Vikulka, CZ ~ 1 ~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vikulka, CZ ~ 1 ~ http:/vikulka.ic.cz/"

Transkript

1 E G Y PT: BO ŽS K É K O ČKY Při našich toulkách za kočkami se dostáváme někam do druhé poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. V Egyptě se blížil konec Střední říše, kterou vystřídala Říše nová, jíž vládli možná nejznámější faraóni: Thutmosové, Amenhotepové, Ramsesové, či Haremheb a Tutanchamón. A právě v této době začal zlatý kočičí věk. Staří Egypťané jsou proslulí svou úctou ke zvířatům. Proč tomu ale tak vlastně bylo? Odpověď nám nabízí jeden z dalších antických dějepisců Diodóros Sicilský. Moc se toho o něm neví, vlastně jen to, co sám o sobě napsal v předmluvě svého největšího a nejznámějšího díla Bibliothéké historiké (Historická knihovna). Narodil se v Agyriu na Sicílii, procestoval Evropu, Asii a Afriku a ze svých cest si pořizoval zápisky. V Egyptě se zdržoval mezi lety před naším letopočtem a právě Egyptu je věnována poměrně obsáhlá část jeho díla. Diodóros nám nabízí celkem tři možné důvody, proč si Egypťané zvířat tolik vážili. Prvním vysvětlením může být příběh (ale jak sám Diodóros poznamenává, jde spíše o legendu), jež vyprávěli tehdejší kněží. V pradávných dobách na zem přišli první Egyptští bohové. Tehdy ještě nebyli tak silní a podlehli násilí a bezpráví tehdejších pralidí. Aby sami sebe zachránili, vzali na sebe podoby různých zvířat. Později síla těchto bohů vzrostla, a když dokázali ovládnout všechny vesmírné síly a podrobit si lidstvo, zařídili, aby byla zvířata, která bohy zachránila, uctívána. Další, už trochu reálnější vysvětlení může mít kořeny válečné. V dávných dobách byly egyptské armády poráženy, protože v jejích řadách nepanoval pořádek. Kdosi pak vymyslel, že by bylo moudřejší celou armádu rozdělit na několik částí. Byly vytvořeny jakési Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 korouhve s hlavami zvířat, každý voják byl přidělen k určité divizi reprezentované konkrétním zvířetem. Každý pak v bitvě věděl, kde je jeho místo. Vojáci brzy po prvních vítězstvích sami zvířata ztotožnili s různými bohy a začali je uctívat, aby si zajistili v boji vítězství. Třetím vysvětlením, proč jsou zvířata Egypťany tolik uctívána, je jejich užitečnost. Kráva pomáhala při orbě polí, ovce dávala jedenkrát či dvakrát do roka rouno, z něhož si Egypťané vyráběli pohodlné oděvy, navíc poskytovala i mléko, z něhož si vyráběli sýry. Pes pomáhal člověku při lovu, zároveň jej chránil, proto má bůh Anubis, osobní strážce Osirise a Isis, psí hlavu. Kočky chrání lidi před hady, zásoby před hlodavci. Promyky pak měly chránit před hroznými a obávanými nilskými krokodýly. V souvislosti s promykami Diodóros dokonce uvádí, jak krokodýly zabíjely: jednak vyjídali jejich hnízda, ničili krokodýlí vejce. Promyky si ale měly troufnout i na dospělého krokodýla. Nejdříve se vyválely v blátě a potom se od krokodýla nechaly sežrat. Promyka pak roztrhala krokodýla zevnitř. Před hady, housenkami a kobylkami chránil ibis, proti škorpiónům jestřáb. Který z uvedených důvodů je správný? Možná žádný, možná všechny Faktem však zůstává, že o posvátná zvířata bylo v Egyptě postaráno. Diodóros k tomu ve své Historické knihovně uvádí (str ): Pokud jde o uctívání zvířat v Egyptě, stojí tyto zvyklosti obzvláště za podrobnější zmínku. Egypťané uctívají zvířata velice silně, a to nejen během života, nýbrž i po jejich smrti. Jde nejen o kočky, psy, jestřáby a ptáky, kterým říkají ibis, ale i o vlky, krokodýly a nespočet dalších zvířat různých druhů. O důvodech uctívání zvířat si řekneme později, nejdřív se však zmíním o zvířatech samotných. Pro každý druh uctívaného zvířete byla vyčleněna část země, z níž jsou zajištěny dostatečné příjmy pro péči a obstarání potravy. Kromě toho Egypťané, ve snaze zajistit přízeň bohů svým dětem, například proto, aby je vyléčili Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 z nemoci, oholí jim hlavu nebo její část a váhu vlasů vyváží stříbrem či zlatem. To je pak předáno těm, kteří se o zvířata starají. Jestřábům dávají kusy masa, před krmením je hlasitým křikem přivolají a kousky masa pak vyhazují do vzduchu, dokud si je jestřábi sami nechytí. Kočkám podávají chléb máčený v mléce a volají na ně kdákavým zvukem. Kočkám rovněž dávají nakrájené kousky ryb ulovených v Nilu, či syrové maso. Stejným způsobem pak poskytují vhodnou potravu i všem jiným druhům zvířat. Pokud jde o různé potřeby, které tato zvířata vyžadují, Egypťané nejen že se jejich poskytování nevyhýbají a nestydí se za ně, jsou-li při tom viděni veřejně, ale naopak, v přesvědčení, že se podílí na výkonu nejvýznamnějšího obřadu, honosí se speciálními odznaky, aby je všichni z města i venkova poznali. Ostatní lidé se jim potom klaní a prokazují jim čest. Když některé ze zvířat zemře, zabalí jej do jemného plátna, oplakávají jej a bijí se v prsa. Poté ho odnesou k balzamování, a když je tělo zvířete ošetřeno cedrovým olejem a dalším kořením, díky kterým získá tělo příjemnou vůni a dlouho vydrží, odnesou jej a uloží do vysvěceného hrobu. Kdo zabije úmyslně posvátné zvíře, je potrestán smrtí, jde-li o kočku nebo ibise, je potrestán smrtí, ať je zabije úmyslně či neúmyslně. Koho ale při tom vidí ostatní lidé, tomu se krutě pomstí, mnohdy aniž by čekali na soud. Proto kdo najde mrtvé tělo zvířete, ze strachu z trestu drží se od něho dál a naříká a přísahá, že zvíře už mrtvé našel. Tak hluboká je úcta obyčejných lidí ke zvířatům, a zvířata jsou uctívána všemi bez ohledu. Jednou, v době vlády krále Ptolemaia, Římané do Egypta vyslali posly s poselstvím přátelství. Lidé tím byli nadšení, ucházeli se o přízeň italského velvyslance. Jeden z družiny římských vyslanců však neúmyslně zabil kočku. Ani poselstvo krále, ani strach z války s Římem neuchránily toho muže od trestu, a to i přesto, že šlo jen o nehodu. O této události nepíši jen ze zpráv z doslechu, byl jsem jí osobně přítomen při návštěvě Egypta. Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 I po tom, co už bylo řečeno, zdá se až neuvěřitelným následující příběh. Jednou Egypt zasáhl velký hladomor, mnoho lidí vztáhlo ruce na své sousedy, ale nikdo se neodvážil dotknout posvátných zvířat. Pokud je nalezen v domě mrtvý pes, každý obyvatel tohoto domu oholí celé své tělo a smutní. Pokud je v domě nějaké víno, obilí či jiné věci potřebné k životu, nikdy už je nikdo neupotřebí. Když Egypťané podnikají válečné výpravy do jiných zemí, vykupují zajaté kočky a jestřáby a vozí je zpět do Egypta, a dělají to i za tu cenu, že se kvůli následnému nedostatku peněz jejich výpravy zkrátí. O úctě Egypťanů ke svým posvátným zvířatům leccos napoví i další příběh, byť spíš z říše legend. Mezi perským králem Kýrem a egyptským faraónem Amasisem panovalo nepřátelství a spory, které vyústily válkou. Ani jeden z nich se však konečné bitvy, která se odehrála u Pelúsia, nedožil. Po Kýrovi nastoupil na trůn krutý Kambýsos. Ten nechal před tažením do Egypta zavraždit vlastního bratra, aby ho v jeho nepřítomnosti nepřipravil o moc. Po Amasiovi nastoupil na egyptský trůn Psamtek III., který vytáhl s egyptským vojskem, ale i s žoldnéři různých národností, do boje proti Kambýsovi. Psamtek III. se se svým táborem usadil u pohraničního města Pelusion. Když Kambýsos dorazil v roce 525 před naším letopočtem na místo bitvy, viděl, že Egypťané jsou v přesile. Vymyslel proto lest, jíž mu Egypťané nikdy neodpustili. Do čela svých vojsk postavil posvátná zvířata. Egypťané se neodvážili ani zaútočit, ani bránit, aby zvířatům neublížili. Bitvu proto prohráli a Egypt se stal na více než sto let porobenou kolonií Peršanů. Tento popis Bitvy u Pelúsia uvedl jako jediný z antických dějepisců Polyaenus v osmé knize svého nejvýznamnějšího díla Stratagems. Hérodotos Halikarnésský se o bitvě u Pelúsia sice zmiňuje, ale o zvířatech v přední linii perského vojska neříká ničeho. Zato potvrzuje mnohé poznatky Diodorovy, mnohé více rozvádí a Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 upřesňuje (odstavce 65 67), ač je jeho Dějepis starší o téměř 400 let než Diodórova Historická knihovna: Egypťané úzkostlivě dodržují náboženské předpisy nejen při obětech, nýbrž i při jiných věcech. I když Egypt sousedí s Libyí, neoplývá velkým bohatstvím zvířat. Všechna zvířata, která v zemi mají, pokládají za posvátná, ať už žijí ve společenství s lidmi nebo ne. Kdybych měl vykládat, proč jsou pokládána za posvátná, musel bych se pustit do výkladu o věcech božských a tomu se raději vyhýbám. Pokud jsem se jich dotkl a mluvil o nich, stalo se tak jen v nezbytné souvislosti. Pokud jde o zvířata, existuje zákon, podle kterého jsou ustanoveni opatrovníci pro každý druh zvlášť, kteří pečují o jejich výživu. Jsou to egyptští muži i ženy a syn dědí úřad po otci. Lidé v městech všichni dávají v jejich prospěch příspěvky; pomodlí se k bohu, jemuž je zvíře zasvěceno, potom ostříhají svým dětem celou hlavu, nebo polovinu či třetinu, vlasy vyváží na váze stříbrem, a kolik vlasy váží, tolik dají opatrovnici zvířat; ona za to nakrájí ryb a dá je zvířatům jako pokrm. Takovým způsobem je zařízeno živení zvířat. Když někdo některé z těchto zvířat zabije a učiní tak úmyslně, propadá trestu smrti. Stane-li se tak neúmyslně, zaplatí pokutu, kterou určí kněží. Zabije-li někdo ibise nebo jestřába, ať úmyslně nebo nerad, musí zemřít. Zvířat, která žijí ve společenství s lidmi, je mnoho a bylo by jich ještě více, kdyby se kočkám nepřicházela následující věc: jakmile kočky vrhnou koťata, nejdou už za kocoury; ti však se s nimi chtějí pářit a nemohou. Proto si vymysleli to, že loupí kočkám koťata, tajně je odnášejí a zabíjejí, ale nesežerou je. Když jsou kočky zbaveny koťat, zatouží po jiných a přicházejí ke kocourům; je to zvířátko, které má rádo potomstvo. Když vznikne požár, chovají se kočky podivuhodně. Egypťané se nestarají o to, aby hasili plameny; rozestaví se kolem a dávají pozor na kočky; kočky pak pronikají jejich řadou, přeběhnou ji a skákají do ohně. Když se to stane, Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 zachvátí Egypťany veliký zármutek. Zemře-li v některém domě kočka přirozenou smrtí, tu si obyvatelé ostříhají jenom obočí, pojde-li někde pes, ostříhají si celé tělo i hlavu. Pošlé kočky odnášejí do posvěcených domů v městě Bubastis, tam je balzamují a pohřbívají. Feny pochovávají ve svých městech v posvěcených rakvích. Lasičky pochovávají stejně jako feny; rejsky a jestřáby odvážejí do města Butó, ibisy do Hermopole. Medvědy, kteří jsou vzácní, a vlky, kteří nejsou větší než lišky, pohřbívají tam, kde je našli. Z obou úryvků se dozvídáme, že kočky sice ve starém Egyptě měly výsadní postavení, ale zdaleka ne jediné uctívané zvíře. Stejné či obdobné výsadní postavení měly i jiné druhy zvířat, spojené s určitými božstvy. O symbióze starých Egypťanů se zvířaty, může svědčit i další skutečnost, totiž ta, že egyptští rodiče dávali rádi svým dětem jména po zvířatech. Mnoho egyptských dětí bylo pojmenováno jako Žába, Myš, Opice, Krokodýl, Pes, Vlk, Hroch, či Kočka. Z různých pramenů, zejména však nápisů z různých hrobek, víme, že existovaly lidská kočičí jména pro muže Pa-miu ( Kocour ) i pro ženy Ta-miit ( Kočka ). Zejména ženská jména se vyskytovala v několika obměnách i jako Miit, či Miut. Miut se například jmenovala služebná jistého Tefnena z Gízy, prosévače mouky. Její jméno se objevuje právě na stéle jejího zaměstnavatele z doby mezi roky před naším letopočtem. Miit, dívka, která zemřela pravděpodobně už v pěti letech, byla členkou nejužšího královského dvora Mentuhotepa II. ( před naším letopočtem). Zda se jednalo o jeho dceru, či jiného člena rodiny, nevíme. Stejně se jmenovala i matka jednoho z vysokých úředníků Mentuhotepa II., Antefa. Její jméno je zapsáno hieroglyfem kočky s ocasem směřujícím přímo vzhůru. Už bylo mnohokrát zmíněno, že kočka byla symbolem tvora - ochránce. Jak k této své roli přišla? Logické vysvětlení se nabízí opět už v několikrát omílaném faktu, že kočky Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 dokázaly zabíjet nebezpečné hady a chránily obilné sýpky před hlodavci. Nebyli by to ale Egypťané, aby ochranná role kočky neměla náboženský podtext. Nejstarší dochované písemné poznámky jsou tzv. Texty pyramid. Ty vznikly v období 5. až 8. dynastie faraónů, tedy v období Staré říše mezi lety před naším letopočtem a vyskytují se, jak už jejich název sám napovídá, výhradně na stěnách hrobek v pyramidách. Jako první je objevil egyptolog G.Maspero v roce 1880 v pyramidě faraóna Pepiho I. ( před naším letopočtem). Jde o jakési sbírky zaříkadel, výroků a popisů rituálů doprovázejících pohřeb a cestu zemřelého do podsvětní říše. Texty pyramid jsou psány v hieroglyfech a poměrně archaickou egyptštinou. Některé pasáže se opakují ve více pyramidách, jiné se vyskytují pouze na jediném místě. Nadto se egyptologové domnívají, že Texty pyramid jsou jakýmsi výtahem z jiného, ucelenějšího díla nebo více děl, tedy že tyto texty jsou mnohem starší, než pyramidy samotné. Co je však nejdůležitější, v Textech pyramid se nevyskytují žádné kočky. Najdeme tu však nejstarší zmínky o bohyni Mafdet (někdy jmenované také jako Maftet či Maat). Byla to bohyně s kočičí hlavou ovšem tou kočkou byla pravděpodobně některá velká kočka, levhart nebo gepard, není však vyloučeno, že to mohla být i hlava promyky. Její jméno však v překladu znamená ta, která běží rychle, což by ukazovalo, že Mafdet má přeci jen hlavu geparda. Mafdet byla bohyní spravedlnosti a pravděpodobně i jejího vynucování a jejím posláním bylo chránit faraóna na jeho pouti před škorpióny a hady a jeho pozemskou hrobku před nenechavci. Postavení bohyně Mafdet bylo nejvýznamnější v nejstarším období, v době vlády první dynastie. V pozdějších obdobích její roli převzaly jiné kočičí bohyně a namísto geparda či levharta nastoupil lev. Jakýmsi pokračováním Textů pyramid jsou Texty rakví. Smysl mají v podstatě stejný pomoci zemřelému v cestě na onen svět. Texty rakví se začaly objevovat v období Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 faraónské dynastie v období mezi lety před naším letopočtem, tedy v období Střední říše. Psaly se hieroglyfy na vnitřní stěny rakví, výjimečně na stěny hrobek vyšších úředníků a úplně výjimečně na papyrové svitky. Stejně jako v případě Textů pyramid nejde o jednolitý text, ale o soubor jakýchsi zaříkávadel a říkání, návodů, jak přejít z tohoto na onen svět. Dosud bylo shromážděno celkem 1185 Textů rakví, většina vychází z Textů pyramid, některé jsou nové. Obsahují podrobného průvodce posmrtným životem, tzv. Knihu dvou cest. Aby duše zemřelého mohla nalézt posmrtného klidu, musela cestovat ve sluneční bárce boha Re, aby mohl zemřelý do této bárky nasednout, musel znát teologii tohoto slunečního boha. V Textech rakví už se na jednom místě s kočkou setkat můžeme, konkrétně v říkání 335: Jsem velký kocour, který rozťal strom Išed na jeho straně v Onu, v noci války a ochrany před povstalci a ve dne, kdy byli zničeni nepřátelé Pána všeho. Oním velkým kocourem, který rozťal strom Išed je velký bůh Ra sám. Jako kocoura miu (velký kocour se egyptsky píše miu aa) označil boha Rea tvor nazývaný Sia, který byl zpodobením všech znalostí, když na něho Re mňoukal (mňoukání = miu). Toto vysvětlení nám zároveň prozrazuje etymologický původ egyptské kočky: miu ten, který mňouká. Jen pro úplnost, město On je dnešní Héliopolis a strom Išed byl posvátným stromem, který rostl v chrámovém okrsku boha Ra v Héliopoli, na který bůh Thovt (bůh stvořitel s hlavou Ibise, který představoval moudrost a byl pánem Měsíce) a bohyně Sešat (bohyně znalostí a vědění, božská písařka) zapisovali roky vlády a jména egyptských panovníků, kteří tak získávali božskou ochranu. Proč ale vlastně velký kocour strom Išed rozťal, to zatím objasněno nebylo. Důležité je toto říkání z kočičího hlediska proto, že i sám velký bůh Ra na sebe mohl brát podobu kočky, kočka byla jeho pomocníkem. Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 Postupem doby vznikaly další a další podsvětní knihy, jejichž význam byl vždy stejný pomoci zemřelému v cestě na onom světě. Mezi takové podsvětní knihy patří třeba Kniha Amduat Kniha o tom, co je v podsvětí, která byla určena výhradně faraónům a vysokým šlechticům. Jedním z nejstarších kompletních textů byl nalezen v hrobce faraóna Thutmose III. Popisuje se tu cesta boha slunce Ra podsvětím, v čase mezi západem slunce na zemi a jeho východem. Faraón, vnímaný jako pozemský bůh, logicky musel projít stejnou cestou, podstoupit stejné nástrahy, stejné souboje, vyhnout se stejným nebezpečím. Faraón, který touto cestou prošel, se se slunečním bohem ztotožnil. Podsvětí je rozděleno do dvanácti hodin noci, v každé hodině se bůh Ra setká s novými spojenci i nepřáteli, všichni jsou v této knize vyjmenováni a je jich hned několik stovek. Mezi méně známé pak patří Kniha bran a Kniha jeskyní. Zatímco v Knize Amduat je popsáno, jak Re rozdělil dalším bohům moc, Kniha bran popisuje ničení Reových nepřátel a Kniha jeskyní popisuje, jak si Re podmanil tři hady. Co mají ale společného, je finální boj boha Rea s Apopem, obřím hadem, který ztělesňoval veškeré zlo a chaos. Porážka Apopa byla podmínkou pro to, aby dalšího dne vůbec vyšlo slunce, prohrál-li by Re, musel zůstat navěky v podsvětí. Naproti tomu Re nikdy nesměl Apopa zabít úplně, jinak by byla narušena rovnováha mezi dobrem a zlem na celém světě. Na boj s Apopem na sebe Re bral opět podobu kočky. Díky tomu se kočka pomalu v náboženství dostala na absolutní vrchol. Nejznámějším podsvětním textem jsou bezesporu Knihy mrtvých. Knihy mrtvých, které se vkládaly do hrobů zemřelých, byly psány nejen na papyrové svitky (leckdy vkládaných do dutých sošek), ale i na různé obětní nádoby a předměty, některé části se psaly přímo na rakve, jiné na zdi hrobek. Knihy mrtvých obsahují i mnohé ilustrace, kterým se říká viněty. Poprvé se počaly objevovat na začátku egyptské Nové říše (cca 1550 let před naším letopočtem). I ony vychází Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 0-1 Kočka zabíjející hada ze Sennedjemovy hrobky v Thébách, z doby vlády 19. dynastie před naším letopočtem; rozměry: 47 x 84,5 cm (Metropolitan Museum of Art New York) z původních Textů pyramid a Textů rakví. Název Knihy mrtvých vymyslel J. F. Champollion, francouzský egyptolog, který je jako první přeložil. Egypťané sami tyto texty souhrnně nazývají jako Kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře. Kompletní texty se nedochovaly. Z Knih mrtvých známe pouhý malý zlomek, celkem 205 zaříkadel (jen pro připomenutí, Texty rakví jich obsahují více než 1100). Stejně jako v předchozích literárních dílech, i Knihy mrtvých poskytují zemřelému jakési návody, jak bezpečně přejít do posmrtného života a jak se orientovat v záhrobí. Kromě toho tyto texty poskytují návody pro mumifikaci. I proto byly texty z Knih mrtvých tajné, dokonce tak tajné, že ke kompletním textům neměl mít přístup ani sám faraón. Obecně Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 nejdůležitější kapitolou Knihy mrtvých je ta, nesoucí číslo 125, která popisuje závěrečný soud mrtvého před Usirem a v níž je obsažen i jakýsi morální kodex Egypťana. V Knihách mrtvých se o kočkách už mluví mnohem více. V 17. kapitole navazují Knihy mrtvých vlastně doslovně na 335. říkání Textů rakví, o velkém kocourovi, jenž rozťal v Onu strom Išed kapitola byla rozdělena na několik částí. V první je uvedeno to, co má zemřelý říkat, aby byl zbaven všech hříchů, kterých se dopustil a aby mohl předstoupit před tváře všech bohů: Co má N. říkati při vstupu do síně obou pravd, aby byl zbaven všech hříchů, kterých se dopustil, a aby směl patřiti v tváře bohů. [ ] Nezhřešil jsem proti lidem. Neporážel jsem dobytka určeného k oběti. Nezpůsobil jsem škody na místech posvátných. Neznal jsem ničemnosti a nedopustil jsem se nepoctivosti. Nechoval jsem nevážnosti k bohu. Nepohrdal jsem chudými. Nepřipravil jsem nájemce o jeho majetek. Nečinil jsem nic, co se oškliví bohům. Neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného. Nenechal jsem nikoho hladověti. Nerozplakal jsem nikoho. Nezabil jsem nikoho ani jsem nedal rozkazu k vraždě. Nezpůsobil jsem nikomu bolestí. Nezmenšil jsem dávky potravin do chrámů. Nezadržel jsem obětního chleba bohům. Neodňal jsem obětních koláčů zářícím duchům. Neznásilnil jsem ženy. Nebyl jsem necudný. Neporušoval jsem obilní míry. Nezkracoval jsem lokte. Neporušil jsem polní výměry. Nezatěžoval jsem vahadlo váh. Neodnímal jsem kojencům mléka od úst. Neodháněl jsem dobytka od jeho píce. Nechytal jsem do sítě ptáků v bažinách bohů. Nechytal jsem ryb v jejich vodách. Nezabraňoval jsem vodě téci v její čas a nestavěl jsem hrází v cestu tekoucí vodě. Neuhasil jsem ohně v jeho času. Nepřekračoval jsem času, určeného mi pro příjem Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 0-2 Papyrový svitek s texty z Knihy mrtvých a s barevnými kresbami, z období 19. dynastie v pravém horním rohu se nachází vyobrazení kočky, která podřezává hlavu hadovi ( Trustees of the Brisith Museum) 0-3 Detail kočky zabíjející hada ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 obětního masa. Nezadržel jsem dobytka, určeného chrámu. Nezkracoval jsem boha o jeho příjmy. V druhé části je pak uvedeno, co má zemřelý říkat při odchodu ze síně obou pravd, byl-li prohlášen za spravedlivého. Zemřelý předstupuje před jednotlivé bohy a musí znát všechny jejich jména. Součástí této druhé části kapitoly 125. je i jedna z kočičího hlediska tajemná část: Hleďte, přišel jsem k vám bez hříchu, bez zločinu, bez špatnosti, bez svědectví proti mně, neučiniv nic, co by bylo proti tomu. Živím se pravdou svého srdce. Činil jsem, co si přáli lidé a s čím byli bozi spokojeni. Zjednal jsem si přízeň bohů tím, co mají rádi. Dával jsem chléb hladovému, vodu žíznivému, oblek nahému, loď tomu, kdo ji neměl. Dával jsem oběti bohům i zářícím duchům. Osvoboďte mě, ochraňujte mě, nežalujte na mne před velkým bohem! Jsem člověk, jehož ústa jsou čista, jehož ruce jsou čisty, jemuž říkají, kteří ho vidí: "Bud' vítán!" Vždyť slyšel jsem to, co mluvili osel a kočka v domě hrocha. Byl jsem svědkem před jeho tváří, když vzdával chválu. Jsem obřadník bohů, znalý toho, čeho jest jim třeba. Přišel jsem sem, abych dosvědčil pravdu a přivedl váhy do jejich rovnováhy v říši duchů. Význam rozhovoru kočky s oslem zůstává po dlouhá staletí neobjasněn. Konečně třetí zmínkou o kočce je kapitola 145. Zemřelý, chce-li projít jednou z posledních podsvětních bran (v pořadí dvanáctou), musí znát jméno boha, který tuto bránu střeží. Jeho jméno je Kočka Mii. Strážce této brány je stvoření s lidským tělem a kočičí hlavou. Role egyptské kočky jako ochránce před různými nebezpečími, hady a hlodavci počínaje a během světa konče, je doložena v podstatě ze všech možných směrů. Objevuje se v nejstarších textech, hieroglyfech, dokladem této role jsou i sfingy. Jako ochranné symboly se tak kočky dostaly i na mnoho dalších věcí, od obyčejných ozdobných ochranných Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 sošek koček, přes jakési užité umění (držadlo zrcadla, nádoby na oleje, apod.), či šperky a amulety, až po tzv. magické nože. 0-4 Aniho papyrus s texty z Knihy mrtvých: Aniho soud. Uprostřed síně obou pravd se nachází váhy s Aniho srdcem na straně levé a peříčkem na straně pravé. Peří v tomto případě reprezentuje přítomnost bohyně Maat (Mafdet), představitelky a personifikace pravdy a pořádku. Vpravo klečí bůh Anubis s tělem lidským a hlavou šakal, který je tu popisován jako ten, který je v místě balzamování a ustaluje visící olůvko. Ještě více vpravo od něho stojí bůh Thoth, písař, s hlavou ibise. V ruce drží tabulku, do níž zapisuje Aniho hříchy. Za Thothem čeká démon s krokodýlí hlavou a tělem napůl lvím a napůl hroším, který je připravený sežrat Aniho srdce, pokud ve zkoušce neuspěje. V horní části papyru sedí egyptští bohové na svých trůnech a čekají na konečný verdikt. Zleva jsou to: Ra Horakhty, Atum, Shu, Tefnut, Gen, Nut, Isis a Nephtys, Horus a Hathor. Úplně vepředu pak sedí Hu, ztělesňující náboženství a víru a Sia, personifikace vědění. Výjev se vztahuje ke 125. kapitole z Knihy mrtvých. (Wikipedia Commons; Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-5 Bronzová socha kočky; výška 28,6 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 0-6 Bronzová socha bohyně Bastet v podobě kočky se zlatou náušnicí; výška 17 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 0-7 Sistrum (z řeckého sistrum to, čím se třese) magické chřestítko s ležící kočkou a ptákem na vrcholu oblouku a s další kočkou sedící na konci rukojeti. Na tři příčky uprostřed oblouku sistra se věšely kovové kroužky z různých druhů kovů, různé tloušťky, které při pohybu sistra vydávaly různé zvuky; výška 29,3 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-8 Měděný (uvnitř dutý) amulet kočky se dvěma koťaty; výška 3,8 cm ( Trustees of the Brisith Museum) 0-9 Bronzová soška sedící kočky na černém dřevěném podstavci z období mezi před naším letopočtem; výška 13,5 cm (Museum of Fine Arts, Boston) Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 0-10 Bronzová soška kočky s plastickým naznačením srsti, z období mezi před naším letopočtem nalezená v Gize; výška 7,4 cm (Museum of Fine Arts, Boston) Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-11 Nádoba ve tvaru kočky sloužila s největší pravděpodobností na vonné oleje či jiné kosmetické přípravky. Je vyrobená z křemene, mědi a travertinu a pochází z období mezi před naším letopočtem; výška 14 cm (Metropolitan Museum of Art New York) 0-12 Bronzová soška ležící kočky se čtyřmi koťaty; výška 5,08 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 Magické nože byly ochranné předměty, které sloužily jak zemřelým, tak i živým. Vyráběly se většinou z hroší zuboviny. Na čepeli byli vyobrazeni vždy ochranní bohové či jejich zvířata. Podle toho, jaká zvířata či postavy byly na noži zobrazeny, sloužily magické nože k různým druhům ochrany. Kočka samozřejmě měla chránit před hady, hlodavci, ale třeba i štíry. Zemřelým měly poskytovat pomoc a ochranu při jejich cestě do podsvětí, zároveň měly chránit i hrobku samotnou Jeden z tzv. magických nožů z hroší zuboviny, z období egyptské Střední říše ( Trustees of the Brisith Museum) Se stejnou úctou, s jakou se Egypťané chovali ke zvířatům živým, chovali se i ke zvířatům mrtvým. Diodóros Sicilský ve své Historické knihovně uvádí, že když některé ze zvířat zemře, zabalí jej do jemného plátna, oplakávají jej a bijí se v prsa. Mrtvá zvířata odnášejí k balzamování, kde je ošetří Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 vonným kořením a cedrovým olejem a poté jej uloží do vysvěceného hrobu. Hérodotos Halikarnésský pak zpřesňuje, že některé druhy zvířat mají vlastní pohřební města: jestřábi Butó, ibisi Hermopolis, kočky Bubastis Dřevěný kočičí sarkofág s Bubastis (Tell-Basta) v podobě sedící kočky s původně zelenou hlavou a bílým tělem ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 Město Bubastis dnes najdeme na mapách pod názvem Tell Basta nebo Per-Bast (v překladu dům Bastet ). Leží na území Dolního Egypta v deltě Nilu. V letech před naším letopočtem byl Bubastis dokonce dvakrát hlavním městě Egypta. Učinil tak faraón Šešonk I., původně vojenský velitel lybisjkého vojska. Zmíněné období však bylo dobou nepokojů, XXII. dynastie tzv. Búbastická, byla v určitém období vystřídána dynastií Tanitskou, sesazenou opět velekněžími z Bubastis. Město samotné bylo po dlouhá staletí a tisíciletí hlavním městem a domovem kočičí bohyně Bastet (v řecké mytologii plnila obdobnou roli Artemis). Bastet byla bohyně s hlavou lvice a později kočky, známá už z období druhé dynastie (3100 před naším letopočtem). Původně byla ochránkyní krále a jeho hrozivou pomocnicí v boji proti nepřátelům, později získala roli mírnější a laskavější jako ochránkyně mateřství, mateřské lásky. Každý rok probíhala v městě Bubastis velká slavnost, při níž (jak uvádí Hérodotos) bylo vypito tolik vína, jako za celý zbytek roku. Účastnili se ho statisíce mužů a žen z celého Egypta. Ve spojení s množstvím vypitého vína a úlohou bohyně Bastet jako ochránkyní mateřství asi není třeba rozvádět, jaké následky takové slavnosti měly. Ve velkém chrámu bohyně Bastet právě v Bubastis se nacházel velký chrámový kočičinec. Zároveň tu pracovali specializovaní balzamovači mumifikovali tu kočky. Součástí chrámu byl i kočičí hřbitov - nekropole. Jak konkrétně byly kočky balzamovány, nevíme. Není však důvodu domnívat se, že by postup měl být nějak značně odlišný od balzamování lidí. Náš starý známý Hérodotos Halikarnésský ve svých Dějinách uvádí (byť ne úplně přesně, přesto zajímavě) celkem tři způsoby balzamování, rozdílné náročnosti a rozdílné nákladnosti: Umění balzamovat zná a zabývá se jím zvláštní druh lidí. Když jim pozůstalí přinesou mrtvého, ukážou jim dřevěné podobizny mrtvých, omalované jako skutečné mrtvoly. Jednu z Vikulka, CZ ~ 23 ~

24 nich označují za nejnákladnější, nepovažuji za zbožné ani jméno toho způsobu vyslovit, druhou za méně hodnotnou a levnější, třetí za nejlevnější. Když jim to vyloží, ptají se jich, podle kterého způsobu si přejí, aby byl mrtvý balzamován. Pozůstalí se dohodnou na ceně a vzdálí se. Balzamovači zůstanou a s veškerou péčí provedou balzamování. Nejprve vytáhnou křivým železem mozek skrze nosní dírky; část ho vytáhnout takto, část tím, že dovnitř nalijí rozpouštějící látky. Potom naříznou ostrým aithiopským kamenem slabiny a vyberou celou břišní dutinu; vyčistí ji, vypláchnou palmovým vínem a znova vyčistí rozetřenými vykuřovacími látkami. Potom naplní břicho čistě utřenou myrhou a jiným kořením kromě kadidla, a když je naplnili, zase je zašijí. Pak naloží mrtvého do sodného louhu a tam ho nechají sedmdesát dní. Balzamovat delší dobu není dovoleno. Po uplynutí sedmdesáti dnů mrtvého umyjí a celé jeho tělo zabalí do nařezaných pruhů plátna z Bystu a natřou klovatinou, které Egypťané většinou požívají místo klihu. Potom převezmou mrtvolu příbuzní, dají udělat ze dřeva dutou podobu člověka, mrtvého do ní uzavřou a uloží v pohřební komoře na stojato opřeného o zeď. Takový je nejdražší způsob balzamování. Těm, kdo nechtějí vynaložit takové náklady a přejí si střední způsob balzamování, balzamují mrtvé takto: Naplní kly stery cedrovým olejem a vstřikují jej mrtvému do břišní dutiny, aniž ho nařezávají a vyprazdňují břicho. Klystér vstřikují sedací částí a zbraňují mu, aby vytekl zpátky. Potom balzamují mrtvého po stanovený počet dní. Poslední den vypouštějí z břicha cedrový olej, který tam předtím vstřikovali. Cedrový olej má takovou sílu, že spolu s ním vyjde obsah břicha i střeva v rozpuštěném stavu. Maso rozpouští sodný louh a z mrtvoly zůstane jen kůže a kosti. Když to vše balzamovači vykonají, odevzdají v tomto stavu mrtvolu příbuzným, aniž s ní podnikají cokoli dalšího. Vikulka, CZ ~ 24 ~

Pracovní sešit mumie - hrobka

Pracovní sešit mumie - hrobka Pracovní sešit mumie - hrobka 2 1. Mumien 1. Pomocí pracovního sešitu nebo slovníku vysvětlete, co rozumíme pod pojmem mumie. 2. V knihách nebo na Internetu vyhledejte, proč Egypťané začali s mumifikací

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky EGYPTSKÉ MÝTY hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky Prameny: absence jednotné kanonizované svaté

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz.

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Kolik, to mi neřekli. Ona otcův příkaz splnila, sama pak se rozhodla,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy: každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám

Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy: každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy: každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám úrodné nánosy z etiopských a súdánských výšin do nížinného Egypta byly pro Egypťany životně

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně Egypt druhá nejstarší civilizace ve Středomoří (trvala cca 3 tis. let) pol. 3 tis. př. n. l. savany, bujná příroda i zvěř úrodné údolí řeky Nil záplavy posléze systémy rozvádějící vodu do sušších oblastí

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE

UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE UMĚNÍ NOVÉ ŘÍŠE IV. 19. A 20. DYNASTIE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 2017-01-11 20. DYNASTIE Dynastické jméno: Ramesse Setnacht, Ramesse III-XI Významné postavení: Ramesse II Nejdůležitější

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Starověký Egypt očima Aleny Vitákové Bez nadsázky můžeme říci, že Egypt se svou pozoruhodnou starověkou civilizací a kulturou doslova

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI

OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 20.6.2011 Anotace Materiál je zaměřený na zopakování

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU CHUFU STARÁ ŘÍŠE II Éra stavitelů pyramid několik vojenských expedic: Sinaj nápisy ve Wádí Magháře Núbie dioritové lomy SZ od Abú Simbelu Elefantina těžba červené žuly špatná historická pověst: Papyrus

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc

asdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopiasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdifghjklzxc qwertyuiopasdfghjklz xcvbhnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklhzxcvbnmq POKLADY STARÉHO EGYPTA wertyuiopasdfghjklzx Badatelský list k výstavě pro II. stupeň ZŠ cvbnmqwertyuiopasdfg Vlastivědné

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura II: Druhé přechodné období, Nová říše Petra Maříková Vlčková 20.10.2015

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 19.10.2016 Pozdně předdynastické období Postupné sjednocování Egypta

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_18_3_Mimoevropské

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

CP Já jako alchymistka

CP Já jako alchymistka CP Já jako alchymistka Můj alchymistický životopis Vedoucí práce: Prof. Teóma Tejedor Autor práce: Cleo Torres Školní rok: Léto 2016 Třída: 2Aa Datum odevzdání: 22. 5. 2016 Obsah Cíl práce:... 2 Rodina...

Více

Vikulka, CZ ~ 1 ~ http:/vikulka.ic.cz/

Vikulka, CZ ~ 1 ~ http:/vikulka.ic.cz/ E G Y PT: KO ČIČÍ BOZI Egyptské náboženství obecně je poměrně komplikovanou záležitostí. Vyvíjelo se odlišně hned v několika lokalitách a jednoznačného sjednocení nedosáhlo nikdy. Tak se může stát, že

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_15. Mgr. Martin Chovanec. Pozdní středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_15. Mgr. Martin Chovanec. Pozdní středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.kr.,

Více

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Mojžíš Hod beránka Přečti si: Exodus 12,1-14 a 29-36 a 50-51 Klíčový

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Petra Maříková Vlčková 12.01.2016 Funkce chrámů: Mnoho vzájemně se proplétajících

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

(Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno... Adresa školy. Adresa bydliště (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

MN130. Devadūta sutta

MN130. Devadūta sutta MN130. Devadūta sutta Nebeští poslové Úvod Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sāvatthī, Jetově háji, Anāthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Ctihodný pane!" odpověděli

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Гора М. Історія бухгалтерських записів Michal Hora УДК 657

Гора М. Історія бухгалтерських записів Michal Hora УДК 657 УДК 657 Гора М. Історія бухгалтерських записів Michal Hora HISTORIE ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ 1 Tento příspěvek popisuje historii účetních záznamů od prvopočátků až po vynález knihtisku. Je v něm popsána způsob

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy.

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy. Divy světa Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_08 Tématický celek: Historie a umění Autor: Kateřina Pospíšilová

Více

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře)

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Démokritos z Abdér Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33 (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49 A 1 Démokritos, syn Hégésistratův, podle

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více