Hádanka kněží boha Ra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hádanka kněží boha Ra"

Transkript

1 Háanka kněží boha Ra Stojíš pře stěno, a ktero je stna Lotos jako krh Slnce. Vele stny je položen jeen kámen, jeno láto a va stvoly třtiny. Jeen stvol je lohý tři míry, rhý vě míry. Stvoly (opřené ve stabilní poloe v iametrálně protilehlých boech na okraji na) se kříží na povrch voy ve stni Lotos a ten povrch je jen mír nae nem. Ko rčí velikost nejelší úsečky, ktero le místit o na stny Lotos, ten si veme oba stvoly a be kněem boha Ra. Jinými slovy: Vypočítejte průměr stny tvar válce, stvoly jso postaveny na no tak, že kolmý průmět kažého nich na postav válce je týmž průměrem postavy válce. Úloha pocháí e starověkého Egypta a abych prav řekl, jaksepatří mi avařila šiškebab. Nejřív si opětovně ěláme náčrtek: Vtahy s omocninami vlevo a vpravo jso ovoené pomocí Pythagorovy věty (ktero ve starém Egyptě nenali) trojúhelníků ABC a ABD. Dále vyjeme s poobností trojúhelníků ATV a ABD (věta ) a trojúhelníků BTV a BAC (věta ) a sestavíme vě rovnice (áme o poměr opovíající si strany): 4 9 V první rovnici nahraíme výra levo strano rhé rovnice a ostaneme tak jen rovnici o nenámé :. Výray po omocninami mi přijo příliš 4 9 složité, tak aveeme sbstitci = 4. Výra 9 tím páem přepíšeme na +. Rovnice rčitě troch prokokne.

2 No, prokokla, ale ne moc. Zksíme ji troch pravit. Nejřív se bavíme lomků, protože lomek (jak smýšlejí mí raí stenti) je o slova ZLO! 4 3 Na pravé straně atkneme a poté rovnici tímto výraem vyělíme. A ž je tam as lomek! A těch omocnin je tam taky požehnaně. Tak to celé mocníme (vpravo pole vorce!) Na levé straně proveeme příslšné ělení. Jak se ělí výray s proměnnými rčitě všichni náte, vysvětlovati tíž netřeba. Hm, pořá mi to přije jakési složité. Zaveeme tey ještě jen sbstitci (neělám si sran) =. Rovnici vynásobíme kvaratickým vojčlenem +, seřaíme a jelikož vnikne rovnice čtvrtého stpně, poksíme se rčit alespoň přibližné řešení. Mimochoem, v této fái úlohy ž je na Slnce jasné, že staří Egypťané postpovali jinak. Z meto, pomocí kterých se á rčit přibližné řešení takto nechtné rovnice, požijeme meto tečen. Za prvé je rčitě nejjenošší a a rhé jino ani nenám. Tato metoa se naývá Newtonova, čehož je patrné, že ji vymyslel jeen největších borců na poli věy, co ky žili. Poksím se tto meto krátce vysvětlit. Máme fnkci f, která je na rčitém avřeném interval spojitá a monotónní (tj. pořá rostocí nebo pořá klesající), ále nemá na tomto interval žáný inflení bo (tj. je pořá konvení nebo konkávní) a nechť se honoty fnkce v krajních boech tohoto interval liší naménkem (tj. eistje na tomto interval průsečík graf fnkce s oso ). Vybereme si nějaké číslo tohoto interval a sestrojíme v tomto boě tečn ke graf fnkce f. Tečna je přímka a její směrnice je erivací fnkce f v boě (áklaní geometrický výnam erivace fnkce). Má tey rovnici y = f ( ) + q; ke číslo q ává posn přímky po ose y. Do rovnice osaíme sořanice bo otyk [ ; y ], ke y = f( ), a vyjáříme q. f f q f f q Naše tečna má také průsečík s oso. Jeho sořanice, které onačíme [ ; ], msejí vyhovovat rovnici tečny. Takže opět osaíme: f Z rovnice vyjáříme. q q Za číslo q osaíme a pravíme. f

3 f f f f f Takto ostaneme. Je to jakási první aproimace námi hleaného průsečík graf fnkce s oso. Beme-li chtít rho a přesnější aproimaci, stačí vtah přeineovat. Dostaneme: f f No a tak můžeme pokračovat ál a ál o té oby, než osáhneme požaované přesnosti. Osobně na tyto výpočty oporčji požít nějaký program (např. Microsoft Ecel), jinak je to ocela řina. Pro náornost ještě jeen obráek. Je na něm patrné, jak se postpné aproimace blíží k hleaném průsečík graf fnkce s oso (jehož -ová sořanice je řešením rovnice f() = ). 4 3 Tak a teď pět k háance kněží boha Ra. Řešení rovnice je vlastně hleáním průsečík graf příslšné fnkce s oso. Fnkci onačíme stanarně 4 3 f : y. Nejříve msíme najít vhoný avřený interval vyhovjící pomínkám výše. Vraťme se k průměr stny. Aby menší stvol alespoň čohal voy, msí platit: 4. Z toho po jenochých úpravách plyne < 3. Uvažme na chvíli, že průměr stny be roven čísl. Pak 4 3, 9 8. Výšk hlainy onačíme v. Z poobností trojúhelníků ATV a ABD a trojúhelníků BTV a BAC plyne: v Z rhé rovnice osaíme o první a vyjáříme v. 3 8 v 3 přibližně, (což je moc). Z toho plyne, že průměr stny >. Celkem 8 tey platí:

4 3. Přejeme k první sbstitci, tj. nenámé = 4. Z tohoto vtah vyjáříme. 4 4 Dostaneme sostav nerovnic: 4 3 Umocníme Teď ž bývá jen přejít k proměnné aveené vtahem = Zajímají nás poe klaná čísla, hleaný interval je tíž ; 3. To by bylo. Nyní je třeba rčit první a rho erivaci. To by neměl být pro nikoho problém. 3 f 4 6 f Položíme-li rho erivaci rovn, aná kvaratická rovnice nemá řešení. Snano ověříme, že rhá erivace je pro všechna R klaná, tíž fnkce je na celém svém efiničním obor konvení. Gt. První erivace je však ocela oříšek. Položíme-li ji rovn (hleáme lokální etrémy fnkce), ostaneme kbicko rovnici, která je sice obecně řešitelná, její řešení však není v mých možnostech. Takže si vypomůžeme programem Microsoft Ecel, ke proveeme pár ílčích výpočtů. číslo honota fnkce honota první erivace - -,73,8787,, -,479 -,936, -,84,7,3 -,879,648,4 -,8464 3,6, -,437,6,66 7,4 Z tablky viíme, že aný interval (vynačen žltě) nevyhovje, erivace je nejříve áporná a potom klaná, fnkce má něke mei, a, lokální minimm. Jako nejvhonější pro žití Newtonovy metoy se jeví interval,;, 6. Položíme tey =, a proveeme pár alších výpočtů.

5 aproimace čitatel jmenovatel náslející aproimace, -,437,87,87,7473 6,77,7633,7633,36 6,97, ,769 4,E-7 6,779,769 4 Z tablky viíme, že 3 = 4 (v přesnosti na pět esetinných míst, což by starým Egypťanům jistě stačilo). Zbývá návrat pět k průměr stny. Je-li =,769, pak = =, =,39. Nejelší úsečka, ktero le místit o na stny Lotos, be lohá přibližně,3 míry. Smekám svůj imaginární klobok pře starými Egypťany!! 4 3 Na ávěr pro úplnost ještě jeen obráek s grafem fnkce f : y. Je na něm viět hleaný průsečík (rhý nevyhovje pomínkám úlohy) i lokální minimm fnkce něke mei =, a =,. y

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch Marie Hojdarová Jana Krejčová Martina Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN: 978-80-87035-94-8

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy

y 10 20 Obrázek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy 36 KAPITOLA 1. KVADRIKY JAKO PLOCHY 2. STUPNĚ 2 1 2 1 1 y 1 2 Obráek 1.26: Průměrová rovina válcové plochy Věta: Je-li definována průměrová rovina sdružená s asymptotickým směrem, potom je s tímto směrem

Více

Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab. 1. Co budeme potřebovat?

Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab. 1. Co budeme potřebovat? Vyšetřování průběhu funkce pomocí programu MatLab K práci budeme potřebovat následující příkazy pro 1. Co budeme potřebovat? (a) zadání jednotlivých výrazů symbolicky (obecně) (b) řešení rovnice f()=0,

Více

Úvod Nazývání =A2+B2-C2 =A3+B3-C3

Úvod Nazývání =A2+B2-C2 =A3+B3-C3 Úvod Úvodem si stručně připomeneme některé pro matematické aplikace užitečné nástroje Excelu, které budeme dále využívat. Předpokládáme, že účastníci kurzů P-Mat se základům ovládání Excelu naučili již

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT4. Z daných tří soustav rovnic o neznámých x, x vyberte právě všechny ty, které jsou regulární.

Více

LOKÁLNÍ EXTRÉMY. LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maximum a minimum funkce)

LOKÁLNÍ EXTRÉMY. LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maximum a minimum funkce) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: LOKÁLNÍ EXTRÉMY LOKÁLNÍ EXTRÉMY (maimum a minimum funkce) Lokální etrémy jsou body, v nichž funkce

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Matematika MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek OBSAH 1 Obsah 1 Výrazy a jejich úpravy 8 1.1 Mocniny a odmocniny........................ 8 1.1.1 Umocňování

Více

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT7

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT7 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT7. Najděte rovnici tečny ke křivce y x v bodě a. x Tečna je přímka. Přímka se zapisuje jako lineární

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

M - Goniometrie a trigonometrie

M - Goniometrie a trigonometrie M - Goniometrie a trigonometrie Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující učební text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ Olomouc 2015 Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. Prohlašuji,

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Metody řešení diofantických rovnic STUDIJNÍ TEXT Vypracoval: Jan Steinsdörfer Ústí nad Labem 2015 Obsah Úvod 2 1 Vznik diofantických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii

MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Řešené příklad na etrém a průběh funkce se zaměřením na ekonomii Bakalářská práce Veronika Kruttová Brno 008 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více

MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce

MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce Studijní materiály Pro listování dokumentem NEpoužívejte kolečko myši nebo zvolte možnost Full Screen. Brno 2012 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více