohou být shromažďována: Online mód - aplikace Trace-Tech musí být propojena celou dobu s pracím procesem, aby bylo možné shromážďovat všechny data - dostupné na pracích strojích vybavených programátory MCB FC, nebo MCG FC. Offline mód - data jsou shromažďována strojem automaticky a mohou být stažena později - dostupné na pracích strojích vyrobených po polovině roku 2008 vybavených programátory MCG FC. 36 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

39 TRACEABILITY VIEWER (prohlížeč dat) Traceability viewer (prohlížeč), umožňuje detailní prohlížení pracích procesů. Všechny informace jsou zobrazeny ve třech strukturách: _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 37

40 Traceability data jsou seřazena ve třech úrovních: První úroveň o skupina pracího procesu je pojmenována ID stroje, nebo podle měsíce (v závislosti na zvoleném typu skupiny dat) o skupina je označena ikonou Druhá úroveň o detaily pracího procesu jsou pojmenovány podle ID pracího procesu. Prací proces uložený Online módem Traceability má ID, které se skládá z ID pracího stroje a z počtu cyklů na začátku pracího procesu (např.: 1_7 ) Prací proces uložený Offline módem Traceability má ID, které skládá z ID pracího stroje, z počtu cyklů na začátku pracího procesu, čísla programu, datumu a času na začátku pracího procesu (např.: 5:32-2 5/06/ :01 ). 38 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

41 o informace pracího procesu jsou označeny ikonami, nebo (prací proces úspěšný, prací proces selhal, nebo prací proces zrušený) Třetí úroveň - kroky pracího procesu, data a chyby o Detaily kroku jsou označeny ikonou, po kliknutí na šipky v pravém horním rohu je možné procházet pracími kroky _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 39

42 o Grafy naměřených hodnot (vodní hladina a teplota) jsou označeny ikonou Pokud je prací proces delší než 30 minut, ve spodním levém rohu každého grafu se zobrazí tlačítka navigace a zvětšení. Prostřední tlačítko přepíná ze všech hodnot na 30-ti minutové části, boční tlačítka umožňují procházet 30-ti minutovými částmi. 40 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

43 o Chyby a varování jsou označeny ikonou Panel nástrojů prohlížeče Traceability nabízí tyto možnosti: Import starých datových souborů Traceability Aktualizaci stromu záznamů pracích procesů Tisk reportu (hlášení) pracího procesu Vymazání záznamů starých pracích procesů Nastavení filtru záznamů pracího procesu Vytvoření skupiny záznamů pracího procesu, podle ID pracího stroje Vytvoření skupiny záznamů pracího procesu, podle měsíce Výsledná data jsou zobrazena ve struktuře stromu seskupené podle ID pracího stroje (adresa), nebo data. Import starých datových souborů Traceability Průvodce importem starých datových souborů traceability může být spuštěn tlačítkem Na první straně průvodce importem je třeba zvolit datové soubory Traceability k importu. Také může být předdefinován typ programátoru a způsob jak postupovat v případě možných duplicitních importů _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 41

44 Import se spustí po kliknutí na tlačítko Next (další). Pokud nebyl předdefinován typ programátoru budete požádani pro výběr typu programátoru pro každý importovaný datový soubor. 42 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

45 Pokud jste nepředdefinovali způsob jak postupovat v případě možných duplicitních importů, budete požádáni na postup. Pro každý datový soubor je na konci zobrazen výsledek importu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 43

46 AKTUALIZACE STROMU ZÁZNAMŮ PRACÍCH PROCESŮ Kompletní seznam pracích procesů může být znovu načten z databáze kliknutím na tlačítko. Zobrazí se data, které odpovídají zvolenému filtru. TISK REPORTU (HLÁŠENÍ) PRACÍHO PROCESU Náhled reportu pracího procesu se zobrazí po kliknutí na tlačítko, report může být vytištěn, nebo uložen jako PDF nebo XLS soubor. Toto tlačítko je aktivní, pokud jsou zvoleny detaily pracího procesu: Vzhled reportu pracího procesu může být nastaven v Settings (nastavení) Appereance and Settings (vzhled a nastavení) Traceability (viz kapitoly NASTAVENÍ VZHLEDU a NASTAVENÍ TRACEABILITY.) 44 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

47 Příklad reportu Traceability: _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 45

48 46 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

49 523353_C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 47

50 ODSTRANĚNÍ ZÁZNAMŮ STARÝCH PRACÍCH PROCESŮ Staré prací procesy mohou být z databáze vymazány kliknutím na tlačítko : V následujícím okně je možné nastavit prací procesy, které mají být vymazány. Výběr je možné vytvořit manuálně zaškrtnutím zatrhávacího rámečku každého pracího procesu, který má být vymazán, nebo je možné vytvořit výběr starších pracích procesů před datem, které bylo definováno. Vymazání zvolených pracích procesů je možné provést kliknutím na tlačítko Delete selected wash processes (vymazat zvolené prací programy). 48 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

51 NASTAVENÍ FILTRU ZÁZNAMŮ PRACÍCH PROCESŮ Filtr databáze je možné nastavit kliknutím na tlačítko : SKUPINA ZÁZNAMŮ PRACÍCH PROCESŮ ZVOLENÍM PODLE ID PRACÍHO STROJE, NEBO PODLE MĚSÍCE Změna výběru může být provedena tlačítky výběru: výběr třídění podle ID stroje výběr třídění podle datumu _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 49

52 TRACEABILITY MONITOROVÁNÍ Traceability monitor nepřetržitě komunikuje se stroji a pokud jsou dostupná data (stahování Traceability dat) pracího procesu, stahuje je. Konfiguraci pracích strojů pro komunikaci je možné nastavit v nastavení Trace-Tech, část Traceability (viz kapitola NASTAVENÍ TRACEABILITY ). Každý stroj musí mít pro komunikaci povolenou funkci Traceability a zvolené funkce Traceability Report, Store DAQ (pro komunikaci offline), nebo Store PC (pro komunikaci online). Traceability monitorování je vybaveno dvěma hlavními tlačítky pro start a stop monitorování a malý informační panel pro každý nakonfigurovaný stroj. Tento panel obsahuje informace o stavu stroje, typu komunikace, stavu stahování dat pracího procesu, nebo aktuálního stavu pracího procesu. Monitorování strojů se spustí kliknutím na tlačítko Start. Každý stroj je kontrolován, zda je nakonfigurovaný pro použití Traceability a také je ověřován režim komunikace (online nebo offline). Monitorování stroje se provádí v následujících stavech: NOCOM Není zajištěna komunikace se strojem (stroj je odpojený, vypnutý, nebo není nakonfigurovaný pro komunikaci Traceability), nebo je komunikace právě navazována. FREE Stroj je připraven k dalšímu procesu praní, dveře jsou otevřeny. RUN Prací proces probíhá, nebo byl dokončen, ale dveře jsou zavřené. ERROR Stroj je ve stavu ERROR (poruchy) 50 PROGRAMOVACÍ MANUÁL _C_Datum_vydani_ doc

53 Příklad zobrazení informace o pracím stroji, který byl nakonfigurován pro online Traceability a který je ve stavu RUN (provozní režim), nebo ve stavu ERROR (poruchový stav). Příklad zobrazení informace o pracím stroji, který byl nakonfigurován pro offline Traceability a který je ve stavu RUN (provozní režim), nebo ve stavu ERROR (poruchový stav). Pokud je stroj nakonfigurován pro offline komunikaci, data pracího procesu jsou ukládána do paměti stroje. Pokud nastane stav FREE, Trace-Tech začne stahovat uložená data pracích procesů. Zobrazí se průběh a procentuální hodnoty stahovaných dat pracího procesu. Po stáhnutí všech dat pracích procesů se zobrazí hlášení No more data available (nejsou další data): _C_Datum_vydani_ doc PROGRAMOVACÍ MANUÁL 51

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

I nsight U živatelská příručka Eurosat CS spol. s r.o. 1 Verze 4.2 rev. A1

I nsight U živatelská příručka Eurosat CS spol. s r.o. 1 Verze 4.2 rev. A1 1 Obsah 1. Stručný přehled...7 1.1. Instalace...9 1.2. Načtení ústředny v4...9 1.3. Upgrade firmware ústředny z v4 na v5...10 1.4. Načtení ústředny v5 a pozdější...11 1.5. Připojení ústředny...12 1.6.

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZI 1.21.3120 1 z 305 ÚVOD 7 KOMU JE PROFIBANKA URČENA... 7 MOŽNOSTI APLIKACE... 7 UŽIVATELÉ... 8 TECHNICKÉ VYBAVENÍ... 8 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 9 Horní rám... 9

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Obsah Obsah 1. Úvod 5 Úvod 5 Zřeknutí se odpovědnosti 5 Seznam zkratek 6 Požadavky na systém 6

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více