Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč"

Transkript

1 Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE VÍCE V OBSAHU NA STRANĚ 2 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16,11 SBOR HAVÍŘOV BIBLICKÉ STUDIUM ČTVRTEK 17:30 DOROST PÁTEK 17:00 MLÁDEŽ KOINOIA SOBOTA 17:00 MODLITEBNÍ CHVÍLE NEDĚLE 8:30 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 9:00 STANICE ORLOVÁ DOROST JABLKO PÁTEK 17:00 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 10:00 MLÁDEŽ TABASCO NEDĚLE 16:00

2 OBSAH časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč. 14, č. 1/2011 Redakce: Jiřka Dršková (grafika, sazba) Eva Feberová (ef), Libuše Poliačiková (LP), Příští uzávěrka: Vaše reakce na naši Bránu nebo příspěvky do Brány nám pište na S Boží pomocí nashledanou někdy příště, protože bez Pána to opravdu nejde. Redakce ČLÁNKY ASTRONOMICKÝ HOD 13 METEOPROMĚNY 13 -> smějeme se > úvodník... 3 DO NOVÉHO ROKU -> verše na rok > zamyšlení ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ 15 ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE 8 KONTAKTY -> na sbor 21 -> na kazatele a starší > na vedoucí služeb SBOROVÉ INFORMACE -> dorost 11 LEGOPROJEKT -> koinonia 5 PŘEDSILVESTROVSKÝ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU -> modlitby 21 -> narozeniny > Orlová 10 NĚKTERÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 V KOSTCE -> pozvánky 40 DNÍ S BIBLÍ 3 INSPIRO 2 24 KALENDÁŘ 20 -> tip 6 NOVÝ BIBLICKÝ NÁSTROJ ONLINE -> výsledky nedělních sbírek 20 -> ze života sboru SETKÁNÍ SENIORŮ 7 NAROZENINY 9 VÁNOČNÍ DĚTSKÁ SLAVNOST 12 SILVESTR 14 -> zprávy ze staršovstva 9 ZÁBAVA -> pro děti :00 Alianční modlitby evangelikálních církví (Křesťanské sbory) :00 Ekumenické shromáždění (CB Havířov)

3 Do nového roku aneb vše, co činí Bůh, zůstává navěky Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm (1 Jan 4:15,16). Sestry a bratři. Stojíme opět na prahu nového roku. Co říct, co připomenout, aby to nebyla jen prázdná slova? Vždyť jsme stále k něčemu zváni, zvláště na přelomu starého a nového roku nám neustále někdo připomíná, co se od nás očekává, co nás nemine, co mine, co nemáme, či co máme dělat apod. Nechci k těm všem radám, očekáváním a vyhlídkám přidávat nic moc navíc. Rád bych však krátce připomněl, co říká do všech našich očekávání, plánů, či obav Písmo. Mám na mysli především dvě místa. Nejdříve slova krále Šalamouna, který říká, že: vše, co činí Bůh, zůstává navěky (Kaz 3:14) a pak ještě slova apoštola Jana o tom, že: kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Doslova: svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky (1 Jan 2:17). Svět pomíjí i jeho chtivost. Tráva usychá, květ vadne...(1 Pt 1:24). Jak výstižné! Všechny naše plány a předsevzetí i chtění přicházejí a odcházejí. A stejně tak pomine většina z toho, co nás zaměstnávalo v roce minulém, či bude zaměstnávat v roce novém. Je však něco, co v tom všem snažení nepomine, co trvá, i když léta plynou! Co je to? No vše, co činí Bůh v našich životech! Podle Písma jde především o lásku, kterou nám Pán projevuje mnohými způsoby. A je to také láska, která jediná z našich životů přetrvá až na věčnost. Láska k Bohu, láska k lidem, láska projevovaná v každodenním životě na tisícero způsobů, láska nejen ve slovech, ale láska jako čin, láska jako život. Taková láska, jakou má Pán Ježíš Kristus, ten, který je to Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Slovo lásky. Vtělená láska. Ten zůstává navěky a s Ním a v Něm všichni, kdo žijí lásku. A to bych nám všem chtěl popřát do dalších měsíců nového roku. Kéž tedy i v tom novém roce 2011 je naše úsilí zaměřeno především k tomu, co je věčné, co přetrvá. Martin Grohman Rada Církve bratrské připravila pro všechny sbory naší církve mimořádnou akci s názvem 40 dní s Biblí. Akce bude probíhat po celé církvi v době od 16. března 40 dní až do velikonoční neděle. Během této doby se chceme vrátit ke kořenům zbožnosti naší církve a to především osobním studiem Bible (příp. rodinnými pobožnostmi). Pro všechny sbory jsme připravili materiály, které můžete využít během společného či osobního čtyřicetidenního čtení Bible. Někdo se rozhodne, že v této předvelikonoční době přečte část Bible, kterou si vybere sám, další si ke studiu opatří jeden z nových českých překladů, jiný použije připravené rozpisy. Základní nabídkou je možnost přečíst Nový zákon za 40 dní. K dispozici budou i jiné varianty. Nabídka je určena jednotlivcům, rodinám, skupinkám, mládežím či celým sborům. Více na: 3

4 Verše na rok 2011 Sbor Havířov Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16,11 Staršovstvo Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude. Iz 42,3 Hospodářská oblast (rada, pokladník, správce ) On dává ustálému sílu, a tomu, jenž žádné síly nemá, moci hojně udílí. Iz 40,29 Diakonie Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." Iz 46,4 Besídka Aj, neníť ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. Iz 59,1 Dorost V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Ž 9,11 Koinonia Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1P 1,15 Evangelizační skupinka Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1K 16,14 Novomanželská skupinka Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Ž 22,27 Skupinka sester Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ef 5,9 Časopis Brána Hospodine, učiň nám milost, na Tebe očekáváme; budiž ramenem svých každého jitra, a vysvobozením naším v čas soužení. Iz 33,2 Služba v nemocnici Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34,19 4

5 Předsilvestrovský pobyt mládeží v Hrádku Pobyt se uskutečnil v Hrádku v místním CB na téma Víra v akci a opravdu celý pobyt tento název provázel. Pondělí bylo v duchu seznamovacím, seznamovali jsme se s ostatními dvěma mládežemi, vybalovali se a zkoušeli se zabydlet ve sboru, který spíše než Hrádek připomínal Hrad a myslím si, že mnohým z nás nestačily ani ty 4 dny na to, abychom si našli sami cestu k výtahu Jestli si někdy chcete projít bludiště, tak jeďte právě do Hrádku. V úterý ráno jsme vstali stále ještě plní energie, posilnili se snídaní a rozdělili se do několika sdílících skupinek, kde jsme se zamýšleli nad knihou Job, vedly se super konverzace a společně jsme se poznávali i po duchovní stránce. Mně osobně se moc líbilo, jak jsme k sobě byli všichni otevření i přesto, že jsme se moc neznali, a mohli společně sdílet naši víru a Krista Hned po skončení skupinek jsme si vybrali jeden z workshopů (zpívání koled, nacvičování scénky - lifehouse Everything a zdobení perníčků) a tak se mohli připravovat na námi očekávanou středu. Neboť právě ve středu jsme vyšli jako vyzbrojení boží dělníci do ulic a evangelizovali obyvatele města Třince. A když říkám vyzbrojení, tak tím myslím posilněni božím slovem a duchem, neboť v úterý večer jsme si zkoušeli víru v praxi. Slovo měl Boža Lach a kromě toho, že bylo proložené mnoha vtipnými historkami z Božova života, tak bylo také hodně mocné, ke mně samotné hodně promlouvalo. Mluvil o tom, jak by měla vypadat evangelizace v životě křesťana. My jako křesťané se totiž často Bohu vymlouváme na to, že nejsme dost dobří proto, aby s námi naplnil Jeho plán. Často říkáme: Pane, pošli si někoho jiného, jen ne mne. Ale to děláme právě proto, že v našich životech jsou věci, které nás brzdí. Které nás brzdi jednak v našem vztahu s Bohem, tak v tom, abychom ho následovali. Může to být strach, zaměstnanost či pochybnosti vůči tomu, jak by se lidé na nás dívali, kdyby se dozvěděli, že jsme křesťané. Toto jsou ale jenom lži, které nás brzdí v tom jít dál. V našich životech, jak řekl Boža, by však neměly existovat lži ani maličké lžičky. Evangelium není jen o nějaké velké jednoroční akci ve sboru, o English campech, apod., ale o tom, že sdílíme své životy s lidmi, protože to je to, co po nás Pán chce. Sám říká: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Jděte a zvěstuje evangelium a tam, kde je to zapotřebí použijte slova. Lidé by naši víru měli vidět z toho, co děláme a ne jen z našich slov. Protože co je platné, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Po slově jsme vytvořili dvojičky a zkoušeli jsme si v krátkém časovém úseku povyprávět svá svědectví a poté říct evangelium, tak nějak srozumitelně, aby tomu rozuměli i naši nevěřící přátelé, takže žádné křesťanismy jako: byl jsem obmyt beránkovou krví, pokání či spasení nebyly povoleny Myslím si, že to byla pro všechny moc dobrá zkušenost a skvělá příprava pro následující den, zjistili jsme, jak je důležité mít svá svědectví připravená a umět vyzvat lidi k přijetí Pána Ježíše Krista co nejsrozumitelněji. Když nastala středa, všichni jsme měli plné ruce práce, na každém ležela nějaká zodpovědnost, někdo připravoval čaje, které jsme později rozdávali lidem, druzí balili aparaturu, abychom mohli ve městě lidem zazpívat, tiskly se mapky s trasou, vytvářely se cedule s nápisem Objetí zdarma a rozdělovali jsme se do skupinek na roznášení čaje. V poledne jsme se vydali na vlak a předtím se 5

6 ještě krátce pomodlili za Boží vedení. Byli jsme plni očekávání toho, co si pro nás Pán připravil a jak si nás povede. Již ve vlaku jsme začali rozdávat první objetí zdarma a celou cestu si prozpěvovali chvály, bylo to něco úžasného. Po celou dobu jsem cítila, že je Bůh s námi! Po vystoupení z vlaku jsme se vydali již každý svou cestou (po skupinách), někteří měli úspěch větší, někteří menší, ale myslím si, že každého z nás to posunulo zase o něco blíž k Pánu. Dělalo nám velkou radost už jen to, že jsme mohli dělat radost, a i když jsme byli častokrát lidmi odmítnuti, tak jsme ve finále byli všichni nadšení, protože každý z nás měl svou zkušenost či příběh, který prožil, a některé byly hodně silné. Kolem 15. hodiny jsme začali s programem, který jsme měli pro Třinec připravený, zpívali jsme koledy, zahráli scénku a stále oslovovali lidi, procházející kolem a nabízeli jim čaj či poslechnutí koled, na některých bylo vidět, že z toho mají opravdu radost, zvlášť když je Kuba objal Nakonec jsme si zašli všichni na pizzu a zazpívali personálu koledy jako projev díků za možnost připojení aparatury. Ve sboru jsme si pak už jen vyprávěli naše zážitky a od půlnoci jsme zahájili noční maratón s Bohem. Myslím si, že chata byla opravdu požehnaná a jsme za to Pánu moc vděčni. Více info: u mládežníků a Katky Hotové Pavla Macečková Nový biblický nástroj online Na adrese byl spuštěn nový biblický studijní nástroj, který poskytuje přes dvacet různých překladů Bible, pokročilé vyhledávání, komentáře, slovníky a další funkce. Důraz je kladen na jednoduchost a intuitivní ovládání. To vše zdarma a bez nutnosti cokoliv instalovat. "Přestože je Bible-Online.cz teprve na začátku, již několikrát se mně osobně stala velmi vítaným pomocníkem při četbě i studiu Božího slova. Jako Česká evangelikální aliance podporujeme tento projekt, protože přibližuje Písmo k lidem - věřícím i nevěřícím - a dává jim pomocí internetu příležitost se s ním jednoduše seznamovat nebo ho do hloubky studovat." říká Tomáš Chvojka, předseda ČEA. Aplikace je přístupná z internetového prohlížeče, je postavena na moderních webových technologiích a tak může nabízet funkce na úrovni nejznámějších free biblických programů. Umožňuje například jednotlivé biblické překlady zobrazovat vedle sebe ve vzájemně propojených oknech. Text se může zobrazovat formátovaný podobně jako v tištěném vydání. Ve verzích obsahujících Strongovo číslování lze využít i výkladový slovník. K dispozici je například Český studijní překlad s kompletním poznámkovým aparátem, Bible Kralická, New American Standard Version či Biblia Hebraica. V současné fázi je projekt určen především pro české uživatele, postupně však chceme překládat uživatelské rozhraní do více jazyků a přidávat další překlady Bible, což závisí zejména na získání souhlasu držitelů autorských práv. Bible-Online.cz je otevřeným projektem. Každý může přispět například novými nápady, propagací, testováním, případně vývojem. Věříme, že tento nástroj bude k užitku všem, kteří chtějí lépe poznat a šířit Boží slovo a tak se podílet na budování Božího království. To je největším a konečným cílem našeho úsilí. Jan Šlesinger, vedoucí projektu 6

7 Setkání seniorů Jako každý rok, sešli jsme se i letos, abychom se navzájem povzbudili i potěšili. Program byl bohatý: báseň Dopis, poselství z Božího slova, návštěva mládeže, píseň, kterou doprovázel Ondra Kupský hrou na kytaru, na níž chyběla jedna struna, svědectví o cestě k Pánu Ježíši jednoho mládežníka (Tomáše), pohoštění z bohatě prostřeného a ozdobeného stolu, povídání Někteří kolovali kolem stolu, Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. F 2,2-5 7

8 aby si mohli popovídat postupně se všemi seniory i hosty. Zavítali mezi nás totiž Alena a Josef Kovalovi, kteří jsou už sice členy stanice těšínského sboru, ale pořád patří mezi nás. Bylo to moc hezké a vydařené setkání. A já jsem si během něho uvědomila sama pro sebe jednu věc: Vždycky mohu chválit, děkovat, radovat se, sloužit... i tehdy, když mi chybí jedna struna. A možná i tehdy, když mi jich chybí více... Zamrzlé fotografie Nyní na přelomu roku sedím a probírám se fotografiemi okamžiků, zamrzlých vteřin života, harampádím vzpomínek, které mívají zvláštní cenu. Pro nás. Bývá v nich celý život, historie pádů i vítězství. Sebereflexe i radost, že jsme se posunuli jinam, anebo stesk, že něco je jednoduše pryč. Běh času. Na konci roku jak signifikantní. Klišé. Kýč. Nuda. Tak tomu bylo od nepaměti a bude, pokud Bůh neurčí jinak. Nač neustále řešit stále totéž. Jenže Každý rok je jinačí, stejně jako den, každičká minuta i sekunda. Moudří Řekové ne nadarmo říkali, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Vzpomínáme a sedíme, co se nám povedlo a co nikoli. A stále se vracíme k základním otázkám, proč jsme tady, kam směřujeme a čím vlastně jsme my sami. Když to vezmu z biblického konce, jsme skutečně tady pro Boží slávu, abychom šířili světlo Boží lásky, které se zoufale nedostává? Jsme onou láskou naplněni? Dostáváme tomu úkolu? Jakou hrajeme roli v celém lidském hemžení? Čím a jak nejlépe můžeme toto naplnit? Jak? Čas plyne a zamrzlé okamžiky života na fotografiích toto jen potvrzují. Každý z nás má svůj úkol, každý z nás má cíl, význam, který nám vepsal do vínku Bůh. Dá se takto definovat jakési předurčení? Nevím, jisté je, že patrně nejlépe naplníme svůj soukromý osud tím, že přilneme k Bohu, Kristu, coby nekonečné lásce a v pokoře jej budeme následovat. V radosti, bolesti i sebereflexi, jak jde život sám. Kéž se nám to podaří, třeba i lépe než vloni, a prohlídka starých fotografií nebude bezmocným steskem po starých časech, ale vědomím, že naše cesta nebyla a není zbytečná. 8 Toto Vám všem přeje Adam Gamrot, Horní Suchá

9 Popřáli jsme k narozeninám sestře Dáši Onderkové. Bratr kazatel jí přečetl verše ze žalmu 130 a Eva jí za nás předala dárek. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Ž 130,5-7 Informace ze staršovstva ze dne Zabývali jsme se kalendářem na leden a únor. Stanice v Orlové zvolila svoje staršovstvo. Staršími stanice jsou: Adam Gamrot, Vašek Litvan, Roman Stacho, René Szlaur začnou v modlitebně a v obou bytech práce na rekonstrukci topení. Výroční členské shromáždění se bude konat Prosíme vedoucí jednotlivých služeb o zaslání zpráv do na adresu Zprávy budou zveřejněny v Bráně. Dostali jsme pozvání na setkání se staršovstvem ve Frýdku-Místku. K výměně zkušeností a společným modlitbám bychom se měli sejít Dorost plánuje třídenní evangelizační akci Stavba legového městečka, a to ve dnech Staršovstvo jednalo o vedení mládeže, jako vedoucí byl potvrzen Jakub Čech. Hovořili jsme o možnosti uspořádat společnou sborovou dovolenou také v letošním roce. 9

10 10 Některé události roku 2010 v kostce, aneb jak je zaznamenala má děravá paměť: Nový rok začal, starý skončil, můžeme sumírovat, co se nám povedlo a co nikoli. Bilancování. Odchod Kubíčkových ten byl zřejmě tím nejdůležitějším, co poznamenalo chod naší stanice. Ve špatném i v dobrém. Odešla skvělá rodinka, tahoun v mnoha částech sborové práce, milí lidé, po kterých zůstala mezera. Nicméně jejich odchod nás naučil se spoléhat více na Boha a na to, co nám svěřil do vínku, začali jsme si více věřit, dá se říci, že chod stanice s určitými menšími výhradami zvládáme dobře. Do análů se rovněž zapsala sborová dovolená na Tyře, kde jsme strávili pěkný čas ještě i s Kubíčkovými. Sborový den a křest. Společný čas s Havířovem a křest lidí i z Orlové Další nátěr střechy po povodních, aneb dílčí opravy. Chce to novou krytinu. Letni kemp Orlová. Byl svého druhu průkopnický v tom, že byl pojat jako čistě orlovská záležitost (po několika letech). Dlužno dodat, že převládly pozitivní ohlasy, byť nedošlo k zjevnému obrácení účastníků. Svou staro-novou premiéru si odbyli René s Mončou, coby jedni z vedoucích. Daniel Johnson udělal velký kus práce. Letní tábor dorostu: Z letního tábora se vrátili všichni celí i zdraví Byl údajně moc fajn. Věřím tomu. V Nízkém Jeseníku je čistá příroda i vzduch, a pokud se k tomu dodá skvělá parta lidí vyjde super tábor. Stěhování Gamrotových: Ti se stěhovali jen do Horní Suché, v Orlové jsou a rovněž (snad) i budou nadále aktivní rodinkou Ze Suché je to autem kousek. A zvou na svou usedlost Tabasco se na podzim rozrostlo a nyní se jej stabilně účastní okolo 15 lidí, většinou i více. Tým Tabasca se rozrostl o Szlaurovy. Péťa Kašuba je stále na stěně a téměř každý týden vede svůj kroužek pro ty, kteří chtějí zkusit lezení. Ve svém říjnovém interview zve další účastníky. Přidáte se i vy? Problémy s topením vyřešeny (aspoň dočasně, do příští závady ). Viníkem bylo odkalovací sítko, díky němu čerpadlo nebylo schopno dodat dostatek teplé vody do soustavy a tak se kotel přehříval a v budově bylo zima. Nyní je nám krásně teplo všude. Volby staršovstva podle očekávání dopadly tak, jak dopadly. Zvoleno bylo staršovstvo ve staronovém složení: Václav Litvan, René Szlaur, Adam Gamrot a jako nový člen byl zvolen Roman Stacho. Přejme naším starším vše dobré a především Boží moudrost a rozvahu. Konec roku se jako obvykle neobešel bez Půlnoční bohoslužby, kterou jsme pořádali již 11. rokem spolu s ostatními církvemi v Orlové. Ekuména se osvědčila a jsme moc rádi, že máme mezi sebou stále nadstandardní vztahy. A jak dopadla půlnoční? Podle ohlasů dobře. Slovo Boží z úst Daniela Johnsona snad tentokráte padlo na úrodnější půdu. Posluchačů bylo, přes nevlídné počasí, dost, zcela určitě někde kolem 150 lidí, možná i více. Zvolený komornější formát bohoslužby na menším náměstí před domem kultury se zdál být i tentokrát dobrou volbou. Tentokráte jsme neslavili Silvestra a vánoční bohoslužba byla jen obohacena delšími chválami. Nemyslím si však, že by se jednalo o významný handicap. Jo, Silvestr skončil neformálními návštěvami, což je rovněž dobře. Snad ho společně oslavíme příští rok? Kdo ví?

11 Byl to jen krátký výčet, žádná statistická data, zcela určitě mně něco vypadlo, doufám, že prominete. Pán Bůh vám všem žehnej. Nakonec dodám, že bez něj by se nepovedlo téměř nic. Mějte se hezky! Váš Adam Gamrot, Orlová Náš verš pro rok 2011 Efezským 3:15-17 Jehož (Otcovo) jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16 Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17 Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce... Komentáře nechám na povolanějších, jenom dodám, že padá přesně do naší situace.. 8 abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19 a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. To vše Vám všem přeji i v Havířově. Adam Gamrot, Horní Suchá Legoprojekt (stavba legového městečka dětmi od 6 do 12 let) Dorost našeho sboru se v tomto roce zapojí do tzv. Legoprojektu. Oč jde? Děti v průběhu třech odpoledních setkání za pomoci instruktorů, kteří se jim věnují a pomáhají, pokud to děti potřebují, staví město z legových kostiček. Děti mohou stavět jak podle vlastní fantazie, tak podle různých návodů. Legoprojekt podporuje dětskou kreativitu a ukazuje na důležité životní principy prostřednictvím biblických příběhů. Proto se v průběhu stavby legového městečka o stavební přestávce vypráví biblický příběh s použitím Lega. Postavené město čtvrtý den stavitelé ukážou všem: dětem, rodičům dětí, babičkám a dědečkům a celé veřejnosti. Základní sadu Lego kostiček daroval organizátorům akce Německý Dětský odbor. Z množství lega, které je nyní k dispozici vyroste během tří dnů legové město o rozměru 8 x 3,5 metru. Aby mohl Legoprojekt dlouho a dobře sloužit, je zapotřebí se o něj dobře starat. Na webových stránkách projektu je vyhlášena sbírka legových kostiček či stavebnic (ať použitých či nových), je zveřejněn i seznam potřebných stavebnic. Legové městečko putuje od června 2010 na různá místa České republiky, v Havířově bude od čtvrtka do neděle V České republice celý projekt zajišťuje Dětský odbor CB, vedoucím projektu je Roman Neumann. Bližší informace najdete na 11

12 Dětská vánoční slavnost Po krátkém slovu Martina Grohmana byl nedělní program zcela v režii dětí. Básničky Evičky a Janičky Bednářových, Michalka a Davídka Grohmanových, Vašíka Pavlase, Pavlíka Herboczka a Esterky Drahotuské byly prokládány společnými chválami a koledami dětí z besídek a z dorostu. Pavlík Herboczek a Adélka Manišová nám na housle zahráli směs koled. Po besídce přišel na řadu dorost, který nás svou scénkou na zdánlivě nevánoční téma přiměl k zamyšlení. Na závěr každý z nás dostal od dětí malý dáreček: 12

13 perníčky, které samy udělaly a nazdobily. A pak už za zvuků písně putovaly modlitebnou k dětem i dorostencům vánoční balíčky. A nejenom k dětem, dostalo se i na sborové služebníky Meteo-proměny Prosinec se zapsal do tabulek jako chladný měsíc, především v Čechách přepisoval dlouhodobé teplotní tabulky. Je zima a mrzne, co je na tom překvapivého? Třeba to, že mnozí prorokové globálního oteplování tvrdili, že sníh už v naších zeměpisných šířkách nebude, převládne počasí, jaké jsme měli třeba před několika léty během pamětné zimy, kdy jsme nevěděli, kdy vlastně skončil podzim a kdy vlastně začalo jaro. Nebyla zima, nýbrž jakýsi jarozim. Nyní se zdá, že mrazivější zimy mají opět navrch, podle některých klimatologů nás čeká roků, kdy bude počasí spíše chladnější s většími výkyvy a podobné zimy se budou častěji opakovat. Jak tomu bude ve skutečnosti ukáže čas, jisté je určitě to, že počasí je stále nevyzpytatelné Adam Gamrot, Horní Suchá Astronomický hod: lépe řečeno astronomické hody: Nás čekají již 4.1, takže když obdržíte Bránu, již bude po všem. Což je škoda. Čeká nás totiž ráno částečné zatmění slunce o celkovém zakrytí 78 procent slunečního kotouče, což je celkem dost. Průběh celého zatmění bude viditelný ráno od 8 hodin do téměř 11 hodin, kdy měsíc definitivně opustí sluneční kotouč. Slunko bude nejvíce zakryto v 9.20 a připomínat bude úzký srpek nebo úsměv Předpověď počasí je více než optimistická. Má být jasno, na obloze by neměla strašit žádná oblačnost, ani inverzní Aby toho nebylo málo, budou padat večer meteority. Adam Gamrot, Horní Suchá 13

14 Silvestrovské shromáždění bylo zcela v režii mládeže. Program byl skutečně bohatý. Vyslechli jsme koncert Michalky Kupské, která nám za doprovodu své babičky paní Miroslavy Kupské zahrála na příčnou flétnu 2 větu z Koncertu Antonína Filse pro flétnu a klavír. Vyslechli jsme svědectví Iva Kupského o jeho nevěřícím kolegovi a Lucky Juchelkové o vyslyšené modlitbě Jakub Čech měl krátké kázání (1 K 5,14-19): Jsme v Kristu nová stvoření - Vyvoláváme v lidech úžas? Přitahujeme je? Voníme novotou? Jak jsme na tom s Kristem? Potom otestoval naše biblické znalosti prostřednictvím 10 otázek. Musím říci, že okna v Noemově arše mne skutečně zaskočila... Závěrečná scénka ve mne (a myslím si, že nejenom ve mně) zanechala hluboký dojem. Nakonec jsme si vytáhli verše na rok Kdo na tomto shromáždění nebyl, o hodně přišel. Podle mého soudu se totiž mládeži moc povedlo. 14 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. 2K 5,17

15 On je zdrojem vnitřního štěstí aneb Prohloubit své srdce Věřící, který má upřímné srdce, každodenně zjišťuje, že když touží a snaží se kráčet cestou, po které ho vede jeho Pán, jeho srdce se prohlubuje a postupně dostává od Pána víc a víc schopnosti žít, toužit po Něm a přijímat Jeho lásku. Navzdory všemu, co jsme kdy v životě prožili a prožíváme těžkého, Ježíš působí hluboko v našem srdci, a to stále více když zůstáváme k Němu a také sami k sobě upřímní. Upřímnost se týká našeho srdce a naší duše našich tužeb, snů, obav, bolestí, těžkostí, našich nejhlubších nadějí i úzkostí a prostě všeho. Stále znovu zveme Ježíše, aby vstupoval do našeho srdce a přebýval tam víc než kdy dřív. Zveme ho, aby odstranil z našeho ztvrdlého srdce vše, co se tam staví do cesty mezi nás a Něj On, Pán, v našem srdci zůstává stále, ale také vždy přichází znovu a dává se nám poznat víc než kdy předtím. Ježíš říká ve Zjevení: Hle, já stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (Zj 3,20) On přichází vždy. Ne vždy nás ale nasytí a uspokojí tak, jak bychom si zrovna představovali. Vždy znovu přichází On sám, osobně a to je víc než cokoliv jiného. Setkává se s námi a NASYCUJE NÁS SEBOU SAMÝM. Obnovuje svou lásku k nám. On je skutečným CHLEBEM ŽIVOTA, který jediný může nasytit naše nitro. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. (Sof 3,17) Jiný překlad téhož verše říká: upokojí nás svou láskou To je velmi krásně řečeno. Když po něčem toužíme (a nemáme), a jsme proto plni žalu, smutku, nepřestávejme se obracet k Němu s důvěrou. On nás vždy upokojí svou láskou. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Mt 7,7). Stává se, že ne vždy dostáváme, co chceme. To ale neznamená, že již po tom nebudeme dále toužit. Toužíme dál a Bůh naše touhy postupně proměňuje, transformuje přetaví je ve SVÉ touhy, které nám vloží do srdce. Jeho vůle a naše vůle, Jeho přání a naše přání se pak shodnou, a my v tom prožíváme lásku, radost, Jeho ujištění. Taková proměna ale někdy vyžaduje týdny, měsíce i roky. A také houževnatost ducha, statečnost srdce a dlouhé čekání. 15

16 A to někdy bývá těžké! Bůh nám ale neslíbil, že pozemský život bude procházka růžovou zahradou! Slíbil, ŽE BUDE VŽDY S NÁMI: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. (Žd 13,5). Jestli ty sám vědomě nezapřeš Boha a nezřekneš se ho On to nikdy neudělá! Máš zaslíbení Jeho blízkosti ve všech časech snadných i těžkých, ve všech zkouškách. Tato Jeho přítomnost a blízkost v našem srdci je nade vše! Boží cesty jsou pro nás lepší než ty naše. Jeho plány jsou pro nás lepší, Jeho touhy jsou pro nás lepší než ty naše! V důsledku vždy platí, že Jeho touhy a Jeho přání, až se postupně stanou i našimi touhami a přáními a až se naplní, nám přinesou více vnitřního uspokojení, než o jakém jsme snili. Někdy dostáváme ale něco jiného, než za co jsme prosili. Mnohdy dostáváme něco jiného. Prosili jsme o snadnou cestu, o úlevu, o odpočinek ale přichází těžká cesta, pracná cesta, mnoho námahy, vysílení, únavy Neboť Bůh sice VŽDY VYSLÝCHÁ naše modlitby, ale ne vždy tak, jak jsme chtěli. Prosili jsme, upřímně jsme o něco prosili ale pak dostaneme něco úplně jiného Znáte to? Ano, znáte. A v tom je právě Boží moudrost. Bůh nám dává to, co je pro nás dobré, ne to, co jsme chtěli a přáli si sami. Dává VÍC, NEŽ CO JSME SI PŘÁLI: dává nám to, co potřebujeme, ne to, co zrovna chceme. A to Boží, co On dává, je pro nás vždy lepší než to, co jsme chtěli sami, co jsme chtěli původně. Jestliže jsme tak blízko Bohu, že se touhy našeho srdce shodují jestliže se shodují s Božími touhami potom nám Bůh dává přesně to, oč žádáme. oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. (1 J 3,22). Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. (1 J 5,14) Čekání podle Boží vůle je pro nás vždy užitečné čekáním naše srdce roste a prohlubuje se, naše životy dostávají nový rozměr. Právě tehdy dostáváme víc abychom mohli potom i víc dávat. Toto vědomí, že Bůh JE S NÁMI a proměňuje nás svou STÁ- LOU PŘÍTOMNOSTÍ, nás natolik uspokojuje, že můžeme pak ostatní zvát k ŽIVOTU, který dává On, DO PŘÍTOMNOSTI NAŠEHO PÁNA aby i jejich srdce mohla ožít, aby přijali odpuštění, uzdravení, SPÁSU, aby poznali Ježíše. Bůh nás ne vždy vytrhne z bolestného období a ne vždy nám dává to, po čem toužíme. Protože BOŽÍ touhy pro náš život jsou vždy PRAVDIVÉ a BOŽÍ cesty jsou vyšší a lepší než naše vlastní. JDE MU O NĚCO VĚTŠÍHO NEŽ O NAŠE, v uvozovkách, štěstí. Ve skutečnosti nám chce dát mnohem více SVÉHO štěstí, než kolik jsme si pro sebe naplánovali. Ale to, jak a kdy dává On, často neodpovídá našim původním přáním a plánům! On někdy nedává hned, mnohdy nedává v tom čase, kdy jsme si naplánovali. My spěcháme a chtěli bychom všechno hned, nejpozději za měsíc, půl roku, nejdéle za rok delší doba nám připadá jako věčnost, jako nekonečné čekání Ale Bůh vidí CELÝ NÁŠ ŽI- VOT: OD PRVNÍHO DNE AŽ DO POSLEDNÍHO DNE. A JEŠTĚ DÁLE, NA VĚČNOST. Byli jsme stvořeni jako věčné bytosti a budeme navěky žít s Ním, na tom nejlepším místě, na takovém, které jsme si zde na Zemi ani neuměli vysnít: v Nebi. To všechno se stane jestliže je Ježíš tvým Pánem a Spasitelem, jestliže jsi mu dal svůj život. Dá ti mnohem víc pro věčný i pro pozemský život, než sis přál ale mnohdy úplně JINAK, ve zcela JINÉM ČASE, JINÝM ZPŮSOBEM, s úplně JINÝMI LIDMI, než sis původně myslel. A v tom všem vždy platí, že Boží cesty jsou pro nás lepší než ty naše. A také, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8,28). Ježíš je naším zdrojem vnitřního štěstí, které nelze jinde najít. Budeme toto vnitřní štěstí cítit a prožívat vždy? Ne, to by bylo příliš snadné! Neboť období zkoušek, období hledání Boží tváře, Božího srdce, nás vedou k 16

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy.

Úvodní slovo. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. Úvodní slovo Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný návod na e-learningové prostředí Moodle obsahující počítačové kurzy. E-learningové prostředí najdete na webové stránce http://elearning.socialnidialog.cz.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více