Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč"

Transkript

1 Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE VÍCE V OBSAHU NA STRANĚ 2 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16,11 SBOR HAVÍŘOV BIBLICKÉ STUDIUM ČTVRTEK 17:30 DOROST PÁTEK 17:00 MLÁDEŽ KOINOIA SOBOTA 17:00 MODLITEBNÍ CHVÍLE NEDĚLE 8:30 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 9:00 STANICE ORLOVÁ DOROST JABLKO PÁTEK 17:00 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 10:00 MLÁDEŽ TABASCO NEDĚLE 16:00

2 OBSAH časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč. 14, č. 1/2011 Redakce: Jiřka Dršková (grafika, sazba) Eva Feberová (ef), Libuše Poliačiková (LP), Příští uzávěrka: Vaše reakce na naši Bránu nebo příspěvky do Brány nám pište na S Boží pomocí nashledanou někdy příště, protože bez Pána to opravdu nejde. Redakce ČLÁNKY ASTRONOMICKÝ HOD 13 METEOPROMĚNY 13 -> smějeme se > úvodník... 3 DO NOVÉHO ROKU -> verše na rok > zamyšlení ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ 15 ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE 8 KONTAKTY -> na sbor 21 -> na kazatele a starší > na vedoucí služeb SBOROVÉ INFORMACE -> dorost 11 LEGOPROJEKT -> koinonia 5 PŘEDSILVESTROVSKÝ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU -> modlitby 21 -> narozeniny > Orlová 10 NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 V KOSTCE -> pozvánky 40 DNÍ S BIBLÍ 3 INSPIRO 2 24 KALENDÁŘ 20 -> tip 6 NOVÝ BIBLICKÝ NÁSTROJ ONLINE -> výsledky nedělních sbírek 20 -> ze života sboru SETKÁNÍ SENIORŮ 7 NAROZENINY 9 VÁNOČNÍ DĚTSKÁ SLAVNOST 12 SILVESTR 14 -> zprávy ze staršovstva 9 ZÁBAVA -> pro děti :00 Alianční modlitby evangelikálních církví (Křesťanské sbory) :00 Ekumenické shromáždění (CB Havířov)

3 Do nového roku aneb vše, co činí Bůh, zůstává navěky Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm (1 Jan 4:15,16). Sestry a bratři. Stojíme opět na prahu nového roku. Co říct, co připomenout, aby to nebyla jen prázdná slova? Vždyť jsme stále k něčemu zváni, zvláště na přelomu starého a nového roku nám neustále někdo připomíná, co se od nás očekává, co nás nemine, co mine, co nemáme, či co máme dělat apod. Nechci k těm všem radám, očekáváním a vyhlídkám přidávat nic moc navíc. Rád bych však krátce připomněl, co říká do všech našich očekávání, plánů, či obav Písmo. Mám na mysli především dvě místa. Nejdříve slova krále Šalamouna, který říká, že: vše, co činí Bůh, zůstává navěky (Kaz 3:14) a pak ještě slova apoštola Jana o tom, že: kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Doslova: svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky (1 Jan 2:17). Svět pomíjí i jeho chtivost. Tráva usychá, květ vadne...(1 Pt 1:24). Jak výstižné! Všechny naše plány a předsevzetí i chtění přicházejí a odcházejí. A stejně tak pomine většina z toho, co nás zaměstnávalo v roce minulém, či bude zaměstnávat v roce novém. Je však něco, co v tom všem snažení nepomine, co trvá, i když léta plynou! Co je to? No vše, co činí Bůh v našich životech! Podle Písma jde především o lásku, kterou nám Pán projevuje mnohými způsoby. A je to také láska, která jediná z našich životů přetrvá až na věčnost. Láska k Bohu, láska k lidem, láska projevovaná v každodenním životě na tisícero způsobů, láska nejen ve slovech, ale láska jako čin, láska jako život. Taková láska, jakou má Pán Ježíš Kristus, ten, který je to Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Slovo lásky. Vtělená láska. Ten zůstává navěky a s Ním a v Něm všichni, kdo žijí lásku. A to bych nám všem chtěl popřát do dalších měsíců nového roku. Kéž tedy i v tom novém roce 2011 je naše úsilí zaměřeno především k tomu, co je věčné, co přetrvá. Martin Grohman Rada Církve bratrské připravila pro všechny sbory naší církve mimořádnou akci s názvem 40 dní s Biblí. Akce bude probíhat po celé církvi v době od 16. března 40 dní až do velikonoční neděle. Během této doby se chceme vrátit ke kořenům zbožnosti naší církve a to především osobním studiem Bible (příp. rodinnými pobožnostmi). Pro všechny sbory jsme připravili materiály, které můžete využít během společného či osobního čtyřicetidenního čtení Bible. Někdo se rozhodne, že v této předvelikonoční době přečte část Bible, kterou si vybere sám, další si ke studiu opatří jeden z nových českých překladů, jiný použije připravené rozpisy. Základní nabídkou je možnost přečíst Nový zákon za 40 dní. K dispozici budou i jiné varianty. Nabídka je určena jednotlivcům, rodinám, skupinkám, mládežím či celým sborům. Více na: 3

4 Verše na rok 2011 Sbor Havířov Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16,11 Staršovstvo Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude. Iz 42,3 Hospodářská oblast (rada, pokladník, správce ) On dává ustálému sílu, a tomu, jenž žádné síly nemá, moci hojně udílí. Iz 40,29 Diakonie Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." Iz 46,4 Besídka Aj, neníť ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. Iz 59,1 Dorost V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Ž 9,11 Koinonia Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1P 1,15 Evangelizační skupinka Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1K 16,14 Novomanželská skupinka Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Ž 22,27 Skupinka sester Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9 Časopis Brána Hospodine, učiň nám milost, na Tebe očekáváme; budiž ramenem svých každého jitra, a vysvobozením naším v čas soužení. Iz 33,2 Služba v nemocnici Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34,19 4

5 Předsilvestrovský pobyt mládeží v Hrádku Pobyt se uskutečnil v Hrádku v místním CB na téma Víra v akci a opravdu celý pobyt tento název provázel. Pondělí bylo v duchu seznamovacím, seznamovali jsme se s ostatními dvěma mládežemi, vybalovali se a zkoušeli se zabydlet ve sboru, který spíše než Hrádek připomínal Hrad a myslím si, že mnohým z nás nestačily ani ty 4 dny na to, abychom si našli sami cestu k výtahu Jestli si někdy chcete projít bludiště, tak jeďte právě do Hrádku. V úterý ráno jsme vstali stále ještě plní energie, posilnili se snídaní a rozdělili se do několika sdílících skupinek, kde jsme se zamýšleli nad knihou Job, vedly se super konverzace a společně jsme se poznávali i po duchovní stránce. Mně osobně se moc líbilo, jak jsme k sobě byli všichni otevření i přesto, že jsme se moc neznali, a mohli společně sdílet naši víru a Krista Hned po skončení skupinek jsme si vybrali jeden z workshopů (zpívání koled, nacvičování scénky - lifehouse Everything a zdobení perníčků) a tak se mohli připravovat na námi očekávanou středu. Neboť právě ve středu jsme vyšli jako vyzbrojení boží dělníci do ulic a evangelizovali obyvatele města Třince. A když říkám vyzbrojení, tak tím myslím posilněni božím slovem a duchem, neboť v úterý večer jsme si zkoušeli víru v praxi. Slovo měl Boža Lach a kromě toho, že bylo proložené mnoha vtipnými historkami z Božova života, tak bylo také hodně mocné, ke mně samotné hodně promlouvalo. Mluvil o tom, jak by měla vypadat evangelizace v životě křesťana. My jako křesťané se totiž často Bohu vymlouváme na to, že nejsme dost dobří proto, aby s námi naplnil Jeho plán. Často říkáme: Pane, pošli si někoho jiného, jen ne mne. Ale to děláme právě proto, že v našich životech jsou věci, které nás brzdí. Které nás brzdi jednak v našem vztahu s Bohem, tak v tom, abychom ho následovali. Může to být strach, zaměstnanost či pochybnosti vůči tomu, jak by se lidé na nás dívali, kdyby se dozvěděli, že jsme křesťané. Toto jsou ale jenom lži, které nás brzdí v tom jít dál. V našich životech, jak řekl Boža, by však neměly existovat lži ani maličké lžičky. Evangelium není jen o nějaké velké jednoroční akci ve sboru, o English campech, apod., ale o tom, že sdílíme své životy s lidmi, protože to je to, co po nás Pán chce. Sám říká: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Jděte a zvěstuje evangelium a tam, kde je to zapotřebí použijte slova. Lidé by naši víru měli vidět z toho, co děláme a ne jen z našich slov. Protože co je platné, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Po slově jsme vytvořili dvojičky a zkoušeli jsme si v krátkém časovém úseku povyprávět svá svědectví a poté říct evangelium, tak nějak srozumitelně, aby tomu rozuměli i naši nevěřící přátelé, takže žádné křesťanismy jako: byl jsem obmyt beránkovou krví, pokání či spasení nebyly povoleny Myslím si, že to byla pro všechny moc dobrá zkušenost a skvělá příprava pro následující den, zjistili jsme, jak je důležité mít svá svědectví připravená a umět vyzvat lidi k přijetí Pána Ježíše Krista co nejsrozumitelněji. Když nastala středa, všichni jsme měli plné ruce práce, na každém ležela nějaká zodpovědnost, někdo připravoval čaje, které jsme později rozdávali lidem, druzí balili aparaturu, abychom mohli ve městě lidem zazpívat, tiskly se mapky s trasou, vytvářely se cedule s nápisem Objetí zdarma a rozdělovali jsme se do skupinek na roznášení čaje. V poledne jsme se vydali na vlak a předtím se 5

6 ještě krátce pomodlili za Boží vedení. Byli jsme plni očekávání toho, co si pro nás Pán připravil a jak si nás povede. Již ve vlaku jsme začali rozdávat první objetí zdarma a celou cestu si prozpěvovali chvály, bylo to něco úžasného. Po celou dobu jsem cítila, že je Bůh s námi! Po vystoupení z vlaku jsme se vydali již každý svou cestou (po skupinách), někteří měli úspěch větší, někteří menší, ale myslím si, že každého z nás to posunulo zase o něco blíž k Pánu. Dělalo nám velkou radost už jen to, že jsme mohli dělat radost, a i když jsme byli častokrát lidmi odmítnuti, tak jsme ve finále byli všichni nadšení, protože každý z nás měl svou zkušenost či příběh, který prožil, a některé byly hodně silné. Kolem 15. hodiny jsme začali s programem, který jsme měli pro Třinec připravený, zpívali jsme koledy, zahráli scénku a stále oslovovali lidi, procházející kolem a nabízeli jim čaj či poslechnutí koled, na některých bylo vidět, že z toho mají opravdu radost, zvlášť když je Kuba objal Nakonec jsme si zašli všichni na pizzu a zazpívali personálu koledy jako projev díků za možnost připojení aparatury. Ve sboru jsme si pak už jen vyprávěli naše zážitky a od půlnoci jsme zahájili noční maratón s Bohem. Myslím si, že chata byla opravdu požehnaná a jsme za to Pánu moc vděčni. Více info: u mládežníků a Katky Hotové Pavla Macečková Nový biblický nástroj online Na adrese byl spuštěn nový biblický studijní nástroj, který poskytuje přes dvacet různých překladů Bible, pokročilé vyhledávání, komentáře, slovníky a další funkce. Důraz je kladen na jednoduchost a intuitivní ovládání. To vše zdarma a bez nutnosti cokoliv instalovat. "Přestože je Bible-Online.cz teprve na začátku, již několikrát se mně osobně stala velmi vítaným pomocníkem při četbě i studiu Božího slova. Jako Česká evangelikální aliance podporujeme tento projekt, protože přibližuje Písmo k lidem - věřícím i nevěřícím - a dává jim pomocí internetu příležitost se s ním jednoduše seznamovat nebo ho do hloubky studovat." říká Tomáš Chvojka, předseda ČEA. Aplikace je přístupná z internetového prohlížeče, je postavena na moderních webových technologiích a tak může nabízet funkce na úrovni nejznámějších free biblických programů. Umožňuje například jednotlivé biblické překlady zobrazovat vedle sebe ve vzájemně propojených oknech. Text se může zobrazovat formátovaný podobně jako v tištěném vydání. Ve verzích obsahujících Strongovo číslování lze využít i výkladový slovník. K dispozici je například Český studijní překlad s kompletním poznámkovým aparátem, Bible Kralická, New American Standard Version či Biblia Hebraica. V současné fázi je projekt určen především pro české uživatele, postupně však chceme překládat uživatelské rozhraní do více jazyků a přidávat další překlady Bible, což závisí zejména na získání souhlasu držitelů autorských práv. Bible-Online.cz je otevřeným projektem. Každý může přispět například novými nápady, propagací, testováním, případně vývojem. Věříme, že tento nástroj bude k užitku všem, kteří chtějí lépe poznat a šířit Boží slovo a tak se podílet na budování Božího království. To je největším a konečným cílem našeho úsilí. Jan Šlesinger, vedoucí projektu 6

7 Setkání seniorů Jako každý rok, sešli jsme se i letos, abychom se navzájem povzbudili i potěšili. Program byl bohatý: báseň Dopis, poselství z Božího slova, návštěva mládeže, píseň, kterou doprovázel Ondra Kupský hrou na kytaru, na níž chyběla jedna struna, svědectví o cestě k Pánu Ježíši jednoho mládežníka (Tomáše), pohoštění z bohatě prostřeného a ozdobeného stolu, povídání Někteří kolovali kolem stolu, Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. F 2,2-5 7

8 aby si mohli popovídat postupně se všemi seniory i hosty. Zavítali mezi nás totiž Alena a Josef Kovalovi, kteří jsou už sice členy stanice těšínského sboru, ale pořád patří mezi nás. Bylo to moc hezké a vydařené setkání. A já jsem si během něho uvědomila sama pro sebe jednu věc: Vždycky mohu chválit, děkovat, radovat se, sloužit... i tehdy, když mi chybí jedna struna. A možná i tehdy, když mi jich chybí více... Zamrzlé fotografie Nyní na přelomu roku sedím a probírám se fotografiemi okamžiků, zamrzlých vteřin života, harampádím vzpomínek, které mívají zvláštní cenu. Pro nás. Bývá v nich celý život, historie pádů i vítězství. Sebereflexe i radost, že jsme se posunuli jinam, anebo stesk, že něco je jednoduše pryč. Běh času. Na konci roku jak signifikantní. Klišé. Kýč. Nuda. Tak tomu bylo od nepaměti a bude, pokud Bůh neurčí jinak. Nač neustále řešit stále totéž. Jenže Každý rok je jinačí, stejně jako den, každičká minuta i sekunda. Moudří Řekové ne nadarmo říkali, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Vzpomínáme a sedíme, co se nám povedlo a co nikoli. A stále se vracíme k základním otázkám, proč jsme tady, kam směřujeme a čím vlastně jsme my sami. Když to vezmu z biblického konce, jsme skutečně tady pro Boží slávu, abychom šířili světlo Boží lásky, které se zoufale nedostává? Jsme onou láskou naplněni? Dostáváme tomu úkolu? Jakou hrajeme roli v celém lidském hemžení? Čím a jak nejlépe můžeme toto naplnit? Jak? Čas plyne a zamrzlé okamžiky života na fotografiích toto jen potvrzují. Každý z nás má svůj úkol, každý z nás má cíl, význam, který nám vepsal do vínku Bůh. Dá se takto definovat jakési předurčení? Nevím, jisté je, že patrně nejlépe naplníme svůj soukromý osud tím, že přilneme k Bohu, Kristu, coby nekonečné lásce a v pokoře jej budeme následovat. V radosti, bolesti i sebereflexi, jak jde život sám. Kéž se nám to podaří, třeba i lépe než vloni, a prohlídka starých fotografií nebude bezmocným steskem po starých časech, ale vědomím, že naše cesta nebyla a není zbytečná. 8 Toto Vám všem přeje Adam Gamrot, Horní Suchá

9 Popřáli jsme k narozeninám sestře Dáši Onderkové. Bratr kazatel jí přečetl verše ze žalmu 130 a Eva jí za nás předala dárek. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,5-7 Informace ze staršovstva ze dne Zabývali jsme se kalendářem na leden a únor. Stanice v Orlové zvolila svoje staršovstvo. Staršími stanice jsou: Adam Gamrot, Vašek Litvan, Roman Stacho, René Szlaur začnou v modlitebně a v obou bytech práce na rekonstrukci topení. Výroční členské shromáždění se bude konat Prosíme vedoucí jednotlivých služeb o zaslání zpráv do na adresu Zprávy budou zveřejněny v Bráně. Dostali jsme pozvání na setkání se staršovstvem ve Frýdku-Místku. K výměně zkušeností a společným modlitbám bychom se měli sejít Dorost plánuje třídenní evangelizační akci Stavba legového městečka, a to ve dnech Staršovstvo jednalo o vedení mládeže, jako vedoucí byl potvrzen Jakub Čech. Hovořili jsme o možnosti uspořádat společnou sborovou dovolenou také v letošním roce. 9

10 10 Některé události roku 2010 v kostce, aneb jak je zaznamenala má děravá paměť: Nový rok začal, starý skončil, můžeme sumírovat, co se nám povedlo a co nikoli. Bilancování. Odchod Kubíčkových ten byl zřejmě tím nejdůležitějším, co poznamenalo chod naší stanice. Ve špatném i v dobrém. Odešla skvělá rodinka, tahoun v mnoha částech sborové práce, milí lidé, po kterých zůstala mezera. Nicméně jejich odchod nás naučil se spoléhat více na Boha a na to, co nám svěřil do vínku, začali jsme si více věřit, dá se říci, že chod stanice s určitými menšími výhradami zvládáme dobře. Do análů se rovněž zapsala sborová dovolená na Tyře, kde jsme strávili pěkný čas ještě i s Kubíčkovými. Sborový den a křest. Společný čas s Havířovem a křest lidí i z Orlové Další nátěr střechy po povodních, aneb dílčí opravy. Chce to novou krytinu. Letni kemp Orlová. Byl svého druhu průkopnický v tom, že byl pojat jako čistě orlovská záležitost (po několika letech). Dlužno dodat, že převládly pozitivní ohlasy, byť nedošlo k zjevnému obrácení účastníků. Svou staro-novou premiéru si odbyli René s Mončou, coby jedni z vedoucích. Daniel Johnson udělal velký kus práce. Letní tábor dorostu: Z letního tábora se vrátili všichni celí i zdraví Byl údajně moc fajn. Věřím tomu. V Nízkém Jeseníku je čistá příroda i vzduch, a pokud se k tomu dodá skvělá parta lidí vyjde super tábor. Stěhování Gamrotových: Ti se stěhovali jen do Horní Suché, v Orlové jsou a rovněž (snad) i budou nadále aktivní rodinkou Ze Suché je to autem kousek. A zvou na svou usedlost Tabasco se na podzim rozrostlo a nyní se jej stabilně účastní okolo 15 lidí, většinou i více. Tým Tabasca se rozrostl o Szlaurovy. Péťa Kašuba je stále na stěně a téměř každý týden vede svůj kroužek pro ty, kteří chtějí zkusit lezení. Ve svém říjnovém interview zve další účastníky. Přidáte se i vy? Problémy s topením vyřešeny (aspoň dočasně, do příští závady ). Viníkem bylo odkalovací sítko, díky němu čerpadlo nebylo schopno dodat dostatek teplé vody do soustavy a tak se kotel přehříval a v budově bylo zima. Nyní je nám krásně teplo všude. Volby staršovstva podle očekávání dopadly tak, jak dopadly. Zvoleno bylo staršovstvo ve staronovém složení: Václav Litvan, René Szlaur, Adam Gamrot a jako nový člen byl zvolen Roman Stacho. Přejme naším starším vše dobré a především Boží moudrost a rozvahu. Konec roku se jako obvykle neobešel bez Půlnoční bohoslužby, kterou jsme pořádali již 11. rokem spolu s ostatními církvemi v Orlové. Ekuména se osvědčila a jsme moc rádi, že máme mezi sebou stále nadstandardní vztahy. A jak dopadla půlnoční? Podle ohlasů dobře. Slovo Boží z úst Daniela Johnsona snad tentokráte padlo na úrodnější půdu. Posluchačů bylo, přes nevlídné počasí, dost, zcela určitě někde kolem 150 lidí, možná i více. Zvolený komornější formát bohoslužby na menším náměstí před domem kultury se zdál být i tentokrát dobrou volbou. Tentokráte jsme neslavili Silvestra a vánoční bohoslužba byla jen obohacena delšími chválami. Nemyslím si však, že by se jednalo o významný handicap. Jo, Silvestr skončil neformálními návštěvami, což je rovněž dobře. Snad ho společně oslavíme příští rok? Kdo ví?

11 Byl to jen krátký výčet, žádná statistická data, zcela určitě mně něco vypadlo, doufám, že prominete. Pán Bůh vám všem žehnej. Nakonec dodám, že bez něj by se nepovedlo téměř nic. Mějte se hezky! Váš Adam Gamrot, Orlová Náš verš pro rok 2011 Efezským 3:15-17 Jehož (Otcovo) jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16 Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17 Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce... Komentáře nechám na povolanějších, jenom dodám, že padá přesně do naší situace.. 8 abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19 a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. To vše Vám všem přeji i v Havířově. Adam Gamrot, Horní Suchá Legoprojekt (stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let) Dorost našeho sboru se v tomto roce zapojí do tzv. Legoprojektu. Oč jde? Děti v průběhu třech odpoledních setkání za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují, staví město z legových kostiček. Děti mohou stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Proto se v průběhu stavby legového městečka o stavební přestávce vypráví biblický příběh s použitím Lega. Postavené město čtvrtý den stavitelé ukážou všem: dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti. Základní sadu Lego kostiček daroval organizátorům akce Německý Dětský odbor. Z množství lega, které je nyní k dispozici vyroste během tří dnů legové město o rozměru 8 x 3,5 metru. Aby mohl Legoprojekt dlouho a dobře sloužit, je zapotřebí se o něj dobře starat. Na webových stránkách projektu je vyhlášena sbírka legových kostiček či stavebnic (ať použitých či nových), je zveřejněn i seznam potřebných stavebnic. Legové městečko putuje od června 2010 na různá místa České republiky, v Havířově bude od čtvrtka do neděle V České republice celý projekt zajišťuje Dětský odbor CB, vedoucím projektu je Roman Neumann. Bližší informace najdete na 11

12 Dětská vánoční slavnost Po krátkém slovu Martina Grohmana byl nedělní program zcela v režii dětí. Básničky Evičky a Janičky Bednářových, Michalka a Davídka Grohmanových, Vašíka Pavlase, Pavlíka Herboczka a Esterky Drahotuské byly prokládány společnými chválami a koledami dětí z besídek a z dorostu. Pavlík Herboczek a Adélka Manišová nám na housle zahráli směs koled. Po besídce přišel na řadu dorost, který nás svou scénkou na zdánlivě nevánoční téma přiměl k zamyšlení. Na závěr každý z nás dostal od dětí malý dáreček: 12

13 perníčky, které samy udělaly a nazdobily. A pak už za zvuků písně putovaly modlitebnou k dětem i dorostencům vánoční balíčky. A nejenom k dětem, dostalo se i na sborové služebníky Meteo-proměny Prosinec se zapsal do tabulek jako chladný měsíc, především v Čechách přepisoval dlouhodobé teplotní tabulky. Je zima a mrzne, co je na tom překvapivého? Třeba to, že mnozí prorokové globálního oteplování tvrdili, že sníh už v naších zeměpisných šířkách nebude, převládne počasí, jaké jsme měli třeba před několika léty během pamětné zimy, kdy jsme nevěděli, kdy vlastně skončil podzim a kdy vlastně začalo jaro. Nebyla zima, nýbrž jakýsi jarozim. Nyní se zdá, že mrazivější zimy mají opět navrch, podle některých klimatologů nás čeká roků, kdy bude počasí spíše chladnější s většími výkyvy a podobné zimy se budou častěji opakovat. Jak tomu bude ve skutečnosti ukáže čas, jisté je určitě to, že počasí je stále nevyzpytatelné Adam Gamrot, Horní Suchá Astronomický hod: lépe řečeno astronomické hody: Nás čekají již 4.1, takže když obdržíte Bránu, již bude po všem. Což je škoda. Čeká nás totiž ráno částečné zatmění slunce o celkovém zakrytí 78 procent slunečního kotouče, což je celkem dost. Průběh celého zatmění bude viditelný ráno od 8 hodin do téměř 11 hodin, kdy měsíc definitivně opustí sluneční kotouč. Slunko bude nejvíce zakryto v 9.20 a připomínat bude úzký srpek nebo úsměv Předpověď počasí je více než optimistická. Má být jasno, na obloze by neměla strašit žádná oblačnost, ani inverzní Aby toho nebylo málo, budou padat večer meteority. Adam Gamrot, Horní Suchá 13

14 Silvestrovské shromáždění bylo zcela v režii mládeže. Program byl skutečně bohatý. Vyslechli jsme koncert Michalky Kupské, která nám za doprovodu své babičky paní Miroslavy Kupské zahrála na příčnou flétnu 2 větu z Koncertu Antonína Filse pro flétnu a klavír. Vyslechli jsme svědectví Iva Kupského o jeho nevěřícím kolegovi a Lucky Juchelkové o vyslyšené modlitbě Jakub Čech měl krátké kázání (1 K 5,14-19): Jsme v Kristu nová stvoření - Vyvoláváme v lidech úžas? Přitahujeme je? Voníme novotou? Jak jsme na tom s Kristem? Potom otestoval naše biblické znalosti prostřednictvím 10 otázek. Musím říci, že okna v Noemově arše mne skutečně zaskočila... Závěrečná scénka ve mne (a myslím si, že nejenom ve mně) zanechala hluboký dojem. Nakonec jsme si vytáhli verše na rok Kdo na tomto shromáždění nebyl, o hodně přišel. Podle mého soudu se totiž mládeži moc povedlo. 14 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. 2K 5,17

15 On je zdrojem vnitřního štěstí aneb Prohloubit své srdce Věřící, který má upřímné srdce, každodenně zjišťuje, že když touží a snaží se kráčet cestou, po které ho vede jeho Pán, jeho srdce se prohlubuje a postupně dostává od Pána víc a víc schopnosti žít, toužit po Něm a přijímat Jeho lásku. Navzdory všemu, co jsme kdy v životě prožili a prožíváme těžkého, Ježíš působí hluboko v našem srdci, a to stále více když zůstáváme k Němu a také sami k sobě upřímní. Upřímnost se týká našeho srdce a naší duše našich tužeb, snů, obav, bolestí, těžkostí, našich nejhlubších nadějí i úzkostí a prostě všeho. Stále znovu zveme Ježíše, aby vstupoval do našeho srdce a přebýval tam víc než kdy dřív. Zveme ho, aby odstranil z našeho ztvrdlého srdce vše, co se tam staví do cesty mezi nás a Něj On, Pán, v našem srdci zůstává stále, ale také vždy přichází znovu a dává se nám poznat víc než kdy předtím. Ježíš říká ve Zjevení: Hle, já stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (Zj 3,20) On přichází vždy. Ne vždy nás ale nasytí a uspokojí tak, jak bychom si zrovna představovali. Vždy znovu přichází On sám, osobně a to je víc než cokoliv jiného. Setkává se s námi a NASYCUJE NÁS SEBOU SAMÝM. Obnovuje svou lásku k nám. On je skutečným CHLEBEM ŽIVOTA, který jediný může nasytit naše nitro. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. (Sof 3,17) Jiný překlad téhož verše říká: upokojí nás svou láskou To je velmi krásně řečeno. Když po něčem toužíme (a nemáme), a jsme proto plni žalu, smutku, nepřestávejme se obracet k Němu s důvěrou. On nás vždy upokojí svou láskou. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Mt 7,7). Stává se, že ne vždy dostáváme, co chceme. To ale neznamená, že již po tom nebudeme dále toužit. Toužíme dál a Bůh naše touhy postupně proměňuje, transformuje přetaví je ve SVÉ touhy, které nám vloží do srdce. Jeho vůle a naše vůle, Jeho přání a naše přání se pak shodnou, a my v tom prožíváme lásku, radost, Jeho ujištění. Taková proměna ale někdy vyžaduje týdny, měsíce i roky. A také houževnatost ducha, statečnost srdce a dlouhé čekání. 15

16 A to někdy bývá těžké! Bůh nám ale neslíbil, že pozemský život bude procházka růžovou zahradou! Slíbil, ŽE BUDE VŽDY S NÁMI: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. (Žd 13,5). Jestli ty sám vědomě nezapřeš Boha a nezřekneš se ho On to nikdy neudělá! Máš zaslíbení Jeho blízkosti ve všech časech snadných i těžkých, ve všech zkouškách. Tato Jeho přítomnost a blízkost v našem srdci je nade vše! Boží cesty jsou pro nás lepší než ty naše. Jeho plány jsou pro nás lepší, Jeho touhy jsou pro nás lepší než ty naše! V důsledku vždy platí, že Jeho touhy a Jeho přání, až se postupně stanou i našimi touhami a přáními a až se naplní, nám přinesou více vnitřního uspokojení, než o jakém jsme snili. Někdy dostáváme ale něco jiného, než za co jsme prosili. Mnohdy dostáváme něco jiného. Prosili jsme o snadnou cestu, o úlevu, o odpočinek ale přichází těžká cesta, pracná cesta, mnoho námahy, vysílení, únavy Neboť Bůh sice VŽDY VYSLÝCHÁ naše modlitby, ale ne vždy tak, jak jsme chtěli. Prosili jsme, upřímně jsme o něco prosili ale pak dostaneme něco úplně jiného Znáte to? Ano, znáte. A v tom je právě Boží moudrost. Bůh nám dává to, co je pro nás dobré, ne to, co jsme chtěli a přáli si sami. Dává VÍC, NEŽ CO JSME SI PŘÁLI: dává nám to, co potřebujeme, ne to, co zrovna chceme. A to Boží, co On dává, je pro nás vždy lepší než to, co jsme chtěli sami, co jsme chtěli původně. Jestliže jsme tak blízko Bohu, že se touhy našeho srdce shodují jestliže se shodují s Božími touhami potom nám Bůh dává přesně to, oč žádáme. oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. (1 J 3,22). Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. (1 J 5,14) Čekání podle Boží vůle je pro nás vždy užitečné čekáním naše srdce roste a prohlubuje se, naše životy dostávají nový rozměr. Právě tehdy dostáváme víc abychom mohli potom i víc dávat. Toto vědomí, že Bůh JE S NÁMI a proměňuje nás svou STÁ- LOU PŘÍTOMNOSTÍ, nás natolik uspokojuje, že můžeme pak ostatní zvát k ŽIVOTU, který dává On, DO PŘÍTOMNOSTI NAŠEHO PÁNA aby i jejich srdce mohla ožít, aby přijali odpuštění, uzdravení, SPÁSU, aby poznali Ježíše. Bůh nás ne vždy vytrhne z bolestného období a ne vždy nám dává to, po čem toužíme. Protože BOŽÍ touhy pro náš život jsou vždy PRAVDIVÉ a BOŽÍ cesty jsou vyšší a lepší než naše vlastní. JDE MU O NĚCO VĚTŠÍHO NEŽ O NAŠE, v uvozovkách, štěstí. Ve skutečnosti nám chce dát mnohem více SVÉHO štěstí, než kolik jsme si pro sebe naplánovali. Ale to, jak a kdy dává On, často neodpovídá našim původním přáním a plánům! On někdy nedává hned, mnohdy nedává v tom čase, kdy jsme si naplánovali. My spěcháme a chtěli bychom všechno hned, nejpozději za měsíc, půl roku, nejdéle za rok delší doba nám připadá jako věčnost, jako nekonečné čekání Ale Bůh vidí CELÝ NÁŠ ŽI- VOT: OD PRVNÍHO DNE AŽ DO POSLEDNÍHO DNE. A JEŠTĚ DÁLE, NA VĚČNOST. Byli jsme stvořeni jako věčné bytosti a budeme navěky žít s Ním, na tom nejlepším místě, na takovém, které jsme si zde na Zemi ani neuměli vysnít: v Nebi. To všechno se stane jestliže je Ježíš tvým Pánem a Spasitelem, jestliže jsi mu dal svůj život. Dá ti mnohem víc pro věčný i pro pozemský život, než sis přál ale mnohdy úplně JINAK, ve zcela JINÉM ČASE, JINÝM ZPŮSOBEM, s úplně JINÝMI LIDMI, než sis původně myslel. A v tom všem vždy platí, že Boží cesty jsou pro nás lepší než ty naše. A také, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8,28). Ježíš je naším zdrojem vnitřního štěstí, které nelze jinde najít. Budeme toto vnitřní štěstí cítit a prožívat vždy? Ne, to by bylo příliš snadné! Neboť období zkoušek, období hledání Boží tváře, Božího srdce, nás vedou k 16

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 10 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Modlitba má moc Tu přišli a oznámili Jošafatovi: Táhne proti tobě velký dav z druhé

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK Kristus v nás: Lev i beránek Být jako On znamená být lvem i beránkem. V Bibli je Ježíš Kristus

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 6 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Růst a proměněné životy Když jsem nedávno dostal zadání napsat něco na téma páté hodnoty

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

NEDĚLNÍ LISTY 1. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. ledna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 1. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. ledna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 1. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. ledna 2008 NOVÝ ROK NOVÉ MOŽNOSTI Prožíváme první týdny nového roku 2008. Každý z nás je plný očekávání,

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

e400. výročí Bible kralické Vojákova Bible Maria Anne Hirschmann Hansi Dárkové tašky

e400. výročí Bible kralické Vojákova Bible Maria Anne Hirschmann Hansi Dárkové tašky e400. výročí Bible kralické Vojákova Bible Maria Anne Hirschmann Hansi Dárkové tašky 4/2013 Obsah Dobré čtení 5 6 7 8 10 11 29 Můj příběh 13 13 Pro tebe a o tobě Jak na to Ty a svět okolo Představujeme

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více