ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 23. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 31. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (IV.) - str. 2 V senátu o úrazovém poji tûní a BOZP - str. 2 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Podmínky pro v platu pfiíspûvku uvolàovan m zamûstnancûm v souvislosti s restrukturalizací ãeského oceláfiského prûmyslu 12 Akuma hospodaří se ziskem a práce je pro všechny Instalovali jsme tady senior box, ale zatím nám sem nikdo žádnou babičku ani dědečka neodložil DALŠÍ DVA SENÁTNÍ VÝBORY ODMÍTLY ZÁKONÍK PRÁCE Po ústavně-právním výboru (Kovák informoval v minulém čísle) navrhl 22. března Senátu Parlamentu ČR zamítnutí návrhu zákoníku práce také výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Nepomohla ani skutečnost, že místopředsedou tohoto senátního výboru je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch (zvolený do senátu za ČSSD). Ještě téhož dne učinil totéž i výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Vláda předložením tohoto návrhu jen plní své programové prohlášení, uvedl na zasedání výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Štěch, navíc byl stávající zákoník v kolizi s ústavní Listinou základních práv a svobod, a to svým principem, že lze dohodnout jen to, co je povoleno. Nový zákoník je však již vystavěn na principu, že dojednat je možno vše, co není zakázáno. M. Štěch také upozornil, že v České republice dosud není obecná mravnost na takové výši, abychom se mohli spokojit s nějakým podstatně stručnějším zákoníkem práce. Nedělejme si iluze, jak se budou k zaměstnancům chovat ti zaměstnavatelé, kteří se sami mezi sebou vzájemně podvádějí, upozornil. Předsedkyně výboru Alena Palečková (zvolena do senátu za ODS) však navrhla odmítnutí návrhu zákoníku práce. Zdůvodnila to především tím, že se jedná jen o další, tedy již 51., novelu původního zákoníku práce. Dále si postěžovala, že často vznášená námitka, podle níž je návrh zákona v rozporu s ústavou (především v souvislosti práva odborů ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ Předčasné volby přinesly výsledky Přestože mladoboleslavská firma Akuma produkuje nejprodávanější autobaterie na tuzemském trhu a je součástí jednoho z největších evropských výrobců tohoto zboží, nebyla uchráněna odbytových obtíží a tím i snižování počtu zaměstnanců. Problémy se objevily také v činnosti podnikové odborové organizace. V Akumě však nezůstali stát se založenýma rukama. Pod názvem Akuma působí podnik, založený roku 1903, od roku 1954.V nejnovější historii se zlomovým stal rok Akuma je od té doby součástí největšího světového výrobce klaksonů a třetího největšího evropského producenta autobaterií - mezinárodní Jindřich Jančák společnosti Fiamm. Toto spojení jistě nebylo omylem. Majitelé investovali do modernizace výrobního zařízení a soustředili se na kvalitu produkce. Jsme držitelé několika certifikátů jakosti a díky tomu výhradní dodavatelé společností Škoda Auto a VW, což je - myslím - úspěch, říká předseda ZO OS KOVO Jindřich Jančák. Mezi dalšími odběrateli figuruje kolínská automobilka. Akuma tedy uspěla na trhu, který zajišťuje stálou práci. Hospodaří se ziskem a momentálně je na vzestupu, práce je pro všechny. Nebylo tomu ale tak vždycky, v některých letech se potýkala s nedostatkem zakázek. Od začátku letošního roku se zde pracuje na dvě směny a práce pro lidi je, na rozdíl od loňska, zabezpečená. Plánovaný loňský objem 1,5 miliónu baterií byl výrazně nižší než v předchozích letech a nesl s sebou i snižování počtu zaměstnanců. Měsíčně zhruba o 5 až 10 lidí. V současnosti je zde 520 pracovníků a tento stav odpovídá i letošní plánované produkci 2,2-2,5 milionu baterií, tvrdí J. Jančák. Zajištění odbytu pro letošek vedlo k zastavení propouštění. V minulosti se stávalo, že přes jarní a letní období byly pro nedostatek zakázek volné pátky a na podzim se pak výroba doháněla o sobotách. Nyní se pracuje rovnoměrně a výroba je rozdělená do všech měsíců roku. Dokonce se plánuje nárůst pracovních míst. Nebude to nic velkého, ale přece něco. Musím podotknout, že současná pozitivní situace je z velké části zásluhou generálního ředitele ing Šindeláře, oceňuje předseda Jančák. Lidé se vracejí do odborů Jindřich Jančák je ve funkci odborového předáka od loňského podzimu a na rozdíl od svého předchůdce je neuvolněný (pracuje jako energetik a vedoucí elektroúdržby). V uplynulém období se počet odborářů snížil. Vliv na to měla redukce pracovníků, někteří však vystupovali i proto, že nesouhlasili se situací v odborech. Tato nespokojenost, nejen řadových členů ale i závodního výboru, vyústila do předčasných voleb. Já jsem jako člen výboru inicioval kroky proti některým praktikám, které se v organizaci děly. Chtěl jsem, aby se situace vyřešila, a tak jsem kandidoval. Následně jsem byl velice mile překvapen, když jsem byl téměř 85 procenty hlasů zvolen, podotýká. Chválí i vynikající kolektiv ve výboru. Jsou to lidé, kteří opravdu chtějí něco pro věc udělat. Mají zájem organizaci nejen udržet, ale i rozšířit. Některé zaměst- (Pokračování na str. 2) (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo března 2006 REDAKČNÍ ANKETA: Jaké jsou podnikové kolektivní smlouvy 2006? (IV.) Redakce Kovák položila několika předsedkyním a předsedům základních organizací OS KOVO ze všech krajů čtyři anketní otázky týkající se úrovně jejich podnikové kolektivní smlouvy na rok Nejprve v několika pokračováních otiskujeme odpovědi těch, kdo kolektivní vyjednávání završili do konce února 2006, dodatečně - na závěr seriálu - přineseme odpovědi také od těch respondentů, kteří kolektivní vyjednávání ukončí v průběhu, či na konci března a poté jsou ochotni se do ankety zapojit. Anketní otázky 1. Kolik činí (průměrné) procento nárůstu mezd zaměstnanců a co zahrnuje? 2. Co pokládáte za největší klad(y) letošní kolektivní smlouvy - oproti loňsku, či předchozím rokům? Její úroveň je v tomto srovnání lepší - stejná - horší? 3. Jak dlouho a v kolika kolech kolektivní vyjednávání probíhalo? Kdy byla uzavřena dohoda, nebo kdy došlo k podpisu kolektivní smlouvy (datum)? 4. Jak byste stručně zhodnotil(a) délku a průběh jednání se zaměstnavatelem? Magneton-SPD, a. s., Kroměříž 1. Růst mezd realizován zvýšením tarifních mezd o 10 %. Další navýšení je možné v závislosti na hospodářském výsledku. 2. Úroveň zůstává stejná (pracovní doba 37,5 hodiny, týden dovolené navíc + dny pracovního volna). 3. Vyjednávání od podání návrhu ZO OS KOVO trvalo přibližně 3 měsíce, proběhla 2 kola. Podpis se uskutečnil 10. ledna Délka byla stejná jako minulé roky - říjen až prosinec. Jednání hodnotím jako korektní a konstruktivní. Magneton, a. s., Kroměříž 1. Minimální růst nominálních mezd činí 4 %. Je realizován zvýšením tarifních mezd o 5,5 %. Další navýšení je možné v závislosti na hospodářském výsledku. 2. Úroveň zůstává stejná (pracovní doba 37,5 hodiny, týden dovolené navíc + dny pracovního volna). 3. Kolektivní vyjednávání od podání návrhu ZO OS KOVO trvalo 3 měsíce a proběhla 4 kola. Smlouva byla podepsána 4. ledna Délka jednání - tak jako každý rok: od konce září až začátku října předání návrhu, těsně před Vánocemi uzavření dohody. Průběh jednání KAM VEDE LÉČBA DR. RATHEM? K tématu vyhlášenému naší redakcí na březen bych chtěla přispět špetkou do mlýna. Totiž historkou z jedné pražské lékárny, která by se mi nejspíš nemohla stát - nebýt dr. Ratha a jeho reformy. REDAKČNÍ GLOSA dle mého názoru: 1. a 2. kolo ze strany zaměstnavatele chaotické (příčina asi neustálé změny ve výkonném vedení společnosti), 3. a 4. kolo korektní, podložené argumenty z obou stran. MILAN ČALA, předseda ZO OS KOVO Magneton, a. s., Kroměříž Vítkovice Heavy Machinery, a. s. 1. Letošní nárůst mezd má být podle podepsané kolektivní smlouvy, respektive dodatku č. 3 na rok 2006, o 4 % vyšší, než byl závazek kolektivní smlouvy z roku Nárůst průměrné mzdy v loňském roce však byl oproti závazku z kolektivní smlouvy vyšší, a tak zaručený nárůst mezd v letošním roce je asi 2,5 %, a to navýšením všech tarifů od Od vedení firmy zazněl příslib o vyplacení stejné kvóty v motivační složce jako loni, a to by znamenalo navýšení podstatně vyšší. 2. Největším kladem letošní kolektivní smlouvy je určitě plošné navýšení všech tarifů, tj. pevné částky mzdy zaměstnanců, a navyšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění těm, kteří si je založili, nebo založí v budoucnu. Řekl bych, že úroveň oproti loňsku je stejná. 3. Jestli se nepletu, tak bylo šest kol jednání, k podepsání smlouvy došlo těsně před Vánocemi, konkrétně Korektní, ale vypjaté. A to přístupem vedení, které neslyší na protiargumenty a trvá na svém, co se týká nárůstu mezd - viz výše. (Poprvé jsme přistoupili na nárůst oproti závazku a ne skutečnosti loňského roku.) Poznámka: Firma Vítkovice Heavy Machinery, a. s., zahrnuje několik podnikatelských jednotek, přičemž v šesti z nich působí odborové organizace OS KOVO. Jednou z těchto šesti základních organizací je ZO OS KOVO Energetické strojírenství Vítkovice. PETR ABRAHAMČÍK, předseda ZO OS KOVO Energetické strojírenství Vítkovice (Pokračování příště) Panu lékárníkovi zazvonil mobil právě v okamžiku, když jsem se konečně dostala na řadu. Patrně po dotazu volajícího, jak se mu profesně daří, neodolal a rozpovídal se: Ten zmetek vnesl do toho systému takovou nejistotu, že se teď lékaři bojí předepisovat pacientům léky, a výsledek je ten, že místo 3 procent ztrát mi to dělá až 30 procent! Burácel, čas plynul, až jsem nevydržela a s omluvou se ho zeptala, zda mají draslík. Stihl pokývat, že ano. No hlavně, že se draslík neodstěhoval do Humpolce a nečekám zbytečně - pomyslela jsem si. A to už mi lékárník vysázel na pult tři různá balení, a nerušeně pokračoval v telefonní konverzaci. Neměla jsem tolik času, abych z příbalových letáků nastudovala, v čem se ty tři krabičky liší, a tak jsem bezděky na jednu z nich ukázala a mlčky zaplatila cenu na pokladně. Až doma jsem si všimla nápisu: Jen na lékařský předpis! Vrtá mi hlavou: Byl lékárník pouze roztržitý z telefonování, a spletl se, nebo se natruc tomu zmetkovi, který má na svědomí nedostatek lékařských receptů, rozhodl bez nich napříště obejít? JANA BENEŠOVÁ SENÁTNÍ JULINKIÁDA Zamítnout, zamítnout, zamítnout..., znělo v senátním výboru pro zdravotnictví a sociální politiku z úst senátora Tomáše Julínka z ODS při projednávání zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Vlastní zákon nazval anachronismem. Podobně dopadl zákon o BOZP projednávaný senátním výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Tyto návrhy zákonů jsou doprovodné a tvoří s návrhem budoucího zákoníku práce důležitý trojlístek. Senátní výbory pohřbily všechny tyto vládní zákony, které procházejí legislativním procesem souběžně. Je zjevné, že senátoři chovají odpor k přijetí téměř jakékoliv normy, která pochází z jiné než opoziční dílny. A to je podle mého dostatečným signálem k zamyšlení a úvaze, jaký scénář se může odehrávat po volbách, kdyby vyhrála tato opozice. Znamenalo by to, že by byly zcela zdecimovány pracovněprávní vztahy. Dodávám, že předseda ČMKOS a senátor Milan Štěch (zvolený za ČSSD) návrhy všech předloh zákonů obhajoval a doporučil jejich schválení. Zde musím zdůraznit, že jeho argumentace byla racionální a věcná, bohužel politické složení výborů mu nedalo mnoho šancí prosadit cokoliv. Senátu bylo doporučeno neschválení těchto zákonů. Bc. MIROSLAV KOSINA, člen OS KOVO DALŠÍ DVA SENÁTNÍ (Dokončení ze str. 1) zastavit při ohrožení života provoz - pozn. red.), nebyla náležitě rozebrána a respektována. Návrh vyvolal zklamání nejen u zaměstnavatelů, ale iuodborných společností, dokonce vytváří spory ivpřípadě některých menších odborových organizací. A navíc je velmi nepohodlný zejména pro malé a střední firmy, prohlásila A. Palečková. Podpořil ji senátor Josef Novotný (zvolený do senátu za Sdružení nezávislých kandidátů) tvrzením, že nový zákoník práce zbrzdí ekonomický růst v České republice. Slyším mnoho obav od zaměstnavatelů, jaký to bude problém, řekl J. Novotný. Jednou se ptali podnikatele Bati, proč přesouvá svůj podnik z Indie do Číny, a on odpověděl: #Protože v Indii je 46 norem ochraňujících zaměstnance, kdežto v Číně to není.# My nejsme žádný ekonomický tygr a tímto zákonem si kopeme hrob. Proto tento zákoník práce nepodpořím, nechal se slyšet J. Novotný. Nový zákoník práce představuje proti stávajícímu zásadní změnu, oponoval M. Štěch. Jestli někdo chce, aby toho bylo v tomto zákoně ve prospěch zaměstnanců méně, tak ať to řekne otevřeně, a ať netvrdí, že v něm nejde oproti minulosti o změnu. Když jsme v roce 1989 cinkali klíči, tak jsme chtěli západoevropský model, a ne nějaký neoliberální východoevropský nebo asijský model, zdůraznil. Pro zamítnutí zákoníku práce hlasovalo 7 členů výboru, dva se zdrželi a jeden (M. Štěch) byl proti. Za několik hodin poté dopadl návrh zákoníku práce stejně i ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Argumenty senátorů pro zamítnutí se točily především kolem stávky strojvůdců. Také se jim nelíbilo ustanovení o pracovní pohotovosti, které prý (vzhledem k tomu, že pracovní pohotovost musí být považována za přesčas, a tak i placena) příliš zatíží státní rozpočet. (ben) 2

3 nance, kteří z odborů vystoupili, se podařilo získat zpět, přihlásili se i noví členové, líčí. Během krátké doby od voleb se organizace rozrostla již o 35 lidí. Podařilo se i mnoho věcí narovnat, ať již v oblasti administrativní nebo finanční, vše je průhledné. Myslím, že to je obrovský úspěch, projevuje uspokojení. Odborová organizace má v současnosti 160 členů. Je zájem o nové aktivity Vedení mu umožňuje věnovat se odborům i při práci, je rád J. Jančák. Na druhé straně zaměstnavatel nepřispívá na odborovou činnost, takže organizace musí vystačit s tím, co má. Z prostředků, které vlastníme, se snažíme vytvořit pro členy dobré podmínky jak pracovní, tak mimopracovní. Poskytujeme lístky na kulturní akce, zajišťujeme rehabilitační masáže, sportovní vyžití, nabízíme sociální výpomoc, bezúročnou půjčku, vypočítává. Máme dohodu s rekreačním zařízením v Rokytnici, kde je pro naše členy levný pobyt - stojí 70 Kč, avsoučasnosti jednáme s vybranými cestovními kancelářemi o nabídkách rekreací. Velká část těchto aktivit je nová. Dříve zde sice určité náznaky byly, ale nebyly dotaženy do konce, porovnává. Tyto naše nabídky se v každém případě osvědčily, přestože zájem v začátcích nebyl až tak veliký, jak se očekávalo, postupně však narůstá. Je to běh na dlouhé tratě, předvídá. Bez odezvy však zůstaly sportovní aktivity. Zamýšleli jsme organizovat různé sportovní turnaje, ale nebyl zájem. Důvodem může být pracovní vytížení, ale také i to, a to mně nejvíce vadí, že lidé k sobě tolik nejdou jako dříve. KOVÁK číslo března 2006 TOYOTA SE POMSTILA INDICKÝM ODBORÁŘŮM Velké pobouření vyvolal zlovolný postup vedení japonsko-indické automobilky Toyota Motors ve městě Bidadi v jihoindickém státě Karnataka, které propustilo tři pracovníky pod zástupnými důvody, ve skutečnosti však kvůli jejich odborářské činnosti. Šéfové továrny, v níž Toyota vlastní 89 procent a místní indický podnik Kiloskar 11 procent akcií, zdůvodnili výpovědi tří odborářů jejich údajnými pracovními přehmaty, jichž se však měli dopustit již před dvěma roky. Na protestní stávku 1600 z celkem asi 2300 zaměstnanců reagovala Toyota uzavřením SLOVENSKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: V Rimavské Sobotě má vzniknout 1200 nových míst Až 1200 nových pracovních míst má vzniknout v Rimavské Sobotě, kde německá firma Draxlmaier plánuje vybudovat na zelené louce závod na výboru elektrosystémů pro automobily Audi. Jak informoval časopis slovenských kováků Priority, investice do tohoto projektu představují 600 až 700 miliónů slovenských korun. V Rimavské Sobotě, jež má rekordní nezaměstnanost 29,24 procenta, se již uskutečnil první výběr pracovníků, především na ODBOROVÉ OBROZENÍ (Dokončení ze str. 1) provozu. Odborová organizace prosazuje okamžité obnovení provozu a přijetí tří propuštěných zpět do práce. Jak informoval rakouský měsíčník Arbeit+Wirtschaft, do řešení konfliktu se zapojila i vláda státu Karnataka. Továrna v Bidadi vyrobila v minulém roce vozů typů Innova, Camry a Corolla a Toyota před časem oznámila záměr dokonce rozšířit produkci na automobilů ročně. Japonsko je podílem zhruba dvou miliard dolarů v přibližně 250 firmách čtvrtým největším zahraničním investorem v Indii. (jh) pozice manažerů. Vedle vysokoškolského nebo alespoň středoškolského vzdělání technického či ekonomického směru je požadována znalost německého jazyka, práce s počítačem a předností je i odborná praxe. Přestože úřad práce eviduje na okrese téměř uchazečů o zaměstnání, počet lidí splňujících uvedené kvalifikační předpoklady je omezený, konstatoval kovácký časopis. (ala) Vztahy nejsou dobré ani u nás ani někde jinde, posteskne si. Podpisy měly váhu A co se týče kolektivního vyjednávání? Když se jedná o peníze, není to nikdy jednoduché. Naše jednání však nebyla v žádném případě vedena emocemi, byla konstruktivní. Než jsme k nim přistoupili, udělali jsme mezi zaměstnanci anketu, abychom zjistili jejich představy a požadavky. 80 procent odborářů nám tyto podklady poskytlo i s podpisem, takže to při následných jednáních mělo velkou váhu. Ta probíhala ve třech fázích a první byla velice tvrdá. Odcházel jsem se smíšeným dojmem achvíli to vypadalo, že nezískáme nic. V dalších však došlo ke shodě a dosáhlo se 3procentního navýšení každému do základu, zvýšily se také příplatky za směnnost, za prostředí a vše do základů, vysvětluje. Podnik také poskytuje 8000 Kč každému zaměstnanci na dovolenou. Je to však vázáno na odpracování určitého počtu hodin, do čehož se promítá i nemocnost. 13. plat dosahuje výše průměru a 2000 Kč se vyplácí při narození dítěte. Průměrný plat v podniku se pohybuje okolo Kč. Co ještě nabídnout? Takže výsledky jsou. Vidíme ještě spoustu věcí, které je třeba zlepšit. Hodně času nás stálo dostat chod naší organizace do určitých mantinelů, určit pravidla. Ale díky tomu si snad zaměstnanci uvědomili, k čemu odbory vlastně jsou a proč by do nich měli vstupovat. A co dál? Chceme-li získat členy, musíme mít možnost jim něco nabídnout. Vytvořit jistotu nejen o tom, že budou měsíčně odvádět příspěvky, ale i že za to něco obdrží, byť to nebude finanční hotovost, podtrhuje Jindřich Jančák. Text a snímky (trb) KAMPAŇ ODS NA PRACOVIŠTÍCH STANOVISKO ČMKOS K PROTIPRÁVNÍ PROPAGACI POLITICKÝCH STRAN Následující stanovisko ČMKOS z inicioval Odborový svaz KOVO. (red.) Na ČMKOS se v posledních dnech obracejí zaměstnanci a odboráři s dotazy, jak mají postupovat při výpočtu své mzdy a platu podle alternativy ODS, kterou nyní pod názvem Mzdový kalkulátor a výplatní páska tato strana před volbami zasílá podnikům a organizacím. Po vyplnění údajů by měl každý zjistit, o kolik mu vzroste mzda, bude-li volit ODS. Alternativní mzdová kalkulačka a výplatní páska jsou součástí oficiální volební kampaně ODS. Poprvé od roku 1990 je volební kampaň politické strany vedena prostřednictvím podniků a organizací, místo standardního oslovování voličů-občanů. ČMKOS důrazně upozorňuje na vážný rozpor se zákonem o politických stranách č. 424/1991 Sb. ( 5 odst. 3), který nepřipouští organizovat činnosti politických stran na pracovištích. Je naprosto zarážející, že se ODS dopouští před volbami porušení zákona, který by měl být základní abecedou každé politické strany. Mzdový kalkulátor ODS nezachycuje komplexní informace o změně životní úrovně zaměstnanců v případě zavedení rovné daně, je volební vějičkou, která nezodpovědnými sliby občanům zastírá hluboký propad veřejných financí a tím výrazné snížení úrovně veřejných služeb (zdravotnictví, školství). ČMKOS podrobila tento daňový experiment ODS analýze a veřejně ji bude prezentovat 24. března na tiskové konferenci (tj. již po uzávěrce tohoto čísla Kováku, příště přineseme článek - pozn. redakce). JAROSLAV ZAVADIL, místopředseda ČMKOS ŠVÝCARSKÉ STROJÍRENSTVÍ: ROSTE OBRAT I ZAMĚSTNANOST Švýcarské strojírenství, hutnictví a elektroprůmysl posílily v roce 2005 ve všech směrech a dokonce pokračovaly v růstu zaměstnanosti. Jak informoval před nedávnem list Neue Zürcher Zeitung, celkový obrat stoupl o 3,0 a vývoz o 3,9 procenta oproti roku Využití výrobních kapacit bylo loni z 87,1 procenta. Za potěšující lze označit růst zaměstnanosti, která má od roku 2003 stoupající úroveň. V roce 2003 pracovalo ve zmíněných odvětvích , předloni a v minulém roce již osob. Ještě příznivější jsou čísla o počtu nezaměstnaných, jichž bylo v roce 2003 celkem , o rok později a loni již jen (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, Mgr. M. Beneš, J. Cvrček, J. Endlicher, Mgr. L. Pašek, J. Sůva, Mgr. P. Taraba Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Mladí tovaryši, kteří procházeli v průběhu vandru městy, aby se zde ucházeli o dílo, tvořili jakýsi mezistupeň v dílenské hierarchii. Mladý řemeslník totiž nebyl ještě hotovým tovaryšem, tím se stával až získáním zkušeností. Tehdejší řemeslnická terminologie měla pro něj specifické označení, které dnes vyznívá poněkud úsměvně, ale byla to běžná zvyklost; prameny v archívech se zmiňují někdy o pacholku, pacholeti nebo pacholeti vyučeném. Nalezli jsme v této souvislosti i mládka apod. Tovaryš, který již absolvoval vandr a úspěšně složil tzv. mistrovskou zkoušku, se stával tovaryšem starším, dospělým a označoval se za usedlého, nájemného či přístavného tovaryše. Měl již určitá privilegia, která jej odlišovala od učedníků a čerstvých vyučenců bez potřebných praktických zkušeností. Například mohl chodit na veřejnosti ozbrojený řeznickým nožem (tzv. přínohou), kordem, případně tesákem. Mohl se také již i oženit, což ovšem mistři příliš nevítali a spíše jen strpěli. Podniknout cestu na zkušenou, vandrovat po kraji byli vyučenci ve většině řemesel povinni, neboť jim to přikazovala cechovní statuta. V archívu se dochoval záznam pořízený KOVÁK číslo března 2006 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (XVI.) připití dovedli vandrovního příchozího k mistru, jemuž příchozí musel vinšovati štěstí jistým Mrkvičkou, pražským konvářem, v němž popisoval své vandrování po Moravě jako obvyklou proceduru, podniknutou roku 1500 po vyučení v oboru. Projít takovou zkušeností nebylo jednoduché, ale byla to nezbytná podmínka pro získání pozdější mistrovské pozice. Kandidát s touto perspektivou musel předložit list dokazující, že byl řádně vyučen, případně i osvědčení, že je svoboden od poddanství, a ukázat některý nástroj svého Iluminace z roku 1557 zobrazuje mistra mečíře Vávru z Německého Brodu při práci se svým tovaryšem. Povšimněte si frňousů ohromných, které má tovaryš pod nosem. řemesla. Bez těchto dokladů by byl považován za tuláka. Při hledání díla byli vandrovní tovaryši zpočátku odkázáni jen sami na sebe, teprve později jim při dohazování volného místa pomáhaly tovaryšské spolky. Vandrovník na své cestě využíval pohostinství, které mu poskytovaly útulky, zvané herberky či cechovní hospody, kde nacházel nejlepší informace o volném díle. Jak to v takové hospodě, kde vandrovníci byli vítanými hosty, vypadalo, nám barvitě vylíčil Z. Winter ve své knížce o zlaté době měst v Čechách: Když pak v 16. století měli tovaryši své spolky a snad všude svoje hospody, vešel příchozí tovaryš do hospody a poptal se, který mistr na tu chvíli by potřeboval tovaryše. Hospodský nebo hospodská mluvili ke každému tovaryši #pane synu#, začež tovaryši museli říkati hospodskému #pane otče# a jeho ženě #paní matko#. Když tovaryš ukázal hospodskému své doklady, poslal hospodský pro starší tovaryše, a ti po obřadném přivítání, jež kořeněno řemeslnými hesly a příslovími, a po a se poctivě poručiti. Pak se smluvili o čas služby a mzdu... Tolik Z. Winter v knize o vývoji řemesel v Čechách od počátku do 16. století. Přijatý tovaryš (usedlý, či nájemný, nebo přístavný) byl současně s přijetím do dílny vřazen také do mistrovy rodiny jako jejich dočasný člen. U mistra měl byt, stravu (mistr sedal u oběda a večeře se svými tovaryši u jednoho stolu), také otop, světlo a prádlo. V oněch časech ještě bylo alespoň do určité míry pěstováno jakési patriarchální řemeslné přátelství mezi mistrem jakožto podnikatelem a tovaryši jako jeho zaměstnanci; že mistr a tovaryši si nebyli navzájem zcela cizí a že pracovali společně v jedné místnosti, názorně ilustruje náš obrázek. Mistr byl spoluodpovědný za dobrou morálku, způsoby a disciplinovaný přístup tovaryše k práci. Takž byl mladík nucen veselí své i pudy všelijak krotiti a vpravovati ve formy slušné, píše Z. Winter a dodává, že za tuto závislost se mu dostávalo mistrovy osobní ochrany a zastání v nemoci či při ublížení na zdraví, což bylo v tehdy běžných potyčkách velmi častým jevem. V roce 1570 byl zaznamenán případ tovaryšské neplechy, při níž mečířští tovaryši zpivše se... škopky před domy převraceli a toho, kterého provázeli (šlo o rozloučení s odcházejícím kolegou), zsekali a hned bezmála půl hlavy mu uťali (Z. Winter). Vyskytly se i případy - i když asi nepříliš hojné -, že mistr ve svém posledním pořízení pamatoval na slušného a pracovitého tovaryše. Tak se stalo, že platnéř Janek, řečený Legát z Platnéřské ulice v Praze, odkázal svému tovaryši Petrovi červený kabátek. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. (Pokračování příště) KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá výrok, jehož autorem je švédský lékař a spisovatel Axel Munthe ( ). Do roku 1942 působil tento pacifista především v Paříži a Římě. Na ostrově Capri zřídil známé muzeum ve vile San Michele. Je autorem řady autobiografických esejistických románů. K nejznámějším z nich patří protiválečné dílo Červený kříž a železný kříž, které napsal v angličtině, dále Kniha o životě a smrti a Stará kniha o lidech a zvířatech. (jk) Vyluštění z Kováku č. 11/2006 (výrok Démokrita z Abdér): Osud je štědrý, avšak nestálý. 4

5 Daňová odpovědna KOVÁK číslo března 2006/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO otiskuje Kovák poradny - odpovědny na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: bydlení, medicína, zdravotní pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, zákoník práce, BOZP a spotřebitelský servis. Odpovídají přední odborníci včetně expertů ČMKOS a OS KOVO. Podle zájmu nabídku rubrik rozšíříme. Pište nebo faxujte nám své dotazy (spojení do redakce je: fax , Sociální rubrika Máme do žádosti o přídavky uvést synův příjem? Příjmy, které ovlivňují nárok a výši přídavku na dítě, upravuje 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle tohoto ustanovení se za příjem rozhodný pro přiznání dávky pokládají zejména příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a některé další příjmy (příjmy z příležitostních činností či příležitostního pronájmu, z autorských práv, výživné stanovené podle zákona o rodině, služné a některé další příplatky ozbrojených složek atd.). Příjmy se dokládají po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu daní z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění. Zohledňují se tak tzv. čisté příjmy. Do příjmu se započítávají i dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti a mzdové nároky zaměstnanců vyplacené při platební neschopnosti zaměstnavatele atd. Dokládají se přitom příjmy všech společně posuzovaných osob, tj. v užším pojetí nezaopatřených dětí a jejich rodičů, včetně druha a družky rodiče (viz 7 citovaného zákona), pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Ing. HANA POPELKOVÁ, poradkyně ČMKOS pro sociální oblast Díky zvýšení životního minima od ledna zřejmě letos opět máme nárok na přídavek na studujícího syna, loni jsme ho kvůli vyššímu příjmu nedostávali. Na úřadě mi však dali formulář pro potvrzení příjmů i pro syna. Jeho jediným příjmem přitom byl přivýdělek o loňských letních prázdninách. Četla jsem však, že příjmy z brigád se do celkového příjmu rodiny nezapočítávají. Máme tedy příjem syna do žádosti o přídavky uvádět, nebo nemusíme? J. S., Kolín Je třeba kvůli odměně hospodářky uzavřít smlouvu? JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Jak správně uvádíte, příjmy nezaopatřených dětí mají v zákoně jiný režim. Do rozhodného příjmu se skutečně nezahrnuje čistý příjem nezaopatřených dětí, který získaly v době letních prázdnin. Vyloučeny jsou tak všechny příjmy z letních brigád, podmínkou však je, že se skutečně musí jednat o příjmy za činnost vykonávanou v měsících červenci a srpnu - bez rozdílu, zda se jedná o příjem ze závislé činnosti či samostatné výdělečné činnosti. Z uvedeného vyplývá, že pokud váš syn měl příjem pouze za toto období, nebudete ho skutečně v přehledu příjmů uvádět. Pokud by si však přivydělával na studium i v průběhu roku, museli byste tento příjem (po odečtu výdělku za červenec a srpen) do žádosti o přídavek uvést. Zřejmě i pro tento případ vám pracovnice odboru státní sociální podpory uvedený formulář poskytla. Pro úplnost ještě připomínám, že pro dnešní přídavek na dítě se posuzují příjmy získané v roce Případný výdělek vašeho syna z brigády mimo letní prázdniny v roce 2005 by tak ovlivnil přídavek až od podzimu Přídavek je však možno poskytnout nejvýše za tři měsíce zpátky, podání žádosti proto neodkládejte, ať dávku dostanete i za leden. Jsem nově zvolená hospodářka a na členské schůzi naší ZO OS KOVO bylo rozhodnuto, že mohu dostávat odměny. Potřebovala bych vědět, zdali potřebuji nějakou smlouvu a jak se tato odměna daní. J. S., Brno Odměnu stanoví odborová organizace vsouladu s vlastními zásadami a rozpočtem. Odměnu hospodáře doporučuje dozorčí a revizní komise na základě kontroly hospodaření a zjištění, že toto je v pořádku vedeno v souladu s platnými právními předpisy a vlastními předpisy určujícími hospodaření základní organizace. Pro odpověď na vaši otázku je rozhodující, zdali jste jako hospodářka neuvolněná, či uvolněná funkcionářka: U neuvolněného funkcionáře nevypracováváme žádnou smlouvu, a to ani dohodu o provedení práce, dohodu o činnosti či jinou obdobnou smlouvu. Zcela postačí, že funkcionář je řádně zvolen a je uveden ve volebním protokolu. Jakákoliv smlouva by byla na překážku. Odměna neuvolněného funkcionáře podléhá daňové povinnosti podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění, 6 odst. 10. Pokud tato odměna v daném měsíci nepřesáhne částku 5000 Kč, je zdaněna zvláštní sazbou daně v souladu s ustanovením 36 zákona o daních z příjmů, tj. 15 procenty. Pokud ale tuto částku přesáhne, je zdaněna zálohou, a to nejméně 20 procenty podle ustanovení 38 h odst. 4 zákona o daních z příjmu. Sociální ani zdravotní pojištění se z těchto odměn neplatí. Odměna zdaněná zvláštní sazbou daně se nepřiznává na konci I

6 KOVÁK číslo března 2006/příloha roku do daňového přiznání. Bude-li ale odměna zdaněna zálohou, je nutné na konci roku vyhotovit potvrzení o příjmu a toto předat funkcionáři, který si sám bude muset vypracovat roční daňové přiznání, a to do následného roku podat na svém finančním úřadě. Odměnu vede odborová organizace na mzdovém listě. Pro zdanění zvláštní sazbou daně je rozhodující datum výplaty. Platby lze i kumulovat, avšak pouze tak, aby v jednom měsíci nebylo jedné osobě vyplaceno více než 5000 Kč. Členská schůze - konference schvaluje výši odměny funkcionářů jako kumulovanou částku v rozpočtu. Přerozdělení pak Psychologické okénko V manželství mi chybí romantika dělá výbor základní organizace v součinnosti s revizní komisí. Z odměny uvolněného funkcionáře se platí daně stejně jako z normálního pracovního poměru, stejně tak i zdravotní a sociální pojištění. Novela zákoníku práce s platností od upravila možnost placení uvolněného funkcionáře z nákladů zaměstnavatele ( 25 c odst. 5). Zde je ale třeba ustanovení o úhradě a uvolňování zapracovat do kolektivní smlouvy. Neuvolněným funkcionářem je například i důchodce, který nadále vykonává funkci, do které byl zvolen. Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ, psycholožka, Institut Filia Jsem deset let vdaná a už delší dobu mi vadí, že vztah s partnerem nějak ochladl. Na začátku našeho manželství bylo vždy vidět, jak se natěšeně manžel vrací domů, často mi říkal, že mě má rád, vodili jsme se za ruce a dát mi na ulici pusu mu nebylo zatěžko. Chybí mi ta romantika a myslím si, že mě už prostě tak nemiluje, a nevím, co mám dělat, aby se to všechno vrátilo. Jinak nemám manželovi co vytknout, pomáhá mi v domácnosti i s dětmi, jsme velmi dobře zaopatřeni, protože oba máme dobře placená zaměstnání. K. M., Brno To, čím se trápíte, je zcela typické a normální pro všechny dlouhodobé partnerské vztahy a svazky. Bylo to popsáno už tisíckrát, ale stejně tomu nechceme uvěřit a dál toužíme po romantických a vášnivých pocitech, které jsme prožívali na počátku milostného vztahu. Vysvětlení se nám moc nelíbí, ale je to chemie, která probíhá v zájmu co nejlepšího fungování rodiny. Chemie, která je sice určitě ovlivňována i tradicemi, ale kterou se nedaří nijak ošidit. Proč se zamilováváme? Příroda zařizuje, abychom měli potomky a život šel dál. Když jsme zamilovaní a pouze v páru, záleží jen na našem vztahu, je to trochu sobecké, ale na druhou stranu zase velkorysé, protože zamilovaný pár funguje i v celkem nepříznivých životních podmínkách. Že nemáme kde bydlet a dost peněz, že nám nezáleží na kariéře, to nevadí, protože jsme zamilovaní. Když přijdou potomci, je třeba, aby to všechno probíhalo v jiném režimu. Musí příjít zodpovědnost, zabezpečení hmotných statků a také musí být čas na výchovu dětí. A to nejde nijak dohromady s tím, abychom od rána do večera nedělali nic jiného, než toužili po svém protějšku a veškerý čas si věnovali navzájem. Takže zamilování přechází do jiné - dodejme, že pravděpodobně vyšší a hodnotnější - fáze vztahu. Mizí opojení, ale zůstává pevný Zdravotní koutek - lékařka Pro velké svědění nemůže matka spát svazek, založený na důvěře, spolupráci, podpoře a samozřejmě na tom, že jsme stále rádi spolu. Musím upozornit, že to tak funguje i ve vztazích, kde děti nejsou. Existuje několik možností, jak se s těmito skutečnostmi vypořádáváme. Většina z nás tento mechanismus pochopí, naučí se mít radosti a citové uspokojení z parnerství na jiné úrovni, protože je to přirozený běh různých životních etap. Určitě nás nenapadne ve zralém věku trápit se tím, že nás někdo nekrmí z láhve, i když nám to v kojeneckém věku přinášelo velké slasti. Každé životní etapě prostě náleží slasti jiné. Někteří z nás se s tím smířit nechtějí - s utkvělou představou, že to přece může být i jinak. Takoví lidé opouštějí svazky, které už nejsou atraktivní svou vášnivou naléhavostí, a navazují nové nevyčpělé vztahy i několikrát za život. Myslím, že tento postoj upevňuje celá řada literárních a filmových děl, v nichž jsou nám takovéto věčně vášnivé vztahy předkládány, a my jsme přestali vnímat, že právě umění často zobrazuje nesplnitelné touhy lidstva. Jiní zase původní rodinu nebourají, ale velké emoční zážitky v krátkodobých zamilováních prožívají s dalšími partnery. Těžko být soudcem a tvrdit, že jen jedno řešení je správné. Ale všichni dobře víme, že problémy, které vznikají, nezasahují jen dotyčný pár, ale hlavně děti, včetně dalších zainteresovaných rodinných příslušníků. II JUDr. MARIE RAISIGLOVÁ Mojí mamince je 89 let, donedávna byla čilá a soběstačná, přes pohybové potíže a různé neduhy stáří. Na podzim minulého roku ji bolel ramenní kloub, a tak byla léčena v nemocnici na LDN - kapačky atp. Tento problém se vyřešil, ale během pobytu v nemocnici se jí objevila zvláštní vyrážka, která ji sužuje dosud a je velkým problémem. Dostala různá mazání a doporučení k mytí a promazávání pokožky, ale není vidět žádný výsledek. V podstatě se vyrážka podobá kopřivce - jsou to jednotlivé pupínky nebo dva až tři blízko sebe, různé velikosti, které se objevují všude po těle, i na nohou a rukou. Po namazání zmizí, ale objeví se jinde. Kvůli svědění matka nemůže spát a neustále je na ní vidět velká nervozita. Užívá Dithiaden, lék proti vnímání svědění, ale účinkuje jen krátce a pak se intenzita svědění zvětšuje. Ráda bych znala nějaké možnosti jak tuto nemoc zdolat. Již jsem měla obavy, aby se nejednalo o svrab, ale tento týden to kožní lékařka zcela vyloučila. M. P., Rakovník

7 KOVÁK číslo března 2006/příloha Udělala jste dobře, když jste maminku dala vyšetřit kožní lékařkou. U čistotných lidí má svrab zcela nepatrné projevy. Určitě by však nezmizel jen tak po nějaké mastičce, i sebemenší projevy svrabu se musí léčit systematickým promazáváním celého těla od krku až po špičky prstů na noze speciální mastí aspoň tři dny. Urputné kožní vyrážky jsou velkým oříškem pro lékaře, protože souvisejí s vnitřním prostředím organismu a celkovým stavem postiženého. Svědivá vyrážka podobná kopřivce by mohla být projevem alergie na potraviny, ale u lidí ve věku vaší maminky by již neměla vznikat nová alergie. Bylo by dobře vzpomenout si, jestli neměla v minulosti podobné projevy po nějaké potravině. Alergie může být způsobena i přísadou při výrobě potravin (dochucovadlo, barvivo), která nemusí být uvedena ve složení výrobku na obalu. Je dobré uvažovat i o nově nasazeném léku na léčebně, který užívá až doteď, zvlášť pokud již v minulosti nějakou alergii na léky měla. A opět nemusí jít o alergii na účinnou látku, lék jako takový, ale na přísadu, v které je lék uvařen, a tak se může objevit společná alergie na mnoho léků současných i vyráběných v minulosti. Zdravotní koutek - léčitelka Jak se vyhnout rakovině? U vaší maminky však vidím jednu zajímavou nesrovnalost - nepatrné kožní projevy, které by se daly snadno přehlédnout, pokud by nebylo obrovské svědění, které mi podle vašeho popisu připadá spíš jako svědění celého těla čili stařecký generalizovaný pruritus. Nejčastěji je spůsobeno suchostí kůže starých osob. Ale z mohutného svědění celého těla nelze vinit jen tuto příčinu, seniora je potřeba vyšetřit celkově, aby nebyla přehlédnuta žádná další možná příčina - nejčastěji jde o závažné, třeba i onkologické onemocnění, které se může tímto příznakem projevovat. Stejně tak bolestivé rameno může být projevem závažného onemocnění, a to třeba orgánu i značně vzdáleného od ramenního kloubu. Toto onemocnění může propuknout s určitým časovým odstupem od bolestí ramene. Zdá se tedy, že u vaší maminky se vyskytují dva projevy, které velmi často provázejí nebo předcházejí závažné celkové onemocnění. Třetím nepominutelným faktorem je navíc ještě pokročilý věk, ve kterém jsou lidé velmi často postihováni závažnými celkovými chorobami. Tak jako jste se obrátila na kožní lékařku, měla byste se obrátit na internistu, eventuálně gynekologa, urologa, prostě nechat maminku důkladně celkově vyšetřit. YVETA KNOBLOCHOVÁ Moje babička zemřela na rakovinu tlustého střeva, jinak naštěstí v našem rodě zatím nikoho nic takového nepostihlo. Zato na pracovišti takové lidi znám, a není jich málo, přitom nejde o nějaký rizikový provoz, spíše kancelářské profese. A dotyční ani nejsou kuřáky. Nejvíce mě šokuje jedna mladá kolegyně, která jí samou zeleninu, a přesto onemocněla. Asi se nejde spolehnout na to, že ten, kdo bude žít zdravě, rakovinu nedostane. Ale nedělat pro své zdraví nic, by taky bylo chybou. Proto bych se chtěla v rámci prevence zeptat, jak se má člověk vyhnout rakovině, čím vším si škodí a čím naopak. O. Č., Mladá Boleslav Je třeba poznamenat, že rakovina je nemoc jako každá jiná. Jen v dnešní době se stala strašákem lidí, protože ji dosud současná medicína neumí léčit tak, jak by si sama přála, a riziko úmrtí na rakovinu je tak podstatně vyšší. Rakovinné bujení v lidském organismu může způsobit mnoho faktorů. Je ale pravdou, že toto riziko můžeme snížit při dodržování určitých zásad. A čím dříve se jimi budeme řídit, tím lépe. Rakovina se objevuje hlavně v důsledku dlouhodobého narušení toku energie. Přirozený tok energie je zablokován a obrácen do protisměru. Vliv léčitelů spočívá právě v napravení těchto blokací. Pro představu - jde o uzavření energetické dráhy, kde pak přestane volně proudit energie. Na jedné straně je jí nedostatek a na druhé straně přebytek. Tento přebytek vyprovokuje buňku, aby vzala rozhodnutí do vlastních rukou a nedostatečnou funkci nahradila svými silami. Jak tento proces pomalu vzniká, tak je zároveň potřebná trpělivost ke zvratu. V mnohém se jedná i o vnitřní uvědomění si něčeho. Pokud začneme měnit i své nitro, jsme na nejlepší cestě k uzdravení. Přesto bychom se měli preventivně vyvarovat některých rizikových faktorů, jako jsou alkohol, tabák, káva, hormonální léčba, určitá strava a tuky. Alkohol bývá spojován s rakovinou jícnu, ústní dutiny, hrtanu a jater, prsu a konečníku. Vše se počítá s užíváním většího množství alkoholu, ale u rakoviny prsu se nebezpečí zvětšuje již u malého množství - například tři skleničky tvrdého alkoholu týdně. Nejsouli pak v dostatečném množství v těle přítomny obranné látky, tedy kyselina listová a metionin, riziko se ztrojnásobuje. Káva je běžným zdrojem karcinogenních látek v naší stravě, má i silné mutagenní schopnosti. Jejím přemrštěným pitím vzniká riziko rakoviny močového měchýře a prostaty. V kávě obsažený teobromin můžeme ale najít i v mléčné čokoládě, čokoládovém sirupu anebo i již v 200 ml mléka! Hormonální léčba, dnes tak často proklamovaná, přináší při podávání estrogenu zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu a dělohy. Aby se snížilo toto riziko, lékaři podávají estrogen v kombinaci s progesteronem. U žen, které používaly tyto hormony po 60. roce života po více než 5 let, se riziko rakoviny zvýšilo až o 71 procent. Tabák je často spojován s rakovinou plic, rtu, ústní dutiny, hrtanu, průdušnice, jícnu, ale je i zdrojem rakovin žaludku, jater, slinivky, močového měchýře, tlustého střeva, kůže, u žen čípku a u mužů penisu; je i zdrojem vzniku leukémie. Strava je pro prevenci důležitá. Často konzumujeme potraviny s velkým obsahem živočišných tuků, cukrů a solí. Naopak nám chybí dostatek zeleniny a ovoce. Velkou roli také hraje imunitní systém a nevyléčená či přechozená onemocnění, jako je třeba chřipka. Přísun vitamínů si dnes již mnozí hlídají, neboť značnou osvětou se tento problém dostal dostatečně do lidského podvědomí. Zapomíná se však na na minerály, které v dnešní stravě nejsou zrovna v dostatečné míře a ve správném složení obsaženy. Proto je nutné do organismu dodávat nejen vitamíny, ale i minerály, nejlépe v kompletech, ne jednotlivě. Tělo je natolik inteligentní, že si vybere to, co potřebuje. Také je nutno mít dostatek antioxidantů, vitamíny C, E, D a karotenoidy. Podobně účinkuje také selen a kyselina listová, která může být důležitá pro výživu střevní flóry. Je třeba si dávat pozor na nadměrné užívání tuků, především tuků nasycených - živočišných. Tuky by měly tvořit maximálně procent energetického příjmu. Nesledujeme tím jen množství zkonzumovaných tuků, ale celkové množství přijaté energie. U žen po menopauze, které konzumují vysoké procento nasycených tuků a živočišných tuků, je riziko vzniku rakoviny až trojnásobné. Rostlinné tuky tento vliv nemají. III

8 KOVÁK číslo března 2006/příloha PODMÍNKY PRO VÝPLATU PŘÍSPĚVKU UVOLŇOVANÝM ZAMĚSTNANCŮM V SOUVISLOSTI S RESTRUKTURALIZACÍ ČESKÉHO OCELÁŘSKÉHO PRŮMYSLU Mgr. DAGMAR KLIMECKÁ, právnička Metodického pracoviště OS KOVO Ostrava Pracuji u hutní firmy, u které probíhá restrukturalizace ocelářského průmyslu. Bude se na mě vztahovat státní příspěvek při ukončení pracovního poměru? Jaké podmínky musím splnit? Tento problém často řeší lidé v Moravskoslezském kraji, když se obracejí na Metodické pracoviště OS KOVO v Ostravě. Poslední dobou uvedených dotazů (na podmínky výplaty příspěvku při skončení pracovního poměru z organizačních změn, které jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti) na naše pracoviště přibývá. Proto je vhodné tyto podmínky připomenout. Nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, v platném znění, dle ustanovení 2 odst. 1 písm. a) stanoví, že zaměstnanec musí mít sjednán pracovní poměr s hutní společností na dobu neurčitou a skončení pracovního poměru musí být v době od účinnosti tohoto nařízení, tj. od 1. ledna 2000, do (doba, kdy se příspěvek k řešení sociálních důsledků restrukturalizace ocelářství - dále jen příspěvek - vyplácí), a to výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodu organizačních změn ( 46 odst. 1 písm. a) až c) ZP), pokud jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti, a přitom musí být splněny následující podmínky: z důvodu podle 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, pokud jsou vázány na restrukturalizaci hutní společnosti, jde-li o zaměstnance, u něhož došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím k poškození na zdraví (pracovní úraz) nebo k nemoci z povolání, nebo o zaměstnance, který pečuje o dítě považované za nezaopatřené dítě podle zvláštního právního předpisu upravujícího státní sociální podporu a je svobodný, rozvedený nebo ovdovělý. Z toho vyplývá, že u případů, kde je výjimka naplněna, nemusí být splněna druhá podmínka, to je ke dni dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod schází nejvýše 10 let a nejméně 10 měsíců. Na koho se příspěvek vztahuje? 1. Zaměstnanec je v pracovním poměru k hutní společnosti nepřetržitě nejméně 10 let, 2. Ke dni dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod mu chybí nejvýše 10 let (nový důchodový věk dovrší nejpozději k ), nejméně však 10 měsíců. Nárok na starobní důchod dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je stanoven v ustanovení 32 odst. 1 a 2. Příklad: Muž dovršil dřívějšího důchodového věku, tj. 60 let, dnem Za období let 1996 až 2005 se mu však zvyšuje důchodový věk o1 rok a 8 měsíců (výpočet: za období let 1996 až 2005 = 10 roků x 2 měsíce (u žen x 4 měsíce navíc) = 20 měsíců = 1 rok a 8 měsíců), takže nový důchodový věk dovrší dnem Nejvíce 10 let předem by se počítalo od zpět, tj. od (příspěvek se však začal vyplácet od , takže toto datum by bylo i počátkem možného ukončení pracovního poměru; ti zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr k , však státní příspěvek nemohli obdržet), a nejméně 10 měsíců předem by bylo do Muž z našeho příkladu by pro splnění druhé podmínky (aby měl nárok na příspěvek) musel skončit pracovní poměr z důvodu restrukturalizace ocelářského průmyslu v době od 1. ledna 2000 do , tak aby do starobního důchodu byly splněny podmínky, v tomto případě zejména druhá, tj. nejméně 10 měsíců (tj. od listopadu 2006 do srpna 2007). Pro koho platí výjimka? Výjimky z doby trvání pracovního poměru jsou stanoveny v ustanovení 2 odst. 1 písmeno b) téhož nařízení vlády. Podle tohoto ustanovení obdrží příspěvek i ti, u kterých je pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou, skončen v době ode dne účinnosti tohoto nařízení do , a to výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou IV U nás máme takový zvyk, pane Vosáhlo. Šéf dává padáka a já zase panáka Kolik peněz již bylo vynaloženo? Dodáváme, že příspěvek je poskytován ze strany příslušné hutní společnosti. Finanční stránku zabezpečuje, a to z prostředků státního rozpočtu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. U zrodu tohoto nařízení vlády byli i zástupci OS KOVO, kteří se významnou měrou zasadili o přijetí této legislativní úpravy, když se snažili zmírnit sociální důsledky restrukturalizace ocelářství v ČR. Za období let 2000 až 2005 se tato problematika dotkla již 6709 zaměstnanců, kteří byli uvolněni z hutních firem, a ze státního rozpočtu bylo vynaloženo na příspěvky těmto zaměstnancům cca 994 miliónů Kč. Pro rok 2006 je počítáno s částkou 135 miliónů Kč a pro rok 2007 pak 70 miliónů Kč, když poslední příspěvek bude vyplacen v říjnu 2007 (při skončení pracovního poměru nejpozději dnem ).

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více