Vikulka, CZ ~ 1 ~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vikulka, CZ ~ 1 ~ http:/vikulka.ic.cz/"

Transkript

1 E G Y PT: BO ŽS K É K O ČKY Při našich toulkách za kočkami se dostáváme někam do druhé poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. V Egyptě se blížil konec Střední říše, kterou vystřídala Říše nová, jíž vládli možná nejznámější faraóni: Thutmosové, Amenhotepové, Ramsesové, či Haremheb a Tutanchamón. A právě v této době začal zlatý kočičí věk. Staří Egypťané jsou proslulí svou úctou ke zvířatům. Proč tomu ale tak vlastně bylo? Odpověď nám nabízí jeden z dalších antických dějepisců Diodóros Sicilský. Moc se toho o něm neví, vlastně jen to, co sám o sobě napsal v předmluvě svého největšího a nejznámějšího díla Bibliothéké historiké (Historická knihovna). Narodil se v Agyriu na Sicílii, procestoval Evropu, Asii a Afriku a ze svých cest si pořizoval zápisky. V Egyptě se zdržoval mezi lety před naším letopočtem a právě Egyptu je věnována poměrně obsáhlá část jeho díla. Diodóros nám nabízí celkem tři možné důvody, proč si Egypťané zvířat tolik vážili. Prvním vysvětlením může být příběh (ale jak sám Diodóros poznamenává, jde spíše o legendu), jež vyprávěli tehdejší kněží. V pradávných dobách na zem přišli první Egyptští bohové. Tehdy ještě nebyli tak silní a podlehli násilí a bezpráví tehdejších pralidí. Aby sami sebe zachránili, vzali na sebe podoby různých zvířat. Později síla těchto bohů vzrostla, a když dokázali ovládnout všechny vesmírné síly a podrobit si lidstvo, zařídili, aby byla zvířata, která bohy zachránila, uctívána. Další, už trochu reálnější vysvětlení může mít kořeny válečné. V dávných dobách byly egyptské armády poráženy, protože v jejích řadách nepanoval pořádek. Kdosi pak vymyslel, že by bylo moudřejší celou armádu rozdělit na několik částí. Byly vytvořeny jakési Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 korouhve s hlavami zvířat, každý voják byl přidělen k určité divizi reprezentované konkrétním zvířetem. Každý pak v bitvě věděl, kde je jeho místo. Vojáci brzy po prvních vítězstvích sami zvířata ztotožnili s různými bohy a začali je uctívat, aby si zajistili v boji vítězství. Třetím vysvětlením, proč jsou zvířata Egypťany tolik uctívána, je jejich užitečnost. Kráva pomáhala při orbě polí, ovce dávala jedenkrát či dvakrát do roka rouno, z něhož si Egypťané vyráběli pohodlné oděvy, navíc poskytovala i mléko, z něhož si vyráběli sýry. Pes pomáhal člověku při lovu, zároveň jej chránil, proto má bůh Anubis, osobní strážce Osirise a Isis, psí hlavu. Kočky chrání lidi před hady, zásoby před hlodavci. Promyky pak měly chránit před hroznými a obávanými nilskými krokodýly. V souvislosti s promykami Diodóros dokonce uvádí, jak krokodýly zabíjely: jednak vyjídali jejich hnízda, ničili krokodýlí vejce. Promyky si ale měly troufnout i na dospělého krokodýla. Nejdříve se vyválely v blátě a potom se od krokodýla nechaly sežrat. Promyka pak roztrhala krokodýla zevnitř. Před hady, housenkami a kobylkami chránil ibis, proti škorpiónům jestřáb. Který z uvedených důvodů je správný? Možná žádný, možná všechny Faktem však zůstává, že o posvátná zvířata bylo v Egyptě postaráno. Diodóros k tomu ve své Historické knihovně uvádí (str ): Pokud jde o uctívání zvířat v Egyptě, stojí tyto zvyklosti obzvláště za podrobnější zmínku. Egypťané uctívají zvířata velice silně, a to nejen během života, nýbrž i po jejich smrti. Jde nejen o kočky, psy, jestřáby a ptáky, kterým říkají ibis, ale i o vlky, krokodýly a nespočet dalších zvířat různých druhů. O důvodech uctívání zvířat si řekneme později, nejdřív se však zmíním o zvířatech samotných. Pro každý druh uctívaného zvířete byla vyčleněna část země, z níž jsou zajištěny dostatečné příjmy pro péči a obstarání potravy. Kromě toho Egypťané, ve snaze zajistit přízeň bohů svým dětem, například proto, aby je vyléčili Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 z nemoci, oholí jim hlavu nebo její část a váhu vlasů vyváží stříbrem či zlatem. To je pak předáno těm, kteří se o zvířata starají. Jestřábům dávají kusy masa, před krmením je hlasitým křikem přivolají a kousky masa pak vyhazují do vzduchu, dokud si je jestřábi sami nechytí. Kočkám podávají chléb máčený v mléce a volají na ně kdákavým zvukem. Kočkám rovněž dávají nakrájené kousky ryb ulovených v Nilu, či syrové maso. Stejným způsobem pak poskytují vhodnou potravu i všem jiným druhům zvířat. Pokud jde o různé potřeby, které tato zvířata vyžadují, Egypťané nejen že se jejich poskytování nevyhýbají a nestydí se za ně, jsou-li při tom viděni veřejně, ale naopak, v přesvědčení, že se podílí na výkonu nejvýznamnějšího obřadu, honosí se speciálními odznaky, aby je všichni z města i venkova poznali. Ostatní lidé se jim potom klaní a prokazují jim čest. Když některé ze zvířat zemře, zabalí jej do jemného plátna, oplakávají jej a bijí se v prsa. Poté ho odnesou k balzamování, a když je tělo zvířete ošetřeno cedrovým olejem a dalším kořením, díky kterým získá tělo příjemnou vůni a dlouho vydrží, odnesou jej a uloží do vysvěceného hrobu. Kdo zabije úmyslně posvátné zvíře, je potrestán smrtí, jde-li o kočku nebo ibise, je potrestán smrtí, ať je zabije úmyslně či neúmyslně. Koho ale při tom vidí ostatní lidé, tomu se krutě pomstí, mnohdy aniž by čekali na soud. Proto kdo najde mrtvé tělo zvířete, ze strachu z trestu drží se od něho dál a naříká a přísahá, že zvíře už mrtvé našel. Tak hluboká je úcta obyčejných lidí ke zvířatům, a zvířata jsou uctívána všemi bez ohledu. Jednou, v době vlády krále Ptolemaia, Římané do Egypta vyslali posly s poselstvím přátelství. Lidé tím byli nadšení, ucházeli se o přízeň italského velvyslance. Jeden z družiny římských vyslanců však neúmyslně zabil kočku. Ani poselstvo krále, ani strach z války s Římem neuchránily toho muže od trestu, a to i přesto, že šlo jen o nehodu. O této události nepíši jen ze zpráv z doslechu, byl jsem jí osobně přítomen při návštěvě Egypta. Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 I po tom, co už bylo řečeno, zdá se až neuvěřitelným následující příběh. Jednou Egypt zasáhl velký hladomor, mnoho lidí vztáhlo ruce na své sousedy, ale nikdo se neodvážil dotknout posvátných zvířat. Pokud je nalezen v domě mrtvý pes, každý obyvatel tohoto domu oholí celé své tělo a smutní. Pokud je v domě nějaké víno, obilí či jiné věci potřebné k životu, nikdy už je nikdo neupotřebí. Když Egypťané podnikají válečné výpravy do jiných zemí, vykupují zajaté kočky a jestřáby a vozí je zpět do Egypta, a dělají to i za tu cenu, že se kvůli následnému nedostatku peněz jejich výpravy zkrátí. O úctě Egypťanů ke svým posvátným zvířatům leccos napoví i další příběh, byť spíš z říše legend. Mezi perským králem Kýrem a egyptským faraónem Amasisem panovalo nepřátelství a spory, které vyústily válkou. Ani jeden z nich se však konečné bitvy, která se odehrála u Pelúsia, nedožil. Po Kýrovi nastoupil na trůn krutý Kambýsos. Ten nechal před tažením do Egypta zavraždit vlastního bratra, aby ho v jeho nepřítomnosti nepřipravil o moc. Po Amasiovi nastoupil na egyptský trůn Psamtek III., který vytáhl s egyptským vojskem, ale i s žoldnéři různých národností, do boje proti Kambýsovi. Psamtek III. se se svým táborem usadil u pohraničního města Pelusion. Když Kambýsos dorazil v roce 525 před naším letopočtem na místo bitvy, viděl, že Egypťané jsou v přesile. Vymyslel proto lest, jíž mu Egypťané nikdy neodpustili. Do čela svých vojsk postavil posvátná zvířata. Egypťané se neodvážili ani zaútočit, ani bránit, aby zvířatům neublížili. Bitvu proto prohráli a Egypt se stal na více než sto let porobenou kolonií Peršanů. Tento popis Bitvy u Pelúsia uvedl jako jediný z antických dějepisců Polyaenus v osmé knize svého nejvýznamnějšího díla Stratagems. Hérodotos Halikarnésský se o bitvě u Pelúsia sice zmiňuje, ale o zvířatech v přední linii perského vojska neříká ničeho. Zato potvrzuje mnohé poznatky Diodorovy, mnohé více rozvádí a Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 upřesňuje (odstavce 65 67), ač je jeho Dějepis starší o téměř 400 let než Diodórova Historická knihovna: Egypťané úzkostlivě dodržují náboženské předpisy nejen při obětech, nýbrž i při jiných věcech. I když Egypt sousedí s Libyí, neoplývá velkým bohatstvím zvířat. Všechna zvířata, která v zemi mají, pokládají za posvátná, ať už žijí ve společenství s lidmi nebo ne. Kdybych měl vykládat, proč jsou pokládána za posvátná, musel bych se pustit do výkladu o věcech božských a tomu se raději vyhýbám. Pokud jsem se jich dotkl a mluvil o nich, stalo se tak jen v nezbytné souvislosti. Pokud jde o zvířata, existuje zákon, podle kterého jsou ustanoveni opatrovníci pro každý druh zvlášť, kteří pečují o jejich výživu. Jsou to egyptští muži i ženy a syn dědí úřad po otci. Lidé v městech všichni dávají v jejich prospěch příspěvky; pomodlí se k bohu, jemuž je zvíře zasvěceno, potom ostříhají svým dětem celou hlavu, nebo polovinu či třetinu, vlasy vyváží na váze stříbrem, a kolik vlasy váží, tolik dají opatrovnici zvířat; ona za to nakrájí ryb a dá je zvířatům jako pokrm. Takovým způsobem je zařízeno živení zvířat. Když někdo některé z těchto zvířat zabije a učiní tak úmyslně, propadá trestu smrti. Stane-li se tak neúmyslně, zaplatí pokutu, kterou určí kněží. Zabije-li někdo ibise nebo jestřába, ať úmyslně nebo nerad, musí zemřít. Zvířat, která žijí ve společenství s lidmi, je mnoho a bylo by jich ještě více, kdyby se kočkám nepřicházela následující věc: jakmile kočky vrhnou koťata, nejdou už za kocoury; ti však se s nimi chtějí pářit a nemohou. Proto si vymysleli to, že loupí kočkám koťata, tajně je odnášejí a zabíjejí, ale nesežerou je. Když jsou kočky zbaveny koťat, zatouží po jiných a přicházejí ke kocourům; je to zvířátko, které má rádo potomstvo. Když vznikne požár, chovají se kočky podivuhodně. Egypťané se nestarají o to, aby hasili plameny; rozestaví se kolem a dávají pozor na kočky; kočky pak pronikají jejich řadou, přeběhnou ji a skákají do ohně. Když se to stane, Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 zachvátí Egypťany veliký zármutek. Zemře-li v některém domě kočka přirozenou smrtí, tu si obyvatelé ostříhají jenom obočí, pojde-li někde pes, ostříhají si celé tělo i hlavu. Pošlé kočky odnášejí do posvěcených domů v městě Bubastis, tam je balzamují a pohřbívají. Feny pochovávají ve svých městech v posvěcených rakvích. Lasičky pochovávají stejně jako feny; rejsky a jestřáby odvážejí do města Butó, ibisy do Hermopole. Medvědy, kteří jsou vzácní, a vlky, kteří nejsou větší než lišky, pohřbívají tam, kde je našli. Z obou úryvků se dozvídáme, že kočky sice ve starém Egyptě měly výsadní postavení, ale zdaleka ne jediné uctívané zvíře. Stejné či obdobné výsadní postavení měly i jiné druhy zvířat, spojené s určitými božstvy. O symbióze starých Egypťanů se zvířaty, může svědčit i další skutečnost, totiž ta, že egyptští rodiče dávali rádi svým dětem jména po zvířatech. Mnoho egyptských dětí bylo pojmenováno jako Žába, Myš, Opice, Krokodýl, Pes, Vlk, Hroch, či Kočka. Z různých pramenů, zejména však nápisů z různých hrobek, víme, že existovaly lidská kočičí jména pro muže Pa-miu ( Kocour ) i pro ženy Ta-miit ( Kočka ). Zejména ženská jména se vyskytovala v několika obměnách i jako Miit, či Miut. Miut se například jmenovala služebná jistého Tefnena z Gízy, prosévače mouky. Její jméno se objevuje právě na stéle jejího zaměstnavatele z doby mezi roky před naším letopočtem. Miit, dívka, která zemřela pravděpodobně už v pěti letech, byla členkou nejužšího královského dvora Mentuhotepa II. ( před naším letopočtem). Zda se jednalo o jeho dceru, či jiného člena rodiny, nevíme. Stejně se jmenovala i matka jednoho z vysokých úředníků Mentuhotepa II., Antefa. Její jméno je zapsáno hieroglyfem kočky s ocasem směřujícím přímo vzhůru. Už bylo mnohokrát zmíněno, že kočka byla symbolem tvora - ochránce. Jak k této své roli přišla? Logické vysvětlení se nabízí opět už v několikrát omílaném faktu, že kočky Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 dokázaly zabíjet nebezpečné hady a chránily obilné sýpky před hlodavci. Nebyli by to ale Egypťané, aby ochranná role kočky neměla náboženský podtext. Nejstarší dochované písemné poznámky jsou tzv. Texty pyramid. Ty vznikly v období 5. až 8. dynastie faraónů, tedy v období Staré říše mezi lety před naším letopočtem a vyskytují se, jak už jejich název sám napovídá, výhradně na stěnách hrobek v pyramidách. Jako první je objevil egyptolog G.Maspero v roce 1880 v pyramidě faraóna Pepiho I. ( před naším letopočtem). Jde o jakési sbírky zaříkadel, výroků a popisů rituálů doprovázejících pohřeb a cestu zemřelého do podsvětní říše. Texty pyramid jsou psány v hieroglyfech a poměrně archaickou egyptštinou. Některé pasáže se opakují ve více pyramidách, jiné se vyskytují pouze na jediném místě. Nadto se egyptologové domnívají, že Texty pyramid jsou jakýmsi výtahem z jiného, ucelenějšího díla nebo více děl, tedy že tyto texty jsou mnohem starší, než pyramidy samotné. Co je však nejdůležitější, v Textech pyramid se nevyskytují žádné kočky. Najdeme tu však nejstarší zmínky o bohyni Mafdet (někdy jmenované také jako Maftet či Maat). Byla to bohyně s kočičí hlavou ovšem tou kočkou byla pravděpodobně některá velká kočka, levhart nebo gepard, není však vyloučeno, že to mohla být i hlava promyky. Její jméno však v překladu znamená ta, která běží rychle, což by ukazovalo, že Mafdet má přeci jen hlavu geparda. Mafdet byla bohyní spravedlnosti a pravděpodobně i jejího vynucování a jejím posláním bylo chránit faraóna na jeho pouti před škorpióny a hady a jeho pozemskou hrobku před nenechavci. Postavení bohyně Mafdet bylo nejvýznamnější v nejstarším období, v době vlády první dynastie. V pozdějších obdobích její roli převzaly jiné kočičí bohyně a namísto geparda či levharta nastoupil lev. Jakýmsi pokračováním Textů pyramid jsou Texty rakví. Smysl mají v podstatě stejný pomoci zemřelému v cestě na onen svět. Texty rakví se začaly objevovat v období Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 faraónské dynastie v období mezi lety před naším letopočtem, tedy v období Střední říše. Psaly se hieroglyfy na vnitřní stěny rakví, výjimečně na stěny hrobek vyšších úředníků a úplně výjimečně na papyrové svitky. Stejně jako v případě Textů pyramid nejde o jednolitý text, ale o soubor jakýchsi zaříkávadel a říkání, návodů, jak přejít z tohoto na onen svět. Dosud bylo shromážděno celkem 1185 Textů rakví, většina vychází z Textů pyramid, některé jsou nové. Obsahují podrobného průvodce posmrtným životem, tzv. Knihu dvou cest. Aby duše zemřelého mohla nalézt posmrtného klidu, musela cestovat ve sluneční bárce boha Re, aby mohl zemřelý do této bárky nasednout, musel znát teologii tohoto slunečního boha. V Textech rakví už se na jednom místě s kočkou setkat můžeme, konkrétně v říkání 335: Jsem velký kocour, který rozťal strom Išed na jeho straně v Onu, v noci války a ochrany před povstalci a ve dne, kdy byli zničeni nepřátelé Pána všeho. Oním velkým kocourem, který rozťal strom Išed je velký bůh Ra sám. Jako kocoura miu (velký kocour se egyptsky píše miu aa) označil boha Rea tvor nazývaný Sia, který byl zpodobením všech znalostí, když na něho Re mňoukal (mňoukání = miu). Toto vysvětlení nám zároveň prozrazuje etymologický původ egyptské kočky: miu ten, který mňouká. Jen pro úplnost, město On je dnešní Héliopolis a strom Išed byl posvátným stromem, který rostl v chrámovém okrsku boha Ra v Héliopoli, na který bůh Thovt (bůh stvořitel s hlavou Ibise, který představoval moudrost a byl pánem Měsíce) a bohyně Sešat (bohyně znalostí a vědění, božská písařka) zapisovali roky vlády a jména egyptských panovníků, kteří tak získávali božskou ochranu. Proč ale vlastně velký kocour strom Išed rozťal, to zatím objasněno nebylo. Důležité je toto říkání z kočičího hlediska proto, že i sám velký bůh Ra na sebe mohl brát podobu kočky, kočka byla jeho pomocníkem. Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 Postupem doby vznikaly další a další podsvětní knihy, jejichž význam byl vždy stejný pomoci zemřelému v cestě na onom světě. Mezi takové podsvětní knihy patří třeba Kniha Amduat Kniha o tom, co je v podsvětí, která byla určena výhradně faraónům a vysokým šlechticům. Jedním z nejstarších kompletních textů byl nalezen v hrobce faraóna Thutmose III. Popisuje se tu cesta boha slunce Ra podsvětím, v čase mezi západem slunce na zemi a jeho východem. Faraón, vnímaný jako pozemský bůh, logicky musel projít stejnou cestou, podstoupit stejné nástrahy, stejné souboje, vyhnout se stejným nebezpečím. Faraón, který touto cestou prošel, se se slunečním bohem ztotožnil. Podsvětí je rozděleno do dvanácti hodin noci, v každé hodině se bůh Ra setká s novými spojenci i nepřáteli, všichni jsou v této knize vyjmenováni a je jich hned několik stovek. Mezi méně známé pak patří Kniha bran a Kniha jeskyní. Zatímco v Knize Amduat je popsáno, jak Re rozdělil dalším bohům moc, Kniha bran popisuje ničení Reových nepřátel a Kniha jeskyní popisuje, jak si Re podmanil tři hady. Co mají ale společného, je finální boj boha Rea s Apopem, obřím hadem, který ztělesňoval veškeré zlo a chaos. Porážka Apopa byla podmínkou pro to, aby dalšího dne vůbec vyšlo slunce, prohrál-li by Re, musel zůstat navěky v podsvětí. Naproti tomu Re nikdy nesměl Apopa zabít úplně, jinak by byla narušena rovnováha mezi dobrem a zlem na celém světě. Na boj s Apopem na sebe Re bral opět podobu kočky. Díky tomu se kočka pomalu v náboženství dostala na absolutní vrchol. Nejznámějším podsvětním textem jsou bezesporu Knihy mrtvých. Knihy mrtvých, které se vkládaly do hrobů zemřelých, byly psány nejen na papyrové svitky (leckdy vkládaných do dutých sošek), ale i na různé obětní nádoby a předměty, některé části se psaly přímo na rakve, jiné na zdi hrobek. Knihy mrtvých obsahují i mnohé ilustrace, kterým se říká viněty. Poprvé se počaly objevovat na začátku egyptské Nové říše (cca 1550 let před naším letopočtem). I ony vychází Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 0-1 Kočka zabíjející hada ze Sennedjemovy hrobky v Thébách, z doby vlády 19. dynastie před naším letopočtem; rozměry: 47 x 84,5 cm (Metropolitan Museum of Art New York) z původních Textů pyramid a Textů rakví. Název Knihy mrtvých vymyslel J. F. Champollion, francouzský egyptolog, který je jako první přeložil. Egypťané sami tyto texty souhrnně nazývají jako Kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře. Kompletní texty se nedochovaly. Z Knih mrtvých známe pouhý malý zlomek, celkem 205 zaříkadel (jen pro připomenutí, Texty rakví jich obsahují více než 1100). Stejně jako v předchozích literárních dílech, i Knihy mrtvých poskytují zemřelému jakési návody, jak bezpečně přejít do posmrtného života a jak se orientovat v záhrobí. Kromě toho tyto texty poskytují návody pro mumifikaci. I proto byly texty z Knih mrtvých tajné, dokonce tak tajné, že ke kompletním textům neměl mít přístup ani sám faraón. Obecně Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 nejdůležitější kapitolou Knihy mrtvých je ta, nesoucí číslo 125, která popisuje závěrečný soud mrtvého před Usirem a v níž je obsažen i jakýsi morální kodex Egypťana. V Knihách mrtvých se o kočkách už mluví mnohem více. V 17. kapitole navazují Knihy mrtvých vlastně doslovně na 335. říkání Textů rakví, o velkém kocourovi, jenž rozťal v Onu strom Išed kapitola byla rozdělena na několik částí. V první je uvedeno to, co má zemřelý říkat, aby byl zbaven všech hříchů, kterých se dopustil a aby mohl předstoupit před tváře všech bohů: Co má N. říkati při vstupu do síně obou pravd, aby byl zbaven všech hříchů, kterých se dopustil, a aby směl patřiti v tváře bohů. [ ] Nezhřešil jsem proti lidem. Neporážel jsem dobytka určeného k oběti. Nezpůsobil jsem škody na místech posvátných. Neznal jsem ničemnosti a nedopustil jsem se nepoctivosti. Nechoval jsem nevážnosti k bohu. Nepohrdal jsem chudými. Nepřipravil jsem nájemce o jeho majetek. Nečinil jsem nic, co se oškliví bohům. Neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného. Nenechal jsem nikoho hladověti. Nerozplakal jsem nikoho. Nezabil jsem nikoho ani jsem nedal rozkazu k vraždě. Nezpůsobil jsem nikomu bolestí. Nezmenšil jsem dávky potravin do chrámů. Nezadržel jsem obětního chleba bohům. Neodňal jsem obětních koláčů zářícím duchům. Neznásilnil jsem ženy. Nebyl jsem necudný. Neporušoval jsem obilní míry. Nezkracoval jsem lokte. Neporušil jsem polní výměry. Nezatěžoval jsem vahadlo váh. Neodnímal jsem kojencům mléka od úst. Neodháněl jsem dobytka od jeho píce. Nechytal jsem do sítě ptáků v bažinách bohů. Nechytal jsem ryb v jejich vodách. Nezabraňoval jsem vodě téci v její čas a nestavěl jsem hrází v cestu tekoucí vodě. Neuhasil jsem ohně v jeho času. Nepřekračoval jsem času, určeného mi pro příjem Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 0-2 Papyrový svitek s texty z Knihy mrtvých a s barevnými kresbami, z období 19. dynastie v pravém horním rohu se nachází vyobrazení kočky, která podřezává hlavu hadovi ( Trustees of the Brisith Museum) 0-3 Detail kočky zabíjející hada ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 obětního masa. Nezadržel jsem dobytka, určeného chrámu. Nezkracoval jsem boha o jeho příjmy. V druhé části je pak uvedeno, co má zemřelý říkat při odchodu ze síně obou pravd, byl-li prohlášen za spravedlivého. Zemřelý předstupuje před jednotlivé bohy a musí znát všechny jejich jména. Součástí této druhé části kapitoly 125. je i jedna z kočičího hlediska tajemná část: Hleďte, přišel jsem k vám bez hříchu, bez zločinu, bez špatnosti, bez svědectví proti mně, neučiniv nic, co by bylo proti tomu. Živím se pravdou svého srdce. Činil jsem, co si přáli lidé a s čím byli bozi spokojeni. Zjednal jsem si přízeň bohů tím, co mají rádi. Dával jsem chléb hladovému, vodu žíznivému, oblek nahému, loď tomu, kdo ji neměl. Dával jsem oběti bohům i zářícím duchům. Osvoboďte mě, ochraňujte mě, nežalujte na mne před velkým bohem! Jsem člověk, jehož ústa jsou čista, jehož ruce jsou čisty, jemuž říkají, kteří ho vidí: "Bud' vítán!" Vždyť slyšel jsem to, co mluvili osel a kočka v domě hrocha. Byl jsem svědkem před jeho tváří, když vzdával chválu. Jsem obřadník bohů, znalý toho, čeho jest jim třeba. Přišel jsem sem, abych dosvědčil pravdu a přivedl váhy do jejich rovnováhy v říši duchů. Význam rozhovoru kočky s oslem zůstává po dlouhá staletí neobjasněn. Konečně třetí zmínkou o kočce je kapitola 145. Zemřelý, chce-li projít jednou z posledních podsvětních bran (v pořadí dvanáctou), musí znát jméno boha, který tuto bránu střeží. Jeho jméno je Kočka Mii. Strážce této brány je stvoření s lidským tělem a kočičí hlavou. Role egyptské kočky jako ochránce před různými nebezpečími, hady a hlodavci počínaje a během světa konče, je doložena v podstatě ze všech možných směrů. Objevuje se v nejstarších textech, hieroglyfech, dokladem této role jsou i sfingy. Jako ochranné symboly se tak kočky dostaly i na mnoho dalších věcí, od obyčejných ozdobných ochranných Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 sošek koček, přes jakési užité umění (držadlo zrcadla, nádoby na oleje, apod.), či šperky a amulety, až po tzv. magické nože. 0-4 Aniho papyrus s texty z Knihy mrtvých: Aniho soud. Uprostřed síně obou pravd se nachází váhy s Aniho srdcem na straně levé a peříčkem na straně pravé. Peří v tomto případě reprezentuje přítomnost bohyně Maat (Mafdet), představitelky a personifikace pravdy a pořádku. Vpravo klečí bůh Anubis s tělem lidským a hlavou šakal, který je tu popisován jako ten, který je v místě balzamování a ustaluje visící olůvko. Ještě více vpravo od něho stojí bůh Thoth, písař, s hlavou ibise. V ruce drží tabulku, do níž zapisuje Aniho hříchy. Za Thothem čeká démon s krokodýlí hlavou a tělem napůl lvím a napůl hroším, který je připravený sežrat Aniho srdce, pokud ve zkoušce neuspěje. V horní části papyru sedí egyptští bohové na svých trůnech a čekají na konečný verdikt. Zleva jsou to: Ra Horakhty, Atum, Shu, Tefnut, Gen, Nut, Isis a Nephtys, Horus a Hathor. Úplně vepředu pak sedí Hu, ztělesňující náboženství a víru a Sia, personifikace vědění. Výjev se vztahuje ke 125. kapitole z Knihy mrtvých. (Wikipedia Commons; Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-5 Bronzová socha kočky; výška 28,6 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 0-6 Bronzová socha bohyně Bastet v podobě kočky se zlatou náušnicí; výška 17 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 0-7 Sistrum (z řeckého sistrum to, čím se třese) magické chřestítko s ležící kočkou a ptákem na vrcholu oblouku a s další kočkou sedící na konci rukojeti. Na tři příčky uprostřed oblouku sistra se věšely kovové kroužky z různých druhů kovů, různé tloušťky, které při pohybu sistra vydávaly různé zvuky; výška 29,3 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-8 Měděný (uvnitř dutý) amulet kočky se dvěma koťaty; výška 3,8 cm ( Trustees of the Brisith Museum) 0-9 Bronzová soška sedící kočky na černém dřevěném podstavci z období mezi před naším letopočtem; výška 13,5 cm (Museum of Fine Arts, Boston) Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 0-10 Bronzová soška kočky s plastickým naznačením srsti, z období mezi před naším letopočtem nalezená v Gize; výška 7,4 cm (Museum of Fine Arts, Boston) Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-11 Nádoba ve tvaru kočky sloužila s největší pravděpodobností na vonné oleje či jiné kosmetické přípravky. Je vyrobená z křemene, mědi a travertinu a pochází z období mezi před naším letopočtem; výška 14 cm (Metropolitan Museum of Art New York) 0-12 Bronzová soška ležící kočky se čtyřmi koťaty; výška 5,08 cm ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 Magické nože byly ochranné předměty, které sloužily jak zemřelým, tak i živým. Vyráběly se většinou z hroší zuboviny. Na čepeli byli vyobrazeni vždy ochranní bohové či jejich zvířata. Podle toho, jaká zvířata či postavy byly na noži zobrazeny, sloužily magické nože k různým druhům ochrany. Kočka samozřejmě měla chránit před hady, hlodavci, ale třeba i štíry. Zemřelým měly poskytovat pomoc a ochranu při jejich cestě do podsvětí, zároveň měly chránit i hrobku samotnou Jeden z tzv. magických nožů z hroší zuboviny, z období egyptské Střední říše ( Trustees of the Brisith Museum) Se stejnou úctou, s jakou se Egypťané chovali ke zvířatům živým, chovali se i ke zvířatům mrtvým. Diodóros Sicilský ve své Historické knihovně uvádí, že když některé ze zvířat zemře, zabalí jej do jemného plátna, oplakávají jej a bijí se v prsa. Mrtvá zvířata odnášejí k balzamování, kde je ošetří Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 vonným kořením a cedrovým olejem a poté jej uloží do vysvěceného hrobu. Hérodotos Halikarnésský pak zpřesňuje, že některé druhy zvířat mají vlastní pohřební města: jestřábi Butó, ibisi Hermopolis, kočky Bubastis Dřevěný kočičí sarkofág s Bubastis (Tell-Basta) v podobě sedící kočky s původně zelenou hlavou a bílým tělem ( Trustees of the Brisith Museum) Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 Město Bubastis dnes najdeme na mapách pod názvem Tell Basta nebo Per-Bast (v překladu dům Bastet ). Leží na území Dolního Egypta v deltě Nilu. V letech před naším letopočtem byl Bubastis dokonce dvakrát hlavním městě Egypta. Učinil tak faraón Šešonk I., původně vojenský velitel lybisjkého vojska. Zmíněné období však bylo dobou nepokojů, XXII. dynastie tzv. Búbastická, byla v určitém období vystřídána dynastií Tanitskou, sesazenou opět velekněžími z Bubastis. Město samotné bylo po dlouhá staletí a tisíciletí hlavním městem a domovem kočičí bohyně Bastet (v řecké mytologii plnila obdobnou roli Artemis). Bastet byla bohyně s hlavou lvice a později kočky, známá už z období druhé dynastie (3100 před naším letopočtem). Původně byla ochránkyní krále a jeho hrozivou pomocnicí v boji proti nepřátelům, později získala roli mírnější a laskavější jako ochránkyně mateřství, mateřské lásky. Každý rok probíhala v městě Bubastis velká slavnost, při níž (jak uvádí Hérodotos) bylo vypito tolik vína, jako za celý zbytek roku. Účastnili se ho statisíce mužů a žen z celého Egypta. Ve spojení s množstvím vypitého vína a úlohou bohyně Bastet jako ochránkyní mateřství asi není třeba rozvádět, jaké následky takové slavnosti měly. Ve velkém chrámu bohyně Bastet právě v Bubastis se nacházel velký chrámový kočičinec. Zároveň tu pracovali specializovaní balzamovači mumifikovali tu kočky. Součástí chrámu byl i kočičí hřbitov - nekropole. Jak konkrétně byly kočky balzamovány, nevíme. Není však důvodu domnívat se, že by postup měl být nějak značně odlišný od balzamování lidí. Náš starý známý Hérodotos Halikarnésský ve svých Dějinách uvádí (byť ne úplně přesně, přesto zajímavě) celkem tři způsoby balzamování, rozdílné náročnosti a rozdílné nákladnosti: Umění balzamovat zná a zabývá se jím zvláštní druh lidí. Když jim pozůstalí přinesou mrtvého, ukážou jim dřevěné podobizny mrtvých, omalované jako skutečné mrtvoly. Jednu z Vikulka, CZ ~ 23 ~

24 nich označují za nejnákladnější, nepovažuji za zbožné ani jméno toho způsobu vyslovit, druhou za méně hodnotnou a levnější, třetí za nejlevnější. Když jim to vyloží, ptají se jich, podle kterého způsobu si přejí, aby byl mrtvý balzamován. Pozůstalí se dohodnou na ceně a vzdálí se. Balzamovači zůstanou a s veškerou péčí provedou balzamování. Nejprve vytáhnou křivým železem mozek skrze nosní dírky; část ho vytáhnout takto, část tím, že dovnitř nalijí rozpouštějící látky. Potom naříznou ostrým aithiopským kamenem slabiny a vyberou celou břišní dutinu; vyčistí ji, vypláchnou palmovým vínem a znova vyčistí rozetřenými vykuřovacími látkami. Potom naplní břicho čistě utřenou myrhou a jiným kořením kromě kadidla, a když je naplnili, zase je zašijí. Pak naloží mrtvého do sodného louhu a tam ho nechají sedmdesát dní. Balzamovat delší dobu není dovoleno. Po uplynutí sedmdesáti dnů mrtvého umyjí a celé jeho tělo zabalí do nařezaných pruhů plátna z Bystu a natřou klovatinou, které Egypťané většinou požívají místo klihu. Potom převezmou mrtvolu příbuzní, dají udělat ze dřeva dutou podobu člověka, mrtvého do ní uzavřou a uloží v pohřební komoře na stojato opřeného o zeď. Takový je nejdražší způsob balzamování. Těm, kdo nechtějí vynaložit takové náklady a přejí si střední způsob balzamování, balzamují mrtvé takto: Naplní kly stery cedrovým olejem a vstřikují jej mrtvému do břišní dutiny, aniž ho nařezávají a vyprazdňují břicho. Klystér vstřikují sedací částí a zbraňují mu, aby vytekl zpátky. Potom balzamují mrtvého po stanovený počet dní. Poslední den vypouštějí z břicha cedrový olej, který tam předtím vstřikovali. Cedrový olej má takovou sílu, že spolu s ním vyjde obsah břicha i střeva v rozpuštěném stavu. Maso rozpouští sodný louh a z mrtvoly zůstane jen kůže a kosti. Když to vše balzamovači vykonají, odevzdají v tomto stavu mrtvolu příbuzným, aniž s ní podnikají cokoli dalšího. Vikulka, CZ ~ 24 ~

LUCIE NEUREITEROVÁ 9. A

LUCIE NEUREITEROVÁ 9. A STAROVĚKÝ EGYPT ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 LUCIE NEUREITEROVÁ 9. A I OBSAH I ÚVOD II VLASTNÍ PRÁCE 1 Teoretická část 1.1 Řeka Nil 1.2 K čemu slouţili pyramidy a vše o nich. 1.2.1 Stavitelé pyramid 1.2.2 Cheopsova

Více

EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého

EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého CELOTÁBOROVÁ HRA EGYPŤANÉ 1.Obecný popis táborové hry Velká táborová hra (zkráceně VTH) je zaměřená na život starého Egypta. Nemá za úkol jakýmkoliv způsobem kopírovat historická fakta, spíše dětem naznačit,

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Egyptský člověk Sergio Donadoni

Egyptský člověk Sergio Donadoni Egyptský člověk Sergio Donadoni Není snadné vydat se bez úhony proti proudu času až do doby, kdy věci důvěrně známé a obyčejné v sobě mohou ukrývat tak hluboké rozdíly, že - pokud bychom je neměli na paměti

Více

K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ

K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ Většina dosavadních povídání o kočkách končila ve stejný okamžik. Ne snad ve stejný z hlediska doby, ale ve stejný z hlediska následujících událostí. Tím okamžikem byl nástup křesťanství.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

J A PO NS K É K O ČKY

J A PO NS K É K O ČKY J A PO NS K É K O ČKY I vznik prvních kultur na ostrovech budoucí Země vycházejícího slunce Japonska, spadá do konce poslední doby ledové. Podle v současnosti uznávaných teorií se lidé na ostrovy Honšú,

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

Časopis Koktejl. Reportáže

Časopis Koktejl. Reportáže Časopis Koktejl Reportáže INDEX: Africké umění str. 04 str. 04 Charakteristika sbírky str. 04 Africké umění předmětem světového zájmu str. 07 Africké umění a Evropa ve zkratce str. 08 Sbírka Rainera Kreissla

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

Výslovnost kouzelných formulí

Výslovnost kouzelných formulí Necronomicon Pravděpodobně nikdy neexistovala doba, ve které by některé skupiny nebo kultovní společnosti nestřežily tajnou vědu. V Necronomiconu se nacházejí poznámky o existenci podobného kultu mezi

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ

K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ Kočky samozřejmě neměly své výsadní funkce a postavení pouze v Číně nebo v Japonsku. Podíváme-li se na názvy plemen dnešních ušlechtilých koček, najdeme hned několik odkazů

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly.

Dopisy sedmi sborům. 1 Nelze pochybovat, že by se dopisy, kdyby to bylo prvotním Božím záměrem, do vzdálenějších církví dostaly. Dopisy sedmi sborům Říjen 2011 "Neodvrhuj, můj synu, JHVH kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Vždyť JHVH domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení." [Př. 3:11,12; Žd. 12:6;]

Více

DĚJINY DESÁTKŮ JIŘÍ DOLEŽEL

DĚJINY DESÁTKŮ JIŘÍ DOLEŽEL DĚJINY DESÁTKŮ JIŘÍ DOLEŽEL Tuto knihu věnuji především mému Pánu Ježíši Kristu; dále ji věnuji mé milované manželce a také všem křesťanům, kteří mi byli nápomocni při jejím vzniku radou, kritikou i povzbuzením.

Více

Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie

Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie Jindřich Bečvář Starověký Egypt In: Jindřich Bečvář (author); Martina Bečvářová (author); Hana Vymazalová (author): Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie.

Více

PŘÍLIŠ HORKÉ. str 7 1 KAPITOLA

PŘÍLIŠ HORKÉ. str 7 1 KAPITOLA str 7 1 KAPITOLA PŘÍLIŠ HORKÉ "Toto je choulostivá záležitost", šeptal Bob. Ohlédl se... nikdo nás nesledoval... a opět promluvil. "Pro nějaké lidi to je příliš horké." Ztrnule jsem stál před výklenkem

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus Listopad 2010 2. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, potěšilo mě, ţe vychází i druhé číslo časopisu Portál. Byly tu menší problémy

Více

Časnost jako malířské téma

Časnost jako malířské téma Fakulta Výtvarných Umění Vysokého Učení Technického v Brně Diplomová práce Časnost jako malířské téma Vedoucí: Mgr. Rostislav Niederle PhD. Vypracoval: BcA. Jan Karpíšek Brno 2005 Prohlašuji, že jsem celou

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Richard Kledus Gymnázium, Brno-Řečkovice SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Číslo

Více