Hejčínské OKO ÚNOR Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO ÚNOR 2015. Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ÚNOR 2015 Také letos se konala Tříkrálová sbírka - opět velmi úspěšná.

2 Úvodní slovo Pokud jste si přečetli minulé číslo Hejčínského oka celé, tak jste mohli již zaregistrovat, že čeští a moravští biskupové svolali na rok 2015 Národní eucharistický kongres, první od vzniku České republiky. Jeho motem je: Eucharistie Smlouva nová a věčná. Kongres vyvrcholí na podzim, v sobotu 17. října 2015 v Brně, kam jsou zváni věřící z celé naší země. Na úrovni diecéze se uskuteční diecézní eucharistický kongres, a to ve dnech května 2015 v Olomouci. Každý měsíc od ledna do června 2015 je věnován určitému eucharistickému tématu. V únoru je to Eucharistie a společenství. Uvnitř Hejčínského oka najdete na toto téma homilii, kterou připravila pražská arcidiecéze. Při mši svaté jde o střetnutí a prolnutí několika společenství. Na prvním místě jde o společenství mezi mnou a Bohem, který však sám v sobě je již společenstvím Otce, Syna a Ducha v nerozlučné jednotě. Moje setkání s Trojjediným Bohem při liturgii, i když je osobně a jedinečně prožívané, není nikdy izolované od ostatních. Děje se vždy ve společenství bratří a sester. Tak jako poslední večeři Ježíš neslavil s každým učedníkem zvlášť, ale se všemi společně. Ať zvláště skrze účast na nedělní eucharistii se stále upevňuje a roste Vaše společenství s Trojjediným Bohem i mezi námi navzájem, abychom byli jedno jako Otec v Synu a Syn v Otci! P. Marian 2

3 Pozdrav farníkům V rámci Roku zasvěceného života pokračujeme v sérii pozdravů kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Tentokrát čtenáře pozdravil P. František Horák. Mílí farníci, už je tomu bezmála 10 let, co jsem byl naposledy ještě jako student součástí vaší farnosti. Rád na tento čas vzpomínám. Na vaši laskavost, ochotu pomoci a na všechnu legraci, kterou jsem při různých setkáních mohl s vámi prožít. Po odchodu z Olomouce jsem sedm let působil v Kostelním Vydří a okolí. Bylo to setkání s pohraničím a se službou na poutním místě, která se odlišuje od klasické farní pastorace. Nyní třetím rokem působím v Praze-Liboci jako administrátor. Myslím, že je to nejživější farnost, kterou jako karmelitáni spravujeme. Celé společenství, jež se zde schází, čítá kolem tři sta lidí. Je tu hodně dětí a mladých rodin, ale nechybí i senioři. Je zde na takové množství lidí opravdu přátelská a rodinná atmosféra. Lidé sami jsou schopni zorganizovat a uskutečnit mnoho akcí. A díky této živosti se opravdu nenudím: zpovědi, rozhovory, několik pravidelných různorodých společenství týdně, výlety, duchovní obnovy, společenství terciářů, příprava zájemců o křest... Jinými slovy nyní užívám plnými doušky ze šálku klasické pastorace. Pokud byste měli zájem, tak dění 3

4 v naší farnosti můžete sledovat na našich farních stránkách Díky takové pestrosti a aktivitě ve všech oblastech, která nutí často k neustálému výkonu, si rád připomínám slova sv. Terezie z Avily, kterými varuje před přesným odříkáváním určitého počtu modliteb: Uvědomte si, že jediné slovo Otčenáše pronesené tu a tam má mnohem větší cenu, než odhrkáte-li jej mnohokrát celý. Přeji vám vše dobré. P. František Tříkrálová sbírka

5 My tři králové zas jdeme k vám... Leden je třetí, čtvrtý, osmý, devátý. Kdo je víc než my tím bohatý. Skoro jsme měli namále. Teď už zas můžem pět ódu na krále. Všechno se zdá být senzační. Jen prosím marodit nezačni. Pokladničky, hermelíny, korunky, co bych dal za to. Sbírka je tady, tak jdeme na to. Nevlídné počasí klátí nás všechny. V postelích nejeden natřásá duchny. Honem, kdo pomůže, můžeš už zítra? Zdraví se nevrátí do rozbřesku jitra. S Boží však pomocí přece jsme vyšli. Po roce mnozí jsme zase se sešli. Počasí přeje nám, i sluníčko svitne. V oknech se někdo jen lehounce kmitne. Královští poslové klaní se lidu. Nesou vám znamení Božího klidu. Nejchudším bohatí dary teď nesou. Kolena trémou se tak trochu třesou. Úkol svůj nelehký mé děti plní. Snahu však únava maličko plení. Nakonec donesli poselství k cíli. Díky jim i potom i v každičkou chvíli. 5

6 Skupinky: Wanda Šramová (vedoucí) Jakub, Kateřina a Vojtěch Kovářovi z Matenice, Ondřej Vítek; Oldřich Chytilík Martina Lehká, Kristýna Smetanová, Lucie Janošová; Blanka Jemelková Anežka Jemelková, Maruška Tomečková, Petr Tomeček; Věra Coufalová Agátka, Berenika, Martička a Juditka Coufalovy; Hana Vítková Maruška a Anička Tomečkovy, Martin Hejnar; Jana Werdichová Klára a Kateřina Werdichovy, Pavlína a Zuzana Myškovy; Michaela Kaňovská Matěj Živěla, Vendula Živělová, Kristýna Lehká. Skupinky hejčínské farnosti vybraly letos ,- Kč. Bože, odplať jejich dobrou vůli! Oldřich Chytilík Při letošní Tříkrálové sbírce se v Horce nad Moravou vybralo ,- Kč. Zapojilo se pět skupinek koledníků: 6

7 Marie Vepřková (vedoucí) Barbora a Matěj Šturcovi, Eliška Karmazínová, Lenka Adamcová; Jan Dvorský Veronika a Dominika Dvorské, Mája Vepřková; Vít Andrle Ondřej a Vít Andrlovi, Vít Dvorský; Ladislava Klásková Petr a Peťa Kláskovi; Jarmila Vepřková Pavel a Andrea Horňákovi, Anežka a Petr Kučerovi. Jaroslava Krejčí Pro úplnost dodáváme, že v Křelově se při Tříkrálové sbírce vybralo ,- Kč. Národní eucharistický kongres Únor: Eucharistie a společenství Snad každý z nás byl někdy na svatbě. Množství lidí, hosté, ale především krásná nevěsta se odevzdává svému milovanému a on se stává jejím ochráncem a milujícím partnerem. A nejde jen o obřad, jde o okamžiky, kdy se všichni hosté radují 7

8 z radosti ženicha a nevěsty. Kdy je ujišťují o svém přátelství a těší se z jejich štěstí. Svatba je symbolem, který ani Písmo svaté nemohlo pominout. Celá kniha Píseň písní je poezií inspirovanou tématem ženicha a nevěsty. Janovo evangelium, z něhož jsme četli, zázrakem na svatbě otevírá Ježíšovu veřejnou činnost. To není náhoda. Janovo evangelium je plné dvojznačností a symboliky, které na podkladě docela obyčejných událostí otevírají nesmírné perspektivy. V tomto vyprávění je jich hned několik. Ve Starém zákoně byla svatba znamením obnovení smlouvy, kterou Hospodin se svým lidem znovu uzavře. 1 Tím, že Jan otevírá Ježíšovu činnost právě svatbou, zvěstuje, že tato zaslíbená doba právě začíná. Asi každý, kdo svatbu někdy chystal, tuší, jak velkou ostudou by byl nedostatek jídla či pití. S určitostí by to poznamenalo celou svatbu. Nouzi na popisované svatbě však Kristus proměňuje v neuvěřitelnou hojnost. Jeho zázrak předznamenává to, co bude důsledkem oběti na kříži a vzkříšení. Lidskou nouzi a nedostatečnost proměňuje ve svatební radost! Pisatel evangelia v dialogu správce se ženichem naznačuje, že starost o víno připadá na ženicha. Tím, kdo zajistil dostatek vína, je ovšem Ježíš! On tedy ve vyprávění de facto plní roli ženicha. 2 Kdo ale je potom nevěsta? Pozorný evangelista postřehl důležitou maličkost. Možná nás zarazí, jak Ježíš hovoří se svojí matkou. Ovšem i zde svatý Jan užívá odkazů na jiné části Písma a naznačuje zásadní události. Maria stojí před Ježíšem nejen jako jeho maminka, ale především jako nová Eva. Nyní, na začátku Ježíšova veřejného působení, je třeba položit člověku znovu otázku, kterou kdysi na po- 1 Např. Oz 2,19 20; Iz 25, Např. MOLONEY, F. J. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: KNA, 2009, s

9 čátku stvoření negoval. Tehdy chtěl být jako Bůh, proto odmítl Boží nabídku a vydal se svou cestou. Tím sám sebe oddělil od Boha. Právem se Ježíš ptá: Co je mezi mnou a tebou?, tedy: Co je v tuto chvíli mezi Bohem a člověkem? Maria odpovídá jinak než Eva! Její odpovědí je víra a důvěra. Ale tak se přece chová nevěsta ke svému ženichovi! Ba co více, Mariina důvěra je odpovědí každého učedníka, který uvěřil Ježíši. Její reakce je vzorem pro apoštoly a posléze pro celé společenství církve. Nevěstou nebeského ženicha je nejen Maria jako žena víry, ale celá církev jako společenství těch, kteří přijali Ježíše. A co chybějící víno? Ve Starém zákoně se víno jako jediný opojný nápoj používalo k bohoslužbě. Bylo chápáno jako znamení požehnání, hojnosti a pokoje jak při bohoslužbě, tak v domácnosti. Voda by na svatební hostině nebyla dostačující náhradou vína. Ježíš však záměrně nechá džbány naplnit vodou. Člověk nemůže svoji slabost vykoupit bez Boha, ale může Bohu nabídnout to, co má. Pokud Bohu uvěří a nabídne své omezené síly, pak se začnou dít velké zázraky! Obraz svatby nám pomůže nahlédnout i další aspekt. Hosté přišli proto, aby doprovázeli hlavní aktéry: ženicha a nevěstu. O ně jde na prvním místě. Ale svoji významnou roli hraje i vztah ke všem ostatním hostům. Na rovině církve jde v první řadě o náš vztah k Bohu. On nás vykoupil, pozval a on nás hostí. Proto jsme si důvěrně blízko, jsme s ním. 3 Ale slavení není otázkou individualistickou! Není představitelné, že bychom na svatbě byli jedinými hosty. Proto je důležité nepřehlédnout význam setkání s dalšími účastníky slavnosti. Bůh chce člověka zachránit jako společen- 3 Např. Lk 22,14: Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 9

10 ství. 4 Uvnitř vzájemných vztahů se učíme, co znamená milovat, vydat se pro druhé Není myslitelné, aby uprostřed plné radosti měl někdo něco proti druhému. V takové situaci by byla pro všechny radost narušena. Ne náhodou nám církev zdůrazňuje, že účastnit se přijetí Eucharistie lze jen v případě, že my sami nejsme v těžkém hříchu. Vztah k Bohu, ale také vazby mezi námi navzájem hřích zásadně boří. Proto Ježíš požaduje: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. (Mt 5,23 24) Zároveň však platí, že právě účast na eucharistii nás chrání před selháním. 5 Vraťme se k našemu evangelijnímu úryvku. Možná nás překvapí, že Kristus tajemně říká: Ještě nepřišla má hodina. Tento výraz odkazuje k okamžiku, kdy zasedne s učedníky k poslední večeři. Tehdy sv. Jan říká: Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. (Jan 13,1) Náš Pán onu skutečnou svatební hostinu, kdy vydá sebe sama za nás, bude teprve s učedníky slavit. Teprve tam se otevře pramen života, který spojí člověka s Bohem. To bylo první slavení eucharistie. Dodnes je pro nás hostina znamením setkání rodiny, přátel či dávných známých. Hostina spojuje, umožňuje sdílení, jíst z jednoho stolu buduje důvěru, vyjadřuje společenství. Koncilní otcové v konstituci Lumen gentium říkají: Věčný Otec ( ) se rozhodl povznést lidi k účasti na božském životě. (LG 2) 6 Symbolika 4 Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a svatě mu sloužil. (KKC 781) 5 KKC Srov. Řím 8,

11 svatby ukazuje, jak důvěrnou blízkostí Bůh touží člověka zahrnout. Toto se uskutečňuje v eucharistii. Důvěrné setkání nás, učedníků, s Bohem. V Janově evangeliu Ježíš zahajuje velikonoční večeři umýváním nohou. Bůh bere na sebe roli služebníka a očišťuje nás, abychom se mohli účastnit hostiny. Nelze jasněji naznačit, co okamžik smrti na kříži znamená. Eucharistie je darem darujícího se Boha. On se dává nám, abychom se my mohli darovat jemu a druhým lidem. A tak zakusili plnost radosti s Bohem. Sestra Janina misionářka (2) Pokud si to dobře pamatuji, po sedmi letech pobytu v Senegalu mě pozvali ke katechetické spolupráci pro celou zemi. Než jsem odjela do Senegalu, účastnila jsem se tříleté přípravy Senegalská komunita (sestra Janina vzadu druhá zprava) 11

12 sester katechetek pro katechetickou práci ve státních školách na Vyšším katechetickém institutu v Krakově, který vedly sestry voršilky pro všechny řády. Program zahrnoval mimo jiné teologii a dogmatiku, dějiny církve, etiku, katechetiku s praktickou výukou, psychologii, didaktiku. O tento institut se řadu let zajímal tehdejší biskup Karol Wojtyła, dnes už svatý Jan Pavel II. Na svátky sám přicházel, aby si zazpíval koledy s profesory a se studentkami. Byl vždycky samý úsměv a žert. Potom jsem se s ním mohla setkat na Katolické univerzitě v Lublinu, kde jako profesor katedry filozofické etiky sám vedl seminář. V těch časech jsme v Krakově potkávali našeho dnešního svatého tehdy biskupa a později kardinála na různých místech a při různých příležitostech. Potom ještě v Senegalu v roce 1992, když navštívil senegalskou církev. Setkali jsme se s ním na polské ambasádě v Dakaru. Byli tam lidé, kteří zde pracují asi 40 polských rodin, polští kněží a sestry. Každému z nás požehnal. Když jsem se vrátila ke katechezi pro celou zemi, měla jsem to štěstí až do odjezdu ze Senegalu v roce 2007 spolupracovat s francouzským knězem ze Společenství Ducha Svatého, s otcem Vieirou. Byl pozván Zemskou katechetickou komisí, aby zpracoval jeden školní program pro základní školy i pro lycea. Otec Vieira sestavil v Dakaru územní katechetickou komisi. Byli v ní lidé, kteří se zabývali předškolními dětmi, mládeží. Patřili do ní katecheté, kněží, diecézní referenti nebo světští učitelé s hlubokou vírou. Při práci v komisi jsem se vždycky zabývala dětmi. Naše práce kromě jiného spočívala v přípravě konspektů pro výuku na dané úrovni školy, jejich společné projednávání v komisi, která se scházela v Dakaru třikrát do roka. Otec Vieira shromažďoval materiály, zpracovával je, korigoval, projednával s biskupy jednotlivých diecézí záležitosti katechezí. Já jsem poté posílala materiály do vydavatelství a vycháze- 12

13 Sestra Janina se žákyněmi ly katechetické učebnice. Sama jsem zpracovala jednu učebnici pro učitele náboženství 6. třídy. Do jiných učebnic jsem připravila obrázky k jednotlivým lekcím. Takto byly vydány knihy pro katecheze na základní škole i pro některé třídy na lyceu. Byl zpracován také program výuky etiky pro muslimy. V rámci územní katecheze mě poprosili o zorganizování obrazově katechetického školení sester z různých kongregací v celém Senegalu. Školení probíhala každý týden nikoliv v hlavním městě, ale v dřívějším katechetickém centru na vesnici. Taková školení obsahovala nauku psaní písmen, teorii barvy a obrazu a samostatné zpracování katechetického plakátu účastnicemi školení. Každá potom se svým plakátem odjížděla domů, což vedlo katechetky k další vlastní tvorbě. Jednou za rok jsem mívala taková školení pro jáhny z Velkého semináře v Sebikhotanu. Seminaristé před jáhenským svěcením opouštějí na jeden rok seminář a vydávají se do nejnáročnějších farností, aby si 13

14 ověřili své povolání. Následně mě pozvali do Katechetické komise v diecézi Thiès. Diecéze měla více než 130 dobrovolných katechetů. Pořádali jsme pro ně společná celodenní setkání se zajištěným občerstvením, konferencemi, mší svatou apod. S jedním z členů diecézní komise jsem objížděla některé základní školy a učila tam katechety malovat biblické scény barevnými křídami na tabuli. Měla jsem speciální jednoduché schéma obrázku, které mohl každý katecheta použít a sám na tabuli vytvořit obraz namísto katechetických obrazů, které jim chyběly. Potom se ta školení stávala více populární a byla také organizována pro novice ze Společenství od sv. Gabriela. Během války v Kongu si konžští kandidáti odbývali svůj noviciát v Thiès v Senegalu spolu se Senegalci. Byli tam také kandidáti z Čadu. I pro ně jsem připravovala školení, jak vytvářet katechetické plakáty. Tato katechetická práce mimo školu mi zabírala hodně času, jezdívala jsem všude autem, které jsem sama řídila. Poslední dva roky svého pobytu na misiích jsem prožila v pořádném zápřahu ve vesničce Lehar vzdálené 25 kilometrů od Thiès. První křty se v té vesnici konaly roku Křesťanství je tam velmi mladé. Prvním knězem byl francouzský kaplan; lidé si ho dodnes pamatují jako neohroženého misionáře, který jezdil na koni. Vystavěl kostel a učil lidi žít podle naší víry. Už jenom ti nejstarší vyprávějí, jak v čase velikonočního postu muži přicházeli do kostela na 15. hodinu bez ohledu na obrovská horka, které tou dobou v Senegalu panují. Zpočátku, když ještě ve vsi kostel nebyl, chodili lidé v neděli do nejbližší vesnice 60 kilometrů pěšky. V oné vesničce, kde je velkým problémem nedostatek vody a hlad, jsem prožila dva roky. Účastnila jsem se života farnosti, nějakou dobu jsem byla ve farní radě. Katechizovala jsem mládež z třetích tříd, katolíky. O povolení výuky náboženství jsem 14

15 musela sama prosit ředitele školy, který byl muslim. Ve škole jsem je učit nemohla, hledala jsem si třídy na základní škole. Mládež zůstávala na katecheze po vyučování zhruba v 16 hodin. Potom jsem některé z mladých naším autem rozvážela domů, poněvadž už bylo pozdě a byli po celém dni doopravdy vyhládlí. Jiné skupiny dětí z nižších tříd jsem shromažďovala v katechetických místnostech ve farnosti nebo přímo v kostele, kde nebyly stolky, jenom tři dlouhé lavice a židle. Sama jsem musela uklízet, často před výukou, aby se hodina náboženství mohla vůbec konat. Lidé v té vesnici mají těžký život. Byly tam jen dvě studny, odkud ženy vytahovaly kbelíky vody vlastníma rukama. Muži často vodu přiváželi ze sousedních vesnic na vozících tažených osly. Po odjezdu ze Senegalu jsem strávila pět měsíců v Desenzanu v domě naší zakladatelky svaté Anděly Mericiové, která náš 15

16 řád založila roku Potom mě poprosili o katechizování katolické mládeže v Athénách v Řecku. Sestry voršilky tam mají řecko-francouzskou školu, kterou navštěvují převážně ortodoxní křesťané. Ale je tam také hrstka katolíků, kterou jsem katechizovala. Za pobytu v Athénách jsem navštěvovala řecké ostrovy, poněvadž jsme na jednom z nich kdysi měly školu a dům, na ostrově Tinos. Odtud jsme ještě s jednou sestrou misionářkou z Polska pluly na tři dny na ostrov Pathmos. Na tomto ostrově se nachází jeskyně, ve které podle tradice svatý Jan Evangelista diktoval Apokalypsu. To byla cesta-pouť, na kterou jsem se připravovala četbou knížky o Apokalypse. Už ani nepřipomenu další veliké zážitky z Akropole nebo z Korintu... (Pokračování příště) sestra Janina Ołchawa OSU INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNA BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelná mše svatá nebude v pondělí 16. února. Tradiční adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou přes zimní období v místnosti nad sakristií. 16

17 Sbírka na splácení investičních nákladů na zřízení církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci proběhne v neděli 1. února. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. února v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 1. března. Při mši svaté o svátku Uvedení Páně do chrámu (pondělí 2. února) bude průvod se svícemi, které jsou před průvodem požehnány (je vhodné přinést si své svíce). Tradičně se tyto svíce zapalovaly v čase nějaké tísně či nebezpečí (např. při bouřce), kdy se lidé modlili ke Kristu, aby byl světlem i v nastalé situaci. Proto se lidově nazývá tento svátek Hromnice. Zároveň je tento svátek v Roce zasvěceného života dnem modliteb a proseb za odpuštění. Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. února dopoledne, další potom ve čtvrtek 5. března. Středa 11. února je Světovým dnem nemocných. V tento den máme v modlitbách více pamatovat na nemocné a můžeme se obracet k Panně Marii Lurdské, jejíž liturgická památka připadá na tento den. Farní spoření a sbírka na opravy hejčínského kostela bude v neděli 15. února. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. února v 19 hodin. Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na středu 18. února. Při mi svaté, která bude v kostele v 17:30 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký 17

18 pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let. Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 19. února v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. února od 9 hodin. Další termín úklidu je 28. března. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Sbírka Haléř sv. Petra se koná v neděli 22. února. Společná modlitba křížové cesty bude o postních nedělích (první je 22. února) v hejčínském kostele v 17:30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin. Pondělí 2. března je dnem 68. výročí úmrtí arcibiskupa Prečana. Proto v neděli 1. března po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude umožněn přístup do krypty za účelem osobní modlitby u jeho hrobu. Bratři karmelitáni nabízí mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a kteří by rádi strávili dva dny v tichu a v modlitbě, účast na své duchovní obnově, která začíná v pátek 6. března večer a končí v neděli 8. března obědem. Přihlásit se můžete u bratří osobně nebo na u nebo na tel Duchovní obnova farnosti se uskuteční na Svatém Hostýně o víkendu března. Přihlášky, které se v kostele objeví během měsíce února, odevzdejte nejpozději do neděle 8. března. 18

19 Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve farním domě u Sv. Václava. Nejbližší setkání s názvem Katedrála známá a neznámá se uskuteční v úterý 10. února s ThLic. Mgr. Petrou Otýpkovou. Sraz bude před katedrálou a po komentované prohlídce olomouckého dómu se půjde do farního domu. Další setkání bude mít v úterý 10. března Olga Kvapilová, která v tvořivé dílně Zapoj srdce, zapoj ruce zájemkyním nabídne Velikonoční radosti. Bližší informace: Marcela Řezníčková, , Láska je dar pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele, mladší či starší, na Pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar poděkovali. Uskuteční se během Národního týdne manželství v sobotu 14. února od 14 hodin v chrámě Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Kromě mše svaté (slaví P. Karel Skočovský) v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv. Valentina) na vás čeká zajímavý doprovodný program (svědectví manželů, aktivita v páru) a nebude chybět ani zvěřinová pochoutka z místní skvělé farní kuchyně. Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který najdete na Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem? Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni? Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem, aniž by- 19

20 chom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který v Olomouci zahájíme ve čtvrtek 19. února. Setkání pak budou probíhat každý týden v termínech: 26. února, 5., 19. a 26. března, 9. a 16. dubna vždy od 17 do 19:30 hodin na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektorkou kurzu je Bc. Marcela Kořenková. Kurzovné činí 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu, a to em na nebo telefonicky na číslo Další informace o KER najdete na Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. února od 18 hodin na kurii arcibiskupství a je určeno i pro širší veřejnost. Další termíny jsou: 12. a 26. března, 9. dubna. Doplňující informace najdete na Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel , Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Jaroslava Krejčí, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 1. března 2015.

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Myšlenky na měsíc únor

Myšlenky na měsíc únor MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI Únor 201 5 Ročník 11 Číslo 2 Myšlenky na měsíc únor BENEDIKT XVI. RADOST Z VÍRY Vydalo nakladatelství Paulínky 201 3 1. Čím více člověk roste v pravdě

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více