ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

2 Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, Bílá Třemešná Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. Kontakt: telefon: , IČ: Zřizovatel: Starosta: Obec Bílá Třemešná Štěpán Čeněk Kontakt: telefon: Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 2

3 Umístění školy v obci Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Základní škola v Bílé Třemešné je umístěna 150 m od centra obce v zástavbě rodinných domů. Místní komunikace vedoucí kolem školy jsou napojeny na silnice II. a III. třídy, které obcí prochází. V prostorách za tělocvičnou se nacházejí pole a louky. Základní školu navštěvuje 173 dětí a mateřskou školu navštěvuje 65 dětí. Přibližně 50 % dětí je z Bílé Třemešné, ostatní dojíždí. Umístění školy v obci Bílá Třemešná Mapa spádovosti školy Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 3

4 Bezpečně do třemešenské školy Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Do projektu Na zelenou se naše škola zapojila z několika důvodů. Jedním z nich byl způsob dopravy žáků do školy. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno: cca 1/3 žáků do školy dochází pešky, ostatní dojíždí, autem je přivezeno cca 23 žáků a na kole jezdí pouze kolem 11 žáků, alarmující je zjištění, že více než polovina dětí jezdí bez helmy a nepoužívá reflexní pomůcky, žáci by se nejraději dopravovali do školy na kole nebo na koloběžce. Aktuální stav dopravování žáků do školy a jimi požadovaný způsob dopravování je zobrazen v následujícím grafu Aktuální doprava žáků do školy Požadovaný způsob dopravy Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 4

5 Shrnutí kritických míst v okolí základní školy v Bílé Třemešné Více než 1/3 žáků nepovažuje svou cestu do školy za bezpečnou. Druhým důvodem k zapojení se do projektu je tedy zvýšení bezpečnosti při dopravě žáků do školy. V rámci dvoudenního monitoringu dopravy na nejkrizovějších místech v okolí školy žáci sami sepsali seznam nejnebezpečnějších míst v okolí školy a navrhli řešení, jak by se nebezpečí dalo eliminovat. 1) Cesta od školy k hlavní silnici směrem k obecnímu úřadu je úzká, touto cestou chodí nejvíce dětí, na hlavní silnici se vyjíždí přes chodník a přechod Navrhované řešení: zákaz vjezdu, pouze pěší zóna + kolo 2) Cesta mezi sportovními hřišti u školy úzká, pro průjezd vozidly naprosto nevhodná Navrhované řešení: zákaz vjezdu 3) Cesta od jídelny k hlavní silnici kolem Bergerových a Brossmanových je úzká, v případě setkání auta v protisměru se musí couvat, zajet na trávník nebo se jinak vyhnout Navrhované řešení: jednosměrný provoz 4) Křižovatka u autoservisu Pátý směrem na přehradu Les Království nepřehledná, velmi nebezpečný úsek, auta jezdí zvýšenou rychlostí, přes tuto křižovatku projdou denně desítky dětí Navrhované řešení: přechod pro chodce, snížení rychlosti 5) Výjezd od školy zadní cestou u Hakových při výjezdu není vidět vlevo na vozidla od přehrady, je potřeba si vyjet více do silnice Navrhované řešení: zrcadlo 6) Přechod pro chodce u obecního úřadu a u pekárny U Vítů zvýšená rychlost aut, naprostá ignorace vůči chodcům, řidiči staví v obou směrech i na chodníku u potravin Navrhované řešení: ukazatel rychlosti na hlavní silnici směr Dolní Brusnice Dvůr Králové nad Labem, viditelné zpomalovací pásy před přechodem u obecního úřadu, značka přechodu pro děti s oranžovými světly, zákaz stání/zastavení podél obchodů s potravinami 7) Cesta z autobusové zastávky kolem parkoviště k obecnímu úřadu přechází všechny děti, které přijedou autobusem do školy Navrhované řešení: přechod pro chodce Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 5

6 8) Zatáčka u vlakového nádraží v Bílé Třemešné, restaurace U Šmídů nebezpečný, nepřehledný úsek, končí chodník směrem z Dolní Brusnice Navrhované řešení: snížení rychlosti, přechod pro chodce 9) Cesta do Mezihoří bez chodníku, u viaduktu velmi nebezpečný a nepřehledný úsek - úzká zatáčka Navrhované řešení: zrcadlo u viaduktu, chodník do Mezihoří, snížení rychlosti v Mezihoří 10) Vybudování cyklostezky nebo pruhu pro cyklisty z Dolní Brusnice do Bílé Třemešné, vhodné podél železniční tratě nebo vedle hlavní silnice u chodníku Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 6

7 Měření intenzity dopravy Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Ve dnech v časovém horizontu hod. se uskutečnil monitoring vybraných dopravních problémů v okolí základní školy. Ze Dvora Králové nad Labem přijela i státní policie, která v danou dobu převáděla děti přes přechod. Každý měl na starosti nějaký předmět pozorování a pečlivě si vše zaznamenával. Děti zaznamenávaly např.: počet dětí přecházejících přes přechody, počet dětí přecházející silnici mimo přechod, průjezd aut úzkými cestami ke škole v obou směrech + problémové situace, sčítání aut na hlavní silnici v obou směrech, sčítání cyklistů jedoucích do školy, auta stavějící/parkující podél hlavní silnice u potravin a obecního úřadu, sčítání aut směrem na Nemojov/přehradu v obou směrech u autoservisu Pátý atd. Mapa okolí základní školy s navrženými úpravami dle dopravní studie Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 7

8 Zjišťované údaje a celkové součty 1. den :10 7:45 1)Děti přecházející na přechodu pro chodce u obecního úřadu )Děti přecházející na přechodu pro chodce u pekárny 6 3) Počet aut projíždějící uličkou ke škole vedle Švehly 7 4) Děti přecházející mimo přechod pro chodce 52 5) Auta parkující, stavějící podél hlavní silnice i přes zákaz zastavení 7 6) Počet aut jedoucích směrem z Dolní Brusnice do Dvora Králové n./l. 88 7) Počet aut jedoucích směrem ze Dvora Králové n./l. do Dolní Brusnice 52 8) Počet aut projíždějících úzkou uličkou k mateřské škola 10, z mateřské školy den :10 7:45 1)Děti přecházející na přechodu pro chodce u obecního úřadu )Děti přecházející na přechodu pro chodce u pekárny 7 3) Počet aut projíždějící uličkou ke škole vedle potravin pana Švehly 5 4) Děti přecházející mimo přechod pro chodce 67 5) Počet aut jedoucích směrem na přehradu 32 6) Počet aut jedoucích směrem od přehrady 40 7) Děti procházející křižovatkou u autoservisu Pátý ) Počet aut jedoucích směrem z Dolní Brusnice do Dvora Králové n./l. 84 9) Počet aut jedoucích směrem ze Dvora Králové n./l. do Dolní Brusnice 73 10) Počet aut projíždějících úzkou uličkou k mateřské škole 6, z mateřské školy ) Počet aut projíždějících mezi hřišti 4 12) Počet aut jedoucích kolem základní školy 14 Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 8

9 Foto z monitoringu Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 9

10 Cíle školního plánu mobility Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí při cestě do školy Podpora udržitelné mobility a zdravého životního stylu Dopravní výchova v hodinách či projektově = bezpečnost dětí Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Dopravní výchově je v rámci ŠVP naší školy věnován zejména 4. ročník na I. stupni a na II. stupni je zpracována projektově. Jak jsme se věnovali dopravní výchově ve školním roce 2013/2014. I. stupeň Kresba, výroba dopravních značek Hry s autíčky modelové situace na křižovatkách, výroba vlastních plánků Popis cesty do školy, kresba cesty do školy s vyznačenými krizovými místy -> tvorba velké, společné mapky s krizovými místy, bezpečnost na autobusové zastávce, jízdní řády Průkaz cyklisty Beseda s odborníky - dopravní expert a městská police (4. ročník) Monitoring dopravy v rámci projektu Bezpečně do třemešenské školy V rámci projektového dne IZS první pomoc (důležitá telefonní čísla, bezprostřední ohrožení života), prohlídka vozu a vybavení vozidel HZS, PČR, ZZS Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 10

11 Jízda zručnosti pro cyklisty školní soutěž II. stupeň Český jazyk sloh (popis) popis cesty do školy, vysvětlování cest, dramatizace a demonstrace situací scénky účastníci/svědci nehody a jiné modelové situace Přírodopis účast na zdravotnické soutěži pořádané Českým červeným křížem v Trutnově Anglický jazyk Giving directions slovní zásoba a vysvětlování cest Matematika slovní úlohy s dopravní tematikou Fyzika Měření a výpočet rychlosti, radary, rychlostní limity Výtvarná výchova 3D křižovatka Dějepis Beseda na téma: Dopravní prostředky včera a dnes staré fotografie a videozáznamy, vývoj dopravních prostředků Monitoring dopravy v rámci šetření pro projekt Bezpečně do třemešenské školy Projektový den IZS první pomoc (důležitá telefonní čísla, bezprostřední ohrožení života), prohlídka vozu a vybavení vozidel HZS, PČR, ZZS Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 11

12 Jízda zručnosti pro cyklisty školní soutěž Kroužek Mladý technik mostní konstrukce (pevnost, stabilita) Dopolední výukový program Armády ČR: první pomoc nepřímá srdeční masáž, manipulace s fixními dlahami Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 12

13 Plán činnosti na podporu udržitelné mobility Na základě podnětů z dotazníků, následných diskuzí a mapování vznikl plán mobility. Velký význam je v zapojení dopravní výchovy a bezpečnosti napříč všemi předměty. Budeme sledovat plnění návrhů vyplývajících z dopravní studie a doufáme, že se nám ve spolupráci s obcí podaří v co nejkratším čase postupně návrhy zrealizovat. Nejen škola a obec může přispět k eliminaci některých stávajících problémů, jako je například způsob dopravování žáků do školy a ze školy. Ve spolupráci s rodiči se budeme snažit o osvětu a zlepšení návyků v rámci dopravování a působit tak na zdravý životní styl jejich dětí. CÍL AKTIVITY ODPOVĚDNÁ OSOBA ČASOVÉ ROZMEZÍ I. Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí při cestě do školy Sledovat plnění navrhovaných opatření a výsledků z dopravní studie - průběžně informovat žáky a rodiče na webu školy, školní nástěnce, třídních schůzkách => komunikace s obcí Spolupráce se složkami IZS Den IZS beseda, předváděcí akce HZS, ZZS, PČR hravě a prakticky (výstroj, výzbroj, první pomoc, vybavení aut...) II. Podpora udržitelné mobility a zdravého životního stylu Koordinátorka projektu, L. Bohánský, E. Kudrnovský Koordinátorka projektu průběžně celý rok 2015 červen 2015 Vytvořit lepší podmínky pro cyklisty =>Zvýšit procento dětí dopravujících se do školy na kole/koloběžce o 10% - vybudovat nové uzamykatelné úschovy kol - koupit nové stojany na kola a přenosné dopravní značky (hotovo) Koordinátorka projektu, L. Bohánský, E. Kudrnovský Nová úschova (2016) stojany značky (list. 2014) Průkaz cyklisty =>zajistit vyšší úspěšnost obdržení průkazu cyklisty (porovnání s letošními průkazy) - výstavba přenosného dopravního hřiště v okolí školy M. Žižková květen, červen 2015 Den bez aut (Den Země) =>podpora přirozeného pohybu člověka - chůze -zorganizovat při příležitosti Dne Země den bez aut, informovat rodiče sdělením v ŽK -třídní učitelé vymyslí odpolední pěší výšlap pro svou třídu Třídní učitelé P. Minářová Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 13

14 Motivace žáků, aby jezdili do školy i ze školy na kole => porovnat výsledky letošní jízdy zručnosti s výsledky v následujícím roce III. - pořádat soutěže a aktivity v rámci dopravní výchovy (jízda zručnosti, závod na koloběžkách, dopravní soutěž či cykloturistický kurz) - beseda o typech kol, údržbě kola Dopravní výchova v hodinách či projektově = bezpečnost dětí Koordinátorka projektu, M. Žižková duben květen červen 2015 Zvyšování dopravní gramotnosti => zařadit a plnit úkoly dopravní výchovy v ŠVP => akce vyhodnotit, shrnout a publikovat na nástěnce školy, webu, vývěsce Dopravní výchova mimo rámec učebního plánu =>porovnat výsledky letošního monitoringu s výsledky v následujícím roce - v jednotlivých předmětech zařadit učivo s dopravní tematikou, jak tomu bylo i v letošním roce, viz. předešlé akce s fotografiemi - výroba dopravních značek a křižovatek - opakovaný monitoring dopravy, soutěžně či projektově zapojit i starší žáky, kteří se budou připravovat už nejen jako cyklisté, ale i jako řidiči vyučující v daných předmětech D. Rejlová P. Minářová K. Poživilová Koordinátorka projektu, J. Lux průběžně celý rok x únor 1x duben 1x červen Bílá Třemešná 313, tel.: , Stránka 14

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

Školní plán mobility ZŠ Kunratice

Školní plán mobility ZŠ Kunratice Školní plán mobility ZŠ Kunratice Údaje o škole: Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 Zkrácený název: Základní škola Kunratice Adresa: Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice Patříme

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů Název projektu: DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cíl dopravní výchovy: příprava dětí na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT C1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT Obsah: Úvod PROJEKTOVÝ

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2009 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lukáš Veselý ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Hercik

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Minimální preventivní program ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj 2014/2015

Minimální preventivní program ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj 2014/2015 Minimální preventivní program ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Šárka Fabiánová, metodik prevence ZŠ U Lesa Karviná Ráj 1 Obsah 1 Úvod 2 Zdroje pro tvorbu MPP 3 Charakteristika školy 4

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj 2012/2013

Minimální preventivní program ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj 2012/2013 Minimální preventivní program ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Fabiánová, metodik prevence ZŠ U Lesa Karviná Ráj 1 Obsah 1 Úvod 2 Zdroje pro tvorbu MPP 3 Charakteristika školy 4

Více