Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč"

Transkript

1 Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE VÍCE V OBSAHU NA STRANĚ 2 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16,11 SBOR HAVÍŘOV BIBLICKÉ STUDIUM ČTVRTEK 17:30 DOROST PÁTEK 17:00 MLÁDEŽ KOINOIA SOBOTA 17:00 MODLITEBNÍ CHVÍLE NEDĚLE 8:30 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 9:00 STANICE ORLOVÁ DOROST JABLKO PÁTEK 17:00 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 10:00 MLÁDEŽ TABASCO NEDĚLE 16:00

2 OBSAH časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč. 14, č. 1/2011 Redakce: Jiřka Dršková (grafika, sazba) Eva Feberová (ef), Libuše Poliačiková (LP), Příští uzávěrka: Vaše reakce na naši Bránu nebo příspěvky do Brány nám pište na S Boží pomocí nashledanou někdy příště, protože bez Pána to opravdu nejde. Redakce ČLÁNKY ASTRONOMICKÝ HOD 13 METEOPROMĚNY 13 -> smějeme se > úvodník... 3 DO NOVÉHO ROKU -> verše na rok > zamyšlení ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ 15 ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE 8 KONTAKTY -> na sbor 21 -> na kazatele a starší > na vedoucí služeb SBOROVÉ INFORMACE -> dorost 11 LEGOPROJEKT -> koinonia 5 PŘEDSILVESTROVSKÝ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU -> modlitby 21 -> narozeniny > Orlová 10 NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 V KOSTCE -> pozvánky 40 DNÍ S BIBLÍ 3 INSPIRO 2 24 KALENDÁŘ 20 -> tip 6 NOVÝ BIBLICKÝ NÁSTROJ ONLINE -> výsledky nedělních sbírek 20 -> ze života sboru SETKÁNÍ SENIORŮ 7 NAROZENINY 9 VÁNOČNÍ DĚTSKÁ SLAVNOST 12 SILVESTR 14 -> zprávy ze staršovstva 9 ZÁBAVA -> pro děti :00 Alianční modlitby evangelikálních církví (Křesťanské sbory) :00 Ekumenické shromáždění (CB Havířov)

3 Do nového roku aneb vše, co činí Bůh, zůstává navěky Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm (1 Jan 4:15,16). Sestry a bratři. Stojíme opět na prahu nového roku. Co říct, co připomenout, aby to nebyla jen prázdná slova? Vždyť jsme stále k něčemu zváni, zvláště na přelomu starého a nového roku nám neustále někdo připomíná, co se od nás očekává, co nás nemine, co mine, co nemáme, či co máme dělat apod. Nechci k těm všem radám, očekáváním a vyhlídkám přidávat nic moc navíc. Rád bych však krátce připomněl, co říká do všech našich očekávání, plánů, či obav Písmo. Mám na mysli především dvě místa. Nejdříve slova krále Šalamouna, který říká, že: vše, co činí Bůh, zůstává navěky (Kaz 3:14) a pak ještě slova apoštola Jana o tom, že: kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Doslova: svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky (1 Jan 2:17). Svět pomíjí i jeho chtivost. Tráva usychá, květ vadne...(1 Pt 1:24). Jak výstižné! Všechny naše plány a předsevzetí i chtění přicházejí a odcházejí. A stejně tak pomine většina z toho, co nás zaměstnávalo v roce minulém, či bude zaměstnávat v roce novém. Je však něco, co v tom všem snažení nepomine, co trvá, i když léta plynou! Co je to? No vše, co činí Bůh v našich životech! Podle Písma jde především o lásku, kterou nám Pán projevuje mnohými způsoby. A je to také láska, která jediná z našich životů přetrvá až na věčnost. Láska k Bohu, láska k lidem, láska projevovaná v každodenním životě na tisícero způsobů, láska nejen ve slovech, ale láska jako čin, láska jako život. Taková láska, jakou má Pán Ježíš Kristus, ten, který je to Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Slovo lásky. Vtělená láska. Ten zůstává navěky a s Ním a v Něm všichni, kdo žijí lásku. A to bych nám všem chtěl popřát do dalších měsíců nového roku. Kéž tedy i v tom novém roce 2011 je naše úsilí zaměřeno především k tomu, co je věčné, co přetrvá. Martin Grohman Rada Církve bratrské připravila pro všechny sbory naší církve mimořádnou akci s názvem 40 dní s Biblí. Akce bude probíhat po celé církvi v době od 16. března 40 dní až do velikonoční neděle. Během této doby se chceme vrátit ke kořenům zbožnosti naší církve a to především osobním studiem Bible (příp. rodinnými pobožnostmi). Pro všechny sbory jsme připravili materiály, které můžete využít během společného či osobního čtyřicetidenního čtení Bible. Někdo se rozhodne, že v této předvelikonoční době přečte část Bible, kterou si vybere sám, další si ke studiu opatří jeden z nových českých překladů, jiný použije připravené rozpisy. Základní nabídkou je možnost přečíst Nový zákon za 40 dní. K dispozici budou i jiné varianty. Nabídka je určena jednotlivcům, rodinám, skupinkám, mládežím či celým sborům. Více na: 3

4 Verše na rok 2011 Sbor Havířov Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16,11 Staršovstvo Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude. Iz 42,3 Hospodářská oblast (rada, pokladník, správce ) On dává ustálému sílu, a tomu, jenž žádné síly nemá, moci hojně udílí. Iz 40,29 Diakonie Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." Iz 46,4 Besídka Aj, neníť ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. Iz 59,1 Dorost V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Ž 9,11 Koinonia Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1P 1,15 Evangelizační skupinka Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1K 16,14 Novomanželská skupinka Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Ž 22,27 Skupinka sester Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9 Časopis Brána Hospodine, učiň nám milost, na Tebe očekáváme; budiž ramenem svých každého jitra, a vysvobozením naším v čas soužení. Iz 33,2 Služba v nemocnici Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34,19 4

5 Předsilvestrovský pobyt mládeží v Hrádku Pobyt se uskutečnil v Hrádku v místním CB na téma Víra v akci a opravdu celý pobyt tento název provázel. Pondělí bylo v duchu seznamovacím, seznamovali jsme se s ostatními dvěma mládežemi, vybalovali se a zkoušeli se zabydlet ve sboru, který spíše než Hrádek připomínal Hrad a myslím si, že mnohým z nás nestačily ani ty 4 dny na to, abychom si našli sami cestu k výtahu Jestli si někdy chcete projít bludiště, tak jeďte právě do Hrádku. V úterý ráno jsme vstali stále ještě plní energie, posilnili se snídaní a rozdělili se do několika sdílících skupinek, kde jsme se zamýšleli nad knihou Job, vedly se super konverzace a společně jsme se poznávali i po duchovní stránce. Mně osobně se moc líbilo, jak jsme k sobě byli všichni otevření i přesto, že jsme se moc neznali, a mohli společně sdílet naši víru a Krista Hned po skončení skupinek jsme si vybrali jeden z workshopů (zpívání koled, nacvičování scénky - lifehouse Everything a zdobení perníčků) a tak se mohli připravovat na námi očekávanou středu. Neboť právě ve středu jsme vyšli jako vyzbrojení boží dělníci do ulic a evangelizovali obyvatele města Třince. A když říkám vyzbrojení, tak tím myslím posilněni božím slovem a duchem, neboť v úterý večer jsme si zkoušeli víru v praxi. Slovo měl Boža Lach a kromě toho, že bylo proložené mnoha vtipnými historkami z Božova života, tak bylo také hodně mocné, ke mně samotné hodně promlouvalo. Mluvil o tom, jak by měla vypadat evangelizace v životě křesťana. My jako křesťané se totiž často Bohu vymlouváme na to, že nejsme dost dobří proto, aby s námi naplnil Jeho plán. Často říkáme: Pane, pošli si někoho jiného, jen ne mne. Ale to děláme právě proto, že v našich životech jsou věci, které nás brzdí. Které nás brzdi jednak v našem vztahu s Bohem, tak v tom, abychom ho následovali. Může to být strach, zaměstnanost či pochybnosti vůči tomu, jak by se lidé na nás dívali, kdyby se dozvěděli, že jsme křesťané. Toto jsou ale jenom lži, které nás brzdí v tom jít dál. V našich životech, jak řekl Boža, by však neměly existovat lži ani maličké lžičky. Evangelium není jen o nějaké velké jednoroční akci ve sboru, o English campech, apod., ale o tom, že sdílíme své životy s lidmi, protože to je to, co po nás Pán chce. Sám říká: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Jděte a zvěstuje evangelium a tam, kde je to zapotřebí použijte slova. Lidé by naši víru měli vidět z toho, co děláme a ne jen z našich slov. Protože co je platné, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Po slově jsme vytvořili dvojičky a zkoušeli jsme si v krátkém časovém úseku povyprávět svá svědectví a poté říct evangelium, tak nějak srozumitelně, aby tomu rozuměli i naši nevěřící přátelé, takže žádné křesťanismy jako: byl jsem obmyt beránkovou krví, pokání či spasení nebyly povoleny Myslím si, že to byla pro všechny moc dobrá zkušenost a skvělá příprava pro následující den, zjistili jsme, jak je důležité mít svá svědectví připravená a umět vyzvat lidi k přijetí Pána Ježíše Krista co nejsrozumitelněji. Když nastala středa, všichni jsme měli plné ruce práce, na každém ležela nějaká zodpovědnost, někdo připravoval čaje, které jsme později rozdávali lidem, druzí balili aparaturu, abychom mohli ve městě lidem zazpívat, tiskly se mapky s trasou, vytvářely se cedule s nápisem Objetí zdarma a rozdělovali jsme se do skupinek na roznášení čaje. V poledne jsme se vydali na vlak a předtím se 5

6 ještě krátce pomodlili za Boží vedení. Byli jsme plni očekávání toho, co si pro nás Pán připravil a jak si nás povede. Již ve vlaku jsme začali rozdávat první objetí zdarma a celou cestu si prozpěvovali chvály, bylo to něco úžasného. Po celou dobu jsem cítila, že je Bůh s námi! Po vystoupení z vlaku jsme se vydali již každý svou cestou (po skupinách), někteří měli úspěch větší, někteří menší, ale myslím si, že každého z nás to posunulo zase o něco blíž k Pánu. Dělalo nám velkou radost už jen to, že jsme mohli dělat radost, a i když jsme byli častokrát lidmi odmítnuti, tak jsme ve finále byli všichni nadšení, protože každý z nás měl svou zkušenost či příběh, který prožil, a některé byly hodně silné. Kolem 15. hodiny jsme začali s programem, který jsme měli pro Třinec připravený, zpívali jsme koledy, zahráli scénku a stále oslovovali lidi, procházející kolem a nabízeli jim čaj či poslechnutí koled, na některých bylo vidět, že z toho mají opravdu radost, zvlášť když je Kuba objal Nakonec jsme si zašli všichni na pizzu a zazpívali personálu koledy jako projev díků za možnost připojení aparatury. Ve sboru jsme si pak už jen vyprávěli naše zážitky a od půlnoci jsme zahájili noční maratón s Bohem. Myslím si, že chata byla opravdu požehnaná a jsme za to Pánu moc vděčni. Více info: u mládežníků a Katky Hotové Pavla Macečková Nový biblický nástroj online Na adrese byl spuštěn nový biblický studijní nástroj, který poskytuje přes dvacet různých překladů Bible, pokročilé vyhledávání, komentáře, slovníky a další funkce. Důraz je kladen na jednoduchost a intuitivní ovládání. To vše zdarma a bez nutnosti cokoliv instalovat. "Přestože je Bible-Online.cz teprve na začátku, již několikrát se mně osobně stala velmi vítaným pomocníkem při četbě i studiu Božího slova. Jako Česká evangelikální aliance podporujeme tento projekt, protože přibližuje Písmo k lidem - věřícím i nevěřícím - a dává jim pomocí internetu příležitost se s ním jednoduše seznamovat nebo ho do hloubky studovat." říká Tomáš Chvojka, předseda ČEA. Aplikace je přístupná z internetového prohlížeče, je postavena na moderních webových technologiích a tak může nabízet funkce na úrovni nejznámějších free biblických programů. Umožňuje například jednotlivé biblické překlady zobrazovat vedle sebe ve vzájemně propojených oknech. Text se může zobrazovat formátovaný podobně jako v tištěném vydání. Ve verzích obsahujících Strongovo číslování lze využít i výkladový slovník. K dispozici je například Český studijní překlad s kompletním poznámkovým aparátem, Bible Kralická, New American Standard Version či Biblia Hebraica. V současné fázi je projekt určen především pro české uživatele, postupně však chceme překládat uživatelské rozhraní do více jazyků a přidávat další překlady Bible, což závisí zejména na získání souhlasu držitelů autorských práv. Bible-Online.cz je otevřeným projektem. Každý může přispět například novými nápady, propagací, testováním, případně vývojem. Věříme, že tento nástroj bude k užitku všem, kteří chtějí lépe poznat a šířit Boží slovo a tak se podílet na budování Božího království. To je největším a konečným cílem našeho úsilí. Jan Šlesinger, vedoucí projektu 6

7 Setkání seniorů Jako každý rok, sešli jsme se i letos, abychom se navzájem povzbudili i potěšili. Program byl bohatý: báseň Dopis, poselství z Božího slova, návštěva mládeže, píseň, kterou doprovázel Ondra Kupský hrou na kytaru, na níž chyběla jedna struna, svědectví o cestě k Pánu Ježíši jednoho mládežníka (Tomáše), pohoštění z bohatě prostřeného a ozdobeného stolu, povídání Někteří kolovali kolem stolu, Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. F 2,2-5 7

8 aby si mohli popovídat postupně se všemi seniory i hosty. Zavítali mezi nás totiž Alena a Josef Kovalovi, kteří jsou už sice členy stanice těšínského sboru, ale pořád patří mezi nás. Bylo to moc hezké a vydařené setkání. A já jsem si během něho uvědomila sama pro sebe jednu věc: Vždycky mohu chválit, děkovat, radovat se, sloužit... i tehdy, když mi chybí jedna struna. A možná i tehdy, když mi jich chybí více... Zamrzlé fotografie Nyní na přelomu roku sedím a probírám se fotografiemi okamžiků, zamrzlých vteřin života, harampádím vzpomínek, které mívají zvláštní cenu. Pro nás. Bývá v nich celý život, historie pádů i vítězství. Sebereflexe i radost, že jsme se posunuli jinam, anebo stesk, že něco je jednoduše pryč. Běh času. Na konci roku jak signifikantní. Klišé. Kýč. Nuda. Tak tomu bylo od nepaměti a bude, pokud Bůh neurčí jinak. Nač neustále řešit stále totéž. Jenže Každý rok je jinačí, stejně jako den, každičká minuta i sekunda. Moudří Řekové ne nadarmo říkali, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Vzpomínáme a sedíme, co se nám povedlo a co nikoli. A stále se vracíme k základním otázkám, proč jsme tady, kam směřujeme a čím vlastně jsme my sami. Když to vezmu z biblického konce, jsme skutečně tady pro Boží slávu, abychom šířili světlo Boží lásky, které se zoufale nedostává? Jsme onou láskou naplněni? Dostáváme tomu úkolu? Jakou hrajeme roli v celém lidském hemžení? Čím a jak nejlépe můžeme toto naplnit? Jak? Čas plyne a zamrzlé okamžiky života na fotografiích toto jen potvrzují. Každý z nás má svůj úkol, každý z nás má cíl, význam, který nám vepsal do vínku Bůh. Dá se takto definovat jakési předurčení? Nevím, jisté je, že patrně nejlépe naplníme svůj soukromý osud tím, že přilneme k Bohu, Kristu, coby nekonečné lásce a v pokoře jej budeme následovat. V radosti, bolesti i sebereflexi, jak jde život sám. Kéž se nám to podaří, třeba i lépe než vloni, a prohlídka starých fotografií nebude bezmocným steskem po starých časech, ale vědomím, že naše cesta nebyla a není zbytečná. 8 Toto Vám všem přeje Adam Gamrot, Horní Suchá

9 Popřáli jsme k narozeninám sestře Dáši Onderkové. Bratr kazatel jí přečetl verše ze žalmu 130 a Eva jí za nás předala dárek. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,5-7 Informace ze staršovstva ze dne Zabývali jsme se kalendářem na leden a únor. Stanice v Orlové zvolila svoje staršovstvo. Staršími stanice jsou: Adam Gamrot, Vašek Litvan, Roman Stacho, René Szlaur začnou v modlitebně a v obou bytech práce na rekonstrukci topení. Výroční členské shromáždění se bude konat Prosíme vedoucí jednotlivých služeb o zaslání zpráv do na adresu Zprávy budou zveřejněny v Bráně. Dostali jsme pozvání na setkání se staršovstvem ve Frýdku-Místku. K výměně zkušeností a společným modlitbám bychom se měli sejít Dorost plánuje třídenní evangelizační akci Stavba legového městečka, a to ve dnech Staršovstvo jednalo o vedení mládeže, jako vedoucí byl potvrzen Jakub Čech. Hovořili jsme o možnosti uspořádat společnou sborovou dovolenou také v letošním roce. 9

10 10 Některé události roku 2010 v kostce, aneb jak je zaznamenala má děravá paměť: Nový rok začal, starý skončil, můžeme sumírovat, co se nám povedlo a co nikoli. Bilancování. Odchod Kubíčkových ten byl zřejmě tím nejdůležitějším, co poznamenalo chod naší stanice. Ve špatném i v dobrém. Odešla skvělá rodinka, tahoun v mnoha částech sborové práce, milí lidé, po kterých zůstala mezera. Nicméně jejich odchod nás naučil se spoléhat více na Boha a na to, co nám svěřil do vínku, začali jsme si více věřit, dá se říci, že chod stanice s určitými menšími výhradami zvládáme dobře. Do análů se rovněž zapsala sborová dovolená na Tyře, kde jsme strávili pěkný čas ještě i s Kubíčkovými. Sborový den a křest. Společný čas s Havířovem a křest lidí i z Orlové Další nátěr střechy po povodních, aneb dílčí opravy. Chce to novou krytinu. Letni kemp Orlová. Byl svého druhu průkopnický v tom, že byl pojat jako čistě orlovská záležitost (po několika letech). Dlužno dodat, že převládly pozitivní ohlasy, byť nedošlo k zjevnému obrácení účastníků. Svou staro-novou premiéru si odbyli René s Mončou, coby jedni z vedoucích. Daniel Johnson udělal velký kus práce. Letní tábor dorostu: Z letního tábora se vrátili všichni celí i zdraví Byl údajně moc fajn. Věřím tomu. V Nízkém Jeseníku je čistá příroda i vzduch, a pokud se k tomu dodá skvělá parta lidí vyjde super tábor. Stěhování Gamrotových: Ti se stěhovali jen do Horní Suché, v Orlové jsou a rovněž (snad) i budou nadále aktivní rodinkou Ze Suché je to autem kousek. A zvou na svou usedlost Tabasco se na podzim rozrostlo a nyní se jej stabilně účastní okolo 15 lidí, většinou i více. Tým Tabasca se rozrostl o Szlaurovy. Péťa Kašuba je stále na stěně a téměř každý týden vede svůj kroužek pro ty, kteří chtějí zkusit lezení. Ve svém říjnovém interview zve další účastníky. Přidáte se i vy? Problémy s topením vyřešeny (aspoň dočasně, do příští závady ). Viníkem bylo odkalovací sítko, díky němu čerpadlo nebylo schopno dodat dostatek teplé vody do soustavy a tak se kotel přehříval a v budově bylo zima. Nyní je nám krásně teplo všude. Volby staršovstva podle očekávání dopadly tak, jak dopadly. Zvoleno bylo staršovstvo ve staronovém složení: Václav Litvan, René Szlaur, Adam Gamrot a jako nový člen byl zvolen Roman Stacho. Přejme naším starším vše dobré a především Boží moudrost a rozvahu. Konec roku se jako obvykle neobešel bez Půlnoční bohoslužby, kterou jsme pořádali již 11. rokem spolu s ostatními církvemi v Orlové. Ekuména se osvědčila a jsme moc rádi, že máme mezi sebou stále nadstandardní vztahy. A jak dopadla půlnoční? Podle ohlasů dobře. Slovo Boží z úst Daniela Johnsona snad tentokráte padlo na úrodnější půdu. Posluchačů bylo, přes nevlídné počasí, dost, zcela určitě někde kolem 150 lidí, možná i více. Zvolený komornější formát bohoslužby na menším náměstí před domem kultury se zdál být i tentokrát dobrou volbou. Tentokráte jsme neslavili Silvestra a vánoční bohoslužba byla jen obohacena delšími chválami. Nemyslím si však, že by se jednalo o významný handicap. Jo, Silvestr skončil neformálními návštěvami, což je rovněž dobře. Snad ho společně oslavíme příští rok? Kdo ví?

11 Byl to jen krátký výčet, žádná statistická data, zcela určitě mně něco vypadlo, doufám, že prominete. Pán Bůh vám všem žehnej. Nakonec dodám, že bez něj by se nepovedlo téměř nic. Mějte se hezky! Váš Adam Gamrot, Orlová Náš verš pro rok 2011 Efezským 3:15-17 Jehož (Otcovo) jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16 Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17 Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce... Komentáře nechám na povolanějších, jenom dodám, že padá přesně do naší situace.. 8 abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19 a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. To vše Vám všem přeji i v Havířově. Adam Gamrot, Horní Suchá Legoprojekt (stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let) Dorost našeho sboru se v tomto roce zapojí do tzv. Legoprojektu. Oč jde? Děti v průběhu třech odpoledních setkání za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují, staví město z legových kostiček. Děti mohou stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Proto se v průběhu stavby legového městečka o stavební přestávce vypráví biblický příběh s použitím Lega. Postavené město čtvrtý den stavitelé ukážou všem: dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti. Základní sadu Lego kostiček daroval organizátorům akce Německý Dětský odbor. Z množství lega, které je nyní k dispozici vyroste během tří dnů legové město o rozměru 8 x 3,5 metru. Aby mohl Legoprojekt dlouho a dobře sloužit, je zapotřebí se o něj dobře starat. Na webových stránkách projektu je vyhlášena sbírka legových kostiček či stavebnic (ať použitých či nových), je zveřejněn i seznam potřebných stavebnic. Legové městečko putuje od června 2010 na různá místa České republiky, v Havířově bude od čtvrtka do neděle V České republice celý projekt zajišťuje Dětský odbor CB, vedoucím projektu je Roman Neumann. Bližší informace najdete na 11

12 Dětská vánoční slavnost Po krátkém slovu Martina Grohmana byl nedělní program zcela v režii dětí. Básničky Evičky a Janičky Bednářových, Michalka a Davídka Grohmanových, Vašíka Pavlase, Pavlíka Herboczka a Esterky Drahotuské byly prokládány společnými chválami a koledami dětí z besídek a z dorostu. Pavlík Herboczek a Adélka Manišová nám na housle zahráli směs koled. Po besídce přišel na řadu dorost, který nás svou scénkou na zdánlivě nevánoční téma přiměl k zamyšlení. Na závěr každý z nás dostal od dětí malý dáreček: 12

13 perníčky, které samy udělaly a nazdobily. A pak už za zvuků písně putovaly modlitebnou k dětem i dorostencům vánoční balíčky. A nejenom k dětem, dostalo se i na sborové služebníky Meteo-proměny Prosinec se zapsal do tabulek jako chladný měsíc, především v Čechách přepisoval dlouhodobé teplotní tabulky. Je zima a mrzne, co je na tom překvapivého? Třeba to, že mnozí prorokové globálního oteplování tvrdili, že sníh už v naších zeměpisných šířkách nebude, převládne počasí, jaké jsme měli třeba před několika léty během pamětné zimy, kdy jsme nevěděli, kdy vlastně skončil podzim a kdy vlastně začalo jaro. Nebyla zima, nýbrž jakýsi jarozim. Nyní se zdá, že mrazivější zimy mají opět navrch, podle některých klimatologů nás čeká roků, kdy bude počasí spíše chladnější s většími výkyvy a podobné zimy se budou častěji opakovat. Jak tomu bude ve skutečnosti ukáže čas, jisté je určitě to, že počasí je stále nevyzpytatelné Adam Gamrot, Horní Suchá Astronomický hod: lépe řečeno astronomické hody: Nás čekají již 4.1, takže když obdržíte Bránu, již bude po všem. Což je škoda. Čeká nás totiž ráno částečné zatmění slunce o celkovém zakrytí 78 procent slunečního kotouče, což je celkem dost. Průběh celého zatmění bude viditelný ráno od 8 hodin do téměř 11 hodin, kdy měsíc definitivně opustí sluneční kotouč. Slunko bude nejvíce zakryto v 9.20 a připomínat bude úzký srpek nebo úsměv Předpověď počasí je více než optimistická. Má být jasno, na obloze by neměla strašit žádná oblačnost, ani inverzní Aby toho nebylo málo, budou padat večer meteority. Adam Gamrot, Horní Suchá 13

14 Silvestrovské shromáždění bylo zcela v režii mládeže. Program byl skutečně bohatý. Vyslechli jsme koncert Michalky Kupské, která nám za doprovodu své babičky paní Miroslavy Kupské zahrála na příčnou flétnu 2 větu z Koncertu Antonína Filse pro flétnu a klavír. Vyslechli jsme svědectví Iva Kupského o jeho nevěřícím kolegovi a Lucky Juchelkové o vyslyšené modlitbě Jakub Čech měl krátké kázání (1 K 5,14-19): Jsme v Kristu nová stvoření - Vyvoláváme v lidech úžas? Přitahujeme je? Voníme novotou? Jak jsme na tom s Kristem? Potom otestoval naše biblické znalosti prostřednictvím 10 otázek. Musím říci, že okna v Noemově arše mne skutečně zaskočila... Závěrečná scénka ve mne (a myslím si, že nejenom ve mně) zanechala hluboký dojem. Nakonec jsme si vytáhli verše na rok Kdo na tomto shromáždění nebyl, o hodně přišel. Podle mého soudu se totiž mládeži moc povedlo. 14 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. 2K 5,17

15 On je zdrojem vnitřního štěstí aneb Prohloubit své srdce Věřící, který má upřímné srdce, každodenně zjišťuje, že když touží a snaží se kráčet cestou, po které ho vede jeho Pán, jeho srdce se prohlubuje a postupně dostává od Pána víc a víc schopnosti žít, toužit po Něm a přijímat Jeho lásku. Navzdory všemu, co jsme kdy v životě prožili a prožíváme těžkého, Ježíš působí hluboko v našem srdci, a to stále více když zůstáváme k Němu a také sami k sobě upřímní. Upřímnost se týká našeho srdce a naší duše našich tužeb, snů, obav, bolestí, těžkostí, našich nejhlubších nadějí i úzkostí a prostě všeho. Stále znovu zveme Ježíše, aby vstupoval do našeho srdce a přebýval tam víc než kdy dřív. Zveme ho, aby odstranil z našeho ztvrdlého srdce vše, co se tam staví do cesty mezi nás a Něj On, Pán, v našem srdci zůstává stále, ale také vždy přichází znovu a dává se nám poznat víc než kdy předtím. Ježíš říká ve Zjevení: Hle, já stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (Zj 3,20) On přichází vždy. Ne vždy nás ale nasytí a uspokojí tak, jak bychom si zrovna představovali. Vždy znovu přichází On sám, osobně a to je víc než cokoliv jiného. Setkává se s námi a NASYCUJE NÁS SEBOU SAMÝM. Obnovuje svou lásku k nám. On je skutečným CHLEBEM ŽIVOTA, který jediný může nasytit naše nitro. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. (Sof 3,17) Jiný překlad téhož verše říká: upokojí nás svou láskou To je velmi krásně řečeno. Když po něčem toužíme (a nemáme), a jsme proto plni žalu, smutku, nepřestávejme se obracet k Němu s důvěrou. On nás vždy upokojí svou láskou. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Mt 7,7). Stává se, že ne vždy dostáváme, co chceme. To ale neznamená, že již po tom nebudeme dále toužit. Toužíme dál a Bůh naše touhy postupně proměňuje, transformuje přetaví je ve SVÉ touhy, které nám vloží do srdce. Jeho vůle a naše vůle, Jeho přání a naše přání se pak shodnou, a my v tom prožíváme lásku, radost, Jeho ujištění. Taková proměna ale někdy vyžaduje týdny, měsíce i roky. A také houževnatost ducha, statečnost srdce a dlouhé čekání. 15

16 A to někdy bývá těžké! Bůh nám ale neslíbil, že pozemský život bude procházka růžovou zahradou! Slíbil, ŽE BUDE VŽDY S NÁMI: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. (Žd 13,5). Jestli ty sám vědomě nezapřeš Boha a nezřekneš se ho On to nikdy neudělá! Máš zaslíbení Jeho blízkosti ve všech časech snadných i těžkých, ve všech zkouškách. Tato Jeho přítomnost a blízkost v našem srdci je nade vše! Boží cesty jsou pro nás lepší než ty naše. Jeho plány jsou pro nás lepší, Jeho touhy jsou pro nás lepší než ty naše! V důsledku vždy platí, že Jeho touhy a Jeho přání, až se postupně stanou i našimi touhami a přáními a až se naplní, nám přinesou více vnitřního uspokojení, než o jakém jsme snili. Někdy dostáváme ale něco jiného, než za co jsme prosili. Mnohdy dostáváme něco jiného. Prosili jsme o snadnou cestu, o úlevu, o odpočinek ale přichází těžká cesta, pracná cesta, mnoho námahy, vysílení, únavy Neboť Bůh sice VŽDY VYSLÝCHÁ naše modlitby, ale ne vždy tak, jak jsme chtěli. Prosili jsme, upřímně jsme o něco prosili ale pak dostaneme něco úplně jiného Znáte to? Ano, znáte. A v tom je právě Boží moudrost. Bůh nám dává to, co je pro nás dobré, ne to, co jsme chtěli a přáli si sami. Dává VÍC, NEŽ CO JSME SI PŘÁLI: dává nám to, co potřebujeme, ne to, co zrovna chceme. A to Boží, co On dává, je pro nás vždy lepší než to, co jsme chtěli sami, co jsme chtěli původně. Jestliže jsme tak blízko Bohu, že se touhy našeho srdce shodují jestliže se shodují s Božími touhami potom nám Bůh dává přesně to, oč žádáme. oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. (1 J 3,22). Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. (1 J 5,14) Čekání podle Boží vůle je pro nás vždy užitečné čekáním naše srdce roste a prohlubuje se, naše životy dostávají nový rozměr. Právě tehdy dostáváme víc abychom mohli potom i víc dávat. Toto vědomí, že Bůh JE S NÁMI a proměňuje nás svou STÁ- LOU PŘÍTOMNOSTÍ, nás natolik uspokojuje, že můžeme pak ostatní zvát k ŽIVOTU, který dává On, DO PŘÍTOMNOSTI NAŠEHO PÁNA aby i jejich srdce mohla ožít, aby přijali odpuštění, uzdravení, SPÁSU, aby poznali Ježíše. Bůh nás ne vždy vytrhne z bolestného období a ne vždy nám dává to, po čem toužíme. Protože BOŽÍ touhy pro náš život jsou vždy PRAVDIVÉ a BOŽÍ cesty jsou vyšší a lepší než naše vlastní. JDE MU O NĚCO VĚTŠÍHO NEŽ O NAŠE, v uvozovkách, štěstí. Ve skutečnosti nám chce dát mnohem více SVÉHO štěstí, než kolik jsme si pro sebe naplánovali. Ale to, jak a kdy dává On, často neodpovídá našim původním přáním a plánům! On někdy nedává hned, mnohdy nedává v tom čase, kdy jsme si naplánovali. My spěcháme a chtěli bychom všechno hned, nejpozději za měsíc, půl roku, nejdéle za rok delší doba nám připadá jako věčnost, jako nekonečné čekání Ale Bůh vidí CELÝ NÁŠ ŽI- VOT: OD PRVNÍHO DNE AŽ DO POSLEDNÍHO DNE. A JEŠTĚ DÁLE, NA VĚČNOST. Byli jsme stvořeni jako věčné bytosti a budeme navěky žít s Ním, na tom nejlepším místě, na takovém, které jsme si zde na Zemi ani neuměli vysnít: v Nebi. To všechno se stane jestliže je Ježíš tvým Pánem a Spasitelem, jestliže jsi mu dal svůj život. Dá ti mnohem víc pro věčný i pro pozemský život, než sis přál ale mnohdy úplně JINAK, ve zcela JINÉM ČASE, JINÝM ZPŮSOBEM, s úplně JINÝMI LIDMI, než sis původně myslel. A v tom všem vždy platí, že Boží cesty jsou pro nás lepší než ty naše. A také, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8,28). Ježíš je naším zdrojem vnitřního štěstí, které nelze jinde najít. Budeme toto vnitřní štěstí cítit a prožívat vždy? Ne, to by bylo příliš snadné! Neboť období zkoušek, období hledání Boží tváře, Božího srdce, nás vedou k 16

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více