Ušetřete peníze za licence!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ušetřete peníze za licence!"

Transkript

1

2 Specialista na software ve školství Programové vybavení školy efektivně a bez starostí Ušetřete peníze za licence! c Licenční poradenství c Doporučíme Vám nejvhodnější licenční model pro jednotlivé počítače i učebny c Poradíme Vám jak správně a co nejlevněji pořídit programy na PC c Nebojte se svěřit správu školních licencí do rukou odborníků c Jsme tu pro Vás více jak 15 let c c c c *cen (1 lic Inf tel. D&COMM, s.r.o. Korunovační 6, Praha 7 tel.: DCOMM_INZ-Skolstvi_210x297_V04.indd :15:12 DCOMM

3 úvodník speciál Ročník XI, č. 4/2010 IT pro školství Vyšlo 31. května 2010 Vydavatel: DCD Publishing Komprdova 20, Brno IČO: Ředitelka společnosti: Kateřina Černovská Adresa redakce: Lublaňská 21, Praha 2 tel.: , fax: Redakce: PhDr. Vlaďka Bezecná, Ing. Milan Loucký, Grafika a sazba: Radek Štěpánek, Obchod a inzerce: Magdaléna Čupková, Kamila Jurošková, Karel Rumler, Petr Meitner, Produkce: Tomáš Brejša, Registrace: MK ČR E 8219 ISSN DCD Publishing, s. r. o. IT pro školství / obsah Úvodník 1 Virtualizace pomáhá udržet krok (Citrix) 2 Moderní technologie ve službách českého školství (Canon) 3 Disc producent Epson PP-100 (array) 4 Stará škola moderní škola (Epson) 5 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od poněkud nešťastné a poněkud neprůhledné realizace malého nebo středně projektu INDOŠ už uplynulo mnoho času. velikého výrobní- Původní autocontí počítače morálně i fyzicky brzy zastaraly, rychlost připojení k internetu mnohde už zdaleka neodpovídá dnešním potřebám, a přitom tlak na interaktivní výuku, která se bez výkonných ho podniku. I ve školách se uplatní systém CRM (řešení určená pro práci prostředků informační techniky neobejde, den se zákazníkem ode dne roste. Co s tím, když státní kasa je prázdná a finančních prostředků se dostává stěží na běžný chod našich škol? zákazník=student) i ERP systémy, tedy podnikové systémy, které ulehčí a zjednoduší Řešení existují, a proto redakce odborného měsíčníku Professional Comptingu pro vás připravila informační brožurku, kterou právě držíte práci nejen vedení škol, ale i hospodářkám, údržbářům a dalším podpůrným školským profesím. v rukou. Naleznete v ní inspiraci, jak poměrně levně proměnit stará a nevýkonná PC v raketová děla, která si poradí s multimediálními prostředky a jejich rychlost se zvýší natolik, že se přiblíží rychlosti Věřím tedy, že tipy, které naleznete o stránku dál, budou pro vás užitečné. Osobně i profesně. Přeji příjemné počtení raketoplánu. Následující stránky vám pak představí i řešení, jejichž nasazením se zvýší atraktivita vaší školy pro žáky i studenty a také nabídnou nástroje, které usnadní život a práci vám pedagogům. Řízení dnešních škol se totiž už nijak neliší od řízení Telefonování přes internet (Joyce) 6 Požadavky zákazníků splněny bez zbytečných investic (Citrix) 7 Elektronická spisová služba GINIS na české školní inspekci (Gordic) 8

4 IT pro školství Virtualizace pomáhá udržet krok O nedostatku financí na českých školách všech stupňů už byly popsány stohy papíru. Jedním z neblahých důsledků této situace je nedostatek investičních prostředků. To znamená, že řadě škol se nedostává peněz nejen třeba na údržbu budov, ale také na výpočetní techniku. Právě ta přitom morálně zastarává velmi rychle. Většina škol je počítači samozřejmě vybavena, bohužel v řadě případů jde již o morálně poměrně zastaralé stroje. Před několika lety pořízené počítače pomalu dosluhují a na pořízení nových mnohde nejsou peníze. Nedávno se nám podařilo vybavit novou počítačovou učebnu, ale obměnu by potřebovala většina zbývajících počítačů v naší škole. Právě proto se nám virtualizace zdá jako vhodná cesta, uvádí Mgr. Miroslav Koranda, ředitel Základní školy Glowackého na Praze 8. Jakkoli s sebou virtualizace nese samozřejmě nějaké náklady, jejich výše je pro školy mnohem přijatelnější než kompletní obnova hardwarového vybavení. Jedním z vhodných řešení školního IT jsou virtualizační technologie společnosti Citrix, jejíž partnerský program navíc umožňuje jednotlivým implementačním partnerům poskytnout školství poměrně citelné slevy. Nasazení produktů jako Citrix XenDesktop, případně i XenApp dovolí nadále využívat pro výuku i morálně zastaralé počítače, které škola vlastní. O tom se přesvědčili i na Střední odborné škole a středním odborném učilišti podnikání a služeb v Jablunkově. Souběžně s dosluhujícím serverem vyvstala otázka dalšího řešení správy a údržby výpočetní techniky dodané v rámci projektu INDOŠ, popisuje situaci ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště podnikání a služeb v Jablunkově ing. Roman Szotkowski. Škola se nakonec rozhodla pro virtualizaci jak na poli serverů, tak desktopů. Díky tomuto řešení mají dnes učitelé k dispozici svůj profil na kterémkoli počítači ve škole. Mohou si tak například multimediální podklady pro výuku připravit pohodlně v kabinetu a pak je spustit ve třídě jednoduše přihlášením se pod svým jménem a heslem. Restrikce pro šikulky Zkušenosti ze Základní školy Glowackého, ale třeba i z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pak ukazují ještě další přínos virtualizace či doručování desktopů ve školství. Každý správce větší počítačové sítě ví, jak časově náročná může být správa jednotlivých stanic. V učebnách k tomu ještě přistupuje vynalézavost, která je vlastní některým žákům a studentům. Nutnost kompletní reinstalace celého operačního systému je v počítačových učebnách mnohem častější než v běžných firmách. Nasazení Citrix XenDesktop či Citrix Provisioning Serveru podobné problémy zcela odstraní. Jakmile se student přihlásí pod svým jménem a heslem, načte se mu vždy čisté prostředí a v případě jakýchkoli problémů může správce provést reinstalaci opravdu během sekundy. Univerzitní prostředí si navíc vyžaduje několik jazykových verzí. Nasazení produktů Citrixu umožňuje dát uživatelům jednoduše na výběr, vysvětluje Ivan Pešek z odboru informatiky 1. lékařské fakulty. Snazší správa má ale ještě jeden pozitivní efekt. Umožňuje učitelům informatiky zajít ve výuce dále, aniž by to nějak ohrozilo funkčnost učebny. Dříve byly nastaveny velmi restriktivní politiky, abychom se vyhnuli neustálým reinstalacím, říká Mgr. Radek Dlouhý, učitel informatiky a výpočetní techniky ZŠ Glowackého a doplňuje: Po nasazení řešení založeného na produktech Citrix jsem mohl restrikce uvolnit a pokročilejší žáci tak mohou postoupit ve výuce o další krok. Experimenty s registry už nejsou destruktivní. Díky bezproblémové obnově tak mohou učitelé názorně předvést žákům i studentům některá nastavení systému. V klasické konfiguraci by byl podobný postup velmi riskantní. Snazší správa i delší životní cyklus Pro české školství je virtualizace rozhodně cestou, která může přinést citelné úspory i zkvalitnění výuky. Jakkoli dnes máme tendenci chápat virtualizaci spíše v souvislosti se servery, právě školství je téměř ukázkovým příkladem toho, co může přinést virtualizace i na poli desktopů. Většina škol nemá prostředky na to, aby se o počítače ve škole staral přímo určený administrátor či externí firma. Starosti o údržbu výpočetní techniky tak často padají na bedra učitelů výpočetní techniky a informatiky jaksi navíc, nad rámec jejich běžné pedagogické práce. Právě v těchto případech pak školy oceňují velkou úsporu času jinak nutného na správu sítě, kterou jim virtualizace přinese. Instalace nových aplikací či softwarových oprav dříve pro správce znamenala obejít všechny počítače a u každého provést zásah manuálně. Virtualizace mu umožní vše zvládnout během pár minut ze svého počítače. Vše se pak automaticky projeví na všech stanicích jak v učebnách, tak případně i v kabinetech vyučujících. Navíc tento systém prakticky odstraní problémy s nechtěnými zásahy žáků a studentů do nastavení jednotlivých počítačů v učebnách. Důležitým argumentem pro řadu škol je také prodloužení životního cyklu hardwaru, který už mají. Zejména na základních a středních školách dnes není žádnou výjimkou, že prostředky na obnovu hardwaru stačí maximálně na vybavení jedné z učeben, v ostatních pak mají žáci k dispozici již zastaralé stroje, což se samozřejmě negativně odráží ve výuce. V případě virtualizace desktopů podobný problém odpadá a i starší počítač se v roli tenkého klienta zhostí svého úkolu více než dobře. Investice do virtualizace tak umožní škole nejen zefektivnit práci učitelů informatiky, ale do budoucna i výrazně ušetřit na investici do hardwaru. Ušetřené prostředky najdou jistě ve školách uplatnění. Citrix Systems Distribuce v ČR Arrow ECS Nagano III U nákladového nádraží Praha 3 Tel.: Fax:

5 IT pro školství Moderní technologie ve službách českého školství Již ve starověku si velmi dobře uvědomovali důležitost vzdělání. Od Platonových idejí až po Školu hrou Jana Amose Komenského si lidé stále lámali hlavu, jak vylepšit školský systém, a tím získat co nejlepší vzdělání. J. A. Komenský by asi nesouhlasil se směrem, jakým se současné školství vyvíjí. A protože se úroveň národa většinou posuzuje podle stavu školství, měli bychom klást značný důraz na rozvoj a stav našich škol od mateřských po vysoké. Díky probíhající recesi se v současné době vedou více než kdy dříve debaty o stavu školství a jeho dalším směřování. Hledají se způsoby financování a nové cesty k pozdvihnutí celého českého školství. Když se podíváme blíže, uvidíme dva problémy: Nedostatek finančních prostředků a nedostatek aprobovaných učitelů. Chtít změnit oba problémy najednou je takřka nemožné, ovšem můžeme jejich dopady alespoň částečně utlumit použitím moderních technologií, na které v našem školství nejsme na rozdíl od mnoha dalších oborů vůbec zvyklí. Mezi léty 1995 až 2004 dosáhl nárůst výdajů na vzdělání 45 procent (podle statistik a přitom školy stále častěji bojují s nadměrnou administrativní zátěží. Proto je nutné hledat efektivnější způsoby, aby se veškerá pozornost mohla soustředit na práci se studenty a jejich další směřování. Na školách jsou investice věnovány do nákupu a vybavení multimediálních učeben, což Canon podporuje i svou řadou projektorů XEED nebo videokamer LEGRIA. Nemělo by se ovšem zapomínat na zcela základní věci, jako je tisk nebo práce s dokumenty. Přitom i v této oblasti je možné zásadně snižovat cenu a zvyšovat kvalitu. Učitelé tráví spoustu času ručním zaznamenáváním dat z formulářů a testů, archivací dokumentů a následně také jejich vyhledáváním. Snem snad každého učitele je automatizovaná správa například přijímacího řízení nebo tištěných formulářů. Dokumentové skenery dokážou z formulářů vyčíst potřebná data a vyhodnotit testy. Efektivnější práci učitelů a snížení nákladů umožní pořízení vhodných tiskových strojů a především systému, který bude vše spravovat. Díky těmto možnostem bude práce učitelů více korespondovat s jejich původním posláním učit a vychovávat žáky, a ne zastávat roli administrativních zaměstnanců. Systém pro správu dokumentů Snižování nákladů souvisí i s uchováváním tištěných dokumentů. Odhady ukazují, že většina důležitých dokumentů ve vzdělávacím sektoru existuje v papírové formě a zbytek je zachycen v elektronickém formátu. Bez vhodného systému se dokumenty špatně vyhledávají, sdílejí a mohou se i snadno ztratit. Některé ztracené dokumenty již navíc nelze obnovit. Pokud jde o peníze, časovou náročnost a pracnost, jsou mnohem nákladnější, než si uvědomujeme. Podle společnosti Cooper and Lybrand (2009) platí, že průměrný dokument se kopíruje 19krát a mnoho z těchto kopií se samozřejmě zakládá. Výsledkem jsou vysoké náklady spojené s ukládáním dokumentů v kancelářích i mimo ně. Zavedením vhodného systému pro správu dokumentů mohou centrálně archivovat elektronické i papírové dokumenty. To znamená, že v jednom systému lze najít dokumenty, které jsou jak v ech, tak i na disku. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče. J. A. Komenský Každý student i učitel potom může mít vlastní účet, kde jasně uvidí stav svých financí. Účet lze přitom vytvořit i na univerzální kartě, jaké jsou používáný k nakupování ve školní jídelně nebo ke vstupu do knihovny. Celý systém lze flexibilně upravovat. Peníze na účet je možné vkládat ze speciálních automatů nebo i přes recepci ve škole nebo knihovně. Vedení školy má zároveň díky podrobnému rozúčtování jasný přehled nad náklady. Podle výsledků lze volit i efektivní rozmístění strojů podle nejvíce vytížených míst. Tisk materiálů lze snadno zajistit buď přímo u stroje například z USB flash disku, a tím vidět na displeji vše, nebo ze sdílených prostor na serveru prostřednictvím webového rozhraní. Administrátor potom snadno dokáže vyřešit, kdo má přístup k jakým souborům. Bezpečnost nadevše Řešení Canon navíc zaručuje naprostou bezpečnost, a to jak při vlastním tisku (identifikace na tiskárně pomocí karty, kódu nebo otisků prstů) i při administraci, kdy lze každému uživateli jasně nastavit hranice pro tisk a sdílení dokumentů. Není proto nutné mít v každé kanceláři vlastní tiskárnu, ale stačí jeden stroj například na patře a systém zaručí, že tištěné dokumenty neuvidí nikdo nepovolaný. Dodržování bezpečnostních požadavků (zejména směrnice EU o ochraně údajů) se vztahuje i na archivaci údajů, které smějí školy uchovávat jen po určitou dobu. V současné době tento fakt řada škol přehlíží nebo o něm vůbec neví. Zavedením potřebného řešení Canon se pracovníci školy nemusejí o nic starat a vše se řeší automaticky. Pokud budou školy v oblasti práce s dokumenty efektivně spravovat své finance a mít nad nimi kontrolu, bude možné ve větší míře podporovat další studentské aktivity a věnovat více prostředků na učební pomůcky. Zároveň nebudou učitelé muset věnovat svůj čas administrativě, ale plně se mohou soustředit pouze na žáky a jejich rozvoj. Školy potom budou moci více podporovat další studentské aktivity jako je tvorba komiksů nebo studentských časopisů. I proto nabízená řešení nabízí pomoc, jak vyjít ze začarovaného kruhu. Pro více informací kontaktujte zástupce společnosti Canon na ové adrese canon.cz. Canon Czech Republic Nám. Na Santince 2440/ Praha 6 Tel.: Fax:

6 IT pro školství Disc producer Epson PP-100 Školy jsou odvětví, ve kterém se pracuje s množstvím informací. Žáci i studenti mají k dispozici učebnice, informace se na ně valí z úst učitelů a profesorů a tak mnohdy nestačí ani vnímat, o čem vlastně je látka, kterou se učí. Něco tady chybí V době internetu a všeobecně propagovaného multimediálního obsahu je informace, podaná na papíře nepříliš vhodná pro to, aby žáci vyučovanou látku přijali. Ale existuje možnost, jak ušetřit a studentům nabídnout multimediální obsah na disku CD nebo DVD. Řešením je Disk producer PP-100 firmy Epson. Než se ale dostaneme k popisu jeho možností, podívejme se na stav, který dnes v domácnostech studentů panuje. Zatímco ještě nedávno byl v každé rodině jeden počítač, na kterém se střídali všichni členové rodiny, dnes má každý svůj osobní počítač. Bariéra se prolomila nástupem netbooků a levných notebooků. Proč ne papír Informace, které by se měly dostat k žákům, tedy nepatří jen na papír, ale mohou být dodány multimediální formou, a to dvěma způsoby: Buď se dají stáhnout z internetu, nebo se studentům předají na CD nebo DVD. Pokud vyučující rozdá datový nosič, pak určitě existuje pravděpodobnost, že student vyzkouší, co na disku má a proč jej vlastně dostal. Textové soubory si může prohlédnout na obrazovce a ušetří se za papír. Navíc student je motivován, protože pracuje na počítači, bez kterého si svůj život nedokáže ani představit. Textový dokument si může upravit, aby si z něj vyjmul potřebné informace a ty použil dále. Multimediální soubory, třeba ve formě obrázků, videí nebo trojrozměrných obrázků ho vtáhnou do děje a usnadní mu pochopení probírané látky. Multimediální obsah papírově nepředáte Školy mohou využít zařízení, které by vytvářelo disky CD nebo DVD. Učitel sice může tato média vypalovat na svém počítači, ale ruku na srdce vypálení DVD trvá někdy i několik desítek minut, takže tahle činnost není moc efektivní. A navíc, fixem popsané nosiče nesvědčí příliš o profesionálním přístupu školy k podávání informací žákům. Doba nazrála Doba je jinde. Nastal čas na Disc producer firmy Epson. K čemu slouží? Jde o zařízení, kterému se do zásobníku vloží třikrát 50 médií a ono se postará, díky s přístrojem dodanému softwaru o to, aby se na CD nebo DVD dostal nejen potřebný obsah, ale aby se média i potiskla. Zařízení PP-100 se dodává ve třech provedeních. Jako samostatné, které se přes USB připojuje k počítači. Pak jako síťové, které může být umístěno třeba ve sborovně a přístup k němu je možný z více počítačů. Pomocný software firmy Epson zaručí dodat na každý disk správný obsah nejen elektronický, ale i potisknout barevně i etiketu disku. Do vnitřní paměti lze uložit až 80 naposledy uskutečněných úloh. Vyvolání předchozí úlohy je otázka jednoho kliknutí. Ovládání je tak snadné, jako u kancelářské tiskárny. Třetí verze nese název Security. Dodává se s klávesnicí a ten, kdo si nechá vypálit a potisknout média v Disc produceru, zadá s její pomocí PIN, získaný od správce sítě. To mu otevře dvířka produceru. Nikdo nepovolaný tedy nemůže odebrat vypálená média. Jak to funguje Disk producer má tři zásobníky po 50 médiích. Každý může být naplněn jiným druhem vypalovacího média CD nebo DVD. Snadno ovladatelný software pomůže s přípravou digitálního obsahu, kdy sám pozná podle velikosti dat k vypálení, zda použije CD (do 700 MB dat) nebo DVD ( MB). S pomocí obslužného softwaru se vytvoří design etikety, který se pak tiskne na datový nosič. Tiskárna používá pro tisk šest oddělených barevných inkoustových náplní, kterými potiskne až plnobarevně potištěných médií. Pak se mění jen náplně, které došly. Není třeba měnit všechny najednou a tady se dá uspořit. Mechanika při vypalování používá dvě vypalovací jednotky, takže práce jde dobře od ruky. Výkon je až 30 CD nebo 15 DVD vypálených za jednu hodinu při 90% zaplnění média. Každý disk může být jiný co se týče obsahu i co se týče potisku. Není totiž nic lepšího, než když student obdrží personalizovaný disk, na kterém je třeba jeho jméno a uvnitř najde soubor s jeho jménem. To vše Disc producer Epson PP-100 umožňuje. Na disku mohou být textové dokumenty, prezentace, obrázky, videa, zvukové soubory. Jediným omezením tak je kapacita disku. Ale i tady si Disk producer poradí. Pokud je obsah větší, než 8,5 GB, vypálí obsah na dva nebo víc DVD disků. Doplnění na konec V textu jsme zmínili netbooky ale někdo může namítnout, že ty nemají mechaniku CD/DVD. To ale nevadí, pokud je v domácnosti studenta více počítačů, je možné mechaniku CD/DVD sdílet z jiného počítače nebo pořídit za (dnes už) velmi přijatelnou cenu externí mechaniku CD/DVD, většinou s možností vypalování. Takový přístroj se doma určitě neztratí. Padla tu i informace, že k multimediálnímu obsahu se student může dostat přes internet nebo z CD/DVD. CD nebo DVD z Disc produceru Epson PP-100 má ale jednu obrovskou výhodu. Okamžitou dostupnost dat. Pokud si student střádá multimediální informace tedy školní CD/DVD, vytvoření producerem, má je dostupné přesně v okamžiku, kdy je potřebuje. Bez ohledu na to, jestli je nebo není připojen k internetu a zda mu zrovna připojení funguje, zda je funkční ftp server, na kterém jsou informace uloženy, či zda tyto informace někdo náhodou nesmazal. Výsledek práce Disc produceru PP-100 od Epsonu vydrží navěky. array Data Praha Dubská Praha 10 Tel.: Fax:

7 IT pro školství

8 Případová studie Telefonování přes internet V dnešní době slyšíme ze všech stran mnoho rad, jak a na čem můžeme nejvíce ušetřit. Některé z nich jsou bláhové a téměř nerealizovatelné, ale najdou se i oblasti, ve kterých se dají velice jednoduše ušetřit peníze. Jednou z těchto oblastí je internetová telefonie (VoIP), která vám výrazně sníží poplatky na hovorném. VoIP (Voice over Internet Protocol) v naší zemi využívá již spousta lidí, firem, úřadů či škol a obecné povědomí o internetové telefonii stále roste. Zjednodušeně řečeno jde o technologii umožňující telefonování prostřednictvím internetu (VoIP operátora), přičemž zde není nutné kabelové propojení telefonních linek a zároveň odpadají veškeré paušální poplatky, které se platí u standardních provozovatelů jen za to, že je linka připojena. Při přechodu na VoIP tedy dochází k velice razantnímu snižování nákladů na telefonování. Úspory na hovorném se pohybují mezi 30 až 60 procenty. frekventovaná denní komunikace mezi budovami přes státní placené linky, odlehlá pracoviště jsou vybavena jednou klasickou státní linku vedenou do analogového telefonu. zcela bezplatnou komunikaci mezi všemi budovami školy, je celkový roční finanční přínos téměř korun. Návratnost investice je pouze čtrnáctiměsíční. Po této době již bude škola na svém rozhodnutí pouze vydělávat. Internetová telefonie je ideálním řešením pro školní zařízení všech velikostí. Přináší komfort při nastavení a obsluze koncových stanic (IP telefonů) komunikujících v českém jazyce. Umožní propojení vzdálených pracovišť, mezi nimiž pak probíhá komunikace zcela zdarma. To znamená, že pokud spravujete více budov (I. a II. stupeň v jiných částech města, jídelna či družina vzdálená od hlavní budovy školy), voláte si v rámci jednoho operátora bez poplatku. Příchozí hovory lze obsluhovat z jednoho místa (automatická spojovatelka, recepční) a jejich přepojení jde nejen po hlavní budově, ale také na odloučená pracoviště. Pokud by vás možnost zavedení VoIP telefonie do vaší školy zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Konkrétní příklad Pro názornější představu jsme si pro vás připravili konkrétní příklad VoIP řešení, které jsme realizovali pro základní školu na jižní Moravě. Výchozí stav: dosluhující analogová ústředna Panasonic připojená k operátorovi přes ISDN linku a devět analogových telefonů v budově školy, neefektivní komunikace mezi hlavní budovou, jídelnou a budovou družiny, Řešení je postaveno na pobočkové IP ústředně WELL epbx-100a-128 a IP telefonech WELL. Cena VoIP řešení je v našem modelovém příkladě přibližně korun. Díky VoIP, který umožňuje Rádi vám nezávazně navrhneme a vypočítáme, kolik pomocí internetové telefonie ušetříte. VoIP řešení upravíme každému zákazníkovi na míru. Kalkulace hovorného Směry hovorů Provolané minuty Původní operátor (cena/min) VoIP operátor (cena/min) Cena za provolané min. přes původního operátora Cena za provolané min. přes VoIP operátora Místní volání špička 153 1,58 Kč 0,44 Kč 241,74 Kč 67,32 Kč Místní volání mimo špičku 15 0,75 Kč 0,25 Kč 11,25 Kč 3,75 Kč Meziměstské volání špička 98 1,58 Kč 0,44 Kč 154,84 Kč 43,12 Kč Petr Dospiva VoIP projekty Mobil: Tel.: Mobilní sítě 147 4,64 Kč 2,33 Kč 682,08 Kč 342,51 Kč Bílé linky špička 53 3,20 Kč 1,30 Kč 169,60 Kč 68,90 Kč Vyúčtování úspor Měsíční náklady na hovorném 1 259,51 Kč 525,60 Kč Měsíční páušál za používání linek 1 503,00 Kč Celkové měsíční náklady na telefonování 2 762,51 Kč 525,60 Kč Měsíční úspora po zavedení VoIP ,91 Kč Roční úspora po zavedení VoIP ,92 Kč JOYCE ČR Venhudova Brno Fax:

9 Případová studie Požadavky zákazníků splněny bez zbytečných investic Společnost S-COMP Centre CZ se řadí k předním dodavatelům služeb v oboru informačních technologií. Na trhu působí již od roku 1991 a od počátku své činnosti získala renomé díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb v oblasti počítačového vzdělávání a rekvalifikací akreditovaných ministerstvem školství. V současnosti tak patří mezi důležitá školicí střediska v Čechách s pobočkami v Praze a třinácti dalších městech po celé České republice, přičemž jeho zákazníky jsou významné orgány státní správy i komerční subjekty. Odmítnout zákazníka? Nemožné Problémem všech počítačových učeben je morální zastarávání technického vybavení. Ve školicím středisku jako je S-COMP Centre CZ je to samozřejmě ještě výraznější. Dokázal to také požadavek na realizaci rekvalifikačních kurzů typu Pracovník grafického studia, Tvorba technické dokumentace, Programátor webových aplikací, či uspořádání základního kurzu obsluhy PC v liberecké pobočce společnosti. Zákazník požadoval konání všech čtyř kurzů současně. Situaci přitom komplikoval blížící se konec roku, který byl časovým limitem pro uskutečnění všech kurzů. Při základním testování vybavení se ukázalo, že stávající hardwarové vybavení učeben v liberecké pobočce S-COMP Centre CZ je pro účely DTP kurzů zcela nedostatečné. Počítače měly příliš málo operační paměti, slabé procesory a nedostatek místa na pevných discích. Vzhledem k tomu, že každý z kurzů má jiné požadavky na hardwarové a softwarové vybavení školicích PC, v podstatě nedostačovala ani fyzická kapacita školicího střediska. Situace vyžadovala rychlé řešení. Protože odmítnout splnit přání zákazníka je pro S-COMP Centre CZ nepřípustné, nabízel se logicky celkový upgrade veškerého počítačového vybavení v učebnách. To by ale znamenalo poměrně vysoké investice s diskutabilní návratností a efektivitou. Navíc by se jednalo o administrativně i technicky náročný proces, který nešlo zvládnout v určeném čase. Řešení mávnutím kouzelného proutku Nejlepším řešením se po podrobné analýze problému ukázala být virtualizace desktopů a aplikací v podobě nasazení Citrix XenDesktop. Jeho volbou šlo situaci vyřešit efektivně bez nutnosti rozsáhlých investic do IT infrastruktury. Stávající školicí PC zůstala v podstatě v původní podobě, pouze byla doplněna o Citrix XenDesktop Agenty. Pak již stačilo vytvořit samostatné image pro jednotlivá školení, která obsahují jen ty aplikace, které jsou skutečně potřebné. Použitím Citrix XenDesktop je zajištěno optimální využití výkonu stávajících PC a splnění všech nároků jednotlivých kurzů. Například pro kurz Programátor webových aplikací je nutné na studentském PC zpřístupnit WWW server Apache, PHP, MySQL a různé vývojářské prostředky pro tvorbu webových aplikací. Stejně tak pro kurz Pracovník grafického studia musejí mít studenti na svých PC pro změnu balík grafických programů pro úpravu grafických materiálů, elektronickou sazbu atp. Totéž samozřejmě platí i o dalších kurzech pořádaných S-COMP Centre CZ. Nasazení Citrix XenDesktop tak zcela změnilo způsob správy počítačů v učebnách školicích středisek. Citrix XenDesktop umožňuje zcela se vyhnout problémům s různými požadavky na rozdílné prostředí a automaticky zajišťuje nahrání nových image pracovních stanic ve velmi krátké době. Díky tomu může mít každý absolvent školení vlastní přihlašovací účet svázaný s jeho virtuálním strojem, což by za původních podmínek nebylo možné v žádném případě realizovat. Zjednodušeně řečeno, jsme schopni zcela změnit uživatelské prostředí pro studenta během polední přestávky, komentuje situaci Robert Urbaník, Senior Technical Consultant společnosti S-COMP Centre CZ. Vedlejším efektem bylo i odstranění negativních vlivů zásahů do konfigurace prostředí ze strany studentů. V minulosti se totiž stávalo, že některá nastavení provedená účastníky kurzu, komplikovala práci v kurzech následujících. Citrix XenDesktop tento problém zcela vyřešil. Virtualizace přinesla větší efektivitu do celé společnosti Volba Citrix a jeho produktu XenDesktop byla pro S-COMP Centre CZ logická. Mluvily pro něj dobré zkušenosti s nasazením dalších Citrix produktů ve společnosti. S-COMP Centre CZ totiž řešení založené na produktech Citrix používal již před tím, než bylo potřeba uskutečnit požadovaná školení a s tím spojený upgradu hardware. Ve společnosti byl již úspěšně nasazen Citrix XenApp, produkt pro centralizaci aplikací, a Citrix XenServer, produkt pro virtualizaci serverů. Vzhledem k tomu, že dané produkty splňovaly všechna očekávání, bylo rozhodnuto o rozšíření o XenDesktop. Zároveň bylo nutné zajistit vzdálený přístup k aplikacím i k virtuálním klientským operačním systémům, proto se ukázal nejvhodnějším Citrix Web Interface. Vedlejším produktem celého řešení bylo i strategické rozhodnutí o příklonu k virtualizaci v celé struktuře S-COMP Centre CZ. Společně s projektem týkajícím se liberecké pobočky se firma rozhodla urychleně dokončit nasazení Citrix řešení i v ostatních pobočkách a na úrovni vedení společnosti v Praze. Tak může naplno využívat všech možností, které Citrix XenDesktop nabízí ve spolupráci s Citrix XenServerem a CitrixProvissiong Services. Tato kombinace zcela pokrývá aktuální nároky společnosti na vzdálený přístup k aplikacím a virtualizaci komplexně. Půjdeme dále Nasazení produktů Citrix jak do školicích učeben, tak do celé společnosti S-COMP Centre CZ se ukázalo jako dobrá volba. Již první týdny provozu přinesly výrazně vyšší efektivitu ve využití veškerého vybavení v učebnách, a prakticky se eliminovaly problémy se změnami konfigurace na jednotlivých studentských PC. Nasazení aplikací do celé struktury společnosti umožnilo vzdálený přístup k aplikacím, což přineslo citelnou úsporu nákladů a zvýšení efektivity. Proces virtualizace bude tedy ve společnosti S-COMP Centre CZ rozhodně pokračovat. Dnes fungují ve stejném režimu liberecká pobočka i ostatní učebny společnosti S-Comp Centre. Do budoucna je plánováno nahrazení všech studentských PC tenkými klienty a rozšíření Citrix XenDesktop a Citrix Provisioning na další typy skolení. Citrix Systems Distribuce v ČR Arrow ECS Nagano III U nákladového nádraží Praha 3 Tel.: Fax:

10 Případová studie Elektronická spisová služba GINIS na české školní inspekci Česká školní inspekce zahájila svoji činnost nově od 1. ledna 2005, kdy začal platit nový školský zákon. Hlavním cílem inspekce od té doby je poskytovat objektivní vnější hodnocení a další informace o školském systému. Česká školní inspekce je orgánem státní správy a člení se na pražské ústředí, čtrnáct krajských inspektorátů a detašovaná pracoviště letos jde celkem o jedenačtyřicet pracovišť, v nichž působí 532 zaměstnanců. Organizace ročně zpracovává na dokumentů. Do roku 2009 měla Česká školní inspekce ČR (ČŠI) jednotný informační systém pro správu a řízení dokumentů neměla. Dokumenty a spisy byly evidovány v klasické papírové formě. Každá organizační jednotka měla referentku zodpovědnou za jejich administraci. Cíle Základním cílem projektu Spisové služby České školní inspekce ČR bylo pomocí digitalizace zpřehlednit a zrychlit pohyb dokumentů a vytvořit funkční a efektivní vazbu na informační systém datových schránek. Společnost GORDIC jako dodavatel vybraný ve výběrovém řízení měla navrhnout podle analýzy programové vybavení, pracovní postupy a metodiku vedení agendy spisové služby a takto navrženého řešení realizovat. Cílem bylo vybudovat informační systém, jenž bude během svého životního cyklu v souladu s platnou legislativou a umožní: sledování oběhu dokumentů, správu a využití digitálních dokumentů, jednoznačnou identifikaci subjektů spisové služby, jednoznačné stanovení odpovědnosti, řízení ukládání a přípravu skartační návrhy a podkladů skartačních řízení, modulárnost a otevřenost systému, tvorbu statistických výstupů. Řešení Dne 1. září 2009 byla podepsána smlouva s dodavatelem. Krátce potom byla zahájena implementace systému a také školení vybraných uživatelů pracovnic podatelen, administrativních pracovníků krajských pracovišť, ředitelů inspektorátů a jejich zástupců. Byly upraveny vnitřní normy organizace tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č. 300/2008 Sb. a související legislativě. Firma GORDIC dodala nejen potřebné programové vybavení, ale rovněž se podílela na tvorbě metodiky spisové služby. Rutinní provoz byl zahájen 1. listopadu 2009 zároveň s ostrým startem informačního systému datových schránek. Elektronickou spisovou službu používají všechna dislokovaná pracoviště české školní inspekce, od roku 2010 do ní přistupují také jednotliví inspektoři. Využita je technologie lehkých klientů, pouze podatelny jako vytížené uzly a administrátoři mají těžké klienty GINIS SSL. Celý provoz běží nad jednou společnou centrální databází Oracle, umístěnou na centrále organizace. Produkty a technologie Databázový stroj: Oracle Database Standard Edition One v. 11g Document record management system: GORDIC GINIS SSL Digitalizace: HW HP + SW Elsyst Sirius Operační systém: Windows XP Professional a Windows 7 Kancelářský balík: Microsoft Office 2007 a Office 2003 Přínosy Organizaci se v rámci projektu podařilo zelektronizovat systém oběhu dokumentů a omezit velké množství papírů. Pohyb dokumentů byl zpřehledněn a zrychlen. Informační systém eviduje naprosto všechny podněty zaslané České školní inspekci ČR. Maximální možný stupeň digitalizace představuje záruku dostupnosti dokumentů a větší efektivity práce. Základní referentský modul Univerzální spisový uzel (USU) je ve formě lehkého klienta využíván na ČSI až do úrovně jednotlivých inspektorů GORDIC Erbenova Jihlava Tel.: Fax:

11 :15:12 array Data Praha Canon Czech Republic Citrix Systems Dubská Praha 10 Tel.: Fax: Nám. Na Santince 2440/ Praha 6 Tel.: Fax: Distribuce v ČR Arrow ECS Nagano III U nákladového nádraží Praha 3 Tel.: Fax: Corel International Epson Europe GORDIC D&COMM Korunovační Praha 7 Tel.: Slavíčkova 827/1A Brno Tel.: Fax: Erbenova Jihlava Tel.: Fax: JOYCE ČR Venhudova Brno Fax: inzerce CorelDRAW! A Graphics Suite X5 K N I V O N akce pro vaše učebny! c Jedinečná nabídka pro získání profesionálního grafického nástroje CorelDRAW Graphics Suite X5. c AKCE: Speciální licence pro učebny navíc s 10% slevou. c Vybavení učebny CorelDRAW Graphics Suite X5 za Kč!* c Možnost výhodného zakoupení i samostatných licencí. *cena uvedena bez DPH, licence pokryje 15 PC v učebně + 1 PC pro kantora (1 licence pro kantora obsahuje 2. bezplatnou instalaci do kabinetu nebo pro domácí počítač) Informace a objednávky: D&COMM, s.r.o. Korunovační 6, Praha 7 tel.: , DCOMM_INZ-Corel_210x150_V02.indd :14:53

12 P O Z V Á N K A 17. června 2010, Praha Na každé konferenci hrajte o zájezd na luxusní výletní lodi pro 2 osoby Vybíráme z obsahu: Kamerové systémy a ochrana osobních údajů Ochrana a zabezpečení majetku a osob se už dnes staly přímou součástí našeho života. Jedním z vysoce preventivních použití techniky jsou kamerové systémy. Je však třeba velmi pečlivě sledovat vyváženost ochrany majetku a osob a ochranu osobních údajů. JUDr. Tomáš Koníček, odborný garant konference SAMSUNG Komplexni bezpečnosti řešení Představení kompletní produktové řady SAMSUNG CCTV, přistupových systémů, vstupních videotelefonů a zabezpečovacích systémů. SAMSUNG (Generální partner akce), Zdeněk Res Digitální kamerový velín + unikátní HD kamery I velké a kvalitní projekty se dají řešit jednoduchým způsobem. KPZ, Pavel Kounovský Novinky od APC V čase ekonomické krize roste důležitost snižování investičních, ale také provozních nákladů. V IT oblasti jsou velkými provozními výdaji náklady na elektrickou energii. APC proto přináší v tomto roce nové efektivnejší UPS i celkové řešení pro malé serverovny, ale i velká datová centra. A pro všechny zákazníky navíc možnost on-line monitorování energetické účinnosti. APC by Schneider Electric, Václav Mika Fyzická bezpečnost jako součást datové sítě Kamerový systém a kontrolovaný systém přístupu do prostorů firmy pomocí identifikačních karet se stává bezpečnostním standardem mnoha firem. Vzájemná spolupráce těchto systémů již tak samozřejmá není. V naší přednášce se zaměříme na to, jak lze tyto dva světy spojit pomocí datové sítě a získat tím řešení s jednodušší správou a rychlejším přístupem k uloženým datům. Představíme technologii, která toto propojení umožňuje a nejen to... Kapsch, Ing. Jaroslav Brabec Zabezpečení a ochrana automobilů Každý objekt je třeba vyváženě zabezpečit. Nejinak tomu je i u automobilů. Auto je velice často jakousi pojízdnou kanceláří a možných rizik je zde mnoho. Útvar situační prevence MP hl. m. Prahy, JUDr. Pavel Kocábek Sherlog unikátní systém radiového vyhledávání vozidel Představení unikátního systému radiového vyhledávání, jeho princip, přednosti a odlišnosti. Informace o produktové řadě. Možnosti jeho využití. Naše portfolio, zajímavé historky z ostrých akcí... Sherlog, Ing. Jiří Dufek Sherlog Trace Monitoring vozidel, strojů a osob, Pipe Line systém pro dohled nad dálkovým potrubím Představení nejrozšířenější služby pro on-line monitoring vozidel, strojů a osob v ČR. Představení systémů pro monitoring dálkových potrubí, detekce a lokalizace netěsnosti. Sherlog, Ing. Lubor Myslík Požárně bezpečnostní zařízení V prezentaci odezní základní informace o požárně bezpečnostních zařízeních projekce a instalace, předpisy, elektrická požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla, stabilní hasicí zařízení. HZS hl. m. Prahy, mjr. Ing. Zdeněk Salátek Základní povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně Informace o základních povinnostech stanovených předpisy o požární ochraně, právní předpisy, povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, povinná dokumentace, únikové cesty a mnoho dalších důležitých údajů. HZS hl. m. Prahy, kpt. Ing. Jan Havlina Bezpečnostní systémy a zásady jejich úpravy. Činnost Centra technické normalizace AGA. Bezpečnostní systémy jsou velice důležitým prvkem veškerých systémů ochrany a zabezpečení. Proto je třeba se zamýšlet nad jejich možnou právní úpravou. K technické stránce bezpečnostních systémů přispívá také normotvorba. Činnost Centra technické normalizace Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm je velice zásadní v tomto procesu. Asociace Gremium Alarm, Ing. Miroslav Urban GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ODBORNOU KONFERENCI ZAŠŤIŤUJE ASOCIACE AGA Registrujte se na

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2

HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 komunikační systém sestra-pacient HLAVNÍ TERMINÁL MT-07.2 nové funkce komunikace s centrálou probíhá prostřednictvím LAN s použitím nejmodernější VoIP technologie intuitivní dotykové rozhraní (10,4 LCD

Více

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, EDITORIAL Vážení čtenáři, vážené čtenářky, jen málokdo z nás si v denním tisku nebo televizním zpravodajství nevšiml připomínky, že právě uplynulo dvacet let od chvíle, kdy se v Česku uskutečnil první

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12.

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. Verze 2 2 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015 Historie verzí Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. 2015 2 19. 2. 2013 31. 12. 2015 Schvalovací doložka

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost!

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost! ZÁŘÍ 2010 / ročník XI, č. 3 Sociální sítě úhlem bezpečnostních rizik Sociální sítě, jejichž synonymem se stal Facebook nebo Twitter, jsou už naplno v hledáčku firem, které zde objevily zajímavý marketingový

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 2 05 Professional UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse > T-Mobile Obsah str. 6 str. 11 str.

Více

Katalog 06/12. Obsah. Další

Katalog 06/12. Obsah. Další Katalog 06/12 Události a zajímavé projekty Témata měsíce Produktové tipy a ceníky AutoCont» AutoCont spustil novou webovou prezentaci. V polovině května byl spuštěn ostrý provoz nových webových stránek

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

Nemocnice v krajích zruší stovky lůžek

Nemocnice v krajích zruší stovky lůžek Hlavní téma It ve veřejné SPRÁvĚ ZamĚŘEno na ZdRavotnIctví měsíčník pro firmy a veřejnou správu březen 2012 Bezpečnost dat na úřadech 2 Rozhovor s Vladimírem Smejkalem 4 Technologické centrum ve Vyškově

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

ICT plán školy Gymnázium Zábřeh 2014-2015

ICT plán školy Gymnázium Zábřeh 2014-2015 ICT plán školy Gymnázium Zábřeh 2014-2015 Gymnázium Zábřeh Nám. Osvobození 20 789 01 Zábřeh Tel: 583 411 138 E-mail: reditel@gyza.cz www: http:/www.gyza.cz ředitel školy: Mgr. Martin Paclík zpracoval:

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 KARAT NEWS Popis modulu CRM strana 6 Případová studie Aquatest strana 11 Rozhovor s Mgr. Romanem Vajčnerem strana 14 Interní agendy

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Katalog 05/12. Obsah. Další

Katalog 05/12. Obsah. Další Katalog 05/12 Události a zajímavé projekty Témata měsíce Produktové tipy a ceníky AutoCont» Tablet Apple ipad jako pomůcka pedagoga i žáka - AutoCont se účastnil konference pro téměř 100 zástupců z 60

Více